contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia hiv.ppt

Download Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

Post on 14-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  1/18

  Contributii la studiulContributii la studiulrezistenteirezistentei lala

  antiretrovirale inantiretrovirale ininfectia HIV/ SIDAinfectia HIV/ SIDACOORD

  ONATOR STIINTIFIC :COORDONATOR STIINTIFIC :

  CONF !NIV DR SORIN R!"INACONF !NIV DR SORIN R!"INA

  ABSOLVENT: MIOARA ION

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  2/18

  Avand in vedere amploarea fenomenului HIV/SIDA laAvand in vedere amploarea fenomenului HIV/SIDA lanivel mondial si implicatiile sale psiho-socio-nivel mondial si implicatiile sale psiho-socio-

  economice asupra individului cat si asupra intregiieconomice asupra individului cat si asupra intregiisocietati am considerat oportun sa efectuez unsocietati am considerat oportun sa efectuez un

  studiu asupra pacientilor cu aceasta maladie dinstudiu asupra pacientilor cu aceasta maladie din

  zona noastra geograca.zona noastra geograca.

  In prezent nu eista un tratament curativ singuraIn prezent nu eista un tratament curativ singuraposi!ilitate de lupta contra acestui "agel indposi!ilitate de lupta contra acestui "agel indterapia antiretrovirala.terapia antiretrovirala.

  #tilizarea indelungata a tratamentului antiretroviral#tilizarea indelungata a tratamentului antiretroviral$%&-'( ani) a creat fenomenul de rezistenta.$%&-'( ani) a creat fenomenul de rezistenta.

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  3/18

  *valuarea de moment a rezistentei la*valuarea de moment a rezistentei laantiretrovirale a virusului HIV siantiretrovirale a virusului HIV si

  demonstrarea utilitatii metodei indemonstrarea utilitatii metodei inconducerea terapieiconducerea terapiei ..

  +!iectiv,+!iectiv,

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  4/18

  aterial si metoda,aterial si metoda,

  Studiu prospectiv de evaluare aStudiu prospectiv de evaluare atestelor de rezistenta efectuate latestelor de rezistenta efectuate la

  pacientii HIV/SIDA din cadrulpacientii HIV/SIDA din cadrulentrului egional de om!atere aentrului egional de om!atere a

  HIV/SIDA onstanta care auHIV/SIDA onstanta care au

  necesitat testarea rezistentei lanecesitat testarea rezistentei laantiretrovirale $esec terapeutic,antiretrovirale $esec terapeutic,

  clinic0 virusologic0 imunologic).clinic0 virusologic0 imunologic).

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  5/18

  ezultate,ezultate, Din totalul de 112 pacienti a"ati in evidenta0 314 pacienti primescDin totalul de 112 pacienti a"ati in evidenta0 314 pacienti primesctratament cu antiretrovirale.tratament cu antiretrovirale. Din totalul pacientilor cu tratament antiretroviral la %11 de pacienti s-Din totalul pacientilor cu tratament antiretroviral la %11 de pacienti s-

  a constatat esec terapeutic0 initial pe !aza datelor clinice si ulteriora constatat esec terapeutic0 initial pe !aza datelor clinice si ulteriorpe !aza datelor virusologicepe !aza datelor virusologicesi imunologicesi imunologice. Din acest total la 4'. Din acest total la 4'pacienti s-au efectuat teste de rezistenta virala0 alte %'4 ind in lucru.pacienti s-au efectuat teste de rezistenta virala0 alte %'4 ind in lucru.

  5a ecare pacient am intocmit se de supravaghere unde am urmarit,5a ecare pacient am intocmit se de supravaghere unde am urmarit,

  nume0 prenumenume0 prenume varstavarsta sese mediul de provenientamediul de provenienta calea de transmitere a infectiei HIVcalea de transmitere a infectiei HIV afectiuni in momentul esecului 6AVafectiuni in momentul esecului 6AV

  schema de 6AVschema de 6AV evolutia valorilor D 2 $anterior si in momentul esecului 6AV)evolutia valorilor D 2 $anterior si in momentul esecului 6AV) evolutia valorilor nivelului viral $anterior si in momentul eseculuievolutia valorilor nivelului viral $anterior si in momentul esecului

  6AV)6AV)

  hartile de rezistentahartile de rezistenta

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  6/18

  #onderea $acientilor cu trata%ent antiretroviral din#onderea $acientilor cu trata%ent antiretroviral din

  totalul $acientilor infectatitotalul $acientilor infectatia&ati in evidentaa&ati in evidentacliniciiclinicii

  7acienti infectati a"ati in evidenta clinicii7acienti infectati a"ati in evidenta clinicii 1121127acienti su! tratament AV7acienti su! tratament AV 314314

  7acienti fara tratament AV7acienti fara tratament AV 8888

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  7/18

  Re$artitia $acientilor care au dezvoltatRe$artitia $acientilor care au dezvoltat

  rezistenta la antiretroviralerezistenta la antiretrovirale

  7aci7acieenti a"ati in tratament cu AVnti a"ati in tratament cu AV 314314

  7acienti ce au dezvoltat rezistenta la7acienti ce au dezvoltat rezistenta la

  AVAV%11%11

  7acienti ce nu au dezvoltat rezistenta la7acienti ce nu au dezvoltat rezistenta laAVAV

  28&28&

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  8/18

  Afectiuni/%anifestari in %o%entul efectuarii testelorAfectiuni/%anifestari in %o%entul efectuarii testelor

  de rezistentade rezistenta

  AfectiuniAfectiuni Nu%ar deNu%ar de

  cazuricazuri

  'i%fadeno$atie (eneralizata'i%fadeno$atie (eneralizata )*+)*+

  Sarco% ,a$osiSarco% ,a$osi --

  #neu%onii intrestitiale recurente#neu%onii intrestitiale recurente )+.)+.

  Her$es si%$le labial recidivantHer$es si%$le labial recidivant 0-0-

  Her$es 1oster recidivantHer$es 1oster recidivant%ultider%ato%al%ultider%ato%al

  2.2.

  Candidoze oraleCandidoze orale .*.*

  'euco$la3ie $aroasa'euco$la3ie $aroasa ).).

  T4C $ul%onarT4C $ul%onar )-)-

  T4C etra$ul%onarT4C etra$ul%onar --

  Infectie cu C5VInfectie cu C5V )+)+

  Too$las%ozaToo$las%oza ..

  6ncefalo$atie HIV6ncefalo$atie HIV **

  Sindro% de slabireSindro% de slabire 7.7.

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  9/18

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  10/18

  vo u a va or or %e a e % oc e or

  CD2CD2Valoarea medie a D2 anterior efectuariiValoarea medie a D2 anterior efectuarii

  testului de rezistentatestului de rezistenta

  0.*80.*800

  Valoarea %edie a CD2 in %o%entulValoarea %edie a CD2 in %o%entulefectuarii testului de rezistentaefectuarii testului de rezistenta

  7+987+98

  **

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  11/18

  6volutia valorilor %edii ale nivelului viral6volutia valorilor %edii ale nivelului viral

  Valoarea %edie a nivelului viral anterioara efectuariiValoarea %edie a nivelului viral anterioara efectuariitestuluitestului

  de rezistentade rezistenta

  ))+0))+0co$ii/%co$ii/%

  llValoarea %edie a nivelului viral in %o%entul efectuariiValoarea %edie a nivelului viral in %o%entul efectuariitestului de rezistentatestului de rezistenta

  .0-+9.0-+9co$ii/%co$ii/%

  ll

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  12/18

  Distributia $acientilor neco%$lianti la trata%entulDistributia $acientilor neco%$lianti la trata%entul

  ARVARV

  Total $acienti cuTotal $acienti cutestari aletestari ale

  rezistentei larezistentei la

  ARVARV

  #acienti#acientico%$liantico%$lianti

  #acienti#acienti

  neco%$liantineco%$lianti

  *+*+ 7777 ).).

  63%

  37%Pacienti complianti

  Pacienti necomplianti

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  13/18

  +D*5* D* 6*S6* D* *9IS6*:6A+D*5* D* 6*S6* D* *9IS6*:6A

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  14/18

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  15/18

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  16/18

 • 7/23/2019 Contributii la studiul rezistentei antiretrovirale in infectia HIV.ppt

  17/18

  %.%. 7ana in prezent eradicarea virusului nu s-a7ana in prezent eradicarea virusului nu s-areusit0 scopul terapiei antiretrovirale ind sareusit0 scopul terapiei antiretrovirale ind sarealizezeze supresia replicarii HIV la nivelurilerealizezeze supresia replicarii HIV la nivelurilenedetecta!ile si sa o mentina astfel cat mai multnedetecta!ile si sa o mentina astfel cat mai multtimp posi!il. + alegere reusita a antiretroviralelortimp posi!il. + alegere reusita a antiretroviralelordepinde de !una cunoastere preala!ila a ecienteidepinde de !una cunoastere preala!ila a ecientei

  antivirale a ecarui produs separat si in conditii deantivirale a ecarui produs separat si in conditii deasociere0 a potentialului de inductie a rezistenteiasociere0 a potentialului de inductie a rezistenteivirale0 a interactiunilor cu alti produsi retroviralivirale0 a interactiunilor cu alti produsi retroviralisau medicatia asociata0 a reactiilor adverse si asau medicatia asociata0 a reactiilor adverse si atoicitatii.toicitatii.

  '. a orice terapie anti!iotica creaza aparitia de'. a orice terapie anti!iotica creaza aparitia demutante rezistente care pot periclita succesulmutante rezistente care pot periclita succesulterapeutic ducand chiar la esec;terapeutic ducand chiar la esec;

  CONC'!1IICONC'!1II