conexiuni critice -...

27
David Gould 14-15 mai 2019 Conferința “Competențe pentru locuri de muncă”; Chișinău, Moldova CONEXIUNI CRITICE : Promovarea creșterii economice și a rezilienței în Europa și Asia Centrală Pentru mai multe detalii, date și raportul complet, vă rugăm să vizitați: http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/critical-connections

Upload: others

Post on 15-Oct-2019

26 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

David Gould

14-15 mai 2019 Conferința “Competențe pentru locuri de muncă”; Chișinău, Moldova

CONEXIUNICRITICE :Promovarea creșterii economice și a rezilienței în Europa și Asia Centrală

Pentru mai multe detalii, date și raportul complet, vă rugăm să vizitați:http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/critical-connections

Page 2: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Cum arată conectivitatea ECA?

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ

Page 3: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Comerțul a crescut în cadrul ECA, iar Germania este hub-ulcentral, deși China deține o cotă mai mareDimensiunea fiecărui țară-nod reflectă volumul total al comerțului. Fiecare nod are două legături de ieșire care indică doi parteneri de export de top ai țării

Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

2000 2014

Sursa: Calculele autorilor bazate pe datele UNCTAD. Țările ECA sunt cu nuanțe de albastru

Page 4: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Investițiile străine directe ale ECA s-au majorat, dar intrările au crescut din afara regiuniiTotal stocuri ISD (de intrare și de ieșire) din țară. Fiecare țară are două linkuri de ieșire care indică cele două destinații principale de ISD pentru fiecare țară

Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

2002 2012

Sursa: Calculele autorilor bazate pe datele UNCTAD. Țările ECA sunt cu nuanțe de albastru

Page 5: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Migrația intra-regională a ECA a crescut și reprezintă o cotă mai mare a migrației globale

Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Persoanele străine în țară, plus numărul de cetățeni nativi care trăiesc în afara țării. Linkurile de ieșire sunt cele mai mari destinații din fiecare țară

2000 2010

Sursa: Calculele autorilor bazate pe datele UNCTAD. Țările ECA sunt cu nuanțe de albastru

Page 6: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Cazul transferului de cunoștințe prin companii

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ

Cum transferă conexiunile cunoștințe?

Page 7: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Procesul transferului de cunoștințe prin companii

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Modul în care tehnologia trece de la companiile de frontieră globale (companiile principale GVC) către restul companiilor ECA

Page 8: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Pe termen lung, o creștere de 10% a integrării CVG este asociată cu o creștere de la 4% până la 32% a PIB pe cap de locuitor, determinată de legăturile inverse

Previzualizare: Rezultatele WDR 2020

Page 9: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

O participare mai mare la GVC este asociată cu o valoare adăugată mai mare la export

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Creșterea participării în lanțurile de aprovizionare (2000-2011)

Exporturile de valoare adăugată pe țară(2000-2011)

-10 0 10 20 30Change in the ratio of exports over value added (in pct points)

TUR

CZE

POL

BGR

DEU

SVK

ROU

SVN

RUS

HUN

0 5 10 15 20Average growth per year (in percent)

TUR

POL

ROU

BGR

SVK

CZE

RUS

DEU

HUN

SVN

Page 10: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Companiile aflate în proprietatea străinilor și cele gestionate de străini se descurcă mai bine decât cele deținute și gestionate de către nativi? Există efecte de propagare?

Utilizați datele la nivel de companie (Orbis) din țările ECA Există o variație mare a proprietății / managementului străin în cadrul

ECA (Marea Britanie și Irlanda, aproximativ 30%, Ungaria în jur de 5%) Legăturile externe conferă companiilor beneficii, permițându-le să-și

majoreze veniturile din exploatare, locurile de muncă și salariile medii

Proprietatea străină este legată de practici de management mai bun care pot fi transmise de la țara gazdă la țările de origine

Există, de asemenea, avantaje pentru întreprinderile locale

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 11: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Sursa: Calcule proprii bazate pe datele WEF și Orbis

Afiliații străini tind să aibă practici de management mai bune decât companiile locale

Page 12: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Companiile aflate în proprietate străină și administrate de către străini au o performanță mai bună decât companiile locale

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

0

5

10

15

20

25

30

Growth in Operating Revenues Growth in Jobs Growth in Average Wages

Locally owned, Foreign-managed Foreign-owned, Locally managed Foreign owned and foreign managed

Sursa: În baza analizei de regresie. Perioada de creștere 2010-2013. Toți coeficienții de bază sunt semnificativi din punct de vedere statistic.

Page 13: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Ce este conectivitatea multidimensională și impactul acesteia asupra creșterii?

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ

Page 14: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Intuiție în spatele conectivității multidimensionale

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Straturile individuale de rețea sunt legate între ele

Rețea multidimensională (distrusă)

Page 15: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Rezultatele empirice ale conexiunilor individuale asupra creșterii

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

TradeConnectivity

FDIConnectivity

MigrationConnectivity

ICTConnectivity

PortfolioFlows

AirlineConnectivity

Overall growth

*** ***

*

*

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Multidimentional Connectivity

***

Notă: Nivelul de semnificație: * = 10 procente, ** = 5 procente, *** = 1 procent

Page 16: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Conectivitatea multidimensională variază în funcție de subregiunea ECA, cu cea mai mare conectivitate în partea de vest a regiunii și cea mai mică conectivitate în partea estică a regiunii

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

ECA Sub-regionsMultidimensional

connectivity Trade FDI Migration ICT AirlinePortfolio

flowsGlobal ranking, from the best to worst in combined connectivity (lower is better)

High connectivityWestern Europe 6 6 6 9 9 15 19Northern Europe 12 12 17 26 21 23 22

of which Baltics 30 28 36 38 50 28 21Southern Europe 25 24 26 21 28 23 22Central Europe 31 27 34 36 41 46 46

Medium ConnectivityRussian Federation 55 53 61 28 63 64 83Turkey 57 51 67 33 73 79 40Eastern Europe 62 59 60 81 54 57 76

of which Moldova 86 81 94 48 62 68 80Low Connectivity

Western Balkans 88 75 97 45 88 86 99Central Asia 94 99 93 101 101 103 101South Caucasus 104 104 102 64 104 104 93

Page 17: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Care țări sunt cele mai afectate de șocuri?

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ

Page 18: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Majoritatea țărilor afectate sunt cele care derivă conectivitatea prin una sau câteva țări - nu neapărat cele mai conectate

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 19: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 20: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Transmiterea șocurilor depinde de tipul de legătură care este afectat

Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience

Largest origin countries of shocks due to a 10 percent shock in Trade, FDI and Migration

ECA Region Affected Trade Shock FDI Shock Migration Shock

Central Asia Russia/China Russia/China Russia/Germany

Central Europe Germany/ Netherlands Germany/Austria Germany/Austria

Western Balkans Italy/Germany Austria/Hungary Italy/Germany

South Caucasus Turkey/United States Russia/Kazakhstan Russia/Ukraine

Eastern Europe Russia/Germany Russia/Germany Russia/Poland

of which Moldova Germany/China Italy/Czech Republic Russia/Ukraine

Russia Germany/United States Germany/Switzerland Germany/Ukraine

Turkey Germany/Italy Belgium/Netherlands Germany/Netherlands

Southern Europe Germany/France Belgium/Netherlands United Kingdom/Poland

Northern Europe Germany/Netherlands Belgium/Netherlands Finland/Norway

Western Europe Germany/Netherlands Belgium/Netherlands Italy/United Kingdom

Page 21: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Gravitatea bazată pe costuri în rețeaua de containere pentru Europa și Asia Centrală

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 22: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Care sunt progresele înregistrate în politicile privind conectivitatea ale ECA?

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ

Page 23: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Dar progresul aferent reducerii barierelor stagnează

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Indicele de restricție a ISD

Alte țări din Europa de Est

Page 24: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Restricțiile în domeniul telecomunicațiilor și al transporturilor

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței Notă: FDIRRI = Indicele restrictivi tații reglementărilor privind investițiile străine directe

Page 25: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Performanța ECA este mai slabă în ceea ce privește integrarea migranților

Indicele Politicii de Integrare a Migranților în ECA și în țările selectate

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 26: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Mesaje cheie A fi bine conectată în rețeaua globală de țări este importantă pentru creșterea

economică incluzivă pe termen lung. Datorită complementarităților în tipurile de conexiuni, un profil de conectivitate

echilibrat este mai important decât a fi bine conectat într-o singură dimensiune. Acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător, BIT-urile, politica în domeniul migrației și transporturile reprezintă o modalitate de a realiza acest lucru. Conectivitatea sporită poate expune țările ECA la șocuri externe, în special la

cele care provin din țările aflate în centrul tranzacțiilor economice internaționale. Remedierea nu este o izolare - care sacrifică creșterea - ci o extindere a gamei

de conexiuni pentru a reduce aceste riscuri și pentru a face față șocurilor.

Conexiuni critice: Promovarea creșterii economice și a rezilienței

Page 27: CONEXIUNI CRITICE - pubdocs.worldbank.orgpubdocs.worldbank.org/en/608621557746763487/Critical-Connections... · Conexiuni Critice: Promovarea creșterii economice și a rezilien ței

Vă mulțumim!

CONEXIUNI CRITICE: PROMOVAREA CREȘTERII ECONOMICE ȘI REZILIENȚEI ÎN EUROPA ȘI ASIA CENTRALĂ