centrul de asistenȚĂ medico socialĂ fierbinȚi tÂrg ... · centrul de asistenȚĂ...

of 28 /28
CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici , medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Financiar-contabil, tel.: 0243.28.01.57 sau 0787.897.386. SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (JUDEȚUL SIBIU) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie- imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală (constituie avantaj competența în Senologie imagistică); un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Compartimentul Primiri Urgențe. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

Upload: phamtuong

Post on 27-Oct-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL

IALOMIȚA) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Financiar-contabil, tel.: 0243.28.01.57 sau

0787.897.386.

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ (JUDEȚUL SIBIU) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția

Cardiologie;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-

imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală (constituie avantaj

competența în Senologie imagistică);

un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având

atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Compartimentul Primiri Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

Page 2: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului sau în contul acestuia

deschis la Trezoreria Mediaș: RO73TREZ57721F332100XXXX.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cloșca nr. 2, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.84.25.50, int. 151.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie

generală la Farmacia nr. 2;

două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la

Unitatea Primiri Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate pe site-ul spitalului: www.spitcocluj.ro

și la sediul acestuia.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Moților nr. 68, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Page 3: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.59.77.06, int. 117, 110.

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ARISTIDE SERFIOTI” GALAȚI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul

Psihiatrie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Traian nr. 199, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0236.42.39.83, int. 106.

REPUBLICARE

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ARISTIDE SERFIOTI” GALAȚI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari

confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în

care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

Page 4: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Traian nr. 199, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0236.42.39.83, int. 106.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția clinică

Cardiologie I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.21.50.50, int. 305.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT) scoate la

CONCURS

Page 5: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri

Urgențe.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari

confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în

care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul

RUNOS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0349.80.25.50.

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:

șef Secția Boli infecțioase;

șef Secția Psihiatrie cronici;

șef Laborator Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copie xerox de pe diploma de studii;

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele

menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de

incompatibilitate;

g) certificat privind starea de sănătate;

Page 6: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din România;

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în

specialitate și vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;

l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,

specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea

în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de

management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea

titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui

anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0234.26.22.20, int. 106 sau

0761.100.942.

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:

șef Secția clinică Recuperare Cardiologie;

șef Secția clinică Recuperare Neurologie I;

șef Secția clinică Recuperare Medicină, fizică și balneologie I;

șef Secția clinică Recuperare Medicină, fizică și balneologie II;

șef Secția clinică Recuperare Ortopedie-traumatologie;

șef Secția clinică Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă;

șef Laborator Radiologie și imagistică medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copie xerox de pe diploma de studii;

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele

menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de

incompatibilitate;

g) certificat privind starea de sănătate;

h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

Page 7: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

i) adeverință de la Universitatea de Medicină din care să rezulte calitatea de cadru didactic,

angajat cu contract individual de muncă;

j) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din România;

k) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în

specialitate și vechimea în specialitate;

l) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;

m) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 250 de lei și se achită la casieria spitalului.

În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru

didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,

specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea

în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de

management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea

titlului de medic specialist.

Tematica de concurs poate fi consultată pe site-ul spitalului: www.recuperarecluj.ro, la

Serviciul RUNOS și la avizierul unității.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui

anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.20.70.21, int. 206 sau

0748.211.356.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică

medicală, cu competență în CT, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

Page 8: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,

postată pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.74.80.01, int. 3269.

PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI (JUDEȚUL GORJ) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la

Compartimentul Asistență medicală școlară.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de

Oncologie - Ambulatoriul integrat;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-

SMURD;

Page 9: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Centrul de

Sănătate Mintală.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari

confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în

care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,

postată pe site-ul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.74.80.01, int. 3269.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-

imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;

două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-

imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

Page 10: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0230.22.20.98, int. 133.

SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI (JUDEȚUL HARGHITA) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția

Pediatrie;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de

urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la

Compartimentul ORL;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la

Compartimentul ATI.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,

postată pe site-ul unității: www.spitalgh.ro

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, bd. Lacu Roșu nr. 16, Biroul RUNOS, în

termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada

cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0266.36.40.08, int. 1024.

Page 11: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE (JUDEȚUL TELEORMAN) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină

internă la Secția Medicină internă;

două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la

Compartimentul Pediatrie;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la

Compartimentul Boli infecțioase;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la

Compartimentul Boli infecțioase;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală

la Compartimentul Oncologie medicală;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-

imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la

Compartimentul Prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la

Compartimentul Prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală

la Cabinetul de Chirurgie generală – Ambulatoriul integrat;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la

Cabinetul de Psihiatrie – Ambulatoriul integrat;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina muncii

la Cabinetul de Chirurgie generală – Ambulatoriul integrat.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Castanilor nr. 42, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Page 12: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0247.41.66.46, int. 120.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală

la Secția Oncologie – temporar vacant pe o perioada determinată de 12 luni;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anatomie patologică

pentru Laboratorul de Anatomie patologică – temporar vacant pe o perioada determinată de 36 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la

publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. IOAN” BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat,

nutriție și boli metabolice la Cabinetul de DZNBM din Ambulatoriul integrat;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la

Cabinetul de Reumatologie din Ambulatoriul integrat;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie la

Cabinetul de Hematologie din Ambulatoriul integrat.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

Page 13: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF. PARASCHEVA” IAȘI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:

șef Secția clinică I Boli infecțioase;

șef Secția clinică II Boli infecțioase;

șef Secția clinică III Boli infecțioase;

șef Secția clinică IV Boli infecțioase;

șef Laborator Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copie xerox de pe diploma de studii;

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele

menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de

incompatibilitate;

g) certificat privind starea de sănătate;

h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din România;

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în

specialitate și vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;

l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 300 de lei și se va achita la casieria spitalului.

În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru

didactic universitar medical.

Page 14: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,

specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea

în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de

management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea

titlului de medic specialist.

Bibliografia și tematica de concurs vor fi afișate la avizierul și pe site-ul unității:

www.infectioase.ro

Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Octav Botez nr. 2, în termen de 15 zile de

la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum

90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0232.26.77.19, int. 107.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ GORJ scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul

Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă – Colectivul Igiena alimentului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria instituției.

Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele în original.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul DSP Gorj, str. 22 Decembrie 1989 nr. 22 bis sau

la tel.: 0253.21.00.61.

Page 15: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul

Evaluare a factorilor de risc din mediu de viață și muncă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea

postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 02144 MANGALIA

din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

precum și prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, pentru aprobarea

Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în

vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în

unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și

completările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic Medicină de familie cu drept de liberă

practică – medic șef la Asigurare medicală în structuri de sprijin decizional din Divizionul 508

Rachete de Coastă din Statul Major al Forțelor Navale.

Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în

corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu

modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Înscrierea la selecție se realizează la sediul UM 02144 (str. Marinarilor, mun. Mangalia, jud.

Constanța) prin depunerea unui dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2

la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016

completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr. 869/2015,

cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Page 16: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru care dorește să

participe la selecție – document tipizat;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.

869/2015;

f) certificat de cazier judiciar în original;

g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale

patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității

pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de naștere;

k) fișa de examinare medicală – document tipizat;

l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;

m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;

n) formular de bază – date personale – document tipizat.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității, se completează de

către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală.

Actele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.

Tematica de concurs este afișată la sediul unității militare.

Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în

activitate, în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și

obligațiile care decurg din aceasta.

Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea

psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală.

Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă

participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea

psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.

Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-

comportamentale, cu aprobarea șefului Direcției Generale Management Resurse Umane.

Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din

cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Baremele de promovare ale evaluării psihologice și nivelului pregătirii fizice a acestora,

locul și perioada desfășurării lor se vor comunica ulterior.

Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind

efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de

informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților

în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate

națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care

urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în

serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu

modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează

Page 17: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și

postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

Înscrierile la concurs se fac la sediul UM 02144 (str. Marinarilor, mun. Mangalia, jud.

Constanța), în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se

organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține de la persoanele desemnate pentru organizarea

concursului, tel.: 0735.109.299; 0241.75.14.62.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”

BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie, cu competență în

Hematologie-Oncologie pediatrică, la Compartimentul Hematologie-Oncologie pediatrică din

cadrul Secției clinice Pediatrie II.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Unitatea acordă lunar indemnizație de hrană.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Concursul va consta în următoarele probe și se susțin în următoarea ordine: 1) analizarea și

evaluarea activității profesionale științifice; 2) proba scrisă; 3) proba clinică sau practică.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.316.93.66, int. 137.

UNITATEA MILITARĂ 01051 BUCUREȘTI

din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic Medicină de familie cu drept de liberă practică – medic șef.

Page 18: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate, în

corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care

decurg din aceasta.

Condițiile generale pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în

activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016,

Anexa 1, art. 1 și 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Candidații vor depune la sediul UM 01051 București dosarul de înscriere la concurs, care va

cuprinde documentele prevăzute în Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, Anexa 2, art.

3, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016 și:

a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru care dorește să

participe la selecție – document tipizat;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.

869/2015;

f) certificat de cazier judiciar în original;

g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale

patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității

pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale

pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane al

unității, iar documentele tipizate se asigură candidaților prin grija structurii care organizează

selecția.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,

postată pe site-ul MS și la sediul UM 01051 București.

Înscrierile la concurs se fac la sediul UM 01051 București, str. Aeroportului nr. 2-4, loc.

Clinceni, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se

organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Observatorul Militar” și

„Viața medicală”.

Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea

psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. Probele de aptitudini se

desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidații care au fost

declarați „admis” la proba anterioară.

Informații suplimentare privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea posturilor,

locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini precum și organizarea concursului

se pot obține la sediul UM 01051 București, loc. Clinceni, str. Aeroportului nr. 2-4. Persoană de

contact Neacșa Silviu, tel.: 0786.891.897; 0744.677.897.

SPITALUL ORĂȘENESC INEU (JUDEȚUL ARAD) scoate la

CONCURS

Page 19: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă

la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-

ginecologie la Compartimentul Obstetrică-ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0257.51.12.22 sau 0257.51.12.28.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI Nord;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI Boldescu;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția

Cardiologie;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie –

Compartimentul Cardiologie intervențională;

patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-

SMURD;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Secția

Gastroenterologie;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Hematologie la Compartimentul

Hematologie - Secția Medicină internă II;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Centrul de Hemodializă;

Page 20: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli

infecțioase copii;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală

pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală – Punct de lucru UPU-SMURD;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală

pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari

confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în

care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Găgeni nr. 100 – Serviciul RUNOS, în

termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada

cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.53.77.11, int. 286.

SPITALUL DE PSIHIATRIE „EFTIMIE DIAMANDESCU” BĂLĂCEANCA (JUDEȚUL

ILFOV) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din

Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:

șef Secția Psihiatrie III;

șef Secția Psihiatrie IV.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copie xerox de pe diploma de studii;

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele

menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de

incompatibilitate;

Page 21: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

g) certificat privind starea de sănătate;

h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din România;

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în

specialitate și vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;

l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se

certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau copii

legalizate.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,

specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea

în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de

management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea

titlului de medic specialist.

Tematica completă va fi afișată pe site-ul: www.eftimiediamandescu.ro.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui

anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 021.369.38.91.

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de Genetică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,

biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Page 22: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de biolog specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în incinta spitalului (biblioteca) în perioada

cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.318.89.30, int. 257.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radioterapie la

Secția clinică Radioterapie;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la

Compartimentul Psihiatrie legătură.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,

postată pe site-ul MS.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile

calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31

și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0251.50.23.06.

SPITALUL MUNICIPAL DEJ (JUDEȚUL CLUJ) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de biolog principal pentru Laboratorul de Analize medicale.

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

Page 23: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de biolog principal.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie la Unitatea de

Transfuzie Sanguină.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, camera 10, în termen de 15

zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă

între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.319.50.87.

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI

„ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI

Page 24: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică

medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală din cadrul Componentei

Obstetrică-ginecologie Polizu.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Serviciul

RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se

organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI

„ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din

Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția clinică Obstetrică-ginecologie I (medic în specialitatea

Obstetrică-ginecologie) din cadrul Componentei Obstetrică-ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copie xerox de pe diploma de studii;

c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele

menționate;

e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat

penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de

incompatibilitate;

g) certificat privind starea de sănătate;

h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de

conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului

Medicilor din România;

Page 25: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în

specialitate și vechimea în specialitate;

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;

l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

În secţiile clinice funcţia de şef de secţie/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru

didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,

specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea

în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul

Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile

stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de

management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea

titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Serviciul

RUNOS, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de

minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

UNITATEA MILITARĂ 02109 MANGALIA

din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

precum și prevederile Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, pentru aprobarea

Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în

vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în

unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și

completările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic Medicină de familie cu drept de liberă

practică – medic șef la Asigurare medicală în echipa de comandă din Divizionul 150 Rachete

Navale din Statul Major al Forțelor Navale.

Condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, în

corpul ofițerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, cu

modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Înscrierea la selecție se realizează la sediul UM 02109 (str. Portului nr. 1-3, mun. Mangalia,

jud. Constanța) prin depunerea unui dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din

Anexa 2 la Ord. ministrului apărării naționale nr. M.70/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.

421/2016 completat cu documentele prevăzute la art. 6, alin. 2, lit. d) din Anexa 1 la Ord. m.s. nr.

869/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) cerere de înscriere la selecție, în care candidatul menționează postul pentru care dorește să

participe la selecție – document tipizat;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști cu viza pe anul în curs;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

Page 26: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.

869/2015;

f) certificat de cazier judiciar în original;

g) adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale

patologice și faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității

pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de naștere;

k) fișa de examinare medicală – document tipizat;

l) fișa cu principalele date de stare civilă – document tipizat;

m) copia poliței de asigurare malpraxis, după caz;

n) formular de bază – date personale – document tipizat.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate. Documentele tipizate se asigură candidaților prin grija unității, se completează de

către candidați și se depun la dosar în termenul legal, cu excepția fișei de examinare medicală.

Actele se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.

Tematica de concurs este afișată la sediul unității militare.

Persoana care va fi declarată câștigătoare în urma selecției va fi chemată/rechemată în

activitate, în corpul ofițerilor și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și

obligațiile care decurg din aceasta.

Preselecția constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini: a) evaluarea

psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală.

Probele de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă

participă numai candidații care au fost declarați „admis” la proba anterioară. La examinarea

psihologică participă numai candidații declarați „admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.

Evaluarea psihologică se desfășoară prin grija Centrului de investigații socio-

comportamentale, cu aprobarea șefului Direcției Management resurse umane.

Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfășoară prin grija structurii de specialitate din

cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Baremele de promovare ale evaluării psihologice și nivelului pregătirii fizice a acestora,

locul și perioada desfășurării lor se vor comunica ulterior.

Examinarea medicală se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr.

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind

efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de

informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților

în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate

națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care

urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în

serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu

modificările și completările ulterioare, în cadrul unităților și structurilor sanitare care organizează

selecția sau care asigură expertiza medicală de specialitate pentru personalul unității unde se află și

postul vacant, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

Înscrierile la concurs se fac la sediul UM 02109 (str. Portului nr. 1-3, mun. Mangalia, jud.

Constanța), în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se

organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține de la persoanele desemnate pentru organizarea

concursului, tel.: 0241.75.44.28 și 0766.492.927.

Page 27: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

PRIMĂRIA COMUNEI REMETEA (JUDEȚUL HARGHITA) scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un

post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la

Compartimentul Asistență socială (medic școlar).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria primăriei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica și bibliografia de concurs se vor afișa la sediul primăriei și pe site-ul:

www.gyergyoremete.ro

Înscrierile la concurs se fac la sediul primăriei, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la tel.: 0266.35.21.01.

REPUBLICARE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ scoate la

CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,

următoarele posturi:

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină sportivă la Cabinetul de

Medicină sportivă;

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-

SMURD;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală

pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică;

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli

metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari

confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în

care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

Page 28: CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG ... · CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI-TÂRG (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,

biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările

ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic

pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen

de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la

apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la

publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.21.46.25 sau 0233.21.93.80, int. 108.