casa nationala de asigurari de sanatate sinteza ... b.contributii de asigurari contributiile...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2021

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Denumire indicator

  Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2020-2023

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  0001

  0002

  1205

  2000

  2005

  2105

  2900

  3000

  3005

  3105

  3600

  3605

  4100

  4200

  05

  05

  09

  14

  15

  05

  03

  12

  03

  16

  19

  22

  25

  26

  29

  49

  05

  05

  50

  03

  05

  50

  05

  05

  VENITURI - TOTAL

  I.VENITURI CURENTE

  ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

  Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii

  Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat

  Venituri din contributia datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte

  B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

  CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

  Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii

  CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole

  Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

  Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica

  Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva

  Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice

  C.VENITURI NEFISCALE

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  Alte venituri din proprietate

  VENITURI DIN DOBANZI

  Alte venituri din dobanzi

  C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  DIVERSE VENITURI

  Alte venituri

  IV SUBVENTII

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  41.157.251

  38.472.776

  3.284.467

  1.836.000

  1.446.686

  1.781

  35.161.691

  1.610.910

  800

  1.610.110

  33.550.781

  32.940.302

  6.810

  165

  6.682

  3.715

  36

  11.070

  582.001

  26.618

  1.547

  903

  903

  644

  644

  25.071

  25.071

  25.071

  2.572.871

  2.572.871

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  42.126.260

  41.789.207

  3.366.579

  1.881.900

  1.482.853

  1.826

  38.395.236

  1.804.979

  820

  1.804.159

  36.590.257

  35.932.095

  7.342

  178

  7.204

  4.005

  39

  11.934

  627.460

  27.392

  1.592

  929

  929

  663

  663

  25.800

  25.800

  25.800

  337.053

  337.053

  45.839.884

  45.493.393

  3.447.377

  1.927.066

  1.518.441

  1.870

  42.017.857

  1.989.627

  840

  1.988.787

  40.028.230

  39.321.844

  7.880

  191

  7.732

  4.298

  41

  12.809

  673.435

  28.159

  1.637

  955

  955

  682

  682

  26.522

  26.522

  26.522

  346.491

  346.491

  49.691.815

  49.335.969

  3.523.219

  1.969.461

  1.551.847

  1.911

  45.783.860

  2.191.439

  858

  2.190.581

  43.592.421

  42.838.136

  8.414

  204

  8.256

  4.590

  44

  13.677

  719.100

  28.890

  1.679

  980

  980

  699

  699

  27.211

  27.211

  27.211

  355.846

  355.846

  1

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  4205

  4305

  4805

  4808

  5000

  26

  53

  06

  13

  02

  08

  15

  01

  10

  20

  30

  51

  57

  58

  59

  SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

  Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare

  Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii

  SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale

  Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionala

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Fondul Social European (FSE)

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  2.572.859

  2.254.752

  318.107

  12

  11

  1

  111.604

  111.604

  2.451

  2.451

  2.451

  41.045.870

  41.045.877

  41.040.870

  41.040.877

  310.000

  310.000

  29.245.176

  29.245.176

  4.000

  4.000

  9.840.000

  9.840.000

  1.500.000

  1.500.000

  140.444

  140.451

  1.250

  1.250

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  337.053

  337.053

  41.264.969

  41.264.969

  41.259.969

  41.259.969

  314.150

  314.150

  29.400.000

  29.400.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.996

  1.996

  1.323

  1.323

  346.491

  346.491

  42.872.430

  42.872.430

  42.867.430

  42.867.430

  323.575

  323.575

  30.959.909

  30.959.893

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  40.091

  40.107

  1.355

  1.355

  355.846

  355.846

  44.882.170

  44.882.170

  44.877.170

  44.877.170

  333.282

  333.282

  33.000.000

  33.000.000

  2.500

  2.500

  9.940.000

  9.940.000

  1.600.000

  1.600.000

  1.388

  1.388

  2

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5005

  6600 05

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  51

  57

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - TOTAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite

View more