apel de selecȚie

of 20 /20
Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor Aprobat prin Hotararea Consiliului Director nr.586/03.09.2018 APEL DE SELECȚIE -varianta detaliată- Grupul de Acțiune Locală Muntele Șes anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE: Măsura M3/6A „Crearea și dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor”. Număr de referință a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6A) - 01/18 – 25.09.2018 DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 25 SEPTEMBRIE 2018 DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 8 NOIEMBRIE 2017, ora 18 30 La sfâșitul perioadei se va publica pe site-ul www.galmunteleses.ro un anunț privind stadiul de depunere a proiectelor. LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Proiectele de depun la sediul GAL Muntele Șes Județul Bihor din sat Spinuș, Comuna Spinuș, nr. 301, Județul Bihor, în zilele de miercuri si joi (intervalul orar 17 00 -18 30 ), precum și în ultima zi de depunere în acelasi interval orar 17 00 -18 30 . Fond nerambursabil total disponibil/Măsura M3/6A: 110.624 EURO Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 euro - 25.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii ; Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 euro - 30.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement. Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Author: others

Post on 16-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aprobat prin Hotararea Consiliului Director nr.586/03.09.2018
APEL DE SELECIE
-varianta detaliat-
Grupul de Aciune Local Muntele es anun public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER. MSURA LANSAT PRIN APELUL DE SELECIE: Msura M3/6A „Crearea i dezvoltarea activitilor non-agricole în teritoriul GAL Muntele es Judeul Bihor”. Numr de referin a sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6A) - 01/18 – 25.09.2018 DATA LANSRII APELULUI DE SELECIE: 25 SEPTEMBRIE 2018 DATA LIMIT DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 8 NOIEMBRIE 2017, ora 1830
La sfâitul perioadei se va publica pe site-ul www.galmunteleses.ro un anun privind stadiul de depunere a proiectelor. LOCUL I INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Proiectele de depun la sediul GAL Muntele es Judeul Bihor din sat Spinu, Comuna Spinu, nr. 301, Judeul Bihor, în zilele de miercuri si joi (intervalul orar 1700-1830), precum i în ultima zi de depunere în acelasi interval orar 1700-1830. Fond nerambursabil total disponibil/Msura M3/6A: 110.624 EURO Suma maxim nerambursabil care poate fi acordat pentru finanarea unui proiect:
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins între 5000 euro - 25.000 de
euro/proiect pentru proiectele de servicii;
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins între 5000 euro - 30.000 de
euro/proiect în cazul activitilor de producie, servicii medicale, sanitar-veterinare,
agroturism i de agrement.
Valoarea maxim eligibil (sum nerambursabil) nu poate depi 200.000 de euro/proiect i va respecta cuantumul maxim prevzut în fia tehnic a msurii din SDL, dac acesta este mai mic de 200.000 de euro.
INTENSITATEA SPRIJINULUI, din totalul cheltuielilor eligibile:
Rata sprijinului nerambursabil este de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. PRAGUL MINIM ADMIS LA FINANARE: Pentru msura M3/6A pragul minim este de 10 puncte i reprezint pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanare. MODELUL DE CERERE DE FINANARE pe care trebuie s-l folosesc solicitanii (versiune
editabil):
Se va utiliza cererea de finanare aferent Msurii M3/6A, prezentat în anexa la Apelul de
Selecie i publicat pe site-ul www.galmunteleses.ro.
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE LA DEPUNEREA PROIECTULUI:
Doc. 1 1. a). Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ, atât pentru proiectele care prevd construcii-montaj cât i pentru proiectele fr construcii-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). În cazul în care solicitantul realizeaz în regie proprie construciile în care va amplasa utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism i va întocmi Studiul de Fezabilitate. În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regsi obligatoriu urmtoarele elemente: - cheltuielile privind consultana; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de consultan menionate în Studiul de Fezabilitate;; - devizul general i devizele pe obiect care trebuie s fie semnate de persoana care le-a întocmit i s poarte tampila elaboratorului documentaiei:: - „foaia de capt”, care conine semnturile colectivului format din specialiti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentaiei i tampila elaboratorului. - detalierea capitolului 3 - pct. 3.3 – „Proiectare i inginerie” i pct. 3.5 – „Consultan” (conform HG 28/2008) sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” i pct. 3.7 – „Consultan” (conform HG 907/ 2016), în ceea ce privete numrul de ore i tarifele aferente din care rezult valoarea total per subcapitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziii i autorizare pli; - prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare în zon, planul general, relevee, seciuni etc.), care trebuie s fie semnate, tampilate de ctre elaborator în cartuul indicator; - în cazul în care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dac montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizeaz în regie proprie (caz în care se va evidenia în coloana „cheltuieli neeligibile”); - devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaiile în care valorile sunt peste
limitele prevazute în baza de date a Ageniei, sau sunt nejustificate prin numrul de experi, prin numrul de ore prognozate sau prin natura investiiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. - în cazul în care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiia specific în care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se raporteaz la mp de construcie. În cazul proiectelor care prevd modernizarea / finalizarea construciilor existente/ achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de exploatare a construciei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataeaz: 1b) Expertiza tehnic de specialitate asupra construciei existente 1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate.
Doc. 2 2.1 Situaiile financiare (bilan – formularul 10, contul de profit i pierderi - formularul 20, formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraia Financiar în care rezultatul operaional (rezultatul de exploatare din contul de profit i pierdere - formularul 20) s fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinat cu cel puin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanare se vor depune ultimele doua situaii financiare. Excepie fac intreprinderile infiinate în anul depunerii cererii de finanare. sau 2.2 Declaraie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrat la Administraia Financiar (formularul 200), însoit de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile s fie cel puin egale cu cheltuielile) obinut în anul precedent depunerii proiectului s fie pozitiv (inclusiv 0) i/sau i/sau 2.3 Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanare; Sau 2.4 Declaraia de inactivitate înregistrat la Administraia Financiar, în cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterior depunerii proiectului. Pot aprea urmtoarele situaii: a) În cazul solicitantilor înfiinai în anul depunerii proiectului, acetia nu vor depune situaiile financiare. b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanare este anul înfiinrii, nu se analizeaz rezultatul operaional din contul de profit i pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi i negativ. c) În cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului i au depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanare solicitantul va depune
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
Declaraia de inactivitate înregistrat la Administraia Financiar. Pentru întreprinderi familiale i întreprinderi individuale i persoane fizice autorizate: Declaraie special privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrat la Administraia Financiar.
Doc.3 3. Documente pentru terenurile i/sau cldirile aferente realizrii investiiilor : 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrri de construcie sau achiziia de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care s certifice, dup caz: a) Dreptul de proprietate privat Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumprare, donaie, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împreala judiciar sau tranzacia; - Actele jurisdicionale declarative, precum hotrârile judectoreti cu putere de res- judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicionale, precum ordonanele de adjudecare; b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoper o perioad de cel puin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanare, corespunztoare asigurrii sustenabilitii investiiei i care ofer dreptul titularului de a executa lucrrile de construcie prevzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoit de o adres emis de concedent care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoit de o adres emis de concedent care s specifice: - suprafaa concesionat la zi - dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces; - situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este în graficul de realizare a investiiilor prevzute în contract, dac concesionarul i-a respectat graficul de plat a redevenei i alte clauze. c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoper o perioad de cel puin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanare, corespunztoare asigurrii sustenabilitii investiiei i care ofer dreptul titularului de a executa lucrrile de construcie prevzute prin proiect, în copie. Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoite de documente cadastrale i documente privind înscrierea imobilelor în evidenele de cadastru i carte funciar (extras de carte funciar pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
cartea funciar, precum i încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziie de maini i/sau utilaje fr montaj sau al cror montaj nu necesit lucrari de construcii i/sau lucrri de intervenii asupra instalaiilor existente (electricitate, ap, canalizare, gaze, ventilaie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioad de cel puin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanare care s certifice, dup caz: a) dreptul de proprietate privat, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de superficie, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosin cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosin (comodat) g) dreptul de închiriere/locaiune. De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locaiune/închiriere, contract de comodat. Definiiile drepturilor reale/ de crean i ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepiunea Codului Civil în vigoare la data lansrii prezentului ghid. Înscrisurile menionate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiii (situaii) de mai jos: A. vor fi însoite de: -Documente cadastrale i documente privind înscrierea imobilelor în evidenele de cadastru i carte funciar (extras de carte funciar pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar, precum i încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU B. vor fi incheiate în form autentic de ctre un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca. Atenie! Nu se accept documente cu încheiere de dat cert emise de ctre un notar public. Atenie! În situaia în care imobilul pe care se execut investiia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuia investiiei i graficul de rambursare a creditului. Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanare în cazul PFA,II, IF, care dein în coproprietate so/soie, terenul aferent investiiei, în calitate de persoane fizice pân la autorizarea conform OUG 44/2008: “În cazul solicitanilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dein în proprietate terenul aferent investiiei, în calitate de
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
persoane fizice împreun cu soul/soia, este necesar s prezinte la depunerea Cererii de finanare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizic, conform documentelor de la punctul 3.1, cât i declaraia soului/soiei prin care îi d acordul referitor la realizarea i implementarea proiectului de ctre PFA, II sau IF, pe toat perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în form autentic. Aceste documente vor fi adugate la Cererea de finanare în câmpul ‘’Alte documente”
Doc.4 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu tampila primriei i meniunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calitii de membru al gospodriei agricole (daca e cazul).
Doc.5 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).
Doc.6 6. Documente care atest forma de organizare a solicitantului. 6.1 Hotarre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a statutului propriu în cazul Societilor agricole, însoit de Statutul Societii agricole; 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol.
Doc.10 10. Declaraie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie s fie semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea.
Doc.11 11. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).
Doc.14 14. Certificat de urbanism pentru investitia propus prin proiect/ Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii, însoit, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului i obligaiilor ce decurg din Certificatul de urbanism i o copie a adresei de întiinare.
Doc.15 15. Aviz specific privind amplasamentul i funcionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 i în conformitate cu Ordonana de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008.
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
Doc.16 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistic cu funciuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 i în conformitate cu Ordonana de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizrii/extinderii).
Doc.17 17. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea, conform legii. Declaraia va fi dat de toi solicitanii cu excepia PFA- urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale i a societilor cu mai puin de 2 ani fiscali.
Doc.18 18. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului).
Doc.19 19. Declaraie expert contabil din care s reias c în anul precedent depunerii Cererii de finanare solicitantul a obinut venituri de exploatare, veniturile din activitile agricole reprezentând cel puin 50% din acestea.
23.Alte documente (dup caz): Pentru solicitanii PFA/I.I./I.F./S.R.L./S.R.L.-D se va prezenta documentul Furnizare informaii extinse emis de ONRC, cu cel mult 30 de zile anterior depunerii Cererii de Finanare. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal/ GAL Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal/ AFIR.
CERINE DE CONFORMITATE:
Verificarea conformitii administrative a Cererii de finanare i a anexelor acesteia se
realizeaz în baza Anexei 9 – Fia de verificarea a conformitii.
Controlul conformitii const în verificarea Cererii de finanare:
- dac este corect completat;
- dac este prezentat pe suport de hârtie i în format electronic;
- dac anexele tehnice i administrative cerute în partea E i cele proprii GAL Muntele es
Judeul Bihor, precum i a formularului Cerere de finanare sunt prezentate în dou
exemplare: un exemplar original i un exemplar copie;
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
- dac exist pe CD formatul electronic al documentelor ataate: Cererea de finanare,
inclusiv documentaia ataat acesteia (partea economic a planului de afaceri/studiului de
fezabilitate/memoriului justificativ i proiectului tehnic, etc.) i copia electronic a dosarului
cererii de finanare.
- dac fiecare exemplar din Cererea de finanare a fost legat, paginat i opisat, cu toate
paginile numerotate manual în ordine de la 1 la ,,n” în partea dreapt sus a fiecrei pagini,
unde ,,n” reprezint numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele
anexate, astfel încât s nu permit detaarea i/sau înlocuirea documentelor;
- dac exemplarul original are înscris pe copert, în partea dreapt – sus, meniunea
„ORIGINAL”, dac fiecare pagin poart tampila i semntura solicitantului. Copiile
documentelor originale care rmân în exemplarele depuse ale proiectului (ex. act de
proprietate, bilan contabil vizat de administraia financiar) trebuie s conin meniunea
„conform cu originalul” fcut de ctre angajatul/expertul care a verificat concordana
copiei cu originalul, a semnat i a datat ultima pagin a documentului COPIE. Exemplarul
copie va avea înscris pe copert, în partea superioar dreapt, meniunea „COPIE”.
Verificarea cererii de finanare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea
conformitii, specifice fiecrei msuri (descrisa în Manualul de procedura aferent fiecarei
msuri si aflat pe site-ul www.galmunteleses.ro); GAL Muntele es Judeul Bihor îi rezerv
dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaii suplimentare, dac pe
parcursul verificrilor se constat de ctre verificator c acest lucru este necesar.
CERINE DE ELIGIBILITATE:
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitiii proiectului, inclusiv metodologia de verificare
a eligibilitii, sunt disponibile în Anexa 10 – Fia de evaluare general a proiectului pentru
Masura M3/6A i în Anexa 14 – Manualul de procedur i evaluare general pentru Masura
M3/6A.
- verificarea eligibilitii solicitantului;
- verificarea Studiului de fezabilitate/DALI/Memoriului justificativ i a tuturor
documentelor anexate.
EG1 - Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Se va verifica Fia msurii din SDL, Declaratia de încadrare în categoria IMM-urilor, Situatiile financiare, Declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis, Registrele electronice ale cererilor de finantare, Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) Registrul C 1.13, Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei.
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, când se completeaz aceste verificri cu analiza Certificatelor care atest lipsa datoriilor restante fiscale i sociale.
EG2 Investiia trebuie s se încadreze în cel puin una din aciunile eligibile prevzute prin fia msurii din SDL;
Tipuri de aciuni eligibile prin fia msurii M3/6A:
Construcia, extinderea i/sau modernizarea i dotarea cldirilor în care se desfsoar activitatea propus prin proiect;
Achiziionarea i costurile de instalare pentru utilaje, instalaii i echipamente noi;
Investiii intangibile: achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziionarea de brevete, licene, drepturi de autor, mrci;
Înfiinarea de ateliere/cooperative meteugreti;
Construcia, extinderea i/sau modernizarea i dotarea agropensiunilor i a altor structuri de primire turistic (camping, sat de vacan, bungalow-uri, etc.);
Înfiinarea/modernizarea/dotarea unitilor care presteaz activiti de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajri areale de echitaie, etc; centre închiriere echipamente sportive (biciclete, ATV-uri, undie, etc.);
Investitii pentru producerea i comercializarea produselor neagricole, investiii legate de furnizarea de servicii (de ex. servicii medicale, sanitar-veterinare) sau investiii pentru producia de combustibil din biomas în vederea comercializrii (ex. fabricare de peleti si brichete).
Pentru activitile de agreement i recreative sunt eligibile doar construcii de tipul – birou/spaiu de depozitare echipamente, vestiare i montarea de echipamente specific amenajrii necesare desfurrii activitii (de ex. Obstacole pentru echitaie, sisteme de scripei, parc de aventuri, etc.).
Se va verifica Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ, Expertiz tehnic de specialitate asupra construciei existente (daca e cazul), Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor (daca e cazul), Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiiile, Certificatul de urbanism. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, când se completeaz aceste verificri cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect i, dac este cazul, Nota de constatare privind condiiile de mediu (pentru toate unitile în funciune care se modernizeaz prin proiect).
EG3 Viabilitatea economic a investiiei trebuie s fie demonstrat în baza documentatiei tehnico-economice;
Se va verifica Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ, Anexa B sau C, Situaiile financiare/ Declaraia de inactivitate. Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale i intreprinderi individuale se va verifica Declaraia special privind veniturile
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
realizate în anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221).
EG4 Solicitantul trebuie s demonstreze capacitatea de a asigura cofinanarea investiiei;
Se va verifica Sectiunea F a Cererii de Finanare. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, când solicitantul va depune dovada cofinanrii i Anexa 5.
EG5 Investiia va respecta legislaia în vigoare din domeniul: sntii publice, sanitar- veterinar i de siguran alimentar;
Se va verifica Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, când se completeaz aceste verificri cu analiza Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. i a Document emis de DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info.
EG6 Obiectivul trebuie s se încadreze în cel puin unul dintre tipurile de activiti sprijinite;
Se va verifica Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ.
EG7 Sediul social trebuie s fie situat în teritoriul GAL iar activitatea va fi desfurat în teritoriul GAL;
Se va verifica Serviciul online RECOM/Doc. Furnizare informaii extinse emis de ONRC valabil la data depunerii Cererii de finanare/Hotarre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a statutului propriu în cazul Societilor agricole, însoit de Statutul Societii agricole/Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol.
EG8 Investiia propus trebuie s prevad crearea a minim unui loc de munc cu norm întreag;
Se va verifica Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ.
EG9 Întreprinderea nu trebuie s fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate;
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
Se va verifica Situaiile financiare (bilant –formularul 10, cont de profit i pierderi – formularul 20, formularele 30 i 40) i Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate".
EG10 Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaia în vigoare, menionat în cap.8.1 din PNDR 2014-2020.
Se va verifica Sectiunea F a Cererii de Finanare. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, când se completeaz aceste verificri cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect i, dac este cazul, Nota de constatare privind condiiile de mediu (pentru toate unitile în funciune care se modernizeaz prin proiect). Atentie! Atât micro-întreprinderile i întreprinderi mici existente cât i cele nou înfiinate (start-up)
care îi propun activiti non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pân la data aplicrii
pentru sprijin sau îsi propun dezvoltarea activitii existente vor îndeplinii condiiile de
eligibilitate enunate mai sus, cu excepia EG9 care nu este incidentena celor de tip start-
up.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanare nu sunt în conformitate cu
forma cerut la cap. 15.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanare”, Cererea de
finanare va fi declarat neeligibil.
PROCEDURA DE SELECIE APLICAT DE COMITETUL DE SELECIE AL GAL:
PROCEDURA DE SELECIE APLICAT DE COMITETUL DE SELECIE AL GAL:
Procesul de selecie al proiectelor i procesul de verificare a contestaiilor se desfoar potrivit Procedurii de evaluare i selecie a proiectelor i Procedurii de soluionare a contestaiilor i a Regulamentelor de Organizare i Funcionare a Comitetului de selectie a proiectelor/Comisiei de solutionare a contestatiilor, afiate pe site-ul www.galmunteleses.ro i la sediul GAL. Procedura de evaluare i selecie este detaliatã în seciune distinctã în Ghidul Solicitantului pentru msura M3/6A.
CRITERIILE DE SELECIE CU PUNCTAJELE AFERENTE, PUNCTAJUL MINIM PENTRU
SELECTAREA UNUI PROIECT I CRITERIILE DE DEPARTAJARE ALE PROIECTELOR CU ACELAI
PUNCTAJ, PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASC SOLICITANTUL:
Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecie i acordarea punctajului se realizeaz pe baza formularului Anexa 11 – Fia de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M3/6A, iar metodologia de verificare se realizeaz pe baza Anexei 14 – Manualul de procedur i evaluare general pentru Masura M3/6A, disponibile pe site-ul www.galmunteleses.ro.
Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie s cumuleze minim 10 puncte.
Nr. CS
Criterii de selecie M3/6A Punctaj GAL
1. Proiectele care utilizeaz material, materii prime i resurse umane locale din teritoriu - max. 45 puncte
1.1 Proiectele care prevd activiti pentru care se utilizeaz cel puin o materie prim/materiale care provin din resursele locale i care va avea furnizori din teritoriul GAL
5 puncte
1.2. Proiectele care prevd crearea a minim unui loc de munc cu norm întreag, iar personalul angajat asumat s fie domiciliat în teritoriul GAL Muntele es Judeul Bihor
40 puncte
Prin proiect se propun investiii în active fizice noi, care contribuie la protecia mediului, în sensul eficientizrii energetice a cldirilor, respectiv a producerii energiei din surse regenerabile, dotri care contribuie la îmbuntirea factorilor de mediu, reducerea noxelor, diminuarea efectelor potenialelor calamiti natural
5 puncte
Proiectele care prin investiiile propuse vizeaz prestarea de servicii sau producia de produse non-agricole, adresate direct populaiei din teritoriul GAL i care aduc plus valoare teritoriului GAL Muntele es Judeul Bihor
10 puncte
4. Suma nerambursabil acordat va respecta condiia crerii de noi locuri de munc
max. 40 puncte. Nu se cumuleaza punctajele de la CS 4.1 si 4.2 !
4.1. Pentru proiectele de servicii pentru populatia din spatiul rural, care creeaz 1 loc de munc cu norm întreag, iar valoarea proiectului este egal cu 25.000 Euro
40 puncte
În cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face în funcie de urmtoarea ordine:
1) Valoarea eligibil a proiectului, exprimat în euro, în ordine cresctoare;
2) Proiectele care prevd crearea a minim unui loc de munc cu norm întreag, iar personalul angajat asumat s fie domiciliat în teritoriul GAL Muntele es Judeul Bihor.
METODOLOGIA DE VERIFICARE ÎN VEDEREA PUNCTRII CRITERIILOR DE SELECIE:
4.2. Pentru proiectele activitilor de producie, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism i de agreement care creeaz 1 loc de munc cu norm întreag, iar valoarea proiectului este egal cu 30.000 Euro
35 puncte
TOTAL 100
Nr. Crt
1.
Proiectele care utilizeaz material, materii prime i resurse umane locale din teritoriu
1.1 Proiectele care prevd activiti pentru care se utilizeaz cel puin o materie prim/materiale care provin din resursele locale i care va avea furnizori din teritoriul GAL.
1.2. Proiectele care prevd crearea a minim unui loc de munc cu norm întreag, iar personalul angajat asumat s fie domiciliat în teritoriul GAL Muntele es Judeul Bihor.
Documente verificate:
2. Proiectele care utilizeaz energia produs din surse regenerabile
Prin proiect se propun investiii în active fizice noi, care contribuie la protecia mediului, în sensul eficientizrii energetice a cldirilor, respectiv a producerii energiei din surse regenerabile, dotri care contribuie la îmbuntirea factorilor de mediu, reducerea noxelor, diminuarea efectelor potenialelor calamiti naturale.
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
DATA MODUL DE ANUNARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECIE:
Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termene stabilite Evaluarea proiectelor va respecta Procedura de evaluare i selecie publicat pe site-ul GAL Muntele es Judeul Bihor www.galmunteleses.ro în care este descris procesul de evaluare în vederea seleciei proiectelor, inclusiv procedura de soluionare a contestaiilor, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. La nivelul GAL va funciona un Comitet de Selecie al Proiectelor i o Comisie de Soluionare a Contestaiilor a cror componen este stabilit prin SDL (în cazul Comitetului de Selecie a proiectelor) i aprobat prin Hotrâre AGA a GAL Muntele es Judeul Bihor. Potenialul beneficiar/Solicitantul depune proiectul la GAL Muntele es Judeul Bihor, sub form de Cerere de Finanare în 2 (dou) exemplare pe suport de hârtie (respectiv 1 exemplar original si 1 exemplar copie), precum i în (2) dou exemplare în copie electronic pe CD (prin scanare). Fiecare exemplar va conine formularul Cerere de finanare corect
Documente verificate:
3.
Proiectele care prin investiiile propuse vizeaz prestarea de servicii sau producia de produse non-agricole, adresate direct populaiei din teritoriul GAL i care aduc plus valoare teritoriului GAL Muntele es Judeul Bihor.
Documente verificate:
4.
Suma nerambursabil acordat va respecta condiia crerii de noi locuri de munc
4.1. Pentru proiectele de servicii pentru populatia din spatiul rural, care creeaz 1 loc de munc cu norm întreag, iar valoarea proiectului este egal cu 25.000 Euro.
4.2. Pentru proiectele activitilor de producie, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism i de agreement care creeaz 1 loc de munc cu norm întreag, iar valoarea proiectului este egal cu 30.000 Euro.
Documente verificate:
Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ
Se verific dac locul de munc propus prin proiect este cu norm întreag.
completat i anexele tehnice i administrative. Se vor utiliza formularele de cereri de finanare si formularele aferente fiecrei msuri proprii ale GAL Muntele es Judeul Bihor puse la dispoziia solicitanilor pe site-ul www.galmunteleses.ro sau la sediul GAL Muntele es Judeul Bihor.
Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrri/Iesiri al GAL Muntele es Judeul Bihor i i se va se aplica un numr de înregistrare pe adresa de înaintare, iar solicitantul primete al doilea exemplar al adresei de înaintare cu numrul de înregistrare atribuit. Acest numr este diferit de numrul de înregistrare (codul) atribuit Cererii de finanare. Verificarea conformitii se efectueaz în termen de maximum 3 zile lucrtoare de la depunerea Cererii de finanare. În cazul în care sunt necesare informaii suplimentare i acestea sunt solicitate de expertul GAL, termenul de emitere a Fiei de verificare a conformitii va fi de maxim 5 zile lucrtoare, conform prevederilor prezentei proceduri. Informaiile suplimentare trebuie s fie prezentate în maxim 2 zile lucrtoare. Dac cererea de Finanare este conform se trece la verificarea criteriilor de eligibilitate. Dac Cererea de finanare este eligibil se continu cu evaluarea i punctarea criteriilor de selecie. Verificarea criteriilor de selecie si stabilirea scorului pentru fiecare Cerere de finanare se va face de ctre aceeai experi GAL care au efectuat evaluarea, numai pentru Cererile de Finanare declarate eligibile i acceptate pentru verificarea criteriilor de selecie, pe baza Cererii de Finanare, inclusiv anexele tehnice i administrative depuse de solicitant i dup caz, a informaiilor suplimentare solicitate. Toate verificrile efectuate de ctre personalul GAL Muntele es Judeul Bihor vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de ctre minimum 2 experti cu atribuii în acest sens stabilite prin Fia Postului – unul care completeaz i unul care verific. În situaia în care sunt criterii de eligibilitate care necesit clarificri suplimentare, expertul întocmete o Fi de solicitare a informaiilor suplimentare, în care se solicit documentele suplimentare i care se va transmite solicitantului, acesta fiind obligat s depun informaiile cerute, la sediul GAL Muntele es Judeul Bihor, în termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii fiei. Termenul de verificare a eligibilitii i seleciei unui proiect depus la GAL Muntele Ses Judeul Bihor este de maximum 60 de zile de la data încheierii sesiunii de depunere a proiectelor.
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluarii
Dup evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaboreaz i se public pe site-ul
www.galmunteleses.ro Raportul de evaluare al proiectelor, care include proiectele eligibile
si selectate, proiectele eligibile si neselectate, proiectele neeligibile i proiectele retrase,
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
care va fi semnat de cei 2 experti evaluatori (responsabili tehnici) i aprobat de preedintele
GAL. În termen de maxim 5 zile lucrtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele
es Judeul Bihor a Raportului de evaluare al proiectelor se pot depune contestaii, la sediul
GAL Muntele es Judeul Bihor din Comuna Spinu, sat Spinu, nr.301, judetul Bihor,
personal/prin posta/prin curier, unde se înregistreaz i de unde vor fi direcionate spre
soluionare de ctre managerul GAL spre Comisia de soluionare a contestaiilor constituit
la nivelul GAL Muntele es Judeul Bihor.
Atentie! Daca contestaiile sunt trimise prin pot sau curier, data expedierii va fi cel târziu
a 5-a zi lucrtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele es Judeul Bihor a
Raportul de evaluare al proiectelor.
În cazul în care se depun contestaii, dup soluionarea acestora, se public pe site-ul GAL
Raportul de Selecie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate i eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanilor, iar pentru
proiectele eligibile punctajul obinut pentru fiecare criteriu de selecie, statutul iniial al
proiectului, statutul proiectului în urma instrumentrii contestaiei i implicit rezultatul
contestaiei, însoit de decizie (admis sau respins).
Raportul de Selecie Intermediar va fi semnat de toi membrii prezeni ai Comitetului de
Selecie a Proiectelor care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ care
particip ca observator la procesul de selecie, va fi avizat de ctre reprezentantul legal sau
alt persoan desemnat de Consiliul Director al asociaiei i va avea tampila GAL Muntele
es Judeul Bihor.
GAL va întiina solicitanii asupra rezultatelor procesului de evaluare i selecie prin
publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecie Intermediar i prin afiarea la
sediul GAL. Notificrile vor fi transmise de GAL prin e-mail, cu confirmare de primire din
partea solicitanilor.
Notificrile transmise solicitanilor trebuie s conin motivele pentru care proiectele nu au
fost selectate – se vor meniona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau
punctajul obinut pentru fiecare criteriu de selecie – precum i perioada de depunere i
soluionare a contestaiilor.
ATENIE!! Dac nu exist proiecte neeligibile sau eligibile i neselectate i atunci când
valoarea total a proiectelor eligibile este mai mic sau egal cu alocarea financiar a
apelului de selecie respectiv, deoarece nu exist condiii care sa conduc la contestarea
rezultatului procesului de evaluare i selecie, GAL Muntele es Judeul Bihor va exclude
din flux etapa de raport intermediar i perioada de primire a contestaiilor i va elabora
direct Raport de Selecie Final.
Dup încheierea acestui proces, Comitetul de Selecie va întocmi Raportul de Selecie Final,
publicat pe site-ul www.galmunteleses.ro i afiat la sediul GAL Muntele es Judeul Bihor.
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
În termen de 3 zile lucrtoare de la aprobarea Raportului de Selecie, GAL Muntele es Judeul Bihor va notifica solicitanii asupra rezultatelor procesului de evaluare i selecie, cu excepia solicitanilor care au fost deja notificai ca urmare a aprobrii raportului de selecie intermediar, dac este cazul. Notificrile vor fi transmise de GAL prin e-mail, cu confirmare de primire din partea solicitanilor. În maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului final de selecie, cererile de finanare selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea verificrii de conformitate i eligibilitate.
Modalitatea de desfurare a procesului de selecie a proiectelor
Comitetul de Selecie a Proiectelor reprezint organismul tehnic cu responsabiliti privind
selectarea proiectelor depuse prin intermediul Msurilor de finanare cuprinse în Strategia
de Dezvoltare Local a GAL Muntele es Judeul Bihor, în conformitate cu prevederile
Capitolului IX – ”Procedura de evaluare i selecie a proiectelor depuse în cadrul SDL”, din
Strategia de Dezvoltare Local aprobat de MADR prin Raportul Final de Selecie nr.
92256/04.08.2016.
Lucrrile Comitetului de Selecie se desfoar cel puin de 2 ori pe an, în funcie i de numrul de proiecte depuse pentru a fi evaluate i ori de câte ori este necesar, pe întreaga perioad de implementare a Strategiei de Dezvoltare Local.
Pentru transparena procesului de selecie a proiectelor i pentru efectuarea activitilor de
control i monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecie a Proiectelor va lua parte i un
reprezentant al Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale de la nivel judeean/regional
din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rural Judeean din cadrul Compartimentului
de Dezvoltare Rural Judeean, desemnat de Directorul General.
Secretariatul edinelor Comitetului de Selecie a Proiectelor este asigurat de grupul de
lucru constituit la nivelul asociaiei GAL Muntele es Judeul Bihor, prin manager i
personalul tehnic (experi tehnici/evaluatori proiecte).
Grupul de lucru întocmete toate documentele - suport ale întrunirilor Comitetului de
Selecie a Proiectelor i le pune la dispoziia membrilor acestuia pentru analiz, evaluare i
aprobare: fiele de verificare a conformitii/eligibilitii/seleciei proiectelor supuse
aprobrii Comitetului, Raportul de selecie intermediar i/sau final, Declaraiile privind
evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului i evaluatori si alte documente,
dup caz.
Selecia proiectelor se face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul seleciei s fie prezeni cel puin 50% din membrii
comitetului de selecie, din care peste 50% s fie din mediul privat i societate civil. Selecia
Grupul de Aciune Local Muntele es Judeul Bihor
se face cu votul majoritii simple a celor prezeni din cadrul Comitetului de Selecie a
Proiectelor.
Dac unul dintre proiectele depuse pentru selecie aparine unuia dintre membrii
comitetului de selecie, persoana/organizaia în cauz nu are drept de vot i nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv. În caz de paritate de voturi, votul final ii va aparine
Preedintelui Comitetului de Selecie.
Selecia se face în ordinea descresctoare a punctajului de selecie.
În cazul proiectelor cu acelai punctaj, se va ine cont de criteriile de departajare.
Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, secretariatul Comitetului de Selecie a proiectelor întocmete Procesul verbal al edinei. Rezultatele procesului de selecie se consemneaz în Raportul intemediar/final de selecie. Raportul de Selecie Intermediar/Final va fi semnat de toi membrii prezeni ai Comitetului de Selecie a Proiectelor care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ care particip ca observator la procesul de selecie, va fi avizat de ctre reprezentantul legal sau alt persoan desemnat de Consiliul Director al asociaiei i va avea tampila GAL Muntele es Judeul Bihor i se va publica pe site-ul GAL www.galmunteleses.ro .
Componena i obligaiile comitetului de selecie i a comitetului de soluionare a
contestaiilor
Comitetul de Selectie a Proiectelor:
Comitetul de Selecie este format din 7 membri titulari, selectai din rândul membrilor/partenerilor GAL.
La nivelul lurii deciziilor, reprezentanii organizaiilor ce provin din mediul privat i societatea civil au o pondere de 85,71 % conform SDL aprobat. În orice situaie, ponderea acestor organizaii va fi mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selectie.
Obligaiile comitetului de selecie sunt cele consemnate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetul de Selecie, publicat pe site-ul GAL www.galmunteleses.ro.
Comisia de Soluionare a Contestaiilor:
Comisia de Soluionare a Contestaiilor reprezint organismul tehnic cu
responsabiliti privind soluionarea contestaiilor adresate în legtur cu rezultatele
procesului de evaluare a proiectelor depuse pentru finanare prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Local a GAL Muntele es Judeul Bihor.
Obligaiile Comisiei de Soluionare a Contestaiilor sunt cele consemnate in
Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Soluionare a
Contestaiilor, publicat pe site-ul GAL www.galmunteleses.ro.
Desfurarea procedurii de soluionare a contestaiilor, inclusiv perioada i locaia
de depunere a contestaiilor, comunicarea rezultatelor
Dup evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaboreaz i se public pe site-ul
www.galmunteleses.ro Raportul de evaluare al proiectelor. În termen de maxim 5 zile
lucrtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele es Judeul Bihor a Raportului
de evaluare al proiectelor se pot depune contestaii, la sediul GAL Muntele es Judeul Bihor
din Comuna Spinu, sat Spinu, nr.301, judetul Bihor, personal/prin posta/prin curier, unde
se înregistreaz i de unde vor fi direcionate spre soluionare de ctre managerul GAL spre
Comisia de soluionare a contestaiilor constituit la nivelul GAL Muntele es Judeul Bihor.
Atentie! Daca contestaiile sunt trimise prin pot sau curier, data expedierii va fi cel târziu
a 5-a zi lucrtoare de la publicarea pe pagina de web a GAL Muntele es Judeul Bihor a
Raportul de evaluare al proiectelor.
Decizia privind rezultatul unei contestaii se face aplicând regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul analizrii contestaiei s
fie prezeni cel puin 50% din membrii Comisiei de Soluionare a Contestaiilor, din care
peste 50% s fie din mediul privat i societate civil. Admiterea/respingerea contestaiei se
face cu votul majoritii simple a celor prezeni din cadrul Comisiei de Soluionare a
Contestaiilor. În caz de paritate de voturi, votul final ii va aparine Preedintelui Comisiei de
Soluionare a Contestaiilor.
Dup întocmirea i publicarea raportului de contestaie pe site-ul www.galmunteleses.ro,
cel târziu în ziua urmtoare aprobrii lui, se notific solicitanii asupra rezultatului
contestaiei, în scris, prin email, cu confirmare de primire.
Perioada de elaborare a raportului de soluionare a contestaiilor
Raportul de contestaii este întocmit de secretarul Comisiei de Soluionare a Contestaiilor,
semnat de preedinte acestei comisii i de membrii, i avizat de reprezentantul legal al GAL
Muntele es Judeul Bihor în relaia contractual cu AFIR.
În urma instrumentrii contestaiilor, Comisia de Contestaii poate adopta urmtoarele
soluii: admis sau respins. Daca soluia propus în urma reevalurii/reselectarii proiectului
contestat difer de cea din Raportul de evaluare, soluia final este cea dat de Comisia de
Contestaii.
Termenul de instrumentare a contestaiilor depuse este de maxim 15 zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
DATELE DE CONTACT ALE GAL UNDE SOLICITANII POT OBINE INFORMAII DETALIATE:
GRUPUL DE ACIUNE LOCAL MUNTELE ES JUDEUL BIHOR
Reprezentat prin SILAGHI Gheorghina, Preedinte GAL
Sat Spinu, Comuna Spinu, nr. 301, Judeul Bihor
Telefon: 0740.207.498; e-mail: [email protected]
Nu este cazul.