apel de selectie a proiectelor masura 41,sub-masura fileapel de selectie a proiectelor masura...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Apel de selectie a proiectelor

  Masura 41,Sub-masura 41.312

  Grupul de Actiune Locala Microregiunea Valea Sambetei anunta lansarea in

  perioada 02.09.2013 04.10.2013 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura

  41, Sub-Masura 413.312 , prezentata mai jos.

  Data lansrii apelului de selecie: 02.09.2013

  Data limit de primire a proiectelor : 04.10.2013, ora 14.00.

  Depunerea proiectelor aferente Msurii 41, Sub-msura 41.312 Sprijin pentru

  crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi se va face la sediul Asociaiei Grupul de

  Aciune Local Microregiunea Valea Smbetei, n localitatea Drgu, nr. 477 (n

  incinta caminului cultural), jud. Braov, de luni pn vineri, n intervalul orar 9-14.

  Fondurile totale disponibile pentru Msura 41, Sub-msura 41.312 Sprijin pentru

  crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi sunt de: 528.000euro.

  Suma maxim neramburasabil care poate fi acordat pentru proiecte este de:

  200.000 Euro.

  Valoare totala a proiectului nu va depasi suma de 400.000 Euro.

  Declaratia beneficiarului privind raportatea catre GAL

  - beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate plaile aferente proiectului

  selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiar.

  - Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu

  privire la confirmarea plaii, n maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii

  Model de Declaratie privind raportatea catre GAL.

 • DECLARAIE

  Subsemnatul ................................................................................................................................., domiciliat

  n ...................................................., posesor al BI/CI/PASS seria ................. nr ..........................eliberat

  la data ..................... de ..........................................., CNP ........................................... ............., in calitate de

  Reprezentant Legal al proiectului

  ............................................................................................................................. ...........................................................

  ................................................................................................................................................................................. .......

  ......................................................................................................................., declar pe propria raspundere,

  ca voi raporta ctre GAL Microregiunea Valea Smbetei toate plile aferente

  proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP.

  Raportarea voi face dup primirea de la CRPDRP a Notificrii cu privire la confirmarea

  plii, n maxim 5 zile lucrtoare de la data efecturii plii.

  Reprezentant Legal

  Numele i prenumele ................................................. .....................

  Data.......................................

  Semntura/tampila .............................................

 • Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie a proiectelor:

  Anunarea rezultatului procesului de selecie se va realiza dup publicarea

  raportului de selecie, primirea i soluionarea contestaiilor, publicarea raportului de

  contestaii, publicarea raportului final de selecie.

  Documentele justificative pe care trebuie s le depun solicitantul odat cu

  cererea de finanare:

  NR.

  CRT

  .

  Denumire document

  1 1.Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevd lucrri de construcii i/

  sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)

  ATENTIE! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/ finalizarea

  construciilor existente/achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de

  exploatare a construciei existente, se ataeaz la Studiul de Fezabilitate

  Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente i Raportul

  privind stadiul fizic al lucrrilor.

  Sau

  Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construcii i/

  sau montaj. Anexa 3 din Ghidul solicitantului)

  Atenie! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate/Memoriu

  justificativninformaii identice din alte proiecte similare, se poate decide

  diminuarea cheltuielilor de la cap.3

  - Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea n cazul n care nu se dovedete

  o particularizare la specificul proiectului.

  n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie construciile n care va

  amplasa utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea

  construciei vor fi trecute n coloana neeligibile, va prezenta Certificatul de

  urbanismi va ntocmi Studiu de Fezabilitate.

  n cadrul documentului se vor regsi obligatoriu urmtoarele elemente:

  - codul CAEN al firmei de consultan trebuie mentionat n Studiul de

  Fezabilitate/ Memoriu justificativ.

 • - devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care

  le-a ntocmit i s poarte stampila elaboratorului documentaiei.

  - existena foii de capt, care conine semnturile colectivului format din

  specialiti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea

  documentaiei i tampila elaboratorului.

  - detalierea capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i

  capitolul 5 organizare de antier prin devize care s justifice n detaliu sumele

  respective, pentru a putea fi urmrite n etapa de achiziii i autorizare pli.

  - prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zon, planul

  general, relevee, seciuni etc.), s fie semnate, tampilate de ctre elaborator n

  cartusul indicator.

  - n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s

  evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul

  indicativ al Proiectului, chiar dac montajul este inclus n oferta/ factura

  utilajului sau se realizeaz n regie proprie (caz n care se va evidenia n

  coloana cheltuieli neeligibile)

  - Estimarea privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei,

  prevzut n capitolul 7.2 din SF/ cap.3.2 din MJ, are n vedere doar locurile de

  munc nou create, cu norm ntreag, pentru personalul implicat direct n

  activiti de producie/ servicii (personalul muncitor direct productiv i cel

  mult un loc de munc indirect productiv).

  2 2. Situaiile financiare (bilant formular 10, cont de profit i pierderi formular

  20 i formularele 30 i 40, precedente anului depunerii proiectului nregistrate

  la Administraia Financiar, n care rezultatul operaional (rezultatul de

  exploatare din bilan) s nu fie negativ. Excepie fac solicitanii care nu au

  nregistrat venituri din exploatare

  Sau

  Situaiile financiare (bilan formularul 10, cont deprofit i pierderi formularul

  20 i formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au nregistrat venituri din

  exploatare.

  Sau

  Pentru persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi

  familiale:

  Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii

  proiectului nregistrat la Administraia Financiar (formularul 200), n care

  rezultatul brut obinut anual s nu fie negativ;

  sau

  Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar n cazul

  solicitantilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectului.

 • Sau

  Se vor prezenta situaiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul

  anterior depunerii cererii de finanare, pentru verificarea ncadrrii

  solicitantului n categoria firmelor n dificultate.

  3 3. Documente pentru terenurile si cldirile pe/n care sunt/vor fi

  realizate investiiile :

  3.1 actul de proprietate asupra terenului

  sau

  alt document ncheiat la notariat, care sa certifice dreptul de

  folosin/dreptul real principal al terenului: contract de nchiriere, de

  comodat, concesiune, (alte tipuri de folosin conform legii) pentru terenul pe

  care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la data

  depunerii cererii de finanare.

  In cazul dreptului de folosin prin concesionare, contractul de concesiune va fi

  nsoit de o adres emis de concedent care s specifice:

  -suprafaa concesionat la zi, dac pentru suprafaa concesionat exist

  solicitri privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se menioneze care

  este suprafaa supus acestui proces;

  -situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de

  realizare a investiiilor prevzute n contract, dac concesionarul i-a respectat

  graficul de plat a redevenei i alte clauze

  Pentru cldiri:

  Document care s ateste dreptul de proprietate asupra cldirii sau alt

  document ncheiat la notariat care s certifice dreptul de

  folosin/dreptul real principal asupra cldirii: contract de nchiriere, de

  comodat, concesiune (alte tipuri de folosin conform legii) pentru cldirea n

  care se va realiza investiia, pe o perioad de cel puin 10 ani de la data

  depunerii cererii de finanare, numai n cazul n care proiectul se refer la

  dotarea / achiziionarea de echipamente / utilaje, amenajarea cldirii n

  aceast situaie fiind considerat cheltuial neeligibil.

  In cazul dreptului de folosin prin concesionare, adresa emis de concedent

  care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind

View more