cadranul banilor de robert kiyosaki

Click here to load reader

Post on 01-Jun-2018

254 views

Category:

Documents

100 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 1/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 2/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 3/169
Americand
9i
a
luptat
in
Vietnam,
ca
ofifer
gi
Cum
Laude
Universitatea
de
Stat
A
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 4/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 5/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 6/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 7/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 8/169
gi sa
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 9/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 10/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 11/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 12/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 13/169
deqini
ca-
drane.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 14/169
C.tpt.truut, BANrr.orr
gi
3.
Si
creeze
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 15/169
pentru
a o
s,rlc.
[-a
inceputul
anilor'20
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 16/169
cea mai neagri
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 17/169
in
partea
ca unii dintre
in toate
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 18/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 19/169
tatal
nu l-a
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 20/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 21/169
vor si se
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 22/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 23/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 24/169
tip
.L",
impiedicin-
du-se
singuri
si
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 25/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 26/169
cred ci pot
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 27/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 28/169
52 CRoRnrvur
isi
genereaza
7A"/"
din
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 29/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 30/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 31/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 32/169
de
clt
de
mulqi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 33/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 34/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 35/169
multe
sunt acum
din
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 36/169
cea
pro-
movati.
de
investitorii
conventionali.
Nu
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 37/169
cadranele
,,P"
si
,,I",
va
prospera
indiferent
de
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 38/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 39/169
mult la libertatea financiari.
timpului,
acasi
gi
la
scoala.
Milioane
de
oameni
obscrva ci p;u'tcir stirrgi
spus ca
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 40/169
ce devenea
partea
stinga
a
Cadlanwlwi.Trudtnd
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 41/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 42/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 43/169
proprii.
itr
prezettt,
are
loc
,,L"
este
cea
mai
grea
dintre
singur
de
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 44/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 45/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 46/169
ir
l'irr;rnt'i;rr
ri
s:r
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 47/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 48/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 49/169
CenRaNur BANILoR
e
bine
sa
fii
pregitit
pentru
orice.
Asta
inseamni
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 50/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 51/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 52/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 53/169
rnult
calm:
,,Construim
un
sistem
de
afaceri."
Sistemul
nostru
era
aceasti
cale
9i
inainte,
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 54/169
104 CalnaNur
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 55/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 56/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 57/169
intervalul
in
care
invaga
sa
devini
investitori
profesionigri.
Acesra
este
gi
motivul
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 58/169
fraze
pe
care
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 59/169
pu-
a
uneia
doar
daca
nu
cumva
acea
per-
soani
isi
doregte
neapirat
sa
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 60/169
diversele
tipuri
de
investitori.
Jin
si-i
multumesc
mai
ales
lui
John
financiar
si
nu
a
mai
tre-
buit
sa
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 61/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 62/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 63/169
investigii
cu
dobindi
mici,
mai au vreo valoare.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 64/169
ciror
devizd"
este
,,Nu
vreau
si
fiu
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 65/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 66/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 67/169
i
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 68/169
Atunci
de la acest
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 69/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 70/169
le
citesc,
mi
reg5-
Dar
dupa
ce
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 71/169
s-a
imbunitagit
imediat.
Iati
o
fericit
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 72/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 73/169
142 Ca,oRexur
bogat.
,,O
Apoi,
rni-a
explicat
faptul
ci
oamenii
se
uiti
la
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 74/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 75/169
ca si oaurcrrii
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 76/169
az,a
inteli
genqei
financiare.
Ea
incepe
prin
cunoasterea
cuvintelor
9i
informa
clespre
avut-o
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 77/169
150 CeoR,rrvut
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 78/169
de
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 79/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 80/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 81/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 82/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 83/169
cel
bogat
mi-a
oferit
o
lecqie
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 84/169
nu
c
care iqi
mi*a
.pirut"
o
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 85/169
nu
realitigi.
,,Este
aurul
un
activ?",
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 86/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 87/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 88/169
opiniile
de
realitate.
Cei
ce conste
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 89/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 90/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 91/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 92/169
si
faceanr
il
inflicirase
pe
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 93/169
gansi
in
faqalor,
fiindu-ne
imposibil
crude
intr-un
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 94/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 95/169
tudinile necesare
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 96/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 97/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 98/169
se vrea deloc a fi o glumi, ci este cit
se
poate
de
sericrs.
Formula
imbogiqirii
drn
Monopoly
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 99/169
pe care
bani
decit
motivelc:
corp
armonios,
a
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 100/169
relagii, mintea mea
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 101/169
f.
ceea
ce
lact
Transferul
din
partea
stingi
?n
rea
citre
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 102/169
atinga excelenta
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 103/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 104/169
nal
gi
nu
ragional
este
aceea
de
a
remarca
momentele
in
care
folosigi
cuvinte
precum
,,a
simti",
,,a
le
poarta
cu
ei
insisi.
cd
ceea
trol.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 105/169
cale erau
arn
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 106/169
agtia
I
celor
bogagi,
pe
de
con-
sta,
de
fapt,
in
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 107/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 108/169
litor, mai
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 109/169
e evident
la 100
a
fatd,
.lc
cistig
cu toqii
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 110/169
Ceea
ce
fac
cei
din
ci
e
s,I
f
ii
o
persoand.
cdrera
ii
place
acest
joc.
Tiger
con-
rinui
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 111/169
formulei
,,E$TI-FACI-
AI",
pentru
tcja veniturilc.
pierderile
au
220
Calnarvur
BAMLoR
Fttr
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 112/169
dintre
ele
chiar
s-au
niruit.
Oamenii
investiserl
cadranul
,,A"
au
inviqat
un
cuvint
nou
mai
mult
de
suferit
gi
tu
inregistrat
cele
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 113/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 114/169
privind
refoF
ma
taxelor.
Persoanele
casa
investitorii
vor
intra
din
r"rou
in
acli-
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 115/169
ori
Lumea
va
avea
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 116/169
M-a incurajat
rnai
importanqi
filosofi
gi
un
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 117/169
pcrsoana
respectivi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 118/169
spun
incerc
si
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 119/169
dupi
ce
cesul
de
cigtigare
generat
de
mare parte din
plitiqi
ipoteca.
(Cel
pugin,
insi,
obgineqi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 120/169
de
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 121/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 122/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 123/169
pentru
toata
lurnea
pinit
in
2010"
Oamenii
vor
ingelege
incepe
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 124/169
putea
gasi
o
clrcptate.
$tiu
ci
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 125/169
existi cu
vi
sunt
secretele.
Daci
jucagi
9i
pierdeqi,
se
lc
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 126/169
lucru.
Aceasta
impozitar
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 127/169
o limiti
financiari pen-
celor
din
cadranele
,,A"
ti
,,L"
posibilitatea
de
de investiqiile in
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 128/169
motiv.
4.
Daca
sunteqi
un
cititor
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 129/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 130/169
,,Marele
Salt
inainte",
in
loc
si
dureazd", cel
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 131/169
prea multi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 132/169
1. Se
ghidau dupi
un plan
financiar. Pentru
in
o
pcrsoani
vrea,
de
pildi,
si
aibi
si
inccrcc
si
atingi
accst
obiectiv
fic6nd
salturi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 133/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 134/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 135/169
clt
joaca
mai
mulq
gi in
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 136/169
de gindire al
a$a cum
si
intelegerea
sistemelor.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 137/169
Oamenii mi
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 138/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 139/169
se ingrijeasca de
cumperi
casa
visurilor.
La
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 140/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 141/169
Obiectiv: Pencu
a vt
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 142/169
Cine
piste
financiare
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 143/169
Principiul celor
doui seturi
in
cazul
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 144/169
nevoie de
p^r
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 145/169
fi
uimit
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 146/169
sau
banii curg direct
de
oamenr
loc
de
munci
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 147/169
banilor. Unul dintre
de
investitori.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 148/169
il
consideri
cel
rn,ri
citrt.r
oportunitaqi
de
investitii.
Fiind
c:c
invcstitor-i
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 149/169
pria afacere
?
clidiri
rlc,
bit-,rttr
i,
rrp DE TNVESTIToR
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 150/169
referi--
multe
in
problemele
care
n-au
legatura
Pasur
Nn.
4:
DEclnrtt
cE
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 151/169
por
meriti
repetat:
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 152/169
car
locuiqi.
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 153/169
Persoana
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 154/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 155/169
impotmoligi
in
mla;tini
financiare.
imbunat:itri
stilul,
dar
nu
plitit
ci
joc.
$i
totuEi,
atunci
reprezintS.
propriul
viit.,r
a)
hirtie
gase
persoanc
in
conrprrtti't
despre
listi
qi
cu
cit
ii
ascultam
pe
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 156/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 157/169
P,lsur
Nn.
6:
TRexsgoRuett
nnz,quaclRne
iN
putER.E
A;a
cum
inviqim
din
gregeli,
rot
aga
ne
calirn
caracrerui
dezamagiri."
in
co'tinru".,
vi
voi
'prczenta
citeva
sfanrri
313
din
pe
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 158/169
car'('
invaga
ceva
nou:
,,Asteapti-te
si
transformi
acea
dezeurlt
gire
intr-un
activ.
Majoritatea
oamenilor
isi
transformi
deccpli,r
intr-un
pasiv
rlin
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 159/169
rl.,
neprequit.
Ideea
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 160/169
irnplicat,i'vrr
t'tt
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 161/169
CAPITOLT]L
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 162/169
tru reintilnirea
n-am fost
financiar.
Fentru
a
scoxt(:
lil
iveali
calitiqile
naturale
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 163/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 164/169
ascultaqi
indoielilc,
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 165/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 166/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 167/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 168/169
http://slidepdf.com/reader/full/cadranul-banilor-de-robert-kiyosaki 169/169
C AS