centrul de tranzit casa ada şi adi

29
Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI Adaptare şi acomodare

Upload: feng

Post on 06-Jan-2016

37 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI. Adaptare şi acomodare. Casa ADA şi ADI. Legea nr. 272 din 2 004 modificat ă ş i republicat ă 2014 A rt . 51 (1) Copilul beneficiază de protecţia specială prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Centrul de TranzitCasa ADA şi ADI

Adaptare şi acomodare

Page 2: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• Legea nr. 272 din 2004 modificată şi republicată 2014

• Art. 51• (1) Copilul beneficiază de protecţia specială prevăzută de

prezenta lege până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.

• În judeţul Mureş la 30.09. 2013 beneficiază de protecţie specială prin plasament la asistenţi maternali profesionişti sau în servicii sociale rezidenţiale un număr de 1138 copii.

Page 3: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• Planul individual de protecţie (PIP) a acestor copii are ca finalitate:– Reintegrare în familia naturală pentru 932

copii – Adopţia naţională pentru 35 copii– Inserţie socio-profesională pentru 171 copii

Page 4: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• (3) Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care se face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă şi/sau locuinţă cel puţin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui.

• Legea nr. 272 din 2004 modificată şi republicată 2014

Page 5: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• Inserţia socio-profesională a tinerilor care nu se pot reintegra în familiile lor biologice, de multe ori este un proces dificil care durează o perioadă mai lungă.

• Pentru traversarea cu succes a acestei perioade din viaţa tinerilor, am înfiinţat centrul de tranzit ADA şi ADI

Page 6: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• Centrul de Tranzit funcţionează în două apartamente familiale denumite Casa Ada şi Casa Adi situată în Tg.-Mureş, un apartament cu o capacitate de 4 locuri de fete şi un apartament cu o capacitate de 6 locuri de băieţi.

• Centrul a fost înfiinţat în anul 2007 şi funcţionează începând cu 01.01.2008.

Page 7: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

Misiunea Centrului de Tranzit

Casa ,,Ada şi Adi,,

• “Promovarea incluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, integrarea tinerilor în societate,în viaţa activă, precum şi folosirea optimă a potenţialului lor în vederea reducerii riscului excluziunii sociale.”

Page 8: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• Centrul de Tranzit – Casa ,,Ada şi Adi,, oferă servicii sociale, pentru 10 tineri care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecţie al copilului, pe o perioadă determinată de timp.

• Această perioadă determinată reprezintă trecerea de la o viaţă de asistat la o viaţă independentă, autonomă.

Page 9: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA și ADI

Page 10: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA și ADI

Page 11: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Casa ADA şi ADI

• In 2008 primii beneficiari au fost 10 băieți• A fost foarte dificil primul an• Toți tinerii veneau de la un centru de

plasament care a fost închis• S-au acomodat foarte greu cu noile reguli• Incepând din 2010 au venit beneficiari de la

case tip familial• Cu ei s-a lucrat mult mai usor si mai eficient

Page 12: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activităţi desfăşurate

• În Centrul de Tranzit – Casa ,,Ada şi Adi,, se desfăşoară următoarele activităţi:

• activităţi în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor de viaţă zilnică,

• activităţi în vederea gestionării locuinţei şi folosirea resurselor comunitare

• activităţi pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor de competenţe sociale şi dezvoltarea personalităţii

Page 13: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activităţi desfăşurate

Page 14: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activităţi desfăşurate

Page 15: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activități desfășurate

Page 16: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activități desfășurate

Page 17: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activități desfășurate

Page 18: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Activităţi desfăşurate

• activităţi pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor de îngrijire personală şi viaţa de familie,

• activităţi pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor pentru competitivitate pe piaţa muncii,

• medierea locului de muncă

• managementul timpului liber

Page 19: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Participare la târgul de cariere

Page 20: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Participare la târgul de cariere

Page 21: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Medierea locului de muncă• Consultarea listei locurilor de muncă vacante, afişate săptămânal la

AJOFM Mureş• Participarea la târgul de cariere, la bursele locurilor de muncă• Ajutor în elaborarea CV-ului, a scrisorii de intenție, pregătirea lor

pentru interviu• Însoțirea tinerilor la interviu, întâlnire cu angajatorul• Participare la emisiune televizată, în vederea sensibilizării

angajatorilor, pentru angajarea acestor tineri pe piața liberă a muncii

Page 22: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Munca la noile locuri de munca

Page 23: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Munca la noile locuri de munca

Page 24: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Modificări legislative

• Legea nr. 250/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale aduce o serie de modificări legislației în domeniu, una dintre principalele măsuri fiind stimularea încadrării pe piața muncii a tinerilor fără familie sau a celor cu diverse dizabilități.

Page 25: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Modificări legislative• Legea introduce noțiunea de tânăr cu risc de marginalizare

socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, dupa caz, reședința și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

• se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

• are dizabilități;• nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura intreținerea;• are copii în întreținere;• a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;• este victimă a traficului de persoane.

Page 26: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Modificări legislative

• Conform noilor dispoziții introduse recent, promovarea participării pe piața muncii a acestor tineri se va realiza de catre Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin:

• Acompaniament social personalizat;• Activități de informare și promovare a

intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;

• Subvenționarea locului de muncă.

Page 27: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Modificări legislative• Acompaniamentul social personalizat• Acompaniamentul social personalizat se va realiza prin intermediul

agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor:

• informare si consiliere profesionala• mediere a muncii• plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a

fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca

• Contractul de solidaritate se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.

Page 28: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Greutăți întâmpinate

• Atitudinea tinerilor față de angajatori, colegi,• Menținerea locului de muncă pe o perioadă mai

îndelungată• Atitudinea angajtorului față de tinerii care provin din

sistemul de protectie a copilului (“de la casa de copii”)• Identificarea unei chirii, la părăsirea casei, precum și

posibilitatea de a finanța și păstra această chirie• Economisirea și gestionarea banilor• Lipsa de autocunoaștere, încrederea în sine, stima de

sine, la tinerii care au crescut în centre de plasament• Lipsa pregătirii timpurii a tinerilor pentru autonomie, viață

independentă

Page 29: Centrul de Tranzit Casa ADA şi ADI

Rezultate, succese și perspective

• În intervalul 2008-2014 au beneficiat de servicii sociale un număr de 35 tineri,

• Dintre aceștia 21 de tineri au fost angajate.• În momentul de faţă din cei 10 beneficiari, 6 au locuri de

muncă.• 3 tineri și-au întemeiat familie, sunt căsătoriți și au copii• 6 tineri stabiliți în străinătate, cu locuri de muncă• 2 tineri au ieșit din casă în luna februarie, cu loc de

muncă, chirie și sprijin din partea unei fundații, pentru plata chiriei

• Mai mulți tineri lucrează voluntari la diferite fundații