confesiunile unui asasin economic-john perkins

30
Confesiunile unui Confesiunile unui asasin economic-John asasin economic-John Perkins Perkins Coordonator:Prep.Andreea Coordonator:Prep.Andreea Rugea Rugea Studenti:Isai Studenti:Isai Filip,Ghitea Bogdan si Filip,Ghitea Bogdan si Kovacs Attila Kovacs Attila

Upload: timi-udv

Post on 06-Dec-2014

266 views

Category:

Documents


13 download

DESCRIPTION

-

TRANSCRIPT

Page 1: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Confesiunile unui asasin Confesiunile unui asasin economic-John Perkinseconomic-John Perkins

Coordonator:Prep.Andreea RugeaCoordonator:Prep.Andreea Rugea

Studenti:Isai Filip,Ghitea Bogdan Studenti:Isai Filip,Ghitea Bogdan si Kovacs Attilasi Kovacs Attila

Page 2: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Date biografice:Date biografice:

Autorul s-a nascut in 28 ianuarie Autorul s-a nascut in 28 ianuarie 1945 in Hanover,New 1945 in Hanover,New Hampshire,intr-o familie Hampshire,intr-o familie apartinand clasei de mijlocapartinand clasei de mijloc

Mama sa era profesoara de Mama sa era profesoara de latina la Tilton Schoollatina la Tilton School

Tatal sau a fost locotenent de Tatal sau a fost locotenent de marina in cel de Al Doilea marina in cel de Al Doilea Razboi Mondial,artilerist in garda Razboi Mondial,artilerist in garda militara insarcinata cu paza unui militara insarcinata cu paza unui petrolier al marinei comercialepetrolier al marinei comerciale

Page 3: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Este internat intr-un spital din Texas din cauza Este internat intr-un spital din Texas din cauza unei fracturi de sold,dupa care devine la randul unei fracturi de sold,dupa care devine la randul sau profesor de limbi la Tilton School.sau profesor de limbi la Tilton School.

Dupa terminarea scolii primare si gimnaziale,John Dupa terminarea scolii primare si gimnaziale,John Perkins este admis gratuit la Tilton SchoolPerkins este admis gratuit la Tilton School

Dupa ce absolva Tilton School,studiaza la Dupa ce absolva Tilton School,studiaza la Middlebury timp de un an dupa care renunta si se Middlebury timp de un an dupa care renunta si se inscrie la Boston University la Administrarea inscrie la Boston University la Administrarea Afacerilor Afacerilor

Page 4: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Cartea este structurata in 4 parti dispuse in Cartea este structurata in 4 parti dispuse in ordine cronologica:ordine cronologica:

Partea I:Din 1963 pana in 1971Partea I:Din 1963 pana in 1971

Partea II:din 1971 pana in 1975Partea II:din 1971 pana in 1975

Partea III:din 1975 pana in 1981Partea III:din 1975 pana in 1981

Partea IV:din 1981 pana in prezentPartea IV:din 1981 pana in prezent

Page 5: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Partea IPartea I

Dupa terminearea Dupa terminearea liceului(Tilton)primeste o bursa liceului(Tilton)primeste o bursa sportiva la Brown si o bursa de sportiva la Brown si o bursa de studii la Middleburystudii la Middlebury

Este “convins” de catre tatal sau sa Este “convins” de catre tatal sau sa accepte bursa de studii la accepte bursa de studii la Midddlebury unde o intalneste pe Midddlebury unde o intalneste pe Ann cu care se va casatori Ann cu care se va casatori ulterior si pe Farhad…cel care-l ulterior si pe Farhad…cel care-l incurajeaza sa abandoneze incurajeaza sa abandoneze Middlebury si sa se mute in Middlebury si sa se mute in BostonBoston

Page 6: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Obtine o slujba ca asistent personal al redactorului Obtine o slujba ca asistent personal al redactorului sef la jurnalul Sunday Advertiser(1965)sef la jurnalul Sunday Advertiser(1965)

Pentru a evita incorporarea in armata se inscrie la Pentru a evita incorporarea in armata se inscrie la Boston University la Administrarea Boston University la Administrarea Afacerilor(1966)Afacerilor(1966)

Se casatoreste cu Ann care ii face cunostinta cu Se casatoreste cu Ann care ii face cunostinta cu un prieten de-al tatalui ei,poreclit unchiul Frank un prieten de-al tatalui ei,poreclit unchiul Frank care ii ofera o slujba la NSA pentru a amana care ii ofera o slujba la NSA pentru a amana incorporarea,din acest moment incepand incorporarea,din acest moment incepand instructia sa in arta spionajuluiinstructia sa in arta spionajului

Se ofera voluntar la Peace Corps,fiind trimis in Se ofera voluntar la Peace Corps,fiind trimis in Ecuador.Aici il cunoaste pe Einar Ecuador.Aici il cunoaste pe Einar Greve,vicepresedinte la Chas. T. Main Inc.Greve,vicepresedinte la Chas. T. Main Inc.(MAIN).(MAIN).

Page 7: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

La sfarsitul misiunii sale la Peace La sfarsitul misiunii sale la Peace Corps,Einar il invita la un interviu Corps,Einar il invita la un interviu pentru o slujba la sediul central din pentru o slujba la sediul central din Boston al companiei MAINBoston al companiei MAIN

In urma interviului devine economist la In urma interviului devine economist la MAIN(o firma internationala de MAIN(o firma internationala de consultanta care isi mentinea consultanta care isi mentinea anonimatul si care era insarcinata cu anonimatul si care era insarcinata cu studii prin care sa determine daca studii prin care sa determine daca Banca Mondiala ar trebui sau nu sa Banca Mondiala ar trebui sau nu sa imprumute miliarde de dolari diferitelor imprumute miliarde de dolari diferitelor tari in curs de dezvoltare pentru tari in curs de dezvoltare pentru proiecte de infrastructura)proiecte de infrastructura)

Page 8: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Este pregatit de Claudine Martin pentru a deveni AE(asasin economic)Este pregatit de Claudine Martin pentru a deveni AE(asasin economic)

Obiectul activitaii de AE:Obiectul activitaii de AE: Sa justifice imprumuturi internationale uriase care erau directionate Sa justifice imprumuturi internationale uriase care erau directionate

inapoi catre MAIN sau alte companii din inapoi catre MAIN sau alte companii din SUA(Bechtel,Halliburton,Stone&Webster etc) prin proiecte SUA(Bechtel,Halliburton,Stone&Webster etc) prin proiecte gigantice de inginerie tehnologica si constructiigigantice de inginerie tehnologica si constructii

Trebuia sa lucreze cu scopul de a falimenta tarile care obtineau Trebuia sa lucreze cu scopul de a falimenta tarile care obtineau imprumuturile astfel incat sa fie obligate pentru totdeauna la imprumuturile astfel incat sa fie obligate pentru totdeauna la creditorii lor si sa determina tinte usoare, in cazul in care era creditorii lor si sa determina tinte usoare, in cazul in care era nevoie de anumite favoruri printre care baze militare, voturi ONU nevoie de anumite favoruri printre care baze militare, voturi ONU sau exploatarea titeiului sau alte resursesau exploatarea titeiului sau alte resurse

““Slujba mea era sa analizez efectele investitiilor de miliarde de dolari intr-Slujba mea era sa analizez efectele investitiilor de miliarde de dolari intr-o tara,[…]sa concep studii care sa proiecteze o crestere o tara,[…]sa concep studii care sa proiecteze o crestere economica in viitori 25 de ani si care sa evalueze impactul pe care economica in viitori 25 de ani si care sa evalueze impactul pe care l-ar putea avea diferitele proiecte”l-ar putea avea diferitele proiecte”

Page 9: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Halliburton Brown&RootHalliburton Brown&Root

BechtelBechtel

Arthur D Little Stone&Webster Arthur D Little Stone&Webster

Page 10: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

IndoneziaIndoneziaIn Indonezia scopul echipei In Indonezia scopul echipei

era:era:

--salvarea tarii din salvarea tarii din ghearele comunismuluighearele comunismului

-punerea la punct a unei -punerea la punct a unei strategii pentru strategii pentru electrificarea insulei electrificarea insulei JavaJava

-asigurarea functionarii -asigurarea functionarii optime a industriei optime a industriei petroliere si celelate petroliere si celelate care o deservesccare o deservesc

Page 11: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Scopul lui J.Perkins era sa Scopul lui J.Perkins era sa dovedeasca prin cercetarile sale dovedeasca prin cercetarile sale ca electrificarea insulei Java va ca electrificarea insulei Java va duce la o crestere economica de duce la o crestere economica de cel putin 17% pe an pe urmatorii cel putin 17% pe an pe urmatorii 25 de ani…acest lucru fiind 25 de ani…acest lucru fiind imposibil deoarece cele mai imposibil deoarece cele mai bune rezultate au fost de 7-9% bune rezultate au fost de 7-9% pe an in perioadele bune,6% ar pe an in perioadele bune,6% ar fi mai corect dupa spusele lui fi mai corect dupa spusele lui Howard Parker(responsabil cu Howard Parker(responsabil cu analiza cantitatii de energie si analiza cantitatii de energie si capacitatii de incarcare de care capacitatii de incarcare de care avea nevoie insula Java)avea nevoie insula Java)

Page 12: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

In urma analizei si rezultatelor juste a lui Howard Parker de 8%,acesta In urma analizei si rezultatelor juste a lui Howard Parker de 8%,acesta este concediat deoarece astfel de rezultate nu se potriveau unei tari este concediat deoarece astfel de rezultate nu se potriveau unei tari cu “potentialul” Indonezieicu “potentialul” Indoneziei

Pe de alta parte,rezultatele lui Perkins care justificau cresterea cu 17-Pe de alta parte,rezultatele lui Perkins care justificau cresterea cu 17-20% i-au adus o promovare si anume slujba lui Howard.20% i-au adus o promovare si anume slujba lui Howard.

Dupa prezentarea concluziilor sale la o intalnire oficiala cu agentiile Dupa prezentarea concluziilor sale la o intalnire oficiala cu agentiile internationale de imprumut,rapoartele i-au fost aprobate si Indonezia a internationale de imprumut,rapoartele i-au fost aprobate si Indonezia a primit imprumuturile.primit imprumuturile.

Page 13: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Partea II:PanamaPartea II:Panama

Scopul lui Perkins in Panama pe Scopul lui Perkins in Panama pe Generalul Omar Torrijos sa Generalul Omar Torrijos sa accepte imprumuturile accepte imprumuturile internationale in schimbul internationale in schimbul angajarii firmelor de inginerie si angajarii firmelor de inginerie si constructii americaneconstructii americane

Dupa o conversatie cu Torrijos Dupa o conversatie cu Torrijos acesta cere acesta cere electricitatea,transportul,comunicelectricitatea,transportul,comunicatiile sa ajunga pana la cel mai atiile sa ajunga pana la cel mai sarac dintre saraci si sa fie sarac dintre saraci si sa fie subventionate;pe langa acestea subventionate;pe langa acestea el cerea ajutor si pentru el cerea ajutor si pentru agricultura.agricultura.

Page 14: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

El nu dorea sa se El nu dorea sa se imbogateasca imbogateasca impovarandu-si tara cu impovarandu-si tara cu datorii vesnice fata de datorii vesnice fata de SUA si coorporatocratie.SUA si coorporatocratie.

La sfarsitul La sfarsitul intalnirii,Perkins obtine intalnirii,Perkins obtine contractele pentru contractele pentru planul de dezvoltare planul de dezvoltare conditia fiind ca cererile conditia fiind ca cererile lui Torrijos sa fie lui Torrijos sa fie indeplinite(sub indeplinite(sub supravegherea lui)supravegherea lui)

Page 15: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Arabia SauditaArabia Saudita

In 1974 un diplomat din Arabia In 1974 un diplomat din Arabia Saudita i-a aratat niste Saudita i-a aratat niste fotografii cu capitala tarii fotografii cu capitala tarii sale,Riad.Una din fotografii sale,Riad.Una din fotografii prezenta o turma de capre prezenta o turma de capre care scotoceau printr-o care scotoceau printr-o gramada de gunoi din fata gramada de gunoi din fata unei cladiri guvernamentaleunei cladiri guvernamentale

““-Nici un saudit care se -Nici un saudit care se respecta nu ar accepta respecta nu ar accepta vreodata sa adune vreodata sa adune gunoiul.Il lasam in seama gunoiul.Il lasam in seama animalelor”animalelor”

Page 16: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Fiind “cel mai mare regat Fiind “cel mai mare regat al petrolului din lume” al petrolului din lume” la vremea aceea la vremea aceea Perkins pune la cale Perkins pune la cale un plan prin care un plan prin care doreste sa ridice doreste sa ridice nivelul de dezvoltare a nivelul de dezvoltare a tarii la nivelul tarii la nivelul SUA,adica in schimbul SUA,adica in schimbul petrodolarilor firmele petrodolarilor firmele americane vor americane vor dezvolta infrastructura dezvolta infrastructura tarii.tarii.

Page 17: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Pe langa acestea Casa de Pe langa acestea Casa de Saud primea din partea Saud primea din partea SUA sprijin politic si la SUA sprijin politic si la nevoie si sprijin militar nevoie si sprijin militar astfel asigurand astfel asigurand continuitatea lor la continuitatea lor la conducerea tariiconducerea tarii

Deoarece nivelul de Deoarece nivelul de dezvoltare al Arabiei dezvoltare al Arabiei Saudite era Saudite era medieval,”afacerea” medieval,”afacerea” promitea numeroase promitea numeroase contracte in toate contracte in toate sectoarele,aducand profitat sectoarele,aducand profitat atat pentru MAIN cat si atat pentru MAIN cat si pentru concurenta acesteia pentru concurenta acesteia pe o perioada indelungata.pe o perioada indelungata.

Page 18: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Petrodolar = Petrodolar = Dolar american obținut prin Dolar american obținut prin vânzarea petrolului de către țările vânzarea petrolului de către țările exportatoare de petrolexportatoare de petrol

Page 19: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Partea III:IranPartea III:Iran

La fel ca in Arabia Saudita nu era La fel ca in Arabia Saudita nu era necesar ca Iranul sa se indatoreze necesar ca Iranul sa se indatoreze pentru a-si finanta lista de proiecte pentru a-si finanta lista de proiecte deoarece era o tara bigata in petroldeoarece era o tara bigata in petrol

Iranul era sensibil diferit fata de Arabia Iranul era sensibil diferit fata de Arabia Saudita prin faptul ca avea o Saudita prin faptul ca avea o populatie mai numeroasa,care desi populatie mai numeroasa,care desi orientala si musulmana nu era de orientala si musulmana nu era de origine araba…prin urmare origine araba…prin urmare Washingtonul si comunitatea Washingtonul si comunitatea oamenilor de afaceri au aplicat o oamenilor de afaceri au aplicat o abordare diferita:l-au transformat pe abordare diferita:l-au transformat pe sah intr-un simbol al progresului.sah intr-un simbol al progresului.

Page 20: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Obiectivul celor de la Obiectivul celor de la MAIN era sa analizeze MAIN era sa analizeze potentialul de dezvoltare potentialul de dezvoltare regionala si apoi sa regionala si apoi sa proiecteze sistemul de proiecteze sistemul de proucere,distributie si proucere,distributie si transport al energiei transport al energiei electrice care sa furnizeze electrice care sa furnizeze energia atat de energia atat de importanta,necresara importanta,necresara stimularii cresterii stimularii cresterii industriale si comerciale pe industriale si comerciale pe care o prognozau analizele care o prognozau analizele noastrenoastre

Page 21: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Pentru atingerea acestor scopuri ei Pentru atingerea acestor scopuri ei se bazau pe faptul ca sahul era se bazau pe faptul ca sahul era iubit de catre poporul sauiubit de catre poporul sau

Perkins a fost avertizat de catre un Perkins a fost avertizat de catre un personaj care dorea sa ramana personaj care dorea sa ramana anonim ca intreaga lume anonim ca intreaga lume musulmana il ura pe sah si ca musulmana il ura pe sah si ca acesta nu va mai ramane mult la acesta nu va mai ramane mult la putereputere

Perkins nu-si avertizeaza compania Perkins nu-si avertizeaza compania despre acesta informatie,prin despre acesta informatie,prin urmare in 1978 odata cu lovitura urmare in 1978 odata cu lovitura de stat din Iran…sahul fuge in de stat din Iran…sahul fuge in Egipt,iar MAIN pierde milioane Egipt,iar MAIN pierde milioane de dolari asemenea multora din de dolari asemenea multora din rivavlii lor.rivavlii lor.

Page 22: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

DemisionezDemisionez

In timpul unei excursii in In timpul unei excursii in Insulele Virgine isi Insulele Virgine isi reevalueaza viata si isi da reevalueaza viata si isi da seama ca ceea ce uraste nu seama ca ceea ce uraste nu avea legatura cu avea legatura cu parintii,Tilton sau alte parintii,Tilton sau alte lucruri,ceea ce uraste este lucruri,ceea ce uraste este viata sa,pe el insusi si viata sa,pe el insusi si activitatea pe care o facea.activitatea pe care o facea.

Se intoarce la Boston pe 1 Se intoarce la Boston pe 1 aprilie 1980,intra in biroul aprilie 1980,intra in biroul presedintelui MAIN si isi da presedintelui MAIN si isi da demisiademisia

Page 23: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Partea IVPartea IV

1981 este profund afectat 1981 este profund afectat cand presedintele cand presedintele Ecuadorului,Jaime Ecuadorului,Jaime Roldos si presedintele Roldos si presedintele statului Panama,Omar statului Panama,Omar Torrijos mor in Torrijos mor in ingrozitoare accidente ingrozitoare accidente aerienecare aveau aerienecare aveau toate elementele toate elementele caracteristice unor caracteristice unor asasinate comise de asasinate comise de CIACIA

Page 24: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

In acelasi an se In acelasi an se casatoreste pentru casatoreste pentru a doua oara cu o a doua oara cu o femeie a carei tata femeie a carei tata este arhitect sef la este arhitect sef la corporatia Bechtel corporatia Bechtel si responsabil cu si responsabil cu proiectarea si proiectarea si construirea construirea oraselordin Arabia oraselordin Arabia SauditaSaudita

Page 25: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

In 1982 infiinteaza In 1982 infiinteaza Independent Power Independent Power Systems Systems Inc(IPS),companie Inc(IPS),companie care avea ca obiect care avea ca obiect de activitate de activitate producerea producerea electricitatii electricitatii nedaunatoare nedaunatoare mediului inconjuratormediului inconjurator

Page 26: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

In urma invaziei statului In urma invaziei statului Panama de catre Panama de catre trupele SUA,vinde trupele SUA,vinde IPS si se IPS si se pensioneaza la 45 pensioneaza la 45 de anide ani

In perioada 1992-2000 In perioada 1992-2000 urmareste esecul urmareste esecul asasinilor economici asasinilor economici din Irak care a avut din Irak care a avut drept rezultat drept rezultat Razboiul din Golf.Razboiul din Golf.

Page 27: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Incepe a treia oara sa scrie cartea despre asasini economici,dar este din nou invins prin amenintari si mite.

Page 28: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

Incearca sa-si Incearca sa-si linisteasca constiinta linisteasca constiinta scriind carti despre scriind carti despre populatii indigene, populatii indigene, prin sprijinul acordat prin sprijinul acordat organizatiilor organizatiilor nonprofit,prin nonprofit,prin prelegeri tinute la prelegeri tinute la adunarile New adunarile New Age,prin calatoriile in Age,prin calatoriile in Amazon etcAmazon etc

Page 29: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

2003-2004 Scrie Confesiunile unui asasin 2003-2004 Scrie Confesiunile unui asasin economiceconomic

Page 30: Confesiunile Unui Asasin Economic-John Perkins

THE ENDTHE END