curriculum vitae europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... limba engleza bine bine bine bine bine...

of 23 /23
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume RAŢI IOAN VIOREL Adresă(e) Strada Logofăt Tăutu, nr. 5A, Sc. C, Ap. 4, Bacau, Judetul Bacau, Romania Telefon(oane) 0334582674 | 0334542411 Mobil: 0728074470 | 0732010625 Fax(uri) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii 10 Iulie 1954 Sex M Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau Experienţa profesională Perioada Octombrie 2008 / prezent Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Ordinul Ministrului nr. 4966/31.07.2008, pozitia 3) Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Fiziologia Plantelor Ecofiziologie Fitopatologie Agricultură Ecologică Combaterea biologica a daunatorilor Bazele Ştiinţei Solului Bazele Agriculturii Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau Tipul activităţii sau sectorul de activitate invatamant Perioada Aprile 2008 / Octombrie 2008

Upload: vantram

Post on 22-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume RAŢI IOAN VIOREL

Adresă(e) Strada Logofăt Tăutu, nr. 5A, Sc. C, Ap. 4, Bacau, Judetul Bacau, Romania

Telefon(oane) 0334582674 | 0334542411 Mobil: 0728074470 |

0732010625

Fax(uri)

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 10 Iulie 1954

Sex M

Locul de muncă vizat /

Domeniul ocupaţional

Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau

Experienţa profesională

Perioada

Octombrie 2008 / prezent Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

(Ordinul Ministrului nr. 4966/31.07.2008, pozitia 3)

Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Fiziologia Plantelor

Ecofiziologie

Fitopatologie

Agricultură Ecologică

Combaterea biologica a daunatorilor

Bazele Ştiinţei Solului

Bazele Agriculturii

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

invatamant

Perioada Aprile 2008 / Octombrie 2008

Page 2: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Funcţia sau postul ocupat Prorector Programe de Cercetare şi Relaţii Internaţionale

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada

2006 / Octombrie 2008

Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada

2003 / Septembrie 2008 Universitatea „V. Alecsandri” Bacău

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar Universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi de cercetare prevăzute în contracte.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

invatamant

Perioada

2003 / Prezent

Funcţia sau postul ocupat Administrator Unic, prin contract de administrare, metoda de management prin

obiective şi proiecte pentru unitete de tip IMMCD, înregistrată la RPC cu

numărul 3692

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului SC Fructex Bacau SRL, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada

2001/2003

Funcţia sau postul ocupat Manager prin contract de management

Cercetător Ştiinţific gr II

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi din obiectivele contractului şi activităţile de cercetare ale

societăţii.

Numele şi adresa angajatorului SC Fructex Bacau SRL, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada

Ianuarie / iunie 2001

Funcţia sau postul ocupat Consilier al ministrului cu probleme de horticultură

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi pe probleme specifice şi şef colectiv de realizare a unor legi,

numit prin Ordin al Ministrului: legea Cooperativelor Agricole; legea Creditului

Agricol; Legea Consiliilor pe Produs

Page 3: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada

1994/2001

Funcţia sau postul ocupat Manager societate, cu obiect principal de activitate cercetare, numită prin HG

46/1994

Cercetător Ştiinţific grad II

Activităţi şi responsabilităţi principale Introducerea managementului prin obiective, înfiinţarea colecţiei naţionale de

măr, activităţi de cercetare în ameliorarea speciilor pomicole, introducerea în

cultură prin pepinieră şi loturi demonstrative a unor soiuri cu rezistenţă genetică

la boli, realizarea unei tehnologii de cultură ecologică la specia măr.

Numele şi adresa angajatorului SC Fructex Bacau SRL, Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada 1988 /1994

Funcţia sau postul ocupat Director al staţiunii, Cercetător Ştiinţific grad II

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de conducere a unitatii de cercetare şi transfer al rezultatelor de

cercetare naţionale şi proprii în producţia din zonă, producerea materialului

săditor pomicol.

Coordonarea temelor de cercetare ale unităţii.

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă, Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada Iunie / Octombrie 1988

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific grad III

Activităţi şi responsabilităţi principale Altoirea colecţiei naţionale de măr (700 soiuri şi hibrizi), hibridări şi selecţii în

câmpul de hibrizi, observaţii şi determinări în câmpul de cercetare.

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă, Bistriţa

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada 1985 / 1988

Secretar ştiinţific

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific grad III

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare a staţiunii.

Selecţii clonale din flora spontană şi cultivată la specii de viitor (cătină albă,

corn, măceş, nuc), activităţi specifice lucrărilor de ameliorare în pomicultură.

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada 1981/1985

Page 4: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific grad III

Activităţi şi responsabilităţi principale Înfiinţarea câmpului de cercetare cu la 9 specii pomicole şi 1200 soiuri şi

hibrizi pe suprafaţa de 14,5 ha. Activităţi de cercetare în laboratorul de

ameliorare.

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Perioada 1979/1981

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar la cercetare

Activităţi şi responsabilităţi principale Introducerea în cultură şi tehnici de forţare la andive.

Complexe şi tratamente fitosanitare la culturi de legume semincere.

Numele şi adresa angajatorului Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Educaţie şi formare

Perioada 22/25 iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută Acreditation of Organic Inspection and Certification Bodies – CERTIFICAT

(EN 45011, ISO/IEC GUIDE 65, EA 6/01, EEC Regulation 2092/1991)

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

Asociaţia de Acreditare din România RENAR, Reasearch Institute of Organic

Agriculture FIBL, The State Secretariat for Economic Affairs Switzerland

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada Octombrie 1997/Septembrie 1998

Calificarea / diploma obţinută Expert naţional în management general şi consultanşă pe domeniile

managementului industrial. ATESTAT nr. 1148/426/15.09.1998

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din România (ATTR)

Departamentul “Management Industrial” – Universitatea Politehnică Bucureşti,

Academia de Studii Economice Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada 1996

Calificarea / diploma obţinută MANAGER – ATESTAT – Management of Change and Innovation – Nr.

630 din 15.11.1996

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Page 5: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Graduate School of Business University College Dublin (GSBUC),

International Management and Marketing Institute

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada 1996

Calificarea / diploma obţinută pe baza hotărârii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare din 28-29 martie 1996, confirmată prin Ordinul

Ministrului nr. 3543 din 3 aprilie 1996, conferit titlul ştiinţific de doctor în

agronomie. “Cercetări privind sortimentul de măr pentru Podişul Central al

Moldovei”

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti” Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada

Februarie/ Martie 1994CIMP Bucureşti

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de formare în aptitudini manageriale, tehnici şi procese de

conducere – certifcat nr 085/31.03.1994

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare CIMP Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada Iunie 1991

Calificarea / diploma obţinută Management şi Marketing – Diploma nr. 4864/1991

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Internaţional de Management şi Marketing Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada 1975/1979

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer în profilul Agricol, specializarea horticultură nr. 393289

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

Facultatea de Horticultură, Iaşi

Page 6: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada 1969/1974

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat specialitatea Horticultură, Seria. E. nr. 2851

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Agricol, Bistriţa Secţia Horticultura

Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă

maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza bine bine bine bine bine

Limba franceza bine bine bine bine bine

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Page 7: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Competenţe şi aptitudini

organizatorice

Organizarea şi coordonarea activităţilor pentru programul de cercetare şi relaţii

internaţionale din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Managementul societăţii IMMCD prin contract de administrare – Sc Fructex

Bacau SRL

Director de proiecte de cercetare, urmărirea activităţilor şi a bugetului cu

responsabilităţi pentru membrii echipei

Activitati in cadrul Clubului „Lions” , ca de exemplu: organizarea taberelor

anuale (2006,2007,2008,2009,2010) pentru copii insulino-dependenti, actiuni de

diagnosticare a afectiunilor oculare „Sa redam darul vederii” (mai 2006)

Participare alaturi de Asociatia Nationala „Cultul eroilor” la ridicarea unor

monument pentru cinstirea Eroilor neamului – medalie comemorativa „90 ani de

la crearea statului national, suveran, independent si indivizibil ROMANIA

MARE, 1918 – 01 decembrie 2008” pentru merite deosebite in cinstirea Eroilor

Neamului Romanesc.

In calitate de presedinte „Lions Club” am organizat constructia unor locuinte

provizorii pentru sinistratii din comuna Asau, judetul Bacau, februarie 2006,

impreuna cu prefectura Bacau, comitetul Situatii de urgenta Bacau si Asociatia

Italiana Vigili del fuocco din Torino (placheta de recunostinta –oferita de

Presedintele National Cav. Gr. Croce Gino Gronchi, Torino, 18 februarie 2006)

Consultanţă de specialitate pentru extinderea rezultatelor cercetării în mediul de

afaceri

Organizarea acţiunilor de difuzare a rezultatelor de cercetare de tip: Sărbătoarea

Mărului şi Sărbătoarea Vişinului, care cuprind componenta de cercetare

simpozion ştiinţific, expoziţii de fructe, concursuri de degustare, prgram artistic.

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare PC – Ms Ofiice, Page Maker

Utilizare maşini agricole, ATV, motociclete

Instalaţii tip seră şi frigorifice automatizate

Staţii meteo Agroexpert

Competenţe şi aptitudini de

utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice Am organizat şi condus trupe de teatru studenţesc şi de dansuri populare care au

participat la competiţii naşionale în perioada 1975/1979

Page 8: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Alte competenţe şi aptitudini Medalia de argint la campionatul naţional de Judo 1974.

Am evoluat în echipa de fotbal juniori – Gloria Bistriţa în 1970/ 1973

Putere de muncă, sociabil, rezistenţă la stres, perfecţionist

Aptitudini de comunicare, organizare şi lucru în echipă.

Competenţe în sistemul de vînzare Multi Level Marketing

Consultanţă produse asigurări de viaţă

Premii si medalii

Premiul I pentru creativitate stiintifica acordat de Camera de Comert, Industrie

si Agricultura Bacau in cadrul Topul Firmelor 2009, judetul Bacau.

Premiul Trustului Media Desteptarea pentru rezultate remarcabile in

cercetarea stiitifica si aplicarea lor practica prin finantari cu fonduri

europene cu ocazia implinirii a pentru 19 ani de presa in Gala Premiilor

Trustului de Presa Desteptarea Editia a XIII-a din 22 decembrie 2008

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B

Page 9: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

ANEXA

Articole ISI

Nedelciu Ecaterina1*

,

Simon-Gruita

Alexandra1, Constantin Nicoleta, Duta

Cornescu Georgiana, Popescu Maria,

Anastasiu Paulina, Rati Viorel, Rati

Luminiţa3, Stoian Veronica

Genomic DNA isolation from Hippophaë rhamnoides

subsp. carpatica Rousi for RAPD fingerprinting

Romanian Biotechnological Letters, University of

Bucharest, vol. 16, no 2, 2011-05-09

Received for publication 28 May 2010

Accepted for publication 5 March 2011

www.rombio.eu

Simon- Gruita Alexandra, Tataru

Ecaterina, Constantin Nicoleta, Duta

Cornescu Georgiana, Pavlusenco

Camelia Ecaterina, Rati Viorel, Rati

Luminita, Stoian Veronica

The assessment of the genetic diversity of sea buckthorn

populations from Romania using RAPD markers.

Romanian Biotechnological Letters , University of

Bucharest, ISSN 1224-5984,

Vol 17, nr 6, 2012, www.rombio.eu

Sonia A. Socaci, Carmen Socaciu,

Maria Tofana, Ioan. V. Rati, Adelina

Pintea,

In – tube Extraction and GC-MS Analysis of Volatile

Components from Wild and Cultivated sea- buckthorn

(Hippophaë rhamnoides L. Spp Carpatica) Berry

Varieties and juise.

Phytochemical Analysis,

Received for publication 26..07. 2012

Accepted for publication 27.10.2012

Vol 24, no 4, 2013 pg 319-328

(wileyonlinelibrary. com/doi/10.1002/pca.v24,4/issue)

Dumitra Raducanu, Ioana Stefanescu,

Ifrim Irina, Sorina Zirnea, Daniela

Nicuta, Viorel Rati, Iuliana Lazar

Ecotoxicological Assesment of anaerobic stabilized

sewage sludge subjected to sanitization treatments

Environmental Enginieering and Management Journal,

,,Gheorghe Asachi,,Tehnical University of Iasi, Romania

Vol 13, No 7, p 1693-1706,

htpp//omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/

Raluca M. Pop, Anca D. Buzoianu,

IoanV. Rati, Carmen Socaciu

Untargeted metabolomics for Sea Buckthorn (Hippophae

rhamnoides ssp. carpatica) Berries and leaves: Fourier

Infrared Spectroscopy as a Rapid Approach for

Evaluation and Discrimination

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2014,

Vol 42, issue 2, A journal of the University of Agricultural

Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania,

ISSN 0255-965X, electronic ISSN 1842-4309,

www.notulaebotanicae.ro

Abstracte

S. Surdu, Z.Olteanu, C.M. Rosu, M.M.

Zamfirache, L.Oprica,I.V.Rati,E.Truta,

D.Manea, M.Mihasan, M.Gurau.

Variation of microbial load chemical composition of

fruits of some Hippophae rhamnoides L. Romanian

varieties ,depending on storage conditions

XVI Congress of the Federation of European Societies of

Plant biology (FESPB).Tampere ,Finland 17-22 aug.2008

Physiologia PlantarumAn Journal for Plant Biology, ISSN:

0031-9317, Ed. WILLEY-BLACK WELL, Vol 133 ISSUE 3

July 2008

Page 10: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

ISI Journal Citation Reports Ranking: 2008: 31/155 Plant

Sciences Impact Factor: 2.334

www.fespb.org

E.Truta,G.Capraru, S.Surdu, I.V.Rati

M.M. Zamfirache

Cytogenetic traits in two Romanian varieties of

Hippophae rhamnoides L.

XVI Congress of the Federation of European Societies of

Plant biology (FESPB).Tampere Finland 17-22 aug.2008,

ISSN: 0031-9317, Ed. WILLEY-BLACK WELL, Vol 133

ISSUE 3 July 2008, ISI Journal Citation Reports Ranking:

2008: 31/155 Plant Sciences Impact Factor: 2.334,

www.fespb.org

Rati Ioan Viorel, Gogu Ghiorghiţă,

Milian Gurău, Zenovia Olteanu

Study of variability of some characters in Hippophae

rhamnoides L. populatoions from Romania

Conferinţa ştiinţifică Sofia-Bulgaria internaţională Balkans

- hot spots of ancinet and present genetic diversity 17-20

iunie 2009 - UNIVERSITY OF FORESTRY

www.aso.zsi.at

Brad I., Ioana Luminita Brad, I. V. Rati,

Luminita Rati, M. Uluitu, Viorica

Tamas

The possibility of capitalization of seabuckthorn

leaves and copses for serotonin and microelements

4 th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South

East European Coutries „Book of Abstract”, Ed. Alma Mater

Publishing House

ISBN 973-8392-16-0

28-31 mai 2006, Iasi, Romania

www.amapsec.org

Rati Ioan Viorel

Plants of the future with major impact on ecological

and sustainable development in agriculture

Simpozion national cu participare internationala a IX-a

editie, „Ecologia si protectia ecosistemelor” – „Biologia si

dezvoltarea sustenabila”, 18-20 noiembrie 2010, Bacau,

Universitatea „V. Alecsandri” Bacau si Complexul muzeal

de Stiinte ale naturii „Ion Borcea”, pag. 27,

www.epebacau.ro

Nedelciu Ecaterina, Simon-Gruita

Alexandra, Constantin Ecaterina, Duta

Cornescu Georgiana, Rati Viorel, Rati

Luminita, Stoian Veronica

The genetic analysis of several natural and cultivated

Hippophae rhamnoides L. Populations from Romania

– species with ecological and economical importance

Simpozion national cu participare internationala a IX-a

editie, „Ecologia si protectia ecosistemelor” – „Biologia si

dezvoltarea sustenabila”, 18-20 noiembrie 2010, Bacau,

Universitatea „V. Alecsandri” Bacau si Complexul muzeal

de Stiinte ale naturii „Ion Borcea”, pag. 164-165,

www.epebacau.ro

Stefania Surdu, Craita Maria Rosu,

Ştefan Comanescu, Dumitra Manea,

Raţi Ioan Viorel, Elena Truta, Zenovia

Olteanu, Maria Magdalena Zamfirache,

Lăcrămioara Oprică, Marius Mihasan

Seasonal Dynamics of Principal Ecophysiological

Groups of Rhizospheral Microorganisms from some

Romanian Seabuckthorn Biotypes

3rd

International Seakuckthorn Association Conference

(ISA), Quebec, Canada, 2007 www.isa2007.net

Brad I., Brad I. L., Marin R., Raţi Ioan

Viorel

Variation of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides

L.) Active Substances Content with Geographic

3rd

International Seakuckthorn Association Conference

(ISA), Quebec, Canada, 2007, www.isa2007.net

Page 11: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Region and Harvesting Time

Lucrari publicate in strainatate altele decat ISI sau BDI cu recenzori

Elena Truţă, Ştefania Surdu, Gabriela

Căpraru, Ioan Viorel Raţi, Zenovia

Olteanu, Maria Magdalena

Zamfirache, Lăcrămioara Oprică

(8,33%)

Characteristics of Mitotic Chromosomes in some

Romanian Seabuckthorn Varieties (n037)

Procedings of the 3rd

International Seakuckthorn Association

Conference, Quebec, City, Canada,

12-16.08. 2007

ISBN: 978-2-9810874-0-9

www.isa2007.net

Biblioteque et Archives Canada, 2009

Editor: VOL 3 2009 in –Chief

David B. McKenzie 47-57pp

Université Laval (INAF) Canada

Maria Magdalena Zamfirache,

Zenovia Olteanu, Elena Truţă,

Ştefania Surdu, Lăcrămioara Oprică,

Ioan Viorel Raţi, C. Manzu, G.

Milian, C. Roşu, T. Zamfirache

(5,55%)

Foliar Assimilating Pigments in Different

Hippophae rhamnoides L. Varieties in the

Romanian Flora (n059)

Procedings of the 3rd

International Seakuckthorn Association

Conference, Quebec,

City, Canada,

12-16.08. 2007

ISBN: 978-2-9810874-0-9

www.isa2007.net

Biblioteque et Archives Canada, 2009

Editor: VOL 3 2009 in –Chief

David B. McKenzie 57-67pp

Université Laval (INAF) Canada

Lăcrămioara Oprică, Zenovia Olteanu,

Maria Magdalena Zamfirache, Elena

Truţă, Ştefania Surdu, Ioan Viorel

Raţi, Ciprian Mânzu, Gurău Milian,

Crăiţa Roşu

(6,25%)

The Content of Soluble Proteins at Hippophae

rhamnoides ssp. Carpathica Varieties harvested

from Different Regions of Romania (n062)

Procedings of the 3rd

International Seakuckthorn Association

Conference, Quebec, City, Canada,

12-16.08. 2007

ISBN: 978-2-9810874-0-9

www.isa2007.net

Biblioteque et Archives Canada, 2009

Editor: VOL 3 2009 in –Chief

David B. McKenzie 67-73pp

Université Laval (INAF) Canada

Zenovia Olteanu, Maria Magdalena

Zamfirache, Ştefania

Surdu,Lăcrămioara Oprică, Elena

Truţă, Ioan Viorel Raţi, Ciprian

Mânzu, Gurău Milian, Crăiţa Roşu

(6,25%)

Total Lipids and Carotenoids Content in Different

Biotypes of Hippophae rhamnoides L., Harvest

from Romania

(nr. 55)

Procedings of the 3rd

International Seakuckthorn Association

Conference, Quebec, City, Canada,

12-16.08. 2007

ISBN: 978-2-9810874-0-9

www.isa2007.net

Biblioteque et Archives Canada, 2009

Editor:

VOL 3 2009 in –Chief

Page 12: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

David B. McKenzie 145-153pp

Université Laval (INAF) Canada

Articole indexate BDI

Elena Truta, Daniela Capraru, Craita

Rosu, Stefania Surdu, Gogu

Ghiorghita, Ioan Viorel Rati

Preliminary studies concerning chromosome constitution

of some Cornus mas I. genotypes (Bacau district)

Analele Stiintifice ale Univ "A. Ioan Cuza" Iasi, Genetica

si Biologie Moleculara, Sect II, Tom X, Fasc. 3: 1-4

(indexed in BDI - Thomson Master Journal List) (CNCSIS

seria B+) 2009

www.bio.uaic.ro

Simon-Gruta Alexandra, Nedelciu

Ecaterina, constantin Nicoleta, Duta

Cornescu Georgiana, Popescu Maria,

Anastasiu paulina, Rati Viorel, Rati

Luminita, Stoian Veronica

Comparative Cytogenetic Studies on Hippophae

rhamnoides from Spontaneous and Cultiveted

Populations

Acta Horti Bot. Bucurestiensis 37, Bucuresti 2010 (BDI),

vol. 37, p. 77-85, Bucuresti 2010 (BDI), indexata in

Ulrich’s Periodicals Directory, www.ulrichsweb.com

Nedelciu Ecaterina, Simon-Gruita A.,

Constantin N., Duta Cornescu G.,

Popescu M., Anastasiu P., Rati V.,

Rati L., Stoian V.

Optimization of RAPD technique for the assement of the

sea buckthorn genetic diversity in natural and cultivated

population from Romania

Acta Horti Bot. Bucurestiensis vol. 37, p. 87-94, Bucuresti

2010 (BDI), indexata in Ulrich’s Periodicals Directory,

www.ulrichsweb.com

Ioan Viorel Raţi, Nicoleta Bădăluţă,

Dumitra Raducanu, Eduard Ciochina

The Dosage of the Assimilatory pigments in the Apple

Leaves of Variou Species with a Palmeta Crowm

Studii şi Cercetări Stiinţifice, Seria Biologie Vegetală,

Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, ISSN 1224 919 X,

2010, www.ub.ro

Ioan Viorel Rati, Dumitra Raducanu,

Nicoleta Badaluta

Research upon the resistance of raspberry varieties to

yellow rust attack (Phragmidium rubi idaei) and of

blackberry varieties to grey mould (Botrytis cinerea)

Studii şi Cercetări Stiinţifice, Seria Biologie Vegetală,vol.

21. pag 36-42, Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, ISSN

1224 919 X, 2012, www.ub.ro

Ioan Viorel Rati, Nicoleta Badaluta,

Dumitra Raducanu

A comparative study of raspberry and blackberry

cultivars in competition culture.

Studii şi Cercetări Stiinţifice, Seria Biologie Vegetală,vol.

21. pag 52-59, Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, ISSN

1224 919 X, 2012, www.ub.ro

Ioan Viorel Rati, Nicoleta Badaluta,

Dumitra Raducanu

A study on red currant biodiversity and behaviour to

disease aimed at selecting the crop variety suitable for

Bacau area.

Studii şi Cercetări Stiinţifice, Seria Biologie Vegetală,vol.

21. pag 69-75, Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, ISSN

1224 919 X, 2012, www.ub.ro

Page 13: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Ioan Viorel Rati, Dumitra Raducanu,

Nicoleta Badaluta

A study on black currant biodiversity and behaviour to

disease aimed at selecting the crop variety suitable for

Bacau area .

Studii şi Cercetări Stiinţifice, Seria Biologie Vegetală,vol.

21. pag 83-90, Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, ISSN

1224 919 X, 2012, www.ub.ro

Ghiorghiţă Gogu,

Roşu Crăiţa,

Raţi Ioan Viorel,

Maftei Daniel Ioan

Study of the variability of some fruit parameters in Rosa

canina L. genotypes from several local populations in

Bacău, Neamţ and Vrancea counties

Analele Ştiinţifice Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Seria

Genetică şi Biologie Moleculară, 2012,Volum13

ISSN 1582-3571, p 53-63 www.bio.uaic.ro

Gogu Ghiorghiţă, N. Antohe, Ioan

Viorel Raţi, Diana-Elena Maftei

The study of some parameters of Rosa canina l.

genotypes from different native populations and from the

same population

Analele. Ştiintifice. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, Ser. II a.

Biologie Vegetala., ISSN 1223-6578

Vol 58, nr 1, p 9-19, www.bio.uaic.ro

Raţi Ioan Viorel , Nicoleta Badăluţă,

Dumitra Răducanu

An experimental model for an intensively managed

plantation of organic sea buckthorn and its financing

opportunities through eu projects

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 22 Nr. 1, Martie 2013. p

19-25, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Raţi Ioan Viorel , Nicoleta Badăluţă,

Dumitra Răducanu

Identifying the apple-tree variety with productive and

disease-resistant cultivars suitable for intensively

managed. Organic plantations

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 22 Nr. 1, Martie 2013. p

26-32, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Raţi Ioan Viorel , Dumitra Răducanu,

Nicoleta Badăluţă

An experimental model of intensive organic apple-tree

growing and financing opportunities through EU

programmes/projects

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 22 Nr. 1, Martie 2013. p

66-69, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Nicoleta Badăluţă, Raţi Ioan Viorel,

Dumitra Răducanu

Observations concerning the action of some micro-

elements on the physiological processes of Coriandrum

sativum L

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 22 Nr. 1, Martie 2013. p 9-

18, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Ioan Viorel Raţi, Dumitra Raducanu,

Nicoleta Bădăluţă

Studies of viral proliferation on apples cultivars:

Jonathan, Voinea And Golden Delicious

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 23 Nr. 1, Martie 2014. p

99-104, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Bădăluţă Nicoleta, Prisecaru Maria,

Raţi I.V., Răducanu Dumitra

Observations concerning the effects of the foliar

application of copper on some physiological processes of

Calendula officinalis L. species

Studii şi Cercetări. Biologie. Universitatea”Vasile

Alecsandri” din Bacău, Volum 23 Nr. 1, Martie 2014. p

16-22, ISSN 1224-919 X, www.ub.ro

Page 14: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Teză de doctorat

Cercetări privind sortimentul de măr pentru Podişul Central al

Moldovei Raţi Ioan Viorel

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe

Ionescu – Şişeşti” Bucureşti pe baza hotărârii Consiliului

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare din 28-29 martie 1996,

confirmată prin Ordinul Ministrului nr. 3543 din 3 aprilie

1996, conferit titlul ştiinţific de doctor în agronomie. Sub

conducerea ştiinţifică a Dr. Doc. Cociu Vasile, membru

ASAS.

Cărţi şi capitole în cărţi, monografii/tratate de specialitate publicate în edituri din ţară şi din străinătate

Developements In Plant Breeding “PROGRESS IN

TEMPERATE FRUIT BREEDING”

Chapter 1. Breeding for stable disease and pest resistance – The

behaviour of some aples varieties in the Eastern Subcarpathian

area

Chapter 3. Breeding methods and genetics

- New plum varieties with adaptation to the Eastern

Subcarpathian Region

Hanna Schmidt, Markus

Kellerhals,

Raţi Ioan Viorel, F. Acatrinei,

L. Raţi

Raţi Ioan Viorel, F. Acatrinei,

D. Brânză

1994 Kluwer Academic Publishers. EUCARPIA (cotat

ISI) Symposyum on fruit Breeding and genetics – Fruit

Breeding section, Wadenswil, Switzerland.

ISBN 0-7923-2947-3

Pag. 35-43

Pag. 173 – 177

Mărul, pasiune şi afacere

Raţi Ioan Viorel Bacău. Editura Moldavia

ISBN 973-99525-6-9. Anul 2001

Referent ştiinţific Academician Dr. Doc. Cociu Vasile

Pagini efective 162 – CNCSIS 159

Cătina albă în exploataţii agricole

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Bucureşti, Ed. Fundaţia Naţională “Satul Românesc” sub

egida ANCA – MADR

ISBN 973-86599-0-6. Anul 2003

Referent ştiinţific Academician Dr. Doc. Cociu Vasile

Pagini efective 127

Bazele ştiinţei solului Raţi Ioan Viorel Bacău, Ed. “Alma Mater”. Facultatea de Inginerie. Anul

2007

ISBN 978-973-1833-37-8 Referent ştiinţific. Prof. Dr.

Ing. Nedeff Valentin

Pagini efective 112 (CNCSIS 14)

Fiziologia plantelor – note de curs Raţi Ioan Viorel, Bădăluţă

Nicoleta

Bacău, Ed. “Alma Mater”. Facultatea de Ştiinţe –

Colecţia Biologie. Anul 2008

ISBN 978-973-1833-72-9

Page 15: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Pagini efective 276 (CNCSIS 14)

Fitopatologie – note de curs Raţi Ioan Viorel

Răducanu Dumitra

Bacău, Ed. “Alma Mater”. Facultatea de Ştiinţe –

Colecţia Biologie. Anul 2008

ISBN 978-973-1833-73-6

Pagini efective 160 (CNCSIS 14)

Agricultură ecologică – note de curs Raţi Ioan Viorel

Bădăluţă Nicoleta

Răducanu Dumitra

Raţi Luminiţa

Bacău, Ed. “Alma Mater”. Facultatea de Ştiinţe –

Colecţia Biologie. Anul 2008

ISBN 978-973-1833-74-3

Pagini efective 130 (CNCSIS 14)

Bazele agriculturii Raţi Ioan Viorel Bacău, “Ed. Grafit”. Anul 2003

Referent ştiinţific. Prof. Dr. Ing. Gică Grădinaru

Pagini efective 204

ISBN 973–85185–1-2

Soiuri si Tehnologii de cultura ecologica pentru afinul cu tufa

inalta, zmeur si coacazul negru.

Coordonator Paulina Mladin,

Coaboratori: Paulina Maldin,

Gheorghe Mladin, Dorel Hoza,

Tudora Neagu, Eliza Oprea,

Aurora Neagoe, Viorel Rati,

Emil Chitu, Mihaela Sumedrea,

Viorica Chitu, Mihail Coman,

Dorin Sumedrea

Ed Universitatii din Pitesti, 2011, ISBN 978-606-560-

237-3,

Pag 150

Articole/studii publicate în reviste din ţară

Sortimentul de căpşuni potrivit zonei centrale al podişului

Moldovei

Raţi Ioan Viorel Cercetări Agronomice în Moldova - 1989

Imbunatatirea sortimentului de capsun pentru centrul Podisului

Moldovei

Raţi Ioan Viorel Anale si sesiunea din 14.03.1991 ICPP Pitesti

Maracineni

Sortimentul de coacaz negru si rosu potrivit zonei centrale a

Podisului Moldovei

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agronomice

Iaşi vol 35 – seria Horticultură 1992 – CNCSIS –

B - 477

Studiul unor biotipuri de catina in conditiile S.C.P.P.Bacau Raţi Ioan Viorel Anale si sesiunea din 14.03.1991 ICPP Pitesti

Maracineni

Sinteza privind rezultatele obtinute la catina Raţi Ioan Viorel Consiliul Stiintific ASAS 1991

Cercetari privind sortimentul pomicol pentru conditiile

pedoclimatice din zona Bacau

Raţi Ioan Viorel Sinteze, sesiunea de referate 1985 SCPP Vrancea

Studiul comparativ al continutului in substanta uscata si greutatea

medie a fructelor la 11 populatii de catina Hippophae

Rhamnoides) selectionate la SC Fructex SA Bacau

Brad I, Asaftei S, Rati Ioan

Viorel, Rati L, Acatrinei F

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe

Agricole a Banatului, Timişoara 1995 – CNCSIS

– B – 267

Studiul comparativ al continutului in acid ascorbic ,aciditate Brad I, Asaftei S, Rati L, Rati Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe

Page 16: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

totala si substante hidrosolubile la 11 populatii de catina

(Hipopphare Rhamnoides) selectionate la SC Fructex SA Bacau

Ioan Viorel; Acatrinei F Agricole a Banatului, Timişoara 1995 – CNCSIS

– B – 267

Studiul comparativ al continutului de cenusa (mineralizare totala)

si microelemente la 11 populatii de catina alba selectionate la SC

Fructex SA Bacau

Brad I, Asaftei S, Rati L, Rati

Ioan Viorel; Acatrinei F

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe

Agricole a Banatului, Timişoara 1995 – CNCSIS

– B – 267

Studiul comparativ al continutului de cenusa (mineralizare totala)

si microelemente la 11 populatii de catina alba selectionate la SC

Fructex SA Bacau

Brad I, Asaftei S, Rati L, Rati

Ioan Viorel; Acatrinei F

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe

Agricole a Banatului, Timişoara 1995 – CNCSIS

– B – 267.

Studiul comparativ al continutului de lipide totale,carotenoizi si

proteine totale la 11 populatii de catina alba selectionate la SC

Fructex SA Bacau

Brad I, Asaftei S, Rati L, Rati

Ioan Viorel; Acatrinei F

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe

Agricole a Banatului, Timişoara 1995 – CNCSIS

– B – 267

Productiile realizate in diversi constituenti chimici si biologici la

11 biotipuri de catina studiate la SC Fructex SA Bacau

Brad I;Rati L; Rati Ioan Viorel Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agronomice

Iaşi vol 38 – seria Horticultură 1995 – CNCSIS –

B - 477

Selectia din flora spontana si cultura de biotipuri

valoroase,studierea acestora in colectii sau culturi de concurs in

vederea introducerii acestora in productie sau folosirea ca

material initial la crearea de noi soiuri (catina)

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Analele ICPPP Pitesti Maracineni 1981, 1985,

1986

Studiul in colectii nationale al speciilor de arbusti fructiferi in

vederea depistarii soiurilor ,tipurilor si introducerea direct in

productie a celor foarte valoroase sau folosirea acestora ca

genitori in lucrarile de creare de noi soiuri

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Analele ICPPP Pitesti Maracineni 1982

Studii si cercetari privind recoltarea mecanizata a catinei Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Analele ICPPP Pitesti Maracineni 1991, 1992

Studiul principalelor insusiri si caractere ale biotipurilor,

soiurilor si speciilor din flora spontana si cultivata (caracterizarea

pomologica a noilor genotipuri colectionate la catina)

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Analele ICPPP Pitesti Maracineni 1993

Cultura catinei la SCPP Bacau Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa,

Brânză Dorina

„Hortinform” nr. 5, Buletin documentar

informativ nr. 4/1992, Bistrita –Nasaud

Studiul in colectie al insusirilor morfologice si continutul

bioclinic al principalelor biotipuri de catina

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa,

Ion Brad

Sesiunea stiintifica de comunicari a ICPP Pitesti

Maracineni 1993

Forme de conducere la catina in vederea usurarii recoltarii

fructelor, Sesiunea a III a stiintifica

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Ecologia si protectia ecosistemelor, Complexul

Muzeal al Stiintelor Naturii Bacau 1988

Studiul in culturi de concurs a unor soiuri si hibrizi de mar cu

rezistenta genetica la rapan si fainare

Raţi Ioan Viorel, Gutunoiu A,

Radescu C

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1981-1986

Stabilirea soiurilor productive rezistente la boli,cu fructe de

calitate superioara din cele recent introduse sau create in tara

,pretabile la culturile dee densitate mare(prun)

Raţi Ioan Viorel, Gutunoiu A,

Radescu C

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1981-1985

Selectia clonala la soiurile zonate de prun in vederea mentinerii

valorii biologice pentru asigurarea materialului necesar

Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1981-1985

Page 17: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

pepinierelor din zona

Stabilirea soiurilor de cires productive,rezistente la boli cu fructe

de calitate superioara dintre cele recent introduse sau create in

tara ,pretabile la culturi de densitate mare,consum redus de

energie si forta de munca

Raţi Ioan Viorel, Gutunoiu A,

Radescu C

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1981, 1983,

1984, 1985

Identificarea si selectia unor tipuri valoroase de nuc Raţi Ioan Viorel, Gutunoiu A,

Radescu C

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1981, 1982,

1983

Studiul in culturi de concurs a soiurilor de mar de vara Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1983, 1986

Studiul in culturi de concurs a soiurilor noi de mar de iarna Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1983, 1986

Studiul comportarii soiurilor de mar si par recomandate pe zona

deservita de statiune

Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1983, 1984

Stabilirea soiurilor productive de visin pretabile la cultura de

mare densitate si mecanizare integrala a lucrarilor (inclusiv

recoltatul).

Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1983, 1985

Identificarea si selectia unor biotipuri valoroase de nuc,castan si

alun

Raţi Ioan Viorel, Gutunoiu A,

Radescu C

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1984, 1985

Studiul comportarilor soiurilor de par recomandate pentru zona

deservita de statiune

Raţi Ioan Viorel, Radescu C Analele ICPP Pitesti Maracineni 1985

Selectia clonala in cadrul populatiilor locale pe cale de disparitie

in vederea mentinerii in fondul de germoplasma a tipurilor cu

caracter si insusiri valoroase in procesul de ameliorare a soiurilor

si portaltoiurilor(costituirea de microselectii cu tipuri locale

valoroase)

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1986

Selectia clonala pozitiva si in masa la sortimentul in cultura si de

perspectiva pentru depistarea unor abateri evidente de la tipul

standard in vederea asigurarii ramurilor altoi la nivelul

necesarului in pepiniera

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1986

Identificare de noi biotipuri de nuc,castan si aluni din patrimoniul

nucifer national pentru omologarea de soiuri autohtone

competitive.

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1986

Selectia clonala la principalele soiuri si hibrizi de perspectiva din

speciile samburoase in vederea organizarii plantatiilor mama si

asiguraii ramurilor altoi necesare pepinierelor

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1987

Completarea si diversificarea sortimentului de mar,indeosebi cu

soiuri rezistente la rapan si fainare de tip spur, care sa permita o

diversificare mai mare

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1987, 1990

Completarea si diversificarea sortimentului de prun cu soiuri

timpurii de sezon, mdii si tarziii, destinate atat consumului in

stare proaspatacat si prelucrarii industriale, soiuri rezistente sau

tolerante la boli virotice cu pomi de vigoare redusa si mare

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1987, 1989

Page 18: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

productivitate

Completarea si diversificarea sortimentului de visin cu soiuri

autofertile de vigoare mai redusa, rezistente la boli, de mare

productivitate avand fructe cu destinatie mixta si diferite epoci de

coacere

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1987, 1990

Selectia clonala conservativa a soiurilor zonate si cu perspectiva

apropiata de zonare in vederea mentinerii potentialului lor

biologic

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1988

Organizarea si infiitarea plantatiilor producatoare de ramuri altoi

L.T.V(asigurarea necesarului pentru pepiniera conform structuriii

sortimentale pentru toate speciile pomicole cultivate in zona)

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1988

Concentrarea, specializarea si amplasarea plantatiilor pomicole in

agroecosisteme intensive zonale (fundamentarea alegerii

amplasamentelor)

Raţi Ioan Viorel, Onea Ghe. Analele ICPP Pitesti Maracineni 1988, 1990

Completarea sortimentilor de nuc cu soiuri precoce de vigoare

mai mica, rezistente la boli si ger, de mare productivitate si fructe

corespunzatoare standardelor internationale

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1989, 1990

Stabilirea sortimentelor pomicole pe zone de maxima

favorabilitate si destinatie optima de folosire la mar si par

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1991

Stabilirea sortimentelor pomicole pe zone de maxima

favorabilitate si destinatie optima de folosire la visin

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1991

Stabilirea comportarii in diferite bazine pomicole pe diferiti

portaltoi si tipuri de sol a soiurilor de pomi, arbusti fructiferi si

capsuni in vederea zonarilor corecte si extinderii in productie la

mar si par

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1992

Stabilirea comportarii in diferite bazine pomicole pe diferiti port

altoi si tipuri de sol a soiurilor de pomi, arbusti fructiferi si

capsuni in vederea zonarilor corecte si extinderii in productie

(inclusiv specii dendrologice)

Raţi Ioan Viorel, Brânză

Dorina

Analele ICPP Pitesti Maracineni 1992

Selectia intraclonala conservativa si organizarea plantatiilor

mama de ramuri altoi LTV la arbusti si pomi fructiferi (prun).

Raţi Ioan Viorel Analele ICPP Pitesti Maracineni 1992

Fenofazele de fructificare ale marului. Sesiunea III-a

Stiintifica,Ecologia si protectia ecosistemelor

Raţi Ioan Viorel Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Bacau

1998

Calitatea fructelor la cateva soiuri si hibrizi de prun studiate la

SC Fructex SA Bacau

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Studii si cercetari stiintifice vol.1,nr.1-2

,Universitatea Bacau. 2000

Insusiri calitative ale fructelor ,principalelor soiuri de mar

cultivate in zona Bacau

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Studii si Cercetari Stiintifice vol.1 ,nr.1-2

Universitatea Bacau 2000

Realizări in cercetarea ştiinţifică la cătină albă obţinute în Raţi Ioan Viorel, Gurău Milian Simpozion ştiinţific BIOTECH Iaşi , iunie 2007

Page 19: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

contractul 109 CEEX M1/2006

Studiul unor biotipuri de cătină albă (Hippophae rhamnoides)

selecţionate din flora spontană

Raţi Ioan Viorel, Raţi Luminiţa Universitatea Bacău - Biologia şi dezvoltarea durabilă

noiembrie 2001

Lucrări de ameliorare a unor suprafeţe de teren, neproductive, în

vederea înfiinţării unor exploataţii pomicole.

Raţi Ioan Viorel, Rusu Petru Universitatea Bacău - Biologia şi dezvoltarea durabilă

noiembrie 2001

Combaterea biologică a viermelui merelor (Las peiyrenia

pomonella) cu produsul C.P. VIRIN

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei F,

Druică S, Chitic V

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii de Ştiinţe Agricole a

Banatului, Timişoara – CNCSIS – B – 267

Experienţe cu produse biologice în plantaţii intensive de măr Raţi Ioan Viorel, Acatrinei F,

Iordosopol E, Chitic V

UANV – Facultatea de horticultură Iaşi 1996 – CNCSIS –

B - 477

Studiul unor soiuri şi hibrizi de măr de vară în vederea

completării şi diversificării sortimentului pentru centrul Podişului

Moldovei

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei

Florin

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agronomice Iaşi vol

35 – seria Horticultură 1992 – CNCSIS – B - 477

Soiuri de măr cu rezistenţă genetică la principalele boli, studiate

în zona Bacău

Raţi Ioan Viorel, Acatrinei F

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agronomice Iaşi vol

35 – seria

Horticultură 1992 – CNCSIS – B - 477

Cercetări privind mecanizarea lucrărilor de recoltare la soiurile

de vişin zonate în judeţul Bacău

Raţi Ioan Viorel, Brânză

Dorina, Stan Gheorghe

Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agronomice Iaşi vol

35 – seria Horticultură 1992 – CNCSIS – B - 477

Studiul unor soiuri de gutui în vederea completării şi

diversificării sortimentului pentru judeţul Bacău

Raţi Ioan Viorel, Brânză

Dorina, Acatrinei F

Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole Cluj Napoca –

vol 47, nr 1, seria Agricultură şi Horticultură – CNCSIS

B+ - 485

Articole/studii publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale

Studii de cultură a mărului fără pesticide Raţi Ioan Viorel, Acatrinei F,

Druică S, Chitic V, Iordosopol

E

Lucrări ştiinţifice “Anul European de conservare a naturii

în Republica Moldova” anul 1995

The study of some biotypes of white seabuckthorn selected from

the spontaneus flora in Romania

Raţi Ioan Viorel,

Raţi Luminiţa,

Tarcău Elena

“International Seabuckthorn Asociation Conference”,

Berlin 2003

Valorificarea superioară a deşeurilor rezultate în urma procesării

legumelor şi fructelor

Raţi Ioan Viorel

Ciornei Constantin

Sesiunea de comunicări ştiinţifice – Diseminare

rezultate cercetare Proiect GRUB’S UP,

Portugalia – Instituto Nacional de Engenharia e

Tehnologia Industrial - P, TTY/; (martie 2006)

Valencia-Spania – Escola Superior de

Biotehnologia (octombrie 2006)

The Plum Tree cultivation in Romania; Peach tree and

nectarine tree in Romania; Overview on PPV situation in

Romania; Plum Tree – The main fruit tree specie in

Romania

Raţi Ioan Viorel The forecast expert group "stone fruit" that took place on

20 May 2007 in DG AGRI/K/3, Brussels.

Page 20: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract / grant “Innovative products obtained from fruits of seabuckthorn

(Hippophae Rhamnoides)” 2002 - 2005

Raţi Ioan Viorel - responsabil

proiect - Instituţie parteneră

SC Fructex SA.

(Program FP5) – EU Project G5ST-02-7199-

Seabuckthorn 2003 - 2005

Recycling and Upgranding Wasters from food production for use

within the Food Chain

Raţi Ioan Viorel - responsabil

proiect - Instituţie parteneră

SC Fructex SA.

(Program FP 6) EU Proiect GRUB’S UP 13.720 Euro,

2004 – 2006

„Valorificarea biotehnologică a potenţialului productiv la

Hyppophae Rhamnoides ssp. Carpatica” prin caracterizarea

complexă a soiurilor, sursă de recolte ecologice pentru o agricultură

durabilă”

Raţi Ioan Viorel – Director de

proiect instituţie

coordonatoare Universitatea

Bacău

(CEEX MI/2006),

Proiect BIOTECH – ECOHIPOCARP,

2006 – 2008

Contract 109/2006

“Realizarea unui Institut Academic de Cercetare Dezvoltare

Durabilă şi Ecologică” în cadrul Universităţii din Bacău

Raţi Ioan Viorel – Director de

proiect instituţie

coordonatoare Universitatea

Bacău

Program IMPACT nr. 1269/14.01.2008

Elaborare studiu fezabilitate

Acronim. ACDURECOIN

„Dezvoltarea durabilă prin produse ecologice obţinute din cătină,

sursă de compuşi biochimici valoroşi”

Raţi Ioan Viorel – Director de

proiect instituţie

coordonatoare Sc Fructex Sa

Program IMPACT Nr. 261, 31.08.2006- 2009

S-a întocmit studiu de fezabilitate.

“Creşterea competitivităţii întreprinderii pomicole prin introducerea

de tehnologii innovative şi obţinerea de produse ecologice”

Raţi Ioan Viorel – Director de

proiect instituţie

coordonatoare Sc Fructex Sa

Program IMPACT Nr.639, 31 ianuarie 2007 – 2010

S-a întocmit studiu de fezabilitate.

Modul de producţie ecologică la căpşun soiuri remontante în spaţiun

protejat pe suport nutritiv

Raţi Ioan Viorel – Director de

proiect instituţie

coordonatoare SC Fructex SA

Program IMPACT 1286/14.01.2008

Elaborare studiu de fezabilitate

“Implementarea şi adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice în

cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi, în contextul

protecţiei mediului şi dezvoltării durabile”

Raţi Ioan Viorel

Responsabil proiect

Bucureşti 02.2008 - CNMP

Nr.52154/2008

Acronim ROFRUCT

Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a

biotipurilor din grupa plante de viitor, cu impact asupra dezvoltării

ecologice şi durabile în pomicultură

Raţi Ioan Viorel

Responsabil proiect

Bucureşti 02.2008 - CNMP

Nr.52142/2008.

Acronim MULTIECOPLANT

www.multiecoplant.ro

“Sisteme tehnologice şi sortimente în ecosisteme pomicole

sustenabile pentru cultura afinului cu tufă înaltă, a zmeurului cu

fructificare bianuală şi a coacăzului negru ”

Raţi Ioan Viorel

Responsabil proiect

Bucureşti 02.2008 - CNMP

Nr.52153 /2008

Acronim ECOTEHARB

Page 21: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice Broşură prezentare proiect CEEX 2006 M1 nr. 109 acronim

ECOHIPOCARP în limba română şi engleză

Raţi Ioan Viorel – Director

de proiect instituţie

coordonatoare Universitatea

Bacău

Lansare 30.05 – 01.06.2007 Iaşi Simpozion Biotech.

Realizări în cercetarea ştiinţifică în domeniul

biotehnologiilor

Lansare site web www.ecihipocarp.ro aferent proiect CEEX 2006

M1 nr. 109

Raţi Ioan Viorel – Director

de proiect instituţie

coordonatoare Universitatea

Bacău

Lansare 30.05 – 01.06.2007 Iaşi Simpozion Biotech.

Realizări în cercetarea ştiinţifică în domeniul

biotehnologiilor

Film prezentare proiect CEEX 2006 M1 nr. 109 acronim

ECOHIPOCARP

Raţi Ioan Viorel – Director

de proiect instituţie

coordonatoare Universitatea

Bacău

Târgul expoziţional de cercetare şi inventică – stand

BIOTECH Bucureşti 2007

Tîrgul de cercetare şi inventică Bacău 2007

Realizat site web www.fructex.ro Raţi Ioan Viorel Bacău 2002

Site de prezentare al activităţii societăţii Fructex

Diseminare rezultate cercetare contract CEEX 109-2006 prin

realizarea de postere si work shop-uri

Raţi Ioan Viorel Bacău 2007

Tîrgul de cercetare şi inventică

Simpozion Universitatea Bacău

Întâlniri cu grupuri de producători

Tehnologia de înmulţire la cătină din selecţii şi soiuri omologate

Raţi Ioan Viorel Beneficari : 105 contractori di 12 judeţe, conform

contractului de exclusivitate 23/01.03.2005 cu SC

VITAPLANT SRL

Tehnologia de cultură în exploataţii agricole a cătinei (densităţi,

fromă de coroană, tehnici de recoltare)

Benebiciari:

Raţi Ioan Viorel 105 contractori di 12 judeţe, cu o suprafaţă totală plantată

de 159 hectare

Tehnologia de plantare mecanizată la cătină.

Raţi Ioan Viorel Beneficiari: 6 contractori din 4 judeţe, cu o suprafaţă

plantată de 36,5 hectare

Planuri tehnice noi prin elaborare de proiecte conform legii

pomiculturii

Raţi Ioan Viorel Beneficiari: 3 contractori din 2 judeţe(737/01.03.2007,

738/01.03.2007 şi 735/01.03.2007)

Expert of the Forecast working Group “Peches et nectarines” Raţi Ioan Viorel European Comision Bruxelles 2007

1040 Bruxelles, rue de la loi 130, salle B

Acorduri de cercetare cu parteneri din ţară Raţi Ioan Viorel ICDP Piteşti Mărăcineni

UAIC Iaşi

ICB Iaşi

Fructex Bacău

Acorduri de cercetare şi colaborări internaţionale cu unităţi de

cercetare şi unităţi de tip IMM

Raţi Ioan Viorel NIG – Nahrungs – Gmbh Germania, BIOK Vilnius –

Lituania, Toporina Ltd Espoo – Finlanda, Laboratorios

Page 22: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Interno SL Alcantarila – Spania, Kroppenstendter

Olmuhle Walter Dopelheuer Gmbh – Germania, BioSkin

Gmbg – Germania, Technologie Transfer Zentrum

Bremenhaven - Germania

Relatia cu mediul socio-economic prin output -uri

Autori

(în ordinea de pe brevet)

Titlu

invenţie/inovaţie Număr brevet (cerere) OSIM

Număr CERTIFICAT ISTIS

Produs-soiuri

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Diana Brevet OSIM 156/CBSV 2003024 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1740/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Tiberiu Brevet OSIM 155/CBSV 2003023 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1742/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Serpenta Brevet OSIM 152/CBSV 2003020 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1746/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Silva Brevet OSIM 151/CBSV 2003019 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1741/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Auraş Brevet OSIM 153/CBSV 2003021 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1743/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Ovidiu Brevet OSIM 157/CBSV 2003025 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1744/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

RAŢI IOAN VIOREL Soiul Victoria Brevet OSIM 154/CBSV 2003022 publicat în

BOPI nr. /09. Eliberat 30 .03. 2009

1745/07.03.08. publicat în Catalogul Oficial al

Soiurilor de Plante de Cultură din România – Ediţie

completă 2008/pag. 50

Page 23: Curriculum vitae Europass - ub.ro nr. 1148/426/15.09.1998 ... Limba engleza bine bine bine bine bine ... Am evoluat în echipa de fotbal juniori

Propuneri de brevete/inventii noi

Nr.

crt. Autori Titlu Date de identificare

1 RATI IOAN VIOREL Specia Cornus mass Denumire provizorie ,,Serbanesti’’ Registratura ISTIS / 5779/22.08.2013

2 RATI IOAN VIOREL Specia Cornus mass Denumire provizorie ,,Saucesti’’ Registratura ISTIS/ 5777/22.08.2013

3 RATI IOAN VIOREL Specia Rosa canina. Denumire provizorie ,,Moldova’’ Registratura ISTIS/ 5778/ 22.08.2013

4 RATI IOAN VIOREL

Specia Malus domestica, Denumire provizorie ,,Amalia’’ Registratura ISTIS/ 5776/ 22.08.2013

5 RATI IOAN VIOREL

Specia Hippophae rhamnoides, Denumire provizorie

,,Star’’

Registratura ISTIS / 6403/22.08.2013

Prof univ dr ing. Rati Ioan Viorel