contributii pfa.pdf

Download contributii pfa.pdf

Post on 04-Jun-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  1/20

  M I N I S T E R U L F I N A N T E L OM I N I S T E R U L F I N A N T E L OM I N I S T E R U L F I N A N T E L OM I N I S T E R U L F I N A N T E L O R P U B L I C ER P U B L I C ER P U B L I C ER P U B L I C E

  A G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A LA G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A LA G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A LA G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A L

  D I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L AD I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L AD I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L AD I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L A T IT IT IT I

  A C T I V I T A T E A D E M E T O DA C T I V I T A T E A D E M E T O DA C T I V I T A T E A D E M E T O DA C T I V I T A T E A D E M E T O D O L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U IO L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U IO L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U IO L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U I

  F E B R U A R I E 2 0 1 3D . G . F . P . G A L A T I

  CONTRIBUII SOCIALE OBLIGATORII

  PENTRU PERSOANELE CARE REALIZEAZ VENITURI DIN :

  ACTIVITI INDEPENDENTE

  ACTIVITI AGRICOLE, SILVICULTUR I PISCICULTUR

  ASOCIERI FR PERSONALITATE JURIDIC

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  2/20

  P A G I N A 2

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  3/20

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  4/20

  P A G I N A 4

  In conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen nr. 125 din 27 decembrie 2011,pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ncepnd cu data de 1iulie 2012, competena de administrare a contribuiilor sociale obligatorii datorate de persoanelefizice prevzute la cap. II i III din Titlul IX^2Contributii sociale obligatorii al Codului fiscal revi-ne Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.

  PERSOANELE FIZICE care sunt administrate din punct de vedere al contribuiilor de

  asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat precum i al contribuiilor de asi-gurri sociale de sntate dup caz, ncepnd cu data de 01 iulie 2012 de ctre Agenia Naiona-l de Administrare Fiscal, sunt:

  ntreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individuale;

  membrii ntreprinderii familiale;

  persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activiti economi-ce;

  persoanele care realizeaz venituri din profesii libere;

  persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual, la careimpozitul pe venit se determin pe baza datelor din evidena contabil n partidsimpl;

  persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului pevenit, din drepturi de proprietate intelectual, din activiti desfurate n baza con-tractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelorde agent, din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar,din venitul obinut de o persoan fizic dintr-o asociere cu o persoan juridic con-tribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaz o persoan juridi-c, i din veniturile realizate att n Romnia ct i n strintate din asocieri frpersonalitate juridic potrivit titlului II din Codul fiscal.

  Persoanele care realizeaz venituri din activitile agricole prevzute la art. 71 a-lin.(1) Cod fiscal din urmtoarele activiti:a) cultivarea produselor agricole vegeta-le;b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole i altele asemenea;c) creterea iexploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, nstare natural.

  Persoanele care realizeaz venituri din activitile prevzute la art. 71 alin.(2) i a-lin.(5) Cod Fiscal din: activiti agricole pentru care nu au fost stabilite norme devenit i sunt venituri impozabile i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. IIVenituri din activiti independente precum i din recoltarea i valorificarea pro-duselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i ne-

  Simplificarea i unificarea legislaiei i a administrriicontribuiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  5/20

  P A G I N A 5D . G . F . P . G A L A T I

  lemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilor piscicole

  persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor, din investiii,din premii i ctiguri din jocuri de noroc, din operaiunea de fiducie potrivit titluluiIII din Codul fiscal, i din alte surse, astfel cum sunt prevzute la art 78 din Co-dul Fiscal

  persoanele care nu realizeaz venituri

  IMPORTANT

  ncepnd cu data de 1 iulie 2012, contribuiile sociale datorate de persoanele fiziceprevzute mai sus se achit la unitile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale nraza crora sunt luai n administrare contribuabilii, n conturi de venituri bugetare distin-cte, codificate cu codul de identificare fiscal al contribuabililor.

  n ceea ce privete persoanele care realizeaz venituri din activiti Independen-te, activiti agricole, silvicultur, piscicultur, asocieri fr personalitate juridic, careau calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii i la cel de asigurri sociale de snta-te, in paginile ce urmeaz am realizat o succint prezentare privind:

  Baza lunara de calcul al contribuiei de asigurri sociale (CAS)

  Cota de contribuie la CAS

  Veniturile pentru care nu se datoreaza CAS

  Plile anticipate n cazul contribuiei de asigurri sociale

  Declararea, definitivarea i plata contribuiilor de asigurri sociale

  Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate (CASS)

  Cota de contribuie la CAS S

  Veniturile pentru care nu se datoreaza CASS

  Plile anticipate n cazul contribuiei de asigurri sociale de sntate

  Declararea, definitivarea i plata contribuiilor de asigurri sociale de sntate

  NOTA: Prezentul ghid cuprinde si modificarile aduse Titlului IX^2Contributii so-ciale obligatorii al Codului fiscal, prin Ordonanta Guvernului nr.8/23.01.2013, pentru modifica-rea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri finan-ciar fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.54/23.01.2013.

 • 8/14/2019 contributii pfa.pdf

  6/20

  ntreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individualentreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individualentreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individualentreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individuale

  Membrii ntreprinderii familialeMembrii ntreprinderii familialeMembrii ntreprinderii familialeMembrii ntreprinderii familialePersoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activitiPersoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activitiPersoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activitiPersoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desfoare activiti

  economiceeconomiceeconomiceeconomice

  Persoanele care realizeaz venituri din profesii liberePersoanele care realizeaz venituri din profesii liberePersoanele care realizeaz venituri din profesii liberePersoanele care realizeaz venituri din profesii libere

  Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurrisociale (CAS)

  Venitul declarat sau

  Norma de venit,

  care nu poate fi mai mic de 35% din ctigul salarial mediu brut utilizatla fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i nici mai mare

  dect echivalentul a de 5 ori acest ctig

  Baz legal :

  Art.296*22 alin.(1) Cod fiscal

  Nu datoreaza CAS

  Persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimila-

  te salariilor i orice alte venituri din desfurarea unei activitidependente, venituri din pensii i venituri sub forma indemnizai-ilor de omaj, asigurate n sistemul public de pensii, persoaneleasigurate n sisteme proprii de asigurri sociale neintegrate nsistemul public de pensii, care nu au obligaia asigurrii n siste-mul public de pensii, precum i persoanele care au calitatea depensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz contribuia de asi-gurri sociale pentru veniturile obinute ca urmare a ncadrrii nuna sau mai multe dintre situaiile prevzutemai sus.

  Totodat contribuabilii al cror venit rmas dup deducerea dinvenitul total realizat a cheltuielilor efectuate n scopul realizrii acestuivenit, respectiv valoarea anual a normei de venit, dup caz, raportat lacele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menionat, nu datoreazcontribuie de asigurri sociale.

  Baz legal :

  Art. 296*23 alin.(4) i Art. 296*22 alin.(1) Cod fiscal

  Plile anticipate n cazul contribuiei de asigu-rri sociale

  Obligaiile lunare de plat n cazul contribuiei de asigurri soci-ale se stabilesc pe baza venitului declarat.

  n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigu-rri sociale pentru contribuabilii de mai sus se evideniaz lunar, iarplata acestei contribuii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pnla data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

  Baz legal :

  Art.296*24 alin.(2) i Art. 296*24 alin.(3) Cod fiscal

  Declararea, definitivarea i plata contribuiilor deasigurri sociale

  Declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul a con-tribuiilor sociale se realizeaz prin depunerea unei declaraii privindvenitul asigurat la sistemul public de pensii.

  Obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale su

View more