cifca deschidere centre suport

9
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Partener: FORUM GROUP Deschidere Centre Suport -1 august 2013- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Upload: slidemasterc

Post on 24-May-2015

161 views

Category:

Career


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!"

RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat POSDRU/110/5.2/G/88907Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă GalațiPartener: FORUM GROUP

Deschidere Centre Suport

-1 august 2013-

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă GalațiStr. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 2: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Proiect: “Rural – C.I.F.C.A. – consiliere, informare, consultanță, antreprenoriat” POSDRU/110/5.2/G/88907

Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: SC Forum Group SRL

Durata proiectului: 24 de luni (iunie 2012 – mai 2014)

Regiune de implementare: Sud – Est; județul Galați

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 3: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Obiectivul general:

Îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole prin crearea de centre suport cu rol de consiliere, informare, formare, consultanță pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor, antreprenoriat. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 4: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Obiective specifice:

» Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale, prin cursuri de calificare în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;

» Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare;

» Facilitarea accesului persoanelor din grupul țintă la informare și consiliere;

» Facilitarea accesului la programe de formare profesională;

» Oferirea de servicii suport pentru sprijinirea evoluției profesionale a persoanelor din grupul țintă;

» Furnizarea activităților inovatoare privind accesul și participarea la formare profesională continuă și dobândirea de noi competențe a managerilor și angajaților din mediul rural.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 5: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Activitățile proiectului (I):

» Crearea de 3 centre suport în localitățile Barcea, Munteni și Țepu (județul Galați) cu rol de informare, formare și consultanță.

» Furnizarea serviciilor de consiliere privind cariera – interes, abilitate, motivație pentru 600 de persoane.

» Facilitarea accesului la programe de formare a 190 de persoane din Barcea, Munteni și Țepu (județul Galați) prin oferirea de cursuri de calificare/recalificare gratuite destinate șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor ocupate din agricultura de subzistență pentru următoarele meserii:

Lucrător în comerț;

Lucrător în conservarea fructelor și legumelor;

Forjor matrițer;

Îngrijitor bătrâni la domiciliu;

Muncitor constructor lemn, chipici și piatră.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 6: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Activitățile proiectului (II):

» Trei seminarii „Fii Propriul Tău Șef”, 1 seminar pentru fiecare localitate – sesiune de pregătire antreprenorială pentru 30 de persoane.

 » Trei seminarii „Idei de afaceri” pentru persoanele care doresc să înființeze o activitatea

independentă pentru 30 de persoane. » Consultanță și asistență în inființarea de Întreprinderi mici și mijlocii (IMM)/Persoană Fizică

Autorizată (PFA) - pentru 10 persoane.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 7: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Activitățile proiectului (III):

» Cursuri de instruire gratuite pentru 40 manageri și angajați din mediul rural pentru următoarele competențe: Competență antreprenorială, Competențe informatice, Competențe sociale și civice și Securitatea muncii.

» Un magazin online cu produse și servicii din mediul rural al Județului Galați. » Bursa locurilor de muncă - Activitate de inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor de

calificare.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 8: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Contact:

Denisa Dicu – manager de proiect

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Tel: 0236/412262;

Fax: 0236/415151;

E-mail: [email protected]

Website: http://www.rural-galati.ro/

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Page 9: Cifca   deschidere centre suport

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 "Investeşte în oameni!" RURAL - C.I.F.C.A. Consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

POSDRU/110/5.2/G/88907 Beneficiar: Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați

Partener: FORUM GROUP

Vă mulțumim!

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați Str. Domnească, nr. 191, Galați; Tel.: 0236 41 22 62; Fax: 0236 41 51 51; E-mail: [email protected]; www.galati.anofm.ro

Titlul programului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”

Titlul proiectului: Rural – C.I.F.C.A. – consiliere, informare, consultanță, antreprenoriat POSDRU/110/5.2/G/88907

Editorii materialului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați și SC Forum Group SRL

Data publicării: Iulie 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.