biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea...

of 21 /21
Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea colorantilor alimentari cu mucegaiuri selectionate Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul S Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul S uperior CNCSIS 9 uperior CNCSIS 9 Cluj, 17 Cluj, 17 - - 19 mai 2007 19 mai 2007

Author: others

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea colorantilor alimentari cu mucegaiuri selectionate

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

Page 2: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

Color Type Area of Biotech ActivitiesColor Type Area of Biotech ActivitiesUNESCOUNESCO Division of Life Sciences,Division of Life Sciences, Paris, Paris,

France Electronic Journal of Biotechnology France Electronic Journal of Biotechnology 3.02.20063.02.2006

YellowYellow -- Food Biotechnology, Nutrition Food Biotechnology, Nutrition ScienceScience

BIOTEHNOLOGIA PORTOCALIEBIOTEHNOLOGIA PORTOCALIE

Page 3: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

PPRREEMMIISSEE

BIOTEHNOLOGIA CULTURILOR DE CELULE BIOTEHNOLOGIA CULTURILOR DE CELULE SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR VEGETALI SI OBTINEREA PIGMENTILOR VEGETALI SI MICROBIENIMICROBIENI

LIMITAREA UTILIZARII COLORANTILOR SINTETICI, LIMITAREA UTILIZARII COLORANTILOR SINTETICI, INCRIMINATI PENTRU TOXICITATEINCRIMINATI PENTRU TOXICITATE

COLORANTII NATURALI, BIOADITIVI DE COLORANTII NATURALI, BIOADITIVI DE CULOARE CU ROL FUNCTIONAL CULOARE CU ROL FUNCTIONAL

Page 4: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Cod CNCSIS A 450

Durata: 2004-2006

Valoare: 24 400 RON

Director de proiect: Gabriela Bahrim

Echipa: Anca Nicolau, Barbu Vasilica, Dima Stefan, Cretu Romica

Doctoranzi, masteranzi si studenti: Soptica Florin, Coman Gigi, Ploscuteanu Daniel, Mihnea Mihaela, Susanu Oana, Geanta Ramona

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

PPRROOIIEECCTT

CCNNSSIISS

Cercetari privind obtinerea colorantilor Cercetari privind obtinerea colorantilor galbeni alimentari, din surse naturale de galbeni alimentari, din surse naturale de origine fungica, in acord cu principiile origine fungica, in acord cu principiile

moderne ale calitatii si sigurantei alimentaremoderne ale calitatii si sigurantei alimentare

Page 5: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

CCOOLLAABBOORRAARRII

CENTRUL DE CERCETARI PRODUSE VEGETALE CENTRUL DE CERCETARI PRODUSE VEGETALE USAMV Cluj NapocaUSAMV Cluj Napoca

prof. dr. Carmen Socaciuprof. dr. Carmen Socaciu

BIOTECNOLOGBIOTECNOLOGÍÍA Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS A Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS DEPARTMENTDEPARTMENT

Universidad de Burgos SpainUniversidad de Burgos Spainprof. M.L. Gonzprof. M.L. Gonzáálezlez--SanjosSanjoséé

FACULTATEA DE CHIMIE FACULTATEA DE CHIMIE ŞŞI INGINERIE CHIMICĂI INGINERIE CHIMICĂ; ; LABORATOR ASOCIAT FRANCOFON LABORATOR ASOCIAT FRANCOFON

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA ““BABEBABEŞŞ--BOLYAIBOLYAI”” CLUJCLUJ--NAPOCANAPOCAprofprof. Maria Jitaru. Maria Jitaru

Page 6: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

OOBBIIEECCTTIIVVEE

SELECTIA AGENTILOR SELECTIA AGENTILOR –– TULPINI DE TULPINI DE MUCEGAIURI, SPECIA MUCEGAIURI, SPECIA EPICOCCUM NIGRUMEPICOCCUM NIGRUM

ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEIELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI

EXTRACTIA SI CARACTERIZAREA PIGMENTILOREXTRACTIA SI CARACTERIZAREA PIGMENTILOR

COMPORTAMENTUL PIGMENTILOR IN SISTEME COMPORTAMENTUL PIGMENTILOR IN SISTEME MODEL SI ALIMENTAREMODEL SI ALIMENTARE

Page 7: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

AACCTTIIVVIITTAATTII

Epicoccum nigrumMIUG 2.15

Biomasa

Imagine la microscop fotonic

(200x)

SELECTIA MUCEGAIURILORSELECTIA MUCEGAIURILOR

Page 8: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

AACCTTIIVVIITTAATTII

ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEIELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI

•• Identificarea surselor nutritiveIdentificarea surselor nutritive⇒⇒ surse de carbon, surse de carbon, azotazot, , mineraleminerale si si factorifactori de de

crestere crestere ⇒⇒ Metoda analizei suprafetei de raspunsMetoda analizei suprafetei de raspuns

••Optimizarea conditiilor fermentativeOptimizarea conditiilor fermentative⇒⇒ fermentatii in faza solida fermentatii in faza solida ((Solid State FermentationSolid State Fermentation))

⇒⇒ conditii fizicoconditii fizico--chimice de fermentatie chimice de fermentatie (temperatura, pH, oxigen dizolvat, radiatii UV)(temperatura, pH, oxigen dizolvat, radiatii UV)

•• Elaborarea schemei bloc pe operatii unitareElaborarea schemei bloc pe operatii unitare⇒⇒ BIOPRODUS FUNGIC BOGAT IN COLORANTI GALBENIBIOPRODUS FUNGIC BOGAT IN COLORANTI GALBENI

Page 9: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

AACCTTIIVVIITTAATTII

EXTRACTIA SI CARACTERIZAREA EXTRACTIA SI CARACTERIZAREA PIGMENTILORPIGMENTILOR

•• Optimizarea conditiilor de extractie Optimizarea conditiilor de extractie ⇒⇒ SSolventiolventi (tipuri, concentratie, amestecuri (tipuri, concentratie, amestecuri

raport de extractie)raport de extractie)

⇒⇒ Conditii fizicoConditii fizico--chimice de extractiechimice de extractie

•• Caracterizarea pigmentilorCaracterizarea pigmentilor⇒⇒ Caracterizare chimicaCaracterizare chimica –– cromatografie HPLCcromatografie HPLC

⇒⇒ Caracterizare toxicologica Caracterizare toxicologica –– teste in vitro si in vivoteste in vitro si in vivo

⇒⇒ Activitate fiziologicaActivitate fiziologica-- activitate antioxidanta, activitate antioxidanta, activitate antimicrobianaactivitate antimicrobiana

Page 10: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

AACCTTIIVVIITTAATTII

COMPORTAMENTUL PIGMENTILOR IN COMPORTAMENTUL PIGMENTILOR IN SISTEME MODEL SI ALIMENTARESISTEME MODEL SI ALIMENTARE

•• Teste de stabilitate Teste de stabilitate ⇒⇒ Temperatura Temperatura

⇒⇒ pHpH⇒⇒ Radiatii ultravioleteRadiatii ultraviolete

•• Stabilizarea pigmentilor prin incapsulare Stabilizarea pigmentilor prin incapsulare

⇒⇒ Imobilizare in alginat prin emulsificareImobilizare in alginat prin emulsificare

Efect singular si combinat

Extracte in etanol si apa

Page 11: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

RREEZZUULLTTAATTEE

BIOPRODUS FUNGIC, SURSA DE COLORANTI BIOPRODUS FUNGIC, SURSA DE COLORANTI GALBENI GALBENI

⇒⇒ pulbere de culoare portocaliu intens pulbere de culoare portocaliu intens -- cca. cca. 800 mg pigmenti galbeni 800 mg pigmenti galbeni

(referinta beta caroten)/g substanta uscata pulbere(referinta beta caroten)/g substanta uscata pulbere

⇒⇒ complex de pigmenti complex de pigmenti carotenoide:flavonoidecarotenoide:flavonoide 20:120:1

⇒⇒ raportul dintre pigmenti a fost modificat la 1:1 prin mutagenezraportul dintre pigmenti a fost modificat la 1:1 prin mutageneza a

mucegaiuluimucegaiului

⇒⇒ pigmentii sunt asociati in complexe usor pigmentii sunt asociati in complexe usor extractibile in etanol si apaextractibile in etanol si apa

⇒⇒ prezintă prezintă stabilitatestabilitate îîn medii acide (pH=3,0) n medii acide (pH=3,0) şşi alcaline (pH=9,0), la i alcaline (pH=9,0), la

temperaturi moderate (5temperaturi moderate (5ººCC……2020ººC) C) şşi i îîntuneric.ntuneric.

⇒⇒ radiaradiaţţiile ultraviolete afectează sinergic stabilitatea iile ultraviolete afectează sinergic stabilitatea îîn condin condiţţiile de pH iile de pH şşi i

temperatură temperatură îîn care pigmenn care pigmenţţii sunt labiliii sunt labili

⇒⇒ extractele colorante sunt extractele colorante sunt lipsite de toxicitatelipsite de toxicitate

⇒⇒ extractele colorante au extractele colorante au activitate antioxidanta puternicaactivitate antioxidanta puternica

Page 12: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

VVAALLOORRIIFFIICCAARREE

DIRECTII DE CERCETARE CONSOLIDATEDIRECTII DE CERCETARE CONSOLIDATE

BIOTEHNOLOGIA BIOADITIVILORBIOTEHNOLOGIA BIOADITIVILOR

Selectie mucegaiuriSelectie mucegaiuri

Modificare performante biotehnologice prin Modificare performante biotehnologice prin mutagenezamutageneza

Optimizare conditii fermentativeOptimizare conditii fermentative

Modelare proces fermentativModelare proces fermentativ

Elaborare procedeu biotehnologicElaborare procedeu biotehnologic

SIGURANTA ALIMENTARASIGURANTA ALIMENTARA

Control toxicitateControl toxicitate

Activitate antioxidantaActivitate antioxidanta

StabilitateStabilitate

Page 13: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

DDIISSEEMMIINNAARREE

CARTICARTIG. Bahrim, G. Bahrim, Biotehnologii industrialeBiotehnologii industriale, 2004, 270 pagini, ed. Academica Galati, ISBN 973, 2004, 270 pagini, ed. Academica Galati, ISBN 973--83168316--4949--99

LUCRARI INDEXATE IN BAZE DE DATE INTERNATIONALELUCRARI INDEXATE IN BAZE DE DATE INTERNATIONALE1. G.Bahrim, F. Soptica, 1. G.Bahrim, F. Soptica, Correlative effect of solid media on yellow pigmentogenesis at aCorrelative effect of solid media on yellow pigmentogenesis at an n

EpicoccumEpicoccum sp. strain.sp. strain. Roumanian Biotechnological LettersRoumanian Biotechnological Letters. An international . An international journal, vol.9, nr.4, pp.1757journal, vol.9, nr.4, pp.1757--1763, 2004, ISSN 12241763, 2004, ISSN 1224--59845984

2. Florin Soptica, Gabriela Bahrim, 2. Florin Soptica, Gabriela Bahrim, Influence of light upon flavonoid yields in Influence of light upon flavonoid yields in Epicoccum Epicoccum nigrumnigrum solid state fermentationsolid state fermentation. . Roumanian Biotechnological Letters,Roumanian Biotechnological Letters,2005, 2005, vol.10, nr.5, pp. 2387vol.10, nr.5, pp. 2387--23942394

3. V. Barbu, G. Bahrim, F. Soptica, C. Socaciu, 3. V. Barbu, G. Bahrim, F. Soptica, C. Socaciu, Modification par mutagenese chimique du Modification par mutagenese chimique du potential de biosynthese du complex carotenespotential de biosynthese du complex carotenes--flavonoides sur l' flavonoides sur l' Epicocum Epicocum nigrumnigrum MIUG 2.15MIUG 2.15. . SCIENTIFIC STUDY & RESEARCHSCIENTIFIC STUDY & RESEARCH , Vol. VII (3), 2006, , Vol. VII (3), 2006, pp.683pp.683--691, ISSN 1582691, ISSN 1582--540X540X

4. M. Jitaru, M. Toma, G. Bahrim, 4. M. Jitaru, M. Toma, G. Bahrim, Donnees voltamerometriques sur les colorants alimentaires Donnees voltamerometriques sur les colorants alimentaires synthetiques et naturels. Determinations electrochimique et etudsynthetiques et naturels. Determinations electrochimique et etude de la stabilite e de la stabilite redox.redox. SCIENTIFIC STUDY & RESEARCHSCIENTIFIC STUDY & RESEARCH ,, Vol. VII (3), 2006, ISSN 1582Vol. VII (3), 2006, ISSN 1582--540X, 540X, pp.691pp.691--699699

LUCRARI PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE CNCSISLUCRARI PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS55. G. Bahrim, F. Soptica, . G. Bahrim, F. Soptica, New fermentative conditions identified for increased yellow New fermentative conditions identified for increased yellow

pigment pigment production by production by EpicoccumEpicoccum strainstrain, , Annales of the University of Annales of the University of CraiovaCraiova, , vol. IX (XLV), pp.133vol. IX (XLV), pp.133--136, 2004, ISSN 1435136, 2004, ISSN 1435--12751275

Page 14: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul SConferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS 9uperior CNCSIS 9Cluj, 17Cluj, 17--19 mai 2007 19 mai 2007

DDIISSEEMMIINNAARREE

LUCRARI PREZENTATE LA SIMPOZIOANE INTERNATIONALELUCRARI PREZENTATE LA SIMPOZIOANE INTERNATIONALE1.1. Bahrim G., Socaciu C., Bahrim G., Socaciu C., Making a safe and functional food colorant by fungal Making a safe and functional food colorant by fungal

sourcessources. . 13th 13th World Congress of Food Science and Technology: FOOD IS LIFE.World Congress of Food Science and Technology: FOOD IS LIFE.Nantes, France, September 17Nantes, France, September 17--21, p.25521, p.255--256, DOI ; http://www.doi.org. , 2006 256, DOI ; http://www.doi.org. , 2006

2.2. M.L. GonzM.L. Gonzáálezlez--SanjosSanjoséé, M.M. Bleoju, G. Bahrim and P. Mu, M.M. Bleoju, G. Bahrim and P. Muññiz, iz, Studies about the Studies about the extraction and colorant potential of the pigment produced by theextraction and colorant potential of the pigment produced by the fungi E. nigrumfungi E. nigrum. . 4th 4th International Congress on Pigments in Food. Pigments in Food International Congress on Pigments in Food. Pigments in Food –– A A Challenge to Life SciencesChallenge to Life Sciences. Stuttgart. Stuttgart--Hohenheim Germany, Octomber 9Hohenheim Germany, Octomber 9--12, pp. 19112, pp. 191--193, 2006193, 2006

3.Dima St, Cretu R., Bahrim G., 3.Dima St, Cretu R., Bahrim G., Influence du pH sur l' evaluation de la Influence du pH sur l' evaluation de la couleurcouleur des des emulsions alimentaires.emulsions alimentaires. Acte du quatrieme Colloge FrancoActe du quatrieme Colloge Franco--Roumain de Chimie Roumain de Chimie Appliquee, CoFrocaAppliquee, CoFroca--2006,2006, ClermontClermont--Ferrand, France. Ed. Alma Mater Bacau, ISBN Ferrand, France. Ed. Alma Mater Bacau, ISBN 973973--82928292--1717--9, pp. 3069, pp. 306--307, 2006307, 2006

4. Romica Cretu, Mihaela Olteanu, Stefan Dima, Gabriela Bahrim, 4. Romica Cretu, Mihaela Olteanu, Stefan Dima, Gabriela Bahrim, Food Colorants Food Colorants Immobilization by Emulsification/External Gelation MethodImmobilization by Emulsification/External Gelation Method. . CIGR International CIGR International Symposium, Future of Food EngineeringSymposium, Future of Food Engineering, Warsaw, Poland, Collection of , Warsaw, Poland, Collection of Extent Extent Abstracts, CIGR International Conferince Warsaw, Poland April 26Abstracts, CIGR International Conferince Warsaw, Poland April 26--28,p.40, 200628,p.40, 2006

5. G. Bahrim, G Rapeanu, F.Soptica, N. Croitor, Al Ana, M.Bulanc5. G. Bahrim, G Rapeanu, F.Soptica, N. Croitor, Al Ana, M.Bulancea, ea, Plant and Fungal Plant and Fungal Flavonoids as Potential Functional Food AditivesFlavonoids as Potential Functional Food Aditives. . INTRAFOOD 2005,INTRAFOOD 2005, Congress Congress Proceedings, vol II, Proceedings, vol II, ElsevierElsevier, p.1155, p.1155--1158, ISBN 841158, ISBN 84--97059705--879879--88

Page 15: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA ““Dunarea de JosDunarea de Jos”” GALATIGALATIFACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELORFACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

PROGRAMULPROGRAMUL PLATFORME / LABORATOARE DE FORMARE SI CERCETARE PLATFORME / LABORATOARE DE FORMARE SI CERCETARE INTERDISCIPLINARAINTERDISCIPLINARA

Centru integrat de cercetare Centru integrat de cercetare şşi formare pentru i formare pentru biotehnologie aplicată biotehnologie aplicată îîn industria alimentară n industria alimentară

BIOALIMENTBIOALIMENT

Pagina web: http://www.bioaliment.ugal.ro

COD CNCSIS:COD CNCSIS: 6262Durata de Durata de implementareimplementare: 2006: 2006--20082008BugetBuget total: 4 750 000 RONtotal: 4 750 000 RON

Page 16: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

OOBBIIEECCTTIIVVEE

Constituirea unui centru modern de formare şi

cercetare de excelenţă, ce permite integrarea în programele

de cercetare-dezvoltate-inovare internaţionale.

Crearea unui pol de cercetare şi învăţământ superior,

pentru ştiinţa şi ingineria alimentelor, aliniat la strategiile

naţionale şi europene.

Page 17: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

COORDONARE PLATFORMADirector : prof.dr.ing. Gabriela Bahrim

Coordonator activitati administrative:conf.dr.ing. Anca Nicolau

Coordonator programe formative: conf.dr.ing. Luminiţa Georgescu

Page 18: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

ORGANIZARE PLATFORMAORGANIZARE PLATFORMA

DEPARTAMENTUL MICROBIOLGIE APLICATA

DEPARTAMENTUL BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

DEPARTAMENTUL BIOADITIVI SI BIOINGREDIENTE

DEPARTAMENTUL ALIMENTE FUNCTIONALE

DEPARTAMENTUL INGINERIE GENETICA

DEPARTAMENTUL MICROBIOLGIE APLICATA

DEPARTAMENTUL BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

DEPARTAMENTUL BIOADITIVI SI BIOINGREDIENTE

DEPARTAMENTUL ALIMENTE FUNCTIONALE

DEPARTAMENTUL INGINERIE GENETICA

Culturi si fermentatii

Separari moleculare

Inginerie genetica

Bioaditivi si bioingrediente

Procesare a biomasei

DEPARTAMENTE DE DEPARTAMENTE DE CERCETARE SI FORMARE CERCETARE SI FORMARE

INTERDISCIPLINARAINTERDISCIPLINARALABORATOARELABORATOARE

Page 19: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

Biotehnologia culturilor de celule microbiene şi vegetale

Biotehnologia preparatelor enzimatice

Biotehnologia bioaditivilor şi bioingredientelor alimentare

Biotehnologia compuşilor bioconservanţi

Alimente funcţionale

Biotehnologia şi siguranţa alimentara

Biotehnologia mediului - Bioconversia deşeurilor; Bioremediere

Modelarea bioproceselor

DIRECTII DE CERCETAREDIRECTII DE CERCETARE

Page 20: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

DEZVOLTARE INFRASTRUCTURADEZVOLTARE INFRASTRUCTURA

CentrifugaCentrifuga cu cu racireracire

Etuva cu convectie naturala 115 L Etuva cu convectie naturala 115 L model ED 115 model ED 115

AutoclavAutoclav cu cu inregistratorinregistrator al al regimuluiregimului de de sterilizaresterilizare model AE model AE 7575-- DRY (2 DRY (2 bucatibucati))

Etuva cu inregistrator al regimului Etuva cu inregistrator al regimului de sterilizare model STERICELL de sterilizare model STERICELL (2 bucati)(2 bucati)

SpectrofotometruSpectrofotometru UVUV-- VISVIS

SistemSistem de de analizaanaliza RTRT-- PCRPCR

MicroscopMicroscop cu contrast de faza si cu contrast de faza si epifluorescentaepifluorescenta

Bioreactor de Bioreactor de laboratorlaborator 3L pentru 3L pentru culturiculturi vegetalevegetale

Bioreactor de Bioreactor de laboratorlaborator 1L pentru 1L pentru culturiculturi de de microorganismemicroorganisme

Sistem de cromatografie HPLCSistem de cromatografie HPLC

20062006

Masina de spalat sticlariede laborator

Preparator automat de medii de cultura

Instalatie pentru apa ultrapura MILLI Q

Hota cu flux laminar (2 bucati)

Microscoape binocularede laborator (30 bucati)

AquaspectorLiofilizator

RotoevaporatorMoara cu bile

Congelator - Ultrafreezer

MicrotomConcentrator sub vid

Instalatie electroforeza in gel orizontal

Stereomicroscop cu camera digitala

Camera climatericaBioreactor pilot modular fermentation

Agitator orbital cu termostatare

Sistem electroforezacapilara si spectrometriede masa

2008200820072007

Page 21: Biotehnologia portocalie, premise pentru obtinerea ...bioaliment.ugal.ro/promo/Conferinta_CNCSIS_9_Cluj_17-19_mai_2007.pdf · SI TESUTURI, SOLUTIE INOVATOARE PENTU OBTINEREA PIGMENTILOR

The best way to predict the future is to invent it