curriculum vitae albu monica - · pdf fileconstruirea şi adaptarea de teste psihologice ......

of 22 /22
Curriculum Vitae ALBU MONICA © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 22 INFORMAŢII PERSONALE Albu Monica Calea Mănăştur nr. 16, 400372, Cluj-Napoca, România [email protected] [email protected] Sexul Feminin | Data naşterii 24.09.1955 | Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2005 - Prezent 1988 - 2003 Cercetător ştiinţific I (2001-2003 şi din 2005 până în prezent); Cercetător ştiinţific II (1999-2001); Cercetător ştiinţific III (1990-1999); Matematician principal (1988-1990). Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, (Sediu: Str. M. Kogălniceanu nr. 8, www.history-cluj.ro) Elaborarea şi publicarea unor lucrări cu caracter metodologic pe tema construirii testelor psihologice şi a interpretării scorurilor lor; Proiectarea de algoritmi şi realizarea de programe-calculator pentru administrarea şi cotarea testelor psihologice; Investigarea modalităţilor de proiectare a lecţiilor destinate instruirii asistate de calculator, astfel încât să fie luate în considerare şi particularităţile individuale ale utilizatorilor; Investigarea şi modelarea matematică a unor procese psihologice. Tipul sau sectorul de activitate Cercetare 2006 - Prezent Matematician S.C. COGNITROM S.R.L. (Sediu: Str. F.Liszt, nr.12, Cluj-Napoca, web: www.cognitrom.ro) Construirea şi adaptarea de teste psihologice Tipul sau sectorul de activitate Cercetare dezvoltare în domeniul științelor socio-umane 1999 - 2008 Conferenţiar universitar Universitatea „Tibiscus”, Facultatea de Psihologie, Timişoara, (Sediu: Str. Daliei nr. 1A, www.tibiscus.ro) Cursuri şi seminarii la disciplinele „Metode de cercetare în psihologie”, „Psihologie experimentală”, „Statistică aplicată în psihologie”, „Construirea testelor psihologice” şi „Metode statistice avansate. Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică 1999 - 2008 Conferenţiar universitar (cadru didactic asociat) Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca (Sediu: Str. Sindicatelor nr. 7A, http://www.psiedu.ubbcluj.ro) Cursuri şi seminarii la master, la disciplinele „Metode moderne de prelucrare a datelor”, „Statistică avansată în psihologie”, „Construirea testelor psihologice”, „Utilizarea chestionarelor în organizaţii” şi „Metodologia cercetării şi statistică” Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică 1979 - 1988 Programator principal III (1987-1988); Programator (1979-1987). Centrul de Calcul Electronic Minier, Cluj-Napoca (Sediu: Str. Horea nr. 78) Proiectarea de aplicaţii informatice în domeniul prospecţiunii geologice; Utilizarea geostatisticii pentru optimizarea reţelelor de cercetare geologică. Tipul sau sectorul de activitate Proiectare de produse informatice

Upload: vudat

Post on 11-Feb-2018

228 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 22

INFORMAŢII PERSONALE Albu Monica

Calea Mănăştur nr. 16, 400372, Cluj-Napoca, România

[email protected] [email protected]

Sexul Feminin | Data naşterii 24.09.1955 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2005 - Prezent

1988 - 2003 Cercetător ştiinţific I (2001-2003 şi din 2005 până în prezent);

Cercetător ştiinţific II (1999-2001);

Cercetător ştiinţific III (1990-1999);

Matematician principal (1988-1990).

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca,

(Sediu: Str. M. Kogălniceanu nr. 8, www.history-cluj.ro)

Elaborarea şi publicarea unor lucrări cu caracter metodologic pe tema construirii testelor

psihologice şi a interpretării scorurilor lor;

Proiectarea de algoritmi şi realizarea de programe-calculator pentru administrarea şi cotarea

testelor psihologice;

Investigarea modalităţilor de proiectare a lecţiilor destinate instruirii asistate de calculator,

astfel încât să fie luate în considerare şi particularităţile individuale ale utilizatorilor;

Investigarea şi modelarea matematică a unor procese psihologice.

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare

2006 - Prezent Matematician

S.C. COGNITROM S.R.L. (Sediu: Str. F.Liszt, nr.12, Cluj-Napoca, web: www.cognitrom.ro)

Construirea şi adaptarea de teste psihologice

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare în domeniul științelor socio-umane

1999 - 2008 Conferenţiar universitar

Universitatea „Tibiscus”, Facultatea de Psihologie, Timişoara,

(Sediu: Str. Daliei nr. 1A, www.tibiscus.ro)

Cursuri şi seminarii la disciplinele „Metode de cercetare în psihologie”, „Psihologie

experimentală”, „Statistică aplicată în psihologie”, „Construirea testelor psihologice” şi

„Metode statistice avansate.

Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică

1999 - 2008 Conferenţiar universitar (cadru didactic asociat)

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca

(Sediu: Str. Sindicatelor nr. 7A, http://www.psiedu.ubbcluj.ro)

Cursuri şi seminarii la master, la disciplinele „Metode moderne de prelucrare a datelor”,

„Statistică avansată în psihologie”, „Construirea testelor psihologice”, „Utilizarea

chestionarelor în organizaţii” şi „Metodologia cercetării şi statistică”

Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică

1979 - 1988 Programator principal III (1987-1988);

Programator (1979-1987).

Centrul de Calcul Electronic Minier, Cluj-Napoca (Sediu: Str. Horea nr. 78)

Proiectarea de aplicaţii informatice în domeniul prospecţiunii geologice;

Utilizarea geostatisticii pentru optimizarea reţelelor de cercetare geologică.

Tipul sau sectorul de activitate Proiectare de produse informatice

Page 2: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1996 - 1999 Diploma de doctor în psihologie

Universitatea “Babeş – Bolyai” Cluj – Napoca, Facultatea de Psihologie

Construirea testelor psihologice

1978 - 1979 Diplomă de specializare (echivalentul diplomei de master)

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică

Utilizarea şi proiectarea unor metode ale analizei numerice

1974 - 1978 Diplomă de licenţă

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică

Analiză matematică, analiză funcţională, geometrie, ecuaţii diferenţiale, metode numerice, probabilităţi şi statistică

1962 - 1974 Diplomă de bacalaureat

Liceul „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca

limba română, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, ştiinţe naturale, limba franceză, limba germană

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral

Engleză C1 C1 C1 C2 C2

Franceză B1 B1 A1 A1 A1

Competenţe și abilități sociale Abilităţi de lucru în echipă, la diverse proiecte de cercetare

Competenţe organizaţionale/manageriale

Organizarea de activităţi cu cadrele didactice şi studenţii de la Facultatea de Psihologie a

Universităţii „Tibiscus” (cercuri ştiinţifice, sesiuni de comunică ştiinţifice, editarea unor

reviste), în calitate de şef de catedră (1999-2002) şi decan (2003-2006);

Organizarea de manifestări ştiinţifice:

- membră în comitetul de organizare a Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în

psihologie”, în anii 2003 (23-24 mai, la Timişoara), 2004 (23-24 aprilie, la Timişoara),

2005 (27 mai, la Timişoara) şi 2009 (24-25 aprilie 2009, la Buziaş);

- membră în comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale „Testarea psihologică: ac-

tualităţi şi perspective” (12-13 octombrie 2012 şi 4 octombrie 2013, la Cluj-Napoca);

- membră a comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată

EUψRO2001 (Sinaia, 17-19 mai 2001; Timişoara, 12-15 mai 2011);

Preşedinte ştiinţific la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUψRO 2003

(Timişoara, 23-25 octombrie 2003), 2007 (Timişoara, 30 mai – 3 iunie 2007) şi 2009

(Timişoara, 8-10 octombrie 2009).

Page 3: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 22

Competenţe informatice Proiectarea de aplicaţii şi scrierea programelor pentru realizarea lor;

Utilizarea calculatorului pentru prelucrarea statistică a datelor (folosirea programului

SPSS);

Cunoaşterea instrumentelor Microsoft Office™.

Alte competențe Tehnoredactare de lucrări ştiinţifice (tehnoredactarea mai multor volume Studii şi cercetări

din domeniul ştiinţelor socio-umane, la Departamentul de Cercetări Socio-Umane al

Institutului de Istorie „George Bariţiu”; tehnoredactarea unor cărţi la Editurile Argonaut şi

ASCR din Cluj-Napoca.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

PROIECTE DE CERCETARE ÎNCHEIATE DE INSTITUTUL

/DEPARTAMENTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

(I.C.S.U./D.C.S.U.) AL ACADEMIEI ROMÂNE,

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Extinderea experimentului privind perfecţionarea modalităţilor de control şi evaluare a

eficienţei pregătirii studenţilor, cu ajutorul mijloacelor informatice, contract cu Ministerul

Educaţiei şi Învăţământului, 1988 (în colaborare).

Studiul posibilităţilor de informatizare a biologiei şi geografiei, în vederea optimizării

concursurilor de admitere în învăţământul superior medical şi, respectiv, economic,

contract cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1988 (în colaborare).

Validarea programelor I.A.C. pentru evaluarea şi controlul eficienţei pregătirii studenţilor,

contract cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1989 (în colaborare).

Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

optimizării concursurilor de admitere în învăţământul superior medical şi, respectiv,

economic, contract cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1989 (în colaborare).

Probe şi programe informatizate pentru pregătirea şi selecţia - admiterea în învăţământul

superior, pentru disciplinele metalurgie, ştiinţe economice, tehnologie chimică, geografie,

biologie, psihologie, contract cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1990 (în colaborare).

Orientări ştiinţifice actuale în problema structurării aptitudinilor generale şi speciale la

copiii superior dotaţi, temă de plan la I.C.S.U., 1991 (în colaborare).

Reactualizarea şi definitivarea testelor de cunoştinţe, adecvat noilor programe analitice şi

manuale, pentru disciplinele: Biologie, Tehnologia turnării, Psihologie, temă de plan la

I.C.S.U., 1991 (în colaborare).

Page 4: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

Metode psihodiagnostice pentru cunoaşterea copiilor superior dotaţi, temă de plan la

I.C.S.U.,1992 (în colaborare).

Tendinţe ştiinţifice moderne privind determinarea psihologică a calităţii pregătirii şi

selecţiei şcolar-profesionale, în condiţiile asimilării mijloacelor informatice în învăţământ,

temă de plan la I.C.S.U., 1992 (în colaborare).

Aspecte metodologice în proiectarea şi implementarea pe calculator a testelor psihologice

şi de cunoştinţe, temă de plan la I.C.S.U., 1992 (în colaborare).

Condiţii şi procese psihice implicate în informatizarea controlului şi evaluării eficienţei

pregătirii elevilor şi studenţilor la disciplinele: biologie, psihologie, economie politică;

validarea-experimentarea

Investigarea aptitudinilor generale şi speciale ale elevilor, temă de plan la I.C.S.U., 1993 (în

colaborare).

Modele şi strategii de selecţie profesională şi studiul intern al instrumentarului de predicţie,

temă de plan la I.C.S.U., 1993 (în colaborare).

Modele şi corelate psihologice ale stresului profesional, temă de plan la I.C.S.U., 1993 (în

colaborare).

Perfecţionarea modalităţilor de control şi evaluare a procesului de învăţământ cu ajutorul

unor mijloace informatizate, temă de plan la I.C.S.U., 1994-1997 (în colaborare).

Structurarea unor strategii cognitive şi dinamica personalităţii, temă de plan la I.C.S.U.,

1994-1997 (în colaborare).

Stresul profesional -teorii, modele explicative, mijloace psihologice de prevenire şi strategii

de intervenţie, temă de plan la I.C.S.U., 1994-1997 (în colaborare).

Mecanisme şi stiluri de adaptare socială la tineri: cu referire la societatea românească

actuală, temă de plan la I.C.S.U., 1998-2002 (în colaborare).

Probleme şi soluţii de evaluare în lumea afacerilor perioadei de tranziţie social-economice,

temă de plan la I.C.S.U., 1998-1999 (în colaborare).

Construirea unei grile pentru evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei Române,

temă de plan la I.C.S.U., 2002 (autor unic).

Mecanisme psihosociale ale structurării personalităţii la vârsta adolescenţei şi tinereţii,

temă de plan la D.C.S.U., 2005-2007 (în colaborare).

Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile

societăţii româneşti actuale, temă de plan la D.C.S.U., 2008-2012 (în colaborare).

Factori determinanţi ai evoluţiei comportamentului moral în contextul societăţii

contemporane, temă de plan la D.C.S.U., 2013-2015 (în colaborare).

Page 5: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 22

Studiu privind optimizarea reţelei de cercetare geologică pentru zăcăminte nemetalifere, cu

ajutorul calculatorului, prin metoda geostatistică, contract cu Combinatul Minier Cluj, 1982 (în

colaborare).

Optimizarea reţelelor de cercetare geologică prin metoda mediilor constante, metoda

entropiei informaţionale, metoda statistică şi metoda simulării, contract cu Combinatul Minier

Cluj, 1982-1983 (coordonator).

Trasarea automată a curbelor de nivel, contract cu I.C.P.M.S.N. Cluj-Napoca, 1984 (în

colaborare).

Metode probabilistice pentru optimizarea reţelelor de cercetare geologică la E.M. Şuncuiuş,

contract cu I.C.P.M.S.N. Cluj-Napoca, 1985 (autor unic).

Influenţa curei sanatoriale asupra nevrozelor, contract cu Institutul de Neurologie şi Psihiatrie

Bucureşti, 1986-1987 (autor unic).

Universitatea cultural-ştiinţifică, mijloc important de educaţie permanentă, de lărgire a

orizontului de cunoaştere al maselor. Metode şi forme eficiente de activitate în procesul

instructiv-educativ, contract cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1989 (în colaborare).

Evaluarea suporturilor de curs Minicomp, contract cu I.T.C.I. Bucureşti, 1989 (în colaborare).

Modelarea cavernogramelor cu ajutorul calculatorului, contract cu Salina Târgu Ocna, 1988-

1990 (în colaborare).

Examinarea şi evaluarea aptitudinilor psiho-intelectuale şi profesionale implicate în

exercitarea profesiilor şi funcţiilor în cadrul S.C. "Avioane" S.A. Craiova, contract cu S.C.

"Avioane" S.A. Craiova, 1991-1992 (în colaborare).

Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Contract de Grant cu Academia Română, 1995

(autor unic).

Proiectare pedagogică şi programe-computer pentru instruirea asistată de calculator,

Contract de Grant cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare, 1995 (în colaborare).

Elaborarea testelor psihologice CPC, ENCAD, CO94, CO2000 şi CO2001, contract cu

Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, 2001 (autor unic).

Adaptarea chestionarului de personalitate F.F.P.I., contract cu Asociaţia de Ştiinţe Cogni-

tive din România, 2001 (autor unic).

Practici europene pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor, proiect Phare 2003/005-

551-05.03.02.113, 2006-2007 coordonat de Institutul Postliceal Phoenix din Cluj-Napoca,

manager de proiect Mihaela Vonica (rol în proiect: colaborator - expert statistician).

Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish, proiect

Phare nr. 04SER02/03/006, suportat de European Agency for Reconstruction şi implementat

de The Preschool Teacher Training College in Vrsac (Serbia) şi Universitatea „Tibiscus” din

Timişoara, în anul 2007, director de proiect Grozdanka Gojkov (rol în proiect: colaborator).

Soluţii de evaluare şi intervenţii în sănătate mintală la copii şi adolescenţi, Program Inovare,

Contract 241/3.10.2008 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC

Cognitrom SRL, perioada 2008-2011, director de proiect Mircea Miclea (rol în proiect: cercetător).

Page 6: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

Proiecte Noiembrie 2012 – Septembrie 2013

Cercetător în psihologie - Proiectul: “Servicii online de promovare a sănătății mintale la locul de

muncă și de armonizare a activității profesionale cu viața de familie” –

POSDRU/81/3.2/S/54673; Angajator: S.C. Cognitrom S.R.L.

Noiembrie 2009 – Octombrie 2012

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - Proiectul: “Îmbunătăţirea calificării şi

dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcţie de consiliere şi terapie educaţională: profesori –

psihologi şi consilieri şcolari, prin instrumente inovative TIC” – POSDRU/57/1.3/S/36217

Angajator: S.C. Cognitrom S.R.L.

Dezvoltarea competenţelor şi asistenţa în afaceri pentru întreprinzătorii în dificultate,

Proiect POSDRU/92/3.1/S/61095, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: cercetător

în psihologie (cod COR 263415).

Modernizarea şi adaptarea educaţiei preşcolare în vederea prevenirii fenomenului de

părăsire timpurie a şcolii, Fonduri europene, nr. 7859, coordonator S.C. Cognitrom SRL,

perioada 2009-2011, director de proiect Oana Benga (rol în proiect: expert tip A).

Soluţii inovative de asistenţă psihologică a angajaţilor, Program Inovare, Contract 74 cu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-

2009, director de proiect Mircea Miclea (rol în proiect: cercetător).

Deprinderea secretelor bucătăriei − o şansă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc

de muncă din mediul rural, Proiect Phare 2006/018-147.04.02.01.01.601, coordonat de

Asociaţia pentru sprijinirea dezvoltării rurale – ASDR, Dezmir, în anul 2009, manager de proiect

Viorica Rusu (rol în proiect: expert statistician).

Soluţii de evaluare şi intervenţie în sănătatea mintală la copii şi adolescenţi (SEISM -

CA), Contract nr. 241 cu Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer

Tehnologic – Politehnica, în cadrul Programului Inovare din Planul naţional II 2007-2013,

coordonator S.C. Cognitrom SRL, perioada 2010-2013, director de proiect Mircea Miclea (rol

în proiect: expert pe termen lung tip A).

Distincţii Premiul „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, în anul 2002, pentru cartea Albu, M. (2000), Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

Membru în colectivul de redacţie al unor reviste

1999-2000 Studii de Psihologie, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Târgu–Mureş;

2004-2005 Anale. Seria Psihologie, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara;

2004-2006 Cuget şi simţire, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara;

2006-2014 Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu. Series Humanistica .

Referent ştiinţific La volumele Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, apărute sub egida Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (2000-2013);

La editurile Argonaut şi ASCR din Cluj-Napoca.

ANEXE

Anexa 1. Lucrări publicate

Anexa 2. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

Page 7: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 22

Anexa 1. Lista lucrărilor publicate

I. CĂRŢI I.1. Autor 1. Albu, M., Pitariu, H. (1993). Proiectarea testelor de cunoştinţe şi examenul asistat pe calculator, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 2. Radu, I. (coordonator). Miclea, M., Albu, M., Szamosközi, S., Moldovan, O., Nemeş, S. (1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor, Editura Sincron, Cluj-Napoca. 3. Pitariu, H. (1996). Albu, M., Psihologia personalului. Măsurarea şi interpretarea diferenţelor individuale, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 4. Albu, M. (1998). Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium, Cluj-Napoca. 5. Albu, M. (1999). Minighid pentru elaborarea lucrărilor ştiinţifice în psihologie, Editura Clusium, Cluj-Napoca. 6. Albu, M. (2000). Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 7. Albu, M., Anghel, T., Anghel, Z.-M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A.O. (2005). Evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă. Teste grilă pentru sesiunea februarie 2006 (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu). Editura Augusta, Timişoara. 8. Albu, M., Anghel, T., Anghel, Z.-M., Anucuţa, P., Berar, I., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Răducan, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A.O. (2006). Evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea iulie 2006) (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu). Editura Augusta, Editura ArtPress, Timişoara. 9. Albu, M., Anucuţa, P, Anghel, T., Anghel, Z.-M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Răducan, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A.O. (2006). Evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea iulie 2007) (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu). Editura Augusta, Timişoara. 10. Albu, M., Anucuţa, P, Anghel, T., Anghel, Z.-M., Berar, I., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Răducan, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A.O. (2008). Evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea de licenţă iulie 2008) (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu). Editura Augusta, Timişoara.

11. Endler, N.S., Edwards, J.M., Vitelli, R. (2009). Manualul scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS) Endler, N.S., Flett, G.L., Scalele EMAS de anxietate socială (EMAS-SAS). Extensia Manualului Scalelor Endler de evaluare multidimesională a

anxietăţii Miclea, Ş., Ciuca, A., Albu, M., Studiul de adaptare şi standardizare a Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS şi EMAS-SAS) pe populaţia României, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 219 pag., ISBN 978-973-7973-66-5. 12. Albu, M., Bălaj, A., Benga, O., Balászi, R., Cotârlea, P., Curşeu, P., Domuţa, A., David, D., Kállay, E., Mariş, R., Miclea, M., Mih, V., Opre, A., Porumb, D., Porumb, M., Vaida, S., Visu, G. (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 2, Aptitudini cognitive (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 622 pag., ISBN 978-973-7973-72-6. 13. Albu, M., Porumb, M. (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 3, Personalitate şi interese (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 281 pag, ISBN 978-973-7973-73-3. 14. Albu, M. (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 4, Evaluarea cunoştinţelor (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 191 pag., ISBN 978-973-7973-74-0. 15. Budău, O., Albu, M. (2010). SACS. Scala de abordare strategică a coping-ului, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 57 pag., ISBN 978-606-8244-05-1. 16. Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2010). ECI-4. Chestionarul de evaluare a copiilor – 4. Manual de norme. Bălaj, A. (coord.). Albu, M., Porumb, M., Adaptarea şi standardizarea ECI-4 pe populaţia din România, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 210 pag. 17. Stroud, K.C., Reynolds, C.R. (2010). Chestionarul de evaluare a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei şcolare SMALSI. Manual. Porumb, M. (coord.). Porumb, D., Bălaj, A., Albu, M., Adaptarea şi standardizarea SMALSI pe populaţia din România, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 172 pag., ISBN 978-606-8244-06-8. 18. Zimmerman, M. (2010). Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric PDSQ. Manual. Ciuca, A. (coord.). Albu, M., Adaptarea şi standardizarea PDSQ pe populaţia din România, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 101 pag., ISBN 978-606-8244-04-4. 19. Gardner, D.M. (2010). EDI-3: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3. Manual de specialitate. Miclea, Ş., Joja, O.-D., Albu, M., Adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România. Cluj-Napoca, Editura ASCR, 292 pag., ISBN 978-606-8244-09-9. 20. Lovibond, S.H., Lovibond, P.F. (2011). DASS. Manual pentru Scalele de depresie, anxietate şi stres. Perţe, A. (coord.). Albu, M., DASS 21−R. Adaptarea şi standardizarea DASS pe populaţia din România, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 63 pag., ISBN 978-606-8244-16-7. 21. Papuc, I., Albu, M., Jurcău, N. (2011). Procesul decizional managerial în sfera educaţională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 235 pag., ISBN 978-606-8244-15-0. 22. Reynolds, W.M. (2012). Scala de evaluare a tulburărilor din adolescenţă− forma scurtă. APS-SF. Manual pentru specialişti. Bălaj, A. (coord.). Albu, M., Adaptarea şi standardizarea APS-SF pe populaţia din România, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 223 pag., ISBN 978-606-8244-47-1. 23. Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2012). Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4. Child Symptom Inventory − 4. Manual de utilizare. Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M., Adaptarea şi standardizarea CSI-4 pe populaţia din România, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 345 pag., ISBN 978-606-8244-58-7. 24. Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2013). ASI-4. Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului − 4. Adolescent Symptom Inventory − 4. Manual de utilizare; David, C., Miclea, M., Bălaj, A., Albu, M., Adaptarea şi standardizarea ASI-4 pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 278 pag., ISBN 978−606−8244−69−3

Page 8: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

I.2. Coordonator 1. Albu, M., Anghel, C. Ţăran (coordonatori) (2003). Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Editura Augusta, Timişoara. 2. Albu, M., Ţăran , C. (coordonatori) (2004). Cercetări şi aplicaţii în psihologie, vol. 2, Editura Augusta şi Artpress, Timişoara. 3. Albu, M. (coordonator). Anghel, Z.M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A. (2005). Teste grilă pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de licenţă, Timişoara, Editura Augusta. 4. Albu, M. (coord.) (2007). Civilizat sau nu? Întrebări şi răspunsuri despre manierele elegante, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 5. Albu, M. (coord.) (2008). Incursiuni psihologice în cotidian, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 141 pag., ISBN 978-973-7973-58-0. 6. Miclea, M., Porumb, M., Cotârlea, P., Albu, M. (coordonatori) (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 1, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 140 pag., ISBN 978-973-7973-71-9. 7. Albu, M. (coord.) (2010). Psihologia între provocări şi soluţii, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 174 pag., ISBN 978-973-109-227-0. 8. Albu, M. (coord.) (2013). Cercetări în psihologie şi în ştiinţele educaţiei, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 212 pag., ISBN 978-973-109-411-3.

II. CAPITOLE ÎN CÃRŢI ŞI ÎN CURSURI UNIVERSITARE

1. Albu, M., Pitariu, H. (2000). Analiza dispersională. În: H. Pitariu, Managementul resurselor umane. Evaluarea performanţelor profesionale, Editura All Beck, Bucureşti., pag. 255-265. 2. Albu, M. (2002). Probe psihologice pentru evaluarea aptitudinii organizatorice a managerului.În: L. Stog, M. Caluschi, Psihologia managerială, Editura Cartier, Chişinău, pag. 266-281. 3. Albu, M., Pitariu, H. (2003). Analiza dispersională. În: H. Pitariu, Psihologia muncii, Curs universitar, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureş.

III. ARTICOLE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Albu, M. (1978). A fixed point theorem of Maia-Perov type, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Math., XXIII, 1, pag. 76-79.

2. Albu, M. (1979). O metodă de calcul a soluţiei minime L a sistemelor de ecuaţii liniare nedeterminate, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Math., XXIV, 2, pag. 72-78. 3. Niţurad, A., Albu, M., Alexandrescu, L., Mihăilescu, R., Brumaru, O., Carp, C. (1988). Influenţa curei sanatoriale asupra nevrozelor în funcţie de forma clinică şi de sindroamele dominante, „Revista de medicină internă, neurologie, psihiatrie, neurochirurgie, dermato-venerologie”, Seria Neurologie, Psihiatrie, Neurochirurgie, 4, pag. 295-308. 4. Pitariu, H., Albu, M. (1990). Testarea cunoştinţelor asistată de calculator - Aspecte metodologice, „Revista de pedagogie”, 2, pag. 19-23. 5. Ozunu, D., Albu, M. (1990). Implicarea informaticii în orientarea şcolară şi profesională, „Revista de pedagogie”, 8, pag. 47-50. 6. Hohn, M., Albu, M., Caxi, D. (1990). PSITEST, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia- Paedagogia, XXXV, 2, pag. 76-83. 7. Pitariu, H., Curta, C., Albu, M. (1990). Un program de corectare şi trasare a profilului pe calculator a Chestionarului 16PF, „Buletinul de informare Psihologul”, 1, pag. 15-16. 8. Albu, M. (1990). Formule pentru estimarea fidelităţii testelor psihologice, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXV, 2, pag. 84-89. 9. Pitariu, H., Albu, M. (1991). Un produs-program pentru verificarea cunoştinţelor, „Revista de pedagogie”, 4, pag. 17-19. 10. Pitariu, H., Albu, M. (1991). O aplicaţie informatică pentru testări psihologice: PSIGEN, „Revista de psihologie”, 3-4, pag. 205-108. 11. Albu, M., Pitariu, H. (1991). O reconfigurare a noţiunii de putere de discriminare a testelor psihologice şi de cunoştinţe, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, 1, pag. 87-92. 12. Albu, M., Pitariu, H. (1991). Algoritm de construire a unei scale pentru un test psihologic. Contribuţii la reproiectarea scalei F/M a Inventarului Psihologic California (CPI). „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXVI, 2, pag. 29-35. 13. Albu, M., Pitariu, H.(1992). Optimizarea construcţiei testelor psihologice şi de cunoştinţe, „Revista de psihologie”, 4, pag. 339-344. 14. Albu, M., Pitariu, H.(1992). Un algoritm de construire a unei scale cu o consistenţă internă ridicată, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXVII, 1-2, pag. 111-121. 15. Albu, M. (1992). O nouă metodă de interpretare a scorurilor obţinute la scalele chestionarelor de personalitate, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXVII, 1-2, pag. 141-143. 16. Albu, M. (1993). Analiza de itemi: o etapă obligatorie în construirea unui test psihologic, „Revista de psihologie”, 1, pag. 75-81. 17. Pitariu, H., Albu, M. (1993). Inventarul Psihologic California: prezentare şi rezultate experimentale, „Revista de psihologie”, 3, pag. 249-264. 18. Albu, M., Pitariu, H. (1993). O nouă metodă de investigare a legăturilor dintre componentele „crizei de timp” şi unii factori de personalitate, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXVIII, 1-2, pag. 65-77. 19. Baciu, I., Tomuş, L., Cojocaru, A., Felegean, A., Albu, M. (1993). Reticulin-M, An Antianaphylactic Peptide Secreted by Reticulo-Endothelial System, „Rom. J. Physiol.”, 30, 3-4, pag. 183-192. 20. Albu, M., Pitariu, H. (1994). Redefining Criterion Validity of Psychological Tests, „Rev. Roum. de Psychologie”, 38, 1, pag. 79-87. 21. Pitariu, H., Albu, M. (1994). Some Psychophysiological Responses During Human Computer Interaction, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXIX, 1-2, pag. 73-87. 22. Albu, M. (1994). O metodă nouă de interpretare a scorurilor la scalele Inventarului Psihologic California, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XXXIX, 1-2, pag. 137-142. 23. Dincă, M., Albu, M. (1995). The Psychological Profile of Creative Teenagers, „European Journal of Psychological Assessment”, Supplement 1, pag. 1. 24. Albu, M., Pitariu, H. (1995). A Mathematical Model for Score Interpretation on Personality Inventory Scales, „European Journal of

Page 9: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 22

Psychological Assessment”, Supplement 1, pag. 55-56. 25. Albu, M., Pitariu, H. (1995). Criterion-Related Validity of Psychological Tests: A New Solution, „European Journal of Psychological Assessment”, Supplement 1, pag. 56. 26. Albu, M., Pitariu, H., Ardelean, E. (1995). O variantă nouă a unui test psihologic clasic: Rezultate preliminare, „Revista de Psihologie”, t. 41, nr. 1, pag. 71-82. 27. Albu, M., Pitariu, H., Ardelean, E. (1995). A Computerized Variant of the Huth Test: Experimental Results, „Revue Roumaine de Psychologie”, t. 39, 1, pag. 57-65. 28. Albu, M., Pitariu, H. (1995). A New Method for Assessing the Stability over Time of Psychological Test Scores, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XL, 1-2, pag. 35-44. 29. Chiş, V., Albu, M., Toma, C., Stadnic, P. (1995). The Use of the Computer in the Teaching of Some Physics Lessons (Chapter „Geometrical Optics”). „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XL, 1-2, pag. 45-57. 30. Pitariu, H., Albu, M. (1995). Anxietatea faţă de calculator: cauze şi posibilităţi de reducere, „Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir din Târgu–Mureş”, Secţiunea Psihologie, pag. 41-51. 31. Pitariu, H., Albu, M., Toma, C. (1995). Coeficienţi noi pentru ierarhizarea subiecţilor pe baza unor rezultate calitative, „Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir din Târgu –Mureş”, Secţiunea Psihologie, pag. 239-246. 32. Pitariu, H., Albu, M. (1995). Metode de evaluare a efectelor utilizării SPSS de către studenţii psihologi, „Forum”, 4-5-6, pag. 51-60. 33. Albu, M., Rusu, V. (1996). SPSS/Windows 7.0, „PC Report Calculatoare personale”, 50, pag. 51-53. 34. Pitariu, H., Albu, M. (1996). Anxietatea faţă de calculator: componente şi mijloace educative de atenuare, „Revista de Psihologie”, t. 42, nr. 1-2, pag. 19-36. 35. Dincă, M., Pitariu, H., Albu, M. (1996). Profile psihologice ale adolescenţilor creativi şi noncreativi, „Revista de Psihologie”, nr. 3-4, pag. 225-238. 36. Moldovan, I., Albu, M. (1996). Date referitoare la profilul psihologic al studenţilor teologi, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Theologia Catholica, XL, 1, pag. 37-54. 37. Albu, M., Toma, C., Pitariu, H. (1996). Personality and Computer Assisted Instruction (CAI): Bases for Developing an Adaptive Program, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, 1-2, pag. 77-88. 38. Pitariu, H., Albu, M. (1997). A Model for Designing Adaptive Tutorial Programs, „Revue Roumaine de Psychologie”, t. 41, 1, pag. 99-104. 39. Albu, M., Pitariu H. D. (1999). Evaluarea anxietăţii cu ajutorul Inventarului Psihologic California (CPI). „Studii de Psihologie”, t. 4, nr. 1, pag. 19-32. 40. Pitariu, H.D., Pitariu, H.A., Albu, M. (1999). Predicţia succesului managerial, „Studii de Psihologie”, t. 4, nr. 1, pag. 43-50. 41. Albu, M. (2000). Construirea chestionarelor arborescente, „Studii de psihologie”, t. 5, nr. 1, pag. 33-38. 42. Albu, M., Pitariu H.D. (2000). O analiză a validităţii relative la construct a scalelor din chestionarul FOCUS-93 referitoare la climatul organizaţional, „Studii de psihologie”, t. 4, nr. 3-4, pag. 53-61. 43. Albu, M., Pitariu, H.D. (2000). Pot fi măsuraţi superfactorii modelului Big Five folosind Inventarul Psihologic California? „Studii de psihologie”, t. 4, nr. 3-4, pag. 169-179. 44. Albu, M. (2001). Validitatea chestionarelor cu alegere forţată de tip AF, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, Vol. IX, pag. 31-39. 45. Albu, M. (2003). O analiză a utilităţii volumelor de rezumate la manifestările ştiinţifice din domeniul psihologiei, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, Vol. X, pag. 7-15. 46. Albu, M., Berar, I., Ureche, V., Marinca, A. (2004). Analiza unor probe pentru evaluarea aptitudinii matematice la şcolarii mari (15-17 ani). „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus”, Vol. XI, pag. 7-30. 47. Albu, M. (2005). Un chestionar pentru evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice din învăţământul universitar, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus”, Vol. XII, pag. 7-19. 48. Albu, M., Ureche, V. (2005) Probe pentru evaluarea inteligenţei verbale la elevi din şcoala primara (I. Construirea probelor). „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus”, Vol. XII, pag. 20-35. 49. Berar, I., Albu, M. (2006). Evaluarea autonomiei personale la vârsta adolescenţei, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom IV, pag. 7-19. 50. Albu, M. (2006). Evaluarea optimismului cu ajutorul chestionarului OPT, „Anuarul Universităţii Petre Andrei din Iaşi, Stiinţe Socioumane”, Serie nouă, tom I, Iaşi, Editura Institutului European, pag. 148-158. 51. Albu, M. (2006). Social representation of scientific research at students and master’s degree candidates in psychology, „Ana-le. Seria Psihologie”, vol. XIII, Timişoara, Editura Augusta, pag. 50-61. 52. Albu, M., Ureche, V. (2006). A verbal intelligence test for students in elementary school (II. Psychometric qualities of the scales). „Anale. Seria Psihologie”, vol. XIII, Timişoara, Editura Augusta, p. 24-35. 53. Albu, M. (2007). Un nou instrument pentru evaluarea autonomiei personale la adolescenţi, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom V, pag. 99-114. 54. Albu, M. (2007). PSICOT: A Computerised-Program for the Quotation of Psychological Tests, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, vol. XIV, pag. 7-10. 55. Albu, M. (2008). Variaţii ale autonomiei personale în funcţie de vârstă, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VI, pag. 87-104. 56. Miclea, Ş., Albu, M., Ciuca, A, (2009). The Romanian Adaptation of Endler Multidimensional Anxiety Scale (EMAS). „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 1, pag. 59-77. 57. Albu, M. (2009). CP5F: A New Questionnaire for the Evaluation of the Big Five Superfactors, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 1, pag. 79-90. 58. Miclea, Ş., Ciuca, A., Albu, M. (2009). Validation of the Endler Multidimensional Anxiety Scales (EMAS and EMAS-SAS on the

Page 10: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

Romanian population, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 2, pag. 147-164. 59. Ştefan, C., Bălaj, A., Porumb, M., Albu, M., Miclea, M. (2009). Preschool screening for social and emotional competencies − development and psychometric properties, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 2, pag. 121-146. 60. Albu, M. (2009). Relaţii între optimism, conştiinciozitate, stabilitate emoţională şi performanţă şcolară la adolescenţi, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VII, pag. 137-152. 61. Kubik, C., Văsar, C., Albu, M. (2009). Cât de stresaţi sunt românii din cauza muncii? „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VII, pag. 169-180. 62. Opre, A., Albu, M. (2010). Proprietăţi psihometrice ale versiunii românea Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ): date preliminare, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, pag. 85-100. 63. Miclea, Ş., Albu, M. (2010). Variante reduse ale subscalelor de evaluare multidimensională a anxietăţii ca trăsatură (EMAS-T şi SAS-T). „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, pag. 123-132. 64. Budău, O., Ciuca, A., Miclea, M., Albu, M. (2011). The adaptation and validation process of the Romanian version of the Strategic Approach to Coping Scale (SACS). „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 131-141. 65. Bălaj, A., Albu, M., Porumb, M., Miclea, M. (2011). The standardization of Early Childhood Inventory − 4 (ECI-4) on Romanian population − A preliminary report, „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 95-110. 66. Ciuca, A., Albu, M., Perţe, A., Budău, O., Miclea, Ş., Miclea, M. (2011). The Romanian adaptation of the Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ). „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 69-93. 67. Albu, M. (2011). O variantă redusă a Scalelor de Depresie, Anxietate şi Stress (DASS). „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom IX, pag. 287-294. 68. Miclea, Ş., Albu, M. (2011). Analiza itemilor din Subscalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietăţii ca Trăsătură (EMAS-T şi SAS-T). „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom IX, pag. 113-122. 69. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C., Todea, G., Carpa, C. (2012). Reprezentări sociale ale omului moral în România de azi, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom X, pag. 133-146. 70. Miclea, Ş., Albu, M. (2012). Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom X, pag. 97-114. 71. Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M. (2012). The adaptation of APS-SF on the Romanian population, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, vol. XVI, nr. 4, pag. 529-551. 72. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului (CSI-4), „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XI, pag. 145-158. 73. Albu, M., Văsar, C., Herbei, C. (2013). Influenţa genului şi a statutului profesional asupra relaţiilor dintre agresivitate şi comportamentul civilizat, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XI, pag. 351-361.

IV. LUCRĂRI APĂRUTE ÎN VOLUME 1. Albu, M. (1978). Introducere în calculul cu antiintervale, „Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate. Lucrări prezentate şi probleme propuse pentru a fi studiate”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică, Secţia de Ştiinţe matematice a Academiei R.S.România, Filiala din Cluj-Napoca a Societăţii de Ştiinţe matematice, pag. 5-12. 2. Albu, M. (1979). Asupra convergenţei iteratelor unor operatori liniari şi mărginiţi, „Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate. Lucrări prezentate şi probleme propuse pentru a fi studiate”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică, Secţia de Ştiinţe matematice a Academiei R.S.România, Filiala din Cluj-Napoca a Societăţii de Ştiinţe matematice, pag. 6-16. 3. Albu, M. (1979). Procedee de interpolare utilizate în prognoză, „Lucrările Laboratorului de cercetări interdisciplinare al Universităţii din Cluj-Napoca”, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. 4. Popa, G., Albu, M. (1988). Mijloace informatice în învăţământul superior, „Tineret - Creativitate - Informatică- Învăţământ – Producţie” (Vol. 4 din „Studii şi cercetări”). U.T.C. Comitetul Judeţean Cluj, Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, Filiala Cluj, pag. 84-89. 5. Berar, I., Albu, M. (1988). Program pentru verificarea cunoştinţelor la geografia R.S.R., „Tineret – Creativitate – Informatică – Învăţământ – Producţie” (Vol. 4 din „Studii şi cercetări”). U.T.C. Comitetul Judeţean Cluj, Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, Filiala Cluj, pag. 113-122. 6. Pitariu, H., Albu, M. (1989). Testarea cunoştinţelor asistată de calculator - aspecte metodologice de proiectare, „Repere psiho-socio-pedagogice în formarea profesională” (Coordonator: I. Berar). Universitatea din Cluj-Napoca, pag. 163-198. 7. Albu, M., Pitariu, H. (1989). Aplicaţie informatică pentru verificarea cunoştinţelor cu ajutorul calculatorului electronic, „Repere psiho-socio-pedagogice în formarea profesională” (Coordonator: I. Berar). Universitatea din Cluj-Napoca, pag. 278-282. 8. Albu, M., Pitariu, H. (1994). Aplicarea matematicii şi statisticii în cercetările psihologice -între deziderat şi realitate, „Programul Simpozionului naţional cu tema Psihologia între tradiţie şi inovaţie” organizat în perioada 22-23 aprilie 1994, Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă Timişoara, Timişoara, Editura MIRTON, pag. 1-12. 9. Albu, M. (1995). Un model matematic de planificare a studiului individual, „Programul Seminarului itinerant Tiberiu Popoviciu de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate”, Cluj-Napoca, 16-21 mai 1995, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, pag. 9-12. 10. Albu, M., Pitariu, H. (1995). Metode de construire a scalelor de personalitate, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1993-1994”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, pag. 32-37. 11. Toma, C., Albu, M., Stadnic, P. (1995). Un experiment privind utilizarea calculatorului pentru predarea lecţiilor de optică geometrică, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1993-1994”, Academia Română - Filiala

Page 11: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 22

Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, pag. 69-72. 12. Albu, M., Pitariu, H. (1995). O contribuţie metodologică la formarea grupelor contrastante, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1993-1994”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, pag.74-79 . 13. Ardelean, E., Pitariu, H., Albu, M., Czitrom, I. (1995). Aspecte psihometrice şi interpretative privind varianta computerizată a testului Huth, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1993-1994”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, pag. 80-85. 14. Albu, M. (1995). Probe psihologice pentru evaluarea aptitudinii organizatorice, „Seminarul Naţional de Management Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri”, Băile Herculane, 8-12 martie 1995, Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest Timişoara, Cercul de Sociologie-Psihologie „Paradigma” din Timişoara, Timişoara, Editura Helicon, pag. 158-168. 15. Albu, M., Pitariu, H. (1995). Modalităţi de determinare a reprezentării sociale despre un produs informatic ideal, „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări”, Tomul II, Academia Română- Filiala Iaşi, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Iaşi, pag. 96-101. 16. Albu, M. (1995). O cercetare privind atitudinea tinerilor faţă de muncă, relaţii interumane şi norme morale, „Tineretul şi dimensiunea sa valorică”, Timişoara, Editura Helicon, pag. 48-54. 17. Pitariu, H., Albu, M. (1996). Utilizarea analizei căilor în investigarea anxietăţii faţă de calculator, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1994-1995”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Cordial Lex, pag. 132-140. 18. Albu, M., Toma, C. (1996). Coeficienţi noi de ierarhizare utilizaţi într-o cercetare psihologică, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1994-1995”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Cordial Lex, pag. 8-15. 19. Albu, M., Toma, C., Pitariu, H. (1996). A New Direction in Creating Adaptive Programs for Computer Assisted Instruction (CAI). „Proceedings of the Scientific Communications Meeting of Aurel Vlaicu University”, Third Edition, Vol. 15, Arad, 16th-17th May 1996, pag. 1-6. 20. Albu, M., Toma, C., Pitariu, H. (1996). Personality and Computer Assisted Instruction (C.A.I.): Bases for developing an adaptive program, în: I. Mervielde (Ed.): „8th European Conference on Personality”, Ghent, Academia Press, pag. 97-98. 21. Albu, M. (1996). A Study Concerning the Efficiency of the Course on Informatics for Students, „MEDINF'95. Romanian Conference on Medical Informatics”, Romanian Medical Informatics Society, Bucureşti, pag. 235-241. 22. Albu, M., Toma, C. (1996). Observaţii asupra dificultăţii interpretării corecte a scorurilor scalelor de personalitate, „Anale. Seria Psihologie”, Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă „Tibiscus”, Timişoara, Editura Augusta, pag. 97-101. 23. Pitariu, H., Albu, M. (1996). O metodă de investigare a relaţiei dintre anxietate şi timpul de reacţie, „Anale. Seria Psihologie”, Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă „Tibiscus”, Timişoara, Editura Augusta, pag. 8-12. 24. Pitariu, H., Albu, M. (1996). Componente ale anxietăţii faţă de calculator, „Informatizarea învăţământului”, Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, pag. 74-76. 25. Albu, M., Toma, C. (1996). Personalitatea utilizatorului - factor decisiv în elaborarea programelor pentru I.A.C., „Informatizarea învăţământului”, Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, pag. 62-64. 26. Albu, M. (1996). Analiza unor scale de evaluare a anxietăţii, „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, Academia Română - Filiala Iaşi, Academia de ştiinţe a Republicii Moldova, Iaşi, pag. 130-144. 27. Albu, M., Toma, C. (1997). O posibilitate de adaptare a programelor tutoriale la nivelul de performanţă al elevilor, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1995-1996”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 131-136. 28. Albu, M., Faiciuc, L. (1997). Capacităţi de diagnoză ale scalei de temperament creativ (CT) din Inventarul Psihologic California (CPI). „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunile ştiinţifice anuale 1995-1996”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 185-194. 29. Albu, M., Câmpean, E. (1998). O variantă redusă a Inventarului Psihologic California, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1997”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 5-10. 30. Bulcă, M.I., Albu, M. (1998). ENCAD: Pachet de programe pentru prelucrarea răspunsurilor la forma redusă a Inventarului Psihologic California, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1997”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 43-44. 31. Pitariu, H., Albu, M. (1998). Variabile de personalitate implicate în predicţia succesului managerial, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1997”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 86-91. 32. Albu, M. (1999). O metodă nouă de construire a profilurilor psihologice, „Lucrările primului Simpozion Naţional de Psihologie Aplicată, Timişoara, 13-15 martie 1997”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 230-235. 33. Albu, M. (1999). Câteva rezultate privind validitatea Chestionarului de Personalitate cu Cinci Factori (FFPI). „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1998”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 74-78. 34. Albu, A., Albu, M. (1999). Un profil psihologic al viitorilor manageri, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1998”, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 79-82. 35. Albu, M. (2000). Un algoritm pentru construirea unor scale cu validitate discriminantă bună, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1999”, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 82-83.

Page 12: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

36. Bulcă, M.I., Albu, M. (2000). O posibilitate de cotare a chestionarelor cu unele răspunsuri absente, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1999”, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 99-101. 37. Câmpean, E., Albu, M. (2000). O versiune redusă a Chestionarului de Personalitate cu Cinci Factori (FFPI). „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală 1999”, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 108-110. 38. Albu, M. (2001). Un algoritm pentru construirea chestionarelor cu alegere forţată de tip AFD, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane prezentate la Sesiunea ştiinţifică anuală 2000”, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 6-10. 39. Albu, M., Diaconu-Mureşan, P. (2001). Chestionarul de personalitate CPD, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 8, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pag. 6-10. 40. Berar, I., Albu, M., Ureche, V. (2001). Probe de creativitate: validarea unui instrument de lucru, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 8, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 21-28. 41. Albu, M. (2001). O scală de evaluare a articolelor ştiinţifice din domeniul psihologiei, „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 202-234. 42. Albu, M. (2002). Aptitudinea organizatorică a managerului şi evaluarea ei, „Psihologie managerială şi management relaţional”, Bălţi, Presa Universitară Bălţeană, pag. 114-135. 43. Albu, M. (2002). O variant redusă a Inventarului Psihologic California şi A reduced version of the California Psychological Inventory, Volum de lucrări ale Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată Sinaia, 17-19 mai 2001, Timişoara, Editura Augusta, pag. 241-246. 44. Albu, M. (2002). Analiza itemilor din „Probele de creativitate”, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 9, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 19-28. 45. Albu, M. (2002). Observaţii asupra criteriilor de evaluare a institutelor de cercetare, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 10, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 303-316. 46. Pşait, R., Caluschi, M., Albu, M. (2002). O variantă nouă a Testului sociometric de personalitate I. Holban, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 10, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 84-92. 47. Albu, M. (2002). Un nou chestionar de personalitate adaptat în România: FFPI (Five-Factor Personality Inventory). „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, tomul VII, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 136-146. 48. Albu, M. (2003). Probe pentru evaluarea aptitudinii tehnice, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 11, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 7-19. 49. Albu, M. (2003). Tendinţe în cercetarea psihologică evidenţiate la sesiunea ştiinţifică „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, în: M. Albu, Z. Anghel, C. Ţăran (coord.). Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Timişoara, Editura Augusta, pag. 3-8. 50. Albu, M., Pamfil, D. (2003). O adaptare în limba română a Scalei existenţiale, „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, tomul VIII, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 161-165. 51. Albu, M. (2004). Analiza itemilor din „Probele de creativitate” (pentru elevi din ciclul primar). „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 12, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 9-20. 52. Albu, M. (2004). Efectuarea prelucrărilor statistice asistată de programul ASSTA şi Performing of Statistic Processing Assisted by ASSTA Software, Volum de lucrări ale Conferinţei Internaţionale de Psihologie Aplicată, Timişoara, 23-25 octombrie 2003, Timişoara, Editura Augusta, pag. 1-5. 53. Berar, I., Albu, M. (2004). Investigarea aptitudinilor matematice la şcolarii mici (8-11 ani) (I. Construirea unor probe pentru evaluarea aptitudinii matematice). În: M. Albu, C. Ţăran (coord.). Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Vol. 2, Timişoara, Editura Augusta şi Artpress, pag. 21-45. 54. Albu, M., Nicoară, C., Voinea-Popescu, A. (2004). Investigarea aptitudinilor matematice la şcolarii mici (8-11 ani) (II. Analiza unor probe pentru evaluarea aptitudinii matematice). În: M. Albu, C. Ţăran (coord.). Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Vol. 2, Timişoara, Editura Augusta şi Artpress, pag. 46-75. 55. Albu, M. (2005). Un chestionar pentru evaluarea optimismului, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 13, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 9-18. 56. Albu, M. (2005). Reprezentarea socială a statisticii la studenţii psihologi, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 14, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 14-25. 57. Berar, I., Albu, M. (2006). Un chestionar pentru evaluarea autonomiei personale la adolescenţi, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 15 Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 30-41. 58. Albu, M. (2006). Autonomia şi independenţa sunt denumiri diferite ale aceluiaşi construct?, Lucrările simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XV-a: „Psihologia şi aderarea europeană”, Timişoara, Editura Augusta. 59. Albu, M. (2006). Instrumente pentru evaluarea autonomiei, Lucrările simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XV-a: „Psihologia şi aderarea europeană”, Timişoara, Editura Augusta. 60. Albu, M. (2007). Scale cu ancore comportamentale pentru evaluarea autonomiei personale. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 16, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 9-14. 61. Albu, M. (2007). Social representation of scientific research at psychologists, „The Vth International Conference of Applied Psychology. Extensive Communication”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 46-53. 62. Albu, M. (2008). Autonomie personală şi performanţă şcolară la adolescenţi, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 9-18. 63. Albu, M. (2008). O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a , 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, pag. 5-13. 64. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M. (2008). Principalele surse de stres pentru români, Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a , 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, pag. 121-130.

Page 13: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 22

65. Albu, M. (2008). Un nou chestionar de personalitate: CP5F. În: M. Albu (coord.). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, pag. 7-23. 66. Albu, M. (2008). Copiatul în şcoală: atitudini şi practici. În: M. Albu (coord.). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, pag. 24-37. 67. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M. (2008). Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania. În: M. Albu (co-ord.). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, p. 131-141. 68. Albu, M., Negruţiu, T. (2009). Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă. Volumul lucrărilor Simpozionu-lui internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 26-35. 69. Pîrva. S., Albu, M. (2009). Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personali-tate cu 5 Factori (CP5F). Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teore-tic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 380-387. 70. Miclea. Ş., Ciuca, A., Albu, M. (2009). Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate, Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cerceta-rea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 330-339. 71. Albu, M. (2009). Concordanţe şi neconcordanţe între atitudini şi comportamente în privinţa copiatului în şcoală. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 7-17. 72. Miclea, Ş., Albu, M. (2009). Variante reduse ale subscalelor de evaluare multidimensională a anxietăţii ca trăsătură. În: R. Sassu, Cercetarea pihologică modernă: direcţii şi perspective. Abordări actuale în psihologia aplicată, Bucureşti, Editura Universitară, pag. 37-43. 73. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M. (2010). Unele aspecte privind evocarea evenimentelor stresante, în volumul Simpozionului In-ternaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 390-399. 74. Miclea, Ş., Albu, M. (2010). Preferinţa pentru cota 1 la itemii subscalelor din EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, în volumul Simpozionului Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 258-267. 75. Albu, M., Negruţiu, T. (2010). Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F, în volumul Simpozionului Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 34-42. 76. Albu, M., Herbei, C. (2010). Unele aspecte privind plagiatul în rândul studenţilor, în volumul „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 20, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 127-137. 77. Miclea, Ş., Albu, M. (2010). Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a anxietăţii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS, în volumul „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 20, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 138-148. 78. Albu, M. (2010). Posibilităţi de identificare a răspunsurilor distorsionate la chestionarele de personalitate, în volumul „Psihologia între provocări şi soluţii” (coordonator M. Albu). Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 7-26. 79. Albu, M., Pitariu, H.D. (2010). Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor, în volumul „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 53-62. 80. Albu, M., Pitariu, H.D. (2010). An algorithm of determining the cutoff scores for a predictor, în volumul „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 73-82. 81. Indreica, C., Papuc, I., Albu, M. (2010). Centrul de evaluare ca metodă de selecţie la nivel managerial, în volumul „Psihologia între provocări şi soluţii” (coordonator M. Albu). Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 90-101. 82. Kubik, C., Văsar, C., Albu, M. (2010). Observaţii privind ordinea evocării evenimentelor stresante, în volumul „Psihologia între provocări şi soluţii” (coordonator M. Albu). Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 102-111. 83. Pitariu, H.D., Albu, M. (2010). O strategie alternativă de selecţie profesională, în volumul „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 211-220. 84. Pitariu, H.D., Albu, M. (2010). An alternative strategy of personnel selection, în volumul „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 298-307. 85. Pîrva, S., Albu, M. (2010). Reprezentarea socială a managerului ideal, în volumul „Psihologia între provocări şi soluţii” (coordonator M. Albu). Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 125-152. 86. Todea, V.G., Albu, M. (2010). Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar, în volumul „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 245-257. 87. Todea, V.G., Albu, M. (2010). Analysis of evaluation correspondence at obligatory periodical exams of employees from rail-way transportation, în volumul „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 247-258. 88. Albu, M. (2011). O nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu Cinci Factori (CP5F). în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol 21., Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 143-156. 89. Indreica, C., Albu, M. (2011). Optimism şi autonomie personală la manageri, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 169-182. 90. Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, G.V., Kubik, C. (2011). Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 83-92. 91. Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, G.V., Kubik, C. (2011). Aspects of coping strategies evaluation, în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 79-88. 92. Albu, M., Văsar, C., Todea, G.V., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C. (2011). Reprezentarea socială a omului moral în România de

Page 14: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 93-103. 93. Albu, M., Văsar, C., Todea, G.V., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C. (2011). Social representation of a moral individual in present day Romania, în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 89-99. 94. Bălaj, A., Albu, M. (2011). Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor−4, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 111-119. 95. Bălaj, A., Albu, M. (2011). The predictive validity of the Early Chilhood Inventory – 4 , în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 101-110. 96. Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C. (2011). Aspecte morale în profilul managerului din România de azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 144-149. 97. Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C. (2011). Moral aspects of the manager profile in present day Romania, în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 127-132. 98. Albu, M. (2011). Probe pentru identificarea elevilor supradotaţi, în vol. E. Pop (coord.). Societate, cultură, valoare, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 119-153. 99. Berar, I., Albu, M. (2011). Opţiuni şi „atribute” valorice la adolescenţi, în vol. E. Pop (coord.). Societate, cultură, valoare, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 154-181. 100. Albu, M., Herbei, C. (2012). Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani, în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Editura Eu-robit, pag. 9-18. 101. Bălaj, A., Albu, M. (2012). Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS). în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Edi-tura Eurobit, pag. 41-50. 102. Miclea, Ş., Albu, M. (2012). Validitatea predictivă a Inventarului tulburărilor de comportament alimentar − 3 EDI-3). în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 23, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 248-260. 103. Albu, M., Văsar, C., Todea, G., Kubik, C., Carpa, C., Herbei, C. (2012). Caracteristici ale omului moral incluse în reprezentarea socială a omului moral din România de azi, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane,vol. 24, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 215-226. 104. Kubik, C., Albu, M. (2012). Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor variantei pentru părinţi a Chestionarului de Evaluare a Copiilor − 4 (ECI-4). în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane,vol. 24, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 227-240. 105. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Un nou chestionar pentru evaluarea agresivităţii, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psi-hologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 13-34. 106. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Bălaj, A. (2013). Variaţii ale agresivităţii în funcţie de vârstă, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 35-49. 107. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Spune-mi ce faci în timpul liber şi îţi spun cât de agresiv eşti, în vol. M. Albu (coord.). Cer-cetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 50-67. 108. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C. (2013). Influenţa tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 68-77. 109. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Diferenţe culturale în percepţia sănătăţii mentale între adolescenţii din SUA şi cei din România, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 78-100. 110. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilităţi de predicţie a unor tulburări emoţionale şi de comportament cu ajutorul Chestionarului de evaluare a copiilor −4 (CSI-4). în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 101-115. 111. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilităţi de predicţie a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simp-tomelor adolescentului − 4 (ASI-4). în vol. Psihologia şi dezvoltarea continuă, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 37-45. 112. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Stabilitatea inter-situaţională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping, în vol. Psihologia şi dezvoltarea continuă, Timişoara, Editura Eurobit, pag. 5-13. 113. Albu, M., Văsar, C., Herbei, C. (2013). Comportamentul civilizat între autonomie personală şi agresivitate, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Editurile Limes şi Argonaut, pag. 223-235. 114. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Predicţia tulburărilor psihiatrice pe baza scorurilor de severitate a simptomelor ale scalelor din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Editurile Limes şi Argonaut, pag. 248-259. 115. Albu, M. (2013). Posibilităţi de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” şi „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari, în vol. M. Rusu (coord.), Manifestarea şi auto-reglarea emoţilor, Iaşi, Editura Ars Longa, pag.56-70.

V. RECENZII

1. Albu, M. (1995). Michael Eid, Modelle der Messung von Personen in Situationen, BELTZ, Psychologie Verlags Union, 1995, „Studia Univ. Babeş-Bolyai”, Psychologia-Paedagogia, XL, 1-2, pag. 147-149. 2. Albu, M. (2009). Gelu V. Todea, Îndreptar pentru laboratoare de psihodiagnostic, Timişoara, Edit. Artpress, 2008, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VII, pag. 485-486. 3. Albu, M. (2009). Psihologul de familie − necesitate în spaţiul românesc contemporan, Mariana Caluschi (coord.). Iaşi, Edit. Performantica, 2008, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VII, pag. 499-500.

Page 15: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 22

4. Albu, M., Pitariu H.D. (2009). Cristian Opariuc-Dan, Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane. Noţiuni de bază − Statistici univariate, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, „Psihologia resurselor umane”, vol. VII, nr. 2, p. 86-87. 5. Albu, M. (2010). Horia D. Pitariu, Andrea D. Budean, Cultura organizaţională. Metode şi tehnici de intervenţie, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2007, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, pag. 407-409. 6. Albu, M. (2010). Cristian Opariuc-Dan, Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane. Noţiuni de bază − Statistici univariate, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, pag. 411-413. 7. Albu, M. (2010). Viorel Lupu, Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia cognitiv-comportamentală a copilului şi a adolescentului Ediţia a doua adăugită, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom VIII, pag. 427-429. 8. Albu, M. (2012). P. Derevenco, Darwin şi darwinismul, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, TOM X, pag. 421-425.

Page 16: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

Anexa 2. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE

1. Albu, M., Introducere în calculul cu antiintervale. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 14-16 decembrie 1978.

2. Albu, M., O metodă de calcul a soluţiei minime L a sistemelor de ecuaţii liniare nedeterminate. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, Universitatea din Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 1979. 3. Albu, M., Procedee de interpolare utilizabile în prognoză. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, Universitatea din Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 1979. 4. Albu, M., Iterate ale operatorilor liniari care conservă unele aluri de convexitate. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, Universitatea din Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 1979. 5. Albu, M., Asupra convergenţei iteratelor unor operatori liniari şi mărginiţi. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 17-19 mai 1979. 6. Faur, P., Albu, M., Moga, V., Metode pentru optimizarea reţelelor de cercetare geologică a zăcămintelor tabulare, cu ajutorul calculatorului. Consfătuirea de lucru cu specialiştii din domeniul mineritului, Orşova, 1-3 iunie 1983. 7. Felvinczi, S., Soos, N., Albu, M., Analiza gradului de cunoaştere a rezervelor de argilă refractară de la Şuncuiuş. Consfătuirea de lucru cu specialiştii care activează în domeniul cercetării şi valorificării substanţelor nemetalifere şi a sărurilor, Slănic-Prahova, 22-24 mai 1986. 8. Moldovan, N., Albu, M., Ivanof, A., Albu, S., Stamatopol, S., Goreac, I., Patologia respiratorie în morbiditatea din spitale. Sesiunea anuală de comunicări a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică, Cluj-Napoca, 1-2 iulie 1988. 9. Niţurad, A., Alexandrescu, L., Carp, C., Horea, V., Albu, M., Pachet de programe pentru studierea influenţei curei sanatoriale asupra nevrozelor. Al XI-lea Simpozion Naţional de Informatică Medicală, Craiova, 21-22 octombrie 1988. 10. Berar, I., Albu, M., Program I.A.C. pentru verificarea cunoştinţelor la geografie. Simpozionul „Tineret – creativitate - informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 4-5 noiembrie 1988. 11. Popa, G., Albu, M., Mijloace informatice în învăţământul superior. Simpozionul „Tineret – creativitate - informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 4-5 noiembrie 1988. 12. Zirbo, Gh., Soporan, V., Lehene, T., Micle, V., Topan, G., Crişan, M., Popa, G., Albu, M., Verificarea şi evaluarea pregătirii studenţilor din învăţământul politehnic cu ajutorul mijloacelor informatice. Simpozionul „Tineret – creativitate - informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 4-5 noiembrie 1988. 13. Pitariu, H., Albu, M., Un experiment de testare a cunoştinţelor cu calculatorul. Simpozionul „Informatica aplicată în domeniile socio-umane”, Cluj-Napoca, 21-22 septembrie 1989. 14. Stănescu, Al., Fodoreanu, M., Simianu, V., Albu, M., O experienţă de informatizare a controlului şi evaluării pregătirii studenţilor. Simpozionul „Informatica aplicată în domeniile socio-umane”, Cluj-Napoca, 21-22 septembrie 1989. 15. Copil, D., Albu, M., Vizualizarea pe calculator a procesului de universalizare a operei lui M. Eminescu. Simpozionul „Informatica aplicată în domeniile socio-umane”, Cluj-Napoca, 21-22 septembrie 1989. 16. Predescu, C., Albu, M., Modalităţi de folosire a calculatorului la lecţia de fizică. Simpozionul „Tineret - competenţă profesională, creativitate şi informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 5-6 octombrie 1989. 17. Copil, D., Albu, M., Posibilităţi de informatizare a procesului de universalizare a creaţiei eminesciene. Simpozionul „Tineret - competenţă profesională, creativitate şi informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 5-6 octombrie 1989. 18. Stănescu, Al., Fodoreanu, M., Dulămiţă, N., Albu, M., Simianu, V., Posibilităţi de informatizare a controlului şi evaluării pregătirii studenţilor. Simpozionul „Tineret - competenţă profesională, creativitate şi informatică în învăţământ şi economie”, Cluj-Napoca, 5-6 octombrie 1989. 19. Pitariu, H., Albu, M., Verificarea cunoştinţelor asistată de calculator - cerinţe, implicaţii, opinii. Simpozionul „Cultură – conştiinţă – acţiune – tineret”, Câmpulung Moldovenesc, 20-21 octombrie 1989. 20. Pitariu, H., Albu, M., Date experimentale în verificarea asistată de calculator a cunoştinţelor. Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice „Învăţământ – Cercetare –Producţie”, Arad, 27-28 octombrie 1989. 21. Copil, D., Albu, M., Posibilităţi de informatizare a procesului de cunoaştere şi consacrare mondială a lui Eminescu. Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice „Învăţământ – Cercetare – Producţie”, Arad, 27-28 octombrie 1989. 22. Pitariu, H., Albu, M., Teste de examinare psihologică a conducătorilor auto cu ajutorul calculatorului electronic. Dezbaterea „Examenul psihologic şi accidentele de muncă”, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 5 iulie 1990. 23. Albu, M., VER-CUN: un produs-program pentru verificarea cunoştinţelor cu ajutorul calculatorului electronic, Zilele academice clujene, Cluj-Napoca, 15-20 octombrie 1990. 24. Albu, M., Aspecte matematice în aprecierea calităţilor unui test psihologic. Sesiunea ştiinţifică „Idei, principii şi teorii perene în ştiinţele socio-umane şi economice”, Iaşi, 7-8 iunie 1991. 25. Albu, M., Posibilităţi de utilizare a calculatorului în psihologie. Sesiunea ştiinţîfică „Orientări actuale în cercetarea psihologică şi filosofia clujană”, Cluj-Napoca, 21 iunie 1991. 26. Albu, M., O abordare matematică a puterii de discriminare a testelor psihologice. Zilele academice clujene, Cluj-Napoca, 14-19 octombrie 1991. 27. Albu, M., Pitariu, H., Proiectarea testelor psihologice. Valenţe interdisciplinare. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 19-22 mai 1992. 28. Albu, M., Opinii asupra modului de construire şi validare a testelor cu alegere preferenţială. Zilele academice clujene, Cluj-Napoca, 12-17 octombrie 1992. 29. Albu, M., Pitariu, H., Ardelean, E., O variantă modernă a unui test psihologic clasic. Valenţe interdisciplinare. Zilele academice ieşene, Iaşi, 2-7 noiembrie 1992.

Page 17: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 / 22

30. Albu, M., Pitariu, H., O nouă definiţie a validităţii relative la criteriu pentru testele psihologice. Seminarul itinerant de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 21 mai 1993. 31. Albu, M., Metode de construire a scalelor pentru testele psihologice. Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 4 iunie 1993. 32. Pitariu, H., Albu, M., Corelate ale stresului ocupaţional. Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 4 iunie 1993. 33. Popa, G., Albu, M., O tipologie comportamentală evidenţiată de probe obiective de autoprognoză. Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 27 octombrie 1993. 34. Albu, M., Model matematic pentru interpretarea scorurilor unor scale din CPI. Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 27 octombrie 1993. 35. Pitariu, H., Albu, M., Aplicarea matematicii şi statisticii în cercetările psihologice - între deziderat şi realitate, Zilele psihologiei timişorene, Timişoara, 22-23 aprilie 1994. 36. Pitariu, H., Albu, M., O analiză critică a modelului cuboid din Inventarul Psihologic California, Conferinţa Naţională de Psihologie, Bucureşti, 27-28 mai 1994. 37. Pitariu, H., Albu, M., O modalitate interdisciplinară de abordare a cercetării psihologice, Al treilea simpozion cu tema „Ştiinţa şi viaţa”, Cluj-Napoca, 8 iunie 1994. 38. Ardelean, E., Pitariu, H., Albu, M., Czitrom, I., Aspecte psihometrice şi interpretative privind varianta computerizată a testului Huth, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 24-25 iunie 1994. 39. Toma, C., Albu, M., Stadnic, P., Un experiment privind utilizarea calculatorului în predarea lecţiilor de optică geometrică, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 24-25 iunie 1994. 40. Albu, M., Pitariu, H., O contribuţie metodologică la formarea grupelor contrastante, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 24-25 iunie 1994. 41. Albu, M., Pitariu, H., Modalităţi de determinare a reprezentării sociale despre un produs informatic ideal, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 6-9 octombrie 1994. 42. Dincă, M., Pitariu, H., Albu, M., Structura factorilor intelectuali ai creativităţii raportată la trăsăturile de personalitate evidenţiate prin Inventarul Psihologic California (CPI), Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21 octombrie 1994. 43. Pitariu, H., Ardelean, E., Albu, M., Aspecte noi în cotarea şi interpretarea testului de capacitate de organizare Huth. Rezultate preliminare, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21 octombrie 1994. 44. Albu, M., Probe psihologice pentru evaluarea capacităţii manageriale, Seminarul Naţional de Management „Repere psiho-sociologice ale viitorilor manageri”, Băile Herculane, 9-12 martie 1995. 45. Dincă, M., Albu, M., Caracteristici de personalitate ale adolescenţilor creativi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului Naţional de Informaţii, Bucureşti, 17-18 martie 1995. 46. Albu, M., Un model matematic de planificare a studiului individual, Seminarul itinerant „Tiberiu Popoviciu” de ecuaţii funcţionale, aproximare şi convexitate, Cluj-Napoca, 16-21 mai 1995. 47. Pitariu, H., Albu, M., O metodă de investigare a relaţiei dintre anxietate şi timpul de reacţie, Simpozionul naţional cu tema „Eficienţa psihologiei”, Timişoara, 19-20 mai 1995. 48. Albu, M., Toma, C., Observaţii asupra dificultăţii interpretării corecte a scorurilor scalelor de personalitate, Simpozionul naţional cu tema „Eficienţa psihologiei”, Timişoara, 19-20 mai 1995. 49. Pitariu, H., Albu, M., Utilizarea analizei căilor la interpretarea rezultatelor unui experiment psihologic, Sesiunea ştiinţifică anuală 1995 a Institutului de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 16-17 iunie 1995. 50. Albu, M., Toma, C., Coeficienţi noi pentru ierarhizarea subiecţilor pe baza unor rezultate calitative, Sesiunea ştiinţifică anuală 1995 a Institutului de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 16-17 iunie 1995. 51. Dincă, M., Albu, M., Capacităţi de diagnoză ale scalei de temperament creativ (CT) din Inventarul Psihologic California (CPI), Sesiunea ştiinţifică anuală 1995 a Institutului de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 16-17 iunie 1995. 52. Albu, M., O cercetare privind atitudinea tinerilor faţă de muncă, relaţii interumane şi norme morale, Simpozionul naţional cu tema „Tineretul şi dimensiunea sa valorică”, Eforie Nord, 5-15 august 1995. 53. Albu, M., Analiza unor scale de evaluare a anxietăţii, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 5-8 octombrie 1995. 54. Pitariu, H., Albu, M., Unele aspecte ale măsurării tipului A de comportament, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 27 octombrie 1995. 55. Moldovan, I., Albu, M., Câteva date referitoare la profilul psihologic al studenţilor teologi, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 27 octombrie 1995. 56. Albu, M., Toma, C., O metodă nouă de formare a grupelor contrastante pe bază de criterii calitative, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 27 octombrie 1995. 57. Albu, M., Toma, C., Pitariu, H., O direcţie nouă în realizarea de programe pentru Instruirea Asistată de Calculator (I.A.C.), Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Ediţia a III-a, Arad, 16-17 mai 1996. 58. Albu, M., Toma, C., Un experiment privind utilizarea calculatorului pentru verificarea cunoştinţelor studenţilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 17-18 mai 1996. 59. Albu, M., Analiza proprietăţilor psihometrice ale scalei de anxietate din Inventarul Psihologic California, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 19 noiembrie 1996. 60. Pitariu, H.D., Pitariu, H.A., Albu, M., Predicţia succesului managerial, Primul simpozion naţional de psihologie aplicată, Timişoara, 13-15 martie 1997. 61. Albu, M., O metodă nouă de construire a profilurilor psihologice, Primul simpozion naţional de psihologie aplicată, Timişoara, 13-15 martie 1997. 62. Albu, M., Câmpean, E., O variantă redusă a Inventarului Psihologic California, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări

Page 18: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

Socio-Umane, Cluj-Napoca, 16-17 mai 1997. 63. Bulcă, M.I., Albu, M., ENCAD: Pachet de programe pentru prelucrarea răspunsurilor la forma redusă a Inventarului Psihologic California, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 16-17 mai 1997. 64. Pitariu, H., Albu, M., Variabile de personalitate implicate în predicţia succesului managerial, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 16-17 mai 1997. 65. Albu, M. Albu, A., Rezultate ale experimentării testului de capacităţi organizatorice CO94, Simpozionul naţional de psihologia muncii organizaţională, Sovata, 8-10 mai 1998. 66. Albu, M., O adaptare a Chestionarului de Personalitate cu Cinci Factori (F.F.P.I.), Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 29 mai 1998. 67. Albu, M. Câteva rezultate privind validitatea Chestionarului de Personalitate cu Cinci Factori (F.F.P.I.), Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 1998. 68. Albu, A., Albu, M., Un profil psihologic al viitorilor manageri, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 1998. 69. Albu, M., Chestionare de personalitate, Al doilea simpozion de psihologie aplicată (cu participare internaţională), S.I.P.A., Timişoara, 25-27 martie 1999. 70. Pitariu, H., Albu, M., Influenţa climatului organizaţional asupra satisfecţiei profesionale şi percepţiei stilului de conducere, Conferinţa de Psihologia Muncii / Organizaţională, A II-a ediţie, 28-30 aprilie 1999, Constanţa. 71. Albu, M., Pitariu, H., O analiză a compatibilităţii chestionarului FOCUS93 cu modelul lui Quinn de investigare a culturii organizaţionale, Conferinţa de Psihologia Muncii / Organizaţională, A II-a ediţie, 28-30 aprilie 1999, Constanţa. 72. Câmpeanu, E., Albu, M., O versiune redusă a Chestionarului de Personalitate cu Cinci Factori (FFPI), Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoocsa, 22-23 octombrie 1999. 73. Albu, M., Un algoritm pentru construirea unor scale cu validitate discriminantă bună, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoocsa, 22-23 octombrie 1999. 74. Bulcă, M.I., Albu, M., O posibilitate de cotare a chestionarelor cu unele răspunsuri absente, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoocsa, 22-23 octombrie 1999. 75. Albu, M., O nouă metodă de evaluare bazată pe liste de descrieri, Zilele psihologiei timişorene, Timişoara, 12-13 mai 2000. 76. Albu, M., Pitariu, H., Nou şi vechi în evaluarea personalului, „O provocare pentru mileniul trei ... A treia conferinţă de psihologia muncii-organizaţională”, Cluj-Napoca, 19-20 mai 2000. 77. Albu, M., CO2000: un nou test pentru evaluarea aptitudinii organizatorice, „O provocare pentru mileniul trei ... A treia conferinţă de psihologia muncii-organizaţională”, Cluj-Napoca, 19-20 mai 2000. 78. Albu, M., Un algoritm pentru construirea chestionarelor arborescente, „O provocare pentru mileniul trei ... A treia conferinţă de psihologia muncii-organizaţională”, Cluj-Napoca, 19-20 mai 2000. 79. Albu, M., Construirea chestionarelor cu alegeri bazate pe preferinţe, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 9 iunie 2000. 80. Albu, M., O scală pentru evaluarea articolelor ştiinţifice, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 5-7 octombrie 2000. 81. Albu, M., Un algoritm pentru construirea chestionarelor cu alegere forţată, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 27-28 octombrie 2000. 82. Berar, I., Albu, M., Probe de creativitate pentru identificarea copiilor superior dotaţi, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 27-28 octombrie 2000. 83. Derevenco, P., Albu, M., Duma, E., Privire spre viitor asupra unor performanţe atletice de vârf, A XI-a Conferinţă Naţională de Medicină Sportivă, Bucureşti, 26-27 martie 2001. 84. Albu, M., O analiză a unor teste de evaluare a aptitudinii organizatorice, Zilele Psihologiei Timişorene, Timişoara, 4-5 mai 2001. 85. Albu, M., Un nou chestionar de personalitate adaptat în România: Five-Factor Personality Inventory, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 4-6 octombrie 2001. 86. Berar, I., Albu, M., Ureche, V., Probe de creativitate: validarea unui instrument de lucru, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2001. 87. Albu, M., Diaconu-Mureşan, P., Inventarul de personalitate CPD, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2001. 88. Albu, M., Diaconu-Mureşan, P., ALESTA – un îndrumător pentru identificarea, cu ajutorul calculatorului, a prelucrărilor statistice adecvate unei cercetări psihologice, Conferinţa naţională de psihologie „Psihologia românească la început de mileniu”, Neptun, 31 mai – 2 iunie, 2002. 89. Albu, M., Observaţii asupra unor probe pentru evaluarea creativităţii la elevii de liceu, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21 iunie 2002. 90. Albu, M., Un program pentru prelucrarea, cu ajutorul calculatorului, a întrebărilor cu răspunsuri deschise, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21 iunie 2002. 91. Albu, M., Pamfil, D., Adaptarea în România a Scalei existenţiale elaborată de A. Längle şi C. Orgler, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 17 septembrie 2002. 92. Caluschi, M., Pşait, R., Albu, M., Orientări în cunoaşterea personalităţii. De la testul sociometric de personalitate la Big-Five, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 17 septembrie 2002. 93. Albu, M., O grilă pentru evaluarea institutelor de cercetare, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 25 octombrie 2002. 94. Pşait, R., Caluschi, M., Albu, M., Testul sociometric de personalitate I. Holban – Avantaje şi limite, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 25 octombrie 2002. 95. Albu, M., Probe pentru evaluarea aptitudinii tehnice, Simpozionul Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Zilele Academice Timişene, Timişoara, 23-24 mai 2003.

Page 19: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 / 22

96. Albu, M., O analiză a utilităţii volumelor de rezumate la manifestările ştiinţifice din domeniul psihologiei, Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială, Iaşi, 4-5 iulie 2003. 97. Caluschi, M., Albu, M., Florian Ştefănescu Goangă – abordarea instabilităţii emoţionale, Sesiunea ştiinţifică „Eduard Gruber şi Fl. Ştefănescu Goangă. Contribuţii la afirmarea psihologiei şi pedagogiei româneşti”, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 7 iulie 2003. 98. Albu, M., Caluschi, M., Contribuţii şi limite ale Chestionarului de instabilitate emoţională elaborat de Fl. Ştefănescu Goangă, Sesiunea ştiinţifică „Eduard Gruber şi Fl. Ştefănescu Goangă. Contribuţii la afirmarea psihologiei şi pedagogiei româneşti”, Institu-tul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 7 iulie 2003. 99. Albu, M., Analiza itemilor din „Probele de creativitate” (pentru elevi din ciclul primar), Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2003. 100. Berar, I., Albu, M., Investigarea aptitudinilor matematice la şcolarii mici, Simpozionul Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Timişoara, 23 aprilie 2004. 101. Albu, M., Popescu-Voinea, A., Validarea unor probe pentru evaluarea aptitudinii matematice la şcolarii mici, Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice „Universul psihosocial al individului uman”, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, 25-26 iunie 2004. 102. Albu, M., Un chestionar pentru evaluarea optimismului, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 22-23 octombrie 2004. 103. Albu, M., Reprezentarea socială a statisticii la studenţii psihologi, Simpozionul Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Timişoara, 27 mai 2005. 104. Berar, I., Albu, M., Chestionar pentru investigarea autonomiei personale la adolescenţi, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2005. 105. Mistreanu, C., Anghel, Z., Albu, M., Gotcă, I., Simionescu, V., Influenţa depresiei asupra performanţelor mnezice şi prosexice la femeile aflate în climacterium, Conferinţa naţională „Evoluţia şi tratamentul psihozelor funcţionale”, Timişoara, 21-23 aprilie 2005. 106. Albu, M., Evaluarea optimismului cu ajutorul chestionarului OPT, A XIV-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”, Universitatea Petre Andrei din Iaşi, Iaşi, 29-30 iunie 2006. 107. Albu, M., Posibilităţi de evaluare a stării de fericire, Zilele Academice Clujene, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006. 108. Albu, M., Un nou chestionar pentru evaluarea autonomiei personale, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie 2006. 109. Albu, M., Evaluarea autonomiei personale cu ajutorul Chestionarului AP, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2007. 110. Albu, M., Evaluarea autonomiei personale folosind chestionarul CP5F, Conferinţa Naţională de Analiză Tranzacţională „Ataşament şi Autonomie”, organizată de Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională şi Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, 30 noiembrie-2 decembrie 2007. 111. Albu, M., Negruţiu, C., O nouă definiţie a autonomiei personale, Conferinţa Naţională de Analiză Tranzacţională „Ataşament şi Autonomie”, organizată de Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională şi Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, 30 noiembrie-2 decembrie 2007. 112. Câmpian, E., Albu, M., Instrumente noi pentru evaluarea autonomiei personale, Conferinţa Naţională de Analiză Tranzacţională „Ataşament şi Autonomie”, organizată de Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională şi Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, 30 noiembrie-2 decembrie 2007. 113. Bulcă, I.M., Albu, M., Instrumente pentru evaluarea autonomiei personale adaptate în România, Conferinţa Naţională de Analiză Tranzacţională „Ataşament şi Autonomie”, organizată de Asociaţia Română de Analiză Tranzacţională şi Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, 30 noiembrie-2 decembrie 2007. 114. Albu, M., Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj-Napoca, 10-13 aprilie 2008. 115. Văcărelu, T,A., Porumb, M., Albu, M., Visu-Petra, G., Testul de Comutare a Atenţiei: date preliminare de validare, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008. 116. Ciucă, A.M., Miclea, Ş., Albu, M., Evaluarea multidimensională a anxietăţii − scalele EMAS, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008. 117. Albu, M., CP5F: un nou chestionar pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008. 118. Albu, M., Observaţii asupra scalelor evenimentelor de viaţă, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”, Cluj-Napoca, 10 iunie 2008. 119. Albu, M., Validarea scalei de evaluare a autonomiei personale din Chestionarul CP5F, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”, Iaşi, 13 iunie 2008. 120. Vuşcan, R.M., Albu, M., Optimism şi performanţă şcolară la adolescenţi, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”, Iaşi, 13 iunie 2008. 121. Albu, M., Berar, I., Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală, Sesiunea ştiinţifică anuală, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008. 122. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M., Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania, Sesiunea ştiinţifică anuală, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008.

Page 20: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

123. Albu, M., O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVII-a, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, 24 octombrie 2008. 124. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M., Principalele surse de stres pentru români, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVII-a, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, 24 octombrie 2008. 125. Miclea, Ş., Albu, M., Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a anxietăţii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS, Sesi-unea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009. 126. Albu, M., Posibilităţi de identificare a răspunsurilor distorsionate la testele psihologice, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010. 127. Indreica, C., Papuc, I., Albu, M., Centrul de evaluare ca metodă de selecţie la nivel managerial, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010. 128. Pîrva, S., Albu, M., Reprezentarea socială a managerului ideal, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010. 129. Kubik, C., Văsar, C., Albu, M., Observaţii privind ordinea evocării evenimentelor stresante, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010. 130. Ciuca, A., Perţe, A., Budău, O., Miclea Ş., Albu, M., Validarea şi etalonarea scalei PDSQ − Chestionar de Screening al Tul-burărilor Psihiatricede de pe axa I, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010. 131. Perţe, A., Ţincaş, I., Ciuca, A., Budău, O., Miclea, Ş., Albu, M., Copingul cognitiv în problemele emoţionale. Adaptarea pe populaţia României a Chestionarului de Evaluare a Coping-ului Cognitiv Emoţional (CERQ), Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010. 132. Budău, O., Ciuca, A., Perţe, A., Miclea, Ş., Albu, M., Adaptarea şi validarea pe populaţia românească a Scalei de Abordare Strategică a Coping-ului SACS, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010. 133. Bălaj, A., Porumb, M., Albu, M., Porumb, D., Standardizarea şi etalonarea Chestionarului de Evaluare a Copiilor (ECI-4), Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, Iaşi, 23-26 septembrie 2010. 134. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C., Todea, G., Carpa, C., Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011. 135. Kubik, C., Albu, M., Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4), Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011. 136. Miclea, Ş., Albu, M., Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra riscului de apariţie a tulburărilor de compor-tament alimentar, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011. 137. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C., Influenţa tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping. Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 25 mai 2012. 138. Bălaj, A., Albu, M., Diferenţe culturale în percepţia sănătăţii mentale între adolescenţii din SUA şi cei din România, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 25 mai 2012. 139. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Variaţii ale componentelor agresivităţii în funcţie de vârstă, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012. 140. Bălaj, A., Ţetcu, I., Albu, M., Adaptarea Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă, Forma scurtă (APS-SF) pe popu-laţia din România, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012. 141. Bălaj, A., Albu, M., Posibilităţi de predicţie a unor tulburări emoţionale şi de comportament cu ajutorul Chestionarului de eva-luare a copiilor (CSI-4), Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012. 142. Albu, M. Văsar, C., Herbei, C., Comportamentul civilizat, între autonomie personală şi agresivitate, A XXI-a sesiune ştiinţifică a D.C.S.U., Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012. 143. Bălaj, A., Albu, M., Predicţia tulburărilor psihiatrice pe baza scorurilor de severitate a simptomelor ale scalelor din Chestiona-rul de evaluare a copiilor − 4, A XXI-a sesiune ştiinţifică a D.C.S.U., Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012. 144. Albu, M. (2013). Evaluarea tulburării de stres post-traumatic la copii şi adolescenţi cu ajutorul chestionarelor CSI-4 şi ASI-4, Conferinţa naţională de medicină aplicată la educaţia fizică şi sport, Cluj-Napoca, 30-31 mai 2013. 145. Albu, M. (2013). Observaţii privind variaţia scorurilor Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4) între două administrări succesive, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013. 146. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Proprietăţi psihometrice ale scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS), Confe-rinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013. 147. David, C., Albu, M. (2013). Proprietăţi psihometrice ale Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului (ASI-4), Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013. 148. Oros, I.D., Albu, M. (2013). O analiză a probelor de evaluare a aptitudinii organizatorice CO94 şi CO2000, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013. 149. Oros, I.D. Albu, M. (2013). Utilizarea Chestionarului de evaluare a agresivităţii (A) la evaluarea psihologică a personalului într-o organizaţie, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013. 150. Albu, M. (2013). Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013.

Page 21: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 21 / 22

151. Albu, M. (2013). Instrumente pentru evaluarea strategiilor de coping construite sau adaptatae în România, Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 2-6 decembrie 2013.

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE (organizate în ţară sau în străinătate)

1. Faur, P., Albu, M., Moga, V., Metode pentru optimizarea reţelelor de cercetare geologică a zăcămintelor tabulare, cu ajutorul calculatorului. Simpozionul internaţional cu tema „Valorificarea substanţelor nemetalifere”, Cluj-Napoca, 21-23 septembrie 1983. 2. Albu, M., Pitariu, H., From „clinical folklore” to psychometric precision: a support for computer narrative reports. Second Conference European Association of Psychological Assessment, Groningen, August 25-27, 1993. 3. Pitariu, H., Albu, M., Aplicarea unor procedee matematice în proiectarea şi evaluarea învăţării unui produs informatic. Simpozionul internaţional „Ştiinţele educaţiei şi formarea continuă a adulţilor”, Cluj-Napoca, 3-4 iunie 1994. 4. Pitariu, H., Albu, M., Anxietatea faţă de calculator: cauze şi posibilităţi de reducere. Simpozionul internaţional „Pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995. 5. Albu, M., Toma, C., Posibilităţi de adaptare a lecţiilor de fizică, prin IAC, la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Simpozionul internaţional „Pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995. 6. Dincă, M., Albu, M., The psychological profile of creative teen-agers. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995. 7. Albu, M., Pitariu, H., A mathematical model for score interpretation on personality inventory scales. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995. 8. Albu, M., Pitariu, H., Criterion-related validity of psychological tests: A new solution. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995. 9. Albu, M., Toma, C., Personalitatea utilizatorului - factor decisiv în elaborarea programelor pentru I.A.C., Conferinţa republicană „Informatizarea învăţământului”, Bălţi, Republica Moldova, 6 octombrie 1995. 10. Pitariu, H., Albu, M., Componente ale anxietăţii faţă de calculator. Conferinţa republicană „Informatizarea învăţământului”, Bălţi, Republica Moldova, 6 octombrie 1995. 11. Albu, M., A study concerning the efficiency of the course on informatics for students. Romanian Conference on Medical Informatics, MEDINF'95, Bucureşti, 3-5 noiembrie 1995. 12. Albu, M., Toma, C., Pitariu, H., Personality and Computer Assisted Instruction (C.A.I.): Bases for developing an adaptive program. 8th European Conference on Personality, University of Ghent, Belgium, July 8-12, 1996. 13. Albu, M., Chestionare de personalitate. Simpozionul Internaţional de Psihologie Aplicată, Timişoara, 25-27 martie 1999.

14. Albu, M., O variantă redusă a Inventarului Psihologic California. Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2001, Ediţia a treia, Sinaia, 17-19 mai 2001. 15. Derevenco, P., Albu, M., Duma, E., A Prediction of Top Athletic Performances. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Budapest, 5-9 iunie 2002.

16. Albu, M., Efectuarea prelucrărilor statistice asistată de programul ASSTA. Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2003, Timişoara, 23-25 octombrie 2003. 17. Albu, M., Autonomia şi independenţa sunt denumiri diferite ale aceluiaşi construct?, Simpozionul internaţional „Cercetări si aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XV-a: „Psihologia şi aderarea europeană”, Timişoara, 5-6 mai 2006. 18. Albu, M., Instrumente pentru evaluarea autonomiei, Simpozionul internaţional „Cercetări si aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XV-a: „Psihologia şi aderarea europeană”, Timişoara, 5-6 mai 2006.

19. Albu, M., Reprezentarea socială a cercetării ştiinţifice la psihologi, Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2007, Timişoara, 30 mai – 3 iunie 2007. 20. Albu, M., Probe pentru identificarea elevilor supradotaţi în domeniul matematicii, Conferinţa internaţională cu tema „Aspecte practice ale concepţiei contemporane despre supradotare”, Vîrşeţ, 12 iulie 2007. 21. Albu, M., Negruţiu, T., Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009. 22. Pîrva. S., Albu, M., Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009. 23. Miclea. Ş., Ciuca, A., Albu, M., Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate, Simpozio-nul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009. 24. Miclea, Ş., Albu, M., Short versions of Endler Multidimensional Trait Anxiety Subscales (EMAS-T and SAS-T), Congresul In-ternaţional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, Sibiu, 23-24 mai 2009. 25. Opre, A., Albu, M., Proprietăţi psihometrice ale versiunii române a Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kkuhlman (ZKPQ): Date preliminare, Congresul Internaţional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspecti-ve”, Sibiu, 23-24 mai 2009. 26. Albu, M., Pitariu, H.D., Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor, Conferinţa Internaţională de

Psihologie Aplicată EURO 2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009. 27. Pitariu, H.D., Albu, M., O strategie alternativă de selecţie profesională, Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată

EURO 2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009.

Page 22: Curriculum Vitae ALBU MONICA - · PDF fileConstruirea şi adaptarea de teste psihologice ... Experimentarea şi finalizarea seturilor de probe la biologie şi geografie, în vederea

Curriculum Vitae ALBU MONICA

28. Todea, V.G., Albu, M., Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar,

Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009. 29. Văsar, C., Kubik, C., Albu, M., Unele aspecte privind evocarea evenimentelor stresante, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010. 30. Miclea, Ş., Albu, M., Preferinţa pentru cota 1 la itemii subscalelor din EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsă-tură, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010. 31. Albu, M., Negruţiu, T., Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010. 32. Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, V.G., Kubik C., Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, Conferinţa Internaţională

de Psihologie Aplicată EURO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011. 33. Albu, M., Văsar, C., Todea, V.G., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C., Reprezentarea socială a omului moral în România de azi,

Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011. 34. Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C., Aspecte morale în profilul managerului din Romania de azi,

Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EURO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011. 35. Bălaj, A., Albu, M., Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4), Conferinţa Internaţională de Psiholo-

gie Aplicată EURO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011. 36. Albu, M., Herbei, C., Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani, Simpozonul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, Timişoara, 23-25 martie 2012. 37. Bălaj, A., Albu, M., Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS), Simpozonul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, Timişoara, 23-25 martie 2012. 38. Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilităţi de predicţie a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Timişoara, 31 mai – 1 iunie 2013. 39. Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Stabilitatea inter-situaţională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Timişoara, 31 mai – 1 iunie 2013. 40. Albu, M. (2013). Posibilităţi de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” şi „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Manifestarea şi auto-reglarea emoţiilor − procese psihologice de bază în dezvoltarea personalităţii”, Iaşi, 14 iunie 2013.