concurs posturi vacante 2015-01-30

4
Asistent medical Ingrij itor CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE CONCURS - absolventi de studii postliceale sanitare - absolventi liceu sanitar si echivalari cu studii postliceale, conform HGR nr. 797/1997 -absolventi studii generale Registrator medical -absolventi liceu cu diploma de bacalaureat - cunostinte operare PC BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST I. ursing - Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali - sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca. 2.Ghid de nursing -sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca.. 3.Urgentele medico-chirurgicale (Sinteze) -Lucretia Titirca. 4. Tehnica ingrijirii bolnavului,Carol Mozes, Editura Medicala, 2002 5.0rdinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale. 6..0rdinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii controlul infectiilor nosocomiale. 7.0rdinul MSP nr. 26 1/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. postului asistentului medical generalist. II.Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46 12003 aprobate prin Ordinul M.S. nr.386 / 2004 TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST I. Ordinul MS. nr. 916/2006 : Definitia infectiei nosocomiale, pag.l , Anexa IV -Precautiuni Universale, Anexa V -Metodologia de supraveghere control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar - Protocol de asigurare a ingrij irilor de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice. 2.Atributiile asistentului medical generalist. 3.0rdinul MSP nr.261 /2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare: Capitolul I -Definitii, Capitolul II -C uratarea, Capitolul III - Dezinfectia, Capitolul IV - Sterilizarea. 4.Nursing -tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali-sub redactia Lucretia Titirca

Upload: cosmin-chiriac

Post on 13-Jan-2016

34 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Concurs Posturi Vacante 2015-01-30

TRANSCRIPT

Page 1: Concurs Posturi Vacante 2015-01-30

Asistent medical

Ingrij itor

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE CONCURS

- absolventi de studii postliceale sanitare- absolventi liceu sanitar si echivalari cu studiipostliceale, conform HGR nr. 797/1997

-absolventi studii generale

Registrator medical -absolventi liceu cu diploma de bacalaureat- cunostinte operare PC

BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

I. ursing - Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali ­sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca.2.Ghid de nursing -sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca..3.Urgentele medico-chirurgicale (Sinteze) -Lucretia Titirca.4. Tehnica ingrijirii bolnavului,Carol Mozes, Editura Medicala, 20025.0rdinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilorrezultate dinactivitatile medicale.6..0rdinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii ~i controlul infectiilornosocomiale.7.0rdinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia sisterilizarea inunitatile sanitare.8 .Fi~a postului asistentului medicalgeneralist.II.Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientuluinr.46 12003 aprobate prin Ordinul M.S. nr.386 / 2004

TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

I. Ordinul MS. nr. 916/2006 :Definitia infectiei nosocomiale, pag.l , Anexa IV -Precautiuni Universale, Anexa V -Metodologiade supraveghere ~i control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul carelucreaza in domeniul sanitar -Protocol de asigurare a ingrij irilor de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice.2.Atributiile asistentului medical generalist.3.0rdinul MSP nr.261 /2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia sisterilizarea in unitatile sanitare: Capitolul I -Definitii, Capitolul II -Curatarea, Capitolul III ­Dezinfectia, Capitolul IV - Sterilizarea.4.Nursing -tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali-sub redactia LucretiaTitirca ~ i

Page 2: Concurs Posturi Vacante 2015-01-30

~~\ntl fl1R'd"\, ~o"h'1TfCDm\\i 'E W\'l.W /l.i

5.Ghid de nursing-sub redactia Lucretia Titirca .~ .e Nevoia de a respira si de a avea 0 buna circulatie; Nevoia de a bea si a manca.Nevoia rde a -elimina: I' .),:

, \ \l.' • ~:"

eNevoia de a se misca si a avea 0 buna postura; Nevoia de a se imbraca ~i dezbraca; evoilf:de a ,':mentine temperatura constants a corpului; Nevoia de a mentine tegumentele curate ''$h, integre;~ ., 1 .-......:..:..". 'l .,Nevoia de a comunica --"e Punctiile.Sondaje, spalaturi, c1isme;eRecoltarea produselor biologice si patologice;eAdministrarea medicamentelor;ePregatirea preoperator ie; supravegherea postoperatorie si ingrjiri acordate pacientilor operati;6.Urgentele medico-chirurgicale(Sinteze) -Lucretia Titircae Urgentele aparatului respirator; Urgentele aparatului cardiovasculareUrgentele abdominale; Urgente renale si urologice;eSocul; Traumatismele vaselor si hemostaza provizorie; Ingrljirea plagilor7. Pregatirea bolnavului pentru explorarea functionala a aparatului respirator si a aparatuluicardiovascular8. Instrumente chirurgicale si materiale de sutura; Tratamentul plagilor si schimbareapansamentului ;9.Clasificarea, ambalarea ~ i depozitarea temporara a deseuri lorrezultate din activitatile medicale;10. Drepturile pacientulu i.

BIBLIOGRAFIE INGRIJITOR

I. a .M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilornosocomiale in unitatile sanitare ( Anexa IV -Precautiunile Universale).2. a.M.S. nr 26 112007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare ( Capitolul1,11 ,111 ).3. a.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilorrezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala dedate privind deseurile rezultate din activitatile medicale (Capitolulll, III, IV, V, VI, VII).4. a .M.S. nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatilemedicale. Capitole:- Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei

- Transportul si depozitarea lenjeriei rnurdare,- Depozitarea si transportu l lenjeriei curate,- Responsabilitati le ingrij itoarei. (Fisa postului)

TEMATICA INGRIJITOR

I. Fisa de atributii a ingrijitoarei;2. Decontaminarea mediului de spital;

a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;- Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia , sterilizarea, produse bioacide,substante active, produs detergent-dezinfectant , antiseptic , dezinfectie de nivel inalt, mediusi scazut, sterilizare chimica;- Exigente de curatare - dezinfectie in spital, tinandu-se cont de organizarea spatial­functional in modelul general de zonare, dupa cum urmeaza:- zona curata cu cerinte severe privind igiena si asepsia- zona murdara

Page 3: Concurs Posturi Vacante 2015-01-30

~~" i\'0 S(lK!"fm ~·qc

eo/V'\r;~ V\'-t W. U

~

5.

- zona intermediarab. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;- Curatarea - dezinfectia curenta- Curatarea - dezinfectia ciclica- Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor- Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante- Obligatiile personalului efector

3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;- Obiective si domenii de aplicare- Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale- Ambalarea deseurilor - recipiente pe categorii de coduri de culoare- Depozitarea temporara- Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta spitalului

4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare lamodel de lucru in S.J.U. Neamt (Servicii de spalatorie externalizate);- Obiective si domenii de aplicare- Definitii- Colectarea de la sursa si ambalarea lenjeriei- Transportul si ambalarea lenjeriei murdare- Sortarea lenjeriei- Depozitarea si transportul lenjeriei curateModalitati de prevenire si control al riscului pentru accidente cu expunere la sange(AEES)

si a altor tipuri de expunere profesionalaa. Precautiuni Universale (PU)- Conceptul de PU- Scopul aplicarii- Reguli de baza in aplicarea PU- Utilizarea echipamentului adecvat- Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea PU- lgiena mainilor - indicatii privind procedurile recomandate in functie de nivelul de rise almanoperelor de ingrijire- Metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere profesionalab. Precautiuni de izolare

6. Igiena si confortul pacientului ;a. - Schimbarea lenjeriei de pat:- fara pacient- cu pacient in patb. - Schimbarea lenjeriei de corp a pacientului imobilizatc. - Toaleta pacientului imobilizatd. - Deparazitareae. - Manipularea pacientului decedat in spital

. I,...0 !

Page 4: Concurs Posturi Vacante 2015-01-30

~ ~ \fI\i {l(~~ r·neCO\\\\~~ CJJfv\ WiLi

BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL

I.Fisa postului registratorului medical2.Microsoft Press - Bazele retelelor de calculatoare, Editura Teora-1999;3.Windows 2000, Windows XP, Microsoft Office 2000,Manuale de utilizare -2003;4.Legea nr. 95/2006, privind reforma In domeniul sanatatii (cap. Il e-Asiguratii, sectiunea I ­persoanele asigurate, Titlul IX - cardul european ~ i cardul national de asigurari de sanatate

TEMATICA REGI STRATOR MEDICAL

1) Bazele informaticii :Arhitectura generala a unui calculator compatibil IBM,Sistemul de operareWi ndows:- autentificare ca utilizator,

- suprafata de lucru Windows,- gestionarea ferestrelor si comenzile meniului de control,- familia de butoane Windows Explorer:- lansare In executie,- meniurile programelor Windows Explorer si My Computer,- copiere, transferare, stergere fisiere,Microsoft Word: - lansarea ~ i inchiderea aplicatiei Word,

- ecranul Word,- bara de meniuri,- bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,

- creearea unui document nou,- deschiderea unui document existent,

- salvarea si imprimarea unui document,- introducerea textului,- modificarea textului,Microsoft Excel:- creearea de tabele,- creearea si utilizarea formulelor de calcul,- transferul de inforrnatie intre aplicatiile Excel ~ i Word,Adobe Acrobat Reader:- deschiderea unui document de tip PDF,- cautare In documente de tip PDF,Retele de calculatoare:

definitie,Virusi de calculatoare:- definitie,- precautii generale privind protectia antivurus,2) Persoanele asigurate - dovada calitatii de asigurat;3) Cardul european si cardul national de asigurari de sanatate ,