cerere de inscriere - sjea-dj. · pdf filesalarizarea personalului. ataşaţi ca documente o...

Click here to load reader

Post on 02-Nov-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

  PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT

  CAIET

  DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

  Supervizor (coordonator) practică de specialitate:

  Tutore:

  Student:

  Anul de studii:

  CRAIOVA

  2017

 • CUPRINS

  I. Tematica, obiectivele şi competenţele dobândite de către studenţi în cadrul stagiului de practică

  ...3

  II. Prezentarea generală a instituţiei în care vă deşfăşuraţi stagiul de practică: domeniul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii

  ...4

  III. Prezentarea activităţilor derulate în cadrul stagiului de practică ...6

  IV. Fişa individuală de prezenţă a studentului la activităţile aferente stagiului de practică ...20

  V. Fişa de aptitudini a studenţilor cu specializări economice ...21

  VI. Fişa de observaţie/evaluare a studentului de către tutore/ supervizor (coordonator) practică de specialitate Management

  ...22

  VII. Fişa de evaluare poststagiu de practică ...23

  I.

 • I. TEMATICA, OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE DE CĂTRE STUDENŢI ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

  Stagiul de practică va viza următoarele aspecte:

  1. Prezentarea unităţii economice şi a sistemului de management al acesteia.

  Ataşaţi la caiet paginile aferente (schiţe, scheme de personal etc)

  1.1. Descrieţi modul de constituire şi organizare a entităţii/organizaţiei private sau publice. Sintetizaţi din Statutul entităţii economice aspecte referitoare la modul de constituire, statutul juridic, capital social.

  1.2. Descrieţi organizarea compartimentelor, activităţile specifice fiecăruia şi legăturile dintre acestea. - Organigrama

  1.3.

  Modul de adoptare a deciciziilor şi metode manageriale utilizate în fundamentarea deciziilor. Ataşaţi la caiet extras din Registrul reuniunilor Consiliului de Administraţie cu privire la problemele dezbătute, contribuţia participanţilor la dezbatere şi adoptarea hotărârilor/deciziilor.

  Abilităţi şi competenţe

  - cunoaşterea unităţii economice, a organizării compartimentelor şi a modului de adoptare a decitiilor manageriale; - abilităţi de documentare specifice; - familiarizarea cu instrumentele de lucru specifice compartimentelor.

  2. Managementul resurselor umane Atașati la caiet diverse copii ale documentelor cu care aţi lucrat.

  2.1.

  Asigurarea organizaţiei cu personal. Modalitatea de comunicare a posturilor disponibile, cum se realizează recrutarea şi selecţia personalului (cu ajutorul chestionarelor, prin metoda interviului, etc.). Ataşaţi ca documente o Fişă a postului, un Contact Individual de Muncă, etc.

  2.2. Prezentaţi sistemul de salarizare a personalului, criteriile pe baza cărora se asigură salarizarea personalului. Ataşaţi ca documente o Fişă de pontaj, cerere de concediu, etc.

  2.3. Descrieţi managementul relaţiilor cu salariaţii. Ierarhizarea personalului în cadrul compartimentelor, cine şi cui i se subordonează.

  Abilităţi şi competenţe

  inţelegerea contextelor manageriale specifice managementului resurselor umane pentru elaborarea unor strategii viabile în contexte organizaţionale variate; elaborarea de proiecte manageriale specifice domeniului resurselor umane.

  3. Managementul calităţii. Descrieţi modul de asigurare a calităţii produselor/serviciilor în unitate, în responsabilitatea cărui post intră verificarea şi îndeplinirea condiţiilor de calitate şi care sunt măsurile menite să asigure creşterea calităţii produselor/serviciilor în viitor.

  3.1. Sistemele managementului calităţii în organizaţiile private şi publice

  3.2. Responsabilitatea managementului în calitatea produselor/serviciilor.

  3.3. Planificarea calităţii activităţilor specifice.

  Abilităţi şi cunoaşterea noţiunilor fundamentale de management al calitatii; competenţe înţelegerea şi utilizarea în context a elementelor caracteristice managementului

  calităţii; explicarea şi interpretarea instrumentelor de management al calităţii totale. 4.

  Organizarea unei afaceri.

  4.1. Prezentarea succesiunii acţiunilor de iniţiere şi lansare a unei afaceri (paşii ce trebuie urmaţi pentru demararea unei afaceri). Precizaţi în care dintre cele cinci forme juridice se încadrează entitatea economică unde aţi efectuat practica şi dezvoltaţi specificitatea acesteia.

  Abilităţi şi - aptitudinea de a iniţia şi organiza o afacere. competenţe

  -

 • II. PREZENTAREA GENERALA A INSTITUŢIEI ÎN CARE VĂ DEŞFĂŞURAŢI STAGIUL DE PRACTICĂ: DOMENIUL DE ACTIVITATE, STATUTUL JURIDIC, DIMENSIUNEA ŞI COMPLEXITATEA ACTIVITĂŢII

  Ziua 1 _______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

 • _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

 • III. PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

  ATENŢIE:

  Această parte a caietului de practică reflectă activitatea efectivă din stagiul de practică a studentului.

View more