catedra de teologie-litere-asistenŢĂ socialĂ ......candidatul(a): dumitrana maria magdalena, data...

of 16/16
1 CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Concurs pentru ocuparea postului de conf. univ., poz. 5 Domeniul ştiinţific: Ştiinţele Educaţiei Disciplinele postului: Teoria şi metodologia Instruirii, Teoria şi Practica Evaluării, Managementul clasei/grupei FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de Conferenţiar universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 455 din data de 21/12/2012, partea a III-a Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia actuală: 12/03/2007, Instituţia: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1. Studiile universitare Nr. crt. Instituţia de învăţământ superior şi facultatea absolvită D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 1 2. 3. 4. Univ din Bucureşti, Facultatea de Filozofie Oxford Brookes University, Oxford, U.K. Institutul de Teologie Romano - Catolic “Sfânta Tereza” din Bucureşti Univ. Buc., Facultatea de limbi şi literaturi străine - Limba Engleză Pedagogie –română Teaching Hearing impaired children Teologie didactică Lingvistică aplicată- Engleză- Didactica limbilor moderne 1967-1972 1991-1992 2001-2005 2006-2007 Licenţă specialitatea Pedagogie-Română Certificate of Education Licenţă specialitatea Teologie Didactică Master în Lingvistică Aplicată Engleză – Didactica limbilor moderne 2. Studiile de doctorat Nr. crt. Instituţia organizatoare de doctorat D o m e n i u l Perioada Titlul ştiinţific acordat 1. 2. Institutul de Ştiinţe Psihologice şi Pedagogice, Chişinău, Rep. Moldova Univ. din Bucureşti Psihologia copilului cu deficienţe (corecţională) Pedagogie 1992-1997 1995-1999 Doctor în psihologie Doctor în Ştiinţele Educaţiei

Post on 09-Mar-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

  Concurs pentru ocuparea postului de conf. univ., poz. 5

  Domeniul ştiinţific: Ştiinţele Educaţiei

  Disciplinele postului: Teoria şi metodologia Instruirii, Teoria şi Practica Evaluării, Managementul clasei/grupei

  FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de

  Conferenţiar universitar

  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 455 din data de 21/12/2012, partea a III-a

  Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949

  Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia actuală: 12/03/2007, Instituţia: Universitatea din Piteşti,

  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

  1. Studiile universitare

  Nr.

  crt.

  Instituţia de învăţământ

  superior şi facultatea absolvită D o m e n i u l Perioada Titlul acordat

  1

  2.

  3.

  4.

  Univ din Bucureşti, Facultatea

  de Filozofie

  Oxford Brookes University,

  Oxford, U.K.

  Institutul de Teologie Romano

  - Catolic “Sfânta Tereza” din

  Bucureşti

  Univ. Buc., Facultatea de

  limbi şi literaturi străine -

  Limba Engleză

  Pedagogie –română

  Teaching Hearing impaired

  children

  Teologie didactică

  Lingvistică aplicată- Engleză-

  Didactica limbilor moderne

  1967-1972

  1991-1992

  2001-2005

  2006-2007

  Licenţă specialitatea

  Pedagogie-Română

  Certificate of Education

  Licenţă specialitatea

  Teologie Didactică

  Master în

  Lingvistică Aplicată

  Engleză – Didactica

  limbilor moderne

  2. Studiile de doctorat

  Nr.

  crt.

  Instituţia organizatoare de

  doctorat D o m e n i u l Perioada

  Titlul ştiinţific acordat

  1.

  2.

  Institutul de Ştiinţe

  Psihologice şi Pedagogice,

  Chişinău, Rep. Moldova

  Univ. din Bucureşti

  Psihologia copilului cu

  deficienţe (corecţională)

  Pedagogie

  1992-1997

  1995-1999

  Doctor în psihologie

  Doctor în Ştiinţele

  Educaţiei

 • 2

  3. Grade didactice/profesionale

  Nr.

  crt. I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada

  Titlul/postul didactic sau

  gradul/postul profesional

  1

  2

  Universitatea Hyperion,

  Bucureşti

  Universitatea din Piteşti

  Pedagogie generală,

  Psihologie şcolară, Metodica

  predării limbii române

  Discipline pedagogice şi

  psihopedagogice

  2000-2007

  2007-prezent

  conferenţiar universitar

  conferenţiar universitar

  4. Date privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei

  didactice de conferenţiar universitar (conform OMECTS nr. 6560 din 20.12.2012, Anexa nr. 28 – Comisia de

  Psihologie şi ştiinţe comportamentale, publicat în M.Of., Partea I nr. 890 bis din 27.12.2012).

  A. CRITERII Şl INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

  Denumirea indicatorului / Realizări candidat

  Pu

  nct

  aj

  real

  izat

  de

  can

  did

  at

  Cal

  cul

  pu

  nct

  aj

  Ob

  serv

  aţii

  Criteriul C1*

  I1. Articole in-extenso publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  [2+(1

  0xFi)]

  x2/n

  Pe articol

  I2. Articol in-extenso publicate in reviste ISI, fara factor de impact; articole in-

  extenso publicate in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferintelor

  intemationaie indexate ISI Thomson

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5/n Pe articol

  I3. Articole publicate in reviste indexate BDI sau in volumele “proceedings” ale

  conferintelor Internationale indexate BDI, minim 3 baze de date intemationaie

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  4/n Pe articol

  I4. Articole publicate in lucrari de referinţa - enciclopedii, dicţionare, lexicoane in

  strainatate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 si A2)

  1. Achiziţie versus învăţare, în Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, Coord E.

  Noveanu, Bucureşti:Editura Sigma, vol 1, 2007, p.11 , ISBN 978-973-649-393-52

  2. Preferinţă, în Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, Coord E. Noveanu,

  Bucureşti: Editura Sigma, vol 2, 2007, p.907, ISBN 978-973-649-395-9

  5/1=5p

  5/1=5p

  5/n Pe articol

  I5. Citari ale publicafiilor candidatului in reviste si proceedings cotate ISI

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  2/n Pe citare

  Criteriul C2*

  I6. Articole publicate in reviste straine sau romanesti cu Peer-Review si comitet

  editorial international

  1. Sugestologia-Fundament neuropsihologic al Învăţării Accelerate, în Psihologie, Pedagogie Specială, Asistenţă Socială,Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială,

  Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, nr 1/2008, Chişinău , pp.1-10, ISSN 1857-

  0224

  2. Evoluţia actului graphic exprimată prin desenul infantil, în Psihologie, Pedagogie

  Specială, Asistenţă Socială, Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială, Univ.

  2,5/1=2,5p

  2,5/1=2,5p

  2,5/n Pe articol

 • 3

  Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, nr. 2/2008, Chişinău , pp.1-12, ISSN 1857-0224

  3. Polifuncţionalitatea unui test original-Testul Stele-Valuri, în Psihologie,

  Pedagogie Specială, Asistenţă Socială,Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială,

  Univ. Ped de Stat “Ion Creangă”, nr 1/2009, Chişinău , pp.1-11, ISSN 1857-0224

  4. Educaţia morală în instituţia şcolară, Studia Universitatis Seria „Stiinte ale

  Educatiei”, Chişinău, ISSN 1857-2103; nr 1/2012, pp.73-76

  5. Dislexia-punct de pornire pentru o reformare a pregătirii scris cititului,

  în revista Univers Pedagogic, nr.2, 2011, ISE, Chişinău,RM, ISSN 1811-5470, p. 74-

  78

  6. The Christian Poetry and the Formation of an Intercultural Attitude:”The Little

  Black Boy” By William Blake, în Euromentor Journal, No 2‟June 2012, Bucureşti,

  ISSN 2067-7839, ISSN Online: 2247 - 9376 , ISSN - L: 2068 - 780X , pp. 105-114

  2,5/1=2,5p

  2,5/1=2,5p

  2,5/1=2,5p

  2,5/1=2,5p

  I7. Articole publicate in lucrari de referinţa - enciclopedii, dictionare, lexicoane la

  edituri de categoria B

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  3/n Pe articol

  I8. Articole publicate in reviste indexate BDI sau in proceedings ale conferintelor

  intemationale indexate BDI

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  2/n Pe articol

  I9. Articole publicate in reviste romanesti recunoscute de comunitatea academica

  (Comisia de specialitate CNADTCU recomanda lista revistelor)

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1,5/n Pe articol

  I10. Citari ale publicatjilor candidatului in revistele mentionate la indicatorii I6,I9 si

  in lucrarile aparute la edituri de categoria B

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  0,5/n Pe citare

  I11. Citari ale publicaţiilor candidatului in reviste si proceedings BDI sau in volume

  aparute la edituri de categoria A1, A2

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1/n Pe citare

  Criteriul C3

  I12. Carti - tratate, monografii lucrari de specialitate cu autor unic

  1. Copilul instituţionalizat (1998), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 112

  pagini.ISBN 973-30-5011-3

  2. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Comunicarea orală (1999),

  Editura Compania, Bucureşti, 110 pagini.ISBN 973-99224-5-6

  3. Copilul, familia şi grădiniţa,(2000) Editura Compania, Bucureşti, 124 pagini

  ISBN 973-8119-09-X

  4. Principii pedagogice ale predării limbilor străine moderne (2000), Editura V&I.

  Integral, Bucureşti, 176 pagini. ISBN 973-9341-33-0

  5. Dezvoltarea psihică umană. Stadializare. Caracterizare (2000), Editura V&I.

  Integral, Bucureşti, 202 pagini. ISBN 973-9341-37-3

  10x1=10p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10 x m Pe carte

 • 4

  6.Educarea limbajului în învaţământul preşcolar. Comunicarea scrisă,(2001),Editura

  Compania, Bucureşti,165 pagini ISBN 973-8119-34-0

  7.Activităţile matematice în grădiniţă,(2002),Editura Compania, Bucureşti,213 pagini

  ISBN 973-8119-53-7

  8.Introducere în pedagogie (2004), Editura Reprograph, Craiova, 110 pagini ISBN

  973-671-004-1

  9.Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Ghid metodic de activităţi (2005), Editura

  Compania, Bucureşti, 96 pagini, ISBN 973-47841-01-8

  10.Activităţile dramatice în învăţarea limbilor străine moderne (2005), Editura

  Reprograph, Craiova, 99 pagini, ISBN 973-671-044-0

  11. Studii de psihopedagogie (2006), Editura Reprograph, Craiova, 88 pagini, ISBN

  973-671-85-8

  12. Psihologia vârstelor. Concepţii. Stadializări (2006), Editura Reprograph, Craiova,

  98 pagini, ISBN 973-671-115-2

  13. Didactică creştină, (2007 ) Bucureşti:V&I Integral, 239 pagini, ISBN 978-973-

  9341-95-0

  14. Învăţarea bazată pe cooperare, (2008) Bucureşti:V&I Integral, 136 pagini, ISBN

  978-973-1883-03-8

  15.Suggestopaedia as a Stimulating Teaching Strategy, (2007) Craiova: Reprograph,

  263 pagini,ISBN 978-973-671-156-5

  16. Essais on Culture and Education, (2008) Craiova: Reprograph, 259 pagini, ISBN

  978-973-671-160-2

  17. Evaluarea limbajului. Probe de screening educaţional (2009), Bucureşti: Ed. V&I Integral, 112 pagini, ISBN 978-973-1883-05-2

  18.Cum creşte un pui de om. Etape şi repere psihologice în dezvoltarea copilului

  (2011) Bucureşti:Compania, 179 pagini, ISBN978-973-1960-86-9

  19. Profesor şi Elev. Partea I: Profesorul văzut pe dinăuntru (2011), Craiova: Sitech,

  178 pagini, ISBN 978-606-11-1929-5

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x0,5=5p

  10x1=10p

  I13. Carti publicate in calitate de coautor

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  7 x m/n Pe lucrare

  I14. Capitole in volume colective

  1. The Orthodox Church and the Ethno-Religious Tolerance in Romania în J. Hroch,

  D. Hollan, G.F. McLean (eds.) National, Cultural and Ethnic Identities: Harmony

  beyond Conflict, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,

  1998, pp. 281-296, ISBN 1-56518-113-1

  2.Ethnic Identity: a Romanian Perspective în A.Karas (ed) în vol „Gromadianske

  suspilstvo iak zdiisnennia svobodi „)Societatea Civilă ca realizare a libertăţii),

  Universitatea Naţională Ivan Franco,Lviv,1999, pp. 161-177 ISBN 966-613-018-1 (în

  limba ucraineană).

  3. Idealul şi scopul concepţiei creştine, în I. Mândăcanu (coord.), Conceptul creştin

  de educaţie-Idealul românilor de pretutindeni, vol. I, Universitatea Pedagogică de Stat

  „Ion Creangă”, Chişinău, 2000, pp. 17-25.

  3x1/1=3p

  3x1/1=3p

  3x0,5/1=

  1,5p

  3 x m/n Pe capital

 • 5

  4. Education and Moral Reconstruction ,in.Values and Education in Romania Today.

  Romanian Philosophical Studies (2001), Washington: The Council for Reseach in

  Values and Philosophy (M. Călin, M. Dumitrana, ed.), 235 pagini , ISBN 1-56518-

  134-4

  5. The reconstruction of the Human: Social and Individual Destiny in Romanian

  Philosophy, în vol. Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004),

  Washington : The Council for Research in Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed.

  ), pp.21-42, ISBN 1-56518-209-X

  6. Intelligibility of the Spiritual Message in the Present Context, în vol.

  Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004), Washington : The

  Council for Research in Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp.43-56 , ISBN

  1-56518-209-X

  7. In Quest of the Lost Ecumenism în vol. Romania.Cultural Identity and Education

  for Civil Society (2004), Washington : The Council for Research in Values and

  Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp.221-254, ISBN 1-56518-209-X

  8. Mission of Romanian Orthodox Church Today în vol. Romania.Cultural Identity

  and Education for Civil Society (2004), Washington : The Council for Research in

  Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp. 255-266 , ISBN 1-56518-209-X

  9.A Philosopher’s Journey.Towards the Spiritual Goal of Man în vol. Diversity and

  Dialogue.Culture and Values in the Age of Globalization ( A.Blasko, P.Makariev,

  eds) (2004), Minerva: Sofia, pp.115-132, ISBN 954-91180-6-1

  10.The Present Times and the Hope Which We Have Left, in Religion and Culture

  after Modernity (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti (coord. În

  colab cu Monsenior Vl.Petercă), 304 pagini, ISBN 973-9386-80-6, pp.290-204

  11.Globalization: Between the Tower of Babel and Jacob’s Ladder, în vol. Eastern

  Europe and the Challenges of Globalization ( 2005) (T. Buksinski, D. Dobrzanski,

  eds.), Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, ISBN 1-

  56518-218-9 (www.crvp.org)

  12. The Balkanic Athanor – A Specific Philosophical Crucible, (2009) în B. Todorova

  (ed) în vol.The Balkans as Reality tom 2- Living Faithfully, Living Together, Sofia:

  Avangard Prima, pp.77-96, ISBN 978-954-323-602-2, pp.77-96

  3x1/2=3p

  3x1/1=3p

  3x1/1=3p

  3x1/1=3p

  3x1/1=3p

  3x0,5/1=

  1,5p

  3x0,5/1=

  1,5p

  3x1/1=3p

  3x0,5/1=

  1,5p

  I15. Volume coordonate

  1. Values and Education in Romania Today.Romanian Philosophical

  Studies,(2001),The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,216

  pagini,(in colab.cu M.Calin) ISBN 1-56518-134-4

  2. Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004), The Council

  for Research in Values and Philosophy, Washington, 266 pagini, ISBN 1-56518-209-

  X

  3. Globalizare şi comunicare (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice

  Bucureşti (coord.în colab cu Monsenior Vl. Petercă),179 pagini, ISBN 973-9386-79-

  2

  4.Religion and Culture after Modernity (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-

  Catolice Bucureşti (coord. În colab cu Monsenior Vl.Petercă), 304 pagini, ISBN 973-

  9386-80-6

  5x1/2=

  2,5p

  5x1/2=

  2,5p

  5x0,5/2=

  1,25p

  5x0,5/2=

  1,25p

  5 x m/n Pe volum

  I16. Coordonare colectie de carte

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5 x m/n Pe colectie

  http://www.crvp.org/

 • 6

  Criteriul C4

  I17. Lucrari in-extenso publicate in volumele unor conferinte internationale

  (neindexate ISI sau BDI)

  1. Interculturalitate şi individualitate, „Educaţia interculturalǎ în contextul integrǎrii

  României în Uniunea Europeanǎ Seminar ştiinţific internaţional”( A.S.E. Bucureşti,

  D.P.P.D., Fundaţia Pestalozzi Romania, Pestalozzi Children‟s Foundation, Elveţia,

  Bucureşti, 10-11 mai, 2006), pp.267- 269, Editura ASE, Bucureşti, 2006, ISBN-10

  973-594-800-1

  2. Evaluarea indirectă a studentului pregătit pentru o carieră didactică, în

  vol.”Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ. Sesiune internaţională

  de comunicări ştiinţifice”, pp. 663-664, (ASE – DPPD, Bucureşti 18-19 mai 2007)

  ISBN-13 978-973-594-944-0

  3. ICT in the early Learning: the preschool and primary, în vol. Ecomedia

  international Conference. Papers‟ full texts, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti

  2007, pp.72-74, ISBN 978-973-690-701-2 (23-24 nov. 2007)

  4. Using ICT in the inclusive classroom în vol. Ecomedia international Conference.

  Papers‟ full texts, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti 2007 pp.75-77, ISBN 978-

  973-690-701-2 (23-24 nov. 2007)

  5. Suggestopaedia – a theory of integrality, Al patrulea simpozion internaţional

  „Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane,

  MEC, Universitatea ‚Valahia‟, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de

  Litere, Târgovişte, 2-3 noiembrie, 2007, Valahia University Press, Târgovişte 2008,

  pp. 361-369, ISSN 2065-0434

  6. History of Religion versus Ecumenism, International Conference “Education

  Facing Contemporary World Issues” University of Bucharest , University of Piteşti,

  Balkan Society for Pedagogy&Education, Piteşti, , June, 5-8, 2008, Editura

  Universităţii din Piteşti, 2008, pp. 148-149

  7. Didactic of Religion- A Religious or a Laic School Subject?, International

  Conference “Education Facing Contemporary World Issues” university of Bucharest ,

  University of Piteşti, Balkan Society for Pedagogy&Education, Piteşti, , June, 5-8,

  2008, Editura Universităţii din Piteşti, 2008, pp.154-156

  8. Early Literacy- A field still to be explored, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze

  din Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, Vol XL, No. 1A/2008, pp.71-74, ISSN 1841-

  6586 (International Conference „Science and Technology in the Context of

  Sustainable Development, Petroleum-Gas University of Ploieşti, Ploieşti, November

  6-7, 2008)

  9. The Place of the Star-Wave Test and its function as a psychological instrument, în

  Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, Vol XL,

  No. 1B/2008, pp.73-78, ISSN 1841-6586 (International Conference „Science and

  Technology in the Context of Sustainable Development, Petroleum-Gas University of

  Ploieşti, Ploieşti, November 6-7, 2008)

  10. Suggestopaedia – A Revolution in the Didactic of Teaching Foreign Languages în

  vol. „Proceedings of the International Symposium Research and Education in

  Innovation Era. Section I. Cultural Identities and Modern Discourses”, Editura

  Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp.345-350, ISSN 2065-2569

  11.The Human Condition in Plato’s Allegory of Cave, în vol. „Proceedings of the

  International Symposium Research and Education in Innovation Era. Section I.

  Cultural Identities and Modern Discourses”, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”,

  Arad, 2008, pp.257-262, ISSN 2065-2569

  12. Valenţele educaţionale ale testului Stele-Valuri, Conferinţa Ştiinţifică

  Internaţională”Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională”,

  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău,

  2008, pp.182-187,ISBN 978-9975-70-818-0

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/n Pe lucrare

 • 7

  13.Star-Wave Test- A Multifunctional Psycho-Pedagogical instrument, în Rev.

  „Наүҹни Трүдoве”, vol 47,seria 5.2 Pedagogie şi psihologie (University of Rousse

  Annual Conference,Ruse, Bulgaria, 31 oct-1 nov. 2008), pp.78-82, Univ ‚Anghel

  Kăncev‟ Ruse, 2008, ISSN 1311-3321

  14. Incluziunea copiilor nevăzători - între realitate şi realizare , în vol. „Vedere

  slabă- teorie şi practică”,(coord. I.Racu, V. Olărescu) Editura Universit. Pedag de Stat

  „Ion Creangă”, Chişinău, 2009, CD cu ISBN 978-9975-46-042-2.

  15. Influenţa experienţei şcolare personale în construirea personalităţii viitorului

  profesor, în vol (CD cu ISSN) „Direcţii şi strategii moderne de formare şi

  perfecţionare în domeniul resurselor umane”, Universitatea Politehnică, DPPD,

  Bucureşti, 21 noiembrie 2009 ISSN 2067-1024

  16. The Influence of the Personal School Experience in the Building of theFuture’s

  Teacher’s personalityInfluenţa experienţei şcolare personale în construirea

  personalităţii viitorului profesor, în vol „Directions and Modern Strategies for

  Training and Improvement in Human Resources Field”, Politehnica Press Publishing

  House, Bucharest, 2009, ISSN2067-0869, vol 1, pp. 263-267

  17. Practica pedagogică-Cenuşăreasă a studiilor academice în vol. Resursele umane

  în educaţie, ASE-DPPD, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-505-216-1

  18. Progresul societăţii şi progresul educaţional-două concepte idealiste?în

  vol.Proceedings, vol III, The 33rd Annual Congress of the American Romanian

  Academy of Arts and Sciences, Polytechnic International Press, Montréal, Québec,

  2009, pp.300-302 ISBN 978-2-553-01433-8

  19. Are the Humanist Manifestos a Threat Against Religion? în vol.Proceedings, vol

  III, The 33rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and

  Sciences, Polytechnic International Press, Montréal, Québec, 2009, pp.276-278, 300-

  302, ISBN 978-2-553-01433-8

  20. Asistentul social pentru protecţia copilului-ca persoană cu neîndoielnică sănătate

  mintală, în vol. „Asistenţa socială în context european. Swec 2009, coord Maria

  Constantinescu, Edit Univ din Piteşti, 2009, ISBN 978-973-690-976-4

  21. Dream as a possible sign for the emotional discomfort in mental handicapped

  children, în vol „Modern Psychological research, trends and prospects. Rethinking

  Applied Psychology”, coord. Marius Milcu, Bucureşti, Editura Universitară, 2009,

  ISBN 978-973-749-751-2

  22. Star-Wave test utilization in the identification of the emotional troubles in

  children, în vol „Modern Psychological research, trends and prospects. Rethinking

  Applied Psychology”, coord. Marius Milcu, Bucureşti, Editura Universitară, 2009,

  ISBN 978-973-749-751-2

  23. Omul cu multe etichete, în vol „Mihai Eminescu-poet naţional şi universal”

  Editura D&T, Iaşi, 2010, ISBN 974-8000-97-3, pp.130-132

  24. The Fay’s Test-a Reappraisal, Papers of the Sibiu „Alma Mater‟ University

  International Conference, CD cu ISSN 2067-1423

  25. The Influence of the Student experience upon the teacher’s didactic role, Papers

  of the Sibiu „Alma Mater‟ University International Conference, CD cu ISSN 2067-

  1423

  26. Predarea limbilor străine între schimbare şi învăţare, în vol. „Strategii XXI.

  Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Editura

  Universităţii Naţionale de Apărare ‚Carol I‟, Bucureşti, ISBN 978-973-663-811-4

  27. Descentralizarea ca dizolvare, în vol. „Descentralizarea-o provocare pentru

  şcoala românească”, Editura ASE, Bucureşti, 2010, CD cu ISBN 978-606-505-342-

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

 • 8

  7

  28.Inclusion as a new form of segregation, the 4th International Conference Edu-

  World „Education Facing Contemporary World Issues”, Oct 8-9, 2010, Piteşti, CD

  cu ISSN 1844-6272

  29. The „new”preschool curriculum-a pillow in the educational „deform”, the 4th

  International Conference Edu-World „Education Facing Contemporary World

  Issues”, Oct 8-9, 2010, Piteşti, CD cu ISSN 1844-6272

  30.Teacher and Student-some negative experiences, Simpozionul Internaţional

  Multidisciplinar „Universitaria Simpro” 14-15 oct. 2010, Editura Universitas

  Petroşani, ISSN 1842-4449

  31. Personalitatea gemenilor-între similaritate şi independenţă, în vol. Personalitatea

  integrală- un deziderat al educaţiei moderne, materialele conf ştiinţifice internaţ 29-30

  0ct 2010, Acad de Ştiinţe a Moldovei, Inst de Şt. Ale Educ, Chişinău 2010, ISBN

  978-9975-4152-4-8, pp.43-45

  32. Aspecte ştiinţifice despre Sindromul disabilităţilor de învăţare nonverbală, în

  vol. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, Conf

  ştiinţifică intern Univ. Pedag. De Stat „Ion Creanga” la 70 ani, vol I, Editura

  Universităţii de Stat, 2010, pp. 191-200, coaut V. Olarescu

  33. Spiritul inovator în educaţie – efect al meditaţiei asupra istoriei naţionale, in vol

  Pledoarie pentru educaţie – Cheia creativităţii şi inovării, Chişinău: Print Carol SRL,

  2011, ISBN 978-9975-56-010-8, pp. 81-84

  34. Modernitatea istoriei: Comenius şi principiile predării limbilor străine

  pp.65-71 în Crossing Boundaries in Culture and Communication, Journal of the

  Department of Foreign Languages, Romanian-American University, no 1/2010,

  volume 1, Bucureşti, Editura Universitară, ISSN 2248-2202/ISSN-L=2248-2202

  35. Poezia pură. Eminescu receptat de copii, în vol” Mihai Eminescu, poet naţional şi

  universal.161 ani de la naştere.” , Iaşi: Editura Dim, 2011, ISBN 978-606-13-0230-7,

  pp.80-84

  36. The Development of the Oral Language in Preschoolers în vol Naşe Stvaranie.

  Zbornik radova sa şestog simpoziiuma „Vaspitaci u 21. Veku”, Aleksinaţ, Serbia,

  2011, ISBN 978-86-88561-00-6, pp. 467-471 (cu V. Olărescu)

  37. Between Family, School and Themselves. A Case of Twins, în vol Naşe Stvaranie.

  Zbornik radova sa şestog simpoziiuma „Vaspitaci u 21. Veku”, Aleksinaţ, Serbia,

  2011, ISBN 978-86-88561-00-6, pp. 472479

  38. Possible Directions for Applying the Suggestopaedic Principles to a Non-

  Suggestopaedic Educational Setting, în Suggestopaedia. Proceedings Volume, The

  Professor Doctor Georgi Lozanov& Professor Doctor Evelina Gateva” Foundation,

  Sliven, 2011, pp.150-158

  39. Profesorul ca model interior pentru o eventuală carieră didactică, abstract în

  Europeea.European Citizen Magazine, Ediţie specială dedicată Colocviului

  Internaţional „ Perspective şi Provocări ale Lumii Contemporane şi Spaţiului

  European”, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni”,

  Bucureşti, 3-4 nov. 2011, ISSN 1583-8234, pp.56-57

  40. Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

  civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

  Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

  41.Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

  profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

  A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

  2067-1628, pp.125- 128

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

 • 9

  42. Copacul fără rădăcini al educaţiei, azi, în vol.Simpozionul Internaţional

  „Universul ştiinţelor” Europa-Romania-Iaşi,, Editura Pim,Iaşi, 2011, pp.15-19, ISBN

  978-606-13=0655-8 [Simpozionul Internaţional „Universul ştiinţelor” Ediţia a II-a,

  Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Fundaţia „Vasile Pogor”, sept 11, 2011, Iaşi]

  43. Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

  civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

  Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

  44. Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

  profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

  A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

  2067-1628, pp.125- 128

  45. Cezara-Jurnal de sentimente, în vol. Mihai Eminescu-Poet naţional şi universal,

  Iaşi: Editura Pim, pp. 184-191, ISSN 2284-8096 [Simpozionul Internaţional “Mihai

  Eminescu-Poet naţional şi universal” Ediţia a III-a, Iaşi, 15 ianuarie 2012]

  46. The Imaginary Worlds of the Future, în rev. “Language and Literature European

  Landmarks of Identity”, nr 10/2012, partea I, University of Piteşti Press

  ISSN 1843 – 1577, pp. 91-95, [la Conferinţa Internaţională “Language and Literature

  European Landmarks of Identity”, University of Pitesti, Faculty of Letters, Piteşti, 8-

  10 June 2012]

  http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/cuprins%20nr%2010%202012

  .pdf

  http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/nr%2010%202012%20partea

  %20I.pdf

  47.Învăţătorul ca model experienţial al elevului în vol. Educaţia din perspectiva

  valorilor. Idei, concepte, modele, Cluj-Napoca, Eikon, 2012, ISBN 978-973-757-730-

  6, pp. 182-188

  48.Poezia în şcoala primară-neglijată sau invizibilă, în vol.Educaţia din perspectiva

  valorilor. Studii, Analize, Sinteze, Chişinău, Editura Pontos, 2012, ISBN 978-9975-

  51-406-4, pp.121-127

  49.Tendinţe de schimbare în abordările educaţionale contemporane” în vol.

  “Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”,

  materialele - conf internaţionale din 2-3 noiembrie 2012, coord. Lilia Pogolşa,

  Nicolae Bucun, Academia Rep. Moldova, IŞE, Chişinău, 2012, ISBN 978-9975-56-

  072-6, pp.337-339, ediţie online,

  http://www.ise.md/news.html http://www.ise.md/download/Optimizarea_inv.pdf

  50. Incluziunea educaţională- o posibilă sursă de discriminare prin Legea Educaţiei,

  în vol. Exercitarea Dreptului la Nediscriminare şi Egalitate de Şanse în Societatea

  Contemporană, M. Tomescu, M. Roşu, coord., Bucureşti, Editura ProUniversitaria,

  2012, ISBN 978-606-647-532-7, pp.163-168, [Conferinţa Internaţională a

  Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse-NEDES 2012, Univ. Creştină “Dimitrie

  Cantemir, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 22 noiembrie 2012]

  51. The Educational Inclusion- a Possible source of Discrimination through the Law

  of Education, în vol.The Exercise of the Right to Nondiscrimination and Equal

  Opportunities in the Contemporary Society, M. Tomescu, M. Roşu (eds.)Bucureşti,

  Editura ProUniversitaria, 2012, ISBN 978-606-647-535-8, pp.76- . [Conferinţa

  Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse-NEDES 2012, Univ. Creştină

  “Dimitrie Cantemir, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 22

  noiembrie 2012]

  52. Identitate si universalitate psihologica -Hermes vazut de Homer, pp.

  172-179 în vol. Sub Semnul lui Hermes/Mercurius, volum editat de Dana Dinu, Ilona

  Duţă, Mihaela Popescu, Mădălina Strechie, Craiova, Editura Universitaria, 2012,

  ISBN: 978-606-14-0550-3, Volumul care cuprinde lucrările colocviului

  internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, cu tema Sub

  Semnul lui Hermes/Mercurius, Ediţia a V-a, 11-12 Mai 2012, Craiova, România,

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  2/1=2p

  http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/nr%2010%202012%20partea%20I.pdfhttp://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/nr%2010%202012%20partea%20I.pdfhttp://www.ise.md/news.htmlhttp://www.ise.md/download/Optimizarea_inv.pdf

 • 10

  I18. Lucrari in-extenso publicate in volumele unor conferinte nationale

  1. Influenţa experienţei şcolare personale în construirea personalităţii viitorului

  profesor, în vol (CD cu ISSN) „Direcţii şi strategii moderne de formare şi

  perfecţionare în domeniul resurselor umane”, Universitatea Politehnică, DPPD,

  Bucureşti, 21 noiembrie 2009 ISSN 2067-1024

  2. The Influence of the Personal School Experience in the Building of theFuture’s

  Teacher’s personalityInfluenţa experienţei şcolare personale în construirea

  personalităţii viitorului profesor, în vol „Directions and Modern Strategies for

  Training and Improvement in Human Resources Field”, Politehnica Press Publishing

  House, Bucharest, 2009, ISSN2067-0869, vol 1, pp. 263-267

  3.Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

  civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

  Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

  4.Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

  profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

  A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

  2067-1628, pp.125- 128

  1,5/1=1,5p

  1,5/1=1,5p

  1,5/1=1,5p

  1,5/1=1,5p

  1,5/n Pe lucrare

  I19. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte internationale, organizate in

  strainatate

  1……………………………………………………………………………..

  0p

  6 Pe conferinta

  I20. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte internationale organizate in

  Romania

  1. Univ. din PiteştiThe International Conference "Education Facing Contemporary

  World Issues",Pitesti, Romania, 2010,, October,, 8tth – 9tth, 2010

  2. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

  Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

  Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

  PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

  Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

  5p

  5p

  5 Pe conferinta

  I21. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte nationale

  1. Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Depart. de Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei,

  Conf. naţională „Schimbări de Paradigmă în Ştiinţele Educaţiei”, Alba Iulia 28-29 oct

  2011

  4p

  4p

  8 Pe conferinta

  I22. Keynote speaker la conferinte internationale organizate in strainatate

  1……………………………………………………………………………..

  0p

  6 Pe conferinta

  I23. Keynote speaker la conferinte internationale organizate in Romania

  1. TThhee EEuuddooxxiiuu HHuurrmmuuzzaacchhii IInnssttiittuuttee ““22nndd

  IInntteerrnnaattiioonnaall CCoollllooqquuiiuumm,, Prospects and

  Challenges of the contemporary world and the European Space, Bucharest, 33 -- 55

  NNoovveemmbbeerr 22001111

  2. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

  Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

  Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

  PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

  Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

  5p

  5p

  5 Pe conferinta

  I24. Keynote speaker la conferinte nationale

  1……………………………………………………………………………..…

  0p

  4 Pe conferinta

  I25. Moderator, coordonator workshop la conferinte internationale organizate in 5 Pe conferinta /

 • 11

  strainatate

  1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Pledoarie pentru educatie-cheia creativitatii si

  inovarii”, Institut. de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 1 – 2

  noiembrie 2011,Chişinău, moderator secţia „Dezvoltarea Serviciilor Psihologice în

  Educaţie‟

  5p

  workshop

  I26. Moderator, coordonator workshop la conferinte internationale organizate in

  Romania

  1. Universitatea “Valahia”, Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,

  Departamentul de Litere Simpozion Internaţional “Limbi, culturi şi civilizaţii

  europene în contact.Perspective istorice şi contemporane”Târgovişte, 31 oct-1 nov.

  2008 moderator- secţia ‚Didactică‟

  2.Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, International Symposium Research and

  Education in Innovation Era 2nd Edition, University “Aurel Vlaicu” of Arad,

  November 20th - 21st , 2008,moderator- secţia Foreign Languages: Literature

  3. Univ. din Piteşti, Fac. de Litere, Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Litere

  “Limbă şi Literatură în Context European, 5-7 Iunie 2009,Piteşti,moderator, secţia

  „Literatură română‟

  4. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

  Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

  Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

  PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

  Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

  3p

  3p

  3p

  3p

  3 Pe conferinta /

  workshop

  I27. Moderator, coordonator workshop la conferinte nationale

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  2 Pe conferinta /

  workshop

  I28. Referent stiintific, evaluarea si selectia lucrarilor pentru conferinte internationale

  si reviste indexate ISI sauBDI

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1 Pe articol

  I29. Referent stiintific, evaluarea si selectia lucrarilor pentru conferinte nationale si

  reviste de specialitate cu Peer-Review

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  0,5 Pe articol

  I30. Studii si rapoarte de fundamentare si evaluare a unor politici publice

  (international/national)

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5/3

  Criteriul C5

  I31. Director / coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obtinut prin

  competitie intemationala

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  10/8 Pe proiect

  I32. Director / coordonator de proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare sau

  programe fundamentale, prioritare ale Academiei Romane, obtinut prin competitie

  nationala

  1……………………………………………………………………………..

  0p

  8/6 Pe proiect

 • 12

  2……………………………………………………………………………..

  I33. Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obtinut prin

  competitie international

  1. (1992-1993) membru în echipa de psihologi a organizaţiei Medecins du Mondeîntr-un proiect vizând evaluarea psihologică a copiilor din diferite tipuri de

  instituţii

  2. ( 1993) membru în echipa de evaluatori - evaluarea personalului de conducere din

  învăţământ - proiect de parteneriat între Ministerul Învăţământului şi The Training

  Trust U.K.

  3. (2008) Expert In cadrul proiectului Visual Learning, Proiect Socrates Grundvig

  1-225773-cp-1-2005-1-DE-Grundtvig-G1. Proiect coordonat de către Institutul

  German pentru Educaţia Adulţilor DIE. Colaborare finalizată cu alcătuirea unui Ghid

  de Învăţare Vizuală în România

  7p

  7p

  7p

  7 Pe proiect

  I34. Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obtinut prin

  competitie nationala

  1. Proiect POSDRU 2007-2013, Titlul proiectului: „TOTTA VITA SCHOLA EST”,

  Titlul programului de formare continuă: „Şcoala inclusivă-o şcoală pentru toţi”,

  Beneficiar Univ din Piteşti

  5p

  5 Pe proiect

  I35. Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul

  Universitatii sau Consiliul Stiintific al Institutului de Cercetare

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  6 Pe centru

  (laborato

  r)

  I36. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI

  sau BDI 136.1 - Director /136.2 - Membru Comitetul Stiintific

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  7/5 Pe revista

  I37. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu Peer-

  Review si comitet editorial international: 137.1 - Director /137.2 - Membru Comitetul

  Stiintific

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5/3 Pe revista

  I38. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute

  de comunitatea academica: 138.1 - Director /138.2 - Membru Comitetul Stiintific

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  3/2 Pe revista

  I39. Membru al unor asociatii, societati profesional - stiintifice internationale: 139.1 -

  organismele de conducere /139.2 – membru

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  7/4 Pe societate /

  asociatie

  I40. Membru al unor asociatii, societati profesional - stiintifice nationale: 140.1 -

  organismele de conducere /I40.2 – membru

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  4/2 Pe societate /

  asociatie

  I41. Premiul Academiei Romane

  0p

  7 Pe publicatie

 • 13

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  I42. Premii acordate de institute centrale CNCS, MCTS etc.

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  4 Pe lucrare

  B. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA SI

  STIINTIFICA A STUDENTILOR/CERCETATORILOR

  Criteriul C6

  Pu

  nct

  aj

  real

  izat

  de

  can

  did

  at

  Cal

  cul

  pu

  nct

  aj

  Ob

  serv

  aţii

  I43. Publicatii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate la editura

  universitatii sau edituri recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi): 143.1 -

  pentru programele de licenta /143.2 - pentru programele de master / 143.3 - pentru

  programele doctorale

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5/7/10 Pe curs

  I44. Elaborarea de materiale curriculare in sprijinul invatarii studentilor (caiete de

  lucrari practice, crestomatii de texte comentate, tehnici de invatare, seturi de teste,

  softuri educationale etc.)

  1. Principii pedagogice ale predării limbilor străine moderne (2000), Editura V&I.

  Integral, Bucureşti, 176 pagini. ISBN 973-9341-33-0

  2. Dezvoltarea psihică umană. Stadializare. Caracterizare (2000), Editura V&I.

  Integral, Bucureşti, 202 pagini. ISBN 973-9341-37-3

  3.Educarea limbajului în învaţământul preşcolar. Comunicarea scrisă,(2001),Editura

  Compania, Bucureşti,165 pagini ISBN 973-8119-34-0

  4. Activităţile matematice în grădiniţă,(2002),Editura Compania, Bucureşti,213

  pagini ,ISBN 973-8119-53-7

  5.Introducere în pedagogie (2004), Editura Reprograph, Craiova, 110 pagini ISBN

  973-671-004-1

  6. Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Ghid metodic de activităţi (2005), Editura

  Compania, Bucureşti, 96 pagini, ISBN 973-47841-01-8

  7. Activităţile dramatice în învăţarea limbilor străine moderne (2005), Editura

  Reprograph, Craiova, 99 pagini, ISBN 973-671-044-0

  8. Didactică creştină, (2007 ) Bucureşti:V&I Integral, 239 pagini, ISBN 978-973-

  9341-95-0

  9. Învăţarea bazată pe cooperare, (2008) Bucureşti:V&I Integral, 136 pagini, ISBN

  978-973-1883-03-8

  10. Evaluarea limbajului. Probe de screening educaţional (2009), Bucureşti: Ed.

  V&I Integral, 112 pagini, ISBN 978-973-1883-05-2

  11.Cum creşte un pui de om. Etape şi repere psihologice în dezvoltarea copilului

  (2011) Bucureşti:Compania, 179 pagini, ISBN978-973-1960-86-9

  12. Profesor şi Elev. Partea I: Profesorul văzut pe dinăuntru (2011), Craiova: Sitech,

  178 pagini, ISBN 978-606-11-1929-5

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3p

  3-5 Pe

  lucrare

 • 14

  I45. Initierea sau coordonarea unor programe universitare: 145.1 - initierea sau

  promovarea unei noi discipline de invatamant (in cazul unei discipline optionale, daca

  aceasta a functionat cel putin doi ani universitari consecutivi) /145.2 - initierea sau

  coordonarea unui program de masterat /145.3 - initierea sau coordonarea unui

  program de doctorat care are la baza o sursa de finantare asigurata pe cel putin trei ani

  / I45.4 - initierea sau coordonarea unui program de pregatire profesionala post-

  universitara

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  3/5/7/4 Pe

  discipli

  na /Pe

  progra

  m /Pe

  progra

  m /Pe

  progra

  m

  Criteriul C7

  I46. Utilizarea creativa si inovarea metodologiilor de formare si evaluare a

  competentelor profesionale ale studenjilor de catre candidat; calitatea prestatiilor

  didactice. Documente si evidente, evaluari colegiale, evaluari ale directorului de

  departament si a conducerii facultatii, evaluari realizate de studenti, autoevaluare pe

  baza unei fise standard, observatii curente, sustinerea unei activitati didactice in fata

  comisiei de concurs etc.

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5-10 Pe

  activitatil

  e

  realizate

  pe o

  perioada

  de trei ani

  I47. Coordonarea in calitate de conducator de doctorat a activitatilor doctoranzilor

  147.1 - activitatea de coordonare stiintifica /147.2 - finalizarea tezei de doctorat

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  4/2 Pe fiecare

  an /

  lucrare

  finalizata

  I48. Membru in comisia de indrumare a doctorandului

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1 Pe

  sludent

  doctorand

  , in

  ultimii 3

  ani

  I49. Membru in comisia de evaluare a tezelor de doctorat

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  3 Pe teza

  evaluate

  in ultimii

  3 ani

  I50. Visiting professor / profesor asociat la universitati straine de prestigiu

  1 Visiting Research Scholar, la The Catholic University of America, School of

  Philosophy (1995 sept-nov)

  8p

  8 Cel putin

  o luna

  I51. Sustinerea de conferinte sau cursuri invitate la universitati din strainatate sau din

  tara ca urmare a unei invitatii oficiale din partea institutiei gazda/organizatoare

  1. 2012 (3XI) Cursul „Testele proiective în diagnosticul psihologic al deţinuţilor”, La

  Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Rep. Moldova, Chişinău

  2. (1997, sem. I) cursuri de psihologie şi pedagogie la Facultatea de

  defectologie, respectiv Facultatea de Psihologie, Univ. Pedagogică de Stat „Ion

  Creangă‟, Chişinău

  3. (1991, sem II) 3 cursuri de psihologie şi pedagogie la Facultatea de

  defectologie, respectiv Facultatea de Psihologie, Univ. Pedagogică de Stat „Ion

  Creangă‟, Chişinău

  4. (1995) Conferinţa Morals and Values in Education. A cross-Cultural perspective,

  susţinută la Catholic University of America, washington, District of Columbia, USA

  2p

  2p

  2p

  +2p+2p=

  6p

  4p

  4/2 Pe

  conferint

  a / curs

  invitat

 • 15

  C. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA PRIVIND SERVICIILE INSTITUTIONALE

  Criteriul C8

  Pu

  nct

  aj

  real

  izat

  de

  can

  did

  at

  Cal

  cul

  pu

  nct

  aj

  Ob

  serv

  aţii

  I52. Contributii la elaborarea si implementarea politicilor si proiectelor de dezvoltare

  ale facultatii, universitatii, institutelor de cercetare - in afara atributiilor aferente

  functiilor de conducere (activitati in comisii specializate, rapoarte institutionale,

  activitati administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1-5 Pe an

  universita

  r; in

  ultimii 3

  ani

  I53. Contributii la promovarea imaginii si a expertizei profesionale a institutei in

  mass-media si in alte institutii si organizatii. (Organizarea de manifestari stiintifice,

  targuri educationale, expozitii, participarea la dezbateri mass-media etc.)

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  1-5 Pe an

  univ.;

  ultimii 3

  ani

  I54. Initierea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat institutional cu diferite asociatii

  profesionale de profil, cu institutii publice, ONG-uri etc.

  1. Membru în echipa de evaluatori naţionali A.C.B.S. (Agenţia de Credite şi burse

  de studii a MEN), din 2007 până în prezent

  5x3ani=

  15p

  1-5 Pe an

  univ.;

  ultimii 3

  ani

  I55. Fumizarea de servicii pentru beneficiarii externi institutiei: 155.1 - programe de

  formare/reconversie profesionala in domeniu, consultanta stiintifica cu rapoarte scrise

  / I55.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS,

  GRUNDWIG

  1. Membru Comisia Naţională de Specialitate pentru Învăţământul Preşcolar (până în

  2010)

  5p

  5/5 Pe curs

  de

  formare,

  activitati

  de

  consultan

  t/ Pe

  program

  I56. Membru in organismele de conducere a institutiilor de invatamant superior sau

  de cercetare: 156.1 - director de departament, scoala doctorala /156.2 - membru in

  consiliul facultatii sau al consiliului stiintific al institutului de cercetare /156.3 -

  decan, prodecan, director, director adjunct institut de cercetari /156.4 - rector,

  presedinte Senat, prorector/156.5 - membru in Senat

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  2/1/4/7/3 -

  I57. Membru al unor consilii/comisii de nivel national (CNADTCU, ARACIS,

  CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC) 157.1 - membru in organismele de

  conducere /157.2 – membru

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  5/4 -

  I58. Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  3 -

  I59. Membru al unor consilii/comisii profesional stiintifice internationale: 159.1 -

  membru in organismele de conducere /159.2 – membru

  1……………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………..

  0p

  8/7 -

  I60. Membru in grupul de experti ai unor organisme internationale (Consiliul 6 -

 • 16

  Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.)

  1……………………………………………………………………………..

  0p

  NOTĂ:

  1. Pentru explicaţii suplimentare legate de coeficienţii de calul al punctajelor, editurile la care s-au publicat lucrările şi

  alte proceduri, vă rugăm să consultaţi Anexa nr. 28 la OMECTS nr. 6560 din 20.12.2012, pag. 55.

  2. Candidatul va specifica realizările pe indicatori, prin enumerare numerotată

  D. STANDARDE MINIMALE

  Cri ter iu Suma indicator i lor

  Standard

  conferenţiar

  universitar

  Punctaj

  real iza t de

  candida t

  Domeniul A

  C1 I1+...+ I5 ≥10 p 10

  C2 I6+...+I11 ≥10 p 15

  C3 I12+...+I16 ≥20 p 142,5

  C4 I17+...+I30 ≥10 p 148

  C5 I31+...+I42 ≥17 p 26

  TOTAL A I1+...+I42 ≥67 p 341,5

  Domeniul B

  C6 I43+...+I45 ≥4 p 36

  C7 I46+...+I51 ≥20 p 22

  TOTAL B I43+...+I51 ≥24 p 58

  Domeniul C C8 I52+...+I60 ≥18 p 20

  TOTAL C I52+...+I60 ≥18 p 20

  TOTAL GENERAL I1+...+I60 ≥109 p 419,5

  *NOTA: Pentru domeniul Ştiinţele educaţiei criteriile C1 si C2 se cumuleaza.

  Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi

  ştiinţifică.

  Candidat, _____________________________ Data_________________

  [semnătura]

  VERIFICAT,

  Având în vedere gradul de îndeplinire a standaredelor Institutului Teologic Adventist de prezentare la

  concursul de conferenţiar universitar, candidatul(a)_____________________________________________

  îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului vacant, poziţia

  nr._________ din statul de funcţii al departamentului.

  Comisia de concurs,

  Preşedinte comisie _________________________________

  Membru__________________________________________

  Membru__________________________________________

  Membru__________________________________________

  Membru__________________________________________

  Aviz consilier juridic

  ____________________________________