cabluri otel - stasuri

Upload: varga-istvan

Post on 16-Jul-2015

811 views

Category:

Documents


43 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  1/29

  \

  l lU .

  .~e N1- 0. . . ..S(($OJ )1- 0< .>;::I'i;j01 - 0 .P-OJ )p ::, : a~s. . . .0. . . .!= :0< .>'IU: < : : :. . . .,0)E. . .

  ;::I

  2'"). . . . ,

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  2/29

  STAS 151J-8()"--f"

  L1I - - - L ~ - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - - - I

  3.13.2 .

  TabeluI 1 (umare)

  Reprezentarea in sectiune

  .D c

  Dc

  Simbolul constructielca.blului .

  1X 19

  IX 37

  1 X 61

  Descr leraa constructlei

  Un fir central de slrmA, 'injurul carula sint illHI.~urae doul!.straturi in sensuri diferite, primulde 6 sirme Iar al dollea de 12sirme, toate sirmele avtnd acelasidiametru1 + 6 + 12= 19

  D c

  . Uri fir central de slrma, in jurulcaruia sirrt l:nfli.~uratetrel stra-turi in sensuri diferite, primul de6 strme, al doilea de 12. sirrne,iar al treilea de 18 strme, cu. acelasi diarnetru1+ 6 + 12 + 18= 37

  Un 'fir central de sirmli., injurul carula stnt !nf~urate patrustraturi in sensuri diferite, primulde 6 strrne, al doilea de 12sirme,al treHea de 18 sirrne, iar alpatrulea de 24 sirme, eu acelasidiametru

  1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61

  OBSERVATIE - Functie de tehnologia de fabricatie, firul central al cablulul poate avea. diametrul cu 10%mal mare dedt dlametrele firelor componente

  3 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ~I DIMENSIUNIConform tabelelor 2...5, eu urm~i.tbarele precizari: .Masa cablurilor indicate in tabel cuprind inclusiv lubrifiantul ~iau caracter informativ.Abated limita- .la diametrul cablului- la Iungimea cablului

  +5%-3+ 5 fara a depasi 30 m.B .3 Lungimi minime care se pot comanda, pentru cabluri avind diametrul:- pinji la 3 mm... 1 500 m .- de la 3 mm s , ~ pesteS mm... 1000 m

  4 CONDITII TEHNICE GENERALE DE CALITATR\.

  Conform STAS 1352-74.' , . . ..' Cablurile cuprinse in prezentul standard se fabrica f a r a preformarea sirmelor,

  < - ,_ : ,, _ - , _ - - : .. . ' .~ ' . . " ' :~ , _ . r

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  3/29

  . - - , . - , C ' , ' c , '

  , 'inioull.lmul~ 12elru;i

  37

  cu 10 %

  IV.

  - 3 - STASUIJ.8()'

  ~ 0'to ~ I I I I I I\ \00 . ! < I -0 t!-\ --to 0\00\ 0 0. . . . . . 0 0 I I I I I IZ ~ . . . .0\ ~-~ - --s 0 0 0 0 0 : ; : : 0i,; . . . . 0 s : : l 0 0 \0 < : ; > I> 0 0\ \0 10 ~ 0 . . . . . .i!. . ! < I . . . . . . N . . , . . . . \0 oQ. . . . " s ~ 'E l0\ ~ ]--to E 1 5 ~- - e- 0 0 0 o 0 < : : 1 0Z . . . . C) z . . . , . , . . , 0 0 < : : 1 0 0 IQ 0\ \0 . . . . ~ oQ . , . . ,~ oQ 1: . . . . . . . . 10 0\ 0\N . . , . . . . . . . . ~;;) ,oj- , -E --., B < : : 1 0 < : : > 0 0 0 0 0C d 'to . . . . . ~ . . . . . . . . . oQ .~ oQ . , . . ,~ oQ 0 0 0. . . . . . , < : : > 0 0 2 0 0 0' s .S z 0 0\ N N '" 0 . . . . . .r-- o IX) . . . . . . 0 00 ~ I"- . . . . . . . . . ...X ~ oj . . . . N N . . . . . . . . \0 00-- 1 : - - - " " " UJ--XI! ~. . . . .'a. .2 1 , < : : > 0. 5 N 0O Il ' s : : , I I I I I '" N 0\p :; . . . . . . . , 0, . . ! < I . . . . . . , . . , .'r--OI l a~ ;:: l. . . .:l ~ -.. 0\ --. . . . . o' 0Vl ~'10 . . . . . . 0 0 0o I I I \ I 0 S 0Z \0 . , . . ,' ; : : 0 . . . . 0\.E . . . . ".., 10,D~u --- _ .

  ~ '" 10 < : : > Co 00 . . . . . . . . . ~.. . r- !3 IX) . . . . 0 0u 0 0 . . . . N ; C 4 : l s~ g~olO.!

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  4/29

  STAS 1.51$-80

  '0. . .5~I------~---I ~--~--------------------------------------------------------------. .e~eC,)

  ~,< :>00r-. . . .Noo0'0

  N1 1 " 110r-

  gN10

  Rooococo. . . .

  < :>< :>00C)- o< :>< :>~. - I or-,. . , .

  I

  - Is~. . .

  I

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  5/29

  .~ .) --

  0000M. . . . s- ~, ~10 00- 'I0000o o ~0000

  0000o'M, . . ,

  ooo. . . . .So(j 5o'" I.

  o.~

  ' - a - ' -~I~ z oo'I'".~ ooo~o:5II')"f'.

  0000o~.

  ooo*- ,I0oS0010"f'

  :5- ooII')o. . . . .'0:5IeN e l l8 .' a ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'8~j~~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - I~ ~ g g g ~ g 8 g 8 8~.z 00 ~ ~ N ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~~ N ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~

  g,g : 5. 11') ...,. 00. . . . 0010",.. . . . ocot/')o. . . o: 2."f'- oot-.00NI.--. . . ,x

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  6/29

  . . . . .If')'th 0\ I I . I I I I I I I. . .0 ,!4 . . . .0

  \0 ! : ; ! . .co --0" 0\0 < : : > I.e. . < : : >. . . . . Z If') I I I I I I I I I. . . . . .. . . . .. . . . .- ., - --s 0 0 0 6S 00 0"\ t-- 0-.. " " " ' \0 .,. \0 10 0\ I I I I I I'M 0 O ! ; J ~ \0 0\ If'),! < 1 l --S . . . .

  (~ ~ 0 0 0 0 0 00 < : : > 00 00 ~ < = >OJ ::l '0 < : : > '0 N < : : > I I I IJ 'M1 l O J 0\ ~ \0 < " ' I 00 0 o ,! < 1 l- ~ S --" '5 < : : > 0 S g < = > < : : > < : : >0.. ~ 0 . . . , N . . . ,P s 'th N 10. If') < : : > . . , . . N I I I.. 0- 00 : : 1 . . . , 00 . . . , . . . , 00" :: > < 1 l ,!4 N N . . . . . If') 10l 'tl -J'"0 > O : l < : : > . .. --0S r- . 0 0 0 8 < : : > < : : > . '0'5 . . . , 01 < = > 0 < : : > < = > . . . . t: If') 0 If') 0 0 < = > o I I I 'u z '" 0 . . . . . 0 If') . . . . 0. . . . . .. . 00 : : 1 . . . . , co ~ ~ . . . . . .\0 < 1l N N \0$ .. (JJx - t:- --. . . . . ". .,Y . ' I $ .~ 0 0 0 & l 0 0 < = >~

  N 0\ 00 . . . , . . . . , . . . . , 00'" . . . . . ! I J . . . . . 00 If') . . . . . ev 0 . . . . .p; Of) . . . . . 10 It'} 00 r- - t-, \0,!4 N . . . , . . . . . . . . , 0\ 0 ! : : !" ' S . . . . ..~ ~ '.. . . . 00 ,o 00 ~ --E 0 0. . . . 00rn - 0 0 < : : > 0 s < : : > s: . . . . . 0 < : : > 8 8I I I Z ! I I < : : > < : : > < : : > < : : > . . . . . 0 0. . . . . . . . . . . , . . . . t-- \0 If') . . . . . .:: 0 N . . . , . . . . . . . . , 0\ < : : > NZ . . . . . . . . . .< 1lU --..--~..~~. . . . . , . , . . . , 10 ~ . . . . . . . . . . . " "1 r-, 01 00 00 . \0 r- I I I. . . . . 00 If') 01 00 I 0 < : : >" .. . .:~ t" J : : : ~. : J < : : > 'N t--. 0 . . . . . . . . . . 10 0- s 6 S ('.j r-i N . . . . ri T T . . . . .'" oj . .. ..~ II)A]~] 0 0 < : : >~ . . ... 5 a 0 0 0 .0 0 .,0 < : : >. . . . . . . . .' 0 0 o . . . . .' . . . . . . . . . : ; ~ N , . . : ;1 3 S oj S . . . . . . . . . . . . M N N . . . , . . . . . . . . . .oj 0uA 1 ' l 0 l t

  . . .t.~".. .

  . . . ..9,.< 1 lS

  . . . . .. . . ... ,.< >::l. : : :~

  ,J

  . . . . .. . . . .. . . . .. . _ _e-.. auco. . . . .a>, . . . ,C J] 1s)~ ,M. . . . .p , ;...;x":: >N+010t--. . . ,< II,H

  < II "-.:p.:0I"ildco'". . . .~0. . , ;. . . .~. . . .' 1 : :> < I IPIt: :I iC>~n oCJk:: :u:: lIII

  , < I Iu'Eil. . . .eE. . . .'tl.I"il..,......,....--->--~~-.~-~....._-~-.-------.-~-:-.-

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  7/29

  e ,. C o d CUPS 30 8 Y U O

  ~u.:;:!''0'0. 1 - 00..

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  8/29

  STAS 1553-80 2- , . , - - ' . ., j

  " . ,. :. -"

  .. ,- ", ,\

  " ,

  ~------------.------.-----~

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  16/29

  .f

  I!!I\ e

  S'l'AS 13 ! J :3-80

  Tabclul 1 (continuurc),~ ~I, = : " :

  , ,,', .. j': . II"Dcscrtcrcn constructtol '.

  .' I

  Slmholu lconsf ruc liclcablllllli

  l)xOl o in imil. Ilcinelnlicil centmln (H), .pest ocarl' slut illh1~l!I"nte sase tntO[lllC "olciHl1iteHccuJ'e 'dinlr-'un fir central de slnllu' ~ipntru sunturt Iurmate :prhnul dln 6sirme,ul ,doHI'll din' 12 strrnc, al treilea dln 1.8stnnc, ilU: aI, potrul,

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  17/29

  - 4i_ 2 .5 Sarcini dc rupere

  -: ...:_: .

  2.:).1 Pcutru cablurile eLLiu i l l lU , ncmotn.licii . , sn . rc ina . efectiviL .miuimii de ru pereIa, t ract iuno a .ca ulului se tleiJcnnina. ])0 probe de cablu ill tl'cg, conform STAB 2172-8J ~i trobnlc siLcorcspundavalorilor (lin tabelcle G .. ' 8. ..Pen l.ru cablul'ilc cu inimii. me tnlicii. 1 sarcina cfcctivu" minima de rupcro IaLractiune socalculoaza eu formula: . .' .' .' .... ' 1E T " :' K'd2 X B; ..ln careli\ sarcina, cfect,ivu. minima de rupere, in newtoni ; - ,(l diametrul nominal al cablului in' milimebri ;.:. ". '.Ro clasa de rezistcIlya-a sirmei, in newtonipe milimetru patrat;lei cocticicnt lnformntiv pentru tqrtn,' de rupere, ,. .Valoaree. oooficientului. este ; . " .' .O,.)5D pcntru cablurilef X7;' .., , .3[) 6 pentl'u oablurlle 6 X I!J ~i 6 X'37.;, 0,353 pontru cablurileB X 61. . , : ; . t : . I '_:_ . . , _ ~ . ~. ;.'~ '; "' f, . . ' _ ' ;2.5.2 in cazultn care nu so dispuno de"lIia.~ini.coresp\mza.toare .peutru determiriarea'aarciniiefective de l'Upel't;l a eablului, se :poate determina ':sarcina:l'eaiit' mtnima de l'upel'ea'cabluluk -':corectata prill' coeficientul de scu.derc K aT8z;istentei.slrmeidatol'itu. tpronal'ii~i cab~rii strmei:(conlorm tabelulni 4), Iunctio de constructia cablului ~ide 'reziatenta minima a airmei. ". '"

  ': ' .. . . . ,.:.,',/.,.. '. .' Tl;bclul 4 ..

  5 8 6 9 0 6 u 0 7 0 7 3 5 1 1 0 82000 .; ,- , - 6 9 5 0 0 -'7Y4U('[ , 95980' 97000 1: 800no 1 1 1 4 0 0 1.00100 1.11000 . .: . 92300 10f iOOO llfr:JOO T:-'---'- ".W48[j() 1 1 1 l 2 0 n 1 : 1 2 ( ) ( ) ( ) ,I~11720{) 1 : 1 5 : 1 0 0 1 4 ! l I J O O -t : 1 2 5 0 0 151200' '161i; lOO1471100 1(181;00 l S r , O ( ) ( ) IHi4000 187:!On 202f)()O18000{J 2 0 ( ) 1 i ( ) 0 2 2 5 ~ 2 ( )

  Hllz'istl'.n~~ ,tic n~pe.re Ia ~r~c'punca StrlHCI, N/mm-, :Slmbolul constructtclcu blulul Vnloarcu cocttcleutululK

  i370 ... 1770 0; 90. min. .1960 ", '(),8H1 : J7 (L ' -. . i770 0.86.. ,'.'-mlu. 1960 ' ". 1l.85 "

  1:!7U:',;,1770 n,8.5. r ,min.196() 0 84-~___:"",, '-::lJ'-x-:6-:-:1-:,'~---,-' 1370., ,1960 .," 0:80 ., " ' ; I ; - J'--- -- '-,'_-=--_;,...;.~_:_----,;------;-----,-,--:_-- I;..

  :"Ta,hcluI5 "

  (}x7

  6X19

  , 6x37

  , _,;_, ... . '.~.__ ._ __c~~_,;___~ _ ___' ---,:.----,-J. Cnblm'l cmistrilclle'lIortnnJii G X 7- - - - - - - - - ~ --------- '.': ,. I ;, ",:';'Bczislcn\'~'- 'milli~a'de fUP'cn: ' . , . ' . , . .i..,::", ' l'\Iasn.lin a1'aa " ~. . . I' ",'cablului :'~",:: . la tructlune a sirine!.: :.',.,'

  l itarnctrul D' '{' I Aria~' . ',(infonna'ttv): . . . 'Nlmm~ ."'. '-~. ;:.._.numinal . 13;1'\0 ~u ,scctiUllii ',:'.". k.~I_~~,,:,,; < . : ' ,,'1:370 I 15,70 " I ' .1770:' r 1960. ,';::',:,:::,;::;a l cllhlului s rrue slrmelor ~_L:__~, '---- . .!'nun mill 'mm~ ,,"--:- ,Sa~c!n~.'crccliva mtnlma. dc : r ' l ;pc rc ,

  .mat ,iincut. a cablul\li " 'N ."I:'N. :,N N

  1850'265042505770

  6550 745()10380 117()O1240(J 1 4 2 0 0

  , 14750 ,1690017600 19610

  . : 2008() 230(JO2:~(J()O 2 6 4 0 02 6 5 2 ( ) : 1 0 2 0 0

  . :l340!! :l'7600. 4 1 ( J ( I O 4 6 7 0 04 9 f i 2 0 5 6 ( ) ( i O

  ~. 0 : _ '

  ">,

  _ j _ - . . . ~ .

  : : ; - ..

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  18/29

  ,_ .

  - 5 -I'

  S'l ' .t \3::; . 1J53-80

  (;,.hind consl rlll'lie 1l0fmnli't I~ x 7

  I 1 ", HC7-istcnta minima de rupert) ,Il'lnsn cabl ulut In trncttunc a s+rmctDlamctrul Aria (in tormattv) N/rnm'Diamc l.ru 1 kg/m. nominal str-mcl sectlunit 1:nO I 1570 1 .1770 'j 1960al eahlutut mm sh-mclormm IlIlU8 Sarcina cfcct iva\ mtulmado 'rupere

  mat zlncat a calnulut .'N. I N I N l'~! -.. '.. ..2 L. () 2.20 Hill.a j.411:'1 1.467 198(JO[l. 22650() 2.49900 --2.0 2,:10 174.0 1.H20 1,587 . 2 184()O 248;1()() , 271800 -

  2:1. (J 1. 7 : ) 9 2BflHOO 269800 29noo --2. ,10 l fJO.O J.774 .-24. () 1. flO :Wf1:0 1.1129 1.89a 2'542()() 2 9 2 4 ( ) ( l 32150'(T: . ---.- ..---- a46200fl.O 2 , ( 1 0 2Z:cI .1 l 2 . 0 8 9 2.049 268noo :H6500 -, .2 ,2 5:1 ' . 296200 :142000 :~77g(}(r--:w.o 2.70 241.0 2,194 '-27,0 2,322, 405000 -.Rn 2!J9.0 .2.419 .:P2!iOO :168UOO . ---- :Hfl2()O8.0 2.HO 278.0 2.600 .2.544- :cI9IHilJO .. 4:-l:~200 '" -,

  2.8:W (.,772 36:8200 . 4215UO 892UOO--1J,O a,ou 297,0 J..._ +-...' ..,'

  . .

  . TabCll111 5. (conttnuare)

  , y - ~~ _ .'-~ . , I : 'r Tabcl111 ..~ " .

  4800 .73U()

  5:iBO.60008850 9370119()0 :1320016120 T s O O o ' "21500':'2392p

  ." t '

  ~ I

  ,i., '". .;.\ .

  eabluri IlUIIS!nllllicnurllla]:, (. x 1f)

  nUll nun'

  i. :.....

  10600145801900024000.2f1800, ~0200'.3009() .33340 . 3726()43640 -. -'~53740

  .' 5099Q s '. 56~80' '.~3250 A , .. 59130 .... 65800 . 7.3060. e.,67960 .' 75510 : 83'a60 r,

  "76980 " ,.1l5810 ','96100 .,! :i.80(l:l4.0 2.20 4:1:1 4.1fl7:10.0 2.HO 47:1 4,534: 1 7 .. ( ) 2. ,In - fj,5'7- ~4--;Tt38~._(J__. 2.;.0 '_.;-' :')t\() _ ' . = -,,.:17140,0 . :~.U() 1 _ _ H : ' _ f ' ~ ~,1:),0 2.BO I 7U~ u, 738~;-:-c -~'iJiIl- 7f,4 --'7.240.10.0 --:1-. O f j-~-. --7.H9i\

  ~)-,(-J-~)U.u--- 1l,Il02

  . -,--,_,_, .... ~-_:'."',-.

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  19/29

  ,.

  6 --

  TaIJchLl 7CalJhlri ("oll~Il'ucli(' 1II!I'lI1ali1 Ij X :17

  Uintlll'lrul Dla inetrulnomiriu l sirmci!ul ea hlulul

  111m I1UllAriasect. lun il

  slrmelormm 2

  Ma sn Ilularu aca hluln l(Iu lormnt lv)kg/m

  'Hczislenla mln lrufi de rupcrc.ln tractlun e a slrmet. N/1l1nl2 . t

  \rna t zlneal

  1il70 I . ' 15 to I 1770 1 19(10Surciuu cfccliyil mlnlnui de ruperen cuhlulu i .'I---~--~------~~--~~~--;I N I N I NN

  4 (),205 0,2!l

  7,5,0,30

  I,( ) ., : 3 5

  6.88 1--0-' (-:.lil_H_110.8815.76

  n.lO!)U,153

  , I

  0,415

  0.067 9170 10aO ( ) 1447()14 t 2() ,16()SO 17950--,----1-----10.104

  0.140'0,2[)41 ;'31 O,20S

  0.4 0---- ---- ~--I----

  ,27,117 0.271 (),2!)510 {),45 :15,:Hl 0,:14:1 {),33,7---- -~- ----~- -----.---1112

  (t,50

  (J,GO 62,80I---~-I--~0, 65 7ii.70----1---14

  15lC17III:. w21

  252lJ '

  ." (J~90

  4:1,50 0,424(],5[40, GIl(l,71f)

  0,507(J,GOI

  :12660 " :17260'28.140201100 2:1240 25790

  :H6S0 35110,

  410905USO ( i61390

  0,70(J,70S

  85,,50 0, S:ft II, 820--- ---- ----1----19H050. 0.75

  f ) , SO

  '(],95 157.4

  0,954 0,940

  85810

  112780

  41480 45990

  51105047070 " 52270' 5815U ..

  645:10 717807lJHlO

  9B0701127701:l042l)

  \148080

  l,OO "1.(H i5 1" lJ77 20:1(JOO 2:12410--------li--------I---~~~l---~---

  ----:----I U .70 I ,O~(l I ' 1,068 '. 1294501~i.20 -] ~ ~-, 111475(~,I,~18~8~2_8l_),

  1,529 1.515 \,183:180 2UOBIlO,I------~I--------i

  1.101.15

  174,3210.9

  28: 1 0

  :1 4

  4()

  4 247

  l)"I).') " '52,80

  ,2,00

  , 1,701.80

  ;,1. n o

  1.20 2511.nI------J--.:....:...-__,2,2442.052 , 2,03:1 '

  2.2212,442

  20870024n1fiO ' ,280470

  :I071120. .

  2,414 21)22:101,;]0 2Vfi. :, 1 1,8001---- __1.40 :l41.n I :1.32:1

  _ _ 3 : ' _ ) ~ _ ~ 1:192'~_--I __ :~,814_1.60 H

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  20/29

  . ~ 3 - - . - : : - . . . . .. . . .

  OBSEllVATII In tubclele 5... 8 .' . .;: .v , ;'I CnlJIlIrile ell rezlstenta de rupere In tractlunc a slrmcl de 1960 -N/ml!l~ nu se utlllzeuzliIu 'Instalatiile "fYUPUSC"'.slIpruvcghcrii nNH. .,.. . .' . " " ::. '. .,;\ -.... "'.......\, ; ".'/'Z Pentru diametrul Ilrului central al toronului se adm.ite 0majorare ell pina In 0,1 mm, cu eondi~ia, Incadrarii ... dlametrulur in abn tcrile llmltii din tabelul 2. . '_.'~ '. . '.'. I , .. ',.:.3 Masa cablului Include ~Iinima centrala (uemetallcd) ~ilubrlltuntul -.l11 cazul cahlulul cu 'lu lm I ccu tra la me ta-Ilcil, masa se preei:r.cnza prln contrl_l~t. !,', '

  ,r./

  ,'I'

  iTabclul 81 ( ; 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 eoustructle normnlfi Il (H

  .- I I I Mu sa liniarii a Hczlst cn tu minima de ruperccublulul la tractluuc a slrmcl ;,Diomctrnl Aria. '(in forma liv) NJmtn2 'fnominal. Dinmcl.l'ul _sectlunll kg/rnslrmel 157.0 I 1770 I ,1900nl ca hlului slrmclornun llllllz,111m Sarcina efectivii mlnimii de rupere ~, , mn L zlnca t a cablului '" . .

  " N I N I N ,"

  ' .19 0,7 1.40,9 LilB8 1,308' 176510 198090 240260

  22 (),8 184,1 1.814 1.787 230450 259870 ,..288310;

  25 0,9 2:12,8 2.2,95 2,277 292230 3285,20 364.800 ':27 1.0 ' 287.:1 2, KIa 2,802 359900 ' .. 405010 . 451100'a o 1,1 347.7 3;428 3,397 4363{iO 490330 , 54524033 1,2 . I , 4,081 4,033 51'8770 583490 ' 64821013.43,13 1,:1 ' 486,8 4,780 4,734 610950 636460' 763930::~8 1,4 56:l.0 5.554 , 5.484 707050 795310 785510. ' .'41 1 . 5 647.8 6,374 6;287 812970 913970 ' . f44 1,6 73,5,7 7.161 . , 1()290~O ..7,252 922800 .L. :.. .'. i' "46 1.7 8::10.8. 8.190 '8.074 1039500 , 1100990' :' .. . ,-.-

  1106990 .. -' . . . .19 1.8 929,6, 9,178 9,036 1304280 ...: _ .." , ,. , '.ii2 1.9 1039 1 0 ' ; 2 : l O ,10.179 1B04280 1461190.. . . ~. ".. .' -.'. . I.. -" " " ., ..55 2.0 114Q '11,33:) 11'1158. 1441570 1018090:' :,. , ~~. .

  57 2,1 1266 13-,690 12.517 15B.867.Q 1784BHi " ,,:"-.. ~~ .. '. ,: ", '. "66 . 2.4 1654 16.209 .' ~5; 519' 206\1200 2333980 " -68 2;5 1797 '. 17,094'- 17.366 2255520 2530110: " . "-. . : ' " ", . : .. . . . . , . : - - .

  '.' .

  . ",:- .~.:

  . " '"

  ' . i,

  , ' , ",,-,, . ':

  ... . . !.''. :'

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  21/29

  -._.___-.._---~--.-~ - .-.~~------.._.----.---_~ -. : . - .- ..- -- . - -- - _ . ._ . _ _ _ _ _ _ _ , _ _: : :_ . . a _ _ . ~h,.r_".'~. ..._.....,_ ._. _

  '1

  ,..' ,

  ' ~ c

  /

  ./" : " I

  . .;:> . ,

  \.

  ,'.';' .

  .,'I

  .'.~-.i".-;

  _),.i

  . . . . . .I---:----'--~----~-----'--------------:-'-----------~~-'----~-...,....,.~ ,-:;;..~;'';~].,"V. E - < '< ISE I4~~- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ~

  uesponslthlllli proleetutul :. 1111111thinn Cahllli hrnnanc~

  a~M~: ~.-'..' Jnstttutul.de C~I'cclure SHin ~ifJci'i ~I Iugfnerle Tchno-;" ..lo!(lci'i. pcntru "UlllnJ Minier, MI1~lui, de Hlcllcot -,I:,',Transport Uzlun l - Ttmlsoarn . . t ..Corublna tul lIfdnlnrgle ~ Ghnpia Turzl!Hcgistrul Na vn lHom1\nCcntrlllp Illdustria!:1 de 'Prciucrlirl MellllllrgleeBuc!lrc~H

  Slalillan[u[ II lost eln hnrn t inililll III HIIIII 1960 ~i S-Il revlzult III (lnl1 11100, 1\)71 ~i 1!J/lO

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  22/29

  ~:.

  . . . . .s. . . . : I~I __- - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ . r - - - - - ~ - - - - - - - - - , - - - -w~p .. Aprollat;DEORE'f ALCONSILIULUI DE STAT

  M NR. 99/21;.03,1980c dp .,ro I__-------------------------------~----~------------------~-----------------------

  > ! O J' 2. ' s . . .Ed. . .. ' - m. s . . ..dI.UJ

  . Cod ~UPS 308 700

  Clasiffcarea alfanumeric4D .35

  STANDARD DE STATEDITIE OFICIALA .5TAS 1689-80REPUBLICASOCIALIS-rAROMANIA Inloouieite :' ST AS 1689-74.'CABLURI DE OTELCABLURI DUBLEI CONSTRUCTIECOMBINATA

  Forme ~i dimensiuni Cables en acierteel wire repesTWiN WIRE ROPES COMPOUNDCONSTRUCTIONShapes and' dimensions: C 1 : > t u ; u . t l L ' I e K~aTL[PHATbI JJ;Bo:ti1f.blE.KOMBHBH-J>O.BAtU iM KOHC'I'PY~IDI; CABLES DOUBLESJ CONS;fll.UC-TION COMBINEEFormes. ct dimensions1 GENERALITAn

  1.1 Obiect ~i domeniu de aplicarePrezentul standard se refera la cablurile rotunde de otel, duble, cu contact Iiniar ~i mixtal sirmelor in toron de tipurile: S ea le (S ) sau Warr ing ton-Sea l e ''(W-S) , d in sirma de otelmata, zincatasau stanata(STAS 1298-"80), eu ininia 'Vegclaia, metaliea :53.11 din fibre -sintetice,..pentru constructii mecanke. ~i masini de ridicat,

  t.2 Clas i f i ca re ~i terminolQ:gleConform STAS 17to..75..Notare ' '...1.3.Notarea' cablurilor deictel, duble, constructie J ' : 1 0 1 ' l ) l 1 l _ t a . . $t.:~ ~1I.ItmatPi!l'e1e;- -denttniireatipu1ui cahlului: . - diametrul' nom ina l a! cablului: ..~ constructia cablului ( ICOn fo r111 ; .abelului 1);- te zi st-e Jl; ta .strme1 (confo rm .STAS 129B-80~;,

  , - aU,i'tatea' sirmei. 91 starea suprafetei (conform ..srAS 1 ~ . 9 $ . I B O ~ ;- sen sul de ihta~urare alsirmelorin toroane si alWroanelQI. : ' incabl .1a . ~OI:~ STAS1710- 75 ; ;- numarul 'preze~tului standard. ....Exernplu de notare:Cablul cu diametruide 20,0 mrn, de constructie 6 X ;31, SeaI~,. din $inult ~"'Ii(liistenia de 1570 NIm .m~ .de -ca:li:tate13, -zincatli cu strat gros de zinc (G). cu sensul (Ie lnl1i~ura.re ~ Iltrmelor lu toron dreapta (Z). iar 'inf~u--rarea -torww:clor 1n'~h1u -sttnga...'(S~ -se -noteazar. .

  "2.1 Descrierea constructiilor cabluriion ccenform tabel~lui r ,2.2 Caracteristici constructive 9i dimensiuni, conform 1.aibelelru' .A'~' ' ' lCM.__ a~tlej'!tedzlfri-:2.2.1 Masele indicate in tabele sint calculate inclusivanima 1. t tbr i t f iu l t -W:~,3. l1qu:a~inforrn.ativ.2.2.2 CablurU_eduble, constructie conibinata, pot avea..sensul d e J s . J i~ ieZ lZi S{.S ,~a-u lIS9i SIlo

  Etabaal initial tst 1960 Data intnlrii In vigoare ;. JRcvizrrit in 1965, 1969. 1973 pi 1979

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  23/29

  -2-

  Simbolul con-structle] cablului

  .. .:

  Reprezentarea 111sectiune Descrierea constructiel~-~~---- ....----.-.~--:__-.:___:___--:-~----~:__------~-~ . .~::,.,':~.~

  o1nima ccntrala, peste care se f;rl~oar~'6 toroane alcatuite fiecare dintr-un fircentral de shma cu diametrul do pecare slut inffu;;Ul,.atedoua straturi de9 Slrme, cu dlametrul dl, respectiv dInf1i~urarea sirmelor se executa dintr-oslngura operaticH + 6(1 + 9 + 9)

  6 X 19 Seale (5)

  6 X 31 Seale' (S)

  oInima centrala, peste care.se infa~oa,ra6 toroane alcatuite fiecare -dlntr-uu fircentral de strma cu

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  24/29

  -,-3 STAS. 168980

  0000oz

  .8 ;o

  1

  or--o

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  25/29

  -4-

  1 :< > 0 ~ W(; O

  1 '1 sI"). . . . . .t--o a 1 '1~ E"- _Z

  ' . ' i3 fil_ " , r ~ 0I 'l ,*" ~ . . . . . . . . 0 ~ 0 -. . . . . . . . . . 0-. ~ ] . : s O . : : : - . e . < \c. OQ - . . . . . < >0 " " - r - . & " r . - - . 0\ ' . . . . .\C "f< 1,0 ......0\ 0\ ..... ~~~ 00 'I")

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  26/29

  - ; : : : . : . :. : : :: : . :: : :: . : ;. : : : : :: : : : : : i: : : :/ . . : . :; : : :: : : ~: : . :. : .' : :: : . :: : : :: . ; ;' . . : . : : : .

  : . . ' .i. . .

  . "

  : g ." -,,0''~.

  f! 8a. e-.... 0(1~ . :'1

  o 0C < \

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  27/29

  'AS 1689-80'. ., 6 -------------

  oRIf)N

  01 0o 0If) < "1s . . ! I/)

  gIf)00

  oooo"Ioo

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  28/29

  :.

  - .

  ,a0N

  o~.0.'a10N

  ot ooIDN

  oo. . . .-t'- o. . . . . .. . . . . .t-ooo;: :r-,. . . . .000..g.IDr-,

  oN.

  ooN

  oo~.."..,.. . . . . -, . . . , "

  00. .- 00N ID''>

  o!O. . . . . .00N. . . . .

  "' ... .,0

  o1"1. < " 1 .o('1,,>

 • 5/13/2018 Cabluri otel - Stasuri

  29/29

  -8-

  Daca prin contract nu se indica: . .___,ensurde "inta~urar~, acestava fi S / Z ;. _ starea suprafetei sirmelor, aceasta va fi mata,Abateri limit a- la diametrul cabluluiiar, Ia tntelegere intre parti-lalungimea cablului .

  ~.i{ Lungimile minime care sepot comanda funcjie de diametrnlrabluhii:,;_.pina la dianietrulde 20 mm , .'600 .m: .-deIa diametrul de 20 mm ~ipeste 256m..~~ -ondipi tehnice .. generate decalitate'Con!ormSTASH52-'7i.

  STAS 1689-80ERATA

  La.ta~e~ul 3, valorile. dintre paranteze 1a rindu"rile3' 5 6'' '"13 se vor citi in dreptul diametrului din rindul 'I'm di t , :.7, 9, 12 ~l1 Iasi t b 1 . " e a supenor.iar 1a rln~~ti~ a e1,la n6ndulall,coloana 13, valoarea 58770 se va citi 58470, co oana ,v oarea 3 777 se va citi 5 777 . '. . I~ tabelul 5 Ia rindul12, coloanaLk, valoarea de 5800'se v .. . .iar la rindul Lf, coloana 12, valoarea 784000 se va citi 784 800 a CIt! 58 000,

  . La tabelul 6, la capul de tabel, in loc de dOse va citi d : I "ultimacoloanh, valoarea 21 760 se va citiZ l 670 '41. tar a nndu13,": La' pag, 8, pet. 3.3, 3.4 si 4 se vor cit! i.2.3, 2~2.4 si respectiv 3.

  .............:..-----&sponsab1lul proiectului: ing. 1)ionis~ Mllrin-escuvtfificat: Instiilutul roman ile standardiearelng. l~Jllrian Lucan_

  - Inspeetoratul de :stat pemr.u ..,."_",,, 'i" ~U_-' ~ridieat- Minisiuul' Mindor. Petrolnlui Iji Geologiei- Institutul de cercetarl miniere .- Institutul de -prolectarl constructii l1ti1ajj petmlier_ Introprlndcrea de oonstructll utlla3 J,e'trdlior 1Mai -Ploie~ti_ Institutul de sudura ~i Ineorcare de materiale - Ti-mili'oara- Il1treprinderea' de radiatoare l i ' i cabluri - Brasov

  N. . .S. g '..i... " e r>. . .'.. ~-

  ' 1 . . . 0::','.~ .. . . . . . .11 1.~ ..

  r!;:I: a " .I- ~ __ .....,..------------------~-J t : L I .