calculați - digitaliada · web viewautor: fundaţia noi orizonturi – profesor liliana olăraşu...

of 11 /11

Upload: others

Post on 31-Dec-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în
Page 2: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

Bun găsit în anul școlar 2016-2017! 

Vă mulțumim că ne sunteți alături în demersul nostru de a-i ajuta pe elevi să-și îmbunătățească și completeze cunoștințele și să se pregătească pentru societatea secolului 21.

Susținerea dumneavoastră este esențială pentru buna desfășurare a acestui proiect – pilot și doar cu această implicare vom putea obtine rezultate bune.

Acest manual este menit să vă susțină activitatea la clasă și să faciliteze învățarea elevilor folosind metode creative, centrate pe copil.  Planurile de lecție pe care le propunem, au fost realizate de echipa Fundației Noi Orizonturi cu suportul tehnic al Asociației Cartea Daliei, special pentru a sprijini procesul de predare cu ajutorul jocurilor și al aplicațiilor digitale, în strânsă legătură cu obiectivele de învățare din programa școlară.

Planurile de lecție sunt cu titlu de exemplificare și recomandare pentru folosirea jocurilor și a aplicațiilor la clasă. Vă încurajăm ca în urma consultării lor, să găsiți și alte adaptări, precum și întrebuințări ale resurselor digitale, la ore sau extracurricular și să împărtășiți acest lucru și cu ceilalți colegi, prin platforma #Digitaliada.

Calitatea rezultatelor depinde de calitatea educației. Sperăm ca metoda de „invățare pe baza jocurilor digitale” să deschidă noi drumuri pentru elevi, să le îmbunătățească rezultatele școlare și să contribuim împreună la pavarea sănătoasă a unei cariere de succes în anii următori.

Vă dorim un an de succese, plin cu rezultate excelente alături de elevii dumneavoastră!

Fundația Orange 

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

2

Page 3: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

Înțelegerea matematicii utilizând jocul King of Math

Clasa a V-a - Exerciții cu cele patru operații cu numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor

Tipul lecției – Consolidare

IntroducereÎn această lecție, elevii de clasa a V-a vor exersa cele patru operații (adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea) cu numere naturale în exerciții simple și ordinea efectuării lor în exerciții diverse.Ora va debuta cu un moment de captare a atenției prin care se realizează legătura dintre importanța folosirii corecte a semnelor de punctuație într-un enunț și importanța respectării ordinii efectuării operațiilor în calculele matematice. După o scurtă recapitulare orală a

ordinii efectuării operațiilor urmează rezolvarea unor exerciții pe o fișă de lucru. Fixarea cunoștințelor se va face utilizând jocul de pe tabletă King of Math cu ajutorul căruia elevii vor încerca să obțină un număr folosindu-se de o serie de numere și operații date.Se recomandă ca profesorul să fie familiarizat cu jocul King of Math și să pregătescă înainte de a începe lecția materialele necesare. Mesele și scaunele vor fi așezate în perechi.

.

Întrebări esențiale: În ce ordine efectuăm calculele cu numere naturale?

Competențe specifice: Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale.

Obiective de învățare:Până la sfârșitul acestei lecții, elevii vor putea :

Să rezolve exerciții de calcul cu numere naturale operații de ordinul I, II și paranteze; Să găsească noi exerciții și rezultate diferite schimbând locul parantezelor sau a operațiilor

folosind aceleași numere;

Materiale necesare: tabletele cu jocul King of Math; fișa de lucru 1 fișa de lucru 2 videoproiector

Concepte abordate: produs factori sumă

termeni diferență ordinea unei operații

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

3

Page 4: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

Desfășurarea lecției

1.Captarea atenției Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă

Timp: 10 minute

Metoda: Conversația Concepte: punctuație, ordinea efectuării operațiilor

Profesorul le prezintă elevilor, pe tablă, următoarele enunțuri:

Să se ierte nu se poate, să se condamne la moarte!Să se ierte, nu se poate să se condamne la moarte!

Le cere elevilor ca, în perechi, să analizeze înțelesul celor două enunțuri și să spună întregii clase ce au constatat. Discuția se va referi la modul în care cuvintele sunt identice, dar punctuația modifică sensul enunțului. Profesorul subliniează că punctuația este foarte importantă și că s-a dezvoltat de-a lungul timpului pentru a ne ajuta să comunicăm în scris.

Profesorul anunță titlul lecției Exerciții cu cele patru operații cu numere naturale. Ordinea efectuării operațiilor.

2. Recapitularea învățate anterior Scop: Elevii să utilizeze operaţiile aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale

Timp: 20 minuteMateriale: tabletele, dicționar King of Math, videoproiector

Metoda: conversația, activitatea independentă Concepte: operații de ordinul I și II, ordinea efectuării operațiilor

Etapa 1. Reactualizarea cunoștințelor învățate anterior. Profesorul le cere elevilor să-și amintească din clasele anterioare care este ordinea efectuării operațiilor. Le prezintă elevilor trei variante de rezolvare a unui exercițiu simplu, dintre care două sunt greșite:

4+4×4-4=28 4+4×4-4=16 4+4×4-4=0

Profesorul lansează o discuție din care să rezulte care este varianta corectă și de ce celelalte sunt greșite, subliniind importanța respectării ordinii operațiilor la fel cu cea a folosirii corecte a semnelor de punctuație. De asemenea, le cere să adauge paranteze în variantele rezolvate greșit pentru a deveni corecte.

Profesorul sumarizează ordinea efectuării operațiilor, pe ecranul videoproiectorului, pe o coală de flipchart sau pe tablă.

Etapa 2. Rezolvarea de exerciții cu ajutorul jocului Jocul King of Math. Elevii vor lucra în perechi. Li se împart tabletele. Profesorul le spune că vor folosi acest joc pentru a exersa calcule cu numere naturale și ordinea efectuării operațiilor. Dacă simt nevoia să facă calcule și pe caiet o pot face. Au voie să se sfătuiască între ei. Elevii deschid jocul King of Math pe tablete, își aleg un nume de jucător, aleg cartea Multiplication și parcurg capitolele1-9 și apoi Division capitolele1-5 și Mixed1 exercițiile cu numere naturale. Pentru că jocul este în limba engleză, profesorul va afișa pe videoproiector pașii de urmat și un minidicționar King of Math (vezi anexa 1) pentru copiii care nu înțeleg cuvintele care apar în joc. Elevii vor rezolva exercițiile în ritmul lor, jocul oferindu-le situații diverse de exersare a operațiilor cu numere naturale și a ordinii efectuării operațiilor, ca în imaginile de mai jos:

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

4

Page 5: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

Lucrul pe tabletă poate lua și forma unei competiții al cărei câștigător este elevul care va avea punctajul cel mai mare la sfârșitul orei. Dacă se întâmplă să greșească, jocul oferă elevului posibilitatea de a se corecta și dacă greșește de mai multe ori, poate să pornească de la început. De asemenea, se poate relua același capitol, de fiecare dată cu exerciții diferite.

3. Fixarea cunoștințelor Scop: Aplicarea corectă a ordinii efectuării operațiilor

Timp: 10 minuteMateriale: fișa de lucru

Metoda: conversația, activitatea independentă Concepte: operații de ordinul I și II, ordinea efectuării operațiilor

Elevii vor rezolva exercițiile 1, 2(a), 3(a). Verificarea se face frontal. Profesorul va conduce la final o discuție de reflecție folosind întrebări precum Cum vi s-au părut sarcinile din această oră? Ce v-a plăcut mai mult? În ce măsură faptul că am folosit King of Math v-a ajutat să înțelegeți mai bine calculele cu numere natural și ordinea efectuării lor? Cum credeți că vă sunt folositoare în viața de zi cu zi cunoașterea acestor noțiuni? Elevii vor avea ca temă de casă, rezolvarea celorlalte exerciții de pe fișa de lucru.

Bibliografie: 1. http://www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/math/operations/3. Matematică, Manual pentru clasa a V-a, Petre Chirtop, Valentin Radu, Mariana Roșu, Gabriela Ross, Editura Didactică și Pedagogică;4. Matematică, Manual pentru clasa a V-a,George Turcitu, Constantin Basarab, Tudor Dragonu, Nicolae Ghiciu, Ionică Rizea, Ștefan Smarandache.

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

5

Page 6: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

ANEXA 1

Tema de lucru King of Math

King of Math – Play - Multiplication - Chapter 1 - Multiplication 9

Dicționar King of Math

Chapter- CapitolChoose a book -Alege o carteDivision: ÎmpărțireDone - ExecutatEnter your name - Introdu numele tăuFailed - EșuatFarmer-FermierGreat! - Bravo!High Score- Scor ridicatKing of Math - Regele matematiciiLargest- Cel mai mareLevel - NivelMerchant- NegustorMixed - AmestecatMultiplication – Înmulțire New- NouNext- UrmătorulPlay- JoacăPlay as male or female- Alege să fii personaj masculin sau femininScore - ScorSmallest- Cel mai micStars- SteleTotal Result- Rezultatul totalTouch to select- Atinge pentru a selecta

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

6

Page 7: Calculați - Digitaliada · Web viewAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu Bun găsit în anul școlar 2016-2017! Vă mulțumim că ne sunteți alături în

Fișa de lucru

1. Calculați repectând ordinea efectuării operațiilor

a) 21 + 9 : 3 + 9

b) 24 : 3(5 – 3)

c) 4×[27– 5×(8 – 6)] : 2 + 11

d) 8×[(15 – 7) : 2]

2. Faceți ca următoarele exerciții să fie corect rezolvate, plasând paranteze la locul potrivit:

a) 4 + 5 × 3 – 6=21b) 15 : 5 + 2 × 4 + 10=21

c) 8 – 3 × 9 – 2=35d) 15 + 10 × 8 : 4=35

3. Introduceți în spațiile libere semnele (+,–, ×, :) și eventual paranteze pentru a obține propoziții adevărate:

a) 4 21=1b) 4 21=2

c) 4 21=3d) 4 21=4

e) 4 21=5f) 4 21=6

4. Pornind de la exercițiul (4 + 2) × 2 : 4 am putea să-i compunem următoarea poveste care să ne arate ordinea efectuării operațiilor:

Patru prieteni au mers în parc să se joace cu mingea. Mai târziu, alți doi prieteni din apropiere li s-au alăturat. Acum sunt șase prieteni în parc. Un alt grup de șase copii i-au văzut pe cei șase jucând și i-au întrebat dacă pot să li se alăture și să formeze două echipe de câte șase.Toți au fost de acord și acum nunărul de jucători de la început s-a dublat. Au organizat competiții și fiecare echipă dorea să câștige. Copiii au mai rămas în parc mult timp după ce s-a terminat jocul discutând despre subiectele lor preferate. Și cum s-a făcut cam târziu toți erau obosiți și flămânzi. S-au hotărât să plece acasă. Grupul de 12 copii s-a împărțit în patru grupe egale. În acest fel patru grupe cu câte trei copii mergeau în același timp spre casele lor.

Scrie și tu o scurtă poveste care s-ar potrivi exercițiului 8 + 3 × 5 respectând ordinea operațiilor.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei OrangeAutor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Liliana Olăraşu

7