avantaje servicii manpower 2010

10
Avantajele companiilor prin Serviciile oferite de Manpower România

Upload: esoli

Post on 24-May-2015

763 views

Category:

Career


0 download

DESCRIPTION

Prezentarea serviciilor liderului mondial in domeniul Resurselor Umane, Manpower.

TRANSCRIPT

Page 1: Avantaje Servicii Manpower 2010

Avantajele companiilor prin

Serviciile oferite de Manpower România

Page 2: Avantaje Servicii Manpower 2010

2Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Context general

In contextul actual de criza si instabilitate economica, lumea muncii se schimbă fundamental. Oamenii întâmpină noi provocări în carieră, simt nevoia de adaptare si urmaresc în permanenţă dezvoltarea profesională şi auto-instruirea.

Întelegând condiţiile actuale, putem anticipa şi astfel putem fi pregatiţi pentru mâine. Pe fondul schimbărilor rapide nu este suficient să rezolvi problemele actuale. Manpower inovează industria serviciilor de resurse umane, oferind soluţii simple, moderne, customizate atât angajatorilor cât şi candidaţilor pentru nevoile ce apar într-o lume a muncii aflată într-o continuă schimbare.

Serviciile oferite de Manpower sunt: muncă temporară; outplacement; recrutare şi selecţie de personal, pe orice domeniu sau nivel, chiar dacă vorbim de câteva poziţii sau de recrutare în masă; gestiune, payroll şi administrare de contracte; evaluare de personal; consultanţă.

Page 3: Avantaje Servicii Manpower 2010

3Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Munca temporară – soluţie flexibilă în perioadă de criză

Cu atât mai mult în situaţie de criză, nevoia de flexibilitate este un imperativ pe care companiile încep să şi-l asume şi să îl dezvolte în favoarea lor.

Pentru activităţi ocazionale sau specializate, pentru înlocuirea angajaţilor permanenţi aflaţi în concediu, opţiunea muncii temporare este soluţia optimă, reglementată prin lege şi propusă de agenţi autorizaţi de catre Ministerul Muncii.

Durata misiunii poate fi, conform legii, de la o zi până la 18 luni, în funcţie de nevoia companiei dumneavoastră şi de motivul externalizării.

Întregul proces este asigurat cu maxim profesionalism, vizibilitate, transparenţă, continuitate şi respect faţă de lege şi statutul angajaţilor temporari.

Manpower identifică acei candidaţi care pot asigura continuitatea proceselor dumneavoastră, eliberându-vă, în acelaşi timp, de sarcina administrativă aferentă procesului de angajare (contracte, acte adiţionale, calcul salarial, plăţi etc).

Page 4: Avantaje Servicii Manpower 2010

4Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Munca Temporară crează condiţii pentru susţinerea dezvoltării economice în cadrul companiei dumneavoastră

- susţine creşterea productivităţii prin creşterea reactivităţii.

- permite creşterea activităţii făra a avea alte costuri suplimentare

Utilizarea MT

Stabilizarea masei

salariale

Câştiguri în productivitate

Îmbunătăţirea competitivităţii

O mai bună rezistenţă la

variaţiile economice

Susţinerea job-urilor permanent

- asigură o mai bună rezistenţă la variaţiile din climatul economic general

- eficienţă ridicată pentru departamentele de RU prin externalizarea proceselor de payroll şi administare de contracte

- creşterea indicatorilor economici / de performanţă prin transformarea costurilor fixe în costuri variabile

- continuitatea activităţii, realizarea acesteia fără sincope în cazul suspendării contractelor de muncă (ex. concediu pre-natal, creşterea copilului până la 2 ani)

- acoperirea perioadelor de vârf ale activităţii (ex. sezonalitatea domeniului de activitate, Paşte & Crăciun)

- asigurarea desfăşurării normale a activităţilor periodice (ex. evenimente de marketing: târguri, expoziţii, sampling, promoţii, etc.)

- garanţia permanentă privind prestarea serviciilor de către angajatul temporar (forţă de muncă continuă) prin compania angajator

- pre-selecţie pentru potenţiale angajări permanente ulterioare etc

Page 5: Avantaje Servicii Manpower 2010

5Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Motivarea angajaţilor (demonstrează grija faţă de personalul ce urmează a fi disponibilizat, oferind acestuia o alternativă reală şi viabilă în cazul restructurării, simultan se obţine creşterea loialităţii angajaţilor rămaşi);

Păstrarea unei imagini favorabile a companiei Client pe piaţa forţei de muncă cu efect pozitiv asupra atragerii de personal în viitor;

Diminuarea riscului declanşării conflictelor de muncă; Direcţionarea către exterior a nemulţumirilor generate de concedieri; Transferarea problemelor de plasare către o companie specializată; Concentrare pe obiectivele stabilite prin reducerea presiunii psihico-morale resimţite

de manageri în faţa schimbării.

OutplacementÎn cazul în care companiile fac restructurări sau îşi regândesc poziţionarea strategică pe pieţele în care funcţionează, apare necesitatea susţinerii angajaţilor implicaţi în aceste procese.

Manpower acordă consultanţă şi suport personalului afectat prin explicarea procedurilor şi acţiunilor ce au loc ca urmare a schimbărilor, cu efect imediat şi direct asupra atenuării stress-ului generat de schimbare precum şi prin facilitarea tranziţiei spre un nou loc de muncă.

Mai mult decât atât, Manpower propune angajaţilor disponibilizaţi oferte de locuri de muncă potrivit experienţei, abilităţilor şi aşteptărilor acestora.

Avantajele companiilor care aleg serviciul de Outplacement:

Page 6: Avantaje Servicii Manpower 2010

6Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Eficienţă maximă prin externalizarea proceselor care nu reprezintă nucleul activităţii companiei Dvs.;

Accesul la o importantă şi diversificată bază de date cu candidaţi; Candidaţi potriviţi ca urmare a evaluării acestora prin teste specifice fiecărui

domeniu şi fiecărei poziţii în parte; Consultanţă oferită de personal cu experienţă şi compeţenţe specifice; Timp preţios pentru focusarea oamenilor din departamentul Dvs. de RU asupra

funcţiilor strategice (politici de motivare, dezvoltare etc.).

Recrutare şi selecţie

De la top management la entry-level, de la mediul bancar la producţie, Manpower identifică şi vă propune candidaţi cu competenţele şi motivaţia care vor aduce valoare adăugată companiei dumneavoastră.

Avantajele companiilor care aleg

serviciul de Recrutare şi selecţie:

Page 7: Avantaje Servicii Manpower 2010

7Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

GestiuneServiciul de gestiune este asemănător, ca model de funcţionare, cu serviciul de muncă temporară, diferenţa venind din faptul că angajaţii temporari sunt identificaţi de dumneavoastră dar trecuţi pe payroll-ul Manpower.

Payroll şi administrare de contracteManpower efectuează, în baza pontajelor şi a datelor furnizate de către client, calculul salarial şi calculul contribuţiilor către stat, transmiţând către client toate documentele rezultate din procesele specifice şi facilitând executarea unei funcţii de bază în cadrul departamentelor de RU.

Avantajele companiilor care aleg

serviciul de Gestiune, Payroll şi

Administrare de contracte :

Degrevarea de sarcinile administrative, rutiniere, mari consumatoare de timp şi de deplasările la instituţiile de stat din domeniu (ITM, Casa de Sănătate etc., Bănci);

Asigurarea confidenţialităţii nivelurilor salariilor;

Mai mult timp pentru gândirea, dezvoltarea şi implementarea strategiilor creative de

motivare a angajaţilor şi de creştere a eficienţei acestora etc.

Page 8: Avantaje Servicii Manpower 2010

8Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Realizarea unei evaluări obiective corelând responsabilităţile postului cu abilităţile şi competenţele angajatului; Crearea unor instrumente pertinente de evaluare şi utilizarea lor continuă de către departamentul de RU Încrederea sporită din partea celor evaluaţi, tratamentul egal şi confidenţialitatea informaţiilor conduc la evaluări

corecte şi la implementarea celor mai adecvate acţiuni cu efecte benefice pe termen lung; Responsabilizarea angajaţilor cu implicaţii directe asupra creşterii eficienţei muncii; Identificarea exactă a nevoilor de instruire profesională; Posibilitatea creării planurilor de carieră, un instrument puternic de motivare a personalului etc.

Evaluarea personaluluiEvaluarea performanţelor profesionale este un proces prin care se decide cât de bine este efectuată o activitate de către angajaţii unei firme.Evaluarea personalului se poate realiza cu accent asupra potenţialului psihologic, a capacităţilor şi calităţilor personale ale angajaţilor sau din perspectiva eficienţei profesionale în cadrul companiei. Informaţiile rezultate se pot utiliza pentru analize diagnostic ale resurselor umane.

ConsultanţăExpertiza acumulată prin implicarea în numeroase domenii de activitate, cunoaşterea detaliată a pieţei locale şi a indicatorilor economici, înţelegerea profundă a proceselor de resurse umane, accesul la know-how-ul provenit din exeprienţa Manpower la nivel mondial sunt factori care ne conferă statutul de experţi şi care ne permit să împărtăşim aceste lucruri cu clienţii noştri. Astfel serviciile oferite de Manpower se ridică la standardele de calitate cele mai pretenţioase.Oferim consultanţă atât companiilor care intenţionează să intre pe piaţă şi care au nevoie de o înţelegere adecvată a diferiţilor indicatori, companiilor care îşi revizuiesc politica şi strategiile de resurse umane, cât şi companiilor care vor să devină jucatori activi şi eficienţi pe piaţă prin integrarea de procese moderne privind resursele umane.

Avantajele companiilor care aleg

serviciul de Evaluare a personalului

şi Consultanţă:

Page 9: Avantaje Servicii Manpower 2010

9Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Dumneavoastră ce faceţi?

Page 10: Avantaje Servicii Manpower 2010

10Avantajele serviciilor Manpower în contextul muncii contemporane

Manpower

Va stau oricând la dispoziţie pentru mai multe informatii.

Alexandru Scurtu Temporary Placement Consultant Manpower Admin, Str. Gh.Manu, Nr.5, et.1, Sector 1, Bucuresti, Romania

T: +4 021 650 00 85 F: +4 021 650 00 87 M: +4 0729 800 [email protected] www.manpower.ro