conectori pdf

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conectori la structuri metalice

TRANSCRIPT

 • Calculul structurilor mixte Calculul structurilor mixte oel oel -- betonbeton

  44. Calculul conectorilor i a . Calculul conectorilor i a 44. Calculul conectorilor i a . Calculul conectorilor i a conexiuniiconexiunii

 • a. a. GeneralitiGeneraliti ConectoriiConectorii dispuidispui nn lungullungul

  interfeeiinterfeei dede contactcontact oeloel--betonbeton aauneiunei grinzigrinzi mixte,mixte, trebuietrebuie ssasigureasigure preluareapreluarea efortuluiefortului dedelunecarelunecare ntrentre daldal ii grindagrindametalicmetalic..metalicmetalic..

  Conectorii,Conectorii, pepe lnglng preluareapreluarealunecrii,lunecrii, trebuietrebuie ss asigureasigure daladaladede betonbeton mpotrivampotriva desprinderiidesprinderii dedegrindagrinda metalicmetalic..

  VerificareaVerificarea legturiilegturii sese poatepoate facefacenn SS..LL..UU.. sausau nn SS..LL..EE..

 • bb. . Tipuri de legturiTipuri de legturi::

  LegturaLegtura ntrentre daladala dede betonbeton ii grindagrindametalicmetalic poatepoate fifi::

  TOTALTOTAL (complet)(complet) == dacdac numrulnumrulTOTALTOTAL (complet)(complet) == dacdac numrulnumruldede conectoriconectori asigurasigur atingereaatingerearezisteneirezistenei plasticeplastice frfr aa sese produceproducedeplasareadeplasarea ntrentre grindagrinda metalicmetalic iiplacaplaca dede betonbeton..

  PARIALPARIAL (conlucrarea)(conlucrarea) == cndcnd sesepotpot produceproduce uneleunele deplasrideplasri..

 • cc. . Clasificarea conectorilorClasificarea conectorilor::

  ConectoriConectori ductiliductili:: cndcndconectorulconectorul prezintprezint oocapacitatecapacitate dede deformaredeformaresuficientsuficient pentrupentru aa justificajustificaipotezeleipotezele dede comportarecomportareipotezeleipotezele dede comportarecomportareplasticplastic aa conexiuniiconexiunii..

  ConectoriiConectorii rigizirigizi:: suntsuntopuiopui celorcelor ductiliductili,, nngeneralgeneral conectoriiconectorii dindin oeloellat,lat, ptratptrat sausau corniercornier..

  ConectoriiConectorii semirigizisemirigizi:: maimairarrar folosii,folosii, alctuiialctuii nngeneralgeneral dindin cornierecorniere..

 • dd. . Curba efortCurba efort--lunecarelunecare:: DinDin curbacurba caracteristiccaracteristic efortefort--lunecarelunecare sese potpot

  definidefini doudou caracteristicicaracteristici aleale conectorilorconectorilor:: RezistenaRezistena lala forfecareforfecare (P(PRR)) carecare corespundecorespunde palieruluipalierului

  plasticplastic alal curbei,curbei, numitnumit ii rezistenarezistena caracteristiccaracteristic.. CapacitateaCapacitatea maximmaxim dede lunecarelunecare aa conectorilorconectorilor (S(Suu),), carecare

  poatepoate fifi consideratconsiderat lunecarealunecarea maximmaxim obinutobinut lala nivelulnivelulpoatepoate fifi consideratconsiderat lunecarealunecarea maximmaxim obinutobinut lala nivelulnivelulrezisteneirezistenei caracteristicecaracteristice..

  R

  RdPP =

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip gujongujon (dorn)(dorn) cucu capcap:: SuntSunt ceicei maimai desdes utilizai,utilizai, pentrupentru sudareasudarea lorlor existndexistnd

  instalaiiinstalaii automateautomate.. dd == diametruldiametrul dornului,dornului, DD == diametruldiametrul capului,capului, hh11 ==

  nlimeanlimea capului,capului, hh == nlimeanlimea dornuluidornului..

  mm 10h7d1

  4

  1

  ,Ddh

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip gujongujon (dorn)(dorn) cucu capcap :: CedareaCedarea sese poatepoate produceproduce prinprin conectoriconectori sausau prinprin betonbeton..

  nn conectoriconectori sese poatepoate produceproduce cedareacedarea lala forfecareforfecare cucu smulgeresmulgere.. nn betonbeton ruperearuperea sese poatepoate produceproduce lala strivire,strivire, despicaredespicare sausau

  smulgeresmulgere--strpungerestrpungere.. RezistenaRezistena dede calculcalcul lala forfecareforfecare aa unuiunui bulonbulon::

  RdRdRdcap PPPP21 ],min[==

  cm

  v

  ckRd

  v

  uRd

  RdRdRdcap

  EfdP

  fdP

  PPPP

  pi

  22

  21

  29,0

  48,0

  ],min[

  =

  =

  ==

  siguranta de coeficient 1.25 betonului alsecant teelasticita de modul

  betonului a ecompresiun la ticacaracteris rezistentabetonului a rupere la ultima rezistenta

  =

  =

  =

  =

  v

  cm

  ck

  u

  Eff

  4/3 daca 1) h/d (2.0

  4 h/d daca 1

  =

  dh

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip gujongujon (dorn)(dorn) cucu capcap :: PentruPentru daledale mixtemixte oeloel--betonbeton cucu tabltabl cutatcutat relaiilerelaiile sese multiplicmultiplic

  cucu unun coeficientcoeficient KKll maimai micmic sausau egalegal cucu 11::

  dispusesunt cutate tableinervurile cand],min[ 21== RdRdlRdcap PPKPP

  1)1(6,0

  :grindacu paralel dispusesunt cutate tableinervurile cand

  metalica. grinda pe larperpendicu dispusi conectori de nr.n

  1)1(7,0:metalica grinda pelar perpendicu

  dispusesunt cutate tableinervurile cand

  0

  b

  0

  =

  =

  =

  aa

  l

  aabl

  hh

  hbK

  hh

  hb

  nK

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip gujongujon (dorn)(dorn) cucu capcap :: CCndnd conectoriiconectorii suntsunt solicitaisolicitai lala lunecarelunecare pepe doudou direcii,direcii,

  datoritdatorit combinriicombinrii aciuniiaciunii lunecriilunecrii dintredintre grindagrinda metalicmetalic iidaldal ii aa lunecriilunecrii dintredintre daldal ii tablatabla cutatcutat trebuietrebuie respectatrespectatcondiiacondiia::

  FF

  cutata tabla-beton de dala lunecare

  dala - metalica grida lunecare

  1)()( 22

  =

  =

  +

  t

  l

  tRd

  t

  lRd

  l

  F

  FPF

  PF

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip tacheitachei dindin oeloel latlat sausau ptratptrat:: RezistenaRezistena dede calculcalcul lala forfecareforfecare aa unuiunui tachettachet sese poatepoate

  determinadetermina cucu relaiarelaia::

  1,5.siguranta de

  partial coef. ,1 cc

  ckfRd

  fAP

  =

  ==

  adiacent. uiconectorul fata la pana 5:1 de pante unei

  utilizareaprin sporita ui,conectorul a frontale fetei aria este

  usoare.

  betoanepentru 2,0 si grele betoane

  pentru 2,5 depasi a fara

  1,5.siguranta de

  2

  1

  2

  f

  f

  f

  A

  AA

  =

  =

 • ee. . Rezistena de calcul la Rezistena de calcul la forfecare a conectorilorforfecare a conectorilor::

  ConectoriiConectorii dede tiptip tacheitachei dindin oeloel corniercornier:: RezistenaRezistena dede calculcalcul lala forfecareforfecare longitudinallongitudinal aa conectorilorconectorilor

  realizairealizai dindin oeloel corniercornier sese poatepoate determinadetermina cucu relaiarelaia::

  ,

  110 32

  43

  = fbhP ckRd

  betonului. a ticacaracteris rezistenta

  cornierei. inaltimea h cornierei. latimea b1,25.siguranta

  de partial coef.

  ,10

  ck =

  =

  =

  =

  =

  =

  f

  fbhP

  v

  v

  ckRd

 • ff. . Calculul elastic al conexiuniiCalculul elastic al conexiunii:: SeSe poatepoate aplicaaplica lala toatetoate tipuriletipurile dede grinzigrinzi ii sese poatepoate faceface nn SLUSLU

  sausau SLESLE ii sese poatepoate utilizautiliza pentrupentru oriceorice tiptip dede conectoriconectori (ductili(ductilisausau neductili)neductili)..

  PentruPentru aa obineobine lunecarealunecarea pepe unitateaunitatea dede lungime,lungime, ntrntr--oo seciuneseciune(x)(x) nn lungullungul grinzii,grinzii, sese aplicaplic relaiarelaia::

  STL xx

  =

  mixte. sectiuni intregii al inertie de momentul - Ineutra. axa de fataarmat beton de sectiunii al static momentul -

  x.sectiuneain taietoareforta- ST

  IL

  x

  x =

  EvaluareaEvaluarea momentuluimomentului staticstatic SS sisi alal momentuluimomentului dede inerieinerie II sese vavafaceface pentrupentru oo seciuneseciune echivalentechivalent nn oel,oel, reducndreducnd ariaaria dedebetonbeton ntrntr--oo ariearie echivalentechivalent dede oeloel..

 • ff. . Calculul elastic al conexiuniiCalculul elastic al conexiunii:: LaLa calcululcalculul distaneidistanei

  dintredintre conectoriconectori trebuietrebuieluateluate nn considerareconsiderareetapeleetapele dede ncrcarencrcare iiinfluenainfluena deformaiilordeformaiilorreologicereologice aleale betonuluibetonului..reologicereologice aleale betonuluibetonului..

  DacDac pepe lungimealungimea ll11lunecarealunecarea nunu variazvariaz cucumaimai multmult dede 1010%%conectoriiconectorii sese potpot dispunedispunelala distanedistane egale,egale, iariarnumrulnumrul lorlor pepe poriuneaporiuneall11 sese poatepoate determinadeterminaastfelastfel::

  Rdc P

  lLL

  n1

  21

  2

  +

  =

 • gg. . Calculul Calculul plasticplastic al conexiuniial conexiunii::

  SeSe poatepoate aplicaaplica numainumai cndcnd grindagrinda metalicmetalic esteeste dedeclaseleclasele 11 sausau 22 (din(din punctpunct dede vederevedere alal supleiisupleiipereilor)pereilor) ii legturalegtura esteeste realizatrealizat cucu conec