bugete mici - cum mă descurc? gpec 2014

of 36 /36
BUGETE MICI - CUM MĂ DESCURC? SCOALA DE VARA GPEC 2014

Upload: julian-padurariu

Post on 12-Jun-2015

2.768 views

Category:

Marketing


2 download

DESCRIPTION

Pentru editia de anul asta a scolii de Vara GPeC, am inteles de la Andrei ca unul dintre subiectele ce apar mereu in discutie ar fi “bugetele mici”. Asadar, jumatate din titlul prezentarii si al articolului de mai jos i se datoreaza: “Bugete mici - Cum ma descurc?” Bugetele mici m-au impins in permanenta sa caut solutii noi, nu doar la nivel creativ, alaturi de colegii din advertising, insa si la nivel de model de business. Citeste mai departe fie notele de la fiecare slide, fie intreg articolul aici: http://padurariu.ro/scoala-de-vara-gpec-2014/

TRANSCRIPT

Page 1: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

B U G E T E M I C I -C U M M Ă D E S C U RC ?

S C OA L A D E VA RA G P EC 2014

Page 2: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

I U L I A N PA D U RA R I UTHE M A R KS

Page 3: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014
Page 4: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

“ B I G O R N O T H I N G”

Page 5: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

H AC K I N G M E D I A

• CANTITATE

• Acoperire // “Reach”

• Frecvență

• CALITATE

• Relevanță

• Coerență

Page 6: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

http://www.slideshare.net/Laisekhadir/reach-frequency-impact

Page 7: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

R E L E VA N Ț Ă

• Relevanța mesajului in sine

• Relevanța momentului*

Page 8: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

R E AL I T Y C H E C K 1 : A U T O - E VA LU A R E

Page 10: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

http://www.entrepreneur.com/article/230736

T U C I N E E Ș T I ?

Page 11: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

V I TA M I N E L E

• "nice to have”, nu "need to have.”

• De cele mai multe ori sunt functionalitati, nu produse

• Opționale

• De cele mai multe ori vin cu un preț mult mai mic decât cel al unui “painkiller”

Page 12: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

PA I N K I L L E R S

• Ajută clienții să obțină venituri mai mari sau să aibă cheltuieli mai mici cu activitatea lor.

• În plus, nu necesită bugete noi, clientii stiu deja că au o problemă / buget alocat.

Page 13: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014
Page 14: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

E X E M P LU :

http://www.startups.co/learn/the-elevator-pitch

Page 15: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

T H E P R O BL E M

"Going to the video store is a pain. People don't like traveling back and forth just to rent a movie

and they hate paying late fees even more."

Page 16: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

T H E S O LU T I O N

"NetFlix provides customers with a huge selection of movies that they can order right to their

doorstep and never have to pay a single late fee for."

Page 17: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

T H E M A R K E T S I Z E

"For over 90 million Americans going to the video store is a pain. People don't like traveling back and

forth just to rent a movie and they hate paying late fees even more."

Page 18: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

P U T I T T O G E T H E R

“NetFlix helps over 90 million Americans avoid driving to the video store by delivering movies

directly to their doorstep without ever paying late fees”

Page 19: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

T H E TAG L I N E

“Mail Order DVD Rentals"

Page 20: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

P R O B L E M A: … … … … … …P I ATA: … … … … … … … … . .S O LU T I A : … … … … … … . .D E S C R I P T O R U L : … … … .

Page 21: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

R E A L I T Y C H E C K 2 : C O M U N I TAT E ,N U “P U B L I C Ț I N T Ă”

Page 22: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

https://blog.mozilla.org/community/2014/07/24/why-do-people-join-and-stay-part-of-a-community-and-how-to-support-them/

Page 23: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

P E S C U RT D E S P R EB E H AV I OR M A NAG E M E NT

Page 24: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

B J F O G G M O D E L ?

• Design impacts behavior.

• If you know how to impact behavior, you can design for behavior

• Behavioral design is where psychology and technology meet – a systematic way to influence a desired behavior, one step at a time.

Page 25: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014
Page 26: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

S I MPL I C I TATE A SCH I MBĂ COMPORTAME NT U L

Page 27: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

PA Ș I Î N D E S I G N C O M P O RTA M E N TA L

1. Definire obiectiv

2. identificare micro-comportamente

3. Selectare / Focus Mapping

4. Re-Simplificare (optional)

5. Definire secventialitate micro-comportamente

6. test test test

7. Implementare / Scalare

Page 28: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

EXEMPLU M I CR O -COMPORTAMENTE“ BABY S TEPS ”

Page 29: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

E X E RC I T I U

Page 30: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

1 . D E F I N I R E O B I E C T I V

Page 31: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

2 . M I C R O - C O M P O RTA M E N T E

1. de tip “one time”

2. de tip “interval”

3. de tip “continuu” = obiceiuri // habits*

Page 32: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

3 . SELECTAR E / FOC U S M APP I NG IMPACT

Foarte eficient

Deloc eficient

Page 33: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

Foarte eficient

Deloc eficient

Hmm Sigur

3 . SELECTAR E / FOC U S M APP I NG FEZABIL ITATE

Page 34: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

5 . D E F I N I R E S E C V E N Ț I A L I TAT E / F LO W

Page 35: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

NU UITA : B=MAT* ( T R IGG E R = DE C L A N S AT O R )

T E H N O LO G I A E S T E F OA RT E B U N Ă L A FACT O R I

D E C L A N Ș AT O R I

Page 36: Bugete mici - Cum mă descurc? GPeC 2014

M U L Ț U M E S C !