bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. dr. mircea regneală

of 19 /19
Bibliotecile şi Bibliotecile şi informa informa ţia în ţia în societatea societatea cunoaşterii cunoaşterii Mircea Mircea Regneală Regneală

Author: rmbiblioteci

Post on 30-May-2015

315 views

Category:

Design


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Bibliotecile iBibliotecile i informainformaia nia n societatea cunoateriisocietatea cunoaterii MirceaMircea RegnealRegneal

2. BibliotecileBibliotecilememoria umanitiimemoria umanitii 3. Biblioteca din AlexandriaBiblioteca din Alexandria -- un simbol i un mitun simbol i un mit simbolulsimbolul: perenitatea: perenitatea mitulmitul: biblioteca total; exhastivitatea: biblioteca total; exhastivitatea sindromulsindromul: totul i pentru totdeauna, care: totul i pentru totdeauna, care plaseaz biblioteca n aspiraiile umanitii spreplaseaz biblioteca n aspiraiile umanitii spre infinitinfinit obsesiaobsesia::colecie complet (B. J. Enright.colecie complet (B. J. Enright. Concepts of Stock: Comprehensive or Selective.Concepts of Stock: Comprehensive or Selective. London : Library Association,1990London : Library Association,1990..)) 4. FiloFilossofia coleciilorofia coleciilor CConceptele care dau via principiilor deonceptele care dau via principiilor de alctuire i dezvoltare a fondurilor dealctuire i dezvoltare a fondurilor de publicaii ale unei biblioteci (Curley, Arthur,publicaii ale unei biblioteci (Curley, Arthur, Broderick, Dorothy.Broderick, Dorothy. Building LibraryBuilding Library Collections.Collections. 6th ed.: Mnchen, New York,6th ed.: Mnchen, New York, London, 1995)London, 1995) 5. Bibliotecile de astzi: laboratoare de muncBibliotecile de astzi: laboratoare de munc intelectual, dar i spaii de loisirintelectual, dar i spaii de loisir Mituri noi:Mituri noi: mitul autosuficienei determinatdeterminat dede factori precum:factori precum: - relativa izolare a bibliotecilor de activitile de- relativa izolare a bibliotecilor de activitile de cercetare;cercetare; - slaba informare bibliografic n ciuda apariiei a- slaba informare bibliografic n ciuda apariiei a noilor supori de stocarenoilor supori de stocare ii informare;informare; - funcionarea defectuoas a ILL;- funcionarea defectuoas a ILL; - imperfeciunea sau absena cataloagelor- imperfeciunea sau absena cataloagelor colective;colective; - numr redus de utilizatori mulumii;- numr redus de utilizatori mulumii; - rivalitatea profesional.- rivalitatea profesional. 6. Mitul autoMitul autosusuficienei ificienei i Raportul ARaportul Atkinsontkinson De z vo ltate n de ce niulal apte le a i alo ptule a al De z vo ltate n de ce niulal apte le a i alo ptule a al se co lului XXse co lului XX Raportul Atkinson ( 1976) introduce ,,conceptul de bibliotecRaportul Atkinson ( 1976) introduce ,,conceptul de bibliotec universitar cu colecii limitate, bazat pe o politic raional,universitar cu colecii limitate, bazat pe o politic raional, puternic echilibrat, deintoare de documente importante, cuputernic echilibrat, deintoare de documente importante, cu reale posibiliti de acces la bibliotecile naionale ireale posibiliti de acces la bibliotecile naionale i specializate, precum i la reelele de informarespecializate, precum i la reelele de informare 7. Complementaritatea coleciilor (prinComplementaritatea coleciilor (prin contribuia tuturor furnizorilor de informaii)contribuia tuturor furnizorilor de informaii) Axioma :Axioma : De la exhaustivitate la selectivitateDe la exhaustivitate la selectivitate Stocarea supori de dimensiuni fizice totStocarea supori de dimensiuni fizice tot mai redusemai reduse Circulaia i structura informaiei: 1/2 eCirculaia i structura informaiei: 1/2 e nou, din aceasta, numai 1/3 este real,nou, din aceasta, numai 1/3 este real, verificat ca nouverificat ca nou 8. Dinamica creterii informaieiDinamica creterii informaiei Y X c b a a - informaie total vehiculat b - informaie nou c - informaie real 9. InformaiaInformaia marf cuantificabil influenat de:marf cuantificabil influenat de: - dinamica muncii- dinamica muncii - tehnologia informaiei- tehnologia informaiei - explozia informaional- explozia informaional - 25 de limbi de publicare- 25 de limbi de publicare (90%)(90%), 60% limba, 60% limba englezenglez Informaia formalInformaia formal (biblioteci, centre de informare, documente(biblioteci, centre de informare, documente secundare: cataloage, reviste de referate, reviste de citate, revistesecundare: cataloage, reviste de referate, reviste de citate, reviste de sumare, bibliografii, indici etc.)de sumare, bibliografii, indici etc.) Informaia informalInformaia informal (baze de date, documente cu circulaie(baze de date, documente cu circulaie limitat)limitat) 10. BiblioteciBibliotecilele contemporanecontemporane echilibru: - funcia de comunicareechilibru: - funcia de comunicare - funcia patrimonial- funcia patrimonial Biblioteca digital reele digitaleBiblioteca digital reele digitale Avantaje:Avantaje: transferul informaiilor la domiciliul cititorului,transferul informaiilor la domiciliul cititorului, arhivare, actualizate, utilizare individualarhivare, actualizate, utilizare individual DezavantajeDezavantaje:: nu are coerene, bogia i flexibilitatea bibliotecii clasicenu are coerene, bogia i flexibilitatea bibliotecii clasice absena perenitiiabsena perenitii 11. Biblioteca contemporanBiblioteca contemporan va supravieva supravieuiui ?? Supravieuire aplicarea tehnologiei informaieiSupravieuire aplicarea tehnologiei informaiei ?!?! Destin: -nu izolare ci integrareDestin: -nu izolare ci integrare -nu spaiu circumscris ci globalizare-nu spaiu circumscris ci globalizare -nu numai supori fizici ci i supori virtuali-nu numai supori fizici ci i supori virtuali 12. Cartografierea structuriiCartografierea structurii i destinaiei bibliotecilori destinaiei bibliotecilor -- reele tiinificereele tiinifice - reele documentare- reele documentare - reele culturale- reele culturale - reele educative- reele educative care funcioneaz ntr-uncare funcioneaz ntr-un cadru compuscadru compus din:din: llegiegi regulamenteregulamente furnizorifurnizori parteneriparteneri instituiiinstituii 13. Buna func ionare a biblioteciiBuna func ionare a bibliotecii contemporane trebuie s ia ncontemporane trebuie s ia n calcul urm toarele mediicalcul urm toarele medii 14. II.. Mediul socialMediul social Cunoaterea utilizatorilorCunoaterea utilizatorilor proces complex (nevoi documentare, interese culturale iproces complex (nevoi documentare, interese culturale i educaionale, iniierea n utilizarea tehnologiilor moderne deeducaionale, iniierea n utilizarea tehnologiilor moderne de organizareorganizare i exploatare a informaiei)i exploatare a informaiei) sprijin din partea sociologiei i psihologiei lecturiisprijin din partea sociologiei i psihologiei lecturii anchete permanente pe tip de utilizatoranchete permanente pe tip de utilizator 15. IIII.. Mediul instituionalMediul instituional Responsabilitatea ntregii biblioteci privindResponsabilitatea ntregii biblioteci privind cheltuielile bugetuluicheltuielile bugetului propriupropriu bibliotecarul public trebuie s cunoasc mediul politic,bibliotecarul public trebuie s cunoasc mediul politic, administrativ i economic al localitii undeadministrativ i economic al localitii unde funcioneaz; mediul informaional de proximitatefuncioneaz; mediul informaional de proximitate (cooperare informaional)(cooperare informaional) cunoaterea i aplicarea programului UEcunoaterea i aplicarea programului UE 16. IIIIII .. Mediul economicMediul economic Cunoaterea problemelor economice ( gestionarea optimCunoaterea problemelor economice ( gestionarea optim a bibliotecilor)a bibliotecilor) Cunoaterea furnizorilorCunoaterea furnizorilor Cunoaterea legislaiei (de ex.: legea achiziiei publice;Cunoaterea legislaiei (de ex.: legea achiziiei publice; caiet de sarcini)caiet de sarcini) Cererea bugetar temeinic argumentat i justificatCererea bugetar temeinic argumentat i justificat (raportul anual)(raportul anual) Achiziii trguri de primvar i de toamn, preuriAchiziii trguri de primvar i de toamn, preuri promoionalepromoionale 17. IV.IV. Mediul tehnologicMediul tehnologic Cunoaterea tehnologiei informaiei de ctre personalulCunoaterea tehnologiei informaiei de ctre personalul biblioteciibibliotecii Nevoie de parteneri (informaticieni, ingineri de sisteme,Nevoie de parteneri (informaticieni, ingineri de sisteme, firme de service)firme de service) Calculatoare n reea, scanere, copiatoare, alte echipamenteCalculatoare n reea, scanere, copiatoare, alte echipamente informaticeinformatice Veghe tehnologicVeghe tehnologic 18. V.V. MediulMediul juridicjuridic Bibliotec patrimoniu copyrightBibliotec patrimoniu copyright Legea nr.8 1996 LegeLegea nr.8 1996 Lege privindprivind dreptul de autor i drepturiledreptul de autor i drepturile conexeconexe - excepii i limitri- excepii i limitri - mprumut publicaii (remuneraia autorilor nu poate face- mprumut publicaii (remuneraia autorilor nu poate face obiectul renunrii)obiectul renunrii) - respectarea principiului - respectarea principiului dreptul omului la informaiedreptul omului la informaie nn relaie cu accesul direct la documente i informaiirelaie cu accesul direct la documente i informaii Bibliotecile intermediari oneti ntre oper i publicBibliotecile intermediari oneti ntre oper i public (respingerea presiunilor utilizatorilor(respingerea presiunilor utilizatorilor; respectarea; respectarea principiilor deontologice)principiilor deontologice) 19. VI.Mediul documentar i profesional Cunoaterea mediului documentar intern i extern, a reelelorCunoaterea mediului documentar intern i extern, a reelelor documentare naionale de ramur, a resurselor mondialedocumentare naionale de ramur, a resurselor mondiale Orientarea cititorilor spre sursele documentare cele maiOrientarea cititorilor spre sursele documentare cele mai eficienteeficiente ILLILL Listele de discuii (de tip BIBLOS)Listele de discuii (de tip BIBLOS) Navigarea pe Internet navigatorul s-i calculeze ,,poziia iNavigarea pe Internet navigatorul s-i calculeze ,,poziia i coordonatele navei sale spre a ajungecoordonatele navei sale spre a ajunge la destinala destinaieie pe drumulpe drumul cel mai scurt i la timpcel mai scurt i la timp Necesitile perfecionrii profesionale: un mediu fertil pentruNecesitile perfecionrii profesionale: un mediu fertil pentru accesul la informaia profesional, la consiliere i asisten,accesul la informaia profesional, la consiliere i asisten, reuniuni, vizite, portaluri Web specializate, programe dereuniuni, vizite, portaluri Web specializate, programe de formare continu etc.formare continu etc.