curriculum vitae€¦  · web viewteste grilă pentru examenele la disciplinele: „drept...

of 29 /29
CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume: RĂDULESCU DRAGOŞ MARIAN Adresa: Str. Mântuleasa nr. 20, sector 2, Bucureşti, România Telefon mobil: 0722.834.593 E-mail: [email protected] ID Mesenger: dmradulescu Blog: http://www.mediereaturistica.ro Data naşterii: 15.05.1974 Locul naşterii: Bucureşti, sector 6 Locul de muncă: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Funcţia: Lector universitar EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2014 – prezent Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” Studii postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească Proiect POSDRU/159/1.5/S/140106 http://www.iem.ro/orizont2020 2014 februarie – aprilie ASE Bucureşti - Academia de Antreprenoriat bazat pe cunoastere - Fondul Social European – Proiect POSDRU/92/3.1/S/56330 Curs postuniversitar - Drept antreprenorial http://formare.aac.ase.ro 2011 - 2013 Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu TUV Austria-România Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la distanţă – ID „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standarde internaţionale de calitate” Proiect ODEQA POSDRU/86/1.2/S/60720 http://www.odeqa.spiruharet.ro/ 2004 - 2011 Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept Doctorat - specializarea „Drept”. 17.02.2008-24.02.2008 Universitatea Gabrielle D’Anunnzio, Chieti, Italia - Facultatea de Ştiinţe Sociale ,,Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii / ERASMUS 1

Author: others

Post on 17-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume:RĂDULESCU DRAGOŞ MARIAN

Adresa:Str. Mântuleasa nr. 20, sector 2, Bucureşti, România

Telefon mobil:0722.834.593E-mail:[email protected]

ID Mesenger:dmradulescu

Blog:http://www.mediereaturistica.ro

Data naşterii:15.05.1974

Locul naşterii: Bucureşti, sector 6

Locul de muncă:Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Funcţia:Lector universitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014 – prezentAcademia Română, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” Studii postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească

Proiect POSDRU/159/1.5/S/140106

http://www.iem.ro/orizont2020

2014 februarie – aprilieASE Bucureşti - Academia de Antreprenoriat bazat pe cunoastere - Fondul Social European – Proiect POSDRU/92/3.1/S/56330Curs postuniversitar - Drept antreprenorial

http://formare.aac.ase.ro

2011 - 2013Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu TUV Austria-România – Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la distanţă – ID

„Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standarde internaţionale de calitate” – Proiect ODEQA POSDRU/86/1.2/S/60720

http://www.odeqa.spiruharet.ro/

2004 - 2011Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept

Doctorat - specializarea „Drept”.

17.02.2008-24.02.2008Universitatea Gabrielle D’Anunnzio, Chieti, Italia - Facultatea de Ştiinţe Sociale – ,,Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii / ERASMUS Acţiuni descentralizate – Mobilităţi în scop de predare pentru cadre didactice ERASMUS” – grant finanţat de Comisia Europeană (Uniunea Europeană).

2003 – 2005Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Masterat - Specializarea „Integrarea europeană”.

2002 – 2008Academia de Studii Economice - Facultatea de Management – Administraţie Publică, specializarea „Administraţie publică centrală şi locală”.

2000 - 2001Academia de Studii Economice - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, studii postuniversitare - specializarea: „Psiho-pedagogie”.

1999 - 2000Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept - Studii postuniversitare specializare „Ştiinţe penale - criminalistică”

1993 - 1997Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” - Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative, specializarea „Drept”.

1991 - 1993Liceul Teoretic „Matei Basarab” Bucureşti

Profil „Real matematică - fizică”.

1989 - 1991Liceul Industrial „Unirea” Bucureşti - Profil „Electronică”.

1984 - 1989Şcoala Generală nr. 71 (fostă Şcoala Mântuleasa).

1981 - 1984Şcoala Generală nr. 104.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2011 - prezent Birou de Mediator „Rădulescu Dragoş Marian”

Mediator autorizat

1998 - prezentUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Facultatea de Management Turistic şi Comercial, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe politice şi Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative, Specializările „Ştiinţe juridice” şi „Administraţie publică”: discipline predate / seminarizate „Teoria generală a dreptului”, „Drept civil”, „Drept”, „Dreptul Uniunii Europene” şi „Medierea conflictelor în Uniunea Europeană”

2013 – 2014Director Departament pentru studii postuniversitare, UCDC

2013 (ian-sept.)Prodecan Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, UCDC

2013 – prezentConferenţiar universitar

2005 - 2013Lector universitar

2001 - 2005Asistent universitar

1998 - 2001Preparator universitar

1999 – 2002 - prezentMembru în Baroul Bucureşti – Cabinete Asociate „Alexe &

Stepan” Avocat stagiar (în prezent suspendat la cerere)

1998 (august - septembrie)Primăria Municipiului Bucureşti - Administraţia pentru supravegherea animalelor

Referent debutant (jurist).

1993-1998Patriarhia Română - Arhiepiscopia Bucureştilor

Supraveghetor muzeu – Biserica Mântuleasa (ansamblu de arhitectură protejat BIIa-B-19175 pe Lista monumentelor istorice)

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Cercetare ştiinţifică

membru al colectivului de cercetare „Afaceri Internaţionale şi Integrare Europeană” din cadrul „Centrului de Cercetării Economice” al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” („Centrul de Excelenţă”) din 13 mai 2005.

coordonator al cercului ştiinţific studenţesc de „Dreptul afacerilor europene – studii interdisciplinare” din cadrul Facultăţii de Relaţii economice internaţionale.

îndrumător al activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească: „Sesiunea de comunicării ştiinţifice studenţeşti (REI)” 2006 şi 2007

membru în echipa (director proiect Conf. univ. dr. Agatador Popescu) Proiectului: „Respectarea dreptului condamnatilor din perspectiva dreptului european”, Coordonator proiect: SC Pro Universalis SRL. Proiect de cercatare nr. 7 din 22.05.2012, perioada 01.07.2012-31.03.2014

membru în echipa (director proiect Elena Fleacă) Proiectului: „Practică mai bună pentru viitorii manageri-manageri mai buni pentru viitor”. Coordonator proiect: Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB). Partener: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC), ID81521, Proiect POSDRU/109/2.1/G/81521 cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” din axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

membru în echipa (director proiect Titus Corlăţeanu) Proiectului:

„Cultura europeană a drepturilor omului”, desfăşurare: 2011-2014. Coordonator proiect: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir (UCDC) Valoare (din fondurile private): 100.000 Ron;

membru în echipa (director proiect Cristina Radu) Proiectului: „O societate românească mai coezivă prin modernizarea sistemului de protecţie socială pentru reducerea sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii sociale”, desfăşurare: 2008-2011. Coordonator proiect: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Partener: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir (UCDC); PNCDI II, Programul PARTENERIATE (CNMP), contract nr. 92115/2008 Valoare 2.065.000 Ron

membru în echipa (director proiect Prof. univ. dr. Iacob Cătoiu) Proiectului: „Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel naţional pentru promovarea şi susţinerea educaţiei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” desfăşurare: 2008-2011. Coordonator proiect: Academia de Studii Economice (ASE); PNCDI II, Programul PARTENERIATE (CNMP), contract nr. 92102/2008 Valoare 2.193.333 Ron

membru în echipa (director program Lector univ. dr. Mădălina Tomescu) proiectului: „Concursul de eseuri „SUNTEM EGALI! SĂ FIM PRIETENI! EGALITATE ŞI NEDISCRIMINARE!”, desfăşurat în 2008. Parteneri: Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC).

membru în echipa (director program Lector univ. dr. Mădălina Tomescu) Programului de cercetare: „Percepţia dreptului la nediscriminare şi al principiului egalităţii de şanse” desfăşurat în 2007 – „Anul European al Egalităţii de Şanse”, finalizat prin proiectele: „Concursul de eseuri „SUNTEM EGALI! SĂ FIM PRIETENI!” şi „SEMINARUL EGALITĂŢII DE ŞANSE – Ediţia I”. Parteneri: Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (UCDC) Valoare 49.950 Ron.

membru în echipa (director proiect prof. univ. dr. Roşca Ghe. Ion) Proiectului: „Sistem modern de indicatori, modele şi politici de măsurare şi susţinere a formării iniţiale şi continue a resurselor umane din perspectiva calităţii educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ” desfăşurare: 2007-2010. Coordonator proiect: ASE Bucureşti; Partener: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir (UCDC); Programul PARTENERIATE, (CNMP) contract nr. 91005/2007 Valoare 1.850. 000 Ron

membru în echipa (director proiect prof. univ. dr. Profiroiu Constantin Marius) Proiectului: „Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor reformei administraţiei publice asupra procesului de integrare în UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice”. desfăşurare: 2007-2010. Coordonator proiect: ASE Bucureşti; Partener: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir (UCDC);, Programul PARTENERIATE, (CNMP) contract nr. 91035/2007 Valoare 198.000 Ron

Cărţi

Rădulescu D.M. Duţă, O – Dreptul afacerilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2014 ISBN 978-606-59 1 -903-7

http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/dreptul_afacerilor_curs_universitar/10722

Rădulescu D.M. (coord), Chiţiba C., Jura C., Popescu A.M., Buzatu N.E., Gagu C. – Medierea alternativă la instanţa de judecată. Locul medierii în sistemul jurisdictional românesc. Vol. I, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 211 pag., ISBN (gen) 978-606-647-787-1, ISBN (vol. I) 978-606-647-795-5

http://www.prouniversitaria.ro/carte/medierea-alternativa-la-instanta-de-judecata

Rădulescu D.M. - Elemente fundamentale de drept, pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 279 pag., ed. a II-a, ISBN 978-606-647-802-1

Rădulescu D.M. - Elemente fundamentale de drept, pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 217 pag. ISBN 978-973-127-710-3

http://www.universuljuridic.ro/Dragos-Marian-Radulescu/elemente-fundamentale-de-drept-.html

Rădulescu D.M. Duţă, O - Introducere în studiul dreptului şi statului – curs universitar, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, 307 pag., ISBN 978-606-591-631-9

http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/introducere_in_studiul_dreptului_si_statului_curs_universitar/10463

Rădulescu D.M. Duţă, O - Introducere în studiul dreptului şi statului – curs universitar, ed. aII-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2013

http://www.editurauniversitara.ro/carte/carti_in_curs_de_aparitie/introducere_in_studiul_dreptului_si_statului_curs_universitar/10710

Rădulescu D.M. – Uniunea Europeană de la tradiţii la drepturi fundamentale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, 230 pag., ISBN 978-606-647-526-6

http://www.prouniversitaria.ro/Dragos-Marian-Radulescu/uniunea-europeana-/

Şandru D.M., Rădulescu D.M., Călin D. (coord) Medierea în România –legislaţie şi jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, 218 pag., ed. a II-a, ISBN 978-606-591-812-2

http://www.editurauniversitara.ro/carte/mediere-74/medierea_in_romania_legislatie_si_jurisprudenta/10619

Şandru D.M., Rădulescu D.M., Călin D. (coord) Medierea în România –legislaţie şi jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, 208 pag. ISBN 978-606-591-373-8

http://www.editurauniversitara.ro/carte/mediere-74/medierea_in_romania_legislatie_si_jurisprudenta/10084

Rădulescu D.M.(coord) Legislaţia profesiei de mediator, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2012, 96 pag. ISBN 978-606-8153-41-4

http://www.librariejuridica.ro/product.php?ProductID=250

Militaru C., Muşetescu A. (coord) Rădulescu D.M. şi alţii -Global perspectives in managemenet marketing, Editura Authorhouse, Bloomington, Marea Britanie, 2012, 421 pag, ISBN 978-1-4685-8346-5 http://bookstore.authorhouse.com/Products/SKU-000542631/Global-Perspectives-in-Management-Marketing.aspx

Rădulescu D.M. Ispas G.L., Şandru D.M. - Teste grilă pentru examenele la disciplinele: „Drept civil”, „Drept comercial”, „Dreptul comerţului internaţional” pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 133 pag. ISBN 973-7643-43-7

Rădulescu D.M. - Introducere în drept civil pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, Editura Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2005, 185 pag. ISBN 973-7713-14-1

Articole

Rădulescu D.M. - Popular tradition - the premise of the occurrence of mediation in Romanian judicial system, International Journal of Academic Research in Economics and Management Science, (IJAREMS), Volume 5, Issue 1, January, 2015, 6 pag (10-15) indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United Kingdom, Global Impact Factor, Australia, The University of North Carolina, GREENSBORO (Journal Finder), Faulkner University (Nichols Library), Indiana University Bloomington, Libraries, Max Perutz Library, Brown University Library,  Z. SMITH REYNOLDS LIBRARY (Wake Forest University), Southren Virginia University, Library Resources (Journal Finder), Germany BUH Bibliothekssystem Universität Hamburg, EBSCO, Electronic Journal Library, Germany (EZB), Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar, as linked its papers to references by DOIs assigned by Crossref, UK.- Impact Factor: 0.405 (Allocated by Global Impact Factor, Australia)

http://hrmars.com/index.php/journals/detail/8

Rădulescu D.M. - Crăciunul între miracol şi economia de piaţă, Dezbateri Social Economice, vol. 3, nr. 2/2014, 4 pag. (56-59), Asociation for Entreprenorial Spirit Promotion, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2360-1973, ISSN-L 2248-3837

http://economic-debates.ro/2-2014/art9nr.2-2014.pdf

Rădulescu D.M. - Consideraţii cu privire la starea medierii în România, după declararea ca neconstituţională a informării obligatorii Dezbateri Social Economice, vol. 3, nr. 2/2014, 9 pag. (38-46), Asociation for Entreprenorial Spirit Promotion, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2360-1973, ISSN-L 2248-3837

http://economic-debates.ro/2-2014/v3i2a6.pdf

Rădulescu D.M. - The impact of declaring unconstitutional the mandatory procedure to inform about the advantages of mediation, International Journal of Academic Research in Economics and Management Science, (IJAREMS), Volume 3, Issue 4, July, 2014, 7 pag (65-71) indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United Kingdom, Global Impact Factor, Australia, The University of North Carolina, GREENSBORO (Journal Finder), Faulkner University (Nichols Library), Indiana University Bloomington, Libraries, Max Perutz Library, Brown University Library,  Z. SMITH REYNOLDS LIBRARY (Wake Forest University), Southren Virginia University, Library Resources (Journal Finder), Germany BUH Bibliothekssystem Universität Hamburg, EBSCO, Electronic Journal Library, Germany (EZB), Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar, as linked its papers to references by DOIs assigned by Crossref, UK.- Impact Factor: 0.405 (Allocated by Global Impact Factor, Australia)

http://hrmars.com/index.php/journals/detail/11

http://hrmars.com/hrmars_papers/The_Impact_of_Declaring_Unconstitutional_the_Mandatory_procedure_to_inform_about_the_Advantages_of_Mediation.pdf

Mic, V, Mic, E, Rădulescu D.M. Energy of the Universe - starting point of life Dezbateri Social Economice, vol. 3, nr. 1/2014, 4 pag. (89-92), Asociation for Entreprenorial Spirit Promotion, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2360-1973ISSN-L 2248-3837

http://economic-debates.ro/1-2014/12-2014.pdf

SSRN Abstract ID 2546190

Rădulescu D.M. Consacrarea constituţională a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos – Statul de drept – între deziderat şi realitate. In honorem Momcilo Luburici, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2014

Rădulescu D.M. – Considerations on the political regime in Romania Revista Dezbateri Social Economice, nr. 2/2013, 5 pag. (11-14), Editura Rosetti International, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2360-1973ISSN-L 2248-3837

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392715

http://economic-debates.ro/nr2-2013/art-9-radulescu.pdf

Rădulescu D.M., Bălăceanu C. - The act of charity, part of social economy International Journal of Academic Research in Economics and Management Science (IJAREMS) Vol. 2, Nr. 04, 2013, 8 pag (153-160), indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United, Kingdom, EBSCO, Gale | Cengage Learning, Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar ISSN: 2226-3624

http://hrmars.com/hrmars_papers/The_act_of_charity,_part_of_the_Social_Economy.pdf

Rădulescu D.M., Rădulescu, V. - Strategies to promote mediation, Calitatea acces la succes, vol. 14, supl. 2 / mai 22013 5 pag. (150-154), indexată BDI: SCOPUS, EBSCO, CABELL'S Directories, PROQUEST ISSN 1582-2559

http://calitatea.srac.ro/arhiva/supliment/2013/Q-as_Vol.14_S2_May-2013_Contents.pdf

Rădulescu D.M. – Mediation – an amiably way of resolution of conflicts, Knowlwdge Horizons - Economics, vol. V, nr.2/2013, 4 pag. (87-90) indexată BDI: Ebsco Host (USA), Ulrich's Periodicals Directory (USA), Index Copernicus (Poland), Gif Global Impact Factory (Australia), ISSN 2069-0932

http://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/2013_khe_2_pdf/khe_vol_5_iss_2_87to90.pdf

Mic, E, Mic, V, Rădulescu D.M. – The role of mediation in school, Dezbateri Social Economice, nr. 1/2013, 3 pag. (2-4), Editura Rosetti International, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2248-3837

http://www.economic-debates.ro/rev/rdse1-2013.pdf

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2409041

Rădulescu D.M., Rădulescu V. - Sustainable development in terms of interpreting the human right to a healthy environment, The Romanian Economical Journal (REJ), 10 pag. (111-120), year XV, no. 46 bis/2012, indexată BDI: Ulrich’s Periodicals Director, EconLit, Cabell's, EBSCO – EBSCOhost Online Research Databases, Index Copernicus Journal Master List, Scirus, SocioNet, Professional Information Space for Social Scientists, Russia, Open JGate, Open Access Journals, Repec: Research Papers in Economics, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) of the University Library of Regensburg, Germany, getCITED, Academic research, citation reports and discussion lists, LMU - Universitätsbibliothek Ludwig-Maximilians München: Scientific Database of the Ludwig -Maximilians University Library of Munich, ResearchGATE, scientific network, ScientificCommons, scientific database of the University of St.Gallen (Switzerland), Knowledge Base Social Sciences in Eastern Europe, SocioGuide, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Database of Georgetown University (Washington, D.C.), Database of the University of Saskatchewan (Canada), Intute: Social Sciences - Database led by the University of Bristol in partnership with the University of Birmingham, UNIVERSIA.net - scientific network that consists of 1,1000 Universities in 15 countries, Genamics JournalSeek, CiteSeerX -Scientific Literature Digital Library and Search Engine, NCSU (North Carolina State University) Libraries Database, State Library of Kansas Database – Journal Finder, VBU Database (Vrije Universiteit Brussel). ISSN (online) 2286-2056

http://www.rejournal.eu/Portals/0/JE%2046%20bis/Radulescu.pdf

Rădulescu D.M., Mitrut D. – Intercultural Mediation International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (IJARBSS), 6 pag. (pag 344-350), Vol. 2, No. 11/2012, indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United, Kingdom, EBSCO ISSN: 2222-6990

http://www.hrmars.com/admin/pics/1325.pdf

Rădulescu D.M. Rădulescu, V. – Ecological responsibility - part of sustainable development International Journal of Academic Research in Economics and Management Science (IJAREMS) Vol. 1, Nr. 06, 2012, 8 pag (89-96), indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United, Kingdom, EBSCO, Gale | Cengage Learning, Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar ISSN: 2226-3624

http://www.hrmars.com/admin/pics/1324.pdf

Rădulescu D.M. - Moral - The social dimension of the right International Journal of Academic Research in Economics and Management Science (IJAREMS) Vol. 1, Nr. 06, 2012 6 pag (54-59), indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United, Kingdom, EBSCO, Gale | Cengage Learning, Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar ISSN: 2226-3624

http://www.hrmars.com/admin/pics/1283.pdf

Rădulescu D.M. - Legal and religious dimension of morality in Christian literature, International Journal of Academic Research in Economics and Management Science Vol. 1, Nr. 05, 2012 4 pag (230-234), indexată BDI: Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Index Copernicus, Poland, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United, Kingdom, EBSCO, Gale | Cengage Learning, Academic Resources (ourGlocal.com), Open J Gate, Google Scholar ISSN: 2226-3624

http://www.hrmars.com/admin/pics/1237.pdf

Rădulescu D.M. - Alternative dispute resolution, Revista Română de Statistică, Supliment Trim. I/2012, 8 pag. (133-141), Institutul Naţional de Statistică, Societatea Română de Statistică, Bucureşti, indexată BDI: Doaj, Index Copernicus, RePeC, EBSCO, ICCAP şi CNCSIS, Categoria B+, ISSN 1018-046x

http://www.revistadestatistica.ro/Suplimente/2012/Romanian%20Statistical%20Review%20Supplement%20first%20quarter%202012.pdf

Mic, V, Mic, E, Rădulescu D.M. - Psychological harassment in school, Revista Dezbateri Social Economice, nr. 2/2012, 3 pag. (11-14), Editura Rosetti International, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2248-3837

http://www.economic-debates.ro/rev/rdse2-2012.pdf

Oprea, A., Rădulescu D.M. - Mediation (yet) stars-ups, Revista Dezbateri Social Economice, nr. 1/2012, 3 pag. (4-7), Editura Rosetti International, Bucureşti, indexată BDI: Index Copernicus, SSRN, ISSN 2248-3837

http://www.economic-debates.ro/rev/rdse1-2012.pdf

Rădulescu D.M. - Sistemul curtilor cu jurati, Revista Română de ADR, nr. 1/2012, 7 pag. (44-51), Editura Nomina Lex, Bucureşti, ISSN 2284-6123.

Duţă, O Rădulescu D.M. - Proceduri necontencioase de desfacere a căsătoriei, ca urmare a constatării divorţului prin acordul soţilor pe cale administrativă sau notarială, Revista Română de ADR , nr. 1/2012, 7 pag. (51-58), Editura Nomina Lex, Bucureşti ISSN 2284-6123.

Lungu S., Ninu I., Rădulescu D.M., Răducan G. - Punct de vedere formulat cu privire la utilizarea sistemului ADR ca un mijloc de a rezolva litigiile izvorâte din tranzacţiile şi practicile comerciale din Uniunea Europeană, Revista forumul judecătorilor, nr. 3/2011, 11 pag. (215-226), Editura Universitară, Bucureşti ISSN 2065-8745

http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numere-anterioare/nr-32011/cuprins-lb-romana/?lang=en

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2223343

Rădulescu D.M. - Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria Ştiinţe Economice Relaţii Economice Internaţionale, (250-269), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010. ISSN 1584-5621

Rădulescu, V., Cetină, I, Rădulescu. D.M. Mihail, N. - The fundamental right for environment, the premise of the ecological marketing, Revista Metalurgia Internaţional, vol. XIV, Special Issue nr. 1 Special 2009, 4 pag (pag. 140-143) revistă cotată ISI, indexată BDI: THOMSON ISI Philadelphia S.U.A., ELSEVIER SCOPUS Olanda, EBSCO IPSWHICH S.U.A. ISSN 1582- 2214

Factor de impact relativ: 0.148; Citări: 0; Citări normalizate: 0.000; Factor de impact referinţă: 1.169; Impact: 0.148; Impact individual: 0.037

http://www.ad-astra.ro/cartea-alba//author.php?author_id=42959

http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_special1_2009.pdf

http://connection.ebscohost.com/c/articles/41562668/fundamental-right-environment-premise-ecological-marketing

Dumitrescu A.C., Rădulescu. D.M. Respect the Fundamental Right for Environment in Establishing the Strategies of the Company / Respectarea dreptului fundamental la mediu în stabilirea strategiilor companiilor, Knowlwdge Horizons - Economics, vol. 1, nr.1/2009, 9 pag. (62-71) indexată BDI: Ebsco Host (USA), Ulrich's Periodicals Directory (USA), Index Copernicus (Poland), Gif Global Impact Factory (Australia), IndexCopernicus International, (Polania) ISSN 2069-0932

http://ideas.repec.org/a/khe/journl/v1y2009i1p62-71.html

http://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/2009_khe_1_pdf/khe_vol_1_iss_1_62to71.pdf

Rădulescu D.M., Rădulescu, V., Cetină, I. - Legal and ethical principles in establishing the prices of the goods and services, Revista Metalurgia Internaţional XIV (2009), vol. XIV, nr. 3, (3 pag.) pag. 45-47 revistă cotată ISI, indexată BDI: THOMSON ISI Philadelphia S.U.A., ELSEVIER SCOPUS Olanda, EBSCO IPSWHICH S.U.A ISSN 1582- 2214

Factor de impact relativ: 0.148; Citări: 0; Citări normalizate: 0.000; Factor de impact referinţă: 1.169; Impact: 0.148; Impact individual: 0.049-

http://www.ad-astra.ro/cartea-alba//author.php?author_id=42959

http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_3_2009.pdf

Cetină, I, Rădulescu D.M., Rădulescu, V. - Strategii de promovare a dreptului la mediu, Revista Metalurgia, Nr. 1 Special / 2008, (4 pag) pag. 89-92, revistă indexată BDI: EBSCO, PROQUEST. ISSN 0461-9579 http://www.metalurgia.ro/Sumar_Metalurgia_nr1_special.pdf

Rădulescu D.M. Armonizarea regulilor cu privire la călătoria cu autocarul şi/sau avionul în Uniunea Europeană, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria Ştiinţe Economice Relaţii Economice Internaţionale, 22 pag. (146-167) Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009. ISSN 1584-5621

Rădulescu D.M., Ciutacu, I. - Utilizarea energiei nucleare – cauză de restricţionare a exercitării dreptului la un mediu sănătos în jurisprudenţa CEDO, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria DREPT 2008, 21 pag (227-240) Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008. ISSN 1842-712X

Rădulescu D.M. - Modificarea legislaţiei române cu privire la călătoria în Uniunea Europeană după intrarea României în Uniunea Europeană, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria Ştiinţe Economice Relaţii Economice Internaţionale, 6 pag. (140-145), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007. ISSN 1584-5621

Rădulescu D.M. - Conţinutul dreptului fundamental la un mediu înconjurător, corelaţia cu celelalte drepturi şi garanţii fundamentale şi garanţiile realizării lui, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria Ştiinţe Economice Relaţii Economice Internaţionale, 10 pag. (89-98), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006. ISSN 1584-5621

Rădulescu D.M. - Răspunderea juridică pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria DREPT 2006, 8 pag. (159-166), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006. ISSN 1842-712XMarinescu D., Rădulescu D.M. - Educaţia cu privire la mediu în contextul consacrării şi realizării dreptului fundamental la mediu, Revista Mediul înconjurător, 7 pag. (3-9), nr. 2/2006, Bucureşti, 2006. ISSN 1453-3944Rădulescu D.M. - Consacrarea dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, 15 pag. (199-213), seria DREPT 2004, Editura UCDC, Bucureşti, 2005. ISSN 1584-5621Rădulescu D.M. - Locul ,,Teoriei generale a dreptului” în sistemul ştiinţelor juridice şi Covaci L. Rădulescu D.M. - Conceptul suveranităţii în pragul secolului XXI, Analele Universităţii, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, seria DREPT, 1999.

Comunicări ştiinţifice

Rădulescu D.M. – The right to non-discrimination of children with autism in school and how to resolve issues of their integration through mediation, International Conference The exercise of the right to non-discrimination and equal opportunities in the contemporary society, publicată în 7th Edition proceedings of non-discrimination and equal opportunities International Conference, NEDES 2013, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2013, ISSN 2344-5629

http://nedes.ucdc.ro/publicare.html

Rădulescu D.M. - The Role of Mediation in Resolving Problems Created by Disorder of Possession, Conferinţa internaţională “Challenges of doing business in the global economy”- CBGE 2013 - publicată în Revista Knowledge Horizons -Economics, vol. 5, nr. 3/2013, indexată BDI: EBSCO Host, USA; Ulrich’s Periodicals Directory (Global Serials Directory), USA; Global Impact Factor, Australia; IndexCopernicus International, Poland, ISSN 2069-0932

http://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/2013_khe_3_pdf/khe_vol_5_iss_3_19to21.pdf

Rădulescu D.M., Mic E., Mic V. – Medierea – metodă de combatere a discriminării, Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi egalităţii de şanse (NEDES) 2012, Bucureşti, România, publicată în volumul conferinţei Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea românească, 5 pag (81-85), Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-647-532-7

http://nedes.ucdc.ro/index.html

Rădulescu D.M. – Mediation – a method to resolve conflicts without going to justice, Simpozionul internaţional Romanian Economy în the globalization conjecture on crisis background - 2012, Bucureşti, România, publicată în Romanian Statistical Review, Supplement trim IV/2012, 6 pag. (279-284), Institutul Naţional de Statistică, Societatea Română de Statistică, Bucureşti, indexată BDI: Doaj, Index Copernicus, RePeC, EBSCO, ICCAP şi CNCSIS, Categoria B+, ISSN 1018-046x

http://www.revistadestatistica.ro/Suplimente/2012/Romanian%20Statistical%20Review%20Supplement%20fourth%20quarter%202012.pdf

http://econpapers.repec.org/article/rsrsupplm/v_3a60_3ay_3a2012_3ai_3a4_3ap_3a279-284.htm

Rădulescu D.M. – Dragostea şi tradiţiile de nuntă în Balcani: din Orient în Occident / Love and wedding tradition în the Balkans: from Orient to Occident, Conferinţa Internaţională „Dimensiunea enciclopedică şi universală a operei lui Dimitrie Cantemir” – ed. II-a, 2012, Bucureşti, România, publicată în revista Cogito, supliment la nr.3/septembrie 2012, 19 pag. (203-212/213-221) indexată BDI: EBSCO (USA), Index Copernicus (Poland), POQUEST, ISBN general 978-606-647-506-8, ISBN vol I 978-606-647-507-5

http://cogito.ucdc.ro/2012/vol4n3/en/volumul-conferintei-6nov.final.pdf

Rădulescu D.M. - Mediation – an alternative way to solve conflicts in the international business environment, Conferinţa internaţională „World Conference on Business, Economics and Management – BEM 2012”, Antalya, Turkey - 2012”, publicată in Procedia - Social and Behavioral Sciences on ScienceDirect Volume 62, 24 October 2012, 4 pag. (290–293), by ELSEVIER (www.elsevier.com) şi indexată BDI: ScienceDirect, Scopus şi supusă evaluării Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) ISSN: 1877-0428

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281203488X

Rădulescu D.M. - Fundamental human right to a healthy and ecologically balanced environment in the light of ECHR decisions, Conferinţa internaţională “Globalization and Competitiveness in Knowledge-based economy” GCKE 2012, Bucureşti, România, publicată online în International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 02, Special Issue 01/ 2012, 5 pag (162-167) indexată BDI: EBSCO (USA), Cabell’s Directory (USA), Ulrich's Web Global Serials, Directory (USA), Index Copernicus (Poland), Open J-Gate (India), WorldCat (USA), Duke University (USA), New Jour (USA), ISSN 2225-8329

http://www.hrmars.com/admin/pics/1001.pdf

Rădulescu D.M. - Mediation – an alternative method of resolving conflicts apperead in tourism, Simpozinul internaţional „Statistically significant evolution of services development - 2012”, Bucureşti, România, publicată în Romanian Statistical Review, Supplement/2012, 5 pag. (325-330), Institutul Naţional de Statistică, Societatea Română de Statistică, Bucureşti, indexată BDI: Doaj, Index Copernicus, RePeC, EBSCO, ICCAP şi CNCSIS, Categoria B+, ISSN 1018-046x

Rădulescu D.M. - Mediation - the only viable solution to resolve the conflict in Rosia Montana, Conferinţa internaţională „4rd Challenges of the Knowledge Society” CKS 2012, Bucureşti, România publicată în revista CKS-eBook 2012, 5 pag. (1974-1978), indexată BDI: EBSCO-CEEAS Database, ISSN 2068-7796

http://cks.univnt.ro/cks_2012/posibilitati_de_publicare.html

Rădulescu D.M. - Mediation – an alternative method of resolving conflicts apperead in medical services, Conferinţa internaţională „Conjuncture and quality trends in the economic development of society -2012”, Bucureşti, România, publicată în Romanian Statistical Review, Supplement/2012, 5 pag. (183-188), Institutul Naţional de Statistică, Societatea Română de Statistică, Bucureşti, indexată BDI: Doaj, Index Copernicus, RePeC, EBSCO, ICCAP şi CNCSIS, Categoria B+, ISSN 1018-046x

Rădulescu D.M. - Society role in educating people about the human right to healthy environment, Conferinţa internaţională “4rd World Conference on Educational Sciences - WCES 2012”, Barcelona, Spania, publicată online in Procedia - Social and Behavioral Sciences on ScienceDirect Volume 46, 2012, 5 Pages (2654-2658) by ELSEVIER (www.elsevier.com) şi indexată BDI: ScienceDirect, Scopus şi supusă evaluării Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) ISSN: 1877-0428

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016709

Rădulescu D.M. Rădulescu V. - Educating the consumer about his right to a healthy environment, Conferinţa internaţională “3rd World Conference on Educational Sciences – WCES 2011”, Istanbul, Turcia, publicată online in Procedia - Social and Behavioral Sciences on ScienceDirect, Volume 15, 5 Pages (466-470), by ELSEVIER (www.elsevier.com) şi indexată BDI: ScienceDirect, Scopus şi supusă evaluării Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science) ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/15

Dumitrescu A.C, Rădulescu D.M. - Promotion of tradition in Dimitrie Cantemir’s work, Conferinţa internaţională ”Opera lui Dimitrie Cantemir - simbol al convergenţei civilizaţiilor”, Bucureşti, România, 20 octombrie 2010, publicată în volumul Dimitrie Cantemir A Prince among Philosophers and a Philosopher among Princes, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, 6 pag. (15-21), ISBN 978-973-129-947-1

Orzan, M., Caescu, S., Ionescu, F. Rădulescu D.M. - Organizaţii internaţionale ce facilitează difuzarea rezultatelor cercetărilor academice, Conferinţa naţională „Marketingul întreprinderilor româneşti în procesul integrării europene”, Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice - Bucureşti, 29 - 30 mai 2009, ISBN: 978-606-505-094-5.

Rădulescu D.M., Orzan, M., Rădulescu, V. - Respectarea dreptului de proprietate intelectuală în contextul integrării în Uniunea Europeanăsesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul celei de a XVIII-a Sesiuni Ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 29-30 mai 2009, publicată în volumul „Criza economico financiară dimensiuni şi interferenţe”, 21 pag. (758-778), vol. II., Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-129-527-5 (ISBN 979-973-129-525-1–general).

Dumitrescu A.C., Rădulescu D.M. - Zone metropolitane – aspecte juridice, sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul celei de a XVII-a Sesiuni Ştiinţifice Naţionale a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 30-31 mai 2008, publicată în volumul „DEMOS – Dezvoltarea durabilă a zonelor metropolitane”, 11 pag. (383-393), vol. I., Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-129-341-7 (ISBN 979-973-129-339-4–general)

Rădulescu D.M. - Impactul hotărârilor C.E.D.O. asupra legislaţiei europene cu privire la mediu 7 pag. (274-280), Locuri de pelerinaj din Europa şi Dumitrescu A.C., Rădulescu D.M. - Controverse privind Constituţia Uniunii Europene, 6 pag. (23-28), sesiunea de comunicări ştiinţifice „România – Uniunea Europeană de la aderare la integrare”, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2007 vol. I ISBN 978-973-129-251-9, Vol. II ISBN 978-973-129-252-6, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008 (ISBN 979-973-129-250-2–general)

Rădulescu D.M. - Corelaţia dintre dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi educaţia ecologică 6 pag. (305-310) şi Pelerinajul - tradiţie şi perspective, (449-454), sesiunea de comunicări ştiinţifice „Provocări ale aderării României la Uniunea Europeană”, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2006, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007 ISSN 1843-1798.

Rădulescu D.M. - Protejarea tradiţiile creştine (despre înmormântare) ale poporului român în contextul integrării în Uniunea Europeană 4 pag. (1188-1192), şi Un colţ din mahalalele Bucureştiului de altădată în faţa integrării în Uniunea Europeană: Biserica Mântuleasa (1734-2005), 6 pag. (1193-1198), sesiunea ştiinţifică internaţională „Implicaţiile economico-sociale şi politico-juridice ale integrării României în Uniunea Europeană”, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 2005, Editura Sylvi, vol. II, Bucureşti, 2006 ISBN 978-973-628-171-6 (ISBN 978-973-628-172-3–general)

Rădulescu D.M. - Corelaţia dintre dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător şi celelalte drepturi fundamentale, sesiunea ştiinţifică internaţională „Ştefan cel Mare şi Sfânt – comemorarea a 500 de ani de la moartea sa”, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 7 pag. (596-605), Bucureşti, 2004, Editura Sylvi, Vol. III, Bucureşti, 2005 ISBN 973-628-164-7 (ISBN 973-628-131-0-general).

Rădulescu D.M. - Dimensiunea religioasă a Constituţiei Uniunii Europene – Creştinismul parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Comerţul şi turismul în faza de preaderare la Uniunea Europeană”, din cadrul Facultăţii de Management din Constanţa, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Constanţa, 2004, Editura Sylvi, Constanţa 2004, ISBN 973-628-121-3

Activităţii publicisticeRedactor sef REVISTA ROMÂNĂ DE (ADR) ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, editura Nomina Lex, Bucureşti, an de apartiţie 2012 ISSN 2284-6123, http://www.revistadeadr.ro

Membru colectivul de redacţie REVISTA DEZBATERI SOCIAL-ECONOMICE, Editura Rosetti Internaţional, Bucureşti, an de apariţie 2012, indexată BDI Index Copernicus, SSRN. ISSN 2248-3837 http://www.editurarosetti.ro/magazin/pdf/100.pdf

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7628

Participări în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Membru Comisie concurs - Departamentul Drept public, poz. 40, Asistent, Filosofia dreptului; Teoria generală a dreptului; cf. Deciziei 45/22.01.2013, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

16.11.2009-19.11.2009

Curs „Formare generală în afaceri europene”, Institutul European din România, Bucureşti

21.09.2009-25.09.2009

Curs „Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală”, Institutul European din România, Bucureşti

10.07.2009-12.07.2009

Prima Conferinţă Neconvenţională de Marketing „La grătare” cu tema „Cum să vindem România”, Buneşti, România

08.10.2007-11.10.2007

Open Days 2007 - European Week of Regions and Cities „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”, Brussels, Belgia

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

EnglezăFranceză

Abilitatea de a citiexcelentbine

Abilitatea de a scriebine satisfăcător

Abilitatea de a vorbiexcelentbine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

Tehnoredactare computerizatăMicrosoft Word, Windows 9.X., Internet - curs operare

„Pro Management” - Diplomă de absolvire

Permis de conducerecategoria B din 1992

Stagiu militarsatisfăcut în anul 2000, cu grad de caporal

avansat în anul 2004 ofiţer în rezervă, cu grad de sublocotenent

Membru în organizaţiiSocietatea Română de Statistică (din 2010)

Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România (2011)

Baroul Bucureşti (din 1999)

ALTE INFORMAŢII - SPECIALIZARE MEDIERE

FORMARE ŞI CALIFICARE

13.12.2010-19.12.2010

17.01.2011-23.01.2011formare iniţială (80 de ore) - curs „Formare a mediatorilor”, Asociaţia ProMedierea, Bucureşti

09.12.2011-10.12.2011formare continuă (15 ore) – curs „Medierea conflictelor de malpraxis medical”, Asociaţia Europeană a Mediatorilor, Bucureşti, acreditat de CM cu 15 puncte de formare continuă

30.03.2012-31.03.2012formare continuă (15 ore) – curs „Medierea comercială”, Asociaţia Europeană a Mediatorilor, Bucureşti acreditat de CM cu 15 puncte de formare continuă

30.03.2012Seminarul de training: Mobbing - hărţuirea psihologică sistematică la locul de muncă, organizat de Centrul pentru prevenirea şi combaterea mobbing-ului şi a discriminării pe piaţa muncii, structură înfiinţată de Asociaţia COLFASA

04.04.2014 Stagiul profesional (4 ore) „Răspunderea disciplinară a mediatorului în contextul modificărilor legislative din 2012 şi 2013 ale Legii 192/2006” Bucureşti acreditat de CM cu 4 puncte de formare continuă

07.04.2014Stagiul profesional (4 ore) „Aspecte practice privind medierea” Bucureşti acreditat de CM cu 4 puncte de formare continuă

14.05.2014Stagiul profesional (4 ore) „Aspecte practice în mediere” Bucureşti acreditat de CM cu 4 puncte de formare continuă

30.10.2014Stagiul profesional (4 ore) „Medierea, Noul Cod Civil şi Noul Cod de Procedură Civilă” Bucureşti acreditat de CM cu 4 puncte de formare continuă

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

2011 - prezent Birou de Mediator „Rădulescu Dragoş Marian”

Mediator autorizat – www.mediereaturistica.ro

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

21-22.11.2014Conferinţa Naţională, ed a-III a, „Malpraxisul medical:aspecte medicale şi juridice. Rolul medierii ca soluţie alternativă de rezolvare a acuzaţiiilor de malpraxis” organizată de Asociaţia pentru Calificare, Recalificare şi Formare Profesională Continuă, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 7 puncte de formare continuă

03.07.2014Conferinţa „Bune practici în Mediere - Impactul Deciziei Curţii Constituţionale asupra Medierii” organizată de Tribunalul Bucureşti împreună cu Sanatatea Media Group, Bucureşti, România

10.06.2014Conferinţa „Medierea în România – Istoric şi perspective” organizată de Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – Filiala Bucureşti România, acreditată de CM cu 2 puncte de formare continuă

17.01.2014Masa rotundă „Bullying-ul – un flagel al societăţii moderne” organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator

11.12.2013Conferinţa naţională „Medierea în penal – aspecte practice” ed aII-a, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator

28.11.2013Conferința Naţională a Mediatorilor „Medierea - un bun naţional” organizată de CM, acreditată de CM cu 5 puncte de formare continuă

13.11.2013Masa rotundă „Starea medierii în 2013”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

05.10.2013   Conferinţa internaţională „Stat, justiţie şi mediere”, organizată de GEMME – secţiunea română, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 4 puncte de formare continuă - moderator.

12-13.09.2013Colocviul „Les journees de la mediation francophone a Bucarest” organizată de către Institutul de la Mediation dans l`Espace Francophone, Association Nationale des Mediateurs (France), Institut de Mediation et l`Arbitrage du Quebec si Asociatia pentru Calificare, Recalificare si formare Profesionala Continua (România), Bucureşti, România, acreditat de CM cu 5 puncte de formare continuă

04.04.2013Conferinţa naţională „Medierea în şcoală”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

13.03.2013Masa rotundă Efectele informării obligatorii prevăzute de noul cod de procedură civilă”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

15.01.2013Masa rotundă „Medierea în 2013”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

11.12.2012Conferinţa naţională „Medierea în penal – aspecte practice”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

22.11.2012 Masa rotundă „Medierea în domeniul bancar”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

08.11.2012Masa rotundă „Promovarea medierii – între iniţiative personale şi acţiuni colective”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

26-27.10.2012Conferinţa internaţională „Malpraxisul Medical – Metode Alternative de Rezolvare a Conflictelor din Domeniul Medical”, organizată de Asociaţia Europeană a Mediatorilor, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 8 puncte de formare continuă

25.10.2012Masa rotundă „Medierea procedură obligatorie de la 1 octoimbrie 2012”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 1 punct de formare continuă - moderator.

08.05.2012  Masa rotundă „Soluţionarea prin mediere a litigiilor aflate în faza de executare silită”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 1 punct de formare continuă - moderator.

24.04.2012Masa rotundă „Medierea între profesionişti”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

03.04.2012  Masa rotundă „Medierea în şcoală ”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

18.03.2012 Conferinţa "Reglementarea medierii - o provocare pentru toţi", organizată de Asociaţia O şansă pentru viitor, Bucureşti, România

09.03.2012  Masa rotundă „Medierea în penal”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

27.01.2012  Conferinţa Naţională „Medierea în turism”, organizată de Asociaţia pentru promovarea spiritului antreprenorial, Bucureşti, România - moderator.

17.01.2012  Masa rotundă „Medierea în cazurile de malpraxis medical”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

15.12.2011  Conferinţa Natională a Mediatorilor 2011 – „Consiliul de Mediere – responsabilitati si perspective”, Bucureşti, România - invitat ca vorbitor, în calitate de reprezentat al Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", unde sunt responsabil cu organizarea meselor rotunde despre mediere.

04.12.2011     Conferinţa „Medierea aproape de tine”, organizată de Uniunea Centrelor de Mediere din România, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 3 puncte de formare continuă.

22.11.2011   Conferinţa Naţională „Obligativitatea medierii în cadrul conflictelor de familie”,organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 2 puncte de formare continuă - moderator.

20.11.2011  Conferinţa „Împreună în mediere – să facem schimbarea pe care ne-o dorim”, organizată de Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 2,5 puncte de formare continuă.

08.11.2011  Masa rotundă „Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor dintre consumatori şi profesionişti în Uniunea Europeană ”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

25.10.2011  Conferinţa „Medierea – alternativă viabilă la instanţa de judecată”, organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România - moderator.

05.06.2011    „Lansarea de carte – Medierea – oxigen pentru afaceri”, organizată de Asociaţia Centrul avocaţilor mediatori, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 2 puncte de formare continua.

25.05.2011   Conferinţa Naţională „Medierea în societatea românească – aspecte practice”,organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, România, acreditată de CM cu 1 punct de formare continuă - moderator.

29.10.2010   Conferinţa naţională „Medierea în Uniunea Europeană. Studiu şi perspective”, organizată de GEMME – secţiunea română, Bucureşti, România.

Membru în organizaţiiAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România (2011)

PAGE

2