comp org -sylabus.doc

Upload: miha-pop

Post on 25-Feb-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  1/86

  Cuprins:

  1 INFORMAII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE PRACTICSAU LABORATOR 4

  1.1 Informa !"#$r" %&r#' (

  1.) Informa !"#$r" **&+ar&+ !" %&r#, #"mnar, +&%rar" $ra%*% #a& +a-ora*or' (

  1. Con!onr / %&no/*n" $r"r"%0*"' (

  1.4 D"#%r"r"a !#%$+n"' (1.( Com$"*"n" !o-2n!*" $rn a-#o+3r"a !#%$+n"'

  1. Or5anar"a *"m"+or 6n %a!r&+ %&r#&+&

  1.7 Forma*&+ / *$&+ a%*3*+or m$+%a*" !" %&r#

  1.8 Ma*"ra+" --+o5raf%" o-+5a*or 7

  1.9 Ma*"ra+" / n#*r&m"n*" n"%"#ar" $"n*r& %&r# 7

  1.1: Ca+"n!ar a+ %&r#&+& 7

  1.11 Po+*%a !" "3a+&ar" / no*ar" 8

  1.1) E+"m"n*" !" !"on*o+o5" a%a!"m% 8

  1.1 S*&!"n %& !a-+* 8

  1.14 S*ra*"5 !" #*&!& r"%oman!a*" 8

  ) SUPORTUL DE CURS 9

  ).1 Mo!&+&+ 1' Con%"$*&+ !" %om$or*am"n* or5anaona+ 92.1.1 Scopul i obiectivele modulului 92.1.2 Schema logic a modulului 92.1.3 Coninutul informaional detaliat 9

  2.1.3.1 efinirea conceptului de Comportament !rgani"aional 92.1.3.2 Scopurile Comportamentului !rgani"aional 112.1.3.3 #olul $anagementului in Comportamentul !rgani"aional 1%

  2.1.3.& #olurile manageriale 'n organi"aie 2&2.1.3.( Comportamentul !rgani"ational: trecut i pre"ent 2%

  1

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  2/86

  2.1.& Sumar 322.1.( Sarcini i teme ce vor fi notate 322.1.) *ibliografie modul 32

  ).) Mo!&+&+ )' Com$or*am"n*&+ #o%a+ / $ro%"#"+" or5anaona+" )

  2.2.1 Scopul i obiectivele modulului 332.2.2 Schema logic a modulului 332.2.3 Coninutul informaional detaliat 33

  2.2.3.1 +rupurile i munca 'n echip 332.2.3.2 Structura grupului i consecinele acesteia. 3)2.2.3.3 Coe"iunea grupului &(2.2.3.& ,lctuirea unor echipe de lucru eficace &92.2.3.( -chipele multifuncionale (2

  2.2.& Sumar (3

  2.2.( Sarcini i teme ce vor fi notate (&2.2.) *ibliografie modul (&

  ). Mo!&+&+ ' Inf+&"na #o%a+ 6n or5ana (42.3.1 Scopul i obiectivele modulului (&2.3.2 Schema logic a modulului (&2.3.3 Coninutul informaional detaliat (&

  2.3.3.1 nfluena social 'n aciune ((2.3.3.2 /actorii care influenea" conformarea la norme ()2.3.3.3 Sociali"area: obinerea unei anumite conformri din partea membrilor (0

  2.3.3.& !binerea angaamentului organi"aional )12.3.& Sumar )22.3.( Sarcini i teme ce vor fi notate )32.3.) *ibliografie modul )3

  ).4 Mo!&+&+ 4' ;a+or, a**&!n / #a*#fa% n m&n%a 2.&.1 Scopul i obiectivele modulului )32.&.2 Schema logic a modulului )&2.&.3 Coninutul informaional detaliat )&

  2.&.3.1 Ce sunt valorile )&2.&.3.2 mplicaiile diferenelor culturale ))2.&.3.3 /ormarea atitudinilor )92.&.3.& Schimbarea comportamentului pentru a schimba atitudinile %22.&.3.( Corectitudinea %&2.&.3.) Caracterul %(2.&.3.% Contribuii cheie la satisfacia 'n munc %)2.&.3.0 erformana 012.&.3.9 Comportamentul civic organi"aional 02

  2.&.& Sumar 03

  2.&.( Sarcini i teme ce vor fi notate 032.&.) *ibliografie modul 03

  2

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  3/86

  ANE

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  4/86

  An&+ / #"m"#*r&+ !" !"#f/&rar" a %&r#&+&'T$&+ %&r#&+&' O-+5a*or&Pa5na ="- a %&r#&+&' http:55666.econ.ubbclu.roN&mr !" %r"!*"')Lo%&+ !" !"#f/&rar"'/acultatea de 7tiine -conomice i +estiunea ,facerilorPro5ramar"a 6n orar a a%*3*+or'conform orarului afiat la sediul facultii

  1.) Informa !"#$r" **&+ar&+ !" %&r#, #"mnar, +&%rar" $ra%*% #a& +a-ora*or'

  C&r# / #"mnar' rof.univ.dr. 8-7 8N&m" / **+&+ /*nf%' rof.univ.dr. 8-7 8Informa !" %on*a%*' birou sala 24&; eta 2; e v rog s utili"ai acest numr de telefon'ntre orele 9.44 !#%$+n"'Cursul vi"ea"a cunoasterea principalelor probleme; a conceptelor teoretice si solutiilor

  practice din domeniul comportamentului organi"aional.

  Comportamentul organi"ational se refer lastudiul comportamentului uman n cadrul uneiorganizaii i implic :

  < 'nelegerea ?< predicia?

  < controlul comportamentului uman 'n organi"aii.

  ,ceast disciplin presupune studiul comportamentului indivi"ilor i grupurilor i secentrea" pe modalitile @mecanismele; comportamenteleA prin care pot fi 'mbuntite

  performanele i eficiena organi"aiilor.Conn&*&+ !#%$+n"'isciplina se aBea" pe eBpunerea urmtoarelor aspecte:1. Ce este comportamentul organi"aional2. Scopurile domeniului

  3. #olul managementului in comportamentul organi"ational&. i"iunea clasic i birocraia

  &

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  5/86

  (. #olurile manageriale activiti manageriale). +rupuri i munca 'n echip%. e"voltarea grupului0. Structura grupului i consecinele acesteia9. ,lctuirea unor echipe de lucru eficace14. Spriinirea echipelor autoconduse11. -chipele multifuncionale12. nfluena social 'n organi"aii13. ependena de informaii i dependena de efect influena social 'n aciune1&. $otivele conformrii sociale eBperimentri asupra influenei sociale factorii careinfluenea" conformarea la norme puterea subtil a acceptrii1(. Sociali"area: obinerea unei anumite conformri din partea membrilor1). !binerea angaamentului organi"aional1%. Ce este cultura organi"aional Conceptul de cultur puternic punctele tari ale

  culturilor puternice re"olvarea conflictelor slbiciunile culturilor puternice factorii cecontribuie la cultur1.( Com$"*"n" !o-2n!*" $rn a-#o+3r"a !#%$+n"'

  /ormarea de competente specifice 'n domeniul comportamentului organi"aional: inelegereaconceptului si elementelor comportamentului organi"ational.

  1. Or5anar"a *"m"+or 6n %a!r&+ %&r#&+&

  isciplina este structurat pe urmtoarele module:a. ntroducere in domeniul comportamentului organi"aional

  b. Comportamentul social i procesele organi"aionalec. nfluena social; sociali"area i culturad. alori; atitudini i satisfacia 'n munca

  1.7 Forma*&+ / *$&+ a%*3*+or m$+%a*" !" %&r#

  arcurgerea acestei discipline va presupune atDt 'ntDlniri fa 'n fa; cDt i munc

  individual. ,stfel; metodele utili"ate pe parcursul predrii cursului sunt: eBpunerea teoretic;prin miloace auditive i vi"uale? eBplicaia abordrilor conceptuale? pre"entarea de eBplicaiialternative? rspunsuri directe la 'ntrebrile studenilor. En ceea ce privete activitateacursanilor; se va 'ncuraa participarea activ a studenilor prin problemati"area informaiilor

  pre"entate; implicarea 'n activiti de grup; proiecte de cercetare? reali"area anali"ei unorsituaii concrete din domeniul resurselor umane pe ba"a discuiilor libere de grup astudenilor? studii de ca"; oc de roluri; soluii alternative.

  Studentul are libertatea de a

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  6/86

  1.8 Ma*"ra+" --+o5raf%" o-+5a*or1. Fohns; +.; Comportament !rgani"ational > ntelegerea si conducerea oamenilor in

  procesul muncii; -ditura -conomic; *ucureti; 19902. reda; $.; Comportament organi"ational > Georii; eBercitii si studiu de ca"; -ditura olirom;244)3. Schermerhorn; F.#.; Hunt F.+.; !sborn #.I.; !rgani"ational *ehavior %th edition; JileKublishing; 2442

  1.9 Ma*"ra+" / n#*r&m"n*" n"%"#ar" $"n*r& %&r#

  En vederea participrii la un nivel optim la activitile cursului; este recomandat ca masteran"iis aib acces la urmtoarele resurse:

  < calculator conectat la internet @pentru a putea accesa coninutul cursului i pentru aputea participa interactiv pe parcursul derulrii acestuiaA

  < imprimant @pentru printarea materialelor suport; a temelor redactate; a studiilor deca"A

  < acces la resursele bibliografice @abonament la *iblioteca Central niversitarA< acces la echipamente de fotocopiere

  1.1: Ca+"n!ar a+ %&r#&+&

  e parcursul derulrii disciplinei; sunt programate 2 'ntDlniri fa 'n fa cu toimasteran"ii 'nscrii la curs. En cadrul primei 'ntDlniri se va parcurge prima umtate aconinutului suportului de curs @modulele (4 L din nota final?

  )

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  7/86

  #eferate si teste pe parcursul semestrului > (4L din nota final?

  1.1) E+"m"n*" !" !"on*o+o5" a%a!"m%

  Se vor avea 'n vedere urmtoarele detalii de natur organi"atoric:< re"ena la ore este obligatorie pentru toi masteran"ii?< 8ucrrile elaborate de ctre masteran"i pe parcursul activitilor vor avea 'n mod

  obligatoriu caracter de originalitate. $asteran"ii ale cror lucrri se dovedesc a fiplagiate nu vor fi primii 'n sesiunea de eBamene planificat?

  < !rice tentativ de fraud sau fraud depistat va fi sancionat cu anularea sesiunii deeBamene pentru masterandul 'n cau"?

  < #e"ultatele finale vor puse la dispo"iia masteran"ilor on

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  8/86

  ).1.1 S%o$&+ / o-"%*3"+" mo!&+&+&

  Scopul acestui modul este familiari"area cursantului cu conceptul de comportamentorgani"aional; managementul comportamentului organi"aional i componentele acestuia.Ca obiective; se vor atinge urmtoarele:

  re"entarea conceptului de comportament organi"aional? re"entarea rolului activitii de management 'n comportamentul organi"aional?

  re"entarea conceptelor de calitate i re"ultate 'n conteBtul comportamentului

  organi"aional; munca managerilor.

  ).1.) S%0"ma +o5% a mo!&+&+&

  ,cest modul este compus din trei subcapitole: primul subcapitol are ca scop definireacomportamentului organi"aional; scopurile acestuia; rolul activitatii de management in

  comportamentul organi"ational; concepte de calitate si re"ultate in comportamentulorgani"ational.

  F5.1.1. S*r&%*&ra mo!&+&+& 1

  2.1.3 Conn&*&+ nformaona+ !"*a+a*

  2.1.3.1 D"fnr"a %on%"$*&+& !" Com$or*am"n* Or5anaona+

  Comportamentul organi"aional pare s nu fie la locul lui 'n 'nvmDntul economic.ar se poate afirma c preocuparea fa de modul cum se comport oamenii 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  9/86

  2. Realizarea scopurilor; oamenii se adun 'n cadrul organi"aiilor pentru un scop: vDn"areaunui produs; furni"are tiri; cDtigarea unui meci etc. Goate o au ca scop supravieuirea darsunt multe care nu supravieuiesc. omeniul comportament organi"aional se refer la modul'n care organi"atiile pot supravieui i se pot adapta la schimbare. ,numite comportamentesunt necesare pentru supravieuire i adaptare.

  !amenii trebuie:

  s fie motivai pentru a adera i rmDne 'n organi"aii

  s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  10/86

  roblemele importante din sfera Comportamentului !rgani"aional sunt:

  cum percep oamenii informaia: percepia

  ce motivea" echipa: motivaia

  grupurile pretind de la oamenii lor un grad mare de conformitate

  cine i cum conduce organi"aia: leadership comunicarea

  dinamica lurii deci"iilor

  etica @comportamentul eticA

  modul 'n care mediul eBtern afectea" organi"aia

  e ce unele organi"atii aloc resurse importante unor produse i strategii falimentare

  Comportamentul !rgani"aional este important pentru manageri; salariai i

  consumatori > a

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  11/86

  $aB Jeber @10)& tipul ideal de organi"aie care dup Jeber include o linie de comand strict;

  reguli detaliate; speciali"are 'nalt; putere centrali"at; selecie i promovare pe ba"a decompeten tehnic.

  ). Mana5"m"n*&+ %on*"m$oran > ,bordarea conteBtual @situaionalA recunoate cnu eBist o singur cale corect de a conduce i c un stil de conducere potrivit depinde decerinele situaiei concrete.

  Para!5m"+" #%0m-r %om$or*am"n*&+& or5anaona+8ocurile de munc 'n "iua de a"i sunt foarte diferite fa de cele din trecut. -le au noi

  caracteristici; abordea" sub alte forme procesule; servesc clieni diferii i piee diferite.ltima decada a secolului 24 a fost 'n mod special dramatic 'n ambele sensuri ale schimbrii.n observator ar numi

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  12/86

  prietenii; consiliere i sfaturi de la mentori; modele de succes; seminarii de pregtire; iinformaii puse la dispo"iie 'n mass media.

  ,ceast disciplin conine un capitol special de tipul N$anualul comportamentuluiorgani"aionalO creat special s aute la 'nceperea acestui process.Got aceast disciplininclude multe oportuniti de studiu individuale i 'n grup pentru studeni pentru anali"areaca"urilor i a teBtelor de specialitate; participarea la eBerciii eBperimentale si dobDndireadeprinderilor unei 'nvri mai rapide.

  Ba"+" #*nf%" a+" %om$or*am"n*&+& or5anaona+esi pDn acum un secol; specialitii acordau o atenie sporit studiului sistematic al

  managementului iar atenia principal era centrat iniial pe condiiile de munc fi"ice;principiile administraiei i principiile ingineriei industriale; au pus accentual pe includereafactorului uman doar 'n anii 19&4. ,ceast situaie a dat un impuls pentru anali"areaatitudinilor individuale; dinamicilor de grup; i relaiei dintre manageri ' subalterni.

  isciplina comportamentului organi"aional introdus 'n programele de 'nvmDnt 'n anul19)2 de ctre facultile de tiine economice s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  13/86

  Cu toate acestea; comportamentul organi"ational este unic 'n misiunea sa de aplicarei integrare a acestor domenii diverse pentru a dobndi o 'nelegere mai bine acomportamentului uman 'n cadrul organi"atiilor. Fo+o#r"a m"*o!"+or /*nf%". Comportamentul organi"ational; foloseste metode

  pentru a de"volta i a testa empiric generalitaile cu privire la comportamentul in cadrulorgani"atiilor. /ig.1.1. descrie metodologiile de cercetare folosite. +andirea stinntifica esteimportanta pentru cercetatorii din domeniul comportamentului organi"ational din urmatoarelemotive: 1A procesul de colectare a datelor este controlat i sistematic? 2A eBplicatiile iconclu"iile propuse sunt testate cu atentie? 3A doar propunerile i eBplicatiile care pot fiverificate stiintific sunt acceptate.

  Or"n*ar"a $" a$+%a*. omeniul comportamentul organi"ational; este orientat spreaplicatiile care pot diferentia modul in care organi"atiile si oamenii din aceste organia"atiiactionea"a. /actorii eBterni i variabilele dependente studiate de catre cercettori includ deeBemplu indeplinirea sarcinilor; implicarea la locul de munca; absenteismul etc. n acest sens

  comportamentul organi"ational este o stiinta sociala aplicata care in cele din urma poate autala imbunatatirea functionalitatii organi"atiilor i eBperientelor membrilor sai. rintreintrebarile practice adresate de catre aceasta disciplin sunt: Cum ar trebui acordate premiilede tipul marire de salariu pentru merit Cand ar trebuii sarcinile de munc s fie reparti"ateindividual sau in grup Cum pot fi schimbate culturile organ"aitionale ,r trebuii ca deci"iilesa fie luate prin metode de grup; consultative sau individuale 8a o negociere care este ceamai buna modalitate de a dobandi un re"ultat po"itiv

  Gan!r"a %on*n5"n*a. ecat sa presupuna ca eBista o modalitate optima sauuniversala de a organi"a oameni si organi"atii; comportamentul organi"ational recunoaste ca

  metodele de management trebuie adaptate naturii eBacte a fiecarei situatii. /olosind oabordare situaional; cercetatorii incerc sa identifice cum solutii diferite pot fi intelese siutili"ate cat mai bine posibil. Suntem de accord cu ideea c cultura poate afecta modul in careteoriile si conceptele comportamentului organi"ational sunt aplicate in diferite firme i ri.Ceea ce functionea"a intr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  14/86

  domeniul afacerilor produc bunuri de consum cum ar fi automobile; servicii bancare; industriaalimentara i hoteliera etc.

  $isiunea i declaratia misiunii se aBea"a pe organi"area interna i factorii eBterni careafectea"a obiectivul principal. e eBemplu; gigantul farmaceutic $ercM declara ca target oamenii sunt bunurile celemai critice ale unei organi"atii.

  na dintre cele mai importante orientari in comportamentul organi"ational de a"i estesublinierea capitalului intelectual repre"entat de cunostintele; eBperienta si dedicarea uneiforte de munca a organi"atiei. -ste recunoscut faptul ca chiar si in era tehnologiei avansate;oamenii sunt resursele umane indispensabile ale caror cunostiinte si reali"ari avansea"ascopul; misiunea si strategiile organi"atiei. oar prin eforturi umane pot fi reali"ate marileavantae din alte resurse materiale ale organi"atiei cum ar fi tehnologia; informatiile;materialele si banii. ! recenta statistica efectuata privind firmele ,mericane cele mai admirateinformea"a chiar si ca: Osingurul si cel mai bun profet al succesului complet a fost capacitateaunei companii de a atrage; motiva si a pstra oamenii talentatiO.

  Comportamentul organi"aional ca disciplin obligatorie; avDnd ca obiect relaiileumane i organi"aionale; a fost introdus 'n curricula facultilor de tiine economice 'n 19)4de ctre niversitatea Ha6ard 'n S,; iar dup 1994 i

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  15/86

  Comportamentul organi"aional nu este doar un domeniu interdisciplinar ci mai multunul multidisciplinar; este un domeniu general care cuprinde cercetri din multe dicipline cumsunt: psihologie; sociologie; antropologie; economie; discipline umaniste; drept i medicin.

  Comportamentul organi"aional la nivel macro este abordat de specialitii 'nmanagement; sociologie i economie preocupai de problemele organi"aionale printr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  16/86

  adaptarea unei orientri tiinifice i integrarea ei 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  17/86

  Grecerea de la managementul empiric la cel tiinific este marcat de activitateainginerului american /rederiM J. GaKlor; care i

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  18/86

  1. principiul divi"iunii muncii; potrivit cruia; cu cDt gradul de speciali"are 'n eBecuiamuncii este mai mare; cu atDt va fi mai mare eficiena?

  2. principiul autoritii i responsabilitii : autoritatea managerilor decurge din dreptullor de a da ordine i trebuie 'nsoit 'ntotdeauna de responsabilitate?

  3. principiul disciplinei; care eBplicitea" c regulile i normele ce guvernea" viaaorgani"aiei trebuie respectate?

  &. principiul salari"rii; potrivit cruia compensarea pentru munca prestat trebuie smulumeasc atDt angaatul cDt i organi"aia?

  (. principiul unitii de comand; adic; fiecare angaat trebuie s primeasc ordine dela un singur ef? 'nclcarea acestui principiu generea" PdualitateaO comen"ii iconduce la disensiuni; ne'ncredere; confu"ie etc.

  ). principiul subordonrii interesului individual celui de grup?%. principiul centrali"are< descentrali"are. otrivit acestui principiu; trebuie reali"at un

  echilibru sensibil 'ntre cele dou; astfel 'ncDt s se acorde subordonailor suficient

  autoritate pentru desfurarea muncii lor?0. principiul eBistenei unui singur conductor de nivel superior?9. principiul ordinii > oamenii i ceilali factori de producie trebuie s se afle la locul

  potrivit i la momentul potrivit?14. principiul echitii : echitatea este cea care trebuie s guverne"e relaiile dintre ef i

  subordonat?11. principiul stabilitii forei de munc > ca o condiie a eficienei ridicate?12. principiul unitii de sens a organi"rii prin formarea spiritului de echip?13. principiul iniiativei > managerii au rolul de a 'ncuraa iniiativa membrilor

  organi"aiei?1&. principiul ierarhiei; potrivit cruia autoritatea scade de

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  19/86

  +radul de birocrati"are a unei organi"aii depinde de intensitatea aplicriicaracteristicilor de mai sus fiind pre"ent la multe organi"aii din "ilele noastre.

  Entre cele trei tipuri de coli de management tradiional sunt deosebiri i asemnri:D"o#"-r' ac GaKlor pune accentul pe muncitori ca o aneB a mainii; Jerber pune

  accentul pe reguli i reglementri; pe legi i respectarea instruciunilor; iar /aKol e convins cmanagerii sunt actorii principali 'n organi"aie.

  A#"mnr',spectele formale @oficialeA ale organi"aiei sunt accentuate 'n egalmsur de cele trei curente de opinii: divi"iunea muncii; organi"area ierarhic; accentul pe

  performan; negliarea relaiilor informale sau sociale din cadrul organi"aiei sau a aspectelorpsihologice ale muncii; evidenierea rolului puternic; autoritar al managerilor.

  Mana5"m"n*&+ %om$or*am"n*a+Enceputurile schimbrii concepiilor tradiionale ale managementului organi"aiei se

  leag de cercetrile 'ntreprinse de un grup de specialiti de la niversitatea Harvard; sub

  conducerea lui -lton $aKo.En 1924 s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  20/86

  ContinuDnd preocuprile lui $aKo i #oethlisberger; $arK arMer /ollet a elaborat larDndul su; cDteva cerine ale stabilirii unui climat potrivit 'n relaiile dintre manager ilucrtori: comunicarea efectiv i direct dintre manager i subordonat conduce la creterea

  performanelor? crearea posibilitilor pentru subordonai de a participa la conducere; la luareadeci"iilor? necesitatea ca autoritatea s decurg din recunoaterea competenelor i eBperieneii nu din po"iia ocupat 'n ierarhie de ctre un manager.

  n alt nume important 'n managementul comportamental este ouglas $c +regor. -l apublicat; 'n 19)4; lucrarea NGhe Human Side of -nterpriseO @P8atura uman a 'ntreprinderiiOA;'n care a susinut necesitatea cunoaterii tipului predominant al angaailor pentru gsireacelor mai potrivite structurii i forme de management.

  En funcie de modul de abordare a factorului uman ouglas $c +regor 'mparte concepiileeBistente 'n teoria i practica conducerii 'n dou categorii; pe care le 'ncadrea" 'n Pteoria RO@clasicA i Pteoria O @modernA.

  re"umiile Pteoriei RO sunt:

  fiina uman medie e predispus la delsare pentru depunerea unui anumit efort aceast fiin medie trebuie

  constrDns; ameninat; pedepsit.

  omul mediu evit rspunderea; are ambiie sc"ut; prefer s fie

  condus.PGeoria O e considerat modern i se ba"ea" pe luarea 'n considerare a resurselor

  umane 'n procesul managementului; fiind aplicabile 'n condiiile 'n care indivi"ii manifestataament fa de munc i o atitudine po"itiv motivat.

  re"umiile Pteoriei O sunt urmtoarele:

  efortul fi"ic i intelectual cerut de munc este similar celui depus pentru odihni distracie; prin urmare munca poate fi surs de satisfacie i poate fi efectuatvoluntar; fr constrDngeri?

  individul mediu este capabil s se autoconduc i autocontrole"e?

  prin recompense proporionale cu munca depus; se poate obine implicarea

  efectiv a angaailor 'n desfurarea activitii?

  'n condiii normale; omul mediu 'i asum responsabiliti?

  potenialul imaginativ; intelectual pre"ent 'n organi"aie este folosit doar parial'n condiiile actuale.

  Jilliam !uchi a elaborat; la rDndul su; aa numita Pteorie TO; ca re"ultat al cercetrilorproprii asupra unor firme americane care preau s 'ntruneasc un amestec de caracteristicispecifice firmelor americane i apone"e. ,ceste caracteristici miBate dau coninut Pteoriei TO;care este o teorie a modului cum trebuie condui muncitorii din organi"aiile industriale mari;

  pentru creterea eficienei i productivitii muncii.rincipiile Pteoriei TO sunt urmtoarele:

  accentul pe elaborarea prin consens a deci"iei?

  'nclinaia spre angaarea pe termen lung?

  relaiile dintre manageri i subordonai trebuie s se ba"e"e pe 'ncredere?

  accentul pe responsabilitate individual?

  24

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  21/86

  evaluarea performanei i promovarea au un anumit grad de incertitudine?

  crearea 'n organi"aie a unor relaii de tipul celor din familie?

  iararhii PplateO @ cu puine niveleA; cu accent pe grupul de munc?

  folosirea controlului implicit; informal.

  Mana5"m"n*&+ ##*"m%#epre"entani: Chester *arnard; eter rucMer; Iorbert Jiener; Herbert Simon etc.,cest curent managerial a aprut 'n timpul celui de

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  22/86

  - stimulai iniiativa i creativitatea subordonailor.roblemele @'ntrebrileA fundamentale ale diferitelor abordri teoretice ale

  managementului sunt pre"entate 'n figura urmtoare:

  /ig.1.2 EntDlnirea marilor coli de management

  Cara%*"r#*% / or"n*r a+" mana5"m"n*&+& mo!"rn a%*&a+omeniul managementului; de maBim interes i prim importan 'n societatea modern

  pre"int urmtoarele trsturi definitorii i orientri de perspectiv:1.i"iunea global; integratoare; de re"olvare a problemelor. otrivit acestei vi"iuni;

  integrarea 'n re"olvarea problemelor manageriale trebuie reali"at pe dou planuri:intraorgani"aie; adic 'ntre subsistemele acesteia; respectiv 'ntre activitile icompartimentele sale? 'ntre organi"aie i mediul su eBtern.

  2. nterdisciplinaritatea$anagementul este domeniul care absoarbe continuu elemente noi din alte tiine; pe carele adaptea" i utili"ea" potrivit nevoilor specifice ale conducerii compleBelor socio 'n direcionarea i coordonarea activitii subordonailor.Comportamentul specific acestui rol apare numai 'n raporturile directe cu subalternii;adic la angaarea; promovarea; destituirea; motivarea sau controlul personalului.

  . L"5*&r +a#on > impus de raporturile cu alte persoane; subalternii sausuperiorii; respectiv cu membrii consiliului director; furni"orii; oficialitileadministrative; etc.

  -. Ro+&r nformaona+"4. Mon*or al informaiilor; adic receptor; evaluator i selector al informaiilor din

  mediu; care pot influena performana organi"aiei.(. Df&or al informaiilor @sau diseminatorA; transmitor al acestora 'nspre

  subordonai i alte persoane din cadrul organi"aiei.. P&r**or !" %&32n* > calitate 'n care managerul transmite po"iia oficial a

  organi"aiei; 'n special celor din eBteriorul acesteia.

  %. Ro+&r !"%ona+" > sunt probabil cele mai importante din 'ntreaga activitatemanagerial 'ntrucDt aici intervine managerul 'n adaptarea continu a organi"aiei lamutaiile intervenite 'n mediul acesteia.

  7. n*r"$rn*or,iniiator; generator de schimbri planificate 'n viaa organi"aiei;cum ar fi: testarea unei noi piee; iniierea unei anchete 'n rDndul consumatorilor; etc.i supervi"or al desfurrii acestor schimbri.

  8. A*"n&a*or #a& %or"%*or a+ *&+-&rr+or care pot provoca schimbri nedorite:greve; anularea contractului 'ncheiat cu un furni"or; 'ntDr"iere 'n desfacerea

  produselor; etc.En acest sens el iniia" aciuni corective 'n perioade de dispute i a cri"elor;re"olvDnd conflictele dintre subordonai.

  9. A+o%a*or !" r"#&r#"> decide cum se distribuie resursele stabilind prioritile ibugetele @managerul hotrte cine va beneficia de resursele organi"aiei; cDi bani sevor folosi pentru reclam i echipament; cum se satisface cererea suplimentar > seva lucra 'n mai multe schimburi sau se vor plti ore suplimentare > cine va fi

  premiat i cu cDt; cDt afectea" din timpul propriu managerul pentru discuiile cudiferii solicitani; etc.A.

  1:. N"5o%a*or'n discuiile cu diferite persoane sau grupuri; 'n vederea reali"rii unor'nelegeri @cu sindicatele; guvernul sau ageniile guvernamentale; furni"orii; clieniiA.

  M&n%a Mana5"r+or Ca+*a*" / r"&+*a*"in punctul de vedere al comportamentului organi"ational; cheia definitiei

  managementului este data de munca prin i cu alii; managerii implicandu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  25/86

  profesie nu este mai vitala societatii noaste decat cea de manager. $anagerul este cel cedetermina daca instituiile noastre sociale sunt eficiente sau daca favori"ea"a risipa de talenti resurse.

  C" fa% mana5"r? D"#%r"r"a a-+*a*+or mana5"ra+" Studiile de ca" elaborate printre alii i de #osemarK Ste6art in -uropa i HenrK$int"berg in S, au determinat modelul de activitate manageriala al "ilelor noastre ca ocolecie de mici episoade fragmentate. Caracteristica dominanta a oricarui manager; de peorice treapta ierarhica poate fi re"umata la o multitudine de activitati unde intreruperile suntcomune; in timp ce intervalele mai mari de timp ce ar trebui acordate activitatii de planificarei de gandire @reflectareA sunt mult mai rare.

  n studiu particular ai carui protagoniti sunt patru manageri din varful piramideiierarhice arata ca )3L din timp este destinat activitilor marunte ce durea"a maBim 9 minutefiecare; in timp ce doar (L este dedicat activitilor ce durea"a mai mult de 1 ora. Gotui

  intrebarea este cum pot re"olva managerii problemele cu un program "ilnic atat de fragmentati aglomerat; iar studiile recente efectuate in vederea elucidarii acestei probleme ne ofercateva rspunsuri pe cDt de instructive; pe atat de interesante.

  e

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  26/86

  coordonarii; recunoaterii; toate acestea aflate in interactiune cu elementul uman laorice pas?

  managerii care de"volta aceste abilitati tind sa aiba subordonati mai performanti i

  motivati decat managerii care cultiva aceste abilitati la un nivel mai redus?

  contrar opiniilor din mass

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  27/86

  ).1..( Com$or*am"n*&+ Or5ana*ona+' *r"%&* / $r""n*

  Comportamentul organi"ational este un domeniu interdisciplinar destinat unei buneintelegeri i conduceri a oamenilor la locul de munca. rin definitie; comportamentulorgani"ational este deopotriva orientat catre cercetare i aplicare. Comportamentul

  organi"ational este ba"at pe o mare diversitate de discipline; inclu"and notiuni de psihologie;management; sociologie; teoria organi"arii; psihologie sociala; statistic; antropologie;teoria generala a sistemelor; economie; tehnologie informaionala; tiine politice; consilierevocaionala; managementul resurselor umane; ergonomie; teoria deci"iilor i etica. ,ceastaarie bogata a condus la apariia mai multor perspective contradictorii i teorii asupracomportamentului uman in timpul muncii. e la milocul anilor W04 un cercetator a identificat114 teorii distincte in domeniul comportamentului organi"ational.

  Comportamentul organi"ational este o notiune academica? cu eBceptia profesiilor dindomeniul invatamantului i al cercetarii; comportamentul organi"ational nu este un domeniu

  profesional obinuit cum sunt contabilitatea; marMetingul sau finantele. Cei care studia"acomportamentul organi"ational in facultate nu vor avea locuri de munca calificate in acestdomeniu. ,ceasta realitate insa nu afectea"a comportamentul organi"ational nici importanasa in managementul organi"ational efectiv. Comportamentul organi"ational este o disciplince intersectea"a pe ori"ontala orice categorie de munca; 'n functie in domeniul afacerilor sauspeciali"are profesionala.

  utem intelege mai bine unde se situea" comportamentul organi"ational asta"i iperspectivele sale viitoare ba"Dndu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  28/86

  n 19)4; ouglas $c+regor a scris o carte intitulata artea mana a ntreprinderii carea devenit o ba"a filo"ofica pentru conceptia moderna despre oameni in timpul lucrului.*a"andu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  29/86

  /ig. 1.3 $odelul /undaiei -uropene pentru $anagementul Calitii$odelul indica faptul ca ;;satisfactia consumatorilor; ;;satisfactia angaatilor i ;;impactulasupra societatii sunt obtinute prin ;;leadership care combin ;;politica i strategia;;;managementul personalului; ;;resursele i ;;procesele conducand la eBcelenta in

  ;;re"ultatele afacerii. rin urmare fiecare din cele noua elemente este un criteriu care poate fifolosit in aprecierea progresului organi"aiei in drumul ei spre perfectiune. ;;#e"ultateleindic ceea ce a reali"at i reali"ea"a compania. ;;Capabilittile indic cum sunt acestere"ultate obtinute.

  Ce inseamna Managementul Calitatii Totale?

  -Bperii in acest subiect au oferit urmatoarea definite a $anagementului CalitatiiGotale:%anagementul (alitatii #otale inseamna ca; cultura organi"atiei este defmita i sustinein acelai timp obtinerea continua a satisfacerii consumatorilor printr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  30/86

  &. Construiete munca in echipa; increderea; si respectul reciproc.

  #e"umand; susinatorii $anagementului Calitii Gotale au adus o contribuie valoroasadomeniului comportamentului organi"ational prin susinerea unui conteBt practic deconducere a angaatilor.

  A-or!ar"a 6n f&n%" !" #*&a"Savantii s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  31/86

  /ig. 1.& Enelegerea comportamentului organi"aionaln partea stang a modelului curent se afla managerii; care sunt responsabili de

  indeplinirea re"ultatelor organi"atiei cu i prin altii.Cele trei cercuri din centrul modelului corespun pailor ce trebuie urmati pentru a

  intelege intregul; i anume: se pornete de la indivi"i; se trece la procesele de grup; apoi laprecesele i problemele organi"atiei i in final la organi"atii. e fapt; organi"atia este punctulcentral al modelului. Structura organi"atiei contribuie la stabilirea i de"voltarea conteBtuluiorgani"ational al comportamentului organi"ational.

  n legatura cu mediul eBterior trebuie cunoscute culturile international; trebuieeBaminate relatiile posibile i probabile organi"atie

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  32/86

  ).1.4 S&mar

  En cadrul acestui modul s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  33/86

  ).).) S%0"ma +o5% a mo!&+&+&

  ,cest modul poate fi structurat pe urmtoarele subcapitole:

  2.2.3 Conn&*&+ nformaona+ !"*a+a*

  ).)..1 Gr&$&r+" / m&n%a 6n "%0$

  nteraciunea este aspectul esenial al grupului > ea indic cine este i cine nu este 'ncadrul grupului. nteraciunea dintre membrii grupului nu trebuie s fie neaprat fa 'n fa ineaprat verbal; de la birou grupul creat ad

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  34/86

  cale natural ca rspuns la interesele comune ale membrilor organi"aiei. -le sunt recunoscuterar de ctre organi"aie i calitatea de membru al acestora se intersectea" adeseori cu aceeade membru al grupurilor formale. +rupurile informale pot auta sau duna organi"aiei; 'nfuncie de normele lor de comportament. $ai tDr"iu; vom vorbi detaliat despre acest lucru.

  Formar"a 5r&$&r+orentru a eBplica rolul grupurilor; este util s lum 'n considerare factorii care conduc

  la formarea grupurilor. En ca"ul grupurilor informale; suntem preocupai de factorii caredetermin apariia lor 'n cadrul formal de munc. En ca"ul grupurilor formale; sunteminteresai de factorii care conduc organi"aiile la formarea unor astfel de grupuri i de uurinacu care grupurile pot fi meninute i conduse. /ormarea ambelor tipuri de grupuri estedeterminat de oportunitile de interaciune; potenialul de atingere a scopurilor icaracteristicile personale ale membrilor grupului.

  O$or*&n*+" !" n*"ra%&n"! condiie prealabil evident pentru formarea grupurilor este posibilitatea de

  interaciune. ,tunci cDnd oamenii sunt capabili s interacione"e unii cu alii; ei sunt capabilis recunoasc faptul c ar putea avea obiective comune i c pot s reali"e"e aceste obiective

  prin 'ncredere reciproc. e eBemplu; deoarece interacionea" constant; salariaii PinterniO@cum ar fi consultanii pe probleme tehnice de la sediul centralA de"volt adeseori o mai maresolidaritate informal decDt angaaii PeBterniO @cum ar fi tehnicienii care fac munc de teren;vi"itDnd clieniiA. Similar; pentru a susine grupurile de munc formale; organi"aiile suntadeptele birourilor mari i deschise; ale edinelor fa 'n fa sau alte reelelor electronice.

  Po*"na+&+ !" r"a+ar" a o-"%*3"+orotenialul de reali"are a obiectivelor este un alt factor care contribuie la formarea i

  meninerea grupurilor. !biectivele fi"ice @cum ar fi construirea unui podA sau scopuriintelectuale @cum ar fi proiectarea unui podA sunt adeseori reali"ate mai eficient ca urmare a'mpririi cu gri a muncii 'ntre membrii grupului. +rupurile pot reali"a; de asemenea;scopuri sociale

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  35/86

  agent comercial impulsiv i creativ; 'n cadrul grupului se poate introduce un contabil practic;chiar avar.

  D"3o+*ar"a 5r&$&+&Chiar i cele mai simple grupuri sunt 'n realitate dispo"itive sociale compleBe care

  necesit un anumit grad de negociere i de 'ncercare i eroare 'nainte ca membrii siindividuali s 'nceap s funcione"e ca un adevrat grup. ,cest lucru s simpla familiaritate nu poate 'nlocui necesitatea de"voltrii grupului.

  S*a!+" *$%" a+" !"3o+*r 5r&$&r+orConductorii i instructorii au observat c multe grupuri se de"volt trecDnd 'n timp

  printr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  36/86

  F&n%onar"a. Cu structura sa social definitivat; grupul 'i dedic energia'ndeplinirii sarcinii. Emplinirea; creativitatea i asistena mutual sunt temele proeminente 'nacest stadiu.

  D"#*rmar"a. ,numite grupuri cum ar fi echipele speciale i echipele de proiect au odurat de via definit i se destram dup ce i

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  37/86

  mai mic satisfacie referitoare la apartenena la grup comparativ cu cei care se gsesc 'ngrupuri mai mici. Care este cau"a acestei contradicii aparente

  e de

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  38/86

  ,m putea nota i alt fel de sarcin. Sarcinile conunctive sunt acele sarcini careperformana grupului este limitat de ctre cel mai slab membru activ al su. e eBemplu;asamblarea pe band rulant este limitat de legtura sa cea mai slab. e asemenea; dactehnica utili"at pentru instruirea muncitorilor asupra modului de eBecutarea a unei sarcinicomplicate; secveniale; este 'nvarea 'n grup; un singur instructor slab; aferent unei anumitesecvene; va afecta serios eficacitatea echipei. ,tDt performana potenial cDt i cea real vordescrete o dat cu creterea mrimii grupului deoarece probabilitatea de a include o verigslab este mai mare.

  En re"umat; pentru sarcini aditive i disunctive; grupurile mai mari pot aciona maibine pDn la un punct; dar cu costuri cresctoare determinate de eficacitatea membrilorindividuali. !ricum ar fi privit; performana pentru sarcinile pur conunctive ar trebui sscad o dat cu creterea mrimii grupului.

  A$ar*"n"na !3"r# +a 5r&$

  maginai

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  39/86

  pe copii strduindu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  40/86

  formali"ate 'mpreun cu sanciunile specifice care trebuie aplicate trdtorilor i de"ertorilor.En multe alte ca"uri; normele de loialitate tind s fie informale. $anagerii percep adeseori ctrebuie s munceasc pDn tDr"iu; s vin la munc 'n timpul 6eeMend recompensea" pe toat lumea egal.c. #eciprocitatea > recompensea" oamenii 'n acelai fel 'n care ei te recompensea"

  pe tine.d. #esponsabilitatea social > recompensea" pe cei care au 'ntr Iormele 'n aciuneOA. esigur;normele oficiale organi"aionale pe care managerii le impun subordonailor lor sunt de obicei

  'n favoarea 'naltei performane. Gotui; grupurile de lucru stabilesc adeseori 'n chip informal

  &4

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  41/86

  norme de performan proprii; cum ar fi acelea care restrDng productivitatea 'n ca"ul aplicriiunui sistem de plat 'n acord cu bucata.

  Ro+&r+"#olurile sunt po"iii din cadrul grupurilor crora le este ataat un set de

  comportamente ateptate. e aceea; 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  42/86

  F5&ra ).) Un mo!"+ a+ a#&mr ro+&+&Sursa: +. Fohns; Comportament !rgani"aional; -ditura -conomic; 199); p. 23&.

  Emi)torul rolului. -mitorii de roluri pot avea ateptri neclare despre persoanele

  vi"ate. n manager de vDn"ri poate s nu fie sigur asupra modului 'n care repre"entanii devDn"ri desemnai s fac afaceri 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  43/86

  'ntregime din interiorul organi"aiei. -Bemplul clasic este supraveghetorul de la primul nivel;care servete drept interfa 'ntre PmanagementO i PmuncitoriO. e sus; supraveghetorul

  poate fi presat s duc treburile la bun sfDrit i s in oamenii 'n frDu. e os; el poate fi'ncuraat s se comporte 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  44/86

  obicei la 'nceput un telefon cu taste de birou. -l va trece apoi progresiv la un telefon coloratcu taste; un telefon cu taste i dispo"itiv PmDini

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  45/86

  cu un statut mai 'nalt @ca managerii sau liber

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  46/86

  gDndii

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  47/86

  $anagerii sau membrii grupului trebuie s fie capabili s influene"e nivelul decoe"iune al grupului de lucru utili"Dnd competiia sau ameninarea; modificDnd mrimeagrupului sau compo"iia ori manipulDnd cerinele pentru admitere. Entrebarea care rmDne 'nsse refer la ce dorim de fapt de la grup: mai mult sau mai puin coe"iune. #spunsuldepinde desigur de consecinele coe"iunii de grup i de cel care face anali"a.

  O ma mar" $ar*%$ar" +a a%*3*+" 5r&$&+&. eoarece grupurile unite suntatractive pentru membrii lor; acetia sunt motivai 'n special pentru a participa @'n mai multesensuri ale cuvDntuluiA la activitile grupului. e de o parte; ca urmare a faptului c membriidoresc s rmDn 'n cadrul grupului; fluctuaia voluntar a membrilor grupurilor unite artrebui s fie sc"ut. e de alt parte; membrilor le place s fie 'mpreun? ca urmare;absenteismul ar trebui s fie mai redus decDt cel pre"entat de grupurile mai puin unite. Entimpul 'ntrecerii de la /it < #ate; de eBemplu; ne putem atepta ca absenele obinuite dinambele maga"ine s scad pe msur ce membrii personalului de vDn"are 'ncep s se ba"e"edin ce 'n ce mai mult unul pe altul pentru reali"area scopului lor comun. Entr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  48/86

  coe"iunea entru a rspunde la aceast 'ntrebare; trebuie s subliniem mai 'ntDi c grupurileunite sunt deosebit de eficace 'n reali"area propriilor lor scopuri. ac aceste scopuri se'ntDmpl s corespund cu cele ale organi"aiei; o coe"iune crescut ar trebui s conduc la

  beneficii substaniale pentru activitatea grupului. ac nu; eficacitatea organi"aional poatefi ameninat. n studiu pe scar larg asupra grupurilor de munc din industrie a trasurmtoarele conclu"ii:En grupurile foarte unite; productivitatea membrilor individuali tinde s fie similar cu acelorlali membri. En grupurile mai puin unite eBist o mai mare variaie a productivitii.+rupurile foarte unite tind s aib productiviti mai mari sau mai mici decDt grupurile mai

  puin unite.ariabilitatea mai sc"ut a productivitii din cadrul grupurilor mai unite provine din puterea

  pe care o au astfel de grupuri de a impune conformitatea.En msura 'n care grupurile de lucru au norme de productivitate; grupurile mai unite sunt maicapabile s le consolide"e. $ai mult; dac grupurile unite accept normele de productivitate

  ale organi"aiei; ele ar trebui s fie foarte productive. ac grupurile unite resping astfel denorme; ele vor fi deosebit de eficace 'n limitarea productivitii.

  n alt factor care influenea" impactul coe"iunii asupra productivitii este gradul 'ncare sarcina solicit 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  49/86

  R)spl)tii performana grupului. -Bist o mai mare probabilitate ca membrii grupului s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  50/86

  pentru a putea fi reali"ate. En general; aceste sarcini ar trebui s aib calitile unor posturi'mbogite. e aceea; grupurile trebuie s vad sarcina ca fiind semnificativ; trebuie sreali"e"e sarcina de la 'nceput i pDn la sfDrit i trebuie s utili"e"e o diversitate de abiliti.Chestiunea cea mai important este c sarcinile relativ compleBe sunt cele care sunt avantaatede cunotinele i abilitile diverse ale grupului.

  En afara acestei cerine de compleBitate; gama real de sarcini pentru reali"area croraorgani"aiile au utili"at echipele este foarte mare; 'ntin"Dndu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  51/86

  E$"r*a.Iu este necesar s spunem c membrii grupului ar trebui s aib un nivel'nalt cunoatere referitor la sarcina de 'ndeplinit. esigur; nu toi trebuie s tie tot; dar grupulca 'ntreg trebuie s aib cunotine eBtinse asupra sarcinii. in nou; supravegherea redus'mpiedic Pfuga la efO atunci cDnd apar probleme i grupul trebuie s aib suficiente resurse

  pentru re"olvarea cu succes a acestor probleme. n set de abiliti pe care toi membrii artrebui probabil s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  52/86

  Mana5"m"n*&+. Conducerea nu va primi cel mai bun spriin atunci cDnd managerii sevor simi ameninai i o vor vedea ca un factor ce le reduce puterea i posibilitile de

  promovare. CDiva manageri; colii 'n spiritul rolului tradiional al managerului ar putea puri simplu s nu se adapte"e. Cei care o vor face; vor putea 'ndeplini funcii importante cum arfi milocirea relaiilor dintre grupuri i tratarea preocuprilor sindicatelor; de vreme cesindicatele sunt adeseori 'ngriorate de aspectul multifuncional al muncii care poate aprea.

  n studiu a gsit c managerii cei mai eficace 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  53/86

  #ubbermaid; desemnat recent de revista /ortune ca fiind Cea $ai ,dmiratCompanie din ,merica; utili"ea" echipe pentru a inventa i concepe o mare varietate de

  produse oi cu utili"ri casnice. -a reuete s introduc mai mult de 3)( produse noi pe anZndustria de automobile a adoptat echipele multifuncionale pentru a reduce ciclul de

  proiectare al unei noi maini. ,u beneficiat de acest lucru mainile sport iper ale firmeiodge; seria 8H a companiei ChrKsler @de eBemplu; odge ntrepidA i cel mai nou model$ustang al firmei /ord. Chiar i venerabila #olls

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  54/86

  ).).( Sar%n / *"m" %" 3or f no*a*"

  En vederea eficienti"rii activitii masteran"ilor la aceast disciplin; pentru facilitarea'nvrii; cursanii vor avea de reali"at urmtoarele sarcini individuale:

  1. ,nali"ati modul in care normele; rolurile si statul afectea"a

  interactiunea din cadrul grupurilor). -Bplicati logica din spatele echipelor multifunctionale sidescrieti modul in care acestea pot opera cu eficacitate.

  ,ceste sarcini se vor preda la a doua 'ntDlnire de curs. unctaul obinut pentrureali"area acestor sarcini repre"int 14L din ponderea notei finale.

  ).). B-+o5raf" mo!&+

  . Fohns; +.; Comportament !rgani"ational > ntelegerea si conducerea oamenilor inprocesul muncii; -ditura -conomic; *ucureti; 1990; pa5.)))H)(:

  ). Mo!&+&+ ' Inf+&"na #o%a+ 6n or5ana

  2.3.1 S%o$&+ / o-"%*3"+" mo!&+&+&

  Scopul acestui modul este pre"entarea influenei sociale 'n cadrul organi"aiilor; modul 'n caremembrii acestora au un impact asupra comportamentului organi"aional.Ca obiective; se vor atinge urmtoarele:

  Enelegerea diferenei dintre dependena de informaii i dependenta de efect.

  escrierea factorilor care influenea" conformarea la normele sociale. escrierea etapelor sociali"rii organi"aionale

  ,ngaamentul organi"aional

  )..) S%0"ma +o5% a mo!&+&+&

  ).. Conn&*&+ nformaona+ !"*a+a*

  En multe situaii sociale i 'n mod deosebit 'n cadrul grupurilor; oamenii sunt dependeni 'nmare msur de ceilali. ,ceast dependen stabilete cadrul 'n care va apare influena.

  D"$"n!"na !" nforma / !"$"n!"na !" "f"%*Suntem adeseori dependeni de ceilali pentru informaii referitoare la cDt de potrivite

  i suficiente sunt comportamentele; gDndurile i sentimentele noastre. CDt de satisfctoareeste munca pe care am prestat

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  55/86

  dependen de informaii le d celorlali posibilitatea de a ne influena gDndurile; sentimentelei aciunile prin intermediul semnalelor pe care ni le trimit.

  ndivi"ii sunt motivai adeseori s dac cineva este 'n principiu similar cu tineatunci eti motivat s te ba"e"i pe el referitor la informaiile despre cum s gDndeti sau sacione"i. dentificarea ca motiv de conformare este adeseori de"vluit de un proces de

  imitare 'n care membrii stabilii servesc drept model pentru comportamentul celorlali.

  ((

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  56/86

  In*"rna+ar"a. ! anumit conformare la norme apare deoarece indivi"ii au acceptat'n 'ntregime i sincer credinele; valorile i atitudinile care stau la ba"a normei. En astfel deca"uri; s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  57/86

  de grup. e eBemplu; s presupunem c li se cere la patru manageri de vDn"ri snominali"e"e pe unul dintre subordonaii lor pentru a fi promovat 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  58/86

  )... So%a+ar"a' o-n"r"a &n" an&m*" %onformr !n $ar*"a m"m-r+or

  So%a+ar"a este procesul prin care oamenii 'nva normele i rolurile ce suntnecesare pentru a

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  59/86

  suplimentar; astfel 'ncDt acesta s 'nceap s internali"e"e normele i valorile cele maiimportante ale organi"aiei.

  I II III

  So%a+ar"an*%$a*3 A%omo!ar" Mana5"m"n*&+

  ro+&+&.

  F5&ra .1 E*a$"+" #o%a+r or5anaona+"

  No&+ m"m-r& no%"n*!amenii se altur adeseori organi"aiilor fr s aib ateptri concrete asupra a ceea

  ce implic calitatea de membru al acestora. e fapt; tocmai aceste ateptri sunt cele care 'iconduc la alegerea unei cariere sau a unu post anume. Studenii care au ales speciali"area

  management au anumite ateptri referitoare la ceea ce vor face atunci cDnd vor devenimanageri stagiari la Citicorp. Similar; chiar i recruii de 10 ani care Ppleac 'n armatO aunoiuni despre viaa militar care 'i ateapt.

  Cercetarea arat c oamenii care intr 'n organi"aii au multe ateptri incorecte iadeseori nerealist de mari.

  e ce au adeseori noii membri ateptri nerealiste referitoare la organi"aia creia i sealtur Stereotipurile ocupaionale ar putea fi responsabile de acest lucru; 'ntro oarecaremsur. $iloacele de informare 'n mas ne transmit adeseori astfel de stereotipuri. eeBemplu; o persoan care 'ncepe un curs de surori medicale ar putea avea nite ateptri

  referitoare la viaa dintr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  60/86

  ,cestea ar fi; deci; dilemele sociali"rii: Cum ar trebui s reacione"e indivi"ii lapracticile de sociali"are 7i cum ar trebui organi"aiile s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  61/86

  curDnd s gDndeasc i s acione"e mai asemntor cu eful lor decDt 'ntre ei. ,a cum puteivedea; uniformitatea este mai puin probabil 'n condiiile sociali"rii individuale.

  D"5ra!ar"a / r!%&+ar"a. !rgani"aiile 'i trec uneori pe noii lor membri printr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  62/86

  munci nestimulatoare; 'n ideea de a nu le da posibilitatea s fac mari greeli. ,cest lucrupoate avea un impact negativ asupra angaamentului afectiv. Claritatea rolului i satisfacereaateptrilor cuiva @aa cum se 'ntDmpl 'n ca"ul pre"entrilor preliminare realisteA contribuie;de asemenea; la creterea angaamentului afectiv.

  ,ngaamentul de continuitate apare atunci cDnd oamenii simt c prsirea organi"aieiva determina o serie de sacrificii personale; percepDnd totodat c lipsesc alternativele privindangaarea. Enscrierea la fondurile de pensii; obinerea unei promovri rapide sau bunaintegrare 'n comunitatea local pot bloca angaaii 'n cadrul organi"aiei chiar dac ei ar dorimai degrab s plece. Iu surprinde pe nimeni c angaamentul de continuitate crete o dat cu

  perioada 'n care o persoan a fost angaat 'n cadrul organi"aiei.,ngaamentul normativ @P,r trebui s rmDn aiciOA poate fi consolidat de ctre

  beneficiile care determin un sentiment de obligaie fa de organi"aie. ,cestea ar puteacuprinde rambursarea taBelor colare sau o instruire special care 'mbuntete abilitileangaatului. ,ngaamentul normativ poate fi 'ntrit i de o puternic identificare cu produsele

  sau serviciile organi"aiei @P,r trebui s rmDn aici deoarece Sierra Club face o treabimportantOA. En final; anumite practici de sociali"are care sublinia" loialitatea fa deorgani"aie pot stimula angaamentul normativ. e eBemplu; antrenorii din diverse sporturi se

  poart adeseori foarte dur cu uctorii care lipsesc de la antrenamente pentru a subliniaimportana loialitii fa de echip.

  Con#"%n"+" an5aam"n*&+&. -Bist destul de multe dove"i c toate formele deangaament reduc inteniile de prsire a organi"aiei ca i fluctuaia real de personal.!rgani"aiile care au probleme importante cu fluctuaia de personal 'n rDndul angaailor cheiear trebui s studie"e atent tacticile de 'ntrire a angaamentului. ,cest lucru repre"int o

  problem deosebit 'n ca"ul 'n care fluctuaia de personal este aa de mare 'ncDt afectea"serviciile oferite clienilor. $ulte organi"aii din sfera serviciilor @de eBemplu restaurante ihoteluriA au acceptat; totui; 'n mod tradiional o fluctuaie de personal important.

  !rgani"aiile ar trebui s fie atente; prin urmare; la felul de angaament pe care 'lvi"ea". Cercetarea arat c angaamentul afectiv este corelat po"itiv cu performana. Gotui;angaamentul de continuitate este corelat negativ cu performana; un lucru pe care probabil cl

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  63/86

  similar cu ei i se bi"uie pe ei pentru a obine informaii. 'n sfDrit; conformarea poate fimotivat de internali"area normelor i persoana nu se mai conformea" numai datoritdependenei sociale.,ngaamentul organi"aional este o atitudine care reflect fora legturii dintre angaat iorgani"aie. ,ngaamentul afectiv se ba"ea" pe identificarea persoanei cu organi"aia.,ngaamentul de continuitate este ba"at pe costurile prsirii organi"aiei. ,ngaamentulnormativ este ba"at pe ideologie sau sentimente de obligaie.Cultura organi"aional const din credinele valorile i ipote"ele 'mprtite care eBist incadrul organi"aiei. Subculturile se pot de"volta pentru a reflecta diferenele departamentalesau ocupaionale. 'n culturile puternice; credinele valorile i ipote"ele sunt intense; largrspDndite i spriinite prin consens.unctele forte poteniale ale culturilor puternice cuprind o bun coordonare; re"olvarea cores *en i FenK au auns'n #usia? mainile apone"e circul pe oselele americane? $icMeK $ouse invadea" /rana iFaponia? $conaldUs deschide noi localuri la $oscova? -uropa 'i reduce barierelecomerciale interne. Goate aceste activiti ascund cDt poate s fie de dificil s cree"i relaii deafaceri de la o cultur la alta. e eBemplu; cercetarea a artat c 'ntre 1) i &4 L dintremanagerii care primesc 'nsrcinri 'n strintate sunt nevoii s se 'ntoarc 'nainte de termendeoarece au o activitate slab sau nu reuesc s se adapte"e culturii locale. En mod similar;eBist o list lung de negocieri de afaceri euate datorit lipsei de 'nelegere a diferenelortransculturale. 8a ba"a multora dintre aceste probleme ar putea s se gseasc o lips deapreciere a diferenelor eseniale dintre diferite culturi 'n legtur cu valorile legate de munc.

  e de alt parte; luai 'n consideraie ansele suplimentare care apar pentru organi"aiile careau o vi"iune global @i pentru studenii care sunt sensibili la problemele transculturaleZA.

  5iferena de putere. iferena de putere se refer la gradul 'n care membriisocietii accept o distribuie inegal a puterii; inclu"Dndu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  66/86

  Individualism 6 (olectivism. Societile individualiste tind s sublinie"eindependena; iniiativa individual i intimitatea. Societile mai colectiviste favori"ea"interdependena i loialitatea fa de familie sau clan. Statele nite; ,ustralia; $area *ritaniei Canada sunt printre cele mai individualiste societi. ene"uela; Columbia i aMistan sunt

  printre cele mai colectiviste; Faponia situDndu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  67/86

  eBemple de succes referitoare la importul acestor tehnici din Faponia 'n ,merica de Iord;eBist de asemenea numeroase eBemple de dificulti i eecuri; mai ales 'n industria

  prelucrtoare. $ulte dintre aceste probleme se pare c 'i au originea 'n diferenele de valoridintre Faponia i Statele nite.

  En ca"ul u"inelor americane ale companiilor $a"da; Iissan i Honda; dei; 'n general;ele sunt activiti de succes; ritmul de lucru solicitat a condus la plDngeri din parteaangaailor. Similar; solicitarea pentru 'mbuntirea continu a activitii i 'ncrederea deplin'n sugestiile de 'mbuntire ale angaailor au condus la reacii miBte. Companii americane devDrf primesc aproBimativ dou propuneri pe an din partea fiecrui angaat 'n timp ceoperaiunile apone"e ale acestor productori de automobile 'nregistrea" 'ntre 39 @IissanA i12% @$a"daA propuneri pe an i angaatZ En Faponia; valorile culturale au dictat 'n modtradiional un grad relativ mare de securitate a postului. En consecin; lucrul 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  68/86

  apreciere mai bun asupra diferenelor dintre valorile culturale i a implicaiilor acestordiferene asupra comportamentului din organi"aii.

  +illette este recunoscut ca avDnd unul dintre cele mai bune programe 'n acest sens./irma produce 'n 20 ri lame de ras; stilouri @aper$ateA i aparate electrice @*raunA pe carele vinde 'n mai multe de 244 de ri. En peste 2( ani; firma a construit o echip demanagement global utili"Dnd o diversitate de tactici. ,cestea cuprind urmtoarele:

  ,ngaarea localnicilor pentru posturile de manageri 'n afara Statelor nite.

  escoperirea de talente cheie printre studenii strini din universitile nord

  americane.

  Gransferarea managerilor la posturi din alte ri pentru a le crete eBpunerea

  internaional.

  #spltirea managerilor cu o eBperien internaional eBtins prin numirea ca

  responsabili pentru noi piee internaionale sau firme miBte @cum ar fi cea din ChinaA.

  ,ducerea unor grupuri de tineri ce studia" managementul la unul dintre cele treisedii centrale internaionale @*oston; Singapore sau 8ondraA pentru a urma un curs intensiv de10 luni.

  C" #&n* a**&!n+"?! atitudine este o tendin emoional relativ stabil 'n vederea unui rspuns

  consecvent la un obiect; situaie; persoan sau categorie uman specific. $ai 'ntDi; observaic atitudinile implic emoii diriate spre inte specifice. ac v voi 'ntreba despre atitudinea

  pe care o avei fa de eful dumneavoastr; 'mi vei rspunde probabil ceva despre faptul cacesta v place sau nu. ,cest lucru ilustrea" aspectul emoional al atitudinilor. ,titudinilesunt; de asemenea; mult mai specifice decDt valorile; care dictea" numai preferine largi. eeBemplu; putei aprecia munca foarte mult i totui s v displac activitatea dumneavoastrspecific.

  efiniia stabilete c atitudinile sunt relativ stabile. En condiii normale; dac ast"i nuv place buctria meBican sau eful dumneavoastr; nu v vor place nici mDine. esigur;anumite atitudini sunt mai puin puternice decDt altele i ca urmare mai deschise pentruschimbare. ac atitudinea dumneavoastr negativ fa de buctria meBican urmea"numai dup dou eBperiene fcute 'n restaurante fast

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  69/86

  I PLACE EFUL I LAUD EFUL

  esigur; nu toi cei crora le place eful trec la ludarea lui 'n public din teama de a nuprea prea evident slugarnici. Similar; cei crora le displace eful nu vor trece la criticarea luipublic de teama represaliilor. ,ceste eBemple indic faptul c atitudinile nu sunt 'ntotdeaunaconsecvente cu manifestrile comportamentale i c atitudinile ne furni"ea" informaiidincolo de aciunile pe care le putem observa.

  ).4.. Formar"a a**&!n+or

  e unde privind atitudinile Spus simplu; atitudinile sunt 'n funcie de ceea ce gDndimi de ceea ce simim. ,ceasta 'nseamn c atitudinile sunt un produs al unei credine sauaprecieri corelate. ac credei c eful dumneavoastr este un bun sftuitor i apreciaiconsilierea; putem trage conclu"ia c s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  70/86

  ele 'n modificarea i managementul atitudinilor. CDteva eBemple de ca"uri 'n caremanagementul ar putea dori schimbarea atitudinilor sunt urmtoarele:

  ,titudini fa de diversitatea forei de munc?

  ,titudini fa de practicile de afaceri etice?

  ,titudini fa de schimbri previ"ibile; cum ar fi introducerea unei noi tehnologiisau a managementului calitii totale?

  ,titudini fa de practici sigure de lucru i utili"area echipamentului de protecie.

  $aoritatea 'ncercrilor de schimbare a atitudinilor sunt iniiate de ctre un emitent demesa care 'ncearc o anumit form de convingere pentru a modifica credinele sau valorileunei audiene care spriin o atitudine curent. e eBemplu; managementul ar putea s in unseminar pentru a

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  71/86

  avertismentele i rugminile preedintelui companiei; care poate fi perceput ca urmrind 'nprimul rDnd creterea productivitii.

  Fa$*&+ !" a f $+%&*. En final; persoanele plcute vor fi 'n general capabile sdetermine mai uor o schimbare de atitudine decDt indivi"ii neplcui. -ste uor de imaginatcare vor fi gDndurile unui auditoriu care se confrunt cu un individ pe care nu 'l poate suferi.Pac un tp ca sta spriin calitatea total; 'nseamn c ceva nu e 'n regul cu ideea astaO. Iueste deloc surprin"tor s descoperim c managerii inteligeni 'ncearc adeseori s efectue"eschimbri de atitudini 'n rDndul subordonailor convertind mai 'ntDi la ideile lor un salariatfoarte plcut.

  T"0n% !" %on3n5"r" 3"rf%a*"Cercetarea a furni"at cDteva sfaturi practice referitoare la utili"area persuasiuni pentru

  schimbarea atitudinilor. tili"ai comunicarea direct. ersuasiunea prin comunicare direct@fa 'n faA are mai mari anse s schimbe atitudinile decDt comunicarea indirect; adic prinnote interne; scrisori i afie. ,cest lucru se 'ntDmpl probabil deoarece convingerea prin

  contact direct este mai fleBibil; cere atenie i d auditorului ansa de a fi mai sigur referitorla credibilitatea sursei. Comunicrile scrise cum sunt scrisorile i afiele nu pot ofericontraargumente active i nu pot cere atenie; fiind 'n plus de origine ambigu @cine tie dacafiul a fost furni"at de ctre sindicat sau de ctre compania de asigurriA.

  C&*a # fa%" #%0m-r mo!"ra*". CDt de mare ar trebui s fie schimbarea pecare 'ncearc s o determine iniiatorul e obicei; este mai bine s aducem argumente caredifer moderat de punctul de vedere al audienei po"iiile care sunt prea PtariO sau preaPslabeO au anse mai mici s determine schimbarea. e eBemplu; luai 'n considerare ca"ulconductorului unui seminar care 'ncearc s schimmbe atitudinile personalului de vDn"ri 'n

  direcia unor practici comerciale etice. , spune pur i simplu personalului c trebuie sacione"e mai etic probabil c nu va avea un impact prea mare asupra comportamentului su.e de alt parte; valorile morale de ba" sunt produsul multor ani de eBperien personal isunt foarte re"istente la schimbare. Conductorul nostru de seminar va trebui probabil s cauteschimbri moderate de atitudine; de eBemplu ilustrDnd modul 'n care practicile etice conduc lavDn"ri repetate i referine bune pentru noi clieni.

  S of"rm am-"+" f"" #a& n&ma &na? En final; ar trebui oare ca emitentul mesauluis pre"inte ambele fee ale argumentaiei referitoare la o schimbare de atitudine sau ar trebuis rmDn de partea celei care favori"ea" schimbarea re"entarea numai a argumentelor 'nfavoarea schimbrii este eficace dac audiena; 'n general; este receptiv i nu este probabil sgenere"e contraargumente sau s le aud de la alii. Gotui; atunci cDnd audiena nu este preareceptiv i tie @sau va aflaA contraargumente 'mpotriva schimbrii; emitentul ar trebui s

  pre"inte ambele puncte de vedere. e eBemplu; conductorul de seminar pe probleme desecuritate a muncii ar trebui s ridice i s discute argumentele referitoare la faptul cechipamentul de protecie este complicat sau lipsit de confort. Similar; conductorul unuiseminar avDnd ca tem practicile comerciale ar trebui s recunoasc faptul c oamenire"onabili pot diferi 'n opiniile lor referitoare la ceea ce constituie un comportament comercialetc.

  ,tunci cDnd iniiatorii comunicrii au succes 'n schimbarea atitudinilor; care este

  cau"a eBact a acestui succes Georia disonanei cognitive furni"ea" o eBplicaie pentru

  %1

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  72/86

  multe dintre ca"urile de schimbare de atitudini. Cunotinele sunt simple idei sau cunotinepe care oamenii le au referitor la propriile lor credine; valori; atitudini i comportamente.

  D#onana %o5n*3 se refer la sen"aia de tensiune pe care o simim atunci cDndanumite cunotine sunt contradictorii sau nepotrivite unele cu altele @de aici cuvDntuldisonantA. e eBemplu; cunoaterea faptului c ai cheltuit o mare sum de bani pentru omain care sSAU

  ;ALORISCJIMBATE

  ATITUDINISCJIMBATE

  COMPORTAMENTSCJIMBAT

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  73/86

  deseori 'n a conduce la o schimbare de atitudine deoarece auditoriul nu este 'n stare s vadmodul 'n care aceste noi credine i valori pot fi aplicate comportamentului lor de la serviciu.e eBemplu; cei instruii pot 'nva c oamenii cu origine etnic diferit au stiluri diferite decomunicare i cu toate acestea s nu 'i dea seama cum pot aplica aceste cunotine pentru atrata cu aceti oameni la locul lor de munc. entru a re"olva aceast problem; +oldstein iSorcher sugerea" ca indivi"ii s fie 'nvai anumite comportamente specifice care scorespund schimbrii de atitudine dorite i s poat fi aplicate la locul de munc. ,tuncicDnd cei instruii gsesc c aceste comportamente au succes 'n cadrul desfurrii activitilorlor de "i cu "i; teoria disonanei ne sugerea" c atitudinile se vor schimba pentru acorespunde comportamentelor nou 'nvate. entru 'nvarea de noi comportamente;+oldstein i Sorcher recomand trei tehnici:

  Imitarea comportamentelor corecte. En acest scop sunt foarte utile casetele video.

  Interpretarea de c)tre cei instruii a unor roluri reprezent/nd comportamente corecte.En acest

  stadiu; cei instruii au ansa de a practica efectiv comportamentul dorit.

  (onsolidarea social) a comportamentelor "ucate.nstructorii i colegii de instruire asigur

  consolidarea @de obicei prin laudeA pentru interpretarea corect a rolului.C" "#*" #a*#fa%a 6n m&n%?Satisfacia 'n munc se refer la un set de atitudini pe care le au lucrtorii fa de

  munca lor. utem deosebi cel puin dou aspecte ale satisfaciei. rimul dintre acestea poate finumit satisfacia de faet i este tendina unui angaat de a fi mai mult sau mai puinsatisfcut de diferitele faete ale muncii sale. Ioiunea de satisfacie de faet este maievident atunci cDnd au"im pe cineva spunDnd PEmi iubesc munca; dar 'mi ursc efulO sauP*anii pe care 'i iau de aici nu repre"int mare lucru dar oamenii cu care lucre" sunt

  minunaiO. ,mbele afirmaii repre"int atitudini diferite fa de faete separate ale munciivorbitorilor. Cercetarea sugerea" faptul c cele mai relevante atitudini fa de munc suntconinute de un grup relativ mic de faete: munca 'nsi; salariul; promovrile; recunoaterea;

  beneficiile; condiiile de lucru; supravegherea; colegii de munc i politica organi"aional.En plus fa de satisfacia de faet; putem concepe o satisfacie general; un indicator

  general; 'nsumat al satisfaciei unei persoane fa de munca ei; care traversea" diferitelefaete. ,firmaia PEn general; 'mi place munca mea dei asupra a dou aspecte a avea de

  propus nite 'mbuntiriO este o bun eBemplificare referitoare la natura satisfaciei generale.Entr $S^A. En ca"ul acestuia; cei chestionai arat cDt sunt de satisfcui de

  %3

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  74/86

  diferitele aspecte ale muncii lor pe o scal care se 'ntinde de la Pfoarte satisfcutO pDn laPfoarte nesatisfcutO. e eBemplu forma scurt a chestionarului $S^ include:

  Competena supraveghetorului meu 'n luarea deci"iilor?

  $odul 'n care postul meu 'mi asigur un oc de munc stabil?

  7ansa de a face ceva pentru ali oameni? Salariul meu i cantitatea de munc pe care trebuie s o fac.

  -valuarea rspunsurilor la aceste articole asigur un indice al satisfaciei generale;precum i al satisfaciei fiecrei faete pe care se ba"ea" chestionarul $S^.

  n numr de firme; printre care Sears; $arriott i $arKlandUs reston GrucMing;utili"ea" pe scar larg sondaele privind atitudinea salariailor.

  ).4..( Cor"%**&!n"a

  En plus fa de discrepana dintre re"ultatele pe care oamenii le primesc i cele pe care

  le doresc; cellalt factor care determin satisfacia 'n munc este corectitudinea. ,spectelecorectitudinii afectea" atDt ceea ce oamenii vor de la posturile lor cDt i modul 'n carereacionea" la contradiciile inevitabile ce caracteri"ea" viaa organi"aiilor. ,a dup cumvom vedea; eBist dou forme de ba" de corectitudine. Corectitudinea distributiv are de salariul; promovrile;supravegherea; natura muncii i aa mai departe. P,ltulO din raportul de mai sus poate fi uncoleg care face aceeai munc; un numr de colegi de munc sau chiar concepia pe care o arecineva despre toii indivi"ii cu o anume ocupaie.

  Georia echitii are implicaii importante pentru satisfacia 'n munc. $ai 'ntDi;inechitatea 'nsi este o stare de lucruri care provoac insatisfacie; mai ales atunci cDnd noisuntem cei defavori"ai. e eBemplu; s presupunem c vedei timpul petrecut studiind cafiind cea mai important intrare la orele dumneavoastr de comportament organi"aional i

  %&

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  75/86

  nota final ca fiind un re"ultat important. maginai

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  76/86

  ).4.. Cara%*"r&+

  utei contribui personal la sentimentele de satisfacie 'n munc e care le avei,ceasta este 'ntrebarea esenial care ghidea" cercetrile recente asupra relaiei dintrecaracter i satisfacia 'n munc. /undamental pentru discuia de mai 'nainte este implicaia

  evident c satisfacia 'n munc poate fi crescut prin schimbarea mediului de munc pentru acrete corectitudinea i a scdea discrepana dintre ceea ce un individ vrea i un post ofer.entru vi"iunea temperamental asupra satisfaciei 'n munc este fundamental ideea canumii oameni sunt predispui 'n virtutea personalitilor lor s fie mai mult sau mai puinsatisfcui 'n ciuda schimbrilor 'n ceea ce privete discrepana i corectitudinea.

  Sunt fascinante cDteva dintre cercetrile care indic faptul c eBist o contribuie acaracterului la satisfacia 'n munc. ei fiecare dintre aceste studii are cDteva probleme; cagrup ele indic o legtur temperamental care lipsea. e eBemplu:

  +emenii crescui separat 'nc din copilrie tind s aib niveluri similare de

  satisfacie 'n munc.

  Satisfacia 'n munc tinde s fie destul de stabil 'n timp; chiar atunci cDnd au

  aprut schimbri de loc de munc @patronA.

  Gemperamentul @caracterulA msurat 'n adolescena timpurie este corelat cusatisfacia 'n munc a acelei persoane ca adult.

  8uate 'mpreun; aceste descoperiri indic faptul c anumite caracteristici depersonalitate ce au origine ereditar sau sunt datorate 'nvrii timpurii contribuie lasatisfacia 'n munc a persoanei adulte. Cercetrile recente asupra caracterului i a satisfaciei'n munc s gDnduri cum c cineva trebuies fie perfect i c cineva depinde de alii pentru sentimente de autopreuire. Cercetarea aratc negativitatea i astfel de procese de gDndire disfuncionale amenin starea de a se simi

  bine a oamenilor i provoac insatisfacie 'n munc. !ptimitii care au procese de gDndiremult mai realiste au mai mari anse de a fi satisfcui. Cercetarea arat; de asemenea; coamenii care sunt intrinsec mai po"itivi iau deci"ii mai bune i au abiliti interpersonale mai

  bune.

  %)

  Corectitudine

  #e"ultateledorite alemuncii

  alori

  iscrepan

  #e"ultatelepercepute caprimite alemuncii

  Credine

  Gemperament

  Satisfacia

  muncii

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  77/86

  F5&ra 4.1 Mo!&+ 6n %ar" !#%r"$ana, %or"%**&!n"a / *"m$"ram"n*&+ af"%*"a#a*#fa%a 6n m&n%

  ).4..7 Con*r-& %0"" +a #a*#fa%a 6n m&n%

  in ceea ce am spus mai 'nainte; ai putea trage conclu"ia c satisfacia 'n munc esteo eBperien foarte personal. ei acest lucru este 'n esen adevrat; se pot face cDtevaafirmaii generale despre acele faete care se pare c au o mai mare contribuie la satisfacia 'nmunc 'n ca"ul maoritii muncitorilor. e eBemplu: o munc incitant intelectual; salariumare; promovri i colegi prietenoi i de autor.

  M&n%a #*m&+a*oar" m"n*a+. ,ceasta este munca ce probea" 'ndemDnrile iabilitile angaailor i care le permite acestora s stabileasc propriul lor ritm de munc.,ngaaii percep o astfel de munc drept important i implicDndu

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  78/86

  preocupai de cDt de prietenos este comandantul lor fa de cDt este de competent 'n a acionaastfel 'ncDt s nu fie covDrii de inamic. Similar; unui tDnr i agresiv direct ar putea s

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  79/86

  e ce nu este relaia dintre absenteism i satisfacia 'n munc aa de puternic,numii factori restrDng probabil capacitatea multor oameni de a converti plcerea sauneplcerea de a munci 'n obiceiuri corespun"toare referitoare la pre"ena la lucru.

  ,numite absene sunt de neevitat datorit 'mbolnvirii; condiiilor climatice sau

  problemelor "ilnice. ,stfel; o parte dintre salariaii fericii vor lipsi oca"ional datorit unorprobleme care sunt dincolo de posibilitile lor de control.

  !ca"iile de a avea satisfacii 'n afara muncii 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  80/86

  'ntDmpl 'ntotdeauna aa. intr plecarea > decDt este satisfacia 'n munc.,stfel de intenii iau 'n consideraie o serie de factori care nu influenea" satisfacia i elerepre"int atitudini foarte specifice referitoare la plecare; mai degrab decDt atitudini maigenerale despre munc.

  1. erceperea insatisfaciei muncii

  04

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  81/86

  2. +Dndul la plecare

  3. -valuarea utilitii ateptate a cutrii unui nou post; precum i a costului plecrii

  &. ntenia de a cuta alternative

  (. Cutarea de alternative

  ). -valuarea alternativelor

  %. Compararea alternativelor cu postul curent

  0. ntenia de a pleca sau de a rmDne

  9. lecare sau rmDnere

  F5&ra 4.) Pro%"#&+ !" !"%" !" +a n#a*#fa%a m&n% +a f+&%*&a"

  ).4..8 P"rformana

  Gimp de mai muli ani; literatura adresat managerilor practicani a fost plin dearticole care ridicau 'n sus virtuile abordrii prin prisma relaiilor umane. En esen; aceastabordare indica faptul c o supraveghere uman; griulie i eBprimarea interesului fa de

  nevoile personale ale angaailor erau ci utile de conducere. n astfel de stil managerial nuera susinut totui din motive strict umanitare. /iecare articol indica de obicei c un astfel destil va aduce beneficii ca urmare a unei productiviti crescute din partea forei de munc.,stfel; relaiile umane bune erau privite ca o bun strategie motivaional:

  R"+a &man" -&n" #a*#fa%" 6n m&n% $"rforman,cest lucru 'nseamn c literatura presupunea c relaiile umane bune ar conduce la

  satisfacia 'n munc; i aceast satisfacie ar stimula la rDndul ei o performan 'nalt. ,tuncicDnd am discutat cau"ele satisfaciei 'n munc; am artat c anumite practici referitoare larelaiile umane conduc 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  82/86

  performana dumneavoastr ar trebui s fie legat de satisfacia dumneavoastr deoareceperformana a fost recompensat. En mod similar; dac managerul unui supermarMet cretevDn"rile maga"inului su cu 34 L @performanA i este apoi promovat ca manager districtual@recompensA; acest lucru va crete satisfacia sa 'n munc. in nou; 'n astfel de ca"uri;

  performana i satisfacia ar trebui s fie destul de strDns corelate.,cum urmea" o 'ntrebare final crucial: ac performana este cau"a satisfaciei; de

  ce un numr aa de mare de studii arat o relaie redus 'ntre cele dou variabile Spus cDt sepoate de simplu; multe organi"aii nu fac o treab bun atunci cDnd 'ncearc s legerecompensele de performan. En multe ca"uri; productiviti foarte 'nalte nu sunt urmate de

  promovri; sporuri salariale sau desemnarea pentru o sarcin mai interesant. e eBemplu;avei desigur eBperiena s fi fcut ceea ce dumneavoastr apreciai a fi o treab bun la unuldintre eBamene numai pentru a primi o not mediocr. -ste 'ndoielnic c un astfel de re"ultats v fi fcut fericit la acel curs. En re"umat; simpla cretere a satisfaciei angaailor nu artrebui s 'i determine s munceasc mai bine.

  ).4..9 Com$or*am"n*&+ %3% or5anaona+

  KSatisfacia 'n munc trebuie s aib un anumit impact asupra msurii 'n care angaaiivor fi dispui s fac un efort 'n plus sau a msurii 'n care vor coopera pentru a duce munca la

  bun sfDritO. e fapt; ai putea avea dreptate. Georiile i cercetrile recente indic faptul c;dei satisfacia 'n munc nu este strDns legat de msurrile performanei formale; ea este mai'ndeaproape legat de aspectele de PcivismO informal ale apartenenei la organi"aie.

  Comportamentul civic organi"aional @CC!A este un comportament informal; voluntar;

  care contribuie la eficacitatea organi"aional. En multe ca"uri; sistemul formal de evaluare aperformanei nu 'l detectea" i recompensea".n eBemplu de CC! ar trebui s v clarifice acest concept. luptai s dai de capt

  unui program de calculator deosebit de dificil i ca urmare a eecului facei anumite "gomotecare v trdea" descuraarea. ! coleg de la biroul alturat; dei grbit s 'i reali"e"e

  propriile sarcini de munc; vine s v ofere autorul. -nervat de program; nici mcar nu 'imulumii; dar 'n "ece minute v

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  83/86

  biat bun atunci cDnd se adun inevitabilele frustrri ale vieii organi"aionale > nu toatlumea poate avea cel mai frumos birou sau cel mai bun loc de parcare. ! ultim form deCC! este curtoa"ia i cooperarea. rintre eBemple am putea cita averti"area atelierului defotocopiere despre o lucrare mare care este pe drum sau amDnarea propriilor lucrri pentruautarea unei colege care are o sarcin urgent.

  -ste interesant c CC! este influenat; de asemenea; de ctre dispo"iia pe care o auangaaii la lucru. !amenii care sunt 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  84/86

  An""

  .1 B-+o5rafa %om$+"* a %&r#&+&

  1. Fohns; +.; Comportament !rgani"ational > ntelegerea si conducerea oamenilor inprocesul muncii; -ditura -conomic; *ucureti; 19902. reda; $.; Comportament organi"ational > Georii; eBercitii si studiu de ca"; -ditura olirom;244)3. Schermerhorn; F.#.; Hunt F.+.; !sborn #.I.; !rgani"ational *ehavior %th edition; JileKublishing; 2442

  .) G+o#ar ,cceptare. Conformarea ia o norm social determinat de dorina de a cpta

  recompense sau de a evita pedepse

  ,ngaamentul afectiv. ,ngaamentul ba"at pe identificarea i implicarea persoanei cu

  organi"aia.

  ,ngaamentul de continuitate. ,ngaamentul ba"at pe costurile care pot fi implicate de

  prsirea organi"aiei

  ,ngaamentul normativ. ,ngaamentul ba"at pe o ideologie sau un sentiment de obligaie

  fa de o organi"aie

  ,ngaamentul organi"aional. ! atitudine care reflect tria legturii dintre un angaat i oorgani"aie

  ,titudine. ! tendin emoional stabil 'n vederea unui rspuns consecvent la un obiect;

  situaie; persoan sau categorie de oameni specific

  Chiulul social. Gendina de a evita efortul fi"ic sau intelectual atunci cDnd se reali"ea" o

  sarcin de grup.

  Coe"iunea grupului. +radul 'n care un grup este deosebit de atractiv pentru membrii si.

  Cultur puternic. ! cultur organi"aional caracteri"at prin credine; valori i ipote"eintense i cu tendina de a se rspDndi

  Cultura organi"aional. Credinele; valorile i ipote"ele 'mprtite care eBist 'ntr

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  85/86

  -chipele multifuncionale.+rupuri de lucru care adun oameni cu specialiti funcionalediferite pentru a inventa proiecte sau livra mai bine un produs sau un serviciu.

  -vitarea incertitudinii. $sura 'n care oamenii se simt neconfortabil 'n situai: nesigure i

  ambigue

  +rup. oi sau mai muli oameni care interacionea" interdependent pentru s reali"a unscop comun

  +rupuri formale de lucru. +rupuri care sunt stabilite de ctre organi"aii 'n ideea de a

  facilita reali"area scopurilor organi"aionale

  +rupuri informale. +rupuri care apar pe cale natural ca rspuns la interesele comune ale

  membrilor organi"aiei.

  dentificarea. Conformarea fa de o norm social determinat de perceperea celor care o

  promovea" ca fiind atractivi sau similari cu noi

  ndividualism5Colectivism. Societile individualiste sublinia" independena; iniiativa

  individual i intimitatea. Culturile colectiviste favori"ea" interdependena i loiaiitateafa de familie sau clan

  nternali"area. Conformarea la o norm sociai care este determinat de acceptarea sincer

  a credinelor; valorilor i atitudinilor care sunt la ba"a normei

  ntrri. !rice lucru la care oamenii renun; pe care 'l ofer sau 'l tran"acionea" cu

  organi"aia lor in schimbul re"ultatelor

  pote"a performana determin satisfacia. ! presupunere cum c reali"area uneiperformane 'nalte conduce la o 'nalt satisfacie 'n munc

  pote"a satisfacia determin performana. ! presupunere cum c o 'nalt satisfacie 'n

  munc conduce la o 'nalt performan $odelul echilibrului 'ntrerupt. n model al de"voltrii grupului care descrie modul 'n

  care grupurile care au termene sunt afectate de prima lor 'ntDlnire i de ctre tran"iiacrucial din punctul de miloc

  Ievoia de reali"are. ! dorin puternic de a eBecuta bine sarcini provocatoare

  Iorme. ,teptrile coiective pe care membrii unitilor sociale le au cu privire la

  comportamentul lor; unii fat de alii

  re"entrile preliminare realiste. /urni"area; pentru solicitanii unui post; a unui tablou

  echilibrat; realist; al aspectelor negative i po"itive ale postului

  #e"ultate. /actori pe care organi"aiile 'i distribuie angaailor 'n schimbul eforturilor lor #olurile. o"iii 'n cadrul grupurilor crora le este ataat un set de comportamente

  ateptate

  Sarcini aditive. Sarcini 'n care performana grupului este dependent de suma

  performanelor membrilor individuali ai grupului

  Sarcini conunctive. Sarcini 'n care performana grupului este limitat de ctre

  performana celui mai slab membru ai grupului

  Sarcini disunctive. Sarcini in care performana grupului este dependent de performana

  celui mai bun membru al grupului

  Satisfacia 'n munc. ! colecie de atitudini pe care le au lucrtorii referitor ia munca lor

  0(

 • 7/25/2019 Comp ORG -SYLABUS.doc

  86/86

  Satisfacerea. Stabilirea unui nivel adecvat de acceptabilitate pentru soluia

  Sociali"area. rocesul prin care oamenii 'nva normele i rolurile care sunt necesare

  pentru a