cartea fara note

of 418 /418
1.Spre slava Ta uniţi 1.Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne, Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator, Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac, Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător. 2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinstea Aducem lui Hristos, Dumnezeul creator, Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi, Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor. 3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi, Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer! În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi, Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi! 4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate, Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem! Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam! 2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu! 1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi; El ni L-a dat pe Fiul Său, Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi! 2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind! El ne-a făcut, nu singuri, noi Şi, când umblam noi rătăcind, La turma Lui ne-aduse-apoi. 3.Suntem popor sub mâna Lui, Cu trup şi suflet siguri stăm, Dacă nu Lui, atuncea cui, Cântarea noastră să ‘nălţăm?

Upload: catanaemanuela

Post on 03-Jul-2015

126 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Cartea Fara Note

1.Spre slava Ta uniţi

1.Spre slava Ta uniţi, închinare Ţi-aducem, Doamne,Cântăm în cinstea Ta, Dumnezeul creator,Doar Tatălui mărire şi Fiului în veac,Şi-adevăratului Duh Sfânt de viaţă dătător.

2.Spre slava Ta venim! Toată lauda, onoarea, cinsteaAducem lui Hristos, Dumnezeul creator,Şi crucea Lui o ducem în fiecare zi,Doar crucea Lui o înălţăm în vecii vecilor.

3.Spre slava Ta uniţi, din popoare ne strângem astăzi,Şi-n pace tuturor arătăm un singur cer!În duh şi adevăr stăm ‘naintea Ta plecaţi,Oferă-Ţi harul, Te rugăm, acestui neam de fraţi!

4.Spre slava Ta uniţi, Te chemăm, Spirit Sfânt, în toate,Dreptatea lui Hristos să domnească-n lume vrem!Guverne şi popoare, biserică şi neam Să afle iar credinţa dreaptă a lui Avraam!

2.Plecaţi-vă lui Dumnezeu!

1.Plecaţi-vă lui Dumnezeu, Popoare-oriunde vă găsiţi;El ni L-a dat pe Fiul Său,Cunoaşteţi-L şi Îi serviţi!

2.Veniţi ‘nainte-I mulţumind!El ne-a făcut, nu singuri, noiŞi, când umblam noi rătăcind,La turma Lui ne-aduse-apoi.

3.Suntem popor sub mâna Lui,Cu trup şi suflet siguri stăm,Dacă nu Lui, atuncea cui,Cântarea noastră să ‘nălţăm?

4.Cât lumea e cuprinsul Său,Statornic e-n cuvânt şi har!El este-al nostru DumnezeuŞi dragoste fără hotar!

3.Aleluia! Amin!(canon)

Page 2: Cartea Fara Note

Aleluia, Aleluia!Amin, Amin!

4.Dumnezeu e mare!

1.Dumnezeu e mare, vrednic de-adorare,Să-I aducem închinare!Cu puteri divine glasul Său vorbeşteCelui care se smereşte.Cine vine să se-nchinePoate să-L cunoască,Lauda să-I sporească!

2.Dumnezeu e mare, Cel ce zi şi noaptePriveghează peste toate.Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, slavă şi onoruriÎngerii I-aduc în coruri.Doamne-ascultă şi ce-Ţi cântă,Cu nevrednicie,Vocea noastră Ţie!

3.Bucuroşi lăsa-vom cele pieritoareŞi plăceri înjositoare.Voia noastră este să-Ţi dăm totul Ţie,Trup şi suflet pe vecie.Numai Tu ni-eşti de-acu’Dumnezeu şi TatăŞi nădejdea toată!

4.Tu lucrezi în toate, deci tot Tu înclinăFaţa mea spre-a Ta lumină!Cum se-ntoarce floarea, vesel, să primeascăRaza soarelui să crească,Tot aşa, eu aş vrea,Razele-Ţi divineCa să mă lumine!

5.Dragoste divină

1.Dragoste divină, voie dă-mi şi mieCa aşa-n nevrednicieSă privesc în raza-Ţi ce de sus răsare,Încălzind pe orişicare!Buni sau răi, sunt ai Tăi,Nu te uiţi la cine, tuturor faci bine...

2.Aer, mări, uscaturi, oglindesc cu toateUimitoarea-Ţi bunătate!Marea Ta răbdare către toţi se-aratăTot mereu mai minunată!

Page 3: Cartea Fara Note

Unii spun: "La ce bunMulta-ngăduinţă?" - E spre pocăinţă!

3. Pentru-a Ta iubire nu găsim cuvinte,Ea nici nu încape-n minte…Zi cu zi îngădui, laşi nerăzbunateO mulţime de păcate;Tu arăţi către toţiMilă şi iubire fără părtinire!

4.Rareori vreunul a primit vreodatăO răsplată după faptă;Bucuros, Părinte, Tu ierţi pe oricineCând se-ntoarce către Tine!Când strigăm sau oftăm,Inima-Ţi de Tată este-adânc mişcată...

6.Sfânt şi-nfricoşat

1.Sfânt şi-nfricoşat e,Sfânt e Dumnezeu,Sfânt şi-nfricoşat e,Sfânt va fi mereu!El e fără margini,E din veşnicii,Pururea trăieşte,Pururea va fi!

2.Sfânt şi-nfricoşat e,Sfânt e Dumnezeu,Sfânt şi-nfricoşat e,Sfânt va fi mereu!Cel atotputernicEste Domnul meu,Sfânt şi-nfricoşat e,Sfânt e Dumnezeu!

7.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare!

1.Ţi-nalţ, Iehova-n veci cântare,Căci numai Tu eşti veşnic Dumnezeu!Ţi-aduc deplină închinare,Te rog să-mi dai şi astăzi Duhul Tău,Ca-n Numele iubitului Tău Fiu,În rugă şi-n purtări pe plac să-Ţi fiu!

2.La Fiul Tău condu-mă Tată,Ca El la Tine să m-aducă-apoi,Iubirea Ta cea minunatăSă pună-n mine gând şi simţuri noi!

Page 4: Cartea Fara Note

Şi-aşa să gust de-acum odihna TaŞi-n veac de veac să-Ţi cânt Aleluia!

3.Ah, dă-mi, Părinte-acum putereSă preţuiesc Cuvântul Tău divin,Şi totdeauna cu plăcereÎn Duh şi-n adevăr să mă închin,Vreau ca purtat de Spiritul Tău Sfânt,Întreaga veşnicie psalmi să-Ţi cânt!

4.Sunt fericit cât nu se poate:Isus e-al meu la dreapta Ta, în cer,"Da" şi "Amin" în El sunt toate,Oricâte în credinţă-aş vrea să-Ţi cer!O, fericit sunt, şi de-acum, mereu,Cu drag Îţi cânt, puternic Dumnezeu!

8.În cerul ‘nalt, de slavă plin

1.În cerul ‘nalt, de slavă plin,Tronează Dumnezeu;El, mai presus de heruvimi,‘Şi-ntinde cortul Său.

2.Din mii de inimi să ‘nălţămCântare pentru El!E-aşa de drept, e-aşa de bun,Cum altul nu-i la fel.

3.În mila Sa, El ne-a cuprinsÎn planul de salvat;Din fiecare a făcutUn păcătos iertat...

4.Primească slavă ne-ncetatDin partea orişicui!Nu ştim nimic mai minunatDecât iubirea Lui.

5.Şi parcă, tainic, auzim,Dinspre-al veciei val,Un imn ce vom cânta curândLa marea de cristal.

9.Mare eşti Tu, Doamne!

1.Mare eşti Tu, Doamne, sfânt, preaputernic,Dis-de-dimineaţă voios Îţi voi cânta!Plin de îndurare, de-nchinare vrednic,Domn peste toate, veşnic Tu vei sta!

Page 5: Cartea Fara Note

2.Mare eşti Tu, Doamne, plin de lumină,Îngerii Te-adoră şi-Ţi cântă zi de zi!Mii şi zeci de mii doar Ţie Ţi se-nchinăCelui ce-ai fost şi-n veac de veac vei fi!

3.Mare eşti Tu, Doamne, mai sus de zare,Ochi de om nu poate mărirea Ta privi!Plin eşti de iubire, n-ai asemănare,Domn preacurat ce-n totul poţi iubi!

10.Numele Tău minunat

1.Numele Tău minunat,Nume-al măririi cereşti,Pace în inima mea a lăsat;Pace deplină,În suflet luminăŞi viaţă a vieţii îmi eşti.

2.Chiar când e ceru-nnoratSuie spre-albastru un dor,Numele Tău cel preasfânt e ‘nălţat;Flori să răsară Prin veşnica ţarăA gândului meu călător.

3.Clipă de clipă aşteptZiua când toţi vor striga:"Vrednic e Cel ce-a sosit ca-Mpărat!Slavă, mărire, Doar Lui se cuvineŞi astăzi şi-n veci, osana!"

11.Preasfinte Creator!

1.Preasfinte Creator,Ce viaţa zămisleşti,(:Tu eşti izvorul dătătorDe bunuri pământeşti.:)

2.De mâna Ta făcut,Tu viaţa încă-mi ţii;(:Întotdeauna Ţi-a plăcutPărinte bun să-mi fii.:)

3.Revarsă-Ţi mila Ta,Greşelile să-mi ierţi,(:Prin Spiritul Tău purureaLa Tine să mă-ndrepţi!:)

Page 6: Cartea Fara Note

12.Ce mare este Dumnezeu!

1.Ce mare este Dumnezeu Şi cât de necuprins!Mai sus de cer e tronul Său,De dragoste aprins.

2.În faţa Tatălui cerescFii vesel şi senin,Căci norii care te-ngrozescCu ploi de har sunt plini!

3.Prin ochii necredinţei, orbi,Nimic nu poţi s-aduni,Doar prin credinţă poţi să sorbiCereştile minuni!

4.Nu-L judeca pe DumnezeuPrin simţuri omeneşti,Căci mult mai sus e planul SăuŞi faptele-I cereşti!

5.Priviţi cum se-mplinesc acumAtâtea profeţii!E-amar al pribegiei drum,Dar vine marea zi!

13.Domnul e bun

1.Domnul e bun,Domnul e bun,O, cât de buneste Dumnezeu!

2.Pe braţul Său,Pe braţul Său,Mă poartă-n veciBunul Dumnezeu.

3.Cât mai trăiesc,Cât mai trăiesc,Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu.

4.Fie slăvit,Fie slăvit,Veşnic slăvitFie Dumnezeu!

Page 7: Cartea Fara Note

14.Binecuvântă pe Domnul!

Refren:Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă-al Său NumeŞi nu uita niciodată cum S-a jertfit pentru lume!Slavă, laudă Lui, laudă suflete-ntruna,Cântă, suflete-al meu, binecuvântă-L mereu!

1.El a plătit pentru-al tău păcat,Cu sânge sfânt vina ţi-a spălat,Pune-I în cale covor de-osanaleŞi cântecul inimii tale! – Refren:

2.Te-a-ncununat bunătatea Sa,Ţi-a risipit suferinţa grea,Pune-I în cale covor de petale Din florile dragostei tale! – Refren:

3.Aripi de vultur ţi-a dat să zbori,Ţi-a luminat anii trecători,Pune-I în cale psaltiri şi chimvaleŞi cântă-durările Sale! – Refren:

15.Când cerul nu era făcut

1.Când cerul nu era făcut,Când munţii nici nu s-au născut,Stăteai demult pe tronul Tău:Din veşnicii eşti Dumnezeu!

2.Oricâte mii de ani ar fi,La Tine nu-s decât o zi...Tu ştii cărarea tuturor:Trecut, prezent şi viitor!

3. Suntem pribegi şi călători,Plutind ca norii trecători,Dar, cât suflare ne vei da,Pe Tine Te vom adora!

4.Învaţă-ne să preţuimComoara clipei ce-o trăim!Al vieţii noastre Domn să fiiŞi să-Ţi slujim în veşnicii!

16.Cântaţi mărire-n cor!

1.Cântaţi mărire-n cor, Hristos e Împărat,El este Domnul nostru, Domnul adorat!

Page 8: Cartea Fara Note

Cu mulţumiriAzi glasul vostru înălţaţi, să-L lăudaţi!

2.În lumi de nepătruns se-aude ne-ncetatAcelaşi cântec, plin de slavă, minunat!Oştiri cereştiPe Dumnezeu Îl preamăresc şi-I mulţumesc!

3.Cântaţi domnia Lui, e fără de sfârşit!Pe tronul slavei Sale stă nebiruit!Cu îngeri miiIubirea Lui s-o proclamaţi şi să-I cântaţi!

17.Doamne sfinte, Te mărim!

1.Doamne, sfinte, Te mărim!De puterea Ta măiastrăPovestesc când le privim,Stelele din bolta-albastră;Tu, ce haru-Ţi spre noi pleci,Neschimbat rămâi în veci!

2.Tot ce poartă slava Ta,Îngerii în mii de cete,Adunaţi spre a-Ţi cânta,Nu-ncetează să repete:“Sfânt e peste toate-n totDumnezeul Savaot!”

3.Dar mai scumpă decât totŢi-este slaba mea cântareCe-o înalţ, aşa cum pot,În această adunare;Numai noi ştim a cânta:“Mare e iubirea Ta!”

18.Iehova-i din veac

1.Iehova-i din veac pe-al gloriei tron!Măriţi-L pe El, ca Rege şi Domn!În faptele voastre şi-n glasul oricuiSă fie dreptatea şi dragostea Lui!

2.El poate din nori să-Şi facă buni soli,Din flăcări şi vânt - umili slujitori!În slava luminii, hotar netrecut,El are sălaşul, de nimeni văzut!

3.Nimic nu-i în cer, nimic pe pământ,Decât poruncit de glasul Său sfânt!

Page 9: Cartea Fara Note

În planul Său mare El schimbă pe regi,Să-I daţi închinare, popoare întregi!

4.Zidiri şi făpturi cumva de-ar pieriŞi munţi în adânc, sub mări de-ar fugi,Iehova rămâne pe-al gloriei tron,Mărit în vecie, ca Rege şi Domn!

19.Laudă, suflete, pe Domnul!

1.Laudă, suflete, pe DomnulPentru bunătatea Sa!El te ţine cu-ndurare,Niciodată nu uita!Aleluia, Aleluia,Domnul e la dreapta ta!

2.Laudă, suflete, pe DomnulCând porneşte-al mării vânt!El va linişti furtunaDe rosteşte un cuvânt!Aleluia, Aleluia!Şi e pace pe pământ!

3.Laudă, suflete, pe DomnulÎntuneric cât ar fi!..Zorii zilei, plini de slavă,În curând se vor ivi!Aleluia, Aleluia!Şi în veci cu El vei fi!

20.Slavă, slavă!

1.Slavă, slavă, slavă şi cinste de-a pururiSe cuvine Celui ce ne-a salvat!Tresăltaţi în cântece de bucurie,Lăudaţi-I Numele minunat!Ca un bun Păstor pe toţi ai Săi conduce,Cu toiagu-i mângâie ne-ncetat.

Refren:Preamăriţi-I dragostea Sa fără pată,Slavă, slavă Celui ce ne-a salvat!

2.Slavă, slavă, slavă şi cinste de-a pururiCelui ce pe Golgota S-a jertfit!Cei salvaţi în veci Îi aduc osanale,Căci din moarte Domnul i-a mântuit.Tari în adevăr, mergem cântând pe caleCu Isus, Păstorul cel minunat.

Page 10: Cartea Fara Note

3.Slavă, slavă, slavă şi cinste de-a pururi,Aclamaţi pe-Acest mare-nvingător!Cel ce este Rege în toată zidireaSă domnească-n inima tuturor!Vezi, pe albul nor, gloria Lui regească,El e-al nostru Preot şi Împărat!

21.Un imn de slavă

1.Un imn de slavă vreau să-Ţi cânt,Prin el să Te mărescŞi tuturor, pe-acest pământ,Eu vreau să Te vestesc!

2.Tu eşti izvor de bucuriiŞi binecuvântări!Tot Tu să fii şi-n veşniciiA’ noastre desfătări.

3.Tu ne trimiţi, chiar şi-n nevoi,Eterne mângâieri...De-aceea ne supunem noiPreasfintei Tale vreri!

22.Măriţi pe Domnul!

1.Măriţi pe Domnul căci El peste regi este Rege!El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege…Vă adunaţi, trâmbiţi şi harpe luaţi,În Israel asta-i lege!

2.Măriţi pe Domnul, El e care totul conduce!El ca pe aripi de vultur v-a dus şi vă duce…El v-a ţinut, pentru c-aşa I-a plăcut…Spre voi El faţa-Şi străluce.

3.Măriţi pe Domnul, El corp vă zidi de minune,El sănătate vă dă, El vă dă-nţelepciuneŞi, din păcat, de câte ori v-a salvat?Cine-ar putea oare spune?

4.Măriţi pe Domnul, El este iubirea cea mareDe care nimeni a ne despărţi nu e-n stare!Când Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său,Ce scumpi Îi suntem noi oare!…

5.Măriţi pe Domnul prin imnuri cu voce curată!Cât ne-a iubit de mult oare-om pricepe vreodată?…Tată, dorim şi-acum şi-n veac să mărim

Page 11: Cartea Fara Note

Dragostea Ta minunată!

23.Măriţi din suflet, măriţi pe Domnul!

1.Măriţi din suflet, măriţi pe Domnul,Vrem să-L mărim cât vom trăi!Cât încă moartea n-aduce somnul,Pe Domnu-ntruna-L vom mări!El e al lumii CreatorŞi Domn atotstăpânitor.Aleluia, Aleluia, mărire Lui, mărire Lui!

2.Ferice-acela, ferice foarteCe, ca şi Iacov credincios,De rugăciune nu se desparte,Ci speră în Isus Hristos!De crezi în Domnul, braţul SăuTe scapă sigur de-orice rău.Aleluia, Aleluia, mărire Lui, mărire Lui!

3.Măriţi cu toţii înaltul NumeAl Celui ce face minuni!Orice făptură din astă lumeProsterne-se cu-nchinăciuni!Copii ai Lui, măriţi cântândPe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt!Aleluia, Aleluia, mărire Lui, mărire Lui!

24.Măriţi pe Isus prin cântare

1.Mãriţi pe Isus prin cântare,Slăviţi-L cu toţii în cor,Cântaţi toţi iubirea-I cea mareŞi braţul cel sfânt, salvator!

Refren:Cântaţi, ‘nălţaţi,Cântaţi acest Nume frumos!Cântaţi, ‘nălţaţi,‘Nălţaţi Numele lui Hristos!

2.Suntem toţi zidiţi de-a Sa mână,Tot El ne-a ales ca popor,La apa vieţii ne mânăIsus, bunul nostru Păstor.

3.Cu toţi să-I cântăm iar şi iar,Căci El pentru noi suferiCa, prin astă viaţă amară,Să trecem cu El zi de zi!

Page 12: Cartea Fara Note

4.Cântaţi iarăşi cu bucurie,Să tremure sala-n cântatCa lumea întreagă să ştie:Isus ne-a iubit, ne-a salvat!

5.O, Doamne, primeşte cântarea,Ce veseli noi toţi Ţi-o ‘nălţăm,Tu singur, doar Tu ni-eşti scăparea,În Tine de-acum noi sperăm!

25.Voi, credincioşi, veniţi!

1.Voi, credincioşi, veniţi! Aleluia, amin!Pe Domnul preamăriţi! Aleluia, amin!La Tronul Său cel sfânt,Cu dor de-al Său Cuvânt,V-apropiaţi, cântând! Aleluia, amin!

2.Creştini, vă ridicaţi! Aleluia, amin!Spre slava Lui cântaţi! Aleluia, amin!Isus e Salvator,Domn al oştirilorŞi Frate iubitor! Aleluia, amin!

3.Celui ce ne-a iubit, Aleluia, amin!Un cântec nesfârşit! Aleluia, amin!Până Îl vom vedea,Nicicând nu vom tăcea,Cânta-vom crucea Sa! Aleluia, amin!

26.Ne plecăm în adorare

1.Ne plecăm în adorare, cu tot cerul ne-nchinămŞi-n credinţă, fiecare inima ne-o consacrăm.Lui Hristos ne dăm cu totul, să lucreze El în noiLegea-mpărăţiei Sale şi păcatului război!

2.Vrednic este Domnul nostru să primească gloria,Vrednic este Mielul care ne-a salvat prin Golgota!Îngeri, heruvimi şi oameni să-I dea slavă-n veşniciiCelui care umple lumea de cântări şi bucurii!

3.Îi jurăm pe veci credinţă Celui care ne-a iubitŞi cununi de biruinţă pentru noi a împletit.În curând Hristos Se-arată, mântuirea-i la un pas,Azi suntem de cer aproape; ţie, lume, bun rămas!

4.N-avem altă fericire, doar pe Hrist vom lăuda!Aleluia, El ni-e Domnul, noi suntem oştirea Sa!

Page 13: Cartea Fara Note

Pe Hristos în libertate sau pe ruguri vom sluji!Doar a Lui să fie slava astăzi şi în veşnicii!

5.Vrednic, vrednic, vrednic este Mielul care-a fost junghiatSă primească slava, cinstea de a toate Împărat!Lumea cu-ale ei va trece, Dumnezeu va triumfa!Niciodată slava crucii lui Hristos nu va-nceta!

27.Osanale, Aleluia

1.Osanale, Aleluia,Pe Cel sfânt să-L lăudaţi,Căci, prin marea-I bunătate,Azi putem să fim salvaţi!Pentru-a Lui credincioşie,Pentru îndurarea Sa,Lăudat în veci să fie!Aleluia, Osana!

28.Osana! Osana!

1.Osana! Osana! Cântă îngerii în cor,Preamărind pe Creator:Osana! Osana! Osana!

2. Osana! Osana! Mântuiţii cântã Lui,Cântă harul Domnului:Osana! Osana! Osana!

3. Osana! Osana! Chiar cei răi se vor plecaPreamărind dreptatea Sa:Osana! Osana! Osana!

4. Osana! Osana! Cântă ceruri şi pământPentru slava Celui sfânt:Osana! Osana! Osana!

29.Daţi slavă!(canon)Daţi slavă, mărire doar Domnului!Cinste şi glorie Celui din ceruri!El ne-a zidit, tot El ne-a mântuit!

30.Pentru tot ce ai creat

1.Pentru tot ce ai creat,

Page 14: Cartea Fara Note

Cer, pământ şi mare,Pentru viaţa ce ne-ai dat S-o trăim sub soare,Doamne, preamărit să fiiDe ai Tăi iubiţi copii!Veşnică-nchinare!

2.Pentru-al nostru scump cămin,Plin de voioşie,Pentru pacea lui ce-o ştimÎncă din pruncie,Pentru ziua de Sabat Şi odihna ce ne-ai dat,Slavă-n veşnicie!

3.Pentru Fiul Tău trimis,În a noastră fire,Pentru Cel ce ne-a deschis Drum de mântuire,Doamne, preamărit să fii!Aleluia-n veşnicii Pentru-a Ta iubire!

31.Prin imnuri sfinte

1.Prin imnuri sfinte, ne-ncetat,Slăviţi pe Dumnezeu,Ce desfăşoară, minunat,Al vieţii curcubeu!

2.Câmpiile, prin ploaia Lui,Aduc un rod bogat.Cu iarbă fruntea munteluiTot El a-ncununat.

3.El dă zăpadă şi îngheţDoar prin Cuvântul Său;El umileşte pe semeţŞi mustră pe cel rău.

4.El pune mugurii pe ram,Ca binecuvântări;El vânt de har ne-aduce-n geam,Spre veşnice chemări!

5.Pământ şi stele, necurmat,Ascultă-al Său Cuvânt.Prin cântec viu şi nepătatSlăviţi-L pe Cel sfânt!

Page 15: Cartea Fara Note

32.Să-L lăudăm pe Dumnezeu!

1.Să-L lăudăm pe DumnezeuŞi harul Său divin,Căci El ne poartă-n carul SăuDe biruinţe plin!

2.Să-L lăudăm cu toţi acumÎn rugă şi-n cântări,Căci Domnul ne croieşte drumPrin valuri de-ncercări!

3.El poartă pe al Său poporPe asprele cărări Şi-l înconjoară, iubitor,Cu binecuvântări.

4.În faţa Lui duşmanii tac,Iar noi suntem ai Lui.Nespus de mare e în veacIubirea Domnului!

33.Ca Domnu-n lume(canon)Ca Domnu-n lume Un altul nu-i,Slavă şi glorieDaţi-I doar Lui!

34.Spre Cel din slăvi

1.Spre Cel din slăvi înalţ a mea cântare,Spre-al meu Părinte bun şi iubitor,Căci El a pus pământului hotare Şi pe Isus mi-a dat ca Salvator!

Refren:De-aceea-Ţi cânt, divin Mântuitor:Ce mare eşti! Ce mare eşti!Tu eşti al meu Părinte iubitor!Ce mare eşti! Ce mare eşti!

2.Când mă zbăteam şi nu găseam salvare,Când totul se pierdea-n întunecimiŞi, când cel rău cerca să mă doboare,M-a întărit Isus, din înălţimi!

3.Lumina Sa din slăvile senineMi-a răsărit pe drumul spre Calvar...Aici S-a dat ca jertfă pentru mine

Page 16: Cartea Fara Note

Şi mi-a adus iertarea Lui în dar.

4.Când va veni în ziua Lui cea mareMă va lua în slăvile cereşti;De-abia aştept să strig cu voce tare:„Isuse-al meu, ce bun şi mare eşti!”

35.Tată ceresc, ce mult am vrea

1. Tată ceresc, ce mult am vreaSă-Ţi înţelegem dragostea,Ea se întinde-n infinit,Din răsărit în asfinţit...

2.Veche de când nu ştim a fiŞi totuşi nouă-n orice zi,În ciuda urii omeneşti,Tu tot mai mult Te dăruieşti...

3.Îţi mulţumim c-ai dăruit,Pe Fiul Tău cel preaiubit,Ca să-Ţi cunoaştem dragosteaŞi să trăim prin jertfa Sa.

4.Să izvorască în şuvoiDragostea Domnului şi-n noi,Să fim lumină orişicuiŞi mesageri ai cerului!

36.Slavă, slavă Celui sfânt!

1.Slavă, slavă Celui sfânt,Doar în El mă-ncred oricând!Lângă dreapta Lui m-ascundŞi furtuna El o ceartă…Mare este Domnul meuCând mă scapă de-orice rău,Mare e-n locaşul SăuŞi mai mare e când iartă!...

2.Glasul Lui răsună-n cer,Are-n grijă munţi şi mări,Al iubirii Lui misterSe adună-n osanale.El veghează-n mersul lor, Păsări, galaxii şi nori,Dar mai mult Îi este dorDe făptura mâinii Sale.

3.Lângă tronul Celui sfânt,

Page 17: Cartea Fara Note

Preamărind al Său Cuvânt,Îngeri mii aud cântând,Pacea serii când se lasă...Nimeni însă n-a cântat,Pe pământ şi-n cerul ‘nalt,Ca un păcătos salvat,O cântare mai frumoasă...

37.Slăviţi pe Domnul!

1.Slăviţi pe Domnul! Lui cântaţi mărire,Pământ şi ceruri, pline de uimire!În tot ce face nu e nici grăbire,Nici zăbovire!

2.Veniţi la Domnul, neamuri şi popoare!În suferinţă El dă vindecare!El ne primeşte azi, cu îndurare,Pe fiecare!

3.La tronul milei e speranţa toatăCă vina noastră poate fi iertată!O, ce frumoasă-i dragostea de Tată,Nemăsurată!

4.Lumina lumii să ne însoţească,Să învăţăm, azi, limba îngerească!Cuvântul, plin de dragoste cerească,Să se-mplinească!

5.La Cel puternic totu-i cu putinţă!Trăim prin har şi mergem prin credinţă!El împlineşte orice trebuinţă,Spre biruinţă!

38.Te-adorăm cu bucurie

1.Te-adorăm cu bucurie,Domn al slavei, plin de har,Ne deschidem astăzi Ţie,Flori sub raza de Ta de jar;Libertate şi iubire,Siguranţă ne-ai adus,Dătător de nemurireŞi Sabat fără apus!

2.Faptele iubirii Tale,Fericite-Ţi cântă-n vers,Flori şi stele, deal şi vale,Sfinţi şi-ntregul univers...

Page 18: Cartea Fara Note

Păsări, codri, nor şi fulger,Toate cântă slava Ta;Un cuvânt de-al Tău ajunge Să ne-aprindă inima!

3.Tu dai pace şi iertare,Râu de binecuvântări,Viaţă-n veci şi sărbătoare,Sfânt repaus în cântări...Tu ni-eşti Tată, Hrist ni-e Frate,Toţi suntem ai Tăi copii,Preaiubirea Ta, în toate,Ne dă sfinte bucurii...

39.Slavă azi şi-n veşnicie

1.Slavă azi şi-n veşnicieNoi Ţi-aducem, Tată sfânt,Pentru marea bogăţie,Dată astăzi prin Cuvânt!Ne-a dat viaţă, fericireŞi lumina vieţii noiŞi ne-ai dat spre mântuireŞi tot cerul, pentru noi!

2.Cinste azi şi-n veşnicieNoi Ţi-aducem, scump Isus,Pentru marea bucurie,Pentru tot ce ne-ai adus!Tu, prin jertfa vieţii Tale,Ne-ai salvat, ne-ai mântuit,De aceea, osanale Îţi aducem, Miel iubit!

40.Lăudaţi pe Domnul slavei!

1.Lăudaţi pe Domnul slavei,Domn al harului divin,El a fost vestit de veacuri,Al Său Nume Îl cinstim.Prin a Sa iubire mare,Ne-a creat, ai Săi să fim,Azi, cu ceru-n adorare,Ne-nchinăm şi-L preamărim.

2. Lăudaţi pe Domnul slavei,Cel ce ne-a răscumpărat!El ne-a dat veşminte albeŞi un nume minunat.El e Mielul cel de jertfă,

Page 19: Cartea Fara Note

Moartea Lui ne-a mântuit, El, lumina vieţii noastre,Fie-n veci de noi slăvit!

3.Ridicaţi-vă privirea:Sfântă-i Maiestatea Sa, Galaxii de îngeri cântă,Noi cu ei Îi vom cânta!Înspre ceruri tot aleargăVoci şi strigăte de dor:Te-aşteptăm, o, Domn al slavei,Vino, Domn al domnilor!

41.Mărire Ţie, Doamne sfânt!

1.Mărire Ţie, Doamne sfânt, că cerul ai creatŞi viaţă Tu ai pus în noi şi-al Tău chip minunat;Deci să slăvim şi să ‘nălţăm pe-al lumii Creator:El e lumina din vecii, El e Mântuitor!

2.Mărire Ţie, Doamne sfânt, noi Ţie ne-nchinăm!Tu ai creat acest pământ, în veci Te lăudăm!Şi stele sus, pe cer, sclipind, cu mâna Ta le-ai pus,Tot ce-ai făcut e-aşa sublim, Te admirăm nespus!

3.Mărire Ţie, Doamne sfânt, căci eşti din veşnicii!Izvoare, stânci, chiar tot ce e, pe nume Tu le ştii;Şi-ai aşezat pe Golgota o cruce pentru noi,Iubirea Ta ne-a cucerit, suntem pe veci ai Tăi!

42.Cu slava Ta, Părinte sfânt

1. Cu slava Ta, Părinte sfânt,Îmbraci întreaga lume,Tot ce-ai creat pe-acest pământCunoaşte al Tău Nume!Slăvit să fii, Isus Hristos,Căci tot ce faci e-aşa frumosŞi toate-s foarte bune. 2. Tu, Doamne, eşti Cel ce-ngrijeştiDe timpuri roditoare,Sămânţa pe ogor o creştiŞi pui lumină-n soare...O, câte mari minuni de harLa fiecare pas răsar!Ţi-aducem închinare! 3. Să fii de-a pururi proslăvit,Stăpân şi Domn şi Tată

Page 20: Cartea Fara Note

Şi adorat în infinitDe-a Ta zidire, toată!Să-Ţi cânte Numele slăvitŞi păcătosul mântuit,Cu inima curată!

43.Mulţumiţi lui Dumnezeu!

1.Mulţumiţi lui Dumnezeu că bun e,Suflete, tresaltă vesel, deci!Grijile le-azvârle, cântă, spune:(:Bunătatea Lui durează-n veci!:)

2.Israel, aleasă moştenire,Prin pustiu cu Domnul poţi să treciŞi să cânţi săltând de fericire:(:Bunătatea Lui durează-n veci!:)

3.Prin credinţă mergem înainte,Viaţa e-n Isus, nu-n forme reci;Preamăriţi pe singurul Părinte,(:Bunătatea Lui durează-n veci!:)

4.De te temi de Domnu-oricând, oriunde,Dacă numai Lui supus, te pleci,Orice-ar zice Satan, tu răspunde:(:Bunătatea Lui durează-n veci!:)

44.Tată iubit, Te-adorăm!

1.Tată iubit, Te-adorăm cu bucurie,Tot pământul cântă slava Ta!De iubirea Ta cântă inima,Veşnic vom cânta mărirea Ta!

2.Scumpe Isus, Te-adorăm cu bucurie,Tot pământul cântă jertfa Ta!Lângă crucea Ta cântă inima,Veşnic vom cânta iubirea Ta!

3.O, Spirit Sfânt, Te-adorăm cu bucurie,Tot pământul cântă mila Ta!Pentru pacea Ta cântă inima,Veşnic vom cânta-ndurarea Ta!

45.Mărim pe Cel sfânt!

1.Mărim pe Cel sfânt,Căci pe Fiul ne-a dat,De-a murit pentru noi

Page 21: Cartea Fara Note

Şi ca Domn a-nviat!

Refren:Aleluia-I dăm mărire!Aleluia! Amin!Aleluia-I dăm mărire!Să fie mărit!

2.Pe Tatăl mărimPentru Spiritul Sfânt!Spre Isus şi spre cerEl ne-ndreaptă-orice gând.

3.Mărire-nchinăriPentru veci Ţi-am jertfit,Ţie, blândule Miel,Căci Tu ne-ai mântuit!

46.Sfinte Părinte, rămâi între noi!

1.Sfinte Părinte, rămâi între noi!Dragostea Ta ne e scut în nevoi;Plin de iubire, plin de rodire,Tată, rămâi cu-al Tău har între noi!

2.Doamne Isuse, rămâi între noi!Pacea Ta sfântă ne-ajută-n nevoi;Plin de-ndurare, plin de răbdare,Doamne, să laşi pacea Ta între noi!

3.Spirit Preasfânt, să rămâi între noi!Tu ne-ntăreşti în atâtea nevoi!Plin de putere şi mângâiere,Spirit Preasfânt, să domneşti între noi!

47.Slăvim pe Dumnezeu

1.Slăvim pe Dumnezeu, Părintele sfânt!Slăvim pe Isus, Mielul nostru cel blând!Slăvim şi preamărim pe Spiritul Sfânt,Izvor de-ndurare şi har pe pământ! Amin!

48.Măriţi pe Domnul ne-ncetat!

1.Măriţi pe Domnul ne-ncetatCă El ne-a binecuvântat!Măriţi, voi, ceruri şi pământ,Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Amin!

49.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!

Page 22: Cartea Fara Note

(canon)1.Slavă şi glorie lui Dumnezeu!Toată suflarea să-I cânte mereu:Slavă, slavă lui Dumnezeu!2. Slavă şi glorie lui Dumnezeu!Toţi copilaşii să-I cânte mereu:Slavă, slavă lui Dumnezeu!3. Slavă şi glorie lui Dumnezeu!Tot tineretul să-I cânte mereu:Slavă, slavă lui Dumnezeu!

50.Fii lăudat, Isus Hristos!

1.Fii lăudat, Isus Hristos,Speranţa celui păcătos!Tu, prin sfânt sângele-Ţi vărsat,Viaţă veşnică ne-ai dat.

2.Şi Tatăl fie preamărit,Că nouă ni Te-a dăruitSă porţi Tu vina tuturorŞi să ne fii Mântuitor!

3.Mărire Spiritului SfântCare dintr-ale Tale luând,Spre Tine El ne-a îndrumat,Ca să-Ţi servim cu-adevărat!

4.Mărire Tatălui din cer,Căci ştiu în cine cred şi sper:Eu, omul slab şi păcătos,Mă-ncred în harul lui Hristos!

51.Doar Dumnezeu va fi mărit

1.Doar Dumnezeu va fi măritŞi dragostea-I divină,Căci de-orice rău ne-a izbăvit,Mereu ne-a fost lumină!Curând al păcii Sale sfatSe va-mplini-n chip minunat;Tresalte câţi suspină!

2.Isuse, Tu, Întâi născutŞi Domn pe-ntreaga fire,Mântuitor care-ai făcutA noastră ispăşire,Ne-ascultă astăzi în nevoi,Tu, Cel mai mare-ntre eroi,Şi-a noastră mântuire!

Page 23: Cartea Fara Note

3.O, Spirit Sfânt, Tu, dar ceresc,În orice încercare,Rămâi cu noi când norii crescŞi dă-ne-mbărbătare!Îmbracă-ne cu-al Tău CuvântSă împlinim pe-acest pământLucrarea Ta cea mare!

52.Să fie harul Domnului Hristos…

Să fie harul Domnului HristosŞi iubirea TatăluiŞi-mpărtăşirea Duhului PreasfântCu noi cu toţi,Acum şi pururi.Amin!

53.Să-L lăudăm!

1.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Dumnezeu! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Marea Sa iubire, Plină de jertfire, Ne scapă de pieire. Măriţi pe Dumnezeu!

2.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Fiul Său! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia! Jertfa Lui pe cruce Pace ne aduce, La Tatăl ne conduce. Măriţi pe Fiul Său!

3.Să-L lăudăm, să-L cinstim, Să-L preamărim pe Duhul Sfânt! Să-L lăudăm, să-I cântăm, Să-L înălţăm, Aleluia!El dă mângâiere, El ne dă putere, Ne scapă de cădere. Măriţi pe Duhul Sfânt!

54.Măriţi pe Dumnezeu!

Page 24: Cartea Fara Note

1.Măriţi pe Dumnezeu,Voi, neamuri şi popoare, Slăviţi-L prin cântări,Întreagă adunare,Căci El ne-a ocrotitDe groaznicul duşman,Prin Fiul Său iubitNe-a scos la bun liman!

2.Părinte-n veci bogatÎn fapte de-ndurare,Povara ne-a luat,Ne-a dăruit salvare!Când, pe cărări pustii,Umblam fără Hristos,Prin Fiul Său iubitEl din păcat ne-a scos.

3.Pe Dumnezeu măriţi,Pe Tatăl şi pe Fiul!Cu suflul gurii LorÎnveselesc pustiul.Şi Spiritul cel Sfânt,Cel care ne-a iubit,Prin viaţă şi prin cântSă fie preamărit!

55.Slăvesc pe Dumnezeu

1.Slăvesc pe Dumnezeu, pe marele "Eu Sunt",Pe Cel ce a zidit şi ceruri şi pământ!Eu am iubirea Lui, aceeaşi neam de neam,Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam!

2.Slăvesc pe Dumnezeu cel tare în cuvânt,De care-ascultă cerul tot şi-ntreg pământ!Eu sunt în mâna Lui, al Lui e tot ce am,Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam!

3.Slăvesc pe Dumnezeu, slăvesc pe Fiul Său,Prin Duhul Său cel Sfânt mă scapă de cel rău,Căci Domnul m-a iubit pe când vrăjmaş I-eram,Slăvesc pe Domnul cel iubit de Abraam!

4.Spre cerul înstelat privirea ne-ndreptămŞi, prin credinţă, stele iarăşi numărăm...Iehova ne va da un loc în Canaan,Căci El rămâne credincios lui Abraam...

56.Eu cred

Page 25: Cartea Fara Note

1.Eu cred într-Unul Dumnezeu,Puternic, nevăzut;Tatăl tuturor, veşnic Creator,După chipul Său ne-a făcut!

2.Eu cred într-Unul Domn Hristos,Fiu al lui Dumnezeu,Cel neprihănit, pentru noi jertfit!...Cât de mare e harul Său!

3.Eu cred că El a înviat Şi-n ceruri S-a ‘nălţat!Stă în Sanctuar, mijlocind cu har,Mare Preot sfânt, nepătat!

4.Eu cred în Duhul cel PreasfântCe Domnul L-a trimisCa să fim curaţi, să slujim pe fraţi,Să vestim ce El a promis!

5.Eu cred că Domnul vine iar,Cei morţi vor învia!El ne-a pregătit un cămin slăvit,Unde va domni pacea Sa.

57.Cred într-Unul Dumnezeu

1.Cred într-Unul Dumnezeu,Tată bun şi drept mereu,Cel a toate creator,Plin de har mântuitor.

2.Cred în Fiul Său, Hristos,Steag de luptă luminos,El, Cuvântul întrupat,Peste Golgota ‘nălţat.

3.Cred în Duhul Sfânt, chematDumnezeu adevărat,Ce-mi îndreaptă pasul răuŞi mă poartă-n carul Său.

4.Cred că ziua de SabatLege sfântă-i de urmat,Cred Cuvântul cum stă scrisŞi am cerul tot deschis.

5.Cred în pilda ce mi-a dat,În Hristos m-am botezat

Page 26: Cartea Fara Note

Şi aştept venirea LuiDin înaltul cerului.

58.Vreau glasul să-mi înalţ voios!

1.Vreau glasul să-mi înalţ voios,Acum e timpul priincios!Pe Dumnezeu vreau să-L măresc,Cu laude să-I mulţumesc.

2.Lui cântă oştile cereştiFrumoase versuri îngereşti,Cu „sfânt”, „sfânt” veşnic lăudândPe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

3.Prin Tine mântuit eu sunt,Tu mă faci vesel ca să-Ţi cânt;Din ‘naltul Tău ceresc altarBinecuvântă-ne cu har!

4.Plineşte ce-ai făgăduitŞi fii cu noi pân’ la sfârşit,Cântarea noastră s-o primeştiŞi să ne-ndrepţi pe căi cereşti!

59.Nimeni ca Tine

1.Nimeni ca Tine, Doamne Isuse,Tu, Fiu de om şi Dumnezeu!Eşti Creatorul, eşti Salvatorul,Domn peste toate şi mereu!

2.Râuri şi mare, munţii din zare,Cu-a lor splendoare ne răsar!Dar nu ştim spune câtă minuneAscunde, Doamne, al Tău har!

3.Zori fără pată, noaptea-nstelată,Oricât frumos ne-ar arăta,Sunt oglindire de-a Ta mărire,Sunt raze din lumina Ta!

4.Orice făptură poate să spună,Spre răstignire de-ar privi:Nimeni ca Tine, Doamne Isuse,N-a fost şi nici nu va mai fi!

60.O, vino, scump Isuse!

1.O, vino, scump Isuse

Page 27: Cartea Fara Note

Şi umple-mi inima,Şi gândul meu spre TineÎn veci se va ‘nălţa! Refren:‘Naintea slavei TaleÎmi plec fiinţa mea,Căci Tu eşti Creatorul,Iar eu, zidirea Ta! 2.Tot lucrul mâinii TaleE-aşa de minunatŞi vrednic al Tău NumeSă fie înălţat! 3.În Tine-i plinătatea De om şi Dumnezeu,De-aceea, cu tot cerul,Genunchii-mi plec şi eu!

61.Eu am un loc ce-mi place mult

1.Eu am un loc ce-mi place mult: Chiar lângă Legea Sa!Dreptatea ei s-o împlinesc,Mă oglindesc în ea...Isus e Creatorul, iar cel creat sunt euŞi locul care-mi place e lângă El, mereu!

2.Eu am un loc ce-mi place mult:Chiar lângă crucea Lui,Iubire câtă am primitSă răspândesc oricui...Isus e Salvatorul, iar cel salvat sunt euŞi locul care-mi place e lângă El, mereu!

3.Eu am un loc ce-mi place mult:Chiar lângă tronul Său,Mărirea toată să I-o dau,Ferit de orice rău...Isus este coroana, o stea în ea sunt euŞi locul care-mi place e lângă El, mereu!

62.Vrem să-L încoronăm!

1.Vrem să-L încoronăm pe Mielul Salvator,Coroane multe s-adunăm cu glas triumfător!O, suflete al meu, ‘naintea Lui să vii,Salută-L azi ca Rege-al tău şi Domn pe veşnicii!

Page 28: Cartea Fara Note

2.Vrem să-L încoronăm pe Cel ce ne-a salvat,Pe Cel ce, prin iubirea Sa, în palme ne-a săpat...Nici îngerii de sus nu pot privi la El,Căci marea slavă-a lui Isus e jertfa Lui de Miel!

3.Vrem să-L încoronăm ca Rege peste zări,Pe tot pământul să schimbăm războaiele-n cântări!Nu are-n veac sfârşit Împărăţia Sa,Sub paşii Lui vor răsări flori vii de osana!

63.Hristos e Cel ce va domni!

1.Hristos e Cel ce va domni!Voi, îngeri, vă-nchinaţi!(:Veniţi, popoare, mii şi mii,Pe Domnu-ncoronaţi!:)

2.El este uns din veşnicii,Stăpân pe-al slavei tron!(:Veniţi, răscumpăraţii LuiŞi-L înălţaţi ca Domn! :)

3.Şi orice neam, orice popor,Oriunde vă aflaţi,(:El este Domnul domnilor,Mărirea Lui cântaţi! :)

4.Hristos e Cel ce va domni,S-o ştie orice om!(:Şi-n veci de veci, doar El va fiÎncoronat ca Domn! :)

64.Mai sus decât înalţii munţi

1.Mai sus decât înalţii munţi pe care i-a creat,Mai nepătruns ca un ocean, şi mai înfricoşat,El ţine lumea-n palma Lui şi râde de cel rău!Acelaşi azi şi-n veşnicii e-al nostru Dumnezeu!

2.Slăvit e-al nostru Creator, puternic, nevăzut!El a rostit doar un cuvânt şi toate s-au făcut!El mărilor le-a pus hotar şi lumea-n veci va sta;Eu sunt doar praful pe cântar dar cânt mărirea Sa!

3.Nu-i nici o floare pe pământ, nici pasăre, nici nor,Să nu-ţi vorbească, tresăltând, de bunul Creator!Fiinţa mea, purtând şi ea minuni de veşnicii,Va preamări iubirea Sa ce nu se va sfârşi!

65.Ieri, Isus pe lemn muri

Page 29: Cartea Fara Note

1. Ieri, Isus pe lemn muri; Slavă Lui, Aleluia!Să ne poată mântui; Slavă Lui, Aleluia!Crucea noastră, crucea grea; Slavă Lui, Aleluia!A purtat spre-a ne salva; Slavă Lui, Aleluia!

2.Azi El este-n ceruri sus; Slavă Lui, Aleluia!De-orice slavă mai presus; Slavă Lui, Aleluia!Şi ne-ajută-n harul Său; Slavă Lui, Aleluia!Şi ne scapă de-orice rău; Slavă Lui, Aleluia!

3.Mâine vine iar pe nor; Slavă Lui, Aleluia!Domn şi Rege-al regilor! Slavă Lui, Aleluia!Pentru veci, în slava Sa; Slavă Lui, Aleluia!Vine Domnul să ne ia! Slavă Lui, Aleluia!

66.Aleluia către Domnul!

1.Aleluia către Domnul! El din ceruri S-a plecatPână-n valea morţii noastre, să ne scoată din păcat!Ce iubire, ce durere: Domnul nostru răstignit!Pentru El e închinarea: Aleluia, ne-a iubit!

2.Aleluia către Domnul, sus, în sfântul Sanctuar,Pentru-a noastră ispăşire, pentru minunatul har!Suntem liberi! Vina noastră El cu sânge ne-a spălat,Pentru El ‘nălţăm cântarea: Aleluia, ne-a salvat!

3.Aleluia către Domnul, iată-L, vine cum a zis!Îngeri ne trimit cântare dinspre noul Paradis!Ce splendoare ne arată al veciei răsărit!Pentru Domnul Aleluia, Aleluia nesfârşit!

67.Un Nume ca al nimănui

1.Un Nume, ca al nimănui,E Domnul meu iubit!Îmi e de-ajuns iubirea Lui,Prin care m-a găsit.

Refren:Nici sus în cer, nici pe pământNu ştiu, mai minunat,Decât că Domnul a murit,Să fiu răscumpărat!

2.De ce privirea mi-aş opriPe tot ce-i trecător,Când ştiu că voi vedea, curând,Pe-al meu Mântuitor?

Page 30: Cartea Fara Note

3.Vrăjmaşii-s mulţi pe drumul greu,Dar nu mă tem de ei,Destul să ştiu că El, mereu,Veghează paşii mei.

4.Prin toate, câte zilnic pier,Chiar dacă trec, plângând,Un loc de-odihnă am în cerŞi-l voi primi curând!

68.Clădim pe o Stâncă de mult preţ

1.Clădim pe o Stâncă de mult preţ,Isus, piatra unghiulară,Furtuni şi cutremur şi-orice vreţiNicicând nu ne doboară!

Refren:Noi clădim pe Isus, noi clădim pe Isus,Clădim pe Isus, Stânca de mult preţ,Temei pus de profeţi!

2.Nebuni sunt toţi care pe nisipClădesc, şi-s robiţi plăcerii,Şi-n loc să se-ncreadă în IsusSe-nchină lor şi-averii…

3.Veniţi de clădiţi pe adevăr,Pe Stânca de neclintire,Şi puneţi de-acum un bun temeiCredinţei-n mântuire!

69.Ca roua din zori

1.Ca roua din zori ce coboară pe floriE dragostea lui Isus;O rază de cer ce mângâie-n dureriE dragostea lui Isus.În lume umblam fără rostŞi plin de-ntuneric am fost...În sufletul meu străluciri au pătrunsDin dragostea lui Isus.

2.Cu mult mai presus decât falnicii munţiE dragostea lui Isus;Adâncă de-ajuns, un ocean nepătrunsE dragostea lui Isus.Nu-i nimeni atât de căzutSă nu poată fi renăscut.

Page 31: Cartea Fara Note

Destul să te laşi, prin credinţă condusDe dragostea lui Isus.

3.Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământCa dragostea lui Isus;Oricât de trudit, merg pe drum însoritDe dragostea lui Isus.Tresalte întregul pământŞi lumile toate în cânt,Căci tot ce va fi preaslăvit în veciiE dragostea lui Isus!

70.Cuvânt dumnezeiesc

1.Cuvânt dumnezeiescÎn trup descoperit,Prin Tine doar eu vieţuiesc,Tu mă faci fericit!

2.Comoară sfântă mi-eşti,Fi-mi şi luminător;Spre ţara fiinţelor cereştiFi-mi bun conducător!

3.O, scump Mângâietor,Condu-mă chiar acumLa Mielul blând ispăşitor,Păstorul meu cel bun!

4.În Tine m-oglindesc,Mântuitor iubit,Pe Tine astăzi eu clădesc,Căci Tu m-ai mântuit!

71.Veste bună-avem de sus

1.Veste bună-avem de sus:Salvator e Isus!Să strigăm în lung şi-n lat:Salvator am aflat!S-o purtăm spre patru zări,Peste munţi şi-n larg de mări,S-o ‘nălţăm azi tot mai sus:Salvator e Isus!

2.Din talazuri de păcatDumnezeu ne-a salvat!Păcătoşii cânte-n cor:Iat’ avem Salvator!De la poli până-n pustii

Page 32: Cartea Fara Note

Să tresalte toţi cei vii!Imn de slavă ne-a adus:Salvator e Isus!

3.În potop sau în războiTot Isus e cu noi;Mort a fost, dar a-nviat,Crucea Lui ne-a salvat.Spuneţi şoapte de curajPrintre lacrimi şi necaz,Din mormânt priviţi în sus,Salvator e Isus!

4.Sună trâmbiţi la hotar,Căci Isus vine iar!Veste-n orişice popor:Da, avem Salvator!Mântuirea vom vedeaCând spre ceruri vom cântaCântec fără de apus:Salvator e Isus!

72.Domnu-i iubirea

1.Domnu-i iubirea ce mântuieşte,Domnu-i iubirea, El m-a iubit!

Refren:Deci voi cânta iarăşi: Domnu-i iubirea,Domnu-i iubirea, El m-a iubit!

2.Zăceam în lanţul nelegiuirii,Fără speranţă, făr’ ajutor…

3.Mi-a dat pe Fiul, Fiu al măririi,Mi-a dat pe Fiul ca Salvator!

4.Prin Evanghelie El tot mă cheamă,Prin al Său sânge să fiu spălat!

73.De-a lungul marilor vecii

1.De-a lungul marilor vecii,În slăvi de cer să cânt,Isus în locul meu veniSă plângă pe pământ...

2.Să port, prin lumi de heruvimi,Coroana de lumini,El a purtat în locul meu

Page 33: Cartea Fara Note

Cununa cea de spini...

3.Să trec al nemuririi pragAcas’, la Dumnezeu,El pragul morţii l-a trecutPe-o cruce-n locul meu...

4.De-aşa de mult cât m-a iubitŞi-am fost răscumpărat,Îmi plec şi frunte şi genunchiÎn veşnic adorat.

74.Cine, ca Isus, mai poate

1.Cine, ca Isus, mai poate Să mă facă fericit?Domnul este-al meu în toate,El pe mine m-a iubit!

Refren:Drag îmi e Isus pe lume,Mai de preţ ca viaţa mea!Dintre mii şi mii de nume,Eu pe El Îl voi cânta!

2.Ce risipă de iubireEl trimite an de an, Mai presus de nemurire,Mai adânc ca un ocean!

3.El îmi satură trăirea,El e plin de tot ce-i bun,Braţul Său e mântuirea,El mi-e totul, pot să spun!

4.O, ce mare bucuriePe Isus să-L pot vedeaŞi întreaga veşnicieSă slăvesc iubirea Sa!

75.Doar Tu ne eşti cale, adevăr şi viaţă!

1.Doar Tu ne eşti calea-adevăr şi viaţă,Pe Tatăl Îl vede doar cin’ Te-a privit...Doar Tu mântuieşti prin puterea-Ţi măreaţă,La Tine alerg ca să fiu mântuit;Căci calea e lungă şi cine să ştie,Putea-voi rămâne chiar pân’ la sfârşit?Doar făgăduinţa, doar ea mă mângâie,Căci Tu mă asiguri de-un loc pregătit!

Page 34: Cartea Fara Note

2.La Tatăl din cer să ajung, pe-astă cale,Tot Tu mă conduci prin al Tău Spirit viu;Şi-aşa, mulţumită doar tot milei Tale,Sfinţit prin Cuvânt de-adevăr pot să fiu;Iar când vreau şi eu, prin puterea-Ţi divină,Să lupt când ispita m-atrage-n păcatŞi firea s-o-nving printr-o moarte deplină,Spre Tine alerg, Tu, Cel blând şi curat!

3.O, Doamne-am nevoie de-a Ta plinătateCe-o dai alor Tăi ca să-i desăvârşeşti;Doar Tu mi-eşti nădejdea, căci Tu mi-eşti de toate:Şi cale-adevăr şi viaţă Tu mi-eşti!Prin Tine, Isuse, spălat de păcate,Spălat de amaruri cu-al Tău sânge sfânt,Intra-voi odată pe porţi în cetate,Să gust fericirea şi-n veac să-Ţi tot cânt!

76.Iubire sfântă, dar ceresc

1.Iubire sfântă, dar cerescŞi har nemărginit,Prin tine inimi se-nnoiescSpre cerul răstignit!

2.Isus, măritul Împărat,Veni din veşniciiSă-i mântuiască din păcatPe-ai Săi iubiţi copii.

3.Spre cei nevrednici S-a plecat,Spre cei ce i-a iubitŞi pe picioare i-a spălat,Ca slujitor smerit.

4.Prin viaţa şi prin jertfa LuiO cale ne-a deschis,Cum alta-n toată lumea nu-i,Spre noul Paradis.

77.Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire

1.Iubit-ai, Doamne, întreaga omenire,Încât ai dat jertfă pe Fiul Tău;Pe Fiul Tău, blând şi plin de iubire,Ca s-o salveze din mreaja celui rău!

2.Nici o durere nu Te-a întors din cale,N-a fost ispită să n-o-mpărtăşeşti...

Page 35: Cartea Fara Note

Prin jertfa scumpă a dragostei TaleNe-ai arătat cât de mult ne preţuieşti!

3.Tot ce avem este jertfa de pe cruce,Tot ce suntem este-n Numele Tău!Orice povară cu Tine vom duceŞi nu ne plângem, oricât ar fi de greu!

4.Glorie Ţie, cerescule Părinte,Slavă, Isuse, că mult ne-ai iubit!Spre biruinţă privim înainte! Te proslăvim, Doamne, că ne-ai mântuit!

78.Prin altul nu poţi fi scăpat

1.Prin altul nu poţi fi scăpat,Alt nume nici nu este datSpre-a noastră mântuire,Căci Piatra ce-o zvârliră toţiFăcutu-s-a piatră de colţŞi boltă de clădire!Cine cade pe-astă Stâncă,În adâncă umilinţă,Mântuit e prin credinţă.

2.Mulţi oameni nume-şi fac sub cer,Se-avântă sus, dar iată-i, pier,I-a înghiţit mormântul;În viaţă fost-au străluciţi,Dar au sfârşit nenorociţi,Sunt una cu pământul!Singur, Domnul, El trăieşteŞi domneşte cu tărie,Peste-ntreaga veşnicie.

3.Prin altul nu poţi fi scăpat,Alt nume nici nu este datSpre-a noastră mântuire!O, Nume scump, Isus Hristos,Speranţa celui păcătosE-n Tine, doar în Tine!Fi-mi şi mie mângâiereŞi putere de-nnoire,Sfânt izvor de fericire!

79.Un singur Nume vreau să-aud

1.Un singur Nume vreau s-aud,Un Nume să-L tot cânt,Căci nu-i un altul mai plăcut,

Page 36: Cartea Fara Note

Mai dulce pe pământ!...

2.E-un zâmbet cald şi părintesc,Un susur de izvor,De care-ntruna cât trăiescMai mult, mai mult mi-e dor...

4.Isus, Edenul meu dorit,Mereu Te voi visa...De n-am cuvinte de rostit,Îmi cântă inima...

5.Din valea marilor dureriSă scap eu n-aş putea,Dar am o scară pân’ la cer:Isus - nădejdea mea!

80.O, Isus, ce dulce Nume!

1.O, Isus, ce dulce Nume,Liniştind orice dureri,Ne dă pace, bucurie,Celor slabi le dă puteri!

Refren:Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos! Dulce e, mângâios,Numele Isus Hristos!

2.Deci porniţi cu-Isus ‘nainte,Nu vă temeţi de nimic!Birui-veţi totdeauna,Cu El, orice inamic.

3.O, Isus, cuvânt scump nouă,Cât ne faci de fericiţi!Pacea Ta gustăm de-acumaŞtiind că suntem mântuiţi.

4.Deci cântaţi lui-Isus întruna,Daţi de veste orişicuiBucuria că El vine,Ca să-Şi ia cu El pe-ai Lui.

81.Nu-i decât un singur Nume

1.Nu-i decât un singur Nume Ce mă poate mântui;El e rostul meu prin lume,

Page 37: Cartea Fara Note

În dureri şi bucurii...

Refren:E Isus, e Salvatorul,E Isus, e Domnul meu!Pe pământ şi sus, în ceruri,Vreau cu El să fiu mereu!

2.N-am decât un singur FrateCe m-ajută când mi-e greu,Mi se-arată de departe,Cu iubire-n drumul meu...

3.Doar o singură speranţă Mă înalţă pân’ la cer,Ca o veste despre viaţăPeste toate câte pier...

82.Nume frumos

1.Nume frumos e Numele lui Isus,Nume frumos cum altul nu poate fi spus... Îl cântă-n slavă îngeri buni,Îl cântă şi soarele-n zoriŞi-L poartă-n lume mari minuniPrin stele, prin ape şi nori...Nume frumos e Numele lui Isus,Nume frumos cum altul nu poate fi spus...

2.Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit,Nume frumos în ceruri ne e pregătit.De-L vom urma, de-L vom iubiPe Domnul, aşa cum e scris,Îl vom purta în veşnicii,În slavă de nou Paradis...Nume frumos cum nu ne-a mai fost rostit,Nume frumos în ceruri ne e pregătit.

83.Isuse, Tu eşti viaţa

1.Isuse, Tu eşti viaţa şi bucuria mea;‘Naintea slavei Tale se-nclină inima! 2.Al vieţii dar e-n Tine, Mântuitor ceresc,Tu, pacea mea divină, pe Tine Te iubesc! 3.Tu mi-ai iertat trecutul, tot Tu m-ai vindecatŞi, ca un bun Părinte, în braţe m-ai luat! 4.Păstor al vieţii mele, izvor de ape vii,

Page 38: Cartea Fara Note

Când Tu eşti lângă mine, nimic nu-mi va lipsi!

84.Doamne, Tu mi-eşti bucuria!

1.Doamne, Tu mi-eşti bucuriaŞi lumina vieţii mi-eşti,Celor răi, ce-mi vor pieirea,Planul Tu le nimiceşti!Mâna Ta ocrotitoareMi-este sprijin, mi-este scut,Fie bezna cât de mare,Drumul meu Ţi-e cunoscut!

2.Doamne, Tu mi-eşti fericireaŞi plăcerea vieţii mi-eşti,Tu-mi veghezi călătoriaSpre palatele cereşti!Bată vânt de prigonire,Nori de ură adunând,Harul Tău mi-e izbăvire,Pace-n suflet, pace-n gând!

85.Isus, ca Fiu de Dumnezeu

1.Isus, ca Fiu de Dumnezeu,Purtându-mi crucea grea,Păcatul din adâncul meuÎl poate vindeca.De-a lung de drum în ceas durut,Aproape când Îl chem,Prin Duhul Sfânt îmi este scut,De moarte nu mă tem.

2.Spre-a nu rămâne-aşa cum sunt,O umbră pe pământ,El paşii mei purtaţi de vânt,I-a uns cu Spirit Sfânt.El pune har în lutul meu,El schimbă viaţa meaŞi zilnic toarnă Duhul SăuSă-mi umple inima.

3.Deşi eram un răzvrătit,Sunt azi învingător,Pe mine cerul m-a iubitŞi m-a umplut de dor.Isus, Păstorul meu cel bun,Isus, comoara mea,E tot ce astăzi pot să spunŞi alţii pot vedea.

Page 39: Cartea Fara Note

86.Isus îmi e Păstorul bun

1.Isus îmi e Păstorul bun,Nimic nu-mi va lipsi!El mă conduce-n verzi păşuniŞi la izvoare vii.

2.Mă simt aşa înviorat,De-aud al Său Cuvânt!Pe calea dreaptă sunt purtat,Prin al Său Nume sfânt.

3.Prin valea morţii de-aş umbla,N-am temeri, n-am dureri;Toiagul şi nuiaua SaLe simt ca mângâieri!

4.Mi-e masa-ntinsă de IsusŞi am belşug de har!Cu untdelemn mi-e capul unsŞi plin e-al meu pahar!

5.Da, ştiu că mă vor însoţiEterne fericiri!În casa Lui, vom locuiCa împăraţi şi miri!

87.Eu am un scump Prieten

1.Eu am un scump Prieten,O, cât îmi e de drag!Cu zâmbet dulce în priviriM-aşteaptă-n zori, în prag!Eu, fără El, nu pot trăiŞi-aş vrea să-L am mereu,Să mergem împreună:Isus şi eu!

2.Pe drumul meu, adesea,Trudit mă simt şi trist,Şi-atuncea îmi răsare El,Prietenul meu, Hrist;Mă ia cu drag pe braţul Lui,Spre bunul DumnezeuŞi mergem împreună:Isus şi eu!

3.Mereu îmi povesteşteDe casa cea de sus!

Page 40: Cartea Fara Note

Privind în ochii Lui, eu sorbIubirea-I de nespus…În bucurii şi în dureriAscultă plânsul meuŞi mergem împreună:Isus şi eu!

4.Aş vrea să-ţi spun şi ţieDe preaiubirea Lui,De jertfa de pe Golgota,Minunea cerului!Lăsând această lume reaŞi ultimul război,Să mergem împreună:Isus şi noi!

88.Mai sus de cerul înstelat

1.Mai sus de cerul înstelatAm un Prieten minunat:E Domnul, Fiu de Dumnezeu,Isus cel scump, El este-al meu!

Refren:Ştiu că e-al meu, căci m-a iubit,Cu mine e necontenit,E-atâta slavă-n jurul Său,Dar Cel slăvit, Isus, e-al meu!

2.E-al meu căci S-a crucificat,M-a mântuit, m-a liberat,Deci bucuros mă-nchin mereuŞi-s fericit că El e-al meu!

3.În inimă domneşte ElŞi nu va mai pleca defel;Ca viţa în butucul său,Eu sunt în El, şi El e-al meu!

4.Şi-odată, când El va veni,Mărirea-I toată voi priviŞi-oi zice, strâns la pieptul Său:Acum, pe veci, Isus e-al meu!

89.Isus e cel mai bun Prieten

1.Isus e cel mai bun PrietenEl e mereu la dreapta mea;Prin orice greu cu El aş trece,

Page 41: Cartea Fara Note

Eu ştiu că nu mă va lăsa!De-aceea-mi place să tot spun:“Isus e-al meu Prieten bun!”

2.În nimeni nu mă pot încrede,Prieteni buni sunt mult prea rari;Şi nimeni nu m-ar înţelegeCând mă ajung necazuri mari…De-aceea-mi place să tot spun:“Isus e-al meu Prieten bun!”

3.Iubirea Lui e-aşa de mare,El pentru mine S-a jertfit,Mi-a pus în gură o cântareŞi-n mâini un steag nebiruit.De-aceea-mi place să tot spun:“Isus e-al meu Prieten bun!”

90.Isus, Prieten minunat

1.Isus, Prieten minunat,Din cerurile ‘nalte,El pân’ la mine S-a plecat,Pe când eram în moarte...M-a scos din foc, m-a scos din val Cu braţul Său cel tare,Şi am, la marea de cristal,Cetate de scăpare!

2.Isus, Prieten minunat Şi bun cât nu se poate,Sunt fericit că L-am aflat,El mă-nţelege-n toate;Şi nici o teamă nu mai am:El duce-a mea povarăŞi glasul Său e sfânt balsam,Nimic să nu mă doară...

3.Isus, Prieten minunat,Prin orice-ar fi să vină,Pe braţul Său eu sunt purtatÎn pace şi lumină;Şi nici un pas pe calea meaEl singur nu mă lasă,De parcă-am început dejaVecia cea frumoasă...

91.Al meu eşti, Isuse

1.Al meu eşti, Isuse şi cât Te iubesc!

Page 42: Cartea Fara Note

Dorinţi nesupuse cu drag Îţi jertfesc!O viaţă curată mi-ai dat să trăiesc;Azi, ca niciodată, Isus, Te iubesc!

2.Cu mult înainte de-a şti, m-ai iubit,Pe cruce, Preasfinte, iertare-ai urzit...Cunună-ncrustată cu spini preţuiescŞi cânt înc-o dată: Isus, Te iubesc!

3.Cu Tine m-ajută să trec valea grea,Suflare-mprumută-mi atât cât vei vrea!Când fruntea plecată în moarte-odihnesc,Să ştii înc-o dată: Isus, Te iubesc!

4.Cunună de glorii, lumini voi purta,Prin spaţii, cu sorii, aşa voi cânta:Fiinţă-adorată pe tronul ceresc,Îţi cânt încă-o dată: Isus, Te iubesc!

92.Vreau să fiu în veci cu Domnul

1.Vreau să fiu în veci cu Domnul,Cu Isus cel adorat,Numai El a fost şi mi-esteBun Prieten, minunat.

Refren:Cu Isus, cu Isus, Tot mereu cu Isus!Numai El a fost şi mi-este Bun Prieten, minunat.

2.Nu doresc a lumii faimă,Nu mă rog să fiu bogat;Bucuros trudesc şi sufăr,Doar să fiu de El legat.

3.Am o singură dorinţăŞi aceasta doar Îi cer:După-o viaţă de credinţă,Cu Isus să fiu în cer.

93.Adesea sub bolta-nnorată

1.Adesea sub bolta-nnorată,Suişul e aspru şi greu,Dar nu sunt uitat niciodată:Isus e Prietenul meu,Prietenul meu.

Page 43: Cartea Fara Note

2.O sfântă speranţă-mi răsare;Mereu întâlnesc verzi păşuniŞi dulci, nesecate izvoare;Isus mi-e Păstorul cel bun,Păstorul cel bun.

3.Din lacrimi adun osanaleŞi-un cântec de dor, liniştit,Căci am totdeauna pe cale,La dreapta, un Frate iubit,Un Frate iubit.

4.Aproape-i de-acum veşnicia,Mă rog şi aştept tot mereuSă-mi ‘nalţ înspre cer bucuria:Isus este Regele meu,E Regele meu!

94.Isus, ce mult Tu m-ai iubit!

1. Isus, ce mult Tu m-ai iubit,Mai mult decât orice!De când eşti Tu Păstorul meu,Ce pace-n suflet e!

Refren:Ferice sunt că am aflatCe mult Tu m-ai iubit!Când Tu de orice m-ai iertat,Cu Tine-s fericit!

2.Iubit-am viaţa pe pământ,De Tine n-am ştiut,Dar când cel rău m-a rătăcit,Atunci Te-am cunoscut.

3.O, Doamne, fii cu mine-acum,Şi-mi dă odihna Ta!Iubirea Ta de n-aş aveaDistrus eu m-aş afla!

4.Isuse, eu cu Tine-aş vreaÎn veci să locuiesc,Şi pacea Ta şi-al Tău cămin,Acestea le doresc!

95.Ca apa în pustie 1.Ca apa în pustie,Ca florile-n cărări,

Page 44: Cartea Fara Note

Izvor de bucurie,De har şi adevăr,E cântec, e viaţãŞi scut în orice greu;Aşa-i Isus, Isus cel viu,Aşa e Domnul meu! 2.Ca stânca în furtună,Ca pacea în dureri,E numai vreme bunăŞi ani de primăveri,E soare, speranţă,Prieten bun, mereu;Aşa-i Isus, Isus cel viu,Aşa e Domnul meu! 3.Ca zorii după noapte,Ca pomul înflorit,Ca zboru-n libertate,Ca visul împlinit,Căminul şi cerulŞi tot ce-aş vrea, mereu;Aşa-i Isus, Isus cel viu,Aşa e Domnul meu!

96.De ce să nu cânt întruna?

1.De ce să nu cânt întruna, mulţumind lui Dumnezeu?Căci spre bine totdeauna mă conduce sfatul Său;Toate nu-s decât iubire, câte de la Domnul vin,Câte ‘nalţă şi susţin printre stânci de prigonire…Toate pier şi praf se fac, dar iubirea Lui stă-n veac!

2.Cum un vultur sub aripă îşi adună pe-ai săi pui,Aşa Domnu-n orice clipă m-apără cu braţul Lui.El veghea ca un Părinte peste mine chiar când euNu ştiam de harul Său, fiind copil fără de minte…Toate pier şi praf se fac, doar iubirea Lui stă-n veac!

3.O, nespusă bunătate! El pe Fiul mi L-a dat,Din păcat şi de la moarte al Său sânge m-a scăpat.Iar în inimă îmi pune al credinţei foc nestinsCare dă curaj ne-nvins şi chiar iadul ţi-l supune!Toate pier şi praf se fac, doar iubirea Lui stă-n veac!

4.El Îşi pleacă a Sa faţă şi mă scapă de-orice rău,Iar în orice dimineaţă mă învaţă-un cântec nou…Dă-mi, o, Doamne-acum putere să pricep iubirea Ta,Veşnic să rămân în ea, împlinind tot ce-mi vei cere!Şi-n cântări şi-n tot ce fac să Te preamăresc în veac!

Page 45: Cartea Fara Note

97.Cât va trăi Hristos

1.Cât va trăi Hristos,Cât timp rămân cu El,Cântatul meu melodiosNu va-nceta defel!

2.El e al meu Păstor,O, cât îmi e de drag!Cu hrană-mi vine-n ajutorCând sunt flămând, pribeag.

3.Când vine vremea grea,Când toţi mă părăsesc,Rămâne El speranţa mea,În El m-adăpostesc!

4.De scapă-al meu picior,Necazuri de-ar veni,Alerg l-al meu iubit Păstor,El mă va izbăvi!

5.De-aceea spre HristosŢin ochiul meu deschis,O, cât îmi e de preţios,El mi-este Paradis!

98.Din rădăcina vie

1.Din rădăcina vie Mlădiţa răsări,Cum scris a fost să fie, cum Biblia grăi.O floare ca de vis,În noaptea cea târzie,Tot cerul ne-a deschis.

2.Această floare dulce mireasmă răspândi;Lumină ne aduse, prin neguri străluci.Ca om şi Dumnezeu,Durerea vrea să-alunge,Păcatul cât de greu.

3.Prin valea întristării Tu să ne fii Păstor,Spre largu-nseninării, spre cerul uimitor!Acolo vrem să fim,Prin rugile cântăriiÎn veci să Te mărim!

99.Azi avem Mântuitor

Page 46: Cartea Fara Note

Refren:Azi avem Mântuitor,Bucuraţi-vă popoare!Să cântăm şi noi în cor:Azi avem salvare!

.1.Într-o iesle S-a născutCopilaşul mult dorit,Dar puţini L-au cunoscut,Salvator nepreţuit! Refren.

2.Ceru-ntreg a părăsitPentru noi, cei vinovaţi,Pentru noi S-a umilit,Vă uimiţi şi-L înălţaţi!Refren.

3.E Isus cel aşteptat,Dumnezeu Emanuel;Şi păstorii au cântat,Să cântăm şi noi la fel!Refren.

100.Auzi îngerii în cor!

1.Auzi îngerii în cor, ne vestesc MântuitorŞi proclamă cu-al lor cânt: „Pace-n cer şi pe pământ!”Voi, popoare, tresăltaţi şi cu îngerii cântaţi,(:Pentru omul păcătos S-a născut Isus Hristos!:)

2.Cel din veci cu Dumnezeu, preamărit ca Fiu al Său,Într-un staul stă-nfăşat, o, ce lucru minunat!Bucurie proclamaţi: pentru toţi cei apăsaţi(:S-a născut Emanuel, Dumnezeu cu noi e El! :)

3.Umilit Hristos veni, Cel promis din veşnicii, Şi lumină ne-a adus de la tronul Său de sus.Azi coboară Cel slăvit la toţi cei ce L-au dorit, (:Orice suflet credincios luminează prin Hristos. :)

4.Doamne, Ţie ne-nchinăm şi-n credinţă Te-aşteptăm,Să Te-arăţi ca Împărat, ca să-Ţi iei al Tău regat!Să ne-ajuţi să biruim, să putem să Te primim!(:Osana în ceruri sus, preamărire scump Isus! :)

101.Azi a venit un Copilaş

1.Azi a venit un CopilaşFrumos şi dulce şi gingaş!

Page 47: Cartea Fara Note

Dintr-o fecioară S-a născut;Ce bucurie am avut!

2.Acesta e Isus Hristos,E Domnul nostru cel milos,Ce vine ca MântuitorLa omul slab şi muritor!

3.El fericire ne-a adusDe la Părintele de sus,Ca să putem nădăjduiCă vom trăi în veşnicii!

4.Cu toţii să ne bucurămŞi laude în veci să-I dăm,Căci Tatăl nostru cel preasfântTrimis-a Fiul pe pământ!

102. Prunc umil ni S-a născut

1.Prunc umil ni S-a născut Într-o iesle!Mântuire am avut, Bună veste.

Refren:Cor de îngeri cântă:„Bucurie sfântă,S-a născut Mesia!”

2.Voie bună pe pământ,Aleluia!S-a născut Copilul sfânt,Aleluia!

3.Mii de îngeri au cântatBucuria,Până lumea L-a aflat Pe Mesia!

4.De la iesle nu plecămNiciodată,Pruncului ne închinămViaţa toată.

103.Bucuraţi-vă, popoare!

1.Bucuraţi-vă, popoareŞi cântaţi cu toţi în cor,S-a născut al nostru Soare,

Page 48: Cartea Fara Note

Om deplin şi Creator!Vin păstorii, vin degrabă,Hai şi tu la ieslea Sa,Îngerii din cer întreabă:„Cine inima-I va da?”

2.Bucuraţi-vă, popoare,Lăudaţi pe Domnul iar!Cum se-aşază fulgii-n zareBraţul Lui revarsă har!Povestiţi cum într-o searăS-a născut Cel minunat,El ne e în veci comoară,Domnul păcii - Împărat!

3.Bucuraţi-vă cu magii,Că sub stea noi L-am găsit,Veseli ne-am deschis desagiiŞi-n cântări am izbucnit:Pace fie şi iubirePrintre cei ce L-au dorit;Daţi de veste-n omenireCu ce preţ ne-a mântuit!

104.Noapte de vis

1.Noapte de vis, noapte de har,Totu-i lin, totu-i clar…De Maria privegheat,Prunc divin preaminunatDoarme-n liniştea Sa,Doarme-n liniştea Sa.

2.Noapte de vis, noapte de har,Magi, păstori, vin cu dar; Îngeri sfinţi, Aleluia, Cântă-n străluciri de stea: "Mesia S-a născut, Mesia S-a născut!"

3.Noapte de vis, noapte de har,Pentru cânt nu-i hotar!Toată slava cea de sus Stă pe chipul Tău, Isus,Jos la naşterea Ta,Jos la naşterea Ta.

4.Noapte de vis, noapte de har, O, Isus, vino iar!

Page 49: Cartea Fara Note

Te coboară-n viaţa mea, Să-Ţi tot cânt, Aleluia, Veşnic Ţie, Hristos! Veşnic Ţie, Hristos!

105.Isuse scump!

1.Isuse scump, Tu Te-ai născutSpre-a noastră mântuire!Atâta har ne-ai dăruit,Dar lumea nu Te-a preţuit...Isuse scump, Tu Te-ai născut Spre-a noastră mântuire.

2.Isuse scump, la Betleem,Te-ai dezbrăcat de slavă...Şi pentru omul păcătosLăsat-ai cerul luminos;Isuse scump, la BetleemTe-ai dezbrăcat de slavă.

3.Isuse scump, Isuse scump,În Tine-i mântuirea!Din întuneric şi păcatAzi omul poate fi salvat;Isuse scump, Isuse scump,În Tine-i mântuirea!

106.Noapte-adâncă s-a lăsat

1.Noapte-adâncă s-a lăsat,Viu e cerul, minunat!Fremătând, o stea răsare,Ca o dalbă floare...Steaua ce ne-a răsăritEste Domnul mult dorit.

2.Sus, pe cerul înstelat,Un luceafăr minunat,Cu aripi scânteietoare:Ce să fie oare?...Grup de îngeri, zeci de mii,Soli şi ai luminii fii.

3.Şi din grupul luminos, Cor de îngeri, maiestuos,Se desprinde o cântare,Bucurie mare:Slavă, slavă Celui sfânt!Pace, pace pe pământ!

Page 50: Cartea Fara Note

107.Se lasă noaptea-n Betleem

1.Se lasă noaptea-n Betleem,Cu cerul plin de armonii,Păstorii, turmele păzind,Vorbesc cu dor din profeţii...Şi iată că un înger sfântProclamă vestea tuturor:"E pace-n cer şi pe pământ,Vi S-a născut Mântuitor!"

2.O stea, un cor de îngeri sfinţiPe magi la iesle i-au condusŞi Pruncului s-au închinatŞi daruri scumpe I-au adus!El e cerescul Împărat,E Mesia din vremi prezis,Emanuel cel aşteptat,Pe care cerul L-a trimis!

3.În imnuri, pentru slava Lui,Cu îngeri sfinţi ne vom uniŞi mântuirea, ce-am aflat,Noi tuturor o vom vesti!Să cânte toţi cu-un dor aprins, Tresalte orice muritor,Căci cerul e de-acum deschis,Ni S-a născut Mântuitor!

108.Nişte şoapte într-o noapte

1.Nişte şoapte, într-o noapte,Au venit la BetleemSă ne spună veste bună,Mântuire că avem;Să se-arate cu iubire,Să coboare din mărire,O minune s-a făcut:Pruncul vieţii S-a născut...

2.Raze scaldă ieslea caldă,Cerul face-n ea popas...Pace sfântă, îngeri cântăCu păstorii într-un glas:„Sus în ceruri preamărire,Printre oameni învoire!”Se aude-aşa frumos:„S-a născut Isus Hristos!”

Page 51: Cartea Fara Note

3.Pentru cine zări seninePoartă-n ceruri au deschis,Ca să vină, din lumină,Cel ce-a fost din vremi prezis?Domnul slavei pentru mine,Domnul slavei pentru tine,Mântuire să avem,S-a născut în Betleem.

109.Departe-ntr-un staul

1.Departe-ntr-un staul, de nimeni ştiut,La vremea-mplinirii, Isus S-a născut!Şi stele pe ceruri luciră mai viuŞi îngeri cântară pe dealul pustiu...

2.Departe de Tatăl, de tronul ceresc,Culcat într-o iesle, păstorii-L găsesc;Să vadă Copilul născut ca-MpăratAdus-au şi magii prinos de-nchinat...

3.Departe, ca ieslea, e inima mea,Dar vino, Isuse, Te naşte în ea,S-aud cor de îngeri la mine sositCu vestea cea bună că sunt mântuit!

110.O, ce veste minunată!

1.O, ce veste minunatăÎn Betleem ni se-arată:(:Astăzi S-a născutCel făr’ de-nceput,Cum au scris proorocii!:)

2.Că la Betleem, Maria,Săvârşind călătoria,(:Într-un mic sălaş,Lângă-acel oraşA născut pe Mesia! :)

3.Mesia, Cel din vecie, Dumnezeu mi-L dete mie(:Să Se nască Şi să crească,Să ne mântuiască! :)

111.Pentru noi a răsărit

1.Pentru noi a răsăritDomnul Isus Hristos,

Page 52: Cartea Fara Note

Mesia cel mult dorit,Domnul Isus Hristos.

2.Din fecioară S-a născutDomnul Isus Hristos,Tuturor era plăcutDomnul Isus Hristos.

3.Ca un rob S-a umilitDomnul Isus Hristos,Şi pe noi ne-a mântuitDomnul Isus Hristos.

112.Spre Betleem treceau păstori

1.Spre Betleem treceau păstoriŞi magi treceau, grăbiţi;În noaptea vremii, paşii lorSe-aud, prea fericiţi...Ei coborau la iesle,Cuprinşi de-un cântec sfânt:Mărire-n cer lui DumnezeuŞi pace pe pământ!

2.Era o noapte de minuni,Cum nimeni n-a văzut,Sub veghea îngerilor buni,Mesia S-a născut...Cu pace şi iertare,Din cer El a venitŞi cântă parcă totul, iar,De-atât cât ne-a iubit...

3.Spre Betleem, spre ieslea Ta,Isuse, ne grăbim,Într-un acelaşi osanaLa noi să Te primim;Şi fruntea ni se pleacăŞi ruga prinde zbor:Te naşte-n noi Tu, Doamne, iar,Ne fii Mântuitor!

113.Cine a crezut cele scrise?

1.Cine a crezut cele scrise?Cine-a cunoscut braţul Lui?Ca Odraslă slabă venise,Ca un Fiu al omului...Nici o strălucire Domnul nu avea,Chip de rob smerit purta.

Page 53: Cartea Fara Note

2.Om al suferinţelor grele,Părăsit şi dispreţuit,Printre făcătorii de releNoi pe El L-am socotit…Totuşi El purta al nostru greu păcat,Dar era nevinovat.

3.Ne vedeam de drum fiecare,Rătăceam precum nişte oi,Dar divina Lui îndurareNe-ncetat a fost cu noi;Dumnezeu găsi un Miel ispăşitorPentru vina tuturor.

4.El a suferit pân’ la capătCa un Miel tăcut şi supus,Printr-o judecată nedreaptăEl a fost lovit, străpuns;Între cei mai răi o groapă I s-a datŞi-un mormânt cu cel bogat.

5.Dar sfârşindu-Şi marea lucrareVa vedea al patimii rod,Bucuria Lui cea mai mare:Un neprihănit norod,Între cei puternici partea-Şi va primiŞi de-a pururi domni!

114.Spre crucea Ta

1.Spre crucea Ta uimit privesc…Acolo las povara mea.Azi lumea o dispreţuiesc,Umil, venind la crucea Ta...

2.Privesc spre trupul Tău zdrobit,La chipul de iubire plin,Păcatul meu a împletit,Pe fruntea Ta, cununi de spini...

3.Eram un fiu rătăcitor...Prin jertfa Ta am fost iertat;Pe Tine, scump Mântuitor,Te laud azi, căci m-ai salvat!

4.O, mare e iubirea Ta,Şi jertfa Ta e dar divin;Făptura mea şi viaţa mea,La crucea Ta, smerit, le-nchin!

Page 54: Cartea Fara Note

115.O, frunte-nsângerată

1.O, frunte-nsângerată de chinuri fără preţ!O, frunte-ncununată cu spini şi cu dispreţ!O, frunte, altădată scăldată-n foc ceresc,Azi eşti întunecată, dar eu Te preţuiesc!...

2.Nespusa Ta durere m-apasă astăzi greu!Că multe Tu-ndurat-ai, de vină-s numai eu!Îndură-Te de mine, o, nu Te depărta!Îndură-Te şi-mparte-mi milostivirea Ta!

116..La cruce voi rămâne

1. La cruce voi rămâne şi-n sângele-Ţi vărsat,Îmi voi spăla, Isuse, veşmântul prea pătat!Din razele iubirii, purtate-n mii de spini,Voi împleti-n vecie coroane de lumini!

2.Durere şi iubire cum nimeni n-a ştiut,În preţul jertfei Tale, Isuse-am cunoscut…La cruce voi rămâne, uimit de-atâta har,În mine să pătrundă nemărginitu-Ţi dar!

117.Glas de cer însângerat

1.Glas de cer însângeratStrigă la răscruce,Drumul marilor dureriPână unde duce?Până unde va urca Domnul, vina noastră grea?Până-n moarte, jertfa Sa,Moarte sus pe cruce.

2.Plin, paharul prea amar,De dureri străine,Chinuri fără de hotar,Oare pentru cine?Pentru cei ce spini culegChinul Său sa fie-ntreg?Stau sub cruce şi-nţeleg:Totul pentru mine!

118.Isus, al vieţii mele Domn

1.Isus, al vieţii mele Domn,Spune-mi iubirea Ta!Coroana Ta de spini s-o văd,

Page 55: Cartea Fara Note

Du-mă la Golgota!

Refren:Ah, Doamne, toată viaţa meaNu voi uita iubirea Ta!Vreau să mă duci la Ghetsemani!Du-mă la Golgota!

2.Condu-mă la mormântul Tău,Unde ai Tăi plângeau...Acolo unde îngeri sfinţiPe Tine Te păzeau!

3.Ca şi Maria, vreau şi euSă văd mormântul gol;Şi, plin de Duhul Sfânt, să fiuAl mântuirii sol!

4.Ajută-mă să port şi euCrucea ce-o am de dus,Urmând mereu pe calea Ta,Să nu Te uit, Isus!

119. Doamne, lângă crucea Ta

1.Doamne, lângă crucea Ta,Ţine-mă aproape,Sufletul, cu dor, din eaVreau să mi se-adape!

Refren:Crucea Ta, crucea TaDoamne-aş vrea să fieSlava şi speranţa mea,Azi şi-n veşnicie!

2.Lângă cruce, am aflatTrepte de credinţă;Sufletul mi s-a ‘nălţatPeste suferinţă!

3.Lângă cruce, chipul TăuIubitor m-aşteaptă!Cât aş vrea să-l port şi euÎn cuvânt şi faptă!

4.Lângă crucea Ta, privescLacrimi mari de sângeŞi aud cum îmi şoptesc:"Dragostea învinge!"

Page 56: Cartea Fara Note

120.Spune-mi povestea iubirii

1.Spune-mi povestea iubirii,Scrie-o pe inima mea,Până ce zorii slujirii,Tot ascultând, m-or afla...Fără de fast şi onoruri, Inimă, iesle şi stea,Cântă cu îngerii-n coruri, Tandru şi sfânt osana! Spune-mi povestea iubirii,Scrie-o pe inima mea,Până ce zorii slujirii,Tot ascultând, m-or afla...

2.Spune-mi cum El, Împăratul,Trece pustiu-arzător,Singur purtând tot păcatul,Să pot fi biruitor.Spune-mi cum Domnul, în toate,Plin de iubire-a lucrat,Până trăi-voi în fapte Pilda ce-o am de urmat...Spune-mi cum El, Împăratul,Trece pustiu-arzător,Singur purtând tot păcatul,Să pot fi biruitor.

3.Spune-mi de jertfa pe cruce,Spune-mi cum El a-nviat,Pân’oi simţi că-mi aducePace în suflet iertat...Spune-mi povestea iubirii,Nu te opri, chiar de plâng!...Vreau de pe drumul sfinţirii Floare de cântec să-i strâng... Spune-mi de jertfa pe cruce,Spune-mi cum El a-nviat,Pân’oi simţi că-mi aducePace în suflet iertat...

121. L-am văzut pe Isus

1.L-am văzut pe Isus pe Golgota urcând,Cu spini fruntea Lui sângerând...I-am văzut ochii trişti, I-am văzut crucea greaCând în noaptea durerii cădea...Mă-ntrebam pentru ce suferea,Mă-ntrebam pentru cine murea?

Page 57: Cartea Fara Note

Să-nţeleg îmi era foarte greu,Lângă cruce-am oprit pasul meu.

2.Iar Isus mi-a şoptit: "Pentru tine-am murit,Dureri, chin grozav suferind...Să salvez viaţa ta, să-ţi trimit pace-n darSă te smulg din al morţii hotar!"Şi-am văzut că atunci pe Calvar,Sângerând pe-al iubirii altarMielul sfânt viaţa Lui Şi-a jertfitPentru mine, să fiu mântuit...

3.Şi-am rămas lângă El, lângă Mielul jertfit,Căci ştiu cât de mult m-a iubit...Astăzi spun orişicui că Isus m-a salvat,Că prin sânge divin sunt spălat!Sunt salvat pentru cer, sunt salvat,Pe deplin liberat de păcat!Azi privesc doar seninul de susŞi aştept ca să-L văd pe Isus!

122. Din Golgota revărsat

1.Din Golgota revărsat,Fluviu de iubireCurăţeşte-orice păcat,Face sufletul curat,Şi-aduce mântuire.

2.Lângă cruce-s fericit,Domnul mă susţine;Libertate am primit,Prin Isus am biruit,E har şi pentru mine!

3.La Golgota am primitO făgăduinţă:“Harul Meu te-a mântuit”Şi în viaţă am pornitMai tare în credinţă.

4.Lângă cruce astăzi stau,Ştiu c-aşa e bine,Veşnicia-ntreagă vreau,A vieţii apă beauŞi-aştept pe Cel ce vine.

123. Priveşte marea suferinţă

1.Priveşte marea suferinţă

Page 58: Cartea Fara Note

A lui Isus, pe Golgota,Şi te apleacă-n umilinţă,Sărmane om, la crucea Sa!

2.Acolo afli vindecareŞi izbăvire de păcat!Primeşte singura salvare,Predă-te Lui şi eşti iertat!

3.Primeşte-mă cu-a Ta iubire,Sfânt Miel de jertfă, nepătat!În sânge scump, spre mântuire,Doresc să fiu şi eu spălat!

4.În inimă, pentru vecie,Rămâi cu pacea Ta de sus;Vreau să-Ţi servesc cu drag doar Ţie,Mântuitor iubit, Isus!

124.Isus ne atrage spre crucea Sa

1.Isus ne atrage spre crucea Sa,La jertfa Lui să ne gândim!De-am înţeles cât de mare-i ea,O scumpă comoară atunci găsim!

Refren:Să privim spre Golgota,Mângâiere ne va da!Viaţă, viaţă vom aveaDe privim spre Golgota.

2.Privirea-mi se-ndreaptă spre-al Său Cuvânt:Plin e de dulci făgăduinţi;Una nu cade jos la pământ,De crezi şi de ‘nalţi rugăciuni fierbinţi.

3.Priveşte mereu la Isus Hristos:El este scut ocrotitor!În lupte grele e credincios,Isus cu-al Său har îţi dă ajutor!

125.Când eşti apăsat de durere

1.Când eşti apăsat de durereŞi nici o lumină nu vezi,Întoarce-ţi privirea spre Domnul,S-asculţi, să-mplineşti şi să crezi!

Refren:

Page 59: Cartea Fara Note

Nu privi niciodatăDecât crucea Lui pe Calvar,În lumina ei minunată,Vei vedea viitorul mai clar!

2.Citeşte Scriptura GolgoteiCu sfintele ei mângâieri,Iubirea mai tare ca moarteaE singura cale spre cer...

3.Pământul şi cerul vor treceLuate de ultimul vânt,Doar dragostea Lui va rămâne!S-o ştie întregul pământ!

126.Eu pentru voi murii

1.Eu pentru voi muriiPe cruce răstignit;Şi singur Mă jertfii,De nimenea silit!V-am dat ca viaţă, viaţa Mea…Ce faceţi voi din ea?V-am smuls din moarte şi necaz,Dar voi ce-Mi faceţi azi?

2.Pe Tatăl L-am lăsatŞi tronul strălucit;Pe-ai Mei i-am învăţatAi Mei M-au răstignit!…Străin am fost pe-acest pământ,Sărac, cum bine ştiţiRăspundeţi dar, de-aveţi cuvânt,Aşa vreţi să-Mi plătiţi?

3.Am suferit nespus:Cununi de spini pe cap,Şi coasta Mi-au împunsDin moarte să vă scap!Am suferit atunci şi-apoi,Dar ce făcut-aţi voi?Acum vă-ntreb în mila Mea:Urma-veţi tot aşa? tot aşa?

127.Vestiţi cum Domnu-a pătimit!

1.Vestiţi cum Domnu-a pătimitPe cruce pentru noi,Şi cât de mult El ne-a iubitDând viaţa Sa apoi!

Page 60: Cartea Fara Note

Refren:Domnul ne iubi,Pentru noi muri,Prin viaţa Sa a răscumpăratPe oameni din păcat.

2.E oare drept să stea IsusPe cruce-n locul tău,Să-ndure chinuri de nespus,Slăvitul Dumnezeu?

3.Am înţeles că harul SăuE tot ce ne-a salvat;Cu viaţa Lui de DumnezeuÎn viaţă ne-a-mbrăcat.

4.Aş vrea pe-o stâncă de granitSă fie-n veci săpat:Ce mare preţ a fost plătitS-ajung răscumpărat!

128.Salvare sigură ne-a dat

1.Salvare sigură ne-a datPrin jertfa Sa, Hristos;Să crezi doar şi vei fi scăpat(:Sărmane păcătos!:)

2.Cuvântul spune lămurit,Garant e Dumnezeu:Isus Hristos ne-a mântuit,(:Prin scump sângele Său! :)

3.El a murit şi a-nviat,Ca siguri noi să fimŞi Duhul Său cel Sfânt ne-a dat(:Ca să ne mântuim! :)

129. Pe o cruce răstignit

1.Pe o cruce răstignit,Pentru-al lumii greu păcat,Domnul nostru-a coborâtÎn mormânt, nevinovat.

Refren:Însă moartea să-L ţină rob nu putea,Căci pedeapsa în locul nostru purta,Cel ce-a fost nevinovat,

Page 61: Cartea Fara Note

Isus Hristos, a-nviat!

2.Sub mormântul sigilatPrinţul păcii sta închis;Iadu-ntreg s-a bucuratCă Hristos a fost învins.

3.Aleluia lui Hristos,Mielul sfânt, neprihănit,Care, pentru păcătos,Tot amarul l-a sorbit!

130.A-nviat Isus Hristos

1.A-nviat Isus Hristos, Slavă Lui, Aleluia!A ieşit victorios! Slavă Lui, Aleluia!Cel pe cruce răstignit, Slavă, Aleluia!Boldul morţii-a biruit! Slavă Lui, Aleluia!

2.Domnul nostru S-a ‘nălţat, Slavă Lui, Aleluia!Mare Preot şi-Mpărat! Slavă Lui, Aleluia!Moartea-a doua suferind, Slavă, Aleluia!Păcătoşii mântuind! Slavă Lui, Aleluia!

3.Suferinţa ne-a purtat, Slavă Lui, Aleluia!Sufletul ne-a vindecat! Slavă Lui, Aleluia!Mântuiţii cântă-n cor, Slavă, Aleluia!Domnului oştirilor! Slavă Lui, Aleluia!

4.Slavă Celui înviat! Slavă Lui, Aleluia!El cu Tatăl ne-a-mpăcat! Slavă Lui, Aleluia!Fie înălţat în cânt, Slavă, Aleluia!Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Slavă Lui, Aleluia!

131. Da, Hristos a-nviat!

1.Da, Hristos a-nviat ca un veşnic Soare!Slavă Lui, El e viu, El ne dă salvare!El domneşte pe pământ cu iubire mare,Da, Hristos a-nviat, slavă şi-nchinare!

2.Da, Hristos a-nviat, ne-a adus lumină,A-mplinit pe pământ Legea Lui divină!Azi priveşte bucuros rodul muncii Sale,Da, Hristos a-nviat, slavă, osanale!

3.Da, Hristos a-nviat, ne-a adus speranţă,Pentru veci sfinţii Lui vor ieşi la viaţă!El la Tatăl S-a ‘nălţat, El e Domn în toate,Da, Hristos a-nviat, în eternitate!

Page 62: Cartea Fara Note

132.Să răsune lumea toată!

1.Să răsune lumea toată De un cântec luminos:Moartea e pe veci curmată,A-nviat Isus Hristos,Preamărit şi maiestuos!

2.N-a putut nimic să-L ţină În mormântu-ntunecat!Plin de viaţă şi lumină, Domnul nostru a-nviat,În mărire îmbrăcat!

3.A-nviat spre-a da putere Celui slab, nenorocit,Să-mplinească-ntreaga vrere A Părintelui iubit:Planul Său, desăvârşit!

4.Osanale, osanale Să înalţe-ai Săi copiiCelui ce-a deschis o cale Către sfinte bucurii,Către cer şi veşnicii.

133.Vrednic eşti, Doamne!

1.Vrednic eşti, Doamne,Vrednic eşti, Doamne,Tu ne eşti Mielul cel blând,Toată mărirea,Toată iubireaŢie pe-ntregul pământ!Căci Tu ai trecut singur teascul durerii,Cu moartea pe moarte călcând!Vrednic eşti, Doamne,Vrednic eşti, Doamne,Să-Ţi cânte întregul pământ!

2. Vrednic eşti, Doamne,Vrednic eşti, Doamne,Leul din Iuda, Cel sfânt;Toată mărirea,Toată iubireaŢie pe-ntregul pământ!Căci Tu ai învins întunericul morţii,Cu viaţă la viaţă ieşind!Vrednic eşti, Doamne,

Page 63: Cartea Fara Note

Vrednic eşti, Doamne,Să-Ţi cânte întregul pământ!

134.Hristos, Mare Preot

1.Hristos, Mare Preot, în ceruri se roagă,Un scump Salvator şi Prieten al meu...El mi-e adăpost pentru viaţa întreagă,Ah, mult aş dori ca să fie şi-al tău!

Refren:Mă rog pentru tine, Mă rog pentru tine,Mă rog pentru tine,Fierbinte mă rog!

2.Eu am un Părinte ce-mi dă o nădejdeDe viaţă eternă, în loc fericit...Acolo ajunge tot cel care crede;Să fim împreună mă rog neclintit!

3.O haină curată, lucind de lumină,M-aşteaptă în slavă, în locuri cereşti;Dar mult eu mă rog ca, în ziua senină,O haină, ca mine, şi tu să primeşti!

4.Şi când, în sfârşit, în iubirea Lui caldă,Un scump Salvator în Isus ai aflat,Şi tu pentru alţii fierbinte te roagă,Salvează-i pe ei, cum şi tu eşti salvat!

135. Noi avem în cerul sfânt

1.Noi avem în cerul sfânt,Mare Preot pe Hristos,Cu-al Său sânge mijlocindPentru omul păcătos.

2.Noi avem un SanctuarSus, la tronul cel slăvit;La al harului hotarOrice om e cântărit.

3.Noi avem un legământScris cu sânge de IsusŞi păstrăm sigiliul sfânt,Semnul Lui pe frunte pus.

4.Noi avem un loc păstrat

Page 64: Cartea Fara Note

Sus la dreapta Domnului!Poţi şi tu să fii salvatPrin neprihănirea Lui.

136. Noi avem un Domn în ceruri

1.Noi avem un Domn în ceruri,Un Părinte-ndurător;Nu ne temem de vrăjmaşul,El ne vine-n ajutor.

Refren:O scumpă comoară, o scumpă comoarăÎn Domnul nostru noi am aflat.Eternă viaţă prin Fiul ne-a dat,Prin jertfa crucii El ne-a salvat. 2.Noi avem un Mare Preot Ce slujeşte-n SanctuarPentru fraţii Săi, ce-n luptă,Au nevoie de-al Său har.

3 Noi avem Mângâietorul Cel trimis de Tatăl sfânt;El descoperă lumina Din cerescul Său Cuvânt.

137. Oricât aş umbla prin lume

1.Oricât aş umbla prin lume,Aş fi tot rătăcitorŞi sufletu-mi gol ar plângeDeparte de-al vieţii-izvor...

2.O singură rază vie,Un singur izvor de har:Hristos răstignit pe cruce,Hristos azi în Sanctuar!

3.Veniţi, încă vă aşteaptă,Veniţi la lumina Sa,Hristos este plin de pace,Doar El ştie a salva!

138.Spirit Sfânt al Tatălui

1.Spirit Sfânt al Tatălui,Fă-Ţi din mine un sălaş!În noaptea păcatului,Nicidecum să nu mă laşi!

Page 65: Cartea Fara Note

2.Pe-al sfinţirii drum îngust,Tu piciorul să-mi îndrepţi,Din al vieţii fruct să gust,Adevărul să mă-nveţi!

3.Umple-mă cu foc preasfânt,Din altarul Tău ceresc,În credinţă dă-mi avântŞi-n iubire să-Ţi slujesc!

4.Pune-mi Tu sigiliul TăuŞi în Cartea vieţii scris,Mântuit de Dumnezeu,Să pot fi în Paradis!

139.O, Duh de har prea plin

1.O, Duh de har prea plin,Dumnezeiesc mister,Tu-mi umpli pieptul de AminŞi mă conduci la cer...

2.Se zbate în zadarAl mărilor tumult,Căci miezul nopţii mi-este harCând plin de Tine sunt...

3.Ca soarele-nfocatAprinde-mi inima,Să fiu lumină ne-ncetat,Unealtă-n mâna Ta!

140. O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc

1.O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc,Coboară azi la noi;Alungă tot ce-i pământescŞi fă-ne oameni noi!Trimite pacea Ta de susÎn inimă şi-n gând,Cu pacea dulce-a lui IsusO, vino, Duh Preasfânt!

2.Supune eul răzvrătit,Pornirile fireşti;În marea luptă ce-am pornitSalvarea noastră eşti!Ca soli şi ai luminii fii,În loc întunecos,

Page 66: Cartea Fara Note

Să fim în lume martori viiAi Domnului Hristos!

141.Vino, Duh de viaţă sfântă!

1.Vino, Duh de viaţă sfântă,Te revarsă-n al meu piept,Stinge tot ce mă frământă,Vino, vino căci Te-aştept!

2.Inima e-a Ta de-acumaDar în ea e totul rău!Fă să fie totdeaunaNumai după placul Tău.

3.Când pătruns de-a Ta iubire,Mi-amintesc ce-Ţi sunt dator,Dintr-o tainică pornireŢi-nchin totu-n viitor!

4.Adu-mi, Doamne, bucuriaDe-a-Ţi cânta victoriosŞi-a trăi vestind soliaRevederii cu Hristos!

142. O, Spirit Sfânt!

1.O, Spirit Sfânt, sfinţeşte viaţa mea,Scoate-o din lume prin puterea Ta!În slăbiciune fi-mi sprijinitor,Să fiu mai mult decât biruitor!

2.Nu-Ţi cer vreun semn, nici alte mari minuni,Ci doar cu dragostea să mă-ncununi;Destul să locuieşti în viaţa mea,Să-mi cânte bucuroasă inima!

3.Ştiu că Isus Hristos ne-a poruncitSă Te iubim cu tot ce-avem primit;Crucea îmi dă speranţă să trăiesc,Las’ să Te caut şi să Te găsesc!

4.Mă-nvaţă, Tu, să simt că eşti prezent,Mi-arată cum să lupt cu mine-atent,Să mustru-al necredinţei orb suspin;De nu-mi răspunzi, eu totuşi să mă-nchin!

5.Vreau să respir iubirea cea de sus,De ea să fiu pornit, să fiu condus;

Page 67: Cartea Fara Note

Pe fruntea mea să pui sigiliul TăuŞi-n mine chipul Tău de Dumnezeu!

143. Spirit Sfânt, cu har divin

1.Spirit Sfânt, cu har divin,Vino-n viaţa mea;Mă-nnoieşte pe deplinDupă voia Ta!Ia-mi şi zdrobeşte firea de piatră,Umple-mă cu har divinDin puterea Ta!

2.Sfânt izvor de foc ceresc,Vino-n viaţa mea;Fă în dragoste să cresc,Ca să pot lucra!Ia-mi Tu şi schimbă inima-mi rece,Umple-mă cu foc divinDin iubirea Ta!

3.Duh de viaţă dătător,Fii puterea mea;Mai fierbinte să adorCurăţia Ta!Ia-mi viaţa-ntreagă şi Ţi-o supune,Umple-mă, ca să trăiesc,Cu viaţa Ta!

144.O, Duh divin, Preasfânt!

1.O, Duh divin, Preasfânt,Vino în viaţa mea,Să pot iubi al Tău Cuvânt,Să fac doar voia Ta!

2.O, Duh Preasfânt şi bun,Vindecă-mi inima!Dragostei Tale mă supun,Căci Tu eşti pacea mea!

3.O, Duh de viaţă plin,Vreau să fiu doar al Tău,Spală-mă astăzi pe deplinDe tot ce este rău!

4.O, Duh Mângâietor,Veşnic Te voi urma!Vreau să trăiesc biruitor,Tu eşti puterea mea!

Page 68: Cartea Fara Note

145.Să ne iei în stăpânire

1.Să ne iei în stăpânire,Duh Preasfânt, Mângâietor,Şi, cu flăcări de iubire,Ne cuprinde-ndurător...

Refren:O, vino, Duh Preasfânt,Te coboară cu grăbireŞi ne umple de iubire;Ne botează-acum cu foc!O, Duh Preasfânt, Să ne botezi cu foc!

2.Duh de viaţă şi iubire,Ne condu la Dumnezeu!Din mărire la mărireFă-ne după chipul Său!

3.Vino, Duh al nemuririi,Inima să ne-o încerci;Pentru patria măririiSigilează-ne pe veci!

4.Ne condu-n a Ta lucrare,Duh divin, Mijlocitor,Ca să afle cel ce moareHarul Tău mântuitor.

146.Spirit Sfânt, în noi aşază!

1.Spirit Sfânt, în noi aşazăAdevărul lui Hristos,Inima ne-o ţine trează Pe al vieţii drum spinos!

2.Spirit Sfânt, a Ta putereDă-ne-o astăzi, Te rugăm,Ca-n Hristos şi-a Sa iubire,Tatălui să ne-nchinăm!

3.Spirit Sfânt, a noastră viaţăÎnnoieşte-o pe altar,Fi-ne Tu mereu povaţă,Dă-ne din cerescul har!

4.Spirit Sfânt, în noi coboară,Vrem să ne sfinţim mereu!

Page 69: Cartea Fara Note

Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul,Sfânt e Unul, Dumnezeu.

147.Spirit Sfânt, ce dai putere

1.Spirit Sfânt, ce dai putere s’ascultăm de DumnezeuŞi de orişice cădere ne fereşti cu glasul Tău,Spirit Sfânt, ce altădată ai condus regi şi profeţi,Şi-a apostolilor ceată, şi pe noi azi să ne-nveţi!

2.A lui Abraam credinţă dă-ne-o, Tu, şi nouă aziSă ne-ajute-n suferinţă şi în orişice necaz;Ca-n puterea şi-al Tău Nume să fim gata, bucuros,Chiar ce-avem mai scump pe lume sã jertfim pentru Hristos!

3.Dă-ne zelul lui Ilie, căci azi lumea mult mai răuZace în idolatrie, părăsind pe Dumnezeu!Dar noi nu vrem a ne-abate, nici de ochii lumii chiar,Şi, în ciuda oarbei gloate, nu jertfim pe-al lor altar!

4.Spirit Sfânt de mângâiere, ce cu blându-Ţi glas ne chemi,Dă-ne Tu şi azi putere, ca apostolilor din vremi, Să vestim credinţa dreaptă, ne-nfricaţi şi plini de har,Şi, când ruguri ne aşteaptă, noi să stăm în Domnul tari!

5.Spirit Sfânt, din nou adie peste noi suflarea TaŞi, prin Ploaia cea Târzie, fă-ne gata de-a lupta!Cruntă-i lupta, tare-i cruntă, când o vezi, te iau fiori,Dar pe noi nu ne-nspăimântă, căci vom fi biruitori!

148.Când omul vechi din noi

1.Când omul vechi din noi se vrea stăpân,Când drumu-ngust ne pare prea stâncos,Avem la dreapta un Tovarăş bun:E Duhul Sfânt, Prieten credincios.

2.Când îngeri par că slava şi-o retrag,Când nu ştim nici măcar a ne ruga,Avem la dreapta un Prieten drag:E Duhul Sfânt, ce-i gata-a ne-ajuta.

3.Când lumea-n noi îşi face iarăşi loc,Când nori acopăr cerul înstelat,Avem la dreapta noastră sacrul Foc:E Duhul Sfânt, prieten adorat.

149.Sfânt Cuvânt

1.Sfânt Cuvânt de har divin,

Page 70: Cartea Fara Note

De lumina vieţii plin,Lasă astăzi raza TaSă ne umple inima!

2.Sfânt Cuvânt ocrotitor,De viaţă dătător,Prin înţelepciunea Ta,Numai Tu ne poţi salva!

3.Sfânt Cuvânt, Tu să ne fiiDrum deschis spre bucurii!Cu nădejde ne-ndreptămSpre Isus şi ne-nchinăm!

4.Sfânt Cuvânt al lui Hristos,Viu, curat şi credincios,Vino şi zideşte-n noiTemplul unor inimi noi!

150.Cerul, pământul…(Canon)Cerul, pământul se vor topi!În veci Cuvântul, în veci Cuvântul.În veci Cuvântul nu va pieri!

151. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă!

1. Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă,Ea ne mângâie în orice nevoi,Nimeni nu poate stinge-a ei lumină,De când Isus murit-a pentru noi!

Refren:Daţi-mi lumina din Scriptura Sfântă,Daţi-ne al ei vers melodios,Legea, Profeţii şi-ntreaga ScripturăE tot ce ne-a rămas de la Hristos.

2.Daţi-ne-n mână Biblia cea sfântă,Prin care Domnul ne-a făgăduitCă El va stinge tot ce ne frământă,Tot ce-amărăşte-un suflet obidit!

3.Daţi-mi Scriptura, ea ne protejeazăContra vrăjmaşului înverşunat,Veşnic în versu-i adevăr troneazăŞi-o Lege ce nicicând nu s-a schimbat!

4. Daţi-mi Scriptura, călăuza vieţii,Ea ne conduce la oraşul sfânt,

Page 71: Cartea Fara Note

Ea ne susţine flacăra credinţeiCă pe Isus Îl vom vedea curând!

152.Doamne, cât de mult îmi place!

1.Doamne, cât de mult îmi placeDin Scriptură să citesc,Simt că am în suflet paceCând la Tine mă gândesc...

2.La cuvintele-Ţi divine,Eu spre Tine mă îndrept,Cum veneau copii la TineŞi-i strângeai duios la piept.

3.Glasul Tău din Cartea sfântă,Cât de mult m-a-nviorat!Inima-mi cu dor se-avântăSă-Ţi slujească ne-ncetat.

4.Nu mă satur niciodatăSă citesc viaţa Ta,Cu iubire revărsatăPentru veci a mă salva.

5.Cât de mult îmi place, Doamne,Din Scriptură să citesc,Până ochiul îmi adoarme,Tot cu Tine eu vorbesc!

153.Caută-n Scriptură!

1.Caută-n Scriptură, sfânta Scriptură,Să afli viaţa în Hristos,În ea stă dreapta-nvăţătură,Tot ce e-n ea e de folos!

Refren:„Caută-n Scriptură”, Domnul zice,Te roagă Lui, cum El ţi-a spus;Numai de-acela e fericeCare găsit-a pe Isus!

2.Caută-n Scriptură, sfânta ScripturăŞi drumul mântuirii-l ia,Fereşte orice cotitură,Urmează calea spusă-n ea!

3.Caută-n Scriptură, sfânta ScripturăDar fă şi altor cunoscut

Page 72: Cartea Fara Note

Că-n ea stă dreapta-nvăţătură,Ea spune tot ce-i de făcut!

154.Ia şi citeşte Scriptura!

 1.Ia şi citeşte Scriptura cea sfântă,Vezi ce stă scris şi aşa să-mplineşti!Plin de credinţă spre cer te avântă,Pe adevăr viaţă sfântă să-ţi clădeşti! 2.Ia şi citeşte scrisoarea divină,Scrisă cu lacrima milei cereşti!Ea îţi aduce în suflet lumină,Şi mântuirea în dar să o primeşti. 3.Ia şi citeşte cuvintele sfinte,În profeţie de crezi, nu greşeşti!Mergi prin credinţă oricând înainte,În vadul lumii nicicând să nu te-opreşti!

155.De-al Tău Cuvânt sublim

1.De-al Tău Cuvânt sublim, Doamne, mi-e dor:Strig şi alerg ca cerbul la izvor!...Din mana cerului dă-mi partea mea,Vino, să-mparţi cu mine pâinea Ta!

2.Taina din profeţii vreau s-o-nţeleg,Dă-mi adevărul Tău curat şi-ntreg!O, Doamne, vreau să ştiu tot ce-ai promis,Cerul întreg să-l văd acum deschis!

3.Spiritul Tău cel Sfânt, vindecător,Să îmi redea lumina ochilor,Prin ceaţa lacrimii, să-ntrezărescAl vieţii drum, pe care să păşesc!

4.Doar prin Cuvântul Tău astăzi trăiesc,Pe temelia Lui vreau să zidesc!Vreau, mântuit prin har de tot ce-i rău,În pace să ador Cuvântul Tău!

156.Al Bibliei Cuvânt

1. Al Bibliei Cuvânt divin,Lumină pentru peregrin,În lupta noastră cu cel răuE sabia lui Dumnezeu.

2.El ne alină în dureri,

Page 73: Cartea Fara Note

Ne-ndreaptă mintea către cer,El mustră fapta noastră reaŞi-n suflet pune pacea Sa.

3.Cuvântul viu şi lucrătorÎmparte viaţă tuturor,El face dintr-un păcătosOstaş al crucii lui Hristos.

4.Cuvântul e comoara mea,Renunţ la tot să-L pot avea!Cât Legea-n cer va dăinui,Eu nu mă tem că voi pieri!

157.Cine-nvaţă profeţia(Canon)Cine-nvaţă profeţia are-n viaţă bucuria:Daniel, Apocalipsa, izgonesc din suflet lipsa.Haideţi, toţi, să-nvăţăm şi la fel, să lucrăm!

158.Cum să găsim cărarea spre lumină?

1. Cum să găsim cărarea spre luminăFără s-avem al Bibliei Cuvânt?E adevăr şi dragoste divină,(:E tot ce-avem în lume cel mai sfânt!:)

2.În Cartea Lui e scrisă sfânta Lege,De-o ascultăm, în veac nu vom pieri;Cer şi pământ, şi toate de vor trece,(:Al Său Cuvânt rămâne-n veşnicii.:)

3.Noi Te-am găsit în pagini de Scriptură,Scumpe Isus, divin Mântuitor;Trimite har şi Duh fără măsură,(:Să Te urmăm, să-Ţi fim ascultători!:)

159.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura

1.La mari biruinţe ne cheamă Scriptura,Aprindem, prin har, focul ei pe pământ!Noi ştim că iubirea-i mai tare decât ura,Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt!

2.Când oamenii umblă pe calea cea largă,Spre moarte purtaţi de-al plăcerilor vânt,Noi strângem în suflet Scriptura noastră dragă;Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt!

3.Noi vrem ca oricine să ştie ce pierde,

Page 74: Cartea Fara Note

Călcând legământul cel mare şi sfânt!Ferice de-acela ce-n Domnul se încrede!Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt!

4.La porţile cerului trâmbiţi răsună!‘Nainte, prin spinii acestui pământ!Noi ştim că ne-aşteaptă o patrie mai bună,Învingem cu Hristos şi prin al Său Cuvânt!

160.De-ai găsit a vieţii Carte

1.De-ai găsit a vieţii Carte, Suflete, de ce mai stai?Vrei să ai de ceruri parte?Mergi şi vinde tot ce ai!N-ai să poţi sluji în lumeDoi stăpâni, oricât ai vrea,În credinţă stai şi spune:“Biblia-i comoara mea!”

2.Dacă vrei să strângi avere,Suflete, de ce-ntârzii?Domnul inima îţi cereCa pe veci bogat să fii!Nu-i o altă carte-n lumeCu mai mult câştig în ea!În credinţă stai şi spune:“Biblia-i comoara mea!”

3.De-ai găsit tot adevărul,Suflete, ce mai doreşti?Nu poţi moşteni şi cerulŞi plăcerile lumeşti!Lumea-ndată va apune,N-ai să iei nimic din ea!În credinţă stai şi spune:“Biblia-i comoara mea!”

161.Atâta har!…

1.Atâta har, ce minunat!Azi pot să fiu salvat!Am fost pierdut, nenorocit,Dar Domnul m-a iubit!

2.Salvat prin harul lui Hristos,Aşa un păcătos!De-acum, pe veci, în DumnezeuMi-am pus tot dorul meu!

Page 75: Cartea Fara Note

3.O altă viaţă mi-a promisŞi am un drum deschis;Cu dragoste Îl voi urmaCât viaţă voi avea!

4.Ispite-n cale de-ar veni,Primejdii mii şi mii,Eu lupt şi ştiu că nu-n zadar,Căci am belşug de har!

5.Iar când voi fi în slava Lui,Cum alta-n lume nu-i,Atunci cânta-voi iar şi iar,Uimit de-atâta har!

162.Ador puterea salvatoare

1.Ador puterea salvatoare ce prin Isus m-a mântuit!În braţele-ndurării Sale El m-a chemat căci m-a iubit…Schimbând de-acuma vechea-mi fire, vreau să mă-mbrac în nemurire.

2.Cu-a Ta nespusă gingăşie mă chemi la sânu-Ţi ne-ncetat!Atras de-a Ta iubire sfântă cu trup şi suflet m-am predat.Iubire scumpă ce lucrează, pe Tine sufletul Te-urmează.

3.O, inima Ţi-o dau şi viaţa, Isuse Doamne, fii mărit,Căci Tu în locul meu pe cruce, murind, de moarte m-ai scutit…O, har, ce duci la mântuire, nu meritam aşa iubire!…

4.Pe când eram pierdut în lume, trăiam ca rob încătuşat,Te-am ignorat atâta vreme, dar Tu nicicând nu m-ai uitat…Cel păcătos de-ar vrea s-o ştie, el Te-ar urma pentru vecie.

5.Al Tău sfânt Nume să-mi rămână pe veci în minte-ntipăritŞi-a Ta iubire infinită, în inimă pân’ la sfârşit!În vorbe-n fapte şi-n gândire să proslăvesc a Ta iubire!

6.Fii lăudat de noi Isuse, izvor de viaţă nesecat,Cu cât vom bea din el, cu-atâta am bea mai mult şi ne-ncetat…Îţi mulţumim în veşnicie pentru această bogăţie!

163.Nemărginită dragoste

1.Nemărginită dragoste e-al meu Mântuitor,Aşa precum e soarele deasupra tuturor.

2.Veşmântul care-a fost atins pe mulţi a vindecat;Credinţa-n El a fost de-ajuns să-i scape de păcat.

3.Aş vrea să prind cu mintea mea al dragostei mister,

Page 76: Cartea Fara Note

Dar mult mai sus se ‘nalţă ea decât albastrul cer...

5.O, Doamne, bunul meu Stăpân, curând Te voi vedea,Al Tău pe veci am să rămân, în bucuria Ta!

164.La Domnul e pace

1.La Domnul e pace, e har din belşug,Furtuna grea tace şi umbrele fug.La Tine, Părinte, găsesc iar puteri, Din mâinile-Ţi sfinte primesc mângâieri...

2.La Tine-i scăpare când sunt apăsat,Tu-mi dai vindecare din greul păcat!La Tine-i lumină când noaptea e greaŞi mâna-Ţi divină mă poate salva!

3.La Tine e viaţa, când pasu-i trudit;Doar Tu spulberi ceaţa, de-i cerul umbrit...Cu Tine, o, Tată, în slavă voi sta,În ţara visată, cântând: „Osana!”

165.Nu pot să prind cu mintea mea

1.Nu pot să prind cu mintea meaÎntreagă-nţelepciunea Sa,Mi-ajunge-atât, să pot cânta:Isus îmi e salvare!

2.Citesc Cuvântul Lui şi spun:"O, Doamne, cât ai fost de bun!"Nădejdea mea în El mi-o pun,Isus îmi e salvare!

3.Al slavei tron a părăsitSă moară-n lume, răstignit...O, taina Celui ce-a iubit;Isus îmi e salvare!

4.Pe-acest pământ sunt călătorŞi drumu-i lung, obositor,Dar am găsit acest izvor:Isus îmi e salvare!

5.El vrea ca în coroana SaSă-I fiu strălucitoare stea;Eu cânt, chiar dacă-i lupta grea:Isus îmi e salvare!

Page 77: Cartea Fara Note

166.Ce bun e Dumnezeu!

1.Ce bun e Dumnezeu! Prin Fiul adorat,De tot trecutul tău tu poţi să fii iertat!Nu-ţi cere să plăteşti, zadarnic te căzneşti!Primeşte numai al Său har, atâta doar!

2.El vina ţi-a plătit murind pe GolgotaŞi-n dar ţi-a oferit curată, viaţa Sa.Oricât te vei lupta, tu nu te poţi salva!Primeşte numai al Său har, atâta doar!

3.Ce merit poţi să ai în faţa lui Hristos?Averea poţi s-o dai, dar oare ce folos?Doar El te va salva prin mare mila Sa!Primeşte numai al Său har, atâta doar!

167.Izvor de har, însângerat

1.Izvor de har, însângerat,A curs la GolgotaŞi orice om, în el spălat,Viaţă va avea!Alerg acum la crucea Lui,Să fiu şi eu curat,Căci alt izvor în lume nu-i,Să spele-al meu păcat!

2.Tâlharul mult s-a bucurat,Văzând acest izvorŞi Domnu-ndată l-a chemat,I-a fost Mântuitor!La fel poţi fi şi tu primitŞi aşteptat cu har!Prietene, eşti mântuit!Să crezi, atâta doar!

3.Şi astăzi curge-acest izvor,O, Miel înjunghiat,Păcatul nostru-al tuturorSă poată fi spălat!Şi-aşa, pe veci eliberat,Purtând pecetea Ta,Poporul Tău, răscumpărat,În ceruri va intra!

4.Isuse, Tu mi-ai pregătit,La marea de cristal,O harpă nouă, de argintŞi-un cântec triumfal;

Page 78: Cartea Fara Note

Eu altceva nu am nimic,Decât, în piept, un dorŞi-n braţe, ramuri de finic,Iubit Mântuitor!

168.O, iubire-aşa deplină

1.O, iubire-aşa deplină,Tu eşti cerul pe pământ!Viaţa noastră o-nseninăDoar cerescul Tău Cuvânt.Voia Ta, Isuse, fieStâlp şi vatră de cămin,O cerească-mpărăţie,Printr-un strop de har divin.

2.Ca o rază de speranţăPeste-al inimii oftat,Doar iubirea Ta-mi dă viaţăŞi mă scoate din păcat.Alfa şi Omega-n toateE-al credinţei har ceresc,Ca un vânt de libertatePeste neamul omenesc.

3.Dragostea mântuitoareStă în harul ce-l primim,Ca o binecuvântare,Când în Templul Tău venim.Aducându-Ţi închinare,Ca şi oştile de sus,Liberaţi de tot ce doare,Stăm puternici în Isus!

4.Dragostea ne reclădeşteDupă chip de început;Fiecărui pregăteşteLoc ce ochiul n-a văzut;Din mărire la mărireDumnezeu ne va schimbaŞi-mbrăcaţi în nemurire,Slavă Lui Îi vom cânta.

169.Doar Ţie, Doamne!

1.Doar Ţie, Doamne, mult păcătuit-amŞi rele am făcut în faţa Ta;Tu ştii păcatul greu ce făptuit-amDar vezi acum mâhnirea mea.

Page 79: Cartea Fara Note

2.Eu ştiu că nu-mi vei face după fapteŞi nu-mi vei da aşa cum Ţi-am greşit;Tu eşti preasfânt şi mare în dreptate,Dar ierţi pe omul pocăit.

3.Demult Tu m-ai chemat la mântuire,Căci plin de îndurare pururi eşti;Mă-viorează Tu cu-a Ta iubire,De vrei acum să mă primeşti!

4.M-ajută drumul drept să-l ţin, Părinte,În inimă să strâng Cuvântul sfântŞi orice-ar fi, să-alerg tot înainteSpre tihna unui nou pământ.

170.Ah, privirea nu-mi ajunge

1.Ah, privirea nu-mi ajungeCa deplin să-L pot vedeaPe Acel ce sus, pe cruce,Suferi pedeapsa mea!Ce durere, cu putere, Domnu-asupră-Şi a primit!…Ce durere, în tăcere, pentru mine-a suferit!...

2.Vai, aceste chinuri grele,Numai eu Ţi le-am adus...Fructul rătăcirii meleE durerea Ta, Isus!O, ce mare remuşcare sufletul mi l-a cuprins!O, ce mare îndurare! Cerul tot mi l-ai deschis!

3.Pentru mine, Doamne suferi,Pentru-un ticălos sărman!Vrei prin moarte să-Ţi răscumperi,Pe acel ce Ţi-e duşman...Prin cântare şi-adorare eu pe Tine-n veci Te am!Adorare şi cântare, altă fericire n-am...

4.Prin lumina de la cruce,Fă-mă după chipul Tău!Viaţa mea la cer să urce,Până sus la Dumnezeu!Biruinţă, prin credinţă Domnul meu mi-a pregătit;Biruinţă, prin credinţă, cu Hristos cel răstignit.

171.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit

1.Nu ştiam că şi eu Te-am răstignit!...Nu credeam că şi eu Te-aş fi lovit!...O, Doamne, nu, nu eu sunt vinovat!

Page 80: Cartea Fara Note

Spune-mi, Doamne,Spune-mi, Doamne, că nu-i adevărat!

2.Nu ştiam că pot fi Pilat şi eu...Nu ştiam că mă lupt cu Dumnezeu...O, Doamne, nu, nu eu Te-am condamnat!Spune-mi, Doamne,Spune-mi, totuşi, că nu-i adevărat!

3.Nu ştiam că-s şi eu soldat roman,Că pot fi sub comanda lui Satan...O, Doamne, nu, nu eu Te-am dezbrăcat,Totuşi, Doamne,Simt că sufletul meu e sfâşiat!

4.Nu ştiam că pot fi un trădător,Că păcatu-i aşa îngrozitor!...O, Doamne, eu, chiar eu Te-am lepădat!Eu sunt, Doamne!Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat!

5.Azi, când ştiu că sunt primul păcătos,Mă agăţ de iubirea Ta, Hristos!O, Doamne, da, cât e de-adevărat!Spune-mi, Doamne,Spune-mi, Doamne, că sunt şi eu iertat!

172.Mai e har şi pentru mine?

1.Mai e har şi pentru mine,Când atâta-s de căzut?Simt regret adânc în sufletFiindcă mult m-am abătut.

Refren:Doamne, spală-mă curatDe grozavul meu păcat!

2.Da, am meritat pedeapsa,Moartea chiar e plata mea…De ocara ce m-apasăCine mă va libera?

3.Cu povara-mi de păcate,Doamne, nu mă lepăda,Lasă-mă să vin la Tine,Numai Tu mă poţi salva!

173.Stânca mântuirii

Page 81: Cartea Fara Note

1.Stânca mântuirii, Tu, Către Tine vin acu’,Lasă sângele-Ţi vărsat Să mă spele de păcat;Rătăcit am fost şi rău, Ia-mă Tu la sânul Tău!

2.Căci ce zice Legea Ta Ca să fac eu n-aş putea,Chiar s-alerg, să lupt cât pot, Şi să plâng amar de tot;Dacă harul Tău n-ar fi, Ştiu că nu m-aş mântui.

3.Neputând să-aduc nimic, Lângă cruce stau şi zic:“Eu sunt gol, dă-mi Tu veşmânt, Eu sunt slab, Tu fă-mă sfânt!Îndurarea Ta o cer,Dacă nu mi-o dai azi, pier!”

4.Stânca mântuirii mi-eşti, Azi Te rog să mă primeşti!Pân’ acum Tu m-ai chemat,Dar eu tot Te-am refuzat;Azi când vreau al Tău să fiu, Încă nu e prea târziu!

174.Doamne, astăzi vin la tronul Tău

1.Doamne, astăzi vin la tronul TăuŞi, recunoscând păcatul meu,Simt în suflet multă vină,Inima-mi adânc suspină;Să priveşti la mine-ndurător,Eşti iubitul meu Mântuitor,Ştiu că vrei să-mi vii în ajutor,Nai să mă laşi!

Refren:Har e din belşug să fiu salvat,Sânge preţios să fiu spălat,Ca astfel ajuns nevinovat,Să Te slujesc!

2.Harul Tău mă-ndeamnă azi să viu,Azi cât încă nu e prea târziu,Ne-nţeles de-această lume,Dar mergând pe-a’ Tale urme,Drumul meu spre cruce îl îndrept,

Page 82: Cartea Fara Note

Inima zdrobită o deşert,Doritor s-aud şi să repetCă sunt iertat.

3.N-am de ce să tremur, Tu ai datViaţa Ta să fiu răscumpărat,Inimii încrezătoare Tu dai binecuvântare!Pentru mila Ta şi harul Tău,Pentru dragostea lui Dumnezeu,În genunchi mă plec la tronul TăuCa să m-ajuţi.

4.Harul Tău eu azi întreg îl cerTot ce ai promis eu cred şi sper,Faţa Ta să mă lumineSă mă simt legat de Tine,Fă să fiu de-acum eliberat,Domn eşti peste moarte şi păcat,Vreau să ştiu cum poate fi salvatUn păcătos.

175.Lângă crucea Ta

1.Lângă crucea Ta remuşcări mă frâng;În genunchi mă plec şi plâng...Îţi predau acum toată vina mea,Numai Tu mă poţi ierta!

2.Pe Golgota văd chipul Tău cel blând,Pentru mine sângerând;Mii de lacrimi curg şi-n adânc regret,Îndurarea Ta aştept…

3.Albul meu veşmânt, ce Tu mi l-ai dat,Îngrozit, îl văd pătat...Liberează-mi Tu sufletul de chin,Luminează-al meu destin!

176.Eram pierdut de Tatăl meu,

1.Eram pierdut de Tatăl meu,Rătăcit, străin...Destul de-acum cu tot ce-i rău,Azi acasă vin!

Refren:Iată, vin! Iată, vinCa un peregrin; Deschide-Ţi braţul iubitor!

Page 83: Cartea Fara Note

Doamne, iată, vin!

2.Atâţia ani Te-am părăsit,Tatăl meu divin!Amarnic plâng ce-am risipit...Azi la Tine vin!

3.De vraja lumii istovitŞi sătul de chin,Mi-e dor de Cel ce m-a iubit,Eu acasă vin!

4.De vrei să ierţi păcatul meu,Spală-mă deplin!Primeşte-mă ca rob al Tău!Doamne, iată, vin!

177.O Miel divin!

1.O, Miel divin, la Tine vinSă speli fărădelegea meaŞi-n sufletu-mi, de teamă plin,Dă-mi iarăşi pacea Ta!Lovit de vina mea,Scăpare n-aş avea;O, Miel divin, la Tine vin,Dă-mi iarăşi pacea Ta!

2.O, Miel curat, nevinovat,Zdrobit sub vina lumii grea,Ai fost străpuns de-al meu păcatSă-mi dai iertarea Ta!Cu toată vina mea,Eu vin ‘naintea Ta,O, Miel curat, nevinovat,Să-mi dai iertarea Ta!

3.O, Miel preasfânt, aşa cum sunt,Primeşte-mi inima cea rea,Supune-o Tu, sub legământ,Să fie-n veci a Ta!Tu, Doamne, m-ai chemat,Tot Tu m-ai căutat;Primeşte-mi, Doamne, inima,Să fie-n veci a Ta!

178.Aşa cum sunt, n-aduc nimic…

1.Aşa cum sunt, n-aduc nimic,Decât că sângele ce-a curs

Page 84: Cartea Fara Note

Pe mine el m-a curăţit…La Tine vin, Hristos Isus!

2.Aşa cum sunt, rău şi pătat,Îndreptăţire n-am ajuns;Prin sângele-Ţi să fiu spălat,La Tine vin, Hristos Isus!

3.Aşa cum sunt, căzut, lumesc,De remuşcare chinuit,La crucea Ta mă pocăiesc;La Tine vin, Hristos iubit!

4.Aşa cum sunt, orb şi lipsit,La răutate predispus,Putere-n Tine am găsit;La Tine vin, Hristos Isus!

5.Tu mă primeşti aşa cum sunt,Prin sângele-Ţi cel scump ce-a curs;Al Tău, în moarte vieţuind,La Tine vin, Hristos Isus!

6.Prin harul Tău mă mântuieşti,Şi-mi dai viaţa Ta de sus!Să-Ţi mulţumesc că mă iubeştiLa Tine vin Hristos, Isus!

179.’Naintea Ta, Isus iubit

1.’Naintea Ta, Isus iubit,Vin azi încrezător,Căci Tu de-aceea Te-ai jertfit,Să-mi fii Mântuitor!Ah, dulce-i să ştii că stă scris:“Sunt gata să Te-ajut!”Tu bucurii din ParadisMi-ai dat când Ţi-am cerut…

2.Eu altceva nimic n-aducDecât o vină grea…Ah, unde, încotro s-apuc?Sper doar în mila Ta!În mine nu-i nimica bun,Tot ce-am făcut e rău;Nădejdea toată însă-o punÎn ajutorul Tău!

3.Gol, nimeni n-a venit ‘napoi,Din câţi Te-au căutat,

Page 85: Cartea Fara Note

Căci Tu, pe toţi, din mari nevoiI-ai scos când Te-au rugat!De-aceea, dar, acum şi euCu lacrimi strig şi sper:„Ah, mântuie sufletul meu,Nu mă lăsa să pier!”

180.Aşa cum sunt eu vin la Tine

1.Aşa cum sunt eu vin la Tine,Căci singur nu pot să mă-ndrept,Să duc o viaţă de mai bine,În rugă harul Tău aştept.

Refren:Aşa cum sunt, aşa cum sunt la Tine vin,Dă-mi binecuvântarea Ta, Aşa cum sunt la Tine vin!

2.Aşa cum sunt, ştiu totuşi bineC-ai dat un dar nepieritor,Ai dat viaţa pentru mine,Pe când eram rătăcitor.

3.Aşa cum sunt, plin de păcate,Mă-ncred în sângele vărsat;Să mă albească ştiu că poate,Să fiu un om nou, nepătat.

4.Prin harul Tău voi fi, odată,Primit prin porţi de mărgărit;În slava Ta nemăsurată,Te voi vedea în infinit!

181.Aduc în faţa Ta

1.Aduc în faţa Ta povara de păcat,O, cât aş vrea s-aud că sunt eliberat!Isus, iubitul meu ceresc Salvator,Dă-mi iar Cuvântul Tău vindecător!

2.Aduc în faţa Ta dureri făr’ de hotarŞi-aştept să mă mângâi cu pace şi cu har!Isus, iubitul meu divin Salvator,Te rog, sfinţeşte-mi Tu al vieţii zbor...

3.Aduc în faţa Ta tot vasul meu de lut,Crăpat şi întinat de tot ce am făcut!Isus, iubitul meu milos Salvator,Să-mi dai iertarea Ta, ce mult mi-e dor...!

Page 86: Cartea Fara Note

182.’Naintea feţei Tale

1.’Naintea feţei Tale, cu suflet întristat,Cu vina mea, Isuse, în rugă m-am plecat:O, inima-mi suspină de-atât amar şi chin...Tu, Doamne, o alină cu glasul Tău divin!

2.’Naintea Ta, Isuse, e toată viaţa mea,De legea firii mele, doar Tu mă poţi salva!De-a Ta privire, Doamne, să fug eu n-aş putea...Îmbracă-mă cu toată neprihănirea Ta!

3.Ajută-mi, prin credinţă, născut din nou să fiu,S-ajung la biruinţă, cât încă nu-i târziu!Să fiu al Tău în toate, curat şi credinciosŞi cel mai scump pe lume să-mi fii doar Tu, Hristos!

183.Nu mă trece cu vederea!

1.Nu mă trece cu vederea,O, Isus Hristos,Tu eşti Cel ce scapi de moartePe cel păcătos.

Refren:Doamne, Doamne,Pleacă-Ţi faţa Ta,Nu mă trece cu vederea,Nu mă lepăda!

2.Vina mea la tronul mileiŢi-o mărturisesc,Pe genunchi plecat în rugăPacea să-mi găsesc!

3.Cu întreaga mea povarăVin la crucea Ta,În puterea milei TalePun speranţa mea!

4.Sfânt izvor al mângâierii,Sânge preţios,Spală-mi tot ce nu-i pe voiaLui Isus Hristos!

184.La a Ta chemare vin!

1.La-a Ta chemare vin,

Page 87: Cartea Fara Note

‘Naintea Ta păşescŞi-n sângele ce-odată-a cursVreau să mă mântuiesc.

Refren:La Tine vin cu drag,Mântuitor iubit,Mă spală-n sângele-Ţi ce-a cursPe Golgota jertfit!

2.Eu sunt aşa sărac…Tu totul vrei să-mi fii,În sângele-Ţi de-orice păcatVrei a mă curăţi!

3.Cuvântul Tău mi-ai datŞi pace mi-ai promis;Atâtea bucurii cereştiCa parte Tu mi-ai scris…

4.Isuse, fii mărit,Lucrarea Ţi-ai sfârşit,Prin darul sângelui vărsatPe noi ne-ai mântuit! 185.Cu sufletul prea plin de dor

1.Cu sufletul prea plin de dor,Mă plec ‘naintea Ta,Te rog, iubit Mântuitor,Coboară-n viaţa mea!

2.Pierdut în lumea de păcat,Ispite m-au învins,Iar chipul Tău frumos, curat,Din suflet, mi s-a stins.

3.Tu, Mare Preot, bun, milos,Slujeşti în Sanctuar,Chemând pe orice păcătosLa tronul Tău de har!

4.Privind uimit iubirea TaŞi jertfa ce-ai adus,Să fiu pe veci cu Tine-aş vrea,Iubitul meu Isus!

186.Unde, Doamne, să-mi alerge sufletul?

1.Unde, Doamne, să-mi alerge sufletul zdrobit?

Page 88: Cartea Fara Note

Numai Tu poţi înţelege omul pocăit!Dacă Tu nu-mi dai Cuvântul sfânt, întremător,Voi fi praf pe care vântu-l spulberă uşor...

2.Lângă jertfa-Ţi mă cutremur sub al meu păcat!Ca în chinul morţii tremur, pacea mi-a plecat...Sunt greşit, Tu ştii prea bine câte am făcut,Rog aşterne-Ţi peste mine al iertării scut!

3.Pentru Fiul Tău, Părinte drept şi iubitor,Îmi ascultă glas fierbinte, fi-mi îndurător!Peste inima-mi zdrobită toarnă harul Tău!Şterge lacrimi şi suspine, scapă-mă de rău!

187.Spre Tine-n rugă

1.Spre Tine-n rugă îndrăznesc,Isuse, când mi-e tare greu;Vreau gândul Tău dumnezeiescSă-l pui în pieptul meu.

2.Spre Tine-n rugă stau plecat,Mă frâng sub vina mea cea grea,Prin mila Ta să fiu iertat,Rămâi în viaţa mea!

3.Spre Tine-n rugă vin smeritSă-Ţi dau povara mea cea grea,Mai spune-mi iar cum Te-ai jertfit,Că nu mă vei lăsa!

4.Spre Tine-n rugă-aduc mereu Prinosul meu de mulţumiri, Că-n harul Tău găsesc şi eu Liman de izbăviri!

188.Când mă plec în rugăciune

1.Când mă plec în rugăciune,Domnu-aude glasul meu,Vine-ndată şi-mi răspundeŞi-mi ajută-n orice greu.Dacă totuşi zăboveşte,Ştiu că nu sunt părăsit:El mă-nvaţă şi doreşteSă aştept mai liniştit.

2. Când mă plec în rugăciune,Vine cerul pe pământ;Orice dar în El se-ascunde,

Page 89: Cartea Fara Note

În Isus cel bun şi blând.O fântână nesecatăEste-n veci iubirea Sa,Când Îi spun durerea toată,Domnul umple viaţa mea.

3.Când mă plec în rugăciune,Stau pe sfinte înălţimi,Unde pacea mă pătrundeCu lumini de heruvimi;Uit atunci de suferinţă,Uit de toată calea greaŞi mă bucur în credinţă,Aleluia, osana!

189.Al rugăciunii timp frumos

1.Al rugăciunii timp frumos,O, cât îmi e de drag!Atunci m-apropii de HristosPe-al veşniciei prag.

Refren:Ce frumos, cu glas divinDomnul zice: "Iată vin!Ruga ta Eu vreau să-ascult,Sunt aici ca să-ţi ajut!"

2.Oricât de greu e-al vieţii mers,Isus mă va-ajuta,Prin har, păcatul mi l-a şters,Murind pe Golgota.

3.O, cât de mult mă-nveselesc,Rugându-mă voios,Căci inima mi-o primenescSpre slava lui Hristos!

190.Ceas de rugăciune

1.Ceas de rugăciuneIarăşi a venit!Soarele apune,Totu-i liniştit…

2.Seara lin coboarăPân’ la patul meu…Pacea mă-nconjoară,Sunt cu Dumnezeu.

Page 90: Cartea Fara Note

3.Inima mi-e plinăCu Isus Hristos,Noaptea se-nsenină,Ceru-i luminos.

4.O, ce mult îmi placeSă n-am griji defel!Eu adorm în paceŞi mă-ncred în El.

191.E-al rugii mele ceas divin

1.E-al rugii mele ceas divinŞi-n taină, Doamne, eu mă-nchin;Te rog să-mi spui, din slava Ta,Porunci ce pacea mi-o vor da!Căci în necaz şi în poveriMi-ai dat, Isuse, mângâieri;Ispite multe-ai alungatCând, Doamne, Ţie m-am rugat!

2.E-al rugii mele ceas plăcutCând împlineşti ce Ţi-am cerut,Îmi port spre Tine gândul meuSpre-a-l binecuvânta mereu!În faţa Ta mă plec, tăcut,L-al rugii mele ceas plăcut;Asupră-Ţi pun povara mea,Căci vreau să-mi dai Tu pacea Ta!

3.E-al rugii mele ceas ceresc,Va trece tot ce-i pământescŞi-apoi, cu trup din slava Ta,Spre ‘naltul cer eu voi zbura.Când în văzduh s-o auziCum cântă cei ce-Ţi sunt copii,Cu dor voi spune „Bun găsit”,Căci ruga mea s-a împlinit.

192.Doresc a Ta prezenţă

1.Doresc a Ta prezenţă, divinul meu Stăpân,Ca-n slaba mea fiinţă, tot cerul să adun...

Refren:În fiecare oră, în fiecare zi,Cu inima aprinsă, Te-aştept mereu să vii!

2.Când zorii se arată, când soarele-a apus,Fiinţa mea plecată aşteaptă-al Tău răspuns.

Page 91: Cartea Fara Note

3.La sânul Tău e pace, noian de bucurii,Cât ochiul nu cuprinde, cât n-aş putea gândi...

193.Urcă sus, pe munte!

1.Urcă sus, pe munte, chiar în zori de zi,Urcă-n rugăciune cu Isus să fii!Până la sfinţire ai un singur pas:Să vorbeşti cu Domnul ia-ţi măcar un ceas!

2.Urcă spre lumină, lasă lumea rea!Imnul mântuirii este slava ta.Până-n strălucire ai un singur pas:Să priveşti la Domnul ia-ţi măcar un ceas!

3.Urcă din tenebre, fugi de tot ce-i rău!Cerul e aproape prin Cuvântul Său.Pân’ la biruinţă urcă încă-un pas:Să asculţi pe Domnul ia-ţi măcar un ceas!

4.Urcă din robie, nu mai amâna!Nu jertfi la idoli toată vlaga ta!Pân’ la mântuire ai un ultim pas:Să veghezi cu Domnul ia-ţi măcar un ceas!

194.Prin rugă totul se-mplineşte

1.Prin rugă totul se-mplineşte,Tot ce e nobil pe pământ!Prin ea de-a pururi izvorăşteLumina Duhului Său Sfânt.În rugă mamele închinăCopilul lor lui DumnezeuDorind ca binele să vină,Pe prunc să-l apere de rău.

2.În rugă tânăru-şi îndreaptăPrivirea către ceruri, sus,De unde el cu dor aşteaptăSemnul iubirii lui Isus.În rugă biruit-a DomnulO lume plină de păcatŞi-a îndreptat-o către tronulLui Dumnezeu cel adorat.

3.Apostolii porniţi în lumeSă împlinească lucrul lor,Unindu-se în rugăciune,Au fost lumină tuturor.

Page 92: Cartea Fara Note

În rugă afli vindecareDe răni grozave şi păcat,Deci roagă-te fără-ncetareŞi-astfel vei fi pe veci salvat.

195.În genunchi, plecaţi în rugă

1.În genunchi, plecaţi în rugă,Stăm în sfântă adorare,Doar iubirea Ta divinăSă ne-aducă vindecare.

2.În genunchi, plecaţi în rugă,Cerem, Doamne, mâini curate!Ştim că tot ce ne mai ţineEste marea-Ţi bunătate.

3.În genunchi, plecaţi în rugă,Îţi aducem mulţumireCă suntem salvaţi din moartePrin dreptate şi iubire.

4.În genunchi, plecaţi în rugă,Stăm prin meritele Tale,Numai Ţie, prin credinţă,Să-Ţi aducem osanale!

196.Pe cruce Domnu-a-nfăptuit

1.Pe cruce Domnu-a-nfăptuitMinunea ce m-a mântuit,Căci astăzi sunt răscumpăratDin viaţa plină de păcat.

2.Această apă e-un mormântÎn care astăzi mă scufundŞi cu Isus voi înviaCa să trăiesc viaţa Sa.

3.Păcatul nu-l voi mai sluji,Căci pentru el eu mort voi fi!Cu Domnu-n moarte am aflatLumină, viaţă, gând curat!

4.Ferice foarte-acum eu suntŞi inima e numai cânt:Hristos, Păstorul meu iubit,Cu mine-i până la sfârşit!

197.Cine pe Isus primeşte

Page 93: Cartea Fara Note

1.Cine pe Isus primeşteMântuirea a găsit,El se ‘nalţă şi rodeşte Fericit, pân’ la sfârşit.

2.Cine-n apă se boteazăPrin credinţă a-nviat,Căci pe Domnul Îl urmeazăŞi e mort pentru păcat.

3.Înspre cer a sa privireEl păstrează credincios,Din mărire la mărire,Va păşi victorios.

4.Pe a vieţii cale strâmtă,Mâna Domnului HristosCu iubire îl ajută,Îl conduce bucuros.

5.El în suflet are pace,Binecuvântări de sus,Fericit acel ce faceLegământul cu Isus!

198.Răzvrătit, în umbra morţii

1.Răzvrătit, în umbra morţii,Tare-adânc am rătăcitCătre ţărmuri de niciunde,Un sărman nenorocit…Dar pe cruce, cu iertare,Fiul slavei a urcatSă-mi ofere o luminăŞi o cale de urmat.

2.În vâltoarea blestematăSufletu-mi zăcea, robit,Căutam, în van, scăpare,Mă vedeam un surghiunit…Dar Isus, plecând genunchiul,Pân’ la sânge a-ndurat,Să-mi ofere o speranţă:Pentru mine a-nviat.

3.Printre neguri de păcate,Cu privirea-I m-a străpuns;Prăbuşirea să-mi oprească,Cu iertarea Lui m-a uns...

Page 94: Cartea Fara Note

Şi simţind că pentru mineCerul sfânt a părăsit,Viaţa mea împovăratăToată Lui I-am dăruit...

4.Pacea Lui mântuitoareM-a umplut şi reclădit;Din iubire-n Cartea vieţiiNume nou mi-a dăltuit.În Isus mă simt puternic,Renăscut, înviorat,Ca un imn al libertăţiiLângă cruce învăţat.

5.Drumul Tău, Isus, spre mine,N-am cuvinte să-l cuprind,El e taina mântuiriiDin înalt de cer venind;O, Isuse, sunt nevrednic,Fă din mine un altarŞi o jertfă de credinţăPână Te vedea-voi iar.

199.O, cât de rău am fost!

1.O, cât de rău am fost şi rătăcit,Dar, Doamne-n harul Tău m-ai întâlnit,Mi-ai dat speranţă iar şi ajutor,În Tine am găsit un Salvator!

2.Din groapa morţii reci când am strigatTot cerul părăsind Tu m-ai aflat,M-ai strâns la pieptul Tău, m-ai mângâiatŞi rana mea cea rea ai vindecat!

3.Astăzi de vina mea sunt liberat,Prin al Tău sânge sfânt iar sunt curat,Neprihănirea Ta e haina mea,Ţesută-n alb curat de osana!

200.Am venit la Tine, Doamne!

1.Am venit la Tine, Doamne,După cum mi-ai poruncit,Să-mi arăţi a vieţii caleŞi cu drag Tu m-ai primit.Trupul meu şi-averea toată,Tot ce am, ce sunt Ţi-am dat,Fie-a Ta întreaga-mi viaţă,Inima cu-al ei păcat.

Page 95: Cartea Fara Note

2.Doamne-acum port al Tău Nume,Sunt în Tine botezat;Din a şarpelui putereCu preţ m-ai răscumpărat.Botezat cu-mpărtăşireaLa al Domnului trup sfânt,Am acum în suflet paceŞi de cer aproape sunt.

3.Doamne, pentru-a Ta iubireVreau mereu să Te ascult;Du-mă la neprihănire,Nu-mi doresc nimic mai mult!Mă-ntăreşte şi mă-nvaţăCum s-alerg pe urma Ta,Să trăiesc a Ta viaţăPână când Te voi vedea!

201.Am fost iertat de Dumnezeu

1.Am fost iertat de DumnezeuŞi sunt acum născut din nou;Ferice sunt şi-aş tot strigaSă afle toţi iubirea Sa!

2.Eu fără plată am primitIubirea ce m-a mântuitŞi fără preţ eu duc oricuiSperanţa scumpă-a cerului.

3.Isus, al meu Prieten sfânt,E tot ce am pe-acest pământ;O spun acum cât nu-i târziu:Isus al meu, Isus e viu!

202.Azi mă găsesc lângă Iordan

1.Azi mă găsesc lângă Iordan,Pustiul l-am trecut,Cu dor mă uit spre Canaan, Spre-acel pământ plăcut…

Refren:Câtă pace de-a pururi vom avea!Suferinţi şi griji vor dispărea;Liberaţi de-amarul ce ne-a ros,Vom cânta, vom cânta întruna lui Hristos.

2.Hristos, întâiul a păşit

Page 96: Cartea Fara Note

Prin valu-nvolburatŞi-n veac, poporu-I prigonit Exemplul I-a urmat.

3.Glas de Calvar şi de Sinai, În stâlp de nor şi foc,Te-ndeamnă-acum: de ce mai stai? Şi pentru tine-i loc!

4.Ce bucurii aşteaptă sus Pe cei răscumpăraţi!În Canaan, lângă Isus,Vor fi toţi mângâiaţi.

5.De-aceea totul să jertfim În luptă, bucuros,Ca să ajungem să privim Mărirea lui Hristos.

203.Mi-e inima aprins altar

1.Mi-e inima aprins altarDe rugi jertfite, plin;Şi-aş vrea ca Domnului, în dar,Pe veci să I-o închin!

2.De nu aflam de blândul Miel,Aş fi rămas pierdut,Cu toţi cei răi, şi eu, la fel,La stânga-aş fi trecut.

3.Dar mulţumesc lui DumnezeuCă m-a răscumpărat,Sunt botezat în Fiul Său,Prin Spirit, sigilat.

4.Păcatele ce-am săvârşitNici nu se mai zăresc,Isus în mare le-a zvârlit,Nu se mai amintesc.

5.Ajută-mi, Doamne, să păstrezÎnaltul legământ,Pe calea mea să luminezMereu, prin Duhul Sfânt!

204.Azi voioşi tresaltă

1.Azi voioşi tresaltă îngerii, în cor,Căci un suflet rătăcit s-a-ntors;

Page 97: Cartea Fara Note

Cântă mica turmă-a bunului Păstor,O, priviţi cât este de frumos!

Refren:Aleluia, îngeri tresăltaţi!Aleluia, fraţi, surori, cântaţi!Mare e puterea harului de sus!Preamăriţi pe bunul Domn Isus!

2.Azi în cor tresaltă obştea lui HristosPentru harul ce s-a arătat,Căci a mântuit pe omul păcătos,Dumnezeu să fie lăudat!

3.Bucuria-i mare-n cer, la Tatăl sfânt,Căci un suflet azi a fost salvatŞi, născut din nou în sfântul Legământ,De la moarte-n viaţă a intrat!

205.Haine albe(Canon)Haine albe, haine albe,Cine vrea? Cine ia?Ieftine, dar scumpe; ieftine, dar scumpe,Nemurire!

206.Sigur la Domnu-n braţe

1.Sigur la Domnu-n braţe, la sânul lui Isus,Iubirea Lui mă face ferice de nespus.Ca bun Păstor îmi zice Domnul mereu, mereu:"Lasă orice-ndoială şi vin’ la sânul Meu!"Sigur la Domnu-n braţe, la sânul lui Isus,Iubirea Lui mă face ferice de nespus.

2.Sigur la Domnu-n braţe, de griji nebiruit,M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit.Scăpat de-orice necazuri, de-orice-ndoieli scăpat,Chiar dacă plâng, e numai ca să fiu mângâiat...Sigur la Domnu-n braţe, de griji nebiruit,M-adăpostesc la sânul Celui ce m-a iubit.

3.Domnul îmi e scăparea, Isus cel răstignit,Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit.Aici aştept, în pace, să treacă noaptea greaŞi să Se-arate Domnul în strălucirea Sa!Domnul îmi e scăparea, Isus cel răstignit,Pe-această Stâncă-s sigur că birui negreşit.

207.O poartă-n ceruri s-a deschis

Page 98: Cartea Fara Note

1.O poartă-n ceruri s-a deschis,Prin ea străbate-o rază,E raza crucii lui IsusCe-n lume luminează.

Refren:Îţi mulţumesc, Isuse-al meu,În Tine sper, Tu mi-ai deschis,Deschis… deschis…Tu poarta mi-ai deschis!

2.Păstorul bun şi minunatNe cheamă azi, pe nume,Pe cel pierdut: sărac, bogat,Pe orice om din lume.

3.De frică plin, pe goană pus,Chiar diavolul cedează,Căci sfânta cruce-a lui IsusÎn mers, ne luminează.

4.Deci nu vă temeţi nicidecumDe-a lumii răutate:Isus Hristos ne este drumSpre veşnica cetate!

208.Ştiu că sunt mântuit prin Tine

1.Ştiu că sunt mântuit prin Tine,Fiu al lui Dumnezeu, Hristos,Ce locuieşti în slăvi senineŞi-n sufletul de-amaruri, ros;Tu, al speranţelor izvor Şi singurul Mântuitor!

2.M-a dat în grijă Tatăl, Ţie,El vrea ca să mă mântuieştiŞi, peste-această garanţie,Ştiu că Tu Însuţi mă iubeşti…Voinţa Ţi se va-mpliniŞi sigur sunt, nu voi pieri!

3.Te-a răstignit a Ta dorinţăCa să mă faci să-Ţi fiu pe plac,Ce-ai câştigat prin suferinţăRămâne-al Tău în veac de veac!Din haru-acestei mari iubiri Nu cad prin mii de prigoniri!

Page 99: Cartea Fara Note

4.Fă, Doamne, să urmez în toateCe zice sfânt Cuvântul Tău,Căci ştiu că nimenea nu poateSă fugă singur de la rău!Dă-mi Spiritu-Ţi conducător,Iubitul meu Mântuitor!

209.Nu jertfe, nici onoare

1.Nu jertfe, nici onoare, Nici bani, oricât am da,Nu sunt vreodată-n stare Din moarte-a ne salva!A lui Isus iubire,În piept de-o vom purta,De-o veşnică pieireDoar ea ne va scăpa!

2.Iubirea ne învaţă Pe semeni s-ajutăm,Ea răspândeşte viaţă Şi scapă de blestem.Iubirea curăţeşte De orice cuget rău,La rugă ne zoreşte Spre bunul Dumnezeu.

3.Ştiinţă omenească Sau cult misteriosNu pot să-nlocuiască Iubirea lui Hristos!La fel credinţa moartă,Chimval zângănitor,Când nu aduce faptă, E-un pom neroditor.

4.Doar Tatăl e iubirea Ce iartă-orice păcat,Şi ‘nalţă omenirea Prin Fiul adorat.Aceasta e iubirea: Un fluviu prin pustiuCe-aduce-ndreptăţirea Şi face pe om viu!

210. Eu sunt înscris în Cartea vieţii

1. Eu sunt înscris în Cartea vieţiiŞi Tată am pe Dumnezeu,Doar mulţumită bunătăţii

Page 100: Cartea Fara Note

Şi dragostei în Fiul Său.Mă odihnesc pe braţu-I tare,Sub ochiul blând al lui HristosŞi preamăresc a Sa-ndurarePrin ce-a ajuns un păcătos.

2.Când Dumnezeu e pentru mine,Cine-ar putea fi contra mea?Sunt păcătos, o ştiu prea bine, Dar cred în îndurarea Sa!Cu cât îmi văd eu slăbiciunea,Cu-atât mai mult îmi dă puteri,Mi-ascultă-ndată rugăciunea,Mi-alină orişice dureri.

3.Nimic nu poate fi în stareSă mă despartă de Hristos:Necazuri, griji sau strâmtorareSau gândul lumii, păcătos!Iubirea Lui îmi dă putereLa bine să mă las condus,Să-mi fac lucrarea cu plăcere,Tot mână-n mână cu Isus.

211.Nimeni ca Tine pe pământ

1.Nimeni ca Tine pe pământNu e mai bun, mai drept, mai sfânt!Îngenuncheaţi, vom admiraIsuse, frumuseţea Ta!

2.Cât de nevrednici ne simţimA Ta lumină când privim,Dar harul Tău ne e de-ajunsSă fim ca Tine, scump Isus!

3.Prin Tine Însuţi Tu trăieştiŞi Ţi se-nchină oşti cereşti;Fă Tu să fie, Doamne sfânt,Precum în cer şi pe pământ!

4.Tu poţi şi-acum să faci minuni;Tu eşti o Stâncă în furtuni!Eşti viaţă fără de hotar,Iubire, adevăr şi har!

212.Isus îmi zice blând

1.Isus îmi zice blând:“Fiu scump, tu eşti prea slab,

Page 101: Cartea Fara Note

Deci vin’ la Mine-oricând,Eu îţi ajut cu drag!”

Refren:Sângele-Ţi vărsatSpală-al meu păcat,Inima-mi s-a curăţit,Isus m-a mântuit.

2.Doar sângele-Ţi, Isus,Mă spală de păcat;Pe cruce când a curs,Viaţa Ta mi-ai dat!

3.Eu ştiu că nu sunt bun,Nu-s demn de mila Ta,De-aceea-n Tine punSperanţa de-a scăpa!

213.Mă-ncred în Tine, Domnul meu!

1.Mă-ncred în Tine, Domnul meu,Tu eşti a mea salvare;Pe Tine Te privesc mereuÎn sfântă adorare!Prin orice vorbă ce rosteşti,Prin orice faptă ce-mplineşti,Tu mă atragi mai tare!

2.Mă-ncred în Tine, Domnul meuŞi Te urmez în toate;Mă schimbă după chipul Tău,Să-Ţi semăn în dreptate!Chiar dacă nu pot să-nţelegMisterul harului întreg,Vreau să-Ţi slujesc de-aproape!

3.Mă-ncred în Tine, Domnul meuŞi-n faptele-Ţi divine,Căci chiar în ceasul cel mai greuEu simt că eşti cu mine!Mi-ajunge dacă-n lupta meaPot sta mai lângă crucea TaŞi răstignit cu Tine!

214.Suflete, în praf te pleacă!

1.Suflete, în praf te pleacă,Sub privirea lui Hristos;Măreţia ta să tacă,

Page 102: Cartea Fara Note

La Cuvântu-I maiestuos!Cel ce azi se-ndreptăţeşte,Mâine, sigur va cădea,Dar pe cel ce se smereşteDumnezeu îl va ‘nălţa!

2.Alt mijloc de mântuireCăuta-vei în zadar;Singura îndreptăţireSe găseşte la Calvar.Înaintea Lui te pleacă,Vezi ce mult El te-a iubit;Doar dreptatea Lui să-ţi placă,Numai ea te-a mântuit!

3.Prosternat în adorare,Slava Lui te va umbri;Iată singura onoareCe nicicând nu va păli!Slava lumii va să treacăŞi-al tău merit… ce folos?Suflete, smerit te pleacă, Slava-i doar a lui Hristos!

215.Din Dumnezeu cel sfânt

1.Din Dumnezeu cel sfântIubirea izvorăşte,În El găsim oricândViaţa ce-nfloreşte.Cel ce rămâne-n ElVa-ntineri mereu,Nici forţe de oţelNu-l rup de Dumnezeu.

2.Isus S-a oferit,Cu dragoste deplină,Să fie răstignit,Purtând a noastră vină.Ce Fiu a fost Isus!Ce Frate în nevoi!A suferit, supus,Ocara pentru noi.

3.Iubirea lui HristosDă sens vieţii noastre,Din drumul păcătosSpre zările albastre.Îţi facem, Doamne, locÎn inimă şi-n gând

Page 103: Cartea Fara Note

Şi curăţiţi prin foc,Să-Ţi fim un templu sfânt!

216.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu

1.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,Iubire ce veghează!Povara zilelor, mereu,Doar Lui o-ncredinţează!

2.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,Tărie veşnic tare!Vrăjmaşul, când te-apasă greu,Isus îţi e salvare!

3.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,Eternă îndurare!În griji şi suferinţi, e-al tăuFrumos şi veşnic soare!

4.Trăieşte-acelaşi Dumnezeu,Lumină infinită!Prin jertfa şi prin harul Său,Ai viaţă nesfârşită!

217.O, condu-mă Tu Isuse

1.O, condu-mă Tu, Isuse,Prin pustiul ce-l străbat!Eu sunt slab, dar Tu eşti tare,Cu-al Tău braţ voi fi salvat!Sfântă mană, sfântă mană,(:Apă vie Tu să-mi fii:)Tu să-mi fii, apă vie Tu să-mi fii!

2.Vino-n nor şi mă umbreşte,În pustiul arzător,Sau în stâlp de foc, grăbeşteCa să-mi fii luminător!Fi-mi scăpare, fi-mi scăpare,(:Bunul meu Mântuitor!:)Bunul meu, bunul meu Mântuitor!

3.Peste ţărmurile morţii,Prin puterea-Ţi să mă treci,Spre locaşurile vieţii,Scos din umbra gropii reci!Osanale, Osanale,(:Vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!:)Vreau să-Ţi cânt, vreau să-Ţi cânt acolo-n veci!

Page 104: Cartea Fara Note

218.Ce dulce-i, Doamne, pacea Ta!

1.Ce dulce-i, Doamne, pacea Ta,Când stau cu Tine-n gând,Dar cum va fi când Te-oi vedea,Cu chipul Tău cel blând?

2.Tu îl ridici pe cel căzut Oricât ar fi de rău.Liniştea celui abătutE doar în Dumnezeu.

3.Cu cât mai mult iubeşti pe drepţi,Căci Tu eşti drept, Isus,Doar cei curaţi şi înţelepţiTe preţuiesc, nespus!

4.Tu eşti, Isuse, slava mea,Seara şi-n zori de zi,Vreau să rămân în preajma Ta,Al Tău, în veşnicii!

219.Cred în Domnul Isus

1.Cred în Domnul Isus şi în toate-L ascult,De lumină e plin drumul meu...Am o cruce de dus prin al vieţii tumult,Dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu!

Refren:Cred şi-L ascult şi-L iubesc tot mai mult…Lângă El este pace! Da, eu cred şi-L ascult!

2.Nu zăresc nici un nor, cerul mi-este senin Când pe Domnul în rugă Îl chem...Suferinţi nu mă dor, în dureri nu suspin,Când ascult, n-am de ce să mă tem!

3.Când îmi plec faţa mea, mulţumirea să-I spun,Printre îngeri acas’ parcă-aş fi...Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun,El va fi Domnul meu şi-n vecii!

220.Cel ce în Tatăl se încrede

1.Cel ce în Tatăl se încredeŞi speră doar în El oricând,Acela, griji, nevoi nu vede,Păzit va fi de Cel preasfânt.

Page 105: Cartea Fara Note

Cel ce pe Tatăl L-a iubitNu are casa pe nisip.

2.Ai cugetul mereu spre ceruriÎn rugăciune şi cântări!Cu El putea-vei fi de-a pururiÎn multe binecuvântări.De Domnul care te-a iubitVei fi puternic ocrotit.

3.În Tine aflu fericirea,Când împlinesc voinţa Ta!Tu singur, Tu mi-eşti mântuirea,Fără de Tine nu pot sta!Cel care-n Tine e ziditNu e de nimenea lovit!

221.Stau pe Adevăr

1.Stau pe Adevărul care-a fost rostit,Cred Cuvântul Celui care m-a iubit;Neclintit, în Stânca Vieţii stau ascuns,Stau pe Adevărul lui Isus!

Refren:Stau pe Stâncă,Şi aştept cu dor făgăduinţa scumpă,Stau pe Stâncă,Eu stau pe Adevărul lui Isus!

2.Stânca mea e Domnul, Cel de neclintit,Orişicâte valuri, crâncen, au lovit;Stau pe Adevăr, de El mă las condus,Stau pe Adevărul lui Isus!

3.Nu plec nicăieri din mâna Domnului,Stau legat cu funia iubirii Lui!Toată slava şi nădejdea-n El mi-am pus,Stau pe Adevărul lui Isus!

222.Tu eşti Doamne

1.Tu eşti, Doamne-a păcii StâncăPrin furtunile ce dor;Eu la Tine caut tihnă,Obosit de-atâta zbor...

2.Tu, Isus, eşti apă viePentru toţi cei osteniţi...Tu i-aştepţi cu bucurie

Page 106: Cartea Fara Note

Ca să fie mântuiţi!

3.Valuri când mă ameninţăŞi lovesc necontenit,Eu Te prind mai cu credinţă,Tu eşti Stânca de granit!

4.Tu, nădejdea vieţii mele,Pâinea sufletului meu,Poartă-mi pasul printre steleSă ajung la Dumnezeu!

223.Ce face Domnul, totu-i bun!

1.Ce face Domnul, totu-i bun,În inima smerită…Chiar de nu poţi vedea acum,Izbânda-i pregătită! Refren:O, Tată bun, să-Ţi faci acum,În noi, în fiecare,Lucrarea Ta cea mare! 2.Ce face Domnul, totu-i bun,Chiar dacă-n ochi sunt lacrimi…Pe al credinţei sigur drumCu El n-ai să te clatini! 3.Ce face Domnul, totu-i bun,Căci totu-i din iubire…Când ale lumii raze-apun,În El e strălucire!

224.Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu!

1.Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu,Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău!Scăparea ta nu va-ntârzia,Sigur primăvara iernii va urma...Vină, furtună, vină nevoi,Domnul totdeauna va fi cu noi!

2.Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu,Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău!Când toate pier, nu ceda defel,Căci decât ispita, mult mai mare-i El!Vină furtună, vină nevoi,Domnul totdeauna va fi cu noi!

Page 107: Cartea Fara Note

3.Suflet slab, aşteaptă pe Dumnezeu,Către El ţi-ndreaptă şi azi dorul tău!Curând primim ce nădăjduim:Pentru veşnicie cu Isus să fim!După durere, după nevoi,O, ce mângâiere: va fi cu noi!

225.În toate-n a mea viaţă

1.În toate-n a mea viaţă,Mă plec pentru povaţăSpre bunul Dumnezeu.El apără-n ispită Şi-aduce reuşităCui crede-n ajutorul Său.

2.De ce să-mi fac griji multe? La ce-ar putea s-ajuteCând nu ajută El?La voia Lui las toate Şi-n marea-I bunătateMă-ncred şi nu mă tem defel!

3.Orişice-ar fi să vie, Pe toate El le ştie,Căci El le-a rânduit...Nimic nu voi mai cere,Renunţ, chiar cu plăcere, La ce-mi ia El, căci m-a iubit.

4.Acum ca şi-altădată, Tot mâna Lui de TatăMă poartă tot mereu...Şi de-L ascult întruna Nu-mi va lipsi niciunaDin cele spre folosul meu…

5.De-acum Îi e-nchinată A mea viaţă toată;Cu drag Lui I-o jertfesc!Iar de-o fi azi sau mâine, La voia Lui rămâne,Dar eu al Lui sunt cât trăiesc.

6.Nici prigoniri, nici moarte,Nimic nu mă desparteDe bunul Dumnezeu;Ci-n orice-ar fi să vină, Încrederea deplinăMi-o pun în El, în Tatăl meu!

Page 108: Cartea Fara Note

226.O singură speranţă

1.O singură speranţă în suflet am mereuSă mă încred în Tine, Mântuitorul meu!Când mâna Ta, o, Doamne, mă poartă liniştit,Eu am lumina crucii, căci Tu ai biruit!

2.Eu nu cunosc cărarea pe care voi umbla,Dar mă încred în Tine, doar Tu eşti pacea mea!Când glasul Tău, o, Doamne, vorbeşte liniştit,Te-aştept să vii la mine, Te-aştept Isus iubit!

3.De-ar fi să trec prin moarte, prin neguri şi cercări,Lumina jertfei Tale mi-aduce mângâieri;Când slava Ta, o, Doamne, se-arată în sfârşit,Aştept căminul slavei, Ierusalim iubit!

227.Dumnezeu ne e salvare

1.Dumnezeu ne e salvareŞi putere la nevoi;Şi, pe aripi iubitoare,Vom zbura spre locuri noi,Unde Domnul, unde DomnulPururea va fi cu noi!

2.N-avem teamă de popoareCând asupră-ne-or veni,De-ar voi să ne doboare,Ca de stâncă s-or lovi!Ştie Domnul, ştie DomnulDe cel rău a ne feri!

3.Când s-or revărsa pe ţărmuriChiar oceanele în val,Şi s-or prăbuşi-n cutremurMunţii spulberaţi pe mal,Noi pluti-vom, noi pluti-vomSpre al cerului liman!

4.Când vom fi-n IerusalimulLuminos, măreţ şi sfânt,Ne vom veseli la tronulMielului Isus cel blând;Şi ferice, şi fericeÎn etern vom fi cântând!

228.Fericit e tot acela

Page 109: Cartea Fara Note

1.Fericit e tot acela,Care-n orice pas făcutCere sfatul de la Domnul,El atuncea nu-i pierdut!

Refren:Fericirea din astă lumeE ca a valurilor spume,Iar cea din ceruri ni-e dată-n daruri,Pe veci de Domnul Dumnezeu!

2.Fericit cel ce ascultăGlasul blândului Isus,Pacea lui şi mulţumireaLe primeşte-n dar de sus!

3.Fericit cel ce în viaţăS’a-mpăcat cu Dumnezeu:Va avea un scut puternicŞi va-nvinge tot ce-i rău!

229.Crede, frate-n orice zi!

1.Crede, frate-n orice zi,Crede, nu te tângui!Crede, chiar când vremea-i rea,Domnul e scăparea ta!

Refren:Lui Isus mă-nchin cu dragPân’ ‘oi trece-al gropii prag!Până când va reveniNe-ntrerupt Îl voi iubi!

2.Raza Spiritului SăuA pătruns în pieptul meu,De păcat m-a curăţit,Şi om nou am devenit.

3.Vesel merg sub al Lui steag,Nu mai sunt copil pribeag;Cine mă va clătina?Domnul e tăria mea!

230.Zi de zi

1.Zi de zi şi-n fiecare clipă,Noi puteri găsesc în Dumnezeu!Nu mă tem, căci stau pe-a Lui aripă,Mă încred mai mult în harul Său!

Page 110: Cartea Fara Note

Tot ce-i bun şi-atâtea biruinţePentru mine El a pregătit;Chiar de trec, ades’, prin suferinţe,Nu mă tem, căci El a biruit!

2.Zilnic, Domnul este lângă mineCu minuni de har, la orice pas;Bucuros, cărarea să-mi lumine,Ca s-ajung al cerului popas.Cu aşa iubire îmi vorbeşteŞi-mi promite viaţă ne-ncetat,Iar puterea mea mereu va creşte,De-I ascult Cuvântul minunat!

3.Eu mă-ncred, de-acum, în Tine, Doamne,Că m-ajuţi în orişice necaz!Nu-i fricos cel rău şi nici nu doarme,Dă-mi putere să-l înving şi azi!Câte clipe se adună-n zileŞi câţi ani ‘nainte mi-ai deschis,Să-mi ajuţi să merg, mereu, cu TinePână-n cerul ce mi l-ai promis!

231.Eu vin, zi de zi

1.Eu vin, zi de zi, unde Domnul mă cheamă;Dureri, câte-or fi, n-am cu El nici o teamă:Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă,El veghează mereu drumul meu!

Refren:Vreau să cânt despre El, frumos,Despre Domnul Hristos,Ce iubire, Aleluia!Minunat m-a salvat!Minunat m-a salvat!

2.Eu merg, zi de zi, unde El mă trimite...Furtuni de-ar lovi, am izbânzi pregătite!Curând o s-ajung sus, pe stânca cea ‘naltă,Mă fereşte de rău braţul Său!

3.Oricâte-aş lăsa, prea puţin mi se pare,Primi-voi cândva ceru-ntreg, sărbătoare;În dragostea Lui, El aşterne îndată,Peste lacrima mea, Osana!

232.Isus şi eu

1.Isus şi eu ne-am întâlnit la cruce;

Page 111: Cartea Fara Note

El a murit, iar eu am fost salvat...(:Iubirea Lui mi-a renăscut iubirea;Isus şi eu, ce dulce ne-am legat!:)

2.Isus şi eu, spre ţara minunată!... Oricât de grea povara vieţii-ar fi,Nimic din drum nu poate să ne-abată;(:Isus şi eu alături vom păşi! :)

3.Isus şi eu, în casa de luminăVom fi curând şi nu vom mai plecaŞi bucuria ne va fi deplină:(:Isus şi eu nedespărţiţi vom sta! :)

233.Lângă Isus

1.Lângă Isus am găsit pacea sfântă,El mi-este singurul ocrotitor!Când mi-a fost inima tristă şi-nfrântă,Braţul Său tare mi-a fost salvator!

Refren:Lângă Isus sunt fericit:Pace în suflet mi-aşază;Lângă Isus am biruitŞi veşnicia urmează!

2.Lângă Isus astăzi n-am nici o teamă,Lesne îmi port crucea, făr’ a cârti...Al Său Cuvânt către cer mă îndeamnă:“Mergi înainte, cu El, orice-ar fi!”

3.Lângă Isus simt nespusă plăcere,Cu El voi merge în fiece zi;Până ce viaţa Hristos mi-o va cere,Merg prin credinţă şi voi birui!

234.Sfânt izvor ceresc

1.Sfânt izvor ceresc ne-ncetat găsesc,Stând pe braţele iubirii Lui;Sfântă pacea Sa umple inima,Stând pe braţele iubirii Lui.

Refren:Ce iubire! El poartă grija orişicui.Fericire, stând pe braţele iubirii Lui!

2.Nu plâng, nu suspin, chiar aşa străin,Stând pe braţele iubirii Lui;

Page 112: Cartea Fara Note

Drumul meu spinos e aşa frumos,Stând pe braţele iubirii Lui!

3.N-am de ce fugi, cât de greu mi-ar fi,Stând pe braţele iubirii Lui;E aproape El, nu mă tem defel,Stând pe braţele iubirii Lui.

235.Domnul mi-este călăuza

1.Domnul mi-este călăuza, mi-e destul că-L pot urma,Fără nici o îndoială calc smerit pe urma Sa.Sfântă pace şi odihnă prin credinţa-n El aflând(:Vină sute de necazuri, cu Isus le-nving pe rând!:)

2.Domnul mi-este călăuza, El mă face fericit,Îmi dă har în încercare ca să văd că sunt iubit;Dacă pasul mi s-ar frânge, însetat de aş cădea,(:El mi-e Stânca şi Izvorul, toată veselia mea. :)

3.Domnul mi-este călăuza, sfatul Său de har e plin,Mi-a promis odihnă vie în al Tatălui cămin;Îmbrăcat în nemurire, lângă-al meu iubit Isus(:Voi cânta o veşnicie: minunat El m-a condus! :)

236.Dacă vrăbii pot să cadă

1.Dacă vrăbii pot să cadă,Dacă stele se pot stinge,Lângă Domnul, niciodatăFrica morţii nu ne-atinge...

2.Dacă totuşi, câte-o mamăCopilaşul îşi mai uită,Dumnezeu ne ţine-n palmă,Ne hrăneşte şi ne-ajută...

3.Când e gata, în furtună,Vasul nostru să se sfarme,Domnu-aduce vreme bună,Niciodată El nu doarme...

4.Cine-n lumea asta oareAr putea să ne despartă?Harul Lui e-aşa de mare,Dumnezeu e-al nostru Tată!

5.Tot cu El, în orice clipă:El ne vede şi ne ştie!Noi vom sta pe-a Lui aripă

Page 113: Cartea Fara Note

Şi-om zbura spre veşnicie!

237.Frumos e s-ascult

1.Frumos e s-ascult glasul Său minunat,Cereşti armonii pe pământ!....O rază în muzica sferelor Lui,Mi-e inima toată un cânt!

Refren:Ca pasărea, puii, sub aripa ei, Când norii se-adună-n furtuni,În dragostea Sa mă ascunde Isus,Păzit de îngerii buni!Păzit de îngerii buni…

2.Frumos e să-ntind braţul meu către El,Când mersul mi-e greu şi prea lung...Deasupra durerii mă ’nalţă, să zbor,Pe stânca cea ’naltă s-ajung!

3.Frumos e să-mi plec fruntea mea-n aşteptat,Veşmântul cel alb să primesc...Eu ştiu că mi-l ţese din inul curat,Din firul de aur ceresc.

238.De iubeşti pe Domnul

1.De iubeşti pe Domnul tot mereu,Fericit vei fi pe drumul tău!(:Peste munţi si peste văi,Prin furtuni şi prin văpăi,Blând te ocroteşte braţul Său!:)

2.Să te rogi la fiecare pas,Cartea Lui să-ţi fie sfânt popas!(:Domnul, pentru-ai Lui copii,Pregăteşte bucurii,Credincioşi in El dacă-au rămas! :)

3.Dacă lumea e-mpotriva ta,Nu te-abate! Asta-i calea Sa!(:Tu păşeşti pe drumul Lui, Nu mai eşti al nimănui, Prin credinţă poţi de-acum cânta! :)

239.Ce te frămânţi, inima mea?

1.Ce te frămânţi, inima mea,Singură şi pustie?

Page 114: Cartea Fara Note

Stai în credinţă, nu dispera,Toate Isus le ştie!

2.Oamenii trec tot mai grăbiţi,N-au timp să te asculte;El ţi-e aproape şi-n suferinţi,Oricât ar fi de multe...

3.Doamne, auzi strigătul meu,Nu mă lăsa pieirii;Fă ca să cânt pe cale, mereu,Cântecul mântuirii!

240.Când pacea îţi lipseşte

1.Când pacea îţi lipseşte,Priveşte către cer!Isus te mântuieşte,Isus îţi dă puteri,Isus îţi dă puteri!

2.Când inima nu-ţi tace,Priveşte către cer!Căci Domnului Îi placeSă vindece dureri,Să vindece dureri!

3.Când simţi că viaţa-i goală,Priveşte către cer!Isus nu te înşală,Când inima I-oferi,Când inima I-oferi!

4.Când cauţi alinare,Priveşte către cer!O dragoste mai mareNu afli nicăieri,Nu afli nicăieri!

241.Dacă neguri vin ades’

1.Dacă neguri vin ades’,Mă încred în harul Său.Tot ce pare ne-nţelesE ştiut de Dumnezeu.Fie noaptea cât de grea,Domnul e lumina mea.

2.Dacă-n noapte drumu-i greu,Am ’nainte paşii Săi;

Page 115: Cartea Fara Note

Să salveze de cel răuDomnul are mii de căi.Fie noaptea cât de grea,Domnul e lumina mea.

3.Dacă trec prin încercări,Ştiu că sunt în mâna Sa:Multe binecuvântăriDomnul dă şi Domnul ia…Fie noaptea cât de grea,Domnul e lumina mea.

242.Când neguri se-adună

1.Când neguri se-adună şi vântul se zbate,(:Aproape e Domnul, din valuri ne scoate!:)

2.De cine ne-om teme? El mustră furtuna(:Şi-I place să fie cu noi totdeauna! :)

3.Pluti-vom spre casă, Isuse, cu Tine,(:Pe braţul Tău tare, o, cât e de bine! :)

4.Şi dacă furtuna, mugind, ne-ameninţă,(:Noi mergem ‘nainte, trăim prin credinţă! :)

5.Prin bezna cercării, când paşii se-nclină,(:Doar dragostea-Ţi mare ne fie lumină! :)

243.Blând, ca o voce de înger

1.Blând, ca o voce de înger,Poate să fie-auzit,Printre suspine şi plângeri,Glasul speranţei şoptit:Stai până trece furtuna,Domnu-i pe valuri stăpân;Apele trec totdeauna,Stâncile-n urmă rămân!

Refren:Stai în credinţă şi nu dispera,Cheamă speranţa în inima ta!

2.Nu-ţi fie frică de noapte,Tu luminezi ca o stea;Cel ce domneşte în toate,Domnul, e-n inima ta...Stai şi ascultă speranţa,Las-o în sufletul tău;

Page 116: Cartea Fara Note

Vine curând dimineaţa,Nu va fi noapte mereu...

3.Fii credincios pân’ la moarte,Chiar dacă lupta e grea,Domnul şi astăzi desparteMarea, s-o poţi traversa.Stai şi ascultă-ţi chemarea:Vezi câte suflete pier!Chiar de e-ngustă cărarea,Nu este alta spre cer!

244.Ce bine e în viaţă!(Canon)Ce bine e în viaţă s-asculţi cu bucurieSă ai lumini pe faţă şi-n suflet poezie,Şi să te temi de Dumnezeu!

245.Bine e să crezi în Domnul!

1. Bine e să crezi în DomnulŞi s-asculţi tot ce a zis,Aşteptând făgăduinţa,Pentru că aşa stă scris.

Refren:Mă încred mereu în Domnul,În Cuvântu-I încercat;Cu al meu Isus în viaţăDe vrăjmaş sunt apărat.

2.Bine-i să te-ascunzi în DomnulSă te-ncrezi în jertfa Sa;Cu credinţă ne-ndoităIzbăvirea vei gusta!

3.Bine-i să te lupţi în DomnulDe mândria ta fugind;Doar în El găseşti odihnă,Bucurii ce nu te mint.

4.M-am deprins să cred în DomnulŞi-s atât de fericit!Ştiu că e mereu cu mineŞi va fi pân’ la sfârşit.

246.Pe Stânca cea tare

1. Pe Stânca cea tare şi ‘naltă, să steaAl meu suflet gol şi rănit ar zbura;

Page 117: Cartea Fara Note

Aşa păcătos şi nevrednic cum suntO, Stâncă eternă, în Tine m-ascund!

Refren:O, Stânca mea, o, Stânca mea,În Tine, Isuse, mi-ascund inima!

2.În ceasul tristeţii când singur vorbesc,În clipa ispitei, sub duhul lumesc,Când valul vrea iar să mă tragă la fund,O, Stâncă eternă, în Tine m-ascund!

3.Adesea în luptă, vânat de cel rău,Scăpare-am găsit doar în meritul Tău;Furtuni de-ncercări când la mine-au ajuns,În Tine, Isus, liniştit m-am ascuns!

247.Spre culmi de munte

1.Spre culmi de munte îmi înalţ privirea,De unde vine ajutorul meu,De la Acel ce ţine-n mâini zidirea,De la slăvitul nostru Dumnezeu.

2.Da, El veghează să nu-ţi clatini pasul,El te păzeşte, credincios, la fel,Chiar şi atunci când îţi aşterni popasul;El, ce-a condus poporul Israel!

3.El te iubeşte ca pe o comoară;Ţi-e adăpost în soare arzător,Ca un izvor de umbră ce coboarăPe dreapta ta, aşa odihnitor!

4.Când Domnul fi-va pururi lângă tine,De-orice păcat salvat în veşnicii,Cu sufletul purtat de mâini divine,De-acum şi până în etern, vei fi!

248.Doamne, spre Tine privim!

1.Doamne, spre Tine privim,Vrem să strângem în suflet iubirea,Să-nţelegem, din jertfă, mărirea,Doamne, spre Tine privim!

2.Doamne, de Tine-ascultăm,Tu eşti pâinea vieţii eterne,Pace-n suflet doar Tu poţi aşterne,Doamne, de Tine-ascultăm!

Page 118: Cartea Fara Note

3.Doamne, ce mult Te dorim!Eşti cu noi, totdeauna aproape,Tu ne scoţi şi din foc şi din ape,Doamne, ce mult Te dorim!

4.Doamne, să vii, Te-aşteptăm,Să Te-ntorci, cum ai spus la plecare,Să salvezi omenirea ce moare,Doamne, să vii, Te-aşteptăm!

249.Poţi să te-ncrezi în Isus

1.Poţi să te-ncrezi în Isus ne-ncetat!El a învins! El a învins!Biruitor peste iad şi păcat,Domnul Hristos a învins!

Refren:El nu-i învins de nimic pe pământ!Toată puterea e-n harul Său sfânt!Crede că ai tot ce El ţi-a promis:Domnul Hristos a învins!

2.Poţi să păşeşti cu Isus fericit!El a-nviat! El a-nviat!Tatăl din cer jertfa Lui a primit,Domnul Hristos a-nviat!

3.Poţi să fii sigur în Domnul Hristos!El S-a ‘nălţat! El S-a ‘nălţat!El este-al tău Mare Preot milosDomnul Hristos S-a ‘nălţat!

4.Poţi să vesteşti tot ce El a promis!El vine iar! El vine iar!Drumul spre cer pentru toţi e deschis,Domnul Hristos vine iar!

250.Speranţa mea e doar Hristos

1.Speranţa mea e doar HristosŞi-al Său sfânt sânge preţios!Oricâte şoapte m-ar chema,Nu pot să cred în altceva!

Refren:Hristos e Stâncă de granit,Doar El mă face neclintit!Doar El mă face neclintit!

Page 119: Cartea Fara Note

2.Când faţa nu I-o mai zăresc,Mă-ncred în harul Său ceresc;La fiecare val şi vântStau ancorat de-al Său Cuvânt!

3.Mi-e adăpost credinţa SaŞi jertfa Lui pe Golgota!În jurul meu potop de-ar fi,Eu ştiu că tot mă va iubi!

4.Când va veni pe albul nor,Voi fi găsit biruitor!Zidit în El, pe veci voi sta,Purtând neprihănirea Sa!

251.O, suflete, stai liniştit!

1.O, suflete, stai liniştit‘Naintea Celui sfânt! Te-ncrede în El, umilit, Ascultă-al Său Cuvânt! E-aşa de bun şi drept, A toate înţelept! Predă-te cu sufletul zdrobit‘Naintea Celui sfânt!

2.O, suflete, stai liniştit, Căci El te-a scos din foc! Cu dragostea Lui te-a umbrit Să-ţi facă-n ceruri loc… Aceasta-i slava Lui, Minunea cerului! Te pleacă în faţa Lui smerit, Căci El te-a scos din foc!

3.O suflete, stai liniştit,‘Naintea feţei Lui! El ştie de ce ai venit Şi tot ce ai să-I spui… La El nimic nu-i greu: Îţi dă tot harul Său! Te pleacă-n credinţă umilit‘Naintea feţei Lui!

252.De mână du-mă, Tată!

1.De mână du-mă, Tată,După-al Tău plac,În astă viaţă toată

Page 120: Cartea Fara Note

Şi-n veac de veac!Eu singur nu pot faceNici chiar doi paşi;Condu-mă cum îţi place,Să nu mă laşi!

2.În haru-Ţi ocroteşteInima meaŞi fă de-o linişteşteÎn vreme grea!O, ia-mă lângă TineCând cad zdrobitŞi-arată-mi ce e bineCând sunt orbit!

3.Chiar când nu văd cărareaPe und’ m-aştepţi,Mi-ajunge-ncredinţareaCă Tu mă-ndrepţi!De mână du-mă, Tată,După-al Tău plac,În astă viaţă toatăŞi-n veac de veac!

253.Pretutindeni cu Isus

1.Pretutindeni cu Isus eu merg voios,Trec cu El prin văi de lacrimi bucuros!Fără El pe-acest pământ nu-s bucurii,Lângă Domnul însă grija va pieri.

Refren:Apărat de Isus sigur eu mă simt;Orişiunde merg cu El în pace sunt.

2.Pretudindeni cu Isus cel adorat!Oamenii mă uită dar El niciodat’!De s-ar duce totul în adânc de mări,Domnul mă salvează din orice-ntâmplări!

3.Pretutindeni cu Isus în clipa grea,Harul Lui mă face azi să pot cânta!Cânt cu voie mare că veni Hristos,Frate şi salvare omului de jos!

254.„Pe veci cu Dumnezeu!”

1.”Pe veci cu Dumnezeu!”, aşa-i deviza mea,Cuvântu-acesta-i farul meu şi noaptea-i steaua mea.În lume cât trăiesc, străin şi călător,

Page 121: Cartea Fara Note

Întruna vreau să locuiesc cu-al meu Mântuitor!Scump Isus, scump Isus de Tine mi-este dor!

2.Spre cer mereu privesc, acolo-i ţara mea,De multe ori mă socotesc ca şi sosit în ea!Şi-atunci mai mult mi-e dor, un dor nepotolit,Mi-e dor de-oraşul uimitor, Ierusalim iubit!Sfânt oraş, sfânt oraş, Ierusalim iubit!

3.Adesea în dureri, când cad şi când suspin,Ca şi-al lui Noe porumbel, la arcă iarăşi vin…Şi-n sufletu-mi mereu, ca pe seninul cerSe-arată-al păcii curcubeu cu scumpe mângâieri!Semn ceresc, semn ceresc, cum mângâi tu-n dureri!

4.Pe veci cu Dumnezeu! O, Doamne-ajută-mi TuCa tot spre Tine dorul meu să mi-l îndrept de-acu’!Scăparea Tu îmi eşti, iar bucuria meaÎn locuinţele cereşti la Tine-o voi avea!Pacea mea, pacea mea la Tine-o voi avea!

255.Aparţin lui Isus

1.Aparţin lui Isus, sunt copil de-Mpărat,Sunt un semn pentru dragostea Lui,Harul Său revărsat, fericire mi-a dat,Mulţumesc zi de zi Domnului.

Refren:Nu mă tem de nimic, Tatăl meu e-Mpărat,Niciodată, de mine El n-a uitat,Când sunt singur şi trist, când Îl strig în impas,El îmi spune din nou: “Nu te las!”

2.Sunt al Regelui meu, mă iubeşte, eu ştiu,Nesfârşită e dragostea Sa,Mi-a promis că-ntr-o zi lângă mine va fi,Faţa Lui ne-ncetat voi vedea.

3.Eu aştept marea zi, când, aşa cum mi-a spus,Domnul, Regele meu va veni,În căminul de sus, eu voi fi cu Isus,Printre îngeri şi prinţi voi domni.

256.Domnu-i Păstorul meu(Canon)Domnu-i Păstorul meu chiar dacă sunt mic,El mă paşte, nu duc lipsă de nimic!

257.Părintele meu e foarte bogat

Page 122: Cartea Fara Note

1.Părintele meu e foarte bogat: Comorile lumii chiar El le-a creat!Al Lui e pământul şi veşnic va fi, Nu-i nimeni să aibă mai mari bogăţii!

2.Pe unicul Fiu la noi L-a trimis, Prin El poarta cerului ni s-a deschis;Suntem aşteptaţi în măreţul palat Ca rod al Golgotei, ca fii de-Mpărat.

3.Deşi sunt născut ca om păcătos, Mai mult ce-am visat voi avea prin Hristos:Veşmânt al dreptăţii, un veşmânt alb, curat Şi-a slavei coroană, ca fiu de-Mpărat!

4.Aici pe pământ eu sunt peregrin, Dar am un palat sus în cerul senin!Deşi câteodată pe cale-am oftat, Eu am fericirea că-s fiu de-Mpărat.

258.Din Sinai a răsunat

1.Din Sinai a răsunatGlasul Domnului cel sfânt,Legea Lui ne-a arătatSfântă-n cer şi pe pământ.Dumnezeu ne-a dăruitUn dreptar neprihănitŞi în veci de veci va sta,Scrisă-n inimi, Legea Sa.

2.Toate trec în veşnicii,Munţi şi ape şi pământ,Însă-n veci vor dăinuiLegea Sa şi-al Său Cuvânt.De s-ar fi putut schimba,N-ar fi fost nici Golgota,Astfel ştim că-n veci va staNeclintită, Legea Sa.

3.Am aflat al vieţii drumDin Sinai la Golgota,Dumnezeu e drept şi bunŞi aşa e Legea Sa.Nu se schimbă Dumnezeu,Veşnic este tronul Său,Universu-n veci va staSprijinit pe Legea Sa.

Page 123: Cartea Fara Note

259.Cuvântul Legii lui Isus

1.Cuvântul Legii lui IsusE adevăr venit de sus,Dând hrană spre-ntărire!Iar rostul Lui e sfânt, curat,Şi lămurit, şi-adevărat,Izvor de-ndreptăţire.Veşnic sfeşnicÎndrumare pe cărare,Şi povaţăÎnnoind întreaga viaţă.

2.Porunca Legii lui HristosPreschimbă drumu-ntunecosÎn veşnică lumină.Şi temerea de DumnezeuConduce sigur pasul tăuSpre ţara cea senină.Cine ţineŞi-mplineşte, căci iubeşteTot Cuvântul,El va moşteni pământul!

3.Cuvântul Legii lui HristosE mult mai scump, mai preţiosCa cel mai de preţ aur;El este la-ndemâna ta,Doar vinde tot şi vei aveaUn minunat tezaur!Veşnic sfeşnic,Îndrumare pe cărareŞi luminăCătre patria divină!

260.Plăcută-i, Doamne, Legea Ta!

1.Plăcută-i, Doamne, Legea TaŞi pilda ce ne-ai dat!Când m-ai chemat s-ascult de ea,Cum nu Ţi-aş fi urmat?

2.Nimic nu m-ar mai ţine aziDe-a nu Te asculta,Când am văzut că griji, necazSunt spre-ndreptarea mea!

3.Din inimă vreau să urmezDoar scumpă, Legea Ta,Şi Ţie azi mă-ncredinţez,

Page 124: Cartea Fara Note

Tu eşti scăparea mea!

4.Şi-nfrunt atunci orice nevoi,Purtat de-un singur dor.Să ai plăcere Tu de noiIubit Mântuitor!

261.Voinţa şi îndeplinirea

1.Voinţa şi îndeplinirea,Dă-mi-le, Tu, Părinte sfântŞi dirijează-mi Tu pornirea,Prin Duhul Tău şi-al Tău Cuvânt,Ca-n toate să ajung să-Ţi placŞi numai voia Ta s-o fac!

2.Voinţa-mi stă mereu în caleSă nu fac ce mi-ai poruncitŞi pofta cărnii-nşelătoareMă duce-ades’ pe-un drum greşit…Am meritat de-atâtea oriBlestem, nu binecuvântări.

3.Eu ştiu că mă conduci mai bineDecât eu însumi aş putea,De-aceea mă încred Tine,Să stăpâneşti fiinţa mea;Aşa vreau să-Ţi urmez mereu,Ajută-mi Tu, Isuse-al meu!

262.Să păzesc, Isuse-nvaţă-mă, Legea Ta!

1.Să păzesc, Isuse-nvaţă-mă,Legea Ta, Legea Ta,Voia-Ţi sfântă vreau să-ndeplinesc,Tu-mi poţi ajuta!

Refren:Vreau să fiu doar al Tău,Legea Ta s-o împlinesc,Vreau în veci, Ţie-n veci,Numai Ţie să-Ţi servesc!

2.Bani, mărire, nu mă fericesc,Ce folos, ce folos,Dacă-n viaţă n-am vrut să primescPe Isus Hristos!…

3.Am lăsat tot ce e trecător;Numai Tu, Numai Tu,

Page 125: Cartea Fara Note

Tu să-mi fii, în toate, ProtectorŞi Mângâietor!

263.Privesc la Tine, Domnul meu

1.Privesc la Tine, Domnul meu,Şi faţa Ta o caut!Iubesc din suflet Legea Ta,Iubirea Ta o laud!Isuse-ajută-mă să-Ţi fiuPe-acest pământ un martor viu, Pe-acest pământ un martor viu,Iubirea Ta s-o laud! 2.Condu, Isuse, paşii mei,Spre ceruri, prin credinţă,Acolo unde nu-i păcat,Nici griji, nici suferinţă!O, Doamne, ia-mi, Tu, inima,Să ‘nalţ mereu gândirea mea,Să ‘nalţ mereu gândirea mea,Spre ceruri, prin credinţă! 3.Chiar dacă lupta-i partea mea,Răsplata este mare,Cununa mă aşteaptă-n cer,Nespus de sclipitoare.O, cerul este uimitor,Da, pentru cel biruitor,Da, pentru cel biruitorRăsplata este mare!

264.Ca un râu de viaţă

1.Ca un râu de viaţă este pacea taCând asculţi de Domnul şi de Legea Sa!Plin de biruinţă, poţi trăi frumosDacă ai în suflet pacea lui Hristos!

2.Mâna Lui te ţine, El te va purta,Roagă-te, veghează, nu te-nspăimânta!Marea, cât de mare, greul, cât de greu,Cine te va smulge de la braţul Său?

3.Domnul ştie toate, fii, deci, neclintit!Dragostea-I de Tată le-a îngăduit...Doar trecând prin flăcări poţi să fii curat,Şi-n coroana slavei, aur încercat...

265. Dacă Domnul e-a ta desfătare

Page 126: Cartea Fara Note

1.Dacă Domnul e-a ta desfătare,Dacă El este aripa ta,Dacă-L faci turnul tău de scăpare,Fericit poţi atunci cânta.

2.Dacă-L cauţi pe Domnul oriunde,Dacă-L strigi ca un cerb însetat,Dacă-n El lacrima-ţi vei ascunde,Prin credinţă vei fi salvat.

3.Dacă faci totdeauna dreptate,Dacă spui adevărul mereu,Dacă ţii Legea cu scumpătate,Eşti un fiu al lui Dumnezeu.

4.Dacă eşti îmbrăcat cu iubire,Dacă celor sărmani le slujeşti,Dacă ştii să împarţi fericire,Fericire ai să găseşti.

5.Dacă vrei să trăieşti prin credinţă,Dacă stai tare pân’ la sfârşit,Dacă vrei să obţii biruinţă,Azi e timpul, fii pregătit!

266.De-acum sunt gata

1.De-acum sunt gata să merg în viaţăCu El, de mână şi faţă-n faţă,Isus mi-e viaţa, e-a mea speranţă,Eu merg cu El pe calea Sa.

2.De-acum sunt gata s-ascult de Lege,Isus m-ajută, căci mă-nţelege,El mi-este Frate, El mi-este Rege,Eu merg cu El pe calea Sa.

3.De-acum sunt gata ca jertfă sfântă,Cu crucea-n spate, pe calea strâmtă,De-acum sunt gata cum El cuvântă,Eu merg cu El pe calea Sa.

4.De-acum sunt gata să-mi spun credinţa,În El am pacea şi biruinţa,Înving şi moartea şi suferinţa.Eu merg cu El pe calea Sa.

267.Domnul ne cheamă pe munte

Page 127: Cartea Fara Note

1.Domnul ne cheamă pe munte, Legea din nou să ne dea.Cine e gata s-asculte Taina rostită de ea? Flăcări Sinaiul aruncă, Foc de dreptate ceresc, Domnul rosteşte poruncă, Unde sunt cei ce-L măresc? Iată-ne-aici, Golgota sa cântăm, Iată-ne-aici, Legea Ta sa urmăm. 2.Domnul ne cheamă la cruce, Viaţa la toţi sa ne dea. Cine e gata sa urce Până la dragostea Sa? Golgota toată-i jertfire, Valuri de har se pornesc, Fără de margini, iubire, Unde sunt cei ce-L iubesc? Iată-ne-aici, mila Ta implorăm!Iată-ne-aici, tot ce-ai spus, noi sperăm!

3.Domnul ne cheamă la Sine, Cer de minuni să ne dea. Cine ascultă şi vine?Iată pe nor slava Sa! Viaţa cea fără pieire, Zori de lumină vestesc, Domnul coboară-n mărire, Unde sunt cei ce-L doresc? Iată-ne-aici, Golgota să cântăm,Iată-ne-aici, bun Isus Te-aşteptăm!

268.Cetate tare-i Dumnezeu

1.Cetate tare-i Dumnezeu şi armă-apărătoare!El ne ajută-n orice greu ce-ar vrea să ne doboare.Vrăjmaşul cel bătrân se crede-acum stăpân;Putere, vicleşug, el are din belşug,Dar Domnul e mai tare!

2.Tăria noastră nu-i de-ajuns şi-am fi răpuşi pe dată,Dar pentru noi Hristos Isus, El duce lupta toată!Şi-ntrebi tu cine-i El? El e Emanuel,E Domnul Savaot, şi Dumnezeu a tot,Îzbânda întrupată!

3.De-ar fi cu draci pământul plin ce-ar vrea să ne înghită,Nu ne-ndoim cât de puţin de-a noastră reuşită!Al răzvrătirii prinţ scrâşneşte-amar din dinţi,

Page 128: Cartea Fara Note

Dar oricât ar scrâşni, Scriptura-l va zdrobi:Ea stă nebiruită

4.Să nu se-atingă de Cuvânt, să-L lase cum e-n Carte!Cuvântul şi cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte!Şi de-ar ameninţa chiar viaţa să ne iaTiranul inamic, noi n-am pierdut nimic!Hristos e Domn şi-n moarte!

269.Iubit Isuse-al meu

1.Iubit Isuse-al meu,Miel al lui DumnezeuMărit erou,(:Tu-mi eşti Mântuitor,De-aceea Te implorSă-mi fii Tu ProtectorÎn orice greu!:)

2.Satana mult ar vreaSă trec de partea saŞi să te las...(:Tu, mare DumnezeuAlungă pe cel răuŞi fă să fiu mereuSpre Tine-atras!:)

3.Al Tău vreau să rămân,Al Tău, Isuse bun,În veac de veac!(:Fi-mi Tu coperământ,Condu-mă pe pământ,În trai curat şi sfântDupă-al Tău plac!:)

4.Şi-odată liberatDe orişice păcat,Spre Tine, sus,(:Eu ochii mi-i ridicŞi vesel pot să zic:„De-azi moartea mi-e câştig,Am pe Isus!”:)

270.În Domnul găsesc adăpost

1.În Domnul găsesc adăpost De lume, de rău şi păcat;Mereu Tu Isuse mi-ai fost Şi mi-eşti sigur loc de salvat!

Page 129: Cartea Fara Note

Refren:Salvat, salvat, pe veci cu Isus voi domni,Salvat, salvat, cânta-voi şi-L voi preamări!

2.De spaimele nopţii nu ştiu, De zboară săgeţi, nu mă tem,Isus mi-este scut, şi-am să fiu Salvat de-orice plăgi şi blestem!

3.Chiar sute şi mii de-ar cădeaÎn stânga şi-n dreapta, mereu,Eu tot în credinţă voi sta,Isus este sprijinul meu!

4.Isuse-alor Tăi le promiţi Că îngeri trimiţi pentru eiSă-i scape când sunt năpădiţi De vipere, demoni sau de lei!

5.O, Doamne-adăpost umbritor,Strigat-am în griji şi necazIar Tu mi-ai răspuns iubitor: Te scap şi te ‘nalţ, nu te las!

6.Deci vină orice strâmtorări Şi urle Satana turbat,Chiar munţii arunce-se-n mări, Eu ştiu că tot voi fi salvat!

271.Jan Hus(Canon)Pe Jan HusPe rug l-au pus dar n-a cedatChiar din flăcări, chiar din flăcăriA cântat!

272.Vă-ndreptaţi spre Ghetsemani!

1. Vă-ndreptaţi spre GhetsemaniCând simţiţi ispita grea!Staţi în luptă cu Isus,Nu priviţi decât în sus,De la Domnul învăţaţiRugi fierbinţi să înălţaţi!

2.Mergeţi iarăşi să-L vedeţiJudecat, lovit, legat;Ce durere-a suferitPentru voi, căci v-a iubit!De la Domnul învăţaţi

Page 130: Cartea Fara Note

Crucea Lui cum s-o purtaţi!

3.Vă suiţi la GolgotaSă-I aduceţi mulţumiri;Când El spune "S-a sfârşit",Planul Său e împlinit;Cu Isus, nedespărţiţi,Învăţaţi cum să trăiţi!

273.Mergem înainte!

1.Mergem înainte, Domnul e cu noi,Niciodată-n luptă nu vom da ‘napoi!Răul sus pe cruce El l-a biruit,Drumul spre victorii El ne-a pregătit.

Ref: Iată se zăreşte al măririi prag,Mergem înainte sub acelaşi steag!

2.Mergem înainte spre acelaşi ţel,Noi suntem oştirea, Rege este El!În unire sfântă trecem zi de ziUna în durere, una-n bucurii…

3.Mergem înainte, lupta cât de grea,El ne sprijineşte, nu putem cădea!Ne-a promis o Ţară, şi-o vom locui,Ne-a promis un nume, şi-l vom moşteni!

274.Biruitorul

1.Biruitorul merge prin credinţăŞi va primi un loc în ceruri, sus;Va birui cercări şi suferinţăCăci poartă crucea cu Hristos Isus.În veşnicie are să fie(:Cu bucurie încununat!:) 2.Biruitorul luptă prin credinţăŞi răstigneşte firea lui cea rea;El peste moarte are biruinţăCând vine Domnul plin de slava Sa!O, ce bogată, sfântă răsplată(:Primeşte-ndată de la Isus! :) 3. Părinte bun, m-ajută şi pe mine,Cântând, s-alerg pe drumul cel spinos!Să biruiesc, mă ţin legat de Tine,Ca un copil cuminte, credincios!M-ajuţi ştiu bine, Tu eşti cu mine

Page 131: Cartea Fara Note

(:Înving prin Tine, Tu-mi dai puteri! :)

275.Când David şi cu Goliat(Canon)Când David şi cu Goliat s-au întâlnit şi s-au luptat,Nu sabia a biruit, nici pietricica ce-a lovitCi singur, bunul Dumnezeu!

276.Îl văd adesea şi-l admir

1.Îl văd adesea şi-l admirPe-urmaşul lui Isus Hristos,Sorbind al lacrimii potirCu paşi trudiţi, pe drum spinos...“De unde ai primit puteriSă-nfrunţi atâtea mari dureri?”Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristosşi biruinţa Sa!"

2.Îl văd în luptă, deseori, O sabie purtând şi scut,Ah, simt cum rănile îl dor,Dar văd că nu se dă bătut!"De unde ai aşa curaj,Să speri, să lupţi, să nu te laşi?"Iar el mi-a spus: "Nădejdea mea-i Hristosşi biruinţa Sa!"

3.Suntem cu toţii peregriniPrin valea negrelor dureri;Deşi îngustă şi cu spini,Cărarea duce sus, la cer!La Tine, Doamne, am găsitPutere până la sfârşit!Păstrează-n noi nădejdea TaS-avem putere a lupta!

277.Furtuna de-ar lovi

1.Furtuna de-ar loviŞi gloata de-ar mugi,Noi ştim că nu-i a noastră-nvăţătura!E-al Domnului Cuvânt,E Adevăr preasfânt!Aici vom sta, cum ne-a-nvăţat Scriptura!

2.E-n inimă şi-n gândPecetea Celui sfânt,Nimic nu va schimba învăţătura!Noi nu dorim s-avem

Page 132: Cartea Fara Note

Pe frunte-al Fiarei semn!Aici vom sta, cum ne-a-nvăţat Scriptura!

3.De jertfă nu fugim,Pe cel viclean îl ştim,Dar vom urma cu drag învăţătura!Noi viaţa ne-am depusÎn mâna lui Isus!Aici vom sta, cum ne-a-nvăţat Scriptura!

278.Auzi, Doamne, urletul mării?

1.Auzi, Doamne, urletul mării?Vezi cerul întunecat?De ce ne-ai lăsat disperării,Luptând cu-un duşman turbat?Căci moartea pe noi se răzbună,Nu ştim cum s-o oprim!Oare cum poţi dormi pe furtună?Chiar nu-Ţi pasă că pierim?

Refren:Ah, urletul mãrii, la vorba Ta, stã smerit…Când Tu porunceşti, fie orice-ar fi,Mânia furtunii nu poate lovi,Căci Tu stăpâneşti chiar şi val şi vânt,Şi fiare şi demoni printr-un Cuvânt!În Tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu, preaiubit!Cu Tine Isuse, Stânca mea, sunt liniştit.

2.Stăpâne, nu vezi cum loveştePăcatul amar şi greu?Vezi inima-mi cum se căieşte,Auzi oare plânsul meu?Trezeşte-Te Doamne şi-alungăSpaima ce m-a cuprins!Glasul Tău iadu-ntreg să străpungăVrăjmaşul să-l văd învins!

3.Isuse, e linişte iară,Toţi norii s-au risipit...Iar pacea în suflet coboarăCu Tine sunt fericit!Te rog să rămâi lângă mine,N-am alt Mântuitor!Vreau să trec marea vieţii cu bine,Prin valuri, prin vânt sau nor.

279.Plutim prin furtună

Page 133: Cartea Fara Note

1.Plutim prin furtună, plutim ne-ncetat,Spre casa divină cu porţi de-amarant…De-i aspră cărarea, noi nu disperăm:În portul odihnei curând ancorăm!

Refren:Spre casa divină plutim ne-ncetat,Spre scumpa cetate cu porţi de-amarant!

2.Deşi noaptea-i neagră şi valul turbatMugind, se frământă de vânturi mânat,În faţă-ne farul sclipeşte voios,Prin noapte ne cheamă, e Domnul Hristos!

3.Străbatem prin valuri, sosim la uscat,Edenul se-arată cu-al vieţii palat!Curând, în curând cu Isus pe alb norSosi-vom la Tatăl, sosim la-al Său tron.

280.Îndrăzneşte cu credinţă!

1.Îndrăzneşte cu credinţă,Harul Său îţi e de-ajuns!În strâmtori de neputinţăAi în Golgota răspuns.

2.Pe cărarea vieţii, strâmtă,Să rămâi stăruitor,Căci ispite stau la pândăSă te prindă-n gheara lor!

3.Spre-a intra-n Împărăţie,Luptă până-n ultim ceas,Căci vrăjmaşul vieţii ştieCâtă vreme i-a rămas!

4.Credincios întotdeauna,Tu rămâi în adevăr,Luptă să-ţi păstrezi cununa,Fii în toate veghetor!

281.’Nainte cu Isus

1. ‘Nainte cu Isus prin timp aşa solemn,Se-arată peste noi al profeţiei semn!Cuvântul scris Se împlineşte-ntocmai cum a fost prezis.

2.’Nainte cu Isus prin orişice-ar veni!

Page 134: Cartea Fara Note

Nimic nu-i de temut, cu El vom birui!Cu dreapta Sa, Din noaptea strâmtorării El ne va scăpa!

3.’Nainte cu Isus pe-al veşniciei prag!Cu sânge El ne-a scris pe-al crucii Sale steag!El e cu noi! În marea luptă pentru cer nu dăm ‘napoi!

282.Au fost eroi

1.Au fost eroi ce au durat,Cu preţul vieţii, drum curat.De ei mereu să ne-amintim,La fel ca ei şi noi să fim!

2.Mai sunt eroi ce au aprinsFocul credinţei de nestins;Văpăi din el să răspândim,La fel ca ei şi noi să fim!

3.Vor fi eroi ce vor jertfiTotul Iubirii, zi de zi!Prin ani ce vin, oricât de grei,Iubirii să jertfim ca ei!

283.Pe aripi de vultur

1.Pe aripi de vultur purtat,Peste ultimul val de urgii,Purtat sunt prin har şi credinţă,Purtat până în veşnicii...Peste munţi, peste văi şi prăpăstii,Tot mai sus până-n cerul înalt,Aripile-s tari ce mă poartăPrin ultimul mare asalt!

2.Cu Tine, Isuse, spre cer,Ca pe aripi de vultur pornesc!Sub ele nu-i loc de rănire,Sub ele eu lupt şi slujesc...Când păcatul pândeşte intrareaŞi cel rău să mă-nghită ar vrea,Aripile Tale m-acopăr,M-ascund lângă inima Ta!

3.Pe aripi de vultur purtat,Îmi adun orice zi, orice ceas...În ultima mare strigareFăclie să fiu şi un glas!

Page 135: Cartea Fara Note

Am de dus peste zări veste bună,Mântuirea la toţi s-o vestescŞi-apoi, lângă porţile slavei,Pe aripi de vultur sosesc...

284.Rămâi cu noi, Isus iubit!

1.Rămâi cu noi, Isus iubit,Căci noaptea lumii a sosit!Lumină eşti, deci Tu să vii!Cu braţul Tău să ne susţii!

2.Ne apără cu-al Tău Cuvânt,Curaj ne dă şi Spirit Sfânt!De viclenia celui răuSă scapi acum poporul Tău!

3.Pe mândri Tu să-i umileşti!Un sfânt popor să-Ţi curăţeşti,Să apărăm credinţa Ta,Să nu ne-ndepărtăm de ea!

4.Comoară ni-e al Tău Cuvânt,Comoară-ai Tăi copii Îţi sunt!Din mâna Ta nu vom cădea!Prin harul Tău aici vom sta!

285.Drumul sfintelor victorii

1.Drumul sfintelor victorii,Ca un zbor luminos,Duce spre senine glorii Sub steagul lui Hristos!

Refren:Hristos e Domnul, E Rege şi Păstor,Spre marea izbândă Conduce-al Său popor.Veniţi degrabă Sub steagu-nsângerat,Pe culmi de ceruri vom cânta: „Iubirea Lui ne-a salvat!”

2.Tot mai sus mereu ne cheamă, Noi urcăm zi de zi,N-avem nici un fel de teamă, Cu El vom birui!

3.Aclamaţi Biruitorul

Page 136: Cartea Fara Note

De pe sfinte ‘nălţimi!Iată, se arată norul De strălucire plin!

286.Cine vrea smerit să fie(Canon)Cine vrea smerit să fieVa domni în veşnicie!

287.Fiţi tari în credinţă!

1.Fiţi tari în credinţă, Isus va veni!Un ceas mai vegheaţi şi luptaţi!Răsplata curând de la El vom primi,În slavă, spre ceruri purtaţi.Când iadul întreg năvălea către El,Isus credincios a rămas.Fiţi tari în credinţă, cu ochii spre ţel, Aproape-i al tihnei popas!

2.Fiţi tari în credinţă, spre ceruri priviţi,Acolo e locul promis!Cetatea de aur aşteaptă pe sfinţi,Isus poarta ei v-a deschis.Mult nu va mai fi de trudit şi de plâns,Şi treceţi de-al lumii hotar;Fiţi tari în credinţă, Isus a învinsŞi voi veţi învinge prin har!

3.Fiţi tari în credinţă, curând veţi vedeaPe Cel care vin pe nor!Să bateţi din palme strigând “osana”,Un cântec de drag şi de dor!Cu glas de arhanghel Isus va chemaPe robii cei harnici şi buni;Fiţi tari în credinţă, urmând voia Sa,Pe pragul atâtor minuni!

4.Fiţi tari în credinţă, Isus a promisCă vine curând marea ziCând orice suspin pentru veci va fi stins,Lumina pe frunţi va-nflori!...Cununa e gata, ne-aşteaptă pe noi,Urcaţi în genunchi, temerar!Ai Domnului martori şi vajnici eroi,Fiţi tari în credinţă, fiţi tari!

288.Mica picătură

1.Mica picătură

Page 137: Cartea Fara Note

Naşte un ocean;Fir cu fir, se-adunăStânca de mărgean...

2.Scurta clipă zboară,Chiar de n-ai dori,Însă ea măsoarăDrum de veşnicii...

3.Mici ispite cheamă Inima-n păcat.Dacă nu iei seamă,Poţi să fii pătat…

4.Fapte mici de milă,Vorbe de ziditPot să dea luminăCelui rătăcit...

5.Boabe semănateDe gingaşe mâini,Binecuvântate,Se vor face pâini...

6.Fii cu mintea trează,Vezi ce-i bun sau rău!Domnul sigileazăCaracterul tău!

289.Lumina-i Hristos

1.Lumina-i Hristos, de ce să mă tem?Când dau de-ntuneric, pe El am să-L chem!El mi-e mântuire din griji şi nevoi;Cuvântul ne spune că El e cu noi!

Refren:Lumina mea-i El! De ce m-aş feri,Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi?Lumina mea-i El! De ce m-aş feri,Când Domnul mă poartă prin noapte şi zi?

2.Lumina-i Hristos; când nori grei se strângMă-nalţ în credinţă, curajul nu-mi frâng…Căci unde tronează Hristos iubitor,Durerea dispare şi piere-orice nor!

3.Lumina-i Hristos; puteri El îmi dăSă birui în lupta ce-n faţă ne stă!De-acum înainte spre El voi privi,

Page 138: Cartea Fara Note

Căci El mă conduce prin noapte şi zi!

290.Dacă crezi în Dumnezeu

1.Dacă crezi în Dumnezeu, - Tot mereu ‘nainte!Oare n-auzi glasul Său? - Tot mereu ‘nainte!Tatăl sfânt te-ndeamnă deci, - Tot mereu ‘nainte!Tu urmează-I Lui pe veci! Tot mereu ‘nainte!

Refren:Tot mereu, tot mereu, tot mereu nainte!Doamne prin Cuvântul Tău du-mă pe căi sfinte!

2.Eşti aproape de Hristos? - Tot mereu ‘nainte!Auzi glasu-I blând, duios? - Tot mereu ‘nainte!Harul Său te-a sprijinit, - Tot mereu ‘nainte!Fii prin El desăvârşit! - Tot mereu ‘nainte!

3.Simţi în tine Duhul Sfânt? - Tot mereu ‘nainte!Te atrage-al Său Cuvânt? - Tot mereu ‘nainte!Duhul Sfânt îţi dă puteri, - Tot mereu ‘nainte!Să priveşti mereu spre cer! - Tot mereu ‘nainte!

291.Stai tare-n ispite!

1.Stai tare-n ispite şi luptă contra lor,Căci cel ce se luptă e biruitor!Învinge duşmanul, fii vajnic bărbat!(:Priveşte spre Domnul când eşti încercat!:)

2.Evită păcatul, ai cugetul curat,Urăşte minciuna, nu fi ne-nfrânat!Fii treaz totdeauna, spre bine pornit,(:Priveşte spre Domnul când eşti ispitit! :)

3.Cel ce biruieşte va fi încoronatŞi va fi cu Domnul în ceruri ‘nălţat;Acolo l-aşteaptă-un cămin fericit!(:Priveşte spre Domnul când eşti biruit! :)

4.Când tot prin credinţă vei fi biruitor,Te pleacă sub cruce, viteaz luptător!Doar El este vrednic să fie-nălţat!(:Priveşte spre Domnul căci El te-a salvat! :)

292.Sus, oaste-a lui Hristos!

1.Sus, oaste-a lui Hristos, Grăbiţi şi vă-narmaţi!Sub steagul Său victorios

Page 139: Cartea Fara Note

La luptă v-avântaţi!Vă-ncingeţi ne-ncetatCu adevărul sfânt,Şi nu vă temeţi de luptatCu un vrăjmaş înfrânt!

2.Staţi tari şi vă rugaţi,Isus vă v-ajuta!Ca pavăză şi coif luaţiNeprihănirea Sa!Cu dragoste şi zelPicioarele-ncălţaţiŞi nu veţi obosi defelCând steagul Lui purtaţi!

3.Un singur scut aveţi:Credinţa-n jertfa Sa,Căci arzătoarele săgeţiLe stingeţi doar cu ea!În luptă când e greuNu staţi descumpăniţi,Cu sabia lui DumnezeuLuptaţi şi biruiţi!

293.Nu ceda ispitei!

1.Nu ceda ispitei, luptă tot mereu,Coste biruinţa preţul cel mai greu!Dacă chiar Satana ţi-ar porni război, Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi!

Refren:Chiar zdrobit cu totul, luptă orice-ar fi!Domnu-i lângă tine şi vei birui!

2.Fugi de răi tovarăşi, ţine-te curat,Nu lăsa să-ţi piară teama de păcat!Chiar când în credinţă au rămas doar doi,Spre Isus priveşte, şi nu da-napoi!

3.Luptător al crucii, răsplătit vei fi!Rabdă, chiar când lumea te-ar batjocori!Să nu-ţi pierzi curajul când vezi lupta-n toi,Spre Isus priveşte şi nu da ‘napoi!

294.Când te-atrage o ispită

1.Când te-atrage o ispită,Stai departe de păcat:Ai izbânda pregătită,

Page 140: Cartea Fara Note

Dacă vrei cu-adevărat!Dacă vrei să-nvingi păcatul,Poţi să nu i te supui!Numai tu eşti vinovatul,Dacă stai în calea lui! 2.Când te cheamă pofta lumii,N-asculta de glasul ei!De cărările minciuniiDepărtează ochii tăi!Făr’ a Domnului tărieNu rezistă nici un om!Dacă pildă vrei să-ţi fie,Aminteşte-ţi de Samson! 3.Să te rogi fără-ncetare,Căci vrăjmaşu-i mânios,Te pândeşte pe cărareCa un şarpe veninos!Simţi ispita câteodatăCum te-atrage în păcat?Depărtează-te îndatăDe terenul fermecat!

295.Demult mă lupt

1.Demult mă lupt s-ajung mai sus,Spre ţinta pusă de Isus,Dar tot mereu greşeli mă-nvingŞi ţinta nu pot s-o ating…

Refren:În dorul meu de-a creşte-n har,Las truda mea căci e-n zadar!La Tine-alerg, o, scump Isus,Tu să mă faci s-ajung mai sus.

2.Şi chiar când vreau să biruiescŞi binele să-l făptuiesc,De mine răul stă lipitŞi fac mereu ce n-am dorit…

3.Un dor mă trage ne-ncetatSpre-o lume fără de păcat…Din tot ce-ar fi aicea josEu vreau viaţa cu Hristos!

4.Când prin credinţă Te zăresc,Pe tronul Tău împărătesc,Atunci mă rog mai călduros:

Page 141: Cartea Fara Note

Ajută-mi Tu, Isus Hristos!

296.Dacă crucea grea îţi pare

1.Dacă crucea grea îţi pare,Fii credincios!Chiar când lacrima te doare,Fii credincios!

Refren:Poartă-ţi crucea cu plăcere,Fii credincios!Domnul sfânt îţi dă putere,Fii credincios!

2. Fie lupta cât de-amară,Fii credincios!Chiar înfrânt te scoală iară,Fii credincios!

3.De-ar părea că-nvinge Satan,Fii credincios!În curând primeşti răsplata,Fii credincios!

4.Când te-apasă griji, durere,Fii credincios!În curând ai mângâiere,Fii credincios!

297.Când sunt răpus

1.Când sunt răpus de vreun păcatŞi toate mă lovesc mereu,Oricât aş fi de întristat,Alerg, alerg la Dumnezeu.

Refren:Cetatea mea, Isus, Stâlp de foc şi nor,Odihna sufletului meu,Tu, Stânca mea de har, braţul protector,Primeşte-mă la pieptul Tău!

2.Când valul morţii m-a răpitŞi să-i rezist mi-e tot mai greu,Când nicăieri nu sunt primit,Mai strâns mă prind de Dumnezeu.

3.Când mă hrănesc cu rătăciriŞi-n beznă mă afund mai rău,

Page 142: Cartea Fara Note

Când nu găsesc în ochi priviri,Umil mă-ndrept spre Dumnezeu.

4.Când neputinţa m-a cuprinsŞi mă zdrobeşte ca un leu,Văd farul Golgotei aprinsŞi mă predau lui Dumnezeu.

298.Oricum va fi

1.Oricum va fi, orice-ar urma,Credinţa-n Domnul învinge!Hristos în El ne va păstra,Nădejdea nu se va stinge!Cuvântul Lui, iubirea Sa,Ne vor păzi în vreme rea,Nimic nu ne va atinge!

2.Sub steagul alb ne-am adunat,Sub steagul stropit de sânge!Din praful vremii l-am salvat,Sub el credinţa ne strânge!Porunca Lui ne-a luminat,Mustrarea crucii ne-a-ndemnat,De luptă nu ne vom plânge!

3.Luptăm demult, luptăm şi azi,Luptăm, prin har, totdeauna!Nu vom avea nici un răgaz,Dar vom obţine cununa!Încinge-te, fii veşnic treaz,Cu noi e Domnul cel viteaz,El va învinge furtuna!

299.Ca să fii bun creştin

1.Ca să fii bun creştin, după chipul divin,Drumul ţi-a fost pregătit,Pentru vremea de-acum harul ţi-este deplin,Un ajutor potrivit.

Refren:Fii luptător întru Hristos,Crucea nicicum n-o uita!Ca bun luptător după chipul divin,Doar prin credinţă vei sta.

2.Pentru ceasul de-acum, de măreţ seceriş,Cerul Cuvântul ţi-a dat.Mai puternic decât cel mai aprig tăiş

Page 143: Cartea Fara Note

Este genunchiul plecat.

3.Dacă Domnul, pe lemn, pentru tine-a murit,Lupta credinţei nu-i grea,Faţa ta va purta chipul Său strălucit,Semenul tău va vedea.

300.Cerul ne tot cheamă

1.Cerul ne tot cheamă, n-avem nici o teamă,Drumul, oricât ar fi de greu!Valea morţii părăsim, Printre stânci mereu suim,Drumul aspru, drumul aspru toţi îl ştim!

2.Ziua iar se stinge, nimeni nu se plânge,Noaptea, oricât ar fi de grea!Candele cu noi purtăm, În lumina lor umblăm,Niciodată, niciodată nu cedăm!

3.Domnul ne iubeşte, Domnul ne-ntăreşte,Lupta, oricât ar fi de grea!Ca valdenzii ştim a fi, Ştim ca ei a şi muri,Răsplătire, nemurire vom primi!

301.Noi călători suntem

1.Noi călători suntem, casa ni-e sus!Spre casă ne-ndreptăm, casa ni-e sus!Deşi e calea grea, crucea vom îndura:La cer ne duce ea, casa ni-e sus!

2.De ne-o urma cel rău, casa ni-e sus!Cu noi e Dumnezeu, casa ni-e sus!Orice s-ar întâmpla, pe noi ne va salva,Spre El ne-om îndrepta, casa ni-e sus!

3.Dacă suntem goniţi, casa ni-e sus!Acolo-om fi iubiţi, casa ni-e sus!Puţin mai e de dus povara de nespus,Dar mergem cu Isus, casa ni-e sus!

4.Priviţi ’nainte, dar: casa ni-e sus!Vom birui prin har, casa ni-e sus!Când lupta va-nceta, Isus ne va chema,El ne va-ncununa, casa ni-e sus!

302.Voi, creştini, sculaţi!

Page 144: Cartea Fara Note

1.Voi, creştini, sculaţi, steagul ridicaţi,Gata să luptaţi pentru El!Faceţi din Cuvânt şi din Spirit SfântStrălucite săbii de oţel!

Refren:Sus, ostaşii Domului sub steaguri,Tot cu El în ultimul asalt!Înainte, peste orice praguri,Cu Hristos, supremul Comandant!

2.Să pornim în marş ca viteji ostaşi,Căci avem curaj cu Hristos!Noi vom birui, chiar de vom muri,Adevărul e mai preţios!

3.Doar în Dumnezeu mă încred şi euŞi primesc mereu ajutor!Printre luptători, printre-nvingătoriVreau să cânt cu-al Domnului popor!

303.Lângă crucea Ta, Isuse

1.Lângă crucea Ta, Isuse, Cad zdrobit, împovărat,Chinuit de îndoială Şi de cuget apăsat…Când vrăjmaşul mă condamnă,Cine oare m-ar scăpa?Doamne-ndură-Te de mine Când m-agăţ de crucea Ta!

Refren:Ai răbdare, ai răbdare, Nu-n zadar e ruga ta:Domnu-aude şi-ţi răspunde,Pacea Lui te va afla!

2.Lângă crucea Ta, Isuse Nu mai sunt îngrijorat,Renăscut sunt, prin credinţă,De păcat eliberat.Îndoiala nu mă-nvinge, Eu de cruce stau legat!Păcătos sunt, ştiu prea bine, Dar un păcătos iertat…

3.Tot privindu-mă pe mine Nu credeam să fiu salvat,

Page 145: Cartea Fara Note

Dar acum privesc la Tine Şi-nţeleg că sunt iertat!Stau la cruce cu uimire Doamne, cum de m-ai iubit?...Câtă pace, fericire! Pentru veci, fii preamărit!

4.Întuneric şi-ndoială Pot să fie-n jurul tău...Dar căzând zdrobit la cruce, Nu te teme de cel rău;Ai răbdare în credinţă, Chiar de-i slabă ruga ta!Crucea-nseamnă biruinţă, Domnul pace îţi va da!

304.De vrei să fii biruitor

1.De vrei să fii biruitor,O luptă ai de dus:Te-nscrie azi ca luptătorÎn oastea lui Isus!Şi lupta nu e greaCând stai de partea Sa.Înalţă demn şi curajosCredinţa lui Hristos! 2.Prin orice-ar fi să treci, luptând,Priveşte la Hristos!Să-ţi fie spadă-al Său CuvântŞi steag victorios!Lovit şi chiar căzut,Să nu te dai bătut!Duşmani pot fi oricât de mulţi,Cu El poţi să-i înfrunţi! 3.Hrăneşte-ţi sufletul în zoriCu psalmi şi rugăciuni!Păşeşte-n front, încrezător,Cu îngerii cei buni!Păcatul să-l învingi,Ispita s-o respingi,Şi-atunci când lupta s-o sfârşi,Cununa vei primi!

305.Sunt eu creştin adevărat?

1.Sunt eu creştin adevărat,Ostaş al lui Hristos,Sau fug de crucea de purtat

Page 146: Cartea Fara Note

Ca orice om fricos?

2.Aştept să fiu luat la cerPe pat comod de flori,Când alţii luptă până pierDar sunt biruitori?

3.Da, vreau să lupt, să biruiesc,Ajută-mi scump Isus,Cu orice preţ să cucerescLocaşul cel de sus.

4.Porniţi ‘nainte şi luptaţi,Nu daţi deloc ‘napoi!Curând aveţi să câştigaţiCununa de eroi.

5.Căci Domnul vine în curând,În slava lui din cer,Şi cei ce au trăit luptând,Vor străluci ca El!

306.De n-aş avea în Domnul mângâiere…

1.De n-aş avea în Domnul mângâiere,Aici, în valea umbrei morţii reci,Prin harul Lui de nu mi-ar da putere,N-ar fi scăpare-n veci.

2.În noaptea lumii, fără de lumină,Plângând, zadarnic tot aş căuta,Căci n-aş găsi iubire-aşa deplinăCum e iubirea Sa!

3.Cântarea mea spre Tine se înalţă,Căci m-ai născut din nou prin Legământ,Ca fiu al Tău, Tu m-ai primit acasă,Mi-ai dat un nou veşmânt.

4.De Legea Ta ascult cu voioşie,Până ce ochii mei Te vor vedea,Atunci voi fi cu Tine pe vecie,În bucuria Ta!

307. Numai Tu, Isuse!

1.Numai Tu, Isuse, bucurii nespuseŞi podoabă mi-eşti!Inima-mi Te-aşteaptă şi spre Tin’ se-ndreaptă,Cere s-o primeşti!

Page 147: Cartea Fara Note

Numai Tu îmi eşti de-acu’Tot avutul şi iubirea,Tu mi-eşti mântuirea!

2.Sub a Ta umbrire aflu ocrotireChiar când lumea-i rea!Şi de mă-nconjoară noapte şi ocară,Eşti la dreapta mea!Vină-n zări ameninţări,Din ispita cea mai mareEşti a mea salvare!

3.Bucurii nespuse numai Tu, Isuse,Poţi să făureşti!Duhuri de-ntristare, mult chinuitoare,Tu le izgoneşti!În dureri dai mângâieri,Tu îmi dai şi-n suferinţă Imn de biruinţă!

308.Spre cine să mă-ndrept?

1.Spre cine să mă-ndreptCând sunt zdrobit,Şi mila cui s-aşteptDe-s prigonit?Hristos mă cheamă azi,De ce m-aş zbuciuma?M-ajută-n greu necazIubirea Sa.

2.Când valuri de-ncercăriMă copleşescŞi mii de întrebăriMă chinuiesc,Tu, Cel ce-ai suferitPierind de vina mea,Dă-mi până la sfârşitLumina Ta!

3.În deznădejdea greaStăruitor,Să fii speranţa meaEu Te implor!O Stâncă de-adăpostÎn suferinţi îmi eşti,Tu singur, scump Hristos,Mă mântuieşti.

309.Mai lângă tronul Tău

Page 148: Cartea Fara Note

1.Mai lângă tronul Tău, sufletul meuSe-avântă tot mereuprin orice greu.Lumina Ta e far,Mă-ndreaptă spre liman,Mai lângă tronul Tău,sufletul meu.

2.Ca Iacob în pustiucând plâng de dor,La tristu-mi căpătâiTu Te cobori...Şi duci prin porţi cereşti,pe aripi îngereşti,Mai lângă tronul Tău, sufletul meu.

3.Oricât aş fi de rău,Tu mă iubeşti,Mă strângi la pieptul Tăuşi mă-ncălzeşti.Aşa înviorat îndrept neîncetatMai lângă tronul Tău, sufletul meu.

310.Eşti pacea mea!

1.Eşti pacea mea, Isuse-n orice ceas,În clipa grea, Tu eşti de partea mea!Iubirea Ta veghează al meu pasŞi crucea grea voios o voi purta...Eşti pacea mea, pe drumul cel spinos,Prieten bun şi pururi credincios...

2.Eşti pacea mea, şi azi ca şi-n trecut, Ceresc balsam în sufletu-mi rănit; În faţa mea e-un ţărm necunoscut Şi-n noapte, pasul meu a obosit... Eşti pacea mea!... Cu glasul Tău divin Alină, Tu, al meu adânc suspin!

3.Eşti pacea mea când timpu-i pe sfârşit!Curând voi fi, pe veci, cu Dumnezeu;Prieten bun, sunt astăzi liniştit,Cu mâna Ta poţi şterge plânsul meu...Isus iubit, curând Te voi vedea,Te-aştept cu dor, Isuse, pacea mea!

Page 149: Cartea Fara Note

311.Când te-apasă greutăţi

1.Când te-apasă greutăţi,Inimă, fii liniştită,Vezi durerea lui IsusPentru tine suferită…Pleacă-te în adorareCelui care-ţi dă răbdare!

2.Dacă suferi pe nedrept,Inimă, fii liniştită,Ai încredere în El,Căci prin El eşti mântuită!Chiar şi-n mare suferinţăPoţi învinge prin credinţă!

3.Doar sub crucea lui IsusPoţi găsi acea putereSă iubeşti şi pe duşmaniŞi să-nfrunţi orice durere!Veşnicia nu va pierdeCine-n Domnul se încrede!

312.Cum doreşte cerbul apa

1.Cum doreşte cerbul apaDin izvor răcoritor,Astfel sufletu-mi tânjeşteDupă-al său Mântuitor.Pe aripi de rugăciuni,Din adâncuri de genuni,Se înalţă către steleVisul mântuirii mele.

2.Lacrimi multe şi suspine,Iată hrana ce-o primescCând mă-ntreabă hulitorii:“Unde-i Tatăl tău ceresc?”Suferind ocara lor,De Locaşul Tău mi-e dor,Să-Ţi înalţ, printre suspine,Slavă Ţie, Slavă Ţie!

3.Suflete, de ce te tulburiŞi gemi în lăuntrul meu?Pune-ţi dar nădejdea toatăDoar în viul Dumnezeu!El e mântuirea ta;Iarăşi Îl vei lăuda

Page 150: Cartea Fara Note

Când Îşi va-ndrepta spre tineFaţa Lui, să te lumine!

313.Un vis prea scurt

1.Un vis prea scurt şi ne-nţelesE-a mea călătorie…Spre noi locaşuri gându-ades’Mă poartă-n veşnicie.

Refren:Odată mă voi bucuraAcolo sus, în casa Ta,Cu îngerii Îţi voi cânta,Isuse, numai Ţie.

2.Deşi în beznă locuiesc,În suflet am luminăAtunci când altora vestescIubirea Ta divină.

3.Lovit de viscol şi furtuni,Mi-e inima rănită,Dar cu Isus, Prieten bun,Am viaţa fericită.

314.Doamne, câtă suferinţă!

1.Doamne, câtă suferinţă este astăzi pe pământ!Strigă lacrima durerii pân’ la tronul Tău preasfânt!Trecem valea umbrei morţii, căutând spre crucea Ta:Printre gropi, printre ruine, singuri nu ne lăsa!

2.Doamne, cine poartă vina chinului nemângâiat?Singuri ne-am străpuns de moarte când pe Tine Te-am lăsat.Am sorbit fărădelegea, tot paharul ei amar,Dar prin valuri de-ntuneric căutăm al Tău har.

3.Te simţim alături, Doamne, sus pe cruce răstignit!Câte vaiuri sunt pe lume, toate-n Tine au izbit…Nu-nţelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi,Însă nu mai suntem singuri dacă Tu eşti cu noi!

4.Până când mai suferi, Doamne, nedreptatea pe pământ?Sună trâmbiţa-nvierii peste moarte şi mormânt!Smulge tot din rădăcină şi nici ramuri nu lăsa, Şi, în ziua răzbunării, să vedem slava Ta!

315.De ce lacrimi arzătoare?

Page 151: Cartea Fara Note

1.De ce lacrimi arzătoare, De ce plâns de-amar şi dor?De ce griji chinuitoareCând avem Mântuitor?…Numai Lui, în rău şi-n bine,Credincios de-I vei urma,El cu braţul Său te ţineOrişice s-ar întâmpla.

2.Lasă tot ce te-nconjoară,Vino dar la Tatăl sfânt:Viaţa fără El e-amară,Dar cu El, rai pe pământ!Vino, vezi-L doar o dată,Un cuvânt de ţi-ar vorbi,Şi te-asigur, viaţa toată,De El nu te-ai despărţi!

3.Tot avântul şi putereaSă le pui în slujba Sa!El îţi vindecă durerea, El îţi şterge lacrima…Când Isus făgăduieşte,Nu te va-nşela defel!O, învaţă de-L iubeşte Tot cum te-a iubit şi El.

316.Când val de durere mă poartă spre cer

1.Când val de durere mă poartă spre cer,Oricât mi-ar fi pasul de greu,Isus îmi şopteşte că-n El pot să sper!Este pace în sufletul meu!

Refren:Cu Isus nu mi-e greu,Este pace în sufletul meu!

2.Deşi încercări încă multe-or veniŞi-n beznă mă trage cel rău,Eu ştiu că voi fi cu Isus într-o zi!Este pace în sufletul meu!

3.Privesc către cer şi aştept ziua Ta,Să fiu printre îngeri şi eu;Cu cei înviaţi fericit voi cânta:Este pace în sufletul meu!

Page 152: Cartea Fara Note

317.Suferinţa nu te-nvinge

1.Suferinţa nu te-nvinge,Când ai ţintă pe Isus;Valul urii nu te-atinge,Când de El te laşi condus!Lacrimi, trudă, noapte sumbrăDe lovesc făptura ta,Toate nu-s decât o umbră,Când priveşti la Golgota.

2.Sfântă pace şi lumină,Biruinţă ai aflat,Când speranţa ta deplinăDe Isus ai ancorat.Îndoiala de pândeşteŞi curajul de-i sfârşit,El te-ndeamnă: „Îndrăzneşte,Căci şi Eu am biruit!”

3.Suferinţa-ţi dă răbdare,Suflet scump şi credincios!Nu ceda în încercare,Biruinţa e-n Hristos!Suferinţi, necazuri, moartePentru veci se vor sfârşi;Răsplătiri nemaivisateMoştenirea ta vor fi.

318.Când necazuri întâlneşti

1.Când necazuri întâlneşti,Nu e greu să biruieşti,Dacă-aproape ţi-e Hristos,Doar în El te-ncrede!

Refren:Mari cercări de te-au pătruns,Dumnezeu le vede;Harul Lui îţi e de-ajuns,Doar în El te-ncrede!

2.Când te-nşală lumea rea,Crede-n mare mila Sa;Dacă mergi cu-al Tău Isus,Doar în El te-ncrede!

3.Când ţi-e lupta în zadar,Fugi la rugă iar şi iar,Dacă-L chemi pe-al Tău Isus,

Page 153: Cartea Fara Note

Doar în El te-ncrede!

4.Dacă viaţa-i pe sfârşit,Nu fi deznădăjduit,Fă-ţi prieten pe Hristos,Doar în El te-ncrede!

319.Laudă astăzi pe Domnul!

1.Laudă astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patimi,Laudă-L printre suspine, laudă-L printre lacrimi!

Refren:Drumul slavei trece şi pe la cruce,Credincioşii ştiu în genunchi să-l urce.

2.Mare să-ţi fie credinţa, roagă-te şi fii tare,Nu ocoli suferinţa, ea îţi va da răbdare!

3.Domnul ţi-ntinde aproape mâinile Sale bune,Scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune.

4.Nu e spre cer altă cale, mergi cu Isus întruna:Numai pe urmele Sale poţi dobândi cununa.

320.Obosit şi frânt de cale lungă

1.Obosit şi frânt de cale lungă, Vino la Domnul, vino la Domnul!Când dureri şi grijile te-alungă,Vino la Domnul Isus!

Refren:Vino la Domnul, vino la Domnul,N-ai alt prieten mai bunA Lui mână pururi e întinsă,Vino la Domnul Isus!

2.Când izvor de lacrimi se porneşte,Vino la Domnul, vino la Domnul! De păcate chipul de roşeşte,Vino la Domnul Isus!

3.Când se-adună nori de tulburare,Vino la Domnul, vino la Domnul! Viitorul trist de îţi apare,Vino la Domnul Isus!

4.Când fiorul morţii te-mpresoară,Vino la Domnul, vino la Domnul!

Page 154: Cartea Fara Note

De voieşti a sfinţilor coroană,Vino la Domnul Isus!

321.Din cerul slăvit

1.Din cerul slăvit,Hristos a venit Cu pacea Lui!Din greul păcat Salvare ne-a dat,Cu pacea Lui!

2.Ne-a dat pacea Lui,Cum niciunde nu-i, Ah, pacea Lui!Şi-n dragostea Lui,O dă orişicui,Ah, pacea Lui!

3.Al meu bun Isus Nădejde-a adus Cu pacea Lui!În luptă de-aş fi,De teamă n-aş ştiCu pacea Lui!

4.De sunt încercat,Eu am ne-ncetat, Am pacea Lui!Zvârlit în văpăiŞi-n groapa cu lei,Am pacea Lui!

5.Azi vine Isus,Azi vine de sus, Cu pacea Lui!În inima meaŞi-n inima ta,Cu pacea Lui!

322.Când nimeni nu m-ajută

1.Când nimeni nu m-ajutăÎn clipe de-ncercare,Când nimeni nu-nţelegeA inimii oftare,

Refren:Eu vin la Tine, Doamne,Doar Tu mi-eşti bucurie,

Page 155: Cartea Fara Note

Izvor de bogăţii cereşti,Doar Tu mă mântuieşti!

2.Când nu Te am pe TineMi-e viaţa înnoratăŞi-n dorul meu Te cautCu inimă curată;

3.Lucrează-n mine, Doamne,Voinţa Ta cea sfântă,Căci inima, spre ceruri,Cu dor mi se avântă;

323.De sus, din slava senină

1.De sus, din slava senină,Tatăl priveşte spre-ai Săi,(:Ochiul Lui toate le-alină,Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

2.Chiar când vuieşte furtunaŞi fierb duşmanii cei răi,(:Domnul e-al tău totdeauna,Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

3.Când strigi tu plin de durere,Când vede plânşi ochii tăi,(:Domnu-ţi dă blând mângâiere,Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

4.Iar când în ceasuri supreme,Nu ştii nici ce să mai ceri,(:Ah, crede-n El, nu te teme,Mai mult de-atât ce mai vrei?:)

324.Doamne, pe Tine Te-aştept!

1.Doamne, pe Tine Te-aştept,Inima-mi plânge în piept...Câte dureri vor mai fi,Doamne, pe toate le ştii,Chiar şi-n amare furtuni,Tu poţi să faci mari minuni!

2.Oricât de greu încercat,Singur tu nu eşti lăsat,Mai mult decât ai gândit,Cerul mereu te-a iubit;Domnul, când lacrimi se strâng,Plânge cu cei care plâng.

Page 156: Cartea Fara Note

3.Vino, Isuse-ntre noi,Să ne mângâi în nevoi,Tu ne-ai condus pe pământ,Tot Tu ne dai cerul sfânt!Să trecem noaptea cea grea,Lasă-ne dragostea Ta!

325.Tată, toţi Te rugăm!

1.Tată, toţi Te rugăm, În Tine doar sperăm,Ne-ajută când strigămAzi în nevoi!

Refren:Tată toţi Te rugăm, nu ne lăsa!În Tine doar sperăm şi-n mila Ta!

2.Trist e şi-ntunecos Drumul îngust, spinos,Dacă Isus Hristos Nu e cu noi.

3.Al Tău har dă-ni-l Tu,Cu dreapta-Ţi ne condu,Să fim purtaţi de-acu’Pe netezi căi.

4.Pe Tine Te mărimChiar dacă suferim,Ne-nvaţă să primimRăbdarea Ta!

326.Aripi dă-mi, Isus iubit

1.Aripi dă-mi, Isus iubit,Pân’ la tronul Tău să zbor...Ape mari m-au copleşit,Nu am alt sprijinitor!Mă ascund la dreapta Ta,Cu-ndurare să mă ţii,Până când va încetaValul ultimei urgii!

2.Nu cunosc alt Dumnezeu,Tu eşti apărarea mea!Mângâierea-n orice greuEste sub aripa Ta!Singur Tu să nu mă laşi,

Page 157: Cartea Fara Note

La-ndemâna celui rău,Într-o lume de vrăjmaşi,Fără ajutorul Tău!

3.Dreapta Ta mă va ‘nălţa,Mult mai mult decât aştept...Eu sunt slab ‘naintea Ta,Tu eşti sfânt şi bun şi drept!Prin neprihănirea TaSufletul să-mi înfloreşti,Ca să cânt cu gura meaFaptele-Ţi dumnezeieşti!

327.Un singur lucru îmi doresc

1.Un singur lucru îmi dorescŞi-l cer fierbinte, Domnul meu:Să-mi spui, cu glasul Tău ceresc,Că sunt şi eu pe placul Tău!

2.Ocara lumii e prea reaŞi-mi face drumul lung şi greu;Dispreţul ei m-ar onoraDoar dacă-mi spui că sunt al Tău.

3.Prieteni buni m-au renegat,Vrăjmaşii răi mă prigonesc;O, iartă-i, că nu ştiu ce facŞi dă-mi putere să-i iubesc!

4.De-aceea vreau să ştiu oricândCă fac, Isuse, voia TaŞi-n lanţuri vreau să pot să cânt,Căci Tu îmi umpli inima.

5.Aştept venirea Ta cu dorCând drepţii Tăi vor tresălta;Să dai răsplata tuturor:Odihna şi cununa Ta!

328.Deşi e lumea plină de minuni

1.Deşi e lumea plină de minuni în jurul său, Nebunul totuşi zice: “Nu există Dumnezeu!”Dar Tatăl bun, privind spre noi cu ochi pătrunzători,Aşteaptă oameni înţelepţi, de El căutători...

2.El vede că s-au abătut cu toţi din drumul drept,Toţi în păcat s-au rătăcit, nu-i nici un înţelept;N-au minte oare-aceşti mişei de rod pe cei smeriţi

Page 158: Cartea Fara Note

Şi nu se-nchină lui Hristos să fie mântuiţi?

3.Dar ei s-or îngrozi cu toţi, căci Dumnezeu e Domn,Chiar dacă răii propăşesc pe culmi de Babilon...O, Doamne, dă-ne izbăviri, zideşte-ne din nou,Şi bucurii revarsă peste tot poporul Tău!

329.Doamne-ntinde palma Ta!

1.Doamne-ntinde palma TaŞi ascunde-mă în ea,Până trece vremea greaNumai Tu eşti pacea mea!Ah, furtuni mă prind în larg,Crunt lovesc al meu catarg,Mustră Tu al urii val,Ca s-ating cerescul mal!

2.Doamne-ntinde braţul TăuŞi m-acoperă mereu,Contra urii celui răuNumai Tu eşti scutul meu!Fără Tine sunt pierdut,Prin pustiuri, neştiut,Doar prin har venit din cerPot să lupt şi pot să sper.

3.Vino, Tu, Prieten bun,Eu nădejdea-n Tine-mi pun;Tot ce fac şi tot ce spunPrin credinţă Îţi supun,Orice mi s-ar întâmpla,Ştiu că eşti la dreapta mea,Dintre valuri Tu mă scoţiŞi pe-aripa Ta mă porţi!

330.O, Doamne, pentru slava Ta

1.O, Doamne, pentru slava TaSunt gata ca să mor! Cel rău pândeşte viaţa mea,Dar Tu mi-eşti Salvator!

2.Ascultă-mi, Doamne, inima:Tu ştii al ei frământ,Căci râvna pentru Casa TaE tot ce am mai sfânt!

3.Sunt zi de zi batjocorit,Dar nu uit Legea Ta.

Page 159: Cartea Fara Note

Eu ştiu că nu m-ai părăsit,Rămâi la dreapta mea!

4.Te scoală, Doamne, să răzbuniPe sfinţii Tăi martiri,Să faci dreptate celor buni,Să vii cu răsplătiri!

331.O, blândă stea,

1.O, blândă Stea, iubit Mântuitor, condu-mă Tu!Când totu-i trist, speranţele când mor, condu-mă Tu!Decât să cad trudind fără răgaz,Destul acum să fac un singur pas.

2.Până acum cu dor eu nu Ţi-am zis condu-mă Tu!Căci eu voiam un drum de tot deschis, condu-mă Tu!Azi sfatul Tău e tot ce mi-a rămas,Destul să văd, să fac un singur pas.

3.Chiar printre stânci, pe drum necunoscut, condu-mă Tu!Când neguri vin, eu nu voi fi pierdut, condu-mă Tu!Sunt orb şi gol, de-aceea nu Te las,Destul acum să fac un singur pas.

4.În suferinţi, în lanţuri de dureri, condu-mă Tu!Până voi fi ajuns la Tine-n cer, condu-mă Tu!Când vocea ta aud în orice ceas,Destul atunci să fac un singur pas.

5.Nu mă lăsa în lacrimi şi nevoi, condu-mă Tu!Revarsă-n mine azi speranţe noi, condu-mă Tu!Doar mila Ta mă scoate din impas,Destul acum să fac un singur pas.

332.Rămâi cu noi!

1.Rămâi cu noi, o, scump Mântuitor!De pacea Ta, ce mult ne este dor!Când toate trec pe ce ne-om sprijini?Tu eşti nădejdea, nu ne părăsi!

2.Rămâi cu noi, Tu, Medic minunat,Ca să ne vindeci pieptul de oftat,Mângâietor în orice-am suferi,Tu eşti nădejdea nu ne părăsi!

3.De suntem singuri, fără harul Tău,Cum să luptăm cu ura celui rău?Când a-nceput furtuna a mugi,

Page 160: Cartea Fara Note

Tu eşti nădejdea, nu ne părăsi!

4.Când eşti cu noi, să vină-orice atunci,Lacrimi, amaruri, ni se par mai dulci,Şi-al morţii bold, tot nu ne va-ngrozi,Tu eşti nădejdea, nu ne părăsi!

333.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noi

1.Când Domnul Hristos Se pleacă spre noiNe este-ajutor şi scut în nevoi,Prin neguri de-am trece, şi chiar de-am muri,El ni-e Dumnezeul, şi nu vom pieri!

2.Când vin încercări şi pier bucurii,Rămânem cu El, chiar lacrimi de-or fi!Spre Domnul ne-ntoarcem cerând ajutor,Ne-ncredem în El, bunul nostru Păstor!

3.Rămânem în El, căci El ne-a iubit:Pe când ca vrăjmaşi noi L-am răstignit;Slăvit fie Domnul de orice popor!Ce viaţă bogată dă El tuturor!

4.De-accea-ndrăzniţi, luptaţi, nu cedaţi, Şi orice-ar veni, la Domnul strigaţi!Isus e în stare s-ajute-n nevoi,El făgăduieşte: "În veci sunt cu voi!"

334.Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc

1.Inima mea… de-acum Ţi-o dăruiesc,Căci doar în Tine sper!De lumea rea vreau să mă dezlipescŞi să m-avânt spre cer…Ai câştigat-o prin durere,Ţi-o-nchin azi Doamne cu plăcere,Inima mea, inima mea…

2.Inima mea, o, Doamne, s-o primeşti,Deşi curată nu-i…Să n-o respingi, căci poţi s-o curăţeşti,Şi poţi să Ţi-o supui…Se fierb în ea tot pofte rele,Şi-i plină de păcate grele,Inima mea… inima mea…

3.Inima mea era ca de granit,Acum ea s-a schimbat…Prin suferinţi, de tot mi s-a zdrobit,

Page 161: Cartea Fara Note

Stă într-un tremurat…Se vaită sub o grea durereStrigând: “Ah, Doamne, dă-mi putere!”Inima mea… inima mea…

4.Inima mea azi vine la Hristos,Căzând la crucea Lui…O, Doamne, ştiu cât sunt de păcătos,Dar Tu ajuţi oricui.Azi a găsit în răn’le TaleŞi mângâiere şi scăpare,Inima mea… inima mea…

5.Inima mea, ah, spal-o de-orice rău,Grăbeşte s-o-nnoieşti!O ia de-acum şi fă-o templul Tău,Ca-n ea să locuieşti!Pe Tine doar să Te dorească,De Tine-n veci să se-alipească,Inima mea, inima mea!

335.Îţi predau întreaga viaţă

1.Îţi predau întreaga viaţă,Doamne, fii al meu Stăpân!Eu Te voi urma întruna,Lângă Tine-n veci rămân!

Refren:Vreau să fiu al Tău,Vreau să fiu al Tău!Tot ce am, cu trup şi suflet,Vreau să fie-al Tău!

2.Mă predau cu totul Ţie,Înaintea Ta mă plec!Bucuria mea e-n Tine,Căci în lume toate trec!

3. Toată inima să-mi fiePlină de Cuvântul TăuŞi nădejdea mântuiriiSă inunde pieptul meu!

4.Schimbă, Doamne-n foc de jertfăLegea firii mele reci!Umple-mă cu-a Ta iubire,Ca să Te slujesc în veci!

336.Pe Isus Îl vreau aproape

Page 162: Cartea Fara Note

1.Pe Isus Îl vreau aproapeChiar de-aş pierde tot ce am! El rămâne peste toate Şi e-acelaşi an de an!

Refren:O, adâncă e iubirea, Largă cât nu poţi să ştii! Ea mi-aduce fericirea Unei sfinte veşnicii!

2.Ce mi-ar da o lume toată Dacă-aş pierde pe Isus? Strălucirea ei bogată Nu mi-ar fi îndeajuns!

3.Eu renunţ la lumea-ntreagă,Cu ispite şi-nşelări!Crucea mi-este mult mai dragă Pe îngustele cărări!

4.În Isus e-a mea speranţă, Moartea nu mă va-ngrozi! El mă va chema la viaţă, Faţa Lui o voi privi!

337.Sfinţirea mi-este ţinta

1.Sfinţirea mi-este ţintaÎn orice pas ce-l fac,Prin Duhul Sfânt, dorinţa(:Să fiu un vas curat! :)

2.Umblarea-mi vreau să fiePrinos de mulţumiriAcelui ce-mi dă mie(:Noian de fericiri :)

3.În veci e-a mea dorinţăDe-a fi neprihănit,Stindard de biruinţă(:Să port pân’ la sfârşit:)

338.Glasul Tău cel blând

1.Glasul Tău cel blând nu l-am ascultatCând mi-ai spus iubirea Ta;Rătăcind pe drum, am întârziatCu povara mea cea grea...

Page 163: Cartea Fara Note

Refren:Ia-mă, Doamne, sub aripa Ta,Spune-mi iar că mă iubeşti,Că murind, din moarte, Tu mă poţi salva,Ca pe-un fiu să mă primeşti!

2.Mă sfinţeşte-acum prin al Tău Duh Sfânt,Îţi predau voinţa mea,Vreau să îmi aprinzi faptă şi cuvânt,Ca să fiu în slujba Ta!

3.Adâncimi de har nu le-aş fi ştiutFără aspre încercări…Bucurii de sus nu le-aş fi avutDoar pe netede cărări...

4.Fericirea mea e-ntr-un tainic ceas,Pe genunchi, cum stau plecat,Ce aproape sunt, doar un singur pasSă primesc tot ce-am sperat!

339.Viaţa noastră

1.Viaţa noastră, Doamne, este-a Ta,În iubire, ia-ne inima!Tinereţea azi Ţi-o oferim,Tu eşti totul, Te iubim!

2. Viaţa noastră, Doamne, este-a Ta,În iubire, ia-ne inima!Şi căminul azi Ţi-l oferim,Tu eşti totul, Te iubim!

3. Viaţa noastră, Doamne, este-a Ta,În iubire, ia-ne inima!Şi copiii azi Ţi-i oferim,Tu eşti totul, Te iubim!

340.Ridicaţi-mă-n credinţă!

1.Ridicaţi-mă-n credinţăPeste noaptea de păcat,Locul meu de biruinţăE-n Hristos, ce m-a salvat!Vă întindeţi, aripi sfinte,Spre ‘nălţimi ce mi-au adusCulmi de Golgotă fierbinteŞi de viaţă în Isus!

Page 164: Cartea Fara Note

2.Ridicaţi-mă-n credinţăDintre valuri ce mă dor,Căci rănita mea fiinţăPlânge-amar de-atâta dor…Vă întindeţi, aripi sfinte,Sus, pe muntele Tabor,Unde faţa-I de PărinteLuminează protector!

3.Ridicaţi-mă-n credinţă,Din pământul blestemat,Ce-mi întină-a mea voinţăŞi mă vrea de el legat!Vă întindeţi, aripi sfinte,Către cortul slavei Lui,Din Sion să văd, deschisă,Sfântă, poarta cerului!

341.Trec iute bucurii

1.Trec iute bucurii, dar Isus e-al meu,Trec, nu le pot opri, dar Isus e-al meu.În lume-am obosit, nu-i loc de odihnit,Dar pacea am găsit, căci Isus e-al meu.

2.Ispite mă pândesc, dar Isus e-al meu,Ar vrea să mă mânjesc, dar Isus e-al meu.Plăceri de-o scurtă zi n-aş mai putea iubi,Am tot ce mi-aş dori, căci Isus e-al meu.

3.Adio, vis lumesc, doar Isus e-al meu,Spre alte lumi pornesc, doar Isus e-al meu.Prea mult m-a înşelat, pământul blestemat...Mi-e groază de păcat, căci Isus e-al meu.

4.Tu moarte vei pieri, căci Isus e-al meu,De lacrimi nu voi şti, căci Isus e-al meu!O, bine-ai revenit, Eden neprihănit,În veci sunt fericit, căci Isus e-al meu!

342.Fără de margini e dorinţa mea

1.Fără de margini e dorinţa meaSă merg, Isuse scump, pe urma Ta!Ca un copil Te chem,Apucă mâna mea,Cu Tine nu mă tem,Orice-ar urma...

2.Adesea, când mi-e greu şi iar suspin,

Page 165: Cartea Fara Note

Am în privirea Ta un cer senin...Şi iarăşi prind puteriCât timp mai pot vedea,Prin lacrimi şi dureri,Iubirea Ta...

3.Pe drumul meu de-ar fi doar bucurii,Mărgăritar de preţ doar Tu să-mi fii…Aşa de mult mi-e dorDe cortul Tău ceresc,Iubitul meu Păstor,Cât Te iubesc!

4.Cât viaţă-mi vei lăsa, Te voi urma,Nu vreau să rătăcesc cărarea Ta!Chiar în mormânt de-aş fi,Rămâi lumina mea,Te voi vedea curândÎn slava Ta!

343.Către cer un dor m-atrage

1.Către cer un dor m-atrage, Dor de-o viaţă cu Isus!Căci iubirea Lui mă faceSă m-avânt mai sus, mai sus.

Refren:Da, Isus m-a iubit,Jertfa Lui m-a mântuit;Sunt voios că-s salvat,Deci de-acum cânt ne-ncetat!

2.Azi de-aud chemarea sfântă,Eu de ea vreau să ascult,Şi-n iubirea-I ne-ntrecutăSă mă-afund mai mult, mai mult.

3.Spre Golgota de-mi las gândulSă mă poarte ne-ncetat,Văd pe Hrist, L-aud zicându-mi:"Te-am iubit şi Te-am salvat!"

4.Spre Isus privind întruna,Voia-I sfântă de-am păzit,Voi primi odat’ cununaCe atâta am dorit!

344.Doamne-aş vrea să stau…

Page 166: Cartea Fara Note

1.Doamne-aş vrea să stau în locaşul TăuFrumuseţea Ta s-o privesc mereu,Duhul Sfânt să-mi umple întreaga fiinţăŞi s-aştept, cântând, ziua Ta!

2.E plăcut să stau sub privirea TaŞi s-aştept aici până Te-oi vedea,Glasul Tău să-mi fie lumină în suflet,Să-Ţi predau pe-altar viaţa mea.

3.Fericiţi acei care merg prin harŞi spre Tine, Doamne, se-ndreaptă iar,Fericiţi acei ce se-ncred doar în Tine,Fericită-i inima mea!

345.După Domnul vieţii

1.După Domnul vieţiiVreau să merg cântând,Chiar pe căi spinoaseCrucea Lui purtând;Pe-ale Sale urmeMerg spre cer smerit;În sălaşul păciiFi-voi fericit!

2.După Domnul vieţii,Vreau să merg mereu!Chiar de-ar fi să sufăr,Am tot harul Său!Merg pe căi stâncoaseDupă-al Său Cuvânt,Până voi ajungeÎn căminul sfânt.

3.După Domnul vieţiiPână la sfârşitCătre biruinţăMerg necontenit!Iată, Domnul vine,Vine pe alb norSă mă ia la SineCa biruitor!

346.Iubitul meu Mântuitor

1.Iubitul meu Mântuitor,Ascultă ruga mea:Coboară astăzi, Te implorŞi umple-mi inima!

Page 167: Cartea Fara Note

2.Să vii cu glasul Tău cel blândÎn sufletu-mi deschis,Să-Ţi faci din el un templu sfânt,Aşa cum ai promis!

3.În inima ce mi-o cunoştiUn tron eu Ţi-am păstrat,Pe care Tu să stăpâneştiCa singur Împărat.

4.În suflet port un tainic dorS-ajung la Dumnezeu,Să fiu cu-al meu Mântuitor,Pe veci, Isus şi eu.

347.Tot mai aproape

1.Tot mai aproape de pieptu-Ţi sfântE loc de-odihnă, dureri, griji nu sunt...De-aceea, Doamne, ca dar ceresc,Dă-mi pacea sfântă, pe care-o doresc!Dă-mi pacea sfântă, pe care-o doresc!

2.Tot mai aproape, azi vin plecat,Dar n-am în mine nimic bun, curat...Te rog, primeşte inima mea,S-o speli Isuse, doar Tu vei putea!S-o speli Isuse, doar Tu vei putea!

3.Tot mai aproape să-Ţi fiu mereu,Să-Ţi sorb iubirea în sufletul meu;Ajută-mi, Doamne, să fiu curat,Să fiu un templu preasfânt, nepătat!Să fiu un templu preasfânt, nepătat!

4.Tot mai aproape, cât mai trăiesc,Căci vreau în ceruri să Te întâlnesc;Acolo, Doamne, doresc să fiu,Tot mai aproape, pe veci, al Tău fiu!Tot mai aproape, pe veci, al Tău fiu!

348.Gândul lui Hristos să fie

1.Gândul lui Hristos să fieViu în mintea mea de-acum,Să conducă, în iubire,Tot ce fac şi tot ce spun!De Cuvânt să fie plineInima şi viaţa mea,

Page 168: Cartea Fara Note

Ca în orice-ar fi să vină,Să fac numai voia Sa!

2.Să am pacea Lui adâncăPe cărare, zi de zi,În furtuni, să stau pe stâncăŞi atunci voi birui!Dragostea dumnezeiascăSă-mi inunde inima,Eu să scad şi El să creascăPână când Îl voi vedea!

3.Eu alerg tot înainte:Vreau cununa cea de susŞi-mi îndrept, cu dor fierbinte,Ochii ţintă la Isus!Stăruiesc cu bucurieSă găsesc pe fraţii mei,Prin credinţă vreau să fieMântuiţi în veci şi ei!

349.Pe Isus, cât mai devreme…

1.Pe Isus, cât mai devremeAm să-L caut, să-L găsesc,Şi-am să merg pe-a’ Sale urme,Drumul strâmt vreau să-l urmez!

Refren:M-a iubit Isus, ştiu bine,M-a iubit şi-L preţuiesc!El muri, da, pentru mine,Prin Isus eu vieţuiesc!

2.Mă voi duce unde-mi spune,Tânăr sunt dar vreau să merg!Vocea Lui să mă îndrume,Tânăr sunt dar înţeleg!

3.El se află-acum la poartă,Să mă scape, ştiu că vrea;Să-mi deschidă mă aşteaptăŞi cu drag eu voi intra!

350.Urmaţi-mi”, zice blând Hristos

1."Urmaţi-mi, zice blând Hristos,În sfântă devotare,Şi toţi răspundeţi bucuros Chemării iubitoare!

Page 169: Cartea Fara Note

Luaţi crucea Mea şi jugul Meu Şi-n umblet fiţi cum am fost Eu!"

2."Eu ca lumină strălucesc Pe calea spre virtute!Câţi sunt ai Mei nu rătăcesc În căi necunoscute.Eu calea şi lumina suntCui vrea să meargă-n umblet sfânt."

3."Umil cu inima sunt Eu Şi plin de bunătate,Cuvântul zis de Tatăl Meu Eu îl urmez în toate.Tot cugetul Mi-e îndreptatSpre Dumnezeu neîncetat!"

4."Cel ce-şi iubeşte viaţa sa O pierde pe vecie,Dar pentru veci o va avea De Mi-o închină Mie,Doar cel ce crucea şi-a luatE un creştin adevărat!"

5.Noi să urmăm deci lui Hristos În sfântă devotare,Şi să răspundem bucuros Chemării iubitoare!Căci numai dacă-L vom urma,Primim făgăduinţa Sa!

351.Voios pornesc în viaţă

1.Voios pornesc în viaţă,Pe drum oricât de greu;La Hrist găsesc povaţăÎn orice pas al meu.Ferice în umblare,Alături de Hristos,Găsesc îmbărbătareÎn sfatu-I preţios!

2.Răspund cu bucurieChemării lui Isus;Alerg cu voioşieSpre ţinta ce mi-a pus.Şi-n faptele iubirii,Cu sufletul curat,Sluji-voi cu credinţăOricând voi fi chemat.

Page 170: Cartea Fara Note

3.Isus îmi dă putereSă merg pe calea Sa;Izvor de mângâiereÎmi umple inima.Răspund cu drag chemării,Alerg spre veşniciiŞi-n ceasul strâmtorării,Prin har, voi birui.

352.Pe Tine, Doamne-a mea tărie

1.Pe Tine, Doamne-a mea tărie,Pe Tine vreau să Te iubesc!Un tainic dor mereu mă-mbieIubirea-mi Ţie s-o jertfesc!Te voi iubi, al vieţii far,Cât viaţă-mi dai în dar!

2.Pe Tine, viaţa vieţii mele,Al meu Prieten cel mai bun,Pe Tine vreau şi-n clipe greleCu dragostea-mi să Te-ncunun...Pe Tine, Mielul Celui sfânt,Te vreau ca Mire blând!

3.Pe Tine, Doamne-a mea cunună,Pe Tine Doamne, Dumnezeu,În vremi de aprigă furtunăTe voi iubi mereu, mereu!Lumina vieţii mele-Isus,Te voi iubi nespus!

353.Doamne, slava Ta s-o ştim

1.Doamne, slava Ta s-o ştim,Să-Ţi vedem mărirea,Către ceruri, ne-ndreptămTot mai sus privirea....Către cer, către cer,Către-al stelelor misterNe-ndreptăm privirea!

2.Să-nvăţăm iubirea TaPână sus, la cruce,Pe cărare-oricât de greaPaşii ne vor duce!Golgota, Golgota,Doamne, pân’ la jertfa TaPaşii ne vor duce!...

Page 171: Cartea Fara Note

3.Ca să fim ai Tăi copiiPentru veşnicie,Doamne, Te-aşteptăm să vii,Plini de bucurie!Te-aşteptăm, Te-aşteptămŞi veghem şi ne rugăm,Plini de bucurie!

354.Într-aripat în mine

1.Într-aripat în mine Să fie dorul sfântSă lupt tot spre mai bineŞi pururea să cânt!Când vine suferinţaCând trecem prin nevoi,În Domnu-i biruinţa,În El sunt forţe noi!

2.În pieptul meu coboară,Părinte adorat!Cu Legea-Ţi mă-nconjoarăŞi fă-mă sfânt, curat!Privirea-mi sus să fieIar pe cărarea meaÎn valuri mari să vieDin cer, lumina Ta!

3.Nu-i nici un preţ prea mare,Nici jertfa nu-i prea grea,Căci viaţa viitoareVa fi răsplata mea!Aşa o mântuireEu n-am cu ce plăti,Dar pentru-a Ta iubireMereu Te voi slăvi!

355.Lângă Tine, scump Isuse

1.Lângă Tine, scump Isuse,Scutul meu, tăria mea,Lângă Tine voi rămâne,Veşnic Te voi adora!De iubirea Ta fierbinteCine mă va despărţi?Lângă Tine voi rămâneCât în lume voi trăi!

2.Fără Tine, scump Isuse,

Page 172: Cartea Fara Note

Scutul meu, tăria mea,Viaţa mea e-ntunecată,Întristată, inima...Doar iubirea Ta, Isuse,Luminează-al vieţii rost;Contra valurilor lumiiNumai Tu eşti adăpost!

3.Numai Tu eşti, scump Isuse,Scutul meu, tăria mea!Pentru marea-Ţi bunătateVeşnic Te voi lăuda!Fericire, bogăţieMi-este cerul Tău senin!Cu nespusă bucurieVreau să-Ţi cânt în veci. Amin!

356.Ca un cerb setos de ape

1.Ca un cerb setos de ape,După Tine eu suspin,Vreau să-Ţi fiu tot mai aproape,Ţie, Doamne, să mă-nchin!

Refren:Scutul meu, tăria mea,Doar Ţie, Doamne-Ţi voi cânta!Tu mi-eşti singura dorinţăTu îmi saturi inima!

2.Mai de preţ decât argintulSau ca aurul curatMi-este să-Ţi aud cuvântulCare m-a eliberat!

3.Mi-eşti Prieten şi mi-eşti Frate,Împărat şi Dumnezeu;Te iubesc mai mult ca toateŞi Te voi iubi mereu!

357.Doamne, Tu mereu mă-nvaţă!

1.Doamne, Tu mereu mă-nvaţăCe cuvinte să rostesc,Mustră-mă şi dă-mi povaţăNici în gând să nu greşesc!Dă-mi putere-n clipe grele,Blând să fiu şi răbdător,Pune strajă gurii mele,Inimii să-i pui zăvor!

Page 173: Cartea Fara Note

2.Doamne, Tu mereu mi-aratăLimba mea cum să-Ţi închin,În vorbire să împartăHarul Tău, şi nu venin!Iar la dreapta judecată,Înaintea Ta voi sta,N-aş vrea să ajung vreodatăOsândit de limba mea!

3.Nimeni n-a vorbit ca Tine,Doamne, plin de Spirit Sfânt,Pune, astăzi, şi în mineDragoste şi-al Tău Cuvânt!Numai vorbe de zidireVreau mereu ca să rostesc,Dă-mi a Ta desăvârşireNici în gând să nu greşesc!

358.Doamne, dă-mi Cuvântul Tău

1.Doamne, dă-mi Cuvântul Tău,Vreau să-L port în gând mereu!Mă învaţă-n drumul greu,Să trăiesc ca Tine!

Refren:Vreau să fiu ca Tine,Vreau să fiu ca Tine,Scump Isus, ajută-mi Tu,Vreau să fiu ca Tine!

2.Spune-mi că sunt trecător,Mă învaţă să Te-ador,Fie că trăiesc sau mor,Dar să fiu ca Tine…

3.Spune-mi Tu că timpu-i scurt,Spune-mi să lucrez mai mult,Mă ajută să Te-ascult,Pentru-a fi ca Tine!

359.O, Tată din ceruri!

1.O, Tată din ceruri, priveşte spre noi,Şi nevinovaţi fă-ne ca nişte miei,Şi dă-ne blândeţea ca la porumbeiCa să devenim astfel după cum vrei.

Refren:

Page 174: Cartea Fara Note

Doamne, Doamne, mult Te iubim!Fereşte-ne Doamne să nu mai greşim!

2.Ascultă-ne, Doamne, nevrednicul glas,Condu-ne la lucru şi-n oricare pas,Şi-ajută-ne, Doamne, cu Tine să stămÎn dreapta credinţă în care suntem!

3.Rămâi lângă noi cu-al Tău sfat părintesc,Şi fă-ne puternici în harul ceresc,Să nu ne despartă de dragostea TaNici iadul, nici moartea, nici pofta cea rea!

360.Doamne, ia Tu viaţa mea

1.Doamne, ia Tu viaţa mea,Imn de slavă pune-n ea!Fă din ea un templu sfânt,O lumină pe pământ,O lumină pe pământ!

2.Doamne, ia-mi Tu inima,Sfânt altar să-Ţi faci din ea!Doamne, ia Tu vocea mea,Glas de rugă fă din ea,Glas de rugă fă din ea!

3.Doamne, ia voinţa mea,Domn să fii Tu peste ea!Ia acum fiinţa mea,Adu cerul Tău în ea,Adu cerul Tău în ea!

4.Doamne, ia Tu mâna mea,Către culmi să pot urca...O, ascultă ruga mea,Du-mă-n veşnicia Ta,Du-mă-n veşnicia Ta!

361.Voia Ta, Doamne!

1.Voia Ta, Doamne, doar voia TaSă se-mplinească în viaţa mea!Tu eşti Olarul, eu lutul sunt,Fă dar, din mine, un vas preasfânt...

2.Voia Ta, Doamne, doar voia TaFie stăpână pe viaţa mea!Mai alb ca neaua, fă-mă curatÎn clipa asta, cum stau plecat...

Page 175: Cartea Fara Note

3.Voia Ta, Doamne, doar voia TaVreau să domnească în viaţa mea!Vindecă, Doamne, sufletul meuDe orice boală, de orice rău!

4.Voia Ta, Doamne, doar voia Ta,Umple cu totul fiinţa mea,Ca toţi să vadă, sfânt şi curat,Pe Hrist în mine întruchipat!

362.Tată, azi, Te rugăm

1.Tată, azi, Te rugăm, Inima dorim să-Ţi predămPe altarul Golgotei spălaţi,În iubirea Ta curăţaţi!

Refren:Fie dragostea Ta legământÎntre cer şi întregul pământ!Şi uniţi, toţi, în rugă şi în gând,Te chemăm: vino, Doamne, mai curând!

2.Doamne, Îţi mulţumim,Te cântăm căci mult Te iubim!Minunat ne fereşti de cel rău,Scut puternic e braţul Tău!

3.Vină orice necaz,Dumnezeu ne apără azi!Prin credinţă, de El pregătiţi,Vrem în cer să fim mântuiţi!

363.Vino, Isuse, azi în viaţa mea!

1.Vino, Isuse, azi în viaţa meaŞi cercetează-mi toată inima!Vezi ce e rău în faptă şi în gând,Mă spală Tu să fiu curat şi sfânt!

2.Doamne, m-ajută, liber de păcat,Să Te slujesc cu sufletul curat;Numai pe Tine eu Te voi urma,Ştiu că trăiesc prin îndurarea Ta!

3.Inima mea să fie-ntreagă-a Ta,Pace şi har revarsă peste ea!Tu mi-eşti, Isuse, drumul cel mai bun,Toată nădejdea mea în Tine-o pun!

Page 176: Cartea Fara Note

4.Iată-mă, Doamne, jertfă pe altar,Primeşte-ntreagă viaţa mea în dar!Câtă suflare-mi dai pe-acest pământSă ardă-n mine Duhul Tău cel Sfânt!

364.Vino, Te-aştept!

1.Vino, Te-aştept, vino, Te-aşteptÎn inima mea, Isuse,Doar pentru Tine-mi bate-n pieptCu tainele ei ascunse...

2.Vino, Te-aştept, vino, Te-aştept,Când zilele-mi sunt prea grele,Vreau sfatul Tău cel înţelept,Ce-aduce sclipiri de stele!

3.Vino, Te-aştept, vino, Te-aşteptSă-mi spui, în şoptiri de pace,Că nimeni de pe drumul dreptNicicând nu mă va întoarce...

4.Vino, Te-aştept, vino, Te-aştept,Mi-e dor de-alte zări senine;O, Tu, Isuse bun şi drept,Te-aştept să mă iei la Tine!

365.Numai cu Isus voiesc a merge

1.Numai cu Isus voiesc a merge,Doar cu El sunt vesel orişicând!Drum şi ţintă-n calea mea s-ar şterge,(:Dar spre El se-ndreaptă al meu gând!:)

2.Munţi şi văi, câmpii păduri şi mareSprinten eu le trec la braţul Său,Căci Isus oricând îmi e salvare,(:El mă însoţeşte-n drumul meu.:)

3.Domnul e lumina vieţii mele,El mi-e scut când sunt eu strâmtorat,El mi-e Tată, nu mă tem de rele, (:De El totdeauna-s mângâiat!:)

366.Fii azi cu mine, Domnul meu!

1.Fii azi cu mine, Domnul meu,

Page 177: Cartea Fara Note

Să biruiesc prin orice greu;Dă-mi Tu iubire cu prisosSă mă asemăn lui Hristos!

2.De Tine când mă las condusŞi-n totul când Îţi sunt supusTu eşti cu mult mai mult măritŞi eu mă simt mai fericit.

3.Inima Tu să-mi curăţeştiŞi voia Ta să-Ţi împlineşti!Vreau să fiu plin de Duhul TăuÎn fapta mea şi-n gândul meu!

4.Credinţa-ajută-mi să păstrez,Pe drumul sfânt să Te urmez;În orice timp şi-n orice locEu să nu dau ‘napoi deloc!

5.Tot ce în noi ai începutFie prin har deplin făcut,Să Te slăvim, Părinte sfânt,Ca oameni noi pe-un nou pământ!

367.Niciunde fără Tine

1.Niciunde fără Tine, Isuse, Domnul meu!De nu mergi Tu cu mine, nu voi pleca nici eu!Dar, dacă eşti ‘nainte, în stâlp de foc sau nor,Voi fi şi eu alături, cu Tine călător...

2.În zilele senine şi-n ceasul nopţii greu,Nicicând fără de Tine, Isuse, Domnul meu!Aşa de scurtă-i vremea, e gata de sfârşit,Iar clipele-s de aur, şi n-am de risipit!

3.Nimic fără de Tine, Isuse, Domnul meu!Ajută-mi Tu, în bine, să fiu al Tău mereu!Alungă gânduri toate ce nu Te-ar onora,În vorbe şi în fapte să fie slava Ta!

368.Simt un dor nespus, Isuse!

1.Simt un dor nespus, Isuse,Pe-a Ta cale să urmez!Unde mergi, pe urma sfântăPaşii mei să mi-i păstrezi!

Refren:Ţie Doamne, numai Ţie

Page 178: Cartea Fara Note

Să-Ţi urmez, de-acum mi-e dor,Numai singur Tu eşti calea,Tu eşti viaţa tuturor!

2.De-o fi calea grea, spinoasă,Şi ca marea dacă-ar fi,Tu ai mers pe-această caleŞi eu vreau a Te-nsoţi!

3.Şi de-ar fi să trec prin greleŞi amarnice-ncercări,Îmi voi aminti de-a TaleSuferinţi şi strâmtorări!

4.Prin dureri de mă vei duceŞi sărac de-aş fi, lipsit,Tu sărac ai fost şi moarteaPentru noi ai suferit!

5.Prin Iordan, prin val sălbatic,De vrei încă să mă treci,Tu ‘naintea mea trecut-ai,Eu pe urme-Ţi calc în veci!

369.Doamne, simt în piept o floare

1.Doamne, simt în piept o floare,Floarea inimii de jar...Tu mi-eşti soarele-răsare,Dă-mi lumina Ta în dar!

2.Pentru Tine se deschideFloarea sufletului meu!În iubirea-Ţi mă ascunde,Să rămân la pieptul Tău!

3.Dacă mă trimiţi în lumeŞi-ntre spini mă răsădeşti,Dă-mi parfum de rugăciune,Ca să spun cât mă iubeşti!

4.Tu eşti plin de bunătate,Eu mereu Te voi slăviCu petale nepătateŞi parfum de veşnicii!

370. Mai mult să Te iubesc

1.Mai mult să Te iubesc,Vreau, Domnul meu!

Page 179: Cartea Fara Note

De-ai şti ce mult dorescSă fiu al Tău!

Refren:O, cât de mult dorescMai mult să Te privesc!Şi-n veşnicii Te voi iubi!

2.La Tine când privesc,Sunt fericit!Ce mult Îţi mulţumescCă m-ai găsit!

3.Necazuri de-ar veniÎn calea mea,Primesc încrezătorTot ce-mi vei da...

4.Şi-atunci când voi muri,Un ultim dorDin suflet voi şoptiBiruitor:

371.Te-am văzut sub crucea grea

1.Te-am văzut sub crucea grea,Fiu de om şi Dumnezeu!Dă-mi, Te rog, puterea TaBucuros s-o port şi eu!

2.Pe-ale patimii cărăriTe-am văzut cum biruieşti!Dă-mi credinţă, în dureri,Ca să ştiu că mă iubeşti!...

3.Te urmez, încrezător,După cum mi-ai arătat:Ca să fiu biruitor,Am o luptă de luptat.

4.Fii cu mine, Doamne sfânt,Când mă treci prin încercăriŞi le schimbă rând pe rândToate-n binecuvântări!

372.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa

1.Eu vreau pe Isus şi iubirea Sa,Decât bogăţii şi onoruri lumeşti,

Page 180: Cartea Fara Note

Statornic în har, vreau să-I pot urma,S-adun doar cu El bogăţii cereşti.

Refren:Ce folos să am un întins regat?Fără Domnul sunt sărac!Eu vreau pe Isus – bogăţia mea,Să-mi inunde inima.

2.Te las, blestemat şi bătrân pământ,Căci tot ce mi-ai dat mult prea mult m-a-nşelat,Decât amăgire şi goană-n vânt,Eu vrea pe Isus şi voi fi bogat!

3.Pe Tine Te-aleg, bucuria mea,Pe Tine Te chem, vreau aproape să-mi fii,Isuse, eşti tot ce-aş putea visaŞi cel mai frumos dintre mii şi mii.

373.Podoabă şi medalion

1.Podoabă şi medalionMi-e crucea lui Hristos!Cu El să fiu biruitor,O port prea bucuros.

2.Cu drag port crucea, să mă crezi,Umil, precum e drept,Pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi,Căci eu o port în piept.

3.Chiar şi când doare sau mi-e greu,Urmez încrezător!A suferit Isus al meuMult mai îngrozitor...

4.Şi dacă eu voi suferiCu-al meu Mântuitor,Cununa mi-o va dăruiCând va veni, pe nor.

374.Nu doresc alt bine, Doamne…

1.Nu doresc alt bine, Doamne,Pe acest pământ,Căci atras mă simt spre ceruriCând la pieptu-Ţi sunt.

Refren:Numai Tu, numai Tu,

Page 181: Cartea Fara Note

Tu îmi eşti al vieţii vis!Numai Tu, Tu să-mi fiiVeşnic Paradis!

2.Aur mult, amici, mărire,Lumea de-aş avea,Ce mi-ar folosi aicea Fără pacea Ta?

3.Cine-ar duce cu răbdareAl meu greu păcat?Al cui glas mi-ar zice dulce:“Crede, eşti iertat!”?

4.N-aş schimba a mea speranţă,Orice mi s-ar da;Bogăţia mea e-n Tine,Tu eşti viaţa mea!

375.Isus în lume a venit

1.Isus în lume a venitCu har de viaţă dătător:De toţi, la fel S-a îngrijit,El n-a privit la faţa lor.Iubeşte, azi, şi tu la fel:Fii bun, milos şi iertător,Fă-n toate cum ar face El,Iubitul tău Mântuitor!

2.Isus pe oameni i-a slujit,Pe cei bolnavi şi apăsaţi;Prin harul Lui nemărginitAu fost de demoni liberaţi!...Slujeşte deci şi tu prin harŞi dă-le-o mână de-ajutor!Fii pentru orb un ochi măcarŞi şchiopului să-i fii picior!

3.Isus pe toţi i-a preţuit,Pe vameşi şi pe păcătoşi,Pe fariseul pocăit,Pe cei săraci şi pe leproşi...Ca Domnul poţi şi tu iubi,Pe omul slab şi păcătos;E-un suflet scump, oricine-ar fi,Căci pentru el muri Hristos!...

376.Bunul Isus ne-a învăţat

Page 182: Cartea Fara Note

1.Bunul Isus ne-a învăţat,Exemplul Său ne-a arătat:Să ajutăm pe cel lipsit,Sărman şi umilit.

2.Aşa a fost la început,Primii creştini aşa-au făcut:Tot ce-au avut agonisit,Cu toţi au folosit!

3.La masa lor, de buni creştini,Se-ndestulau chiar şi străini,Se bucurau toţi cei sărmaniŞi văduve şi-orfani...

4.Coboară Tu, Doamne-ntre noi,Sădeşte-al dragostei altoi,Să fim lumină pe pământ,În fapte şi-n cuvânt!

377.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu"

1.De zici: "Iubesc pe Dumnezeu",Iar fratelui porţi ură,Nu-i adevăr în glasul tău,Spui doar minciuni din gură!Iubeşti pe Dumnezeu, tu crezi,Urând pe frate-tău ce-l vezi?…

2.De vei privi nepăsătorPe cel în suferinţăŞi nu-i vei da vreun ajutorCând are trebuinţă,Nu eşti creştin, ci minţi mereuCând zici: "Iubesc pe Dumnezeu."

3.Când cinstea altuia păteziPrin vorbe de ruşine,Şi contra lui tu trâmbiţeziTot rău, şi nicicând bine,Când numele-i vorbeşti de rău,Tu nu iubeşti pe Dumnezeu!

4.De L-ai iubi cu-adevărat,Ar observa şi alţii!Milos şi gata de iertatAi fi atunci cu fraţii!Isus iubeşte-n acest fel!Iubeşte deci şi tu ca El!

Page 183: Cartea Fara Note

378.Poţi avea credinţă tare

1.Poţi avea credinţă tare,Poţi să faci chiar şi minuni,Poţi avea înţelepciunea,Şi ştiinţa astei lumi,Ştie Domnul să citeascăTot ce-n inimă aduni:Făr’ un spirit de iubire,Toate sunt deşertăciuni! 2.Poţi să dai averea toată,Aur, pietre de safir,Poţi vorbi cu măiestrie,Poţi muri ca un martir...Domnul inima o ştieŞi te vede-aşa de mic:Făr-un spirit de iubire,Eşti nimic, nimic, nimic! 3.Prooroc de-ai fi în lume,De săraci de-ai îngriji,De-ai purta un nume mare,Taine-adânci de-ai stăpâni,Eşti aramă sunătoare,Şi chimval zângănitor!Doar un spirit de iubireDă valoare faptelor!...

4.Dragostea e răbdătoare,Nu vrea doar folosul său,Nu se plânge dacă doare,Nu se bucură de rău!În credinţă se avântă,Suferind orice ar fi…Numai dragostea cea sfântăVa rămâne-n veşnicii!

379.Pot ca îngerii să zbor

1.Pot ca îngerii să zbor,Pot vorbi şi limba lor,Sunt chimval zângănitorDacă nu iubesc...

2.Pot să depăşesc pe mulţi,Pot să-ncalţ pe cei desculţi,E-n zadar să mut şi munţiDacă nu iubesc...

Page 184: Cartea Fara Note

3.Pot să umblu ca un sfântDe la leagăn la mormânt;Pentru cer nimic nu suntDacă nu iubesc.

4.Pot să par un om milos,Cu săracii, generos...N-am nici cel mai mic folosDacă nu iubesc...

5.Profeţii s-or încheia,Cunoştinţa va-nceta,Dar rămâne dragostea:Aurul ceresc...

380.Fapta bună e-o comoară

1.Fapta bună e-o comoară de la Tatăl sfânt,În iubire, ea pogoară cerul pe pământ,Harul ei te înconjoară şi îţi dă avânt.

2.Ea întruna face bine celui în nevoi,Nu întreabă pentru cine, nu se dă ‘napoi,N-are gânduri pentru sine, n-are perne moi.

3.E balsam în grea durere pentru cel pierdutŞi izvor de mângâiere dacă ai căzut;Fapta bună dă putere celui abătut.

4.Când nu ştii, cu drag te-nvaţă, vine-n ajutor,Ştie să te mustre-n faţă, drept, dar iubitor...Ştie să aducă-n viaţă pace tuturor.

5.Fericirea ta, creştine, nu-i o vorbă-n vânt,Este facerea de bine într-un spirit sfânt;Fapta bună să-ţi lumine viaţa pe pământ!

381.Cine-i gata?

1.Cine-i gata să-şi deschidăSufletul spre cel lipsit?Cine-i gata să ajuteCelui slab şi obosit?

Refren:Fii lumină, ajutor,Bucurie tuturor!

2.Dumnezeu, cu braţu-I tare,Te ajută orişicând,

Page 185: Cartea Fara Note

Fii deci binecuvântareCelui gol, celui flămând!

3.Dumnezeu făgăduieşte Fericire celui dreptCare-mparte pâinea vieţiiŞi se poartă înţelept!

382.Eu am nevoie-n orice zi sa ştiu

1.Eu am nevoie-n orice ziSă ştiu că fraţii mă iubesc;Că ‘nalţă mâinile spre cerŞi pentru mine mijlocesc.

Refren:‘Nălţaţi spre Domnul, ne-ncetat,Şi pentru mine, rugi fierbinţi,Să-mi ţină sufletul curatÎn scumpele-I făgăduinţi!

2.Eu am nevoie-n orice ziS-adun în suflet noi puteri,Prin rugăciunea celor dragi,Când merg pe asprele cărări.

3.Eu am nevoie-n orice ziSă fiu purtat, în rugăciuni,Spre casa Tatălui ceresc,Sub paza îngerilor buni.

383.Pentru cei bolnavi

1.Pentru cei bolnavi coboarăÎnc-o dată pe pământ,Cum ai fost odinioară,Medic iubitor şi blând!

2.Le alină suferinţa,Fi-le bun Mângâietor,Întăreşte-le credinţa,Dă-le sfat şi ajutor!

3.Mântuieşte-i din păcate,Spune-le că sunt iertaţi,Să te simtă ca un FrateŞi să fie vindecaţi!

4.Doamne, Tu ştii cel mai bine,Ştii ce vremuri vor urma,

Page 186: Cartea Fara Note

Noi ne-ncredem doar în Tine,Facă-se doar voia Ta!

384.Doamne, Lumina lumii eşti

1.Doamne, Lumina lumii eştiŞi adevărul marii Veşti;Iluminează inimaCelor străini de turma Ta!

2.Umple cu haru-Ţi strălucitPe ignorant, pe rătăcit;Pe cel pierdut în noaptea greaAdu-l la Tine-n casa Ta!

3.Pentru-orice vină şi păcatIartă-i, în harul Tău bogat;Pune-le-n suflet mângâieri,Ochii le-ndreaptă către cer!

4.Doamne, Lumina lumii eşti,Marea-Ţi oştire s-o-ntregeşti!Şi până când Te vom vedea,Vrem să trăim spre slava Ta!

385.Doamne, fii cu-al Tău popor

1.Doamne, fii cu-al Tău popor,Fii al lui Ocrotitor,Când e-n foc credinţa lor!Te rugăm, ne-ascultă!

2.Glasul lor să fie-aprinsŞi cu har de neînvinsPe-al pământului cuprins!Te rugăm, ne-ascultă!

3.Conducând pe orbi şi şchiopi,Ridicând pe cei din gropi,Inimi adunând în snopi,Te rugăm, ne-ascultă!

4.Biruinţă să le-aduciDin lumina marii cruci,Către ceruri să-i conduci!Te rugăm, ne-ascultă!

386.Veniţi, căci vreau a spune!

1.Veniţi căci vreau a spune

Page 187: Cartea Fara Note

Ce face Dumnezeu;Voi, sufletelor buneCântaţi cum cânt şi eu!V-o spun cu bucurie:Azi am Mântuitor,Şi ce mi-a dat El mieEl dat-a tuturor.

Refren:Veniţi, căci vreau a spuneCe face Dumnezeu,Voi, sufletelor bune,Cântaţi cum cânt şi eu!

2.Nu poate fi mai mareMinune jos, nici sus,Decât că fiecare Trăieşte prin Isus!Eram pierdut, şi morţiiNe dasem tu şi eu;Azi, renăscuţi cu toţii,Mărim pe Dumnezeu!

3.O spun şi-mi place-a spuneŞi n-aş mai termina,Cântarea-mi să răsune,S-audă cine vrea;Şi cine auzi-va,Întoarcă-se ‘napoi,Odihnă el găsi-vaDe va cânta cu noi!

387.Ce fericire, am pe Isus!

1.Ce fericire, am pe Isus!Asta mă face vesel, nespus,Căci sunt moştean al cerului ‘naltŞi mântuire că am aflat!

Refren:În veci cânta-voi că-s fericit,Astăzi prin Domnul sunt mântuit,În veci aceasta cânta-voi eu,Isus e veşnic Păstorul meu.

2.Inima-mi simte un dor prea viu:Cu Domnu-ntruna eu vreau să fiu!Pacea e-n mine şi-s mulţumit,Legea Lui veşnic m-a-nveselit.

Page 188: Cartea Fara Note

3.Ce fericire eu am simţitCând braţul Său chiar m-a ocrotit!A şti, e bine, o ştiu şi eu:Isus mi-e viaţa, e Domnul meu!

388.Frumoasă-i credinţa(Canon)Frumoasă-i credinţa trăită în viaţă,Ne dă multă bucurie să fim tot mereu copii.Veniţi şi voi la pocăinţă, căci Dumnezeu vă va primi!

389.Să fie oare-adevărat?

1.Să fie oare-adevărat?Ce-aud e prea frumos!Prin Domnul pot să fiu salvatDeşi sunt păcătos!

Refren:Ce auzi este-aşa, este adevărat, Orice urmă de păcat va pieri! Prin iubirea Sa vei fi luminatDeci crede-n Isus şi vei trăi!

2.Da, sigur, pentru vina meaIsus a pătimit;Ce mare e iubirea SaŞi harul nesfârşit!

3.Iertat? - Nu îndrăznesc să cred,Iubit Mântuitor,Tu-mi dai viaţa-n Tine sper,Îţi sunt pe veci dator!

390.Sus! Gata fii de lucru!(Canon)Sus! Gata fii de lucru şi de jertfă-n orice zi!Bună dimineaţa, scoală iute, scoală-te şi somnul va fugi!Treci şi ară până-n seară, timpul lucrului e-o zi!

391.O, cât iubit-a Dumnezeu

1.O, cât iubit-a DumnezeuPe omul păcătos,Încât a dat pe Fiul Său,Pe Fiul Său, Hristos!

Refren:Cât ne-a iubit, cât ne-a iubitEternul Dumnezeu,

Page 189: Cartea Fara Note

Încât pe Golgota-a muritIubitul Fiu al Său.

2.Tresaltă-acum inima mea,Că ai Mântuitor,Luatu-s-a povara ta,Păcatul pierzător!

3.Şi voi, creştini, vă bucuraţiDe credeţi în Hristos;În imn de slavă tresăltaţi,Cântaţi-I maiestuos!

4.Cântaţi, că moartea-aţi biruitPrin scump sângele Său,Moştenitori aţi devenitŞi fiii de Dumnezeu!

392.M-a aflat Păstorul

1.M-a aflat Păstorul nostruŞi pe braţele-I m-a pus;Din adâncu-ntunecimiiLa lumină m-a adus.

Refren:Aleluia, Aleluia,Ţie-Ţi cânt, Isus iubit,Căci eram pierdut de turmă, Însă Tu m-ai mântuit.

2.Ca bun Medic, vindecareMi-ai adus în mari dureri!M-ai hrănit cu-ndestulareCa din nou să am puteri!

3.Azi, spălat de orice vină,Am un viitor frumos:Moştenire de lumină,Veşnicia cu Hristos!

393.Nu doresc bogăţie

1.Nu doresc bogăţie, nici onoruri lumeşti,Dorul meu îndreptat e către cele cereşti;Tot ce vreau eu de-acuma e să văd pe IsusŞi în Cartea vieţii să-mi ştiu numele pus!

Refren:Fericit eşti de-aştepţi Paradisul promis,

Page 190: Cartea Fara Note

Când în Cartea vieţii îţi ştii numele scris!

2.De păcate-o povară m-apăsa foarte greu:Câte rele-s în lume, toate le-am făcut eu…În al Mielului sânge curăţire-am găsitŞi păcatele roşii ca zăpada-au albit.

3.Sfânt oraş de lumină, dulce Ierusalim,Pacea dragostei tale cât de mult o dorim!…Fericit cine-ajunge în oraşul promisŞi în Cartea vieţii şi-are numele scris!

394.Când primăvara vine iar(Canon)Când primăvara vine iarCu cântec fără de hotar,Vom saluta al vieţii zborŞi vom slăvi pe Creator!Aleluia, aleluia,Vom preamări iubirea Sa!

395.Suntem pe calea lui Isus

1.Suntem pe calea lui Isus,Spre Cel ce-i fără de păcat!Setoşi privim spre ceruri sus,Spre Domnul care ne-a iertat!

Refren:O, da, noi vom fi cu Domnul sus,O, da, noi vom fi cu Domnul sus,O, da, o, da, vom fi cu Domnul sus!

2.Şi veseli ne simţim mereuCât timp urmăm pe calea Sa,Căci ne păzeşte de-orice răuOricând şi-oriunde ne-om afla.

3.Şi când va fi să vină iarSă judece pe buni şi răi,În faţa Lui afla-vom harNumindu-ne "aleşii Săi".

396.În Cuvânt Te-am aflat

1.În Cuvânt Te-am aflat, Salvator minunat,Stânca mea, m-ai zdrobit prin atâta iubit!Pe Tine-am clădit crezul meu de granitŞi iertare mi-ai dat, am primit ce-am sperat!

Page 191: Cartea Fara Note

2.O, ce bun adăpost în dureri Tu mi-ai fost,Ca o aripă-n zbor m-ai purtat pe sub nor;Din mult lăcrimat harul Tău m-a salvatŞi pe buze mi-ai pus cântec nou, scump Isus...

3.Prin cuptorul aprins m-ai trecut şi-am învins,Zgura mi-ai depărtat, sânge sfânt m-a spălat;În aur curat, în dreptate-mbrăcat,Braţul Tău m-a primit fiindcă-atât m-ai iubit…

4.În Isus m-odihnesc, jertfa Sa când privesc,Liberat pe deplin, sunt scăpat de-al meu chin.Oricine-n Isus se încrede, supus,Peste tot ce-a dorit va primi însutit!

397.Iertând a mea răzvrătire

1.Iertând a mea răzvrătire,Isus, Domnul, m-a primit,Iar eu, cuprins de uimire,Mă-ntreb cum de m-a iubit.

Refren:O, ce frumos! Domnul HristosEl mă face fericit,O, ce frumos! Domnul HristosFără de margini m-a iubit!

2.Mereu certat cu dreptatea,Eram rob întemniţat,Iar El, să-mi dea libertatea,Murind, vina mi-a spălat.

3.S-ajung pe tronul măririi,Cu El Domnul m-a chemat,M-a dus la poarta jertfiriiSă văd drumu-adevărat.

4.Cuprins în braţele SaleCu cei credincioşi cântând,Aştept să-I ‘nalţ osanaleChiar eu, pământean de rând...

398.O, ce nespusă fericire

1.O, ce nespusă fericireSimţim de când L-am cunoscutPe Cel ce prin a Sa iubireNe-a curăţit şi renăscut!

Page 192: Cartea Fara Note

Refren:Deci să cântăm cu bucurieIubirea mare-a Lui Isus!De ea, oricare din noi, fieÎn toată viaţa lui condus!

2.Ne zvârcoleam în suferinţă,În noaptea ce ne-mpresura,Dar Domnul prin a Sa voinţăNe răsări lumina Sa.

3.Şi-am înţeles toţi mântuireaPrin harul Celui răstignit;Acum Îi aşteptăm venirea,Să-aducă ce ne-a pregătit!

4.Urmăm ‘nainte fără teamă,Pe drumul cel de El prescris,Căci, credincios Cel ce ne cheamă,El ne va da ce ne-a promis.

399.Sunt fericit!

1.Sunt fericit că Tatăl meu din cerMi-a dat atâtea scumpe mângâieri!Multe minuni în Biblie-am găsit,Dar cea mai mare-i: Domnul m-a iubit!

Refren:Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit!Sunt fericit, căci Domnul m-a iubit!

2.Chiar dacă-apoi de El m-am depărtat,Şi pe căi rele am alunecatM-a căutat cu dor şi m-a găsit,O, ce minune, Domnul m-a iubit!

3.De-acum Isus e cântecul meu nou! Să-ajungă-n lume-acest sublim ecou,Ca orice om să strige fericit:O, ce minune, Domnul m-a iubit!

400.Isus cât m-a iubit de mult

1.Isus cât m-a iubit de mult, Murind în locul meu!Cum aş putea să nu-L ascult, Să nu-L iubesc şi eu?

Refren:

Page 193: Cartea Fara Note

El m-a spălat să fiu curat,El m-a spălat de-al meu păcat;Cu sânge sfânt, nevinovat,El m-a spălat să fiu curat!

2.Mi-e haina albă ca un crin, Crescut pe Golgota,Născut din nou, iertat deplin,Schimbată inima...

3.Ce preţ de jertfă-a fost plătit,Nicicând n-o să-nţeleg,Dar ştiu că El mi-a pregătit Un cer frumos şi-ntreg...

401.Eu vesel cânt lui Dumnezeu

1.Eu vesel cânt lui DumnezeuŞi-n veci Îi voi cânta,Căci m-a chemat prin Fiul Său,Prin îndurarea Sa!Umblam departe de Isus,Eram făr’ ajutor,Dar El pe braţe m-a adusCa şi un bun Păstor.

2.Eu vesel cânt pentru HristosŞi pentru harul Său,Căci l-a salvat pe păcătosDin mâna celui rău!De-aceea-n veci Îi voi cânta:El mi-este Salvator!Pe calea Sa de voi urma,Voi fi biruitor.

3.Eu cânt, eu cânt neîncetatŞi-n veci Îi voi cânta,Căci harul Său Şi-a arătat,Din moarte-a mă salva!Ferice e de tot acelCe Legea I-a păstrat:Lucrând cu-ncredere şi zelVa fi încoronat.

402.Îmi amintesc de-o scumpă zi…

1.Îmi amintesc de-o scumpă ziÎn care Domnul îmi vorbi...Pe-al morţii prag eu mă aflam,Pierdut de-a pururi mă credeam.

Page 194: Cartea Fara Note

Refren:Din suflet vreau să-I mulţumescIubirea Lui am s-o vestesc;Căci Isus m-a salvatDin pragul morţii, din păcat.

2.Îmi amintesc, un sol veni,În pragul morţii mă găsi...Cu glasul său, aşa duios,El îmi vorbi despre Hristos.

3.Când prin credinţă L-am atins, De mână-atunci, Isus m-a prinsLa viaţă El m-a ridicat,Ce minunat am fost salvat!

4.Azi las în urmă tot ce-i răuŞi mă îndrept spre Dumnezeu,Am fost născut prin Duhul SfântŞi am intrat în legământ.

403.Din groapa pieirii

1.Din groapa pieirii Isus m-a salvat,Când strigătul meu către El s-a-ndreptat;Pe stânca cea tare a pus pasul meuŞi-n suflet un cântec nou, să-l cânt mereu:

Refren:“Vrednic eşti, Doamne, de slava Ta,Tu, care-asculţi rugăciunea mea!”Eu Numele Tău Îl voi înălţaÎn veci de veci, Aleluia!

2.Ferice de cel ce nădejdea şi-a pusÎn singurul vrednic de slavă, Isus;Gustaţi şi vedeţi îndurările LuiŞi pacea Lui sfântă, cum în lume nu-i!

3.Minunile Lui să le port eu aş vreaŞi ziua şi noaptea în inima mea,Să duc, trâmbiţând, vestea bună pe munţi,S-o afle cei singuri, disperaţi şi mulţi!

404.O, cât de orb am fost!

1.O, cât de orb am fost cândva!...Doamne, acum Te pot vedea!Tu luminezi cărarea mea

Page 195: Cartea Fara Note

Prin jertfa de la cruce;În ochii mei Te voi păstraŞi Tu mă vei conduce. 2.O, cât de surd am fost mereu!...Astăzi aud Cuvântul Tău;Şi glasul Tău de Dumnezeu,Odihnă îmi aduce…Te voi păstra-n auzul meuCa susur blând şi dulce. 3.O, Doamne, cât de mut am fost…O, cât vorbeam de fără rost!...Azi preamăresc cu glasul meuIubirea Ta cea mare,Căci tot ce-mi dai prin harul TăuE binecuvântare!

405.Este soare azi în viaţa mea

1.Este soare azi în viaţa mea,Soare fără de apus,Minunată-i strălucirea saDe când am pe Isus...

Refren:Este soare, numai soare,Fericite clipe-acum trăiesc;Când Isus Hristos Şi-arată faţa SaEste soare-n viaţa mea!

2.Numai cântec azi e-n viaţa mea,Cântec nou, nemaicântat,Când Isus mi-ascultă inimaDe om răscumpărat...

3.Primăvară azi e-n viaţa meaCând aproape-i Domnul meu,Pacea Lui îmi umple inima:Sunt fiu de Dumnezeu.

4.Fericită azi e viaţa meaCa un cântec de SabatPentru tot ce vrea Isus să-mi deaŞi pentru ce mi-a dat.

406.Isus e-a mea cântare

1.Isus e-a mea cântare,El umple viaţa mea,

Page 196: Cartea Fara Note

În calea mea răsareCum n-aş putea visa.Isus e-a mea salvareE Mielul cel preasfânt,Prin jertfa Sa cea mareAzi mântuit eu sunt.

2.Spre El să-mi fie cântulCând roua cade-n flori,Când iarăşi bate vântul,Când vieţuiesc sau mor...Am soare în privireŞi-un dor nemângâiatSă cânt a Sa iubireŞi haru-mbelşugat.

3.Un cânt frumos mi-e viaţa,‘Nălţat spre slava Sa,Când El Îşi pleacă faţaS-asculte ruga mea;Şi, pân’ să se-mplineascăDorinţa de-a-L vedea,Nu poate să opreascăNimic cântarea mea!

407.Cu Tine, Domnul meu iubit

1.Cu Tine, Domnul meu iubit,Mă simt prea fericit,Şi hotărât sunt, cât trăiesc,Să Te-ascult, să Te iubesc...

Refren:Bucuria mea cea mareE s-ascult al Tău Cuvânt!Eu am făcut prin crucea Ta,Cu vecia legământ...

2.Speranţe-n suflet mi se-aprindCând lacrimi mă cuprind...Uşoară-mi faci povara mea,Am în suflet pacea Ta.

3.Citesc în ochii Tăi seniniChemarea spre ‘nălţimiŞi-s fericit că iar găsescNoi puteri, să biruiesc.

408.Lângă porţi de veşnicii

Page 197: Cartea Fara Note

1.Lângă porţi de veşniciiCerul simt aproape;Plânsul sfintei bucuriiMi-l ascund sub pleoape...

Refren:Sunt salvat, sunt salvat!Doamne, ce iubire!Preţul sângelui vărsatMi-este mântuire!

2.Ca o clipă a trecutNoaptea de durere;Dor de tot ce am crezutUmple-a mea tăcere.

3.Din adânc de rătăciriMă întorc acasă.Ziua marii împliniri,O, ce zi frumoasă!

409.Voi, creştini, fiţi totdeauna veseli!

1.Voi, creştini, fiţi totdeaunaVeseli, blânzi şi mulţumiţiCăci voi ştiţi, cerescul TatăNe numeşte "fii iubiţi"!

Refren:Fiţi tot veseli, fiţi tot veseli,Zilnic veseli cât trăiţi!Dumnezeu e Tatăl nostru,Veseli deci mereu să fiţi!

2.Dumnezeu cu braţu-I tareNe fereşte de-orice răuŞi-n ispita cea mai mareBiruim prin harul Său!

3.Zilnic inima să cânte,Bucuraţi-vă mereuCăci avem slăvit în ceruriPe Isus ca Dumnezeu!

4.El e Cel ce izbăveşteDin păcat pe muritor,Şi în cer ne pregăteşteUn locaş strălucitor!

5.Drepţii nu se tem de nimeni,

Page 198: Cartea Fara Note

Domnul e lumina lor!Să rămânem în credinţăCăci avem Mântuitor!

410.Iubirea ce ne face aşa de fericiţi

1.Iubirea ce ne face Aşa de fericiţi,Prin mângâieri ne dă puteriSă fim copii iubiţi.

Refren:Dumnezeu plin e de iubire,Ne-a iubit, noi Îl vom urma,Iubirea ce ne face aşa de fericiţiPrin mângâieri ne dă puteri să fim copii iubiţi.

2.Această lume-i plinăDe moarte şi păcat;Spre-a o salva ne vom rugaDe Tatăl îndurat.

3.Când Domnul în mărireLa sânu-I ne va lua,Cu toţi cei vii în melodiiIubirea-I vom cânta!

411.Viaţă plină de lumină

1.Viaţă plină de lumină,Apă, aer, gând curat,Inimă de pace plină,De la Domnul am aflat,De la Cel ce ne-a salvat!

2.Viaţa-n dar ne-a fost lăsatăS-o păstrăm în vas curat,Fericire să ne fieTrupul care ni s-a dat,Trupul - templu minunat!

3.Gândul ştie să aleagăDrum în viaţă cu folosDacă mintea-i sănătoasă,Dacă trupu-i sănătosŞi-L urmează pe Hristos.

4.Ridicăm stindardul vieţiiTot mai sus, spre Dumnezeu;Prin puterea Lui divină

Page 199: Cartea Fara Note

Biruim tot ce e rău,Sănătoşi prin harul Său!

412.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti?

1.Vrei să ajungi pe plaiuri cereşti?Domnul te-nvaţă cum să trăieşti!Chiar din Eden avem pregătitTot ce-i frumos şi bun de dorit.Eşti fericit dacă mănânciFructe, legume, grâne şi nuci.

2.Vrei să rămâi mereu sănătos?Multă mişcare ţi-e de folosNu sta pe loc, tu poţi dacă vrei!Pune la lucru toţi muşchii tăi!Eşti fericit dacă lucrezi,Mergi la furnică, du-te s-o vezi!

3.Vrei să păstrezi un zâmbet senin?Aer curat şi soare din plin!Nu sta închis în casă mereu,Ieşi în natură, cu Dumnezeu!Eşti fericit, de-ai respiratAer de munte, proaspăt curat!

4.Vrei să alergi cu pasul uşor?Bea apă multă de la izvor,Nu te lăsa atras de păcat,Treaz totdeauna, fii cumpătat!Eşti fericit dacă spui “nu”;“Doamne în toate Tu mă condu!”

5.Vrei să fii dârz şi nebiruit,Ia-ţi totdeauna timp de-odihnit!Chiar dacă-n drum îţi iese cel rău,Stai lângă Domnul, sprijinul Tău!Eşti fericit când biruieşti,Domnul te-nvaţă cum să trăieşti! 413.Vesel saltă, clocoteşte

1.Vesel saltă, clocoteşte,Murmurând pe lângă stânci,Şi grăbit se prăvăleşte Pârâiaşu-n văi adânci....

Refren:Mult îmi placi, pârâu de munte,

Page 200: Cartea Fara Note

Apă din izvor curat!Pentru tine ‘nalţ întrunaSlavă Cui ni te-a creat.

2.Cine-ar vrea să mai goleascăVreun pahar ameţitorNumai ca să mai trăiascăTrai nedemn şi-njositor?

3.Vezi cum pasărea se-adapăDin izvor răcoritor,Şi deşi bea numai apăCântă-aşa-nveselitor?

4.Apa mişcă-n lume toateIar celor ce beau din eaLe dă viaţă, sănătate!Apa-i băutura mea!

414.Apă cristalină

1.Apă cristalină din izvor curat,Fără preţuire, curge ne-ncetat...Prin câmpii şi dealuri, plină de mister,Ea aduce viaţă şi dor de-albastrul cer.

2.Fructe şi legume apa o iubesc,Mii de flori frumoase, tot în apă cresc…Ea înveseleşte văile pustiiŞi aduce-n suflet cântări şi bucurii.

3. Creatorul lumii apa a creatCa să stingă setea celui însetat;Noi bem numai apă din curat izvorDarul sănătăţii dat nouă, tuturor!

415.Vezi cum trei cu Daniel

1.Vezi cum trei cu DanielPe pământ străinNu se-ntină-n nici un felCu cărnuri sau cu vin!

Refren:Deci rămâi ca DanielTare în Hristos,Fii şi altora modelDe om credincios!

2.Pentru Domnul mulţi eroi

Page 201: Cartea Fara Note

S-ar putea găsiDacă azi la fel şi noiCa Daniel am fi!

3.Foarte mulţi înfumuraţiCe nu cred defelAr rămâne ruşinaţiDe-un om ca Daniel!

4.Fie-ţi Daniel mereuPildă de urmat,Bine ştii cum DumnezeuL-a binecuvântat!

5,’Nalţă steagul lui Hristos Şi lumina Sa,Căci Satana e fricosŞi nu-I va rezista!

416.Fructe, legume(Canon)Fructe, legume, verdeţuri şi apă de izvor!Munceşte totuşi cumpătat!Ia sfatul dat de Creator!Respiră-adânc şi te roagă încrezător!

417.Lăudaţi!(Canon)Lăudaţi, lăudaţi, măriţi pe Domnul!Tot ce avem şi ce suntem Lui să consacrăm!Doamne, Ţie mărire!Doamne, Doamne, Te vom lăuda!Doamne, Ţie mărire!Doamne, Doamne, Te vom lăuda!

418.Lucrarea, Doamne, este-a Ta!

1.Lucrarea, Doamne, este-a Ta,Tu ne-ai adus aici!Şi până n-o vom terminaCe ne-ar putea opri?Tu semănaşi Cuvântul sfânt,Ce ca şi grâul prin pământRăzbate-aşa înăbuşit, Nu poate sta ce-a răsărit,Crescând frumos, Crescând necontenit.

2.Tu mers-ai Doamne, Cel dintâiPrin suferinţi la cer!

Page 202: Cartea Fara Note

Pe fiecare dintr-ai TăiTu ne conduci la fel.La jertfa Ta vom fi părtaşi, Ca nişte-adevăraţi urmaşi!S-aprinzi Tu astfel pe pământ Lumina harului Tău sfânt,Să-mpărtăşim Zeloşi al Tău Cuvânt!

3.Tu ca grăunte ai fost pusOdată în mormânt...Dar înviat, acum de susDai viaţă pe pământ.Trimite-n câmp secerători Ca Numele-Ţi mântuitorSă fie-oriunde predicat!Noi pân’ acum am semănat,Dar astăzi toţi Pornim la secerat!

419.Timpul scurt

1.Timpul scurt nu acceptă somnul,Pe pământ, valuri de urgii…Bate vânt, vânt de profeţii,Mântuirea va veni de la Domnul!

2.Înălţaţi imn de veste mare,Ridicaţi inimile-n zbor,Seceraţi grâul din ogor,Rodul să se-adune, tot, în grânare!

3.Rezidiţi vechile hotare,Neteziţi drum pentru Isus,Trâmbiţaţi grabnic, spre apus,Vestea marelui Advent cu ardoare! 4.Raspândiţi peste tot solia Că Isus vine-n slava Sa,În curând toţi Îl vom vedeaŞi va-ncepe, în sfârşit, veşnicia !

420.De pe Stânca mântuirii

1.De pe Stânca mântuirii Luminează-al vieţii far!El trimite raze-n lume Şi-al îndreptăţirii har.

Refren:

Page 203: Cartea Fara Note

Dârză-i marea şi-agitată,Arca-i plină de drumeţi…Lăsaţi lămpile să ardăSpre salvarea multor vieţi!

2.Neagră-i noaptea necredinţei,Groaznic muge-al mării val!Mii de ochi timid se-ndreaptă Spre lumina de pe mal...

3.Fraţi iubiţi, lumini aprindeţi,Căci vreun vas de valuri prinsAr putea pieri pe-aproape,Dacă-n port e farul stins…

4.Răspândiţi lumina sacră Peste mări, prin munţi şi văi!Sfântul Spirit ne-a aprins-o Pentru timpul cel de-apoi.

5.Proclamaţi solia-n lume,Cu glas tare îndemnaţi,Să se-adune toţi aleşii Cei cu inima curaţi.

6.Îndemnaţi-i să rămână Credincioşi pân-la sfârşit,Ca să intre toţi în ceruri Când Isus va fi venit!

421.Sus, frate drag, nu-i vreme de odihnă!

1.Sus, frate drag, nu-i vreme de odihnă,Tu eşti lumină din lumina Sa!Mergi, luminează celor fără tihnăŞi risipeşte umbra nopţii, grea!

Refren:Fii veste bună, al păcii far,Azi te trimite Domnul cu al vieţii har!

2.Mergi şi proclamă dragostea divină,Ce din mărire-n praf a-ngenuncheat,Să ne aducă toată-a Sa luminăŞi al iertării steag însângerat!

3.Inima ta sã fie mărturie,Dragostea ta, şi tot ce poţi jertfi!Fii pentru mulţi prilej de bucurie

Page 204: Cartea Fara Note

Şi însutit Isus va răsplăti.

4.Domnul, în slavă, în curând revine,Azi vestea bună spune-o tuturor;Sus, lucru-i mult şi zilele-s puţine,Nu te opri, lucrează cu mult dor!

422.Venim din Cuvântul de Domnul rostit

1.Venim din Cuvântul de Domnul rostit,În ceasul genezei avem răsărit;În planul veciei un loc El ne-a dat,Să fim fericire, aşa ne-a creat!

Refren:Vom vesti Legea Sa, glas de cer minunat!Vom vesti harul Său, ce ne-a scos din păcat!Privind, prin credinţă, un loc fericit,Cântăm bucuria că El ne-a iubit!

2.Venim din Golgota, din cruce venim,Din sângele dat pentru, noi să trăim!În planul iubirii un nume purtăm,Ascuns în Isus, pentru cer îl păstrăm!

3.Venim din vecii şi suim spre vecii,Prin Domnul, ce ştim că-n curând va veni;În planul măririi vom fi fericiri,Din fără hotarul eternei iubiri!

423.Ce mare seceriş!(Canon)Ce mare seceriş!Ce mici secerători!Rugaţi pe Domnul secerişuluiSă mai trimită lucrători!

424.Bucuros mă gândesc

1.Bucuros mă gândesc la căminul ceresc,Pentru mine cu drag pregătit:Dar acolo, minuni, câte-ar fi să-ntâlnesc,Singur n-aş fi deloc fericit. Refren:Când va fi marea zi, şi Isus va veni,Toţi cei dragi lângă mine vor fi;În coroana de aur, ce El îmi va da,Multe stele şi eu voi avea. 

Page 205: Cartea Fara Note

2.Azi, Îl rog pe Isus să-mi dea har şi puteri,Să lucrez pentru dragostea SaŞi pe mulţi rătăciţi să-i salvez pentru cer,Multe stele să pot aduna! 3.Fericit voi păşi lângă cei mântuiţi,Într-al păcii Eden minunatŞi voi fi împreună cu-ai mei preaiubiţiPentru care-am trudit şi-am sperat!

425.Domnul ne-a dat prin apostoli

1.Domnul ne-a dat prin apostoli, în dar,Focul ce lumea toată-a cuprins:Sfântă credinţă, făclie de har,Flacăra ta nicicând nu s-a stins!

Ref: Sfântă credinţă, zi de ziCu scumpătate te-om păzi!

2.Domnul ne-a dat prin apostoli un steagDus de martiri prin flăcări şi spini,Sfântă credinţă, purtată cu drag,Flamura ta e-al nostru destin!

3.Domnul ne-a dat Duhul Său cel Preasfânt,Dragostea Lui s-o împărtăşim,Să încheiem planul Său pe pământBiruitori, ca să biruim!

426. Voi, servi, degrabă-acum ieşiţi!

1.Voi, servi, degrabă-acum ieşiţi,La nunta lui Isus, poftiţiPe-oricare oaspeţi veţi găsiCu bucuria de-a veni!

Refren:Să-i poftiţi, să-i zoriţi,Să-i zoriţi pe toţi să vină!Să-i poftiţi, să-i zoriţi,Ca să-mi fie casa plină!

2.Spuneţi şi celui obosit:La Domnu-i pacea de găsit;Să ştie cei făr’ ajutor:Domnul e bunul lor Păstor!

3.Auzi, răsună vocea LuiÎn mijlocul pustiului!

Page 206: Cartea Fara Note

Ca bun Păstor azi cheamă ElSă vină orice mieluşel!

4.Dar cine-aude pe Păstor,Să meargă să-I dea ajutor:Să-aducă mieii-n loc curatŞi să-i ferească de păcat?

5.Ah, din pustiul arzător,Răsună jalnic plânsul lor!Eşti tu samaritean milos?Mergi şi îndeamnă-i la Hristos!

427.Noi suntem braţele întinse

1.Noi suntem braţele întinseSpre largul lumii necuprinse,Astăzi cu inimi noi, aprinse,Vă chemăm la Isus!

Refren:Fă-ne, Doamne, mâini spre lumeSă înălţăm slava Ta;Şi, răzbunând al Tău renume,S-arătăm tuturor dragostea!

2.Nu ne-nspăimântă nici o fiară,Noi vom sluji voioşi în ţară;Şi chiar plecând pe mări, afară,Vom sluji bucuroşi.

3.În veşnicia fericităO sărbătoare-i pregătităŞi o coroană strălucităPentru cei ce slujesc.

428.Pentru cel ce însetează

1.Pentru cel ce înseteazăDupă-un strop de clar izvor,Lângă ape să-şi opreascăObositul său picior,Ştim un ostrov de iubirePrin pustiul arzător,Lângă Domnul, ce împarteApă vie tuturor...

2.Pentru cel care trudeşte,Zi de zi, către ‘nălţimi,Printre neguri, să ajungă

Page 207: Cartea Fara Note

Altă lume, de lumini,Ştim un drum ce-n slavă duce,Drum de lacrimi şi de spini!Jertfa Domnului ne cheamăŞi ne-aşteaptă heruvimi!

3.Ducem veste-n valea morţiiDespre-un cer nepieritor,Ca să afle orişicineCă avem un Salvator;Ştim un ostrov de iubire,Fără neguri, fără nor,Lângă Domnul, ce împarteVeşnicie tuturor.

429.Iubirea lui Hristos ne-a adunat

1.Iubirea lui Hristos ne-a adunatŞi ne-a trimis, în sfântă "cruciadă",La cei pierduţi în valuri de păcat,La cei ce au uitat demult să creadă...

Refren:Iată-mă, trimite-mă, Sunt gata-n fiecare clipă!Din zori mă voi scula să-mi caut fraţiiCu Biblia în mâna mea,Iar eu în mâna Ta!

2.Vom căuta în parcuri, pe maidan,Pe străzile oraşelor şi-n jungle,Străbate-vom orice meridian,Pe unde doar iubirea vrea să umble!

3.Vom căuta pe fraţii noştri azi,În orice neam şi-n marile BisericiŞi-i vom salva, răbdând orice necaz,De-atâţia zei tereştri, luciferici...

4.Avem un zel mai aprig ca oricândŞi Spirit Sfânt ni-e dat fără măsură,Să nu rămână palmă de pământNecercetată astăzi de Scriptură!

5.Hristos e gata să Se-arate-n zori,Potop de foc e gata să se-ncingă,Dar noi suntem cu El căutătoriŞi nu-i pe lume forţă să ne-nvingă!

430.Mergeţi la cei pierduţi!

Page 208: Cartea Fara Note

1.Mergeţi la cei pierduţi! Sunt fraţii voştriCei care pier în mormânt de păcat!Plângeţi cu cei greşiţi, spuneţi în noapteSă ştie toţi că Isus i-a salvat! Refren:Mergeţi în lung şi-n lat, mulţi vă aşteaptă!E ultim ceas de har şi de salvat! 2.Inima lor, plângând, zace înfrântăŞi vă aşteaptă cu-al dragostei har;Faceţi s-audă clar vocea speranţei,Coardele rupte-nstrunaţi-le iar! 3.Chiar dacă ei nu-L vor, Domnu-i iubeşte,Este solia ce-avem azi de dus!Duhul Său Bun şi Sfânt ne întăreşte Ca să salvăm lumea pentru Isus!

431.Am învăţat privind la tine

1.Am învăţat privind la tine,Marie, drumul către cruce,Dinspre Magdala, iată, vineDar înspre Golgota se duce.

Refren:Isuse, azi înflăcăreazăUn dor în mine de-a lucra,A dragostei fierbinte razăS-o simtă toţi în preajma mea!

2.Iar de la tine, Lazăr, frate,Venit de dincolo de moarte,Am înţeles: orice se poateCând te iubesc Marii şi Marte...

3.Tu, Martă, veşnic truditoare,Iubire tânără şi bună,Rămâi mereu în consacrareŞi rodul pururi să-ţi rămână!

432.Peste munţi, peste mări

1.Peste munţi, peste mări, cu Isus, voi pleca,Unde Vestea deloc n-a ajuns,Milioane ce n-au cunoscut dragosteaSă audă şi ei de Isus.

Page 209: Cartea Fara Note

2.Domnul are cu El, turma scumpă de oi,Dar mai sunt încă multe-n abis,Să-L ajut, să le-aducă în staul ‘napoiŞi pe mine Isus m-a trimis.

3.Voi ce-aţi stat risipind timp şi bani în plăceri,Împlinind vis lumesc, mincinos,Vă sculaţi chiar acum să plecaţi peste zăriŞi slujind, să urmaţi lui Hristos!

433.În ţări îndepărtate

1.În ţări îndepărtate,În orişice poporSunt inimi apăsate,Auzi chemarea lor?Ascultă cum suspinăŞi cei din jurul tău!Ajută-i deci să vină Pe toţi la Dumnezeu!

2.Viaţa e-o plăcere,Dar oare ce folosCând iată lumea piere,Departe de Hristos?Lumina să răsară,Lucraţi cu Dumnezeu,Niciunul să nu piarăÎn întuneric greu.

3.Voi, soli ai fericirii,Cuvântul v-a fost dat!Vestiţi-l omenirii,Vestiţi în lung şi-n lat,Ca Domnul să-Şi adunePoporu-nvingătorŞi-apoi să-l ia la SineCând va veni pe nor!

434.Când Dumnezeu te cheamă in lucrare

1.Când Dumnezeu te cheamă în lucrare,Nu zăbovi, căci timpul este scurt,Mai e vreun suflet scump in aşteptare,Sunt uşi la care încă n-ai bătut!

Refren:Te-ajută Domnul să vezi cărarea,

Page 210: Cartea Fara Note

Pe urma Lui de mergi oricând voios,Tu urcă munţii şi străbate marea,Fii mesagerul păcii lui Hristos!

2.Semănător de dragoste cerească, Împarte adevărul orişicui,De nu poţi face grâul să-ncolţească,Fă-ţi datoria, restul lasă-I Lui!

3.Lui Dumnezeu slujeşte cu răbdare,Păstrează ochii inimii deschişi,Slujirea e favoarea cea mai mare,Şi bucuria de la seceriş!

435.În a Domnului lucrare

1.În a Domnului lucrareZilnic vreau să mă-nnoiesc;Multă binecuvântarePe cărarea Lui găsesc.Doar pe urma Lui cea sfântăVoi întinde al meu pasŞi porunca-I de pe urmă Împlini-voi ceas de ceas.

2.Zac talanţii în ţărână,Nu doar unul, ci toţi cinci,Iar Stăpânul stă să vină,Oare glasul nu-I distingi?Mare este secerişul,Lucrătorii sunt puţini,Ies şi eu să-I pun pe frunteNumai stele şi nu spini.

3.Nu privesc doar viitorulCând primi-voi mari puteri,Nu aştept ascuns pe DomnulCi-L întâmpin cu poveri;Ce pot face azi, în juru-mi,Fac prin fapte şi prin grai;Ieşi la lucru, Ghedeoane,Cu puterea ce o ai!

436.Noi azi plecăm în lucrare

1.Noi azi plecăm în lucrare,Veniţi cu noi, fraţi creştini,Căci secerişul e mareDar lucrători prea puţini!

Page 211: Cartea Fara Note

Refren:Veniţi, veniţi cu grăbire,Să semănăm, să secerăm,Vă înarmaţi cu iubire,Lucrarea s-o terminăm!

2.Vom tot lucra până-n seară,Fie senin, fie vânt!Poate lucrarea-i amară,Dar secera-vom cântând!

3.Peste puţin totu-i gata,Harul va fi încheiat;Domnul aduce răsplataPentru acei ce-au lucrat.

437.Plecăm, Stăpâne-n via Ta

1.Plecăm, Stăpâne-n via Ta, căci Tu ne-ai îndemnat;Un singur ceas a mai rămas în lume de lucrat.Tu, Domnul secerişului, o, scump Mântuitor,Inspiră pe-ai Tăi ucenici să-şi facă slujba lor!

2.Tu, Doamne, ştii pe orice om, oricât de depărtat,La Tine nimeni nu-i străin şi nici de neglijat!Alungă bezna lumii grea şi tot ce-i păcătos,Ca toţi să vadă slava Ta în jertfa lui Hristos!

3.Izvor de sfinte frumuseţi, ocean de ape vii,Spre Tine, Doamne, ne-ndreptăm preaplinul inimii!Învaţă-ne să fim model în faptă şi-n cuvânt,Să ţinem sus stindardul Tău în veci curat şi sfânt!

4.Dreptate plină de iubiri şi har neprihănit,Tu eşti al nostru Dumnezeu şi Rege preamărit.Ajută-ne ca să grăbim mult aşteptata zi,Când ura lumii va-nceta şi pacea va domni!

438.Seamănă sămânţa!

1.Seamănă sămânţa fără zăbovire,Seamănă sămânţa seara sau în zori!Te aşteaptă-ndată mare răsplătire!Seamănă sămânţa, brav semănător!

Refren:Vrednic lucrător, seamănă de zor!Fie vreme bună, fie vânt sau nor!Intră în ogor, fii stăruitor!Seamănă sămânţa, brav semănător!

Page 212: Cartea Fara Note

2.Seamănă în brazdă o sămânţă bună,Fii întotdeauna harnic lucrător!Să nu plângi la urmă, secerând furtună,Seamănă sămânţa, brav semănător!

3.Seamănă cu lacrimi, ca Mântuitorul,N-aştepta să-ţi fie ţie mai uşor!Vei cânta la urmă, secerând ogorul!Seamănă sămânţa, brav semănător!

439.Aş vrea să duc în lume pacea Ta!

1.Aş vrea să duc în lume pacea Ta,Iubire între cei ce se urăsc,Iertare unde-i plânsă inima,Credinţă-n cei ce se-ndoiesc!Revarsă, Doamne, Duhul Tău bogat,Să mângâi cum şi Tu m-ai mângâiat,Să simtă lumea harul Tău întreg,Pe cei neînţeleşi să-i înţeleg!

2.Aş vrea să duc în lume pacea Ta,Cuvântul plin de har dumnezeiescŞi toţi cei însetaţi să poată beaDin Tine, sfânt izvor ceresc!Revarsă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt,Speranţe să se-aprindă pe pământ,Lumina Ta s-alunge noaptea greaŞi toţi cei trişti să cânte slava Ta!

3.Aş vrea să duc în lume pacea Ta,Putere celor care obosesc,Să-mi dau şi eu ca Tine viaţa mea,M-ascund în Tine, să trăiesc!

440.Dorul meu, ne-ncetat…

1.Dorul meu ne-ncetat se avântă spre cer,Unde-i locul promis de IsusŞi mă-ntreb îngrijat de am dreptul să sperCă voi fi eu primit în cer, sus...

Refren:Voi primi eu cândva în cunună o stea, O coroană ce Domnu-mi va da?Voi ajunge la cer, cred statornic şi sperSă primesc răsplătiri ce nu pier!

2.Lucrul meu de făcut nu pot zice că-i greu:

Page 213: Cartea Fara Note

Am oricând cerul tot ajutor!Să fiu pildă la mulţi că e bun Dumnezeu,E uşor de făcut, e uşor!

3.Lucru-i mult şi Isus vrea să dau ajutorLa oricine-i cuprins de păcatŞi atunci ca un dar pregătit sfinţilor,Între îngeri voi fi-ncoronat.

441.Iată, vine Domnul nostru!(Canon)Iată, vine Domnul nostru şi ne-aduce răsplătiri:Cei cu inima curată vor trăi în fericiri!Cu Dumnezeu, cu Dumnezeu,Cu Dumnezeu vom fi mereu!

442.Iată, grânele-şi pleacă spicele!

1.Iată, grânele-şi pleacă spicele,Gata sunt de secerat!Vino repede, cât mai repede,Vreme nu-i de aşteptat!

Refren:Doamne, Te rugăm, trimite Braţe tari în lanul bogat,Ca să secere azi, cu dragoste,Rodul sângelui vărsat!

2.Strânge roadele-n zorii zilelor,La amiază nu-nceta,Domnul clipelor, rodul mâinilorÎl va binecuvânta!

3.Domnul pune pe toţi să secere, Mergi şi tu în lanul Său!Şi poverile fi-vor cântece Când aduni cu Dumnezeu.

443.Isuse, dă-mi Cuvântul Tău

1.Isuse, dă-mi Cuvântul TăuSă pot vorbi la fel şi eu;Cum Tu m-ai scos din rele căi,Să-i scot şi eu pe fraţii mei!

Refren:Mi-arată, Doamne, drumul bun,Ca altora şi eu să-l spun;Dă-mi astăzi pâinea Ta din cer,

Page 214: Cartea Fara Note

S-o duc şi celor care pier!

2.Puternic prin al Tău Cuvânt,Să fie-n mine Duhul Sfânt,În flăcări sau în gropi cu leiSă-i întăresc pe fraţii mei!

3.Vorbeşte, Doamne, eu ascult,Să ştiu cât m-ai iubit de mult!Din tot ce-mi dai, prin harul Tău,Cu drag la fel să-mpart şi eu.

444.De ţi-este greu pe cale

1.De ţi-este greu pe cale, sărmane peregrin,Înalţă-te-n credinţă, de dragoste mai plin;Lucrează cât e ziuă, oricât de istovit,Căci vine după muncă şi timp de odihnit!

Refren:Timp de odihnit avea-vom, în sfârşit,Căci nu va fi întruna de plâns şi de trudit;Sfârşitul e aproape, sfârşitul mult dorit,Dureri şi lacrimi n-or mai fi, ci timp de odihnit.

2.Această viaţă-i dată ca pâinea ce-o frămânţi,S-o pui în brazda lumii, să plângi şi-apoi să cânţi...‘Nainte prin credinţă, nu sta descumpănit,Răsplata e aproape şi timp de odihnit!

3.Să nu priveşti cum alţii la umbră se-odihnesc,Odihna lor e moarte şi nu destin ceresc!Isus pe toţi îi cheamă, dar numai cel truditPrimeşte şi răsplată şi timp de odihnit.

445.Doamne, marea Ta lucrare

1.Doamne, marea Ta lucrare,Ce se face pe pământ,Nu-i prin putere, nici prin tărie,Doar prin Duhul Tău cel Sfânt!

Refren:Duhul Sfânt dă putere,Duhul Sfânt dă tărie,Nădejdea noastră şi biruinţaEste Duhul Sfânt!

2.Ne trimiţi să spunem lumiiIzbăvirea de păcat;

Page 215: Cartea Fara Note

Credinţa toată, speranţa noastrăE-n puterea ce ne-ai dat!

3.Nici putere, nici tărie,Doamne, nu avem deloc;Mai sus ne cheamă, mai tari ne faceAl iubirii Tale foc!

446.N-auzi tu, când zice Domnul?

1.N-auzi tu când zice Domnul:"Unde sunt cei ce-Mi servesc?"Copt e-acuma secerişul,Dar secerători lipsesc!Domnul dă răsplată mare Celor care vor lucra!Cine vine, cine zice, ”Iată-mă în via Ta!"

2. De nu poţi străbate marea Ca un sol între păgâni,Poţi găsi şi-aici de lucru Între-ai tăi şi-ntre vecini!Pentru-a Domnului lucrare, Sume mari de nu poţi da,Bucuros Isus primeşte, Şi a văduvei para!

3.Zici că n-ai dar de vorbire Ca un Pavel a vesti?Totuşi poţi vorbi de Domnul Cum El pentru noi muri!Nu poţi converti puternici,Cei bătrâni reci de-ţi vor sta,Ieşi la drumuri şi la garduri Cei smeriţi vor asculta!

447.Aşa cum Eu am fost trimis

1.Aşa cum Eu am fost trimis în lume,La fel si voi, porniţi pe urma Mea,Nerăsplătiţi şi fără de renume,Dar singuri, nu, Eu nu vă voi lăsa!

2.Eu vă trimit în valea suferinţei,La cei pierduţi, la cei sărmani şi goiSă le aprindeţi flacăra credinţeiCa să se-ntoarcă-n staul, înapoi.

Page 216: Cartea Fara Note

3.Aşa cum Eu am fost privit cu ură,Purtaţi şi voi al crucii greu calvar,Dar veţi primi Duh Sfânt fără măsurăCa să vestiţi al mântuirii har!

4.Aşa cum Eu am părăsit mărireaŞi-am dat la toţi ca jertfă viaţa Mea,La fel şi voi să vă-mpliniţi menireaPe drum de cer, suind prin Golgota!

448.Vă cheamă Hristos!

1.Vă cheamă Hristos, voia Lui să-mpliniţi,Acum, la al milei hotar!În brazdele lumii speranţă să fiţi,Să duceţi solia de har!

2.Porniţi, lucrători ai Cuvântului sfânt,Sfidaţi provocări şi necaz;A Lui e puterea pe-ntregul pământ,Al Lui este braţul viteaz!

3.Să nu ocoliţi nici o palmă de loc,Vestiţi adevărul oricui!Prin valuri de mare sau flăcări de foc,Purtaţi steagul dragostei Lui!

4.Cu toată puterea-ntreitei solii,Întregul pământ luminaţi!Să intre în rânduri bătrâni şi copii,Solia de har proclamaţi!

5.Acum e momentul, e timp de slujit,Vorbiţi despre cerul frumos!E vremea vestirii, e ceas de sfârşit,Prieteni, vă cheamă Hristos!

449.În amurgul ce se lasă

1.În amurgul ce se lasăPeste-ntinsele câmpii,Zăbovesc secerătoriiLa hotar de veşnicii.

Refren:Glasul Domnului ne cheamă,Secerişul e în toi!Cine-i gata să răspundă?„Iată, Doamne, suntem noi!”

Page 217: Cartea Fara Note

2.Iată, spicele sunt coapte,Holdele abia se ţin!Secerişul este mare,Dar secerători puţini!

3.Cei ce merg, azi, în lucrare,Răsplătire vor primi:Ca şi stelele pe boltăVor sclipi, în veşnicii.

450.Zor, deci că vine noaptea!

1.Zor, deci, că vine noaptea,Harnic la lucru fii,Chiar dis-de-dimineaţă,Ca să nu-ntârzii!Aleargă cât e ziuă,Nu-i timpul de-a mai sta!Zor deci că vine noaptea,Când nu poţi lucra!

2.Zor deci, că vine noaptea,Nu vezi că soar’le-i sus?Amiaza să te-apuce-n Slujba lui Isus!Jertfeşte-ţi cu nădejdeToată puterea ta!Zor deci, că vine noapteaCând nu poţi lucra!

3.Zor deci, că vine noaptea,Soarele-i spre apus!Zor, ca să ne răsară Slava lui Isus!Voioşi grăbiţi la lucruPână s-o arăta!Zor deci că vine n noapteaCând nu poţi lucra!

451.Hristos cheamă-ajutoare

1.Hristos cheamă-ajutoare La lucru-n al Său câmp,Cu vocea-I iubitoareNe-arată drumul sfânt!Prin mila Ta cea mareAjută-mă să spun:"Iubite Doamne, iată-mă!”

Page 218: Cartea Fara Note

Refren:Iată-mă, iată-mă, Spre-a Ta lucrare-acum pornesc voiosDa, iată-mă, iată-mă,Iubite Doamne, iată-mă!

2.Eu mă încred în TineCu-atâtea noi chemăriCând glasul Tău din mineMă-ndeamnă peste mări!Ca fructe noi mulţimeS-aduc din depărtări,Iubite Doamne iată-mă!

3.Rămâi cu mine-n luptă,Duşmani când se-nteţesc,Şi dă-mi putere multăMereu să biruiesc!O sută din o sutăM-ajută să rodesc,Iubite Doamne, iată-mă!

4.Povara pentru alţiiMi-e jug şi dar ceresc:Tresalt de bucurie, când altora slujesc!Doresc să-mi caut fraţii,Lucrarea să-mplinesc,Iubite Doamne, iată-mă!

452.Purtăm cu noi lumini

1.Purtăm cu noi lumini,Prin lume călători,Ca să se vadă, pe ‘nălţimi,Ai mântuirii zori!

2.În cântec noi am strânsDurerea tuturor,Ca să se-oprească orice plânsÎn harul salvator.

3.Cu trâmbiţi şi făclii,În ultimul apus,Pe tot întinsul vom vestiCă vine iar Isus!

4.Tu, Doamne, ne-ai chematDin veac, popor să-Ţi fim;Pe toţi ce-n cruce ne-ai salvat,

Page 219: Cartea Fara Note

Ne-adună-n cer, amin!

453.E timpul marii treziri!

1.E timpul marii treziri!E ultimul ceas de luptat!În cer se scriu răsplătiri;O, cât mai e încă de secerat!

Refren:Trezeşte-te! E timpul marii hotărâri!Trezeşte-te! Nu vrei să fii tu pregătit?Apocalipsa - o trăim acum şi-n curândSe-ntoarce Domnul şi totul e sfârşit!

2.Cei slabi lucrând s-au călit,Cei fără talent au succes,Chemarea sfântă-au primit;Dar tu ce loc, ce destin ţi-ai ales?

3.Coroane-aşteaptă în cerMulţime de stele şi frunţi!Vrei, azi, să fii mesager,Să strigi cu noi vestea bună pe munţi?

454.Când Domnul Isus azi ne cheamă

1.Când Domnul Isus azi ne cheamă,Datori suntem toţi să lucrăm,Pe toţi cei umili sau de seamă,Pe toţi cei pierduţi să-i salvăm!Deviza ne e mântuireaCe-n Domnul Isus am aflat,Spre El ne-ndreptăm azi privireaCăci El ne-a iubit, ne-a salvat!

2.Pe aspra cărare a vieţiiPrin soare păşim şi prin nor,Ca soli voluntari ai dreptăţii Eternului Domn Salvator!Cu drag noi lucrăm pentru Domnul,Sub steagul Său ne-am înrolat,Să ştie de-acuma tot omul,Isus ne-a iubit, ne-a salvat!

3.Voi tineri ce staţi azi departeÎn lume trudiţi, apăsaţi,Veniţi căci Isus azi vă-mpartePutere şi har să luptaţi!Cu El vom lupta împreună

Page 220: Cartea Fara Note

Zdrobind greutăţi şi păcat,Prin Domnul obţinem cunună,Căci El ne-a iubit, ne-a salvat!

4.Când Domnul Isus în mărire,Pe nor, în curând, va veni,Atunci vom primi răsplătireŞi-n veci faţa Lui vom privi!De-aceea strigăm cu tărie,Chiar urle Satana turbat:Mărit în etern Domnul fie,Căci El ne-a iubit ne-a salvat!

455.De ce nu vii?

1.De ce nu vii ca să ne iei la Tine,De ce nu vii cum ne-ai făgăduit?(:Sau mai aştepţi că poate tot mai vine,Vreun suflet ce mai e de mântuit!:)

2.Da, Tu voieşti a lumii mântuire,Eşti milostiv şi-a toate răbdător,(:Căci Tu nu vrei să moară-n rătăcireUn singur suflet fără Salvator. :)

3.O, vino Doamne, cu a Ta mărire,O, vino iar cum ne-ai făgăduit,(:Să-ntemeiezi în pace şi iubireA Ta domnie fără de sfârşit! :)

456.Oare n-aţi aflat voi încă?

1.Oare n-aţi aflat voi încă?Domnu-i blând şi iubitor,El de mii de ani încoaceFace bine tuturor.Azi cu dragoste vă cheamăÎnspre El necontenit;Ah, chemarea-I părinteascăAscultaţi-o în sfârşit!

2.Binecuvântând poporulStă de-a pururea-ntre voi,El v-ascultă rugăciunea Şi vă scapă din nevoi.Dacă toţi, cu mic, cu mareÎnspre Domnul veţi privi,Orice chin, orice durere,Orice rele vor pieri.

Page 221: Cartea Fara Note

3.Precum florile se-ndreaptăCătre soarele de sus,Aşa sufletele voastreSă se-ndrepte spre Isus!El, mai mult decât o mamă,Vă primeşte cu mult dor…Ascultaţi-L cum vă cheamă,El e-al vostru Salvator!

457.Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia

1.Vin la Isus azi, nu-ntârzia,Fă-n toate cum a zis El, aşa!El este gata a-ţi ajuta,O, vino chiar acum!

Refren:Fericit voi fi atunci curat,Când spălat de orişice păcatCu Domnul fi-voi neîncetat!O, Doamne, iată vin!

2.Ah, vin’ şi-ascultă de-al Lui Cuvânt,Inima dă-I-o numaidecât!El ţi-este sigur coperământ,O, vino chiar acum!

3.O, crede numai, nu te-ndoi:Cu siguranţă te va primi!Şi pentru tine El Se jertfi,O, vino chiar acum!

458.Vino la apa de viaţă

1.Vino la apa de viaţăCând eşti atât de-nsetat,Vino-n credinţă la DomnulCăci vei fi mult adăpat!

Refren:Grăbeşte, vin’, nu-ntârzia,Viaţa în dar Dumnezeu îţi va da!Grăbeşte deci să devii sfânt,Să fii cu Domnu-n curând!

2.Vino acum şi-ţi adapăCântul speranţei senin,Orişice rău încetează,Să fii om nou pe deplin!

Page 222: Cartea Fara Note

3.Vino, căci Domnul te-aşteaptă!Ce bucurii poţi avea!Ca un izvor plin de viaţăFie şi inima ta!

459.Pentru Domnitorul păcii

1.Pentru Domnitorul păcii,Inimă, tu n-ai sălaş?Ia-auzi cum la uşă-ţi bate:Vrea să intre! Tu nu-L laşi…

Refren:Cine vrea să se consacre,Pe altarul lui Hristos?Cine inima-I deschide?Iată-L, vine bucuros!

2.Loc ai pentru orice lucru,De plăceri te-ai alipit,Numai pe Isus Îl lepezi,Pe Cel care te-a iubit.

3.Ia-auzi, ia-auzi tot mai bate,Nu ai vreme să-L primeşti?De nu-L laşi să intre astăzi,Mâine poate nu mai eşti!…

4.Tot ce ai, ce poţi, degrabă,Lui Isus consacră-n dar!Vine ziua cea din urmăCând te vei căi amar…

460.Pe viaţa Mea de Dumnezeu!

1."Pe viaţa Mea de Dumnezeu: Nu-mi place moartea celui rău,Ci alta e voinţa mea: Să lase răutatea sa!Atunci iertare va primi Şi prin credinţă va trăi!"

2.Chiar dacă mult ai fi greşit, Să nu fii deznădăjduit,Căci Dumnezeu cu jurământ, Promite viaţa prin Cuvânt!Aceasta e dorinţa Sa,Să te întorci din calea rea!

Page 223: Cartea Fara Note

3.De-aceea nu mai zăbovi Pierzându-ţi vremea zi de zi,Căci Domnul nu-ţi dă harul Său De stăruieşti a face rău;Şi dacă nu vrei să te-ndrepţi, Pieirea-i tot ce poţi s-aştepţi...

4.Isuse, dă-mi Tu harul Tău, Chiar azi să las tot ce e rău;Pe braţul sfânt biruitor Mereu să-Ţi fiu ascultător…Nu vreau deloc să mai amân, Azi sunt al Tău şi-al Tău rămân!...

461.Dulcea chemare

1. Dulcea chemare azi încă răsună:Vino, sărman rătăcit!Domnul te poate scăpa din furtună,El, care-atât de-a iubit.

Refren:O, vino-acasă, vino, drumeţ obosit! Dulcea chemarea azi încă răsună:Vino, azi, suflet trudit!

2.Încă-auzim azi chemarea duioasăŞi-al ei ecou pe pământ;Timpul de har, vremea cea preţioasă,Se va-ncheia în curând.

3.Anii se scurg şi se duc cu grăbire,Nu ne aşteaptă pe noi,Cele prezise îşi au împlinire,Aproape-i ziua de-apoi.

4.Cel păcătos încă are iertare,Harul mai e oferit;Domnul cuprinde-n iubirea Sa marePe orice suflet trudit.

462.Întoarce-te, o, fiu pierdut,

1.Întoarce-te, o, fiu pierdutLa Tatăl tău, din cer,Destul, dar, cât te-ai abătutÎnstrăinat de El!

2.Întoarce-te aşa cum eşti,Flămând şi zdrenţăros;

Page 224: Cartea Fara Note

Vei fi primit cum nu gândeşti,Ca Fiul Său, Hristos.

3.Întoarce-te, copila mea,Plângând, la DumnezeuCămin mai dulce n-ai aflaDecât la Tatăl tău!

4.Întoarceţi-vă, fii pierduţi,Şi fiice-a’ nimănui,Când s-au întins atâtea punţiSpre casa Tatălui!

463.Zi de zi Eu te chem

1.Zi de zi Eu te chem, să te-ntorci te aşteptŞi suspin nevoind să te pierd...Fiul meu cel pierdut, te voi strânge la piept,Iubitor, faţa ta să-ţi dezmierd.Ştiu, ai fost chinuit, rătăcind prin străini,Ai în sufletul gol răni adânci...De iubirea-Mi gonit, va pieri al tău chin,Vindecat, nu vei şti să mai plângi.

2.Suferinţa purtând, pentru oameni trăind,Chinul lor nesfârşit Eu l-am dus...Şi, lăsând nesilit cerul de mărgărit,Decât tot i-am iubit mai presus.De-aceea suspin, căci te chem şi tu fugi.Oare Eu M-am jertfit în zadar?...Când mereu Mă respingi, inima Mi-o usuci,Fiindcă mâine vei plânge amar!

3.Frate drag, tu auzi cum te cheamă Isus?Înţelegi tu duiosul Său glas?...Să-L amâni încă-un an, nici măcar zile nu-s!Hotărăşte şi-ntoarce-te azi!Mâine-i însă ascuns şi va fi prea târziu...Un torent, vremea curge-n abis!...Azi iubirea lui Hrist, focul ei veşnic viuÎţi arată tot cerul deschis.

464.O, voi, toţi cei împovăraţi

1.O, voi, toţi cei împovăraţiVeniţi, Isus vă cheamă!De El veţi fi toţi mângâiaţiMai mult decât de-o mamă.

Refren:

Page 225: Cartea Fara Note

Dulce Nume, Nume sfânt!Fericirea pe pământE-n acest divin Cuvânt:Nume scump, "Isuse".

2.Voi, ce cădeţi la orice pas,Veniţi, Isus v-ajută,El e cu voi în orice ceas,Puteri noi vă-mprumută!

3.Voi, ce-ndoială tot simţiţi,Veniţi, Isus vă-mbie!Cu El puteţi fi fericiţiDe-acuma pe vecie!

4.Voi, toţi cei trişti şi izolaţi,Veniţi, El vă invită,În El găsiţi tot ce speraţi,Şi pacea mult dorită.

5.Să vină tot cel slab sfios,Cu inima înfrântă!Isus vă scapă bucurosDe tot ce vă frământă!

465.Vin’ la Domnul!

1.Vin’ la Domnul cel iubit,El e gata-a’ţi ajuta!Pentru tine S-a jertfitSus pe lemn, pe Golgota!

Refren:Vin’ la Domnul cât mai grabnic,Vin la Domnul, mare, mic!Vino-acum, grăbeşte vin’,Să nu stai ca un străin!

2. Vin’ la Domnul cel iubit,El e blând şi iubitor;Şi pe mulţi a mântuitDe păcat îngrozitor!

3. Vin’ la Domnul cel iubit,El te-aşteaptă bucuros!Cât ai fi de obosit,Vino astăzi la Hristos!

466.O, sărmane om!

Page 226: Cartea Fara Note

1.O, sărmane om, ce-n lumeAi dureri şi-amărăciuni,Vin’ la Domnul de Îi spune,Şi te pleacă-n rugăciuni!

Refren:Vino dar, vino dar,Vin’ la Domnul, chiar acum!De pe tronu-I sfânt de harAzi te cheamă Domnul bun!

2.Ca o mamă te mângâie,Şi te scoate din nevoi;Bun tovarăş vrea să-ţi fieŞi să-ţi dea speranţe noi!

3.Vino, vino dar, degrabă,Azi mai este încă har;Căci în cerul plin de slavă,Vrea să-ţi dea viaţa-n dar!

467.Ia-auzi, bate tot mereu!

1.Ia-auzi, bate tot mereu...Cine stă la pragul tău?E un Oaspete de seamă,A venit căci te-a iubit!O, auzi-L cum te cheamă,Suflete, zi-I bun venit!

2.Ia-auzi, bate ne-ncetat!Cine-o fi de aşteptat?O, e Domnul, cei ce-L lasă,Cât se simt de fericiţi!Vrei şi tu să-L laşi în casă?Să-I deschizi şi să-L inviţi!

3.Ia-auzi bate iar şi iar!Doar nu vrei să-L laşi afar’?N-auzi că-i MântuitorulCel ce stă la tine-n prag?De eşti tu biruitorul,Să-I deschizi, să-L chemi cu drag!

468.Spre-acele ţărmuri…

1.Spre-acele ţărmuri din veşnicii,Domnul îi cheamă şi pe copii!Îngeri cu harpe cântă cu dor,Ia-auzi cum sună cântecul lor:

Page 227: Cartea Fara Note

Refren:Vino acasă, cerul te vrea,Totul e gata, nu-ntârzia!Nu asculta de glasul oricui,Tatăl te-aşteaptă în casa Lui!

2.Spre-acele ţărmuri din veşnicii,Părinţii-ndeamnă pe-ai lor copii:Vino acasă, copil pierdut,Nu te iubeşte nimeni mai mult!

3.Patria mea, ce mult te doresc!Ştiu că acolo toţi mă iubesc!Este deja un loc pregătit,Vino şi tu să fii fericit!

469.Auzi cum stă şi bate

1.Auzi cum stă şi bateLa uşa ta Hristos!De-atâta timp aşteaptă Şi bate-aşa duios...Şi bate-aşa duios...

2.La uşă stă şi bate,Ar vrea ca să-I răspunzi...De ce să mai aştepte?De ce te mai ascunzi?...De ce te mai ascunzi?...

3.Să nu Îl laşi afară,Să nu-L mai laşi în drum!Deschide-I astăzi uşa,Deschide-I chiar acum!Deschide-I chiar acum!

4.E vremea mântuirii,Comori cu El să strângi.O, nu-L lăsa să plece,Că-n urmă ai să plângi!...Că-n urmă ai să plângi!...

5.O, lasă-L ca să intreCu tine a cina,Deschide-I toată casa,Deschide-I inima!Deschide-I inima!

470.Hristos domneşte-n Sion

Page 228: Cartea Fara Note

1.Hristos domneşte-n Sion,Cu toţi vă bucuraţi!‘Naintea tronului de harVoioşi vă-nfăţişaţi!Şi cânturile voastreRăsune către cer,Plecaţi genunchiul prinţi, şi voi,Căci Domn e numai El!

2.Nu-i Domn ca El sub soare,Şi-n vastul universPământ şi stele mii şi miiLa semnul Lui privesc!Cu cinste al Său NumeŞi steag să-I înălţaţi,Şi până-n cele patru zăriCuvântul Lui purtaţi!

3.Hristos domneşte-n Sion,Veniţi în mii de mii!Măriţi-L prin cântări de psalmi,Frumoase melodii!Grupaţi-vă sub steagulAcelor ce-au aflatCă-n lumea asta şi-alte lumiEl singur e-Mpărat!

471.Eu sunt un sol trimis

1.Eu sunt un sol trimisDe-un mare Împărat,Cerescul Său cuprinsE foarte minunat!O, da, la voi vin euTrimis de Domnul meu,Căci eu sunt numai solul Său!

Refren:V-aduc Cuvântul prea frumosChemarea blândă-a lui Hristos,Grăbiţi şi m-ascultaţiCu toţi să vă-mpăcaţi,Să vă-mpăcaţi cu Dumnezeu!

2.Din viaţa de păcat,Din traiul vostru răuIeşiţi ne-ntârziat,Veniţi la Dumnezeu!Oricine va veni

Page 229: Cartea Fara Note

Cu El va-mpărăţi,Căci în curând El va veni!

3.În ţara lui IsusAcolo nu-s dureri,Nici lacrimi nu sunt sus,Ci numai mângâieri,Căci toţi cei mântuiţiSunt veşnic fericiţi,Grăbiţi acum deci şi veniţi!

472.Trâmbiţi răsună

1.Trâmbiţi răsună prin negura vremii,Strigă profeţii-n Sion.Cerul aşteaptă de şase mileniiSă mântuiască-orice om.

2.Voi ce simţiţi, că durerea vă-nvinge,Şi nu sunt căi de scăpat,Iată, pe cruce, Isus cum se frângePentru al vostru păcat!

3.Azi Dumnezeu mai împarte iertare,Încă avem Salvator.Încă o clipă de sfântă-ndurare,Cerul azi e-al tuturor.

4.Doamne, ajută a mea pregătire,Cât încă nu-i prea târziu,Vreau ca, apoi, îmbrăcat în mărire,Veşnic cu Tine să fiu!

473.Salvat aproape

1.Salvat aproape, de ce-ntârzii?Te-aşteaptă Domnul, de ce nu vii?Un glas încearcă-acumSă te oprească-n drum,E-n joc viaţa ta:Nu-l asculta!

2.Salvat aproape din calea rea,Salvat aproape, nu amâna!Te cheamă-al Tău Isus,Îngeri te-aşteaptă sus,Să nu rămâi plângândPe-acest pământ.

3.Salvat aproape, timpu-i trecut...

Page 230: Cartea Fara Note

Salvat aproape, cerul pierdut!Aproape nu-i de-ajuns,Lasă-te-ntreg pătruns!Salvat de vrei să fii,Nu zăbovi!

474.Viaţa cum o duci, copile?

1.Viaţa cum o duci, copile?Inima nu-nchide!În aceste grele zileUşa larg deschide!

Refren:Facla vieţii arde falnic,Azi te cheamă Tatăl tău,Te întoarce cât mai grabnic,Lasă-te de rău!

2.Ale tale vise piară!Inima nu-nchide,Domnu-n viaţă să-ţi răsarăUşa larg deschide!

3.Domnul iubitor te cheamă,Inima nu-nchide,La Cuvântu-I să iei seamă,Uşa larg deschide!

4.Bucuria lumii trece,Inima nu-nchide,Cea din cer cu mult o-ntrece,Uşa larg deschide!

5.Fericire, pace multă,Inima nu-nchide,Are tot cel ce ascultă,Uşa larg deschide!

475.Iată, El vine, Domn în mărire!

1.Iată, El vine, Domn în mărire,Iată, curând vom vedea ziua Sa!Sub zări senine, ce fericire,Cu mii de îngeri cânta-vom osana!

2.Iată, El vine, zorii se-arată, Cerul se-ncinge de gloria Sa!Cu mântuiţii, toţi laolaltăÎi vom cânta preamărire, osana!

Page 231: Cartea Fara Note

3.Iată, El poartă stele-n cunună,Gloria Lui orice ochi va vedea!Coruri de îngeri falnic răsună,Cu ei de-a pururi cânta-vom osana!

476.Domnul curând se coboară pe nor

1.Domnul, curând, Se coboară pe nor,Ca să-Şi adune iubitul popor,Ce-a aşteptat răsplătiri de nespus,După cum promis-a Însuşi Domnul Isus!

Refren:Tare răsună pe-acest pământVestea că Domnul revine curând! Azi toţi să strige cu dor şi avânt:"Vino Doamne să ne iei cu Tine-n curând!

2.Sori, lună, stele, cu toate vestescCă în curând vine Prinţul ceresc,Dar ziua-aceea va fi doar suspinPentru cei ce n-au urmat Păstorul divin.

3.Pentru cei drepţi bucurii se vestescŞi cu mult dor ei spre ceruri privesc!Fiţi pregătiţi într-un spirit şi-un gând,Căci Isus pe-acest pământ coboară curând!

477.Domnul din cer coboară(Canon)Domnul din cer coboarăCa să ne ia în slavă,Aleluia-n cor Îi vom cânta!

478.Mai sus de-albastre zări

1.Mai sus de-albastre zări, lăsămPrivirea să ne zboare,De unde, grabnic, aşteptămPe Domnul, să coboareÎn slava Lui, pe norul alb,Pe cei aleşi s-adune!Aşa Cuvântul spune!

2.Trecut-au ani de suferinţi,Cu pribegiri amareŞi-n dorul lacrimii fierbinţiE-atâta aşteptare...De ce-ntârzii, Isuse bun?

Page 232: Cartea Fara Note

Ni-e inima pustie!O, vin’ şi ne mângâie!

3.Ni-e dor de casa Ta de sus,De ţara minunată!Acolo, Doamne, Tu ne-ai spusCă ne vei duce-odată!Să vii, să vii, Te aşteptămCu braţele întinseŞi candele aprinse!

479.Cu Isus, ah, faţă-n faţă…

1.Cu Isus ah, faţă-n faţă,Fericit mă voi simţi,Să privesc o veşniciePe Cel ce mă mântui!

Refren:Am să-L văd, da, faţă-n faţă,Să mă satur de privit!Sus cu Domnul pe vecie,Am să-L văd necontenit!

2.Ah, de multe ori greşit-am,Tare-am mai păcătuit…Vreau să văd pe Cel ce-mi zice:“Eşti iertat şi eşti primit!”

3.El murit-a pentru mine,El mult bine mi-a făcut,Dar nicicând eu pân’ acumaFaţa Lui nu am văzut.

4.Te-am văzut dar ca-n oglindă,Scumpul meu Mântuitor,Dar să Te privesc în faţăTare mult mi-e dor, mi-e dor!

5.Cu Isus ah, faţă-n faţă,Ce-am să-I spun când L-oi vedea?Am să strig cu voce tare:“Mare e iubirea Ta!”

480.O, vino, Tu, Emanuel!

1.O, vino, Tu, Emanuel,Să izbăveşti pe IsraelDin greu exil, din lumea rea;Speranţă-i în venirea Ta!

Page 233: Cartea Fara Note

Refren:Cântaţi! Strigaţi! EmanuelSe-ntoarce iar la Israel!

2.Înţelepciunea cea de sus,Te aşteptăm la noi, Isus,Ca să domneşti cu Legea TaSă-nvingă-n lume dragostea!

3.O, vino, Tu, al lumii dor,Să fim cu toţii un popor,Să cerţi invidii şi războiŞi cerul să-l aduci la noi!

481.Isus, al vieţii Domnitor

1.Isus, al vieţii Domnitor,Cel ce pe cruce a murit,Ca să-Şi adune-al Său poporEl vine negreşit!

Refren:Va veni, va veni,Va veni curând pe albul nor,Aleluia! Aleluia!Să-Şi adune-al Său popor.

2.Azi multe semne prevestescŞi se-nmulţesc din zi în zi,Isus al nostru Domn cerescPe nor va reveni!

3.Aşteaptă lumea în zadarAl păcii neclintit regat,Căci peste-al raiului hotarNu trec cei cu păcat.

4.Pământul nou, cel mult dorit,Se dă ca fericit sălaşAcelui ce s-a-nvrednicitA fi al Lui urmaş!

482.Hristos, Cuvântul, a vorbit

1.Hristos, Cuvântul a vorbit,Solemn El ne-a făgăduitCă în curând va reveniCa Domn pe veşnicii!

Page 234: Cartea Fara Note

Refren:Ce frumos va fi atunci,Ce frumos va fi atunci!Ah, vino Doamne, în curând,Cu-al Tău Eden preasfânt.

2.Cei drepţi întâi vor învia,Şi ei pe Domnul vor vedea,Aşa precum L-au aşteptat,În slavă înălţat!

3.Oraşul sfânt se va vedea,Acolo sfinţii vor intra,Ca să-şi primească plata lorÎn trai nemuritor!

4.În Paradis, în slava sa,Pe cei iubiţi vom revedea;Dureri şi moarte vor pieri,Cel rău nu va mai fi!

483.Trâmbiţi, sunaţi peste cer şi pământ!

1.Trâmbiţi, sunaţi peste cer şi pământ:Vine Isus în curând!Voi, peregrini, vă uniţi într-un cânt:Vine Isus în curând!

Refren:Vine Isus, vine-n curând!Vine Isus în curând!

2.Spuneţi, coline şi munţi şi câmpii:Vine Isus în curând!Vine Acel ce pe cruce muri, Vine Isus în curând!

3.Tunet şi fulger, spre ceruri strigaţi:Vine Isus în curând!Râuri şi vânturi, solia purtaţi:Vine Isus în curând!

4.Veştile zboară prin lume de zor:Vine Isus în curând!Strigă popoare-n durerile lor:Vine Isus în curând!

5.Voi, credincioşi, către ceruri priviţi:Vine Isus în curând!.

Page 235: Cartea Fara Note

Peste o clipă veţi fi fericiţi:Vine Isus în curând!

484.Veşti de sfântă speranţă

1.Veşti de sfântă speranţă străbat depărtări:Domnul vine în slavă-mbrăcat!Peregrinul aude spre casă chemăriDin dureri şi adânc de păcat...

Refren:El vine, vine, iată-L, vine iar!Ce-a promis, Domnul va-mpliniŞi vom fi, în slavă, prin iubirea Lui,Mântuiţi pentru veşnicii!

2.Se deschid, larg, morminte, să iasă cei drepţi,Credincioşii ce dorm în Isus,De pe-ntregul pământ vor sui, mântuiţi,În Edenul măririi, de sus…

3.Când va fi revederea cea fără sfârşit,Mii de mii vom striga cu un glas,Într-un fără hotar osana fericit,Că vom fi lângă Domnul acas’...

4.Aleluia din nou! Aleluia, amin!La un pas este ţara de sus!Mai răbdaţi, mai vegheaţi! Încă foarte puţinŞi vom fi toţi cu Domnul Isus...

485.Domnul vine pe alb nor(Canon)Domnul vine pe alb norSă-Şi adune-al Său popor;Slavă Lui toţi să-I cântămŞi în veci să-L lăudăm!

486.Atâta dor…

1.Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab,De-atâta timp, de veacuri adunat!Noi aşteptăm să vină iar în slava LuiAcela care crucea ne-a purtat!

Refren:O, vino Doamne, vino în mărire!Te aşteptăm, privind cu dor nespus…O, vino iar, pe nori, în strălucire,Ca să ne iei la Tine, bunule Isus!

Page 236: Cartea Fara Note

2.De n-ai venit, doar noi suntem de vină, noi,Aceşti trei îngeri tot nepregătiţi,Că n-am ajuns la orice limbă şi popor,În foc şi-n jertfă zilnic oţeliţi!

3.În Tine Doamne-mi mai adăp speranţa mea,În zăbovirea şi în graba Ta,În Duhul Tău şi-n noul Legământ de har,În care intră încă cine vrea....

487.Trâmbiţi, sunaţi, că noaptea s-a sfârşit!

1.Trâmbiţi, sunaţi, că noaptea s-a sfârşit!Priviţi în zări: lumina s-a ivit!Vine Isus aşa cum ne-a promis!Trâmbiţi, sunaţi la porţi de Paradis!

2.Cerul e plin de binecuvântări,Îngerii toţi ne-aşteaptă cu cântări!E pregătit locaşul nostru, sus!Trâmbiţi, sunaţi, că vine iar Isus!

3.Cine-ar putea din drum a ne opri?Iată, se văd minuni de veşnicii!Tot ce-am sperat Isus va împlini.Trâmbiţi sunaţi, începe marea zi!

488.Prin ‘nălţimi se-aude zvon

1.Prin ‘nălţimi se-aude zvon,Îngeri merg grăbiţi spre tron,Mirele s-a-ncoronat,Haina slavei a-mbrăcat;Prin albastrele tării,Însoţit de mii şi mii,Spre-al pământului hotar,Aleluia, vine iar!

2.Cei salvaţi pornesc spre susSă-ntâlnească pe Isus;Într-o clipă sunt schimbaţiŞi spre ceruri înălţaţi.Glasuri, harpe de lumini,Mântuiţi şi heruvimiAu pornit, pe albul nor,Către lumea stelelor.

3.Dumnezeu din ParadisBraţele Şi le-a deschis

Page 237: Cartea Fara Note

Să primească-al Său poporAşteptat cu-atâta dor.Cerul tot a-mpodobit,Imnuri noi a pregătit,Într-o clipă vom cânta:Aleluia! Osana!

489.Atât de aproape e Domnul!

1.Atât de aproape e Domnul, aud râul vieţii curgând...Văd pomul vieţii pe maluri şi pacea în veci surâzând.Alungă, Isuse, şi ultima noapte de chin,Să treacă, să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin!

2.Atât de aproape e Domnul, văd îngerii gata de zbor...Cetatea cea sfântă îmi cheamă privirea, cântarea de dor.Dă-mi, Doamne, iubirea, să spun tuturor ce-ai promis,Să-mi fie deplină jertfirea, să trec peste-al lumii abis!

3.Atât de aproape e Domnul, văd Legea deschisă în cer...Să las Babilonul în urmă, Cuvântul mi-e sigur reper.Te rog, Doamne, iarăşi, cu lacrima rugii de foc,Fă-mi, Doamne, şi mie în ceruri, fă-mi, Doamne, şi mie un loc!

4.Atât de aproape e Domnul, zăresc ai Edenului zori...Şi-n liniştea vieţii eterne, aud glas de biruitori.Întoarce-Te, Doamne, s-avem iarăşi cerul senin,Să treacă, să treacă mai iute şi ultimul lumii suspin!

490.Voi, servii Domnului

1.Voi, servii Domnului,Vestiţi al Său Cuvânt,Căci voi sunteţi străjerii LuiPe-acest străin pământ.

2.Cu lămpile arzândVegheaţi în noaptea grea,Vă pregătiţi un alb veşmânt,Ieşiţi ‘naintea Sa! 3.Va fi venirea SaUn fulger în apusŞi orice ochi Îl va vedeaPe-al păcii Domn, Isus. 4.O, frate, intră-n rând,Spre slava lui Hristos,Să fii şi tu numit, curând,„Rob bun şi credincios"!

Page 238: Cartea Fara Note

491.Noi aşteptăm o, scump Isus!

1.Noi aşteptăm o, scump Isus,Cu dor, a Ta venire,Ca să ne iei la Tine, susÎn sfântă nemurire!(:Cei ce-L aşteaptă pe Hristos:)Îi ies spre-ntâmpinareCu bucurie mare.

2.De-i viaţa grea aici la noi,Răbdând toţi o vom duce,Ne mângâiem căci pentru noiAi suferit pe cruce...(:Cu Tine trecem noaptea grea:)Prin suferinţi amare,Căci Tu ne eşti salvare!

3.Te aşteptăm căci vii curândŞi timp mult nu mai este;Tresaltă inima cântândAceastă dulce veste...(:Şi ce va fi când Te-om vedea?:)Cânta-vom în mărireNespusa Ta iubire!…

492.Tresăltaţi, vine-Isus!

1.Tresăltaţi, vine-Isus! E ceas de trâmbiţareŞi negurile fug, se-arată-ai zilei zori!Să fim găsiţi veghind, încinşi spre aşteptare,Ca rod al jertfei Lui, cântându-I cu mult dor!

2.În curând, lângă tron, sosi-vom printre astre,Odihnă vom gusta, pe veci, în Paradis!Răpiţi, vom admira pe Prinţul vieţii noastre,Ce-n lume S-a-njosit şi cerul ne-a deschis!

3.Izbucni-vor atunci cântări de veselie,Pe feţe vom avea un zâmbet nesfârşit!Şi, îmbrăcaţi în alb, vom repeta-n vecieCântarea Mielului, căci El ne-a mântuit!

493.Mi-e dor de cer

1.Mi-e dor de cer, nu-mi pasă de durere;În orice-ar fi nu văd decât un pasPrin care urc spre marea mângâiere,Ce-o voi găsi la Tatal meu acas’…

Page 239: Cartea Fara Note

Refren:Dar până-atunci eu cânt pe calea vieţii,Din lacrimi strâng mănunchi de bucuriiŞi-aştept sa trec pe porţile Cetăţii,Să fiu acasă-n veşnicii! 2.Te voi uita de-a pururi, tristă lume!La orice pas mereu m-ai înşelat :Din bogăţii, din glorii şi renumeNimic de preţ, nimic nu mi-ai lăsat… 3.Un cer de vis, splendori fără de numeVoi admira cu sufletul uimitŞi voi cânta pe-a veşniciei culmeCă am ajuns acasă, în sfârşit…

494.Te-aştept zilnic, Isuse!(Canon)Te-aştept zilnic, Isuse,Te-aştept ca să revii,În veci Domn să-mi fii!

495.Va veni o zi

1.Va veni o zi când se vor sfârşiGriji, dureri şi le-om uita;Dar nu vom uita cum iubirea SaNe-a salvat la Golgota...

Refren:Va veni, da! Va veni o ziCând, pe alb nor, Domnul va veni,Da, Îl vom vedea şi-I vom intona:„Mare e iubirea Ta!”

2.Va veni o zi când vom părăsiŢărmul lumii de păcat,Şi, spre alte, zări vom ‘nălţa cântăriPentru Cel încoronat!

3.Va veni o zi când ne vom uimiDe-ale cerului splendori!O, ce loc Isus pregăteşte susPentru-ai Săi moştenitori!

4.Va veni o zi când ne va primi,Ca popor, în faţa Sa;

Page 240: Cartea Fara Note

De pe-al slavei tron, al iubirii Domn,EL ne va încununa!

496.Ai curaj, tresaltă!

1.Ai curaj, tresaltă şi nu te-ngrijora,În curând acasă toţi vom fi;Noaptea lungă trece şi-o zi se v-arăta,Când Isus, pe nori, va reveni!

Refren:În curând Isus, în curând Isus,În curând va reveni,Ne vom întâlni sus cu Domnul, într-o zi,În curând acasă toţi vom fi!

2.Vom vedea pe-ai noştri ce-n Domnu-au adormit,Vom vedea pământ şi ceruri noi,Ne vom bucura în căminul fericitPregătit de Domnul pentru noi!

3.Cel ce vine, vine, şi nu va zăbovi,În curând în casa Lui vom fi!Cei răscumpăraţi pe Isus Îl vor slăviVeşnicia toată, zi de zi.

497.Sfântă speranţă

1.Sfântă speranţă-n inimă purtămCă Domnul vine în curând!Credinţa-aceasta de la El aflăm,Întemeiaţi pe-al Său Cuvânt!Timpul este împlinit, Orice om va fi zorit!Daţi de veste cât e har: Aleluia, vine iar!Sfântă speranţă-n inimă purtăm,El ne-a promis şi va veni!

2.Sfânta speranţă azi ne dă puteriSă-nfrângem nori de rătăciri;Ea ne consacră sfintei Sale vreriŞi din păcat dă izbăviri!Prindeţi azi solia ei Pe-al iubirii Lui temei,Căci Isus, Cel plin de har, Aleluia, vine iar!Sfânta speranţă-i plină de puteri,În orice timp, în orice loc!

Page 241: Cartea Fara Note

3.Sfânta speranţă nu va zăbovi:Se-arată zorii ei senini!Mergem spre casă! Cine ne-ar opriPe noi, popor de peregrini?Timpul este împlinit,Ceru-ntreg e pregătit,Iar Isus stă la hotar, Aşteptând să vină iar!Sfânta speranţă nu va zăbovi,Doar pentru ea noi vom trăi!

498.Hrist revine!

1.Hrist revine peste fire, veste bună proclamaţi!Alinaţi dureri, mâhnire, şi speranţa înălţaţi!Hrist revine! Hrist revine! Prinţ al păcii, Te-aşteptăm!Prinţ al păcii, Te-aşteptăm!

2.Orice deal şi orice vale jertfa Lui o vor vesti;Zorile măririi Sale orice om le va privi!Hrist revine! Hrist revine! Cântu-acesta-l vom ‘nălţa!Cântu-acesta-l vom ‘nălţa!

3.Să răsune-n lumea toată azi solia ce-o purtaţi;Harpa fie înstrunată şi în coruri tresăltaţi:Hrist revine! Hrist revine! Vino, Doamne, în curând!Vino, Doamne, în curând!

499.Acesta-i Salvatorul meu

1.Acesta-i Salvatorul meuÎn care am crezut,Acesta-i Cel ce m-a iubitPe când eu n-am ştiut!

Refren:Va veni da, Mântuitorul!A Sa iubire am cunoscut.Tresălta-voi cu tot poporul:Iată-n Cine am crezut!

2.Se-arată în curând Isus,În toată slava Sa!În El am pus nădejdea mea;Curând Îl voi vedea!

3.Şi dacă pentru Domnul meuO cruce voi purta,Curând, curând Îl voi vedea:El e răsplata mea!

Page 242: Cartea Fara Note

500.Printre nori de osanale

1.Printre nori de osanale, peste râuri de lumini,Mii de imnuri triumfale cheamă-acas’ pe cei străini.Valea morţii se-nsenină, zori de cer au răsărit,Durerea s-a sfârşit...Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Durerea s-a sfârşit…

2.Pentru cei ce-n val de patimi adevărul l-au păstrat,Pentru cei ce, printre lacrimi, pe Isus L-au aşteptat,Porţi de aur, porţi de slavă se deschid spre veşnicii!Ce minunată zi!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Ce minunată zi!

3.Domnul este Cel ce-aşază masa-n cer la toţi cei buni,Domnul este Cel ce pune peste fruntea lor cununi!Tot cu nume de iubire fiecare e strigat,Pe veci răscumpărat!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Pe veci răscumpărat!

4.Dinspre lumile măririi osanale vin şi vin,Cântă stelele iubire, pentru-a fi frumos deplin,Bucuria mântuirii se revarsă-n infinit!Isus fie mărit! Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Glorie, glorie, Aleluia!Isus fie mărit!

501.Când El va veni

1.Când El va veni, poate fi dimineaţă,Când zorii răsar peste neguri şi ceaţă;Isus va veni, limpezind toată zarea,Orice ochi va vedea slava Sa!

Refren:Nu! Hristos nu va-ntârzia!În curând vom striga:Domnul vine! Iată-L, vine!

Page 243: Cartea Fara Note

Aleluia, Amin! Aleluia, Amin!

2.De-ar fi în apus când Isus va să vină,În noapte târziu, chiar în beznă deplină,Când El va veni printre flăcări de slavă,De-orice rău cei aleşi vor scăpa.

3.Atâta frumos vom trăi pe vecie!Tristeţi nu vor fi, nici sfârşit în pruncie!Ah, cine-ar putea ziua Lui să descrie?Fericiţi, cu Isus vom cina!

502.Şoapta vremii

1.Şoapta vremii, dinspre cer,Cu speranţă şi viaţă la noi se coboară,Ne vesteşte tuturorCă-n mărirea promisă Isus vine iară!

Refren:Maranata, suntem gataSă ieşim a-L întâmpina!Vine ziua minunată,Vine Domnu-n mărirea Sa!Maranata, Maranata, Aleluia!

2.Maranata să cântăm,Lumea-ntreagă să ştie că Domnul revine!Maranata să cântăm,Bucuria cerească să simtă oricine!

503.Sculaţi, căci Domnul vine!

1.Sculaţi, căci Domnul vineCa Rege şi-Mpărat!Primiţi cum se cuvinePe Cel ce ne-a salvat!Creştini, vă deşteptaţi:Aproape-i veşnicia!Cu toată bucuriaSolia proclamaţi!

2.Aproape este Domnul,Cei obidiţi, sculaţi!Lăsaţi voi plânsul, dorul,Privirea ridicaţi!Căci Domnul adorat,Cu marea Sa putereNe-aduce mângâiere,Ne scapă de oftat!

Page 244: Cartea Fara Note

3.Sculaţi cu grabă mare,Săraci de pe pământ!El vine cu-ndurareDin cerul Său cel sfânt;Veţi fi cu toţi bogaţiCăci Domnul vă hrăneşte,Şi-n ceruri vă primeşteSă-I fiţi de-a pururi fraţi!

4.Răsplată mare-aduceAcel ce ne-a iubitŞi pentru noi pe cruceDin dragoste-a murit!Aşa de mult dorimO, Rege al măririi,Izvor al nemuririi,În veci să Te slăvim!

504.Spune, tu, străjer trudit

1.Spune, tu, străjer trudit: ceasul lumii cât mai e?Cât mai e de suferit? Când se-arată zorile?"Sus, pe munţi, deja se-aprind zorii sfintei veşnicii,Sună trâmbiţi de argint! Vine, vine marea zi!"

2.Spune, tu, străjer trudit: cât mai este de oftat?Când apare-n răsărit albul nor, cel aşteptat?"Văd, uimit, cum se-mplinesc semne-n cer şi pe pământ!Ştiu că ele ne vestesc: Vine, vine Domnul sfânt!"

3.Spune, glas de veghetor: dimineaţă când va fi?Peste lacrimi, peste dor, soare când va răsări?"Şoapta cerului ascult, chiar de-i încă noapte grea,Însă nu mai este mult, vine Domnu-n slava Sa!"

505.Ascultaţi veste bună, popoare!

1.Ascultaţi veste bună, popoare,Tresăltaţi, că zorii răsarŞi nu-i altă veste mai mare,(:Mai plină de-atâta har!:)

Refren:Iată, noaptea se destramă,Soarele e-n răsărit;Se-arată-al păcii Împărat,Cântaţi-I de bun venit!

2.Să cântăm împreună, popoare,

Page 245: Cartea Fara Note

În curând Isus va veni,Atunci ura-n veci va dispare(:Şi dragostea va domni. :)

3.Ascultaţi veste bună, popoare,Dumnezeu e-al vostru-Mpărat;Primiţi-L, întreaga suflare,(:Căci El ne-a răscumpărat! :)

506.Sculaţi, Domnul nostru vine!(Canon)Sculaţi, Domnul nostru vine,Săltaţi, dealuri şi coline!Frumoasă-i speranţa noastră,Spre cer fruntea ridicăm!

507.O veste bună pe înălţimi

1.O veste bună pe înălţimi:Vine-n curând mult dorita zi!Dar câţi vor fi dintre cei chemaţiCând El va veni?

Refren:Astăzi, alege pe Domnul:E cea mai bună zi!Şi vei avea loc la nunta LuiCând El va veni!

2.În loc de spini, aur împletitAre pe cap Cel crucificat;Pe nor venind, El va fi privitDomn şi Împărat!

3.Al slavei fulger va luminaDin răsărit până la apus;În ceruri Legea se va vedeaSfântă, ca Isus!

4.Domnul atunci va privi cu dragLa cei în albe veşminte stând;Doar ei vor trece-al veciei pragSpre un nou pământ!

508.Aleluia, Domnul vine!

1.Aleluia, Domnul vine!Pregătiţi al Său popor!Îngeri mii vestesc solia:Iată, vine pe alb nor!

Page 246: Cartea Fara Note

Aleluia, Domnul vine!Vine-al nostru Salvator!

2.Decât lumea de-ntunericCerul este mai presus!Cu lumină şi speranţăVine, vine iar Isus!Aleluia, vine ziua!Noapte grea a fost de-ajuns!

3.Ziua mântuirii SaleSe arată în curând!Vor vedea cu toţii slavaŞi mărirea Celui sfânt!Aşteptaţi, în consacrare,Zorii unui nou pământ!

4.Vă treziţi, străjeri ai lumii,Profeţia s-a-mplinit!Nu mai este timp de-acuma!Cine este pregătit?Aleluia! Aleluia!Mântuirea a sosit!

509.Ne pregătim de drum

1.Ne pregătim de drum, e înserare,E-un ultim ceas de har în Univers...Mai zăbovim doar o clipă pe cale,Să înălţăm un cânt şi-un ultim vers.

Refren:Domnul cel minunat, vrednic şi-adevăratNe-a dat vecia şi cerul ne-a dat!A Împăratului nostru să fieSlava şi lauda în veac de veac!

2.Ne îndreptăm spre ţărm cu nerăbdare,Biruitori, trecând valuri şi vânt;De mii de ani Isus e-n aşteptareSă moştenim cu El noul pământ!

3.Al miazănoaptei cer se însenină,Cununi de slavă se-adună de zor;Pe pajişti verzi inundate-n lumină,Ne-aşteaptă îngeri cu harpe de dor.

510.Sunt creat să fiu iubire(Canon)Sunt creat să fiu iubire,

Page 247: Cartea Fara Note

Dumnezeu e Tatăl meuŞi curând, în nemurireVoi fi cu El, mereu!

511.Domnul revine!

1.Domnul revine! Ce solemnă veste!Ceasul profetic se-mplineşte clar,Al Său Cuvânt pe veci statornic este,Tot ce-am sperat nu poate fi-n zadar!

2.Domnul revine! Trâmbiţi de trezireSună, chemând la trai curat şi sfânt,Înveşmântaţi ‘n-a Sa neprihănire,Să fim Mireasa Mielului cel blând. 3.Domnul revine! Prin a Lui iubire,Vom birui lucrarea celui rău,Căci, peste orice val de ispitire, Mult mai puternic este harul Său. 4. Domnul revine! Azi vestim în lume:Suntem în cel din urmă ceas de har! Să ştie toţi că nu-i decât un Nume,Prin care-avem al mântuirii dar.

512.Domnul păcii Se-arată!

1.Domnul păcii Se-arată, Semne mii prevestesc:(:Vine Domnul îndatăÎmpăratul ceresc!:)

2.Domnul slavei Se-aratăPeste orice popor,(:Le va da drept răsplatăDupă faptele lor!:)

3.Secerişul e mare,Roade scumpe se coc,(:Grâul pus e-n hambareŞi neghina pe foc:)

4.Te întreabă creştine,Azi cât nu-i prea târziu,(:Oare cât stai de bine?Eşti neghină sau grâu?:)

513.Ascultaţi, străjerul cheamă!

Page 248: Cartea Fara Note

1Ascultaţi, străjerul cheamă!În muntele cel sfânt daţi larmă,Sunaţi din trâmbiţă-n Sion!Miezul nopţii-n turnuri bate,Deci scoală-te şi lasă toate,La al redeşteptării zvon!Isus Se v-arăta, Să-ţi dea răsplata Sa,Aleluia! Haideţi, grăbiţi, cu toţi veniţiŞi pentru cer vă pregătiţi!

2.Auzi paznicii cum sună,Cum urlă-a neamur’lor furtună!Fecioarelor, vă deşteptaţi!Mirele-n nor alb apare,Încoronat ca mândrul soare!A’ voastre lămpi iluminaţi!Ah, vino pe-al Tău tron, Isuse veşnic Domn,Aleluia! Noi Te urmăm, ne bucurămLa nunta Ta ca să intrăm!

3.Laudă mărire Ţie,Din gura noastră pe vecie,Ţi-aducem toţi, Hristos Isus!În cetatea cea de aur,Încununaţi cu-ai vieţii lauri,Mai sus de îngeri Tu ne-ai pus.Ce ochiul n-a privit, Ce nimeni n-a simţit,Aleluia! Ce loc slăvit, Isus iubit, Tu pentru noi ai pregătit!

514.Timpul de har e pe sfârşit!(Canon)Timpul de har e pe sfârşitŞi veşnicia a sosit!Lasă-te de lume şi pofta cea rea,Domnului să-I dai toată inima!

515.Ziua cea mare e-aşa de aproape!

1.Ziua cea mare e-aşa de aproape,Cum poţi să dormi, moştenitor ceresc?Scoală îndată, armura ţi-o pune,Şi ieşi să-ntâmpini cortegiu-mpărătesc!

2.Fiu al luminii, de ce să mai pregeţi?O, cât te-mbie divinul Isus!Deci, scoală grabnic, căci Mirele vine

Page 249: Cartea Fara Note

Înconjurat de oştirile de sus!

3.Vezi cum suspină o lume pierdută,Geme de teama de ce va urma…I-auzi, se-aude al cerului vuiet,Grăbeşte, vino, şi nu întârzia!

4. Fugi de dorinţele lumii deşarte, Toate vor trece luate de vânt!Vezi, nu lăsa veşnicia să-ţi scape,Învinge tot ce te leagă de pământ!

5.Numai spre Domnul păstrează-ţi privirea,Zilnic aşteaptă-L pe Cel înviat!Vezi cum se-aprinde lumina pe dealuri,Încă puţin şi vei fi eliberat!

516.Fraţilor, sosit e ceasul!

1.Fraţilor, sosit e ceasulCând să vină iar Hristos!Cerul e atât de-aproape,Nu e ceas mai preţios!Cercetaţi a voastre inimi,Orice faptă cumpăniţi!Lepădaţi tot ce vă roade,Şi-n credinţă fiţi uniţi!

2.Luminaţi în întuneric,Împliniţi al Său Cuvânt,Ca să recunoască lumeaCă sunteţi din neamu-I sfânt!În Isus, nădejdea voastră,Vă clădiţi ca pietre vii,El e Dătătorul vieţii,Voi sunteţi ai Săi copii!

3.Înainte, fără teamă,Însuşi Domnul va lupta!Pe copiii care-L cheamăÎi va binecuvânta!Sus privirea, bărbăteşte,Voi cei slabi şi obosiţi,Domnul nostru se grăbeşte,Deci şi voi să vă grăbiţi!

517. Ai curaj, tu, turmă mică!

1.Ai curaj, tu, turmă mică, lupta nu o conteni!De vrăjmaş nu-ţi fie frică, prin Isus vei birui!

Page 250: Cartea Fara Note

Fraţilor, lăsaţi să sune ăst mângâietor cuvânt:E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ!E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă! E a Tatălui dorinţă să vă dea un nou pământ!

2.Nu vă daţi în mreaja lumii, pofta cărnii n-o-mpliniţi!Lepădaţi orice ispită şi de luptă vă gătiţi!Chiar de-om suferi ocara pentru crucea lui Isus,În curând primim răsplata de la Regele de sus!În curând primim răsplata! În curând primim răsplata!În curând primim răsplata de la Regele de sus!

3.Dacă lupţi pentru cunună, zvârle ce-i stânjenitor,Căci va sta la sfânta cină numai cel învingător!Coapsele acum vă-ncingeţi, lămpile vă pregătiţi,Noaptea-ntreagă strajă faceţi, Mirele ca să-L primiţi!Noaptea-ntreagă strajă faceţi! Noaptea-ntreagă strajă faceţi!Noaptea-ntreagă strajă faceţi, Mirele ca să-L primiţi!

4.Privegheaţi fără-ncetare, zorii-acum s-au arătat!Pentru mulţi acea zi mare e ceva neaşteptat!Veseli fiţi că vine Domnul, ziua chiar de nu o ştiţi,Pregătească-se tot omul, fraţi, surori, fiţi pregătiţi!Pregătească-se tot omul! Pregătească-se tot omul!Pregătească-se tot omul, fraţi, surori, fiţi pregătiţi!

518.Deşi nu ştim când

1.Deşi nu ştim când,În ce ceas Hristos vine,Dar tot ştim atât:Că sunt semne mulţime,Vestind pe curândArătarea-n ‘nălţime;În ce ceas, nu ştim când!

Refren:Va veni, privegheaţi deci, în rugă,Va veni, AleluiaAleluia, Domnul vine pe nor,Îmbrăcat în mărireÎn ce ceas, nu ştim când!

2.Lumina-a ieşitŞi-nţeleptu-o găseşte,Stătea proorocitTot ce azi se vesteşte,Că totu-i sfârşit,Deci, ce-alegi hotărăşte,Că nu-i timp de gândit!

Page 251: Cartea Fara Note

3.În rugă vegheaţi,Ţineţi candela plină,Şi grabnic lucraţiCât mai este lumină!Mult n-o să-aşteptaţi,Căci Isus stă să vinăPrivegheaţi, vă rugaţi!

519.Apocalipsa(Canon)Apocalipsa, ceasul profetic,Dangăt de clopot, fulgere în răsărit!Dang, dang! Vine judecata!

520.Sculaţi fraţi, toţi!

1.Sculaţi fraţi toţi şi capul sus,Zoriţi în pregătire!Ca mâine va veni Isus(:În toată-a Sa mărire!:)

2.El vine spre a-mpărăţi,Pe-ai Lui să-i libereze;Aşa cum le făgădui,(:Vrea să-i încoroneze! :)

3.O, mică turmă-n grele vremi,Iubită eşti de Tatăl,Să ai curaj, să nu te temi(:Căci vine Domnul, iată-L! :)

4.Şi dacă lumea te-a urât,Ocara-i ţi-e onoare…Statornică să fii, şi-atât:(:Isus îţi e scăpare! :)

5.Mărire lui Isus eu cânt,În El sper totdeauna;‘L-aştept să vină în curând(:Ca să-mi primesc cununa! :)

521.Bate ceasul vremii

1.Bate ceasul vremii, bate ceasul lumiiMiez de noapte pe-ntreg pământ!Sus, în turnuri, mai veghezi? Zorii-au răsărit! Îi vezi?Vine ziua, vine-n grabă marea zi!

Page 252: Cartea Fara Note

2.Clipa e solemnă, datoria demnă,Tu, străjer, dă de ştire-n grab’!Ce s-a spus, s-a împlinit! Ora-n turnuri a sosit!Dă de ştire, dă de veste lumii-ntregi!

3.Minunate glorii, clipe de istoriiAu urcat către culmi de timp!La al Cerului îndemn, Mai aşteaptă doar un semn,Ia priveşte, ia ascultă marea zi!

4.Trâmbiţi tot răsună, iată, mulţi se-adunăPe Isus a-L întâmpina!Oare eşti şi tu-ntre ei? Oare cânţi şi tu cu ei?Vino Doamne, vin’ degrabă, vino iar!

522.Să priveghem!

1.Să priveghem, rugându-ne întruna,Că nici nu ştim când Domnul va veni,Iar semne-au fost, au fost întotdeauna,Să fim dar treji orice ar fi!

Refren:Să priveghem, să priveghem!Vine Domnul, curând!

2.Să priveghem, fugind de ispitire,Fiinţa noastră să ne-o consacrăm!Să devenim fii demni de mântuireŞi pe Isus să-L aşteptăm!

3.Să priveghem, căci noi în tot momentulCercaţi suntem de patimi omeneşti;Uitând trecutul să-ndreptăm prezentul,Privind mereu spre zări cereşti!

523.Sfârşitul veacului trăim!

1.Sfârşitul veacului trăim:Un veac de ură şi război,Dar, fericiţi, la cer privim!Nu e mult şi vine Domnul iar la noi!

Refren:El vine iar, El vine iar!Ce fericire negrăită!Se va sfârşi al nopţii chin amar,

Page 253: Cartea Fara Note

Căci Domnul vine iar!

2.E cerul şi pământul plinDe semnele venirii Lui;Cuvântul Său e "DA", "AMIN",În El nici o umbră de schimbare nu-i!

3.Ce zi măreaţă, ce splendori,Când trâmbiţa va răsunaŞi Domnul va veni pe nori!Fericiţi şi plini de slavă-I vom cânta!

524.Lăsaţi lămpile acum să ardă!

1.Lăsaţi lămpile acum să ardăŞi în rugă privegheaţi!Voi, cu candela împodobită,Pe Isus întâmpinaţi!

Refren:Privegheaţi, Isus revine!Privegheaţi, că în curândNe va duce-n slăvi senine,În Edenul Său cel sfânt.

2.Lepădaţi plăceri şi răutate,Staţi uniţi lângă HristosŞi vrăjmaşul nu vă va abateCât ar fi de mânios!

3.Rugăciuni de sfântă consacrareLui Isus Îi adresaţi,Care-n Ghetsemani în prosternareVă-arătă cum să luptaţi!

4.Privegheaţi şi ţineţi sfânta Lege,Fie lupta cât de grea,În curând se-arată-al nostru RegeÎmbrăcat în slava Sa!

525.Spuneţi în lume

1.Spuneţi în lume, printre popoare, Spuneţi orişicui,Noaptea dispare, Domnul apare În maiestatea Lui!

Refren:Da, vine Domnul slavei, Mielul pentru noi jertfit!

Page 254: Cartea Fara Note

Haideţi cu osanale Şi cu bun venit!

2.Veşti de războaie nu ne-nspăimântă, Nici ameninţări!Semne în astre, multe dezastre, Sunt doar avertizări!

3.Vă bucuraţi, privind către ceruri, Voi ce-L aşteptaţi!Ce răsplătire! Ce fericire! Glorie Lui cântaţi!

526.Luminezi tu oare?

1.Luminezi tu oare lumea care moare,Neavând drept soare pe Isus cel blând?Rază luminoasă poartă a ta faţăChiar asemeni Celui sfânt?...

Refren:O, frate, frate drag,Te întreabă dacă-a’ tale fapte şi pe alţii-atrag!Dacă nu, degrabă, luminează-ntreagă viaţa ta prin Spirit Sfânt!

2.Plină-i de iubire oare-a ta simţire,Şi compătimire ai de cel sărman?Pui tu stăruinţă pentru biruinţăPână-n ceruri vei intra?

3.În curând Se-arată Domnul care poartăPe toţi drepţii-n ceată către cerul ’nalt!Vrei şi tu a merge sus spre a culegeRoada unui trai curat?

4.Sau doreşti tu poate a rămâne-n moarteŞi să nu ai parte de eternul cer?Când cei drepţi sălta-vor şi în cer cânta-vor,În abis tu vrei să pieri?...

5.Hai la luptă sfântă, către cer te-avântă,Cum Isus cuvântă-n Evanghelia Sa!Strălucire mare ca un veşnic soare,Răsplătire vei avea!

527.Glasul Domnului(Canon)Glasul Domnului a fostDuhului meu adăpost;Când vrăjmaşul a venit,

Page 255: Cartea Fara Note

Fără luptă a fugit!

528.Se aşterne frumos

1.Se aşterne frumos, peste suflet, un cânt,Se adună din inimi, curat,Este dor adunat din vecii şi Cuvânt,Dor de cer fremătând ne-ncetat...

Refren:E timpul măreţ, de profeţi aşteptat,E timpul dorit şi chemat;Iubirii divine de-acum vom cânta:Aleluia, în veci, Osana!

2.Se aude, crescând, zvonul Ploii Târzii,Se întinde pe-ntregul pământ.Semne-n cer se-nteţesc, se grăbesc glasuri miiÎntr-un ultim şi sfânt legământ.

3.Se revarsă-n văpăi ceru-ntreg, luminândSlava Lui peste-al lumii hotar...A venit ziua Lui, ziua Mielului blând,Tresăltaţi, Hrist e Domn, vine iar!

529.Auzi, goarna-ncepe să sune!

1.Auzi, goarna-ncepe să sune:E ultimul mare război!Când Domnul te scoate din lume,Să nu mai priveşti înapoi!

2.Ascultă de Domnul acuma,Ridică-te iar, de-ai căzut!Nu vezi că e-aproape furtuna,Şi nu mai e timp de pierdut?

3.Isus te-a salvat de la moarte,Dar încă mai ai de trudit!Aleargă spre cer mai departe,Şi nu te lăsa biruit!

4.Alungă chemarea mulţimii,Şi teama din inima ta!Te-aşteaptă cântând heruvimii,Fii tare şi nu te lăsa!

530.Fraţilor, vedeţi semnalul?

1.Fraţilor, vedeţi semnalul dinspre veşnicii?

Page 256: Cartea Fara Note

Ne soseşte ajutorul şi vom birui!

Refren:“Nu cedaţi, Eu vin curând!”Isus ne-ndeamnă iar,Fiţi cu ochii către cer:Vom sta prin al Său har!

2.Mari ispite ne atrag de partea celui rău,Dar vitejii ştiu să lupte pentru Dumnezeu.

3.Iată steagul! Sună goarna! Haideţi bravi ostaşi!Cu Hristos străpungem oastea marelui vrăjmaş!

4.Greu şi lung mai e războiul, dar se va sfârşi;Iată, vine-al nostru Domn, cu El vom birui!

531.Ploaia Târzie promisă

1.Ploaia Târzie promisăVars-o în lume de-acum,Înviorarea revarsă,Udă-nsetatul Tău câmp.

Refren:Ploaia Târzie,Ce Tu ne-ai făgăduit,Stropii ei scumpi ne trimite,Planul să-Ţi fie-mplinit!

2.Ploaia Târzie promisăVine din mari depărtări,Unda ei vine voioasă Şi-aduce pline puteri.

3.Ploaia Târzie promisăTrimite-acum Te rugăm, Inima noastră-i deschisă,‘Naintea ta ne plecăm!

532.Neguri destrămate

1.Neguri destrămate zorilor se-nclină,Ceas profetic bate, Domnul stă să vină;Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare:Daţi mărire Celui veşnic, slavă şi-nchinare!

2.Duceţi marea veste, holdele sunt gata,Mult timp nu mai este, vine judecata!Daţi de ştire-n larga zare, toţi să ia aminte:

Page 257: Cartea Fara Note

Să-I aduceţi închinare bunului Părinte.

3.Cade Babilonul, demoni ies din fire,Tot mai mult li-e tronul dat spre nimicire.Cine stă sub semnul fiarei, cine i se-nchinăVa avea aceeaşi soartă, pentru-aceeaşi vină.

4.Ziua mântuirii gata-i să se-arate,În cuprinsul firii, ceas profetic bate.Trei solii azi trâmbiţează pe pământ şi mare:Vine ziua cea din urmă, ziua Lui cea mare!

533.Vezi, pe nori El vine iară

1.Vezi, pe nori El vine iară,Cel pe cruce răstignit!Îngeri mii Îl înconjoarăJudecata a sosit!

Refren:Aleluia, vine-mpărăţia Sa,Aleluia, vine-mpărăţia Sa!

2.Orice ochi Îl recunoaştePe Hristos cel înviat,Bucuria-n toţi renaşte,Cerul tot va fi curat!

3.Cer, pământ, se înspăimântă,Tremurând sub trâmbiţări!Toţi duşmanii-n faţa-I sfântăSe topesc în remuşcări!

4.Slavă, cinste şi-nchinareŢie, Miel nebiruit!Tresăltaţi, pământ şi mare, Izbăvirea a sosit!

534.Eşti tu creştin adevărat? 1.Eşti tu creştin adevărat,Eşti cu iubire-nveşmântat?Ştii că Isus te-a căutat,(:Şi te-a găsit, şi te-a salvat?:)

2.Eşti tu creştin curat mereuAscultător de Dumnezeu?Trăieşti aşa precum s-a spus(:Ca un copil al lui Isus?:)

Page 258: Cartea Fara Note

3.Te-ai întrebat, şi poţi să spuiCă eşti şi tu urmaşul Lui?Că, mântuit, poţi merge-acum(:Cu Domnul pe-al dreptăţii drum? :)

4.Fii deci lumină pe pământ,Ca un copil al Celui sfânt,Te-mbracă-n harul cel divin,(:Ca-ntr’adevăr să fii creştin!:)

535.Auzim un freamăt mare

1.Auzim un freamăt mare,Ceasu-n cer bate zorit;(: Pe pământ e strâmtorare,Timpu-aproape e-mplinit!:)

2.Mai avem o clipă doară,Mai avem numai un pas,(:Înger sfânt deja măsoarăHarul cât a mai rămas.:)

3.E chemat la judecatăOrice om de pe pământ!(:Cine va putea să şadăÎnaintea Celui sfânt? :)

4.Tremuraţi voi, munţi şi mare,A sosit ziua de-apoi!(:Doamne, Tu ne eşti scăpare!Doamne, milă ai de noi! :)

536.Când Isus, Domnul vieţii, revine

1.Când Isus, Domnul vieţii, revineÎn haină de judecător,Va rosti o sentinţă de bine,Sau doar un cuvânt arzător?... Refren:Pregătit azi grânarul aşteaptă,Pentru ce în păcat zăbovim? Când va fi judecata Lui dreaptă,Prea târziu să ne mai pregătim! 2.De-ai slujit pe Isus, El va spune:"Ai fost robul bun, credincios"!Dar nespus de cumplit o să sune:"În foc cu-acest rob ticălos!" 

Page 259: Cartea Fara Note

3.Celor sfinţi împărţind haine albe,Isus bucuros va zâmbiŞi din piept osanale, ca salve,Deodată spre El vor porni!

4.Poate-n somn aşteptarea ni-i frântă,Dar vasul răbdării e plin?Când Isus ne invită la nuntă,Ulei să nu fie puţin!

537.Acum se spune orişicui

1.Acum se spune orişicui,Chiar celui ce nu vrea să-i spui,Că Domnul vine în curândDin ceruri de la Tatăl sfânt.

2.El Se coboară pe alb nor,Ca drept suprem Judecător!Atunci tot ochiu-L va vedeaŞi-orice defaimă va-nceta.

3.Acum e timpul haruluiCând se mai iartă orişicui,Dar timpul când s-o fi sfârşit,Amar de cel nepocăit!

4.Dacă cei drepţi abia se ţinÎn faţa Judelui divin,Cei păcătoşi unde-or fugiDe a mâniei Sale zi?

5.Oriunde-aş fi, orice-aş grăi,Ajută-mi voia-Ţi a-mplini,Ca Tu, iubit Mântuitor,Să-mi poţi fi blând Judecător!

538.Din cer, din sfântul Sanctuar

1.Din cer, din sfântul SanctuarSe pregăteşte timp solemn,În cel din urmă ceas de harSă fie pus, pe frunte, semn.

Refren:Suntem gata, gata a primiSemnul vieţii pentru veşnicii,Suntem gata a-L întâmpinaPe Cel ce vine-n slava Sa!

Page 260: Cartea Fara Note

2.Sunt îngeri pe pământ trimişiSă-i sigileze pe cei buni,Pe cei aflaţi în carte scrişiÎn clipa ultimei furtuni.

3.În ceata celor mântuiţiVei fi şi tu, voi fi şi eu?Acum e timpul, pregătiţiSă-L întâlnim pe Dumnezeu!

539.Nu va pieri cel credincios!

1.Nu va pieri cel credincios:La viaţă Domnu-l va chema;Cel ce se-ncrede în HristosSe odihneşte-n mâna Sa!

2.Nu va pieri cel ce-a avutUn suflet bun şi nepătat,Pe Dumnezeu L-a cunoscutŞi prin credinţă L-a urmat!

3.Nu va pieri cel ce-a iubitNeprihănirea Domnului,El stă şi doarme liniştitÎn aşteptarea zilei Lui!

4.Nu va pieri cel ce-a gustatDin Trupul frânt pe Golgota;Lui Dumnezeu s-a-ncredinţat,De-aceea el va învia!

540.Val de pace

1.Val de pace şi iubireEu prin Domnul am aflat,Căci văzui ‘n-a Sa privireDorul Lui de-a fi salvat!

Refren:Ce iubire, ce iubireAm din partea lui Isus!Către slăvi de nemurireAzi mă las de El condus.

2.Şi-n mormânt de-aş fi o vreme,Sigur stau în mâna Sa,Ştiu că El o să mă cheme,Ochii mei Îl vor vedea!

Page 261: Cartea Fara Note

3.În iubirea-I minunatăEu mi-am pus nădejdea mea,Azi mai mult ca altădatăCred făgăduinţa Sa.

4.Val de pace şi iubireAzi prin Domnul am aflatCăci aştept a Sa venireCa să fiu la cer ‘nălţat.

541.Eu ştiu că Domnul este viu

1.Eu ştiu că Domnul este viuŞi vine pe pământ!De-ar fi chiar în mormânt să fiu,Îl voi vedea curând.

2.Cu glasul Lui mă va chemaDin somnul morţii reci Şi ochii mei Îl vor vedeaPe Domnu-n veci de veci.

3.Azi moartea este-al meu câştig,Oricât mi-ar fi de greu,Căci vreau curând s-ajung să strig:Acesta-i Domnul meu!

542.În pace stă cel credincios

1.În pace stă cel credinciosPân’ la venirea lui Hristos!Plin de nădejde-a adormitCă Domnul nu l-a părăsit.

2.Oricine-am fi, suntem pământ,Creaţi cu-al Domnului Cuvânt,Iar viaţa e un timp de harS-aflăm al mântuirii dar.

3.Trăim aici puţin timp doar,O viaţă plină de amar,Dar prin Isus vom câştigaPământul nou în slava Sa.

4.Aştept ivirea noii vieţiLa învierea celor drepţi;Aştept viaţa de apoiCând Dumnezeu va fi cu noi!

543.Priveşte la Domnul!

Page 262: Cartea Fara Note

1.Priveşte la Domnul şi nu dispera,El ştie durerea din inima ta!El simte azi cu tine…

2.Noi plângem cu cei ce suspină şi plâng;În rugă şi mâinile noastre se strângŞi suntem lângă tine!

3.Cu Domnul să nu-ţi fie frică defel:Să treci suferinţa te sprijină El,Cu braţele-I divine!

4.Se scrie în cer toată lacrima ta.Tu n-ai să treci singur prin ora cea grea:Isus e lângă tine.

544.Glas de slavă

1.Glas de slavă, glas de preamărire,Slavă Celui care ne-a’nviatŞi la El, în strălucire,Din morminte ne-a chemat!

Refren:O, ce zi uimitoarePentru îngeri şi pentru toţi cei vii!Sărbătoare mare:Pe toţi cei dragi vom întâlni!...

2.Îmbrăcaţi în sfântă nemurire,Către ceruri, fericiţi, suim,Unde nu-i nici o mâhnire,Nici vreo urmă de suspin!

3.Din a noastră viaţă trecătoare,Ţinem minte numai bucurii...Tot ce-i greu şi tot ce doareAu pierit în veşnicii!

4.Poarta slavei, iată, se deschide,Răsplătind credinţa tuturor!Şi, în braţe, ne cuprindeScumpul nostru Salvator!

545.Revedea-ne-vom odată!

1.Revedea-ne-vom odatăÎn lumina cea de sus,Unde-i viaţa minunată,

Page 263: Cartea Fara Note

Unde e Hristos Isus!

Refren:Ne-om vedea, ne-om vedeaDa, ne vom vedea odatăÎn lumina cea de sus,Unde e Hristos Isus.

2.Vom vedea pe fraţii noştriDupă-a vieţii luptă grea;Colo sus la masa obştiiSub al vieţii pom vom sta!

3.Vom vedea cetatea sfântăLângă marea de cristal,Vom cânta cu cei ce cântăLa ospăţul cel regal.

4.Însă inima ne doare,La cei dragi, când ne gândim:Fi-vor toţi acolo oare,Cu Isus să ne-ntâlnim?

546.Las’ să merg

1.Las’ să merg, las’ să merg,Pe Isus doresc să-L văd,De Cuvântul Său curatSufletul mi-e însetat,(:Lângă tronu-I vreau să şed!:)

2.Ce frumos, ce frumosE în ţara lui Hristos!Aripi, aripi de-aş avea,Peste zări tot aş zbura,(:Pân-la tronu-I maiestuos!:)

3.Cum va fi, cum va fiColo sus când voi sosi,În oraşul cel de aur,Al lui Dumnezeu tezaur,(:Unde-n veci voi locui?:)

4.Paradis, Paradis,Porţile tu mi-ai deschis!…Ce splendoare e în tine,Cine poate spune, cine?(:Doamne, parcă e un vis!:)

5.Soare sfânt, Soare sfânt,

Page 264: Cartea Fara Note

Ce străbaţi întreg pământ,Ochiul Tu mi l-ai deschisCa să văd ce mi-ai promis;(:Veşnic numai Ţie-Ţi cânt!:)

547.Sunem străini şi călători

1.Suntem străini şi călătoriCăci ţara noastră este sus;Privim spre ea nerăbdătoriPân’ la venirea lui Isus.

Refren:Nu va mai fi decât puţinDe pribegit ca peregrin…Când Domnul vine cum a zis,Vom fi cu El în Paradis.

2. Spre-a ne putea păstra curaţiDe tot ce-i rău ne-am despărţit;Prin sânge sfânt am fost spălaţi,Şi către ceruri am pornit!

3.Isus în slavă va veniPe tronul Său împărătesc!Atunci străini nu vom mai fiCi fii ai Tatălui ceresc!

548.Venim trudiţi

1.Venim trudiţiDin deznădejde şi noapte,C-un dor aprins de izbăvire şi dreptate;Doar Cuvântul ne-a dusPrintre nori tot mai sus,Spre culmi, plini de speranţa că vine iar Isus!Din tată-n fiu,Ducem ştafeta nădejdii,Un dulce-amar împărtăşit de toţi profeţii;Azi, mai mult decât ieri,Este scrisă pe cerAsigurarea ca El ne-a condus prin dureri.

2.Popor advent,Ridică-ţi fruntea şi cântă:Azi poţi privi de pe ‘nălţime ţara sfântă!Niciodată n-a fostTimpul mai preţiosS-aprinzi lumea de dorul venirii lui Hristos!Pe-ntreg pământ

Page 265: Cartea Fara Note

Semnele-arată sfârşitul,Dar după-apus noi ştim ca vine răsăritul:Un pământ înnoit...Tronul alb, strălucit...Vino, Isuse, poporul Tău e pregătit!

549.Ne aşteaptă-un cămin strălucit

1.Ne aşteaptă-un cămin strălucit,În credinţă şi-acum Îl vedeţi;Un cămin de Isus pregătit,Luminos, fericit şi măreţ!

Refren:Mult timp nu va mai fiPân’ ce Tatăl ne-adună pe toţi!Atunci va răsăriSoarele mult doritei dreptăţi!

2.Sus cântarea răsună frumosPe Hristos preamărind ne-ncetat!Fericiţii tresaltă voios,Căci păcatul s-a dus, e uitat!

3.Pe pământul cel nou, proslăvit,Într-un spirit şi-un gând toţi servim,Lui Isus care-atât ne-a iubit,Pătimind ca să ne mântuim!

4.În căminul măreţ, uimitorOdihnesc fericiţii tihniţi…A venit iată şi rândul lor,Căci destul cât au fost prigoniţi!

550.Ierusalim, oraş slăvit,

1.Ierusalim, oraş slăvit,Ce mult eu te iubesc!Cu tine-n gând adorm ades’,Cu tine mă trezesc...

2.Văd zidurile tale mariCu porţi din pietre viiŞi străzi de aur preacuratSăpate-n veşnicii.

3.Ce ochi de om n-a mai văzut,Nici inimi n-au gândit,Aşa e locul nostru, sus,De Domnul pregătit.

Page 266: Cartea Fara Note

4.O, Doamne, dă-mi, Te rog, puteri,Prin harul Tău ceresc,Mereu spre-a’ Tale răsplătiriEu ţintă să privesc!

551.M-a cuprins un dor de casă.

1.M-a cuprins un dor de casă,Dor de patria de sus…Inima-mi se simte-atrasăDe iubirea lui Isus!Fericire mult visată,Cum să-ncapi în bietu-mi piept,Când voi moşteni odatăMult mai mult decât aştept?

2.Lumea cu-ale ei ispiteNu mă poate ţine-n loc,Căci spre cer îmi stau ţintite,Dor aprins, priviri de foc!O, nespusă bucurie,Trai măreţ, de nedescris,Când Isus va fi să vieÎn mărire cum a zis!

3.Azi când inima-mi suspină, Doru-mi zboară mângâiosCătre ţara de lumină,Ţara păcii lui Hristos…Şi-nfrunt orice suferinţăAmintindu-mi de-un cuvântDin a Lui făgăduinţă:„Iată, zice, vin curând!”

552.Dor nestins de apă vie

1. Dor nestins de apă vieŞi de cerul necuprins,Din adânc de veşnicie,Sub aripa Lui m-a prins.Adieri din pomul vieţiiDor de stele mi-au adus,Dor de pacea dimineţiiŞi de glasul Tău, Isus...

2.Tot pe drumuri fără stele Pasul meu trudit m-a dus;Rătăcesc şi azi prin eleŞi mi-e dor să vii, Isus...

Page 267: Cartea Fara Note

Braţul Tău divin întinde-mi,Umbrele în jur când cresc;Farul crucii mi-l aprinde,Drum în noapte să găsesc...

3.Lângă poarta de luminăTe aştept, Isuse-acum,Inima de dor mi-e plină,Pasul obosit de drum;Iartă-mi rătăcirea toatăPrin pustiul de păcat;Să mă duci la Tine, Tată,În Edenul minunat!

553.Există-o ţară-a lui Hristos

1.Există-o ţară-a lui Hristos,Ce loc sublim, ce loc frumos!Aceea fi-va ţara meaCând voi putea intra în ea.

Refren:O, ţara mea, o ţara mea,Îndată voi intra în ea!La marea de cristal voi fi,Cu toţi cei sfinţi voi locui,Căci Domnul chiar mi-a pregătitUn loc plăcut şi fericit!

2.Isus cu mine va intra,Cu ochii mei Îl voi vedea!A Sa iubire-o voi simţi Prin care El mă mântui.

3.O, ce favoare să vedemPe Tatăl nostru în Salem,În veşnicii cu El vom fiŞi-n slava Lui vom locui.

4.Când mântuiţii vor primiRăsplata lor în veşnicii,Cu Domnul fi-vor tot mereuŞi-or preamări pe Dumnezeu!

554.O, sfânt oraş!

 1.O, sfânt oraş de slavă plin,Ierusalim ceresc,Aştept cu sufletul seninCurând să te privesc!

Page 268: Cartea Fara Note

 2.Pe străzi de aur să păşesc,Nespus de fericit,Cu Domnul meu să mă-ntâlnesc,Cu Cel ce m-a iubit! 3.În fiecare-a şaptea zi‘Naintea Lui să vin,Cu toţi cei sfinţi în veşnicii,Mereu să mă închin!

555.Vreau să cânt azi un imn

1.Vreau să cânt azi un imn despre ţara de sus,Un cămin de noi toţi aşteptat!Fericitul sălaş pregătit de IsusUnde nu-i nici amar nici oftat,Azi îl cânt şi-l repet ne-ncetat:Fericitul sălaş pregătit de Isus,Unde nu-i nici amar, nici oftat...

2.Ca prin vis doar zăresc un oraş uimitor,Între ziduri de iaspis curat;La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor,Ah, mi-e dor de-acel loc minunat,De oraşul cel fără păcat...La pământul cel nou mă gândesc şi mi-e dor,Ah, mi-e dor de-acel loc minunat!

3.Ce frumos şi măreţ fi-va-n ţara de sus,Unde lacrimi de dor nu mai sunt...Fericiţii acolo ’nălţaţi de IsusVor trăi ce-au crezut pe pământ,Cetăţeni ai oraşului sfânt...Fericiţii acolo-nălţaţi de IsusVor trăi ce-au crezut pe pământ.

4.Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a zărit,Nici prin mintea cuiva n-a trecut,Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit,Au răbdat, au sperat şi-au crezut,Şi prieteni cu El s-au făcut...Le va da Dumnezeu celor ce L-au iubit,Au răbdat, au sperat şi-au crezut.

556.Mii de îngeri vestitori

1.(:Mii de îngeri vestitori:)Fericiţi, către cer se-avântă-n zborMii de îngeri vestitori.

Page 269: Cartea Fara Note

2.(:Într-un nou Ierusalim:)Heruvimii anunţă că sosimÎntr-un nou Ierusalim.

3.(:Orice om e aşteptat:)De iubitul şi marele-MpăratOrice om e aşteptat.

4.(:Către ceruri am pornit:)Să-L vedem pe al nostru Miel iubit,Către ceruri am pornit.

5.(:Lângă tronul Său vom fi:)Şi, domnind cu Isus în veşnicii,Lângă tronul Său vom fi.

6.(:Mântuiţi prin harul Său:)Vom scăpa pentru veci de orice rău,Mântuiţi prin harul Său.

557.Cum ne va fi?

1.Cum ne va fi când după luptă-amarăŞi după-un trai aşa împovărat,Vom moşteni o minunată ţară,Pământul nou, atât de aşteptat?...Când praful scuturând de pe picioare,Ne luăm adio de la suferinţi,Atunci ne-om şterge faţa de sudoareCăci moştenim aşa făgăduinţi...

2.Cum ne va fi când peste zări albastre,De îngeri sfinţi vom fi întâmpinaţi,Şi ajungând la ţinta vieţii noastre,Vom tresălta, pe veci eliberaţi?...Acolo-n veci e numai tinereţe,Ai vremii dinţi nimic nu au de ros...Un cântec nou oricine o să-nveţe Să laude iubirea lui Hristos.

3.Cum ne va fi când vom vedea pe Domnul,Şi ochii Săi cei buni şi iubitori,Şi-acele răni din care se vărsarăMulţimi de stropi de sânge salvator?...‘Nainte deci, ‘nainte pe cărare,Chiar orişicât ar fi să suferim!Răsplata e de mii de ori mai mare,Decât ce-am şti chiar noi să ne dorim!...

Page 270: Cartea Fara Note

558.Există ţara stelelor

1.Există ţara stelelor,Tărâm de veşnicii,De-ar fi tot cerul plin de nori Şi tot o vom zări!Noi ţinem pas întinsSpre cerul necuprins;Prin harul Celui drept şi sfânt, Pornim mai cu avânt!

2.Ne-aşteaptă Tatăl iubitorŞi îngerii cei buni.Zburăm prin soare arzător, Prin neguri şi furtuni.Iubirea Lui ne-a datO cale de urmat;Lumina ei ne va-ntăriŞi nu ne vom opri!

3.Atâtea stele, mari şi mici,Ne-ntâmpină cu dor,Căci ţara noastră nu-i aiciPe ţărmul pieritor...Aşa ne-a fost promisŞi nu e doar un vis,Acolo-i ţinta ce-o dorim,Spre ea călătorim!

4.Intraţi în rânduri chiar acum,Urmaşi ai lui Isus,Căci jertfa Lui ne face drumSpre ţara cea de sus!De-aproape să-L urmăm,Prin har înaintăm!Avem o ţintă de atinsŞi-un Rege neînvins.

559.Frumoasă ţară

1.Frumoasă ţară, scump regat,Cu cer în veci senin,Pământ de roade încărcatŞi munţi de slavă plini,Frumoasă ţară, ţara mea,Isus S-a umilitSă-mi dăruiască-n pacea taCăminul meu dorit!

2.Frumoasă ţară, veşnic plai,

Page 271: Cartea Fara Note

Cu îngeri fericiţi,Cu vers de cruce şi SinaiŞi oameni mântuiţi!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a sângeratSă-mi dea, din fericirea ta,Un vis adevărat!

3.Frumoasă ţară, tainic dorCântat de-atâţi martiri,Mereu ai fost nădejdea lorPe rug şi-n prigoniri!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a fost străpuns,Din slava, ta comori să-mi deaŞi har îndeajuns!

4.Frumoasă ţară port în gând,Cu marea de cristal,Cu cei răscumpăraţi cântândDin harpă şi chimval!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a înviatSă-mi dea, în strălucirea ta,Coroană de-mpărat!

560.Ştim un râu cu apă vie

1.Ştim un râu cu apă vieDinspre tronul Celui sfânt,Nu departe, într-o ţarăCum niciunde pe pământ...

Refren:Lângă râul veşnicieiFrumos e locul de-ntâlnit,În curând vom fi acoloCântând osana nesfârşit...

2.Ştim un râu ca o luminăDinspre-al cerului palat,Peste unda lui cereascăPomul vieţii stă plecat.

3.Ştim un râu cu val de slavăDinspre marile ‘nălţimi,Unde vin să se închineHeruvimi şi serafimi.

4.Ştim un râu unde sosi-vom

Page 272: Cartea Fara Note

Într-o fericită zi,Haine albe şi coroaneFără merit vom primi.

561.Privesc cu dor spre Canaan

1.Privesc cu dor spre Canaan,Spre ţara cea de vis,Acolo-n zări, peste IordanE locul cel promis!

Refren:Gândul meu zboară ne-ncetatSpre-acel cămin binecuvântat,Când voi ajunge la liman,În doritul Canaan!

2.Isus, măritul Împărat,Aşteaptă cu mult dorPoporul Său răscumpăratPrin sânge salvator.

3.Lumina slavei curge blândDin cele patru zări,Cetatea, muntele cel sfântZâmbesc în depărtări…

4.În ţara păcii nu-s dureri,Nici moarte, nici suspin,Isus ni-e viaţă şi puteriÎn veşnicul cămin.

562.Mi-e dor de-acas’!

1.Mi-e dor de-acas’, de casa părintească,De Tatăl meu cel iubitor;Chiar dacă-ar fi ca rob să mă primească,De-odihna Lui mi-e dor, mi-e dor...Cu mii de planuri am plecat de-acasă,Dar toate-acum pe suflet mă apasă,Un singur dor, atât mi-a mai rămas:Mi-e dor de-acas’, mi-e doar de-acas’...

2.Mi-e dor de-acas’... prin vis mi se aratăCăminul meu, cămin ceresc...O, ţara păcii, veşnic luminată,O, casa mea, cât te doresc!Cum zboară mii de păsări călătoareSpre alte ţări cu linişte şi soare,Pământ străin, la fel şi eu te las:

Page 273: Cartea Fara Note

Mi-e dor de-acas’, mi-e dor de-acas!

3.Mi-e dor de-acas’… limanu-aşteaptă vasul,Şi pârâiaşu-aleargă-n mări...La sânul mamei doarme copilaşul,Cu cât alean şi dezmierdări!Plăceri şi bani, putere şi renume,Ca roua trec, trec toate-n astă lume…Din toate-acum, un dor mi-a mai rămas:Mi-e dor de-acas’, mi-e dor de-acas’...

563.O, ce ţară minunată!

1.O, ce ţară minunată,Pe-acel ţărm atât dorit!Către ea, iubirea-mi toatăSuie-n zbor neobosit...Voi ajunge, voi ajungePlaiul ei, al ei palat!Preţul Golgotei, de sânge,Mi-este har nemăsurat!...

2.O, ce ţară de mărireEste dincolo de zări!Doru-mi fără mărginireTrece zilnic depărtări!...Voi ajunge, ţara dragăŞi oraşu-mpărătesc;Tot ce am şi viaţa-ntreagă,Totul pentru ea jertfesc!...

3.O, ce ţară a iubiriiPentru cei ce-atât au plâns,Când, pe pragul întâlnirii,Lacrimi nu mai sunt de strâns...Voi ajunge-această ţară,Pe ai mei îi voi vedea,Fie calea cât de-amarăŞi ocara cât de grea!

4.O, ce ţară minunată,Pe-acel ţărm atât dorit,Ţara mea, răscumpărată,De Isus, ce m-a iubit!Voi ajunge, iar, acasă,În căminul fericit!În curând voi sta la masăCu-Mpăratul meu iubit!...

564.Merg spre casă

Page 274: Cartea Fara Note

1.Merg spre casă, m-aşteaptă Tatăl,Doar o noapte, doar o noapte am de plâns...E grea cărarea, dar nu îmi pasă,Atât mi-e gândul, s-ajung acasă...Merg spre casă, m-aşteaptă Tatăl,Doar o noapte, doar o noapte am de plâns.

2.Lângă Tatăl, în ţara păcii,Sunt demult, demult cu inima ajuns;Destule patimi, destulă teamă,Din rătăcire Isus mă cheamă.Lângă Tatăl, în ţara păciiSunt demult, demult cu inima ajuns.

3.Nu e soare în ţara sfântă,Tatăl meu e pentru veci lumina ei;Nu-i suferinţă şi nu-i nici moarte,E bine-acasă şi nu-i departe...Nu e soare în ţara sfântă,Tatăl meu e pentru veci lumina ei.

4.Merg spre casă, ce bucurie!Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor.O, ce pustie e-această lume,Eu am în ceruri comori mai bune!Merg spre casă, ce bucurie!Mă aşteaptă Tatăl meu cel iubitor!

565.Iubesc poporul Tău

1.Iubesc poporul TăuCel sfânt şi-adevărat!Acesta e poporul meu,Prin har răscumpărat.

2.Iubesc Locaşul Tău,Zidit din pietre vii!Acesta e căminul meuÎn care voi trăi!

3.Eu, pentru el, am strâns,În rugă şi cântări,Atâta dor şi-atâta plânsŞi binecuvântări!

4.Aştept frumoasa zi,Când Te voi revedeaŞi din Sion va străluciÎmpărăţia Ta!

Page 275: Cartea Fara Note

566.Ce plăcut e şi frumos!

1.Ce plăcut e şi frumos:Strâns uniţi toţi în Hristos!În frăţie toţi trăindŞi pe Domnul preamărind…Într-un glas i-auzi în cor:"Domnul ni-e Mântuitor!"Doar prin El fiind salvaţi, Suntem toţi în Domnul fraţi!

2.Mână-n mână toţi umblând, Unul pentru altul stând,Dintr-o gură-n cântul lor Preamăresc pe Creator!Toţi vorbesc cum Dumnezeu Ne-a iubit prin Fiul Său;Astfel noi copii să-I fim Şi ca fraţii să trăim.

3.Domnul, Cel ce ne-a iubit Este foarte mulţumitCând ne vede strâns uniţi Şi aşa de fericiţi!Astfel, bucurându-L noi,Cei numiţi copii ai Săi,Cu plăcere dreapta Sa Ne va binecuvânta!

4.Aleluia lui Hristos Îi aducem bucuros,Căci din lume ne-a luat Şi la viaţă ne-a chemat;Ne-a-nvăţat să ne iubim Şi ca fraţii să trăim!Laudă, mărire Lui, Azi şi-n veacul veacului!

567.Ce bine e când fraţii…

1.Ce bine e când fraţiiÎn Domnul se unesc (:Şi-n dragoste şi pacePe lume vieţuiesc!:)

2.Ca roua ce se varsăPe câmpuri şi pe văi,(:Şi binecuvântareaCădea-va peste ei!:)

Page 276: Cartea Fara Note

3.Se va-nnoi odatăPrin ei, locaşul sfânt;(:Toţi fericiţi şi liberiVor fi pe-un nou pământ. :)

4.Va merge spre luminăAtunci orice popor;(:Va fi numai o turmă,O turmă şi-un Păstor. :)

568.Frumos e-aici când ne-ntâlnim

1.Frumos e-aici când ne-ntâlnimPrin cruce-ngemănaţi;Şi albi şi negri ne iubimŞi ne purtăm ca fraţi...

2.Avem un Tată bun şi drept,Acelaşi DumnezeuŞi-un singur foc purtăm în piept,Uniţi prin Duhul Său.

3.Nu-s doi să poată fi la fel,Nu-s doi cu-acelaşi dar...Dar noi avem un singur ţel,Vestim acelaşi har.

4.Să vină-mpărăţia TaÎn slavă, Tată sfânt,Ca să domnească dragosteaŞi pacea pe pământ!

568.Cine-mi este frate?

1.Cine-mi este frate? Cine-i sora mea?Cel ce se decide Legea a păstra!

2.Cei săraci cu duhul, cei nemângâiaţi,Toţi cei blânzi ca mieii, sfinţi şi nepătaţi.

3.Turma-aceea mică, şi-orice muritorCare-ascultă glasul blândului Păstor.

4.Toţi dreptcredincioşii slabi şi prigoniţiCare chiar de Domnul fi-vor răsplătiţi.

5.Asta mi-e frăţia, cu ei mă-nrudesc,Noi suntem poporul Tatălui ceresc!

Page 277: Cartea Fara Note

570.Suntem una-n iubirea Lui

1.Suntem una-n iubirea Lui,În puterea iubirii Lui;Inimi lângă inimi Duhul Sfânt ne-a unit,Suntem una-n iubirea Lui.

2.Suntem una-n slujirea Lui, În slujirea chemării Lui;Mână-n mână ducem Vestea bună la toţi,Suntem una-n slujirea Lui.

3.Suntem una-n nădejdea Lui,În nădejdea venirii Lui;Doar spre Domnul ochii noştri stau aţintiţi,Suntem una-n nădejdea Lui.

571.Ce pace şi ce bucurie

1.Ce pace şi ce bucurieS-avem un aşa Dumnezeu!Uniţi prin a Crucii solieVom trăi pentru Numele Său.

Refren:Chiar slabi şi nevrednici în toate, Stăm toţi lângă El, turma Lui... Să condamne cel rău, ştim că poate,Dar o altă Biserică nu-i!

2.Nu-i cinste mai mare sub soareDecât cu Isus să ne ştim,Simţind grija Lui iubitoareŞi având adevărul divin!

3.Iubirea, mai tare ca moartea,La viaţă din morţi ne-a chemat.În veci cu Isus ne e partea,Izbăviţi de dureri şi păcat!...

572.S-ajungă-al nostru glas!

1.S-ajungă-al nostru glasLa tronul Tău de har!Acelaşi Duh, acelaşi pasNe poartă-n Sanctuar.

2.S-ajungă-al nostru cântLa tronul Tău din cer!Acelaşi Duh, acelaşi gând

Page 278: Cartea Fara Note

Ne-aduce noi puteri.

3.S-ajungă-al nostru corLa tronul Tău de sus!Acelaşi Duh, acelaşi dorNe cheamă la Isus.

573.Acelaşi nume toţi purtăm

1.Acelaşi nume toţi purtăm,Nu-i nimeni sus, nici jos,Iudeu sau grec, un trup suntemŞi Capul e Hristos.

2.Noi nu avem de împărţitNimic pe-acest pământ,Ci mână-n mână am pornitSpre cerul nostru sfânt.

3.Hristos cu Sine ne-a legat:Apus şi Răsărit;Popor sub steagul Lui chemat,De luptă pregătit.

4. Legaţi pe veci în slujba Sa,Noi suntem un popor;Acelaşi steag îl vom purtaPrin harul salvator.

574.Suntem părtaşi 1.Suntem părtaşi în sfântă armonie, Ca pietre vii, în Domnul ne zidim,În El găsi-vom pace, bucurie,Unii pe alţii-n El ne preţuim. 2.Suntem părtaşi în vorbă şi în faptă,Duhul ne dă puterea Lui, de sus,Când ochii lumii către noi se-ndreaptă,Ne văd ca ucenici ai lui Isus. 3.Suntem părtaşi la lipsă şi durere,Plângem cu toţi, cu toţii ne-ndemnăm,Umăr la umăr, strângem cu putereLanţul iubirii-n care ne legăm. 4.Suntem părtaşi la cruce şi la slavă,Trecem uniţi al răului apusŞi-ndată, fără grabă sau zăbavă,Vom straluci pe fruntea lui Isus.

Page 279: Cartea Fara Note

575.Duh de iubire

1.Duh de iubire, pace şi lumină,Din pietre vii clădeşte-Ţi templul Tău!Tu poţi lega, în dragoste deplină,Inimi cu inimi pentru Dumnezeu.

2.Duh de unire, Duh de biruinţă,Din slavă-n slavă Tu mereu ne porţi,În părtăşie dă-ne stăruinţă,Toţi pentru unul, unul pentru toţi!

3.Leagă-ne strâns de-al crucii steag de sânge,Mână în mână să-l putem purtaŞi, peste lumea care încă plânge,Să ducem binecuvântarea Ta!

4.Un singur trup, o singură zidire,Te aşteptăm la noi să vii, curând;Doamne, revarsă ploaie de iubire,Doamne, coboară cerul pe pământ!

576.Dumnezeu e numai dragoste

1.Dumnezeu e numai dragoste,Un izvor îmbelşugat,Ce-Şi revarsă viaţa fără preţSăturând orice-nsetat.

2.Să ne fie, Doamne, dragosteaUn sigiliu veşnic sfânt!Pe pământ, mai tare decât ea,Nu-i nici moarte, nici mormânt…

3.Prin necazul lumii, prin pustiu, Doamne, Tu să ne mângâi, Să aprinzi în noi, cât nu-i târziu, Focul dragostei dintâi!

4.O poruncă mare am primitMoştenire de la El;Ca aşa cum Domnul ne-a iubit,Să iubim şi noi la fel!

577.Aleluia, zi frumoasă!

1.Aleluia, zi frumoasă,Mai frumoasă ca oricând!…Astăzi grija nu ne-apasă

Page 280: Cartea Fara Note

Căci e zi de Sabat sfânt!Binecuvântarea saPe toţi ne va bucura!

2.Sfântă zi de dulce-odihnă,Sabat de lumină plin,Astăzi tu ne dai în tihnăDarul Duhului divin!Toarnă, Tată al Tău har Din cerescul Tău altar!

3.O, sfinţeşte-nvăţăturaCe prin servii Tăi ne-arăţi,Ne deschide Tu Scriptura,Fă să fim mereu atenţi,Să-nţelegem cu folosGraiul Tău aşa duios...

4.Doamne, binecuvânteazăZiua-ntreagă de Sabat,Udă şi-nrădăcineazăAdevărul predicat,Până când la ziua TaSabat veşnic vom serba!

578.Măreţe Sabat!

1.Măreţe Sabat, cât sună de linChemarea ta dinspre cerul senin!La rugăciune cu toţi ne-adunăm,Tatălui din cer, de sus, mărire azi să-I dăm!

2.Măreţe Sabat, azi lucru-i sfârşit,Sufletul este de griji curăţit,Din apa vieţii se-adapă-n nesaţ,Împreună mântuiţii, şi surori şi fraţi.

3.Măreţe Sabat, cu toţi adunaţi,Cu bucurie, pe-Isus lăudaţi!Lui ce-a murit ca să fim mântuiţi,Lui I-aduceţi închinare şi Îi mulţumiţi!

4.Măreţe Sabat, repaus ceresc,Tu-mi dai puterea să nădăjduiescCă odihnind azi cum Domnul a zis,Voi serba în veci Sabatul şi în Paradis!

579.O, sfânt Sabat !

1.O, sfânt Sabat, bine ai venit,

Page 281: Cartea Fara Note

Balsam ceresc pentru cel trudit...Părinte sfânt, Ţie ne-nchinăm,Pacea Ta între noi o chemăm!

2.O, sfântă zi, ziua de Sabat,În ea reverşi har îmbelşugat,Mai mult simţim cât ne preţuieşti,L-al Tău tron plin de har ne primeşti! 3.O, sfânt popas, oază în pustiu,Azi ne-ntâlnim cu Isus, Cel viu!Şi-n pacea Lui vom umbla de-acum,Prin credinţă, urmând pe-al Său drum. 4.O, sfânt Izvor, râu ceresc de harIsus ne dă, azi, din Sanctuar;Dar ce minuni în curând vor fi:Sabat nou vom serba-n veşnicii!

580.O, zi de bucurie

1.O, zi de bucurie, o, zi de Sabat sfânt,Sclipiri de veşnicie aprinzi pe-acest pământ!La tronul de lumină, uimiţi de slava ta,Azi îngerii se-nchină, cântând iubirea Sa!

2.O, zi de sărbătoare în cer şi pe pământ,Fântână pe cărare, izvor de viaţă, sfânt!Din pacea ta divină, putere azi primesc,Şi ramuri de lumină în suflet înfloresc!

3.În casa Ta, Isuse, să stau în veci, aş vrea,Căci desfătări nespuse găsesc la dreapta Ta!Privesc la Ziua-aceea, când Tu vei reveni:Ce mare sărbătoare va fi în veşnicii!

581.Vedeţi cum azi surâde!

1.Vedeţi cum azi surâdeAlbastrul cer senin!E ziua de odihnăA Domnului divin!

Refren:Să ţinem ziua de Sabat Din inimă, c-un cuget curat, Sfânt Sabat, sfânt SabatDe Dumnezeu creat!

2.Ce linişte solemnă

Page 282: Cartea Fara Note

Acolo poţi s-observi,Oriunde voia-I sfântăSe face de-ai Săi servi!

3.Ne-atrage cu tărieAl lui Isus Duh Sfânt;Nespusă bucurieNe face-al Său Cuvânt!

4.Ce dulce chiar aiceaNe e Sabatul sfânt,Dar cum va fi atunceaPe-un înnoit pământ?...

582.În ziua-a şaptea ne-adunăm

1.În ziua-a şaptea ne-adunămSă cercetăm CuvântulŞi-al nostru gând să-l înălţămSpre Cel ce-a-ntins pământul!

Refren:Căci astfel vrea şi Domnul:Să ne purtăm ca sfinţiiŞi noi şi chiar tot omulDând fructele credinţei.

2.Şi-n ruga noastră-I mulţumim,Prin grai şi prin cântare,De toate cele ce primimCa binecuvântare!

3.Iar dacă-un rău am fi adusAproapelui vreodată,Cât soarele nici n-a apusNe şi-mpăcăm pe dată!

583.Sabatul de Domnul dat nouă

1.Sabatul de Domnul dat nouăCu soare frumos a sosit!Prinosul cântărilor noastreL-aducem cui ni l-a zidit.În vifor, în foc şi în valuri,Şi-n glas de zefir cristalinVorbeşte Acel ce din veacuriConduce al lumii destin!De-i grea şi spinoasă cărareaNoi nu disperăm în nevoi,Când Domnul Isus ceartă marea,

Page 283: Cartea Fara Note

E pace aici între noi!

2.În piept inima îmi tresaltăCând Domnul, prin Spiritul Sfânt,Şi ochii şi mintea-mi deşteaptăSă văd şi s-ascult de Cuvânt!Când văd răsărind mii de stele,Când vântul şi norii pornesc,Uimit de cereasca-I putere,Pe Domnul Isus Îl slăvesc!În cer şi sub cer e serbare,Făpturile Te proslăvesc!Lucrările mâinilor TaleÎn Sabatul sfânt se-odihnesc!

3.Isus, Domnul nostru, în Sabat,În rece mormânt Se-odihni,Ca semn al jertfirii depline,Pe cruce când singur, muri…Iar mâine-aducând mântuire,Pe morţi îi trezeşte din somnSabat să le dea-n nemurire,Isus, al Sabatului Domn!Poporul cel sfânt se adunăLa Tine, Isus, să-l primeşti,Pe frunte le pune cununăŞi semnul sfinţirii cereşti!

584.O, ce bucurie!

1.O, ce bucurie azi cu toţi simţim!Liberi de-orice grijă, lui Hristos servim!În întreg cuprinsul, toţi cântând mereu,Preamărim pe Domnul în Sabatul Său!

2.Că ştim că oriunde-s adunaţi doi-trei,Au făgăduinţa: Domnul e-ntre ei;Steaua cea din Iacov, Soare-al meu şi-al tăuNe răsare astăzi, în Sabatul Său!

3.Azi puteri divine date de HristosVin ca să-ntărească pe-orice credincios.Pe cei ce se-adună, spre a-L proslăviŞi ca să sfinţească tot a şaptea zi!

4.O, ce zi frumoasă! Cerul pe pământ!Fericit şi liber eu mă rog şi cânt!Azi în zi de Sabat toţi în adunăriCerem de la Domnul binecuvântări.

Page 284: Cartea Fara Note

5.Cu cântări în coruri Numele-I măriţiCând prin uşa milei căutaţi smeriţi!Sus în cer în chivot scrisă-i Legea Sa;Azi de-auzi porunca, nu întârzia!

585.Frumos e-al păcii sfânt sălaş

1.Frumos e-al păcii sfânt sălaş,În linişte deplină!Din cer coboară armonii Şi raze de lumină!

2.Aşa va fi şi mai frumos,Cuvinte n-am a spunePrivind, la marea de cristal,Sclipiri din altă lume…

3.În ziua scumpă de Sabat,Dăm Tatălui mărire,Să fie binecuvântatCu slavă-n nemurire!

586.O, zi, popas divin

1.O, zi, popas divin,În sufletul trudit,Cuvântul sfânt, de rouă plin,Să cadă liniştit!

2.E ziua păcii Lui!...Alină-al nostru dor,Şi valul urii să-l supui,O, scump Mântuitor!

3.E zi de rugă iar;Cu dor de veşnicii,Suim spre-al cerului altar,Isus, la noi să vii!

4.În cea mai sfântă zi,Trimite raza Ta,Din noaptea grea, a ne treziÎn zori de osana.

587.Ce Sabat minunat!

1.Ce Sabat minunat,Isuse, Tu ne-ai dat!Cu pâinea Ta din cer dorimAzi să ne-mpărtăşim.

Page 285: Cartea Fara Note

2.Ce Sabat fericitDin nou ne-a răsărit!Cu pacea şi iubirea TaNe umpli inima.

3.Ce Sabat luminos!Nimic nu-i mai frumos!Isuse-n noi Te-ai întronatCa singur Împărat!

4.Ce Sabat bun şi sfântNe-ai dat pe-acest pământ!Dar cât va fi de fericitÎn veacul nesfârşit!

588.Un nou Sabat(Canon)Un nou Sabat, zi de pace sfântă,Cu Domnul Isus în odihna Sa!Căci toate se-mplinesc când El cuvântă,E ziua Lui, odihna mea!O, da! Aleluia, Aleluia,Aleluia, Amin!

589.Zi de Sabat, zi de har

1.Zi de Sabat, zi de har,Din al cerului altarIei lumină şi splendoare,Veşnice izvoare...Tatăl, care te-a zidit,Fie pururi preamărit!

2.Zi de Sabat, dar ceresc,Azi în tine m-odihnescŞi mă-nchin cu bucurieAzi şi-n veşnicie;Trup şi suflet, tot ce suntTatălui cel bun şi sfânt!

3.Zi de Sabat, dar bogat,Eşti sigiliu de-Mpărat,Sfântă pace salvatoarePentru fiecare!Cel ce lumea a creatFie binecuvântat!

590.Şi la lucru şi pe cale

Page 286: Cartea Fara Note

1.Şi la lucru şi pe caleDespre Sion vesel cânt,Dar nicicând nu cânt mai veselDecât în Sabatul sfânt!

Refren:Griji, dureri în Sabat zboară,Mulţumesc lui Dumnezeu!Bucuria mă-mpresoarăŞi-n credinţă cresc mereu!

2.Doamne, faţa Ta o cautPrin credinţă orişicând,Dar îmi eşti atât de-aproapeÎn Sabatul Tău cel sfânt!

3.Îngerii pot să măreascăPrin cântări pe Dumnezeu,Dar ca despre har să cânteEi nu pot, ci numai eu.

4.O, ce mult aş vrea să laudHarul Celui preamărit,Şi să spun oricărui sufletDe odihna ce-am găsit...

591.De la lucrul nostru Doamne

1.De la lucrul nostru, Doamne,Pentru Sabat ne-ai chemat,(:Ca un far pe ţărmul vremii,Peste lume înălţat! :)

2.Ne-nchinăm cu mulţumirePe altar de Sabat sfânt;(:Dă-ne pace şi iubire,Leagă cerul de pământ! :)

3.Pregustări de veşnicie,Dă-ne harul Tău bogat,(:Într-o sfântă părtăşieFă-ne cântecul curat! :)

4.Dă-ne azi înviorareŞi un Sabat luminos,(:O fierbinte aşteptareA-ntâlnirii cu Hristos! :)

592.Doamne, Tu eşti Creatorul

Page 287: Cartea Fara Note

1.Doamne, Tu eşti CreatorulŞi al Sabatului Domn,Tu eşti şi MântuitorulPentru fiecare om!Azi ne-aducem iar aminteDe-ale Tale fapte sfinte,Cum pământul l-ai creat,Doamne-aşa de minunat! 2.Îţi aducem mulţumirePentru-al Tău frumos Sabat,Pentru marea mântuireŞi tot harul revărsat!Semnul veşnic al puterii,Semnul sfânt al ascultării,Azi, în inimi, fie scrisCum a fost şi-n Paradis! 3.Doamne, Tu în noi lucrează,Dă-ne Duhul Tău cel SfântŞi ne binecuvântează,Cum în cer şi pe pământ!Leagă, Doamne, mii de fireÎntre noi şi-a Ta iubireŞi prin noi să răspândeştiSemnul dragostei cereşti!

593.Din Paradis

1.Din Paradis, Dumnezeul iubiriiNe-a dăruit un Sabat minunat;El l-a sfinţit şi l-a dat omeniriiCa un altar peste veacuri ‘nălţat.

Refren:Te preamărim, Dumnezeule mare,Tu-mplineşti ale noastre nevoi;Chiar printre nori, ca o rază de soare,Sabat de Sabat cobori lângă noi.

2.Purtând din zori gingăşie de floare,Dar şi tăria înalţilor munţi,Ca semn etern de curată-nchinare,Sabatul sfânt vrem să-l scriem pe frunţi.

3.Noi nu cedăm închinării păgâneŞi nu stricăm Legea Celui preasfânt,Căci, pentru veci, ziua-a şaptea rămâneZi de-nchinat şi pe noul pământ.

Page 288: Cartea Fara Note

594.Porţi de Sabat se deschid

1.Porţi de Sabat se deschidPentru cel neprihănit.Prins de farmecul ceresc,Fluvii de lumini primesc Ca să uit ce-i pământesc!

2.Porţi de Sabat s-au deschisCătre tainic Paradis.Ceru-i minunat popas,Îngeri cântă într-un glas:"Vă grăbiţi spre-acest Locaş!"

3.Porţi de Sabat ai deschis,Doamne-aşa cum ai promis!Pentru-această sfântă ziPreamărit, Isus, să fiiŞi acum şi-n veşnicii!

595.Cum va fi în veşnicie?

1.Cum va fi în veşnicieUn Sabat lângă Isus,Plin de sfântă bucurie,Răul, când va fi răpus?O, ce slavă de nespus!

2.Cum va fi o viaţă nouăPe pământul înnoit,Când va spune "pace vouă"Domnul nostru preaiubit,În Locaşul fericit?

3.Pregustăm din veşnicieAzi, în Sabat, pacea Sa,Ne-nchinăm cu bucurieŞi din toată inima,Slavă Lui, Aleluia!

596.Astăzi în ziua de Sabat

1.Astăzi în ziua de SabatCu toţi ne-am adunatPentru-a aduce mărireCelui ce ne-a salvat.

Refren:Doamne, ne-ajută-n credinţăAscultători să-Ţi fim,

Page 289: Cartea Fara Note

Cântece de biruinţăDin inimă să-Ţi jertfim.

2.Glorie, slavă, mărire,Celui ce S-a jertfit,Şi prin a Sa suferinţăPace ne-a dăruit!

3.El a dat făgăduinţaCă ne vom închinaZilnic şi Sabat de SabatSus în mărirea Sa!

597.E-atâta cânt…

1.E-atâta cânt sub cerul necuprinsŞi-n suflete, astăzi, soare s-a aprins;Azi îngeri mii înalţă slavă-n cor!Zi minunată din cer lăsată!

2.Revarsă, azi, belşugul Tău de har,Iubire divină dă-ne Tu în dar!Pe-ai Tăi copii să-i binecuvântezi:Ai Tăi să fie în veşnicie!

3.Rămână-n veci ce Domnul a creat!Avem Legea Lui, un scut adevărat!Acelaşi ieri şi azi şi-n veşnicii,Isus iubeşte, El mântuieşte!

4.Prin porţi de cer, privim spre Orion, De unde răsare al iubirii Domn;I-aşternem azi covor de inimi noi:Salvarea noastră, Isus trăiască!

598.Dispară griji lumeşti!

1.Dispară griji lumeşti, căci euÎncep Sabatul sfânt,Dat omului de Dumnezeu(:De când e pe pământ!:)

2.O, Doamne, când ne adunăm,Goneşte-orice gând răuŞi fă-ne-atenţi ca să-nvăţăm(:Din sfânt Cuvântul Tău!:)

3.Ascultă-ne când Te chemămPrin rugă şi cântări,Ne-acoperă azi, Te rugăm,

Page 290: Cartea Fara Note

(:Cu binecuvântări.:)

599.Când umbra serii cade iar

1.Când umbra serii cade iar,Venim în sfânt locaş de har;Prinos de rugă şi cântăriAprindă stele-n depărtări.

2.Întinde, Doamne, mâna TaŞi ne deschide inima,În pacea serii, să primimLumina sfatului divin.

3.Cu glasul Tău, cel preaiubit,Alungă-al nopţii văl cernit,Lumini de har mântuitor S-aprinzi în viaţa tuturor!

600.Dulce-i amurgul spre Sabat

1.Dulce-i amurgul spre Sabat!...Lumea o las şi-alerg, cântând,Spre fraţii mei; ce minunat!Credinţa mea o simt crescând!

2. Zi de odihnă, timp sfinţit!Spre casa păcii parcă zbor!Pot să m-apropii, fericit,De-al îndurării sfânt izvor!

3.Sabat de Sabat voi gustaToată lumina jertfei Lui!Încă puţin şi voi intraÎn bucuria Domnului!

601.Un Sabat ceresc

1.Un Sabat ceresc, plin de har, a sosit,În liniştea lui, sunt aşa fericit!Frumos se revarsă din cerul seninOdihna cea dulce, sigiliu divin!

Refren:Slavă, slavă lui Dumnezeu!El, azi, îmi deschide întreg cerul Său! 2.Tânjesc după ceasul când pot să-ntâlnesc Pe-Acela în care iubire găsesc,Să ‘nalţ glasul meu în cântări de Sabat,

Page 291: Cartea Fara Note

Să spun tuturor cum Isus m-a salvat. 3.Odihna de Sabat m-ajută să spunCe mare e Domnul şi cât e de bun!Privesc înainte spre-un nou început,Eu ştiu că m-aşteaptă Edenul pierdut!…

602.Bine-ai venit, Sabat divin!

1.Bine-ai venit, Sabat divin,Tu eşti stindardul meu!Cu trup şi suflet mă închinAstăzi lui Dumnezeu.

2.Pe-al lumii drum întunecosZilnic eu pot umbla,Pacea iubirii lui HristosEste lumina mea.

3.Doamne, de mă vei căutaÎn zori şi-n asfinţit,Aici eu sunt şi faţa TaO caut fericit!

603.Când seara s-a lăsat

1.Când seara s-a lăsatDin cerul înstelat,Soarele blând când a apus,Aproape eşti, Isus...

2.Ne-ai dat Sabatul sfânt,Veşnicul legământ,Cu clipe dulci, din pacea Ta,Ne umpli inima.

3.Cerul e pe pământ,În suflet şi în gând,Ne dai şi harul Tău bogatCăci ne-ai răscumpărat.

4.Sigiliul Tău l-ai pusPe-această zi, Isus,Un semn divin, de neschimbat,E ziua de Sabat.

5.Când Tu ne vei luaÎn strălucirea Ta,Un Sabat veşnic vom serba,Mărire, Osana!

Page 292: Cartea Fara Note

604.Bine-ai venit, Sabat binecuvântat!

1.Bine-ai venit, Sabat binecuvântat,Cu pacea ta, peste cel împovărat!Deschide larg, spre slavă porţi cereştiŞi spre Hristos să mă călăuzeşti!

2.Doamne, alungă tot ce e trecător,Ia-mi de pe umeri poverile ce dor!Vreau pacea Ta, în sufletu-mi trudit,Şi să mă-nveţi cum pot fi mântuit.

3.Vreau să mă ‘nalţ peste zări şi, tot mai sus,Să Te-ntâlnesc, preaiubitul meu Isus;Îmbracă-mă-n veşmântul alb, curat,Să-Ţi pot cânta un cântec de Sabat.

4.Scumpe Isus, trâmbiţează marea zi,Când vom serba Sabat nou, în veşnicii,Când n-or mai fi nici lacrimi, nici mormântŞi nici un rău pe muntele cel sfânt!

605.Ce scurtă-mi pare!

1.Ce scurtă-mi pare a Domnului zi sfântă,În care mângâiere am simţit!De sus, din cer, din ţara nevăzută,O dulce pregustare am primit.

2.Al Tău Sfânt Spirit, o, Tată, Tu mi-L lasă,Să mă conducă pe-al dreptăţii drum;Vrăjmaşul crunt să nu mă amăgească,Să pot veni la părintescu-Ţi sân...

3.Ai milă, Doamne, şi binecuvânteazăPe-ai Tăi copii plecând la casa lor!Locaşuri noi în ceruri le păstreazăPân’ vei veni curând, pe albul nor!

606.Rămâi cu noi, e ziua pe sfârşite

1.Rămâi cu noi, e ziua pe sfârşiteŞi noaptea grea curând se va lăsa...Vor fi dureri pe drumuri pustiite,Rămâi cu noi, Isuse, nu pleca!...

Refren:Rămâi, rămâi, doar Tu ne însenini!În plânsul greu să fii cu noi!

Page 293: Cartea Fara Note

Fără de Tine ne-om simţi străini!Rămâi cu noi, rămâi cu noi!

2.Rămâi cu noi, ne-a fost aşa de bine!Cu glasul Tău pe toţi ne-ai alinat...Ne-ai fost izvor şi frângere de pâine,Ne-ai fost balsam pe drum însângerat...

3.Rămâi cu noi, atât mai ştim a spune;Cuvinte nu-s mai mult să Te rugăm!Nădejdi se-aprind la stingere de lume,Că vii la noi, cu Tine să plecăm...

607.Apune soarele în văi

1.Apune soarele în văi,În urma sa privind…Şi iarăşi candele se-aprindÎn ceruri, pentru noi...

2.O nouă zi de Sabat sfânt,Bogată în solii,Se scurge-ncet, spre veşnicii,Ducând al nostru cânt...

3.Sub binecuvântarea Ta,Acum ne despărţim,Dar vrem cu toţi să ne-ntâlnimLa marea de cristal!

608.Se înserează peste zări

1.Se înserează peste zări,E tainic ceas de asfinţit,Din ceruri astăzi am primitNoian de binecuvântări,Atâtea sfinte îndurări.

2.Adie lin al serii vânt,Ne-atinge al veciei dor,Sabatul dat de CreatorNe-a fost popas frumos şi sfânt,Altar de rugă şi de cânt.

3.Îţi mulţumim, Părinte sfânt,Ne-ai dăruit Cuvântul viu,Ne-ai pus o masă în pustiu,Din pâinea vieţii Tu ne-ai frânt,Ne-ai pus în inimă un cânt.

Page 294: Cartea Fara Note

4.Rămâi, rămâi cu-ai Tăi copii,Isuse, Te rugăm acum,Să vii cu noi pe-al vieţii drum!Un stâlp de nor şi foc ne fii,Şi ne condu spre veşnicii!

609.O, scumpă şcoală de Sabat!

1.O, scumpă şcoală de Sabat,Cu drag te regăsesc,Şi-s tot mai dornic de-nvăţat,Mai dornic să-mplinesc!

2.În tine-ntâi am cunoscutSolia ce-a sositÎn Betleem când S-a născutAl păcii Prinţ iubit.

3.Şi tot în tine am aflatCât sunt de păcătosŞi că speranţa de scăpatE numai în Hristos.

4.De-aceea noi te preţuim,Comoară de Cuvânt,Căci tu ne-nveţi curaţi să fimÎn fapte şi în gând.

610.Cunosc un loc frumos

1.Cunosc un loc frumos, iubitDe care gândul mi-e legat,Aici aud Cuvânt sfinţit,Loc sfânt e şcoala de Sabat.

2.Aşa un loc în lume nu-i,Ca şcoala sfântă de Sabat,Când prin Cuvântul DomnuluiSă-mi fie sufletul ’nălţat.

3.Aici pe Domnul L-am găsitCu drag în dar El mi S-a dat,Acest Cuvânt nepreţuitE-aici, în şcoala de Sabat.

4.Ce bucurie simt în piept,Că-n şcoala noastră de SabatIsus Hristos cel bun şi dreptNe însoţeşte ne-ncetat.

Page 295: Cartea Fara Note

5.Iar când în pace vom intraPe-acel pământ din nou creat,Atunci cu Domnul vom aveaO nouă şcoală de Sabat.

611.O, priveşte şcoala noastră!

1.O, priveşte şcoala noastră,Scump Învăţător, Isus!(:Azi, aici Ţi-aducem slavăŞi-nvăţăm tot ce ne-ai spus!:)

2.Noi copiii Tăi rămânemCu credinţă pururea(:Şi pe-acest pământ servindu-ŢiŞi-n Împărăţia Ta! :)

3.Fă-ne blânzi, curaţi ca mieii,Fă-ne buni şi-ascultători,(:Cum ai fost Tu între oameni,Miel de jertfă răbdător. :)

4.Tu, Păstor iubit, condu-ne,Păstoreşte-ne cum vrei;(:Şi îndreaptă-ne spre ceruriCa să fim în veci ai Tăi. :)

612.O, ce frumos e să-nvăţăm!

1.O, ce frumos e să-nvăţăm la şcoala de Sabat!Ne-aşteaptă Domnul s-adunăm din pâinea ce ne-a dat…Al Său Cuvânt ne va-ndrumaPe-a vieţii cale grea…Primim cu toată inima învăţătura Sa.

2.O, ce lumină am aflat la şcoala lui Hristos!El drumul bun ne-a arătat spre cerul luminos!Privind şi azi la chipul Său,Urmăm pe Dumnezeu!O, ce lumină am aflat la şcoala de Sabat!

3.Părtaşi la tot ce ne-a promis, pe Domnul Îl slăvim!Spre cer avem un drum deschis, acolo ne-ntâlnim!Să biruim orice păcat,Aşa am învăţat!O, ce putere am aflat în şcoala de Sabat!

613.Un loc plăcut şi adorat

1.Un loc plăcut şi adorat

Page 296: Cartea Fara Note

E sfânta şcoală de Sabat!Isus Hristos obişnuia,Chiar din copilăria Sa,(:Să meargă-n locul adoratLa sfânta şcoală de Sabat!:)

2.Isus şi El a învăţatÎn sfânta şcoală de SabatCum poţi moştenitor să fiiAl scumpei Lui Împărăţii.(:Deci merg şi eu înviorat La sfânta şcoală de Sabat!:)

3.Ce dulce e şi ce frumos‘N-această şcoală-a lui Hristos!În coruri Domnului cântăm,Pe El cu drag Îl adorăm!(:Te simţi de cer apropiatÎn sfânta şcoală de Sabat!:)

614.Frumos şi măreţ este-aici

1.Frumos şi măreţ este-aiciCând toţi în Sabat ne-adunăm,Cu zel şi setoşi căutândDin Scripturi mereu să-nvăţăm.Aflăm cum am fost la-nceputPrin Domnul de Tatăl creaţi,Şi cum tot prin El, de păcat,Azi suntem din nou curăţaţi!

2.Din inimi cântăm mulţumindCu psalmi din Sion ne-ncetat,Acelui ce-atât ne-a iubitCă-n dar mântuirea ne-a dat!Gustăm astfel chiar de pe-acumCe Domnu-a promis să ne deaCând El va veni, dacă noiÎn veac de El vom asculta!

3.Frumos şi măreţ este-aiciCând lui Dumnezeu ne-nchinăm,Când daruri I-aducem sporitŞi când cu iubire lucrăm!Cu inima plină de cântŞi gata mereu de slujitCu toţi aştepta-vom grăbind Un Sabat etern fericit.

615.În ziua sfântă de Sabat

Page 297: Cartea Fara Note

1.În ziua sfântă de Sabat,Atrage-mă la Tine,Din drumul drept să nu m-abat,Porunca s-o pot ţine!Şi udă-al inimii pământCu ploaia Duhului Tău Sfânt;Vreau setea să-mi aline…

2.Din pâinea ce se frânge iar,Din slova Cărţii sfinte,Cu-a Ta iubire, cu-al Tău harMă satură, Părinte!Iar pacea şi-al iubirii focÎn inimi să-şi găsească loc, În fapte şi-n cuvinte.

3.În ziua sfântă de SabatÎmbracă-mă-n putere,Cărarea vieţii s-o străbatFăcând doar sfânta-Ţi vrere!Să-ajung cu Tine la liman,Să văd cerescul Canaan,Suprema mângâiere.

616.Cum strigă-un cerb

1.Cum strigă-un cerb setos de apă rece,Aşa de Dumnezeu, setos strig eu:O, lasă-Ţi haru-asupră-mi să se plece,Din apa vieţii dă-mi să beau mereu!

2.Îndurător mă ţii pe-a’ Tale braţe,Când îmi dau seama, cânt şi prind curaj:Numai spre Tine glasu-mi să se-nalţe,Ştiu că mă-ncerci, dar ştiu că nu mă laşi,

3.Cum poţi, atunci, o, inimă plăpândă,Să te mai temi, şi-ades’ să plângi de dor?…Tresaltă deci, fii veselă şi cântă,Căci ai în cer un Tată iubitor!

617.Pe Dumnezeu rugaţi

1.Pe Dumnezeu rugaţiDin suflet cu tărieCa să ne dea şi aziDuh Sfânt în bogăţie!Aici şi-n orice locŞi-n veci cu El să fim,

Page 298: Cartea Fara Note

Poveţe să ne deaŞi voia-I să-mplinim.

2.Pe Dumnezeu rugaţiSă fim păziţi de rele,Prin Fiul Său iubitPăcatul să ni-l spele.Să vie în curândÎmpărăţia SaŞi pe pământul nouSălaşuri să ne dea.

3.Cuvânt Tu de ne daiAvem înţelepciune,De vrei să ne conduci,Păşim pe drumuri bune.Tu eşti vindecătorDe orice rană rea;Pe-ai Tăi închinătoriDe moarte-i poţi scăpa.

4.Sfinţeşte-ne acum,Cu haru-Ţi ne-ocroteşte,De orice spirit rău,De tot ce ne mânjeşte!Cu foc din tronu-Ţi sfântUn foc aprinde-n noiCa veşnic luminaţiSă fim urmaşii Tăi!

618.Sfânt, sublim e locul Doamne!

1.Sfânt, sublim e locul, Doamne,Unde toţi ne adunăm;Lasă-ne, în prosternare,Faţa Ta s-o căutăm!

Refren:Depărtaţi de pofta lumii,Ţie astăzi ne predăm,Ca în mreaja-Ţi de iubireFericirea s-o gustăm.

2.Când aud cântarea dulceŞi Cuvântul Tău ceresc,Îmi dispare-orice tristeţe,În credinţă mă-ntăresc.

3.Când în ziua Ta cea mareNoi la cer ne vom ‘nălţa,

Page 299: Cartea Fara Note

Liberaţi de griji amareVeşnic Te vom lăuda!

619.Din ceruri pentru mine

1.Din ceruri pentru mine,Coboară pacea Ta,Cuvântu-Ţi de iubireSă ştiu a-L asculta!Prin Duhul Tău mă-nvaţăSă-L împlinesc în viaţă.

2.Aş vrea ca şi MariaSă şed ‘naintea Ta,Să Te ascult în pace:Aceasta-i partea mea!Şi-apoi tot ce-mi vei cereSă fac mai cu plăcere.

3.Putere dă-mi, Isuse,Statornic să-Ţi urmez,Să nu m-abat din cale,Credinţa s-o păstrez;Şi după-o luptă bunăSă-mi dai a Ta cunună!

620.Voi, care locuiţi sub soare

1.Voi, care locuiţi sub soare,Veniţi în sfântă adorare!Aleluia, Aleluia!Iubirii fără de hotareA Celui sfânt şi bun şi mare,Cu credinţă-n umilinţă,Jertfă sfântă să aducă fiecare!

2.Veniţi, la ceasul închinării,Cu rodul binecuvântării!Aleluia, Aleluia!Răsară azi recunoştinţă,În dragoste şi umilinţă,Către Domnul, Dătătorul,Să se ‘nalţe consacrarea şi cântarea!

3.Voi, care locuiţi sub soare,E zi de sfântă sărbătoare!Aleluia, Aleluia!Veniţi cu mâini nevinovate,Cu inimi şi simţiri curate,Soli ai păcii, fiecare,

Page 300: Cartea Fara Note

Către lume duceţi vestea salvatoare!

621.Veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

1.Veniţi cu toţi să ne-nchinămLa tronul sfânt de milăŞi de la Domnul să aflămIubire şi lumină.

2.Veniţi cu toţi să ascultămA Domnului solieŞi toţi aminte să luămLa glasul ce ne-mbie.

3.Veniţi cu toţi să ne smerimSub mâna Celui tareŞi de la Domnul să primim Azi binecuvântare

4.Veniţi la tronul plin de har,Veniţi cât El vă-mbie,Gustaţi din pâinea vieţii-n darŞi beţi din apa vie.

622.Imn de laudă

1.Imn de laudă ‘nălţămCătre Tine, sfânt Părinte,Şi, din suflet, Te rugămSă ne-nveţi cuvinte sfinte!Tuturor să dăruieştiBinecuvântări cereşti!

2.Cer, pământ, azi se unescÎn această adunareCând Cuvânt dumnezeiescVrei să-mparţi la fiecare;Roua Duhului Tău SfântSă-ntărească-al Tău Cuvânt!

623.Tatăl nostru cel din ceruri!

1.Tatăl nostru cel din ceruri,Azi, aici ne-am adunatSpre-a-Ţi aduce ruga noastrăPrin Isus cel adorat.

Refren:Doamne, binecuvânteazăŞi păzeşte-ne pe noi!

Page 301: Cartea Fara Note

2.Fă să cadă-n abundenţăPloaia Spiritului Tău,Curăţeşte viaţa noastrăDe păcat, de orice rău!

3.Fi-ne Doamne scut, povaţă,Şi prin Sfântul Tău CuvântLuminează calea noastrăCât vom sta pe-acest pământ!

624.Iar Isuse ne-adunaşi

1.Iar Isuse ne-adunaşiSă ne dai învăţăminte;Fă să ne simţim atraşiDe cereştile-Ţi cuvinte,Şi-narmaţi cu-a Ta putereSă-mplinim ce ne vei cere.

2.Mintea noastră-al nostru gândRătăceşte fără Tine,Dacă Spiritul cel SfântNu ni-L dai să ne lumine.Dă-ne cugete curateŞi-mplineşte-n noi, Tu, toate!

3.Tu, născut din Dumnezeu,Ca lumină din lumină,Fă-ne după chipul Tău,Spală-ne de-orice ne-ntinăŞi ne du spre-ndreptăţire,Din mărire la mărire!

625.Varsă-Ţi marea bunătate!

1.Varsă-Ţi marea bunătatePeste toţi cei adunaţi,Spală-ne de răutate,Fă-ne Doamne buni, curaţi!

Refren:Doamne-ajută, predicareaSă rodească însutit,Dă-ne binecuvântareaCe Tu ne-ai făgăduit!

2.Fii cu noi, o, scump Isuse,Prin al Tău Mângâietor,Peste inimi abătute

Page 302: Cartea Fara Note

Toarnă leac alinător!

3. Păstoreşte-ne Tu, Doamne,Fă din noi un templu sfânt,Şi ne du pe căi curate,După veşnicu-Ţi Cuvânt!

626.Laolaltă ne-am strâns

1.Laolaltă ne-am strâns să ne rugăm,Azi în Sabat pe Tine Te-aşteptăm,Ne primeşte iar jertfa pe altar,Când în taină doar Ţie ne rugăm.

2.Laolaltă ne-am strâns să ascultăm,Adevărul în suflet s-adunăm,Ne uneşte-n gând prin al Tău Duh Sfânt,Când în taină Cuvântul Ţi-aşteptăm.

3.Laolaltă ne-am strâns să înălţămAl Tău Nume, Isuse, să cântăm,Ne sfinţeşte, Tu, inimile-acum,Când în taină pe Tine Te-adorăm!

627.Doamne sfinte, Prea-ndurate!

1.Doamne sfinte, Prea-ndurate,Vino, fii şi azi cu noi,Astăzi şi întotdeaunaProtejează-ne-n nevoi!Întăreşte paşii noştriPe al vieţii drum spinos,De ispită ne fereşteŞi de tot ce-i stricăcios.

2.Dă-ne azi din apa vieţiiUn pahar curat şi plin,Dă-ne pâinea Ta cerească,Mană sfântă, dar divin!Lasă soarele dreptăţiiSă-şi reverse peste noiRazele vindecătoareCe creează inimi noi.

3.Te rugăm să vii, Părinte,Fă din noi un templu sfânt,Tu în noi şi noi în TineCât vom fi pe-acest pământ.Ca făpturi din nou născute,Facle pururi vii să fim,

Page 303: Cartea Fara Note

Prin purtări şi fapte sfinteNumele să-Ţi proslăvim!

628.Doamne sfinte plin de milă

1.Doamne sfinte plin de milă,Umiliţi noi Te rugăm:Să ne ierţi de orice vinăCând spre Tine ne-ndreptăm!

2.Doamne, Tu ne eşti Părinte,Ca Părinte să ne cerţi,Dar în mila Ta, Preasfinte,Cu-ndurare să ne ierţi.

3.Dă-ne-un spirit de jertfire,Să trăim viaţa Ta;Umple-ne cu-a Ta iubire,Să putem şi noi ierta.

4.Doamne-ajută-ne întrunaSă fim iubitori şi buni,Ca să dobândim cununaCe-ai promis-o din străbuni!

629.Tatăl nostru cel puternic

1.Tatăl nostru cel puternicDin ‘nălţimile cereşti,Inima e pregătită,Vino-n ea să locuieşti!Ruga noastră s-o primeşti,Pe cel slab să-l întăreşti!

2.Când eşti Tu tăria noastrăVântul nu ne va izbi,De aceea fără TineNicăieri nu vom porni!Numai în lumina TaVrem pe cale a umbla!

3.Duhul Tău cel Sfânt revarsăCa o ploaie pe pământŞi-ntr-al lumii miez de noapteÎmplineşte-al Tău Cuvânt!Dă-ne zelul de-a lucraSă grăbim venirea Ta!

630.Aşteptăm cu dor momentul

Page 304: Cartea Fara Note

1.Aşteptăm cu dor momentulLa Isus iar să venim,Ca din gura Lui măiastrăSfaturi bune să primim.Fă ca-nvăţătura noastrăSă nu fie în zadar,Scrie-ne vorbirea-Ţi sfântăPe al inimii altar!

2.L-ale Domnului picioareToţi cu drag ne-am aşezatS-ascultăm rostirea-I dulceDespre harul minunat.Tu ne-nvaţă, scump Isuse,Cum putem fi mântuiţi,Cum putem obţine viaţaCelor sfinţi şi fericiţi.

3.Pune foc, pune iubireÎn puternicu-Ţi CuvântŞi cu forţă neînvinsăSă lucreze-n noi avânt.Să păstrăm şi noi întrunaCe ne-ai spus Tu arzător,Să dăm şi-altora de ştireCă Tu eşti al vieţii-izvor.

631.Stăm lângă apa de viaţă

1.Stăm lângă apa de viaţăCe curge liniştit…Hristos din inimă ne cheamă,Ne zice: "Bun venit"!

Refren:Stăm lângă apa de viaţă,Lângă apa de viaţă,Lângă apa de viaţă,Da, suntem chiar la izvor!

2.Zdrobiţi de greaua noastră cale,Aici e de-odihnit,Căci limpede ca şi cristalulE apa ce-am găsit!

3.O, gustă din această apăCe-i dată de Isus!Ea e puterea mânuiriiŞi-a naşterii de sus!

Page 305: Cartea Fara Note

4.Poţi bea şi tu cu-ndestulareDin ăst curat izvor,Ce pe pământul nou va curgeÎn veac şi tuturor.

5.La apa vieţii ne conduceMântuitorul chiar,Să fim umpluţi de fericireŞi mântuiţi prin har!

632.Fii azi cu noi

1.Fii azi cu noi, Părinte bunŞi pleacă-a Ta ureche-acum!A’ noastre inimi se supun,Primeşte, Tu, al rugii fum!

2.O, lasă astăzi pacea Ta,Iubirea Ta-n acest locaş,Şi inimile noastre-am vreaSă fie-n veci al Tău sălaş!

3.Să fie-aici prezenţa TaŞi „Casa Ta” se va numi,Iar pentru noi, în noaptea grea,O poartă-a cerului va fi!

4.Al Evangheliei CuvântE glasul Tău, ce-l auzim!Să ardă-n suflet focul sfântŞi-a Ta lumină-n veci! AMIN.

633.Cu credinţă-n faţa Ta

1.Cu credinţă-n faţa Ta,Astăzi vom îngenunchea;De la Tine vom primiMulte, sfinte bucurii!

2.O, Mântuitor divin,Tot ce-avem şi ce primimE din îndurarea Ta,Ce ne umple inima!

3.Tu ne eşti JudecătorDrept şi bun şi iertător;Prin neprihănirea Ta,Numai Tu ne poţi salva!

634.Vorbeşte-mi Tu, Isuse!

Page 306: Cartea Fara Note

1.Vorbeşte-mi, Tu, Isuse, Vorbeşte-mi c-un blând glas,Şopteşte-mi în iubire: "Eu singur nu te las",O, inima-mi deschide, S-aud eu vocea Ta,Cu laudă mă umple- ‘n Tine-a mă bucura...

Refren:Vorbeşte-n şoapte blânde,Şopteşte-mi iubitor:"Mereu tu vei fi liber,Mereu învingător..."Vorbeşte-mi zilnic, Doamne,Mereu c-un dulce glas,S-aud a Ta şoptire:"Eu singur nu te las!"...

2.Copiilor Tăi vorbeşte, Condu-i pe drumul sfânt,Le dă Tu bucurie, Ţine-i treji pe pământ;Fă ca în consacrare Să-Ţi dea toţi viaţa lor,Grăbeşte-a Ta venire Căci Te-aşteptăm cu dor!

3. Vorbeşte Tu ca-n timpuri, Arată-Ţi voia Ta,Arată-mi datoria, Şi toată Legea Ta;Mărire să-Ţi dau Ţie Şi gloria să-Ţi vestesc,Să-Ţi împlinesc porunca Şi să Te preamăresc!

635.Bun Isus

1.Bun Isus,Scumpe Isus,Rămâi, cu pacea Ta,Cu noi pe pământ!

2.Duh Preasfânt,Spirit Preasfânt,Ne-arată voia TaDin sfântul Cuvânt!

Page 307: Cartea Fara Note

3.Fii cu noi,Stai lângă noiSă-Ţi pui pecetea TaÎn inimi şi-n gând! Amin!

636.O, vorbeşte-mi Tu, Isuse!

1.O, vorbeşte-mi Tu, Isuse,Eu aştept al Tău Cuvânt...Binecuvântări nespuseAle Tale şoapte sunt;Tu vorbeşte, Domnul meu,Căci Te-ascultă robul Tău!

2.O, vorbeşte-mi Tu, pe nume,Să Te pot urma oricând,Peregrin în astă lume,Mă condu cu glasu-Ţi blând,Unde Tu, Păstor divin,Îţi paşti turma intre crini...

3.O, vorbeşte-mi cu iubire,Căci doar Tu, Isuse, ştiiPasul meu, de rătăcire,Să-l fereşti prin văi pustii!Peste-al inimii frământ,Lasă Duhul Tău cel Sfânt!

4.Să-mi vorbeşti de-a Ta venire,Să fiu gata-n orice ceas,Toarnă Tu a Ta iubireÎn al sufletului vas;Tu vorbeşte, Domnul meu,Căci Te-ascultă robul Tău!

637.Deschide-mi ochii!

1.Deschide-mi ochii, să-Ţi văd faţa sfântă,Doamne, deschide şi inima mea!Astăzi Te caut cu inima frântă,Pleacă-mi urechea s-aud vocea Ta!

2.Deschide-mi gura să cânt mântuirea,Pune iubire în cântecul meu!Din preamărire să gust fericirea,Deschide-mi calea să duc harul Tău!

3.Deschide-mi mâna să fie mai largă,Sămânţa bună s-ajungă-n ogor!Deschide-mi pasul spre lumea întreagă

Page 308: Cartea Fara Note

Pâinea speranţei s-o duc tuturor!

4.Deschide cerul şi ia-mă la Tine,Scurtează-mi drumul cel aspru şi lung!Arată-mi, Doamne, că Tu eşti cu mine,Deschide-mi cerul, acasă s-ajung!

638.Cu paşi de rugă

1.Cu paşi de rugă, mă îndreptSă caut faţa Ta.Să-mi dai, din harul ce-l aştept,Tot ce e partea mea!

2.Apoi, din pagini de Scripturi,S-aud cum îmi vorbeşti.Să ştiu că-n planul Tău cerescTu încă mă iubeşti!

3.Povara luptei e prea grea,De nu am har de-ajuns!S-o port nu pot, dar voi puteaPrin Tine, scump Isus!

4.Doar Ţie-Ţi dau tot dorul meuDe-a fi curat şi sfânt,Căci vreau să fiu al Tău mereuŞi pe un nou pământ!

639.Lasă, Doamne, binecuvântări!

1.Lasă, Doamne, binecuvântăriPeste ruga sfintei adunări!Şi, din minunatul Tău Cuvânt,Să coboare cerul pe pământ...Dă-ne astăzi, Te rugăm,Lumina Ta şi pacea Ta!

640.’Nălţată spre unire

1.’Nălţată spre unire,Ca o boltă-n zidire,Veşnic să fie stăpână,Peste noi, a Ta mână...

2.De-i nor sau zi senină,Ca un cerc de lumină,Pune, cu pace deplină,Peste noi, a Ta mână...

Page 309: Cartea Fara Note

3.Prin mare sau pustie,Ca un stâlp sau făclie,Până la cer să rămână,Peste noi, a Ta mână...

641.Mâna Ta, Isus!

1.Mâna Ta, Isus, mâna Ta...Peste noi întinde iar mâna Ta!Nesecat izvor de har,Bogăţii din ea răsar,Peste noi întinde iar mâna Ta!

2.Mâna Ta, Isus, mâna Ta...Cât de bine-i să simţim mâna Ta!Când în palma Ta privim,Învăţăm să Te iubim;Cât de bine-i să simţim mâna Ta!...

3.Mâna Ta, Isus, mâna Ta...Să ne-ajute la trudit mâna Ta!Cât mai e pân’ la sfârşit,Cât mai este de-mplinit,Să ne-ajute la trudit mâna Ta!

642.Şalom, şalom!

Refren:Şalom, şalom, Isus, pacea Sa,Şalom, şalom, fie pavăza ta!

1.Să meargă înaintea ta,Pe calea-ngustă să poţi sta,Şi când vrăjmaşul va loviIsus te va păzi! – Refren!

2.La dreapta ta să-L ai mereuCa braţ ocrotitor la greuŞi-n stânga cu nuiaua SaMereu te va-ndruma! – Refren

3.Cu binecuvântarea SaSă fie şi deasupra taŞi Stâncă sub piciorul tăuSă fie El mereu! – Refren!

4.Să fie în lăuntrul tău Cu dragostea şi harul Său,Să te-nconjoare peste totEl, Domnul Savaot! – Refren!

Page 310: Cartea Fara Note

643.Harul lui Isus

1.Harul lui Isus cel tareŞi iubirea TatăluiFie binecuvântarePeste noi, copiii Lui!

2.Să rămânem în unire,Fraţi ai Mielului cel blând,Plini de pace şi iubire,Întăriţi prin Spirit Sfânt!

644.Rămâi cu a Ta milă!

1.Rămâi cu a Ta milăLa noi, Isus Hristos,Să nu ne ispiteascăVrăjmaşul mânios!

2.Rămâi cu-a Ta luminăO, scump Mântuitor,Şi pururi adevărulNe vie-n ajutor!

3.Rămâi, Isus, Preasfinte,La noi cu-al Tău Cuvânt,Ca în credinţă tareSă trecem pe pământ.

4.Rămâi cu-a Ta iubire,Isus Hristos, la noi,Ca să avem răbdareÎn păsuri şi-n nevoi.

5.Cu binecuvântarea-ŢiDeasupră-ne să treci,Ca s-aşteptăm în paceViaţa cea de veci!

645.Binecuvântarea Ta

Binecuvântarea TaDă-ne-o, Doamne, la plecare,Şi Cuvântul predicatÎn această adunareSă ne fie spre-ndrumare,O lumină pe cărare!…

Page 311: Cartea Fara Note

646.O, Doamne, Tu mi-ai dat

1.O, Doamne, Tu mi-ai dat scumpă viaţa Ta,Ca să mă ştii salvat din căderea mea!Cu bucurie-aş vrea să-Ţi dau şi eu ceva!Primeşte darul meu: toată inima!

2.E poate prea puţin ce Îţi dăruiescDar chiar de sunt sărac, pot să Te iubesc...Oricât de mult aş vrea, tot prea puţin Ţi-aş da;Primeşte darul meu: toată inima!

3.Mi-arată, Doamne, Tu, unde să lucrez,Cu dragostea dintâi paşii să-Ţi urmez...Căci pentru Tine-aş vrea să fac şi eu ceva;Primeşte darul meu: toată inima!

4.Mereu mai mult aştept ziua când să-Ţi spun,C-un dor aprins în piept, cât ai fost de bun!Cu Tine eu voi sta întreagă viaţa mea!Primeşte darul meu: toată inima!

647.O, cât aş vrea să-Ţi mulţumesc

1.O, cât aş vrea să-Ţi mulţumescIsuse, pacea mea!Cuvinte n-am şi nu găsescIubirea a-Ţi cânta.

2.În nări mi-ai pus suflarea Ta,Mi-ai dat şi braţe tari,Mereu ai fost la dreapta mea,Cu dragoste şi har!

3.De-ar fi, Isuse, darul meuPrea mic ca să-l primeşti,Cu mâna Ta de Dumnezeu,Tu poţi să-l înmulţeşti...

4.Îţi mulţumesc că m-ai chematŞi pot să Te slujesc;Smerit, Te laud ne-ncetat:Isuse, Te iubesc!

648.Doamne, fii cu noi!

1.Doamne, fii cu noi în veci de veci,Sfatul Tău să ne susţină,Turma Ta să se menţină,Doamne fii cu noi în veci de veci!

Page 312: Cartea Fara Note

Refren:Fii cu noi, fii cu noi,Ca ‘naintea Ta să vieţuim,Fii cu noi, fii cu noi,Pentru ceruri pregătiţi să fim!

2.Doamne, fii cu noi în veci de veci,Sub aripa Ta ne ţine,Şi ne dă a vieţii pâine,Doamne, fii cu noi în veci de veci!

3.Doamne, fii cu noi în veci de veci!Norii grei de se ridică,Stând cu Tine nu ni-e frică,Doamne, fii cu noi în veci de veci!

4.Doamne, fii cu noi în veci de veci,Dragostea să nu se stingă,Încercări să nu ne-nvingă,Doamne, fii cu noi în veci de veci!

649.Dumnezeu cu voi

1.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem,Cu-al Său har să vă conducă,După sfânta Lui poruncă,Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

Refren:Ne vedem, ne vedem,Doamne-ajută să ne revedem!Ne vedem, ne vedem,Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

2.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem,Îngerii să vă păzeascăPână-n patria cerească,Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

3.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!Când primejdii stau să vină,Braţul Lui să vă susţină,Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

4.Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!Orişiunde-am fi pe lume,El va pune să ne-adune,Dumnezeu cu voi pân’ ne vedem!

Page 313: Cartea Fara Note

650.Să fie Domnul pavăza ta!

1.Să fie Domnul pavăza ta,Să te păzească în calea grea;Îngeri Săi cei buniTe poarte prin minuni,Să-ţi dea tot ce-ţi doreşte inima…

2.Domnul să-Ţi fie-aproape oricând,Să-Ţi dea credinţă şi Spirit Sfânt,Cu El biruitor,În stâlp de foc sau nor,Să treci pustia spre un nou pământ!

3.Să te păzească Numele Său,El să te scape de orice rău;La biruinţa taSteagul vom flutura,Căci mare este-al nostru Dumnezeu!

651.Când şi cum?(Canon)Când şi cum? Când şi cumNe-om revedea din nou de-acum?

652.Scump Isuse, fă-ne azi

1.Scump Isuse, fă-ne aziSă simţim iubirea Ta,Şi să n-o putem uita,Veşnic să umblăm în ea:În iubire toţi să fimŞi ca fraţii să trăim.

2.Fă ca şi acest sfânt actCe chiar Tu l-ai întocmitSă ne-aducă-aminte aziCât de mult Te-ai umilit:Ca un serv pe servi, plecat,Pe picioare ai spălat...

3.Toate-n cer şi pe pământAu fost date lui Hristos,Va trăi în veci cu ElNumai cel dreptcredincios.Cel la fel de umilitCa şi El va fi mărit!

653.Clipe solemne

Page 314: Cartea Fara Note

1.Clipe solemne astăzi ne-amintescJertfa divină dată pe Calvar,Preţul plătit de Regele ceresc,Golgota, culme şi-al iubirii far.

2.Clipe solemne astăzi ne vorbescFirea cea veche să ne-o răstignim,Răul din inimi, tot ce-i pământesc,Piară pe veci şi-n pace să trăim!

3.Haina dreptăţii dată de Isus,Albă ca neaua, s-o păstrez mereu;Legii divine vreau să-i fiu supus,Vreau să rămân un fiu de Dumnezeu!

654.Câtă iubire, câtă jertfire!

1.Câtă iubire, câtă jertfireCerul revarsă pe pământ!Haruri divine, daruri depline,Vin de la Domnul cel preasfânt!

Refren:Jertfa iubirii, jertfa Fiului,N-avem cuvinte-a cânta slava Ta!Slava jertfirii, slava Tatălui,Fie ‘nălţată slava Ta!

2.Jertfă deplină, drum de lumină,Spală-mă azi să fiu curat;Haina dreptăţii, darul vieţii,Doamne, doresc să fiu salvat!

655.Pierdută-n umbra morţii

1.Pierdută-n umbra morţii, o lume rătăcea,Pe când Nădejdea vieţii pe cruce se stingea...Dorind în noi să nască al slavei Paradis,Isus, ca jertfă sfântă, stătea-ntre cer şi-abis!

2.S-a dezbrăcat de slavă, al lumii Creator,Cu trupul frânt pe cruce, El, Robul tuturor...Şi mila-I ne-nţeleasă răsună până-n veac:"O, iartă-i, Sfinte Tată, căci ei nu ştiu ce fac!"

3.Iubirea răstignită în suflet mi-am ascunsŞi azi, la cina sfântă, văd harul nepătruns,Văd mila ce se pleacă spre rugăciunea mea,Văd dragostea supremă cu care voi cina!

Page 315: Cartea Fara Note

656.Ca ucenicii-n odaia de sus

1.Ca ucenicii-n odaia de sus,Toţi să fim una, cum Domnul ne-a spus!Nimeni "întâiul" şi nimeni "apoi",Sfânta frăţie fie-ntre noi!

2.Dă-mi mâna, frate, şi ia-o pe-a mea,Să trecem lesne-ncercarea cea grea,Să biruim strâmtorarea de foc,Unii cu alţii, stăm la un loc!

3.De ţi-am greşit, este ceas de iertat,De ne-am urât, să grăbim spre-mpăcat!Doar împreună formăm un popor,Doar laolaltă, învingător!

4.Plânsul unirii ne face mai buni,Punem în lacrimi adânci rugăciuni!Ca ucenicii-n odaia de sus,Toţi să fim una, Domnul ne-a spus!

657.În umilinţă ne-am plecat

1.În umilinţă ne-am plecatCa Tine, scump IsusŞi pe picioare ne-am spălat,Aşa cum Tu ne-ai spus!

2.Chemaţi prin Duhul Tău cel Sfânt‘Naintea Ta venim!Cu trupul Tău pe cruce frânt,Noi azi ne-mpărtăşim!

3.Sorbim iertarea ce ne-ai datPrin sângele-Ţi divin,O viaţă fără de păcatNe-ajută să trăim!

4.Iubirea Ta o contemplămAici, la GolgotaŞi steagul păcii-l înălţămÎn amintirea Ta!

5.Prin jertfa Ta îndreptăţiţi,Cu Tine vom cinaLa masa celor mântuiţi,Slăvind iubirea Ta!

658.Frate drag, întinde mâna!

Page 316: Cartea Fara Note

1.Frate drag, întinde mâna,Iartă-mă, căci ţi-am greşit!Recunosc a mea purtare,Ştiu că te-am nedreptăţit!

Refren:Vreau să ştiu că m-ai iertat,Vreau să fiu din nou curat!

2.Am fost plin de nerăbdareŞi de gânduri rele, plin...Ca să-mi cer acum iertare,Înaintea ta eu vin!

3.Rog pe Domnul să mă iertePentru tot ce am greşit,Să mă scape din ispiteŞi să nu mai fiu orbit!

659.Isus ne-a adunat

1.Isus ne-a adunatÎn jurul mesei Lui!Azi ne-amintim, cu gând curat,De jertfa Domnului...

2.Prin moartea Celui sfânt,Avem viaţa Sa;Aşa cum pâinea ni s-a frânt,Să ne hrănim cu ea!

3.Prin moartea Lui trăim,Prin sângele-I vărsat,Aşa cum ne împărtăşimDe vinul nou, curat!

4.Curând va reveniÎn toată slava Sa!La nunta Mielului vom fi,Cu Domnul vom cina!

660.O, cât de plăcut este locul!

1.O, cât de plăcut este loculÎn care cu toţi ne-adunăm,Noi toţi, credincioşi fraţi în Domnul,Frumos este când ne rugăm!

Refren:

Page 317: Cartea Fara Note

Ce frumos, ce frumos,E locul în care cântăm!Ce frumos, ce frumos,Când Domnului ne consacrăm!

2.O, cât de sfinţit este loculÎn care, cu imnuri cereşti,Se-adună să laude pe DomnulAtâtea oştiri îngereşti!

3.O, cât de măreţ este locul,Acolo în inima ta,Când Rege în ea este DomnulŞi-n pace te poţi închina!

661.Nu-i decât o Stâncă vie

1.Nu-i decât o Stâncă vie Care-nfruntă vijelii!Ieri şi azi şi-n veşnicieStă şi nu se va clinti:E Hristos, e Stânca vie,Doar pe El noi vom clădi!

2.Îţi predăm această casă,S-o sfinţeşti şi s-o-ntăreşti;Prin lumina ei aleasă,Numele să-Ţi preamăreşti!Şi mereu să ne-aminteascăLocuinţele cereşti!

3.Una suntem în credinţă,Capul nostru e Hristos!Suntem toţi dintr-o sămânţă,Nimeni nu e mai prejos...Din cântări de biruinţăFacem Templul luminos!

4.Duhul Tău să Se-odihneascăPeste cei din Casa Ta,Har de har să ne-ntăreascăÎn credinţă a umbla;Şi-n curând să fim acasă,Aleluia, Osana!

662.Îţi închinăm locaşul

1.Îţi închinăm locaşul pe care l-am zidit,Părinte-al veşniciei şi Tată preaiubit!Să fie casa păcii şi-a mântuirii stea,

Page 318: Cartea Fara Note

Şi plin de îndurare să locuieşti în ea!

2.Primeşte Tu locaşul, Isuse, Domn divin,Ce ai creat Edenul şi dorul de senin,Tu, Rege al iubirii, spre noi să Te apleciŞi-n inimile noastre să locuieşti, în veci!

3.Sfinţeşte Tu, locaşul, o, Spirit Sfânt divin,Ţi-aducem mulţumire şi dar din ce primim;A noastră mângâiere în lume eşti doar Tu,A Ta să fie casa, rămâi şi ne condu!

4.Îţi consacrăm locaşul, şi tot ce noi avem,O, Dumnezeul nostru, noi Ţie ne predăm;Pe calea către ceruri avem un singur dor:Să-Ţi pregătim mireasă - un credincios popor!

663.Sfinţeşte, Doamne, casa Ta!

1.Sfinţeşte, Doamne, casa Ta,Pacea să fie peste ea;Prinos al veşnicei iubiriŢi-aducem jertfă mulţumiri!

2.Tu eşti de îngeri mai presus,Cerul întreg nu Ţi-e de-ajuns,Dar Tu aşa făgăduieşti:În casa Ta să locuieşti!

4.Aici să afle pacea TaCei ce pe Tine Te-or chemaŞi cei cu inima curaţiSă fie binecuvântaţi!

5.Să fie-aici un colţ de cer,Cu viaţă pentru cei ce pier,Să guste orişicine vreaIubirea şi dreptatea Ta!

664. A. Ţi-aducem Doamne-acest copil!

1.Ţi-aducem Doamne-acest copilSă-l binecuvântezi,Cu mâna Ta un cer seninDeasupra lui s-aşezi!

2.Păstrează-l Tu, în grija Ta,Să crească-n har mereu,Curat, cu toată inimaIubind pe Dumnezeu!

Page 319: Cartea Fara Note

3.I-ndreaptă ochii către cerSă-nvingă lumea rea,Să-nveţe-al dragostei mister,Pe Tine-a Te urma!

4.Trimite, Doamne, îngeri buniSă-l poarte, iubitor,Spre cerul plin de mari minuniSă fii al lui Păstor!

5.Cu binecuvântarea TaZideşte-ne deplin,Să fim, când Tu ne vei chema,Cu Tine-n veci! Amin.

664.B. Ţi-aducem Doamne-aceşti copii!

1.Ţi-aducem, Doamne-aceşti copiiSă-i binecuvântezi,Cu mâna Ta, un cer seninDeasupra lor s-aşezi!

2.Păstrează-i Tu, în grija Ta,Să crească-n har mereu,Curaţi, cu toată inimaIubind pe Dumnezeu!

3.Le-ndreaptă ochii către cerSă-nvingă lumea rea,Să-nveţe-al dragostei misterPe Tine-a Te urma!

4.Trimite, Doamne îngeri buniSă-i poarte, iubitor,Spre cerul plin de mari minuniSă fii al lor Păstor!

5.Cu binecuvântarea TaZideşte-ne deplin,Să fim, când Tu ne vei chema,Cu Tine-n veci! Amin.

665.Pe masă e totul frumos aşezat

1.Pe masă e totul frumos aşezat!Gustaţi cu plăcere ce Domnul ne-a dat!Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus,Căci tot ce e bun se coboară de sus!

Page 320: Cartea Fara Note

2.La fel Se-ngrijeşte de flori şi furnici;Izvorul adapă pe mari şi pe mici.Veniţi şi gustaţi cât de bun e Isus,Căci tot ce e bun se coboară de sus!

666.Bate ceasul vremii(Canon)Bate ceasul vremii: Bing, bang, bing, bang!Inima grăbeşte: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac,Vine ziua judecăţii!Vino, vino şi te-ascunde în Hristos Isus!

667.Ferice casa

1.Ferice casa unde Tu, Isuse,Eşti Musafirul cel mai bun venitTu vii cu binecuvântări nespuseÎn viaţa celor care Te-au primit!Ferice casa unde toţi aşteaptăPorunca Ta sau blândul Tău îndemnŞi la tot pasul către Tine-ndreaptăÎn rugă ochiul, aşteptând un semn.

2.Ferice casa unde soţ, soţie,În Tine Doamne-un spirit sunt şi-un gând,Şi-având iubirea Ta drept chezăşie,Deplin uniţi în noua viaţă sunt,Şi unde amândoi mereu cu TineÎn greu şi-n bine dornici se unesc,Căci Tu le eşti nădejdea de mai bineŞi-n Tine tot mai mult ei se iubesc!

3.Ferice casa unde copilaşulÎn rugăciune zilnic Ţi-e adus,Ca Tu, să-l aperi Doamne, la tot pasul,Prieten bun al celor mici, Isus!Şi unde toţi cu dragoste aleargăCa să asculte sfatul Tău curat,De mici să-nveţe-n adevăr să meargăSub jugul Tău cel lesne de purtat!

4.Ferice casa unde bucuriaCu Tine toţi o-mpart întâi şi-ntâi,Iar în dureri tot Tu eşti doctoria,Căci Tu pe toţi îi vindeci şi-i mângâi!...Ferice-apoi când la sfârşit de caleToţi pregătiţi privesc cu dor nespusSpre marea zi a revenirii Tale,Ca Tu să-i iei la Tine scump Isus!

Page 321: Cartea Fara Note

668.Ce fericit e-acel cămin!

1.Ce fericit e-acel cămin Unde e domn Hristos!Nu e nimic de har mai plin,Şi nici mai preţios!

2.Ce fericit e-acel cămin Unde sunt rugăciuni!E ca un colţ de cer senin, Păzit de îngeri buni!

3.Ce fericit e-acel cămin În care toţi dorescHarul Cuvântului divin,Pe care ei clădesc!

4.Doamne, rămâi cu pacea Ta Şi în al meu cămin,Dragostea Ta s-o pot cânta Aici şi-n veci, amin!

669.Revarsă, Doamne, pace şi iubire

1.Revarsă, Doamne, pace şi iubireÎn fiecare casă de creştin,Să vieţuim în bună învoire,Sub strălucirea unui cer senin!

2.În fiecare inimă să batăIubire, har şi adevăr divin,Să fie, prin puterea-Ţi minunată,Un colţ de Paradis orice cămin!

3.Alungă tot ce încă ne mai doareŞi egoismul firii omeneşti...Ne dă un duh de pace şi iertareŞi în iubirea Ta să ne uneşti!

4.Îţi mulţumim că Tu ne-ai dat familii,Îţi mulţumim că ne simţim iubiţi!Rămâi cu noi, şi-n ziua mântuiriiPărinţi, copii să-Ţi cânte fericiţi!

670.În zori edenici

1. În zori edenici, Tată,Coboară, Te rugăm!La capăt de cărare

Page 322: Cartea Fara Note

Cu drag Te aşteptăm.Noi nu ne vom ascundeCând Tu ne chemi în zori,Vom alerga pe cale,Spre Tine-ncrezători.

2.În ceasul consacrării,În rugă-ngenuncheaţi,Cu har dorim, Părinte,Să fim încununaţi;Din voia Ta vom faceAl vieţii noastre drum,Iar Tu, din noi, unelteSă faci, Părinte bun.

3.Lumină din luminăŞi har din har să dămŞi stele în cununăMulţime s-adunăm;Şi-apoi, la nunta slavei,Cu cei aleşi ai Tăi,La sfânta bucurie,Să ne aflăm şi noi.

671.Eşti pe calea mântuirii

1.Eşti pe calea mântuirii,Dar copiii unde-ţi sunt?Vrei să-i laşi pradă pieiriiRătăcind pe-acest pământ?

Refren:Voi, părinţi, vă luaţi copiii,Ei de Domnul v-au fost daţi,Spre izvorul mântuiriiSă-i întoarceţi vă luptaţi!

2.Pentru ce nu şed copiiiLângă tine, mamă-acum?Pentru ce în vadul lumiiVăd un loc aşa de bun?

3.Tu te afli-n casa păciiŞi eşti foarte fericit,Dar copilul tău, creştine,Azi în lume-i rătăcit.

4.Ah, vorbiţi-le degrabă,Plângeţi azi şi vă rugaţi,Calea bună ei s-aleagă

Page 323: Cartea Fara Note

Şi în cer cu ei să staţi!

672.Fiul meu,* niciodată nu uita!

1.Fiul meu,* niciodată nu uita sfatul meu! (:Chibzuinţa să-ţi placă: nu te-atinge de rău! :)

2.Fiul  meu,* ia povaţă, scrie-o-n  inima ta! (:Dumnezeu îţi dă viaţă când  iubeşti Legea Sa! :)

3.Fiul meu,* în credinţă fii cu gândul curat! (:Vei avea biruinţă de Isus ancorat! :)

4.Fiul meu,* în slujire pune-ţi dragostea ta! (:Doar aşa, fericire-ţi va găsi inima! :)

5.Fiul meu,* pân’ la moarte Domnul fie-ţi model! (:Recunoaşte-L în toate, căci nădejdea-i în El! :)

* sau „Fiica mea”

673.Dumnezeu, printr-o mamă, la viaţă ne-a chemat

1.Dumnezeu, printr-o mamă, la viaţă ne-a chemat,Să-nţelegem iubirea prin care ne-a creat.Ca un semn ceresc, de-a lung de vremi,Al mamei suflet ne-a vegheatŞi-ntr-un cântec de leagăn odihnă am aflat.

2.Dumnezeu câte-o mamă din dragoste ne-a datSă ne fie aproape, cu har îmbelşugat;Ca un sol divin, de-a lung de drum,Al mamei suflet ne-a-ndemnatCa să creştem spre soare, ca nufărul curat.

3.Dumnezeu, ca o mamă, viaţa Lui ne-a datSă ne strângă sub aripi din lumea de păcat;Cu un veşnic dor, de-a lung de cer,Al mamei suflet ne-a-ndrumatSă ajungem acasă, la Tatăl adorat.

674.Un nume scump

1.Un nume scump şi dulce este mama,Prin ochii ei privesc spre Dumnezeu…Abia acum, târziu, îmi pot da seamaCe multe flori a pus în jurul meu…

2.Împovărat, mergând pe drumul vieţii,Spre cer mi-ndrept şi lacrimă şi dor,Căci n-am să uit cântarea tinereţiiŞoptită-n graiul mamei, iubitor.

Page 324: Cartea Fara Note

3.Nu-mi pot rosti iubirea în cuvinte;De dragul ei mi-s gândurile floriŞi parcă simt cum inima-i fierbinte,Se roagă iar, ca de atâtea ori…

4.Isuse scump, din ruga mamei meleAş vrea să faci un cântec minunat, Să Ţi-l cântăm la poarta dintre steleA unui nou Eden, răscumpărat!

675.Din amurg de zare

1.Din amurg de zare, către cerul plin de dor,Zilnic ne-a condus mama, înger păzitor.

Refren:Stropi de cer, ploi de har numai Tu poţi revărsa,După voia Ta, Doamne, pentru mama mea!

2.Spre mai sus de stele, ca un zbor de păsări lin,Zilnic şi-a ‘nălţat mama glas de rugă plin.

3.Din adânc de vreme, ca o umbră-a Celui sfânt,Zilnic ne-a vegheat mama pe acest pământ.

676.Tăticul meu

1.Tăticul meu, cât te iubesc,Tu eşti scutul meu ce m-ajuţi să cresc…Tu eşti braţ puternic pe drum cât de greu,Căci mă iubeşti, tăticul meu!

2.Tăticul meu, cât eşti de bun,Îţi simt mâna ta la-nceput de drum;Prin tine Îl văd astăzi pe DumnezeuŞi te iubesc, tăticul meu!

3.Tăticul meu, un gând frumosEu port pentru tine prea bucuros;De grija ce-mi porţi a-nflorit chipul tăuŞi te iubesc, tăticul meu!

677.Încă-o zi de har trecu

1.Încă-o zi de har trecu,Ochii-nchide-mi Tu de-acu’!Tată, ochiu-Ţi veghetorLas’ să-mi fie păzitor!

Page 325: Cartea Fara Note

2.În ceva azi de-am greşit,Doamne, Cel ce m-ai iubit,Iartă fapta mea cea reaŞi mi-o şterge-n mila Ta!

3.Şi pe toţi ai mei iubiţi,Ţine-i de cel rău feriţi,Doamne, şi pe copilaşiTu să-i aperi de vrăjmaş!

4.Pe bolnavi să-i odihneşti,De săraci să Te-ngrijeşti,Şterge lacrimile lor,Mie dă-mi un somn uşor!

678.Când se lasă umbra serii

1.Când se lasă umbra serii Peste dealuri şi câmpiiŞi când stelele se-arată Luminând în raze vii,Gândul meu e-atunci la Domnul, Depărtat de tot ce-i răuŞi înalţ o rugăciuneCătre bunul Dumnezeu.

2.Depărtat de ale lumiiSeara Domnului servescŞi simt pace-n al meu sufletCând la El mereu gândesc.Fericit mă simt atunceaCând, uitând cele de jos,Îmi îndrept a mea gândireCătre Legea lui Hristos!

3.De când merg pe calea dreaptăDupă-al Domnului Cuvânt,Vesel sunt în al meu suflet,Veşnic imnuri vreau să-I cânt.Azi nimic nu mă-ntristează,Nici duşmanii nu-i urăsc,Căci eu nu mai sunt din lume,Sunt al Tatălui ceresc.

679.O, cât e de tainic afară!

1.O, cât e de tainic afară!Amurgul e surâzător,Când pasărea imnul de seară

Page 326: Cartea Fara Note

(:Şi-l cântă mângâietor...:)

2.Nici florile nu pot să tacă,Cuvintele lor sunt mister...În rugă petalele-şi pleacă(:Şi ‘nalţă parfum spre cer.:)

3.Oriunde privirea se-opreşte,Văd totul în rugă plecat,Pe ape măreţ se-oglindeşte(:Tot cerul Său înstelat!:)

4.Natura în rugă fierbinteCerându-şi odihnă de-acu’,Aşa-mi zice: "Vezi, ţine minte,(:Mereu să te rogi şi tu!"...:)

680.La ceas de asfinţit

1.La ceas de asfinţitÎn rugă ne-am unit:Rămâi cu noi, Isuse, Tu,În pace ne condu!

2.La tronul Tău de sus,Acolo umbre nu-s;Îţi cântă mii de heruvimiÎn ţara de lumini!

3.Ce slab e-al nostru cânt,Un fum purtat de vântŞi totuşi poartă-al nostru dorDeasupra stelelor…

4.În jur e-atâta calm,E-o linişte de psalm...Când numele ”Isus” rostim,În pace ne-odihnim!

5.Visăm un răsăritDe viaţă, nesfârşitŞi până-n zorii lumii noi,Isuse, fii cu noi!

681.Când seara blând coboară

1.Când seara blând coboarăŞi-o altă zi s-a dus,Cu toţi ne strângem iarăÎn jurul lui Isus.

Page 327: Cartea Fara Note

 2.Ce dulce e chemarea Părintelui ceresc,Când vine înserareaŞi stele strălucesc!

3.Frumoasă e cântarea Şi-al rugăciunii glasCe-nvinge depărtareaSpre-al cerului popas!

4.Prin cânt şi rugăciunePrimim atâta har!Când soarele apune, Speranţe noi răsar.

5.A Lui făgăduinţăNe poartă ca în visS-ajungem, prin credinţă,Acasă-n Paradis. 6.Ne-aşteaptă dimineaţa;Privim mereu spre sus;O, ce frumoasă-i viaţaAlături de Isus!

682. Pacea serii cade lin

1.Pacea serii cade lin,Dinspre stele îngeri vin;Las al lumii greu tumult,Şoapta cerului s-ascult...

2.Prin Cuvântul Tău curat,Eu mă simt la cer ‘nălţat…Sunt al Tău, Isuse bun,Într-o lume de minuni!

3.Doamne, din seninul cer,Toarnă-n suflet mângâieri,Luminează noaptea meaŞi-ncălzeşte-mi inima!

683.Dacă pacea lin se lasă

1.Dacă pacea lin se lasăPeste fire-n ceas de seară,(:E ca dorul ce m-apasăZbor spre cer să prindă iară...:)

Page 328: Cartea Fara Note

2.Dacă stele scânteiază,Bolta nopţii de-nsenină,(:E ca ochii mei să vazăDrum spre ţara de lumină... :)

3.Dacă îngerii coboarăŞi cu şoapta lor mă-mbie,(:E ca-n suflet să-mi răsarăArmonii de veşnicie... :)

684.S-a-nnoptat(Canon)S-a-nnoptat de-acuma,Strângeţi-vă mâna!Doamne, fii cu noi!Noapte bună!

685.Ziua trece uşor

1.Ziua trece uşor, stele-n cer se aprind, Rândunele-n cuibul lor se aşază, ciripindRugăciuni, glas de dor, ca un foc se-nteţescŞi se ‘nalţă uşor, pân’ la tronul ceresc.

2.Întunericul greu, noaptea rece-a venit, Dar Isus e-n pieptul meu şi tristeţea-a risipit…Focul Tău, Doamne sfânt, a străpuns noaptea grea, Liniştind, încălzind, luminând viaţa mea.

3.Liniştit, poţi vedea câtă pace-i sub zăriCând se-aprinde doar o stea pe-ale rugilor cărări… Harul Tău, Tată sfânt, Te implor să-mi trimiţiSă trăiesc, luminând pentru cei rătăciţi!

686.O, Doamne, noaptea a venit!

1.O, Doamne, noaptea a venit,Ascultă ruga mea:În sufletu-mi neodihnitCoboară pacea Ta, Coboară pacea ta!...

2.Rămâi cu mine pe-nseratCăci nu mai pot vedea…Când totu-n jur e-ntunecat,Tu eşti lumina mea, Tu eşti lumina mea!

3.Prin întuneric de păcat Tu poţi să faci minuni,

Page 329: Cartea Fara Note

Să fiu mereu înconjuratDe îngerii cei buni, De îngerii cei buni!

4.Cu psalmi închide ochii mei,Fereşte-mă de rău,La Tine-aproape să mă iei,S-adorm pe braţul Tău, S-adorm pe braţul Tău!

5.Iar când va trece noaptea grea,Şi-n zori mă voi trezi,Să văd Împărăţia Ta Pe plai de veşnicii, Pe plai de veşnicii!

687.Doamne, noaptea s-a lăsat!

1.Doamne, noaptea s-a lăsat,Eu mă simt împovărat…Tu eşti astru preacurat,Fii cu mine ne-ncetat!

2.Munca zilei s-a sfârşit,Fii, Isuse, preamărit!Ştiu că Tu mi-ai dăruitNoaptea pentru odihnit.

3.Iată, stele-acum zăresc,O, cât de frumos lucesc,Parcă-aud cum povestesc:"Cât de mult Eu te iubesc!"

4.Amândouă mâini le-adunRugăciunea să mi-o spun:Odihneşte-mă acumDumnezeule Preabun!

688.Blând Păstor al vieţii mele

1.Blând Păstor al vieţii mele,Somn pe pleoape Tu să-mi pui!Picură-mi argint de steleÎn potirul visului...

2.Mâna Ta m-a dus, de mână,Pe al zilei drum spinos,Chiar şi-n noapte să rămână,Peste mine, scump Hristos!

Page 330: Cartea Fara Note

3.Mângâierea Ta divinăSă mă ţină până-n zoriŞi-mi vei fi din nou lumină,Tu, iubitul meu Păstor!

689.Cu mireasma rugii sfinte

1.Cu mireasma rugii sfinte,Spuse-n ceas de asfinţit,Inima mi-e iarăşi plină,Sufletul mi-e liniştit...

2.Într-o clipă, ca o taină,Zborul cântecului meuTrece negurile lumiiPână sus, la Dumnezeu...

3.Şi mă simt din nou acasă,Fără preţ răscumpărat, Mult mai mult decât vreodatăAm crezut şi am sperat...

4.Şi din nou, în şoapta rugii,Îmi revărs, tot dorul meu,Prin iubirea-Ţi minunată,Doamne, ia-mă-n cerul Tău!

690.Cu şoapte de-amurg

1.Cu şoapte de-amurg împletesc ruga meaCând stele, sclipind, răsar,Durerea mi-ascund într-un cântec străvechiŞi pacea coboară iar...Zăresc prin albastru, ca-n vis,Căminul de Domnul promisŞi-adorm liniştit că Isus m-a iubitŞi-n cer loc mi-a pregătit...

2.Uita-voi curând cât de mult m-a durutPăcatul în orice pas;La porţi de măriri mă aşteaptă IsusLa El să mă ia acas’.De slavă cerescul palatÎn doruri îl port ne-ncetat,Cu şoapte de-amurg împletesc ruga meaŞi-n suflet am pacea Sa.

691.Rămâi cu pacea Ta!

1.Rămâi cu pacea Ta,

Page 331: Cartea Fara Note

Părinte, Te rugăm,Prin Duhul Sfânt a Te urma,Noi Ţie ne-ncredinţăm!

2.Rămâi cu harul Tău,Căci ziua-i spre apus,Să ne fereşti de orice rău,Prin dragostea Ta, Isus!

3.Rămâi pe veci în noi,O, Tată, Te rugăm,Ne fii speranţă în nevoi,Isuse, Te aşteptăm!

692.Iar o noapte-am odihnit

1.Iar o noapte-am odihnit,De-orice rău am fost păzit…Tată, cum mereu mi-ai fost,Fi-mi şi astăzi adăpost.

2.Spirit Sfânt să-mi dai şi sfat,Să mă aperi de păcat!Pe al vieţii drum spinos,Fă să merg victorios!

3.Binele să-l săvârşesc,Orice rău să ocolesc,Legea Ta mereu s-o ţiuŞi de Tine demn să fiu!

693.Lasă harpa ta să sune!

1.Lasă harpa ta să suneChiar din zori cum te-ai trezit,Vesel vin’ la rugăciuneMulţumind Cui te-a păzit...

2.Da, înalţă-acum cântarePân’ la tronul cel de har:Domnu-ţi dă din îndurareViaţa, mântuirea-n dar!

3.Ce plăcut e dimineaţa,Când din inimă adus,Cântu-ţi veseleşte faţaŞi te ‘nalţă spre Isus!

4.O, Isuse, fă-mă-n stareCa de cum m-am deşteptat

Page 332: Cartea Fara Note

Cât va fi ziua de mareEu să-Ţi cânt neîncetat!

694.Isuse blând, lumina mea

1.Isuse blând, lumina mea,Şi-n noaptea-aceasta m-ai păzit…De cum mă scol, eu, faţa TaO vreau, că-i dulce la privit!

2.M-am odihnit sub ochiul Tău,La capul meu ai privegheat;Tu m-ai ferit de orice răuŞi sănătos m-ai deşteptat.

3.Acum din nou viaţă-mi dai,Iar eu tot Ţie Ţi-o închin!În preajma mea Te rog să stai,Ca-n veac de Tine să mă ţin...

4.Cu mâna Ta mă ţine Tu,Să nu mai cad pe drumul rău,Cu-a Ta iubire mă condu,Ca să rămân pe veci al Tău!

695.Bun sosit, o, zori frumoase!

1.Bun sosit, o, zori frumoase!Soarele ‘nălţat pe cerCu-a’ lui raze maiestuoaseDă viaţă şi puteri!Vârful dealului se-aprinde,Parcă arde-n vâlvătăi;Cu mai mare foc cuprinde(:Dragostea lui-Isus pe-ai Săi!:)

2.Bun sosit, o, zori frumoase!După-un timp întunecat,Raze mult mai maiestuoaseRăspândeşte Cel prea-nalt,Căci Isus e-al nostru Soare,Plin de har, de milă plin,Dragostea-I mântuitoare(:Şterge lacrimi şi suspin!:)

3.Pentru ce v-aţi teme oare,Voi, urmaşi ai lui Hristos?Stingeţi griji chinuitoareŞi păcatul ce v-a ros!Soarele îndreptăţirii

Page 333: Cartea Fara Note

Se înalţă-n slavă, sus!Vine ziua mântuirii,(:Vine-al nostru Domn Isus!:)

696.Din nou se-arată o dimineaţă

1.Din nou se-arată o dimineaţăŞi mierla cântă iar pe pământ...Totul te-mbie, ca-ntr-o cântare,Să strângi în suflet Cuvântul sfânt.

2.Perle de rouă, raze de soareSe-arată astăzi, ca-n prima zi.Totul e slavă, e o chemare,Când Tatăl vine la-ai Săi copii.

3.Al Lui e cerul şi dimineaţa;Edenul veşnic El l-a creat.Cântaţi cu toţii marea iubire,Ziua de astăzi, ce El ne-a dat!

697.Dimineaţa a sosit

1.Dimineaţa a sosit,Vrăbii cântă-n răsărit,Toată casa ne-am trezitSă-L slăvim pe Domnul.

2.Tu, Izvor de daruri vii,Dă-ne pâine-n astă zi,Viaţa noastră s-o susţii,Căci doar Tu eşti Domnul!

3.Ne păzeşte ne-ncetatŞi condu-ne cu-al Tău sfat!Să ne ţii fără păcatLângă Tine, Doamne!

4.Să-nvăţăm, prin Duhul Sfânt,Voia Ta-n al Tău Cuvânt,Zi de zi în har umblând,După Tine, Doamne!

5.Cu tot cerul Te slăvim,Tată, Fiu şi Duh divin,Într-acelaşi gând, Amin,Doar pe Tine, Doamne!

698.În fiecare zori de zi

Page 334: Cartea Fara Note

1.În fiecare zori de ziIubirea Lui ne va trezi,Isus învinge noaptea grea,Ne dă din nou viaţa Sa.

2.Al rugăciunii glas şoptitDeschide cerul infinit,Comori de pace şi de harPrimim de sus, din Sanctuar...

3.Pe-al crucii drum însângeratVom birui cu-adevărat;Din ale frunţii Lui sudoriRăsar ‘naintea noastră flori...

4. Ne cheamă Domnul către zăriŞi n-avem frică de-ncercări;Cu El le trecem rând pe rând,A Sa venire aşteptând.

699.Al Tău sunt, Doamne!

1.Al Tău sunt, Doamne,Te voi iubi,Doar pentru Tinetrăiesc şi voi muri!

2.Te-ndură Doamne,Nu ne lăsa,Prin har condu-nela mântuirea Ta!

700.Scump Isus, ajută-mi Tu

1.Scump Isus, ajută-mi, Tu,Prin al Tău Duh mă condu,Zi şi noapte să-Ţi slujesc,Fericit să Te vestesc! 2.Fii cu mine zi de zi,Prin tot ce-ar putea veni,Să rămân sub scutul TăuŞi să trec prin orice greu! 3.Dă-mi şi astăzi Duhul Sfânt,Să păzesc al Tău Cuvânt,Legea Ta s-o împlinesc,Ne-ncetat să Te iubesc!

701.Doamne, pe cărarea Ta!

Page 335: Cartea Fara Note

1.Doamne, pe cărarea Ta,Vreau şi azi a Te urma,Fi-mi pe drum necunoscutFar luminător şi scut!

2.Când mă-ncearcă ceasul greu,Ia-mă, Tu, pe braţul Tău,Astăzi vreau să pot cântaToată îndurarea Ta!

3.Unge ochii mei cu harCa să desluşesc mai clar,Orice rău să biruiescDoar prin Duhul Tău ceresc!

4.Harnic sunt la lucrul meuCând mă ştiu copil al Tău!În credinţă mă-nnoiescCând spre ceruri tot privesc.

702.Cu noi, cu toţi, să fie

1.Cu noi, cu toţi, să fieAzi harul lui Hristos,Statornici să ne ţiePe drumul cel spinos!

2.Căci pe îngusta caleN-am şti umbla defel,Dar noi ştim fiecare:Suntem păziţi de El!

3.Speranţa noastră toatăE-n harul lui Hristos;Eu nu mă tem vreodată,Căci Domnu-i credincios!

4.Chiar când vin tari ispite,Mai tare-i harul LuiŞi ele sunt gonite,Iar eu al Lui rămâi.

5. De-aceea Doamne Ţie Ne închinăm voios;Cu noi cu toţi să fie Azi, harul lui Hristos!

703.Toţi copilaşii ce vin la Isus

Page 336: Cartea Fara Note

1.Toţi copilaşii ce vin la IsusVor fi conduşi la Tatăl susŞi ei de-a pururi vor fi fericiţiCăci vor trăi lângă cei mântuiţi.

Refren:La Tatăl sus, în Paradis,Ei vor trăi ca în visŞi vor cânta: Aleluia,Iar Tatăl îi va-mbrăţişa!

2.Sus în mărire cu Domnul vor staCâţi de părinţi vor asculta;Cei ce pe Domnul Isus vor iubiIar pe bolnavi şi săraci vor sluji.

3.Ca să ajungă la Tatăl de sus,Vor face tot ce-a zis Isus;Sfânta Scriptură o vor cercetaŞi tot mereu drumul bun vor urma.

704.Celui sfânt mărire!

1.Celui sfânt, mărireCântă îngeri mii,Jos întreaga fire‘Nalţe melodii!

2.Slavă-n zări albastre,Slavă pe pământ,Cântă mii de astre:“Domnul este sfânt!”

3.Ceru-ntreg răspunde:“Sfânt va fi mereu,Veşnic şi oriunde,Domnul Dumnezeu!”

705.Când soarele se-arată iar(Canon)Când soarele se-arată iarŞi mugurii din nou răsar,Mă-ntreb uimit: Din ce izvor?Şi-ascult apoi răspunsul lor:„Mărire, Ţie, Creator!”

706.Ştii tu oare câte stele?

1.Ştii tu oare câte steleStrălucesc pe cer senin,

Page 337: Cartea Fara Note

Şi câţi, tot privind la ele,Se întreabă: "De-unde vin?"

Refren:Domnul toate-n astă lumeLe-a făcut şi sunt prea bune!Fie pururea slăvitCă pe oameni i-a iubit.

2.Ştii tu câte flori în lumeRăspândesc parfumul lor,Câte harnice albineStrâng din mierea florilor?

3.Ştii tu câte păsări cântăŞi pe-ai lor pui îi hrănesc,Şi câţi copilaşi ascultăPe măicuţa şi-o iubesc?

707.Tot ce e-n jurul nostru

1.Tot ce e-n jurul nostru,E dat de Dumnezeu;Frumosul cer albastru E tot un dar al Său.

Refren:Tot ce este bun vine de la Dumnezeu,De la iubitul nostru Tată,Prin mila Lui nemăsurată!

2.El soare ne dă ziua Şi noaptea stele mii,Pe cer trimite luna Şi roua-n zori de zi.

3.Sămânţa o hrăneşte Dând ploaie pe pământ,O face de-ncolţeşte, Şi-i dă apoi rod mult.

4.El face să răsară Mulţimi de flori pe câmp;Plăcuta primăvară E de la Tatăl sfânt.

5.El dă şi sănătate, Şi pace, bucurii,Noi să-L urmăm în toate, Să fim ai Lui copii!

Page 338: Cartea Fara Note

708.Cerul şi pământul

1.Cerul şi pământulAzi unite-n cânt‘Nalţă preamărireFiului cel sfânt.

2. Imnuri, osanaleMielului iubit,Fratelui mai mare,Domnului slăvit.

3.Celui ce pe cruceViaţa ne-a adus,Slavă şi mărire,Slavă lui Isus!

709.Cine oare ne-a creat?

1.Cine oare ne-a creat?Cine pomii a-mbrăcat?Cine-a presărat cu floriCâmpul cu mii de culori?

Refren:Domnul sfânt, Domnul sfânt,A creat întreg pământ,Lăudat, lăudat,Fie binecuvântat!

2.Păsări ce se-ntrec în zborCiripesc în graiul lor,Iar pârâu-şi face locMurmurând în al său joc.

3.Stelele din depărtăriSe-oglindesc sclipind în mări…Zorile când s-au ivitSoarele e-n răsărit.

4.Dumnezeu Cel bun şi sfântA făcut cer şi pământŞi frumos le-a-mpodobit,Minunat, ne-nchipuit!

710.Oricâte vrăbii sunt pe gard

1.Oricâte vrăbii sunt pe gardLe ştie Dumnezeu!

Page 339: Cartea Fara Note

Când ele-s scumpe-n ochii Săi,Cu cât mai scump sunt eu!

Refren:Ce scump Îi sunt, ce scump Îi suntŞtiu bine că-I sunt scump!Când păsări, flori sunt scumpe Lui,Cu cât mai scump sunt eu!

2.El crinii-n câmp i-a zugrăvitŞi-n ei parfum a pus,Dar tot mai mult El m-a iubitPe mine prin Isus!

3.Da, Domnul a-ngrijit de floriŞi-apoi de păsări mii,Dar grija toată-i e de noi,De scumpii Lui copii!

711. Stau şi privesc cerul minunat

1.Stau şi privesc cerul minunatŞi mă întreb cine l-a creat?Cine conduce strălucitorMersul stelelor?

Refren:Domnul toate le-a creat,O, cât e de minunat!Fără de margini, iubirea SaE speranţa mea!

2.Cine-a făcut mierea florilor,Mii de albine s-o ducă-n zbor, Iar prin păduri, ciripind zglobii,Păsărele mii?

3.Cine aprinde lumina-n zoriŞi strânge apă s-o pună-n nori?Cine veghează s-avem oricândPâine pe pământ?

4.Cine-a făcut după chipul SăuOameni, copii ai lui Dumnezeu?Cine-a ţesut, bun şi iubitor,Fericirea lor?

712.Scump Isus!

Page 340: Cartea Fara Note

1.Scump Isus, scump Isus,Dă-mi ureche de-ascultat,Dă-mi şi ochi ca să priveascăÎnspre Tine ne-ncetat!Inimă dă-mi să iubeascăLegea Ta aşa cum Tu ai spus,Scump Isus, scump Isus!

2. Scump Isus, scump Isus,Dă-mi credinţă ne-ncetat,Dă-mi a Ta înţelepciuneŞi un suflet nepătat!Aripi dă-mi, de rugăciune,Să mă ’nalţe tot mereu mai sus,Scump Isus, scump Isus!

713.Eu cunosc un mieluşel

1.Eu cunosc un mieluşel: Nu-i ascultător defel!Tot umblând de capul său Apucase drumul rău...

Refren:Ce să vezi? Acel miel rătăcit Am fost eu, dar Domnul m-a iubit;Şi degrabă, şi degrabă, A venit şi m-a găsit!

2.Eu cunosc un mieluşel Rătăcit ca vai de el,Tot umblând în rele căi Numai răni şi vânătăi.

3.Eu cunosc un miel zglobiu:Rătăcise prin pustiuLupii răi l-au alergat... Ce minune c-a scăpat!

4.Da, un miel cunosc şi eu:L-a găsit Păstorul său…Din desişul cel spinos Blând l-a scos cu braţ vânjos.

5.Eu sunt mielul, cum v-am spus, Iar Păstorul e Isus!Lui I-urmez şi mă supun Ca să merg pe drumul bun.

Refren final:

Page 341: Cartea Fara Note

Da, da, da, acel miel blând supus,Eu voi fi, iubit Păstor, Isus,Şi de-acuma tot de TineEu pe veci mă las condus.

714.Sunt copil de Împărat

1.Sunt copil de Împărat, de-Mpărat, de-Mpărat,Sunt copil de Împărat şi eu cânt pe cale...Nu mi-e frică de nimic, de Isus eu sunt ferit,Domnul e la dreapta mea şi eu cânt pe cale!

2.Merg spre casă fericit, fericit, fericit,Merg spre casă fericit şi eu cânt pe cale.Spre oraşul luminat îmbrăcat cu diamant,Spre un nou Ierusalim, merg cântând pe cale.

3.Am plecat voios spre cer, înspre cer, înspre cer,Am plecat voios spre cer şi eu cânt pe cale.Cânt mereu în calea mea până ţinta voi vedea,Casa Tatălui ceresc şi eu cânt pe cale.

715.’N-această zi frumoasă

1.’N-această zi frumoasă Aducem lui IsusCântarea noastră-aleasă, Căci Îl iubim nespus.

Refren:Slăvim, slăvim Pe-al nostru Împărat!Slăvim, slăvim Pe Domnul adorat!

2.El a iubit copiii Când fost-a pe pământ,Şi-acum deşi e-n ceruri El ne iubeşte mult.

3.Ne place-aşa cântareŞi-am vrea s-o auzim:Prin jertfa vieţii Sale Ne face să trăim.

4.La tronul milei Tale Acum îngenunchemŞi-n sfântă consacrare Viaţa Îţi predăm!

Page 342: Cartea Fara Note

716.Pe mâini, de dimineaţă…

1.Pe mâini, de dimineaţă,Cu grijă m-am spălatŞi Domnului îndatăLa lucru I le-am dat.

Refren:Picioruş, ai grijăUnde-ai să mă duci,Să slujesc pe DomnulTu să mă conduci!

2.Urechea mi-e-ndreptatăSpre bunul DumnezeuŞi El cu drag mă-nvaţăCum să-L servesc mereu.

3.Iar ochiu-mi privegheazăCumva să nu greşesc;La lucru şi la joacăEu Domnului servesc.

717.Noaptea-ncetişor se lasă

1.Noaptea-ncetişor se lasă,Copilaşului nu-i pasă:Rugăciunea şi-a sfârşit,El se culcă liniştit...

2.Din iubirea Sa divinăCel ce iartă-a noastră vină,Domnul, din seninul cerÎi trimite mesageri.

3.Îngeraşi din cer coboară,Frumuşel îl înconjoarăŞi-l acoperă uşorCu frumoasă-aripa lor.

718.De la El din ceruri

1.De la El din ceruri,Unde-s îngeraşi,Dumnezeu priveşteSpre-orice copilaş.

2.El i-ascultă ruga,Fie noapte, zi,Şi doreşte-ntruna

Page 343: Cartea Fara Note

Tată bun a-i fi.

3.Zilnic îi dă pâine Spre-a avea puteriŞi pe braţe-l ţinePlin de mângâieri.

4.Celor ce-L ascultă,Bine le va da;Dacă ei nu-L uită,El nu-i va uita.

719.Voi, copii din preajma noastră

1.Voi, copii din preajma noastrăCe porniţi la joc mereu,În zburdălnicia voastrăNu-L uitaţi pe Dumnezeu!Nu uitaţi că vă iubeşte,E cu voi pe drum, mereu,De ispite vă păzeşteŞi de tot ce este rău!

2.Voi, copii întotdeaunaPlini de viaţă, fericiţi,Amintiţi-vă întrunaDe ai voştri scumpi părinţi!Să-i cinstiţi cum se cuvine,Cum Isus v-a poruncit,Zile să aveţi senine,Pe pământul înnoit.

3.Voi, copii din jurul nostru,Fiţi atenţi pe-al vieţii drum:Nu v-abateţi mersul vostruDe la bine nicidecum!Doar mergând pe calea dreaptăVeţi ajunge fericiţiŞi prin orice bună faptăPe Isus să-L proslăviţi!

720.Vino-mi, Doamne-n ajutor!

1.Vino-mi, Doamne-n ajutor,Să pot fi ascultător!Doamne, fă-mă bun mereu,Să pot merge-n cer şi eu.

2.Chiar aşa de mic cum sunt,Pot fi totuşi bun şi blând

Page 344: Cartea Fara Note

Căci Isus cu ochiul SăuVede bine ce fac eu.

721.Domnul vine!

1.Domnul vine, Domnul vine Ca Rege glorios,Să-Şi adune toţi aleşiiÎn ceruri, frumos.

Refren:Străluci-vor ca aştrii,Ca iaspis curat,În coroana-I de aurLucind ne-ncetat!

2.Şi copiii, şi copiiiEl va-mbrăţişa,Cei ce-n sfântă devotare Lui se vor preda.

3.Deci veniţi cu mic, cu mare,Şi inima-I daţi!El dă viaţă fericireCelor însetaţi!

722.Spre ceruri am pornit

1.Spre ceruri am pornitCu-al meu Isus!Un loc mi-a pregătitAcolo sus;Şi pentru mulţi copiiPregătite-s bucurii,O, cât de bine-i susLângă Isus.

2.Spre ceruri am pornitCu toţi ai mei,În raiul fericit Cu porumbei...Voi paşte lupi şi miei,Să mă joc şi eu cu ei,O, cât de bine-i susLângă Isus.

3.Spre ceruri am pornitCu pas uşor,Aripi mi-am pregătitSă pot să zbor.

Page 345: Cartea Fara Note

Steluţe să culegŞi din stea în stea s-alerg,O, cât de bine-i susLângă Isus.

723.Al meu Părinte iubitor

1.Al meu Părinte iubitor,Al îngerilor Domnitor(:Mă însoţeşte orişicând,Mi-ndreaptă paşii pe pământ!:)

2.El vrăbii ne trimite-n crâng,Şi le hrăneşte rând pe rând,(:Cu cât mai mult de-ai Săi copiiÎn orice zi Se va-ngriji!:)

3.Din capu-mi, nici un firicelNu cade făr’ să ştie El;(:Deci unde m-aş ascunde euFără să ştie Dumnezeu?:)

4.O, Tatăl meu, ce bun eşti Tu!Spre ceruri mă condu de-acu’,(:Îndreaptă-mi paşii-n căi cereşti,Să fiu cu cetele-ngereşti!:)

724.Ecoul unui cânt

1.Ecoul unui cântSe-aude pe pământ;L-ascult cum se înalţă-n zări,Spre sfinte depărtări…Cântaţi-I Domnului,Căci lumea e a Lui!Cu mâna Sa minuni zidi:Veniţi a le privi!

2.Un susur blând şi linE glasul Său divin;Şi-n iarba ce foşneşte-n văi,Aud chiar paşii Săi!Natura, cu comori,La revărsat de zori,O-mbracă-n haina florilorAl nostru Creator!

3.Îmi cântă inima,Căci văd iubirea Sa,Cum El a risipit-o-n tot,

Page 346: Cartea Fara Note

El, Domnul Savaot!Nicicând nu voi uitaCă lumea e a Sa,Că El e veşnicul StăpânŞi Tatăl meu cel bun!

725.Al lumii noastre firmament

1.Al lumii noastre firmamentCu aştrii săi ce-n veci nu pier,Şi-al stelelor Lui regimentMăresc pe Dumnezeu din cer.În mersul său neobosit,Din zori de zi pân’ la-asfinţit,Proclamă soarele-nfocatPe Creatorul adorat.

2.Când noaptea-ntinde umbra ei,Plăcut răsare luna iar…În taină poţi vedea scânteiCum pe întinsul cer apar…Şi tuturor vestesc smerit:Pe noi chiar Domnul ne-a zidit!Lui cântă cetele cereştiUn imn de slavă-n veci de veci.

3.Cu cerul ne unim şi noiÎnţelepciunea-Ţi a slăvi, Şi până-n ziua de apoiDorim cu toţii a-Ţi servi.Primeşte-al nostru imn sfinţit,Şi pentru binele primitMărit fii, Doamne Savaot,Acum şi-n veci de toţi şi-n tot!

726.Ah, dulce e în flori bogat

1.Ah, dulce e în flori bogatAl primăverii timp,Când orice om e-ncununatCu-al fericirii nimb!

Refren:Timp al florilor, chip al zorilor,Din care va gusta tot omul mântuit!

2.Când prin grădini, câmpii, cărări,Se-arată flori, grămezi,Natura cântă-n desfătări,Cât poţi în jur să vezi!

Page 347: Cartea Fara Note

3.Azi e un timp înfloritorLăsat pentru-orice om,Să ia pe-al său MântuitorCa scut etern şi Domn.

4.E-al tinereţii timp dorit,Când poţi să pui temeiSpre-a fi de-a pururi mântuitŞi viaţă-n dar să iei!

727.Câmpul iarăşi a-nviat

1.Câmpul iarăşi a-nviat,Mii de flori l-au presărat,Iar prin lunci un glas voiosCântă slavă lui Hristos.Ascultaţi cum cântă-acumSlavă Domnului cel bun!

Refren:Deci şi noi să ne unimŞi pe Domnul să-L mărim!

2.Prin păduri, dumbrăvi, câmpii,Glasuri multe de copii;Şi ei cântă azi în corSlavă bunului Păstor:Cum e-n cer şi pe pământSlavă Tatălui cel sfânt!

3.Mari minuni în jurul meu!Văd pe bunul DumnezeuCum împarte florilorVii miresme şi culori.Strig de-aceea fericit:Domnul fie preamărit!

728.Spre zările-albastre

1.Spre zările-albastre mă simt atras,Mi-e dor de păduri şi de lunci,Aproape de cer să mai fac un pasSpre floarea de colţ de pe stânci.

Refren:Aşteaptă-mă, Doamne, c-un cer senin,Spre inima Ta mă grăbesc!Mă-mbie al dragostei har divinLa drum către culmi când pornesc.

Page 348: Cartea Fara Note

2.Lumini de azur mă deşteaptă-n zoriSă-mi strig bucuria spre munţi;Alerg prin miresme de fân şi floriŞi-mi place prin iarbă desculţ.

3.Un cântec de drum vreau să cânt din nou,Păşind pe înguste poteci,S-aud dinspre munte al său ecouSpre cer cum răsună în veci.

729.Vine, vine primăvara!(Canon)Vine, vine primăvaraCu cântări de bucurii!Să ne veselim ca fluturii la soare,Iarăşi, dragi copii!Să răspundem cu iubire Domnului,Ce va face primăvară-n veşnicii!

730.Inima e plină

1.Inima e plină, plină de avânt,Căci ne cheamă munţii să pornim, cântând;Către zări senine vulturi suie-n zbor,Hai şi noi pe urma lor!

Refren:Dealuri şi câmpii, flori şi păsări mii,Toate ne aduc în cale bucurii;Iar deasupra lor, bun şi iubitor,Este-al nostru Creator.

2.O, ce fericire, vesel, să priveştiDe pe-un vârf de munte slăvile cereşti!Farmecul naturii nu te va-nşelaCând te prinde-n vraja sa!

3.Şoapte de iubire se aud în floriCa să ne-nsoţească paşii călători,Prin păduri înalte, iată, s-au deschisDrumuri către Paradis!...

731.Mulţi ani, cu pace şi iubire!

1.Mulţi ani, cu pace şi iubire,Mulţi ani, cu multă fericire!(:Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască,În veşnicie să-nflorească! :)

Page 349: Cartea Fara Note

2.Mulţi ani cu binecuvântare!Mulţi ani cu Domnul pe cărare!(:Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască,Mulţi ani cu pacea Lui cerească! :)

3.Mulţi ani şi mai frumoşi să fie!Mulţi ani cu Domnu-n veşnicie!Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască,(:Mulţi ani, în veci! Mulţi ani trăiască! :)

732.Cântec plin de bucurie

1.Cântec plin de bucurie:„La mulţi ani de ziua ta!”Şi mai mult, o veşnicieBunul Dumnezeu să-ţi dea!

2.Pe cărarea datorieiFericirea s-o găseşti,La mulţi ani în veşnicie,Lângă Domnul să trăieşti!

3.Zile multe şi senine,Asta fie partea ta,Sub privirile divineFericit să poţi umbla!

4.Strânge de pe calea dreaptăO recoltă de minuni,Şi răsplata te aşteaptă,Ani ferice mulţi şi buni!

733.Azi, cântarea bucuriei

1.Azi, cântarea bucuriei,Cântul laudei ‘nălţaţi,Orice gând de întristareŞi povara, alungaţi!Să-I cântaţi cu mic, cu mare,Celui veşnic adorat,Că, prin marea Sa-ndurare,Ne-a condus neîncetat!

2.Prin cântări de bucurieViaţa noastră-mpodobim;Aducându-I preamărire,Lui Isus Îi mulţumim!Mântuirea minunată,Providenţa-I admirăm,Clipe binecuvântate,

Page 350: Cartea Fara Note

Vechi istorii evocăm!

3.Mulţumiri, ceresc Părinte,Îţi aduc ai Tăi copiiPentru timpul de-ndurareCe-a trecut în veşnicii!Mulţumiri, recunoştinţă,Ţie, scump Mântuitor,Pentru dragostea-Ţi fierbinte,Pentru harul salvator!

734.Pe braţul Celui preamărit

1.Pe braţul Celui preamărit,Prin valuri am trecut...Deşi furtuna ne-a izbit,El viaţa ne-a ţinut,El viaţa ne-a ţinut.

2.Aici cu toţi ne-am adunat,L-al cerului altar,Căci Dumnezeu ne-a ajutatCu pace şi cu har,Cu pace şi cu har.

3.Un an de binecuvântări S-a scurs în veşnicii!Din Paradis se-aud chemări:Mult timp nu va mai fi,Mult timp nu va mai fi!

735.Te preamărim, puternic Dumnezeu

1.Te preamărim, puternic Dumnezeu,Că ne-ai condus pe drumul nostru greu!Cu mâna Ta vrăjmaşii i-ai răpus,La bun liman, cu bine ne-ai adus!

2.Până acum pe aripi ne-ai purtat!Atâta har nicicând n-am meritat!Chiar de-am greşit, Tu nu ne-ai lepădat!Drept eşti şi bun, fii, Doamne, lăudat!

3.Fii pentru veci al nostru Dumnezeu,Să ‘naintăm luptând sub scutul Tău!Precum ai fost, ne fii pân’ la sfârşit,Mântuitor şi Rege preaiubit!

4.Dă-ne izbânzi în tot ce-nfăptuim;Fă-ne, prin har, puternici, când iubim!

Page 351: Cartea Fara Note

Îţi mulţumim că nu ne vei lăsa!Pân’ la sfârşit slăvim iubirea Ta!

736.Să te-asculte din Sion!

1.Să te-asculte din SionAl iubirii tale DomnŞi în strâmtorareEl să-ţi dea răbdare,Domnul să-ţi trimităPacea Lui, sfinţită!

2.Dumnezeu din cer să-ţi deaCe-ţi doreşte inima;Planuri mult iubiteFie-ţi împlinite!Domnul să-Şi lumineFaţa peste tine!

3.Veşnic ne vom bucuraPentru biruinţa ta,Mâna Lui cereascăSă te ocrotească,Veşnic să-ţi arateMarea-I bunătate!