chimie programe pentru examenele de bacalaureat, anul de

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 1 Agenia de Evaluare i Examinare
CHIMIE
anul de studii 2012-2013
Ministerul Educaiei
- Elena Mihailov, profesor, grad didactic superior, Liceul Teoretic C. Sibirschi,
Chiinu
Vatamanu, Streni
- Rita Godoroja, doctor în pedagogie, profesor, grad didactic superior, Liceul
Teoretic S. Haret, Chiinu
Maiorescu, Chiinu
- Mihai Revenco, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din
Moldova, Chiinu
Chiinu
Pukin, Rezina
- Violeta Dru, profesor, grad didactic superior, Liceul Teoretic M. Eminescu,
Chiinu
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 2 Agenia de Evaluare i Examinare
CUPRINS
4. Competenele specifice ale disciplinei colare i tipologia obiectivelor de
evaluare în cadrul examenelor
învmîntul liceal, valorificate în examenele de bacalaureat, exemple de
obiective de evaluare i de itemi pe domenii de coninut
5.2. Coninuturi de evaluare
5.3. Matricea de specificaii
5.4. Model de test docimologic pentru examenul de bacalaureat cu barem de
corectare
6.1. Competenele specifice ale disciplinei Chimia, sub-competenele pentru
învmîntul liceal, valorificate în examenele de bacalaureat, exemple de
obiective de evaluare i de itemi pe domenii de coninut
6.2. Coninuturi de evaluare
6.3. Matricea de specificaii
6.4. Model de test docimologic pentru examenul de bacalaureat cu barem de
corectare
Studierea chimiei favorizeaz formarea la elevi a viziunii tiinifice despre lume,
dezvoltarea lor intelectual, educarea moralitii, contientizarea i soluionarea
problemelor contemporaneitii. Astfel examenul de Bacalaureat la chimie are un rol
important în sistemul de evaluare final în învmîntul liceal.
Programa de bacalaureat la chimie are statut de document reglator i normativ în
pregtirea candidailor pentru examene. Programa e adresat elevilor, cadrelor
didactice i prinilor i are scopul s ofere o informaie relevant despre modalitatea
de desfurare a examenelor de bacalaureat la chimie.
Prezentul document constituie o esenializare a listei de standarde i coninuturi
din Curriculumul modernizat la chimie pentru învmîntul liceal (2010). Programa de
bacalaureat la chimie conine competenele specifice disciplinei, sub-competenele
corelate cu obiective de evaluare, i exemple de itemi, precum i modele de teste i
bareme de corectare, care vor fi utile candidailor în pregtirea pentru examene i îi va
ajuta s finalizeze cu succes cursul liceal.
Noile modificri operate în ultimii ani în cadrul examenelor de bacalaureat la
chimie conin cîteva momente importante care necesit a fi subliniate:
- transparena examinrii;
- aplicarea unor teste valide i obiective;
- asigurarea unui mod unitar de corectare i notare în cadrul examenelor.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 3 Agenia de Evaluare i Examinare
2. STATUTUL DISCIPLINEI
ÎN EXAMENELE SESIUNII DE BAC
În cadrul sesiunii de bacalaureat 2013, chimia are statutul de disciplin la solicitare
pentru toate profilurile. Elevii de la profilul sport sau arte, care au ales examenul de
bacalaureat la chimie, se vor pregti conform programei de examen pentru profilul
umanist.
Examenul de bacalaureat la chimie se susine în scris, timp de trei ore
astronomice (180 de minute).
Competene de învare/de a înva s învei
Competene de a stpîni metodologia de integrare a cunotinelor de baz despre
natur, om i societate în scopul satisfacerii nevoilor i acionrii pentru
îmbuntirea calitii vieii personale i sociale.
Competene de comunicare în limba matern/limba de stat
Competene de a comunica argumentat în limba matern/limba de stat în situaii
reale ale vieii.
Competene de comunicare într-o limb strin
Competene de a comunica argumentat într-o limb strin în situaii reale ale
vieii.
Competene de a organiza activitatea personal în condiiile tehnologiilor aflate
în permanent schimbare.
Competene de a dobîndi i a stpîni cunotine fundamentale din domeniul
Matematic, tiine ale naturii i Tehnologii în coraport cu nevoile sale.
Competene de a propune idei noi în domeniul tiinific.
Competene acional-strategice
Competene de a-i proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune
soluii de rezolvare a situaiilor-problem din diverse domenii.
Competene de a aciona autonom i creativ în diferite situaii de via pentru
protecia mediului.
Competene digitale, în domeniul tehnologiilor informaionale i comunicaionale (TIC)
Competene de a utiliza în situaii reale instrumentele cu aciune digital.
Competene de a crea documente în domeniul comunicativ i informaional i a
utiliza serviciile electronice, inclusiv reeaua Internet, în situaii reale.
Competene interpersonale, civice, morale
Competene de a colabora în grup/echip, a preveni situaii de conflict i a
respecta opiniile semenilor si.
Competene de a manifesta o poziie activ civic, solidaritate i coeziune
social pentru o societate non-discriminatorie.
Competene de a aciona în diferite situaii de via în baza normelor i valorilor
moral-spirituale.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 4 Agenia de Evaluare i Examinare
Competene de autocunoatere i autorealizare
Competene de gîndire critic asupra activitii sale în scopul autodezvoltrii
continue i autorealizrii personale.
Competene de a-i asuma responsabiliti pentru un mod sntos de via.
Competene de a se adapta la condiii i situaii noi.
Competene culturale, interculturale (de a recepta i de a crea valori)
Competene de a se orienta în valorile culturii naionale i a culturilor altor etnii
în scopul aplicrii lor creative i autorealizrii personale.
Competene de toleran în receptarea valorilor interculturale.
Competene antreprenoriale
Competene de a stpîni cunotine i abiliti de antreprenoriat în condiiile
economiei de pia în scopul autorealizrii în domeniul antreprenorial.
Competena de a-i alege contient viitoarea arie de activitate profesional.
4. COMPETENELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI CHIMIE
1. Competena de a dobîndi cunotine fundamentale, abiliti i valori din
domeniul chimiei.
3. Competena de a rezolva probleme / situaii - problem.
4. Competena de a investiga experimental substanele i procesele chimice.
5. Competena de a utiliza inofensiv substanele chimice.
OBIECTIVE DE EVALUARE ÎN CADRUL EXAMENELOR
Examenele de bacalaureat la chimie prezint un instrument de evaluare a formrii
competenelor la disciplin, a capacitilor de operare cu cunotinele i abilitile
achiziionate în conformitate cu competentele specifice la chimie:
la nivel de cunoatere i înelegere (nivelul I) cunoaterea i explicarea
sistemului de noiuni chimice, a legilor i teoriilor chimice de baz,
terminologiei, nomenclaturii, proprietilor, obinerii i utilizrii substanelor;
la nivel de aplicare (nivelul II) aplicarea noiunilor chimice de baz, a legilor i
teoriilor chimice, utilizarea corect a limbajului chimic;
a algoritmilor de rezolvare a problemelor; stabilirea legturii cauz-efect dintre
compoziia, structura substanelor, proprietile fizice i chimice, utilizarea lor;
la nivel de integrare (nivelul III) rezolvarea problemelor/situaiilor-problem i
explicarea fenomenelor chimice din lumea înconjurtoare.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 5 Agenia de Evaluare i Examinare
5. PROFIL REAL
sub-competenele pentru învmîntul liceal, valorificate în examenele de bacalaureat,
exemple de obiective de evaluare i itemi pe domenii de coninut, profilul real.
Domeniul I. Dobîndirea cunotinelor fundamentale, abilitilor i valorilor din domeniul chimiei
Competene
specifice
noiuni despre atom: atom, element
chimic, simbol chimic, mas atomic
relativ, valen, electronegativitate,
masa lor, numrul protonilor,
i subnivel energetic, orbital, forma i
numrul orbitalilor s i p, repartizarea
electronilor pe nivele i subnivele în
atomii elementelor din perioadele I –
IV, elementele s, p, d, configuraiile
electronice; periodicitatea
oxidare posibile, electronegativitatea,
oxidant i de reductor).
noiunile respective.
configuraia electronic, tipul
oxidare posibile,
electronegativitatea, proprietile
principale:
1) Atomul este ______________________________
proprietile ____________________ i scad
i _______ neutroni.
) ...2s 2 2
Z = 11, 12, 13:
b) electronegativitatea scade;
c) proprietile metalice scad.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 6 Agenia de Evaluare i Examinare
1.2. Definete i explic sistemul de
noiuni despre legtura chimic: tipuri
de legtur chimic (covalent
nepolar i polar, donor-acceptoare
i π, legtur unitar, dubl, tripl,
tipuri de scindare a legturii covalente,
hibridizarea orbitalilor atomici sp 3 , sp
2 ,
moleculei; ioni, formarea ionilor,
reele cristaline, structura substanelor
respective.
legturi chimice (moleculare,
electronice, de structur).
reelei cristaline – proprietile
1) A F Legtura covalent polar se realizeaz prin cupluri
comune de electroni între atomi cu aceiai electronegativitate.
2) A F Legtura ionic se realizeaz prin cupluri comune de
electroni între atomi ce difer dup electronegativitate.
Alege în care din substanele date NH3, N2, NaF, H2O, CH4 se
realizeaz:
c) legtura tripl d) legtura de hidrogen.
Din elementele: Na; O; H; Cl alctuiete formula chimic a unei
substane pentru fiecare tip de legtur indicat:
a) covalent nepolar ____ b) covalent polar ____
c) ionic _______ d) metalic ______
noiuni despre substan: molecul,
formul chimic, mas molecular
Avogadro, densitatea relativ a
gazelor; formula general, molecular,
electronic, de structur; schimbarea
periodic proprietilor ale substanelor
compuse; proprietile substanelor cu
sruri (neutre, acide); substan
organic, structur chimic, omolog,
izomer, izomerie (de caten, de pozi-
ie, de funciune), grup funcional,
nomenclatura trivial i sistematic
hidrocarburi saturate i nesaturate
noiunile respective.
S caracterizeze:
c) metalele, nemetalele, oxizii,
bazele, acizii, srurile (neutre,
acide) i legturile genetice;
organici cu formula general,
bazice i ai anionilor.
1) Molecula este ______________________________
3) Izomerii sînt substanele ce au aceeai ____, dar _____ diferit.
Dac consideri afirmaia adevrat încercuiete litera A, dac
nu - litera F:
a) A F Hidroxidul de sodiu manifest proprieti bazice mai
pronunate decît hidroxidul de potasiu.
b) A F Oxidul elementului cu numrul de ordine 16 este oxid
acid.
c) A F Acidul sulfuric este un acid mai tare ca acidul fosforic.
Completeaz enunurile.
la rece, ca rezultat se obine un precipitat de culoare _____ .
Expresia produsului de solubilitate a precipitatului format:
PS ( ) = ______________.
Scrie în spaiul din stînga numerelor de ordine a formulelor din
coloana A, litera ce corespunde clasei de substane din coloana B:
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 7 Agenia de Evaluare i Examinare
derivai halogenai ai alcanilor, alcooli
(mono- i polihidroxilici), fenol,amine,
aldehide, aceton, acizii carboxilici,
carbon, (mono-, di-, polizaharide),
aminoacizi, proteine, compui ma-
clasificarea acido-bazic cationilor i
____2. CH3-NH2 b) aldehide
____3. CH3CHO ) aminoacizi
Completeaz spaiile libere:
1) În alcani toi atomii de carbon sînt în starea de hibridizare __ .
2) Alchinele particip la reacii de adiie, deoarece ___________.
3) Izomerii sînt compui organici cu aceeai ____________ ,
dar_________________________ diferit.
4) Clasa de compui organici din care face parte produsul reaciei
dintre acidul acetic i alcoolul metilic se numete __________.
5) Soluia amoniacal a oxidului de argint se utilizeaz ca reactiv de
recunoatere pentru ______________________________ .
utilizeaz __________________________________
noiuni despre reacii chimice: reacii
chimice, ecuaii chimice (moleculare,
endotermice, de oxido-reducere
adiie, eliminare; hidrogenare,
dehidrogenare, halogenare, hidratare,
reaciei, echilibrul chimic, constanta de
echilibru, catalizator; procese de
S defineasc i s explice
noiunile respective.
reaciilor de oxido-reducere prin
apoase de acizi, sruri.
organici.
t,[ Ni]
de oxidare a azotului: NO, NH3, HNO3, N2, NO2.
2) Scrie ecuaia reaciei de oxido-reducere cu participarea unei
substane din irul de mai sus.
3) Stabilete coeficienii prin metoda bilanului electronic, indic
oxidantul, reductorul, procesele de oxidare i reducere.
Analizeaz irul de substane: Cu, Mg, Al, Ag. Selecteaz din
irul propus substanele, ce reacioneaz cu soluia de sulfat de zinc.
Completeaz spaiile libere:
1) Alchinele particip la reacii de adiie, deoarece __.
2) Clasa de compui organici din care face parte produsul reaciei
dintre acidul acetic i alcoolul metilic se numete ___________.
3) Soluia amoniacal a oxidului de argint se utilizeaz ca reactiv de
recunoatere pentru _______ .
1) Indic în ce direcie se va deplasa echilibrul chimic în sistemul
reactant N2 (g) + 3H2 (g) 2 NH3 (g) + Q la:
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 8 Agenia de Evaluare i Examinare
pure, produsul reaciei, randamentul
analitic, semnalul analitic, analiza
cantitativ i calitativ, identificarea
identificarea carbonului, hidrogenului,
corespunztor.
Un tînr chimist a primit însrcinarea s determine compoziia
sulfatului de fier (III), utilizînd din irul propus doar doi reactivi
(unul pentru cation i unul pentru anion):
HCl, Ba(NO3)2, Na2CO3, NaOH, CaCl2, NH4OH.
Alege ce reactivi el poate utiliza i indic semnalul analitic
corespunztor.
noiuni despre soluii: soluie, solvent,
substan dizolvat, partea de mas a
substanei dizolvate, concentraia
solubilitii), soluii saturate,
nesaturate, densitatea soluiei;
electroliilor, grad de disociere,
al apei, exponent de hidrogen pH,
caracterul reaciei mediului unei
respective.
dependena de compoziia srii
i OH - cu:
a) caracterul mediului;
b) valorile pH-ului;
c) indicatorii acido-bazici.
ap a substanelor cu diferite tipuri de
legturi chimice: cu dispersarea pîn
la molecule; pîn la ioni (disocierea).
Stabilete tipul afirmaiei (A, F):
1) La adugarea apei la o soluie crete partea de mas a substanei
dizolvate.
3) Acidul acetic este un electrolit slab.
4) Soluia carbonatului de sodiu are mediu neutru.
În fiecare din afirmaiile de mai jos încercuiete litera care
corespunde variantei de rspuns corect.
1) În soluia apoas cu concentraia molar a ionilor de
hidroxid 10 -2
constituie: ) 10 -2
mol/l; b) 10 -12
mol/l; c) 10 -10
) se mrete; b) se micoreaz; c) nu se schimb.
3) În soluia cu pH = 9: a) fenolftaleina nu-i schimb culoarea;
b) metiloranjul devine rou; c) culoarea turnesolului este albastr.
4) Expresia produsului de solubilitate a clorurii de plumb (II):
) P.S.(PbCl2) = [Pb 2+
2+ ]+[Cl
][Cl - ]
2 .
substanelor;
periodicitii; Legea lui Avogadro;
Principiul Le Châtelier, deplasarea
- S formuleze i s explice legile i
principiile chimice de baz Încercuiete litera A dac afirmaia este adevrat i litera F dac
afirmaia este fals.
1) A F Conform legii lui Avogadro masa substanelor iniiale
este egal cu masa produilor reaciei.
2) A F În condiii identice de temperatur i de presiune
volume egale de diferite gaze conin acelai numr de molecule
3) A F În irul elementelor N - P - As proprietile oxidante se
intensific.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 9 Agenia de Evaluare i Examinare
3. Descrierea
i explicarea
electrolitice (TDE); condiiile
organice; postulatele Teoriei atomo-
moleculare în baza compoziiei
chimice.
respective.
ionic decurg pîn la urm; ce ioni pot
interaciona între ei.
moleculare la explicarea diferitor
Scrie formulele a trei substane în soluiile crora se conin
ionii respectivi: a) de clor; b) de sulfat; c) de hidroxil; d) de sodiu.
Selecteaz care din ioni propui nu pot exista concomitent în
soluie: Ba 2+
) Se formeaz prin legturi ionice. b) Este un gaz.
c) Are reea cristalin molecular. d) Este mai uor decît aerul.
Se dau elemente chimice: O, H, Cl, Na, C, Ca, N.
Utilizînd doar elementele propuse, alctuiete pentru fiecare
caracteristic formula chimic a unei substane corespunztoare.
1) Între atomii substanei sînt doar legturi covalente polare;
2) Între atomii acestei substane se realizeaz o legtur tripl;
3) Substana dat posed reea cristalin molecular;
4) Substana dat este un electrolit tare;
5) Substan ce reacioneaz cu sodiu metalic.
4.
Caracterizarea
, clasificarea
principale) în funcie de poziia lor în
SP; acizii, bazele,srurile ca electrolii;
amfoteritatea aluminiului, oxidului i
hidroxidului lui; proprietile specifice
(interaciunea cu Mg, Zn, Cu, Ag, C);
proprietile chimice specifice ale
srurilor acide (NaHCO3, Ca(HCO3)2),
obinerea, importana lor; influena
atomi în substanele organice (toluen,
fenol, anilina); proprietile chimice
amfotere ale aminoacizilor; legtura
anorganici i organici; principiile
fontei i oelului; cimentului i sticlei;
produselor petroliere.
substanele anorganice i organice
sulfuric concentrat, ale acidului
srurilor acide;
compuilor lui; amfoteritatea
aminoacizilor;
Carbonatul de calciu este utilizat ca aditiv alimentar E -170 la
producerea gumelor de mestecat pentru a conferi suprafeei lor o
culoare alb imaculat. Completeaz spaiile libere:
I. Pentru calciu: a) locul în sistemul periodic: perioada _______,
grupa _______; b) formula chimic a unui compus al calciului
____ i tipul legturii chimice în acest compus ___________.
II. Pentru carbon a) tipil legturii chimice în substana simpl __;
b) simbolul chimic al unui element cu proprieti nemetalice mai
pronunate ___ i configuraia electronic a atomului lui ______ .
III. Pentru oxigen: a) tipul reelei cristaline în substana simpl _;
b) o proprietate fizic a substanei simple ____________.
Selecteaz afirmaiile ce se refer la acidul sulfuric concentrat:
a) este un oxidant puternic;
b) se utilizeaz ca agent de deshidratare;
c) reacioneaz doar cu metalele din faa hidrogenului;
d) la reacionarea cu cuprul se elimin oxidul de sulf (IV).
Scrie denumirile a doi compui organici din diferite clase de
compui organici, care reacioneaz cu sodiul metalic.
Pentru fiecare substan din colonia A selecteaz un reagent
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 10 Agenia de Evaluare i Examinare
c) influena reciproc a atomilor i
grupelor de atomi în substanele
organice;
compui anorganici i organici
posibil din colonia B.
___ 2) glucoza c) Br2 (ap de)
___ 3) fenol d) Ag2O (sol. amoniacal)
4.2. Compar: proprietile atomilor i
ionilor în baza configuraiei/ structurii
electronice; proprietile periodice ale
elementelor chimice din subgrupe
substane simple); proprietile acido-
hidroxizi); proprietile fizice ale
origine, rspîndire în natur,
proprieti fizice, compoziie, principii
tural, butadienic i izoprenic,
vulcanizat i nevulcanizat (compoziia,
obinerea, proprieti fizice, utilizarea);
mtase), sintetice (capron), artificiale
baza configuraiei/ structurii
reductor (în substane simple);
cu diferite tipuri de reele cristaline;
d) sursele naturale de hidrocarburi
dup origine, rspîndire în natur,
proprieti fizice, compoziie,
izoprenic, vulcanizat i nevulcanizat
(capron), artificiale (triacetilceluloz)
dup compoziie, proprieti
(mecanice, igienice, estetice).
Completeaz enunurile:
1) Ionul de clor i ionul de potasiu conin acelai numr de ____.
2) În irul elementelor Si-C-P proprietile nemetalice ______.
3) Iodul este un reductor mai __________ decît ____ .
4) Acidul fosforic este un acid mai ________ decît ______.
Stabilete tipul afirmaiei (A, F):
a) Gazul natural este un amestec de hidrocarburi saturate;
b) Petrolul reprezint un lichid, excelent solubil în ap.
c) Cea mai uoar fracia obinut la distilarea petrolului se
numete motorin;
Se dau elementele chimice: O, K, Ca, Cl, C, Mg.
Selecteaz pentru fiecare caracteristic cîte un element chimic din
irul propus i scrie simbolul lui:
1) Nucleul atomului conine 12 protoni:
2) Atomul elementului conine un electron pe ultimul nivel
energetic;
3) Configuraia electronic a atomului elementului este 1s 2 2s
2 2p
6) Hidroxidul elementului posed proprieti bazice.
Aprobat la Comisia Naional de Examene Proces-verbal nr. 9 din 27 decembrie 2012
Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei nr. 1042 din 27 decembrie 2012
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2013 CHIMIE
Ministerul Educaiei 11 Agenia de Evaluare i Examinare
4.3. Caracterizeaz i compar:
nemetalele: metodele de obinere,
proprietile chimice generale (reaciile
compuii hidrogenai ai nemetalelor:
rolul biologic; metalele: metodele
generale de obinere, proprietile
tensiunii metalelor, legturilor gene-
tice; compoziia, structura, obinerea,
proprietile, utilizarea celor mai
importani compui ai metalelor,
structura atomului, tipul legturii
reelei cristaline, proprietile fizice,
chimice, rspîndirea în natur,
Seriei tensiunii metalelor, legturilor
anorganici; b) nomenclatura,
nemetalelor.
nemetalului cu caracterul lui,
metodele de obinere, utilizarea;
lui în natur, metodele de obinere.
- S compare substanele organice
studiate: formul general, specificul
Încercuiete litera A, dac afirmaia este adevrat i litera F,
dac este fals:
1) A F Soluia hidroxidului elementului cu numrul atomic 11 are
pH < 7.
2) A F Clorul este…