calendar anaf declaratii

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

48 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CALENDARULOBLIGAIILORFISCALEPEANUL2013

  Bazalegalestemenionatcumodificrileicompletrileulterioare.PrinC.F.s-adesemnatLegeanr.571/2003privindCodulFiscal

  ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

  TERMEN OBLIGAIA

  CATEGORIIDECONTRIBUABILI BAZALEGAL

  I ANUAR I E

  miercuri 9 ianuarie

  DepunereaDeclaraieidemeniuniprivindschimbareaperioadeifiscalepentrupersoaneleimpozabilenregistratenscopurideTVAcareutilizeaztrimestrulcalendaristiccaperioadfiscalicareefectueazoachiziieintracomunitartaxabilnRomniaFormular092

  Contribuabiliinregistrai

  nscopurideTVAcare

  utilizeazcperioad

  fiscaltrimestrul

  calendaristicicareau

  efectuatoachiziie

  intracomunitartaxabil

  nRomnia,fiindastfel

  obligais-imodifice

  perioadafiscal,

  devenindpltitorideTVA

  lunar.

  OPANAF

  1165/2009

  joi 10 ianuarie

  DepunereaDeclaraieidemeniuniprivindanulareanregistrriinscopurideTVA,ncondiiileart.152alin.(7)dinCodulfiscalncazulpersoanelorimpozabile,nregistratenscopurideTVAconformart.153Formular096

  Persoaneleimpozabile,

  nregistratenscopuride

  TVAconformart.153din

  C.F.,carenuaudepit

  plafonuldescutireicare

  dorescsfiescoasedin

  evidenapersoanelor

  nregistratenscopuride

  TVA.

  C.F.art.152

  alin.(7)

  OPANAF

  1768/2012

  mari 15 ianuarie

  DepunereaDeclaraieipentrunregistrareagospodrieiindividualecarerealizeazbuturialcoolicedestinateconsumuluipropriu,Formular(anexanr.31)

  Gospodriileindividuale

  careproducpentru

  consumulpropriubere,

  vinuriibuturi

  fermentate,alteledect

  bereivinuri

  C.F.art.206^14

  HG44/04pct.77

  alin.(5)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindproduciadevinurilinititerealizaticomercializatncalitatedemicproductoraferentsemestruluitrecutFormular(anexanr.36)

  Miciiproductoride

  vinurilinitite

  C.F.art.206^21

  HG1620/2009

  alin.(19)alpct.

  83

  mari 15 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindachiziiile/livrrileintracomunitaredevinurilinititeefectuatencalitatedemicproductoraferentsemestruluitrecutFormular(anexanr.37)

  Miculproductordevinuriaflatncazul

  prevzutlaalin.(24)din

  pct.83alHG1620/2009,

  precumidestinataruldinRomniaprevzutla

  alin.(25)

  C.F.art.206^21

  mari 15 ianuarie

  DepunereaDeclaraieipepropriarspundereprivindcapacitiledeproduciedeberepentruanul2013

  Antrepozitariiautorizai

  camiciproductoride

  bere

  C.F.art.206^10,

  alin.(4)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieilivrrilordeigaretenluna..anul..pentrulunaprecendentFormular(anexanr.3)

  Antrepozitariiautorizai,

  operatoriinregistrai/

  destinatariinregistraii

  importatoriiautorizaide

  astfeldeproduse.

  HG1620/2009

  pct.5^2alin.(1)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieieliberrilorpentruconsumdeigarete/igriiigridefoinluna...anulFormular(anexa31^1)

  Antrepozitariiautorizai,

  destinatariinregistrai

  sauimportatorii

  autorizaipentru

  produsedingrupa

  HG44/2004Pct.

  77^1alin.(1)

  Page 1 of 42

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/As... Page 1 of 42 1

 • tutunuluiprelucrat

  mari 15 ianuarie

  DepuneraSituaieieliberrilorpentruconsumdetutunfintiat,destinatrulriinigarete/altetutunuridefumatnluna...anul...Formular(anexa31^2)

  Antrepozitariiautorizai,

  destinatariinregistrai

  sauimportatorii

  autorizaipentru

  produsedingrupa

  tutunuluiprelucrat

  HG44/2004Pct.

  77^1alin.(1)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieicentralizatoareprivindachiziiileilivrriledeproduseenergeticepentrulunaprecendentFormular(anexanr.35)

  Operatoriieconomici

  caredeinautorizaiide

  utilizatorfinal

  C.F.art.206^20

  HG1620/2009

  pct.82alin.(22)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieicentralizatoareprivindachiziiile/utilizriledeproduseaccizabileilivrriledeprodusefiniterezultatenlunapentrulunaprecendentFormular(anexanr.35)

  Operatoriieconomici

  caredeinautorizaiede

  utilizatorfinal.

  (alcooluletilicia

  produsealcoolice)

  C.F.art.206^58

  HG1620/2009

  pct.111alin.(25)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieicentralizatoareprivindachiziiileilivrriledeproduseaccizabilepentrulunaprecendentFormular(anexanr.47)

  Destinatariinregistraii

  reprezentaniifiscali

  pentruachiziiilei

  livrrileintracomunitare

  deproduseaccizabile

  C.F.art.206^50

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieiprivindoperaiuniledesfuratenantrepozitulfiscaldeproduciepentrulunaprecendentFormular(anexanr.48)

  Antrepozitariiautorizai

  pentruproducie

  produseaccizabile,

  precumiterminalul

  petroliercuieirenport

  autorizatcaantrepozit

  fiscalpentruoperaiunile

  desfuratenincinta

  acestuia

  C.F.art.206^55

  HG44/04

  pct.109

  mari 15 ianuarie

  DepunereaSituaieiprivindoperaiuniledesfuratenantrepozitulfiscaldedepozitarepentrulunaprecendentFormular(anexanr.49)

  Antrepozitariiautorizai

  pentrudepozitare

  produseaccizabile,

  precumiterminalul

  petroliercuieirenport

  autorizatcaantrepozit

  fiscalpentruoperaiunile

  desfuratenincinta

  acestuia

  C.F.art.206^55

  HG44/04

  pct.109

  mari 15 ianuarie

  Depunereajurnalelorprivindlivrriledecombustibildestinatutilizriiexclusivpentruaviaie/navigaiepentrulunaprecendent Formular(anexa52)

  Antrepozitariiautorizai

  pentru

  producie/depozitare HG1620/2009

  pct.113.1alin.

  (11)

  mari 15 ianuarie

  Depunereajurnalelorprivindachiziiile/livrriledecombustibildestinatutilizriiexclusivpentruaviaie/navigaiepentrulunaprecendentFormular(anexa53)

  Antrepozitariiautorizai

  pentrudepozitare HG1620/2009

  pct.113.1alin.

  (13)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaEvideneiachiziionrii,utilizriiireturnriimarcajelorpentrulunaprecendentFormular(anexanr.57)

  Antrepozitariiautorizai,

  destinatariinregistraii

  importatoriiautorizaide

  produsesupusemarcrii

  C.F.art.206^64

  HG1620/2009

  pct.117.2

  alin.(9)

  mari 15 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindvenitulestimat/normadevenitFormular220pentruanulncurs

  Persoanelefizicecare

  realizeazvenituridin

  cedareafolosinei

  bunurilordinderularea

  unuinumrmaimarede

  5contractedenchiriere

  sausubnchiriere

  C.F.art.61alin.

  (2)

  HG44/04

  pct.23^2

  OPANAF2333/07

  luni 21 ianuarie

  DepunereaDecontuluispecialdetaxapevaloareaadugatpentrutrimestrulprecedentFormular301(formatelectronic)

  Persoaneleimpozabile

  nestabilitecare

  presteazservicii

  electronicepersoanelor

  neimpozabile

  C.F.art.152^4

  alin.(7)

  luni 21 ianuarie

  DepunereaDecontuluispecialdetaxapevaloareaadugatpentrutrimestrulprecedent(sistemVOES)

  Persoaneleimpozabile

  nestabilitecare

  presteazservicii

  C.F.art.152^4

  alin.(7)

  Page 2 of 42

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/As... Page 2 of 42 2

 • electronicepersoanelor

  neimpozabile

  vineri 25 ianuarie

  Comunicareapro-rateiprovizoriicaresevaaplican2013iamoduluidedeterminareaacesteia.

  Persoaneleimpozabilecu

  regimmixtpentrucare

  pondereaoperaiunilor

  cudreptdededuceren

  totaluloperaiunilorse

  modificnanulcurent

  fadeanulprecedent

  C.F.art.147

  alin.(9)

  vineri 25 ianuarie

  Solicitareapro-rateispeciale sau

  comunicareadecizieiderenunarelaaplicareapro-rateispecialeaprobateanterior

  Contribuabiliicuregim

  mixtdinpunctdevedere

  alTVA

  Persoanaimpozabilcu

  regimmixt,nsituaii

  speciale,solicitMFP

  aprobareaaplicriiunei

  pro-ratespeciale

  C.F.art.147

  alin.9i14

  vineri 25 ianuarie

  Plataimpozituluireinutlasursnlunaprecedent Pltitoriideurmtoarelevenituri:

  -dindrepturideprop.

  intelectual;

  -dincontracte/convenii

  civileideagent;

  -expertizcontabili

  tehnic,judiciari

  extrajudiciar;

  -ob.deopers.fizic

  dintr-oasocierecuo

  pers.juridic

  -dinpremiiijocuride

  noroc

  -ob.denerezideni

  -dinaltesurse

  C.F.

  art.52alin.(3)

  art.52^1alin.(4)

  art.77alin.(6)

  art.79alin.(3)

  art.116alin.(5)

  vineri 25 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindcifradeafacerincazulpersoanelorimpozabilepentrucareperioadafiscalestetrimestrulcalendaristicicarenuauefectuatachiziiiintracomunitaredebunurinanulprecedentFormular094

  Persoaneleimpozabile

  nregistratenscopuride

  TVAconformart.153

  dinC.F.,careauutilizat

  trimestrulcaperioad

  fiscalnanulprecedent,

  carenuauefectuat

  achiziiiintracomunitare

  debunuriicarenuau

  depitplafonulde

  100.000euro

  C.F.art.156^1

  alin.(6)

  OPANAF7/2010

  vineri 25 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindobligaiiledeplatlabugetuldestatFormular100 (formatelectronic)

  lunar Contribuabiliiprevzui

  nOPANAF1950/2012,

  anexa6,cap.I,subcap.1,

  par.1.1.

  OPANAF

  1950/2012

  trimestrial ContribuabiliiprevzuinOPANAF1950/2012,

  anexa6,cap.I,subcap.1,

  par.1.2

  semestrial ContribuabiliiprevzuinOPANAF1950/2012,

  anexa6,cap.I,subcap.1,

  par.1.3

  altetermene ContribuabiliiprevzuinOPANAF1950/2012,

  anexa6,cap.I,subcap.1,

  par.1.4

  vineri 25 ianuarie

  DepunereaDeclaraieiprivindobligaiiledeplatacontribuiilorsociale,impozituluipev