“eurocompetențe de întreținere și depanare pc” “pc...

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale

  “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  BULETIN INFORMATIV NR. 4 Iulie, 2018

  “EuRoCompetențe de Întreținere și

  Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  proiect de mobilitate de

  formare profesională în cadrul

  Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET

  Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de

  vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 • KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale

  “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN ÎN CADRUL PROIECTULUI,

  ÎN PERIOADA APRILIE-MAI 2018

  VALIDAREA DOCUMENTELOR CONTRACTUALE

   “Acordul de formare”/„Learning agreement”: validat de către expertul ANPCDEFP la data de

  08.03.2018; semnat de către reprezentantul legal al instituției de trimitere și participantul la al II-

  lea flux de mobilitate, la de 10.05.2018; semnat de către persoana de contact din instituția de

  primire, la 14.05.2018;

   “Angajamentul de calitate”/„Quality Commitment”: elaborat de Diaconescu Mihaela Cristina -

  coordonator proiect și Voicu Victoria – reprezentant legal, responsabil monitorizare-evaluare;

  semnat de către reprezentantul legal al instituției de trimitere și participantul la al II-lea flux de

  mobilitate, la data de 02.05.2018; semnat de către reprezentantul legal al instituției de primire,

  la 14.05.2018;

   “Europass Mobility”: semnat de către reprezentantul legal și persoana de contact din organizația

  de primire, la 25.05.2018; înregistrat și eliberat de către instituția de trimitere, la 29.05.2018.

  PREGĂTIRE GENERALĂ, CULTURALĂ ȘI PEDAGOGICĂ

  Pregătire generală

   02.05.2018 (două ore), întâlnire cu susținătorii legali ai participanților la fluxul II de mobilitate:

  prezentarea stadiului proiectului de mobilitate “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare

  PC” - “PC EuRoCom” și a activităților imediat următoare în proiect; prezentarea detaliilor

  financiare referitoare la al II-lea flux de mobilități: cheltuieli realizate de către beneficiar în

  numele participantului pentru transport, cheltuieli ce se vor efectua de către beneficiar în

  numele participantului, cheltuieli pentru tutorat și certificare; prezentarea Acordului de

  formare validat de ANPCDEFP la data de 08.03.2018; prezentarea Contractului financiar pentru

 • KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale

  “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  mobilitate VET - 2017-1-RO01-KA102-036402 și a Angajamentului de calitate, semnarea

  documentelor de către participant, directorul colegiului și/sau susținătorul legal al

  participantului; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderatorul întâlnirii: Diaconescu Mihaela

  Cristina, coordonator proiect.

   09.05.2018 (două ore), întâlnire cu participanții și susținătorii legali ai participanților la fluxul II

  de mobilitate: prezentarea stadiului proiectului de mobilitate “EuRoCompetențe de Întreținere

  și Depanare PC” - “PC EuRoCom”, finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-

  VET și a activităților imediat următoare în proiect; organizarea deplasării din Pucioasa la

  București și din București la Pucioasa, pentru zilele de călătorie; acordarea sumelor pentru

  sprijin individual; semnarea, de către participanți și susținătorii lor legali a statului de plată și a

  angajamentului de plată; instruirea elevilor și semnarea procesului verbal de instruire; sesiune

  de întrebări și răspunsuri; moderatorii întâlnirii: Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator

  proiect, Constantinescu Adina – asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională,

  Andreiana Carmen, responsabil promovare-diseminare.

   10.05.2018 (două ore), întâlnire cu participanții la fluxul II de mobilitate: semnarea acordului

  de formare de către participanți; informare în legătură cu completarea raportului

  participantului; distribuirea cardurilor de sănătate; informare în legătură cu eliberarea

  documentului de mobilitate Europass; sesiune de întrebări și răspunsuri; moderatorul întâlnirii:

  Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect.

  Pregătire culturală

   04.05.2018 (patru ore), întâlnire cu participanții la fluxul II de mobilitate: prezentarea

  caracteristicilor fizico - geografice și a principalelor repere istorice, culturale și economice ale

  Portugaliei (PPT); prezentarea zonei în care se desfășoară stagiul: topografia specifică locului,

  condițiile sociale, climatice și economice (PPT); prezentarea experienței culturale din cadrul

  întâlnirii de proiect găzduită de Agrupamento de Escolas de Barcelos, organizată în

  parteneriatul multilateral Comenius "Through Universal Myths, towards Eternal Truths” (4

  Myths 4 Truth) în mai, 2014 (PPT); prezentarea/distribuirea “cărții de vizită” a Portugaliei,

  elaborată de către elevii portughezi, parteneri în cadrul proiectului “Through Intercultural

 • KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale

  “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  Dialogue, from Cultural Diversity to Unity” (7 I.D. 4 U), finanţat prin Programul de Învăţare pe

  tot Parcursul Vieţii, acţiunea Comenius (document PDF); prezentarea experienței culturale din

  cadrul proiectelor Erasmus+- KA1-VET, dezvoltate în cadrul aceluiași parteneriat: “MOBILITATE

  EUROPEANĂ PENTRU VIITORI CREATORI DE PAGINI WEB” (2014-2015) și “COMPETENȚE DE

  INTREȚINERE ȘI DEPANARE PC, PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ” (2015-2016), prin accesarea

  galeriei foto din pagina web de prezentare a proiectelor; prezentarea Jurnalului de vizite

  culturale, ce se va completa de către participanți; sesiune de întrebări și răspunsuri; lector

  Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect.

  Pregătire pedagogică

   20.04.2018 (patru ore) și 27.04.2018 (patru ore), întâlnire cu participanții la fluxul II de

  mobilitate: elaborarea unui template pentru pagina web care va descrie experiența de

  mobilitate din Portugalia; lector: Constantinescu Adina – asistent de proiect cu responsabilități

  de formare profesională.

   08.05.2018 (două ore), întâlnire cu participanții la fluxul II de mobilitate: prezentarea, de către

  participanti, a template-ului paginii web care va ilustra experiența de mobilitate; instruirea

  elevilor cu privire la respectarea programului de lucru și a regulamentelor interne de

  organizare a instituțiilor de primire: școală VET și companie; prelucrarea unor norme generale

  de protecție și securitate a muncii în laboratoare de informatică/companii IT; prelucrarea

  normelor de comportament în organizațiile de primire și în societate, având în vedere

  respectarea particularităților specifice zonei (sociale, culturale, religioase); sesiune de întrebări

  și răspunsuri; lectori: Constantinescu Adina – asistent de proiect cu responsabilități de formare

  profesională, Diaconescu Mihaela Cristina – coordonator proiect.

 • KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale

  “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare PC” - “PC EuRoCom”

  FLUXUL II DE MOBILITĂȚI: 12-26.05.2018

   Au participat 18 elevi din clasele a XI a A și a XI a B, profil real, specializarea matematică-

  informatică: Banu Ana-Maria, Banu Ionuţ-Sebastian, Cobianu Roberto-Carlos, Coman Theodor –

  Eusebiu, Constantinescu Miruna-Georgiana, Corneş Denisa-Alexandra, Dinu Sergiu, Dobrică

  Denis-Ştefan, Lascu Denisa-Maria, Măntoiu Teodora-Erika, Mărculescu Andrei-Cristian, Popescu

  Elena-Oriana, Pușpan Antonia-Elena, Simoiu Andrei-Cristian, Suditu Albert-Adrian, Tîlvan

  Mădălina-Ștefania, Toader Andi-Alexandru, Udroiu Octavian-Valentin.

   Profesorii însoțitori care au avut și atribuții de monitorizare au fost Constantinescu Adina –

  asistent de proiect cu responsabilități de formare profesională, Andreaiana Carmen, responsabil

  promovare-diseminare.

   Stagiul de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC-ului, a durat

  15 zile: 12 zile de activitate și trei zile pentru călătorie. În primele cinci zile, elevii au participat la

  activități teoretice și practice de formare profesională în Escola Secundaria de Barcelos, iar în

  următoarele patru zile au lucrat în companii care desfășoară activități de întreținere și reparare

  PC: INFORCÁVADO-INFORMÁTICA, LDA - Barcelos, BASTACLICK, LDA – Barcelos, XTOK -

  TECHNOLOGIAS DE INFORMACAO, LDA – Barcelos, DIGITELOS, Lda – Barcelos, PAQ, LDA –

  Barcelos.

   Prin st

View more