calea spre viața veșnică

Download Calea spre Viața Veșnică

Post on 26-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  1/15

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  2/15

  Calea spre via!"ve#nic"

  de Raul Enyedi

  Un frunta#a ntrebat pe Isus: ,,Bunule nv"!"tor, cetrebuie s! fac ca s! mo"tenesc via#a ve"nic!? ,,Pentru ceM"nume#ti bun? i-a r"spuns Isus. ,,Nimeni nu este bundect Unul singur: Dumnezeu. $tii poruncile: ,S" nu

  preacurve#ti; s" nu ucizi; s" nu furi; s" nu faci om"rturisire mincinoas"; s" cinste#ti pe tat"l t"u #i pemama ta.,,Toate aceste lucruri , I-a zis el, ,,le-am p"zitdin tinere!ea mea. Cnd a auzit Isus aceste vorbe, i-azis: ,,!i mai lipse#te un lucru: vinde tot ce ai, mparte las"raci, #i vei avea o comoar" n ceruri. Apoi, vino #iurmeaz"-M". Cnd a auzit el aceste cuvinte, s-a ntristat

  de tot; c"ci era foarte bogat. Isus a v"zut c"s-a ntristatde tot, #i a zis: ,,Ct de anevoie vor intra n mp"r"!ia luiDumnezeu cei ce au avu!ii! Fiindc" mai lesne este s"treac"o c"mil"prin urechea acului, dect s"intre un ombogat n mp"r"!ia lui Dumnezeu. Cei ce-L ascultau, auzis: ,,Atunci cine poate fi mntuit? Isus a r"spuns: ,,Ceeste cu neputin#!la oameni, este cu putin#!la Dumnezeu.

  Evanghelia dup!Luca, 18:18-27

  Din cele mai vechi timpuri, de cnd a nceput s! lase ourm!n istorie, omul "i-a pus ntreb!ri despre ceea ce este nspatele mor#ii, despre via#a de dincolo, cea ve"nic!. Acestefr!mnt!ri ale sale, sau gndul ve"niciei cum le nume"te

  n#eleptul antic (Eclesiastul 3:11), au dus la formarea

  2

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  3/15

  diferitelor credin#e religioase. Credin#a n via#a ve"nic!s!l!"luie"te n inima omului f!r! vreo dovad! palpabil! aexisten#ei ei.

  Aceste rnduri nu au ca scop argumentarea prin variatedovezi a ceea ce este dincolo de ochii no"tri, de trupul nostrumuritor, de lumea aceasta ntinat! de r!u. Se afirm! doarexisten#a vie#ii acestea ve"nice, avnd ca fundament nimicaltceva dect Sfnta Scriptur!. Tn!rul bogat din textul nostrunu l ntreab! pe Domnul: nv!#!torule, exist! oare via#!ve"nic!, merit! s! m! str!duiesc s! o ob#in? Via#a ve"nic!exist!! Scriptura o afirm!, nu o demonstreaz!; iar inimanoastr!, cu fr!mnt!rile "i ntreb!rile ei, dovede"te existen#aacelui gnd al ve"niciei.

  Toate religiile sunt ntemeiate pe ceea ce este dincolo.Toate religiile, pornind de la un punct comun, promit existen#aunui Rai, "i majoritatea lor predic!"i un Iad destinat celor r!i.Cu toate acestea, multele diferen#e dintre religii se reflect!"in problema vie#ii ve"nice, att n ob"inerea, ct "i nexperimentarea ei. Fiecare religie este gata s! prescrienenum!rate re"ete d!t!toare de mntuire, fiind gata s!r!spund! la ntrebarea ce a r!sunat acum dou!mii de ani pedrumul spre Ierusalim, ce trebuie s!fac ca s!mo"tenesc via#ave"nic!?

  Multitudinea de r!spunsuri venite la aceast! singur!ntrebare, comun! tuturor oamenilor, ne face s!ne ntreb!m,firesc, Cine are dreptate?, Unde este adev!rul? Fiecarereligie, sau n cazul nostru, orice confesiune a Cre"tinismului#i ofer!re#eta proprie care te va duce sigur n Rai, dac!, "inumai dac!o respec#i ntru totul, n cel mai mic am!nunt.

  3

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  4/15

  Astfel, #i se spune s!te duci sau s!vii, #i se spune s!iei,s! la"i, s! faci, s! nu faci, #i se spune s! dai, s! prime"ti, s!refuzi, s!fii, s!nu fii, s!te str!duie"ti, s!vrei, s!fii sincer, s!te rogi... pentru a enumera doar cteva exemple, toatenso#ite, binen#eles, de atotprezentul TREBUIE! Cusiguran#! c! ai auzit "i tu, c! #i s-au prescris "i #ie astfel dere#ete! %i ce nu ai face, "i ce nu ai da, doar s!fii sigur c!temntuie"ti, c! #i salvezi sufletul... C!ci pn! la urm!, ...cefolose#te unui om s! c#tige toat! lumea, dac! #i pierdesufletul?(Evanghelia dup!Marcu,8:36).

  Numitorul comun al tuturor acestor re#ete care dau carezultatvia#a ve"nic!e"ti chiar TU! Toate #i se adreseaz!#ie!Tu trebuie s!te duci, tu trebuie s!vii, tu trebuie s!dai, s!iei,s! vrei... Te a"tep#i s! prime"ti o alt! re#et!, un TREBUIEnou? Ei bine, n acest caz te va surprinde ceea ce vei auzi,ceea ce a spus Cristos: TU nu po#i face nimic pentru a mo"tenivia#a ve"nic!, chestiunea aceasta nu este n minile tale, nuTU e"ti factorul hot!rtor!

  Nu f! dect un singur lucru: deschide Biblia, singuraautoritate dup! care trebuie evaluate "i m!surate toatenv!#!turile oamenilor aceea"i Carte la care fac referire, maimult sau mai pu#in, majoritatea autorilor re"etelorde mai sus "i verific!pentru tine nsu#i ceea ce #i se spune.

  Vrei s! ajungi n Rai, s! mo"tene"ti via#a ve"nic!?Atunci trebuie s! "tii c! nici un p!c!tos nu va ajunge s!tr!iasc! ve"nic pe noul p!mnt, sau n Noul Ierusalim(Apocalipsa 21:8, 27); c!ci tocmai datorit!p!catului Adam a

  fost izgonit din Paradis, nemaifiindu-i ng!duit s! m!nnce

  4

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  5/15

  din pomul vie#ii... Dar cine este p!c!tos, "i ce nseamn! ap!c!tui?

  P!catul nseamn! neascultare, r!zvr!tire fa#! deporuncile lui Dumnezeu. P!catul este f!r!delege, sau c!lcarealegii sfinte a lui Dumnezeu (ntia epistol! a lui Ioan, 3:4).Dar chiar "i p!catul, n multitudinea de forme n care semanifest!, nu este dect rodul mo"tenirii noastre prin Adam, "ianume, al naturii p!c!toase. Aceast! natur! se reg!se"te ninstinctele noastre, comune ntregii rase, iar caracterul nostru

  individual este format dup!"ablonul acestei naturi. Aceastaguverneaz! fiecare aspect al vie#ii omului, fiecare facultate asufletului s!u. Nimic nu r!mne neatins, neinfluen#at de ea.Este pedagogul gndirii noastre, sfetnicul voin#ei "i modeluldup!care inima ne este sculptat!. Natura este pomul ce aduceca rod p!catul, este izvorul amar al tuturor pornirilor rele "iegoiste, al tuturor actelor de rebeliune mpotriva lui

  Dumnezeu (Evanghelia dup!Matei, 15:19; Evanghelia dup!Luca,6:45; Geneza 6:5;Ieremia 17:9;Epistola lui Pavel c!treromani,8:7-8).

  Iar aceast! natur! este proprie fiec!rui om, f!r! nici oexcep#ie. Nimeni nu poate afirma c!nu a comis p!cat, to"iau p!c!tuit(Epistola lui Pavel c!tre romani, 3:23) "i Dac!

  zicem c! n-am p!c! tuit, l facem mincinos [peDumnezeu]... (ntia epistol! a lui Ioan, 1:10). Cu to#iisuntem vinova#i de p!cat, iar dreptatea perfect! a luiDumnezeu pretinde ca fiecare p!cat comis vreodat! s! fiepedepsit. Fiecare p!cat comis aduce o datorie n fa#a luiDumnezeu, iar n via#a ve"nic! nu pot intra dect aceia cudatoriile pl!tite. E"ti n stare s! #i pl!te"ti o asemenea

  datorie?

  5

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  6/15

  Oare cum se pot pl!ti aceste datorii? Aici, r!spunsurilepe care le prime"ti difer!. Unii #i vor spune c!trebuie s!viila Biseric!"i s!treci prin anumite ritualuri, al#ii te vor sf!tuis! dai milostenie "i s! faci diverse alte acte de caritate. Iaral#ii te vor ndemna spre c!in#! public!, manifestat! prindiverse semne f!cute unui predicator, sau printr-un act supremde curaj izvort din adncul voin"ei tale ie"irea n fa#a uneintregii congrega#ii.

  Multe din r!spunsurile pe care le prime"ti la acestcapitol provin dintr-o concep#ie total gre"it!, nebiblic! aceeaa balan#ei. "i imagineaz!omul c!Dumnezeu are n fa#a Saun cntar atunci cnd l cheam!la judecat!. Pe un taler sunta"ezate toate faptele, vorbele "i gndurile rele ale omului, iarpe cel!lalt sunt a"ezate toate faptele, vorbele "i gndurile luibune iar destinul s!u ve"nic depinde de partea n care senclin!balan#a.

  S! nu te la"i n"elat! Dumnezeu nu folose"te unasemenea cntar! O fapt! rea nu poate fi ndep!rtat! de ofapt!bun!, nici de zece, nici de o sut!. O fapt!rea r!mne opat!ce nu poate fi ndep!rtat!prin str!dania voin#ei omului,orict de mult ar ncerca. O vorb!rea nu poate fi "tears!nicicu o mie de cnt!ri de laud!, iar un gnd murdar nu esteacoperit nici de zece mii de ori zece mii de rug!ciuni. P!catulr!mne p!cat, nu poate fi acoperit de o binefacere, "i toat!milostenia din lume nu poate acoperi o singur!c!lcare a legiiSfntului Dumnezeu.

  Ce ai putea s!i oferi lui Dumnezeu pentru a-l face s!#itreac!cu vederea m!car un singur p!cat? ncerci cumva s!l

  6

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  7/15

  mituie"ti pe Dumnezeu? Faptele bune pe care le facireprezint! "i ele datoria pe care o ai ca om naintea luiDumnezeu, Creatorul t!u. Po#i acoperi o datorie cu o alta?E"ti dispus s!#i petice"ti haina g!urit!cu un petic decupat dinaceea"i hain!?

  Dumnezeu hot!r!"te c!plata pentru p!cat este moartea!Nici faptele bune, nici actele de caritate, nimic din tot ce facinu i poate nchide ochii lui Dumnezeu! Plata p!catului este "iva r!mne, att timp ct va exista dreptate divin!,MOARTEA! Dreptatea lui Dumnezeu nu poate fi mbunat!,iar p!catul t!u nu poate fi ndulcit prin fapte bune, prinreligiozitate, el nu poate fi "ters dect prin moarte!

  Moartea este singura metod!de plat!a p!catului. Estepedeapsa prea dur!, nedreapt!? Nicidecum! Dac! am vedeace se ascunde n spatele fiec!rui p!cat, orict de nevinovatar p!rea el, dac! am vedea din prism! divin! potopul der!utate din spatele unui neadev!r, ct! r!zvr!tire,desconsiderare "i dispre#fa#!de Dumnezeu se revars!printr-ovorb! t!ioas! "i ce vulcan al nelegiuirii erupe "i ne inund!fiin#a la un singur gnd condamnat de con"tiin#!... dac! amavea ochi s!vedem, pre#de o clip!, imensitatea r!ului naturiiumane p!c!toase, s!privim p!catul prin ochii lui Dumnezeu,atunci am ur p!catul "i am proclama dreptatealui Dumnezeun pedepsirea acestei maladii.

  Dar mintea noastr! nu poate cunoa"te "i inima noastr!este incapabil! s! simt! acum pe deplin gravitatea p!catului,limba noastr! nu are cuvinte destul de expresive pentru adescrie sila Domnului fa#! de p!cat. nc! mai crezi c!

  7

 • 7/25/2019 Calea spre Viaa Venic

  8/15

  pedeapsa este prea dur!? Nu! Ci ea este potrivit! m!suriiofensei aduse mp!ratului. Dreptatea lui nu poate trece cuvederea, nu poate l!sa nepedepsit p!catul, nu i poate ar!tang!duin#!, dar, Dreptate fiind, nu l poate nici exagera

View more