curriculum vitae europass - facultatea de stiinta si ... · pdf file... facultatea stiinta si...

of 15 /15
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MARIUS VASILESCU Adresă(e) Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Splaiul Independentei Nr. 313, Sector 6, 060042 Bucureşti, Romania Telefon(oane) 0214109686 Mobil: 0723337828 Fax(uri) 0213169562 E-mail(uri) [email protected] ; [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 14/11/1964 Sex Masculin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Bursă postdoctorală POSDRU Experienţa profesională Perioada 01/03/1998 → Funcţia sau postul ocupat LECTOR DR. ING. Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii și laboratoare în domeniile Știința Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente termochimice, Aluminiu și aliaje speciale pe bază de aluminiu, Materiale supraconductoare, Straturi subtiri , Șeful laboratorului de Analize Ecologice și Metalurgice-LAEM acreditat RENAR Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Catedra Știința Materialelor și Metalurgie Fizică, SPLAIUL INDEPENDENTEI 313, SECTOR 6, BUCURESTI - 060042 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior Perioada 01/03/1993 → 01/03/1998 Funcţia sau postul ocupat ASISTENT DRD. ING. Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii și laboratoare în domeniile Știința Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente termochimice, Aluminiu și aliaje ultraușoare pe bază de aluminiu-litiu destinate industriei aeronautice Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Catedra Știința Materialelor și Metalurgie Fizică, SPLAIUL INDEPENDENTEI 313, SECTOR 6, BUCURESTI- 060042 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior Perioada 01/02/1991 → 01/03/1993 Funcţia sau postul ocupat PREPARATOR ING.

Upload: lamdung

Post on 06-Feb-2018

265 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume MARIUS VASILESCU

Adresă(e) Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Splaiul Independentei Nr. 313, Sector 6, 060042 Bucureşti, Romania

Telefon(oane) 0214109686 Mobil: 0723337828

Fax(uri) 0213169562

E-mail(uri) [email protected] ; [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 14/11/1964

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Bursă postdoctorală POSDRU

Experienţa profesională

Perioada 01/03/1998 →

Funcţia sau postul ocupat LECTOR DR. ING.

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii și laboratoare în domeniile Știința Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente termochimice, Aluminiu și aliaje speciale pe bază de aluminiu, Materiale supraconductoare, Straturi subtiri, Șeful laboratorului de Analize Ecologice și Metalurgice-LAEM acreditat RENAR

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Catedra Știința Materialelor și Metalurgie Fizică, SPLAIUL INDEPENDENTEI 313, SECTOR 6, BUCURESTI-060042

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 01/03/1993 → 01/03/1998

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT DRD. ING.

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii și laboratoare în domeniile Știința Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente termochimice, Aluminiu și aliaje ultraușoare pe bază de aluminiu-litiu destinate industriei aeronautice

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Catedra Știința Materialelor și Metalurgie Fizică, SPLAIUL INDEPENDENTEI 313, SECTOR 6, BUCURESTI-060042

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 01/02/1991 → 01/03/1993

Funcţia sau postul ocupat PREPARATOR ING.

Page 2: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri, seminarii și laboratoare în domeniile Știința Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente termochimice, Aluminiu și aliaje ultraușoare pe bază de aluminiu-litiu destinate industriei aeronautice

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Catedra Știința Materialelor și Metalurgie Fizică, SPLAIUL INDEPENDENTEI 313, SECTOR 6, BUCURESTI-060042

Perioada

01/02/1990 → 01/02/1991

Funcţia sau postul ocupat ING. PROIECTANT

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte de execuție pentru furnale și cuptoare, schimbătoare de căldură și alte echipamente termice

Numele şi adresa angajatorului INSTITUTUL DE PROIECTARI METALURGICE – IPROMET, Secția CUPTOARE, BUCUREȘTI, SECTOR 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare și cercetare

Perioada 01/09/1989 → 01/02/1990

Funcţia sau postul ocupat ING. TEHNOLOG

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea și implementarea tehnologiilor pentru sectia de laminoare

Numele şi adresa angajatorului COST Târgoviște, Secția Laminarea Profilelor Mijlocii și Ușoare, TĂRGOVIȘTE

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare și cercetare

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

01/03/1992 – 01/07/1999 DOCTOR INGINER Doctor în ȘTIINTE TEHNICE, specializarea METALURGIE FIZICĂ. Tema tezei este STUDII ȘI CERCETARI EXPERIMENTALE ASUPRA UNOR ALIAJE UȘOARE PE BAZA DE ALUMINIU PENTRU CONSTRUCȚII AEROSPAȚIALE. UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

15/09/1983 – 15/07/1989 INGINER INGINER în profilul METALURGIE, specializarea PRELUCRĂRI METALURGICE UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI, FACULTATEA METALURGIE 15/09/1979 – 15/07/1983 DIPLOMĂ DE BACALAUREAT MATEMATICĂ, FIZICĂ, MECANICĂ, DESEN TEHNIC, ENGLEZĂ, FRANCEZĂ LICEUL TEORETIC GHEORGHE LAZAR, PROFIL MECANIC, BUCUREȘTI

Page 3: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent

Franceză B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

Italiană B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

B1 Utilizator

independent B1

Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Fac parte dintr-o echipă care lucrează la mai multe proiecte de cercetare și granturi în domeniul Științei Materialelor și a straturilor subțiri. La câteva contracte am fost director de proiect. Sunt șeful Laboratorului de Analize Ecologice și Metalurgice LAEM, acreditat RENAR. Am fost de 5 ori în Franța la INSA-Strasbourg și de 2 ori în Italia la DINC-Udine în cadrul Programului Erasmus/Socrates pentru schimb de experiență și predarea unor cursuri în franceză și italiana în domeniul Științei Materialelor.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Am fost directorul unor importante proiecte naționale de cercetare tip Grant și a unui proiect de grant international cu CNCSIS-Banca Mondiala. Ca responsabil a acestor granturi am demonstrat ca am competențe și aptitudini organizatorice pentru coordonarea oamenilor, finalizarea proiectelor și respectarea condițiilor impuse la contractarea proiectelor. In calitate de director de proiect am finalizat un Grant CEEX prin acreditarea RENAR a unui laborator. Conduc și coordonez Laboratorul de Analize Ecologice și Metalurgice LAEM, acreditat RENAR. Am fost de 6 ori desemnat Președinte al Comisiei de Examen/Evaluare de Bacalaureat la diverse licee din țară, unde am fost responsabil și am coordonat întrega comisie de examen/evaluare și a profesorilor evaluatori.

Competenţe şi aptitudini tehnice Competențe și aptitudini tehnice privind echipamentele de spectrometrie cu emisie optică SPECTROMAX XM, analizor ELTRA al C și S la nivel de ppm și gazcromatoraf VARIAN pentru determinarea compoziției apelor uzate. Competențe în domeniul Științei Materialelor, Studiului Materialelor, Metalurgie Fizică, Tratamente Termice, Tratamente Termochimice, Deformare Plastică, Analiza și caracterizarea materialelor. Specializat în domeniul aluminiului și aliajelor de aluminiu, a aliajelor de titan, a supraconductoarelor și straturilor subțiri tip barieră termică depuse pe suport de Cu.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Aptitudini în Windows, Word, Excel, PowerPoint și Adobe

Competenţe şi aptitudini artistice -

Alte competenţe şi aptitudini EXPERT EVALUATOR NATIONAL în cadrul Programului "CNCSIS- PROGRAMUL NATIONAL PN II PARTENERIATE" din anul 2007

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, din anul 1983.

Informaţii suplimentare Membru al organizațiilor SRM din 1992, ASM International din 1993 și HTS-ASM International din 1995.

Am primit un CERTIFICAT DE APPRECIERE eliberat de comitetul "Non-ferrous Committee" al societății inginerilor "SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS INC." din SUA în 2002 cu ocazia participarii și prezentării unor lucrări la congresul SAE World Congress 2002, Detroit, USA.

Anexe Lista de lucrări.

Page 4: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

LISTA DE LUCRARI

Lector univ. Dr.Ing. VASILESCU MARIUS

Proiecte de cercetare:

Denumire proiect Manager/Participant De la – pana la

BANCA MONDIALA, Aliaje de Al-Li destinate industriei

aeronautice, proiect CNCSIS BANCA MONDIALA

RUNDA IV, tip T cod 104.

Manager 1999 - 2001

GRANT ANSTI, Obtinerea si caracterizarea aliajelor

superusoare pe baza de aluminiu utilizate in industria

aerospatiala, GRANT ANSTI, Contract nr. 6111/2000 B29.

Manager 2000 - 2001

ORIZONT 2000 Participant 1997 - 2001

GRANT ANSTI, contract nr. 6111/2000 B32, Studii si

cercetari experimentale privind deformabilitatea unor noi

aliaje de aluminiu folosite in aeronautica.

Participant 2000 - 2001

GRANT CNCSIS, Obtinerea de noi materiale

supraconductoare de tip YBa CuO, GRANT CNCSIS cod

170.

Manager 2003 – 2005

CONTRACT CEEX, contract AMCSIT nr. 268/12.09.2006,

Tehnologii integrate in vederea obtinerii structurilor multistrat,

pe suport de Cu, rezistente la temperaturi inalte, eroziune si

contact cu metal lichid, cu destinatie speciala.

Participant 2006-2008

CONTRACT CEEX, contract RENAR nr. 281/2006,

Dezvoltarea si acreditarea laboratorului de analize ecologice si

metalurgice privind stabilirea si limitarea nivelului factorilor de

poluare a mediului in sectoarele metalurgice si conexe

Manager 2006-2008

CONTRACT CEEX, contract AMCSIT nr. 287/2006,

Tehnologii avansate de mediu pentru reducerea poluarii

rezultate din deversarea efluentilor specifici industriei

energetice, utilizand materiale carbonice active cu precursori

indigeni ieftini – CARBPOL.

Economic Manager 2006-2008

CONTRACT CEEX, contract RENAR nr. 2673/2006,

Laborator de evaluare a conformitatii materialelor si

produselor prin incercari spectrochimice de emisie in UV-VIZ

(OES) si fluorescenta a radiatiilor X (XRF) –LECOMP-

SPECTRO.

Participant 2006-2008

CONTRACT PNII-PARTENERIATE nr. 71-080/2007,

Materiale multifunctionale cu efect bioactiv destinate

implantologiei –MULTIBIOMAT.

Participant 2007-2010

Contract PNII PARTENERIATE nr. 71-059/2007, Tehnologii Participant 2007-2010

Page 5: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

inovative de realizare a unor produse din aliaje tip permalloy

competitive la export – PERMATECH.

CONTRACT PNII-INOVARE nr. 115/2007, Tehnologii

integrate pentru realizarea unor materiale biocompatibile

complexe –BIOCOMPLEXMAT.

Participant 2007-2010

Publicatii: 5 carti, 2 indrumare laborator, 36 articole ISI/BDI

Carti: 5

1. M. Dobrescu, M. Vasilescu, Ecomateriale și ecoproduse. Definiții. Noțiuni. Aplicații, Editura Științifică F.M.R., ISBN 978-973-8151-52-9, 63 pg.,

București, 2010.

2. M. Vasilescu, M. Dobrescu, Tratamente termice aplicate aliajelor pe bază de aluminiu, Editura Politehnica Press, ISBN 978-606-515-018-8, 102

pg., Bucureşti, 2009.

3. M. Vasilescu, Cl. Dumitrescu–Herwartz, I. Vasilescu, Aliaje pe bază de Al-Li destinate construcţiilor aerospaţiale, Editura Printech, ISBN 973-718-

265-0, 377 pg., Bucureşti, 2005.

4. M. Dobrescu, M. Vasilescu, Selectia resurselor umane in domeniul stiintei materialelor - Note de curs, Editura Printech, , ISBN 973-718-208-1,

102 pg., Bucureşti, 2005.

5. M. Dobrescu, C. Dumitrescu, M. Vasilescu, Titan şi aliaje de titan – Modificări de structură şi de proprietăţi în cursul prelucrărilor

termice, Editura Printech, ISBN 973-652-250-4, 188 pg., Bucureşti, 2000.

Indrumare de laborator: 2

1. M. Vasilescu, G.Gherghisor, I. Gherghescu, s.a., Indrumar de laborator pentru tratamente termice,

Editura Politehnica Press, ISBN 978-606-515-057-7, 235 pg., Bucureşti, 2009.

2. M. Dobrescu, M. Vasilescu, Selectia resurselor umane in domeniul stiintei materialelor - Seminar, Editura

Printech, ISBN 973-718-208-1, 51 pg., Bucureşti, 2005.

Articole ISI/ BDI: 36

1. M.Vasilescu, M. Dobrescu, Studies on the structure and properties of some magnetic materials, Metalurgia International, vol XVI (2011) no. 4,

ISSN 1582-2214, pp. 31-34, 2011, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal

Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

2. M. Dobrescu, S. Dimitriu, M.Vasilescu, Studies on Ti-Al-Fe low-cost titanium alloys manufacturing, processing and applications,

Metalurgia International, vol XVI (2011) no. 4, ISSN 1582-2214, pp. 73-76, 2011, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal

List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

3. M.Vasilescu, M. Dobrescu, Titanium and titanium alloys as biomaterials. Properties, processing and dental applications, Metalurgia

International, vol XV (2010) no. 11, ISSN 1582-2214, pp. 69-73, 2010, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List,

Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

Page 6: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

4. M.Vasilescu, Mechanism of solidification structure refinement of some aluminium based alloys, Metalurgia International, vol XV (2010) no. 10,

ISSN 1582-2214, pp. 60-67, 2010, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal

Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

5. M.Vasilescu, M. Dobrescu, Methods of enhancing fatigue resistance of titanium alloys for aerospace, Metalurgia International, vol XV

(2010) no. 10, ISSN 1582-2214, pp. 68-71, 2010, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index

Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

6. M.Vasilescu, M. Dobrescu, Hydrogen and oxygen influence in titanium and titanium alloys as both alloying and contamination

element, Metalurgia International, vol XV (2010) no. 8, ISSN 1582-2214, pp. 19-23, 2010, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master

Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

7. M. Dobrescu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, EN norms for foundry aluminium alloys, The Scientific Bulletin of VALAHIA University

MATERIALS and MECHANICS, No. 5(8), ISSN 1844-1076, pp. 50-52, 2010, cotata B, http://fsim.valahia.ro/sbmm.html.

8. M.Vasilescu, G. Alecu, Progress in manufacturing and characterization MgB2 superconducting wires, Metalurgia International, vol XV

(2010) no. 3, ISSN 1582-2214, pp. 9-12, 2010, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded,

Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

9. M. Dobrescu, M. Vasilescu, The influence of heat treatments on the properties of P/M Cu-Ag alloys, Special

Issue Journal Materials Science Forum, edited by Trans. Tech. Publications Ltd. Switzerland-UK-USA, 2009,

ISSN 0255-5476, cotata ISI, indexata in ISI web of Science – Conference Proceedings Citation Index-Science,

in curs de publicare.

10. M.Vasilescu, R. Paunescu, I. Gherghescu, Quantitative analysis of some layers deposited on copper support, Metalurgia, Nr.11 (2009), ISSN

0461-9579, pp. 5-9, 2009, indexata in BDI EBSCO, http://ebscohost.com/titleList/ii-coverage.pdf.

11. M.Vasilescu, Elaboration and casting of some Al-Li based alloys used in aerospace industry , Metalurgia International, vol XIV (2009)

no. 8, ISSN 1582-2214, pp. 19-22, 2009, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal

Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

12. S. Dimitriu, M. Dobrescu, M. Vasilescu, Titanium and Titanium-Based Alloys Properties for Aerospace, Metalurgia International, vol

XIV (2009) Special Issue no. 7, ISSN 1582-2214, pp. 14-18, 2009, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science

Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

13. M.Vasilescu, R. Paunescu, I. Gherghescu, S. Ciuca, Comparative evaluation of ceramic and metallic thermal barrier layers , Metalurgia

International, vol XIV (2009) no. 7, ISSN 1582-2214, pp. 27-28, 2009, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science

Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

14. M.Vasilescu, Analyse of cold plastic deformation of 2090 alloy , Metalurgia International, vol XIV (2009) no. 5, ISSN 1582-2214, pp. 66-71,

2009, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition,

SCOPUS.

15. M. Dobrescu, M. Vasilescu, S. Dimitriu, Magnesium and Magnesium Alloys Properties and the Effect of Intermetallic Compounds on the

Properties, Metalurgia International, vol XIV (2009) Special Issue no. 3, ISSN 1582-2214, pp. 109-112, 2009, cotata ISI, indexata in Thompson

Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

16. M.Vasilescu, I.Vasilescu, Studies and researches about the heat treatment parameters for 2090 alloy , Metalurgia International, vol XIV

(2009) no. 2, ISSN 1582-2214, pp. 14-17, 2009, cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded,

Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS.

17. R. Paunescu, I. Gherghescu, M. Vasilescu, Testing of metallic coatings deposited by vacuum electric welding for thermal barrier layers

applications, Metalurgia, Nr.1 (2009), ISSN 0461-9579, pp. 25-28, 2009, indexata in BDI EBSCO, http://ebscohost.com/titleList/ii-coverage.pdf.

Page 7: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

18. I. Gherghescu, R. Paunescu, M. Vasilescu, Structural aspects revealed by scanning electron microscopy (SEM) of some complex cobalt and

nickel based alloys deposited on copper support by WIG technique, Metalurgia, Nr.1 (2009), ISSN 0461-9579, pp. 29-36, 2009, indexata in BDI

EBSCO, http://ebscohost.com/titleList/ii-coverage.pdf.

19. M.Vasilescu, I.Vasilescu, Contributions Regarding the Corrosion Behaviour of Some Al-Cu-Mg Superalloys, Revista de Chimie, vol

60 (1), ISSN 0034-7752, pp. 23-29, 2009, cotata ISI, indexata de ISI si Chemistry Citation Index.

20. G. Cosmeleata, I. Gherghescu, R. Paunescu, M. Vasilescu, Influence of thermal barrier type ceramic layer’s chemical composition and quick

thermal schock on their porosity and adherence, Metalurgia International, vol XIII (2008) Special Issue no. 3, ISSN 1582-2214, pp. 73-75, 2008,

cotata ISI, indexata in Thompson Scientific Master Journal List, Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition,

SCOPUS.

21. M. Vasilescu, I.Vasilescu, The influence of Ti additions in Al-Li base alloys, Aluminium Alloys – Their Physical and Mechanical

Properties, vol 1, ISBN 978-3-527-32367-8, pp. 896-900, WILEY-VCH, Germany, 2008, indexata in British Library Cataloguing-in-

Publication Data, Die Deutche Bibliothek, Deutsche Nationalbibliografie.

22. M. Vasilescu, L. Alecu, The evolution of high Tc superconductor materials used in electrotechnics, Universitatea Politehnica Bucuresti, Buletin

Stiintific Seria B: Chimie si Stiinta Materialelor, vol 70, nr. 1/ 2008, Editura POLITEHNICA PRESS, ISSN 1454-2331, pp. 73-79, 2008, indexata in

BDI SCOPUS, http://info.scopus.com/detail/what/.

23. A. Banu, M. Marcu, C. Pirvu, M. Vasilescu, Electrodissolution studies of three aluminum alloys in acid neutral and alkaline solutions, Revue

Roumaine de Chimie, vol 51 (3), ISSN 0035-3930, pp. 193-198, 2006, cotata ISI, indexata in WEB OF SCIENCE.

24. I. Vasilescu, M. Vasilescu, The behavior at cold plastic deformation of Al-Li base alloys used in aeronautical constructions, SAE 2002

Transactions - Journal of Materials and Manufacturing, ISBN 0-7680-1289-9, pp. 832-839, published by Society of Automotive Engineers, SUA,

September 2003, indexata in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology

information.

25. T.Vasile, M.Vasilescu, Important modifications of structures and properties of WC-Ti-Co alloys through (Ta, Nb)C additions, SAE 2002 World

Congress, Detroit, SUA, SAE TECHNICAL PAPER SERIES 2002-01-1265, ISSN 0148-7191, published by Society of Automotive Engineers, SUA,

2002, indexata in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology information.

26. T. Vasile, M. Vasilescu, The influence of Cr3C2 carbides on classic hard alloys performances, SAE 2002 World Congress, Detroit, SUA, SAE

TECHNICAL PAPER SERIES 2002-01-1266, ISSN 0148-7191, published by Society of Automotive Engineers, SUA, 2002, indexata in SAE

GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology information.

27. M. Vasilescu, C. Sfat, T. Vasile, Considerations about the aluminium dispersion strengthened alloy, SAE 2002 World Congress, Detroit, SUA,

paper 2002-01-0390, Light Metals for the Automotive Industry, SAE SP-1683, ISBN 0-7680-0951-0, pp.109-112, published by Society of

Automotive Engineers, SUA, 2002, indexata in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of

vehicle technology information.

28. M.Vasilescu, I.Vasilescu, The structure and mechanical properties of the Al-Li base alloys with Ti additions, IBEC-SAE 2002 World

Congress, Paris, France, IBEC-SAE TECHNICAL PAPER paper 02IBECB-29, published by Society of Automotive Engineers, SUA, 2002, indexata

in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology information.

29. I. Vasilescu, M. Vasilescu, The behaviour at cold plastic deformation of Al-Li base alloys used in aeronautical constructions , IBEC-

SAE 2002 World Congress, Paris, France, IBEC-SAE TECHNICAL PAPER paper 02IBECB-34, published by Society of Automotive Engineers,

SUA, 2002, indexata in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology

information.

30. M.Vasilescu, C.Dumitrescu, I.Vasilescu, C.H.Dumitrescu, The influence of Ti additions microstructure of 2090 alloys used in

aeronautical constructions, 2001 ATT Congress & Exhibition, Barcelona, Spain, paper 2001-01-3378, ATTCE 2001 Proceedings, Volume 4:

Materials, SAE P-370, ISBN 0-7680-0863-8, pp.213-216, published by Society of Automotive Engineers, SUA, 2001, indexata in SAE GLOBAL

MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB- The most authoritative source of vehicle technology information.

Page 8: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

31. I. Vasilescu, M. Vasilescu, The behavior of the 2090 alloy at plastic deformation through dynamics cold upsetting , 2001 ATT

Congress & Exhibition, Barcelona, Spain, paper 2001-01-3215, ATTCE 2001 Proceedings Volume 4: Materials, SAE P-370, ISBN 0-7680-0863-

8, pp.69-72, published by Society of Automotive Engineers, SUA, 2001, indexata in SAE GLOBAL MOBILITY DATABASE, -WORLD WIDE WEB-

The most authoritative source of vehicle technology information.

32. M. Vasilescu, Gh. Jula, I. Vasilescu, Considerations about the plastic deformation through warm extrusion of Al-Li based alloy of 2090 type,

Proceedings of the 1996 5th International Conference, ICAA5. Part 1 (of 3), Materials Science Forum, volume

217-222, Issue n pt 1, Aluminium Alloys - Their Physical and Mechanical Properties, pp. 415-420, ISSN 0255-5476,

Grenoble, Franta, 1-5 July, 1996, cotata ISI, INDEXAT COMPENDEX SI INSPEC.

33. D. Raducanu, M. Vasilescu, Structure memory effect in monophasyc BCC alloys, volumul Congresului “Eighth CIMTEC – World Ceramics

Congress and Forum on New Materials“,Florenta, Italia, 28 June-4 July, 1994, ISBN 88-86538-09-X, pg. 81, published by TECHNA, Faenza , Italy, 1995,

INDEXAT INSPEC.

34. M. Dobrescu, S. Dimitriu, M. Vasilescu, Titanium and titanium-based alloys for aerospace, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din

Iasi, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LV (LIX), fasc. 1, 2009, Sectia Stiinta si Ingineria Materialelor, ISSN 1453-1690, pp. 207-

213, 2009.

35. C. Dumitrescu, M. Dobrescu, M. Vasilescu, Advanced materials for advanced industries. Mechanical engineering of titanium alloys,

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LV (LIX), fasc. 1, 2009, Sectia Stiinta si

Ingineria Materialelor, ISSN 1453-1690, pp. 227-229, 2009.

36. M. Vasilescu, Obţinerea de noi materiale supraconductoare de tip YBaCuO – Raport de cercetare, Revista de Politica Stiintei si

Scientometrie – Numar Special 2005, Editura Mediamira, ISSN 1582-1218, pp.1-36, 2005.

Articole la conferinte internationale: 56

1. M. Dobrescu, S. Dimitriu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, Researches on increasing fatigue life of titanium

alloys for aircrafts, Proceedings of 42th International October Conference on Mining and Metallurgy-IOC

2010, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgy Institute Bor, ISBN 978-

86-80987-79-8, pp. 447-450, Kladovo, Serbia, 10-13 October, 2010.

2. S. Dimitriu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, M. Dobrescu, Structure and mechanical properties of some Al-Li-Ti

base alloys, Proceedings of 42th International October Conference on Mining and Metallurgy-IOC 2010,

University of Belgrade, Technical Faculty in Bor and Mining and Metallurgy Institute Bor, ISBN 978-86-

80987-79-8, pp. 476-479, Kladovo, Serbia, 10-13 October, 2010.

3. M. Dobrescu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, Studies on plastic recycling with environmental compatibility,

Proceedings of 5th International Simposium Recycling Technologie and Sustainable Development-4th

SRTOR

2010, University of Belgrade-Technical Faculty Bor, ISBN 978-86-80987-80-4, pp. 214-218, Kladovo, Serbia,

12-15 September, 2010.

4. M. Vasilescu, I. Vasilescu, M. Dobrescu, Studies on the advantages and productive efficiency of the eco-

products used in construction, Proceedings of 5th International Simposium Recycling Technologie and

Sustainable Development-4th

SRTOR 2010, University of Belgrade-Technical Faculty Bor, ISBN 978-86-

80987-80-4, pp. 260-266, Kladovo, Serbia, 12-15 September, 2010.

Page 9: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

5. M. Vasilescu, M. Dobrescu, I. Vasilescu, Plastic deformation and heat treatment effect on the properties of

Cu-Ag alloys obtained by casting and powder metallurgy, Proceedings of PM 2010 World Congress, EPMA,

Florence, Italy, 11-14 October, 2010.

6. M. Dobrescu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, Foundry aluminium alloys. Processing. Classification and EN

norms, Proceedings of 4th International Conference – Processing and Structure of Materials 2010, University of

Belgrade-cal Faculty of Technology and Metallurgy, Palic, Serbia, 27-29 May, 2010.

7. M. Vasilescu, M. Dobrescu, I. Vasilescu, The effect of processing and intermetallic compounds on the

structure and properties of magnesium based alloys, Proceedings of European Simposium on Superalloys

EuroSuperalloys 2010, Widbad Kreuth, Germany, 25-28 May, 2010.

8. M. Dobrescu, S. Dimitriu, M. Vasilescu, Studies concerning pollution control, waste recovery and materials

recycling in ferrous and nonferrous metallurgy, Proceedings of 4th International Simposium Recycling

Technologie and Sustainable Development-4th

SRTOR 2009, University of Belgrade-Technical Faculty Bor,

Kladovo, Serbia, 3-6 November, 2009.

9. M. Vasilescu, M. Dobrescu, Obtaining and characterising of some Al-Li based alloys used in aerospace

industry, Proceedings of 41th International October Conference on Mining and Metallurgy-IOCCM 2009,

Mining and Metallurgy Institute Bor, ISBN 978-86-7827-033-8, pp. 785-792, Kladovo, Serbia, 4-6 October,

2009.

10. S. Dimitriu, M. Dobrescu, M. Vasilescu, Titanium and titanium alloys: Mechanical engineering and testing

methods for aeronautics, Proceedings of 41th International October Conference on Mining and Metallurgy-

IOCCM 2009, Mining and Metallurgy Institute Bor, ISBN 978-86-7827-033-8, pp. 781-784, Kladovo, Serbia,

4-6 October, 2009.

11. M. Vasilescu, I. Vasilescu, A. Cojocaru, T. Visan, The study by gravimetric method and pitting test on

corrosion behavior of some Al-Cu-Mg superalloys, Proceedings of International Conference on Corrosion and

Modern Technologies in the Military, Bucharest, November 5-8, 2008.

12. T. Vasile, M.Vasilescu, C. Patic, Obtaining and Characterising of TiC-Mo2C Complex Carbides,

Proceedings of International Conference EURO PM2008, vol 2 Powder Manufacturing and Processing; Powder

Injection Moulding; Miniaturization & Nanotechnology; PM Lightweight & Porous Materials, Mannheim,

Germany, 29 Sept.-1 Oct, 2008.

13. T. Vasile, M. Vasilescu, C. Patic, A. Purcarea, Obtaining and Characterising of Carbides WC-Co and WC-

C3Cr-Co, Proceedings of International Conference EURO PM2008, vol 2 Powder Manufacturing and

Processing; Powder Injection Moulding; Miniaturization & Nanotechnology; PM Lightweight & Porous

Materials, Mannheim, Germany, 29 Sept.-1 Oct, 2008.

14. G. Cosmeleata, I. Gherghescu, V. Manoliu, C. Lungu, R. Paunescu, I. Ivan, M. Vasilescu, Gh. Gherghisor,

S. Ciuca, Influenta compozitiei chimice a straturilor ceramice tip bariera termica si a socului termic asupra

porozitatii si aderentei acestora, Proceedings of National Conference of Metallurgy and Materials Science -

ROMAT 2008, Editura Printech, ISBN 978-606-521-077-6, pp.59-58, Bucharest, 25-26 Sept., 2008.

Page 10: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

15. G. Cosmeleata, I. Gherghescu, V. Manoliu, C. Lungu, R. Paunescu, S. Ciuca, I. Ivan, M. Vasilescu, Gh.

Gherghisor, Influence of thermal barrier type ceramic layer’s chemical composition on their porosity and

adherence, Vol III, Proceedings of Conference Excellence Research – A way to innovation-, Editura Tehnica,

ISSN 1844-7090, Brasov, 27-29.07.2008.

16. T. Vasile, M. Vasilescu, C. Patic, M. Popescu, About the Nature of Particularites Covering the surface of

Thin Film Obtained by Reactive Pulsed Laser Deposition, Proceedings of International Simposion on Friction,

Wear and Wear Protection, Aachen, Germany, 9-11.04.2008.

17. T. Vasile, M. Vasilescu, C. Patic, M. Popescu, Carbon Nitride Films Deposited by Reactive Laser Ablation,

Proceedings of International Simposion on Friction, Wear and Wear Protection, Aachen, Germany, 9-

11.04.2008.

18. M.Vasilescu, T. Vasile, S. Ciuca, I. Vasilescu, C. Patic, Consideration about the obtaining of TiC-Mo2C

complex carbide, Proceedings of International Conference EURO PM2007, paper 02HM1P, Toulouse, France,

15-17 Oct. 2007.

19. M.Vasilescu, I. Vasilescu, C. Herwartz Dumitrescu, Characterisation of the 2090 alloys with Ti additions,

Proceedings of 2nd International Conference "on Experiments/Process/System Modelling/Simulation &

Optimization" - 2nd IC-EpsMsO, Athens, Greece, 4 – 7 Iulie 2007.

20. M.Vasilescu, I. Vasilescu, C. Herwartz Dumitrescu, Characterisation of the 2090 alloys with Ti additions,

Proceedings of International Conference on Aluminium, paper 60, Essen, Germany, 21-22 Sept., 2006.

21. M.Vasilescu, L.Alecu, I.Vasilescu, Studies and research about high critical temperature oxide superconductor alloys of YBaCuO type,

Proceedings of JUNIOR EUROMAT 2006 Lausanne, Topic B-Magnetic Properties, Superconductivity, Electronic Materials, paper 90- Internet, 2006.

22. M.Vasilescu, L.Alecu, I.Vasilescu, Studies and Research about the Evolution of Superconductor Materials,

EUROMAT 2005, paper 674, Praga, Cehia, 4-8 Septembrie, 2005.

23. T.Vasile, M.Vasilescu, Considerations about the obtaining of TiC-Mo2C complex carbide, 16th

INTERNATIONAL PLANSEE Seminar 2005, PLANSEE 2005 Proceedings, Reutte, Austria, 30 Mai -03

Iunie, 2005.

24. M.Vasilescu, I.Vasilescu, The Cold Rolling of 2090 Aluminium-Lithium Alloys, Proceedings of 30th EUROPEAN ROTORCRAFT FORUM, CD-

ROM, Marseilles, 2004.

25. M.Vasilescu, L.Alecu, I.Vasilescu, Studies and research about the actual stady of superconductor materials, Proceedings of 30th EUROPEAN

ROTORCRAFT FORUM, CD-ROM, Marseilles, 2004.

26. T.Vasile, M.Vasilescu, M.Grama, Tribologic behaviour of titanium alloys in presence of nitrogen from layer, Proceeding of Tribology Conference

2004 and BioMedD’2004 Conference Proceedings Abstracts, Ed.Printech, ISBN 973-718-083-6, pg.21, Bucureşti, 2004.

27. M.Vasilescu, L.Alecu, I.Vasilescu, Investigation about new superconductor materials, Proceedings of JUNIOR EUROMAT 2004, Topic B-

Magnetic Properties, Superconductivity, Electronic Materials- Internet, Lausanne, 2004.

28. M.Vasilescu, L.Alecu, I.Vasilescu, The evolution of superconductor materials used in electrotechnics, Proceedings of 2nd International

Conference and Exibition on New Developments in Metallurgical Process Technology- Riva del Garda, Published by Associazione Italiana di

Metallurgia, ISBN 88-85298-51-6, pg.164, Milano, Italia, 2004.

29. M. Vasilescu, I. Vasilescu, T. Vasile, The precipitation of Al-Li based alloys, Proceedings of EUROMAT 2003, Lausanne, 1-5 Septembrie,

2003.

Page 11: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

30. T. Vasile, F. Hlavka*, M. Vasilescu, D. Goran, The forming of aluminium carbides through laser deposit, Proceedings of EUROMAT 2003,

Lausanne, 1-5 Septembrie, 2003.

31. T. Vasile, M. Philipp Denier*, M. Vasilescu, M. Grama, Research about the behaviour of biocompatible materials (stainless steels 304L and

316L, and Ti6Al4V alloy) at corrosion, Proceedings of EUROMAT 2003, Lausanne, 1-5 Septembrie, 2003.

32. M. Vasilescu, M. Dobrescu, I. Vasilescu, The Influence of Heat Treatments on Mechanical Properties of Titanium Alloys Previous

Treated by Shot-Peening, Proceedings of International Conference Ti-2003, Hamburg, 2003.

33. T. Vasile, M. Vasilescu, I. Vasilescu, Researches concerning the processing of some titanium alloys obtained by powder metallurgy,

Proceedings of International Conference Ti-2003, Hamburg, 2003.

34. M. Vasilescu, I. Vasilescu, Structure and properties of some experimental Al-Li base alloys, EUROMAT 2001, EUROMAT 2001

Proceedings - CD, pg.305, Rimini, Italia, 2001.

35. I. Vasilescu, M. Vasilescu, Al-Li alloy behaviour at deformation through dinamics cold upsetting , EUROMAT 2001, EUROMAT 2001

Proceedings – CD, pg.6, Rimini, Italia, 2001.

36. M. Vasilescu, C. Dumitrescu, I. Vasilescu, C.H.Dumitrescu, The effect of Ti additions on the microstructure of Al-Li2-Cu2 alloys

used in aeronautical constructions, EUROMAT 2001, EUROMAT 2001 Proceedings - CD, pg.91, Rimini, Italia, 2001.

37. T. Vasile, M. Vasilescu, Researches focused on structure of aluminium alloys processed by rapid solidification, used in automotive

industry, 15 th INTERNATIONAL PLANSEE Seminar 2001, PLANSEE 2001 Proceedings, pg.83, Reutte, Austria, 2001.

38. C.Dumitrescu, E.Cazimirovici, M.Vasilescu, C.H.Dumitrescu, I.Vasilescu, Studies and researches of optical and electronical

microscopy about some alloys of Al-Li2-Cu2-Tix, EDO Herbsttagung 2000 – EDO Herbsttagung 2000 Proceedings, pg.33, Universitat des

Saarlandes, Saarbruken, Germany, 2000.

39. C.Dumitrescu, E.Cazimirovici, M.Vasilescu, C.H.Dumitrescu, I.Vasilescu, Studies and microstructural researches about the

stregthening mechanism of Al-Li based alloys, EUROMET 2000 Proceedings – Special Edition of the Practical Metallography, ISBN 3-88355-

296-8, pp.241-245, 13-15 Sept.2000, Saarbruken, Germany, publicat de WERKSTOFF-INFORMATIONSGESELLSCHAFT in 2001.

40. I.Pencea, L.Angelescu, N.Preda, G.Tiriba, C.Trante, M.Vasilescu, Analiza corelata a tensiunilor reziduale de ordinul II si a dimensiunii blocurilor

in mozaic din aliajul Al-4Cu-Mg0,6-Mn supus deformarilor plastice, prin difractie cu raxe x, volumul Simpozionului International “TRADITII SI

PERSPECTIVE IN SCOALA ROMANEASCA DE METALURGIE TPRSM’98”, U.P.B., FACULTATEA STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR, 30-

31 Octombrie, 1998.

41. N.Ghiban, M.Vasilescu, I.Vasilescu, B.Ghiban, Stability of austenite in silicon stainless steels, volume of “CIMTEC’98 – 9th INTERNATIONAL

CONFERENCE ON MODERN MATERIALS & TECHNOLOGIES, WORLD CERAMICS CONGRESS & FORUM ON NEW MATERIALS”, Florenta,

Italia, 14-19 Iunie, 1998.

42. I. Pencea, M. Branzei, M. Vasilescu, F. Vasiliu, X-ray diffraction investigation of the second order residual stress in martensite steels due to

mechanical processing, volume of “5th International Conference on residual stresses-ICRS 5”, Linkoping, Suedia, 16-18 Iunie, 1997.

43. I.Pencea, D. Bunea, D. Gheorghe, M. Vasilescu, Stresses depth profiles on carbonized steel, volume of “5th Internatinal Conference on residual

stresses-ICRS 5”, 16-18 Iunie, 1997, Linkoping, Suedia.

44. Butnariu, M. Vasilescu, V. Vasilescu, Research about the decrease of losses due to oxidation on remelting of some scrap of aluminum alloys,

“TRAVAUX ICSOBA vol.24 (No 28) - 8th International Congress of ICSOBA”, ISBN 88-85298-26-5, pp. 145-148, Milan, Italia, 16-18 Aprilie, 1997, Edited

by ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALURGIA.

45. M. Vasilescu, I. Vasilescu, Experimental research regarding the obtaining through casting of some aluminum based alloys used in aerospace

industry, “TRAVAUX ICSOBA vol.24 (No 28) - 8th International Congress of ICSOBA”, ISBN 88-85298-26-5, pp. 520-527, Milan, Italia, 16-18 Aprilie,

1997, Edited by ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALURGIA.

46. C. Dumitrescu, D. Bojin, R. Saban, D. Dragulin, M. Vasilescu, Shallow cases thickness determined using the electron microprobe, volumul

“Congresului International -ASM”, Iasi, Romania, Aprilie, 1997.

47. Butnariu, M. Vasilescu, I. Vasilescu, Research about the use of pre-reduced materials in the charge of electric spring furnace, volumul

Conferintei “International Conference Pre-Reduced Products and Europe”, Milan, Italia, 23-24 Sept., 1996.

Page 12: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

48. M. Vasilescu, M. Branzei, C. Trante, An efficient method to remove the risers from the big moulds molten on high alloyed white cast iron with

Cr, volumul Conferintei “METAL 96”, , Ostrava, Cehia, 14-16 May, 1996.

49. C. Dumitrescu, D. Bojin, R. Saban, D. Bunea, M. Vasilescu, Structure and properties of aluminium base alloys for aeronautics, volumul Conferintei

“EURO MET 95 - European Metallographic Conference and Exhibition”, Friedrichshafen, Germania, 13-15 Sept., 1995.

50. C. Gurgu, Gh. Jula, M. Vasilescu, A. Drujescu, A new reagent for the etching of brasses, volumul Conferintei “EURO MET 95 - European

Metallographic Conference and Exhibition”, Friedrichshafen, Germania, 13-15 Sept., 1995.

51. M. Vasilescu, I. Vasilescu, The caracterization of the structure of light Al-Li cast alloys, in volume E of EUROMAT 95 -The 4th European Conference

on Advanced Materials and Processes”, ISBN 88-85298-22-2, pp. 495-498, Venice/Padua, Italia, 25-28 Sept., 1995, Edited by ASSOCIAZIONE

ITALIANA DI METALURGIA.

52. M. Vasilescu, C. Dumitrescu, I. Vasilescu, The metallographic preparation technique by electrolysis of Al-Li alloys, volume of “International

Metallography Conference MC-95”, Colmar, Franta, 10-12 May, 1995.

53. C. Dumitrescu, I. Chira, M. Vasilescu, I. Marginean, “Cast Al-Li alloys”, Buletinul Institutului Politehnic Iasi - “Primul Congres International de Stiinta si

Ingineria Materialelor”-ASM INTERNATIONAL, Tomul XL, Fasc. 1-2, Sectia IX, Iasi, Romania, 15-17 Noiembrie, 1994.

54. M. Vasilescu, C. Dumitrescu, I. Pencea, Identifying the phases and compounds of Al-Li alloys, Buletinul Institutului Politehnic Iasi - “Primul Congres

International de Stiinta si Ingineria Materialelor”-ASM INTERNATIONAL, Tomul XL, Fasc. 1-2, Sectia IX, pp. 187-194, Iasi, Romania, 15-17 Noiembrie,

1994.

55. G. Cosmeleata, M. Vasilescu, B. Ghiban, “Structure and properties of a hardening precipitated martensitic stainless steel microalloyed with

Columbium”, in volume 2 of 1st European Stainless Steel Conference “Eight Cimtec Processes & Materials – Innovation Stainless Steel“, ISBN 88-

85298-15-X, pp. 2.265-2.270, Florenta, Italia, 11-14 Oct., 1993, Edited by ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALURGIA.

56. I. Butnariu, M. Vasilescu, C. Necsulescu, “The conduct of the manufacture and the refinement processes of the stainless steel and the heat-

resisting steel, by the duplex procedure (electrical furnace-VOD installation)”, in volume 2 of 1st European Stainless Steel Conference “Eight Cimtec

Processes & Materials – Innovation Stainless Steel“, ISBN 88-85298-15-X, pp. 2.439-2.446, Florenta, Italia, 11-14 Oct., 1993, Edited by

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALURGIA.

Articole la conferinte nationale: 16

1. M. Dobrescu, M. Vasilescu, Advanced Materials for Advanced Industries. Mechanical Engineering of

Titanium Alloys, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi TomulLV, Fasc. 1, ISSN 1453-1690.

2. M. Dobrescu, S. Dimitriu, M. Vasilescu, The Importance of Titanium And Titanium-Based Alloys for

Aerospace, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi TomulLV, Fasc. 1, ISSN 1453-1690.

3. M. Dobrescu, M. Vasilescu, The Influence of Heat Treatments on the Properties of P/M Cu-Ag Alloys,

Proceedings of 4th International Conference on Powder Metallurgy RoPM 2009, Craiova, România.

4. M. Dobrescu, C. Dumitrescu, M. Vasilescu, Ecoproduse. Valoare.Criterii de evaluare. Impactul ecoproduselor asupra mediului, Simpozionul

national GEPROPOL 2009 - Proceedings, ISSN 2066-5725, pp. 137-141, Ed. Printech, 12-13 Iunie, 2009.

5. M. Vasilescu, I. Vasilescu, Cl. Hertwartz, A. Poinescu, Studii si cercetari experimentale privind modificarile structurale care apar in aliajele din

sistemul Al-Li, in urma deformarilor plastice prin extrudare la cald, volumul REZUMATE “ a XXVIII-a Conferinta Nationala de Mecanica Solidelor -

Anuarul Universitatii Valahia din Targoviste”, ISBN 973-86834-3-2, pg. 46, Targoviste, 28-29 Mai, 2004.

Page 13: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

6. M. Vasilescu, I. Vasilescu, Cl. Hertwartz, A. Poinescu, Aliaje cu baza de aluminiu utilizate in constructiile aerospatiale, volumul REZUMATE “ a

XXVIII-a Conferinta Nationala de Mecanica Solidelor - Anuarul Universitatii Valahia din Targoviste”, ISBN 973-86834-3-2, pp. 46-47, Targoviste, 28-29

Mai, 2004.

7. G. Gherghisor, M. Vasilescu, V. Balaceanu, Cercetari privind executarea prin sudura electrica si tratament termic a unor piese turnate sau forjate,

volumul Conferintei “VI th Romanian National Metallugical Conference – C.N.M. ’99 ”, Sectiunea B - Materiale Noi, lucrarea B 27, U.P.B., Bucuresti,

Romania, 28-30 Septembrie, 1999.

8. C. Dumitrescu, D. Bojin, M. Vasilescu, G. Gherghisor, Aspecte microfractografice caracteristice unor fonte albe inalt aliate si fonte cenusii, volumul

Conferintei “VI th Romanian National Metallugical Conference – C.N.M. ’99 ”, Sectiunea B - Materiale Noi, lucrarea B 29, U.P.B., Bucuresti, Romania, 28-

30 Septembrie, 1999.

9. C. Dumitrescu, M. Bane, T. Mitiu, M. Vasilescu, Studii si cercetari experimentale privind modificarea structurii si proprietatilor aliajelor de aluminiu

utilizate in constructiile aeronautice, volumul Conferintei “12-th National Heat Treating Conference”, Universitatea Petru Maior din Tg- Mures, Romania,

23-25 Aprilie, 1997.

10. M. Bane, M. Branzei, M. Vasilescu, C. Dumitrescu, Studii si cercetari experimentale asupra unor aliaje cu baza de aluminiu utilizate in electrotehnica,

volumul “Anuarul Universitatii Valahia din Targoviste”, Targoviste, 1996.

11. M. Bane, M. Vasilescu, C. Dumitrescu, Microalierea aliajelor cu baza de aluminiu cu proprietati speciale, volumul Conferintei “ATTR - A XIII-a

Conferinta de Turnatorie”, Brasov, Romania, 22-24 Noiembrie, 1995.

12. M. Vasilescu, C. Dumitrescu, I. Pencea, Studii si cercetari experimentale privind modificarile structurale care apar in aliajele din din sistemul Al-Li, in

urma deformarilor plastice prin extrudare la cald, volumul “Sesiunea Aniversara de comunicari stiintifice - Hunedoara”, Hunedoara, 12-13 Oct., 1995.

13. Gh. Ionita, M. Vasilescu, M. Branzei, C. Dumitrescu, A. Frusinoiu, Studii si cercetari experimentale privind aliaje de Al utilizate in constructiile

aeronautice, volumul “Anuarul Universitatii Valahia din Targoviste”, Targoviste, 1994.

14. C. Dumitrescu, R. Saban, M. Vasilescu, Gh. Jula, Aliaje moderne utilizate in constructiile aeronautice, volumul Simpozionului “Simpozionul

National de Metalurgie“, Bucuresti, 12 Ianuarie, 1993.

15. C. Dumitrescu, D. Bunea, D. Gheorghe, M. Vasilescu, Studii si cercetari privind modificarile structurale care apar in timpul tratamentelor termice

aplicate fontelor albe aliate cu crom rezistente la uzare, volumul Simpozionului “Simpozionul de toamna al Universitatii Pitesti“, Pitesti, 20-21 noe.,

1992.

16. D. Bunea, V. Toma, M. Branzei, M. Vasilescu, Utilizarea analizei termice la explicarea unor mecanisme de reactie ce au loc la solidificare si

determinarea unor puncte de transformare in stare solida ale fontelor albe inalt aliate cu crom, volumul Simpozionului “Simpozionul de toamna al

Universitatii Pitesti“, Pitesti, 20-21 noe., 1992.

Manager la proiect international de cercetare: 1

1. M. Vasilescu, Aliaje de Al-Li destinate industriei aeronautice, project CNCSIS- WORLD BANK, ROUND

IV, typ T, no. 104 (2000-2002).

Manager la proiecte nationale de cercetare: 15

1. M. Vasilescu-manager and LAEM chief laborator, Dezvoltarea si acreditarea laboratorului de analize ecologice si metalurgice privind stabilirea si

limitarea nivelului factorilor de poluare a mediului in sectoarele metalurgice si conexe, CEEX, contract RENAR nr. 281/2006, 2006-2008.

2. M. Vasilescu- economical manager, Tehnologii avansate de mediu pentru reducerea poluarii rezultate din deversarea efluentilor specifici

industriei energetice, utilizand materiale carbonice active cu precursori indigeni ieftini - CARBPOL, CEEX, contract AMCSIT nr. 287/2006, 2006-

2008.

3. M. Vasilescu-manager, Obtinerea de noi materiale supraconductoare de tip YBa CuO, GRANT CNCSIS type A, cod CNCSIS 170, 2003-2005.

Page 14: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

4. M. Vasilescu-manager, Obtinerea si caracterizarea aliajelor superusoare pe baza de aluminiu utilizate in industria aerospatiala, GRANT

ANSTI, contract nr. 6111/2000 B29, 2000-2001.

5. M. Vasilescu-manager, Studii si cercetari privind obtinerea unor noi materiale supraconductoare, Faza 1, contract de cercetare UPB-MCT

nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema B61, 1999 ; Experimentari in faza de laborator pentru obtinerea produselor supraconductoare, Faza 2, contract de

cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.122/I/2000 Tema A71, 2000.

6. M. Vasilescu-manager, Studii si cercetari privind anizotropia unor noi aliaje pe baza de Al-Li cu adaosuri de Ti pentru industria aerospatiala”,

contract de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema A28, 1999.

7. M. Vasilescu-manager, Studii si cercetari privind obtinerea unor noi materiale supraconductoare, Faza 1, contract de cercetare UPB-MCT

nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema B61, 1999 ; Experimentari in faza de laborator pentru obtinerea produselor supraconductoare, Faza 2, contract de

cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.122/I/2000 Tema A71, 2000.

8. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari privind anizotropia unor noi aliaje pe baza de Al-Li cu adaosuri de Ti pentru industria aerospatiala”,

contract de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema A28, 1999.

9. M. Vasilescu- manager, Cercetari privind corelarea dintre deformarile plastice, caracteristicile mecanice si anizotropia orientarilor cristalitelor din

aliajele usoare de tip Al-Li-Cu-Mg, Faza 1, contract de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 1109/II/1998 – A 57, 1998 ; Experimentari prin deformare

plastica la rece a aliajelor usoare de tip Al-Li-Cu-Mg obtinute in faza pilot, determinarea structurii si anizotropiei proprietatilor materialului. Realizarea unui

program pentru determinarea automata a functiei de distributie a orientarilor <111>, <100> si <311> in aliaje usoare, Faza 2, contract de cercetare UPB-

MCT nr. 836/Act Ad. 1109/II/1998 – A 57, 1999.

10. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari privind reducerea anizotropiei structurii si proprietatilor aliajului cu densitate mica marca 2090 prin

metada aplicarii alternative a deformarii plastice si tratamentelor termice, contract de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 1543/VII – A 54, 1997; Studii si

cercetari privind anizotropia proprietatilor in aliaje deformate plastic cu densitate mica, Faza 2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 712 – A

54, 1998.

11. M. Vasilescu- manager, Cercetari privind elaborarea si optimizarea metodelor fotonice de caracterizare a straturilor subtiri, Faza 1, contract de

cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 1 – B 13, 1996; Cercetari privind elaborarea si caracterizarea unor straturi subtiri metaloceramice cu proprietati

electrice performante, Faza 2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 712 – A 20, 1997.

12. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari privind anizotropia proprietatilor in aliaje cu densitate mica avand destinatie speciala, Faza 1, contract

de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 1 – B 36, 1996; Studii si cercetari privind anizotropia proprietatilor in aliaje deformate plastic cu densitate mica,

Faza 2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 836/Act Ad. 712 – A 54, 1997.

13. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari privind obtinerea in faza pilot a semifabricatelor deformate plastic din aliaje cu baza de Al-Li, Faza 1,

contract de cercetare UPB-MCT nr. 63 B, 1995; Determinarea principalelor puncte critice si studiul structurii si principalelor proprietati fizico-mecanice si

de plasticitate asupra semifabricatelor elaborate in faza pilot, Faza 2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 621 – A 20, 1996; Studiul deformabilitatii, a

structurii si proprietatilor semifabricatelor elaborate in faza pilot, Faza 3, contract de cercetare UPB-MCT nr. 621 – A 26, 1997.

14. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari experimentale in faza semiindustriala asupra aliajelor cu baza de Al-Li, Faza 1, contract de cercetare

UPB-MCT nr. 525 B, 1994 ; Studii si cercetari privind compozitiile chimice optime, structura si proprietatile aliajelor elaborate in faza semiindustriala, Faza

2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 525 B, 1995.

15. M. Vasilescu- manager, Studii si cercetari privind aliaje speciale de aluminiu destinate constructiilor aerospatiale, Faza 1, contract de cercetare

UPB- MCT, nr.55-92-2, 1992 ; Elaborarea si prelucrarea in faza de laborator a unor aliaje reprezentative cu baza de Al-Li, Faza 2, contract de cercetare

UPB-MCT nr. 1019 B/T-A7, 1993 ; Studii si cercetari privind structura metalografica si structura fina a aliajelor elaborate in faza I-a, Faza 3, contract de

cercetare UPB-MCT nr. 1019 B/T-A7, 1993.

Responsabil de proiect: 16

1. M. Vasilescu, Tehnologii integrate pentru realizarea unor materiale biocompatibile complexe - BIOCOMPLEXMAT, contract INOVARE nr.

115/2007, 2007-2010.

Page 15: Curriculum vitae Europass - FACULTATEA DE STIINTA SI ... · PDF file... Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, ... Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, ... I. Gherghescu,

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

2. M. Vasilescu, Materiale multifunctionale cu efect bioactiv destinate implantologiei - MULTIBIOMAT, contract PN2 PARTENERIATE nr. 71-

080/2007, 2007-2010.

3. M. Vasilescu, Tehnologii inovative de realizare a unor produse din aliaje tip permalloy competitive la export - PERMATECH, contract PN2

PARTENERIATE nr. 71-059/2007, 2007-2010.

4. M. Vasilescu, Tehnologii integrate in vederea obtinerii structurilor multistrat, pe suport de Cu, rezistente la temperaturi inalte, eroziune si contact

cu metal lichid, cu destinatie speciala, CEEX, contract AMCSIT nr. 268/12.09.2006, 2006-2008.

5. M. Vasilescu, Laborator de evaluare a conformitatii materialelor si produselor prin incercari spectrochimice de emisie in UV-VIZ (OES) si

fluorescenta a radiatiilor X (XRF) –LECOMP-SPECTRO, CEEX, contract RENAR nr. 2673/2006, 2006-2008.

6. M. Vasilescu, Studii si cercetari experimentale privind deformabilitatea unor noi aliaje de aluminiu folosite in aeronautica , GRANT

ANSTI, contract nr. 6111/2000 B32, 2000-2001.

7. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind posibilitatile de obtinere si caracterizare a unor noi materiale metalice superplastice pentru electrotehnica,

contract de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema B 62, 1999.

8. M. Vasilescu, Cercetari privind determinarea caracteristicilor structurale, tehnologice si de exploatare ale unor noi materiale magnetice dure cu energii

mai mari de 400 KJ/m3, contract de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema A 59, 1999.

9. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind obtinerea unor noi aliaje speciale”, contract de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema B3,

1999.

10. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind realizarea de etaloane spectrale destinate analizelor chimice ale unor aliaje utilizate in electrotehnica, contract

de cercetare UPB-MCT nr.836/1996 Act Ad.334/1999/II Tema B58, 1999.

11. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind elaborarea si deformarea plastica si TT in faza semiindustriala a aliajelor Al-Li. Studii si cercetari privind

structura si proprietatile aliajelor Al-Li realizate in faza semiindustriala, contract de cercetare UPB-MCT nr. 355, 1998.

12. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind performantele aliajelor pe baza de Al si Ti pentru industria aeronautica, contract de cercetare UPB-MCT nr.

355/ B 4, 1997.

13. M. Vasilescu, Studii si cercetari privind fundamentarea metalografica a modelelor matematice ale proceselor tehnologice de tratamente termice si

termochimice in vederea conducerii cu calculator, Faza 1, contract de cercetare UPB-MCT nr. 5001 C / B 181, 1993 ; Studiu teoretic privind tratarea

sistemica a proceselor tehnologice de tratamente termice si termochimice cu deducerea si identificarea proceselor tehnologice apte pentru conducerea

pe calculator, Faza 2, contract de cercetare UPB-MCT nr. 5001 C / B 181, 1993.

14. M. Vasilescu, Studii si cercetari cu privire la intensificarea procesului de schimb de masa si caldura prin utilizarea curgerii ciclonare a fazei gazoase

in instalatii de incalzire metalurgice, contract de cercetare UPB-MCT nr. 1019 B/ A 10, 1993.

15. M. Vasilescu, Studii si cercetari experimentale asupra fontelor albe inalt aliate cu structura modificata si rezistente la uzura, contract de cercetare

UPB-MCT, 1992.

16. M. Vasilescu, Cercetari teoretice si experimentale privind stabilirea metodicii de determinare a capacitatii de aschiere prin gaurire a otelurilor de

scule rapide , elaborate la C.O.S.Tirgoviste, contract de cercetare UPB-MCT nr. 55-91-1, 1991.

26.03.2012