conferinta finala-prezentare proiect · xxx gfnfjdvjojujbujwb sp 2elhfwlyh 2elhfwly jhqhudo...

of 25 /25
www.femeicuinitiativa.ro 30 octombrie 2015 Conferința finală

Author: others

Post on 10-May-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.femeicuinitiativa.ro30 octombrie 2015

  Conferința finală

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 2

  www.femeicuinitiativa.ro

  Pentru femei cu iniţiativă!De la femei cu iniţiativă!

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 3

  www.femeicuinitiativa.ro

  Prezentarea proiectuluiTitlu: Șanse și drepturi egale!ID: 130458 Domeniul major de intervenţie: 6.3Durata: 18 luniPerioada: mai 2014 – octombrie 2015Proiect multiregional:

  București-Ilfov, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 4

  www.femeicuinitiativa.ro

  Manager de proiect: Mariana ButeicăParteneri:

  Solicitant: Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul BucureştiPartener 1: First Job School SRLPartener 2: Projob Profile SRLPartener 3: Consult Meridian CFP SRL

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 5

  www.femeicuinitiativa.ro

  ObiectiveObiectiv general:

  Prevenirea discriminării pe criterii de gen și promovarea principiilor egalității de şanse și tratament nediscriminatoriu pe piaţa munciiObiective specifice:

  Diminuarea stereotipurilor de gen în societate și în media prin campanii adresate reprezentanţilor și angajaţilor mass-media, administrațieipublice locale și centrale, precum și personalului organizaţiilor societățiicivile;Furnizarea de instruire pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul iniţierii de activități independente, pentru cel puțin 68 de femei;Furnizarea de servicii de calificare pentru 736 femei, pentru o integrare mai ușoară pe piața muncii, creşterea şanselor de avansare sau iniţierea de afaceri;Servicii suport adresate femeilor care doresc să-și iniţieze propria afacere și iniţierea de 5 afaceri pe cont propriu.

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 6

  www.femeicuinitiativa.ro

  Grup țintă: FemeiA4 – Consiliere profesională și analiza nevoilor de formare profesionalăA7 – Activități de formare profesionalăA9 – Sprijin în vederea deschiderii unei afaceri

  Grup țintă: Autorități publice locale și centrale, ONG-uri

  A6 – Promovarea principiului egalității de sanse și de gen lanivelul autorităților publice și al ONG-urilorA8 – Studiu privind segregarea bazată pe gen pe piața muncii

  Managementul proiectuluiA1 – Managementul proiectuluiA2 – AchizițiiA3 – Activități de informare / publicitate

  Activitățileproiectului

  Grup țintă: Mass MediaA5 – Campanie pentru a conștientiza efectele negative ale perpetuării stereotipurilor de gen și a discriminărilor întâlnite în mass-media

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 7

  www.femeicuinitiativa.ro

  Cursuri organizate în cadrul proiectuluiRegiunea București – Ilfov

  Competențe antreprenorialeContabilitate în partidă simplăFormatorConfecționer ansamblor articole din textileÎngrijitor bătrâni la domiciliuBabysitter

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 8

  www.femeicuinitiativa.ro

  Grup țintă: Femei

  Spoturi radio și TVCursuri de formare profesională pentru920 de femei din cele patru regiuni de dezvoltare

  50 de femei îndrumate pentru întocmirea planurilor de afaceri, 10premii pentru cele mai bune planuri de afaceri, 5 subvenții pentru înființarea unei noi afaceri

  Rezultate așteptate și realizateRealizat

  947

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 9

  www.femeicuinitiativa.ro

  Grup țintă: Autorități publice locale șicentrale, ONG-uri

  3 workshop-uri pentru 20 de manageri și 70 de angajați ai autorităților publice și locale, precum și pentru 20 de angajatiai organizațiilor societății civile

  Un ghid privind promovarea egalității de șanse și de gen pe piațamuncii

  Un raport referitor la conștientizarea efectelor negative ale segregării pe gen și

  impulsionarea factorilor de decizie de a iniția măsuri concrete în vederea reducerii

  disparităților

  Rezultate așteptate și realizate

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 10

  www.femeicuinitiativa.ro

  Grup țintă: Mass Media

  Rezultate așteptate și realizate3 seminarii pentru minim 15 experți și60 operatori mass-media

  O broșurăreferitoare la stereotipurile întâlnite în mass-media

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 11

  www.femeicuinitiativa.ro

  Roluri în proiectPFAIPMM-MB - Solicitantul finanțării

  A asigurat managementul proiectului și reprezintă parteneriatul în relația cu OIRPOSDRU Regiunea VestA participat la toate activitățile proiectului

  Derulează activități în regiunea București - Ilfov

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 12

  www.femeicuinitiativa.ro

  Activități principaleTraining pentru 256 de femei din grupul țintă, în perioada mai 2014 – oct. 2015

  Competenţe AntreprenorialeContabilitate în partidă simplăFormatorConfecționer asamblor articole textileBabysitterÎngrijitor bătrâni la domiciliu Servicii suport adresate femeilor care doresc să-șiiniţieze propria afacere

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 13

  www.femeicuinitiativa.ro

  Activități principale2 conferințe lansare/inchidere proiectUn workshop pentru angajați ai autorităților publice și locale, precum și ai organizațiilor societății civile - promovarea principiului egalitățiide sanse și de genElaborarea unui ghid privind promovarea egalității de șanse și de genUn seminar pentru pentru experți și operatori mass-media – contra perpetuării stereotipurilor de gen și a discriminărilor întâlnite în mass-mediaRealizarea unei broșuri, ca urmare a analizei stereotipurilor de gen din materialele publicate în mass mediaSpot TV de promovare a egalității de șansePromovarea proiectului

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 14

  www.femeicuinitiativa.ro

  Moment de bilanțIndicatorii au fost atinși, activitățile au fost realizate, dar ceea ce ne preocupă este:În ce măsură am reusit

  să transpunem filozofia proiectuluiîn fapte si rezultate?

  Lumini și umbre în implementarea proiectului

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 15

  www.femeicuinitiativa.ro

  Lumini și umbre în implementarea proiectuluiCe scrie mai jos?

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 16

  www.femeicuinitiativa.ro

  Ce vedeți în desenul de mai jos?

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 17

  www.femeicuinitiativa.ro

  Dar în următorul?

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 18

  www.femeicuinitiativa.ro

  Aspecte pozitiveProiectul abordează o tematică extrem de relevantă –egalitatea de șanse și de gen pe piața muncii – pe cât este de stringentă, pe atât este încă puțin aprofundată șiînțeleasă de părțile implicatePrin activitățile desfășurate și diseminarea materialelor elaborate, am devenit parte a bulgărelui de zăpadă care îi antrenează pe cei din jur în eforturile de promovare a egalității de șanse și de gen pe piața muncii și de reducere a stereotipurilor de gen în societatea noastrăAm cunoscut femei fascinante și sperăm să rămânem în contact mereu

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 19

  www.femeicuinitiativa.ro

  Probleme și obstacole pe parcurs (1)La nivel administrativ

  Balanța dintre formă și fond nu stă în echilibru în proiecte

  Birocrație excesivăÎntîrzieri în comunicare și în plățiModificări frecvente ale regulilor, chiar și cu efecte retroactive

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 20

  www.femeicuinitiativa.ro

  Probleme și obstacole pe parcurs (2)La nivel de management de proiect

  Factori cu impact major asupra succesului proiectului

  Calitatea propunerii de proiectCalitatea parteneriatuluiColaborarea pentru găsirea soluțiilor adecvate ale problemelor inerente la implementare

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 21

  www.femeicuinitiativa.ro

  Probleme și obstacole pe parcurs (3)La nivelul realizării activităților proiectului

  Stilul de lucru de tipul „se poate și așa” este încă specific multora dintre cei implicați în proiecte, fie ei parteneri, membri în echipele de implementare sau beneficiari ai serviciilor furnizateRelația client – furnizor nu se bazează întotdeauna pe respect reciproc între cei implicați

  Așteptări nerealiste față de proiecte, în cazul unora dintre persoanele grupului țintă

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 22

  www.femeicuinitiativa.ro

  Ce urmează?Organizarea în 2016 a unor cursuri de calificare nou intrate în portofoliul nostruAtragerea de noi membri dintre persoanele interesate de egalitatea de șanse și de genAlte idei?

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 23

  www.femeicuinitiativa.ro

  Întrebări?Propuneri?Observații?

 • 30 octombrie 2015 Conferința finală 24

  www.femeicuinitiativa.ro

  Mai multe informații:[email protected]@faimm.roTelefon: 021-3168046 Fax: 021-3131793 Mobil: 0766440301

 • www.femeicuinitiativa.ro

  Vă mulțumim!