curriculum vitae al candidatei curriculum vitae ... curriculum vitae al candidatei curriculum vitae...

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2020

52 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Curriculum vitae al candidatei

  Curriculum vitae

  Europass

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2016

  Recenzor a 11 lucrări prezentate la Conferința Națională cu Participare

  Internațională „Educație și spiritualitate” și publicate în volumul

  Conferinței

  Moderator al workshop-ului „Dimensiunea cultural-spirituală a educației”

  din cadrul Conferinței Naționale cu Participare Internațională „Educație și

  spiritualitate” (11-12 iunie, 2016)

  Recenzare și moderare a unui workshop

  DPPD, Universitatea din Craiova

  Educație și cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  2014-1016

  Responsabil cu calitatea învăţământului în Biroului profesoral al DPPD

  Evaluator la examenele de grad didactic II şi I

  Editor al Revistei Ştiinţifice Analele Universităţii din Craiova, Seria

  Psihologie. Pedagogie (învățământ universitar)

  Redactor-șef al Revistei „Didactica Nova”, Revistă de informare și

  Cultură Didactică (învățământ preuniversitar)

  Întocmirea Rapoartelor de evaluare internă, a Planurilor strategice şi

  operaţionale, centralizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor și

  instrumentelor de evaluare la nivelul DPPD

  Evaluarea rezultatelor candidaților înscriși la gradul didactic I și II

  Coordonarea lucrărilor pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul

  preşcolar şi primar

  Colaborarea cu membrii comisiilor de grad didactic I și evaluarea

  candidaților

  Colaborarea cu membrii colectivului de redacție ai Revistelor, corectarea

  materialelor Revistei

  Informaţii

  personale

  Nume /

  Prenume ILIE VALI

  Adresă Str. Elena Farago, nr. 33, 200704, Craiova, România

  Telefon(oane) 0742353116

  E-mail(uri) [email protected]

  Naţionalitate Română

  Data naşterii 30 septembrie 1971

  Sex Feminin

 • Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  Universitatea din Craiova

  Educație și cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2015

  Moderator al unei sesiuni de comunicări științifice în cadrul Conferinței

  Internaționale „Paradigma Creștină a unei Europe Unite. Educația

  religioasă: Valori, Exigențe, Finalități”, desfășurată la Craiova (02-05

  noiembrie 2015)

  Moderarea discuțiilor din cadrul celei de-a treia sesiuni de comunicări

  științifice (04 noiembrie 2015)

  Universitatea din Craiova

  Educație și cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2014

  Lector în cadrul Consfăturii Naționale a inspectorilor pentru învățământ

  particular și alternative educaționale (Step by Step, Planul Jena,

  Montessori, Pedadogia Waldorf, Pedagogia Curativă), desfășurată la

  Drobeta Turnu-Severin (05-07 octombrie, 2014)

  Prezentarea în plen a temei „Promovarea diferenței și diversității prin

  raportarea la modelele culturale”

  Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

  Educaţie – formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2014

  Recenzor al articolului „Influence of Sex and Gender-Role on Personal

  Control” (Manuscript number: OJSSR-14-034), apărut în International

  Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,Vol.4, Nr.

  8, Editor Assistant: Chidi Obasi (11-21 iunie, 2014),

  http://hrmars.com/hrmars_papers/Influence_of_Sex_And_Gender-

  Role_on_Personal_Control.pdf; www.onlineresearchjournals.org/JSS,

  Recenzarea unui articol, argumentarea evaluării

  Online Journal of Social Sciences Research (Editor Chidi Obasi)

  Cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  2014

  Recenzor a 10 lucrări prezentate la Conferința Națională cu Participare

  Internațională „Educație și spiritualitate” și publicate în volumul

  Conferinței

  Moderator al workshop-ului „Dimensiunea cultural-spirituală a educației”

  din cadrul Conferinței Naționale cu Participare Internațională „Educație și

  spiritualitate” (7-8 iunie, 2014)

  Recenzare și moderare a unui workshop

  http://hrmars.com/hrmars_papers/Influence_of_Sex_And_Gender-Role_on_Personal_Control.pdf http://hrmars.com/hrmars_papers/Influence_of_Sex_And_Gender-Role_on_Personal_Control.pdf http://www.onlineresearchjournals.org/JSS

 • Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  DPPD, Universitatea din Craiova

  Educație și cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2013

  Moderator al workshop-ului cu tema „Modele de bune practici în formarea

  iniţială şi continuă a cadrelor didactice” desfășurat cu prilejul Conferinţei

  Naţionale din cadrul Proiectului „Practica ta pentru educaţia viitorului”,

  organizată de Universitatea de Vest din Timişoara (DPPD) (26 ianuarie

  2013, Timişoara)

  Moderarea unui workshop

  DPPD, Universitatea din Craiova

  Educație și cercetare în domeniul Științelor Educației

  Perioada

  Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2013-2015

  Expert pentru dezvoltarea conţinutului cursului de formare

  „Psihopedagogia copiilor, adolescenţilor şi tinerilor” şi formator în cadrul

  Programului de formare „CREd – Consiliere educaţională pentru

  personalul din învăţământul preuniversitar” (Ordinul MECTS

  3106/13.02.2013)

  Elaborarea de materiale instrucţionale

  Formarea şi evaluarea cursanţilor

  CJRAE Dolj

  Educaţie – formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

  Perioada Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  2012-2015

  Formator în cadrul Programului de pregătire psiho-pedagogică în

  vederea susţinerii gradului didactic II (Program aprobat prin Decizia

  Senatului nr. 196B/21.06.2013)

  Elaborarea suportului de curs la disciplina „T&M instruirii” şi „T&M

  evaluării”

  Susţinerea activităţilor teoretice specifice disciplinelor precizate

  Evaluarea cursanţilor înscrişi la examenul de grad didactic II

  Universitatea din Craiova

  Educaţie – formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul

  preuniversitar

  Perioada Funcţia sau

  postul ocupat

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  2011-2013

  Membru al Comitetului Ştiinţific şi coordonator principal al Colecţiei de

  carte Seria „EDU 21”, publicată la Editura Universitaria din Craiova

  Colaborator al Editurii „Didactica Nova”

  Membru în comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale „Educaţie şi

  spiritualitate”, desfăşurată la Drobeta-Turnu Severin (2012)

  Coordonarea Colecţiei de carte Seria EDU 21 a Editurii Universitaria

  Participarea la organizarea Conferinţei Naţionale „Educaţie şi

  spiritualitate”

  Elaborarea unor suporturi curriculare şi îndrumarea activităţii redacţionale

 • Numele şi

  adresa angajatorului

  Tipul activităţii

  sau sectorul de activitate

  a Revistei „Didactica Nova”

  Universitatea din Craiova

  Revista „Didactica Nova”

  Educaţie – învăţământ preuniversitar şi învă