cercetari performanta umana

of 10 /10
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport CENTRUL DE CERCETARI PENTRU PERFORMANTA UMANA CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANŢĂ UMANĂ Acronim CCPPU Locație A 04 Adresă site www.ccppu.ugal.ro Director centru Lect. dr. Claudiu MEREUŢǍ Statut 1 INST, 1173/11.06.2012 Anul înființării 2004 Număr membri 2 26 Direcții de cercetare 3 1. Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de sănătate a populaţiei. 2. Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi asistată a exerciţiului fizic. 3. Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane; 4. Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă. 5. Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul facultăţii. 6. Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale). Număr laboratoare 4 3 1 AC - ACREDITAT CNCSIS INST - CENTRU INSTITUTIONALIZAT AP - ACREDITARE PROVIZORIE 2 Se atașează lista membrilor centrului de cercetare – Tabelul nr. 1 3 Se înscriu doar direcțiile de cercetare care sunt susținute de publicații și proiecte 4 Se atașează lista laboratoarelor de cercetare Tabelul nr. 2

Upload: okaiusvesta

Post on 02-Jan-2016

66 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANŢĂ UMANĂ

Acronim CCPPU

Locație A 04

Adresă site www.ccppu.ugal.ro

Director centru Lect. dr. Claudiu MEREUŢǍ

Statut1 INST, 1173/11.06.2012

Anul înființării 2004

Număr membri2 26

Direcții de cercetare3 1. Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de sănătate a

populaţiei.

2. Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi

asistată a exerciţiului fizic.

3. Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care să

releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane;

4. Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi a

sportivilor de performanţă.

5. Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul facultăţii.

6. Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv

persoanele cu cerinţe speciale).

Număr laboratoare4 3

1 AC - ACREDITAT CNCSIS INST - CENTRU INSTITUTIONALIZAT AP - ACREDITARE PROVIZORIE 2 Se atașează lista membrilor centrului de cercetare – Tabelul nr. 1 3 Se înscriu doar direcțiile de cercetare care sunt susținute de publicații și proiecte 4Se atașează lista laboratoarelor de cercetare – Tabelul nr. 2

Page 2: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

LISTA MEMBRILOR CENTRULUI DE CERCETARE

Nr. crt. Grad didactic/Prenume/Nume Funcția ocupată în cadrul centrului*

1. Conf. dr. Dragu Mircea Membru

2. Lect. dr. Gheorghiu Gabriel Membru

3. Lect. dr. Nanu Liliana Membru

4. Lect. dr. Mocanu George Membru

5. Conf. dr. Ion-Ene Mircea Membru

6. Asist. dr. Alexe Sabin Membru

7. Lect. dr. Ichim Paul Membru

8. Lect. dr. Moroşanu Andreea Membru

9. Lect. dr. Talaghir Gabriel Responsabil laborator 10. Lect. dr. Marinescu Rodica Membru

11. Lect. dr. Mereuţă Claudiu Director 12. Lect. dr. Ciocoiu Lucica; Membru

13. Asist. drd. Cicma Doru; Membru

14. Lect. dr. Drăgan Aurelian; Membru

15. Lect. dr. Oneţ Ioan; Membru

16. Asist. dr Savu Cătălin; Membru

17. Lect. dr. Moisescu Petronel; Membru

18. Asist. drd. Nini Florin; Membru

19. Lect. dr. Stan Zenovia; Responsabil laborator 20. Conf. dr. Baştiurea Eugen; Membru

21. Lect. dr. Pârvu Carmen Membru

22. Asist. drd. Sava Lucica Membru

23. Conf. dr. Ploeşteanu Constantin Membru

24. Lect. univ. dr. Liuşnea Stefan Membru

25. Lect. univ. dr. Manolache Gabriel Membru

26. Conf. univ. dr. Moroşanu Magdalena Membru

Page 3: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

LISTA LABORATOARELOR DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE

DIAGNOZĂ ŞI ANALIZĂ A CAPACITǍŢILOR COORDINATIVE Acronim DACC

Locaţie Sală Strada Gării nr. 63, A 020

Statut1

Responsabil laborator Talaghir Laurenţiu Gabriel, Lipianu George (masterand)

Număr membri 13

Direcții de cercetare2 1. Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi menţinerii stării de

sănătate a populaţiei.

2. Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi

asistată a exerciţiului fizic.

3. Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care

să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane. 1 RENAR - ACREDITAT RENAR 2 Se înscriu doar direcțiile de cercetare care sunt susținute de publicații și proiecte

Page 4: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

Tabelul nr. 2 Lista echipamentelor laboratorului

Nr. crt. Echipamente1 An

achiziție Valoare

(lei) Responsabil echipament

Statut responsabil

echipament2

Determinările/încercările/procedurile pentru care este utilizat

1. Bare paralele 7236.61 Lector

2. Aparat recuperare forţă 3136.69 Lector

3. Aparat recuperare umăr 4588 Lector

4. Minicuşcă rocher cu greutăţi şi accesorii (spalier, 1 buc, placă gratii - 1 buc, scripei - 3 buc, mânere - 2 buc, cordeline - 4 buc, gheaţă - 1 buc.)

Lector

5. Placă canadiană 50 x 42 cm. 1438.4 Lector

6. Sistem pentru deplasare şi posturare persoane invalide 4801.28

Lector

7. Sistem pentru deplasare şi posturare persoane invalide 4838.48

Lector

8. Masă tratament/examinare 8784.16 Lector

9. Masă pentru kinetoterapie 11703.12 Lector

10. Bancă gimnastică - 2 m 264.99 Lector

11. Bancă gimnastică - 4 m 570 Lector

12. Extensor 5 buc.x160 Lector

13. Gantere hexagon 0,5Kg - PVC 3 set.x33 Lector

14. Gantere hexagon - 1 Kg - PVC 2 set.x30 Lector

Page 5: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

15. Greutăţi pentur mâini şi picioare 2 x 1

KG 2 set.x76 Lector

16. Greutăţi pentru mâni - 2 x 0,75KG 3 set.x 99 Lector

17. Mingi colagen - 0,6 Kg 2 buc.x42 Lector

18. Minge medicinală - 1 Kg 2 buc.x52.01 Lector

19. Minge medicinală - 5 Kg 2 buc.x130 Lector

20. Mosor palmar - 4 buc/set 305.04 Lector

21. Patină cu rotile 646.04 Lector

22. Pernă tip rulou pentru cât şi membre 558 Lector

23. Rulou medical gonflabil - 50/90 cm 277.76 Lector

24. Rulou medical gonflabil - 85/130 cm 468.72 Lector

25. Scară atașabilă spalier / 2 m x 40 cm 2 buc.x370 Lector

26. Scripete atașabil spalier 2 buc.x350 Lector

27. Set balance 1429.72 Lector

28. Spalier școlar 3 buc.x1230.01 Lector

29. Scăriță degete 549.32 Lector

30. Stingător Lector

31. Coș hîrtie - INOX Lector

32. Pupitru - 2 locuri Lector

33. Cuier perete Lector

34. Dulap (tip soldat) Donație Lector

35. Radiator ulei x Lector

36. Chiuvetă + mască chiuvetă Lector

37. Pat masaj 1332.8 Lector

38. Taburete cadru metal 2 buc. Lector

39. Oglinzi perete (consumabile) 5 buc. Lector

40. Stepper (mini) 475 Lector

Page 6: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

41. Pat masaj (Alexe Octavian) 1332.8 Lector

42. Pernă tip plan înclinat ( 40 x 40 x 10/2 cm) 214.52

Lector

1Se completeaza distinct fiecare echipament din cadrul laboratorului, cu valoarea aferentă și anul achiziției 3Doctorand/Asistent/Șef lucrări etc.

Decan, Director Centru, Constantin PLOEŞTEANU Claudiu MEREUŢǍ

Actualizat la data de: _______10.12.2012________________________

Page 7: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

EVALUARE MOTRICĂ ŞI SOMATO-FUNCŢIONALĂ

Acronim EMSF

Locație Sală Strada Gării nr. 63, A 012

Statut1

Responsabil laborator Stan Zenovia

Număr membri 13

Direcții de cercetare2 1. Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul populaţiei şcolare şi

a sportivilor de performanţă.

2. Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul facultăţii.

3. Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv

persoanele cu cerinţe speciale). 1 RENAR - ACREDITAT RENAR 2 Se înscriu doar direcțiile de cercetare care sunt susținute de publicații și proiecte

Tabelul nr. 2 Lista echipamentelor laboratorului

Nr.

crt. Echipamente

1

An

achiziție

Valoare

(lei)

Responsabil

echipament

Statut

responsabil

echipament2

Determinările/încercările/procedurile pentru

care este utilizat

1. TALIOMETRU PERETE 2011 110 RON Stan Zenovia Lector Taliometru mobil pentru măsurarea taliei. 2. CANTAR DIGITAL MOMERT 2011 88 RON Stan Zenovia Lector Cântar digital mobil. 3. TENSIOMETRU MICROLIFE 2011 130 RON Stan Zenovia Lector Măsoară valorile tensiunii arteriale. 4. PELVIMETRU MARTIN 2011 157 RON Stan Zenovia Lector Se utilizează la antropometrie pentru măsurarea

diametrelor. 5. PULSOXIMETRU

2011 750 RON Stan Zenovia Lector Măsoară pulsul şi determină raportul procentual

dintre conţinutul actual în O2 al hemoglobinei şi

capacitatea maximă de transport a

hemoglobinei.

6. MIR – SPIROMETRU SPIROBANC 2011 17412 RON Stan Zenovia Lector Se pot măsura 26 de parametri ai volumelor şi

Page 8: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

debitelor pulmonare la 100 de subiecţi pe

memoria interna fără a fi conectat la priza. 7. SIMULATOR DE CONDIŢII

DUAL MOTRIX TECHNOLOGY

2009 - Realizează simularea condiţiilor pentru

antrenamentul şi corectarea mişcării în probele

sportive adecvat metodologiei interactive de

condiţionare CASINOR.

8. CADRU SOMATOSCOPIC 21222 2006 Stan Zenovia Lector Evaluare somatoscopică.

9. CÂNTAR PROFESIONAL 27435-6 2006 Stan Zenovia Lector Măsurarea greutăţii corporale.

10. SPIROMETRU ALPHA 2006 Stan Zenovia Lector Parametri pulmonari măsuraţi: VC, FVC,

FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF50, PIF, IVC,

FEV6, etc.

11. T90 - BANDA DE ALERGARE 2006 Stan Zenovia Lector Pantă înclinată, puls cardiac, teste de condiţie

fizică: testul Cooper, testul de mers 2 km,

contact puls cardiac, etc.

12. ACCELEROMETRU CU 4

CANALE TIP: A4CH

2006 Stan Zenovia Lector Echipamentul permite măsurarea acceleraţiilor

segmentelor corporale în cazul mişcărilor tipic

rapide, cu componente tranzitorii semnificative.

13. SET DISPOZITIV PENTRU

EVALUAREA MÂINII 27217

2006 Stan Zenovia Lector Trusă pentru măsurarea forţei palmare şi a

prehensiunii.

1Se completeaza distinct fiecare echipament din cadrul laboratorului, cu valoarea aferentă și anul achiziției 3Doctorand/Asistent/Șef lucrări etc.

Decan, Director Centru,

Constantin PLOEŞTEANU Claudiu MEREUŢǍ Actualizat la data de: _______________________________

Page 9: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

KINETOTERAPIE Acronim KINETOTERAPIE

Locaţie Sală Strada Gării nr. 63, A 04,A 05

Statut1

Responsabil laborator Alexe Sabin, Liviu Iordan (masterand)

Număr membri

Direcții de cercetare2 1. Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul educaţional (inclusiv persoanele cu

cerinţe speciale). 2. Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea independentă şi

asistată a exerciţiului fizic.

3. Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul altor ştiinte) care

să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor motrice şi a performanţelor umane. 1 RENAR - ACREDITAT RENAR 2 Se înscriu doar direcțiile de cercetare care sunt susținute de publicații și proiecte

Tabelul nr. 2 Lista echipamentelor laboratorului

Nr. crt.

Echipamente1 An

achiziție Valoare

(lei) Responsabil echipament

Statut responsabil echipament2

Determinările/încercările/procedurile pentru care este utilizat

Sistem tracțiuni cu

accesorii

29025.92 Alexe Sabin Lector

Aparat recuperare picior 14512.96 Lector

Aparat recuperare mină cu

accesorii

56267.48 Lector

Stingător P3 Lector

Coș hîrtie / inox Lector

Chiuvetă + mască

chiuvetă

Lector

Prosop alb mic Lector

Page 10: cercetari Performanta Umana

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CENT RUL D E CER CETAR I

P ENT RU P ER FOR M ANTA

UM ANA

Cearceaf alb Lector

Ap. aer condiționat - Nord

Star

Lector

Placă electronică pentru

echilibru

10552.4 Lector

Aparat bioimpedanță

corporală

56544 Lector

Aparat terapie Shockwave 65992.8 Lector

Sistem calcul FUJITSU

SIEMENS

Lector

Masă calculator Lector

Stingător P6 Lector

Scaun cromat - lemn Lector

Coș hîrtie - inox Lector

Chiuvetă + masă chiuvetă Lector

Placă balans (40 x 13 x

70)

804.76 Lector

Masă examinare Lector

Prosop alb mic Lector

Cearceaf alb Lector

Dulap (tip soldat) Lector \1Se completeaza distinct fiecare echipament din cadrul laboratorului, cu valoarea aferentă și anul achiziției 3Doctorand/Asistent/Șef lucrări etc.

Decan, Director Centru,

Constantin PLOEŞTEANU Claudiu MEREUŢǍ Actualizat la data de: _______________________________