circulara anaf contributii sociale_1417539574

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Circulara Anaf Contributii Sociale_1417539574

  1/25

 • 7/23/2019 Circulara Anaf Contributii Sociale_1417539574

  2/25

  MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

  Agen ia Na ionaldeAdminist rare FiscalDirecia GeneralCoordonare Inspecie Fiscal

  Str. Apolodor nr. 17,Sector 5, Bucureti,CP 050741Tel : +021 319 97 76Fax : +021 319 98 51

  NDRUMAR

  pentru controlul contribuiilor sociale obligatorii

  privind persoanele care realizeazvenituri din salarii

  i venituri asimilate salariilor

  - August 2014 -

  www.anaf.ro

 • 7/23/2019 Circulara Anaf Contributii Sociale_1417539574

  3/25

  CUPRINS

  I.1.Obiectiveur mrite n inspecia fiscala contr ibuiilor sociale...................................................3I.2.Actele nor mative de bazcare reglementeazcontr ibuiile sociale........................................... 3

  I.3.Sfera contr ibuiilor sociale obligator ii datorate de persoanele car e realizeazvenitur idin salar ii i venitur i asimilate salar iilor ........................................................................................... 4

  I.4.Contr ibuabilii sistemelor de asigurri sociale.............................................................................. 4

  I.5. Documente verificate pentru controlul contribuiilor sociale.................................................... 5

  II. Contribuii sociale obligatorii pr ivind persoanele care realizeazvenituri din salarii

  i venitur i asimilate salar iilor .............................................................................................................. 5

  II.1.Contribuia de asigur ri sociale datoratbugetului asigurr ilor sociale de stat.................... 5

  II.1.1 Baza de calcul pentru contr ibuia de asigurri sociale........................................................... 5

  II.1.1.1. Baza de calcul pentru contr ibuia individualde asigurri sociale ................................. 5II.1.1.2. Baza de calcul pentru contribuia de asigurr i sociale datoratde angajator................ 9

  II.1.2. Cotele de contr ibuii.................................................................................................................10

  II.2.Contribuiide asigurr i sociale de sntate...............................................................................10

  II.2.1 Baza de calcul pentru contr ibuiile de asigurri sociale de sntate....................................10

  II.2.1.1. Baza de calcul pentru contribuia individualde asigurri sociale de sntate..............10

  II.2.1.2. Baza de calcul pentru contribuia de asigurr i sociale de sntatedatorat

  de angajator..........................................................................................................................................11

  II.2.2 Cotele de contribuii..................................................................................................................11II.2.3. Preveder i specifice privind contr ibuiile de asigurri sociale de sntate..........................11

  II.3. Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate datorat

  de angajator bugetului Fondului naional unic de asigur ri sociale de sntate...........................13

  II.3.1 Baza de calcul pentru contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurr i sociale

  de sntate datoratde angajator bugetului Fondului naional unic de asigur r i

  sociale de sntate............................................................ ....................................................................13

  II.3.2 Cotele de contr ibuii..................................................................................................................14

  II.3.3 Prevederi specifice.....................................................................................................................14

  II.4.Contribuiile asigurrilor pentru omaj da torate bugetului asigurrilor pentru omaj.......14

  II.4.1 Baza de calculpentru contribuiilede asigur ri pentru omaj.............................................14

  II.4.1.1 Baza de calculpentru contribuia individualde asigurri pentru omaj .......................14

  II.4.1.2. Baza de calculpentru contr ibuia de asigur ri pentru omaj

  datoratde angajator..........................................................................................................................14

  II.4.2 Cotele de contribuii..................................................................................................................15

  II.4.3 Prevederi specifice.....................................................................................................................15

  1/23www.anaf.ro

 • 7/23/2019 Circulara Anaf Contributii Sociale_1417539574

  4/25

  II.5.Contribuia de asigurar e pentr u accidente de munci boli pr ofesionale dator at

  de angajator bugetului asigurr ilor sociale de stat...........................................................................15

  II.5.1 Baza de calculpentrucontr ibuia de asigur ar e la accidente de munci

  boli profesionale...................................................................................................................................16

  II.5.2 Cotele de contr ibuii..................................................................................................................16

  II.5.3 Prevederi specifice.....................................................................................................................16

  II.6. Contr ibuia la Fondul de garantar e pentr u plata creanelor salar iale, datorat

  de persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajator........................................................16

  II.6.1 Baza de calculpentru contr ibuia angajatorilor la Fondul de garanta re

  pentru plata creanelor salariale.......................................................................................................17

  II.6.2 Cotele de contr ibuii.................................................................................................................17

  II.6.3 Prevederi specifice...................................................................................................................17

  II.7.Contribuia la Fondul special de solidar itate socialpentr u persoanele cu handicap..........17II.7.1.Obligaiile angajatorului..........................................................................................................17

  II.7.2 Determinarea numrului persoanelor cu handicap ce trebuie angajate.............................18

  III. Calculul, reinerea i virar ea contribu iilor sociale..................................................................18

  IV. Depunerea declara iilor ...............................................................................................................18

  V. Aspecte specifice ...........................................................................................................................19

  V.1. Indemnizaia pentru incapacitate temporarde muncn urma unui accidentde muncsau a unei boli profesionale..............................................................................................19

  V.2. Remuneraia primitde administratorii societ ilor comerciale, companiilor/ societ ilor

  na ionale i regiilor autonome........................................................................................................21

  V.3. Remuneraia obinutde d irectori n baza unui contract de mandat,

  membrii directoratului n cazul societ ii pe aciuni........................................................................22

  V.4. Venitur i obinute de manageri n baza unui contract de management..................................22

  2/23www.anaf.ro

 • 7/23/2019 Circulara Anaf Contributii Sociale_1417539574

  5/25

  I.1. Obiective urmrite n inspecia fiscala contribuiilor sociale:

  combaterea nedeclarrii i/sau subdeclarrii contribuiilor sociale i cretereaconformrii voluntare; reducerea evaziunii fiscale pe segmentul muncii nenregistrate; valorificarea rezultatelor controlului anterior;

  identificarea specificului actiitii contribuabilului corelati la e!istena condiiilornormale, deosebite sau speciale de munc; erificarea le"alitii i conformitii declaraiilorfiscale, in special a declaraiilor 11#,corectitudinii i e!actitii indeplinirii obli"aiilor de ctre contribuabili, respectriipreederilor le"islaieifiscale i contabile$ stabilirea corecta ba%ei de calcul pentru contribuiile sociale; situaia asi"urailor din punct de edere al e!ercitrii raporturilor de munc cuan"a&atorul i 'ncadrarea acestora in "rupe de munc, respecti condiii de munc$ aplicarea corect a cotelor de contribuii sociale pentru determinarea obli"aiei deplat 'n conformitate cu preederile le"islaiei 'n i"oare la data scadenei$ erificarea le"alitii deducerilor din contribuiile sociale datorate bu"etului asi"urrilor

  sociale, bu"etului asi"urrilor sociale de sntate, bu"etului asi"urrilor pentru oma& istimularea ocuprii forei de munc$ stabilirea corect a diferenelorobli"aiilor de plat i a accesoriilor aferente acestora(ma&orri, dob(n%i, penaliti de 'nt(r%iere)$ constatarea faptelor care constituie contraenii si aplicarea amen%ilor aferente$ aplicarea unor msuri priind combaterea fraudei, a ea%iunii fiscale i 'ntririidisciplinei financiar-fiscale.

  I.2.Actele normative de bazcare reglementeazcontribuiile socialeActele normatie de ba% care re"lementea% contribuiile sociale sunt*

  +e"ea nr 571/#00- priind Codul .iscal, cu modificrile i completrile ulterioare,Titlul IX^2 - Contribuii sociale obli"atorii

  H.G. nr. 44 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a