buget sintetic si analitic

Upload: aurelia-farcas

Post on 19-Feb-2018

275 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  1/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  TOTAL

  1.Resurse Umane -

  s 1.1.1.manager de proiect 2000 5 10,000.00s 1.1.2.responsabil financiar 1000 5 5,000.00p2 1.1.. ofiter de proiect 1 1000 5 5,000.00

  20,000.00

  s 1.1.6.tutor 1 !000 2 ",000.00s 1.1.7.tutor 2 !000 2 ",000.00s 1.1.8.tutor 3 !000 2 ",000.00s 1.1.9.tutor 4 !000 2 ",000.00p1 1.1.10.tutor 5 !000 2 ",000.00p2 1.1.11.tutor 6 !000 2 ",000.00s 1.1.12.cadru didactic supervior 2000 2 ,000.00s 1.1.13.cadru didactic supervior 2000 2 ,000.00

  s 1.1.14.cadru didactic supervior 2000 2 ,000.00s 1.1.15.expert consiliere 1 !000 ! #,000.00s 1.1.16.expert consiliere 2 !000 ! #,000.00p1 1.1.17.expert consiliere 3 !000 ! #,000.00p2 1.1.18.expert consiliere 4 !000 ! #,000.00

  $,000.00

  1.1 %&eltuieli salariale, din care:%ost lunar

  management deproiect

  'r luniimplementare

  !otal c"eltuieli management de proiect

  !otal c"eltuieli experti (ec&ipa de implementare)

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  2/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  s1 50.00

  1$000.00

  etc.

  transport de %ateriale si ec"ipa%ente

  Total c&eltuieli cu transportul personalului propriu 1,000.00

  caare personal propriu in localitatea&

  caare personal propriu in localitatea&

  etc.

  Total c&eltuieli cu ca*area personalului propriu -

  diurna pentru deplasarea in localitatea&.

  diurna pentru deplasarea in localitatea&.

  etc.

  Total c&eltuieli cu diurna personalului propriu -

  1.2. %&eltuielile cu transportul, ca*area +i diurna(aferente personalului propriu), in masura in care nusunt subcontractate, din care:

  TRA'ORT,din care:'r. persoanecare se

  de lasea*a

  %ost unitar (costestimati pe

  calatorie

  transport personal propriu - cu tren'%asina'avion$ in'dinlocalitatea&..

  transport personal propriu - cu tren'%asina'avion$ in'dinlocalitatea&..

  %A/AR,din care: 'r. persoanecare se ca*ea*a

  %ost unitar (costestimati penoapte de

  ca*arepersoana)

  3UR'A, din care:'r. persoanecare primesc

  diurna

  %ost unitar (costestimati pentru o

  *i de diurna)

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  3/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  Total c&eltuieli resurse umane - an 1 105,000.00

  2.articipanti - an 1 de implementare

  etc.

  Total c&eltuieli cu transportul participantilor -

  2.1 %&eltuielile cu transportul si ca*area (aferenteparticipan4ilor), n masura in care nu suntsubcontractate,din care:

  TRA'ORT,din care:'r. persoane

  care sedeplasea*a

  %ost unitar (cost

  estimati pecalatorie)

  'r.ca

  latorii

  transport participanti - cu tren'%asina'avion$ in'dinlocalitatea&..

  transport participanti - cu tren'%asina'avion$ in'dinlocalitatea&..

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  4/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  caare participanti in localitatea&

  caare participanti in localitatea&

  etc.

  Total c&eltuieli cu ca*area participantilor -

  2.2 uben4ii (a6utoare, premii)

  s pre%ii 20 1000 20$000.00

  su(ventii 50 1600 80$000.00

  Total c&eltuieli cu subentii pentru participanti 100,000.00

  %A/AR,din care: 'r. persoanecare se ca*ea*a

  %ost unitar (costestimati pe

  noapte de ca*are)

  'r. persoanecare primesc

  subentii

  a oarea

  estimata asubentieipartici

  ant acordata

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  5/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  !.Alte tipuri de costuri -

  )* +s ,/*AB )A)!A -s geanta curs 45 200 #,000.00s pixuri 6.05 200 1,210.00s creion %ecanic 11.5 200 2,!00.00s agenda 22 200 ,00.00s stic 8g( 55 200 11,000.00

  -s nstru%entare consu%a(ile 1 17$000.00 17,000.00

  Total c&eltuieli pentru derularea proiectului ,#10.00

  &&&&.

  &&&&

  Total ta8e

  s -

  s -s sistem conferinte 1 5,000.00 5,000.00p2 -p2 -p2 -

  Total c&eltuieli de tip 9R 5,000.00

  s servicii de %onitoriare proiect 600 12 10,$00.00

  !.1. %&eltuieli pentru derularea proiectului, din care:

  !.2. Ta8e, din care:

  !.!.%&eltuieli de tip 9R, din care:

  !. :aloare actiitati subcontractatee8ternali*ate, dincare:

 • 7/23/2019 Buget Sintetic Si Analitic

  6/12

  Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

  s servicii de audit 800 12 1,00.00s servicii de expertia conta(ila 600 12 10,$00.00s servicii organiare eveni%ente conerinte si presa 6000 2 1$,000.00

  s !0,000.00s externaliare servicii consiliere uridicaconsilier uridic'avocat 10,000.00s servicii de editare si tiparire luturasi 1000 2 2,000.00s servicii de editare si tiparire (rosuri 500 4 2,000.00

  Total aloare actiitati subcontractatee8ternali*ate #$,000.00

  Total c&eltuieli pt inc&irieri si leasing -

  s realiare pagina :e( 12000 1 12,000.00s actualiare pagina :e( 1000 10 1",000.00s spatiu pentru co%%unicate de presa 2 4000 12,000.00

  Total c&eltuieli informare si publicitate 0,000.00

  Total c&eltuieli alte tipuri de costuri - an 1 227,#10.00

  . Re*er; de contingen4; - an 1 de implementare

  5. Total costuri directe 432$910.00

  organiare excursie ;practica - ele%ent suport pentru cariera

  ta; suport consiliere si orientare proesionala60 persoane