comunic, deci exist

Upload: alexandra-elena-marcu

Post on 14-Jul-2015

1.438 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

De ce au nevoie companiie de comunicare publica

TRANSCRIPT

 • 5/13/2018 Comunic, deci exist

  1/3

  Ghdufag* koga oaw{

  Af cgow{ owou rha afgo~gc wc ~cwyufk jc h af{~onc~o< Ko go cu forhao ghdycfaajoko h ghdufagc~o yunjagc obaga{of{c8* cw{boj rha afgoyo gu h wgu~{c kowg~ao~o c ghdufagc~aa&H~ago ghdufagc~o adyjag wodfo a ghku~a& Wodfojo wuf{ ghfw{~ug{o gu wodfabagcao* c~{obcg{o wcu cg{o gc~o wo ~obo~ jc cj{gorc kog{ jc wafo& Ghku~ajo wuf{ waw{odojo f gc~

  o wuf{ h~mcfa|c{o wodfojo a gc~o ko{o~daf dhkuj f gc~o wo jocm wodfojo ufojo ko cj{ojo& Cgow{o wodfo a ghku~a wuf{ {~cfwdawo wcu bgu{o kawyhfanajo yof{~u goajcja* ac~{~cfwda{o~oc wcu ~ogoy{c~oc ko wodfo(ghku~a(ghdufagc~o ~oy~o|af{ h y~cg{ag c ~ojcaajh~ whgacjo& Ghdufagc~oc ow{o owofacj yof{~u racc fhcw{~ guj{u~cj0 b~ oc* guj{u~c kago {ay c~ du~a&Ghdycfaajo bhjhwowg ghdufagc~oc yof{~u c{~cmo~oc cko~of{oa yunjagu~ajh~* yof{~ug~oc~oc n~cfkujua h~mcfa|c{aoa* yof{~u dof{afo~oc adcmafaa gh~yh~c{aoa* yof{~u dc~`o{c~oc y~hkuwojh~* {hc{o cgow{oc ko gojo dca duj{o h~a baafk af{o~ghfog{c{o&Dc rha cc afwc yo ~ojc{aajo yunjago* wa rha oodyjabagc y~af [eo Nhkq Wehy* gc{ko adyh~{cf{ ow{o cgow{ {ay ko ghdufagc~o&[eo Nhkq Wehy c korofa{ uf n~cfk ko ~ofudo dhfkacj* kowa c afgoyu{ gc h wadyjc c

  bcgo~o ko bcdajao& Cfa{c ^hkkag` c kowgeaw y~aduj dcmc|af yof{~u c$wa af{~o{afobaagojo wcjo af {ady go wh{uj oa o~c yjogc{& Wya~a{uj y~cg{ag cj Cfa{oa w$c ~omcwa{ af {hc{o cjomo~ajo bcgu{o* y~adc baafk w{~c{omac cjocwc ko c ~ou{aja|c dc{o~acjojo* ko c ~ogagjc {h{ go wo yu{oc wa ko c bhjhwa cdncjclo gc~o yu{ocu ba udyju{o kaf fhu& Cgow{ n~cfk c bhw{ ghfw{~ua{ gu clu{h~uj {oefagajh~ ko ~ojc{aa yunjago&Rcjh~ajo cg{ucjo cjo [eo Nhkq Wehy< adyh{~ara~oc {ow{c~aa yo cfadcjo* wy~alafa~oc ghdo~{ujua ghdufa{c{ajh~* cg{arc~oc ~owyog{ujua ko wafo* cyc~c~oc k~oy{u~ajh~hdujua* y~h{olc~oc yjcfo{oa fhcw{~o* gc{ wa y~haog{ojo af gc~o cu bhw{ adyjagc{a* wcu gcdycfaajo yo gc~o jo$cu y~hdhrc{ cu bhw{ cjowo af dhdof{uj af gc~o cgow{oy~hnjodo afgoyocu wc bao ckuwo af c{of{ac ufua fudc~ kaf go af go dca dc~o ko yo~whcfo& Cw{boj adcmafoc ghdycfaoa c g~owgu{ hkc{c gu h dca dc~o ghfw{aof{a|c~oc y~hnjodojh~ ~owyog{aro* af {ady go adyjagc~oc ghdycfaoa c clu{c{ jc ~cwycfka~o

  c afbh~dc{aajh~ kowy~o cgow{o wa{uc{aa&_foh~a cgow{o rcjh~a cu g~oc{ wa g~a|o ko adcmafo ghdycfaoa* gud c bhw{ gc|uj adyh{~arc {ow{c~aa yo cfadcjo* kohc~ogo [NW c wuw{afu{ g ow{o dyh{~arc {ow{c~aa y~hkuwojh~ ghwdo{ago yo cfadcjo* kc~ fu cu ghdufagc{ af{h{kocufc gjc~ bcy{uj gc duj{okaf{~o afm~okaof{ojo kaf y~hkuwojo jh~ cu bhw{ {ow{c{o yo cfadcjo ko cj{o ghdycfaa& Cgow{ bcy{ c bhw{ nhagh{c{ af cfaa 3119 wa afgc dca oaw{c dh{aro ko afm~alh~c~o gu y~ara~o jc yufo~oc af cyjagc~o c cgow{oa yhja{aga c jh~ kaf gcu|c gc cggoy{c afm~okaof{o {ow{c{o yo cfadcjo afcaf{o ko 3113* kc~ wa gojo {ow{c{o kuyc cgoc kc{c af gc|uj af gc~o cgow{oc cu bhw{ {ow{c{o yo cfadcjo yof{~u cj{ wghy kogc{ yof{~u y~hkuwo ghwdo{ago&Kohc~ogo adcmafoc cgow{oa ghdycfaa c bhw{ kow{uj ko w{~cfw jomc{c ko adcmafoc Cfa{oa ^hkkag`* hkc{c gu kogowuj cgow{oac wa gu y~ojuc~oc ghdycfaoa ko gc{~o JH~ocj

  * adcmafoc [NW c {~ogu{ y~af{~$h fhuc g~a|c&Af jomc{u~c gu y~ojuc~oc JH~ocj wo kawgu{c bcy{uj gc jc faroj o{ag wa cj rcjh~ajh~ gojo khuc ghdycfaa wo cbjc jc yhja hyuwa* kocgooc c oaw{c{ yhwanaja{c{oc gc cgocw{c y~ojuc~o wc kcufo|o adcmafaa [eo Nhkq Wehy&Cgocw{c ghdycfao fu c cru{ koyc~{cdof{ ko dc~`o{afm wa yunjaga{c{o* ga uf koyc~{cdof{ ko wa{uc{aa yunjago %ogearcjo{uj ufua koyc~{cdof{ ko ~ojc{aa yunjago!* c gc~ua ghdufagc~o w$c cc{ yo okugc~o* ac~ kaf yunjaguj {af{c cu bcgu{ yc~{o c{c{gjaof{aa* gc{ wa fhf$gjaof{aa* ko duj{o h~a cggof{uj baafk yuw yo goa kaf u~dc&Ghdufagc~oc yunjagc obagaof{c c cgow{ua n~cfk c clu{c{ jc ko|rhj{c~oc [eo Nhkq Wehy kaf{~$uf dcmc|af* af ufuj kaf{~o gojo dca dc~a ghdycfaa ko y~hkuwo ghfwdo{ago ko|rhj{c{c jc faroj af{o~fc{ahfcj y~af b~cfga|c& Cw{boj c yuw af y~cg{agc u~dc{hc~oc akoo< H~ago h~mcfa|cao* kaf khdofauj yunjag wcu y~arc{* c~o forhao w ghdufago obagaof{ gu yunjaguj wu yof{~u c$a g~oc a dofafo h adcmafo yh|a{ar&P&&&T Adcmafoc*

  ra|anaja{c{oc wa dhkuj af gc~o ow{o yo~goyu{c h h~mcfa|c{ao wuf{ ojodof{o o{~odko adyh~{cf{o yof{~u wuggowuj oa&Af cgojcw {ady* ~ojc{aajo yunjago cu clu{c{ jc dof{afo~oc adcmafaa ghdycfaoa af

 • 5/13/2018 Comunic, deci exist

  2/3

  yo~ahckojo ko g~a|o* {h{ jc boj gud jaywc {~cfwyc~of{oa af jomc{u~c gu bhjhwa~ocko afm~okaof{o gc~o cu bhw{ {ow{c{o yo cfadcjo c gcu|c{ y~hnjodo ko adcmafo& Kaf cgow{ dh{ar cd cjow cgow{ oodyju yof{~u c kodhfw{~c adyh~{cf{c ghdufagc~aa obagaof{o yof{~u ghdycfaa&Af{~$h judoc cbcgo~ajh~ gc~o wo wgeadnc ~cyak* gud ow{o goc ko c|a* fu dca wuf{wubagaof{o w{cfkc~kojo rogea cj ghfgu~ofoa< gcja{c{o* y~o{ wa {ady& Cgud ghfwudc{h~aa cu duj{ dca duj{ ghf{~hj wcu cu uf gurcf{ ko wyuw af ~omjc~oc yac{oa af |aj

  ojo fhcw{~o* cw{boj gojo {~oa ojodof{o dof{ahfc{o dca kor~odo clufm omcjo gc adyh~{cf{c wa geac~ cw{oy{c{o ko ghfwudc{h~&[eo Nhkq Wehy c {~ogu{ cw{boj ko jc oghfhdac yo dh{aro oghfhdago jc oghfhdac rcjh~ajh~ y~af ko|rhj{c~oc ko fha y~hkuwo yof{~u c g~oc wa c ghdufagc rcjhc~a gc{wa y~af ghfog{c~oc jc rcjh~ajo rac{aa ko ghfwud& Cgow{ {ay ko afhrc~o g~ooc|c hjomc{u~c wodfabagc{ar af{~o ghdycfaa wa ghfwudc{h~* kocgooc cd af{a{ujc{ cgow{ owou Ghdufag* koga oaw{* af fhuj bh~dc{ ko yac{c* h ghdycfao gc~o fu w{ao wc ghdufago gu yunjagu~ajo wcjo clufmo kow{uj ko ~oyoko wc fu dca oaw{o&

 • 5/13/2018 Comunic, deci exist

  3/3