chimie organica sia ultimul

Click here to load reader

Post on 25-Jul-2015

189 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Universitatea "Dunrea de Jos" din Galai

MODELE DE TESTE GRIL PENTRU ADMITEREA 2012

DISCIPLINA: CHIMIE ORGANIC

Testele sunt recomandate pentru domeniile de licen din cadrul Facultii de tiina i Ingineria Alimentelor:

Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

Domeniul de licen la care se recomand Ingineria produselor alimentare Inginerie i management tiine inginereti aplicate tiina mediului

Facultatea Facultatea de tiina i Ingineria Alimentelor

Testele au fost elaborate de ctre: Prof.dr.ing. Petru ALEXE Prof.dr.ch. tefan DIMA Conf.dr.ing. Iuliana BANU Conf.dr.ing. Luminia GEORGESCU Conf.dr.ing. Cornelia LUNGU Conf.dr.ch. Rodica DINIC S.l.dr.ing. Alina ELISEI

1. Zaharoza, C12H22O11, are compoziia masic procentual: a. %C = 42,11%; %H = 6,48%; %O = 51,41% b. %C = 52,11%; %H = 6,48%; %O = 41,41% c. %C = 32,11%; %H = 6,48%; %O = 61,41% Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008; AO = 15,999 2. Formula brut a compusului organic avnd compoziia procentual masic de 92,26% C i 7,74% H este: a. C2H2 b. CH c. CH2 Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008 3. Formula brut a compusului organic a crui compoziie procentual masic este 80% C i 20% H este a. C1H3 b. C1H1 c. C2H2 Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008 4. Formula molecular a compusului clorurat cu M = 125 g/mol i compoziia procentual: 38,4% C, 4,8% H i 56,8% Cl este a. C2H6Cl2 b. C4H6Cl2 c. C4H6Cl5 Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008; ACl = 35,453 5. Alcanii sunt: a. hidrocarburi nesaturate aciclice b. hidrocarburi cu formula moleculara CnH2n-2 c. hidrocarburi aciclice n care apar numai legturi chimice simple de tip C-C i C-H 6. Cicloalcanii sunt: a. hidrocarburi nesaturate cu formula molecular CnH2n b. hidrocarburi saturate cu caten ramificat c. hidrocarburi saturate ciclice, cu formula molecular CnH2n 7. Hidrocarbura saturat cu formula C5H10 care conine un atom de carbon cuaternar este: a. 2-metil-1-buten b. 2-metil-3-penten c. metil-ciclobutan 8. Denumii, conform IUPAC, hidrocarbura a. 4-etil-2-metilheptan b. 2-etil-4-metilheptan c. 2- metil-4-etilheptanCH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3

9. Alcanii nu pot participa la reacii chimice de: a. adiie b. ardere c. substituie

10. Reacia prin care un atom de hidrogen este nlocuit cu unul de clor poart numele de: a. substituie b. izomerizare c. ardere 11. Formula molecular C4H8 corespunde unui: a. compus saturat aciclic b. compus nesaturat ciclic c. compus nesaturat aciclic 12. Adiia acidului clorhidric la izobuten conduce la: a. 2-cloro-2-metilpropan b. 2-cloropropan c. 1-clorobutan 13. Care este structura alchenei care prin oxidare cu permanganat de potasiu n mediu bazic formeaz etandiol: a. propen b. eten c. buten 14. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric formeaz numai aceton? a. 2-metil-2-buten b. 2-metil-2-penten c. 2,3-dimetil-2-buten 15. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric formeaz 2 moli de acid acetic? a. 2-buten b. 2,3-dimetil-2-buten c. 3-penten 16. Formula brut a compusului a. C6H10 b. C5H8 c. C4H12CH2 H3C CH3

17. La nclzirea 2-cloro-2-metilpropanului cu baze tari se formeaz: a. izobuten b. butan c. 2-buten 18. Denumirea IUPAC a hidrocarburii a. 4-metilciclohexen H3C b. 4-etilciclopenten c. 4-metilciclopentan 19. Izoprenul se obine prin dehidrogenarea catalitic a: a. 2-metil-2-pentenei b. n-pentanului c. butanului

20. Din etanol se obine, prin nclzire cu acid sulfuric la 150-200C: a. propena b. etena c. butena 21. Alchina care conine n molecul trei atomi de carbon cuaternari se numete: a. 3,3 dimetil-1-hexin b. 4,5 dimetil-2-hexin c. 4,4 dimetil-2-hexin 22. n structura hidrocarburii 3,4-dimetil-1-hexin, raportul atomic Cprimar : Csecundar : Cteriar : Ccuaternar este: a. 3 : 2 : 1 : 1 b. 3 : 1 : 3 : 1 c. 3 : 3 : 1 : 1 23. Alchina cu un atom de carbon teriar n molecul este: a. acetilena b. 1-butina c. 3-metil-1-butina 24. Compusul ce conine n molecul numai atomi de carbon primari este: a. metanul b. etena c. etina 25. Acidul clorhidric pur se adiioneaz la acetilen, n prezena unui catalizator de clorur mercuric, la 160C, cu formare de: a. clorur de vinil b. acrilonitril c. cloropren 26. n structura hidrocarburii 2-pentin, raportul atomic Cprimar : Csecundar : Ccuaternar este: a. 2 : 1 : 2 b. 1 : 1 : 2 c. 2 : 2 : 1 27. Prin trimerizarea unei alchine rezult o aren mononuclear cu masa molecular egal cu 120. Alchina considerat este: a. acetilena b. propina c. 1-pentina 28. Reacia de adiie a acidului clorhidric la vinil-acetilen, conduce la: a. 3-clor-1-butin b. 2-cloro-1,3-butadien c. 1-clor-butadien 29. Prin adiia bromului la etin, n raport molar de 1:1, rezult: a. 1,2-dibrometen b. 1,2-dibrometan c. 1,2-dibrometin

30. Sunt izomeri de caten: a. 1-butina i 2-butina b. 1-butena i izobutena c. benzenul i toluenul 31. Reacia benzenului cu clorur de acetil, n prezen de clorur de aluminiu, conduce la: a. acid benzoic b. benzofenon c. acetofenon 32. Izopropilbenzenul rezult prin reacia de alchilare a benzenului cu: a. propena b. etena c. clorur de acetil 33. Substana care are proprietatea de a sublima este: a. benzenul b. toluenul c. naftalina 34. Din benzen i clorur de metil, n prezena clorurii de aluminiu, se obine: a. toluen b. clorur de benzil c. difenilmetan 35. Substana cu formula C6H6Cl6 se obine: a. din benzen i clor printr-o reacie de substituie n prezena clorurii ferice b. din ciclohexan i clor prin reacie de adiie c. din benzen i clor printr-o reacie de adiie la lumin 36. Prin adiia hidrogenului la benzen, n prezena Ni la 180C, se formeaz: a. ciclohexan b. hexaclorciclohexan c. clorobenzen 37. Prin nitrarea toluenului, n prezena acidului sulfuric, rezult: a. orto-nitrotoluen b. para-nitrotoluen c. amestec de orto-nitrotoluen i para-nitrotoluen 38. Prin nitrarea nitro-benzenului, n prezena acidului sulfuric, rezult: a. orto-dinitrobenzen b. para-dinitrobenzen c. meta-dinitrobenzen 39. Raportul dintre masa atomilor de carbon i masa atomilor de hidrogen din molecula toluenului este: a. 21 : 2 b. 28 : 3 c. 7 : 1

40. Naftalina se oxideaz cu aer la 400C, n prezena unui catalizator de pentaoxid de vanadiu, formnd: a. antrachinon b. anhidrid ftalic c. acid benzoic 41. Reacia de izomerizare a butanului este: a. reversibil, echilibrul fiind atins la o concentraie de cca. 80% izobutan b. ireversibil c. reversibil, echilibrul fiin atins la o concentraie de cca. 20% izobutan 42. Negrul de fum se formeaz prin: a. descompunerea termic a metanului cu vapori de ap i oxigen b. descompunerea termic, n faz gazoas, n absena aerului, a metanului c. reacia metanului cu amoniac i aer la 1000C, n prezena unui catalizator de platin 43. Alcanului cu formula molecular C5H12 i corespund a. 3 izomeri b. 2 izomeri c. 4 izomeri 44. Gazul de sintez este: a. un amestec de oxid de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2 b. un amestec de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2 c. un amestec de acid cianhidric i hidrogen n proporie molar de 1 : 3 45. Ozonidele sunt: a. substane instabile, explozive, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele b. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alcanii c. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele 46. Prin dehidrogenarea izobutanului, n prezena unui catalizator, se obine: a. 1-buten b. izobuten c. 2-buten 47. Substana cu masa molar de 104 g/mol i formula brut CH are formula molecular: a. C8H8 b. C4H4 c. C6H6 48. Formula molecular a compusului cu masa molar de 180 g/mol i compoziia procentual masic de 40,00% C, 6,67% H i 53,33% O este: a. C6H12O6 b. C1H2O1 c. C6H12O 49. Polistirenul este: a. un monomer b. o macromolecul obinut prin polimerizarea etil-benzenului c. o macromolecul obinut prin polimerizarea stirenului

50. Prin trimerizarea acetilenei la 600-800C se obine: a. benzen c. stiren d. antracen 51. Care dintre urmtoarele formule structurale reprezint alcooli?

OH I. II.

CH2 OH

III. CH2 CH CH2 OH IV. CH2 CH OH

a. II i III; b. I i IV; c. nici una dintre formule nu reprezint alcooli (I i II reprezint fenoli, iar III i IV enoli). 52. Ci alcooli secundari corespund la formula molecular C6H14O? a. 4 b. 5 c. 3 53. Prin hidrogenarea acetonei rezult: a. alcool izopropilic (C3H8O) b. metanol (CH3-OH) c. acid propanoic (CH3-CH2-COOH) 54. Care din urmtorii compui d prin hidrogenare catalitic 2-propanol ? a. propanon b. acid propanoic c. propin 55. Ci alcooli teriari corespund la formula C4H10O? a. 1 b. 3 c. 4 56. Ce compus se formeaz prin oxidarea etanolului cu dicromat de potasiu, n prezen de acid sulfuric? a. aldehida acetic (CH3-CHO) b. dioxid de carbon i ap (CO2 i H2O) c. aldehid formic (H-CHO) 57. Prin oxidarea alcoolului n-propilic cu dicromat de potasiu, n prezen de acid sulfuric, rezult: a. propanal (CH3-CH2-CHO) b. eten i dioxid de carbon (C2H4 i CO2) c. aldehid acetic (CH3-CHO) 58. Prin oxidarea alcoolului izopropilic cu dicromat de potasiu n prezen de acid sulfuric, rezult: a. aceton (CH3-CO-CH3) b. aldehid acetic i aldehid formic (CH3-CHO i H-CHO) c. acid acetic i dioxid de carbon (CH3 COOH i CO2)

59. Prin oxidarea n-propanolului cu permanganat de potasiu (KMnO4), n mediu acid, rezult: a. propanal (CH3-CH2-CHO) b. acid propanoic (CH3-CH2-COOH) c. propanon (CH3-CO-CH3) 60. Se consider urmtoarea transformare chimic:

CH2-OH CH-OH + 3HONO2 CH2-OH A + 3H2O

Denumirea substanei notat A este: a. trinitrat de glicerin b. dinamit c. nitrat de glicerin

61. La fermentaia alcoolic a glucozei rezult alcool etilic alturi de dioxid de carbon. Raportul molar etanol: dioxid de carbon este: a. 1:1 b. 3:1 c. 1:3 62. Care este ordinea cresctoare a punctelor de fierbere la urmtoarele substane?

I. CH3 -CH3a. II, III, I b. III, II, I c. III, I, II

II. CH3 - CH2 - OH

III. CH3 - CH2 - Cl

63. Din glicerin se obine acrolein. Ce reacii au loc? a. hidrogenare b. deshidratare c. oxidare i hidrogenare 64. Fenol