Școala gimnazialĂ „george...

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2020

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ

  „GEORGE ENESCU”

  SINAIA

  OFERTA EDUCAȚIONALĂ

  2016-2017

 • ORAȘUL SINAIA

  Sinaia se prezintă vizitatorului cu un bogat trecut cultural şi social. Fostă reşedinţă a regilor şi

  purtând un nume sfânt, cel al Muntelui Sinai, ce a fost dat pentru prima oară Mănăstirii

  omonime de către spătarul Mihail Cantacuzino, Sinaia îmbină frumuseţea naturii cu cea a artei

  arhitecturale.

  Ea s-a dezvoltat foarte mult la sfârşitul secolului al XIX-lea când zona a fost aleasă ca viitoare

  reşedinţă de vară a Curţii Regelui Carol I. Atunci a fost construit Castelul Peleş, precum şi

  castelele Foişor şi Pelişor, iar la începutul secolului XX Sinaia era percepută de foarte multă

  lume ca „Micul Versailles”.

  Staţiunea este situată la o altitudine cuprinsă între 798 şi 1055 m pe versantul sud-estic al

  Masivului Bucegi, de-a lungul văii râului Prahova. La o distanţă de 123 km de Bucureşti, 106

  km de Aeroportul Internaţional Henri Coandă, 45 km de Braşov şi 60 km de Castelul Bran,

  Sinaia este situată de-a lungul DN1 beneficiind şi de căi ferate de acces. Din oraşul Sinaia se

  poate ajunge uşor spre puncte turistice de mare interes: Complexul Piatra Arsă, Poiana Regală,

  Vârful şi Cabana Omu, Vârful şi Cabana Furnica, Babele, Complexul Peştera.

  Sinaia este vizitată anual de peste 300.000 de turişti adică aproape de 30 de ori populaţia

  oraşului.

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” SINAIA

  Aflată într-un oraş cunoscut drept Micul Versailles al României, Şcoala Gimnazială “George

  Enescu” reprezintă o punte spre cunoaştere, comunicare, dezvoltare culturală, o instituţie

  dedicată performanţei şi formării elevilor. Cu o vechime de peste 100 de ani, unitatea şcolară

  contribuie permanent la dezvoltarea şi înfrumuseţarea mediului cultural sinăian, fiind o

  instituţie de elită ce are în vedere asigurarea calităţii actului educativ la standardele europene.

  Şcoala a fost înfiinţată în 1883 purtând denumirea de Școala Primară „Carmen Sylva”, iar în

  1925 a fost înființat primul gimnaziu: Gimnaziul „Principele Nicolae” și a purtat această

  denumire până în anul 1945.

  1945-1948 – Liceul „Principele Nicolae”

  1948-1955 – Liceul Teoretic Mixt Sinaia

  1955-1960 – Școala Medie Mixtă Sinaia

  1960-1978 – Liceul teoretic „George Enescu” Sinaia

  1978- Prezent – Școala Gimnazială „George Enescu”

 • Şcoala Gimnazială “George Enescu” are ca structură: Grădiniţa cu program

  prelungit şi normal “George Enescu”, înfiinţată în anul 2012, Grădiniţa cu

  program prelungit „Floare de Colț” și Grădiniţa cu program normal „Fluturașii”

  și își desfăsoară activitatea în centrul oraşului, în apropiere de cele mai

  importante instituţii din Sinaia.

  Unitatea asigură formarea copiilor cu vârste între 3 și 14 ani și școlarizează

  preșcolari și elevi atât din Sinaia, cât și din localitățile învecinate, ceea ce

  dovedește calitatea actului educațional și întărește prestigiul unității. În

  colaborare cu Primăria Orașului Sinaia și cu Inspectoratul Școlar Județean

  Prahova am venit în sprijinul comunității locale prin înființarea a două grupe de

  antepreșcolari, întrucât la nivelul orașului nu se poate asigura școlarizarea

  copiilor sub 3 ani. Efortul nostru este permanent susținut de Instituția Primarului

  și de Consiliul Local care investesc anual sume considerabile pentru dezvolatrea

  bazei materiale. Școala Gimnazială „George Enescu” asigură predarea la nivel

  preșcolar, atât în sistemul traditional, cât și în alternativa Step by Step și este

  singura unitate de pe Valea Superioară a Prahovei care are cuprinsă în oferta

  educațională două clase cu profil sportiv-specializarea schi alpin.

 • Deoarece la Şcoala Gimnazială “George Enescu” se urmăreşte formarea unui

  absolvent responsabil, cu competenţe solide bazate pe cunoaştere, pentru elevii

  din învăţământul primar şi gimnazial există 24 de săli de clasă, laboratore de:

  chimie, fizică, biologie şi informatică.

  La nivelul școlii există un centru de documentare si informare, cabinete de: limba

  şi literatura română, limbi străine, matematică şi pictură. Dorind să vină în

  întâmpinarea nevoilor tuturor copiiilor, dar şi pentru că se crede în egalitatea de

  şanse, instituţia deţine şi un cabinet de integrare europeană (Infoeuroclub), un

  cabinet de consiliere, un cabinet de logopedie şi cabinetul medical şcolar.

  Totodată, unitatea dispune de o bibliotecă cu peste douăzeci de mii de volume

  ce pot fi consultate de toţi elevii doritori să păşească în minunatele lumi redate

  de autori consacraţi, iar în vecinătatea şcolii se află Sala de Sport, un loc destinat

  dezvoltării armonioase a trupului.

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu” este o unitate şcolară de elită, lucru dovedit de calitatea

  corpului profesoral, dar şi de rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum

  şi la examenele de evaluare naţională. Conform statisticilor realizate la nivelul județului

  Prahova, Școala Gimnazială „George Enescu” ocupă locul al treilea la nivelul zonei după media

  de admitere și se clasează în primele școli din județ, după procentul de promovabilitate.

  În anul 2015, instituţia a fost a-XI-a la nivelul judeţului Prahova, în urma rezultatelor

  obţinute de elevi la examenul de Evaluare Naţională.

  PO

  ZIȚI

  A

  JUD

  LOCALITATE ȘCOALĂ

  NR. CANDIDAȚI /MEDIE de admitere

  1 PH PLOIEŞTI COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 71 9,27 2 PH PLOIEŞTI COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 33 9,17 3 PH PLOIEŞTI COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 93 9,12 4 PH PLOIEŞTI COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 109 9,08 5 PH PLOIEŞTI COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIESTI 105 8,79 6 PH PLOIEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 16 8,74 7 PH VĂLENII DE MUNTE COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 33 8,71 8 PH PLOIEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 98 8,67 9 PH PLOIEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 36 8,49 10 PH PLOIEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 77 8,34 11 PH SINAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA 20 8,34

 • PERSPECTIVĂ

  Realizarea activităţilor propuse în asigurarea reuşitei proceselor educative desfăşurate au la

  bază stabilirea, cunoaşterea şi conştientizarea misiunii instituţiei şcolare, clădită pe un set de

  valori şi principii pe care le promovăm.

  Astfel, obiectivele noastre urmăresc promovarea unui sistem educaţional modern, flexibil,

  deschis şi de calitate care să crească interesul pentru educaţie, încurajarea formării continue

  a cadrelor didactice, promovarea performanţelor şcolare şi elaborarea unui curriculum la

  decizia şcolii cât mai atractiv, iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor locale, naţionale şi

  internaţionale, precum şi asigurarea unui dialog permanent între şcoală, familie şi societatea

  civilă.

  Toate acestea contribuie la conturarea viziunii şcolii noastre care doreşte şi realizează

  un act educativ de calitate, bazat pe existenţa unui dialog permanent cu partenerii

  educaţionali şi sociali.

 • VIZIUNE

  Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia – promotor al valorilor

  europene și învăţământului orientat pe creativitate, cunoştinţe, competenţe şi

  abilităţi utile în viață și societate.

  MISIUNE ȘI VALORI

  Misiunea Școlii Gimnaziale „George Enescu” este:

  Să formeze elevi creativi, educați în spiritul valorilor: Generozitate Educație Echilibru Nobleţe Onestitate Eficienţă Respect Succes Gândire Calitate Egalitate Unitate

  și cu un bagaj durabil de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care le va permite o

  integrare ușoară în societate și pe piața muncii.

  Să promoveze performanţele şcolare şi iniţiativele elevilor.

  Să încurajeze formarea continuă a cadrelor didactice.

  Să iniţieze şi să dezvolte parteneriate locale, naţionale şi internaţionale;

  Să dezvolte colaborarea între familie, şcoală şi comunitate.

 • ANUL ȘCOLAR 2016-2017

  Pentru că preţuim şi promovăm elevii noştri, apreciem şi înţelegem necesităţile

  comunităţii locale, pentru că ne dorim să formăm copii bine pregătiţi, vă oferim în anul

  școlar 2016-2017:

  grupe de antepreșcolari 20 locuri

  5 grupe de program prelungit 120 locuri

  3 grupe de program normal 60 de locuri

  2 clase pregătitoare

  36 de locuri

  2 clase I 35 de

  locuri

 • 2 clase a II-a 42 de locuri, din care: 19 locuri pentru clasa cu

  profil schi alpin

  2 clase a III-a 40 de locuri

  1 clasa a IV-a 22 de locuri

  2 clase a V-a 35 de locuri

  2 clase a VI-a 35 de locuri

  2 clase a VII-a 33

  de locuri, din care:

  16 locuri pentru

  clasa cu profil schi

  alpin

  2 clase a VIII-a

  36 de locuri

 • Disciplinele opționale stabilite pentru anul școlar 2016-2017

  „Îmi place să citesc” – limba și literatura română

  „Trăistuța cu povești” – limba și literatura română

  „Matematică distractivă” – matematică

  ”În lumea poveștilor” – limba și literatura română

  ”Educație financiară”

  „Culoare şi lumină” - educație plastică

  „Matematică aplicată” pe calculator – matematică

  „Matematică în paşi mărunţi” – matematică

  „Learning english through movies” – limba engleză

  „Morală creștină” – religie

  Clubul Copiilor „Martha Bibescu”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „George Enescu”

  organizează următoarele ateliere:

  „Atelierul fanteziei”

  Dans modern

  Informatică

  Limbi străine

  Chitară – cursul se poate desfășura doar la sediul

  clubului

  Teatru

  Atelier de pictură

 • ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE

  Oferta de activități extrașcolare a Școlii Gimnaziale „George Enescu”, Sinaia este

  extrem de variată. În stabilirea acestora au fost consultați elevii, părinții și

  cadrele didactice. Activitățile se organizează la nivelul întregii școli, în fiecare

  lună, având ca parteneri: Instituția Primarului, Comitetul reprezentativ al

  părinților și comunitatea locală.

  Toate activitățile au fost organizate la nivelul unității si s-au bucurat de un real

  succes.

  Vă prezentăm câteva dintre ele!

  Deschiderea anului școlar

  Într-un cadru emoționant, elevi, părinti, bunici și alți parteneri în educație au participat,

  alături de întregul colectiv al Școlii Gimnaziale „George Enescu”, la deschiderea festivă a

  noului an școlar 2015-2016.

  Momente

  deosebite ca:

  intonarea Imnului

  Național de către

  eleva Anghel

  Raluca,

  prezentarea

  claselor și a

  diriginților, prima

  strigare din viața

  de școlar a boboceilor din clasele pregătitoare, sunetul cristalin al clopoțelului ce a anunțat

  deschiderea oficială a noului an școlar, vor rămâne în memoria celor prezenți.

 • Ziua Internațională a O.N.U. pentru Pace

  O.N.U. a declarat ziua de 21 septembrie, drept Ziua Internaţională a Păcii, o zi

  de activitate practică în aer liber şi un demers util de a învăţa ce înseamnă

  educaţia globală cu privire la mediu. Evenimentul promovează educaţia pentru

  pace şi creşte gradul de conştientizare a elevilor cu privire la importanţa

  arborilor şi a pădurilor la o scară globală.

  Cu aceasta ocazie, elevii scolii „George Enescu” au sădit flori și au plantat copaci

  în curtea școlii. Fiecare braduț a primit un nume și a fost asigurat că timp de opt

  ani nu va fi neglijat!

 • Ziua Educației

  „Ziua Educației” a fost sărbătorită la Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia

  prin următoarele activități: realizarea de postere pe tema educației, organizarea

  unei dezbateri cu tema „Elevii de ieri/elevii de azi, profesorii de ieri/profesorii

  de azi”; „Cupa Dorian in memoriam” - finala campionatului de baschet și

  „Căutare de comori” - acțiune în cadrul căreia elevii, organizați pe grupe, au

  căutat indicii ascunse la diferite obiective turistice ale orașului.

  Campionatul de baschet la clasele VII-VIII „Dorian in memoriam” a fost deschis

  cu un program artistic susținut de elevii școlii, campionat organizat în memoria

  elevului Dorian Teodorescu. Arbitrii jocului de baschet sunt foștii noștri elevi,

  acum elevi ai Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia

 • Teatru pentru copii

  Copiii de la Școala Gimnazială „George Enescu” s-au bucurat de încă o zi

  frumoasă, participând la spectacolul de teatru pentru copii – Clătita Uriașă!

  Ateliere meșteșugărești

  Acțiunea a fost organizată de Centrul Cultural Carmen Sylva în parteneriat cu

  Primăria Orașului Sinaia, în cadrul Proiectului „Diversitate culturală dincolo de

  granițe, la Sinaia”.

 • Atelierele lui Moș Crăciun

  Atelierele lui Moș Crăciun s-au

  mutat, pentru o zi, pe

  Bulevardul Carol I, nr 36, la

  „Școala Gimnazială George

  Enescu” din Sinaia.

  Activitate realizată în parteneriat cu

  Primaria Orașului Sinaia „Spirit de

  Crăciun”, activitate pe care atât elevii,

  cât și toți cei implicați o așteaptă cu

  nerăbdare datorită

  încărcăturii emoționale pe care o

  poartă această sărbătoare creștină, concretizată în serbări și momente artistice.

 • Obiectele realizate în

  cadrul atelierelor lui

  Moș Crăciun, însoțite de

  colinde, au adus un

  strop de bucurie câtorva

  familii din oraș, în prag

  de sărbători.

  Ziua Unirii Principatelor

  De Ziua Unirii Principatelor și la 167 de ani de la nașterea lui Badea Cârțan, copiii

  din Cârțișoara și Sinaia au luat parte la evenimentele aniversare, organizate la

  Centrul Cultural „Carmen Sylva” și în centrul orașului, punându-și în evidență

  talentul și energia.

  Și povestea continuă….

  Vă invităm să descoperim împreună și celelalte activități pe care le-am propus și vă asțeptăm alături de noi în anul școlar 2016-2017!

 • Personalul didactic și didactic auxiliar al Școlii Gimnaziale „George Enescu” Sinaia

  Tudor Elena-Simona – profesor titular matematica/calificat - Director

  Coțoapă Tatiana – profesor titular/calificat - Director adjunct Frincu Daniela – profesor titular/calificat - limba şi literatura română

  Crăciun Minodora – profesor suplinitor/calificat - limba şi literatura română Ghiragosian Meda-Luciana – profesor suplinitor/calificat - limba engleză

  Boncoi Mihai – profesor suplinitor/calificat - limba engleză Rădulescu Rodica – profesor titular/calificat – limba franceză

  Tudor Simona - profesor titular matematica/calificat Duţă Daniela – profesor titular /calificat – matematică

  Maricoiu Ioana – profesor suplinitor/calificat – matematică Boeriu Costin – profesor titular/calificat – fizică

  Belu Radu-Valentin – profesor titular/calificat – chimie Coţoapă Mariana-Tatiana – profesor titular/calificat – biologie

  Bîgiu Răzvan-Cristian – profesor titular /calificat – Istorie + cultură civică Firăstrăeru-Niculae Elena-Mădălina /calificat – profesor titular – geografie

  Vlase Georgiana-Violeta – profesor suplinitor /calificat – religie Desculţu Ion – profesor pensionar /calificat – muzică

  Bădescu Adrian – profesor suplinitor/calificat – educație tehnologică Mocănescu Tănase – profesor titular/calificat – desen

  Baciu Leonida – profesor titular/calificat – educaţie fizică Cretu Georgiana-Ioana – profesor – asociat /calificat – educaţie fizică

  Ivănică-Nedelcu Mariana-Otilia – professor înv. primar titular/calificat Floştoiu Mihaela-Gabriela – professor înv. primar titular/calificat

  Guzu Liliana-Camelia – profesor înv. primar titular/calificat Tudorie Georgeta – învăţător titular/calificat

  Cobeanu Mihaela-Elena – profesor înv. primar titular/calificat Ghiţă Cristina – professor înv. primar titular/calificat

  Panaite Nicoleta – profesor înv. primar titular/calificat Dovîncă Adriana – învăţător titular/calificat

  Stan Hortensia – profesor înv. primar titular/calificat Comărniceanu Carmen - profesor înv. preşcolar titular/calificat Rotilă Andra-Evelina – profesor înv. preşcolar titular/calificat

  Dinicu Iuliana - profesor înv. preşcolar titular/calificat Constantinescu Valentina-Lavinia - profesor înv. preşcolar titular/calificat

  Lascu Elena – educatoare titulară/calificat Colţoiu Tatiana-Simina – educatoare titulară/calificat

  Petre Maria – educatoare titulară/calificat Sârbu Rodica – educatoare titulară/calificat

  Stoica Ana – profesor înv. preşcolar titular/calificat Toma Claudia – educatoare titulară/calificat

  Trică-Dumitru Manda– profesor înv. preşcolar titular/calificat Flostoiu Denis-Adriana – secretar/calificat

  Manta Gabriela-Geanina – contabil/calificat Arhire Cristina-Carmen – bibliotecar/calificat

  Pariş Daniela-Gabriela – administrator/calificat

 • Școala Gimnazială „George Enescu”, orașul Sinaia

  www.scoalaenescu.ro

  facebook.com/scoalageorgeenescu

  e-mail [email protected]