bazele spiritual-ŞtiinŢifice pentru steiner... bazele spiritual-ŞtiinŢifice pentru prosperarea...

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rudolf Steiner

  BAZELE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFICE PENTRU

  PROSPERAREA AGRICULTURII

  Curs de agricultură

  GA 327

  Opt conferinţe, o alocuţiune şi răspunsuri la întrebări

  Koberwitz, lângă Breslau, 7 - 16 iunie 1924

  Cu o conferinţă introductivă, Dornach, 20 iunie 1924

  Traducere după:

  Rudolf Steiner

  GEISTESWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUM GEDEIHEN DER LANDWIRTSCHAFT. LANDWIRTSCHAFLICHER KURSUS

  Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1984

  GA 327

  Traducător: Delia Popescu

  Lector: Dr. Petre Papacostea

  Coperta: Leonte Popescu, Flaviu Cismaşiu

  Redactor: Agenor Crişan

  ©1997 Editura TRIADE Cluj-Napoca

  ISBN 973-96533-2-4

 • EDITURA TRIADE

  Str. Cetăţii Nr. 9

  400166 Cluj Napoca

  Tel/Fax: 021.240.13.17

  Mobil: 0740.216.020; 0745.086.007

  [email protected]

  Despre publicaţiile din opera sub formă de conferinţe

  a lui Rudolf Steiner

  Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a

  ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai

  Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept

  comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli,

  fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von

  Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din dipsă de timp,

  Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă

  de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

  În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început

  nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui

  volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau

  unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

  COPERTA IV

  Aşadar e vorba de o problemă absolut esenţială despre care aş vrea să spun că este, în sensul cel mai eminent al cuvântului, o problemă cosmic-pământească. Tocmai la agricultură se vede că trebuie preluate din spirit forţe cu totul necunoscute azi, care au importanţă nu numai pentru a îmbunătăţi puţin agricultura, ci pentru ca viaţa omului să se poată desfăşura în continuare pe Pământ şi în sens fizic, deoarece omul trebuie să trăiască din ceea ce poartă Pământul.

  RUDOLF STEINER

 • După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf

  Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la

  începutul capitolului “Indicaţii”.

  CUPRINS

  INTRODUCERE. Darea de seamă ulterioară a lui Rudolf Steiner despre cursul de agricultură, Dornach, 20 iunie 1924

  PRIMA CONFERINTĂ — Koberwitz, 7 iunie 1924 — Cuvânt înainte şi introducere la curs. Emanciparea vieţii umane şi animale de

  lumea exterioară.

  Viaţa planetară. Viaţa terestră. Viaţa substanţei silicioase în lume. Substanţa calcaroasă. Plante anuale. Plante perene. Ritmuri

  planetare.

  Condiţii pentru dezvoltarea agriculturii

  A DOUA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 10 iunie 1924 — Forţele pământului şi ale cosmosului.

  Solul ca adevărat organism. Gospodăria agricolă ca individualitate. Reciprocitatea proceselor vitale. Cosmicul reflectat. Vitalitatea

  interioară. Chimismul cosmic. Curentul cosmic ascendent. Teluricul nemijlocit. Căldura inflorescenţei - căldura rădăcinii. Forţa de

  cristalizare. Continuitatea individualităţii în timp. Haosul seminţei. Formarea naturală de humus, ABC-ul întregii creşteri a plantelor.

  Acţiunea solară. Marea transformare a lăuntrului naturii. Analiza calitativă cosmică. Configurarea culorii şi formei animalului. Structura

  şi consistenţa substanţei sale.

  A TREIA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 11 iunie 1924 — O privire asupra activităţii naturii: acţiunea spiritului în natură.

  Semnificaţia şi influenţa azotului asupra producţiei agricole în ansamblu. Activitatea azotului în univers. Acţiunea sulfului. Sulful,

  purtător al spiritualului. Semnificaţia carbonului în univers. Carbonul ca purtător al tuturor proceselor formative din natură. Oxigenul de

  dedesubtul şi de deasupra pământului. Oxigenul, purtătorul eterului viu. Azotul de deasupra şi din pământ. Azotul ca purtător al simţirii.

  Hidrogenul ca purtător în depărtările universului. Substanţele albuminei primordiale şi haosul seminţelor. Calcarul şi silicea ca bază a

  creşterii vegetalelor. Leguminoasele. Argila.

  A PATRA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 12 iunie 1924 — Forţe şi substanţe care pătrund în spiritual: Problema îngrăşării solului.

  Gunoirea în gospodărirea naturii. Modul de acţiune al substanţelor, al forţelor şi modul de acţiune al spiritualului. Fiinţa pomului în

  contrast cu a plantei anuale. Pământ muncelit. Fiinţa unui pământ gunoit. Raportul personal cu îngrăşământul. Acţiuni ale forţelor în

  lăuntrul organicului. Vivifierea pământescului însuşi. Compostul. Formarea coarnelor (animale) şi formarea coarnelor cerbului.

  http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA327/GA327_01Introd.html http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA327/GA327_02CF01.html http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA327/GA327_03CF02.html http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA327/GA327_04CF03.html http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA327/GA327_05CF04.html

 • Băligarul obişnuit de grajd. Bacteriile şi calitatea bălegarului. Forţa vivifiantă a bălegarului, concentrată în conţinutul cornului de vacă.

  Diluarea şi amestecarea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea peste vară a cuarţului sau a feldspatului în pământ. Omul ca bază a

  oricărei cercetări.

  Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 12 iunie 1924

  Diluarea, amestecarea şi distribuirea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea şi folosirea coarnelor de vacă. Împingerea în haos a

  seminţei. Capacitatea de reproducere şi valoarea nutritivă a cerealelor.

  Observarea macrocosului ca sarcină a ştiinţei spirituale: Dezvoltarea pământului şi a plantelor

  A CINCEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 13 iunie 1924 — Corecta integrare de substanţe aduse îngrăşământului.

  Tratarea cu compuşi de substanţe anorganice. Vivifierea directă a pământului cu substanţe organice. Dozarea homeopatică provenită

  din ambianţa cosmică. Forţe substanţiale vii şi radiante. Coada şoricelului în procesele naturale ale creşterii plantelor. Cerbul şi forţele

  cosmice. Acţiunile calciului şi matricaria chamomilla. Urzica, cea mai mare binefăcătoare a creşterii plantelor. Capacitarea cu raţiune a

  solului. Natura plantei şi bolile plantelor. Stejarul. Absorbirea de acid silicic de către pământ. Raportul calitativ reciproc în procesele

  organice. Acţiunea reciprocă a acidului silicic şi potasiului. Valeriana officinalis.

  Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 13 iunie 1924

  Întreţinerea în general a îngrăşământului. Amănunte privind preparatele pentru îngrăşământ. Preluarea hranei din atmosferă.

  Individualizarea măsurilor întreprinse în agricultură

  A ŞASEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 14 iunie 1924 — Caracterul buruienii, al dăunătorilor animali şi al aşa-numitelor boli ale

  plantelor în faţa forumului naturii.

  Acţiunile calcar şi siliciu ale pământului. Acţiunile planetelor. Influenţa Lunii şi activitatea de germinare din pământ. Forţele care

  favorizează formarea fructelor. Întreruperea acţiunii Lunii asupra buruienilor. Cenuşa. Sistemul planetar şi zodiacul. Acţiunile Lunii şi

  ale lui Venus asupra regnului animal. Exemplu caracteristic: şoarecele de câmp. Influenţele cosmice asupra insectelor şi animalelor

  inferioare. Nematoza sfeclei. Soarele în zodiac. Normalul şi maladivul la plante şi animale. Acţiunea Lunii şi formarea parazitară de

  ciuperci. Equisetum arvense.

  Răspunsuri la întrebări — Koberwitz, 14 iunie 1924

  Despre buruienile acvatice. Hernia rădăcinii de varză. Micoza viţei de vie. Rugina. Asupra problemei constelaţiilor. Îngrăşământul

  mineral.

  A ŞAPTEA CONFERINŢĂ — Koberwitz, 15 iunie 1924 — Acţiuni mutuale intime în natură: relaţia dintre agricultură, pomicultură şi

  creşterea ani