cerere de credit catre: cec bank s.a. sucursala · situatia platilor si incasarilor – cash-flow...

of 11/11
1/11 Inregistrare CEC BANK S.A. Nr. ………./……………… CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Sucursala ___________________________ Solicitant: Denumire, forma de constituire Nr / data eliberarii Autorizatiei de functionare: C.N.P Cod fiscal B.I./C.I. Seria, nr., eliberat de La data Adresa: Telefon: Fax: Email: Obiectul principal de activitate: Cod CAEN: E in relatie speciala cu CEC BANK S.A. ? DA NU Grupul din care face parte (persoane fizice si juridice): Detaliile solicitarii: Suma solicitata: _________________________________ Valuta: _________________________________ Tipul creditului: _________________________________ Maturitatea creditului:______________________________ Destinatia:_______________________________________ Perioada de gratie:_________________________________ Mod de rambursare solicitat:_________________________

Post on 03-Sep-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1/11

  Inregistrare CEC BANK S.A.

  Nr. ………./………………

  CERERE DE CREDIT

  Catre: CEC BANK S.A.

  Sucursala ___________________________

  Solicitant:

  Denumire, forma de constituire

  Nr / data eliberarii Autorizatiei de functionare:

  C.N.P

  Cod fiscal

  B.I./C.I.

  Seria, nr., eliberat de

  La data

  Adresa:

  Telefon: Fax: Email:

  Obiectul principal de activitate:

  Cod CAEN:

  E in relatie speciala cu CEC BANK S.A. ? DA NU

  Grupul din care face parte (persoane fizice si juridice):

  Detaliile solicitarii:

  � Suma solicitata: _________________________________

  � Valuta: _________________________________

  � Tipul creditului: _________________________________

  � Maturitatea creditului:______________________________

  � Destinatia:_______________________________________

  � Perioada de gratie:_________________________________

  � Mod de rambursare solicitat:_________________________

 • 2/11

  � Perioada de tragere:________________________________

  Important :

  Va rugam sa completati anexele la prezenta cerere, incluzand elementele relevante pentru solicitarea dumneavoastra si in conformitate cu caracteristicile specifice ale formei de constituire (ex : SRL, SA, AF, PFA, producator agricol individual, fundatie, etc). Adaugati orice alte informatii pe care le considerati importante. In cazul in care spatiul nu va permite acest lucru, va rugam sa anexati o pagina separata.

  Declaram pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, ca toate datele mentionate in Cererea de Credit si în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare sunt conforme cu realitatea.

  Clientul nu este falimentar sau subiect al unor procese pentru declarare a falimentului si nu are activitati suspendate.

  Am luat la cunostinta de obligativitatea platii comisionului de evaluare a garantiilor in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii evaluarii.

  Am luat la cunostinta de obligativitatea platii comisionului de analiza la momentul inregistrarii cererii.

  Autorizam Banca, in mod expres si irevocabil, sa puna la dispozitia/ sa furnizeze autoritatilor abilitate si/ sau tertelor persoane autorizate/ agreate de Banca, precum si firmelor din grup, date/ informatii referitoare la creditul solicitat prin prezenta cerere, datele de identificare si toate datele/ informatiile cuprinse in prezenta cerere.

  Declaram ca am luat la cunostinta ca avem obligatia de a notifica Banca in cazul modificarii celor declarate in prezenta cerere.

  Confirmam ca am citit si am înteles în întregime continutul cererii.

  in calitate de

  Nume, semnatura si stampila Functia

  in calitate de

  Nume, semnatura si stampila Functia

  Atentie!

  Reprezentantii Bancii vor oferi detalii despre modul de completare al acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea în locul Solicitantilor.

  Banca îsi rezerva dreptul sa contacteze orice persoana fizica sau juridia ce poate furniza informatii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveste creditul solicitat. Daca Solicitantul doreste sa nu aduca la cunostinta unor persoane cererea sa de credit, trebuie sa specifice numele si motivul (ex. compania la care lucreaza sau companie concurenta): __________________________________________________

 • 3/11

  ANEXA 1.

  1. GARANTII PROPUSE:

  Va rugam sa completati tabelul de mai jos cu bunurile pe care le puteti aduce in garantie.

  Val. de piata estimata

  Tip garantie Proprietar Cost achizitie

  Data achizitiei

  Valoare Moneda

  1.

  2.

  3.

  4.

  TOTAL

  In cazul garantarii cu gaj asupra stocurilor de materii prime, materiale, etc va rugam mentionati valoarea medie a stocului in ultimele 6 luni :

  2. ISTORICUL SI DESCRIEREA AFACERII

  Descrieti mai jos evolutia activitatii/ afacerii si detaliati activitatea sa prezenta. Daca au avut loc schimbari in structura produselor/ serviciilor, va rugam sa le descrieti.

  Va rugam sa precizati daca exista relatii comerciale intre firmele din grup si care este natura acestora.

  Date despre bancile/institutiile de credit prin care operati in prezent: Credite la banci (lei)

  Nr Tipul creditului Valoarea aprobata

  Suma ramasa de utilizat

  Maturitatea creditului Tipul garantiei

  Total credite Leasing in derulare(lei)

  Nr. Denumire companie Valuta contractului

  Suma ramasa de

  plata

  Destinatie Scadenta

  Total leasing

  Aspecte privind impactul firmei asupra mediului inconjurator

  Firma respecta legislatia privind protectia mediului? Exista litigii in curs privind poluarea mediului de catre firma sau de catre produsele firmei? Au existat in trecut astfel de litigii? Daca au existat, in ce au constat acestea?

 • 4/11

  Exista litigii in care sunteti implicat dvs sau sotul/sotia? Daca da, cu cine, care sunt cauzele si stadiul acestora?

 • 5/11

  ANEXA 2

  1.Descrierea proiectului (se completeaza in cazul creditelor de investitii)

  Descrieti proiectul pentru care intentionati sa obtineti împrumutul. Descrieti noile produse sau servicii si modul în care noul proiect va influenta activitatea firmei, incluzând motivul pentru care v-ati hotarât sa achizitionati masinile, echipamentele, cladirile, materia prima, etc. Atasati documente justificative pentru preturile mentionate): (In cazul in care spatiul alocat mai jos este insuficient, va rugam sa anexati o pagina separata).

  Daca proiectul este o constructie, atasati un deviz estimativ si un grafic de executie:

  2. Costul total al proiectului

  Va rugam completati urmatorul tabel in moneda in care se solicita creditul, indicand costul total al fiecarui element implicat in proiect, si sursa de finantare a fiecarui element de investitie (teren, constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ).

  Destinatia platilor Total a. Cheltuieli efectuate - autorizatii - teren - lucrari - echipamente - altele Total a. fara TVA b. Cheltuieli de efectuat - autorizatii - teren - lucrari - echipament - altele Total b. fara TVA TOTAL a. + b. fara TVA TVA

  Provenienta fondurilor: Suma: Pondere: 1. Surse proprii 2. Credite bancare 3. Alte surse

  De unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Finantare patroni sau cash din afacere? Alte surse?

 • 6/11

  3. TVA

  Sunteti platitori de TVA? Care este nivelul TVA-ului care se aplica la produsele/ serviciile achizitionate si vandute de dvs? Ce impozit se plateste? Impozit pe profit sau pe venit?

  4. Taxe vamale

  Mentionati daca platiti taxe vamale

  5. Licente si aprobari necasare functionarii, inclusiv avizele de protectie a mediului

  Documentul si data aprobarii

  Data eliberarii Data expirarii Unitatea emitenta

 • 7/11

  ANEXA 3

  INFORMATII COMERCIALE SI FINANCIARE

  1. Clienti

  Va rugam sa completati tabelul de mai jos pentru fiecare client care reprezinta mai mult de 15% din cifra de afaceri: lei

  Nr. Denumire companie

  % Termene de plata

  Modalitate de plata

  Produse Valabilitate contact/client din

  data

  Denumire

  client

  Colaborare din data

  de...

  Tipul produsului

  vandut

  % in totalul vanzarilor

  anuale

  Ponderea in totalul

  clientilor in sold la data

  analizei

  Termenul de incasare

  Mentionati care sunt furnizorii restanti, suma datorata, termene de plata/comentarii 2. Furnizori Va rugam sa completati tabelul de mai jos pentru fiecare furnizor care reprezinta mai mult de 15% din cifra de afaceri:

  lei Nr. Denumire

  companie % Termene de

  plata Modalitate de

  plata Produse Valabilitate

  contact/furnizor din data

  Denumire furnizor

  Colaborare din data de

  Tipul furnizorului

  Ponderea in totalul soldului

  furnizori la data curenta

  Ponderea in totalul

  achizitiiilor anuale

  Termenul de livrare

  Mentionati care sunt clientii restanti, suma de incasat, termenul de incasare/comentarii

  3. Informatii financiare

  Anexati Copie dupa Registrul – jurnal de incasari si plati pentru ultimele 12 luni incheiate.

  Venituri nete realizate in ultimul an calendaristic........................ lei

  In cazul solicitarilor in suma mai mare de 18.000 lei/5.000 EUR/6.000 USD atasati Situatia prognozata a platilor si incasarilor (Cash-Flow) .

 • 8/11

  Anexa 4

  ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE

  A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE

  Nr. ….………...

  (data emiterii)

  Prin prezenta autorizam institutia de credit:

  sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare

  urmatoarele informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu:

  Semnatura Semnatura autorizata

  emitentului si stampila institutiei de credit

  1. Persoana

  COD DE IDENTIFICARE �

  2. Denumire …………………………………………………………………………….. Cod …………………………………………………………………………

  3. a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL

  b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

  4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil in perioada …… �

 • 9/11

  MOD DE COMPLETARE

  Rubrica “Nr.”

  Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit de institutia de credit formularului.

  Rubrica “(data emiterii)”

  Se completeaza cu data la care se da acordul.

  ZONA 1

  Rubrica “Persoana”

  Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei care da acordul.

  Rubrica “COD DE IDENTIFICARE“

  Se completeaza astfel:

  a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;

  b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;

  c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;

  d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;

  e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine

  ZONA 2

  Rubrica “Denumire”

  Se completeaza cu denumirea completa a unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.

  Rubrica “Cod”

  Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.

  ZONA 3

  Se marcheaza, dupa caz, una sau ambele rubrici, in functie de informatia pentru obtinerea careia se da acordul.

  ZONA 4

  Se completeaza cu perioada pentru care persoana isi da acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

  Prin “Semnatura emitentului” se intelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice si stampila insotitoare.

  Prin “Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit” se intelege semnatura reprezentantului institutiei de credit si stampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care da acordul.

 • 10/11

  ANEXA 5 SITUATIA PROGNOZATA A INCASARILOR SI PLATILOR (CASH-FLOW)

  Explicatii An precedent Total an Proiectii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precedent An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 I. Sold initial disponibil (casa si banca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Intrari de lichiditati (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. incasari din activitati prestate 0 0 2. numerar din credite 0 0 B. Utilizari numerar din exploatare (1+2+3+4+5+6+7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile aferente activitatii prestate 0 0 2. cheltuieli administrative (energie,combustibili,utilitati,tel.,intretinere,transport) 0 0 3. salarii 0 0 4. chirii 0 0 5. impozite si taxe 0 0 6. alte credite (inclusiv leasing) (a+b) 0 0 a) rambursari rate 0 0 b) dobanzi, comisioane 0 0 7. alte cheltuieli 0 0 C. Cheltuieli pentru investitii 0 0 D. Credit solicitat (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. rambursari rate si dobanzi 0 0 2. comisioane aferente creditului solicitat 0 0 E. Total utilizari de numerar (B+C+D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Flux net de lichiditati (A -E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Sold final disponibil (I+F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • 11/11

  Instructiuni de completare a cash – flow-ului

  Fluxul de lichiditati va contine doua sectiuni: o sectiune istorica (cu detaliere lunara) si una de prognoza (cu detaliere anuala). Sectiunea istorica se va intocmi pentru anul precedent (ultimele 12 luni incheiate la momentul analizei, ex : septembrie 2004 – august 2005, care se insumeaza pe coloana “ Total an precedent “), iar proiectiile pentru intreaga perioada de creditare. In cazul in care perioada de creditare (exprimata in nr. de luni) nu se poate exprima in numar intreg de ani (ex. 40 luni reprezinta 3 ani si 4 luni), proiectia se va realiza pe numarul intreg superior (4 ani pentru creditul de 40 luni) de ani.

  Daca istoricul afacerii este mai mic de 12 luni, atunci cash-flow-ul se va realiza pentru lunile respective.

  Situatia platilor si incasarilor – Cash-Flow va fi insotita de o scurta lista de ipoteze de fundamentare. In ea se vor explica tot ce nu este autoexplicativ (ex.1 - structura taxelor platite: impozit pe venit, impozit catre organizatia profesionala tutelara, alte impozite ; ex.2 – structura creditelor si leasing-urilor aflate in derulare etc.)

  1. Pentru anul precedent, fluxul de lichiditati se va intocmi cu detaliere pe fiecare luna si va cuprinde incasarile si platile efective, conform Registrului – jurnal de incasari si plati sau altor documente care pot dovedi aceste date. • La rubrica “ Sold initial disponibil “ se va trece suma din contul de disponibil si existentul din

  casa la inceputul perioadei analizate (in luna 1 din anul precedent); se va avea in vedere ca soldul initial disponibil reprezinta soldul final disponibil al lunii precedente.

  • Linia A1 se completeaza cu incasarile realizate din activitatile prestate de client; • Linia A2 se va completa cu creditele primite (daca e cazul); • Linia B3 se completeaza cu salariile platite in cazul in care exista angajati, inclusiv impozitele si

  taxele aferente; • Impozite si taxe reprezinta celelalte taxe / impozite platite de firma catre stat si catre

  Organizatiile profesionale care le autorizeaza (Camera Notarilor, Corpul Expertilor Contabili etc); in cazul PFA platitoare de TVA se va include in aceasta linie si TVA-ul efectiv platit ; se va mentiona in ipotezele de fundamentare cat este valoarea impozitului platit conform declaratiei de impunere.

  • Linia B6 va cuprinde platile de credite / leasing-uri si comisioanele aferente din perioada istorica. Se va urmari si concordanta lor cu graficele de rambursare existente in documentatia de aprobare a creditului.

  • Linia B7 va contine toate platile care nu au fost cuprinse in nici una din liniile aferente iesirilor din numerar.

  2. Pentru proiectia pe anii urmatorii, se va intocmi cumulat, pe fiecare an de creditare in parte, dupa cum urmeaza: • “Incasari din activitati prestate” se completeaza cu incasarile estimate pentru perioada de

  creditare. Se vor lua in calcul pe cat posibil doar incasarile viitoare certe . • “Numerar din credite”: se va evidentia creditul acordat de Banca (ce se va trage in decursul

  Anului 1) • “Utilizari numerar din exploatare” se completeaza cu estimarile anuale privind cheltuielile,

  corespunzator fiecarei rubrici. • In cazul creditului pentru capital de lucru, iesirea de numerar corespunzatoare se va regasi in

  liniile aferente “Utilizarilor de numerar “, iar in cazul creditului de investitii, iesirea de numerar se va regasi in linia “C. Cheltuieli pentru investitii” (achizitia de echipamente, autoturism, spatiu, constructia de sediu etc).

  • “Credit solicitat “ - se completeaza in functie de scadentarul generat de sistemul informatic; se vor mentiona de asemenea si comisionele platite de client cu ocazia accesarii creditului.

  Evident, soldul final trebuie sa fie intotdeauna pozitiv pentru a dovedi capacitatea imprumutatului de a rambursa.