cuprins - robotics.ucv.rorobotics.ucv.ro/carti/lpr/current/limbaje de programare a robotilor.pdf ·...

of 130 /130
Limbaje de Programare a Robotilor Industriali 1 Cuprins I. CONCEPTUL DE LIMBAJ. 3 A. Noţiuni introductive 3 B. Exemple de comunicatori şi sisteme de comunicaţie. 8 C. Ierarhizarea sistemelor comunicaţionale 15 D. Concluzii 18 II. ELEMENTE SPECIFICE ROBOŢILOR INDUSTRIALI. 20 A. Introducere 20 B. Utilizarea roboţilor industriali în aplicaţii industriale - Robotizarea unor aplicaţii 21 C. Utilizarea informatiilor senzoriale în programarea robotilor industriali 23 D. Sistemele de programare si sistemele de comanda ale roboţilor industriali 26 E. Descrierea sarcinilor pe care trebuie să le realizeze roboţii industriali 28 1. Descrierea la nivelul actionarilor 29 2. Descrierea în spatiul sarcinilor 32 3. Evolutia pozititei si orientarii efectorului 32 III. ELEMENTE DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI 36 A. Introducere în tematica limbajelor de programare a roboţilor industriali 36 B. Elemente caracteristice limbajelor de programare destinate structurilor de calcul 38 1. Variabilele 38 2. Subrutine 41 3. Proceduri şi funcţii 41 4. Macroinstrucţiunile 42 5. Recursivitatea 42 6. Procese şi corutine 43 C. Conceptele specifice Limbajului Robot 45 1. Sistem de referinţă - Frame 45 2. Controlul mişcării robotului 46 IV. DATE ŞI STRUCTURI DE DATE UTILIZATE ÎN CADRUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI 52 A. Date utilizate de limbaje de programare a robotilor 52 B. Structuri de date 56 C. Moduri de manipulare a datelor 66 1. Operaţii logice 66 2. Operaţii de comparare 66 3. Operaţii aritmetice 67

Author: others

Post on 13-Oct-2019

44 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  1

  Cuprins

  I. CONCEPTUL DE LIMBAJ. 3

  A. Noţiuni introductive 3

  B. Exemple de comunicatori şi sisteme de comunicaţie. 8

  C. Ierarhizarea sistemelor comunicaţionale 15

  D. Concluzii 18

  II. ELEMENTE SPECIFICE ROBOŢILOR INDUSTRIALI. 20

  A. Introducere 20

  B. Utilizarea roboţilor industriali în aplicaţii industriale - Robotizarea unor aplicaţii 21

  C. Utilizarea informatiilor senzoriale în programarea robotilor industriali 23

  D. Sistemele de programare si sistemele de comanda ale roboţilor industriali 26

  E. Descrierea sarcinilor pe care trebuie să le realizeze roboţii industriali 28 1. Descrierea la nivelul actionarilor 29 2. Descrierea în spatiul sarcinilor 32 3. Evolutia pozititei si orientarii efectorului 32

  III. ELEMENTE DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI 36

  A. Introducere în tematica limbajelor de programare a roboţilor industriali 36

  B. Elemente caracteristice limbajelor de programare destinate structurilor de calcul 38 1. Variabilele 38 2. Subrutine 41 3. Proceduri şi funcţii 41 4. Macroinstrucţiunile 42 5. Recursivitatea 42 6. Procese şi corutine 43

  C. Conceptele specifice Limbajului Robot 45 1. Sistem de referinţă - Frame 45 2. Controlul mişcării robotului 46

  IV. DATE ŞI STRUCTURI DE DATE UTILIZATE ÎN CADRUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI 52

  A. Date utilizate de limbaje de programare a robotilor 52

  B. Structuri de date 56

  C. Moduri de manipulare a datelor 66 1. Operaţii logice 66 2. Operaţii de comparare 66 3. Operaţii aritmetice 67

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  2

  4. Operaţii geometrice 67 5. Funcţii standard 68 6. Expresii complexe cu anumite priorităţi: 69

  V. INSTRUCŢIUNI 71

  A. Instrucţiuni de descriere a mediului de operare 71

  B. Instrucţiuni de mişcare 76 1. Instrucţiunile de mişcare implicite. 76 2. Instrucţiunile de mişcare explicite. 77 3. Precizia poziţionării. 80 4. Tipul controlului mişcării. 81 5. Instrucţiunile de mişcare care integrează şi supravegherea senzorilor. 86

  C. Instrucţiuni de mişcare cu specificaţii tehnologice. 89

  D. Instrucţiuni de mişcare cu monitorizarea unor evenimente. 90

  E. Instrucţiuni de comandă şi control a end-effectorului 92 1. Instrucţiuni de acţionare a terminalelor cu parametrii 95 2. Instrucţiuni de comandă a terminalului cu monitorizarea senzorilor asociaţi 96

  F. Instrucţiuni dedicate lucrului cu sistemul exterioceptor 98

  G. Instrucţiuni de configurare a sistemului senzorial 99

  H. Instrucţiuni de mişcare cu controlul duratei mişcării 101

  I. Procese în paralel 102

  J. Instrucţiuni destinate lucrului cu sisteme de vedere artificiale 103

  K. Delimitarea programului prin intermediul blocurilor 108

  L. Instrucţiuni de control al parcurgerii programului 109 1. Instrucţiuni de salt necondiţionat 110 2. Instrucţiuni de execuţie condiţionată 110 3. Instrucţiuni cu execuţii condiţionate 110 4. Instrucţiuni cu salt condiţionat 112

  M. Instrucţiuni de sincronizare şi de temporizare condiţionată 115

  N. Alte consideraţii privitoare la tratarea situaţiilor excepţionale, atribute şi stare sistemului 116

  VI. INTEGRAREA ÎN PROGRAM A PROGRAMĂRII PRIN INSTRUIRE 118

  VII. SUBRUTINE, PROCEDURI ŞI FUNCŢII 123

  A. Blocuri cu execuţie în paralel şi organizarea programului sub forma unor task-uri 126

  B. Task-uri 127

  VIII. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE 130

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  3

  I. Conceptul de limbaj.

  A. Noţiuni introductive

  Rolul esenţial pe care îl joacă comunicarea impune o abordare sintetică

  care să permită aplicarea formalismului matematic. Astfel comunicarea conţine

  în esenţă trei tipuri de elemente fundamentale:

  comunicatorul - ca element receptor, transformator şi emiţător de informaţie

  sistemul de comunicaţie - ca structură determinată având ca suport clase date

  de comunicatori

  informaţia ca suport primar material al comunicaţiei

  Prin mesaj se defineşte mijlocul general prin care este transmisă

  informaţia din lumea reală între comunicatori. Mesajul are în general două

  laturi:

  latură obiectivă sau semnificaţia mesajului, independentă de comunicatorul

  de la care pleacă mesajul, respectiv de comunicatorul la care ajunge mesajul -

  latură ce poartă numele de obiectul sau semnificaţia mesajului - notată cu m

  o latură reprezentaţională sau simbolică care depinde direct de comunicatorii

  care intervin în comunicaţie: receptor, respectiv transmiţător - forma

  mesajului - notată fm.

  În concluzie mesajele vor fi notate sub forma unei perechi < m, fm >.

  Comunicatorul va fi considerat pentru început o entitate informală care există

  într-un cadru real dat şi care se caracterizeazăprin faptul că este capabil să

  ComunicatrulX

  ComunicatorulY

  Prelucrareainformatiei

  Transmisiainformatiei

  Receptiainformatiei

  Figure 1

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  4

  recepţioneze, să prelucreze şi să transmită informaţie. Spre simplificare vom

  reprezenta comunicatorul prin aceste caracteristici ale sale sub forma unui graf

  orientat:

  Mediul real al comunicatorului Ci ( se va nota sub această forma

  comunicatorul) este universul care poate fi afectat de Ci sau poate afecta pe Ci la

  nivel informaţional, desigur, motiv pentru care acesta va fi notat cu UN(C) -

  Universul Natural al lui C sau mai simplu UN. Obiectele cu care C nu intră în

  contact vor fi deci considerate a fi în afara lui UN.

  În cadrul universului natural se disting la rândul lor alte două categorii de

  clase:

  1. clasa obiectelor care au sens pentru comunicatorul C , adică obiectele pe care

  C le recunoaşte dupa forma asociată ca reprezentare pentru C - notat cu M -

  mesaj pe care C îl poate recepţiona, prelucra sau transmite

  M m m UN C , iar m f m, este un mesaj care pote fi recepţionat sau

  transmis de C

  2. clasa obiectelor care nu au sens pentru C, nefiind recunoscute după forma de

  reprezentare simbolică asociată, cel putin în momentul curent.

  Ca o observaţie deosebit de importantă este faptul ca prin învăţare prima

  clasa poate fi extinsă prin asimilarea unor obiecte aparţinând celei de-a doua

  clase. încercând introducerea formalismului matematic vom putea considera ca

  fm - sensul, semantica mesajului m, se poate fi privit ca o funcţie parţială f

  definită pe UN( C ) cu domeniul în M - clasa obiectelor cu sens pentru C şi

  codomeniul în F, unde F este sintaxa sau forma de reprezentare a obiectelor din

  M pentru comunicatorul C. Procesul de extindere al funcţiei f, mai precis al

  codomeniului F poartă numele de învăţare, funcţie ce se explică prin asocierea

  pentru un mesaj m din M inclus în UN( C ) a unui sens pentru C, a unui nume

  simbolic care duce la extinderea lui F (nume care va purta, în continuare,

  numele de reprezentarea sau semnătura lui m pentru C).

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  5

  Astfel pentru comunicatorul C, se va defini drept limbaj natural propriu

  comunicatorului C tripletul ordonat L M F f M F , , : unde:

  M - este semantica limbajului , F - este sintaxa limbajului, f - functia de

  asociere a sintaxei

  Limbajul, ca mijloc de comunicaţie, se realizează prin parcurgerea

  următoarelor etape:

  1) identificarea obiectelor limbajului printr-un proces de învăţare

  2) asocierea reprezentărilor simbolice pentru obiectele specificate la 1 sau

  specificarea sintaxei limbajului

  3) integrarea funcţiei de învăţare prin identificarea obiectelor specificate la 1 cu

  reprezentările lor alese la 2.

  Prin prisma celor prezentate anterior se poate considera a fi perfect

  determinat de universul sau natural şi de limbajul său, mai precis

  L M F f M F , , : care are o anumită dinamică.

  Comunicaţia impune existenţa a cel puţin 2 comunicatori C1 -

  L M F f M F1 1 1 1 1 1 , , : , respectiv C2 - L M F f M F2 2 2 2 2 2 , , : , motiv pentru

  care în continuare se vor defini condiţiile ca schimbul de mesaje să aibă loc:

  1) comunicatorii trebuie sa aibă sens unul pentru altul: C M C M

  f C F f C F1 2 2 1

  2 1 2 1 2 1

  2) comunicarea să poată să se facă prin mesaje ce pot fi înţelese:

  UN C UN C1 2 Detalierea condiţiilor necesare pentru ca schimbul de mesaje să aibă loc se

  realizează prin completarea condiţiilor anterioare cu următoarele condiţii de

  transformare a mesajelor m:

  1) f F f Fm m1 1 2 2 - semantica primului comunicator sa fie transformată îintr-o

  semantică ce poate fi înţeleasă de cel de-al doilea

  2) f F m Mm2 2 semantica celui de-al doilea comunicator să poată reface

  informaţia percepută iniţial de primul comunicator.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  6

  Aceste ultime două cerinţe impun definirea a două noi funcţii:

  funcţia translator Ti a cărui domeniul de definiţie este sintaxa Fi a limbajului

  comunicatorului emiţator, iar domeniul valorilor este sintaxa Fj a limbajului

  comunicatorului receptor: T F Fi i j:

  funcţia de evaluare Ei definita pe sintaxa Fi si domeniul valorilor M:

  E F Mi i: .

  Relaţional funcţiile definite până în acest moment pot fi descrise prin

  următoarea schemă:

  M F1

  F2

  M

  E2

  E1f1

  f2

  Figure 2

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  7

  Relaţiile dintre funcţiile descrise anterior sunt: f T E f E f T E f E

  f T f f T ff E id f E idM M

  1 1 2 2 2 2 2 1 1 1

  1 1 2 2 2 1

  2 2 1 1

  ;;;

  Concluzionând o pereche de comunicatori C1, C2 formează un sistem de

  comunicaţie dacă sunt îndeplinite urmatoarele condiţii:

  1) C1 si C2 au acelaşi univers natural : UN(C1)=UN(C2)

  2) f1 şi f2 sunt funcţii injective, iar f f1 1 2 1 , sunt inversele lor

  3) există o pereche de funcţii T F F1 1 2: şi T F F2 2 1: care asigură

  comutativitatea diagramei.

  Un exemplu edificator în acest sens va fi ilustrat în cele ce urmează:

  Fie doi comunicatori C1 şi C2 specificaţi prin următoarele universe

  naturale: L N f N1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , , , , , , , , , , *, : , , , , , , , , , * - acest limbaj

  asociază numerelor naturale reprezentarea zecimală

  L N f N2 20 1 0 1 , , *, : , * - acest limbaj asociază numerelor naturale

  reprezentarea binară.

  În aceste condiţii poate fi construită functia inversă

  f c c c c c c cp p p p1 1 0 1 2 0 1 110 10 , , ; c c c cp0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, , , , , , , , , , , * , respectiv f c c c c c cq q q q2 1 0 1 0 1 12 2 , , unde c c cq0 1 0 1, , , * . Funcţiile translatoare se obţin rapid, T1 fiind reprezentarea binara a numărului zecimal ( se

  va aplica algoritmul de împărţiri repetate pentru schimbarea bazei zecimale în

  bază binară), iar T2 fiind de fapt f c c c c c cq q q q2 1 0 1 0 1 12 2 , . Schema comunicaţiei între cele două limbaje devine:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  8

  B. Exemple de comunicatori şi sisteme de comunicaţie.

  Pentru înţelegerea formalismului introdus anterior în continuare vor fi

  prezentate câteva exemple de comunicatori si reprezentări schematice ale

  sistemelor de comunicaţie:

  Comunicatorul uman - universul natural al acestui comunicator îl

  constituie universul real uman. Formele de reprezentare a acestui univers depind

  de canalele senzoriale care recepţionează realitatea. Odată receptionată

  informaţia, mesajul, obiectul din universul natural, aceasta este transformat în

  sintaxă specific umană, sintaxă care poate permite prelucrarea după procesul de

  învăţare al mesajului. Această operaţie de învăţare va permite ulterior

  manipularea informaţiei la nivel abstract, semantic, realizându-se astfel

  prelucrări si transformări ale informaţiei, fără ca realul să mai fie prezent efectiv.

  Procesul de învăţare poate fi privit ca fiind realizat după următoarele etape:

  1. etapa receptoare în care obiectul real este perceput pe o cale senzorială de

  către comunicator(i)

  2. etapa de transformare semantică în care comunicatorul/comunicatorii

  transformă informaţia obţinuta în prima etapă în cunoaştere sau mai exact

  atribuie un nume sau mai exact anumite proprietaţi informaţiei obţinute în

  etapa 1. Acest nume sau proprietăţi senzoriale permit comunicatorului sa

  distingă clar informaţia acumulată de aceast ultim mesaj.

  N

  {0,1}

  N

  f-12

  f-11

  T2 T1f2

  f1{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

  Figure 3

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  9

  3. etapa de fixare a semanticii şi indirect a informaţiei, când sintaxa generală a

  comunicatorului este imbogăţită cu noua informaţie. Această etapă va

  permite comunicatorului ca de acum înainte semantica dată informaţiei să fie

  suficientă pentru transformări la nivel abstract care vor conţine mesaje de

  tipul celei asimilate. Această ultimă etapă poate fi reluată în cazul în care

  fixarea nu are loc.

  Schematic comunicarea umană poate fi structurată utilizând următoarele funcţii:

  Pentru comunicatorul C1 : L M F f M F1 1 1 1 1 1 , , : ; iar pentru comunicatorul C2

  L M F f M F2 2 2 2 2 2 , , : caracteristic fiind faptul ca M1 = M2 . Sigur că în

  realitate relaţia nu este general valabilă, relaţii de tipul M M1 2 sau

  M M1 2 fiind mult mai generale. Din considerente de simetrie va mai fi

  introdusă o funcţie parţial inversabilă , funcţie de corespondenţă c M M: 1 2 care

  leagă cele două universuri naturale ale comunicatorilor.

  Ca o caracteristică interesantă referitoare la functiile de translatare şi

  evaluare , pentru comunicatorii umani pot apare mai multe situaţii sau clase:

  Clasa comunicatorilor umani care vorbesc aceeaşi limbă: în acest caz dacă

  se impune ca F1=F2, nu neaapărat şi T1= T2, din motive lesne de înţeles,

  printre care cel mai simplu este deat de existenţa sinonimelor, chiar pentru

  comunicatori cu acceeaşi profesie şi pregătire.

  Clasa comunicatorilor care vorbesc limbi diferite: F F1 2 . Caracteristic însă

  procesului de comunicare uman este că contactul între comunicatori duce la

  o situaţie aparent paradoxală care dezvăluie insă concomitent şi relaţia :

  F F1 2 . Acesta este cazul general, în particular relaţiile sunt de tipul:

  F F1 2 sau F F2 1 .

  Clasa comunicatorilor care aparţin aceluiaşi domeniu sau subdomeniu al

  cunoaşterii umane: Această clasă are caracteristicile ambelor clase

  anterioare, având în plus caracteristic faptul că nivelul de abstractizare al

  informaţiei schimbate sau prelucrate poate fi superior realităţii senzoriale.(aşa

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  10

  cum este cazul specialiştilor în matematică, fizică,informatică, mecanică

  cuantică,etc).

  în aceste condiţii relaţia comunicaţională umană poate fi reprezentată sub

  forma:

  M1 M1

  M2 M2

  F1

  F2

  f1f1

  -1

  f2-1

  f2

  c c-1T1 T2

  Figure 4

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  11

  Comunicatorul maşină - comunicator uman. Sigur că acest tip de comunicaţie

  poate fi privit şi sub aspectul maşină-maşină-comunicator uman, datorită

  existenţei sistemelor ierarhizate de maşini, dar cum comunicaţia maşină nu are

  sens fără comunicatorul uman, vom considera cazul general de tip comunicator

  masină, în care comunicatorul uman va fi subânţeles. Caracteristic acestui tip

  de comunicaţie este faptul ca universul natural al maşinii devine datorită

  necesarului uman ca maşina sa fie o extensie a gândirii umane, chiar elementele

  de semantică umană, în timp ce funcţia de corespondenţă c introdusă anterior

  este o funcţie proprie constructorului maşinii. Aceasta reprezintă modul în care

  constructorul maşinii (fie maşina la nivel hard, fie maşina la nivel logic) a

  construit universul natural al maşinii. De asemenea funcţia de evaluare nu mai

  poate fi privită în mod simplist ca o inversă a unei funcţii, deoarece dacă

  introducerea informaţiei se realizează pe anumite canale, emiterea informaţiei

  după prelucrare se realizează de regulă pe alte canale senzoriale. Menţinând

  funcţiile cu semnificaţiile detaliate în cadrul comunicatorului uman, schema de

  comunicare devine:

  M1 M1

  F1 F1

  F1

  F2

  f1f1

  -1

  f2-1

  f2

  c c-1T1 T2

  Figure 5

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  12

  De remarcat că în ciuda formalismului evident rezultat din analiza Figure 5, prin

  care T1 are aceeaşi structură cu f2, acestea sunt diferite intre ele: f2 este o funcţie

  de transformare, în timp ce T1 este o funcţie de reprezentare.

  Pentru specificarea comunicatorilor de tip maşină, în acelaşi univers natural UN

  se procedează astfel:

  se consideră o clasă de comunicatori naturali specificaţi cu ajutorul unui

  limbaj comunicator: L M F f M FC , , : şi se alege o structură din F

  numită sistem formal asociat comunicatorului maşina, astfel încât: M FF .

  În funcţie de posibilităţile de reprezentare a obiectelor dim MF cu ajutorul

  elementelor fizice asociate comunicatorului maşină se construieşte sistemul

  formal FM, care va reprezenta obiectele clasei MF

  se defineşte funcţia f M FM F M: prin care fiecărui obiect din MF i se

  asociază un simbol din FM prin intermediul funcţiei fM, considerată funcţia de

  reprezentare.

  În aceste condiţii se poate considera ca L M F f M FM F M M F M , , : este

  comunicatorul maşină.

  Deoarece în construcţia limbajului se încearcă extragerea unui algoritm se

  propune următoarea procedură:

  se caută o metodă de specificare a clasei tuturor obiectelor reale M pe care

  comunicatorul le poate recunoaşte şi mânui la nivel simbolic - se construieşte

  emantica limbajului

  se caută sintetizarea, chiar şi la nivel logic, a unui dispozitiv care să genereze

  clasa tuturor formelor sau semnăturilor simbolice a obiectelor din M - se

  construieşte sintaxa

  se stabileşte o regulă prin care fiecarui obiect semantic îi corspunde un

  element sintactic - se construieşte funcţia: f M Fm: , astfel ca m f m, să fie

  un mesaj.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  13

  Cum în acestă lucrare accentul se pune pe comunicarea maşină se va insista în

  cele ce urmează asupra algoritmului specific limbajului maşină:

  1) specificarea semnaticii MF a limbajului se reduce la specificarea unui sistem

  formal care poate fi recepţionat corect de comunicatorul maşină prin

  dispozitivele de intrare de care acesta dispune. Este evident ca intre sintaxa

  comunicatorului uman F si semantica comunicatorului maşină MF exista

  relaţia: M FF . în aceste condiţii se impun două reguli:

  I. mesajele comunicatorului uman m f m, să fie compatibile la nivel

  comunicaţional cu sistemul receptor al maşinii f Mm F .

  II. semantica maşină să fie un sistem suficient de larg astfel ca acei

  comunicatori care lucrează cu limbajul LM să poată să îşi exprime

  mesajele în mod natural. Se remarcă că în cazul limbajelor evoluate,

  comunicatorii umani aparţin unor clase largi de comunicatori. în

  esenţa se urmărşte ca semantica să fie heterogenă în ceea ce priveşte

  comunicatorii umani utilizatori: se caută un simbolism S care să

  servească drept mijloc de comunicare cu maşina oricare ar fi

  comunicatorul natural al unei clase C.

  2) sintaxa maşină FM depinde numai de structura fizică a maşinii capabilă să

  înmagazineze şi să stocheze informaţia, precum şi de arhitectura sistemului

  maşină.

  3) specificarea funcţiei de asociere devine elementul cel mai dificil în această

  construcţie. Se reamintesc elementele definitorii ale celor două limbaje

  L M F f M F , , : şi L M F f M FM F M M F M , , : precum si condiţia

  suplimentară M FF . Denumind ca funcţie de utilizare funcţia

  :: F M condiţiile pe care aceasta împreună cu f trebuie să le îndeplinească

  sunt: f fM F 1 1 , funcţia id este denumită funcţie translatoare iar o

  reprezentare grafică este:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  14

  Având în vedere ca dialogul se realizează între comunicatori formali aparţinând

  clasei C. specificaţi prin L M M F f M MF F , , : şi comunicatorul maşină

  L M F T M FM F M F M , , : , diagrama de comunicaţie va avea structura:

  în aceste condiţii limbajul maşină va fi definit prin tripletul

  L M F T M FM F M F M , , : sau mai exact L F F id F FM M M M M , , : în timp ce

  tripletul L M M F f M MP F F F , , : va purta numele de limbaj de

  programare.

  Pentru a completa această discuţie este normal să fie prezentat şi legătura

  dintre limbajul maşină şi limbajul constructorului maşinii

  L M F f M FC C C C C C , , : . Este evident că F FM C precum şi următoarea

  diagramă:

  M F

  F

  M

  idid

  f

  f

  Figure 6

  M MF

  FM

  M

  T-1T

  f

  Figure 7

  MC FC

  FM

  MC

  id2id1

  fC C

  C/FnfC/Fn

  Figure 8

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  15

  Problemele ridicate de accesibilitatea limbajului de programare au complicat în

  mod necesa funcţia de translator T F FP M: fapt ce a dus la mărirea timpului

  necesar translatării pe de-o parte, respectiv la pierderea naturaleţii limbajului pe

  de altă parte.

  Pentru o mai bună exploatare şi înţelegere a limbajelor de programare se

  remarcă faptul că indiferent de clasa comunicatorilor, schimbul de informaţie se

  referă la obiecte statice , ce vor primi numele de date, precum şi la acţiuni ce

  trebuie exectutate asupra datelor sau asupra actor acţiuni ce vor primi numele de

  operaţii. Generalizând MP este un sistem formal în limbajul natural al clasei

  comunicatorilor cărora li se oferă limbajul de comunicare, sistem definit ca o

  pereche: M D date O operatiip , .

  C. Ierarhizarea sistemelor comunicaţionale

  Atât datele cât şi operaţiile pot fi considerate structurate pe două nivele după

  următoarele reguli:

  Pentru date - D :

  E1.există o clasă de date elementare sau primitive care au proprietatea de

  afi definite prin ele însele pentru clasa de utilizatori la care se referă

  limbajul

  E2.celelalte date din D sunt construcţii care se aplică datelor primitive

  şi/sau asupra datelor neprimitive ( construcţii deja realizate )

  Pentru operaţii - O :

  O1.există o clasă de operaţii primitive care relativ la abilitatea

  utilizatorului de a executa acţiuni asupra datelor sunt acţiuni simple

  O2.celelalte operaţii din O sunt construcţii obţinute prin compunerea

  operaţiilor primitive.

  În cadrul limbajelor de programare, limbajelor maşină şi nu în ultimul rând şi

  în cazul limbajelor naturale se impune o structură ierarhizată, o ierarhie

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  16

  exterioară a limbajelor. Pentru detalierea acestui concept, vom presupune că

  sisrtemul comunicaţional conţine cel puţin două elemente de bază:

  un sistem iniţial de nivel ierarhic zero - 0 - sistem care poate fi reprezentat

  chiar de sistemul de calcul asociat comunicatorulu maşină

  lege prin care pornind de la un sistem de calcul dat de nivel ierarhic i se poate

  trece la un sistem de calcul nou, ierarhic superior i+1.

  Algoritmul ce este utilizat pentru stabilirea ierarhiei comunicaţiei este următorul:

  oricare ar fi un limbaj de programare dat, L M F f M FP P P P P P , , : , în care

  este un sistem de calcul specific unei clase de utilizatori , un limbaj de calcul

  superior lui LP se obţine acceptând că MP este bază pentru un nou sistem de

  calcul MP’ utilizând legea de generare:

  datele D ale sistemului MP se aleg ca date primitive pentru sistemul MP’

  operaţiile O ale sistemului MP se aleg ca operaţii primitive pentru sistemul

  MP’

  se formează un set de operaţii de compunere asupra datelor sistemului MP’.

  Acestea devin operaţii primitive pentru noul sistem MP’

  se formează un set de operaţii de compunere asupra operaţiilor sistemului

  MP’. Acestea devin operaţii primitive asupra operaţiilor pentru noul sistem

  MP’

  Reprezentarea grafică a aceastei ierarhizări este prezentată în figura 9.

  între date şi operaţii de pe diferite nivele există următoarele relaţii:

  Cd Pdi i 1 ; Co Poi i 1 i n0,

  Concluzionând asupra conceptelor comunicaţionale care prezintă interes pentru

  subiectul abordat în această lucrare se poate defini mediul comunicaţional prin

  intermediul următoarelor elemente:

  L M F f M FP P P P P P , , : - limbajul de programare asociat unei clase de

  utilizatori

  L M F f M FM m m m m m , , : - limbajul natural al unui comunicator maşină dat.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  17

  Implementarea limbajului LP pentru comunicatorul maşină Cm specificat de LM

  se înţelege diagrama de comunicaţie:

  Sistem de nivel i OperatiiDate

  {primitive - Po i }{primitive - Pd i }

  {complexe - Cd i } {complexe - Co i }

  Sistem de nivel i+1 OperatiiDate

  {primitive - Po i+1 }{primitive - Pd i+1 }

  {complexe - Cd i+1 } {complexe - Coi+1 } Figure 9

  MP MP

  Mm Mm

  FP

  Fm

  fPP

  mfm

  h1 h2T1 T2

  Figure 10

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  18

  unde T1 şi T2 sunt funcţiile reprezentare integrate în structura asociată lui Fm,

  utilizate pentru precizarea ierarhiei interne.

  D. Concluzii

  1. Comunicaţia pentru a se desfaşura necesită existenţa a trei elemente

  principale: comunicatori, sistem de comunicaţie, informaţia sau mesajul

  reprezentat sub forma: .

  2. Se defineşte drept limbaj natural propriu comunicatorului C tripletul ordonat

  L M F f M F , , : unde: M - este semantica limbajului , F - este sintaxa

  limbajului, f - functia de asociere a sintaxei

  3. Schimbul de informaţie între doi comunicatori se realizează în anumite

  condiţii, rezultând existenţa implicită a unor noi funcţii: funcţia translator

  T F Fi i j: unde Fi este sintaxa limbajului comunicatorului emiţător, iar Fj

  este sintaxa a limbajului comunicatorului receptor, precum şi funcţia de

  evaluare E F Mi i: .

  4. Comunicarea om-maşină are o serie de caracteristici:

  între sintaxa comunicatorului uman F si semantica comunicatorului

  maşină MF exista relaţia: M FF .

  în cadrul comunicaţiei apar o serie de limbaje între care există

  legături ierarhice. Ierarhia acestora este:

  a) L M F f M FM m m m m m , , : - limbaj maşină

  b) L M F f M FC C C C C C , , : - limbajul constructorului maşinii,

  relaţia dintre limbajul maşină şi limbajul constructorului cea mai

  importantă fiind F Fm C

  c) L M F f M FP P P P P P , , : - limbajul de programare asociat unei

  clase de utilizatori, unde MP este un sistem formal în limbajul

  natural al clasei comunicatorilor cărora li se oferă limbajul de

  comunicare, sistem definit ca o pereche:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  19

  M D date O operatiip , .

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  20

  II. Elemente specifice Roboţilor Industriali.

  A. Introducere

  Principala caracteristica a robotilor este versalitatea; ei pot fi utilizati în

  multe scopuri cu eforturi minime. Aceasta versalitate deriva din avantajele

  oferite de structura lor fizica si de control, dar ea poate fi exploatata numai daca

  robotul poate fi programat cu usurinta. În unelecazuri, lipsa unor unelte de

  programare adecvate poate duce la imposibilitatea rezolvarii anumitor probleme.

  în alte cazuri, costul programarii poate fi o parte semnificativa din costul total al

  aplicatiei.. Din aceste motive, programarea si sistemele de programare ale

  robotilor joaca un rol important în dezvoltarea roboticii.

  Rolul progrmarii robotilor este diversificat si în mare masura depinde de

  utilizatori. El poate fi privit din mai multe puncte de vedere:

  a) al operarii robotului în ansamblu:robotul trebuie sa fie sigur si usor

  de operat. Operarea usoara poate proveni în mare masura din uneltele de control

  oferite de programare. Siguranta în functionarea robotului este foarte importanta

  si poate fi realizata si prin intermediul sistemului de programare;

  b) al aplicatiei robotului: prin intermediul programarii trebuie sa se

  obtina acele elemente, acele unelte specifice sarcinilor pe care va

  trebui sa le realizeze robotul în cadrul aplicatiilor în care se utilizeaza (

  descrierea intr-o maniera corespunzatoare unei aplicatii date a

  traiectoriilor de miscare, a functiilor pe care trebuie sa le realizeze).

  c) al productivitatii: prin intermediul programarii, sistemul robot

  trebuie sa devinacat mai eficient ( prin reprogramare robotul va

  executa diverse sarcini, ceea ce face ca acelesi robot sa poata fi utilizat

  în multe aplicatii).

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  21

  B. Utilizarea roboţilor industriali în aplicaţii industriale -

  Robotizarea unor aplicaţii

  Robotizarea unei aplicatii cauta sa inlocuiasca munca operatorului uman

  în realizarea unor sarcini repetitive, obositoare si plictisitoare pentru cresterea

  productivitatii.

  Prin programarea unei aplicatii robotizate se intelege procesul de

  elaborare (editare, verificare, transfer) a unui ansamblu de instructiuni

  corespunzatoare atat aplicatiei respective,cat si sistemului de programare al

  robotului.

  Controlul poate fi executat direct de sistemul de conducere alrobotului

  sau, mai general, de un sistem de conducere aflat pe un nivel ierarhic superior;

  acesta coordoneaza activitatea tuturor echipamentelor din celula robotizata de

  productie urmarind paralelismul si sincronizarea tuturor operatiilor efectuate.

  În vederea unei clarificări a problematicii abordate, în continure, va fi

  abordat şi explicat în detaliu o aplicaţie: preluarea unor semifabricate care pot

  sosi intr-o pozitie oarecare, prelucrarea si apoi ambalarea lor.

  Structura celulei robotizate care va efectua toate aceste operatii este

  urmatoarea:

  In cadrul acestei celule se vor executa urmatoarele operatii:

  - pozitia oarecare în care sosesc semifabricatele pe banda transportoare

  este determinata prin inspectie vizuala cu camera TV (in paralel se pot verifica si

  detwermina eventualele defecte ale semifabricatelor );

  - în functie de datele inspectiei vizuale, robotul 1 va fi adus intr-o anumita

  pozitie si cu o anumita orientare corespunzatoare preluarii semifabricatelor;

  - urmeaza operatia de inchidere a dispozitivului de apucare a robotului cu

  o forta adaptata la greutatea semifabricatului;

  - plasarea semifabricatului în universalul masinii-unelte;

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  22

  - piesele prelucrate sunt preluate de robotul 2 si depuse în cutii unde are

  loc ambalarea.

  Desi nu exista o metodologie unica de robotizare a unei aplicatii pot fi

  totusi puse în evidenta cateva etape mai importante:

  1. Analiza operatiilor care trebuie executate , stabilirea celor care pot

  fi robotizate si determinarea structurii celulei robotizate( avand în vedere

  datele aplicatiei s-a ajuns la concluzia ca sunt necesari doi roboti , o masina-

  unealta cu comanda numerica si o banda transportoare).

  2. Alegerea robotilor în functie de diferite criterii:

  numarul de grade de libertate impus de complexitatea miscarilor ce trebuie

  executate;

  dimensiunile volumului de operare;

  performantele referitoare la precizii, viteze si acceleratii, forte de strangere,

  e.t.c.;

  modul de programare si limbajul utilizat care trebuie sa fie cat mai simple dar

  sa corespunda totusi operatiilor ce trebuie executate;

  pretul de cost, amortizarea , e.t.c.;

  3. Definirea si stabilirea modului de amplasare al utilajelor ( roboti,

  masini-unelte, banda) care are în vedere :

  - accesibilitatea efectuarii miscarilor impuse robotilor;

  - spatiul liber si minimizarea riscului de coliziuni intre elementele aflate în

  miscare în celula robotizata;

  4. Definirea necesarului si apoi a mijloacelor de comunicare dintre

  sistemele de conducere ale echipamentelor din celula; se urmareste:

  - natura si modul de distributie al mesajelor;

  - oportunitatea unei retele locale de comunicatie;

  - posibilitatea integrarii intr-un flux informational la nivelul sectiei sau al

  intreprinderii.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  23

  5. Programarea robotilor si a masinilor-unelte. Sarcinile pot fi descrise

  prin relatii geometrice intre elementele terminale ale robotilir si pozitia anumitor

  puncte de lucru , prin elemente geometrice(puncte, drepte, plane). în principal,

  descrierea sarcinilor trebuie sa contina:

  - puncte: descrise fie în spatiul coordonatelor operationale, fie în spatiul

  coordonatelor articulatiilor robotului;

  - traiectorii: vor fi multimi de puncte ce trebuie atinse succesiv în

  miscarea robotului;

  - miscari: se obtinprin asocierea traiectoriilor la diferite momente de timp;

  - interactiuni cu mediul( efectuarea operatiilor de apucare cu o anumita

  forta, efectuarea operatiei de ambalare).

  Fiecare din etapele enumerate mai sus pot fi realizate în diferite feluri ceea

  ce arata ca modul de robotizare al unei aplicatii nu este unic. De exemplu,

  structura celulei de lucru poate fi alta,amplasarea utilajelor, maniera în care sunt

  definite sarcinile si în care se alcatuiesc programele poate fi diferita.

  Alta posibilitate de robotizare a unei aplicatii o reprezinta utilizarea

  sistemelor CAD, care , prin intermediul unor elemente specifice de modelare,

  analiza si optimizare , permit:

  - definirea si organizarea elementelor dintr-o sectie de productie;

  - implementarea si compararea diferitelor modele de roboti pentru

  realizarea unor sarcini date ( modele disponibile intr-o biblioteca);

  - programarea practica a miscarilor si verificarea prin simulare a

  comportamentului robotilor, determinarea interferentelor co mediul respectand

  restrctiile geometrice, cinematice, si dinamice,evolutia în timp.

  C. Utilizarea informatiilor senzoriale în programarea

  robotilor industriali

  În aplicatia prezentata în capitolul 1.2 pot fi puse în evidenta mai multe

  tipuri de senzori prin intermediul carora robotii isi pot desfasura activitatea:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  24

  1. Senzori de pozitie: sunt situati în articulatii si prin intermediul

  informatiilor lor se pot determina în orice moment pozitiile structurii mecanice a

  robotului;

  2. Senzori de vedere: cu ajutorul informatiilor provenite de la camera TV

  se determina pozitia si calitatea obiectelor de lucru;

  3. Senzori tactili si/sau senzori de forta: sunt dispusi în incheietura

  terminalului sau pe bacurile terminaluluisi permit efectuarea operatiei de

  apucare sau de depunere.

  Integrarea informatiilor senzoriale în buclele de comanda ale robotilor

  permit efectuarea unor sarcini în universul partal cunoscut sau bine cunoscut în

  care exista impotante incertitudini. Unele din aceste informatii pot fi utilizate

  direct de sistemul de comanda al robotului, dar i majoritatea cazurilor, ele sunt

  interpretate prin intermediul sistemului de programare caruia i se impun, din

  acest punct de vedere, doua mari cerinte:

  - sistemul de programare trebuie sa dispuna de "mecanisme" speciale de

  intrare/iesire pentru achizitionarea datelor de la senzori; acest lucru este rezolvat

  simplu în cazul limbajelor de programare de nivel inalt care au incluse

  instructiuni speciale pentru lucrul cu senzori.

  - sistemul de programare trebuie sa dispuna de "mecanism" de control

  versatile, cum ar fi controlul fortei, pentru utilizaea informatiei senzoriale în

  vederea determinarii miscarii robotului. Nevoia de specificare a parametrilor

  pentru miscarile bazate pe senzori reprezinta o puternica motivatie pentru

  utilizarea unor limbaje complexe de programare.

  Dupa cum s-a aratat mai sus, senzorii sunt utilizati în diferite scopuri în

  programarea robotilor, fiecare scop conducand la anumite cerinte impuse

  proiectarii sistemelor de programare.

  Exista cateva tipuri de "mecanisme senzoriale" care ar trebui incluse în

  sistemele de programare:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  25

  1. initierea sau terminarea unei miscari.Multe sisteme de programare

  dispun de instructiuni pentru asteptarea unui semnal binar extern inainte de

  lansarea în executie a unei proceduri. Aceasta facilitate este utilizata pentru

  sincronizarea robotilor cu alte utilaje.

  Exemple: - preluarea unor obiecte de pe banda transportoare se face în

  momentul în care acestea au ajuns în dreptul unui anumit limitator;

  - închiderea dispozitivului de apucare se face pana în momentul

  în care un micro întrerupator este "facut", ceea ce îndica realizarea contactului

  dinte terminal si obiectul de lucru.

  2. Alegerea între diferite actiuni. Daca pozitiile în care trebuie sa

  ajunga robotul pentru a desfasura operatiile impuse sunt bine precizate la nivelul

  programulu, strategia( prin care se intelege modul în care se executa deplasarile

  avand în vedere interactiunile cu mediul ) rezulta din evaluarea informatiilor

  senzoriale percepute. Exemplu: - efectuarea operatiei de plasare a unui oboect intr-un orificiu: terminarea operatiei depinde de rezultatele evaluarii erorilor de la senzorii de forta amplasati

  la incheietura dispozitivului de apucare.

  Rezulta ca sistemul de programare trebuie sa dispuna de mecanisme de

  achizitie a datelor de la diferite sisiteme senzoriale( forta, pozitie, vedere) sa

  execute calcule si sa ia decizii în functie de rezultate.

  3. Identificarea, pozitionarea si determinarea anumitor trasaturi ale

  obiectelor de lucru, ceea ce presupune utilizarea unor sisteme de vedere.

  Exemplu: - cu ajtorul camerei TV se poate determina pozitia obiectului

  de lucru functie de care se executa pozitia si orientarea terminalului robotului

  pentru apucare.

  La nivelul sistemului de programare trebuie sa existe acele facilitati, acele

  mecanisme care, pe baza informatiilor de vedere, sa fie capabile sa determine

  distante, pozitii.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  26

  Identificarea obiectului presupune compararea informatiei provenite de la

  senzorii de vedere cuo baza de date. Aceasta identificare se poate face la nivelul

  robotului sau la alt nivel, ceea ce presupune includerea în sistemul de

  programare a unpr posibilitati de comunicatie cu alte calculatoare unde se afla

  baza de date.

  4. Miscarea adaptiva sau controlul continuu pe baza informatiei

  senzoriale achizitionate de asemenea continuu.

  Miscarile si eventual secventierea lor sunt deduse:

  - prin interactiunea directa dintre robot si mediu ca în cazul miscarilor

  complexe sau ale miscarilor coordonate ale mai multor roboti;

  - prin tratarea complexa a informatiilor proximetrice multidimensionale.

  Concluzionând, putem spune ca integrarea informaţiilor senzoriale

  permite determinarea prin mijloace de complexitate medie sau crescuta a:

  - conditiilor de executie;

  - situatiilor de asteptare;

  - drumurilor sau traiectotiilor ce trebuie parcurse;

  - secventelor de miscari ce trebuie realizate.

  D. Sistemele de programare si sistemele de comanda ale

  roboţilor industriali

  Una dintre tendintele actuale care se refera la proiectarea si realizarea R.I.

  o reprezinta disocierea operatiilor de programare a sarcinilor care trebuie sa fie

  executate, de operatiile de comanda si control ale structurii mecanice care

  realizeaza aceste sarcini. în acest sens, putem pune în evidenta următoarea

  structură:

  Din punct de vedere funcţionare, sistemul de comandă poate fi împărţit pe

  următoarele nivele:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  27

  1. Nivelul de bază: coordoneaza activitatea la nivelul articulatiilor fiind

  cel care realizeaza traiectoriile de miscare si care interpreteaza informatiile de

  pozitie si de viteza;

  2. Nivelul al doilea este cel la care se fac transformari de coordonate si se

  stabilesc acele informatii necesare generarii traiectoriilor, informatii care sunt

  apoi furnizate nivelului 1.

  3. Nivelul al treilea, cel mai inalt, este cel la caresarcinile ce trebuie

  executate de robot trebuie impartite în miscari distincte care trebuie executate la

  nivelul 1 de fiecare axa; tot la acest nivel , se efectueaza calcule matematice, se

  implementeaza algoritmi, se realizeaza teste, se asigura sincronizarea miscarilor

  intre ele sau cu alte canale de intrare, se realizeaza interfata cu sistemul de

  intrare/iesire.

  Se cauta tot mai mult obtinerea unei autonomii sporite a sistemului de

  comanda fata de sarcinile referitoare la planificarea miscrilor, la corectarea

  anumitor erori de miscare. în paralel cu aceasta autonomie, pentru a fi

  competitive din punct de vedere al preţului, multe din sistemele actuale au doar

  primele doua sisteme functionale si uneori numai primul nivel. Pentru a fi

  compatibile si cu toate aceste sisteme de comanda , sistemele de programare

  (S.P) trebuie sa permita descrierea sarcinilor fie la nivelul articulatiilor, fie la

  nivelul coordonatelor operationale, fie chiar la nivel de obiect sau obiectiv.

  Legatura dintre sistemul de programare si cel de comanda se realizeaza prin

  intermediul unei informatii codate care poate fi implicita, cand se refera la

  generatorul de traiectorii, sau explicita cand, de exemplu, se dau anumite pozitii,

  anumite forte de strangere.

  Concluzii:

  Aceasta tendinta de separare a sarcinilor si de utilizare a doua sisteme,

  unul de programare si unul de comanda, conduce laurmatoarele avantaje:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  28

  - efectuarea operatiilor de programare se poate executa în paralel cu

  miscarea robotului; dupa ce un anumit program de lucru a fost definitivat si

  transferat în sistemul de comanda, în sistemul de progreamare se poate edita si

  definitiva un nou program pentru sarcinile ulterioare;

  - Acelasi S.P. poate fi utilizat pentru mai multi roboti, pentru transferul

  programului în cadrul mai multor sisteme de comanda. Utilizarea unui S.P. la

  mai multe tipuri de sisteme de comanda este posibila datorita uniformizarii

  codului de transfer al informatiei;

  - Avand ca obiect doar definitivarea programului, S.P. poate dispunede o

  structura mai complexa - exista astfel S.P. care dispun de simulatoare grafice

  pentru verificarea si corectarea miscarilor robotilor prin optimizare care

  urmarescindeplinirea anumitor indicatori de performanta( timpi de executie,

  consum de enegie).

  - La nivelul S.P. au fost implementate limbaje de programare de nivel tot

  mai ridicat, care, utilizand elemente de inteligenta artificiala , rezolva sarcini tot

  mai complexe cum ar fi asamblarea automata, conducerea adaptiva, lucrul în

  acelasi spatiu de operare a mai multor roboti cu evitarea sarcinilor si

  coordonarea miscarilor, e.t.c.

  E. Descrierea sarcinilor pe care trebuie să le realizeze

  roboţii industriali

  Descriera unei sarcini ( task ) poate fi exprimata în termenii actiunii robotului

  asupra mediului în care opereaza si determina evolutia în timp:

  - daca aceasta evolutie este cunoscuta apriori se va descrie o succesiune

  de actiuni. Realizarea acestor actiuni (deplasari, operatii cu obiecte ) poate fi

  analizata în termenii "succesului" sau "esecului". Daca se ia în consideratie si

  esecul(detectia unui obstacol, pierderea unui obiect transportat) trebuie inclus în

  descrierea de solutii alternante , adaptive. Daca nu, toate actiuniletrebuie sa

  serealizeze cu succes;

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  29

  - în caz contrar, va fi un S.P. care va determina actiunile care vor trebui

  executate de robot pentru a realiza sarcinile impuse.

  Practic, pot fi puse în evidenta doua tipuri de descriere a sarcinilor:

  1. Descrierea spatio-temporala, numita si descriere la nivelul manipularii

  unde se pot identifica doua subnivele de programare:

  - programare la nivelul actionarii ( articulatiei );

  - programare la nivelul efortului ( în spatiul sarcinilor);

  2. Descrierea fractionala, numita si descrierea la nivelul sarcinii unde, de

  asemenea exista doua subnivele:

  - programare la nivelul obiectului (actiuni simbolice cu obiecte);

  - programare la nivelul obiectivului(ajungerea în anumite stari dorite);

  In continuare vor fi analizate caracteristicile descrierilor sarcinilor pentru

  fiecare din cele patru nivele de programare.

  1. Descrierea la nivelul actionarilor

  Coordonatele generalizate qi (sau coordonatele interne generalizate) ale

  unui robot, sunt deplasarile liniare sau unghiulare care se realizeaza la nivelul

  articulatiilor i din structura mecanica a robotului.

  q Qi n unde

  n- numarul articulatiilor dintr-o structura;

  Q- spatiul coordonatelor interne sau spatiul manipulatorului;

  In spatiul Qn o traiectorie C este apecificata printr-o suita ordonata de "p"

  vectori de coordonate interne qi :

  C=( q1q2,...,qp)

  Fiecarui segment q q qi i i 1 ii este asociata o viteza (deplasarea C(t))

  care este în general un procent din viteza maxima articulara:

  a axelor care se deplaseaza simultan (când mişcările manipulatorului sunt

  coordonate);

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  30

  a axei comandate ( cand miscarea se face succesiv pe fiecare axa ).

  Legea de comanda - daca exista- permite determinarea perioadei de timp

  în care se parcurge un segment tinand cont de restrictiile cinematice de viteza si

  acceleratie ( , max maxq q ).

  a) Traiectoria punct cu punct

  Traiectoria manipulatorului intre extremitatile segmentului trebuie

  determinata astfel incat sa se obtina anumite variatii de viteza si acceleratie în

  punctele de plecare si de oprire. De asemenea, pentru comanda si realizarea

  deplasarii intre punctele qi si qi+1 se face o impartire a intregului segment în

  distante comparabile cu deplasarile maxim admisibile qi de la nivelul

  articulatiilor intr-o perioada de esantionare dt a sistemului de conducere. în acest

  caz, pentru ajungerea la o anumita cota, se va introduce o frânare prin

  diminuarea deplasarilor qi în aproprierea punctului final.

  Pentru controlul evolutiei variabileleor q si q exista mai multe metode

  care utilizeaza modele analitice de evolutie q(t) si care se realizeaza în principal

  prin interpolare poinomiala sau trigonometrica.

  b) Traiectorii cu restrictii

  Daca configuratiile qi si qi+1 sunt apropiate, traiectoria urmata de robot

  este în general robusta din punct de vedere al variatiilor de viteza sau de sarcini

  transportate. Pe de alta parte, introducerea de puncte intermediare devine

  indispensabila atunci cand ne referim la deplasari mari sau cand intervin diverse

  perturbatii, cum ar fi cele de origine dinamica; acestea se numesc traiectorii cu

  restrictii.

  Aceste puncte de trecere cu viteza diferita de zero sunt introduse prin

  programare. Prin ele se realizeaza, de exemplu, esantionarea traiectoriilor

  carteziene cand descrierea sarcinilor sunt transferate la nivelul actionarii.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  31

  Din punct de vedere al programarii, este important sa se cunoasca cum

  sunt interpretate aceste ordine, acele puncte, de catre generatorul de traiectorii al

  controlerului. De exemplu, daca se alege drept criteriu de performanta

  minimizarea timpului de parcurs, atunci:

  - traiectoria generala trebuie sa treaca exact prin aceste puncte

  intermediare introduse;

  - continuitatea vitezelor q.i si a acceleratiilor q..i în aceste puncte este

  asigurata prin cmanda ( desi mecanismele de transmitere a miscarii actioneaza ca

  niste filtre naturale, ele nu sunt suficiente pentru a obtine un raspuns amortizat

  convenabil).

  Pentru generarea traiectoriilor se pot utiliza:

  1. Metoda prin care se determina un polinom de grad minim care trece

  prin toate punctele traiectoriei si respecta, verifica, conditiile de viteze si

  acceleratii. Aceasta metoda numita si interpolare globala sre doua dezavantaje

  mari:

  - gradul polinomului necesar creste cu numarul configuratiilor;

  - introducerea unui nou punct sau modificarea unei configuratii impune

  determinarea unui nou polinom( lucru dificil cand aceste modificari se fac on-

  line).

  2. Metoda interpolarii pe tronsoane la care se determina cate un polinom (

  de grad maxim 4 ) pentru fiecare pereche de puncte.

  3. Metoda lui Paul, de ordinul II , care utilizeaza interpolarea liniara si

  tranzactii parabolice si care este cel mai frecvent utilizata.

  Reprezentarea sarcinilor în spatiul articulatiilor prezinta cateva avantaje

  cu privire la generarea traiectoriilor:

  nu sunt depasiri ale restrictiilor de viteze si acceleratii;

  se cunosc exact limitele articulatiilor ;

  nu sunt singularitati care trebuie transformate;

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  32

  rapiditate;

  permite rezolvarea anumitor situatii ( de exemplu, alegerea configuratiilor)

  prin intermediul sistemului de programare.

  In schimb, aprecierea situatiilor în spatiul articulatiilor este destul de

  dificila cand structurile contin mai mult de trei axe si analiza se face la nivelul

  sistemului de programare.

  2. Descrierea în spatiul sarcinilor în general se cauta sa se realizeze o descriere a miscarii robotului în

  spatiul operatoinal Rm deoarece:

  - descrierea spatiului si a pozitiei obiectelor în vederea manipularii lor

  este mult mai simpla în acest spatiu decat în Qn ( de exemplu, pozitia unui punct

  în sistemul cartezian R3 este data doar de trei coordonate);

  - spatiul Rm este un spatiu afin euclidian ceea ce semnifica faptul ca

  evolutia poate fi descrisa intr-o maniera unica si continua;

  - sarcinile sunt descrise intr-un sistem de referinta care nu este legat de

  robot. Sarcina la nivelul efectorului este portabila , ceea ce insemna ca ea poate

  fi efectuata si de alti roboti sau ca robotul poate fi deplasat fara sa existe

  consecinte în expresia sarcinii;

  - informatiile provenite de la sistemul exterioreceptiv ( camere TV,

  senzori de forte, e.t.c.) solidar cu spatiul de operare, sunt mereu exprimate în

  termenii unor distante, proiectii sau componente în Rm. Doar senzorii

  proprioreceptivi , legati de articulatii, dau informatii simple în Qn.

  In schimb, este destul de dificil a defini o metoda care tine explicit cont de

  redundanta robotului în raport cu o anumita sarcina.

  3. Evolutia pozititei si orientarii efectorului Obs.: în loc de pozitie si orientare se utilizeaza des termenul de situatie.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  33

  Programarea deplasarilor în spatiul situatiilor necesita o descriere

  geometrica a traiectoriei C=(p1, p2, ..., pn); (vom vorbi de traiectoria operationala

  a efectorului). Aceasta descriere poate fi completata cu o lege functie de timp

  sau cu restrictii cinematice ale punctelor intermediare pi. De asemenea , daca

  parametrul timp este specificat explicit, se poate defini miscarea operationala

  sub forma :

  C(t)=(p1(t), p2(t), ... , pn(t))

  a) Utilizarea legaturilor mecanice Utilizarea legaturilor mecanice permite definirea relatiilor ce se stabilesc

  intre sistemul de referinta asociat terminalului robotului si entitatile geometrice

  ce caracterizeaza spatiul de operare. Acestea vor permite reprezentarea

  restrictionarii gradelor de libertate ale situatiei atinse( pozitiv, de exemplu).

  b) Descrierea traiectoriilor operationale Daca nici o restrictie cinematica nu este atasata descrierii geometrice a

  sarcinii, legea de miscare rezultanta este obtinuta aposteoric în functie de

  metodele de generare ale traiectoriilor utilizate de sistemul de comanda. în acest

  caz, daca esteexecutabila, traiectoria va fi parcursa în timp minim , singurele

  restrictii fiind limitele maxime ale vitezelor q.max si acceleratiilor q..max din

  articulatii:

  (1) Traiectorii libere

  Traiectoria C este numita libera sau punct cu punct, daca descrierea se

  rezuma la o situatie ce trebuie atinsa. Traiectoriile libere sunt utilizate în cazul

  miscarilor grosiere, de mare amplitudine , sau cand se cauta optimizarea

  timpului de parcurs.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  34

  (2) Traiectorii cu restrictii

  In majoritatea cazurilor se cauta controlarea traiectoriei efectorului în mod

  continuu (traiectorii analitice) sau punctual (puncte de trecere). Aceasta va

  permite :

  1) Limitarea riscului de ciocnire :

  daca exista cai comtinue, în spatiul Qn, libere de coliziuni;

  daca toate gradele de libertate ale robotului sunt fixate prin pozitita si

  orientarea efectorului;

  daca este posibil ,in cazul descrierii sarcinii , sa se impuna o anumita

  configuratie a manipulatorului , dintre mai multe posibile;

  Atunci este posibil sa se descrie un drum liber printr-o traiectorie continua în

  Rm.

  2) Realizarea unor miscari care sa raspunda precis restrictiilor de pozitie

  si/sau orientare de-a lungul parcursului efectuat.

  Descrierea traiectoriilor cu restrictii se poate face :

  1) Prin specificarea punctelor de trecere în spatiul operational;

  2) Prin specificarea interpolarii liniare sau circulare a situatiei în care

  traiectoria este esantionata:

  - fie prin incrementi constanti (xp, x0); (pozitie si orientare) intre

  situatia initiala si cea finala;

  - fie prin metoda liniarizarii lui R. Taylor care presupune divizarea

  repetată a segmentului rectiliniu ce trebuie parcurs , pana este satisfacut un

  anumit criteriu cum ar fi abaterea de la traiectorie; se cauta astfel ca numarul

  punctelor de trecere sa fie crescut numai în zonele în care mici variatii q

  conduc la variatii imprtante x.

  Concluzia: - daca traiectoria este exprimata analitic , atunci sistemul de

  programare trebuie sa o transforme numeric în elemente de deplasare admise de

  sistemul de control ( puncte de trecere sau segmente interpolate).

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  35

  c) Miscari în spatiul operational Se poate face o analogie intre traiectoriile si miscarile din spatiul

  operational (spatiul sarcinilor pe care trebuie sa le realizeze robotul) cu ceea ce a

  fost prezentatmai sus pentru spatiul ariculatiilor:

  O deplasare C(t) rezulta prin asocierea unei legi de timp la o traiectorie C,

  punct cu punct sau cu restrictii. Generarea unei traiectorii în spatiul operational

  presupune definirea unor parametri de viteza si acceleratie în spatiu, maxim

  admisi , liniari si unghiulari legati de sistemul de referinta asociat terminalului.

  Controlul evolutiei vitezei instantanee , atat liniare cat si unghiulare, se

  realizeaza cu modelul variational ( diferential):

  dxdt

  J qdqdt

  unde J(q) reprezinta Jacobianul structurii mecanice.

  Observatie - deoarece legatura dintre incrementul Dx al situatiei si

  traiectoriei este x x C t t , rezulta ca valabilitatea modelului de mai

  sus este legata direct de perioada de eşantionare.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  36

  III. Elemente de bază ale limbajelor de programare a roboţilor industriali

  A. Introducere în tematica limbajelor de programare a

  roboţilor industriali

  După cum s-a observat din problematica abordată în capitolele anterioare

  limbajele de programare prezintă o serie de particularităţi, care aplicate în cadrul

  structurilor robotice se concretizează în limbaje de sine statătoare care

  înglobează elementele definitorii ale ambelor domenii: limbajele de programare

  destinate structurilor de calcul, respectiv structurile mechatronice de tip roboţi

  industriali.

  Programarea roboţilor se poate realiza prin mai multe metode care să nu implice

  obligatoriu utilizarea unui limbaj de programare. Dintre acestea se amintesc:

  a) programarea manuală - în care se precizează succesiunea mişcărilor prin

  intermediul unor elemente senzoriale care definesc momentul opririi

  deplasării

  b) programarea prin instruire - robotul este deplasat în punctele dorite de către

  programator fără acţionarea motoarelor structurii robotice

  c) programare secvenţială - este o programare prin instruire realizată cu

  acţionarea motoarelor structurii robotice.

  d) programarea master-slave - este o programare prin instruire care utilizează

  un model ce este învăţat traiectoria, pentru ca apoi programul să fie transferat

  master-ului

  Singura procedură de programare care implică utilizarea unui limbaj de

  programare dedicat este procedura de programare prin învăţare - teach in

  procedure. Avantajele acestei metode sunt materializate prin opţiuni privind:

  viteza de mişcare

  durata mişcării

  programarea întârzierilor

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  37

  bucle de program simple

  programe simple cu ramificaţii depinzând de întreruperi, semnale primite

  de la senzori

  funcţii speciale

  Cum s-a prezentat în capitolul I, un limbaj de programare trebuie să dispună de

  un univers natural propriu.Astfel pentru programarea teach-in va trebui să existe

  date de tip numeric precum şi un set minimal de tip text. Fiecare funcţie poate fi

  introdusă prin intermediul unei chei speciale, taste care pot fi reprezentate printr-

  un şir de caractere care alcătuiesc un simbol. Simbolurile utilizate de un limbaj

  de programare alcătuiesc vocabularul limbajului, regulile gramaticale care

  permit combinaţii între elementele vocabularului alcătuiesc sintacsa, iar

  semnificaţia simbolurilor şi a combinaşiei acestora alcătuieşte semantica

  limbajului. Organizarea limbajului poartă numele de pragmatică.

  Exemplu: Fie un vocabular format din următoarele simboluri:

  V={limbaj,student,este,complex,blond,brunet,dificil}.

  Regulile de sintaxă sunt:

  a) trei elemente ale vocabularului alcătuiesc o propoziţie

  b) primul element al propoziţiei trebuie să fie Limbaj sau Student

  c) al doilea element al propoziţiei trebuie să fie este

  d) al treilea element al propoziţiei este unul dintre simbolurile: complex, blond,

  brunet,dificil.

  Utilizând aceste reguli propoziţiile posibile sunt:

  Limbajul este

  complexdificilblondbrunet

  . respectiv Studentul este

  complexdificilblondbrunet

  . Datorită semnificaţiei în

  limba română se observă, eliminând sensurile indirecte, că ultima regulă trebuie

  prelucrată sub forma:

  d) al treilea simbol al propoziţiei este:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  38

  dacă primul element este Limbaj atunci al treilea element este complex sau

  dificil

  dacă primul element este Student atunci al treilea element este blond,

  dificil sau brunet.

  Se observă ca unele simboluri depind puternic de context influenţând total

  semantica propoziţiei. În continuare vor fi prezentate caracteristicile limbajelor

  de programare pentru sistemele de calcul cu particularităţile pe care le prezintă

  în cazul roboţilor industriali.

  B. Elemente caracteristice limbajelor de programare destinate structurilor de calcul

  În cadrul limbajelor de programare se disting clar câteva categorii de

  elemente care intră în alcătuirea limbajului. Dintre acestea se pot aminti:

  * simbolurile limbajului

  * cuvintele simbol

  * date de tip obiect ( care au o anumită semnificaţie în funcţie de

  context)

  * structurile de date

  * operaţiile asupra datelor

  * algoritmul.

  Dacă această clasificare este cuprinzătoare din punct de vedere funcţional,

  în cele ce urmează se vor prezenta elementele unui limbaj clasic de programare ,

  din punctul de vedere al utilizatorului, sau mai corect din punct de vedere

  conceptual:

  1. Variabilele

  a) Introducere Acest concept s-a impus în robotică, în special, datorită informaţiilor

  preluate de către senzori (realizându-se astfel achiziţia informaţiei de mediu,

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  39

  oferită de către senzori), respectiv datorită informaţiilor prelucrate de către

  arhitectura de comandă şi control a robotului.

  O variabilă este deci identificată printr-un nume şi aparţine unui

  anumit tip simplu, implicit limbajului de programare (logic, aritmetic, cuvänt)

  sau unui tip compus definit de programator. Ca orice dată folosită de un

  calculator o variabilă dispune de o adresă a variabilei şi conţinutul acesteia.

  Din punct de vedere al rapidităţii de execuţie a programului se

  preferă pentru adresare, adresarea relativă, generându-se un tabel de simboluri în

  care intră numele variabilelor şi adresele relative ale acestora. Contorizarea

  acestora se face pe baza unui numărător care este incrementat la fiecare

  introducere a unei noi variabile cu numărul de biţi necesari memorării variabilei

  de tipul respectiv. Exemple: Instrucþiune Lungime

  instrucþiune Nume Adresă relativă

  unu, p1: INTEGER; 2 byti unu 0 total, pozitie: REAL; 14 byti p1 2

  total 4 poziþii 8

  Un alt tip de variabile este cel al variabilelor tabelare sau tip bloc. Acest

  tip, mai ales pentru limbajele de programare a roboţilor, este deosebit de des

  întâlnit şi oferă o compactitate deosebită programelor, precum şi o economie de

  memorie.

  Exemple: MOVE (63, 56.5, 33.8, 26,45,5) sau

  VAR P1: FRAME (structuri de 6 valori)

  MOVE P1

  O structură particulară de variabile este stiva. Aceasta este

  constituită dintr-un masiv de memorie în care datele sunt înscrise după

  procedura LIFO (Last in, first out). Dacă o dată este introdusă (push) în stivă,

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  40

  pointerul este decrementat şi apoi data este introdusă. Extragerea se face prin

  citirea datei şi incrementarea pointerului - pop.

  Un alt tip particular de variabilă este coada care este opusul stivei, ea fiind

  o colecţie de date de tip FIFO.

  b) Evoluţia variabilelor de-a lungul programului Datorită programării structurate, care este utilizată şi ín robotică se

  pune problema valabilităţii, vieţii, variabilelor de-a lungul programului. Astfel

  un program poate să conţină variabile generale a căror definire are sens de-a

  lungul întregului program, cät şi variabile locale care au sens numai între

  începutul (begin) şi sfärşitul (end) unui bloc component al întregului program.

  Cum după părerea autorului, o explicaţie grafică este mult mai clară, figura

  următoare, exemplifică cele afirmate în cadrul acestui subcapitol.

  BEGIN “ bloc 1 “ VAR a: INTEGER; v: VECTOR;

  .

  .

  .

  BEGIN “ bloc 2 “ VAR c,b : INTEGER;

  .

  .

  . END “ bloc 2 “

  .

  .

  . END “ bloc 1 “

  Un alt avantaj al programării structurate este datorat alocării

  dinamice de memorie prin separarea programului în blocuri componente. Astfel,

  dacă este apelat blocul 1, la terminarea operaţiilor specifice, variabilele din acest

  a,v - valid

  c - valid b - valid

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  41

  bloc sunt şterse la nivel de memorie alocată şi în acelaşi spaţiu de memorie, sunt

  inserate variabilele altui bloc. Aceasta face ca în cazul în care nu se utilizează

  algoritmi recursivi evaluarea memoriei utilizate să se poată face uşor.

  2. Subrutine Dacă un program prezintă anumite zone care se repetă, eventual cu

  alţi parametrii, se poate utiliza o structură de tip subrutină. Aceasta poate fi

  chemată din orice punct al programului, urmând ca întoarcerea după execuţia

  subrutinei să se facă la instrucţiunea imediat următoare apelului subrutinei.

  Această adresă, adresa de întoarcere este salvată într-o structură de tip stivă,

  alocarea memoriei fiind de asemenea o alocare dinamică.

  Program “ main program “

  declaraţii

  SUBROUTINE 1;

  RETURN “ intoarcerea din prima subrutina ‘

  GOSUB SUBROUTINE 1

  GOSUB SUBROUTINE 1

  Un caz particular de autoapelare a subrutinei este cazul

  recursivitáţii.

  3. Proceduri şi funcţii

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  42

  Ín esenţă o procedură sau o funcţie sunt o extensie a conceptului de

  subrutină, acestea fiind de fapt subrutine cu parametri de intrare şi/sau de ieşire.

  Procedura dispune deci de un nume, de parametru de intrare şi/sau ieşire care

  pot fi transmişi către programul principal şi un corp al procedurii în care se

  efectuează operaţii aritmetico-logice. În corpul procedurii pot fi utilizate şi alte

  variabile interne care la ieşirea din procedură vor fi piedute. O caracteristică

  importantă este dată de faptul că la definirea procedurii, parametrii de

  intrare/ieşire sunt parametri formali urmând ca la înlocuirea lor cu cei din apel

  să devină parametri efectivi. Apelul procedurilor şi funcţiilor diferă de cel al

  subrutinelor în timp ce revenirea este identică.

  În cazul procedurilor, modul în care sunt furnizaţi parametrii de

  ieşire trebuie să fie studiat cu atenţie. Dacă însă operaţiile asupra datelor de

  intrare nu sunt prea complexe, iar ieşirea se face pe o variabilă se apelează la

  conceptul de tip funcţie.

  4. Macroinstrucţiunile

  Ín general acest tip de pseudoprocedură defineşte substituirea unor texte

  sau tablouri. Structura standard cuprinde o definiţie a macro-ului, mai precis

  alocarea unui nume setului care va fi substituit şi un corp al macro-ului ce

  defineşte o secvenţă de caractere sau apelul la alte ,,macro-uri. Apelul unei

  macroinstrucţiuni se face prin numele ataşat care are ca efect înlocuirea acestuia

  cu corpul macroinstrucţiunii. Exemple: DEFINE inch = # * 2.54 * cm # ;

  distance := base + 35 inch; { echivalent cu distance:=base + 35 * 2.54

  cm;}

  5. Recursivitatea Distingem două tipuri de recursivitate:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  43

  * recursivitate directă - când are loc autoapelarea procedurii

  * recursivitatea indirectă - când o procedură apelează o altă procedură în

  timpul execuţiei sale, procedură care la rândul

  său o apelează pe prima.

  În robotică nu se apelează prea des la acest tip de algoritm, însă folosirea

  acestei metode duce la realizarea unor programe mult mai compacte. Exemple:

  Procedura A

  Call A

  recursiv

  Procedura A Call B

  Procedura B Call A

  Call A

  Call A

  Recursivitate directă Recursivitate indirectă

  6. Procese şi corutine Ín cadrul unui program pot fi controlate mai multe procese, între care

  poate există o anumită relaţie temporală sau interdependentă.

  Astfel un proces poate fi:

  * în stare inactivă -dormant state - când procesul poate fi declanşat fie

  de alt proces, fie de un eveniment extern. Acesta poate fi executat sau nu

  în paralel cu alt proces sau poate aştepta terminarea altui proces.

  * în stare activă când este executat;

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  44

  * în stare ready - starea premergătoare stării active şi post active;

  * în stare de aşteptare a unui eveniment - waiting

  Corutinele sunt imagini ale planificării proceselor la nivelul sistemului de

  operare. Acestea pot fi declanşate în serie sau în funcţie de comenzile de

  întrerupere generate.

  Figure 11

  Figure 12

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  45

  Datorită acestora, cât şi a modului în care procesele trebuie

  să aibă loc apare termenul de sincronizare şi implicit de variabile de

  sincronizare. Acestea prin aprinderea (activarea) lor (mai poartă numele

  de steaguri-flag sau semafor) sesizează unui alt proces faptul că procesul

  urmărit de respectiva variabilă s-a terminat sau a început, urmând ca alt

  proces să fie iniţializat, pus în stare de aşteptare sau terminat.

  C. Conceptele specifice Limbajului Robot

  Robotica s-a impus şi se impune ca un domeniu aparte în ştiinţă situându-se

  la graniţa dintre mai multe discipline: mecanică, electronică, automatică,

  programare. Această poziţie implică revendicarea unor termeni specifici care să

  permită:

  1. o mai uşoară operare şi programare pentru operator;

  2. o apropiere cât mai strânsă cu programarea clasică;

  3. reducerea complexităţii în cazul dezvoltării sistemului.

  Specificul limbajelor de programare a roboţilor este acela că obiectele cu care

  acesta operează se află într-o lume reală, în care distanţele, poziţiile şi orientarea

  sunt elemente de bază. Aceste cerinţe au implicat o serie de particularităţi şi

  termeni specifici.

  1. Sistem de referinţă - Frame

  Orientarea şi poziţia end-effectorului şi a întregii arhitecturi robotice este

  definită ca fiind poziţia robotului respectiv orientarea acestuia. Acestea sunt

  z

  x

  yx

  zy

  Trans

  latie

  Rotatie

  Figure 13

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  46

  definite în funcţie de un sistem referenţial de bază

  Cum robotul sau anumite elemente ale arhitecturii acestuia sunt în mişcare, se

  pot ataşa sisteme de referinţă fiecări element, orientarea şi poziţia acestuia

  putând fi exprimată fie relativ la bază, fie la elementul inferior. Desigur ca cea

  de-a doua formă duce la o exprimare relativă, care prin compunere o poate

  genera pe cea referitoare la baza sistemului.

  Algoritmul Denavit-Hartenberg, transformările relative de bază, operatorul

  omogen şi câteva exemple ale folosirii acestora sunt prezentate în [12,13,14,15].

  Din punctul de vedere al poziţionării robotului, modul de definire al punctului

  ţintă (dorit) nu are prea multă relevanţă, deoarece comanda robotului se face la

  nivel de articulaţie. Pentru astfel de comandă este necesară determinarea

  corelaţiei care trebuie să existe între coordonatele robot ce trebuiesc alocate

  fiecărei articulaţii şi poziţia şi orientarea finală. Această corelaţie poartă numele

  de cinematică inversă şi este prezentată şi exemplificată în [15,16,19].

  2. Controlul mişcării robotului

  Deplasarea robotului între două puncte se poate realiza fie direct, cu viteza

  maximă cum este cazul controlului punct cu punct, fie prin puncte intermediare

  care definesc fie o dreaptă sau o curbă continuă de diferite ordine.

  Acest ultim caz se realizează utilizând diverse metode de interpolare: liniară,

  circulară sau parabolică. La rândul ei interpolarea se poate realiza fie la nivelul

  articulaţiilor robotului, fie la nivelul sistemului cartezian. Diversele modalităţi

  de interpolare şi traiectoria rezultantă pentru un robot cu două articulaţii de

  rotaţie sunt prezentate în figurile următoare:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  47

  Figure 14

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  48

  Datorită faptului că acest aspect, al interpolării, îşi găseşte o largă

  aplicabilitate în cadrul programării roboţilor în continuare va fi detaliată

  utilizarea spline function utilizând metoda Ho şi Cook:

  Ecuaţia unui segment spline (de ordin 3) care trece prin două puncte

  intermediare Fk şi Fk+1 (2

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  49

  Utilizând 3 puncte intermediare t, tk+1 şi tk+2 se pot determina vitezele utilizând şi condiţiile de continuitate a acceleraţiilor la sfârşitul primului segment spline (1.7), respectiv la începutul celui de-al doilea segment spline(1.8):

  11

  1

  11

  1

  1

  1

  1431

  2)(32)(26

  62)(

  kkk

  kk

  kkk

  k

  kk

  k

  kk

  FFt

  FFt

  FFt

  FFt

  tBBtF

  1.7.

  21

  2

  12

  23 2

  (322)0( kkk

  kk

  k

  FFt

  FFt

  BF

  1.8.

  Din egalarea celor două ecuaţii (condiţia de continuitate) rezultă: kkkkkk

  kkkkkkkkk FFtFFttt

  FtFttFt

  12

  2122

  121

  211122 ()(3)(2

  1.9.

  Exprimând această ecuaţie pentru 2 3 k n se obţine:

  )()(3

  )()(3

  )()(3

  )(200

  0)(2000)(2

  322

  1212

  212

  342545

  24

  54

  232434

  23

  43

  1

  3

  2

  2121

  4545

  3434

  nnnnnnnn

  nnnnn

  FFtFFttt

  FFtFFttt

  FFtFFttt

  F

  FF

  tttt

  tttttttt

  1.10.

  sau simbolic [A][X]=[B] ([m][F’]=[a]) . Rezolvând ecuaţia 1.10 obţinem toate informaţiile necesare construcţiei segmentelor spline de aproximare a traiectoriei, cu condiţia cunoaşterii condiţiilor la limită ( la inceputul mişcării şi la sfârşitul mişcării). Dacă se utilizează o funcţie spline de ordinul 4 de forma:

  45

  34

  2321)( tBtBtBtBBtF

  1.11. având condiţiile la limită: F F F Fn n' " ' "1 1 0

  1.12. Urmând aceeaşi procedură se obţine:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  50

  2325

  2242

  2425

  32412

  3

  2

  11

  43)(

  )(

  02)0(0)0(

  )0(

  FtBtBtFFtBtBFtF

  BFBF

  FBF

  1.13.

  respectiv rezolvând acest sistem pentru determinarea lui B4 şi B5:

  232

  2142

  5

  222

  1232

  4

  1)(3

  1)(4

  Ft

  FFt

  B

  Ft

  FFt

  B

  1.14.

  Utilizând condiţiile la limită se obţine:

  2543

  35

  2431

  45

  34

  2311

  12

  11

  12620)(

  4320)(

  )(

  )0()0(

  nnn

  nnnnn

  nnnnnnnn

  n

  n

  tBtBBtFtBtBtBFtF

  tBtBtBtFFFtFFBF

  FBF

  1.15.

  Rezolvând aceste ecuaţii se determină coeficienţii:

  )33(1

  )388(1

  )366(1

  1145

  1134

  1123

  nnnnn

  nnnnn

  nnnnn

  tFFFt

  B

  tFFFt

  B

  tFFFt

  B

  1.16.

  Dacă se pun condiţiile de continuitate a acceleraţiei pentru primele două segmente

  222122

  221222

  225242 )(3

  12)(46126)( FtFFt

  FtFFt

  tBtBtF

  rezultă: )(6)(31)32( 122

  2232

  33

  32

  23

  FFt

  FFt

  Ft

  Ftt

  1.17. Utilizând acelaşi mecanism şi pentru sfârşitul traiectoriei:

  )(6)(31)32( 122121

  21

  11

  nnn

  nnn

  nn

  nnn

  FFt

  FFt

  Ft

  Ftt

  1.18. Sintetizând aceste rezultate de-a lungul traiectoriei se poate forma o

  structură compactă a sistemului care trebuie determinat sub forma 1.19 unde:

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  51

  )(6)(332

  )(6)(1

  1

  32

  122121

  11

  1,1

  1222

  2321

  2,1

  323

  2322

  nnn

  nnn

  nnn

  nn

  nnn

  FFt

  FFt

  att

  M

  FFt

  FFat

  M

  tM

  ttM

  1

  322

  1212

  212

  232434

  23

  43

  1

  2

  3

  2

  1,12,1

  2121

  3434

  2322

  )()(3

  )()(3

  00)(2

  00

  0)(200

  n

  nnnnnnnn

  n

  n

  nnnn

  nnnn

  a

  FFtFFttt

  FFtFFttt

  FF

  FF

  MMtttt

  ttttMM

  1.19.

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  52

  IV. Date şi structuri de date utilizate în cadrul limbajelor de programare a roboţilor industriali(LPRI)

  A. Date utilizate de limbaje de programare a robotilor Aceastá categorie de elemente constituite ale unui limbaj de

  programare alcátuießte baza limbajului. Se poate spune cá un limbaj

  robot este mai evoluat sau mai puternic dacá se pot realiza arhitecturi

  de date care sá permitá utilizatorului o folosire compactá a limbajului sá

  natural, fárá ínsá a elimina rigozitatea pe care o cere arhitectura

  robotului. Un prim exemplu ín íntárirea acestei afirmaþii este zona de

  specificare a elementelor sistemului, ín limbajul SRL. Exemple: SRL: SYSTEM_SPECIFICATION ROBOT: puma600=ROBOT(0); jhrobot =ROBOT(1); EFFECTOR: ringgrip=GRIPPER(0) OF puma600; pargrip =GRIPPER(1) OF jhrobot; SENSOR: visioninfo=CHANNEL(1); STRUCTURE visioninfo=RECORD pantno:INTEGER; x, y:INTEGER END; END_SYSTEM_SPECIFICATION Ín acest prim exemplu se observá cá ín definirea elementelor

  sistemului supervizat prin programul scns ín SRL (supervizarea se face

  de fapt de cátre structura de control care compileazá ßi ruleazá

  respectivul program) se realizeazá definirea roboþilor puma 600 ßi

  jhrobot, precum ßi ataßarea gripperelor celor doi roboþi: gripperul

  ringgrip deschis(0) lui puma 600 ßi pargrip ínchis lui jhrobot. De

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  53

  asemenea este definit sensorul visioninfo ca fiind canalul (1) ßi o

  structurá specificatá sub forma unui RECORD.

  Un exemplu de folosire a acestui sensor poate fi sub forma: SRL: INPUT (visioninfo); IF visioninfo.part=3 THEN SMOVE puma60 TO depáßit; Datele specifice unui limbaj de programare sunt specificate

  printr-un nume ßi printr-un tip cáruia data aparþine. Ín funcþie de limbajul

  la care se face referire, numele asociat unei date poate conþine

  caractere alfa numerice, litere mari sau litere mici, respectiv un numár

  finit de caractere care vor fi interpretate sau un numár teoretic infinit.

  Ín toate cazurile ínsá, caracterul blanc nu este admis ín definirea

  unei date, acesta fiind ínlocuit ín cele mai multe cazuri prin caracterul _

  . O altá caracteristicá universalá a numelui unei date este faptul cá

  acesta chiar dacá poate conþine ßi caractere numerice trebuie sá

  ínceapá cu o literá. Pentru completarea acestor informaþii ín tabelul

  urmátor sunt prezentate spre exemplificare numárul de caractere

  semnificative ßi numárul de caractere permise pentru limbajele cele mai

  cunoscute.

  Limbaj Litere mari

  Litere mici

  Numar caractere interpretabile

  Numar caractere permise

  SRL * * nelimitat nelimitat AL * * 30 nelimitat PASRO * * 8 sau mai multe nelimitat VAL * nelimitat nelimitat AML * nelimitat nelimitat HELP * 6 nelimitat SIGLA adrese speciale I1..I16, P1..P16 respectiv M1..M1023 ROBEX * 6 6

  Ín ceea ce priveßte tipul datelor din cadrul unui limbaj de

  programare al roboþilor industriali se poate face o separare ín sensul

  definirii implicite a tipurilor consacrate: INTEGER, CHARACTER, REAL,

  BOOLEAN aláturi de STRING - un ßir predefinit de caractere sau o

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  54

  secvenþá liniará de caractere; respectiv EVENT - numárátoare pentru

  contorizarea unor evenimente, folosite mai ales pentru asigurarea

  sincronizárii programelor.

  Ín tabelul urmátor vor fi prezentate tipurile standard de date

  pentru diferite limbaje:

  PASRO SRL AL AML VAL VAL II HELP SIGLAINTEGER INTEGER SCALAR INT Integer Scalar Scalar CounterREAL REAL SCALAR REAL Scalar Scalar BOOLEAN BOOLEAN SCALAR - - - CHARACTER

  CHAR CHAR - - -

  STRING STRING - STRING

  - -

  SEMAPHOR INTERRUPT

  EVENT Semaphore

  Flags

  iar domeniul valorilor acestor tipuri de bazá este prezentat ín

  urmátorul tabel:

  Tipul de data Numar de byti DomeniulINTEGER 2 -32768 ... + 32767REAL 4 0.15224277E-39 ...

  0.17014111E+38BOOLEAN cel putin unul FALSE, TRUE CHARACTER cel putin unul caractere ASCIIEVENT 2 -32768 ... + 32767

  Ín afara acestor tipuri de bazá pentru programarea purá

  (implicänd date numerice folosite ín calcule interne) apar ßi datele

  specifice roboþilor industriali care vor fi enumerate ín continuare:

  -VECTOR - ín general vectori tri-dimensionali;

  -ROTATION - rotaþia cu un unghi ín jurul unei axe;

  -ORIENTATION - rotaþia definitá prin trei unghiuri;

  -FRAME - definit prin rotaþii ßi vector;

  -TRANS - transformare definitá direct ca un FRAME.

  Un exemplu de construcþie a acestui tip de date, pentru

  PASRO se poate construi sub forma urmátoare : PASRO TYPE

  vector = RECORD x, y, z : REAL

 • Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

  55

  END; rotmatrix = RECORD

  t,o,a: vector END;

  rotation = RECORD axis : vector; angle : REAL; matrix : rotmatrix END;

  frame = RECORD rot : rotation; transl : vector END;

  Pentru limbajele SRL, PASRO ßi AL, aceste elemente se

  folosesc ca tipuri de date standard, fapt care ußureazá mult lucrul cu

  acestea, nemaifiind nevoie de o construcþie a acestor tipuri: Exemple:

  SRL: directie: VECTOR; partrotatie : ROTATION; preluare, asteptare : FRAME; directie:=VE