arte no café!

14

Click here to load reader

Upload: aristides-monteiro

Post on 18-May-2015

251 views

Category:

Art & Photos


0 download

DESCRIPTION

Nada mais prazeroso do que saborear um delicioso cafezinho, com toda essa elegância e charme nele colocado! É a arte aplicada em qualquer situação!

TRANSCRIPT

Page 1: Arte no Café!

Bibliografie:Bibliografie:Timpul tăuTimpul tăuwww.images.google.rowww.images.google.ro

RealRealizator:izator:Valer PopValer Pop

Page 2: Arte no Café!

• Arta în espresso este atât de drăgălaşă încât Arta în espresso este atât de drăgălaşă încât până şi cei care nu beau cafea ar vrea să se până şi cei care nu beau cafea ar vrea să se trezească cu o astfel de ceaşcă aşteptându-i. trezească cu o astfel de ceaşcă aşteptându-i.

Page 3: Arte no Café!

• MMulţi aulţi auu avut ocazia să avut ocazia să vvaadă la un moment dat dă la un moment dat poze (şi poate unii mai poze (şi poate unii mai norocoşi chiar în norocoşi chiar în realitate) cu tot felul de realitate) cu tot felul de desene şi figuri desene şi figuri interesante realizate în interesante realizate în ceştile de cafea. ceştile de cafea.

Page 4: Arte no Café!

• Ei bine, aceasta este Ei bine, aceasta este Coffe Art sau Latte Art, Coffe Art sau Latte Art, şi a devenit un curent şi a devenit un curent artistic apreciat nu artistic apreciat nu numai de către iubitorii numai de către iubitorii de cafea.de cafea.

Page 5: Arte no Café!

• Există două metode de a Există două metode de a realiza artă în cafea. realiza artă în cafea. Prima metodă presupune Prima metodă presupune realizarea de modele prin realizarea de modele prin turnarea laptelui în turnarea laptelui în espresso. Această espresso. Această metodă se numeşte metodă se numeşte free free pourpour latte artlatte art . .

Page 6: Arte no Café!

• Cele mai populare Cele mai populare desene sunt forme de desene sunt forme de spirale, frunze sau spirale, frunze sau inimioare.inimioare.

Page 7: Arte no Café!

• A doua metodă A doua metodă presupune desenarea cu presupune desenarea cu ajutorul unui instrument ajutorul unui instrument în formă de stilou, în formă de stilou, folosind frişca sau folosind frişca sau ciocolata, folosirea unor ciocolata, folosirea unor şabloane şi presărarea de şabloane şi presărarea de diverse prafuri diverse prafuri (scorţişoară, zahăr, etc).(scorţişoară, zahăr, etc).

Page 8: Arte no Café!
Page 9: Arte no Café!

• De obicei se lucrează pe De obicei se lucrează pe caffee lattecaffee latte datorită datorită proporţiei de cafea, lapte şi proporţiei de cafea, lapte şi spumă, ceea ce uşurează spumă, ceea ce uşurează realizarea desenelor, cu realizarea desenelor, cu toate că se pot realiza toate că se pot realiza ornamente de acest fel şi ornamente de acest fel şi pe pe cappucinocappucino sau alte sau alte băuturi pe bază de cafea.băuturi pe bază de cafea.

Page 10: Arte no Café!

Barak Obama

Elvis Presley

Mona Lisa

Page 11: Arte no Café!

• Dar chiar dacă este artă, Dar chiar dacă este artă, până la urmă este arta în până la urmă este arta în cafea, aşa că în frecventele cafea, aşa că în frecventele competiţii de Coffe Art în competiţii de Coffe Art în primul rând se pune accentul primul rând se pune accentul pe calitatea cafelei şi pe pe calitatea cafelei şi pe tehnica de preparare a tehnica de preparare a acesteia, abia apoi luându-se acesteia, abia apoi luându-se în considerare valoarea în considerare valoarea artistică a acesteia.artistică a acesteia.

Page 12: Arte no Café!
Page 13: Arte no Café!
Page 14: Arte no Café!