bibliotheca tomitana ... abrevieri cataloage dow iii, 2 p. grierson, byzantine coins in the...

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BIBLIOTHECA TOMITANA

  VII

  GABRIEL CUSTUREA GABRIEL TALMAŢCHI

  REPERTORIUL TEZAURELOR

  MONETARE DIN DOBROGEA

  MUZEUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

  2011

 • Procesare hărţi: G. Talmaţchi Traducere: dr. Corina Apostoleanu

 • CUPRINS Abrevieri..........................................................................................................5 Cuvânt înainte (Forward)....................................................................13 (17) Introducere (Introduction)..................................................................21(31) Comentariu numismatic (Numismatic Comentary)........................41(81) Repertoriul tezaurelor...............................................................................121 Addenda......................................................................................................399 Index............................................................................................................403

 • ABREVIERI

  CATALOAGE DOW III, 2 P. Grierson, Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks

  Collection and the Whittemore Collection, Leo III to

  Nicephorus III, 717-1081, part. 2, Basil I to Nicephorus III

  (867-1081), Washington, D. C., 1973.

  Pick B. Pick, Die Antiken Münzen Nord-Griechenlands, Die

  antiken Münzen von Dacien und Moesien, I, Berlin, 1898.

  PRESCURTĂRI ALE UNOR MUZEE, SOCIETĂŢI ŞI ALTE INSTITUŢII BAR Biblioteca Academiei Române.

  BNR Banca Naţională a României.

  IAB Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti.

  ICEM Tulcea Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.

  MINAC Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

  MNIR Muzeul Naţional de Istorie a României.

  SNR Societatea Numismatică Română.

 • 6

  ABREVIERI DE PERIODICE ŞI VOLUME AARMSI Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei de Ştiinţe

  Istorice, Bucureşti.

  ACIT Actes du IIe Congrès International de Thracologie (Bucarest,

  4-10 septembre 1976), II. Histoire et Archéologie, Bucureşti,

  1980.

  AIIA Analele Institutului de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol”,

  Iaşi.

  AnDob Analele Dobrogei, Constanţa.

  Ann IIN Annali. Instituto Italiano di Numismatica, 43, 1996, Roma.

  Arheologija- Sofia

  Arheologija. Organ na Arheologičeskija Institut i Muzej,

  Sofia.

  Arhiva Dobrogei Arhiva Dobrogei, Constanţa.

  ArhMold Arheologia Moldovei, Iaşi.

  AUB Analele Universităţii Bucureşti.

  AUDC Analele Universităţii Dimitrie Cantemir, Istorie, Bucureşti.

  BizBulg. Bizantino Bulgarica, Sofia.

  BSNR Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti.

  BstAR Buletinul Ştiinţific al Academiei Române, Bucureşti.

  Bulg. Hist. Rev. Bulgarian Historical Review, Sofia.

  CCA Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti.

  CCDJ Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi.

  CercetIst Cercetări Istorice, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”,

  Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi.

 • 7

  CN Cercetări Numismatice, Muzeul Naţional de istorie a

  României, Bucureşti.

  CNA Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti.

  CreştColecţ Creşterea Colecţiilor: Caiet selectiv de informare, Biblioteca

  Academiei Române.

  Dacia Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en

  Roumanie, Bucureşti, 1924-1947.

  Dacia, N.S. Dacia. Revue d`archéologie et d`histoire ancienne,

  Bucureşti, 1957 sqq.

  DID I D. M. Pippidi, R. Vulpe, Din istoria Dobrogei, I. Geţi şi

  greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri până la

  cucerirea romană, Bucureşti, 1965.

  DID II R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II. Romanii la

  Dunărea de Jos, Bucureşti, 1968.

  DID III I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, III. Bizantini,

  români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971.

  D. Moisil, G. Depeyrot, Les trésors de deniers

  D. Moisil, G. Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à

  Trajan en Roumanie, Wetteren, 2001.

  Dobrudja Dobrudja, Silistra.

  Dobrudja 12, 1995 Numismatic and Sphragistic contributions to ancient and

  medieval history of Dobrudja, International Symposium,

  Dobrich, 1993, Dobrudja, 12, 1995.

  EBPB Études Byzantines et Post-Byzantines, Académie Roumaine,

  Société Roumaine ďÉtudes Byzantines, Bucureşti.

  IBAD Izvestija na balgarskovo Arheologicesko Družestvo, 1910-1920.

 • 8

  Istro-Pontica Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-

  2000. Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate

  1955-2000, Tulcea, 2000.

  Istoriko- Geographika

  Istoriko-Geographika, Thessalonika.

  Izvestija-Sofia Izvestija na Arheologičeskija Institut, Sofia.

  Izvestija-Varna Isvestija na Narodnija Muzej (Izvestija na Varnenskoto

  Arheologičesko Družestvo), Varna.

  Gh. Mănucu Adameşteanu, Istoria

  Gh. Mănucu Adameşteanu, Istoria Dobrogei în perioada

  969-1204. Contribuţii arheologice şi numismatice, Bucureşti,

  2001.

  KLIO Klio. Beiträge zur alten Geschichte, Berlin.

  T. Hackens, Annales de ľ est

  T. Hackens, Annales de ľ est, publiées par Ľ Université de

  Nancy II, Mémoire, nr. 44, Études ď Archéologique Classique

  IV, Numismatique Antique Problèmes et Méthodes, Actes du

  colloque organisé à Nancy du 27 septembre au 2 octobre 1971

  par ľ Université de Nancy II et ľ Université Catholique de

  Louvain édités par J. – M. Dentzer, Ph. Gauthier et T.

  Hackens, Nancy-Louvain, 1975.

  Mag. Ist. Magazin Istoric, Bucureşti.

  MINALO Minalo, Sofia.

  Muz Naţ Muzeul Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României,

  Bucureşti.

  Numizmatićar Numizmatićar, National Museum Beograd, Serbian

  Numismatic Society.

  PACT Physical and Chemical Techniques, Louvain-la-Neuve.

 • 9

  Peuce Peuce. Studii şi Comunicări de istorie veche, arheologie şi

  numismatică, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale

  Tulcea.

  Pontica Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie

  Constanţa.

  QTNAC Quaderni Ticinesi, Numismatica e Antichità Classiche,

  Lugano.

  Numizmatika Numizmatika, Sofia.

  NSfrag. Numizmatika i sfargistika, Sofia.

  SCIV(A) Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie),

  Bucureşti.

  SCN Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.

  Simpozion Chişinău 2000

  Simpozion de Numismatică dedicat împlinirii a patru secole

  de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul,

  Comunicări. Studii şi Note, Chişinău, 28-30 mai 2000,

  Bucureşti, 2001.

  Simpozion Chişinău 2001

  Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor

  căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001),

  Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări. Studii şi Note,

  Bucureşti, 2002.

  Simpozion Chişinău 2002

  Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a 125 de ani

  de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24-26

  septembrie 2002, Comunicări, Studii şi Note, Bucureşti,

  2003.

 • 10

  Simpozion Chişinău 2003

  Simpozion de Numismatică, dedicat centenarului Societăţii

  Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28

  noiembrie 2003, Comunicări, Studii şi Note, Bucureşti,

  2005.

  Simpozion Chişinău 2004

  Simpozion de Numismatică organizat cu ocazia comemorării

  sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004),

  Chişinău, 29 septembrie-2 octombrie 2004, Comunicări,

  Studii şi Note, Bucureşti, 2007.

  SRIR Studii şi Referate privind Istoria României, Bucureşti, 1954.

  StCl Studii Clasice, Bucureşti.

  Studii.RdI Studii. Revista de Istorie, Bucureşti.

  Revista Catolică Revista Catolică, Bucureşti.

  RI s. n. Revista Istorică, serie nouă, Bucureşti.

  RHSEE Révue Historique du Sud-Est Européen, Bucureşti.

  RESEE Révue des Études Sud-Est Européen, Bucureşti.

  RIN Rivista Italiana di Numismatica, Milano.

  RIR Revista Istorică Română, Bucureşti.

  RM Revista Muzeelor, Bucureşti.

  RN Revue Numismatique, Paris.

  RBN Revue Belge de Numismatique, Bruxelles.

  RPH Roumanie. Pages ďhistoire, Bucureşti.

  RRH Revue Roumaine ď Histoire, Bucureşti.

  Thraco-Dacica Thraco-Dacica, Institutul de Tracologie, Bucureşti.

 • 11

  ABREVIERI PENTRU LOCURILE DE PĂSTRARE ALE UNOR TEZAURE CNBAR Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Române,

  Bucureşti.

  CNBNR Cabinetul numismatic al Băncii Naţionale Române,

  Bucureşti.

  CNIAB Cabinetul numismatic al Institutului de Arheologie

  Bucureşti.

  CNICEMT Cabinetul numismatic al Institutului de Cercetări Eco-

  Muzeale Tulcea.

  CNMIG Ca