curs 5 titlul publicitar

of 37 /37
CREAŢIE TITLUL

Upload: luci525

Post on 03-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 1/37

CREAŢIE 

TITLUL

Page 2: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 2/37

TITLUL de cinci ori mai citit decâttextul reclamelor 

headline - termenenglezesc - înseamnărând din capul paginii,titlu de articol de ziar,

ştire foarte scurtă deradio sau televiziune  slogan - termen

franţuzesc -denumeşte o formulăscurtă care circulă în

diverse câmpuri aleacţiunii sociale:publicitar, politic,sportiv

accroche -

corespondentulromânesc ar fi «cârlig»

Page 3: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 3/37

BlancheGrunig porneşte de la diferitele

niveluri ale limbii:

Fonetic

Semantic

Sintactic 

Titlurile vor fi

identificate caaparţinând unuia saualtuia dintre acesteniveluri stabile alelimbii.

Page 4: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 4/37

NIVELUL FONETIC

unul dintre procedeele cele mai la îndemână pentruconstruirea de titluri la acest nivel este rima 

Page 5: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 5/37

Sortez dutroupeau, roulez en Polo. (Ieşiţi dinturmă, mergeţi cu

Polo) (Volkswagen) Buy the best.

Forget the rest. (Cumpără ce-i maibun. Uită restul)

Byzance, très

loin del’innocence.(Byzance, foarte

departe de inocenţă) 

RIMA

Page 6: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 6/37

Ciuc  , încăuna şi măduc (Ciuc)

Now Sue can find her  shoe (Acum

Sue îşi  poategăsi 

 pantofii)

(Classy) 

RIMA

Page 7: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 7/37

RIMA 

Claritin loveştealergia în plin!(Claritin) 

Mănânci cu spor  ,digeri uşor ! (Colebil) 

Un dulce de zece , dela rece (Kinder 

Pingui)  Gillette. The best a 

cat can get  (Gillette)

Page 8: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 8/37

În cazul unortitluri ca acelapentruByzance,Gillette sau

 John West ,

prima parte,alcătuită numaidin denumireamărcii, conferă

acestora, princoncizie, unaspect specific.

 John West .The Best. (John West) 

Page 9: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 9/37

OMOFONII evocarea unei grafiiabsente în titlu de către grafia prezentă în el,grafie «auzită» înmintea consumatorului,

alimentează un jocgenerator de satisfacţii intelectuale; mândria de ase fi «prins», proces psihicpe care publicitarii caută să-l provoace cât mai des:

Les hommes préfèrent les femmes au Lee (Bărbaţilor le plac femeileîn Lee), unde au Lee sepronunţă la fel cu au lit  

Page 10: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 10/37

Quand on s’aime,on sème (Când iubeşti  ,însămânţezi )

L’ imperryssable:Perry (campion detenis ce a creat ofirmă deechipament

sportiv)i se substituie lui péri , dinimpérissable (nepieritor)

OMOFONII 

Page 11: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 11/37

OMOFONII  Hear the

rainbow.Taste the

rainbow .(Skittles)  Ask for help

to load it.(Cereajutorul 

 pentru ai încărca)(Ford trucks) 

Page 12: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 12/37

E simplu să fi bărbat (Prostamol uno)  Biscuitul preferat al laptelui (Oreo)  Buline neserioase de ciocolată ( M&M’s)  Prospeţime în două cuvinte (Tic-tac)  Fructele iubesc Granini (Granini)  Cremă cu colagen, pentru ziduri fără riduri (Oskar)

 Artiştii perfecţi ai pereţilor drepţi (Ceresit) 

Page 13: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 13/37

CUVINTELE-VALIZĂ 

create prin învecinarea unor grafii diferite pentruaceeaşi secvenţă sonoră au adesea ca unitatelexicală numele produsului (semnificaţia celeilalteunităţi lexicale trebuie să facă parte din aura deconotaţii propusă de poziţionare) Maximia = maxim+ia

Page 14: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 14/37

Conforamabilité = Conforama (reţea de magazine) +

amabilité

CUVINTELE- VALIZĂ 

Page 15: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 15/37

Chrismahanukwanzakah 

acest univers nu includeadoar Crăciunul (Christmas), Hanukkah (Sărbătoarea Luminilorevreiască) şi Kwanzaa (osărbătoare esenţială aafro-americanilor), cifăcea referire la orice altă credinţă imaginabilă.

Virgin Mobile (MareaBritanie) era, printrealtele, un brand detelefonie mobilă plin deenergie, destinat tinerilor,care a decis să se lanseze

şi pe piaţa SUA.

Page 16: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 16/37

Chrismahanukwanzakah  Fiind doar “un telefon într-o cutie”, fără obligaţii contractuale,

produsele Virgin Mobile erau cadoul ideal de sărbători.Adoptarea unei poziţii raţionale care să atragă atenţia publicului ţintă – adolescenţii, nu ar fi avut rezultate pe termen

lung, de aceea au căutat o legătură afectivă, astfel încâtadolescenţii să se identifice cu brandul. Spotul publicitar a fost cel mai haios video muzical, ce

prezenta într-un cadru tradiţional de iarnă un grup demuzicieni de diverse naţionalităţi, înconjuraţi de o serie de

clişee ale sărbătorilor de iarnă pe muzica colindului “We’re allsnowflakes”.

Caracterul impertinent al ideii şi realizarea inedită în imagini aucreat o faimă spotului şi 3 milioane de utilizatori au devenitclienţii organizaţiei, în condiţiile în care obiectivul acesteia a

fost doar de 1 milion.

Page 17: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 17/37

Méganemaipomenit  = Mégane +nemaipomenit  

(Renault )

CUVINTELE - VALIZĂ 

Page 18: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 18/37

NIVELUL SEMANTIC - LEXICAL

ANTONIMIILE sunt cele maifrecventeprodusul fiind într-un fel saualtul atras înpolaritateasemantică atermenilor, cumari şanse de 

a rămâne înmemoriapotenţialilorcumpărători 

Page 19: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 19/37

Seewhat you can

 switch

on, whenthe

 screen isoff (Vezi ce poţi să

 porneşti dacăecranul esteoprit)

(Unicef) 

ANTONIMIILE 

Page 20: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 20/37

ANTONIMIILE 

To the host it’s half empty. To theguest it’s half full  

(Pentru gazdă e pe jumătategoală. Pentrumusafiri e pe

 jumătate plină)

Page 21: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 21/37

We’re big onlittle things at Toyota (LaToyota suntem

mari în lucrurilemărunte) Noi ştim să

facem berea,voi ştiţi să obeţi (GoldenBrau)

Ciocolata care se topeşte îngură, nu înmână (M&M’s) 

ANTONIMIILE

Page 22: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 22/37

ANTONIMIILE

Page 23: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 23/37

ANTONIMIILE

Exempleleprezentate arată că,atunci când opoziţiasemantică e însoţită de o

organizaresintactică, efectulpersuasiv esteamplificat:  près şiloin se găsesc lasfârşitul celor douăsecvenţe în carepoate fi descompustitlulRegardez de près pour voir loin ( Priviţi de aproapeca să vedeţi departe) 

Page 24: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 24/37

 în reclama pentruChivas, fiecaredintre cele două secvenţe ale titlului începe şi se încheiecu termenul uneiperechi antonimice(host / guest ,empty / full ) 

To the host it’shalf empty. To theguest it’s half full  

This bottle is ½empty.This bottle is ½full. 

ANTONIMIILE

Page 25: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 25/37

Unele titluri publicitareforţează o gradualitateîntre două antonime 

Le plus grand des petits déjeuners (Cel mai mare dinmicile dejunuri )

Kellogg’s Corn Flakes  Le plus court des

longs voyages (Ceamai scurtă dintrecălătoriile lungi ) 

La plus proche descités lointaines (Cel mai apropiat dintreoraşele îndepărtate)

Page 26: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 26/37

OXIMORONUL 

antonimie ai cărei termeniaparţin unor categoriigramaticale diferite,oscilaţie intelectuală între

termeni contradictorii:umoristici, erotico-exoticisau pompos culturali

La petite géante (Uriaşa pitică)(Volkswagen) 

La douce violenced’un parfumd’homme. Drakkar noir  (Dulcea violenţă aunui parfum bărbătesc .Drakkar noir )(Laroche)

Page 27: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 27/37

POLISEMIA 

are avantajul de a asiguratitlului unei reclame maimulte lecturi, parţiale sauglobale

Rien de tel qu’un petit bouton pour prolonger 

 son adolescence (Levi’s),(Ca să-ţi păstreziadolescenţa, ajunge un

nasture) Who do you want to

unbutton? (Cine ar vreadescheiat?) 

Page 28: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 28/37

  o pereche de blue- jeans deasupracăreia se află un

nasture al vestiteimărci – risipeşte ambiguitateaBouton  înseamnă înfranţuzeşte «mugur», «nasture»şi «umflătură purulentă a ţesutului celular de sub piele»

POLISEMIA 

Page 29: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 29/37

 

Page 30: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 30/37

frecvent întâlnimmodificareacategoriei gramaticale: 

Quelque chose

en vous est Dior  (Ceva îndumneavoastră este Dior )

Rowentez-vousla vie!  

(Rowentaţi -vă viaţa!) Rowenta  Free-shoesez-

vous! (Încălţaţi  Free shoes)

modificarea categoriei gramaticale 

Page 31: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 31/37

NIVELUL SINTACTIC 

preocuparea publicităţii pentru titluri clare, a căror structură  să fie uşor de perceput şi descifrat, se vedefoarte bine şi la acest nivel , în cazul structurilor binare:

 Il y a de l’ Urgo dans l’air, il y a de l’air dans Urgo (E Urgo în aer, e aer în Urgo)

Côté face, il écrit; côté pile, il efface 

(Cu aversul scrie, cu reversul şterge) Conté 

considerat o scală de organizare expresivă 

Page 32: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 32/37

NIVELULSINTACTIC

cealaltă extremitatea acestei scalepoate fi imaginată ca o structură atât

de «neutră», de«slab cristalizată», încât devineneobservabilă:

Standardschange 

(Standardele seschimbă) Audi  La croisière

 s’amuse (Călătorii  se amuză) Volvo 

Page 33: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 33/37

sublimbajele

un stil precum acela al copiilor sau al miciipublicităţi (caracterizat de eliminareaprepoziţiilor, exprimarea injoncţiunilor cu

ajutorul infinitivelor etc.) dau titlurilor o complexitate ridicată 

Blazer rouge, 395 Frs, cherche jeune

femme élégante; pas sérieuses  s’abstenir  (Sacou roşu , 395 de franci, caut tânără elegantă; rog seriozitate) (C&A)

Page 34: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 34/37

ORIZONTULCULTURAL 

titluri publicitare careparafrazează proverbe, titluri de opere literare,formule celebre 

tehnicile utilizate pentrurealizarea unor astfel de titlurisunt înlocuirea şi adăugarea de lexeme 

 A la recherche du teint  perdu (Ethnodex ) 

(În căutarea tenului pierdut ) Everybody wants to be a

dog (Toată lumea vrea să fiecâine) (Eukanuba Dog Food) 

Page 35: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 35/37

ORIZONTUL CULTURAL 

Bine faci, dublu primeşti  (Banc Post) 

Sănătatea ta e înmâinile tale! (Protex) 

Sănătatea ta e înmâinile mele! (Arcada) 

Rhapsodie in Black  (Rapsodia neagră) (Revox )

Etre et ne plus être 

(Pompes funèbres générales)( A fi şi a nu mai fi )

One life for a biscuit Gatos ( O viaţă pentru un

biscuit Gatos) (Gatos) 

Page 36: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 36/37

ORIZONTUL CULTURAL 

Sybarites dumonde entier,volez Air Canada!  (Sibariţi dinlumea întreagă , zburaţi cu Air Canada!) 

 I think European,

therefore I am (Newsweek )(Gândesc europeneşte ,deci exist )

Page 37: Curs 5 Titlul Publicitar

7/28/2019 Curs 5 Titlul Publicitar

http://slidepdf.com/reader/full/curs-5-titlul-publicitar 37/37

Contactaţi-mă Pentru a primi mai multe informaţii 

mă puteţi contacta direct, interactiv şipersonalizat la:

0723 530 1910741 070 171

[email protected]