apel de selectie a proiectelor masura 41,sub-masura...

of 15/15
Apel de selectie a proiectelor Masura 41,Sub-masura 41.312 Grupul de Actiune Locala – Microregiunea Valea Sambetei anunta lansarea in perioada 02.09.2013 – 04.10.2013 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 41, Sub-Masura 413.312 , prezentata mai jos. Data lansării apelului de selecţie: 02.09.2013 Data limită de primire a proiectelor : 04.10.2013, ora 14.00. Depunerea proiectelor aferente Măsurii 41, Sub-măsura 41.312 ”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei, în localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta caminului cultural), jud. Braşov, de luni până vineri, în intervalul orar 9-14. Fondurile totale disponibile pentru Măsura 41, Sub-măsura 41.312 ” Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” sunt de: 528.000euro. Suma maximă neramburasabilă care poate fi acordată pentru proiecte este de: 200.000 Euro. Valoare totala a proiectului nu va depasi suma de 400.000 Euro. Declaratia beneficiarului privind raportatea catre GAL - beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar. - Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea plaţii, în maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii Model de Declaratie privind raportatea catre GAL.

Post on 31-Aug-2019

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Apel de selectie a proiectelor

  Masura 41,Sub-masura 41.312

  Grupul de Actiune Locala Microregiunea Valea Sambetei anunta lansarea in

  perioada 02.09.2013 04.10.2013 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura

  41, Sub-Masura 413.312 , prezentata mai jos.

  Data lansrii apelului de selecie: 02.09.2013

  Data limit de primire a proiectelor : 04.10.2013, ora 14.00.

  Depunerea proiectelor aferente Msurii 41, Sub-msura 41.312 Sprijin pentru

  crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi se va face la sediul Asociaiei Grupul de

  Aciune Local Microregiunea Valea Smbetei, n localitatea Drgu, nr. 477 (n

  incinta caminului cultural), jud. Braov, de luni pn vineri, n intervalul orar 9-14.

  Fondurile totale disponibile pentru Msura 41, Sub-msura 41.312 Sprijin pentru

  crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi sunt de: 528.000euro.

  Suma maxim neramburasabil care poate fi acordat pentru proiecte este de:

  200.000 Euro.

  Valoare totala a proiectului nu va depasi suma de 400.000 Euro.

  Declaratia beneficiarului privind raportatea catre GAL

  - beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaile aferente proiectului

  selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.

  - Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu

  privire la confirmarea plaii, n maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii

  Model de Declaratie privind raportatea catre GAL.

 • DECLARAIE

  Subsemnatul ................................................................................................................................., domiciliat

  n ...................................................., posesor al BI/CI/PASS seria ................. nr ..........................eliberat

  la data ..................... de ..........................................., CNP ........................................... ............., in calitate de

  Reprezentant Legal al proiectului

  ............................................................................................................................. ...........................................................

  ................................................................................................................................................................................. .......

  ......................................................................................................................., declar pe propria raspundere,

  ca voi raporta ctre GAL Microregiunea Valea Smbetei toate plile aferente

  proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP.

  Raportarea voi face dup primirea de la CRPDRP a Notificrii cu privire la confirmarea

  plii, n maxim 5 zile lucrtoare de la data efecturii plii.

  Reprezentant Legal

  Numele i prenumele ................................................. .....................

  Data.......................................

  Semntura/tampila .............................................

 • Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor:

  Anunarea rezultatului procesului de selecie se va realiza dup publicarea

  raportului de selecie, primirea i soluionarea contestaiilor, publicarea raportului de

  contestaii, publicarea raportului final de selecie.

  Documentele justificative pe care trebuie s le depun solicitantul odat cu

  cererea de finanare:

  NR.

  CRT

  .

  Denumire document

  1 1.Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevd lucrri de construcii i/

  sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)

  ATENTIE! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/ finalizarea

  construciilor existente/achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de

  exploatare a construciei existente, se ataeaz la Studiul de Fezabilitate

  Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente i Raportul

  privind stadiul fizic al lucrrilor.

  Sau

  Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construcii i/

  sau montaj. Anexa 3 din Ghidul solicitantului)

  Atenie! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate/Memoriu

  justificativninformaii identice din alte proiecte similare, se poate decide

  diminuarea cheltuielilor de la cap.3

  - Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea n cazul n care nu se dovedete

  o particularizare la specificul proiectului.

  n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie construciile n care va

  amplasa utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea

  construciei vor fi trecute n coloana neeligibile, va prezenta Certificatul de

  urbanismi va ntocmi Studiu de Fezabilitate.

  n cadrul documentului se vor regsi obligatoriu urmtoarele elemente:

  - codul CAEN al firmei de consultan trebuie mentionat n Studiul de

  Fezabilitate/ Memoriu justificativ.

 • - devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care

  le-a ntocmit i s poarte stampila elaboratorului documentaiei.

  - existena foii de capt, care conine semnturile colectivului format din

  specialiti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea

  documentaiei i tampila elaboratorului.

  - detalierea capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i

  capitolul 5 organizare de antier prin devize care s justifice n detaliu sumele

  respective, pentru a putea fi urmrite n etapa de achiziii i autorizare pli.

  - prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zon, planul

  general, relevee, seciuni etc.), s fie semnate, tampilate de ctre elaborator n

  cartusul indicator.

  - n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s

  evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul

  indicativ al Proiectului, chiar dac montajul este inclus n oferta/ factura

  utilajului sau se realizeaz n regie proprie (caz n care se va evidenia n

  coloana cheltuieli neeligibile)

  - Estimarea privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei,

  prevzut n capitolul 7.2 din SF/ cap.3.2 din MJ, are n vedere doar locurile de

  munc nou create, cu norm ntreag, pentru personalul implicat direct n

  activiti de producie/ servicii (personalul muncitor direct productiv i cel

  mult un loc de munc indirect productiv).

  2 2. Situaiile financiare (bilant formular 10, cont de profit i pierderi formular

  20 i formularele 30 i 40, precedente anului depunerii proiectului nregistrate

  la Administraia Financiar, n care rezultatul operaional (rezultatul de

  exploatare din bilan) s nu fie negativ. Excepie fac solicitanii care nu au

  nregistrat venituri din exploatare

  Sau

  Situaiile financiare (bilan formularul 10, cont deprofit i pierderi formularul

  20 i formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au nregistrat venituri din

  exploatare.

  Sau

  Pentru persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi

  familiale:

  Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii

  proiectului nregistrat la Administraia Financiar (formularul 200), n care

  rezultatul brut obinut anual s nu fie negativ;

  sau

  Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar n cazul

  solicitantilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectului.

 • Sau

  Se vor prezenta situaiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul

  anterior depunerii cererii de finanare, pentru verificarea ncadrrii

  solicitantului n categoria firmelor n dificultate.

  3 3. Documente pentru terenurile si cldirile pe/n care sunt/vor fi

  realizate investiiile :

  3.1 actul de proprietate asupra terenului

  sau

  alt document ncheiat la notariat, care sa certifice dreptul de

  folosin/dreptul real principal al terenului: contract de nchiriere, de

  comodat, concesiune, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru terenul pe

  care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la data

  depunerii cererii de finanare.

  In cazul dreptului de folosin prin concesionare, contractul de concesiune va fi

  nsoit de o adres emis de concedent care s specifice:

  -suprafaa concesionat la zi, dac pentru suprafaa concesionat exist

  solicitri privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se menioneze care

  este suprafaa supus acestui proces;

  -situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de

  realizare a investiiilor prevzute n contract, dac concesionarul i-a respectat

  graficul de plat a redevenei i alte clauze

  Pentru cldiri:

  Document care s ateste dreptul de proprietate asupra cldirii sau alt

  document ncheiat la notariat care s certifice dreptul de

  folosin/dreptul real principal asupra cldirii: contract de nchiriere, de

  comodat, concesiune (alte tipuri de folosin conform legii) pentru cldirea n

  care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la data

  depunerii cererii de finanare, numai n cazul n care proiectul se refer la

  dotarea / achiziionarea de echipamente / utilaje, amenajarea cldirii n

  aceast situaie fiind considerat cheltuial neeligibil.

  In cazul dreptului de folosin prin concesionare, adresa emis de concedent

  care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind

  retrocedarea

  Documentele de proprietate/folosin se solicit i pentru spaiile de

  garare/terenurile pe care se gareaz utilajele/echipamentele/mainile.

  3.2 Extras de carte funciar

  Sau

  Document care s certifice c nu au fost finalizate lucrrile de cadastru.

  ATENTIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte

 • documente care s certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz,

  uzufruct, superficie, servitute) dobndit prin: contract de

  vanzarecumparare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act

  administrativ de restituire, hotrre judectoreasc/ contract de

  concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991,

  modificat i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza

  investiia.

  Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr.

  50/1991, modificat i completat, solicitantul poate prezenta i un contract

  de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra terenului.

  4 4. Certificat de urbanism/ Autorizaie de construire pentru proiecte care

  prevd construcii, nsoit, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului i

  obligaiilor ce decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de

  ntiinare, conform modelului din Ghid.

  5 5.Clasarea notificrii

  sau

  Decizia etapei de evaluare iniial

  sau

  Decizia etapei de ncadrare

  Sau

  Acord de mediu

  sau

  Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea

  competent pentru protecia mediului.

  6 6. Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de

  cofinanare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituii

  financiar bancare):

  a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare

  nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul cofinanrii prin surse

  proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit nominative i

  dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data

  nchiderii licitaiei de proiecte;

  b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare

  nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul existenei unor surse de

  cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii, nsoit de un document

  care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia care a acordat-o;

  c) extras de cont bancar i Formularul de achiziie titluri de stat, emise i vizate

 • de banc,

  n cazul cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei

  luni fa de data nchiderii licitaiei de proiecte;

  d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrtoare fa de data

  depunerii cererii de finanare i contractul de credit vizat de banc, n cazul

  cofinanrii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa de data lansrii

  licitaiei de proiecte, deschis la o banc;

  e) Scrisoare de confort angajant (certificat de confirmare de fonduri) cu o

  valabilitate de cel puin 120 zile de la data emiterii.

  Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de bnci de pe teritoriul Romniei.

  6.1 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului

  aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n

  care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

  Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.

  7 7 Certificate de atestare fiscal, emise n conformitate cu art. 112 i 113 din

  OG 92/2003, privind Codul de Procedur Fiscal, republicat, de ctre:

  a) Organul fiscal competent din subordinea Direciilor Generale ale Finanelor

  Publice, pentru obligaiile fiscale i sociale de plat ctre bugetul general

  consolidat al statului;

  b) Autoritile administraiei publice locale, n raza crora i au sediul social i

  puncte de lucru (dup caz), pentru obligaiile de plat ctre bugetul local

  (numai n cazul n care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).

  Aceste certificate trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor (prin meniunea

  nu are datorii fiscale, sociale sau locale sau bararea rubricii n care ar trebui

  s fie menionate.)

  7.1 Decizia de rambursare aprobat a sumelor negative solicitate la

  rambursare prin deconturile de TVA i/sau alte documente aprobate pentru

  soluionarea cererilor de restituire.

  7.2 Graficul de ealonare a datoriilor, n cazul n care aceasta ealonare a

  fost acordat.

  8 8. Notificare, care s certifice conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare

  pentru domeniul sanitar veterinar i c prin realizarea investiiei n

  conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeean, respectiv a

  municipiului Bucureti, unitatea va fi n concordan cu legislaia n vigoare

  pentru domeniul sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor.

  8.2 Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile

  de igien i sanatate public

 • sau

  Notificare privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de

  igien i sntate public

  sau

  Notificare c investiia nu face obiectul evalurii condiiilor de igien.

  9 9 Pentru unitile care se modernizeaz i se supun autorizrii/ avizrii

  conform legislaiei n vigoare:

  9.1 Autorizaia Sanitar/Notificarea de constatare a conformitii unitii cu

  legislaia sanitar, emis cu cel mult un an naintea depunerii cererii de

  finanare

  i/sau

  9.2 Autorizaia Sanitar-veterinar/ Dovada nregistrrii pentru sigurana

  alimentelor/ Notificare de constatare a conformitii unitii cu legislaia

  sanitar veterinar i sigurana alimentelor, emise cu cel mult un an naintea

  depunerii cererii de finanare.

  Atenie! Pentru unitile n care se desfoar activiti de asisten medical

  veterinar (cabinet medical veterinar, clinici medical veterinare, spitale

  clinice veterinare) nu se va solicita acest document (conform prevederilor art.

  1(2) din Norma sanitar veterinar aprobat prin Ordinul 16/2010).

  i

  9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu, emis cu cel mult un an

  naintea depunerii Cererii de Finanare

  10 10. Actul constitutiv al societii cooperative meteugreti / de consum

  11 11. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului care

  specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activitii pentru care

  solicit finanare, existena punctului de lucru n spaiul rural (dac este cazul)

  i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990,

  republicat), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii 85/2006 cu

  modificrile i completrile ulterioare

  i

  11.1 Declaraia pe propria rspundere c i va deschide punct de lucru n

  spatiul rural, cu codul CAEN al activitii pentru care solicit finanare, cnd va

  ndeplini condiiile, conform legislaiei n vigoare (pentru investitii noi, dac

  este cazul).

  i

  11.3 Declaraia privind ncadrarea n categoria micro-ntreprinderilor

 • (Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)

  Aceasta tebuie s fie semnat de persoana autorizat s reprezinte

  ntreprinderea.

  12 12. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului

  conform legislaiei n vigoare.

  Sau

  12.1 Certificat de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor medicale

  umane / veterinare

  13 13. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil

  (obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul

  proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant, pentru

  solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabil n

  ultimii 3 ani, pentru acelai tip de activitate.

  14 14. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se oblig s se autorizeze (cu

  un statut minim de persoane fizice autorizate) n termen de 30 zile lucrtoare

  de la data primirii Notificrii privind selectarea cererii de finanare i semnarea

  contractului de finanare (Vezi Anexa 4.4).

  Angajamentul se ataeaz cererii de finanare i va cuprinde precizarea c se va

  nregistra n spaiul rural i c n termen de 30 zile lucrtoare de la data

  primirii notificrii privind selectarea cererii de finanare i semnarea

  contractului de finanare, solicitantul va prezenta documentul / documentele

  care certific dreptul de funcionare ca cel puin persoan fizic autorizat

  conform OUG 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre

  persoanele fizice autorizate,

  ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, modificat i completat.

  n caz de neprezentare n termen a acestor documente contractul de finanare

  nu se va ncheia, dac este cazul.

  15 15. Copie dupa diploma de studii/ dovada deinerii de aptitudini

  manageriale/ marketing

  sau n acord cu activitatea propus prin proiect (experiena/ cursuri de

  formare profesional absolvite cel puin la nivel de iniiere, cursuri de

  calificare, (poate fi i o persoan din cadrul societii pentru care va prezenta

  document care s certifice poziia n societateadeverin care s ateste

  vechimea n munc i n specialitate i extras din Registrul general de eviden

  a salariailor, acionar) certificat sau adeverin prin care se dovedete

  absolvirea unei instituii de nvmnt, certificat de absolvire a unei forme de

 • pregtire profesional organizat n condiiile legii, n vigoare la data eliberrii

  acestuia, cartea de meteugar, adeverin care s ateste vechimea n munc

  i n specialitate i extras din Registrul general de eviden a salariailor ,

  declaraie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfura activitatea

  pentru care se solicit finanarea eliberat de primarul localitii

  respective (numai pentru PFA/ ntreprindere familial / ntreprindere

  individual, doar pentru meseriile tradiionale artizanale) pentru

  reprezentantul legal/ beneficiar

  Sau

  15.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c

  beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect / o persoan din

  cadrul societii pentru care va prezenta document care s certifice poziia n

  societate - adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate i

  extras din Registrul general de eviden a salariailor, acionar) vor urma un

  curs de pregtire profesional, pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei

  pli a ajutorului.

  ATENIE!

  Activitile care fac obiectul nregistrrii sanitare veterinare corespund

  codurilor CAEN 0162, 1107, 1511, 1512, 2052, 3530. Activitile ce se

  ncadreaz n CAEN 7500 se supun procedurii de nregistrare / autorizare

  sanitar veterinar conform Ordinului nr. 16/2010.

  16 16. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la

  nencadrarea n categoria dup caz (Anexa 4.2 din

  Ghidul solicitantului ).

  Declaraia, semnat de persoana autorizat s reprezinte ntreprinderea

  va fi dat de toi solicitanii cu excepia PFA-urilor, ntreprinderilor individuale,

  ntreprinderilor familiale i a societilor cu mai puin de 2 ani fiscali.

  17 17. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind respectarea

  regulii de cumul a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis - Anexa

  4.3 din Ghidul Solicitantului.

  18 18. Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 i 7731, Precontract care

  sa ateste prestarea serviciilorde mecanizare.

 • Cerinte de conformitate i eligibilitate

  Solicitantul de finanare trebuie s ndeplineasc cerinele de conformitate i

  eligibilitate, s prezinte documentele justificative o dat cu depunerea proiectului,

  menionate n cadrul Ghidului Solicitantului aferent msuri Msurii 41, Sub-Msura

  41.312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi dinPNDR.

  Informaii detaliate privind accesarea i derularea acestei msuri n cadrul GAL sunt

  cuprinse n GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe pagina de internet www.apdrp.ro,

  precum i pe site-ul asociaei www.galmvs.ro .

  Criteriile de selecie a proiectelor depuse n cadrul Msurii 41, Sub-msura 41.312 sunt

  postate pe site-ul GAL:www.galmvs.ro , respectiv:

  Criterii de baz:

  CB1: Obiectivele proiectului se ncadreaz n Planul de Dezvoltare Local - MVS,

  conform fiei prezentei msuri - obiective operaionale, beneficiar eligibil, tipuri de

  investiii i cheltuieli eligibile, bugetul msurii (DA/NU);

  CB2: Proiectul se localizeaz n teritoriul GAL MVS, la fel i sediul social i

  eventualele puncte de lucru ale micro-ntreprinderii (DA/NU);

  CB3: Valoarea total a proiectului nu depaete suma de 400.000 euro (DA/NU);

  CB4: Proiectul prevede o investiie de mediu cu cheltuieli aferente precizate n

  bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului msurii 312 din PNDR (DA/NU);

  Criterii de selecie naionale cu punctaj:

  NR.

  CRT.

  CRITERII DE SELECIE PUNCTAJ

  1

  Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru

  activiti similare n ultimii 3 ani;

  Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanare

  Seciunea C Finanri nerambursabile solicitate i/ sau

  obinute.

  Se va puncta criteriul dac perioada de timp dintre data Notificrii

  beneficiarului cu privire la plile efectuate pentru investiia

  similar i data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3

  ani. Se puncteaz criteriul automat dac solicitantul nu a mai

  5

  http://www.apdrp.ro/http://www.galmvs.ro/http://www.galmvs.ro/
 • beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activiti

  similare n ultimii 3 ani.

  Activiti similare nseamn acelai tip de investiie (ex: a

  beneficiat de SAPARD pentru meteuguri i aplic i prin FEADR

  tot pe meteuguri, atunci nu primete punctaj, iar n cazul n care

  aplic pentru croitorie pe FEADR, atunci primete punctaj).

  2 Proiectele care prin activitatea propus creeaz mai mult de

  un loc de munc/ 25.000 Euro investii (valoarea de 25.000

  Euro investii n funcie de tipul i data nfiinrii

  solicitantului):

  Pentru micro-ntreprindere de tip start-up ct i pentru

  microntreprinderile n funciune, punctarea acestui criteriu se va

  face prin crearea a cel puin un loc de munc raportat la 25.000

  euro .

  Formula:

  Dac valoarea ajutorului nerambursabil/ numr locuri de

  munc nou create25000 Euro, proiectul nu primete punctaj.

  Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din

  Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din

  Studiul de Fezabilitate i punctul 3.2 pentru solicitanii care

  completeaz Memoriul justificativ) i pe baza formulelor de calcul

  prezentate. Se vor lua n considerare doar locurile de munc nou

  create, cu norma ntreaga pentru personalul muncitor - direct

  productiv8 i cel mult un loc de munc indirect productiv.

  Se vor puncta doar locurile de munc aferente investiiilor

  suportate din cheltuieli eligibile.

  n cazul proiectelor care prevd achiziia de maini/ utilaje care

  necesit conductor - la o main/ un utilaj se va lua n

  considerare un om/ schimb (conform numrului de schimburi

  prevzute n SF/ MJ, dar nu mai mult de dou schimburi).

  10

  3

  Proiecte care promoveaz activiti meteugreti, de

  artizanat.

  Punctarea acestui criteriu se va face numai dac acest lucru este

  prezent i demonstrat n Studiul de Fezabilitate/Memoriul

  justificativ (descrierea proiectului) i se aplic pentru proiectele

  care-i propun crearea sau dezvoltarea de activiti

  meteugreti, iar n cazul modernizrilor, i n baza

  documentului 15.1, respectiv, declaraia de notorietate cu privire

  Maxim 15

 • la abilitatea de a desfura activitatea pentru care se solicit

  finanarea eliberat de primarul localitii respective (numai

  pentru PFA/ ntreprindere Familial/ ntreprindere Individual),

  doar pentru meseriile tradiionale artizanale - pentru

  reprezentantul legal/ beneficiar.

  Activitate meteugreasc vezi definiia din dicionar.

  Se acord punctaj pentru toi beneficiarii msurii care i propun

  prin proiect crearea sau dezvoltarea de activiti meteugreti,

  de artizanat.

  Punctajul se acord proporional cu ponderea pe care o are

  valoarea investiiei aferent activitilor meteugreti n

  valoarea total eligibil a proiectului.

  4 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vrst pn n 40 de ani

  la data depunerii proiectelor.

  Verificarea se face n baza actului de identitate pentru:

  Persoan fizic care declar c se va autoriza n persoana fizic

  autorizat sau ntreprindere individual.

  Persoan fizic autorizat (PFA), cu vrsta sub 40 de ani la data

  depunerii Cererii de Finanare a proiectului;

  Societate cu rspundere limitat, cu asociat unic persoan fizic cu

  vrsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanare a

  proiectului.

  ntreprindere individual, ntreprinztor persoan fizic cu vrsta

  sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanare a proiectului.

  Medic titular care i exercit profesia n cadrul unui cabinet

  medical individual, cu vrsta sub 40 ani la data depunerii Cererii

  de Finanare a proiectului.

  Medic veterinar cu drept de liber practic, organizat ca PFA i

  care funcioneaz n cadrul unui cabinet medical veterinar

  individual, cu vrsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de

  Finanare.

  n cazul proiectelor promovate de femei i care se regsesc n

  formelede organizare i condiiile menionate anterior se acord

  punctaj la acest criteriu indiferent de vrsta acesteia.

  10

  5

  Start-up-uri (micro-ntreprinderi nou nfiinate) care aplic

  proiecte ce vizeaz activiti non-agricole productive;

  Se acord punctaj proiectelor care vizeaz activitile enumerate

  n seciunea Domeniul de aplicabilitate i aciuni prevzute, la

  punctului i)9 i ii)10 din fia msurii.

  Verificarea ncadrrii n categoria activitilor de producie de

  20

 • bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de

  producie de bunuri.

  n cazul proiectelor care prevd activiti complementare, se va

  acorda punctaj la acest criteriu de selecie doar n situaia n care

  activitatea/ activitile non agricole de producie de bunuri

  reprezint componenta majoritar din punct de vedere valoric.

  O micro-ntreprindere este considerat nou nfiinat (start-up)

  dac este nfiinat n anul depunerii Cererii de Finanare sau dac

  nu a nregistrat activitate pn n momentul depunerii acesteia,

  dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

  6 Proiecte ce vizeaz dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare

  sau a serviciilor medicale;

  5

  7

  Proiecte ce vizeaz achiziionarea de echipamente pentru

  producerea energiei din alte surse regenerabile dect

  biocombustibilii

  Punctajul se acord proporional cu ponderea pe care o are

  valoarea investiiei pentru energie regenerabil n valoarea total

  eligibil a proiectului.

  Se vor puncta:

  - proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile n cadrul

  unui flux tehnologic de producie de bunuri;

  - proiectele care vizeaz achiziionarea echipamentelor de

  producere a energiei din surse regenerabile n vederea dotrii

  cldirilor n cadrul crora se desfoar/se va desfura

  activitatea propus prin proiect.

  Maxim 5

  Criterii de selecie locale

  8 Proiecte inovative care promoveaza investiii/aciuni care nu

  s-au mai realizat pna n prezent n teritoiul MVS.

  10

  9 Servicii pentru populaia rural. 10

  10

  Proiecte care prevd n cadrul investiiei, dac este cazul, o

  gestiune ecologic a deeurilor.

  Maxim 10

  Nota.Nu exista punctaj minim.

  100

  Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal.

  Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face n funcie

  de valoarea eligibil a proiectului, exprimat n euro, n ordine cresctoare.

 • Dac, dup aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelai

  punctaj i aceeai valoare, selectia acestora se va face in functie de punctajul obtinut la

  criteriul 8 local.

  Data i modul de anunare a rezultatelor sunt prezentate n continuare:

  Dup ncheierea procesului de evaluare i selecie intermediara, Comitetul de

  Selecie va emite un Raport de Selecie Intermediar, n care vor fi nscrise

  proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate i eligibile selectate, valoarea

  acestora, numele solicitanilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obinut

  pentru fiecare criteriu de selecie. Raportul de Selecie Intermediar va fi publicat

  pe pagina de web a GAL. n baza acestuia, GAL va transmite rezultatele seleciei

  ctre solicitani.

  GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanii prin notificare scrisa asupra

  rezultatelor procesului de evaluare i selecie intermediar.

  Beneficiarii care au fost notificai de ctre GAL de faptul c proiectele acestora au

  fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaii la sediul

  GAL- Microregiunea Valea Sambetei. Contestaiile pot fi depuse n termen de

  maximum 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii sau n maximum 10 zile

  lucrtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL- Microregiunea Valea

  Sambetei a Raportului.

  Contestatiile vor fi analizate de GAL, iar dupa incheierea procesului de

  solutionare a contestatiilor (daca este cazul) rezultatul se publica pe site-ul GAL-

  Microregiunea Valea Sambetei.

  Raportul de Contestaie se va publica dupa soluionarea contestaiilor att la sediul

  GAL Microregiunea Valea Sambetei ct i pe pagina web a Grupului: www.galmvs.ro

  n Raportul de Selecie Final vor fi evideniate proiectele declarate eligibile sau

  selectate n baza soluionrii contestaiilor. GAL- Microregiunea Valea Sambetei

  va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecie Final.

  GAL-Microregiunea Valea Sambetei va informa solicitanii prin notificare scrisa asupra

  rezultatelor procesului de evaluare i selecie final.

  Pentru informaii suplimentare: contactai Asociaia GAL Microregiunea Valea

  Smbetei, Drgu, nr. 477 (n incinta cminului cultural), jud.Braov, tel/fax: 0268 286

  701 sau email : [email protected]

  La sediul GAL Microregiunea Valea Sambetei este disponibil o variant electronic

  (CD/DVD) sau pe suport tiprit a informaiilor detaliate aferente msurii.

  mailto:[email protected]