buletin februarie 2010

of 62 /62
STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ STANDARDE APROBATE Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna Ianuarie 2010. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE 01.040 Vocabulare 01.040.25 Tehnici de fabricare (Vocabulare) SR EN ISO 4063:2010 A CT 39 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă Înlocuieşte: SR EN ISO 4063:2000 01.040.91 Construcţii şi materiale de construcţii. (Vocabulare) SR EN 520+A1:2010 A CT 111 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări Înlocuieşte: SR EN 520:2005 SR EN 15283-1+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură Înlocuieşte: SR EN 15283-1:2008 SR EN 15283-2+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre Înlocuieşte: SR EN 15283-2:2008 03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE 03.100 Organizarea şi managementul întreprinderii 03.100.01 Organizarea şi managementul întreprinderii în general SR ISO/PAS 22399:2010 FC CT 376 Securitatea societăţii. Linii directoare pentru pregătirea în eventualitatea unui incident şi managementul continuităţii operaţionale 03.120 Calitate 03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii SR EN ISO 9004:2010 T CT 56 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii Înlocuieşte: SR EN ISO 9004:2001 SR EN 9100:2010 A CT 72 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ale organizaţiilor pentru aviaţie, spaţiu şi apărare Înlocuieşte: SR EN 9100:2004 SR EN ISO 13485:2004/AC:2010 A CT 377 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare Înlocuieşte: SR EN ISO 13485:2004/AC:2007

Upload: vas-yzu

Post on 23-Oct-2014

231 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Buletin Februarie 2010

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna Ianuarie 2010. Standardele europene şi internaţionale sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de Standardizare din România. În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române. În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv. Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE. 01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE,

STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.25 Tehnici de fabricare (Vocabulare)

SR EN ISO 4063:2010 A CT 39 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă Înlocuieşte: SR EN ISO 4063:2000

01.040.91 Construcţii şi materiale de construcţii. (Vocabulare)

SR EN 520+A1:2010 A CT 111 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări Înlocuieşte: SR EN 520:2005

SR EN 15283-1+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură Înlocuieşte: SR EN 15283-1:2008

SR EN 15283-2+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre Înlocuieşte: SR EN 15283-2:2008

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.100 Organizarea şi managementul întreprinderii

03.100.01 Organizarea şi managementul întreprinderii în general

SR ISO/PAS 22399:2010 FC CT 376 Securitatea societăţii. Linii directoare pentru pregătirea în eventualitatea unui incident şi managementul continuităţii operaţionale

03.120 Calitate

03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii

SR EN ISO 9004:2010 T CT 56 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii Înlocuieşte: SR EN ISO 9004:2001

SR EN 9100:2010 A CT 72 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ale organizaţiilor pentru aviaţie, spaţiu şi apărare Înlocuieşte: SR EN 9100:2004

SR EN ISO 13485:2004/AC:2010 A CT 377 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare Înlocuieşte: SR EN ISO 13485:2004/AC:2007

Page 2: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

2

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN ISO 13485:2004/AC:2010 A CT 377 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare Înlocuieşte: SR EN ISO 13485:2004/AC:2007

11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare

SR EN 794-3+A2:2010 A CT 377 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuieşte: SR EN 794-3:2003 SR EN 794-3:2003/A1:2005

SR EN 1282-2+A1:2010 A CT 377 Tuburi de traheostomie. Partea 2: Tuburi pediatrice Înlocuieşte: SR EN 1282-2:2005

SR EN 1782+A1:2010 A CT 377 Tuburi traheale şi racorduri Înlocuieşte: SR EN 1782:2003

SR EN 1820+A1:2010 A CT 377 Balon rezervor pentru anestezie Înlocuieşte: SR EN 1820:2005

SR EN ISO 7376:2010 A CT 377 Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală Înlocuieşte: SR EN ISO 7376:2004

SR EN 13544-1+A1:2010 A CT 377 Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor Înlocuieşte: SR EN 13544-1:2007

11.040.40 Implanturi chirurgicale, proteze şi orteze

SR EN ISO 16061:2010 A CT 377 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Înlocuieşte: SR EN ISO 16061:2009

11.040.50 Echipament radiologic

SR EN 60601-2-54:2010 A CT 22 Aparate electromedicale. Partea 2-54: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu raze X utilizate pentru radiografie şi radioscopie Înlocuieşte: SR EN 60601-2-32:2003 SR EN 60601-2-7:2003

11.040.70 Echipament oftalmologic

SR EN ISO 10940:2010 A CT 230 Instrumente oftalmice. Aparate fotografice pentru fundul de ochi Înlocuieşte: SR EN ISO 10940:2001

SR EN ISO 10944:2010 A CT 230 Instrumente oftalmice. Sinoptofoare Înlocuieşte: SR EN ISO 10944:2002

11.040.99 Alte echipamente medicale

SR EN ISO 16061:2010 A CT 377 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Înlocuieşte: SR EN ISO 16061:2009

11.060 Stomatologie

11.060.10 Materiale dentare

SR EN ISO 10139-2:2010 A CT 377 Stomatologie. Materiale moi de căptuşire a protezelor dentare mobile. Partea 2: Materiale pentru utilizare pe termen lung Înlocuieşte: SR EN ISO 10139-2:2002

11.060.15 Implanturi dentare

SR EN ISO 22794:2010 A CT 377 Stomatologie. Materiale implantabile pentru umplerea şi mărirea osoasă în chirurgia bucală şi maxilofacială. Conţinutul dosarului tehnic Înlocuieşte: SR EN ISO 22794:2007

11.100 Medicină de laborator

11.100.20 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale

SR EN ISO 10993-1:2010 A CT 377 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi testare în cadrul unui proces de gestionare a riscului Înlocuieşte: SR EN ISO 10993-1:2004

11.160 Primul ajutor

SR EN 794-3+A2:2010 A CT 377 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuieşte: SR EN 794-3:2003 SR EN 794-3:2003/A1:2005

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.99 Alte standarde referitoare la deşeuri

SR CEN/TR 15822:2010 A CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice biodegradabile din sau de pe sol. Valorificare, eliminare şi probleme de mediu asociate

13.040 Calitatea aerului

13.040.40 Emisii de la surse fixe

SR EN ISO 23210:2010 A CT 53 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de PM10/PM2,5 în efluenţii gazoşi. Măsurare la concentraţie joasă prin utilizarea impactorilor

13.060 Calitatea apei

13.060.30 Ape uzate

SR EN ISO 5667-15:2010 A CT 360 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratamentul probelor de nămol şi sedimente

13.060.45 Examinarea apei în general

SR EN ISO 5667-15:2010 A CT 360 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratamentul probelor de nămol şi sedimente

Page 3: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

3

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.10 Lupta contra incendiilor

SR EN 1846-2:2010 A CT 216 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe Înlocuieşte: SR EN 1846-2+A3:2009

13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor

SR EN 1047-2:2010 A CT 336 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date Înlocuieşte: SR EN 1047-2:2002

SR EN 3475-407:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 407: Inflamabilitate Înlocuieşte: SR EN 3475-407:2006

SR EN 61482-1-1:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva pericolelor termice la arcuri electrice. Partea 1-1: Metode de încercare. Metoda 1: Determinarea caracteristicilor nominale la arcuri electrice (ATPV sau EBT50) a materialelor pentru îmbrăcăminte, rezistente la flacără

13.260 Protecţia contra electrocutării

SR EN 61111:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Covoare electroizolante

SR EN 61112:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Folii electroizolante

13.310 Protecţia împotriva crimei

SR EN 1047-2:2010 A CT 336 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date Înlocuieşte: SR EN 1047-2:2002

SR EN 50131-1:2007/A1:2010 A CT 27 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale

13.320 Sisteme de alarmă şi de alertare

SR EN 50131-4:2010 A CT 27 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 4: Dispozitive de avertizare

SR EN 50131-8:2010 A CT 27 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului armat. Partea 8: Dispozitive/sisteme generatoare de fum

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 13034+A1:2010 T CT 227 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6] ) Înlocuieşte: SR EN 13034:2005

13.340.30 Dispozitive de protecţie respiratorie

SR EN 149+A1:2010 T CT 227 Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare Înlocuieşte: SR EN 149:2003 SR EN 149:2003/AC:2003

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.01 Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general

SR EN ISO 3747:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metoda comparaţiei în situ Înlocuieşte: SR EN ISO 3747:2003

SR EN ISO 9614-1:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere. Acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete Înlocuieşte: SR EN ISO 9614-1:2001

SR EN ISO 9614-3:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere Înlocuieşte: SR EN ISO 9614-3:2003

SR EN ISO 11205:2010 A CT 274 Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică Înlocuieşte: SR EN ISO 11205:2004 SR EN ISO 11205:2004/AC:2006

SR EN ISO 11546-1:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în laborator (pentru declarare) Înlocuieşte: SR EN ISO 11546-1:1999

SR EN ISO 11546-2:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare şi verificare) Înlocuieşte: SR EN ISO 11546-2:1999

SR EN ISO 11957:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi în situ Înlocuieşte: SR EN ISO 11957:2000

Page 4: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

4

17.140.20 Zgomot emis de maşini şi echipamente

SR EN 415-9:2010 A CT 148 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3

SR EN ISO 4871:2010 A CT 274 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor Înlocuieşte: SR EN ISO 4871:1999

SR EN ISO 5136:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă Înlocuieşte: SR EN ISO 5136:2003

SR EN ISO 11200:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate Înlocuieşte: SR EN ISO 11200+AC:1999

SR EN ISO 11201:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă tehnică în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant Înlocuieşte: SR EN ISO 11201+AC:1999

SR EN ISO 11202:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă de control în situ Înlocuieşte: SR EN ISO 11202+AC:1998

SR EN ISO 11203:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelurile de putere acustică Înlocuieşte: SR EN ISO 11203:1999

SR EN ISO 11204:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă care necesită corecţii pentru mediu Înlocuieşte: SR EN ISO 11204+AC:1999

SR EN ISO 11688-1:2010 A CT 274 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Înlocuieşte: SR EN ISO 11688-1:1999 SR EN ISO 11688-1:1999/AC:2003

SR EN ISO 12001:2010 A CT 274 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Reguli pentru elaborarea şi prezentarea unui cod de încercare a zgomotului Înlocuieşte: SR EN ISO 12001:1999 SR EN ISO 12001:1999/AC:2003

17.140.30 Zgomot emis de mijloace de transport

SR EN ISO 14509-3:2010 A CT 199 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

21.020 Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor şi echipamentelor

SR EN ISO 4871:2010 A CT 274 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor Înlocuieşte: SR EN ISO 4871:1999

SR EN ISO 11688-1:2010 A CT 274 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Înlocuieşte: SR EN ISO 11688-1:1999 SR EN ISO 11688-1:1999/AC:2003

21.060 Elemente de asamblare

21.060.99 Alte elemente de asamblare

SR EN 14566+A1:2010 A CT 111 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 14566:2008

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.060 Robinetărie

23.060.01 Robinetărie în general

SR EN 12982:2010 A CT 89 Robinetărie industrială. Dimensiuni faţă-la-faţă şi faţă-la-axă ale robinetelor pentru sudare cap la cap Înlocuieşte: SR EN 12982:2002

23.060.40 Regulatoare de presiune

SR EN 12864:2003/A3:2010 A CT 305 Regulatoare cu reglaj fix, cu presiune maximă de ieşire mai mică sau egală cu 200 mbar, care au debitul mai mic sau egal cu 4 kg/h şi asociate cu dispozitive de securitate pentru butan, propan sau amestecurile acestora

SR EN 60534-2-4:2010 A CT 23 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-4: Capacitate de curgere. Caracteristici intrinseci de debit şi coeficient intrinsec de reglare

23.120 Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul

SR EN ISO 5136:2010 A CT 274 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă Înlocuieşte: SR EN ISO 5136:2003

SR EN 60335-2-40:2004/A2:2010 A CT 239 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare

Page 5: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

5

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.040 Sisteme de automatizare industrială

25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale

SR EN 60534-2-4:2010 A CT 23 Robinete de reglare a proceselor industriale. Partea 2-4: Capacitate de curgere. Caracteristici intrinseci de debit şi coeficient intrinsec de reglare

25.080 Maşini unelte

25.080.50 Maşini de rectificat şi polizat

SR EN 60745-2-4:2010 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit, altele decât cele cu disc Înlocuieşte: SR EN 60745-2-4:2004 SR EN 60745-2-4:2004/A1:2009 SR EN 60745-2-4:2004/A11:2007

25.140 Unelte de mână

25.140.20 Unelte electrice

SR EN 60745-2-4:2010 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit, altele decât cele cu disc Înlocuieşte: SR EN 60745-2-4:2004 SR EN 60745-2-4:2004/A1:2009 SR EN 60745-2-4:2004/A11:2007

25.140.30 Unelte portative de mână

SR EN 60745-2-4:2010 A CT 255 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit, altele decât cele cu disc Înlocuieşte: SR EN 60745-2-4:2004 SR EN 60745-2-4:2004/A1:2009 SR EN 60745-2-4:2004/A11:2007

25.160 Sudare şi lipire

25.160.01 Sudare şi lipire în general

SR EN ISO 4063:2010 A CT 39 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă Înlocuieşte: SR EN ISO 4063:2000

25.160.20 Materiale pentru sudare

SR EN ISO 26304:2010 A CT 39 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod pline, sârme tubulare şi cupluri sârmă-flux pentru sudare sub strat de flux a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare Înlocuieşte: SR EN 14295:2004

25.160.30 Maşini de sudare

SR EN ISO 2503:2010 A CT 39 Echipament pentru sudare cu gaz. Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre incorporate pentru butelii de gaze până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe Înlocuieşte: SR EN 13918:2003 SR EN ISO 2503:2000 SR EN ISO 2503:2000/AC:2002

25.180 Cuptoare industriale

25.180.01 Cuptoare industriale în general

SR EN 746-1+A1:2010 A CT 225 Echipamente pentru procese termice ndustriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale Înlocuieşte: SR EN 746-1:2003

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.40 Acoperiri metalice

SR EN ISO 1456:2010 A CT 157 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electro-chimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel şi curpu-nichel-crom Înlocuieşte: SR EN 12540:2003

27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII

27.020 Motoare cu ardere internă

SR EN ISO 14314:2010 A CT 76 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate Înlocuieşte: SR EN ISO 14314:2004

27.060 Arzătoare. Boilere

27.060.10 Arzătoare cu combustibil lichid şi solid

SR EN 299:2010 A CT 225 Jicloare fără retur pentru arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibil lichid de uz casnic. Determinarea unghiului şi a caracteristicilor de pulverizare Înlocuieşte: SR EN 299:2002

29 ELECTROTEHNICĂ

29.080 Izolaţii electrice

29.080.30 Sisteme de izolaţii electrice

SR EN 61857-21:2010 A CT 5 Sisteme electroizolante. Proceduri pentru evaluarea termică. Partea 21: Prescripţii particulare pentru modele de uz general. Aplicaţii la înfăşurările de conductor Înlocuieşte: SR EN 61857-21:2005

29.120 Accesorii electrice

29.120.99 Alte accesorii electrice

SR EN 60947-7-2:2010 A CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-2: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune de conductoare de protecţie pentru conductoare de cupru Înlocuieşte: SR EN 60947-7-2:2003

29.130 Aparate de conectare şi comandă

29.130.10 Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune

SR EN 62271-104:2010 A CT 8 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni nominale egale sau mai mari de 52 kV Înlocuieşte: SR EN 60265-2:2003 SR EN 60265-2:2003/A1:2003 SR EN 60265-2:2003/A2:2003

Page 6: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

6

29.130.20 Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune

SR EN 60947-7-1:2010 A CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-1: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune pentru conductoare de cupru Înlocuieşte: SR EN 60947-7-1:2003

SR EN 60947-7-2:2010 A CT 9 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-2: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune de conductoare de protecţie pentru conductoare de cupru Înlocuieşte: SR EN 60947-7-2:2003

29.130.99 Alte aparate de conectare şi de comandă

SR EN 62271-104:2010 A CT 8 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni nominale egale sau mai mari de 52 kV Înlocuieşte: SR EN 60265-2:2003 SR EN 60265-2:2003/A1:2003 SR EN 60265-2:2003/A2:2003

29.140 Lămpi şi accesorii

29.140.10 Dulii şi socluri pentru lămpi

SR EN 60061-1:2002/A41:2010 A CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi

SR EN 60061-2:2002/A38:2010 A CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii

SR EN 60061-3:2002/A39:2010 A CT 131 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre

29.240 Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice

SR EN 61643-21:2003/A1:2010 A CT 311 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercări

29.240.10 Substaţii. Descărcătoare

SR EN 61643-21:2003/A1:2010 A CT 311 Descărcătoare de joasă tensiune. Partea 21: Descărcătoare conectate la reţele de telecomunicaţii. Prescripţii de funcţionare şi metode de încercări

29.240.20 Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice

SR EN 61112:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Folii electroizolante

29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale

SR EN 61482-1-1:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva pericolelor termice la arcuri electrice. Partea 1-1: Metode de încercare. Metoda 1: Determinarea caracteristicilor nominale la arcuri electrice (ATPV sau EBT50) a materialelor pentru îmbrăcăminte, rezistente la flacără

29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii explozive

SR EN 60079-0:2010 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generaleÎnlocuieşte: SR EN 60079-0:2007 SR EN 61241-0:2007

SR EN 60079-10-2:2010 A CT 137 Atmosfere explozive. Partea 10-2: Clasificarea ariilor. Atmosfere de praf combustibil Înlocuieşte: SR EN 61241-10:2005 SR EN 61241-10:2005/C91:2007

29.260.99 Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale

SR EN 61111:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Covoare electroizolante

SR EN 61112:2010 A CT 176 Lucrări sub tensiune. Folii electroizolante

31 ELECTRONICĂ

31.040 Rezistoare electrice

31.040.10 Rezistoare fixe

SR EN 140401:2010 A CT 135 Specificaţie particulară cadru: Rezistoare peliculare fixe de putere mică cu montare pe suprafaţă (SMD) Înlocuieşte: SR EN 140401:2006

31.180 Plăci şi circuite imprimate

SR EN 61188-7:2010 A CT 193 Plăci imprimate şi plăci imprimate echipate. Proiectare şi utilizare. Partea 7: Orientarea nulă a componentelor electronice pentru elaborarea bibliotecilor CAD

SR EN 61249-4-14:2010 A CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 4-14: Serie de specificaţii intermediare pentru materiale preimpregnate, neplacate (pentru fabricarea plăcilor multistrat). Ţesătură din fibre de sticlă de tip E, preimpregnată cu răşină epoxidică, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală) pentru asamblări fără plumb

SR EN 61249-4-15:2010 A CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 4-15: Serie de specificaţii intermediare pentru materiale preimpregnate, neplacate (pentru fabricarea plăcilor multistrat). Ţesătură din fibre de sticlă de tip E, preimpregnată cu răşină epoxidică multifuncţională, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală) pentru asamblări fără plumb

SR EN 61249-4-16:2010 A CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 4-16: Serie de specificaţii intermediare pentru materiale preimpregnate, neplacate (pentru fabricarea plăcilor multistrat). Ţesătură din fibre de sticlă de tip E, preimpregnată cu răşină epoxidică multifuncţională nehalogenată, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală) pentru asamblări fără plumb

Page 7: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

7

SR EN 61249-4-17:2010 A CT 193 Materiale pentru plăci imprimate şi alte structuri de interconectare. Partea 4-17: Serie de specificaţii intermediare pentru materiale preimpregnate, neplacate (pentru fabricarea plăcilor multistrat). Ţesătură din fibre de sticlă de tip E, preimpregnată cu răşină epoxidică nehalogenată, cu inflamabilitate definită (încercare de ardere pe verticală) pentru asamblări fără plumb

31.220 Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii

31.220.10 Fişe. Conectoare

SR EN 61984:2010 A CT 145 Conectoare. Prescripţii de securitate şi încercări Înlocuieşte: SR EN 61984:2003

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO

33.020 Telecomunicaţii în general

SR EN 300 086-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un conector RF intern sau exterior destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 440-2 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Echipamente radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 1 GHz până la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 301 489-17 V2.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio. Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente de transmisii de date de bandă largă

SR EN 301 489-29 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 29: Condiţii specifice pentru dispozitivele de servicii de date medicale (MEDS) operând în benzile de frecvenţă de la 401 MHz până la 402 MHz şi de la 405 MHz până la 406 MHz

SR EN 301 489-33 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 33: Condiţii specifice pentru dispozitive de comunicaţii de bandă ultra largă (UWB)

SR EN 301 489-4 V1.4.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 4: Condiţii specifice pentru radiorelee fixe, staţii de bază pentru sisteme de transmisii de bază, echipamente şi servicii auxiliare

SR EN 301 489-6 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT)

SR EN 301 893 V1.5.1:2010 A CT 220 Reţele cu acces radio de bandă largă (BRAN). RLAN de înaltă performanţă în banda de 5 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 301 908-10 V4.1.1:2010 A CT 220 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT - 2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 217-2-2 V1.3.1:2010 A CT 267 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 2-2: Sisteme digitale care funcţionează în benzi de frecvenţă în care se aplică coordonarea frecvenţelor. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 248 V1.1.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radar de navigaţie pentru utilizare pe vase care nu respectă prevederile convenţiei SOLAS. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 264-2 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionând în banda de frecvenţă de la 77 GHz până la 81 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 288-2 V1.3.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică. Telematică de trafic şi transport rutier (RTTT). Echipamente radar de distanţă mică funcţionând în banda de 24 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 435-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Caracteristici tehnice pentru echipament SRF care utilizează tehnologia de bandă ultra largă (UWB). Aplicaţii pentru echipamente de clasificare şi analiza materialelor care operează în banda de frecvenţă de la 2,2 GHz până la 8 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 500-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD) care utilizează tehnologie de bandă ultra largă (UWB). Echipamente de localizare şi urmărire funcţionând în domeniul de frecvenţă de la 6 GHz până la 8,5 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 567 V1.1.1:2010 A CT 220 Reţele cu acces radio de bandă largă (BRAN). Sisteme WAS/RLAN Multiplu-Gigabit în banda de 60 GHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

Page 8: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

8

33.050 Echipamente terminale de telecomunicaţii

SR EN 62369-1:2010 A CT 279 Evaluarea expunerii umane la câmpurile electromagnetice produse de dispozitive radio de mică acoperire, în aplicaţii diverse, în banda de frecvenţă de la 0 GHz la 300 GHz. Partea 1: Câmpuri produse de dispozitive utilizate în produse electronice de supraveghere, de identificare prin radiofrecvenţă şi sisteme similare

33.060 Radiocomunicaţii

33.060.01 Radiocomunicaţii în general

SR EN 302 571 V1.1.1:2010 A CT 6 Sisteme de transport inteligent (ITS). Echipament de radiocomunicaţii operând în banda de frecvenţă de la 5855 MHz până la 5925 MHz. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 608 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Eurobalise. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 609 V1.1.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio pentru sisteme feroviare Euroloop. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.060.20 Echipamente de primire şi de transmitere date

SR EN 302 544-1 V1.1.1:2010 A CT 220 Sisteme de transmisii de date de bandă largă operând în bandă de frecvenţă de la 2500 MHz până la 2690 MHz. Partea 1: Sisteme de bază TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 302 544-2 V1.1.1:2010 A CT 220 Sisteme de transmisii de date de bandă largă operând în banda de frecvenţă de la 2500 MHz până la 2690 MHz. Partea 2 :Staţii de echipament de utilizator TDD. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.060.30 Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin satelit

SR EN 302 217-4-2 V1.4.1:2010 A CT 267 Sisteme radio fixe. Caracteristici şi cerinţe pentru echipamente şi antene punct la punct. Partea 4-2: Antene. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.060.70 Servicii mobile. Telecomunicaţii numerice fără fir europene (DECT)

SR EN 301 489-6 V1.3.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 6: Condiţii specifice pentru echipamentele de telecomunicaţii digitale, extinse şi fără cordon (DECT)

SR EN 301 908-10 V4.1.1:2010 A CT 220 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT - 2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.070 Servicii mobile

33.070.30 Telecomunicaţii numerice făra fir (DECT)

SR EN 301 406 V2.1.1:2010 A CT 220 Telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT). EN armonizat pentru telecomunicaţii digitale extinse şi fără cordon (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE. Radio în general

33.070.40 Sateliţi

SR EN 302 623 V1.1.1:2010 A CT 220 Sisteme de acces fără fir de banda largă (BWA) în banda de frecvenţă de la 3400 MHz până la 3800 MHz. Staţii terminale pentru mobile. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33.100.01 Compatibilitate electromagnetică în general

SR EN 301 166-2 V.1.2.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipament radio pentru comunicaţii analogice şi/sau digitale (vorbire şi/sau date) şi operând pe canale de bandă îngustă, având un conector de antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 065-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu imprimare directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 065-3 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipamente telegrafice de bandă îngustă cu tipărire directă pentru recepţia informaţiilor meteorologice şi de navigaţie (NAVTEX). Partea 3: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.3(e) al Directivei R&TTE

SR EN 300 296-2 V1.2.1:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipamente radio utilizând o antenă integrată şi destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 301 489-12 V2.2.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii. Partea 12: Condiţii specifice pentru staţii terestre, interactive, terminale cu apertură foarte mică funcţionând în banda de frecvenţă de la 4 GHz până la 30 GHz în serviciul fix de satelit (FSS)

Page 9: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

9

SR EN 301 908-10 V4.1.1:2010 A CT 220 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 10: EN armonizat pentru IMT - 2000, FDMA/TDMA (DECT) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

33.160 Tehnici audio, video şi audiovizuale

SR EN 62365:2010 A CT 375 Audio digital. Interfaţă digitală de intrare-ieşire. Transmisie audio digitală pe reţele cu mod de transfer asincron (ATM) Înlocuieşte: SR EN 62365:2006

33.180 Comunicaţii prin fibră optică

33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice

SR EN 61300-2-34:2010 A CT 138 Dispozitive de interconectare şi componente pasive pentru fibră optică. Metode fundamentale de încercare şi măsurare. Partea 2-34: Încercări. Rezistenţa la solvenţi şi alte fluide contaminante a componentelor de interconectare şi a casetelor Înlocuieşte: SR EN 61300-2-34:2003

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.020 Tehnologia informaţiei (IT) în general

SR EN 1047-2:2010 A CT 336 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date Înlocuieşte: SR EN 1047-2:2002

35.200 Echipament de interfaţă şi interconectare

SR EN 62365:2010 A CT 375 Audio digital. Interfaţă digitală de intrare-ieşire. Transmisie audio digitală pe reţele cu mod de transfer asincron (ATM) Înlocuieşte: SR EN 62365:2006

35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.70 Aplicaţii IT în ştiinţă

SR EN ISO 19141:2010 A CT 359 Informaţii geografice. Schemă pentru entităţi mobile

47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.020 Construcţii navale şi structuri maritime în general

47.020.70 Echipament pentru navigaţie şi control

SR EN 302 248 V1.1.2:2010 A CT 6 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Echipament radar de navigaţie pentru utilizare pe vase care nu respectă prevederile convenţiei SOLAS. EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

47.080 Nave de agrement

SR EN ISO 12401:2010 A CT 227 Nave mici. Centuri de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 1095:2004

SR EN ISO 14509-3:2010 A CT 199 Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi de măsurare

49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.020 Aeronave şi vehicule spaţiale în general

SR EN 9100:2010 A CT 72 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe ale organizaţiilor pentru aviaţie, spaţiu şi apărare Înlocuieşte: SR EN 9100:2004

49.025 Materiale pentru aeronautică

49.025.10 Oţeluri

SR EN 2815:2010 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Bare pentru prelucrare - a sau D <= 200 mm - Rm >= 965 MPa

SR EN 2818:2010 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Piese forjate şi piese matriţate - a sau D <= 200 mm - Rm >= 1070 MPa

SR EN 3469:2010 A CT 296 Serie aerospaţială. Oţel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Retopire electrod consumabil. Punere în soluţie şi precipitare. Piese forjate şi piese matriţate - a sau D <= 200 mm - Rm >= 1310 MPa

49.025.30 Titan

SR EN 3311:2010 A CT 296 Serie aerospaţială. Aliaj de titan TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Recopt. Bare pentru prelucrare - D < 110 mm

49.030 Elemente de asamblare pentru industria aeronautică

49.030.30 Piuliţe

SR EN 3226:2010 A CT 72 Piuliţe hexagonale, plane, cu înălţime normală, din oţel, cadmiate. Clasificarea: 1100 MPa/235 grade C

49.060 Echipament electric

SR EN 2812:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Dezizolarea cablurilor electrice

SR EN 3475-407:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 407: Inflamabilitate Înlocuieşte: SR EN 3475-407:2006

SR EN 3475-515:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru aeronave. Metode de încercare. Partea 515: Rezistenţă la rupere

SR EN 3475-812:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru aeronave. Metode de încercare. Partea 812: Atenuare de reflexie

Page 10: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

10

SR EN 3733-001:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Conector optic, circular, cu o cale, cuplare prin inel cu autoblocare, temperatura de funcţionare până la 150 grade C, continuu. Partea 001: Specificaţie tehnică

SR EN 3745-506:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri optice pentu utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 506: Rezistenţa la impact

SR EN 4604-008:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru transmisii de semnale. Partea 008: Cablu coaxial de 50 ohms, 200 grade C., Tip WD. Standard de produs

SR EN 6049-003:2010 A CT 303 Serie aerospaţială. Cabluri, instalaţii electrice. Manşoane de protecţie de fibre meta-aramide. Partea 003: Împletite, tubulare, expandabile. Standard de produs

SR EN 61822:2010 A CT 303 Instalaţii electrice pentru iluminatul şi balizajul aerodromurilor. Regulatoare de curent constant Înlocuieşte: SR EN 61822:2004

49.095 Echipament pentru cabină şi echipament pentru pasageri

SR EN 4618:2010 A CT 296 Serie aerospaţială. Standarde de calitate ale aerului din interiorul cabinelor de avion, criterii şi metode de evaluare

53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

53.020 Instalaţii de ridicat

53.020.20 Macarale

SR EN 13157+A1:2010 T CT 85 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală Înlocuieşte: SR EN 13157:2004 SR EN 13157:2004/AC:2009

SR EN 14238+A1:2010 T CT 85 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual Înlocuieşte: SR EN 14238:2005

53.020.99 Alte instalaţii de ridicat

SR EN 280+A2:2010 T CT 85 Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări Înlocuieşte: SR EN 280:2003 SR EN 280:2003/A1:2005

55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR

55.200 Maşini de împachetat

SR EN 415-9:2010 A CT 148 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

SR EN 15777:2010 A CT 103 Textile. Metode de încercare pentru ftalate

59.140 Industria pielăriei

59.140.40 Maşini şi echipamente pentru industria pielăriei şi blănăriei

SR EN 930+A2:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 930:2003 SR EN 930:2003/A1:2005

SR EN 12044+A1:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12044:2006 SR EN 12044:2006/AC:2007

SR EN 12203+A1:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12203:2004 SR EN 12203:2004/AC:2007

61 INDUSTRIA DE CONFECŢII

61.060 Încălţăminte

SR EN 930+A2:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 930:2003 SR EN 930:2003/A1:2005

SR EN 931+A2:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 931:2003 SR EN 931:2003/A1:2005

SR EN 12044+A1:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12044:2006 SR EN 12044:2006/AC:2007

SR EN 12203+A1:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12203:2004 SR EN 12203:2004/AC:2007

SR EN 12387+A1:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12387:2005

Page 11: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

11

SR EN 12653+A2:2010 A CT 154 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12653:2003 SR EN 12653:2003/A1:2005

65 AGRICULTURĂ

65.120 Nutreţuri

SR EN 15781:2010 A CT 95 Nutreţuri. Determinarea maduramicin-amoniului prin HPLC în fază inversă cu ajutorul derivaţiei post-coloană

SR EN 15782:2010 A CT 95 Nutreţuri. Determinarea nicarbazinului. Metodă de cromatografie de lichide de înaltă performanţă

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR EN ISO 7971-1:2010 A CT 180 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită "masă per hectolitru". Partea 1: Metoda de referinţă

SR EN ISO 7971-2:2010 A CT 180 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită "masă per hectolitru". Partea 2: Metodă de trasabilitate pentru instrumentele de măsură prin referire la instrumentul etalon internaţional Înlocuieşte: SR ISO 7971-2:2002

SR EN ISO 7971-3:2010 A CT 180 Cereale. Determinarea densităţii în vrac, denumită "masă per hectolitru". Partea 3: Metoda practică

67.100 Lapte şi produse lactate

67.100.10 Lapte şi produse prelucrate din lapte

SR EN ISO 13366-1:2008/AC:2010 A CT 95 Lapte. Enumerarea celulelor somatice. Partea 1: Metoda microscopică (Metodă de referinţă)

67.200 Uleiuri şi grăsimi vegetale. Seminţe oleaginoase

67.200.20 Seminţe oleaginoase

SR EN ISO 17059:2010 A CT 180 Seminţe oleaginoase. Extragerea uleiului şi prepararea esterilor metilici de acizi graşi triglicerizi pentru analiză prin cromatografie în fază gazoasă (Metodă rapidă)

67.260 Maşini şi utilaje pentru industria alimentară

SR EN 1974+A1:2010 A CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă Înlocuieşte: SR EN 1974:2003

SR EN 12041+A1:2010 A CT 148 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă Înlocuieşte: SR EN 12041:2003

71 CHIMIE

71.080 Chimie organică

71.080.60 Alcooli. Eteri

SR EN 15376+A1:2010 T CT 320 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 15376:2008

71.100 Produse din industria chimică

71.100.80 Produse chimice pentru purificarea apei

SR EN 973:2010 A CT 52 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clorură de calciu pentru regenerarea schimbătorilor de ioni Înlocuieşte: SR EN 973:2003 SR EN 973:2003/A1:2004

SR EN 1405:2010 A CT 52 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Alginat de sodiu Înlocuieşte: SR EN 1405:2002

SR EN 1406:2010 A CT 52 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Amidonuri modificate Înlocuieşte: SR EN 1406:2004

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

SR EN 15322:2010 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN 14214+A1:2010 T CT 320 Carburanţi pentru automobile. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) pentru motoare diesel. Cerinţe şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 14214:2009

SR EN 15376+A1:2010 T CT 320 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 15376:2008

77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor

SR EN ISO 6892-1:2010 A CT 42 Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantă Înlocuieşte: SR EN 10002-1:2002

Page 12: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

12

77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 486:2010 A CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Condiţii generale Înlocuieşte: SR EN 486:1996

SR EN 487:2010 A CT 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Plăci pentru laminare. Condiţii generale Înlocuieşte: SR EN 487:1996

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

SR EN 860+A1:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit la grosime pe o faţă Înlocuieşte: SR EN 860:2007

SR EN 861+A1:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat Înlocuieşte: SR EN 861:2007 SR EN 861:2007/AC:2009

SR EN 1218-1+A1:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masa mobilă Înlocuieşte: SR EN 1218-1:2003

SR EN 1870-4+A1:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală Înlocuieşte: SR EN 1870-4:2003

SR EN 12750+A1:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe Înlocuieşte: SR EN 12750:2003

SR EN 12779+A1:2010 A CT 118 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate Înlocuieşte: SR EN 12779:2005

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 940:2010 A CT 118 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului Înlocuieşte: SR EN 940:1999 SR EN 940:1999/AC:2003

81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII

81.060 Ceramică

81.060.30 Ceramică de tehnică avansată

SR EN 843-6:2010 A CT 119 Ceramici tehnice avansate. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor monolitice la temperatura ambiantă. Partea 6: Ghid pentru analiza fractografică

81.100 Maşini şi utilaje pentru industria sticlei şi a ceramicii

SR EN 13035-3+A1:2010 A CT 218 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat Înlocuieşte: SR EN 13035-3:2004

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR CEN/TR 15822:2010 A CT 108 Materiale plastice. Materiale plastice biodegradabile din sau de pe sol. Valorificare, eliminare şi probleme de mediu asociate

87 INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI

87.100 Echipament pentru acoperiri cu vopsele

SR EN 12215+A1:2010 A CT 223 Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate Înlocuieşte: SR EN 12215:2005 SR EN 12215:2005/AC:2006

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.080 Structuri de construcţii

91.080.20 Structuri de lemn

SR EN 15736:2010 A CT 326 Structuri de lemn. Metodă de încercare. Rezistenţa la smulgere a elementelor de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 15737:2010 A CT 326 Structuri de lemn. Metode de încercare. Forţă de torsiune şi rezistenţă la înşurubare

91.100 Materiale de construcţii

91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar

SR EN 520+A1:2010 A CT 111 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări Înlocuieşte: SR EN 520:2005

SR EN 14566+A1:2010 A CT 111 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Înlocuieşte: SR EN 14566:2008

SR EN 15283-1+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură Înlocuieşte: SR EN 15283-1:2008

SR EN 15283-2+A1:2010 A CT 111 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre Înlocuieşte: SR EN 15283-2:2008

Page 13: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

13

91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 934-3:2010 A CT 321 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Înlocuieşte: SR EN 934-3:2004 SR EN 934-3:2004/AC:2005

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 15322:2010 A CT 320 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi

91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor

91.120.10 Izolaţie termică SR EN ISO 7235:2010 A CT 274 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală Înlocuieşte: SR EN ISO 7235:2004

91.120.20 Acustică în clădiri. Izolaţie fonică

SR EN ISO 11691:2010 A CT 274 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator Înlocuieşte: SR EN ISO 11691:2003

91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.90 Ascensoare. Scări rulante

SR EN 81-21:2010 A CT 85 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale în clădiri existente

97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT PENTRU SPORT

97.120 Comenzi automate de uz casnic

SR EN 50491-3:2010 A CT 207 Cerinţe generale pentru sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES) şi sisteme de control şi automatizare a clădirilor (BACS). Partea 3: Cerinţe de securitate electrică

STANDARDE ANULATE Standardele române de mai jos au fost anulate în luna Ianuarie 2010, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.91 Construcţii şi materiale de construcţii. (Vocabulare)

SR EN 520:2005 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări Înlocuit prin: SR EN 520+A1:2010

SR EN 934-3:2004 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Înlocuit prin: SR EN 934-3:2010

SR EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Înlocuit prin: SR EN 934-3:2010

03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII, MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. TRANSPORT. SOCIOLOGIE

03.120 Calitate

03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii

SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor Înlocuit prin: SR EN ISO 9004:2010

SR EN 9100:2004 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe (bazate pe ISO 9001:2000) şi sisteme ale calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, instalare şi exploatare (bazat pe ISO 9001:1994) Înlocuit prin: SR EN 9100:2010

SR EN ISO 13485:2004/AC:2007 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare Înlocuit prin: SR EN ISO 13485:2004/AC:2010

Page 14: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

14

11 MEDICINĂ

11.040 Echipament medical

11.040.01 Echipament medical în general

SR EN ISO 13485:2004/AC:2007 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare Înlocuit prin: SR EN ISO 13485:2004/AC:2010 11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi

reanimare

SR EN 794-3:2003 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuit prin: SR EN 794-3+A2:2010

SR EN 794-3:2003/A1:2005 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuit prin: SR EN 794-3+A2:2010

SR EN 1282-2:2005 Tuburi de traheostomie. Partea 2: Tuburi pediatrice Înlocuit prin: SR EN 1282-2+A1:2010

SR EN 1782:2003 Tuburi traheale şi racorduri Înlocuit prin: SR EN 1782+A1:2010

SR EN 1820:2005 Balon rezervor pentru anestezie Înlocuit prin: SR EN 1820+A1:2010

SR EN 13544-1:2007 Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor Înlocuit prin: SR EN 13544-1+A1:2010 11.040.40 Implanturi chirurgicale, proteze şi orteze

SR EN ISO 16061:2009 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Înlocuit prin: SR EN ISO 16061:2010 11.040.55 Echipament pentru diagnosticare

SR EN ISO 7376:2004 Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală Înlocuit prin: SR EN ISO 7376:2010 11.040.70 Echipament oftalmologic

SR EN ISO 10940:2001 Instrumente oftalmice. Aparate fotografice pentru fundul de ochi Înlocuit prin: SR EN ISO 10940:2010

SR EN ISO 10944:2002 Instrumente oftalmice. Sinoptofoare Înlocuit prin: SR EN ISO 10944:2010 11.040.99 Alte echipamente medicale

SR EN ISO 16061:2009 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Înlocuit prin: SR EN ISO 16061:2010 11.060 Stomatologie

11.060.10 Materiale dentare

SR EN ISO 10139-2:2002 Stomatologie. Materiale moi de căptuşire a protezelor dentare mobile. Partea 2: Materiale pentru utilizare pe termen lung Înlocuit prin: SR EN ISO 10139-2:2010

11.060.15 Implanturi dentare

SR EN ISO 22794:2007 Stomatologie. Materiale implantabile pentru umplerea şi mărirea osoasă în chirurgia bucală şi maxilofacială. Conţinutul dosarului tehnic Înlocuit prin: SR EN ISO 22794:2010 11.100 Medicină de laborator

11.100.20 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale

SR EN ISO 10993-1:2004 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi testare Înlocuit prin: SR EN ISO 10993-1:2010 11.160 Primul ajutor

SR EN 794-3:2003 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuit prin: SR EN 794-3+A2:2010

SR EN 794-3:2003/A1:2005 Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport Înlocuit prin: SR EN 794-3+A2:2010 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.220 Protecţia contra incendiilor

13.220.10 Lupta contra incendiilor

SR EN 1846-2+A3:2009 Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe Înlocuit prin: SR EN 1846-2:2010 13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea

materialelor şi produselor

SR EN 1047-2:2002 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date Înlocuit prin: SR EN 1047-2:2010 13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 13034:2005 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6] ) Înlocuit prin: SR EN 13034+A1:2010 13.340.30 Dispozitive de protecţie respiratorie

SR EN 149:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare Înlocuit prin: SR EN 149+A1:2010

SR EN 149:2003/AC:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări, marcare Înlocuit prin: SR EN 149+A1:2010 13.340.99 Alte echipamente de protecţie

SR EN 1095:2004 Centuri de securitate pentru punte şi mijloace de legătură sau de asigurare pentru ambarcaţiuni pentru timpul liber. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN ISO 12401:2010

Page 15: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

15

17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE

17.140 Acustică şi măsurări acustice

17.140.01 Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general

SR EN ISO 3747:2003 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metoda comparaţiei în situ Înlocuit prin: SR EN ISO 3747:2010

SR EN ISO 9614-1:2001 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere. Acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete Înlocuit prin: SR EN ISO 9614-1:2010

SR EN ISO 9614-3:2003 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere Înlocuit prin: SR EN ISO 9614-3:2010

SR EN ISO 11200+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate Înlocuit prin: SR EN ISO 11200:2010

SR EN ISO 11201+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă tehnică în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant Înlocuit prin: SR EN ISO 11201:2010

SR EN ISO 11202+AC:1998 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă de control în situ Înlocuit prin: SR EN ISO 11202:2010

SR EN ISO 11203:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelurile de putere acustică Înlocuit prin: SR EN ISO 11203:2010

SR EN ISO 11204+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă care necesită corecţii pentru mediu Înlocuit prin: SR EN ISO 11204:2010

SR EN ISO 11205:2004 Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică Înlocuit prin: SR EN ISO 11205:2010

SR EN ISO 11546-1:1999 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în laborator (pentru declarare) Înlocuit prin: SR EN ISO 11546-1:2010

SR EN ISO 11546-2:1999 Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare şi verificare) Înlocuit prin: SR EN ISO 11546-2:2010

SR EN ISO 11957:2000 Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi în situ Înlocuit prin: SR EN ISO 11957:2010 17.140.20 Zgomot emis de maşini şi echipamente

SR EN ISO 4871:1999 Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor Înlocuit prin: SR EN ISO 4871:2010

SR EN ISO 5136:2003 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă Înlocuit prin: SR EN ISO 5136:2010

SR EN ISO 11200+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate Înlocuit prin: SR EN ISO 11200:2010

SR EN ISO 11201+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă tehnică în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant Înlocuit prin: SR EN ISO 11201:2010

SR EN ISO 11202+AC:1998 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă de control în situ Înlocuit prin: SR EN ISO 11202:2010

SR EN ISO 11203:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelurile de putere acustică Înlocuit prin: SR EN ISO 11203:2010

SR EN ISO 11204+AC:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate. Metodă care necesită corecţii pentru mediu Înlocuit prin: SR EN ISO 11204:2010

SR EN ISO 11205:2004/AC:2006 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Metoda tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică Înlocuit prin: SR EN ISO 11205:2010

SR EN ISO 11688-1:1999 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Înlocuit prin: SR EN ISO 11688-1:2010

SR EN ISO 11688-1:1999/AC:2003 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Înlocuit prin: SR EN ISO 11688-1:2010

SR EN ISO 12001:1999 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Reguli pentru elaborarea şi prezentarea unui cod de încercare a zgomotului Înlocuit prin: SR EN ISO 12001:2010

Page 16: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

16

SR EN ISO 12001:1999/AC:2003 Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Reguli pentru elaborarea şi prezentarea unui cod de încercare a zgomotului Înlocuit prin: SR EN ISO 12001:2010 17.140.99 Alte standarde referitoare la acustică

SR EN ISO 11691:2003 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator Înlocuit prin: SR EN ISO 11691:2010 21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ

GENERAL

21.020 Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor şi echipamentelor

SR EN ISO 11688-1:1999 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare Înlocuit prin: SR EN ISO 11688-1:2010 21.060 Elemente de asamblare

21.060.99 Alte elemente de asamblare

SR EN 14566:2008 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 14566+A1:2010 23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ

GENERAL

23.060 Robinetărie

23.060.01 Robinetărie în general

SR EN 12982:2002 Robinetărie industrială. Dimensiuni faţă-la-faţă ale aparatelor de robinetărie pentru sudare cap la cap Înlocuit prin: SR EN 12982:2010 23.060.40 Regulatoare de presiune

SR EN ISO 2503:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe Înlocuit prin: SR EN ISO 2503:2010

SR EN ISO 2503:2000/AC:2002 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru butelii de gaze până la 300 bar, utilizate la sudare, tăiere şi procedee conexe Înlocuit prin: SR EN ISO 2503:2010

SR EN 13918:2003 Echipament pentru sudare cu gaze. Reductoare de presiune cu debitmetru integrat utilizate pe butelii de gaze pentru sudare, tăiere si procedee conexe. Clasificare, specificaţie şi încercări Înlocuit prin: SR EN ISO 2503:2010 23.120 Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat

aerul

SR EN ISO 5136:2003 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă Înlocuit prin: SR EN ISO 5136:2010

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.160 Sudare şi lipire

25.160.10 Procedee de sudare

SR EN ISO 4063:2000 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă Înlocuit prin: SR EN ISO 4063:2010 25.160.20 Materiale pentru sudare

SR EN 14295:2004 Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme tubulare şi cupluri sârmă-flux pentru sudare sub strat de flux a oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare Înlocuit prin: SR EN ISO 26304:2010 25.160.50 Lipire

SR EN ISO 4063:2000 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerele de referinţă Înlocuit prin: SR EN ISO 4063:2010 25.180 Cuptoare industriale

25.180.01 Cuptoare industriale în general

SR EN 746-1:2003 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale Înlocuit prin: SR EN 746-1+A1:2010 25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.40 Acoperiri metalice

SR EN 12540:2003 Protecţie anticorosivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel şi curpu-nichel-crom Înlocuit prin: SR EN ISO 1456:2010 27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII

27.020 Motoare cu ardere internă

SR EN ISO 14314:2004 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate Înlocuit prin: SR EN ISO 14314:2010 27.060 Arzătoare. Boilere

27.060.01 Arzătoare şi boilere în general

SR EN 299:2002 Jicloare fără retur pentru arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibil lichid de uz casnic. Determinarea unghiului şi a caracteristicilor de pulverizare Înlocuit prin: SR EN 299:2010 29 ELECTROTEHNICĂ

29.060 Conductoare şi cabluri electrice

29.060.10 Conductoare

SR EN 60317-30:2003 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 30: Conductor rectangular de cupru emailat cu poliimidă, clasa 220

SR EN 60317-30:2003/A1:2003 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 30: Conductor rectangular de cupru emailat cu poliimida, clasa 220

SR EN 60317-30:2003/A2:2006 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 30: Conductor rectangular de cupru emailat cu poliimidă, clasa 220

Page 17: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

17

SR EN 60317-7+A1+A2:2001 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 7: Conductor rotund de cupru emailat cu poliimidă, clasa 220

35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE BIROU

35.020 Tehnologia informaţiei (IT) în general

SR EN 1047-2:2002 Unităţi de depozitare de securitate. Clasificare şi metode de încercare pentru determinarea rezistenţei la foc. Partea 2: Camere şi containere pentru date Înlocuit prin: SR EN 1047-2:2010 35.200 Echipament de interfaţă şi interconectare

SR EN 1332-1:2002 Sisteme cu carduri de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator Înlocuit prin: SR EN 1332-1:2009

SR EN 1332-1:2002/A1:2007 Sisteme cu carduri de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator. Simboluri sub formă de iconuri pe ecran şi/sau pictograme Înlocuit prin: SR EN 1332-1:2009 35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei

35.240.15 Cartele de identificare şi dispozitive similare

SR EN 1332-1:2002 Sisteme cu carduri de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator Înlocuit prin: SR EN 1332-1:2009

SR EN 1332-1:2002/A1:2007 Sisteme cu carduri de identificare. Interfaţa om-maşină. Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator. Simboluri sub formă de iconuri pe ecran şi/sau pictograme Înlocuit prin: SR EN 1332-1:2009 47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME

47.080 Nave de agrement

SR EN 1095:2004 Centuri de securitate pentru punte şi mijloace de legătură sau de asigurare pentru ambarcaţiuni pentru timpul liber. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN ISO 12401:2010 49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU

49.020 Aeronave şi vehicule spaţiale în general

SR EN 9100:2004 Serie aerospaţială. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe (bazate pe ISO 9001:2000) şi sisteme ale calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, instalare şi exploatare (bazat pe ISO 9001:1994) Înlocuit prin: SR EN 9100:2010 49.060 Echipament electric

SR EN 3475-407:2006 Serie aerospaţială. Cabluri electrice pentru utilizare aeronautică. Metode de încercare. Partea 407: Inflamabilitate Înlocuit prin: SR EN 3475-407:2010 53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA

MATERIALELOR

53.020 Instalaţii de ridicat

53.020.20 Macarale

SR EN 13157:2004 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală Înlocuit prin: SR EN 13157+A1:2010

SR EN 13157:2004/AC:2009 Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală Înlocuit prin: SR EN 13157+A1:2010 53.020.99 Alte instalaţii de ridicat

SR EN 280:2003 Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări Înlocuit prin: SR EN 280+A2:2010

SR EN 280:2003/A1:2005 Platforme ridicătoare mobile de persoane. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări Înlocuit prin: SR EN 280+A2:2010 59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.140 Industria pielăriei

59.140.40 Maşini şi echipamente pentru industria pielăriei şi blănăriei

SR EN 930:2003/A1:2005 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 930+A2:2010

SR EN 12044:2006 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12044+A1:2010

SR EN 12044:2006/AC:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12044+A1:2010

SR EN 12203:2004 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12203+A1:2010

SR EN 12203:2004/AC:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12203+A1:2010 61 INDUSTRIA DE CONFECŢII

61.060 Încălţăminte

SR EN 930:2003 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 930+A2:2010

SR EN 930:2003/A1:2005 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 930+A2:2010

SR EN 931:2003 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 931+A2:2010

SR EN 931:2003/A1:2005 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 931+A2:2010

Page 18: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

18

SR EN 12044:2006 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12044+A1:2010

SR EN 12044:2006/AC:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12044+A1:2010

SR EN 12387:2005 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12387+A1:2010

SR EN 12653:2003 Maşini pentru confecţionarea încăţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12653+A2:2010

SR EN 12653:2003/A1:2005 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12653+A2:2010 61.080 Maşini de cusut şi alte echipamente pentru

industria de confecţii

SR EN 12203:2004 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12203+A1:2010

SR EN 12203:2004/AC:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12203+A1:2010 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ

67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate

SR ISO 7971-2:2002 Cereale. Determinarea densităţii volumice, denumită "masă hectolitrică". Partea 2: Metoda practică Înlocuit prin: SR EN ISO 7971-2:2010 67.260 Maşini şi utilaje pentru industria alimentară

SR EN 1974:2003 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă Înlocuit prin: SR EN 1974+A1:2010

SR EN 12041:2003 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă Înlocuit prin: SR EN 12041+A1:2010 71 CHIMIE

71.100 Produse din industria chimică

71.100.80 Produse chimice pentru purificarea apei

SR EN 973:2003 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clorură de calciu pentru regenerarea schimbătorilor de ioni Înlocuit prin: SR EN 973:2010

SR EN 973:2003/A1:2004 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clorură de sodiu pentru regenerarea schimbătorilor de ioni Înlocuit prin: SR EN 973:2010

SR EN 1405:2002 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Alginat de sodiu Înlocuit prin: SR EN 1405:2010

SR EN 1406:2004 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Amidonuri modificate Înlocuit prin: SR EN 1406:2010 75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII

ASOCIATE

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN 14214:2009 Carburanţi pentru automobile. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) pentru motoare diesel. Cerinţe şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 14214+A1:2010

SR EN 15376:2008 Carburanţi pentru automobile. Etanol - component de amestec pentru benzină. Cerinţe şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 15376+A1:2010 77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor

SR EN 10002-1:2002 Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantă Înlocuit prin: SR EN ISO 6892-1:2010 77.120 Metale neferoase

77.120.10 Aluminiu şi aliaje de aluminiu

SR EN 486:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Condiţii generale Înlocuit prin: SR EN 486:2010

SR EN 487:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Plăci pentru laminare. Condiţii generale Înlocuit prin: SR EN 487:2010 77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.65 Sârme, cabluri şi lanţuri din oţel

SR EN 14238:2005 Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual Înlocuit prin: SR EN 14238+A1:2010 77.150 Produse din metale neferoase

77.150.10 Produse din aluminiu

SR EN 486:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Condiţii generale Înlocuit prin: SR EN 486:2010

SR EN 487:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Plăci pentru laminare. Condiţii generale Înlocuit prin: SR EN 487:2010

Page 19: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

19

79 INDUSTRIA LEMNULUI

79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului

79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului

SR EN 860:2007 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit la grosime pe o faţă Înlocuit prin: SR EN 860+A1:2010

SR EN 861:2007 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat Înlocuit prin: SR EN 861+A1:2010

SR EN 861:2007/AC:2009 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat Înlocuit prin: SR EN 861+A1:2010

SR EN 940:1999 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului Înlocuit prin: SR EN 940:2010

SR EN 940:1999/AC:2003 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului Înlocuit prin: SR EN 940:2010

SR EN 1218-1:2003 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu masa mobilă Înlocuit prin: SR EN 1218-1+A1:2010

SR EN 1870-4:2003 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală Înlocuit prin: SR EN 1870-4+A1:2010

SR EN 12750:2003 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe Înlocuit prin: SR EN 12750+A1:2010

SR EN 12779:2005 Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate Înlocuit prin: SR EN 12779+A1:2010 81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII

81.100 Maşini şi utilaje pentru industria sticlei şi a ceramicii

SR EN 13035-3:2004 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de tăiat Înlocuit prin: SR EN 13035-3+A1:2010 87 INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI

87.100 Echipament pentru acoperiri cu vopsele

SR EN 12215:2005 Instalaţii de acoperire. Cabine de acoperire prin pulverizare a produselor de acoperire organice lichide. Cerinţe de securitateÎnlocuit prin: SR EN 12215+A1:2010

SR EN 12215:2005/AC:2006 Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate Înlocuit prin: SR EN 12215+A1:2010

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.100 Materiale de construcţii

91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar

SR EN 520:2005 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări Înlocuit prin: SR EN 520+A1:2010

SR EN 934-3:2004 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Înlocuit prin: SR EN 934-3:2010

SR EN 14566:2008 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Înlocuit prin: SR EN 14566+A1:2010

SR EN 15283-1:2008 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură Înlocuit prin: SR EN 15283-1+A1:2010

SR EN 15283-2:2008 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre Înlocuit prin: SR EN 15283-2+A1:2010 91.100.30 Beton şi produse din beton

SR EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Înlocuit prin: SR EN 934-3:2010

STAS 7039/1-81 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tipuri

STAS 7039/2-83 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tuburi de presiune din beton precomprimat centrifugat

STAS 7039/3-83 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Tuburi de presiune din beton precomprimat vibrat şi presat

91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor

91.120.20 Acustică în clădiri. Izolaţie fonică

SR EN ISO 7235:2004 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală Înlocuit prin: SR EN ISO 7235:2010 91.140 Instalaţii în clădiri

91.140.30 Ventilaţie şi climatizare

SR EN ISO 11691:2003 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator Înlocuit prin: SR EN ISO 11691:2010

Page 20: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

20

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ

În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de confirmare şi pentru care se publică varianta română.

Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin filă de confirmare sau notă de confirmare.

Versiunea română publicată înlocuieşte fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptării standardului respectiv, publicată anterior.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, STANDARDIZARE. DOCUMENTARE

01.040 Vocabulare

01.040.83 Industria cauciucului şi a materialelor plastice. (Vocabulare)

SR EN 923+A1:2008 Adezivi. Termeni şi definiţii Data aprobării: 29/08/2008 Data traducerii: 22/01/2010

13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE

13.030 Deşeuri

13.030.40 Instalaţii şi echipamente pentru colectarea şi tratarea deşeurilor

SR EN 840-6+A1:2008 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 6: Condiţii referitoare la igienă şi la securitate Data aprobării: 19/12/2008 Data traducerii: 31/01/2010

13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor

SR EN 1005-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-4+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

13.180 Ergonomie

SR EN 1005-1+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-2+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-3+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1005-4+A1:2009 Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

13.230 Protecţia contra exploziilor

SR EN 14491:2006/AC:2009 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil Data aprobării: 27/04/2009 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14591-2:2007/AC:2009 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă Data aprobării: 27/02/2009 Data traducerii: 29/01/2010

13.340 Echipament de protecţie individuală

13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie

SR EN 343+A1:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii Data aprobării: 31/01/2008 Data traducerii: 31/01/2010

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL

21.060 Elemente de asamblare

21.060.70 Cleme şi agrafe

SR EN 13411-1+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-2+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

Page 21: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

21

SR EN 13411-3+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-4+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-5+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-6+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-7+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL

23.040 Conducte şi accesorii

23.040.01 Conducte şi accesorii în general

SR EN 13480-1:2003/A2:2008 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi Data aprobării: 31/10/2008 Data traducerii: 22/01/2010

23.040.70 Furtunuri flexibile

SR EN ISO 1307:2008 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice. Mărimi de furtunuri, diametre interioare, minime şi maxime şi toleranţe pe lungimi tăiate de furtun Data aprobării: 30/06/2008 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14420-1+A1:2007 Racorduri cu coliere de strângere pentru furtunuri. Partea 1: Cerinţe, prezentare generală, notare şi încercări Data aprobării: 15/06/2007 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14420-4+A1:2007 Racorduri cu coliere de strângere pentru furtunuri. Partea 4: Îmbinări cu flanşe Data aprobării: 15/06/2007 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14420-7+A1:2007 Racorduri cu coliere de strângere pentru furtunuri. Partea 7: Racorduri cu came Data aprobării: 15/06/2007 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14420-8+A1:2007 Racorduri cu coliere de strângere pentru furtunuri. Partea 8: Semiracorduri simetrice (sistem Guillemin) Data aprobării: 15/06/2007 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14422:2005/AC:2006 Racorduri cu colier de strângere pentru furtunuri de transfer a gazului petrolier lichefiat (GPL) Data aprobării: 30/11/2006 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 14423:2005/AC:2006 Racorduri cu coliere de strângere pentru furtunuri utilizate la abur cu presiune până la 18 bar Data aprobării: 30/11/2006 Data traducerii: 29/01/2010

25 TEHNICI DE FABRICARE

25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă

25.220.10 Pregătirea suprafeţei

SR EN ISO 3861:2009 Furtunuri de cauciuc pentru sablare cu nisip şi pietriş. Specificaţii Data aprobării: 27/04/2009 Data traducerii: 29/01/2010

25.220.40 Acoperiri metalice

SR EN ISO 2081:2009 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oţel, cu tratament suplimentar Data aprobării: 20/05/2009 Data traducerii: 31/01/2010

43 VEHICULE RUTIERE

43.180 Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare

SR EN 1493+A1:2009 Elevatoare pentru vehicule Data aprobării: 29/05/2009 Data traducerii: 15/01/2010

53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MATERIALELOR

53.020 Instalaţii de ridicat

53.020.30 Accesorii pentru instalaţii de ridicat

SR EN 1492-1+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general Data aprobării: 30/04/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1492-2+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general Data aprobării: 30/04/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1492-4+A1:2009 Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general Data aprobării: 30/04/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-1+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-2+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

Page 22: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

22

SR EN 13411-3+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-4+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-5+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-6+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13411-7+A1:2009 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 13889+A1:2009 Chei de tachelaj forjate pentru aplicaţii generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte şi curbe. Clasa 6. Securitate Data aprobării: 30/04/2009 Data traducerii: 15/01/2010

53.020.99 Alte instalaţii de ridicat

SR EN 1493+A1:2009 Elevatoare pentru vehicule Data aprobării: 29/05/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1494+A1:2009 Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat Data aprobării: 29/05/2009 Data traducerii: 15/01/2010

SR EN 1756-1+A1:2008 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri Data aprobării: 15/08/2008 Data traducerii: 15/01/2010

53.080 Echipament de stocare

SR EN 15095+A1:2009 Elevatoare de stocare, carusele şi rafturi mobile acţionate. Cerinţe de securitate Data aprobării: 29/05/2009 Data traducerii: 15/01/2010

59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI

59.080 Produse din industria textilă

59.080.01 Textile în general

SR EN ISO 6330:2001/A1:2009 Materiale textile. Metode casnice de spălare şi uscare pentru încercarea materialelor textile. Amendamentul 1 Data aprobării: 30/06/2009 Data traducerii: 28/01/2010

71 CHIMIE

71.100 Produse din industria chimică

71.100.40 Agenţi activi de suprafaţă

SR EN ISO 8799:2009 Agenţi activi de suprafaţă. Sulfaţi de alcooli şi alchilfenoli etoxilaţi. Determinarea conţinutului de substanţă nesulfatată Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

73 MINE ŞI MINEREURI

73.100 Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră

73.100.99 Alte echipamente pentru exploatare minieră

SR EN 14591-2:2007/AC:2009 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă Data aprobării: 27/02/2009 Data traducerii: 29/01/2010

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE

75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte produse petroliere

SR EN 1429:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduului pe sită a emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare, prin cernere Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 1430:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea polarităţii particulelor emulsiilor bituminoase Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 1431:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea prin distilare a liantului rezidual şi a distilatului uleios din emulsiile bituminoase Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

75.160 Combustibili

75.160.20 Combustibili lichizi

SR EN 116:2002 Combustibili pentru motoare diesel şi instalaţii de încălzit casnice. Determinarea temperaturii limită de filtrabilitate Data aprobării: 27/09/2002 Data traducerii: 29/01/2010

75.180 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural

75.180.30 Măsurarea volumului şi aparatura corespunzătoare

SR EN ISO 8222:2004 Sisteme de măsurare a produselor petroliere. Etalonare. Corecţii de temperatură la sisteme de referinţă volumetrice de măsurare Data aprobării: 29/10/2004 Data traducerii: 29/01/2010

77 METALURGIE

77.040 Încercările metalelor

77.040.20 Încercări nedistructive ale metalelor

SR EN 10160:2001 Examinare cu ultrasunete a produselor plate din oţel cu grosime egală sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) Data aprobării: 23/11/2001 Data traducerii: 31/01/2010

Page 23: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

23

77.140 Produse din oţel şi fontă

77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel

SR EN 10160:2001 Examinare cu ultrasunete a produselor plate din oţel cu grosime egală sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) Data aprobării: 23/11/2001 Data traducerii: 31/01/2010

77.140.65 Sârme, cabluri şi lanţuri din oţel

SR EN 12385-1+A1:2009 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale Data aprobării: 31/03/2009 Data traducerii: 15/01/2010

77.140.75 Ţevi şi tuburi din oţel pentru utilizări speciale

SR EN 10210-2:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţii nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului Data aprobării: 31/10/2006 Data traducerii: 31/01/2010

SR EN 10210-2:2006/AC:2007 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţii nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului Data aprobării: 31/07/2007 Data traducerii: 31/01/2010

83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

83.080 Materiale plastice

83.080.01 Materiale plastice, în general

SR EN ISO 178[2003]:2003/A1:2005 Declaraţie de fidelitate Data aprobării: 23/12/2005 Data traducerii: 29/01/2010

83.140 Produse din cauciuc şi materiale plastice

83.140.40 Furtunuri flexibile

SR EN ISO 3861:2009 Furtunuri de cauciuc pentru sablare cu nisip şi pietriş. Specificaţii Data aprobării: 27/04/2009 Data traducerii: 29/01/2010

83.180 Adezivi

SR EN 204:2002 Clasificarea adezivilor termoplastici pentru lemn cu aplicaţii nestructurale Data aprobării: 23/09/2002 Data traducerii: 26/01/2010

SR EN 923+A1:2008 Adezivi. Termeni şi definiţii Data aprobării: 29/08/2008 Data traducerii: 22/01/2010

SR EN 1465:2009 Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a asamblărilor realizate prin suprapunere simplă Data aprobării: 31/07/2009 Data traducerii: 14/01/2010

SR EN 15870:2009 Adezivi. Determinarea rezistenţei la tracţiune a unei îmbinări adezive la capete Data aprobării: 30/09/2009 Data traducerii: 26/01/2010

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

91.100 Materiale de construcţii

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare

SR EN 1429:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduului pe sită a emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare, prin cernere Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 1430:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea polarităţii particulelor emulsiilor bituminoase Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

SR EN 1431:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea prin distilare a liantului rezidual şi a distilatului uleios din emulsiile bituminoase Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 29/01/2010

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. CT 186 Alimentări cu apă şi canalizări şi îmbunătăţiri funciare

STAS 2581-87 Armături pentru instalaţii sanitare. Robinete finale. Tipuri şi dimensiuni principale Data limită: 2010-04-30

STAS 8732-80 Armături sanitare. Baterii amestecătoare Pn6. Tipuri şi dimensiuni principale Data limită: 2010-04-30 STAS 9274-79 Construcţii industriale. Capace din table striate pentru canale interioare, goluri de acces şi goluri de montaj Data limită: 2010-04-30

STAS 11696-80 Armături sanitare. Robinete de trecere. Dimensiuni Data limită: 2010-04-30 STAS 11699-80 Armături sanitare. Ventile pentru rezervor de spălare pentru closet. Dimensiuni Data limită: 2010-04-30 STAS 11702-80 Armături sanitare. Accesorii pentru instalaţii sanitare. Dimensiuni Data limită: 2010-04-30

Page 24: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

24

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE

În această rubrică sunt publicate informaţii privind activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare care au suferit modificări în organizare sau structură în luna Ianuarie 2010. CT 0 Principiile şi metodologia standardizării Secretar Ing. Doina DRAGOMIR - Asociaţia de Standardizare din România Preşedinte Ing. Iulian FLOAREA - Asociaţia de Standardizare din România Expert Ing. Doina DRAGOMIR CT 326 Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii Secretar Ing. Mariana CRĂCIUN - Asociaţia de Standardizare din România Expert Ing. Mariana CRĂCIUN

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale experţilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi găsite pe site-ul www.asro.ro

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască cu doi-trei ani în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii Direcţiei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

Comitete tehnice în vigoare la 2010-02-01

0 Principiile şi metodologia standardizării Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 1 Maşini electrice rotative Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 2 Documentaţie în electrotehnică Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 3 Transformatoare de putere Expert ASRO: AGHINII Eugenia 4 Tracţiune electrică Expert ASRO: AGHINII Eugenia 5 Materiale electroizolante Expert ASRO: AGHINII Eugenia 6 Radiocomunicaţii Expert ASRO: MOCHI Tatiana 7 Principii fundamentale şi principii de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 8 Aparataj electric de înaltă tensiune Expert ASRO: AGHINII Eugenia 9 Aparataj electric de joasă tensiune Expert ASRO: AGHINII Eugenia

11 Aparate electrice mici Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 12 Siguranţe electrice Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 15 Izolatoare electrice Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 16 Aparatură nucleară Expert ASRO: POPA Eugen 17 Dispozitive cu semiconductoare Expert ASRO: VASILIU Gabriel 18 Dispozitive piezoelectrice pentru reglajul şi selecţia frecvenţei Expert ASRO: NEACŞU Florin 19 Condiţii, clasificare, încercări de mediu. Standardizarea privind aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice. Managementul Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 20 Componente magnetice cu ferite Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 21 Conductoare de bobinaj Expert ASRO: AGHINII Eugenia 22 Echipamente electromedicale Expert ASRO: STĂTESCU Teodor

Page 25: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

25

23 Măsurare şi comandă în procesele industriale Expert ASRO: NEACŞU Florin 24 Echipamente electronice de măsură Expert ASRO: MOCHI Tatiana 25 Materiale magnetice Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 26 Electroacustica şi ultrasunete Expert ASRO: VASILIU Gabriel 27 Sisteme de alarmă Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 29 Grade de protecţie Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 30 Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice Expert ASRO: NEACŞU Florin 31 Încălzire electrică industrială Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 33 Încercări privind riscurile la foc Expert ASRO: AGHINII Eugenia 34 Supraconductivitate Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 35 Sisteme de conversie fotovoltaică a energiei solare Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 36 Electronică de putere Expert ASRO: POPA Eugen 37 Condensatoare de putere Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 38 Echipamente laser Expert ASRO: AGHINII Eugenia 39 Sudare şi procedee conexe Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 40 Control nedistructiv Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 42 Oţeluri şi feroaliaje Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 45 Metode pentru analize chimice şi fizico- chimice ale metalelor şi aliajelor Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 46 Pulberi şi produse sinterizate Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 47 Turnarea metalelor feroase Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 52 Calitatea apei Expert ASRO: BICHIR Mihaela 53 Calitatea aerului Expert ASRO: BICHIR Mihaela 54 Ergonomia Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 55 Documentaţie, desen tehnic şi simboluri grafice Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 56 Managementul calităţii şi asigurarea Expert ASRO: IORGA Diana 57 Controlul statistic al calităţii Expert ASRO: BICHIR Mihaela

58 Metrologie Expert ASRO: MARCU Irina 59 Filete, organe de asamblare şi rulmenţi Expert ASRO: VISTIG Mioara 61 Transmisii mecanice Expert ASRO: CAZAN Gabriela 64 Testarea tribologică a materialelor pentru lagăre cu alunecare Expert ASRO: CAZAN Gabriela 66 Echipamente pentru sport, spaţii de joacă şi recreere Expert ASRO: IORGA Diana 72 Aeronautică şi spaţiu Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 74 Scule mici Expert ASRO: FLOAREA Iulian 75 Acţionări hidraulice şi pneumatice Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 76 Motoare cu ardere internă Expert ASRO: CAZAN Gabriela 77 Maşini şi utilaje agricole Expert ASRO: CAZAN Gabriela 78 Vehicule rutiere Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 79 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor Expert ASRO: MARCU Irina 84 Transportoare şi accesorii, echipamente de transport continuu şi utilaj minier Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 85 Instalaţii de ridicat, cărucioare industriale, ascensoare şi instalaţii de transport pe cablu Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 88 Produse şi articole de uz casnic Expert ASRO: IORGA Diana 89 Robinetărie industrială Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 95 Produse agroalimentare şi metode de analiză Expert ASRO: VISTIG Mioara 97 Fructe, legume, tutun şi produsele lor Expert ASRO: VISTIG Mioara 102 Piei, blănuri şi înlocuitori de piele şi metode de testare ale acestora Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa 103 Textile Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa 105 Îngrăşăminte chimice Expert ASRO: PÂRVAN Doina 106 Camere curate Expert ASRO: BICHIR Mihaela 108 Materiale plastice, codificare şi metode de analiză Expert ASRO: PÂRVAN Doina 109 Debitmetrie Expert ASRO: MARCU Irina 111 Ciment, var şi ipsos Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina

Page 26: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

26

113 Materiale pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru hidroizolaţii Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina 114 Plăci şi obiecte sanitare ceramice Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina 115 Pietre naturale Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina 117 Cinematografie, fotografie şi imagerie documentară Expert ASRO: BICHIR Mihaela 118 Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 119 Sticlă şi ceramică Expert ASRO: CĂLIN Marilena 122 Sticlă pentru construcţii Expert ASRO: CĂLIN Marilena 125 Securitatea jucăriilor Expert ASRO: IORGA Diana 126 Giuvaergerie şi bijuterii Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 128 Relee electrice Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 129 Sudură electrică Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 130 Comenzi automate pentru aparate electrocasnice Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 131 Corpuri de iluminat Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 133 Turbine hidraulice Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 134 Turbine cu abur Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 135 Condensatoare şi rezistoare pentru echipamente electronice Expert ASRO: NEACŞU Florin 136 Instalaţii electrice în construcţii Expert ASRO: AGHINII Eugenia 137 Aparate electrice pentru atmosferă Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 138 Fibre optice Expert ASRO: MOCHI Tatiana 140 Teleconducere, teleprotecţie şi telecomunicaţii conexe pentru sisteme electrice de putere Expert ASRO: MOCHI Tatiana 141 Elemente galvanice Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 142 Instalaţii electrice la bordul navelor Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 143 Echipamente şi sisteme de navigaţie Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 144 Fiabilitate şi mentenabilitate Expert ASRO: NEACŞU Florin 145 Componente electromecanice Expert ASRO: IONESCU Elena Florica

146 Transport feroviar Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 147 Tehnica frigului Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 148 Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Expert ASRO: FLOAREA Iulian 151 Tractoare agricole şi industriale Expert ASRO: CAZAN Gabriela 152 Instalaţii şi vase sub presiune de uz industrial Expert ASRO: CAZAN Gabriela 154 Maşini şi utilaje pentru industria textilă, pielărie şi încălţăminte Expert ASRO: CAZAN Gabriela 155 Acoperiri prin pulverizare termică Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 157 Coroziunea şi protecţia anticorozivă a materialelor metalice Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 158 Curenţi de scurtcircuit Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 159 Cabluri electrice Expert ASRO: AGHINII Eugenia 160 Cabluri pentru telecomunicaţii şi semnalizare Expert ASRO: AGHINII Eugenia 161 Acumulatoare Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 162 Coordonarea izolaţiei Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 164 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice şi controlul sarcinii Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 165 Recomandări pentru linii electrice aeriene Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 166 Aparataj de măsurare a mărimilor electrice fundamentale Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 167 Tensiuni, curenţi şi frecvenţe Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 168 Tehnica vidului Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 169 Materiale, echipament şi structuri marine pentru industriile petrolului şi gazelor naturale Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 170 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 171 Metale şi aliaje neferoase grele Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 173 Terminologie, simboluri şi unităţi în electrotehnică Expert ASRO: AGHINII Eugenia 174 Turbine eoliene şi sisteme de conversie a energiei valurilor şi mareelor Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 175 Electrostatică Expert ASRO: DRAGOMIR Doina

Page 27: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

27

176 Echipament şi scule pentru lucrări sub tensiune Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 180 Seminţe de consum Expert ASRO: VISTIG Mioara 184 Sârme şi produse de sârme Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 186 Alimentări cu apă şi canalizări şi îmbunătăţiri funciare Expert ASRO: BĂRDEANU Valentin 187 Drumuri Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 189 Articole tehnice de cauciuc Expert ASRO: PÂRVAN Doina 190 Confecţii de piele, blănuri, înlocuitori de piele şi articole tehnice din piele şi înlocuitori Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa 192 Mijloace de măsurare pentru timp, masă, presiune şi mărimi termice Expert ASRO: MARCU Irina 193 Tehnologia asamblării componentelor electronice Expert ASRO: NEACŞU Florin 195 Elaborare software şi documentaţia sistemului Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 196 Gestiune şi interschimb de date Expert ASRO: NEACŞU Florin 199 Construcţii navale Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 201 Pompe Expert ASRO: CAZAN Gabriela 202 Ţevi de oţel Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 203 Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini şi pigmenţi anorganici Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa 204 Cartele de identificare şi dispozitive asociate Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 205 Limbaje de programare Expert ASRO: NEACŞU Florin 206 Grafică pe calculator Expert ASRO: NEACŞU Florin 207 Interconexiunea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei Expert ASRO: POPA Eugen 208 Tehnici de securitate în informatică Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 209 Telecomunicaţii şi schimbul de informaţii între sisteme Expert ASRO: POPA Eugen 210 Seturi de caractere şi codificări Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 216 Echipament de protecţie contra Expert ASRO: VISTIG Mioara

217 Securitatea la incendiu în construcţii Expert ASRO: VISTIG Mioara 218 Maşini şi utilaje în construcţii Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 220 Sisteme şi echipamente de Expert ASRO: POPA Eugen 221 Hârtie, carton şi celuloză Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 223 Securitatea echipamentelor tehnice Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 224 Conductoare pentru linii electrice aeriene Expert ASRO: AGHINII Eugenia 225 Cazane şi instalaţii de cazane industriale Expert ASRO: CAZAN Gabriela 227 Mijloace individuale de protecţie Expert ASRO: IORGA Diana 229 Biblioteconomie, informare şi documentare Expert ASRO: BICHIR Mihaela 230 Optică şi instrumente optice Expert ASRO: VISTIG Mioara 231 Butelii pentru gaz Expert ASRO: IORGA Diana 236 Ventilatoare industriale Expert ASRO: CAZAN Gabriela 237 Produse din materiale plastice Expert ASRO: PÂRVAN Doina 238 Aptitudinile de funcţionare ale aparatelor electrocasnice Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 239 Securitatea aparatelor electrocasnice şi similare Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 240 Tehnica iluminatului Expert ASRO: VISTIG Mioara 255 Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 258 Refractare Expert ASRO: CĂLIN Marilena 263 Reprezentarea codificată a imaginii şi a informaţiei audio Expert ASRO: VASILIU Gabriel 264 Fluide electroizolante Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 267 Sisteme şi echipamente de telecomunicaţii Expert ASRO: POPA Eugen 268 Servicii şi reţele de telecomunicaţii Expert ASRO: VASILIU Gabriel 269 Servicii de radiocomunicaţii Expert ASRO: NEACŞU Florin 270 Ambalaje şi mijloace de distribuţie a mărfurilor Expert ASRO: MARCU Irina 274 Protecţia omului împotriva zgomotului şi vibraţiilor Expert ASRO: VISTIG Mioara

Page 28: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

28

276 Acustica în construcţii Expert ASRO: VISTIG Mioara 279 Expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice Expert ASRO: VASILIU Gabriel 281 Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de construcţie Expert ASRO: CAZAN Gabriela 285 Sol Expert ASRO: BICHIR Mihaela 287 Maşini pneumatice portative şi sculele lor Expert ASRO: ZAHARIA Daniela 292 Echipamente electrice pentru autovehicule Expert ASRO: AGHINII Eugenia 293 Maşini şi utilaje forestiere Expert ASRO: CAZAN Gabriela 295 Mine şi geologie Expert ASRO: VISTIG Mioara 296 Materiale pentru industria aeronautică Expert ASRO: NEGRILĂ Camelia 298 Agenţi activi de suprafaţă, produse cosmetice şi de igienizare Expert ASRO: PÂRVAN Doina 299 Operaţiuni bancare şi alte servicii Expert ASRO: BICHIR Mihaela 300 Coduri de bare Expert ASRO: NEACŞU Florin 302 Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului Expert ASRO: CAZAN Gabriela 303 Sisteme şi echipamente electrice pentru aeronave Expert ASRO: SCĂRLĂTESCU Tatiana 305 Aparate de uz casnic consumatoare de combustibil Expert ASRO: IORGA Diana 309 Pesticide şi alte produse de uz fitosanitar Expert ASRO: PÂRVAN Doina 311 Descărcătoare Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 312 Transformatoare de mică putere Expert ASRO: IONESCU Elena Florica 315 Gaze şi analiza gazelor Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 318 Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 319 Informatică medicală Expert ASRO: VASILIU Gabriel 320 Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică Expert ASRO: PÂRVAN Doina 321 Beton şi prefabricate din beton Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina 323 Managementul mediului Expert ASRO: BICHIR Mihaela

324 Materiale pentru pardoseli şi pereţi Expert ASRO: ARAMĂ Ecaterina 326 Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 328 Echipamente de birou Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 329 Casete de discuri optice pentru interschimbul de informaţii Expert ASRO: POPA Eugen 331 Tehnologia combustibililor nucleari Expert ASRO: PÂRVAN Doina 332 Formarea profesională a adulţilor Expert ASRO: BICHIR Mihaela 333 Vehicule electrice destinate circulaţiei pe drumurile publice şi cărucioare electrice de manipulare Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 335 Terminologie, coordonare dimensională, cerinţele utilizatorilor şi performanţele în construcţii Expert ASRO: CĂLIN Marilena 336 Depozitarea sigură a banilor, valorilor şi documentelor Expert ASRO: BICHIR Mihaela 337 Interschimb electronic de date - EDI Expert ASRO: NEACŞU Florin 338 Adezivi Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa 340 Realizarea tehnică a instalaţiilor electrice din reţelele de curent alternativ cu tensiuni mai mari de 1 kV, privind în special problemele de securitate Expert ASRO: DRAGOMIR Doina 343 Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri Expert ASRO: CĂLIN Marilena 345 Sisteme de comandă şi de informatizare a transporturilor Expert ASRO: POPA Eugen 346 Protecţia împotriva trăsnetului Expert ASRO: AGHINII Eugenia 347 Zidărie şi structuri pentru zidărie Expert ASRO: CĂLIN Marilena 357 Gaze naturale Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 358 Explozivi de uz civil Expert ASRO: PÂRVAN Doina 359 Informaţii geografice Expert ASRO: BICHIR Mihaela 360 Caracterizarea deşeurilor şi a nămolurilor Expert ASRO: IORGA Diana 361 Geotehnică Expert ASRO: MARCU Irina 363 Pardoseli Expert ASRO: CRĂCIUN Mariana 364 Geosintetice Expert ASRO: CÂRSTEA Ştefania Luminiţa

Page 29: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

29

365 Calificarea întreprinderilor de construcţii Expert ASRO: MARCU Irina 366 Proiectare asistată de calculator Expert ASRO: NEACŞU Florin 367 Bere şi băuturi alcoolice Expert ASRO: VISTIG Mioara 368 Securitatea echipamentelor audio, video şi pentru tehnologia comunicaţiilor Expert ASRO: STĂTESCU Teodor 371 Sisteme de automatizare industrială şi structuri de integrare Expert ASRO: NEACŞU Florin 372 Produse chimice şi metode de analiză Expert ASRO: PÂRVAN Doina

373 Servicii Expert ASRO: MARCU Irina 374 Evaluarea conformităţii Expert ASRO: IORGA Diana 375 Sisteme şi echipamente audio, video şi multimedia Expert ASRO: NEACŞU Florin 376 Securitatea societăţii Expert ASRO: FLOAREA Iulian 377 Medicale Expert ASRO: VISTIG Mioara 378 Nanotehnologii Expert ASRO: MOCHI Tatiana 379 Servicii poştale, Media şi E-Learning Expert ASRO: MOCHI Tatiana

Page 30: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

30

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN, CENELEC şi ETSI.

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde europene se publică în versiunea originală (engleză).

Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos: EN Standard European HD Document de armonizare ENV Prestandard European CR Raport CEN CWA Acordul Grupei de Lucru

ETSI EG Ghid ETSI ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii ETSI ES Standard ETSI ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI ETSI TR Raport tehnic ETSI ETSI SR Raport special ETSI FprEN/CLCFpr Proiect final de EN doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional

dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale prEN Proiect de Standard European prHD Proiect de Document de armonizare prENV Proiect de Prestandard European dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI) ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI

Ad Dată de adoptare Sectoarele CEN şi CENELEC sunt: A Servicii B Clădiri şi construcţii C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare F Standarde fundamentale H Produse electrocasnice şi pentru distracţie I Inginerie mecanică M Materiale metalice N Materiale nemetalice S Sănătate, mediu şi echipamente medicale T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje U Inginerie electronică W Inginerie electrică Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

B02 STRUCTURI EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions doa: dop: dow: B03 BETON CEN/TS 12390-11:2010 Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion doa: 2010-04-30 dop: dow:

B04 CIMENT EN 196-6:2010 Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15743:2010 Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31

Page 31: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

31

B06 GHIPS EN 14353:2007+A1:2010 Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 B09 PROTECŢIE TERMICĂ CEN/TR 15985:2010 Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material doa: dop: dow: B10 STRUCTURI DE LEMN EN 14250:2010 Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE EN 14695:2010 Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2011-10-31 B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON EN 15037-4:2010 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4: Expanded polystyrene blocks doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2011-10-31 B33 PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR CEN/TR 14383-5:2010 Prevention of crime - Urban planning and building design – Part 5: Petrol stations doa: dop: dow: C18 ADEZIVI EN 13415:2010 Test of adhesives for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI EN ISO 19115-2:2010 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data (ISO 19115-2:2009) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 CEN/TS 28701:2010 Road transport and traffic telematics - Public transport - Identification of fixed objects in public transport doa: 2010-04-30 dop: dow: F15 ÎNCERCAREA MATERIALELOR, ÎN GENERAL EN 15856:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles of AE testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled with liquid doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15857:2010 Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre-reinforced polymers - Specific methodology and general evaluation criteria doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31

F19 OPTICĂ EN ISO 15752:2010 Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety (ISO 15752:2010) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE EN 15649-4:2010 Floating leisure articles for use on and in the water – Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 H09 MOBILĂ EN 14434:2010 Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 I08 MAŞINI AGRICOLE EN ISO 9261:2010 Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods (ISO 9261:2004) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 I13 CONTAINERE DE GAZ EN 12817:2010 LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG tanks up to and including 13 m3 doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA) EN 14957:2006+A1:2010 Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 I18 EXPLOATARE MINIERĂ EN 1804-1:2001+A1:2010 Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 1804-2:2001+A1:2010 Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 1804-3:2006+A1:2010 Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 I23 POMPE EN 1829-1:2010 High pressure water jet machines - Safety requirements – Part 1: Machines doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 M01 OŢEL EN 10305-1:2009 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 1: Seamless cold drawn tubes doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31

Page 32: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

32

EN 10305-2:2009 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 10305-3:2010 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 10305-5:2010 Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 5: Welded cold sized square and rectangular tubes doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A

FONTEI EN 287-6:2010 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 M05 SUDARE EN 1708-1:2010 Welding - Basic welded joint details in steel – Part 1: Pressurized components doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN ISO 9539:2010 Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes (ISO 9539:2010) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 N01 HÂRTIE ŞI CARTON EN ISO 12625-12:2010 Tissue paper and tissue products - Part 12: Determination of tensile strength of perforated lines - Calculation of perforation efficiency (ISO 12625-12:2010) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15845:2010 Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 N02 COMBUSTIBIL SOLID EN 14961-1:2010 Solid biofuels - Fuel specifications and classes – Part 1: General requirements doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 N03 PRODUSE PETROLIERE CEN/TS 15963:2010 Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen doa: 2010-04-30 dop: dow: N05 TEXTILE EN ISO 105-A01:2010 Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (ISO 105-A01:2010) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 N07 CHERESTEA EN 1313-1:2010 Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 1: Softwood sawn timber doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31

EN 1315:2010 Dimensional classification of round timber doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE

PROTECŢIE EN 14404:2004+A1:2010 Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 S07 ECHIPAMENT PENTRU ANESTEZIE ŞI

RESUSCITARE EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010) doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 S08 CALITATEA AERULUI EN 838:2010 Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 CEN/TR 15983:2010 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 doa: dop: dow: S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ EN 15796:2010 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15797:2010 Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15798:2010 Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15799:2010 Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15843:2010 Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 S21 LABORATOARE MEDICALE, PATOLOGIE

CLINICĂ ŞI BIOSECURITATE CEN ISO/TS 22367:2010 Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) doa: 2010-04-30 dop: dow:

Page 33: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

33

S27 DEŞEURI-CARACTERIZARE, TRATARE ŞI EVACUARE

EN 14701-4:2010 Characterization of sludges - Filtration properties – Part 4: Determination of the drainability of flocculated sludges doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 T02 AERONAUTICĂ EN 2240-003:2010 Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 003: Lamp, code 44 - Product standard doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 2240-004:2010 Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 004: Lamp, code 47 - Product standard doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 2240-010:2010 Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 010: Lamp, code 84 - Product standard doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3228:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3435:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3653:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, self-aligning, one lug, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 235 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3750:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, 90° corner, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3763:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, ball seat, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 3834:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, incremental counterbore, in corrosion resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 4125:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, fixed, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 4126:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with incremental counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 315 °C doa: 2010-04-27 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31

EN 4645-001:2010 Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with removable alignment sleeve holder – Part 001: Technical specification doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 T08 INSTALAŢII DE RIDICAT EN 13000:2010 Cranes - Mobile cranes doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 CEN/TS 13001-3-5:2010 Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged hooks doa: 2010-04-30 dop: dow: T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE EN 1459:1998+A2:2010 Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE) EN 14067-6:2010 Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 EN 15723:2009 Railway applications - Closing and locking devices for payload protecting devices against environmental influences - Requirements for durability, operation, indication, maintenance, recycling doa: 2010-04-30 dop: 2010-07-31 dow: 2010-07-31 Z99 NEDETERMINAT IT CWA 16073-0:2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 0: Introduction doa: dop: dow: CWA 16073-1:2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 1: Profile overview doa: dop: dow: CWA 16073-2:2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 2: Convergence and gap analyses doa: dop: dow: CWA 16073-3:2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 3: Toolbox Requirements doa: dop: dow: CWA 16073-4:2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe – Part 4: Evaluation guidelines for testing and piloting doa: dop: dow: CWA 16076:2010 ECTS Information Package/Course Catalogue MLO Application Profile doa: dop: dow: CWA 16077:2010 Educational Credit Information Model doa: dop: dow: CWA 16078:2010 Curriculum Exchange Format doa: dop: dow:

Page 34: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

34

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

V03 ELECTROACUSTICĂ ŞI ULTRASUNETE EN 60645-6:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 EN 60645-7:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment – Part 7: Instruments for the measurement of auditory brainstem responses doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 V09 SEMICONDUCTOARE EN 62433-2:2010 EMC IC modelling -- Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE) doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA

INFORMAŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - VIZUALE

EN 50065-1:2001/A1:2010 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances doa: 2010-04-01 dop: 2010-10-01 dow: 2012-10-01 V27 AUDIO, VIDEO ŞI ECHIPAMENTE ŞI SISTEME

AUDIO-VIZUALE EN 60958-3:2006/A1:2010 Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 V28 FIBRE OPTICE EN 60794-2-20:2010 Optical fibre cables -- Part 2-20: Indoor cables - Family specification for multi-fibre optical distribution cables doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 EN 61300-3-35:2010 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures – Part 3-35: Examinations and measurements - Fibre optic connector endface visual and automated inspection doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 EN 61754-24:2010 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces -- Part 24: Type SC-RJ connector family doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 EN 62150-4:2010 Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures -- Part 4: Relative intensity noise using a time-domain optical detection system doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01

W08 CABLURI ELECTRICE HD 620 S2:2010 Distribution cables with extruded insulation for rated voltages from 3,6/6 (7,2) kV up to and including 20,8/36 (42) kV doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2012-12-01 W20 RELEE ELECTRICE EN 60255-1:2010 Measuring relays and protection equipment -- Part 1: Common requirements doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 EN 60255-11:2010 Measuring relays and protection equipment -- Part 11: Voltage dips, short interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port doa: 2010-03-01 dop: 2010-09-01 dow: 2012-12-01 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI

UNELTE LECTRICE CARE OPEREAZĂ CU MOTOARE

EN 60335-2-102:2006/A1:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections doa: 2010-02-01 dop: 2010-08-01 dow: 2014-11-01 EN 60335-2-105:2005/A11:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2010-11-01 EN 60335-2-4:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-4: Particular requirements for spin extractors doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2014-11-01 EN 60335-2-58:2005/A11:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2012-11-01 EN 60335-2-60:2003/A11:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2012-11-01 EN 60335-2-60:2003/A12:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2010-11-01 EN 60335-2-75:2004/A12:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines doa: 2010-05-01 dop: 2010-11-01 dow: 2010-11-01 EN 60335-2-97:2006/A2:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment doa: 2010-02-01 dop: 2010-08-01 dow: 2012-11-01

Page 35: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

35

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

TR 101 506 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ATTM TM4 Fixed Radio Systems;Generic definitions, terminology and applicability of essential requirements under the article 3.2 of 1999/05/EC Directive to Fixed Radio Systems TS 101 855 v8.20.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN-based 3GPP system (3GPP TS 01.01 version 8.20.0 Release 1999) TS 102 323 v1.4.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Carriage and signalling of TV-Anytime information in DVB transport streams TS 102 542-1 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;Part 1: Core IPTV Functions TS 102 542-2 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;Part 2: Broadband Content Guide (BCG) and Content on Demand TS 102 542-3-1 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;Part 3: Error Recovery;Sub-part 1: Overview of DVB-IPTV Error Recovery TS 102 542-3-2 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;Part 3: Error Recovery;Sub-part 2: Application Layer - Forward Error Correction (AL-FEC) TS 102 542-3-3 v1.3.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications;Part 3: Error Recovery;Sub-part 3: Retransmission (RET) TS 102 592-2 v1.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);IP Datacast: Electronic Service Guide (ESG) Implementation Guidelines;Part 2: IP Datacast over DVB-SH TS 102 611-2 v1.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);IP Datacast: Implementation Guidelines for Mobility;Part 2: IP Datacast over DVB-SH TS 102 640-1 v2.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ESI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Registered Electronic Mail (REM);Part 1: Architecture TS 102 640-2 v2.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ESI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Registered Electronic Mail (REM);Part 2: Data requirements, Formats and Signatures for REM

TS 102 640-3 v2.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ESI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Registered Electronic Mail (REM);Part 3: Information Security Policy Requirements for REM Management Domains TS 102 640-4 v2.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ESI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Registered Electronic Mail (REM);Part 4: REM-MD Conformance Profiles TS 102 640-5 v2.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ESI Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Registered Electronic Mail (REM);Part 5: REM-MD Interoperability Profiles TR 102 643 v1.0.2:2010 Comitet Tehnic ETSI: HF Human Factors (HF);Quality of Experience (QoE) requirements for real-time communication services TS 102 685 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);High-level Technical Requirements for QoS for DVB Services in the Home Network TS 102 727 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.2.2 TS 102 728 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Globally Executable MHP (GEM) Specification 1.2.2 (including IPTV) TS 102 735 v7.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: MSG Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Band-specific requirements for UMTS Frequency Division Duplex (FDD) operation in the bands 1 900 MHz to 1 920 MHz paired with 2 600 MHz to 2 620 MHz and 2 010 MHz to 2 025 MHz paired with 2 585 MHz to 2 600 MHz TR 102 788 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS);Automated Interoperability Testing;Specific Architectures TR 102 789 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: MTS Methods for Testing and Specification (MTS);Automated Interoperability Testing;Summary of ETSI experiences about using automated interoperability testing tools TS 102 809 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Signalling and carriage of interactive applications and services in Hybrid broadcast/broadband environments TS 102 832 v1.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);IP Datacast over DVB-H: Notification Framework TS 102 851 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB);Uniform Resource Identifiers (URI) for DVB Systems

Page 36: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

36

TS 105 175-1 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: ATTM AT2 Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM);Plastic Optical Fibre System Specifications for 100 Mbit/s and 1 Gbit/s TS 121 101 v3.18.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 3.18.0 Release 1999) TS 121 101 v4.15.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 4.15.0 Release 4) TS 121 101 v5.14.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 5.14.0 Release 5) TS 121 101 v6.10.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 6.10.0 Release 6) TS 121 101 v7.5.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 7.5.0 Release 7) TS 121 101 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version 8.2.0 Release 8) TS 121 111 v7.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 7.2.0 Release 7) TS 121 111 v8.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 8.3.0 Release 8) TS 121 111 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 9.0.0 Release 9) TS 121 201 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE;Technical Specifications and Technical Reports for an Evolved Packet System (EPS) based 3GPP system (3GPP TS 21.201 version 8.2.0 Release 8) TS 121 202 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Technical Specifications and Technical Reports relating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS) (3GPP TS 21.202 version 8.2.0 Release 8)

TR 121 900 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Technical Specification Group working methods (3GPP TR 21.900 version 9.0.0 Release 9) TR 121 902 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Evolution of 3GPP system (3GPP TR 21.902 version 9.0.0 Release 9) TR 121 905 v9.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905 version 9.4.0 Release 9) TS 122 003 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Circuit Teleservices supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.003 version 9.0.0 Release 9) TS 122 004 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;General on supplementary services (3GPP TS 22.004 version 9.0.0 Release 9) TS 122 011 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 9.3.0 Release 9) TS 122 016 v8.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;International Mobile Equipment Identities (IMEI) (3GPP TS 22.016 version 8.1.1 Release 8) TS 122 024 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Description of Charge Advice Information (CAI) (3GPP TS 22.024 version 9.0.0 Release 9) TS 122 030 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Man-Machine Interface (MMI) of the User Equipment (UE) (3GPP TS 22.030 version 9.0.0 Release 9) TS 122 034 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Circuit Switched Data (HSCSD);Stage 1 (3GPP TS 22.034 version 9.0.0 Release 9) TS 122 038 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;(U)SIM Application Toolkit (USAT/SAT);Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.038 version 9.0.0 Release 9)

Page 37: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

37

TS 122 041 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Operator Determined Call Barring (ODB) (3GPP TS 22.041 version 9.0.0 Release 9) TS 122 042 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Network Identity and Time Zone (NITZ);Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.042 version 9.0.0 Release 9) TS 122 053 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Tandem Free Operation (TFO);Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.053 version 9.0.0 Release 9) TS 122 057 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Mobile Execution Environment (MExE) service description;Stage 1 (3GPP TS 22.057 version 9.0.0 Release 9) TS 122 066 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Support of Mobile Number Portability (MNP);Stage 1 (3GPP TS 22.066 version 9.0.0 Release 9) TS 122 067 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP);Stage 1 (3GPP TS 22.067 version 9.0.0 Release 9) TS 122 071 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Location Services (LCS);Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.071 version 9.0.0 Release 9) TS 122 072 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Call Deflection (CD);Stage 1 (3GPP TS 22.072 version 9.0.0 Release 9) TS 122 076 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Noise suppression for the AMR codec;Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.076 version 9.0.0 Release 9) TS 122 081 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Line Identification supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.081 version 9.0.0 Release 9) TS 122 083 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.083 version 9.0.0 Release 9)

TS 122 084 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;MultiParty (MPTY) supplementary service; Stage 1 (3GPP TS 22.084 version 9.0.0 Release 9) TS 122 085 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Closed User Group (CUG) supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.085 version 9.0.0 Release 9) TS 122 086 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Advice of Charge (AoC) supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.086 version 9.0.0 Release 9) TS 122 087 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;User-to-user signalling (UUS);Stage 1 (3GPP TS 22.087 version 9.0.0 Release 9) TS 122 088 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Call Barring (CB) supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.088 version 9.0.0 Release 9) TS 122 090 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Unstructured Supplementary Service Data (USSD);Stage 1 (3GPP TS 22.090 version 9.0.0 Release 9) TS 122 091 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service;Stage 1 (3GPP TS 22.091 version 9.0.0 Release 9) TS 122 093 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS);Service description, Stage 1 (3GPP TS 22.093 version 9.0.0 Release 9) TS 122 094 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Follow Me service description - Stage 1 (3GPP TS 22.094 version 9.0.0 Release 9) TS 122 096 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Name identification supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.096 version 9.0.0 Release 9) TS 122 097 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multiple Subscriber Profile (MSP) Phase 2;Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.097 version 9.0.0 Release 9)

Page 38: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

38

TS 122 101 v9.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service aspects;Service principles (3GPP TS 22.101 version 9.6.0 Release 9) TS 122 105 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Services and service capabilities (3GPP TS 22.105 version 9.0.0 Release 9) TS 122 115 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service aspects;Charging and billing (3GPP TS 22.115 version 9.1.0 Release 9) TS 122 127 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirement for the Open Services Access (OSA);Stage 1 (3GPP TS 22.127 version 9.0.0 Release 9) TS 122 129 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Handover requirements between UTRAN and GERAN or other radio systems (3GPP TS 22.129 version 9.0.0 Release 9) TS 122 135 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multicall;Service description;Stage 1 (3GPP TS 22.135 version 9.0.0 Release 9) TS 122 140 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia Messaging Service (MMS);Stage 1 (3GPP TS 22.140 version 9.0.0 Release 9) TS 122 141 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service;Stage 1 (3GPP TS 22.141 version 9.0.0 Release 9) TS 122 142 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Value Added Services (VAS) for Short Message Service (SMS) requirements (3GPP TS 22.142 version 9.1.0 Release 9) TS 122 146 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Stage 1 (3GPP TS 22.146 version 9.0.0 Release 9) TS 122 153 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia priority service (3GPP TS 22.153 version 9.2.0 Release 9)

TS 122 173 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 8.8.0 Release 8) TS 122 173 v9.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services;Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 9.4.0 Release 9) TS 122 174 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Push service;Stage 1 (3GPP TS 22.174 version 9.0.0 Release 9) TS 122 182 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Customized Alerting Tone (CAT) requirements;Stage 1 (3GPP TS 22.182 version 9.2.0 Release 9) TS 122 226 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Global text telephony (GTT);Stage 1: Service description (3GPP TS 22.226 version 9.0.0 Release 9) TS 122 228 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirements for the Internet Protocol (IP) multimedia core network subsystem (IMS);Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 9.2.0 Release 9) TS 122 233 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Transparent end-to-end packet-switched streaming service;Stage 1 (3GPP TS 22.233 version 9.0.0 Release 9) TS 122 234 v8.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TS 22.234 version 8.1.1 Release 8) TS 122 234 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Requirements on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TS 22.234 version 9.0.0 Release 9) TS 122 240 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirements for 3GPP Generic User Profile (GUP);Stage 1 (3GPP TS 22.240 version 9.0.0 Release 9)

Page 39: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

39

TS 122 242 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Digital Rights Management (DRM);Stage 1 (3GPP TS 22.242 version 9.0.0 Release 9) TS 122 243 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Speech recognition framework for automated voice services;Stage 1 (3GPP TS 22.243 version 9.0.0 Release 9) TS 122 246 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user services;Stage 1 (3GPP TS 22.246 version 9.0.0 Release 9) TS 122 250 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Group Management;Stage 1 (3GPP TS 22.250 version 9.0.0 Release 9) TS 122 259 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirements for Personal Network Management (PNM);Stage 1 (3GPP TS 22.259 version 9.2.0 Release 9) TS 122 268 v9.2.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Public Warning System (PWS) requirements (3GPP TS 22.268 version 9.2.1 Release 9) TS 122 278 v8.10.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirements for the Evolved Packet System (EPS) (3GPP TS 22.278 version 8.10.0 Release 8) TS 122 278 v9.5.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Service requirements for the Evolved Packet System (EPS) (3GPP TS 22.278 version 9.5.0 Release 9) TS 122 279 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Combined Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) sessions;Stage 1 (3GPP TS 22.279 version 9.0.0 Release 9) TS 122 340 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging;Stage 1 (3GPP TS 22.340 version 9.0.0 Release 9) TR 122 903 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Study on Videotelephony teleservice (3GPP TR 22.903 version 9.0.0 Release 9)

TR 122 908 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Study on Paging Permission with Access Control (PPAC) (3GPP TR 22.908 version 9.0.0 Release 9) TR 122 912 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Study into network selection requirements for non-3GPP access (3GPP TR 22.912 version 9.0.0 Release 9) TR 122 934 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Feasibility study on 3GPP system to Wireles Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.934 version 9.0.0 Release 9) TR 122 935 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Feasibility study on Location Services (LCS) for Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.935 version 9.0.0 Release 9) TR 122 936 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multi-system terminals (3GPP TR 22.936 version 9.0.0 Release 9) TR 122 937 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Requirements for service continuity between mobile and Wireless Local Area Network (WLAN) networks (3GPP TR 22.937 version 9.0.0 Release 9) TR 122 940 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging;Stage 1 (3GPP TR 22.940 version 9.0.0 Release 9) TS 123 002 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Network architecture (3GPP TS 23.002 version 9.2.0 Release 9) TS 123 003 v8.7.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 8.7.0 Release 8) TS 123 003 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 9.1.0 Release 9) TS 123 007 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 8.6.0 Release 8)

Page 40: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

40

TS 123 007 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 9.2.0 Release 9) TS 123 008 v5.14.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 5.14.0 Release 5) TS 123 008 v6.15.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 6.15.0 Release 6) TS 123 008 v7.11.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 7.11.0 Release 7) TS 123 008 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 8.8.0 Release 8) TS 123 008 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 9.1.0 Release 9) TS 123 009 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Handover procedures (3GPP TS 23.009 version 9.0.0 Release 9) TS 123 014 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Support of Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) signalling (3GPP TS 23.014 version 9.0.0 Release 9) TS 123 032 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Universal Geographical Area Description (GAD) (3GPP TS 23.032 version 9.0.0 Release 9) TS 123 034 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Circuit Switched Data (HSCSD);Stage 2 (3GPP TS 23.034 version 9.0.0 Release 9) TS 123 038 v8.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Alphabets and language-specific information (3GPP TS 23.038 version 8.3.0 Release 8)

TS 123 040 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Short Message Service (SMS) (3GPP TS 23.040 version 9.1.0 Release 9) TS 123 041 v8.5.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 23.041 version 8.5.0 Release 8) TS 123 041 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 23.041 version 9.2.0 Release 9) TS 123 042 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Compression algorithm for text messaging services (3GPP TS 23.042 version 9.0.0 Release 9) TS 123 053 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Tandem Free Operation (TFO);Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.053 version 9.0.0 Release 9) TS 123 057 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Execution Environment (MExE);Functional description;Stage 2 (3GPP TS 23.057 version 9.0.0 Release 9) TS 123 060 v7.9.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS);Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 7.9.0 Release 7) TS 123 060 v8.7.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS);Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.7.0 Release 8) TS 123 060 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS);Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 9.3.0 Release 9) TS 123 081 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Line Identification supplementary services;Stage 2 (3GPP TS 23.081 version 9.0.0 Release 9) TS 123 082 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Forwarding (CF) supplementary services;Stage 2 (3GPP TS 23.082 version 9.0.0 Release 9)

Page 41: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

41

TS 123 084 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);MultiParty (MPTY) supplementary service;Stage 2 (3GPP TS 23.084 version 9.0.0 Release 9) TS 123 085 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Closed User Group (CUG) supplementary service;Stage 2 (3GPP TS 23.085 version 9.0.0 Release 9) TS 123 086 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Advice of Charge (AoC) Supplementary Service;Stage 2 (3GPP TS 23.086 version 9.0.0 Release 9) TS 123 087 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User-to-User Signalling (UUS) supplementary service;Stage 2 (3GPP TS 23.087 version 9.0.0 Release 9) TS 123 088 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Barring (CB) Supplementary Service;Stage 2 (3GPP TS 23.088 version 9.0.0 Release 9) TS 123 090 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Unstructured Supplementary Service Data (USSD);Stage 2 (3GPP TS 23.090 version 9.0.0 Release 9) TS 123 091 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service;Stage 2 (3GPP TS 23.091 version 9.0.0 Release 9) TS 123 093 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS);Stage 2 (3GPP TS 23.093 version 9.0.0 Release 9) TS 123 094 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Follow-Me (F-M);Stage 2 (3GPP TS 23.094 version 9.0.0 Release 9) TS 123 096 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Name identification supplementary services;Stage 2 (3GPP TS 23.096 version 9.0.0 Release 9) TS 123 097 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Multiple Subscriber Profile (MSP) Phase X;Stage 2 (3GPP TS 23.097 version 9.0.0 Release 9)

TS 123 101 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) architecture (3GPP TS 23.101 version 9.0.0 Release 9) TS 123 107 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Quality of Service (QoS) concept and architecture (3GPP TS 23.107 version 9.0.0 Release 9) TS 123 108 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile radio interface layer 3 specification, core network protocols;Stage 2 (3GPP TS 23.108 version 9.0.0 Release 9) TS 123 110 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) access stratum;Services and functions (3GPP TS 23.110 version 9.0.0 Release 9) TS 123 116 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Super-Charger technical realization;Stage 2 (3GPP TS 23.116 version 9.0.0 Release 9) TS 123 119 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Gateway Location Register (GLR);Stage2 (3GPP TS 23.119 version 9.0.0 Release 9) TS 123 122 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 8.8.0 Release 8) TS 123 122 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 9.1.0 Release 9) TS 123 135 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multicall supplementary service;Stage 2 (3GPP TS 23.135 version 9.0.0 Release 9) TS 123 141 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service;Architecture and functional description;Stage 2 (3GPP TS 23.141 version 9.0.0 Release 9) TS 123 142 v9.0.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Value-added Services for SMS (VAS4SMS);Interface and signalling flow (3GPP TS 23.142 version 9.0.1 Release 9)

Page 42: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

42

TS 123 167 v7.12.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 7.12.0 Release 7) TS 123 167 v8.5.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 8.5.0 Release 8) TS 123 167 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS 23.167 version 9.3.0 Release 9) TS 123 198 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Open Service Access (OSA);Stage 2 (3GPP TS 23.198 version 9.0.0 Release 9) TS 123 203 v7.12.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 7.12.0 Release 7) TS 123 203 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 8.8.0 Release 8) TS 123 203 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Policy and charging control architecture (3GPP TS 23.203 version 9.3.0 Release 9) TS 123 204 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Support of Short Message Service (SMS) over generic 3GPP Internet Protocol (IP) access;Stage 2 (3GPP TS 23.204 version 9.0.0 Release 9) TS 123 207 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;End-to-end Quality of Service (QoS) concept and architecture (3GPP TS 23.207 version 9.0.0 Release 9) TS 123 216 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 8.6.0 Release 8) TS 123 216 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.2.0 Release 9)

TS 123 218 v7.10.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia (IM) session handling;IM call model;Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 7.10.0 Release 7) TS 123 218 v8.5.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia (IM) session handling;IM call model;Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 8.5.0 Release 8) TS 123 218 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia (IM) session handling;IM call model;Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 9.0.0 Release 9) TS 123 221 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 8.6.0 Release 8) TS 123 221 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 9.2.0 Release 9) TS 123 226 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Global text telephony (GTT);Stage 2 (3GPP TS 23.226 version 9.0.0 Release 9) TS 123 228 v7.16.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 7.16.0 Release 7) TS 123 228 v8.11.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 8.11.0 Release 8) TS 123 228 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP TS 23.228 version 9.2.0 Release 9) TS 123 234 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking;System description (3GPP TS 23.234 version 9.0.0 Release 9) TS 123 236 v8.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Intra-domain connection of Radio Access Network (RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes (3GPP TS 23.236 version 8.1.0 Release 8)

Page 43: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

43

TS 123 236 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Intra-domain connection of Radio Access Network (RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes (3GPP TS 23.236 version 9.0.0 Release 9) TS 123 237 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 8.6.0 Release 8) TS 123 237 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.3.0 Release 9) TS 123 240 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP Generic User Profile (GUP) requirements;Architecture (Stage 2) (3GPP TS 23.240 version 9.0.0 Release 9) TS 123 246 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS);Architecture and functional description (3GPP TS 23.246 version 9.3.0 Release 9) TS 123 251 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Network sharing;Architecture and functional description (3GPP TS 23.251 version 9.1.0 Release 9) TS 123 259 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Personal Network Management (PNM);Procedures and information flows (3GPP TS 23.259 version 9.2.0 Release 9) TS 123 271 v7.10.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Functional stage 2 description of Location Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 7.10.0 Release 7) TS 123 271 v8.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Functional stage 2 description of Location Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 8.1.0 Release 8) TS 123 271 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Functional stage 2 description of Location Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.2.0 Release 9) TS 123 272 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS);Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.6.0 Release 8)

TS 123 272 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System (EPS);Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.2.0 Release 9) TS 123 278 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL) Phase 4;Stage 2;IM CN Interworking (3GPP TS 23.278 version 9.0.0 Release 9) TS 123 279 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services;Stage 2 (3GPP TS 23.279 version 9.0.0 Release 9) TS 123 292 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia System (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.6.0 Release 8) TS 123 292 v9.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia System (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 9.4.0 Release 9) TS 123 327 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Mobility between 3GPP-Wireless Local Area Network (WLAN) interworking and 3GPP systems (3GPP TS 23.327 version 9.0.0 Release 9) TS 123 333 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multimedia Resource Function Controller (MRFC) Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface;Procedures descriptions (3GPP TS 23.333 version 9.0.0 Release 9) TS 123 334 v9.0.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Level Gateway (IMS-ALG) – IMS Access Gateway (IMS-AGW) interface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.334 version 9.0.1 Release 9) TS 123 401 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE;General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.8.0 Release 8) TS 123 401 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA LTE;General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.3.0 Release 9) TS 123 402 v8.8.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 8.8.0 Release 8)

Page 44: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

44

TS 123 402 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Architecture enhancements for non-3GPP accesses (3GPP TS 23.402 version 9.3.0 Release 9) TR 123 903 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Redial solution for voice-video switching (3GPP TR 23.903 version 9.0.0 Release 9) TR 123 919 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Direct tunnel deployment guideline (3GPP TR 23.919 version 9.0.0 Release 9) TR 123 976 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Push architecture (3GPP TR 23.976 version 9.0.0 Release 9) TR 123 977 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Bandwidth And Resource Savings (BARS) and speech enhancements for Circuit Switched (CS) networks (3GPP TR 23.977 version 9.0.0 Release 9) TR 123 979 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP enablers for Open Mobile Alliance (OMA) Push-to-talk over Cellular (PoC) services;Stage 2 (3GPP TR 23.979 version 9.0.0 Release 9) TR 123 981 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Interworking aspects and migration scenarios for IPv4-based IP Multimedia Subsystem (IMS) implementations (3GPP TR 23.981 version 9.0.0 Release 9) TS 124 002 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;GSM - UMTS Public Land Mobile Network (PLMN) Access Reference Configuration (3GPP TS 24.002 version 9.0.0 Release 9) TS 124 007 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Mobile radio interface signalling layer 3;General Aspects (3GPP TS 24.007 version 9.0.0 Release 9) TS 124 010 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Mobile radio interface layer 3;Supplementary services specification;General aspects (3GPP TS 24.010 version 9.0.0 Release 9) TS 124 030 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Location Services (LCS);Supplementary service operations;Stage 3 (3GPP TS 24.030 version 9.0.0 Release 9)

TS 124 067 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP);Stage 3 (3GPP TS 24.067 version 9.0.0 Release 9) TS 124 072 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Deflection (CD) supplementary service;Stage 3 (3GPP TS 24.072 version 9.0.0 Release 9) TS 124 080 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile radio Layer 3 supplementary service specification;Formats and coding (3GPP TS 24.080 version 9.0.0 Release 9) TS 124 081 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Line Identification supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.081 version 9.0.0 Release 9) TS 124 082 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Forwarding (CF) supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.082 version 9.0.0 Release 9) TS 124 083 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.083 version 9.0.0 Release 9) TS 124 086 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Advice of Charge (AoC) supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.086 version 9.0.0 Release 9) TS 124 087 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User-to-User Signalling (UUS);Stage 3 (3GPP TS 24.087 version 9.0.0 Release 9) TS 124 088 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Barring (CB) supplementary service;Stage 3 (3GPP TS 24.088 version 9.0.0 Release 9) TS 124 090 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Unstructured Supplementary Service Data (USSD);Stage 3 (3GPP TS 24.090 version 9.0.0 Release 9) TS 124 091 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service;Stage 3 (3GPP TS 24.091 version 9.0.0 Release 9)

Page 45: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

45

TS 124 093 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Call Completion to Busy Subscriber (CCBS);Stage 3 (3GPP TS 24.093 version 9.0.0 Release 9) TS 124 096 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Name Identification supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.096 version 9.0.0 Release 9) TS 124 109 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Bootstrapping interface (Ub) and network application function interface (Ua);Protocol details (3GPP TS 24.109 version 9.0.0 Release 9) TS 124 135 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Multicall supplementary service;Stage 3 (3GPP TS 24.135 version 9.0.0 Release 9) TS 124 141 v6.12.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.141 version 6.12.0 Release 6) TS 124 141 v7.7.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.141 version 7.7.0 Release 7) TS 124 141 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.141 version 8.4.0 Release 8) TS 124 141 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Presence service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.141 version 9.0.0 Release 9) TS 124 147 v8.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 8.3.0 Release 8) TS 124 147 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 9.1.0 Release 9)

TS 124 166 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP IMS Conferencing Management Object (MO) (3GPP TS 24.166 version 9.0.0 Release 9) TS 124 167 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP IMS Management Object (MO);Stage 3 (3GPP TS 24.167 version 8.4.0 Release 8) TS 124 167 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP IMS Management Object (MO);Stage 3 (3GPP TS 24.167 version 9.0.0 Release 9) TS 124 173 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IMS Multimedia telephony service and supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 8.6.0 Release 8) TS 124 173 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IMS Multimedia telephony service and supplementary services;Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 9.0.0 Release 9) TS 124 182 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Alerting Tones (CAT);Protocol specification (3GPP TS 24.182 version 8.4.0 Release 8) TS 124 182 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Alerting Tones (CAT);Protocol specification (3GPP TS 24.182 version 9.3.0 Release 9) TS 124 183 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Ringing Signal (CRS) service;Stage 3 (3GPP TS 24.183 version 9.0.0 Release 9) TS 124 216 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Communication Continuity Management Object (MO) (3GPP TS 24.216 version 9.0.0 Release 9) TS 124 234 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking;WLAN User Equipment (WLAN UE) to network protocols;Stage 3 (3GPP TS 24.234 version 9.0.0 Release 9) TS 124 237 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.4.0 Release 8)

Page 46: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

46

TS 124 237 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.1.0 Release 9) TS 124 238 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Session Initiation Protocol (SIP) based user configuration;Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 8.2.0 Release 8) TS 124 238 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Session Initiation Protocol (SIP) based user configuration;Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 9.0.0 Release 9) TS 124 239 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.239 version 8.2.0 Release 8) TS 124 239 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.239 version 9.0.0 Release 9) TS 124 247 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Stage 3 (3GPP TS 24.247 version 9.0.0 Release 9) TS 124 259 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Personal Network Management (PNM);Stage 3 (3GPP TS 24.259 version 9.0.0 Release 9) TS 124 279 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services;Stage 3 (3GPP TS 24.279 version 8.2.0 Release 8)

TS 124 279 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services;Stage 3 (3GPP TS 24.279 version 9.0.0 Release 9) TS 124 285 v8.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;Management Object (MO) (3GPP TS 24.285 version 8.3.0 Release 8) TS 124 285 v9.1.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;Management Object (MO) (3GPP TS 24.285 version 9.1.0 Release 9) TS 124 286 v8.0.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network subsystem Centralized Services (ICS) Management Object (MO) (3GPP TS 24.286 version 8.0.1 Release 8) TS 124 286 v9.0.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network subsystem Centralized Services (ICS) Management Object (MO) (3GPP TS 24.286 version 9.0.1 Release 9) TS 124 292 v8.4.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network subsystem Centralized Services;Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 8.4.0 Release 8) TS 124 292 v9.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Multimedia Core Network subsystem Centralized Services;Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 9.2.0 Release 9) TS 124 294 v9.0.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP CT Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;ICS Protocol via I1 Interface (3GPP TS 24.294 version 9.0.0 Release 9)

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE

CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

B04 CIMENT prEN 13282-1 Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria dea: 2010-06-28

prEN 13282-2 Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria dea: 2010-06-28

Page 47: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

47

prEN 13282-3 Hydraulic road binders - Part 3: Conformity evaluation dea: 2010-06-28 B12 ZIDĂRII prEN 845-1 Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets dea: 2010-06-28 prEN 845-2 Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels dea: 2010-06-28 prEN 845-3 Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork dea: 2010-06-28 prEN 846-14 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 14: Determination of the initial shear strength between the prefabricated part of a composite lintel and the masonry above it dea: 2010-06-28 prEN 846-5 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 5: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (couplet test) dea: 2010-06-28 prEN 846-6 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 6: Determination of tensile and compressive load capacity and load displacement characteristics of wall ties (single end test) dea: 2010-06-28 prEN 846-7 Methods of test for ancillary components for masonry – Part 7: Determination of shear load capacity and load displacement characteristics of shear ties and slip ties (couplet test for mortar joint connections) dea: 2010-06-28 B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON prEN 15037-5 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork dea: 2010-06-14 C01 PRODUSE ALIMENTARE prEN ISO 3656 Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO/DIS 3656:2010) dea: 2010-06-14 C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE prEN ISO 29601 Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Test methods for the assessment of porosity in a dry film and expression of the results (ISO/DIS 29601:2010) dea: 2010-06-14 F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI prEN ISO 14825 Geographic Data Files - GDF5.0 (ISO/DIS 14825:2010) dea: 2010-06-14

F19 OPTICĂ EN ISO 11979-8:2009/prA1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements - Amendment 1 (ISO 11979-8:2009/DAM 1:2010) dea: 2010-06-28 H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE prEN ISO 5912 Camping tents (ISO/DIS 5912:2010) dea: 2010-06-14 I02 ELEMENTE DE ASAMBLARE prEN ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified proof load values - Coarse thread (ISO/DIS 898-2:2010) dea: 2010-06-14 prEN ISO 898-6 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread (ISO/DIS 898-6:2010) dea: 2010-06-14 I08 MAŞINI AGRICOLE prEN ISO 5395-1 Garden equipment - Safety of powered lawnmowers – Part 1: Terminology and common tests (ISO/DIS 5395-1:2010) dea: 2010-06-14 prEN ISO 5395-2 Garden equipment - Safety of powered lawnmowers – Part 2: Pedestrian controlled lawnmowers (ISO/DIS 5395-2:2010) dea: 2010-06-14 prEN ISO 5395-3 Garden equipment - Safety of powered lawnmowers – Part 3: Ride-on lawnmowers (ISO/DIS 5395-3:2010) dea: 2010-06-14 I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA

PETROLIERĂ prEN ISO 12212 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Hairpin-type heat exchangers (ISO/DIS 12212:2010) dea: 2010-06-28 prEN ISO 13503-1 Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO/DIS 13503-1:2010) dea: 2010-06-21 prEN ISO 13706 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers (ISO/DIS 13706:2010) dea: 2010-06-21 I27 ECHIPAMENT PENTRU LUCRĂRI DE

TERASAMENT ŞI ÎN CONSTRUCŢII prEN 12001 Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements dea: 2010-06-14 M01 OŢEL prEN 10216-2 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties dea: 2010-06-28

Page 48: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

48

M11 METALURGIA PULBERILOR prEN ISO 5755 Sintered metal materials - Specifications (ISO/DIS 5755:2010) dea: 2010-06-14 N02 COMBUSTIBIL SOLID prEN 15410 Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) dea: 2010-06-28 prEN 15411 Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn) dea: 2010-06-28 prEN 15413 Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample dea: 2010-06-28 N07 CHERESTEA prEN 152 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method dea: 2010-06-14 N09 MATERIALE PLASTICE prEN ISO 4611 Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist (ISO/DIS 4611:2010) dea: 2010-06-14 N13 PIELE prEN ISO 3377-1 Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load - Part 1: Single edge tear (ISO/DIS 3377-1:2010) dea: 2010-06-28 prEN ISO 5404 Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers (ISO/DIS 5404:2010) dea: 2010-06-28 N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC prEN 12201-1 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 1: General dea: 2010-06-14 prEN 12201-2 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes dea: 2010-06-14 prEN 12201-3 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings dea: 2010-06-14 prEN 12201-5 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system dea: 2010-06-14

S05 STOMATOLOGIE EN ISO 15912:2006/prA1 Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1 (ISO 15912:2006/DAM 1:2010) dea: 2010-06-21 EN ISO 24234:2004/prA1 Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1: Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury (ISO 24234:2004/DAM 1:2010) dea: 2010-06-14 S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ prEN 16037 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate dea: 2010-06-14 prEN 16038 Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate dea: 2010-06-14 prEN 16039 Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes dea: 2010-06-14 S13 ERGONOMIE prEN ISO 28803 Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements (ISO/DIS 28803:2010) dea: 2010-06-28 S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ŞI

TRANSPORTUL DEŞEURILOR prEN 13071-3 Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections dea: 2010-06-14 S25 DEZINFECTANTE CHIMICE ŞI ANTISEPTICE prEN 13624 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) dea: 2010-06-28 T01 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI

MARITIME prEN ISO 9094 Small craft - Fire protection (ISO/DIS 9094:2010) dea: 2010-06-14 T12 CĂRUCIOARE INDUSTRIALE prEN ISO 3691-3 Industrial trucks - Safety requirements and verification – Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO/DIS 3691-3:2010) dea: 2010-03-28 T14 AMBALAJE prEN 15387 Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam dea: 2010-05-28

Page 49: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

49

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.01.01 - 2010.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM EN 55020:2007/FprISB:2010 Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement - Interpretation of Clause I.7 dea: 2010-06-25 U93 FACTORI DE RISC ÎN DOMENIUL

ELECTROMAGNETIC FprEN 50554:2010 Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields dea: 2010-07-02 V08 CABLURI ŞI CONDUCTOARE PENTRU

TELECOMUNICAŢII prEN 50288-10:2010 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -- Part 10: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables dea: 2010-06-25 prEN 50288-11:2010 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -- Part 11: Sectional specification for un-screened cables, characterised up to 500 MHz, for horizontal and building backbone wiring dea: 2010-06-25 prEN 50288-9-1:2010 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control -- Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz - Horizontal and building backbone cables dea: 2010-06-25 prEN 50441-1:2010 Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 1: Unscreened cables - Grade 1 dea: 2010-06-18 prEN 50441-2:2010 Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 2: Screened cables - Grade 2 dea: 2010-06-18

prEN 50441-4:2010 Cables for indoor residential telecommunication installations -- Part 4: Cables up to 1 200 MHz - Grade 4 dea: 2010-06-18 V21 SISTEME DE ALARMĂ EN 50131-1:2006/FprISB:2010 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements dea: 2010-06-25 EN 50131-5-3:2005/FprISA:2010 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques -Interpretation of Subclause 5.1.6 dea: 2010-06-25 W18 IZOLATOARE ELECTRICE FprEN 50386:2010 Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled transformers dea: 2010-07-02 W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ FprEN 60264-4-1:2010 Packaging of winding wires -- Part 4-1: Methods of test - Delivery spools made from thermoplastic materials dea: 2010-06-11 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI

UNELTE LECTRICE CARE OPEREAZĂ CU MOTOARE

EN 60335-2-25:2002/FprAB:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens dea: 2010-06-11 EN 60335-2-9:2003/FprAD:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances dea: 2010-06-11 FprEN 60335-2-100:2010 Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums dea: 2010-06-18

Page 50: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

50

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.01.01 - 2010.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. EN 301 841-1 Final draft v1.3.1 Comitet Tehnic ETSI: AERO VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 1: Physical layer and MAC sub-layer dea: 2010-05-25 EN 302 500-1 Draft v2.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TGUWB Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz;Part 1: Technical characteristics and methods of measurement dea: 2010-05-11

EN 302 500-2 Draft v2.1.1 Comitet Tehnic ETSI: ERM TGUWB Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive dea: 2010-05-11

Page 51: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

51

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).

În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se publică în versiunea originală (engleză).

STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI APROBATE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

IEC_TC_1 TERMINOLOGIE IEC 60050-112 Ed. 1.0 b International Electrotechnical Vocabulary – Part 112: Quantities and units

IEC_TC_26 SUDURĂ ELECTRICĂ IEC 60974-9 Ed. 1.0 en Arc welding equipment - Part 9: Installation and use IEC_TC_28 COORDONAREA IZOLAŢIEI IEC 60071-1 Amd.1 Ed. 8.0 b Amendment 1 - Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules

IEC_TC_29 ELECTROACUSTICĂ IEC 60318-4 Ed. 1.0 b Electroacoustics - Simulators of human head and ear Part 4: Occluded-ear simulator for the measurement of earphones coupled to the ear by means of ear inserts

IEC 62489-1 Ed. 1.0 b Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components

IEC_TC_31 APARATE ELECTRICE PENTRU ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ IEC 60079-15 Ed. 4.0 b Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"

IEC 60079-20-1 Ed. 1.0 b Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data

IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT IEC 61231 Ed. 1.0 b International lamp coding system (ILCOS) IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE UNDĂ, CONECTOARE DE RADIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE ŞI RADIOFRECVENŢĂ IEC 61156-6 Ed. 3.0 en Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Work area wiring - Sectional specification

IEC_TC_47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE IEC 60191-6-18 Ed. 1.0 b Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 6-18: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages - Design guide for ball grid array (BGA)

IEC 60747-14-1 Ed. 2.0 b Semiconductor devices - Part 14-1: Semiconductor sensors - Generic specification for sensors

IEC_TC_51 COMPONENTE MAGNETICE ŞI FERITE IEC 62333-3 Ed. 1.0 b Noise suppression sheet for digital devices and equipment - Part 3: Characterization of parameters of noise suppression sheet

IEC_TC_55 CONDUCTOARE DE BOBINAJ IEC 60172 Amd.2 Ed. 3.0 b Amendment 2 - Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires

IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE IEC 60601-1-6 Ed. 3.0 b Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

IEC 60613 Ed. 3.0 b Electrical and loading characteristics of X-ray tube assemblies for medical diagnosis

IEC 80601-2-30 Ed. 1.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Medical electrical equipment – Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non- invasive sphygmomanometers

IEC_TC_77 COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ IEC 61000-4-4 Amd.1 Ed. 2.0 b Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test

IEC_TC_86 FIBRE OPTICE IEC 61300-2-1 Ed. 3.0 b Cor.1 Corrigendum 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)

IEC 61753-131-3 Ed. 1.0 en Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 131-3: Single-mode mechanical fibre splice for category U - Uncontrolled environment

IEC_TC_87 ULTRASUNETE IEC 61391-2 Ed. 1.0 en Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 2: Measurement of maximum depth of penetration and local dynamic range

Page 52: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

52

IEC_TC_91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII COMPONENTELOR ELECTRONICE IEC 61191-6 Ed. 1.0 b Printed board assemblies - Part 6: Evaluation criteria for voids in soldered joints of BGA and LGA and measurement method

IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO ŞI MULTIMEDIA IEC 60268-7 Ed. 3.0 en Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones

IEC 60728-1-1 Ed. 1.0 en Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-1: RF cabling for two way home networks IEC 60728-13 Ed. 1.0 en Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13: Optical systems for broadcast signal transmissions

IEC 60728-2 Ed. 2.0 en Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment

IEC 62458 Ed. 1.0 en Sound system equipment - Electroacoustical transducers - Measurement of large signal parameters

IEC 62459 Ed. 1.0 en Sound system equipment - Electroacoustical transducers - Measurement of suspension parts

IEC_TC_101 ELECTROSTATICĂ IEC 61340-4-6 Ed. 1.0 en Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for specific applications - Wrist straps

IEC 61340-4-7 Ed. 1.0 en Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization

IEC 61340-4-8 Ed. 1.0 en Electrostatics - Part 4-8: Standard test methods for specific applications - Discharge shielding - Bags

IEC 61340-4-9 Ed. 1.0 en Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments

IEC_TC_108 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE ÎN CADRUL DOMENIULUI AUDIO/VIDEO ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR IEC 62368-1 Ed. 1.0 en Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

CISPR COMITET INTERNAŢIONAL SPECIALIZAT ÎN INTERFERENŢA RADIO CISPR 16-1-1 Ed. 3.0 b Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus

STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO APROBATE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

ISO/CASCO COMITETUL DE EVALUARE A

CONFORMITĂŢII ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC 9594-2:2005/C2:2010 ISO/IEC 12139-1:2009/C1:2010 ISO/IEC 23002-4:2010 Information technology -- MPEG video technologies – Part 4: Video tool library ISO/IEC 24744:2007/A1:2010 Notation ISO/TC 4 RULMENŢI ISO 15242-2:2004/C1:2010 ISO 15242-3:2006/C1:2010 ISO/TC 6 HÂRTIE, CARTON ŞI CELULOZĂ ISO 12625-12:2010 Tissue paper and tissue products -- Part 12: Determination of tensile strength of perforated lines -- Calculation of perforation efficiency

ISO/TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ ISO 8729-1:2010 Ships and marine technology -- Marine radar reflectors – Part 1: Passive type ISO/TC 17 OŢEL ISO 10679:2010 Steel -- Cast tool steel ISO/TC 21 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE LA FOC ŞI

DE STINGERE A INCENDIULUI ISO 6182-12:2010 Fire protection -- Automatic sprinkler systems – Part 12: Requirements and test methods for grooved-end components for steel pipe systems ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO 7628:2010 Road vehicles -- Thermoplastics tubing for air braking systems ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI

FORESTIERE ISO 22369-2:2010 Crop protection equipment -- Drift classification of spraying equipment -- Part 2: Classification of field crop sprayers by field measurements

Page 53: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

53

ISO/TC 28 PRODUSE PETROLIERE ŞI LUBRIFIANŢI ISO 7507-4:2010 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method ISO 13739:2010 Petroleum products -- Procedures for transfer of bunkers to vessels ISO/TC 29 SCULE MICI ISO 10243:2010 Tools for pressing -- Compression springs with rectangular section -- Housing dimensions and colour coding ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO 29981:2010 Milk products -- Enumeration of presumptive bifidobacteria -- Colony count technique at 37 degrees C ISO/TC 38 TEXTILE ISO 105-A01:2010 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part A01: General principles of testing ISO 2076:2010 Textiles -- Man-made fibres -- Generic names ISO/TC 39 MAŞINI-UNELTE ISO 19719:2010 Machine tools -- Work holding chucks -- Vocabulary ISO/TC 43 ACUSTICĂ ISO 17201-3:2010 Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 3: Guidelines for sound propagation calculations ISO 17201-5:2010 Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 5: Noise management ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO 7289:2010 Gas welding equipment -- Quick-action couplings with shut-off valves for welding, cutting and allied processes ISO 9539:2010 Gas welding equipment -- Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes ISO/TC 54 ULEIURI ESENŢIALE ISO 14715:2010 Oil of thyme containing thymol, Spanish type [Thymus zygis (Loefl.) L.] ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ ISO 10961:2010 Gas cylinders -- Cylinder bundles -- Design, manufacture, testing and inspection ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI

MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO/TS 27469:2010 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test for fire dampers

ISO/TC 71 BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT

ISO 12439:2010 Mixing water for concrete ISO/TC 72 MAŞINI TEXTILE ŞI MAŞINI PENTRU

CURĂŢAT DINAMIC ŞI SPĂLAT INDUSTRIAL

ISO 16853:2010 Textile machinery -- Sliver cans, rectangular -- Main dimensions and tolerances ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ ISO 17874-1:2010 Remote handling devices for radioactive materials – Part 1: General requirements ISO/TC 96 MAŞINI DE RIDICAT ISO 8566-1:2010 Cranes -- Cabins and control stations -- Part 1: General ISO 8566-3:2010 Cranes -- Cabins and control stations -- Part 3: Tower cranes ISO/TC 106 STOMATOLOGIE ISO 16409:2006/A1:2010 ISO/TC 112 TEHNICA VIDULUI ISO 27892:2010 Vacuum technology -- Turbomolecular pumps -- Measurement of rapid shutdown torque ISO/TC 119 METALURGIA PULBERILOR ISO 22394:2010 Hardmetals -- Knoop hardness test ISO/TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE ŞI

REANIMARE ISO 7396-1:2007/A1:2010 Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses ISO 7396-1:2007/A2:2010 ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE ISO 6474-1:2010 Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina ISO 14708-5:2010 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 5: Circulatory support devices ISO/TC 159 ERGONOMIE ISO/TR 9241-100:2010 Ergonomics of human-system interaction -- Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics ISO/TC 163 PERFORMANŢA TERMICĂ ŞI UTILIZAREA

ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRI ISO 12968:2010 Thermal insulation products for building applications -- Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS) (foam block test)

Page 54: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

54

ISO 29803:2010 Thermal insulation products for building applications -- Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS) ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ ISO 10936-2:2010 Optics and photonics -- Operation microscopes -- Part 2: Light hazard from operation microscopes used in ocular surgery ISO 15752:2010 Ophthalmic instruments -- Endoilluminators -- Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety ISO 15798:2010 Ophthalmic implants -- Ophthalmic viscosurgical devices

ISO/TC 210 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA DISPOZITIVELE MEDICALE

ISO 15223-2:2010 Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied – Part 2: Symbol development, selection and validation ISO/TC 213 SPECIFICAŢII ŞI VERIFICĂRI

DIMENSIONALE ŞI GEOMETRICE ALE PRODUSELOR

ISO 25178-6:2010 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 6: Classification of methods for measuring surface texture ISO/TC 215 INFORMATICĂ MEDICALĂ ISO/TR 21548:2010 Health informatics -- Security requirements for archiving of electronic health records -- Guidelines

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. IEC_TC_9 ECHIPAMENTE ŞI SISTEME ELECTRICE

PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ IEC 62290-2 Ed.1 Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 2: Functional requirements specification Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_15 MATERIALE ELECTROIZOLANTE SOLIDE IEC 60684-2 Ed. 3.0 Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test Data limită de vot: 2010-03-19 IEC_TC_17 APARATAJ ELECTRIC Amendment 2 to IEC 60947-4-3 Ed.1.0 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and contactors for non-motor loads Data limită de vot: 2010-07-02 Amendment 2 to IEC 60947-8 Ed.1.0 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines Data limită de vot: 2010-07-02 IEC 60947-4-2 Ed. 3.0 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters Data limită de vot: 2010-07-02 IEC 62208 Ed.2 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements Data limită de vot: 2010-06-25

IEC 62271-106 Ed 1.0 High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters Data limită de vot: 2010-07-02 IEC 62271-203 Ed.2 High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV Data limită de vot: 2010-05-21 IEC 62271-204 Ed. 1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 204: Rigid high-voltage, gas-insulated transmission lines for rated voltages of 72,5 kV and above Data limită de vot: 2010-07-02 IEC_TC_18 INSTALAŢIILE ELECTRICE ALE NAVELOR

ŞI ALE UNITĂŢILOR MOBILE ŞI FIXE DE PE MARE

IEC 60092-509 Ed.1 Electrical installations in ships - Part 509: Operation of electrical installations Data limită de vot: 2010-06-11 IEC_TC_22 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE PENTRU

ELECTRONICA DE PUTERE

IEC 61803 Am1 Ed.1 Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line commutated converters Data limită de vot: 2010-06-11

Page 55: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

55

IEC 62040-3, Ed.2.0 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements Data limită de vot: 2010-06-18 IEC 62477-1 Ed.1 Safety requirements for power semiconductor converter systems Part 1: General Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_23 ACCESORII ELECTRICE IEC 60906-2 IEC system of plugs and socket outlets for household and similar purposes - Part 2: Plugs and Socket-outlets - 15 A 125 V a.c. and 20 A 125 V a.c. Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 61210 Ed.2 Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements Data limită de vot: 2010-04-02 IEC_TC_26 SUDURĂ ELECTRICĂ IEC 60974-13 Ed.1 Arc welding equipment - Part 13: Return current clamp Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 670974-12 Ed.3 Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_29 ELECTROACUSTICĂ IEC 60645-1 Ed.3 Electroacoustics - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry" Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT Amendment 1 to IEC 60400 Ed.7 Lampholders for fluorescent lamps and starterholders Data limită de vot: 2010-06-18 Amendment 1 to IEC 61184 Ed.3 Bayonet lampholders Data limită de vot: 2010-06-18 Amendment 2 to IEC 60238 Ed. 8 Edison Screw lampholders Data limită de vot: 2010-06-18 Amendment 2 to IEC 60838-1 Ed. 4 Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests Data limită de vot: 2010-06-18 IEC_TC_37 DESCĂRCĂTOARE IEC 61643-313 Ed. 2.0 Components for low-voltage surge protective devices – Part 313: Selection and applications principles for gas discharge tubes Data limită de vot: 2010-06-18 IEC 61643-311 Ed. 2.0 Components for low-voltage surge protective devices – Part 311: Test circuits and methods for gas discharge tubes Data limită de vot: 2010-06-18 IEC 61643-312 Ed. 1.0 Components for low-voltage surge protective devices – Part 312: Preferred values and characteristics for gas discharge tubes Data limită de vot: 2010-06-18

IEC_TC_45 APARATURĂ NUCLEARĂ IEC 62566 Ed.1 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Selection and use of complex electronic components for systems performing category A functions Data limită de vot: 2010-07-02 IEC_TC_47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE IEC 61967-8 Ed.1 Integrated Circuits Measurement of Electromagnetic Emissions Part 8: Measurement of radiated emissions - IC stripline method Data limită de vot: 2010-05-07 IEC 62047-5 Ed.1 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 5: RF MEMS Switches Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 62047-7 Ed.1 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 7: MEMS BAW Filter & Duplexer for Radio Frequency Control and Selection Data limită de vot: 2010-06-11 IEC_TC_48 COMPONENTE ELECTROMECANICE ŞI

STRUCTURI MECANICE PENTRU ECHIPAMENTUL ELECTRONIC

IEC 60512-17-2 Ed 1.0 Connectors for electronic equipment - Basic testing and measurements - Part 17-2: Cable clamping tests. Test 17b: Cable clamp resistance to cable rotation Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 60512-7-2 Ed. 1.0 Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-2: Impact tests (free connectors). Test 7b: mechanical strength impact Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 60512-8-2 Ed 1.0 Connectors for electronic equipment -tests and measurements Part 8-2: Static load tests (fixed connectors). Test 8b: static load, axial Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 60512-8-3 Ed 1.0 Connectors for electronic equipment-tests and measurements-Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) Test 8c: Robustness of actuating lever Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 60512-9-2 Ed 1.0 Connectors for electronic equipment - Basic testing and measurements - Part 9-2: Endurance tests. Test 9b: electrical load and temperature Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 60512-9-4 Ed 1.0 Connectors for electronic equipment- basic testing and measurements - Part 9-4: Endurance tests. test 9d: Durability of contact retention system and seals (maintenance, ageing) Data limită de vot: 2010-06-11 IEC_TC_64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA

ÎMPOTRIVA ŞOCULUI IEC 60364-5-54 Ed.3 Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors Data limită de vot: 2010-06-25

Page 56: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

56

IEC_TC_86 FIBRE OPTICE IEC 61300-2-17 Ed. 3.0 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-17: Tests - Cold Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 61300-3-45 Ed. 1.0 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures – Part 3-45: Examinations and measurements - Attenuation of random mated multi-fibre connectors Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 61754-20-100 Ed.1.0 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 20-100: Interface standard for LC connectors with protective housings related to IEC 61076-3-106 Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 62129-2 Ed. 1.0 Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 2: Michelson interferometer single wavelength meters Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 62496-2-1 Ed. 1.0 Optical circuit boards - Basic test and measurement procedures - Part 2-1: Measurements - Optical attenuation and isolation Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_89 ÎNCERCĂRI PRIVIND RISCURILE DE FOC IEC 60695-11-3 Ed 1.0 Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames - 500 W flames - Apparatus and confirmational test methods Data limită de vot: 2010-06-25 IEC 60695-11-4 Ed 1.0 Fire hazard testing - Part 11-4: Test flames - 50 W flame - Apparatus and confirmational test methods Data limită de vot: 2010-06-25 IEC_TC_90 SUPRACONDUCTIVITATE IEC 61788-11 Ed.2 Superconductivity - Part 11: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb3Sn composite superconductors Data limită de vot: 2010-06-11

IEC 61788-4 ED.3 Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors Data limită de vot: 2010-06-11 IEC 61788-6 Ed. 3 Superconductivity - Part 6: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductor Data limită de vot: 2010-06-11 IEC_TC_91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII

COMPONENTELOR ELECTRONICE IEC 60068-2-83 Ed.1 Environmental Testing - Part 2-83: Tests-test Tf: Solderability testing of electronic components forsurface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste Data limită de vot: 2010-04-23 IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO

ŞI MULTIMEDIA IEC 60268-16 Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index (GMT) Data limită de vot: 2010-06-18 IEC 60728-6 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical equipment Data limită de vot: 2010-06-18 IEC 62605 Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for E-dictionaries (TA10) Data limită de vot: 2010-06-18 IEC_TC_112 EVALUAREA ŞI CALIFICAREA

MATERIALELOR IZOLATOARE ELECTRICE ŞI A SISTEMELOR

IEC 62631-1 Guidelines for the Determination of Dielectric and Resistive Properties of Solid Insulating Materials - Part 1: General Considerations Data limită de vot: 2010-06-18

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.01.01 – 2010.01.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. ISO/IULTCS UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A

SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI CHIMIŞTILOR PIELARI

ISO/DIS 3377-1 Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of tear load -- Part 1: Single edge tear Data limită de vot: 2010-06-29

ISO/DIS 5404 Leather -- Physical test methods -- Determination of water resistance of heavy leathers Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/IEC FCD 13249-3 Information technology -- Database languages -- SQL multimedia and application packages -- Part 3: Spatial Data limită de vot: 2010-05-10

Page 57: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

57

ISO/IEC FCD 14165-431 Information technology -- Fibre Channel -- Part 431: Security Protocols (FC-SP) Data limită de vot: 2010-05-14 ISO/IEC FCD 15026-2 Systems and Software Engineering -- Systems and Software Assurance -- Part 2: Assurance case Data limită de vot: 2010-05-04 ISO/IEC FCD 15944-8 Information technology -- Business Operational View – Part 8: Identification of privacy requirements as external constraints on business transactions Data limită de vot: 2010-05-16 ISO/IEC DTR 20000-4 Information technology -- Service Management -- Process Reference Model Data limită de vot: 2010-04-27 ISO/IEC FCD 20000-1.2 Information technology -- Service management – Part 1: Service management system requirements Data limită de vot: 2010-05-04 ISO/IEC DTR 24733 Extensions for the programming language C ++ to support decimal floating point arithmetic Data limită de vot: 2010-04-27 ISO/IEC FCD 25010 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Quality model and guide Data limită de vot: 2010-05-04 ISO/IEC FCD 25040.2 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Evaluation reference model and guide Data limită de vot: 2010-05-20 ISO/IEC FCD 29183 Digital Copying Productivity of a Single, One Sided Original Data limită de vot: 2010-05-15 ISO/TC 2 ELEMENTE DE ASAMBLARE ISO/DIS 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 2: Nuts with specified proof load values -- Coarse thread Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 898-6 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 6: Nuts with specified proof load values -- Fine pitch thread Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 4 RULMENŢI ISO/DIS 3030 Rolling bearings -- Radial needle roller and cage assemblies -- Boundary dimensions and tolerances Data limită de vot: 2010-06-19 ISO/TC 17 OŢEL ISO/DIS 5952 Continuously hot-rolled steel sheet of structural quality with improved atmospheric corrosion resistance Data limită de vot: 2010-06-19

ISO/TC 20 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU ISO/DIS 22072 Aerospace -- Electrohydrostatic actuator (EHA) -- Characteristics to be defined in procurement specifications Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE ISO/DIS 6722-1 Road vehicles -- 60 V and 600 V single-core cables – Part 1: Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables Data limită de vot: 2010-06-19 ISO/DIS 7401 Road vehicles -- Lateral transient response test methods -- Open-loop test methods Data limită de vot: 2010-06-21 ISO/DIS 7637-2.3 Road vehicles -- Electrical disturbances by conduction and coupling -- Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only Data limită de vot: 2010-03-13 ISO/DIS 8855 Road vehicles -- Vehicle dynamics and road-holding ability -- Vocabulary Data limită de vot: 2010-06-06 ISO/DIS 11452-4 Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Harness excitation methods Data limită de vot: 2010-06-19 ISO/DIS 12021 Road vehicles -- Sensitivity to lateral wind -- Open-loop test method using wind generator input Data limită de vot: 2010-06-21 ISO/DIS 14572 Road vehicles -- Round, sheathed, 60 V and 600 V screened and unscreened single- or multi-core cables -- Test methods and requirements for basic and high-performance cables Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI

FORESTIERE ISO/DIS 5395-1 Garden equipment -- Safety of powered lawnmowers – Part 1: Terminology and common tests Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 5395-2 Garden equipment -- Safety of powered lawnmowers – Part 2: Pedestrian controlled lawnmowers Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 5395-3 Garden equipment -- Safety of powered lawnmowers – Part 3: Ride-on lawnmowers Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 29 SCULE MICI ISO/DIS 6261 Tool holders with cylindrical shank (boring bars) for indexable inserts -- Designation Data limită de vot: 2010-06-08 ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO 1446:2001/DA1 Data limită de vot: 2010-06-19

Page 58: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

58

ISO/DIS 3656 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 3720 Black tea -- Definition and basic requirements Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 27608.2 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of Lovibond® colour -- Automatic method Data limită de vot: 2010-03-19 ISO/DIS 27871 Cheese and processed cheese -- Determination of the nitrogenous fractions Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI ISO/DIS 29601 Paints and varnishes -- Corrosion protection by protective paint systems -- Test methods for the assessment of porosity in a dry film and expression of the results Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 42 FOTOGRAFIE ISO/DIS 18930 Imaging materials -- Pictorial colour reflection prints -- Methods for evaluating image stability under outdoor conditions Data limită de vot: 2010-06-23 ISO/TC 43 ACUSTICĂ ISO/DIS 10844 Acoustics -- Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres Data limită de vot: 2010-06-30 ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO/DIS 15626 Non-destructive testing of welds -- Time-of-flight diffraction technique (TOFD) -- Acceptance levels Data limită de vot: 2010-06-30 ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE

ELASTOMERI ISO 21561:2005/DA1 Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 46 INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ISO/DIS 16175-1 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles Data limită de vot: 2010-06-08 ISO/DIS 16175-2 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for records in electronic office environments Data limită de vot: 2010-06-08 ISO/DIS 16175-3 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems Data limită de vot: 2010-06-08

ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE ISO/DIS 4611 Plastics -- Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 4901 Reinforced plastics based on unsaturated polyester resins -- Determination of the residual styrene monomer content, as well as the content of other volatile aromatic hydrocarbons, by gas chromatography Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI

MARINE PENTRU INDUSTRIILE PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE

ISO/DIS 12212 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Hairpin-type heat exchangers Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/DIS 12490 Petroleum and natural gas industries -- Actuation, mechanical integrity and sizing for pipeline valves Data limită de vot: 2010-06-26 ISO/DIS 13503-1 Petroleum and natural gas industries -- Completion fluids and materials -- Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids Data limită de vot: 2010-06-22 ISO/DIS 13706 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Air-cooled heat exchangers Data limită de vot: 2010-06-22 ISO/TC 83 ECHIPAMENTE PENTRU SPORT ŞI

RECREERE ISO/DIS 5912 Camping tents Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 10966 Sports and recreational equipment -- Fabrics for awnings -- Specification Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 94 SECURITATEA PERSOANEI-

ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE

ISO/DIS 11613.4 Personal protective equipment ensembles for firefighters -- Test methods and requirements for PPE used for fighting fires in structures Data limită de vot: 2010-03-30 ISO/TC 106 STOMATOLOGIE ISO 15912:2006/DA1 Data limită de vot: 2010-06-22 ISO 24234:2004/DA1 Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE ISO/DIS 13374-3 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Data processing, communication and presentation – Part 3: Communication Data limită de vot: 2010-06-30

Page 59: Buletin Februarie 2010

Buletinul Standardizării – Februarie 2010

59

ISO/TC 110 CĂRUCIOARE DE MANIPULARE ISO/DIS 3691-3.3 Industrial trucks -- Safety requirements and verification – Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads Data limită de vot: 2010-03-28 ISO/TC 119 METALURGIA PULBERILOR ISO/DIS 5755 Sintered metal materials -- Specifications Data limită de vot: 2010-06-15 ISO/DIS 22068 Sintered-metal injection-moulded materials -- Specifications Data limită de vot: 2010-06-26 ISO/TC 127 MAŞINI DE TERASAMENT ISO 6405-1:2004/DA1 Earth-moving machinery -- Symbols for operator controls and other displays Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE

MATERIALE PLASTICE PENTRU TRANSPORTUL FLUIDELOR

ISO/DIS 11299-1 Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 1: General Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/DIS 11299-3 Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 3: Limning with close-fit pipes Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 145 SIMBOLURI GRAFICE ISO 7010:2003/DA71 Safety sign P025: Do not use this incomplete scaffold Data limită de vot: 2010-06-07 ISO 7010:2003/DA72 Safety sign P026: Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir Data limită de vot: 2010-06-07 ISO 7010:2003/DA73 Safety sign P027: Do not use this lift for people Data limită de vot: 2010-06-07 ISO 7010:2003/DA74 Safety sign P028: Do not wear gloves Data limită de vot: 2010-06-07 ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE ISO/DIS 7206-6 Implants for surgery -- Partial and total hip joint prostheses -- Part 6: Determination of endurance properties of head and neck region of stemmed femoral components Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/DIS 7207-2 Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/DIS 12891-1 Implants for surgery -- Retrieval and analysis of surgical implants -- Part 1: Retrieval and handling Data limită de vot: 2010-06-13

ISO/DIS 23500 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 159 ERGONOMIE ISO/DIS 28803 Ergonomics of the physical environment -- Application of international standards to people with special requirements Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 171 APLICAŢII ÎN GESTIUNEA DOCUMENTELOR ISO/DIS 19005-2 Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A) Data limită de vot: 2010-06-23 ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ ISO 11979-8:2006/DA1 Data limită de vot: 2010-06-29 ISO/TC 184 SISTEME DE AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE

ŞI STRUCTURI DE INTEGRARE ISO/DIS 20242-3 Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 3: Virtual device service interface Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/DIS 20242-4 Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 4: Device capability profile template Data limită de vot: 2010-06-16 ISO/TC 188 NAVE MICI ISO/DIS 9094 Small craft -- Fire protection Data limită de vot: 2010-06-08 ISO/TC 197 TEHNOLOGII PENTRU HIDROGEN ISO/DIS 17268 Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices Data limită de vot: 2010-06-26 ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT ISO/DIS 14825 Geographic Data Files - GDF5.0 Data limită de vot: 2010-06-08 ISO/TC 206 CERAMICĂ TEHNICĂ ISO/DIS 13124 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for interfacial bond strength of ceramic materials Data limită de vot: 2010-06-26 ISO/TC 207 MANAGEMENTUL MEDIULUI ISO/DIS 14066 Greenhouse gases -- Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams Data limită de vot: 2010-06-08

Page 60: Buletin Februarie 2010

Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru Standarde

În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde, adresate

Secretariatului OMC sub incidenţa Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea

Comerţului (TBT). Totodată, rubrica răspunde şi obligaţiilor referitoare la transparenţă

menţionate în art. 2 al Acordului TBT.

Notificări referitoare la proiecte de standarde primite de la

secretariatul OMC până la data de 22.02.2010

CHINA

CHN/670 - National standard of the P.R.C., Powered support for coal mine-Part 2:

Specification for Power Set Legs and Rams

CHN/671 - National standard of the P.R.C., Polymer water-proof materials – Part 4: Rubber

gasket for shield-driven tunnel

CHN/672 - National standard of the P.R.C., Gas-fired heating and hot water combi-boilers

CHN/673 - National standard of the P.R.C., Rubber shoes healthy and safe specification

CHN/674 - National standard of the P.R.C., Industrial rubber boots

CHN/675 – National standard of the P.R.C., Children’s canvas rubber footwear (shoes)

CHN/676 - National standard of the P.R.C., Potassium chloride

CHN/677 - National standard of the P.R.C., Brake hose – Structure, performance and etst

methods

CHN/678 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy efficiency

and the energy efficiency grades for power transformers

CHN/679 - National standard of the P.R.C., requirements in sell and market service of city

gas burning appliances

CHN/680 - National standard of the P.R.C., Powered support for coal mine-Part 3: Hydraulic

control system and valves

CHN/681 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy efficiency

and the energy efficiency grades for flat panel televisions

CHN/682 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy efficiency

and the energy efficiency grades for faucets

CHN/683 - National standard of the P.R.C., Minimum allowable values of energy efficiency

and the energy efficiency grades for water closets

CHN/684 - National standard of the P.R.C., Safety rules for the construction and installation

of firefighters lifts

CHN/685 - National standard of the P.R.C., Safety rules for lifting appliances – Part 1:

General

KENYA

KEN/167 – KS 1901:2008, Satellite television receiving antennas – Mechanical requirements

KEN/168 – KS 1904:2008, Digital cellular telecommunications system – Radio equipment

and systems – Radio site engineering for radio equipment and systems in the

mobile service

KEN/169 – KS 03-25:2008 Specification for matches

KEN/171 – KS 2182:2008 Code of practice for handling, transfer and use of genetically

modified organisms and derived products

Page 61: Buletin Februarie 2010

KEN/172 – DKS 2170-1:2008, Medical gases – Specification Part 1: Medical oxygen

KEN/173 – KS 2108:2009 Disposable baby diapers – Specification

KEN/174 – KS 1056-2:2009 Specification for woven wrapping cloth Part 2: Jute cloth

REPUBLIC OF KOREA

KOR/234 - Proposed amendment of safety criteria for electric appliances

KOR/236 – Proposed revision of labelling standards for foods

KOR/254 – Draft standards on nutrition labelling and labelling methods for children’s

favourite food and food service business

KOR/256 – Proposed draft of amendment to the processing standards and ingredient

specifications for livestock products

TANZANIA

TZA/8 – TZS 796:2008 Ice cubes for use in food processing and catering industry –

Specification

TZA /9 – TZS 987:2008 Fertilizer-rock phosphate powder – Specification

TZA/10 – TZS 988:2008 Fertilizer granulated rock phosphate – Specification

TZA/11 – TZS 1003:2009 Guide to the pre-packing of fruits and vegetables

TZA/12 – TZS 1006:2008 Metre rules and rulers for office use – Specification

FILIPINE

PHL/109 – Draft Philippine national standard (DPNS) for grading and classification of

coconut peat

PHL/110 – Draft Philippine national standard (DPNS) UN ECE 54:2009 – Uniform provision

concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their

trailers

TAILANDA

THA/312 – Thai industrial standard for hot rolled flat carbon steel for machine structure (TIS

1501 – 2552)

THA/313 - Thai industrial standard for heavy motor vehicle equipped with positive ignition

engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas: safety requirement;

emission from engine, level 1 (TIS 2320 – 2552(2009)

THA/314 - Thai industrial standard for stainless steel:seamed stockpots

EL SALVADOR

SLV/130 – Salvadoran mandatory standard (NSO) No. 67.32.06:09 Sensorial assessment of

the fresh fish products

SLV/131 – Salvadoran mandatory standard (NSO) No. 23.46.09:09, Measurement of water

flow in fully charged closed conduits. Meters for cold drinkable water and hot

water Part 1: testing equipment and methods

SLV/132 – Salvadoran mandatory standard (NSO) No. 67.18.02:09 – Water-based flavoured

drinks. Specifications

Page 62: Buletin Februarie 2010

MEXIC

MEX/177 – Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-002-SEDE-2007: Safety and

energy efficiency requirements for distribution transformers

MEX/179 - Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-005-ENER-2007: Efficacite

energetique des lave-linge a usage domestique. Limites, methode d’essai et

etiquetage

MEX/180 - Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-115-STPS-2009: Safety –

Personal protective equipment – Industrial safety helmets – Classification,

specifications and test methods

S.U.A.

USA/489 – Safety standard for infant bath seats

USA/490 – Safety standard for infant walkers; Notice of proposed rulemaking

USA/498 – Federal motor vehicle safety standards; New pneumatic and certain specialty tires

USA/501 – Proposed part 218, Emission standards for motor vehicles and motor vehicle

engines and part 200, General provisions

REPUBLICA DOMINICANĂ

DOM/52 - Dominican Standard (NORDOM) No. 195, First revision: MIlk and milk products.

Butter

DOM/53 – Dominican Standard (NORDOM) No. 126, First revision: Milk and milk

products. Sweetened concentrated milk (condensed milk)

DOM/54 - Dominican Standard (NORDOM) No. 397, First revision: Margarine

Specifications

DOM/55 - Dominican Standard (NORDOM) No. 392, First revision: Meat and meat

products. Sausages Specifications

DOM/56 - Dominican Standard (NORDOM) No. 65, First revision: Meat and meat products.

Salami Specifications

DOM/57 - Dominican Standard (NORDOM) No. 322, First revision: Meat and meat

products. Ham Specifications

DOM/58 - Dominican Standard (NORDOM) No. 219, First revision: Sugar

QATAR

QAT/156 – 13 A plugs, socket-outlets, adaptors &connection units – Part 4: Specification for

13 A fused connection units switched & unswitched

QAT/157 - 13 A plugs, socket-outlets, adaptors &connection units – Part 3: Specification for

adaptors

Responsabil Punct de Informare OMC / ASRO – Diana Dorobanţu

e-mail: [email protected]; Tel/Fax: 021 316.99.74