anuntaz 16 ianuarie 2013

of 16/16
é Anglia, Londra. Angajam tinere d-soare serioase si determinate in vederea colaborarii domeniu escort. Se asigura cazare centrul Londrei comision 50%. Interviuri persoana contact Bucuresti. Castiguri motivante de la 200-400 lire zilnic plata pe loc, merita sa incercati, 5.000 EUR/luna, [email protected] gmail.com, Tel: 0722674211, 0764348903 é Reprezentant vanzari, distribuitori, merceologi, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500+bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555 é Ingrijire, menaj bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprovizionare persoane in varsta, bolnavi, [email protected], Tel: 0745659733, 0765565649 é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, [email protected] .com, http:// www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 é VIDEOCHAT FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL.YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, [email protected] YAHOO.COM, WWW.VIDEOCHAT -ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425

Post on 28-Mar-2016

294 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, oferta, oferte, vanzare, vanzari

TRANSCRIPT

 • Anglia, Londra.Angajam tinere

  d-soare serioase sideterminate in

  vederea colaborariidomeniu escort. Se

  asigura cazarecentrul Londreicomision 50%.

  Interviuri persoanacontact Bucuresti.Castiguri motivantede la 200-400 lirezilnic plata pe loc,merita sa incercati,5.000 EUR/luna,[email protected], Tel:0722674211,0764348903

  R e p r e z e n t a n tvanzari , distr ibuitori ,merceologi , angajampent ru companieinternationala, salariu dela 1500+bonusur i ,posibi l i tate avansarerapida, Tel: 0318004555

  Ingrijire, menaj bolnavi.Familie serioasa oferimingrijire, menaj, curatenie,ga t i t , aprov iz ionarepersoane in varsta, bolnavi,[email protected],Te l : 0745659733,0765565649

  Reparatii imprimante,re inca rca r i ca r tuse ,urgente. Industrial Birotica Srlva ofera copiatoare analogicesi digitale, imprimante cu jetde cerneala si laser,scannere, faxuri s imultifunctionale, precum siurmatoarele servic i i :intret inere si depanareaparate de birou;reincarcare-reconditionarecartuse consumabile pentruimprimante, copiatoareanalogice si digi tale,multifunctionale, etc; vanzariechipamente periferice; livrariconsumabile originale oricompatibile; consultanta deprofil, training specializat. Lareutilizarea cartuselor, prinreincarcare saureconditionare acordamgarantii similare moduleloror iginale. Anuntul seadreseaza companii lor,institutiilor, PFA-urilor, etc,[email protected], h t tp : / /www. i -b i ro t ica . ro , Te l :0722202055 , Fax :0214508399

  VIDEOCHATFETE PENTRUVIDEOCHAT

  PLATA ZILNIC SAUSALARIU FIX 2500

  RON/LUNAPOSIBILITATE

  CAZARE SI CARTEDE MUNCA,APROPIERE

  METROU RATBCONDITII

  EXCEPTIONALEPROGRAM

  FLEXIBIL.YMANGAJARI22,

  2.500 RON/LUNA,[email protected],

  WWW.VIDEOCHAT-ANGAJARI.RO,TEL: 0764822425

 • Administrator curte, gradina.Fami l ie ser ioasa, zonarezidentiala, angajam admi-nistrator curte si gradina,posesor permis auto ,munc i to r , ser ios , Te l :0212300808

  Agent Intervenie. Soc. pazaangajeaza agenti deinterventie, din Bucuresti, cuatestat, constitutie atletica,permis categoria B, Tel:0213129035

  Agent Vanzari cu/faraexper ienta pentrucompanie internationala,posibi l i tate avansare,salariu de la 1200lei +bonusuri, Tel: 0728650079

  Agent Vanzari cu experienta,angajez in vederea promovariisi cooptarii de noi clienti privindespressoarele de cafea Tchibo,[email protected], Tel:0730480345 Agent Vanzari, Livrator.Firma de catering angajeazaagenti de vanzari si livratorscuter. CV cu poza pe e-mail,[email protected]: 0734140400 Agent vanzari. Societatecomerciala angajeaza agentvanzari, care sa aibacunostinte in domeniu auto.Salariu + bonusuriavantajoase, [email protected],http://www.seleron.ro AGENT VANZARI. SCMEITAV ROMANIAANGAJEAZA AGENTVANZARI, CUNOSCATOR ALLB.ENGLEZE, POSESORPERMIS DE CONDUCERE SICU O VASTA EXPERIENTAIN DOMENIUL MASELORPLASTICE (PUNGI, PAHAREETC.),[email protected],TEL: 0757777741

  Ageni pentru lipit afisepromotionale pe strada inBucuresti, program zilnic18-21, 6-9, Tel: 0724388467

  Ageni marketing.Inedit TV angajeazi caut colaboratoriBucureti i toat

  ara pentruDepartamentul deMarketing. Ctigurisubstaniale! Tel:

  0760286661

  Agenti Interveniecu permis categoria B,agenti paza cu atestatsi dispecer operatorPC, angajam pentruAba Security, Tel:

  0213358420

  Ageni Pazurgent, salariul 1000net, 0760107633,

  0213108660

  Agenti Paz.barbati, femei siagenti interventie,pentru firma depaza. Carte demunca + salariu

  atractiv.0755162034, Tel:

  0721296652,0767056551

  Ageni Paz.Soc.paza angajeazaagenti de securitate

  calificati, din Bucuresti,Tel: 0213152184

  Bon internaangajez, varsta

  25-35 ani preferabilstudii pedagogice,posibilitate calatoriiEuropa, masa -casa incluse, Tel:

  0728111363

  Bon In te rna . Urgent ,cautam bona interna pentrugemeni (F/B 1 an si 3 luni).Se ofera 2 week-endurilibere/luna. Se cere ajutormenaj + bucatarie+ calcat.Bucuresti, 2.000 Ron/lun,0726399202, 0748656552,[email protected]

  BUCTAR CUEXPERIEN, PENTRU FASTFOOD, ZONA REPUBLICA,TEL: 0720942690

  Buctari, ajutorbucatar, ospatari,

  femei serviciangajam, Tel:0731696741

  C l c to rese tex t i le ,calandru i croitorese retu,anga jeaz cur to r iechimic-sp l tor ie, Tel:0755200012

  Cameriste si ingrijitori. HotelRamada Bucharest Northangajeaza cameriste siingrijitori spatii hoteliere. Varugam sa trimiteti CV lae-mail. Pentru programariinterviu, sunati la,[email protected],Tel: 0214075235

  16 Ianuarie 2013pagina 2 / oferte de munc Romnia

 • Casier/ pentru Minimarketzona Gorjului (metrou), Tel:0749755893 Casier/ Minimarket zonaGarii de Nord, Tel:0730376118 Casier/ angajam pentruexchange/ amanet cu sau faraexperienta, Tel: 0213310270

  Casier/.Restaurant tip

  fast-food angajeazacasier/a cu/fara

  experienta. Relatiide luni - vineri

  10:00-20:00, Tel:0737997856

  Confecionere. Atelier rochiide mireasa angajeazacroitoreasa cu experienta incroirea si modificarea rochiilorde mireasa si de seara.Oferim salariu atractiv, mediude lucru placut si carte demunca, 1.500 RON/luna,[email protected],http://www.alice-design.ro, Tel:0733254254

  Consultant Oriflame!Inscriere gratuita Oriflame!Prezinti catalogul prietenelortale si castigi: 23-40%comision, n funcie decomanda; exemplu: comandde 500 lei ctigi 200lei,livrare acasa, cadouri,[email protected],http://orif-inscriere.ro/, Tel:0723029302

  Croitor/eas lamasina de nasturi,butoniera si confec-tioner cu experienta

  pentru fabricaconfectii, sos. Viilor

  nr. 56, Tel:0724515514

  Croi toreasa cal i f i ca ta .Anga jam cro i to reasacal i f ica ta , confec t ionert ipare. Rog ser ioz i tate.Re la t i i la te le fon :0724792900

  Curieri pedestri, Total PostMail Services angajeaza inBucuresti, Tel: 0212321575,0732222672 Dispecer, Truck SpeedExpedition SRL angajazadispecer transport internationalexperienta vorbitor limbaengleza,[email protected]: 0723341031, Fax:0213173699 Dispecer. Soc. pazaangajeaza dispecera pentrudispecerat sisteme tehnice dealarmare, cu experienta, dinBucuresti, Tel: 0213129035

  Distr ibui tor cu/ faraexperienta, bonusuri duparealizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530

  ELECTRICIAN. ANGAJAMELECTRICIAN EXPERT (FULLTIME) CU AUTORIZATIEANRE. PENTRU MAI MULTEINFORMATII, VA RUGAM SATELEFONATI LADOROBANTU MADALINA,TEL: 0757777741 Expert. Agenia Naional aFuncionarilor Publici amndin data de 17 ianuarie 2013(proba scris) n data de 18ianuarie 2013, ora10.00 (probascris) concursul de recrutareorganizat pentru ocupareafunciei publice temporarvacant de expert, gradprofesional asistent la DireciaComunicare i RelaiiInternaionale CompartimentComunicare, Informare iRelaii Publice din cadrulAgeniei Naionale aFuncionarilor. Relaiisuplimentare se pot obine lasediul Ageniei Naionale aFuncionarilor Publici i la nr.de telefon: Facem precizareac anunul iniial a fostpublicat n Monitorul Oficial alRomniei partea a III a nr.5/07.01.2013 (36579), Tel:0374112726 Femeie/Barbat de Serviciula bloc, pensionar, patruore/zi dimineata, 400lei/luna,Tel: 0726904306

  Frizer/i pet-shop. Petshop si frizerie canina zonaMilitari Residence cautagroomer cu experienta, Tel:0732819103 Gestionar, angajeaz firmdistribuie birotic papetrie,pentru depozit zona CarrefourMilitari,[email protected] Grataragiu zona TargMilitari, Tel: 0766500930

  oferte de munc Romnia / info / pagina 316 Ianuarie 2013

  AnunAZ v informeaz

  Romnii -ceteni europeni

  Sindicatul Romnilor dinStrintate

  n dialog cu romnii de pretutindeni

  Favorizarea spiritului antreprenorial n UniuneaEuropean (2).Continum rspunsul pentru domnioarele DomnicaR. i Lenua V. din oraul Titu, Judeul Dmbovia,absolvente de liceu, care ne-au solicitat informaiidespre msurile preconizate la nivelul ComisieiEuropene pentru sprijinirea tinerilor, pentru ca acetias-i lanseze propria afacere, precum i dac existposibilitatea obinerii unui sprijin financiar pentruaceasta.Le rspunde domnul prof. ec. Ion Voinea -Preedintele Sindicatului Romnilor dinStrintate.Aa cum subliniam n ediia de ieri a ziarului nostru,statele membre ale Uniunii Europene coopereazdeja n cadrul Small Business Act (SBA) sau legeantreprinderilor mici i mijlocii (IMM-urilor), pentru areduce povara administrativ cu care se confruntntreprinderile.Iniiativa intitulat Small Business Act (SBA) pentruEuropa, vizeaz s creeze condiii favorabile pentrucreterea i competitivitatea durabil a ntreprinderilormici i mijlocii (IMM-urilor) europene.Politicile comunitare i naionale trebuie s inseama, ntr-o mai mare msur, de contribuiaIMM-urilor la creterea economic i la crearea delocuri de munc. Small Business Act a fost adoptatoficial n cadrul concluziilor ConsiliuluiCompetitivitate din 1- 2 decembrie 2008.SBA se bazeaz pe zece principii menite sghideze definirea politicilor comunitare i naionale,precum i a msurilor practice pentru punerea naplicarea a acestora, din care menionm:- Dezvoltarea unui mediu favorabil ntreprinztorilorcare s faciliteze crearea de IMM-uri, ndeosebi dectre femei i imigrani, i care s ncurajezetransmiterea ntreprinderilor, n special a IMM-urilorfamiliale.- Comisia trebuie s promoveze culturaantreprenorial, ndeosebi prin constituirea de reeleale ntreprinderilor i prin schimburile de experien.Statele membre trebuie s ia msuri n domeniilenvmntului, formrii, fiscalitii i asisteneipentru ntreprinztori.- Sprijinul pentru ntreprinztorii cinstii care doresc srenceap o afacere dup un faliment.- Comisia European ncurajeaz dezvoltareapoliticii unei a doua anse. n acest sens, statelemembre trebuie s instituie programe de sprijin i slimiteze durata procedurilor de lichidare n urma unuifaliment nefraudulos.- Elaborarea de norme n conformitate cuprincipiul Gndii mai nti la scar mic, este oalt msur menit s sprijine nceperea unei afaceri- nainte de adoptarea unor noi norme, ComisiaEuropean i statele membre trebuie s evaluezeimpactul acestora prin intermediului unui test IMMi s deruleze consultri cu prile interesate.- Trebuie s se prevad msuri specifice pentruntreprinderile mici i mijlocii n ceea ce priveteobligaiile de informare i declarare.- Adaptarea administraiilor publice la nevoileIMM-urilor i eliminarea obstacolelor administrative.- Statele membre trebuie s recurg ntr-o mai maremsur la proceduri simplificate, la serviciiadministrative online i la sistemul ghieelor unice.- Acestea se angajeaz s accelereze procedurilede creare a ntreprinderilor i de ncepere aactivitilor comerciale. (Va urma).

  V invitm s urmrii serialul nostru consacratacestui subiect i ateptm mesajele dumneavoastrla e-mail [email protected] sau postal la DealulMitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureti.

 • Hairstylist cu experientaangajez, Tel: 0723236285 Inginer zootehnist (minim 10ani experien n cercetaretiinific), medic veterinar(minim 10 ani experien ncercetare tiinific), 3cresctori ngrijitori animale(de lapte i carne ptexperiene), mecanicntreinere MMTVO, lucrtorcomercial (ind. NC), angajeazInstitutul Naional deCercetare-Dezvoltare PentruBiologie i Nutriie AnimalIBNA Balotesti, CaleaBucuresti nr. 1, Baloteti Ilfov,organizeaz concurs pentruocuparea funciilor mai susmenionate. nscrierile se facn termen de 30 de zile de lapublicare. Relaii suplimentareTel: 0213512081, 0213512079 ngrijitoare interna/externa,zona Dristor, pentru bolnava,Tel: 0729354843 Instalatori. Firma deinstalatii din Bucurestiangajeaza instalatoriintretinere cu experientamedie, Tel: 0215492642

  Livrator pizza cu masinapersonala angajeaza FabioPizza, venituri foarte bune,Te l : 0726706201,0729043581

  Livrator scuter posesor si depermis categor ia Bangajeaza Restaurant IlCantuccio, Tel: 0724744153

  Livrator. Alatura-te echipeinoastre! Cautam livratori cuauto propriu pentru sector 6,Tel: 0731333407

  Lucrtori Fast-Food.Rotiseriile Dines angajeazamesterul casei, scuteristposesor de permis cat A, B,personal fast-food,[email protected], Tel:0314382788, 0730380381

  MACELARI,PREPARATORI.

  MAGAZINDESFACERE SIPRODUCTIE

  PRODUSE DINCARNE

  ANGAJEAZAMACELARI,

  PREPARATORI SIVANZATORI CUEXPERIENTA.SALARIUL

  NEGOCIABIL INURMA

  INTERVIULUI,[email protected],

  TEL: 0722611816,0727382066

  Manager, organizatorcursuri, full time sau part timeangajam, Tel: 0728536273

  Manager.Restaurant tip

  fast-food angajeazaManager/asistent

  manager cuexperienta. Relatiide luni - vineri

  10:00-20:00, Tel:0737997856

  Menajer angajam. Telefonde L-V 9.00-17.00, 0213208818Menajer. Sunteti dinprovincie si doriti sa aveti grijade o casa? Aveti peste 40 deani si stiti sa calcati, spalati,faceti curatenie? Avetiposibilitatea de a va muta laBucuresti si sa locuiti alaturide familia noastra unde vetiavea inclusa cazarea, masa,plata utilitatilor plus un salariude 800 lei, Tel: 0765747910,0737246709

  Menajer OtopeniFamilie, angajammenajera, 3 zile pe

  saptamana.Posibilitate de

  angajare full time, inviitor, 850 RON/luna,

  0722300942Menajer. Femeie singura,fara obligatii, pentru companiesi ajutor la doamna in varsta,3 zile pe saptamana intreorele 18-21, Tel: 0721320907Merchandiser cu experientapentru Bucuresti angajeaza SCAzad Enterprises SRL. Relatiila telefon, CV la fax, Tel:0213362858, 0372745035,Fax: 0213362854

  Model, baieti cu varstacuprinsa intre 18 si 28 de ani,cu un aspect fizic placut, caredoresc sa isi construiasca ocariera in domeniulmodelingului. Tot ce trebuie safaci este sa trimiti minim 3fotografii la e-mail care sa tereprezinte. Neaparat, una dinfotografii trebuie sa iti prezintecalitatile corpului. Va rugam nutrimiteti fotografii nud, seaccepta doar pozele in lenjerieintima. Aveti grija sa lasatidatele de contact corecte inmesajul trimis. Fiecare vaprimi un raspuns, fie afirmativ,fie negativ,[email protected]

  Modelatoare. Angajezmodelatoare cuexperienta pentrucovrigarie. Salariu

  atractiv, Tel:0723569140

  Operator Pc introducerevalidare si prelucrare datepentru SC Dcm ControlConta SRL, studii medii,exper ien ta min im 1an,cunostinte limba engleza sifranceza, cunostinte solidede ca lcu la to r , Te l :0723196423

  Osptri. Pizzeria Giliangajaza ospatarita cuexperienta, maxim varsta 35aspect placut si seriozitate,Tel: 0722218487

  Osp t r i e s i hos tessangajam pentru restaurantNargila, zona Piata Unirii,Tel: 0723699551

  Pat iser s i ospatar i cuexperienta, pentru patiserievis-a vis de Agronomie.Angajam ospatarite din zonaMilitari, pentru o locatievis-a-vis dePiataVeteranilor,[email protected], Tel: 0784570903

  Personal pentrucusut si talpuitormanuali - firma de

  incaltaminteangajeaza, Tel:0745068990

  Personal pr imire-recep ie , cro i torese-retuuri i clctoresetext i le , angajeazsp ltorie haine, Tel:0755200012

  Personal pentru laboratorcofetarie patiserie: cofetaresecu experienta si in martipan,vanzatoare, ajutor cofetarangajam, Tel: 0722287339

  PERSONAL CURATENIEManpower Romn iaangajeaz pentru cminestudente t i , universit i .Condiii atractive de lucru.Persoanele interesate potsuna sau trimite cv pe emailc r i s t i n a . c i m p o a c [email protected] . ro , Te l :0213018536, 021.301.85.40

  pagina 4 / oferte de munc Romnia 16 Ianuarie 2013

 • Personal cuexperien pentru

  urmtoarele operaii:subiat, operaiimas, cptuit,ndoit, curat,

  maini de cusut 1ac, 2 ace i strobelpentru formarea

  unei benzi de cusutn fabric denclminte.

  Informaii ntre orele08,00-15,00 latelefon, Tel:0371040151

  Personal curatenie birouri.Salariu bun, bonuri de masa,decontare transport. Posturifixe, carte munca, programluni - vineri, Tel: 0212523180

  Persona l . Mondo jobrecruteaz: Director punct delucru, Secretara, Operatorigreifer, Conducatori greifer,Sudor i deb i ta re pent rucompanie activa in industriadeseurilor metalice Bucurestizona Pantelimon. Experientain industria reciclarii metalelorconsti tuie avantaj. Putetitrimite CV la adresa de email,a l i n a @ m o n d o j o b . r o ,http://www.mondojob.ro, Tel:0728063434, Fax :0268543315

  Profesor. Institut angajeazlector, manager de transport.Rog seriozitate. Domeniultransport rutier, Tel:0743333363

  Secretara. Societatespecializata in domeniulgeamurilor auto angajeazatanara serioasa, dinamica,program 4h/zi, 10-14,cunostinte pc, word, excel,pentru secretariat, manageriat,minim bacalaureat.cunostinteminime auto constituie unavantaj, 800 RON,[email protected],www.parbrize-euroglass.ro,Tel: 0760571571 ofer si manipulant marfa,Pantelimon Ilfov, salariu1000ron, Tel: 0213502036

  ofer profesionist. Societatecomerciala angajeaza soferiprofesionisti pentru vidanja,experienta minima 5 ani, Tel:0735213471

  ofer cu masina propriepentru livrari comenzi cateringpentru fast food zonaDacia-Mosilor, part-time 5ore/zide la 10.30-15.30, de lunipana sambata, 0751062678

  Spltor auto.Diamond Car Washangajeaza, pentru

  locatiile dinBucuresti Mall siPlaza Romania,spalatori auto cuexperienta, Tel:0737512745

  Specialist in relatii publicepentru Ordinul AsistenilorMedicali Generaliti, Moaelori Asistenilor Medicali dinRomnia. Condiii: experienminimum 3 ani n domeniulrelaiilor publice i alcomunicrii; studii superioaren domeniul comunicrii /relaiilor publice; cunotine delimba englez, spaniol ifrancez nivel avansat;cunotine operare PC nivelavansat; cunotine operareprogram QuarkXPress;experien pe o poziiesimilar ntr-o instituie de statsau companie privat; cursurile/ specializrile postuniversitaren domeniul comunicriiconstituie un avantaj pentruOAMGMAMR. Relaiisuplimentare la telefon:0748210563

  Specialist in relatii publice,Ordinul Asistenilor MedicaliGeneraliti, Moaelor iAsistenilor Medicali dinRomnia angajeaz. Condiii:experien minimum 3 ani ndomeniul relaiilor publice i alcomunicrii, studii superioaren domeniul comunicrii/relaiilor publice, cunotine delimba englez, spaniol ifrancez nivel avansat,cunotine operare PC nivelavansat, cunotine operareprogram QuarkXPress,experien pe o poziiesimilar ntr-o instituie de statsau companie privat,cursurile/ specializrilepostuniversitare n domeniulcomunicrii constituie unavantaj pentru OAMGMAMR,Tel: 0748210563

  Tmplar aluminiu siPVC pana in 40 anicu permis auto, Tel:

  0213185918 Tmplar PVC. SC EmanuelSRL angajeaza de urgentatamplar PVC si aluminiu, devarsta pana in 40ani, cucarnet de conducere categoriaC, Tel: 0745999088,0213185918

  Vnztoare cu experientaangajam pentru magazinalimentar Bucuresti. Oferimcazare cu toate utilitatile,varsta peste 40ani, salariu900lei, Tel: 0765747910,0737246709

  Vnztoare cu experientapr. magazin alimentar inBucuresti, valabil ptr.persoanele din Bucuresti.Oferim cazare cu toateutilitatile platite de noi, varstapeste 35 de ani. Salariul 900lei, Tel: 0765747910,0737246709

  Vnztoare cu experientamagazin alimentar VitanMall, nefumatoare, salariu1200ron, Tel: 0767304635

  Vnztoare angajez pentrupatiserie si minimarket, rogseriozitate, salariu bun, Tel:0763515630 Vnztoare fast foodMARITIMO restaurant fast-foodmancare asiatica din Maritimo,angajeaza vanzatoare,[email protected], Tel:0729145551

  Vnztori. Angajamvanzatori ziare pentruchioscuri din Bucuresti. Pentruinformatii sunati, Tel:0785207877 Videochat Cunosctoarelimbi strine, legalitate, Unirii,500-4000$ lunar.Cazare,bonus, Tel: 0747530013,0729579287

  16 Ianuarie 2013 oferte de munc Romnia / pagina 5

 • 1. Ingenieur developpement logiciels FAO 3D;Description: Socit industrielle a fort taux decroissance, acteur reconnu dans le domainedes systemes de fabrication rapide,souhaite renforcer ses quipes derecherche et de dveloppement. Postes etmission Dvelopper des applications de

  FAO 3D orientes mtier utilises lors duparamtrage des pieces ralises par le

  procd de fabrication PHENIX SYSTEMS. Dansce cadre, vous serez amen a: Prendre en charge lesapplications existantes en collaboration avec lquipe enplace. Dvelopper de nouvelles fonctionnalits et amliorerles algorithmes gomtriques utiliss. Dfinir les interfacesutilisateurs des applications et optimiser leur ergonomie.Participer aux spcifications et concevoir les nouveauxproduits en collaboration avec les utilisateurs internes.Profil: Dune formation minimum de niveau ingnieur oubac +5, vous avez idalement une premiere expriencedans la conception de logiciel de modlisation 3D et degomtrie algorithmique. Vous souhaitez travailler dansune petite quipe sur des projets innovants a taillehumaine, vous permettant de mettre en valeur votreimagination et votre esprit de synthese. Vous matrisez laprogrammation objet en langage C++. Des connaissancesde la programmation dans l'environnement QT seraientapprcies. Bonne maitrise de langlais Contrat a dureindtermine Disponibilit immdiate. Rmunration enfonction de lexprience. Envoyer lettre et CV - par emailuniquement - [email protected] 2. Esthticien / Esthticienne; Description: Vous travaillerezavec la clientele d'un htel 4*: Vous devez possder uneexprience de 2 ans minimum en soins esthtiques etmassages. CAP exig. Poste a pourvoir a compt er d'avril2013. Salary: EUR 1782.00 (Monthly). Envoi CV par courrier.Contact: 31 AVENUE PAUL DOUMER BP 210 20220MONTELIMAR 3. Rceptionniste en htellerie; Description: Charg/ed'accueillir, de renseigner le client a son arrive et dpart.Proposer des activits durant son s jour. Poste log. Anglaisexig. Envoi CV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA20110 ST MARTIN DE RE 4. Responsable de secteur d'aide a domicile; Description:Dfinir, piloter, organiser et suivr e les plans d'intervention enmobili sant les ressources humaines et les moyens adaptsaux personnes accompa gnes et dans un souci permanent dequalit et de continuit du service. Animer et manager unequipe de 70 p ersonnes. Salary: EUR 1846.00 (Monthly)[email protected] 5. Cuisinier / Cuisiniere; Description: restaurant de villagerecherche pour la saison 2013 un cuisinier pour prparer etconfectionner des plats de cuisine traditionnelle corse. Salairea dfinir selon exprience. Poste a pourvoir de fin avril a finseptembre. Salary: EUR 1800.00 - 2100.00 (Monthly). EnvoiCV par courrier. Contact: 31 AVENUE PAUL DOUMER BP210 20220 MONTREUIL SUR ILLE 6. Technicien / Technicienne support client; Description:Technicien documentation, vous serez principalementcharg(e) d'tablir les documentations pour le SAV: gesti ondes travaux dedocumentation(CMM/ IPLS/ICNS) et travail surles logic iels ABORTEXT/ISODRAW/CADPROCESS. Vousmaitrisez totalement les normes ASD S2000M et S1000D.Salary: EUR 20000.00 - 27000.00 (Annually)[email protected] 7. Electricien / Electricienne lignes et rseaux; Description:Effectuer la livraison, piloter, ra liser l'installation, lecomission- ning et la mise en service de baie r adio. S'assurerdu bon matriel et raliser des recettes visant a ad apter oumodifier un matriel. Dmonter anciennes baies et effectue rles correctifs lors de panne. Salary: EUR 1700.00 - 2000.00(Monthly). [email protected] 8. Maon-coffreur / Maonne-coffreuse; Description: Maconcoffreur confirme pour construction de ponts, remise au gabaritde tunnels et construction d'ecrans acoustiques sur la ligneSNCF Valence Moirans. Personnel mobile. Salary: EUR 11.00- 13.00 (Hourly). [email protected] 9. Technicien / Technicienne mthodes; Description:Etudier/optimiser des solutions techniques de production/defabrication de biens a partir de dossiers de definitionfonctionnels. Faire evoluer les process de realisation. Salary:EUR 10.50 - 11.50 (Hourly). [email protected]

  10. Assistant / Assistante logistique; Description: Assiste leResponsable logistique da ns son quotidien. Effectue

  galement les travaux de prparation de comman des, decontrle et de rangement da ns l'entrept. Contrle la rceptiondes livraisons. Organise la rparti tion des emplacements destockage su r le site et en suit la gestion. Salary: EUR19200.00 - 20400.00 (Annually). Envoi CV par courrier.Contact: 11 MAIL LOUIS ARAGON BP 80014 31701 MESNILSELLIERES 12. Dessinateur(trice)-projeteur(se) en tuyauterie industrielle;Description: VS possedez une experience en bureau d'etudes,en conception tuyauterie dans des secteurs tels que le petrol e/petrochimie, la chimie, le traitement de l'eau et des dechets, lapharmacie, en passant par l'agroalimentaire et le nucleaire.Vous maitrisez plusieurs logiciels de CAO/DAO. Salary: EUR2000.00 - 3000.00 (Monthly). [email protected] 13. Contrleur(se) qualit en mcanique et travail desmtaux; Description: Nous recherchons pour notre client, uncontrleur qualit. Vous aurez po ur missions:la coordinationdes non conformits, matrise des outils de mesure, mtrologie.Matrise du Pack Office. Connaissance de la fiche 8D serait unplus. Salary: EUR 9.43 - 11.00 (Hourly)[email protected] 14. Ingnieur / Ingnieure d'affaires en industrie; Description:Manpower Toulouse Tertiaire recherche pour son client, unIngenieur Commercial H/F. Vous serez responsable de lagestion et de la reponse des appels d'offres retenus par ladirection generale. Vous negociez les contrats commerciaux etavenants. Salary: EUR 2916.00 - 3750.00 (Monthly)[email protected] 15. Pharmacien assistant / Pharmacienne assistante;Description: Dans le cadre d'un nouveau concept d epharmacie mutuelle, vous serez amen a dlivrer desordonnances, a conseiller et vendre diffrents produits demdecine alternative (h omopathie, aromathrapie). Vous etespassionn(e) de mdecines alte rnatives. 50 postes en France.Salary: EUR 25000.00 - 75000.00 (Annually). Envoi CV parcourrier. Contact: AIX EN PROVEN 960 AVENUEBROSSOLETTE 13097 BORDEAUX 16. Infirmier(ere) coordinateur(trice) de soins infirmiers adom; Description: Prise en charge globale du retour a domicilede patients perfuses: Coordination intervenants, installation dumateriel et formation des infirmiers liberaux au materiel deperfusion/nutrition & formalites administratives. Promotion denotre activite aupres des prescripteurs. Salary: EUR 2335.00 -2535.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: AIX ENPROVEN 960 AVENUE BROSSOLETTE 13097 LES GONDS 17. Second / Seconde de cuisine; Description: Vousprparez et cuisinez des mets selon un plan de productionculinaire, les regles d'hygiene et de scurit alimentaires et lacharte qualit de l'tablissement. Service du mercredi ausamedi soir et du lundi au samedi midi. Salary: EUR 9.43(Hourly). Envoi CV par courrier. Contact: 11 MAIL LOUISARAGON BP 80014 31701 EMBRUN 18. Technico-commercial / Technico-commerciale;Description: Recherchons un(e) technico commercial(e) bilingueespagnol anglais. Prospection sedentaire telephonique + mailpour de la vente de filtre economiseur d'essence a l'etranger.Clientele pro. Avoir la fibre commerciale et un excellent niveauespagnol ang lais est imperatif. Salary: EUR 1431.00 -2400.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: MAS DEGRILLE ZAC MAS DE GRILLE 4 alle jule RUETHEOPHRASTE RENAUDOT 34430 PEROLS 19. Dessinateur / Dessinatrice d'tudes en lectricit;Description: Dans le cadre du dveloppement de ses activits,la Market Unit Physics Engineering de Sogeti High Tech souhaite recruter un(e) concepteur/trice de systemes lectriques.Votre mission consistera a tablir les synoptiques fonctionnelset schmas lectriques de systemes et harnais. Salary: EUR30000.00 - 40000.00 (Annually). [email protected] 20. Menuisier / Menuisiere atelier et pose; Description:Exprience imprative en menuiserie BOIS ou ALU.Rnovation de btiment, portes, fenetres etc, toute struct urebois de prfrence. Logements neufs ou rnovation. Longuemission possible. Salaire en fonction de l'exprience. Salary:EUR 11.00 - 12.00 (Hourly). Envoi CV par courrier. Contact:11 MAIL LOUIS ARAGON BP 80014 31701 MONTREUIL 21. Vendeur / Vendeuse comptoir de matriels etquipements; Description: Dvelopper les ventes de nosproduit s/solutions et outils/services. Fid liser votre clientele etdvelopper les ventes. Organisation, autonomie, espritd'quipe, sens de la ngociat ion sont ncessaires. MiniBAC+2 (t echnique et/ou commerce) + 1ere exp.Fixe*13+variables etc. Salary: EUR 20000.00 - 23000.00(Annually). [email protected]

  22. Tourneur / Tourneuse sur Commande Numrique -CN-;Description: Vous travaillez en tant que tourneur sur un parcrecent de machines a commande numerique a la fabrication depieces unitaires et petites series pour une pme. vous possedezu ne premiere experience en tant que tourneur cn et etesautonome sur le poste de travail. Salary: eur 9.43 - 12.00(hourly). Envoi CV par courrier. Contact: ACTIPOLE RUEROBERT COTTE 55100 PARIS 15 23. Commis / Commise de cuisine; Description: prpare etcuisine des mets selon un plan de production culinaire,lesregles d'hygiene et de scurit alim entaire et la charte qualitde l'tablissement. Peut laborer des plats,des menus. Salary:EUR 1500.00 - 1550.00 (Monthly)[email protected] 24. Responsable de production; Description: Vous serezle garant du bon fonction nement de l'atelier et du respectde la chane de production. Votre expr ience et voscomptences techniques et manageriales vous permettentd'en cadrer une quipe de 37 pers., de contrler la bonneexcution des op rations et gestion du parc machines.Salary: EUR 40000.00 - 45000.00 (Annually)[email protected] 25. Chef de partie; Description: prpare et cuisine des metsselon un plan de production culinaire, les regles d'hygiene etde scurit alimentaire et la charte qualit de l'tablissement.Peut cuisiner un type de plat, laborer des plats, des menus.Salary: EUR 1600.00 - 1800.00 (Monthly)[email protected] 26. Technicien / Technicienne de maintenance industrielle;Description: Rattach au responsable technique, vousassurez le maintien en bon tat des quipements et dumatriel de tirage et d'impression photo faisant appels leplus souvent a la mcanique, mais aussi a la pneumatique,l'lectronique ou l'informatique. Entreprise leader en Europe.Salary: EUR 1804.00 - 1845.00 (Monthly)[email protected]

  27. Prparateur / Prparatrice de commandes; Description:Vous travaillerez sur une plateforme logistique e-commerce.Les taches confies sont le prlevement des pro duits, lecontrle des commandes, l'emballage. L'obtention des CACES3 et 5 serait un plus. Un cdi est envisageable a l'issue. Salary:EUR 9.43 (Hourly). Envoi CV par courrier. Contact: COTEST ANDRE ESPACE DES ALPES 31 RUEDE LA HALLE38260 PARIS 09 28. Infirmier / Infirmiere de soins gnraux; Description: Pourassurer l'accompagnement para-m dical des usagers danstous les actes de la vie quotidienne, garantir le bien etre desusagers sur le plan physique et psychologique, faire face auxsituations mdicales en tenant compte des protocoles mis enplace dans l'tablissement. Salary: EUR 1700.00 (Monthly)[email protected] 29. Hte / Htesse d'accueil standardiste bilingue;Description: Au sein de ce chantier naval, vous serezcharg(e) de l'accueil physique et tlphonique, tri du courrier,facturation et autres tches de petit secrtariat. Une expriencedans la yachting ou l'htellerie de luxe sera tres apprcie.Salary: EUR 1430.22 (Monthly) 30. Assistant / Assistante de gestion en comptabilit;Description: Assister le dirigeant dans la gestion administrativeet comptable - Oprations comptables - Tenue livre descomptes - Oprations achat marchandises (transitaires - TVAimport)- Suivi fournisseurs - TRavaux courants administratifs -Matrise logiciels comptabilite - Salary: EUR 2000.00(Monthly). Envoi CV par courrier Contact: 11 MAIL LOUISARAGON BP 80014 31701 PARIS 13

  Ple Emploi, Public Employment Services, France; EURES Central Database, http://ec.europa.eu/

  Eures Advisers, France

 • 31. Conseiller / Conseillere voyages; Description: Agence devoyages situ a CLAMART, v ous vendez des billets d'avion,

  des voyages et sjours, vous faites des prestations ala carte, vous fidlisez la clientele de l'agence.Un ancien de Nouvelles frontieres serait unplus. Vous maitrisez les techniques de vente.Salary: EUR 9.43 - 9.43 (Hourly). MKDREAM Mme MOUNIA HAMROUNI, Phone:00 33 146300128 32. Adjoint / Adjointe au chef comptable;

  Description: Vous participerez a la rsolution de sanomalies de flux fournisseurs, clients et comptabilit

  gnrale. V ous analyserez celles-ci, et procderez a lacorrection et la r daction des procdures. Connatre lesformats LCOA et ECOA, participa tion aux runions internes.Salary: EUR 30000.00 - 40000.00 (Annually)[email protected]

  33. Commercial / Commerciale aupres des particuliers;Description: Vous conseillez et proposez des prod uits pourl'Economie d'energie aupres des particuliers - Formationassuree sur nos produits et mthodes de v ente - Clientelefournie - Fixe assur + Commissions + Primes + Challenges -www.domuneo-emplois.fr - Salary: EUR 1800.00 - 3500.00(Monthly). [email protected]

  34. Mcanicien(ne) d'engins de chantier et de travauxpublics; Description: Au sein de notre atelier, vous etesresponsable de la maintenance et des rparations mcaniquessur nos engins de chantiers - une connaissance des machineshydrauliques est indispensable. Poste a pourvoir rapidement.Salary: EUR 2300.00 - 2700.00 (Monthly). [email protected]

  35. Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP;Description: Projeteur VRD (H/F). Conception, des sin,calculs/dimensionnements, tude s a partir du cahier descharges, l aboration de plans. Suivi travaux. Matrise Autocadet Covadis ou civil 3D impratif. Exprience minimum 5 ans.Formation Bac+2 a Bac+5. Salary: EUR 35000.00 - 44000.00(Annually). Envoi CV par courrier. Contact: AIX EN PROVEN960 AVENUE BROSSOLETTE 13097 MOMMENHEIM

  36. Electricien / Electricienne de chantier; Description: Pourune entreprise artisanale,vous assurez l'installation de matrielslectriques neufs et assurez galement l'entretien chez desparticuliers ou au sein d'entreprises. Vhicules de socit defourni. Salary: EUR 9.43 (Hourly). [email protected]

  37. Chef d'exploitation nettoyage de locaux; Description:Vous aurez a valuer les besoins, t ablir le cahier descharges, planifier et coordonner les opratio ns, contrler lesprestations, identifier les dysfonctionnements et former lepersonnel. Salary: EUR 1800.00 - 2300.00 (Monthly)[email protected]

  38. Maon / Maonne; Description: Ets recherche maonhautement qualifi avec 10 ans d'experience maitrisant la posede tuile canal maonne, enduit de faade traditionnel, apte aprendre des initiatives, maitrisant la chapelisse. Salary: EUR2000.00 - 2100.00 (Monthly). REAL'BAT M. ND MASO,Phone: 00 33 468354063

  39. Responsable du dveloppement commercial; Description:Recruitment or business development consultant for Paris,France. The company wants to strenghten its presence inFrance by the implementation of legal activity= y ou will haverespons.in recruitment/ HR & at commercial level. details o npole emploi international fr site - [email protected]

  40. Aide-soignant / Aide-soignante; Description: Au seind'une structure d'accueil de personnes ges (125 lits), vousdispensez les soins courant aux patients. Travail un week-endsur deux. CDD renouvelable. - Salaire: 1500 Euros n et/[email protected]

  41. Adjoint / Adjointe du directeur en htellerie-restauration;Description: Garant du bon droulement du service , vousveillez au respect des normes de qualit Courtepaille afin defid liser les clients. Bras droit du directeur, vous manager unequipe d e 10-15 pers (recrutement, formation planning) etparticipez a la gestion. Formation assure. Poste volutif.Salary: EUR 28000.00 - 33000.00 (Annually)[email protected]

  42. Assistant administratif / Assistante administrative;Description: Sous la responsabilit d'un dlgu a la Tutelleprise en charges des me sures de protection de majeurs: accueil physique et tlphonique, suivi des messages, secrtariatdes mandat aires, gestion quotidienne du cour- rier,classement, gestion des dossie rs administratifs). Ecoute,rigueur. Salary: EUR 1640.00 (Monthly)[email protected]

  43. Dveloppeur / Dveloppeuse informatique; Description:Dans le monde des systemes embarqus, vous prendrez encharge: -la rdaction des spcifications a partir du cahierdes charges, - la conception de l'architecture logicielle, -laralisation de la conception dtaille, - la programmation etles tests, - l 'intgration et validation. Salary: EUR29000.00 - 32000.00 (Annually). [email protected] 44. Vendeur / Vendeuse en boulangerie-ptisserie;Description: Vous effectuez la mise en rayon, la vente etl'encaissement des produits. Vous etes amen a prpare rles sandwiches. Vous etes en charge de l'entretien deslocaux. V ous travaillez les lundis, jeudis de 12h a 19h30et le samedi de 11h30 a 21h. Poste volutif vers un C.D.I.Salary: EUR 9.43 (Hourly). Envoi CV par courrier.Contact: 42 RUEPASTEUR BP 15 59481 ST JEAN DILLAC 45. Poissonnier / Poissonniere; Description: Poissonnerie duXVIeme arrondissement cherche un(e) poissonnier(e). Vousserez charg(e) de la vente et du conseil a la clientele.Formation en interne assure. Une 1-ere exprience dans ledomaine de la vente est un plus. Bonne prsentation, rigueuret sens du contact exigs. Salary: EUR 1800.00 - 2600.00(Monthly). [email protected] 46. Aide a domicile; Description: Fleur de Lys Socit deservice a la personne organise tous les 3 eme jeudi de chaquemois a LA VALETTE PLACE DU GENERAL DE GAULLE lemdiaval bat A de 14h30 a 15h30 une runion depr-recrutement pour des postes d'aide a domicile etd'auxiliaire de vie Communes TOULON et autour. Salary: EUR9.43 (Hourly). Name: FLEUR DE LYS Mme KATIA CROCQ.Phone: 00 33 494272008 47. Responsable d'exploitation de parc de vhicules;Description: Le responsable de district met en oeuvre lesmoyens humains et materiels necessaires au bonfonctionnement des sites dedies et est le garant de leursperformances. Il developpe l'activite economique, assure unerepresentation aupres des interlocuteurs locaux et anime lesequipes. Salary: EUR 30000.00 - 55000.00 (Annually)[email protected] 48. Calculateur / Calculatrice tudes en mcanique;Description: Dans le cadre du dveloppement de no tre entitde La Rochelle (17), Soge ti High Tech recherche un(e)Ingnie ur en calcul de structure (H/F).Pour le compte d'ungrand donneur d'ordre aronautique de la rgion, vous aurezpour mission de justifier des quipements d'amnagementcabine. Salary: EUR 30000.00 - 45000.00 (Annually)[email protected] 49. Matre / Matresse d'htel; Description: Charg/ed'accueillir, placer et co nseiller les clients d'un restaurant, ainsique de superviser le service en salle. Poste non log. - EnvoiCV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA 20110TORVILLIERS 50. Assistant / Assistante matre d'htel; Description:Charg/e d'accueillir, de conseille r le client dans unrestaurant et de superviser le service en salle. Post e non log- Envoi CV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA 20110TORVILLIERS 51. Conseiller(ere) commercial(e) services entreprises;Description: Vous commercialisez des solutionsd'abonnement aupres de professionnel hospitalier. Vousdveloppez le chiffre d'affaire sur un portefeuille deprospects (prospection, recomman dation, ngociation,accompagnement et suivi clientele). Une connaissance dusecteur du web sera apprcie. - Salaire: 900E+commissions. Envoi CV par courrier. Contact:VILLENEUVE ASAVENUEDE LAVENIR BP70141 59653 ST JEANBONNEFONDS 52. Cardiologue;Description: Centre demdecine physique et deradaptation (112 lits et 15places pour adultes) rechercheun mdecin (spcialitcardiologie). Exercice ensemaine, pas de gardes(astreinte s a domicile).Logement assur. Reprise100% anciennet y com prislibral. Salary: EUR 64792.00- 89900.00 (Annually)

  53. Assistant commercial / Assistante commerciale;Description: Vous accompagnez une quipe de 3 commerciauxdans la vente de produits aupres des acteurs du secteur hospitalier. En autonomie, vous assurez la qualification desprospects, la veille commerciale, le suivi et la gestion duportefeuille client. Vous maitrisez les outils d'internet. Salary:EUR 1580.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact:VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653REYNIES

  54. Technicien(ne) contrle et qualit mcanique travailmtaux; Description: Controler la conformite d'applicatio n desprocedures qualite de fabrication de produits industriels dans ledomaine de l'aeronautique. Maitriser imperativement sap / catia v5 et les outils bureautiques. Avoir de preference uneexperience en aeronautique. Salary: EUR 1600.00 (Monthly)[email protected]

  55. Tailleur / Tailleuse de fruitiers; Description: Au sein d'uneexploitation arboricole, vous etes en charge de la taille d'arbresfruitiers selon les objectifs de production et les reglesd'hygiene, de scurit. Prise de poste immediate. Salary: EUR9.43 (Hourly). [email protected]

  56. Dessinateur / Dessinatrice de schmas lectriques;Description: Vous intervenez sur des projets Oil & Gas. Enliaison avec divers services, vous ralisez des schmaslectriques, dfinissez les cheminements en instrumentation etp rparez la liste des instruments. Vous utilisez AUTOCADpour la produc tion des plans de [email protected]

  57. Secrtaire administratif / administrative; Description:Rattache aux mandatataires judiciai res vous assurez lesecrtariat, le classement et le suivi administratif des majeursprotgs. Accueil tl- phonique et traitement du courrier journaliers, constitution + suivi des dossiers, runions d'quipe,pointag e et rapprochement des comptes. Salary: EUR1640.00 (Monthly). [email protected]

  58. Mcanicien(ne) entretien maintenance engins chantier etTP; Description: Vous etes mecanicien soudeur dans un ecarriere. Vous participez a la maintenance des installations decr iblage/concassage. Vous faites l'entretien courant desmachines (g raissage, remplacement pieces d'usure) vous avezun bonne experie nce de soudeur. Travail en exterieur.Employer Name: CARRIERES DE THIVIERS, M. Joussaume.Phone: 00 33 553553535. Par tlphone

  59. Ngociateur / Ngociatrice immobilier; Description: Vousprospectez pour la recherche de biens. vous rentrez lesmandats et vous effectuez les visites. Vous suivez et assistezla clientele. Formation assuree. Vehicule personnel obligatoire.- Salaire: + % commissions. [email protected]

  60. Chef de projet tlcoms; Description: Socit antiboiserecherche 2 chefs de chantiers tlcom connaissantparfaitement les cahiers des charge s Free, SFR et FranceTelecom. Comptences dans l'encadrement d'qu ipeindispensable. Possibilit de ngocier le salaire s elonl'exprience. Salary: EUR 1900.00 (Monthly)[email protected]

  61. Technico-commercial / Technico-commerciale;Description: Recherchons un(e) technico commercial(e) bilingueespagnol anglais. Prospection sedentaire telephonique + mailpour de la vente de filtre economiseur d'essence a l'etranger.Clientele pro. Avoir la fibre commerciale et un excellent niveauespagnol ang lais est imperatif. Salary: EUR 1431.00 -2400.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: MAS DEGRILLE ZAC MAS DE GRILLE 4 alle jule RUETHEOPHRASTE RENAUDOT 34430 PEROLS

  detalii la http://ec.europa.eu

 • Videochat angajm fetecu/fr experien pentruVideoChat. Program 5-7h/zi.Salariu fix 1200$, Bonus300$, Avans 500$ din primazi. Studiouri n zonele: Unirii,Universitate, Crngai, Obor,Calea Moilor, Roman, Tel:0732656366, 0763380077 Videochat A&N angajeazpersonal feminin cu/frexperien. Oferim 600$bonus, avans 300$ imediat,salariu fix 1200$ i procente50%-84%. Garantmrealitatea anunului, Tel:0731080888 Videochat 19 StudiouriInovatoare angajeaz fetecu/fr experien. Catigurigarantate 2000$-5000$ lunar.Oferim 600$ bonus +500 leicadou la interviu, 0768839893 Videochat tinere pentruvideochat. Salariu intre 1.000si 3.000$/luna, plata la zi saubilunar. Cazare si programflexibil, seriozitate siprofesionalism. Vino laSmiley Studio si le ai petoate + bonus de angajare300$, 1.000 EUR/luna,[email protected],http://www.SmileyStudio.ro,Tel: 0724378789 Videochat legal, contract+asigurare medicala. Salariu800$/luna+comision 50%+bonusuri. Avans 500$. Cazare,[email protected],http://www.enjoystudio.ro, Tel:0763156150, 0735674012

  Videochat Studio, salariu fix800$+ comis ion 50%+bonusuri bilunare. Bonusanga jare 100$,[email protected],http://www.selenstudio.ro,0734959924, 0760179243

  Videochat, modelecu/fr experien,

  angajeazGlamorous Studio,bonus agajare 100USD, : 0761533932,

  0724694232

  VIDEOCHAT, TINEREPENTRU VIDEOCHAT.SALARIU INTRE 1.000 SI3.000$/LUNA, PLATA LAZI SAU BILUNAR.CAZARE SI PROGRAMFLEXIBIL, SERIOZITATESI PROFESIONALISM.VINO LASMILEYSTUDIOSI LE AI PE TOATE + BO-NUS DE ANGAJARE300$, 1.000 EUR/LUNA,O F F I C E @SMILEYSTUD IO .RO ,WWW.SMILEYSTUDIO.ROTEL: 0724378789

  Videochat, vrei sa lucrezi lavideochat si nu ai experienta?Studio Joy e locul ideal pttine. Comision intre 50-70%,training cu personal feminin,program flexibil, Zona Dristor,Tel: 0764879386

  ANGLIA, ANGAJAMFETE CU ASPECT FIZICPLACUT, INTELIGENTE,SOCIABILE, MINIM 18 ANIPENTRU ESCORT SICOMPANIE INTIMA CUPROCENT DE 50%,CAZARE ASIGURATA,PLATA ZILNICA, LOCATIECENTRALA; RASPUND LASMS, BEEP,[email protected], TEL: 447424429905,40764169055

  Elvetia. Oferim locuri demunca in night club si studiocu posibilitati foarte bune decastig! Cazare inclusa,maxima seriozitate,[email protected], Tel:0041767105838

  Franta, familie din Romaniacauta o bona cu sau faraexperienta, urgent in Franta,se ofera cazare si mancare,500 EUR/luna,[email protected], Tel:0033778022624

  Franta. Familie din Romaniacauta o bona cu sau faraexperienta, urgent in Franta,se ofera cazare si mancare,5 0 0 E U R / l u n a ,[email protected], Tel:0033778022624

  GERMANIA. CASTIG3.000-8 .000EURO PELUNA. CLUB DE ZI SINOAPTE DIN GERMANIACAUTA DOAMNE SIDOMNISOARECUVARSTA21-40 ANI SI ASPECT FIZICPLACUT. CAZAREASIGURATA SI ACTELEGALE. LIMBAGERMANASAU ENGLEZA DEPREFERINTA. FACEBOOK:DORINA MIHAELA(FOTOGRAFI I CLUB) ,[email protected], TEL: 0757919152

  Germania. Laura cautafete intre 18-40 ani pt.munca intima inapartamentul ei de lux.Conditiile sunt foarte bune,iar cazarea asigurata sigratuita. Rog si oferseriozitate. Ma puteticontacta la tel, raspund labip, sms, Email, Messenger,[email protected],Tel: 004915785432254 Italia. Contracte pentru:infirmiere, menajere,cameriste. Relatii 0368404046,0747661527, 0771391543,http://www.epp-jobs.com, Tel:0729772702, 0769875604

  ofer ca tegor ia B cuexperienta, pensionar, 55an i , permis conducerecategor ia B cu mas inaproprie solicit loc de munca.Experienta in tara cat si ins t ra ina ta te , e fec tua tcomisioane, am dus copil lascoa la , ser ios , ingr i j i t ,d isponibi l or icand, faraobligatii familiare. Am lucratin zona Pipera- Tunari-Baneasa carte de munca nueste obligatoriu, 1.200 RON,[email protected], Tel:0769442652, 0737245740

  16 Ianuarie 2013pagina 8 / oferte de munc Romnia - strintate / cereri de munc

 • Berceni Metro, 1800mp,deschidere 30m, particular,60E/mp, Tel: 0729031144

  Branesti - Pasareaproprietar, vand teren intravilan500mp+ cota indiviza drumacces 82mp, deschidere 22m,utilitati - gaze si electricitate,200m distanta de padure,zona vile noi, privelistedeosebita, 28.000 EUR,[email protected],Tel: 0722811232 Buzu, comuna Siriu, satColu Pietrii, teren vanzaresuprafata totala 1537mp,posibilitate de reconstructie,facilitati apa si curent electric.Pret negociabil, Tel:0761601072

  Giuleti 762mp,proprietar, deschidere9m, Intrarea Poltava,cadastru + ntabulare,urbanism, utiliti lngteren, 25.000 EUR, Tel:

  0761454413 GIURGIU MIHILETIVAND LOTURI DE 500 MPINTRAVILAN CU TOATEUTILITATILE DRUMASFALTAT, 8.000 EUR,[email protected], TEL: 0720844333 Giurgiu Mihileti, terenintravilan, In incinta uneiferme, Suprafata 10.000 mp,deschidere 180m, 6 EUR/mp,Tel: 0768046707

  Mihileti -Giurgiu, vndlocuri de cas 526mp, D=15m,plata n rate, 5.000 EUR, Tel:0723547475

  Prahova, Comuna TargsorulVechi, 35000mp, deschidere la2 drumuri, visavis deManastirea Turnu, intabulat,15 EUR/mp, Tel: 0244546840,0761076769 Prahova, Zahanaua,intravilan 4300mp, intabulat,deschidere la DN1A 53m,30 EUR/mp, Tel: 0244546840,0761076769

  Titan, Auchan, Str. Lt.Popescu Alexandru, vandteren 600 mp, 17/35m, toateutilitatile, cadastru,200 EUR/mp,[email protected],Tel: 0722261563

  Arge Topoloveni, casasi teren (DN7, 90km deBucuresti), suprafata totala2068mp: casa 133mp (3dormitoare, hol, bucatarie,baie), mansardata partial,curte, gradina (sera 100mp,livada, vie). In curte exista oa doua constructie de vara,an 1991: su f rager ie ,bucatarie, camara. Incalziregaz , mob i la te . Pre tnegociabil, 60.000 EUR,Te l : 0728199151,0742504264

  Berceni Comuna vand casen duplex i single 150 mp lacheie, pe teren 300 mp,instalatii udat gazon, plante,Tel: 0722250562, 0762689975 Brneti vila p+m, 3camere, 2 bai, bucatarie,centrala gaze, canalizareproprie, pret discutabil, Tel:0740061090

  Balotesti, casa de vis, 350mp utili, 7 camere, 5 bai,generator curent, constructie2006 caramida porotherm,toate camerele au vedere lalac, teren 500 mp, se vindemobilata; paradis la 35 deminute de Universitate, casamerita vazuta, 220.000 EUR,[email protected], Tel:0732001104

  Cernica vnd casbtrneasc cu teren 500 mp,cu toate utilitile la poart,25.000E, Tel: 0723733514

  Chiajna, Rosu, vanzarev i la p+1+m, 135mpconstruiti, 300mp teren, liv-ing, bucutarie, 3 dormitoare,2 bai, balcon, terasa, finisajelux , cur te amena ja ta ,constructie 2012, utilitati,zona linistita, 88.000 EUR,Tel: 0722100444

  Colentina urgentpersoana fizica vand

  casa suprafatatotala 200mp,

  constructii 110mp,rog seriozitate, doarpf, 85.000 EUR, Tel:

  0763286993

  Constana, Almlu,casa cu 8 camere,anexe, vita-de-vie,curte 2000mp, apa

  curenta,25.000 RON, Tel:

  0766374432

  Dmbovia, Cornatelu, vilala rosu, p+1, an 2010, 4camere, living, 2 bai, bucatarie,te ren 1500mp, 35minBucures t i , d iscu tab i l ,23.000 EUR,Tel: 0767255365

  Ferentari str. Moruzestilornr. 23, particular, casa lacur te , 3 camere , ba ie ,bucatarie, hol, suprafata261mp, toate ut i l i tat i le,cent ra la propr ie ,65 .000 EUR, Te l :0764514004, 0760984000

  Giurgiu, Joia, casa la gatace merita vazuta, se afla la9km de Carefour Militari, ptmai multe detali sunati,59.000 EUR,[email protected], Tel:0761182116, 0765511779 Griviei, Basarab, urgentimobil S+P+3E cu suprafatotal de 320mp, negociabil,200.000 EUR, Tel:0725351765, 0737666308

  Moilor Fainari, 4 camere,imbunatatiri, curat, particular,89.500 EUR,Tel: 0729031144

  Olt, Drgneti-Olt, vandcasa 4 incaperi, 2 intrari,acareturi, teren 700mp,20.000 EUR, Tel: 0723241749

  PANTELIMON ORAPROPRIETAR, CASA PETEREN PROP 200MP, P+1,APA, GAZE, EE,CANALIZARE, CADASTRU,INTAB, AUTORIZ. DECONSTR, ZONA CENTRALA,65.000 EUR, TEL: 0728928522

  Rahova, Barajului, casacurte 5 camere, baie,bucatarie, aneze, 600mp teren,75.000 EUR, Tel: 0726009394

  Vatra Luminoas vnd vil,curte 200mp, proprietar, Tel:0743373342, 0767387719

  Cismigiu, vis-a-visParc Cismigiu, vandgarsoniera, parter

  inalt/D+5, anconstructie 1946,fara bulina, blocstradal, renovat,

  28mp, baiespatioasa, bucatariemobilata, cadastru,

  intabulare,35.500 EUR, Tel:0722560857,0745151349

  Gorjului cf. I, et 7, langametrou, negociabil,36.000 EUR, Tel: 0771321062

  Militari, particularvand garsonieracomfort 1, et 2/4,40mp, bloc izolat,mobilata + utilata,gresie, faianta,

  apometre,termopane, balconmare inchis, metrouGorjului. Sabina,39.800 EUR,

  [email protected], 0721866235

  Pantelimon, zona CimitirulArmenesc, vand garsonier34mp, 5/8, confort sporit, blocgarsoniere, mobilata, renovatarecent. termopan. aerconditionat. pret negociabil,36.000 EUR, Tel: 0726756168

  Tineretului Parc, particularvnd garsonier conf. 1,suprafaa 52 mp, et. 7/12,construcie 2012, Tel:0770246822 Titan Barajul Lotrului,confort sporit, 200m demetrou, Tel: 0766635512 Titan, langa Billa PiataMinis, la 8 minute metrouCostin Georgian, si Titan,Stradal, CF 1, sup 34 MP,semidecomandata, parter/10,termopan, usa metalica,Balcon, acte, libera,28.000 EUR,[email protected],http://www.dariahouse.ro, Tel:0720121714, 0757471880

  1 Decembrie Bd (Titan) str.Jean Steriadi, la 5 minuteAuchan, CF 1 sporit, Etajul3/10, decomandata, 50 MpSup Totala reala, bloc 1980,fara imbunatatiri, acte, acceptacredit prima casa,34.000 EUR,[email protected],http://www.dariahouse.ro, Tel:0757471880, 0720121714

  Alba Iulia Piata vandapartament 2 camere,constructie 2010, Tel:0744545847

  Arge Cmpulung, str .N ico lae F i l imon, vandapar tament 2 camere ,centrala proprie, parchet,gresie, faianta, usa metalica,par te r /4 , 19 .500 EUR,[email protected],0722611584, 0728986916

  Basarabiei Arena Nationala,8/10, bloc 87, reabilitat,parchet, termopane, liber,51.800 EUR, Tel: 0722628256 Basarabiei, Complex Noor,vand apartament 2 camere, et8/11, 80 mp, constructie 2008,Tel: 0744545847 Bucurestii Noi 73mp, const.2012, f. aproape MetrouBazilescu, direct dezvoltator,57.000-62.000 Euro, Tel:0765266209

  Cantemir renovat recent,liber, decomandat, 6/7, vederestradal, 62.000 Euronegociabil, Tel: 0768892244

  vnzri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 916 Ianuarie 2013

  Prahova, Cheia, vand casa de vacanta,parter (terasa, sufragerie, baie, bucatarie,dormitor) + etaj (baie, 3 dormitoare, balconinchis), foisor, amprenta casa 90 mp. Bonus:

  atv 4x4 (cu garaj), 62.000 EUR, Tel:0722689722

 • Chitilei, Parc Bazilescu,Piaa Bazilescu. Dezvoltatorimobiliar vand apartamente 2camere sau 3 camere,construcie finalizatdecembrie 2012; Tel:0761610658, 0721654384 Constana municipiu, 2apartamente de cate 2 camerepe acelasi palier,decomandate, cf 0 cu centralepe gaze, termoizolate interiorsi exterior, et 3/4, au vederela mare, Tel: 0744215573 Cosbuc George apartament2 camere, 44mp, 2/4,termopan, parchet, cadastru,intabulare, 30.000 EUR, Tel:0767445684

  Crnga i , Zbo inaNeagra, proprietar, etaj 8/8,simplu, geamuri termopan,repartitoare, 0746413363

  Crngai, Zboina Neagra,proprietar, etaj 8/8, simplu,geamuri termopan,repartitoare, Tel: 0746413363

  Dristor vand apartament 2camere confort 1 decomandat,Tel: 0722250586 Drumul Taberei 60, PoianaMuntelui, stradal, proprietar,conf. 2, semidecomandat, etaj.8/10, 43.000 , 0720515674

  Ferentari Salaj, 2 camere,cf. 1, decomandat, 3/3,caramida, totul nou, termopan,centrala, parchet, renovatcomplet, acte la zi, negociabil,38.000 EUR, Tel: 0728183110 Ferentari Vltoarei, conf. 2,38mp, 3/4, discutabil, Tel:0745012899 Ferentari, Aleea Imasului,sect 5, apartament 2 camerecf. 1 decomandat gazeseparat, apa, termopan,urgent, negociabil,19.500 EUR, Tel: 0765794079

  Militari, Apusului,decomandat, etaj 1/4, Tel:0761894444, 0744658261

  Mi l i ta r i , Aragon i tu lu i ,decomandat , an 1985,parter/4, confort 1, spatios,(g, faianta, parchet, t, usametalica), 56 mp util, balconsi loc de parcare, posibiltatif i rma semis t rada l ,proprietar. Negociabil, ur-gen t , 54 .000 EUR,[email protected],Tel: 0764228030

  Militari, apartamentul 2camere este la etajul 4/4.Este de curand renovat si areca imunatatiri: termopane,repartitoare, usa metalica laintrare, usi schimbate in inte-rior, gresie, faianta. Bloculeste in curs de reabilitare.50.000 , 0741106040,[email protected]

  Neamt, Piatra Neamt,apartament 2 camere in

  bloc recent izolat,centrala termica, usametalica, beci, acte lazi, eliberare imediata,

  27.000 EUR,[email protected], Tel:0752191825

  Pantelimon nr. 91Intersectia Ferdinand - Ritmului,apartament 2 camere, 56 mp,semi decomandat, etaj 7/10,anul constructiei 1981, blocreabilat termic. Apartamentulare instalatiile/ tevile bucatariesi baie schimbate, parchetnatural fag montat in 2007,gresie si faianta noua,termopan, balcon inchis cutermopan, dispune de aerconditionat, repartitoarecaldura, usa metalica. Vandapartamentul cu mobila debucatarie si cu dresingurile depe cele doua holuri. Zonafoarte linistita (vedere spatespre zona case-vile) si cuacces la toate mijloacele detransport in comun, 56.900 ,[email protected], Tel:0726462017, 0722262636

  SEBASTIAN, LANGAPARCUL SEBASTIAN, VANDAP. 2 CAM, CF 1, DEC, P/8,64 MP, AN BLOC 1986,CADASTRU SI INTABULARE,58.000 , TEL: 0723427958,[email protected]

  Vitan, str. Ramnicu Sarat, 2camere semidecomandat,55mp, et 8/10, t+g+p, usametalica, cu/ fara mobilier,negociabil, 57.000 EUR, Tel:0723671292

  1 Mai (Mihalache),Apartament 2 camereSemidecomandat, etaj 9din 11, modi f icat s irenovat 2005, completmobilat utilat modern,6 5 . 0 0 0 E U R ,[email protected],Tel : 0744368700,0721233848

  Alba Iulia Piata vandapartament 3 camere genpenthouse, constructie 2010,Tel: 0744545847 Antiaerian, Margeanului,apartament 3 cameredecomandat, 68 mp, finisajelux, instalatii electrice noi,recent renovat ca nou, blocdin 1985, pret negociabil,62.000 EUR, Tel: 0727107741,0761619402

  Aviatiei vand apartament 3camere, bloc reabilitat termic,76 mp, decomandat, aerconditionat, renovat de lux,instalatii electrice sanitaretermice refacute, loc parcarepropriu, boxa, uscatorie langaapartament, pret negociabil,99.500 EUR, Tel: 0757098055,[email protected],

  Berceni, zona linistita, 3/4,decomandat, bloc 1987,amenajat recent modern,negociabil. Ocazie!59.999 EUR, Tel: 0741579051,0733840424

  Cotroceni IBIS decomandat,toate imbunatatirile, centrala,bloc vechi foarte rezistent,curte, 76.000 EUR, Tel:0764268687

  Dmbovia, Titu, vandapartament 3 camere completrenovat in 2011, centralatermica proprie, etaj 4, blocrecent reabilitat termic,acoperis Lindab, stareimpecabila, Zona linistita (48km. fata de Bucuresti pesosea nationala si caleferata). Costuri intretinere fffmici! 35.000 EUR,[email protected], Tel:0748199236, 0745152202

  D O R O B A N T I ,F L O R E A S C A ,APARTAMENT 3CAMERE70MP REABILITATTERMIC, LANGA PARC,ZONA FOARTE BUNA,130.000 , [email protected], TEL: 0741333378

  Dorobantilor, Londra,apartament 3 camere, supraf144 mp, etaj 2, renovat 2012,amenajat si utilat lux,[email protected], Tel:0761795673

  Drumul Taberei, PrelungireaGhencea, apartament 3camere ultra spatios, 150mp,bloc 2008, Cartierul Latin,dotari, 2 locuri parcare,pos ib i l mob i la t , p re tnegociabil, Tel: 0753662435

  Drumul Taberei B-dulGhencea, semidecomandat, 71mp, etaj 10, 2 gr. sanitare,gresie, faianta, termopane,curat. Negociabil, 0744681405

  Gara de Nord, vis-a-visde Gara, Bd. DinicuGolescu, apartament 3camere + dependinte; Arieconstruita: 67, 30 mp +balcon (3, 54 mp) = 70, 84;Arie utila = 60, 09 mp;Blocul construit in 1960 are7 etaje si lift cu selectie au-tomata comenzi, arestructura in cadre si zidariede caramida, plansee debeton armat, sistem deincalzire Radet, grupsanitar cu baie, instalatieelectrica si bucatarie curacordare la gaze (areapometre, nu arerepartitoare inbloc).Spatiuleste intretinut dar nu s-aurealizat imbunatatiri /renovari. Datorita uneibune administrari costurilede intretinere suntminimale iar confortultermic este asigurat inconditii optime pe toataperioada rece (Octombrie -Aprilie). Destinatia de baza:apartament locuinta,destinatia actuala: sediufirma, birouri proiectare. Sepoate cumpara de catrepersoana fizica saupersoana juridica, eventualsi predare societate cusediul in apartament (2005).Locatie deosebita pentrucontacte firme cu parcarecomuna intre blocuri. Pretnegociabil, 65.000 EUR,[email protected], Tel: 0727320025,0213161319

  Griviei, Pta Chibrit,Semidecomandat 5 /7 ,R e a b i l i t a t t e rm i c ,r e n o v a t , t e rm o p a n ,alarma, usa metal, usii n t e r i o r no i , p a r c he t ,parcare ADP, 60 .000EUR, [email protected],www.iulian.talktalk.net, Tel:0744375883, 0764661841

  16 Ianuarie 2013pagina 10 / vnzri 2 camere / 3 camere

  Giurgiului, Baciului, Ap 2 camere, imbunatatiri gresiefaianta termopane, 2 intrari fata spate bl, usi metalice,2 aer conditionat renovat tot ap 2011 electricitatecoloana separata apa scurgere, zona linistita,35.000 EUR, [email protected], Tel:0766374240, 0214511899

 • Gorjului urgent, ap. treicam. circular. conf 1, stradal,pret discutabil, 55.000 EUR,Tel: 0733653470

  Herstru 3 camere intre100-145mp, bloc foarterezistent, 1.600 EUR/mp, Tel:0722324361

  Militari Dezrobirii, proprietar,etaj 2, renovat, 2 balcoane,loc parcare, suprafa 70mp,negociabil, 65.000 EUR, Tel:0745045075MILITARI, URGENT, AP 3CAM, DECOMANDAT, ETAJ1/9, ZONA CURATA, PRETDISCUTABIL, 58.000 EUR,TEL: 0733653470

  Pantelimonapartament 3 camere,et. 9/10, decomandat,

  imbunatatiri, blocizolat, 57.000E

  discutabil, 0723733514

  Prahova, Ploieti, deasupraGaleriilor Comerciale,Proprietar vand apartament 3cam, ultracentral, cf. 1decomadat, 2 bai, camara,debara, termopane, usametalica, contorizat, balconinchis, storuri, cadastru,intabulare, 65.000 EUR,[email protected], Tel:0757421681, 0244511319

  Timpuri Noiapartament nou, 71mp,

  bloc nou, centralaproprie, 100.000 EUR,

  Tel: 0730106207

  Unirii Budapesta, apartament3 camere in vila, semi, P/1, 75mp, pretabil afacere stradal.Urgent, 87.000E discutabil,0764820541

  1 Mai (Mihalache) Str.Florilor 3, sector 1, urgentvand apartament 3 camereconfort 1sporit, toate utlitatile,Tel: 0212328836

  Mihai Bravu Racari, 5/8,bloc 85, 90mp, 2 gr. sanitare,2 balcoane, centrala proprie,liber, 72.900 , 0722628256

  Drumul Taberei, zonaRomancierilor (3 min. statiemijloc transport) particular vandapart. 4 cam, 60 mp. utili,confort 2, recent renovat,instalatii electrice si sanitarenoi, parchet, termopan,apometre, contoare, caloriferenoi, gresie, faianta, usametalica. Bloc ce urmeaza saintre in programul de reabilitaretermica. Accept si prima casa,51.000 EUR, Tel: 0722653838,[email protected], Nordului, duplex et 2+3/3,scara interioara, 2007, garaj,centrala proprie, finisajenefinalizate, 175.000 EUR,[email protected], Tel:0728693423

  Timpuri Noi bloc nou,145mp, apartamentulse compartimenteazasi finiseaza la cerere(sunt incluse), 225.000, Tel: 0723643213

  Tineretului, vand apartament 4camere, confort 1 decomandat,bloc 1985, etaj 2/8, 90 mp, 2balcoane, 2 grupuri sanitare, faraimbunatatiri, 120.000 EUR, Tel:0737216380

  Dacia, Gradina Icoanei,amenajat recent, vilainterbelica solida, pod, 160.000, Tel: 0728693423

  Ultracentral, subsol,200 mp, amenajat club denoapte, toate utilitatile, 2cai de acces, 4 grupurisanitare, climatizare, 3mvitrina la strada, pretabilcasino, club, cafenea,crama, magaz in ,expozitie, birouri, servicii.Var iante. Negociabi l ,450.000 EUR, of f [email protected] c l u b o l d i e s . r o ,http://cluboldies.ro/, Tel:0723666551

  Unirii Budapesta,cedez spatiu

  comercial cu contractde inchiriere la stat,7000E disc, Tel:

  0764820541

  Schimb locuinta zonaMosilor cu o alta locuinta inorice zona. Mai multe detalii latelefon, Tel: 0768486118

  Vand sau schimbcasa langa Valeniide Munte (Prahova)cu apartament sau

  bani, Tel:0768577325

  Aprtorii Patriei metrou,inchiriez sufragerie inapartament de doua camere,decomandat, mobilata;anticipat 3 luni, 500 RON/luna,Tel: 0764533521 Berceni Inchriez camera lacurte, Tel: 0729851393,0785314510 Bucuretii Noi curte,camaruta separata, bucatarie,incalzire lemne, familie tanara,cuplu, 300 RON/luna, Tel:0213105665, 0767736391

  Dristor cautam colega deapar tament , 117 E +garantie, Tel: 0728250951

  Drumul Taberei, camera cubaie separata, mobilatamodern, termen lung,persoana serioasa, Tel:0729203068, 0741696872

  Giuleti, Pota Giuleti, etajn vil, 3 cameredecomandate, baie, buctrie,400 EUR/luna, 0761454413

  Pache ProtopopescuInchiriere Parter Vila formatdin 4 camere (90 mp),650 EUR/luna,[email protected], Tel:0723000427

  Plevnei particular, vil24 de camere, 700 mp,D+P+1+M imobil istoricrestaurat n 2009, completutilat, finisaje lux, parchet,marmur, termopan, vitralii,aer condiionat, centraltermic, centaral telefonic2011, linie fibr optic, 3 liniitelefon, depozit, arhiv, salateptare, circuit TV-satelit,camere supraveghere,alarm cu monitorizare,central alarmare incendiuautomat, sal edine, 4grupuri sanitare, curte,parcare . Pre tab i lambasad/ multinaional,Tel: 0733106680

  1 Mai (Mihalache) inchiriezgarsoniera aranjata, masina despalat, mobilat, etaj 2,800 RON/luna, Tel:0761020213 13 Septembrie, str. Novaci,inchiriez garsoniera, 56mp,Tel: 0762015695 Alba Iulia Piata, particularinchiriez garsoniera, utilata,mobilata, central, gresie,faianta, termopan, 20 mp.Chirie plus 250 euro garantie,200 EUR/luna, Tel:0729016150 Clrailor, Delea Noua,particular inchiriez garsoniera,200 EUR/luna, 0722837800 Chiinu Bd. Bl M8,nchiriez garsonier 34mp,utilat, urgent, negociabil,230 EUR, Tel: 0722871509

  Decebal (Zvon Pub),Inchir iez Garsonieraamenajata modern (zonade zi/de noapte) 2/4, 45mp, complet mobilatamobi l ier nou Ikeea,interfon, g, f, termopan,usa metalica, catv, a/c,masina de spalat, internet,libera. Particular. 1+1,280 EUR, Tel: 0723296270

  Drumul Taberei str. Sibiu,Favorit, 32mp, p/10, mobilatasi utilata g, f, p, 200 EUR/luna,Tel: 0729882698

  Drumul Taberei, garsonieraspatioasa 40 mp, loc deparcare subteran, bloc de 3etaje nou 2009, parchet,gresie, faianta, termopane,mobila si electrocasnice noi,luminoasa (un perete numaidin termopan) linistit (zona devile), centrala termica, balcon,vecinitate Lidl si Mega-Image,transport 368, 69,250 EUR/luna,[email protected],http://bogdanphotos.wordpress.com/2013/01/15/inchiriez-garsoniera-drumul-taberei/, Tel:0720327376

  Energeticienilor nr.9-11langa Real Vitan, proprietarinchiriez garsoniera utilata simobilata lux, 1.000RON/luna, Tel: 0732513855 Iancului, inchiriez garsonieramobilata, recent renovata,bucatarie utilata, masina despalat, aer conditionat, zonalinistita, vecini respectabili,250 /luna, Tel: 0734716937 Lahovari Inchiriezgarsoniera compusa dintr-ocamera cu dependinte comune(hol si bucatarie), suprafatautila 31 mp, mobilata,termopane, pretabila sediu defirma. Chirie usor negociabil,180 EUR/luna, Tel:0214134861, 0728899156

  Militari proprietar conf 1,anul 1984, mobilata, utilatarecent , garant ie 1+1,negociabil, 250 EUR/luna,Tel: 0725154642

  Militari, Gorjului, mobilatclasic, aragaz, frigider, TV,parter, 160 EUR, Tel:0745055657, 0728005657Militari, Politehnica,Lujerului, garsoniera, p/4,spatioasa, decomnadata,renovata (gresie, faianta,parchet), usa metalica, utilitati(aragaz, frigider, masinaspalat), mobilata. Vis-a-visLiceu Vladimirescu, 200 EUR,Tel: 0751072621 Nerva Traian, str. AlexandruVlahuta, garsoniera 42mp, etaj8, decomandata, mobilatamodern, utilata complet, aerconditionat, termopane,repartitoare caldura, apometre,usa metalica, interfon, blocnou curat, linistit, particular,280 EUR,[email protected],Tel: 0726502799

  1 Mai (Mihalache) Inchiriezapar tament 2 camere ,nemobilat, termen lung, Tel:0724594366

  13 Septembrie, ProsperCenter, particular, inchiriezapartament 2 camere, mobilat,Tel: 0758244040

  Aprtorii Patriei, Inchiriez2 camere in vila, apt 50 mp,decomandat, mobilat, masinade spalat, frigider, aragaz,zona de vile cu verdeata,centrala proprie contorizareindividuala, 220 EUR/luna,[email protected], Tel:0766710421 Brncoveanu Secuilor,nchiriez apartament 2 camere,2/4, nemobilat, apropieremetrou, zona linistita, 250 E+garantie, Tel: 0758888569

  vnzri imobile / schimburi / cumprri imobile / nchirieri oferte imobile / pagina 1116 Ianuarie 2013

  Urgent cumparcasa/vila in prelungirea

  ghencea, rate ladezvoltator, avans10.000 euro + 2000/lunar, 1234567890

  Sector 2, toate zonele, sau2 camere, de preferatneamanajat, ultimul etaj sauetaj mansardat, cu lift, Tel:0765468634

  Lacul Tei cumparapartament 2-3 camere bdLacul Tei, suprafata 50-60mpparticular ofer pe loc40-50.000 euro, 0722504033

 • Dorobanilor BRD, ap 2cam, u l t ra f in isa t , aerconditionat, usa metalica,gresie, faianta, parchet,renovat, nemobilat, liber, blocreabilitat termic, 420 EUR,Tel: 0747377861

  Drumul Taberei etaj 1/8,decomandat, mobil nou,aragaz, frigider, 1.000 RON,Tel: 0728005657, 0748959515

  Drumul Taberei, vis-a-visde Parcul Moghioros, lgLiceul Lovinescu siCarefour, Ap 2 Camere,conf 1 , semidec, et1 ,nemobi la t , neut i la t(mobi la t bucatar ie )termopan, parchet, balcon,apometre, repartitoare,curat, liber. Particular,250 EUR, Tel: 0729008732

  Floreasca, Parc GaribaldiKaufland, bloc 3 nivele genvila, toate dotarile, proproietar,zona linistita, 260 EUR/luna,Tel: 0744483067, 0765455725

  Giurg iu lu i , Gazaru lu i ,confort 2, are 3 camere,mobilat frumos, zugravit,imbunatatiri, centrala proprie,intretinere mica, ocazie,220 EUR/ luna, Te l :0761600234

  Lacul Tei, Parcul Circului,Inchiriez ap 2 cam, et 7/8,mobilat, vedere parc, cuimbunatatiri, discutabil,350 EUR, Tel: 0763075672

  Magheru 2 cam 4/5 lift 50mp mobilat utilat, 350 /luna,[email protected], Tel:0728788100Militari Gorjului, 1/4, mobilat,utilat, G+F+P+T, internet, tv,apometre, discutabil, Tel:0721866235

  Mi l i ta r i e ta j 2 /4 ,decomandat, mobilat, utilat,250 EUR, Tel: 0745055657,0728005657

  Militari, metrou Lujerului,impecabil, 5/10, stradal,mobilat frumos, totul nou,utilat, fara masina spalat,imbunatatiri, ocazie, 230 EUR,Tel: 0761600234 Panduri, Academia Militara,2 camere, 3/4, mobilat, utilat,proaspat zugravit, g, f,apometre, 280 EUR/luna, Tel:0734805774, 0732437860 Pantelimon piata Delfinului,stradal, etaj 4/10, decomandat,confort 1, utilat, mobilatultramodern, discutabil,350 EUR, Tel: 0727720167 Pantelimon piata Delfinului,stradal, decomandat, utilat,semimobilat, discutabil,250 EUR,[email protected], Tel:0747220814

  Pantelimon inchiriezapartament 2 camere, Liber depe data de 01 Februarie 2013,etaj 2/10, izolat termic, aerconditionat, masina de spalat,frigider, aragaz, mobilier,parchet, termopane, avans 2 +1. Rog seriozitate,300 EUR/luna, Tel:0765451476 TITAN, BABA NOVACINTERSECTIE CU CAMPIALIBERTATII, INCHIRIEZURGENT APARTAMENT USAMETALICA, PARCHET,FAIANTA, CURAT, AERCONDITIONAT, BLOC NOUCONSOLIDAT,INTRETINEREA MICA,[email protected],TEL: 0723349395

  Unirii - Fntni, par-ticular, 2 camere,

  vedere excepional,65 mp, et. 3/7,complet utilat imobilat nou, lux,

  lmpi cristal Boemia,buctrie Franke, aer

  condiionat,monitorizare alarm,

  loc parcare, Tel:0733106680

  Aviaiei particular, inchiriezapartament 3 camere, blocnou, constructie 2008, etaj 4/4.Apartamentul este situat inapropierea hotelului CristalPalace, este complet mobilatsi utilat super lux, mobilaMobexpert, compus din living,doua dormitoare, bucatarie, 2grupuri sanitare, un balcon.Apartamentul este super dotat,zona in care este situat esterezidentiala si se afla la 5minute de mers pe jos deparcul Herastrau, 900 EUR,[email protected], Tel:0740028828

  Dmroaia str.Luptatorilor, 100mp,2/4, mobilat, utilatcomplet modern,centrala proprie,

  500m parc, metrou,costuri utilitati

  reduse, 500 /luna,Tel: 0729882698

  Polon colt cu Dacia, 3camere+1 grup sanitar,bucatarie de vara, curte,pivnita. Numai birouri de firma,100mp, parter vila P+1,nemobilat, confort lux. 850Euronegociabil. Dembinski: Tel:0722775366

  Sala Palatului, 3 camere,mobilat si utilat lux, et 9/9,semidecomandat terasa cupriveliste superba, un grupsanitar, bucatarie, douadormitoare cu pat matrimonial,doua holuri, living cu canapeaextensibila, tv plasme, blocanvelopat termic, termopane,usa metalica, parchet, gresie,550 EUR,[email protected],Tel: 0727380059

  Unirii inchiriez apartament3 camere , lux , Te l :0730846113

  Bneasa Penthouse Nord,5/5, 250mp, constructie2007, finisaje superlux( g r a n i t , ma rmu r a ,parchet masiv), vederesuperba lac, loc parcare,c omp l e t m o b i l a t s iutilat, doar agentii, excluss i t e p romovare,1 .500 EUR/ luna, Tel :0744561746

  Cotroceni spatiu 4 camere64mp, demisol, luminos, curat,pretabil birouri. Nicolae, Tel:0722592200

  Militari, 4cam,metrou, piata,

  complet utilat, 350E+ garantie, Tel:0722549456

  Olteniei nr 32,C.Brancoveanu-E.Revolutiei,ap. 4cam, stradal, parter,renovat, loc de parcare,faianta, parchet, termopan, usametalica, doua grupurisanitare, acces rapid la mij.trans. la 1 min: 11, 232, 116,141, la 5 min: 25, 7, 19,Metrou, 500 EUR,[email protected], Tel:0730314821, 0740972717

  1 Decembrie Bd nr 7F, sec-to r 3 , inch i r iez spat i icomerc ia le 25mp, Te l :0722314255

  Banu Manta, inchiriez lacurte spatiu birou saucabinet 73 mp format dinparter si mansarda, Tel:0722219996 Carol I Parc, ofer spreinchiriere spatiu comercialpretabil pentru orice, 245mp,6 EUR/mp, Tel: 0724000034,0213444111 Cotroceni inchiriezaproximativ 100mp pentrufirma. Contact dupa ora 17.00,Tel: 0214109532 Dobroeti (langa CoraPantelimon), spatiu 70mp, h-3,5m, 380V, termopane, usaacces garaj secventiala, intrareseparata, stradal, 4 benzi,acces tir, zona sigura, toateutilitatile (apa, gaz, caldura),Tel: 0722284082 Dorobanilor, str.Braziliei,Spatiu comercial, pretabilpentru birouri, 45mp,800 EUR/luna, Tel:0723159520, 0721957957 Giuleti, Pota Giuleti,100mp n vil, de preferatbirouri, punct de lucru, atelier,500 EUR/luna, Tel:0761454413 Lizeanu, Inchiriez spatiucomercial 40mp, stradal,vitrina, corp sanitar,2.500 RON/luna, Tel:0724233934, 0765863401Maica Domnului, Inchiriezspatiu comercial 42mp, stradal,vitrina, corp sanitar,3.000 RON/luna, Tel:0724233934, 0765863401Matache Pia inchiriezspatiu comercial in Bucuresti,Pta dr. Haralambie Botescu nr.3 sector 1, 70mp, vis-a vis dePta Matache. Nastase Rodica,Tel: 0744223117, 0729918685 Nerva Traian, ofer spreinchiriere spatiu 40mp, iesirestradala, pretabil pt birouri,magazin, farmacie, Tel:0752861875 Unirii inchiriez studiovideochat, Tel: 0760962449

  Universitate, spatiu ptbirouri situat intr-un blocdestinat birourilor, toateimbunatatirile, amenajat nou,pentru mai multe detalii va rogcontactati-ma, 1.000 EUR/luna,[email protected], Tel:0761795673

  Unirii, Regina Marianr 2, capat tramvai32, inchiriez spatiucomercial 160mp,11m vitrina, Tel:0745068990

  Vcreti, inchiriez spatiucomercial, parter, parc, vad,stradal, parcare, intrarefrontala, chirie negociabila,p re tab i l o r ice ,n igh t [email protected], Tel: 0724969820,0729905802

  Kogalniceanu, bulevard,rond 1 camera, demisolpentru birou. Negociabil.250 , 0724058958,0 7 8 8 4 7 8 1 6 6 ,[email protected]

  MIRAGE SNAGOVHOTEL&RESORT SITUAT PEMALUL LACULUI SNAGOV,DN1A LA 10 MINUTE DEAEROPORTUL OTOPENI,OFERA CAMERE DEINCHIRIAT CU DESTINATIEDE CAZARE SAU BIROU.FACILITATI INCLUSE: MICDEJUN, PISCINAINTERIOARA/EXTERIOARA,SAUNA UMEDA/USCATA,SALA FITTNESS, PARCARE,WIRELESS, SERVICII DECURATENIE, SCHIMBLENJERIE, TRANSPORTAEROPORT,[email protected],WWW.MIRAGEHOTEL.RO,TEL: 0318220250, FAX:0318220031

  Caut garsonier sauapartament doucamere, mobilat nPantelimon, zonaGranitul-Liceul

  Lucian Blaga, Tel:0723000493

  16 Ianuarie 2013pagina 12 / nchirieri oferte 2-3-4 camere / spaii comerciale / cereri

 • Dacia Papuc 1,9diesel, 2 locuricarosat, 2004,

  negociabil, 650 ,0726203005

  Subaru Forester,sg/sg5; an fabricatie2007; km: 95.000;caroserie a/c break;nr. locuri 5; capaci-tate cilindrica (cm3)1994; putere kw116; benzina;

  tractiunea 4 x 4;culoare gri -

  metalizat (originala).Dotari: proiectoarede ceata; geamuri

  electrice fata/ spate;inchidere

  centralizata; sistemantifurt electronic;aer conditionat

  (clima); trapa plafon;jante de aliaj usor;

  radio cd (cd changersi 7 boxe); anvelope5 buc; nr. chei: 2;unic proprietar

  (persoana juridica);pret (in lei)

  negociabil, seadauga TVA,7.000 EUR,

  [email protected], Tel:0727320025,0213161319

  Dacia Logan benzin, aercondiionat, dup 2008, 20.000-30.000 km. Ofer 3.000-4.000E. Exclus intermediar,Tel: 0736810319 Dacia Logan cumpar(berlina, van, mcv, pick-up)2005-2012, neavariat sauavariat. Plata pe loc!Seriozitate, 6.000 EUR,[email protected], Tel:0760545466

  Logan, Super-nova, Dacia, Cielo,Matiz Tico, Citroen,Chevrolet, Renault,

  Opel, Skoda,Solenza, Peugeot.1994. Si cu micidefecte, Tel:0212551102,0721309765

  Rable, maini pentrufier vechi, ne ocupm

  de radiere itransport, 500 RON,Tel: 0767130006

  Piese auto importnoi, dezmembrri

  absolut orice marc,Tel: 0744495564,

  0722640080

  Vand pompe electricealimentare benzina si diesel, inrezervor sau exterior, capuridistribuitoare, injectoare,pentru orice tip auto. Garantie,Tel: 0744852658

  Calculatoarelaptopuri, monitoare,

  imprimante noi,second-hand,

  garantie, service.Vand, angeloangeloo

  @yahoo.com,www.e-strong.ro,Tel: 0722213283,

  0765476882

  Vand sistem Dynacord Max5, Boxe Dynacord F 150 (2bucati) 400W; Boxe DynacordF8 (2 bucati) 500W; MixerDynacord CMS 1000; PutereDynacord PM 2600 (2600W);Puterea si mixerul sunt inCase. Arata si functioneazaireprosabil. Pret usornegociabil, 6.150 EUR,[email protected], Tel:0741204608

  Vnd convenabil: XBox +jocuri originale, camer video,aparate foto digitale,magnetofon Unitra, GSM nou(garanie), diverse, Tel:0722797759

  Cumpar frigider, congelator,aragaz, main splat.funcionale 100 - 150, frigideredefecte 50, Tel: 0213328599,0722417915

  Cumprmgarantat electronice:

  Tv-LCD, laptop,GPS, IPhon, tablet,GSM, aparat foto(profesional),diverse, Tel:0785699822

  Masini automate de spalat,repara t i i la domic i l iu ,deplasare gratuit, ultra-rapid, garanie piese, Tel:0731532310, 0768398545

  Anal, oral si normal tanaradornica de sex, oral neprotejatcu finalizare, sex normal sisex anal in ce pozitie vrei tu,50 RON, Tel: 0764883946

  Cuplu, astaptam un domnin compania noastra generossi carei place sa se simta binecu un cuplu. dorim discretie,250 RON/ora,[email protected],Tel: 0729173815

  Stapana Mihaela, asteptsc lav i generos i supus ifantezilor mele bdsm. Teastept sclavule la mine. Oferdiscret ie, 200 RON/ora,[email protected], Tel: 0731951900

  Superba! Adina!Daca te-ai saturat deescorte grabite si

  fitoase, vino la mine pta iti oferi o ora de

  neuitat! 150 RON/ora,Tel: 0734811449

  Domn ofer gratiscuni-anilingus unei d-ne suplepeste 30 de ani. Satisfactie siseriozitate maxime. Exclusbarbatii. Astept sms, Tel:0761241755

  Barbat divortat,simpatic, 48ani/1,

  74m/80kg doresc sacunosc o doamnadraguta, gospodina38-45ani pentru

  prietenie-casatorie.Rog seriozitate, Tel:

  0723474101

  Caut Amanta, Mana-ger, 35, atletic, studiisuperioare, caut Amantasexy & discreta inBucurest i . Spr i j infinanciar 500 E/luna. Rogpoze pe e-mai l ,5 0 0 E U R / l u n a ,[email protected]m

  German dores te sacunoasca tanara doamna, inscopu l casator ie i , Te l :004915730387702

  Pensionar,singur, 1.70m,75ani, serios,

  manierat, doresc sacunosc o doamna1.65m, 70ani,serioasa, care

  doreste sa alungesinguratatea pentrurestul vietii, Tel:0730723780

  auto-moto / electro / matrimoniale femei - brbai / pagina 1316 Ianuarie 2013

 • Rottweiler si Bullterrier.Canisa Chiorean vinde puiRottweiler 150-200 euro si BullTerrier 250-500 e, cupedigree, pentru companie sauexpozitii, 1 EUR,[email protected],http://www.bullterrier.ro, Tel:0745107110

  Vand pui Saint Bernardrasa pura, foarte frumosi,vaccinati, deparazitati, carnetde sanatate, varsta 8saptamani. Detin ambii parinti,masivi, talie mare, 250 EUR,[email protected],Tel: 0726180050

  Pierdut actconcesiune cimitirul

  parohiei BunaVestire Bellu, pe

  numele Cozma Vlad.Il declar nul,

  Pierdut contract vanzarecumparare nr. 320 incheiatintre CGMB-DAFI siDumitrescu Ileana la data de12.12.1996. Il declar nul, Tel:0722520062

  Pierdut certificat deinregistrare al SC Pronia GrupAgent De Asigurare SRL,avand sediul in Bucuresti StrAmman nr. 13, ap. 6, sector1, identificata cuJ40/18094/27.09.2007,Cui:22475299. Il declar nul,Tel: 0722723809

  Pierdut carnet destudent si legitimatiede transport, emisede Facultatea deTransporturi,UniversitateaPolitehnica

  Bucuresti, pe numeleMunteanu M.N.Marius. Le declar

  nule, [email protected],

  Pierdut carnet student penumele Dumitru Mihai. Ildeclar nul,

  Pierdut anexa punct lucru dinBd. Chisinau, nr. 75, bl.A14, sc.3, sector 3, Bucuresti alsocietatii Sc Dacom I.S. ImpexSrl. Il declar nul,

  Pierdut certificat denregistrare al SC IntegratorNet SRL, J40/12115/2005, CUI17768241, sediul n os Slajnr 138 bl 48 sc A et 1 ap 6sector 5, Bucureti. l declarnul,

  Pierdut CertificatConstatator pentru

  sediu social si CertificatConstatator pentru

  punct de lucru (StradaVasile Mironiuc nr. 3,Bucuresti) ale SC

  Medtravel Life Experi-ence SRL, sediu socialin Str. Vasile Mironiucnr. 3, Parter, Bucuresti,J40/3865/23.03.2009,CUI 25330691. Le

  declar Nule,[email protected]

  Clarvazatoare consilieretarot. Cum sa-ti reintorcipersoana iubita in viata ta?Casnicia ta poate fi salvata?Aici poti sa gasessti raspunsuridespre partenerul/parteneradvs. Predictii in carti de tarot,astrograme personalizate siconsiliere astrologica, 50 RON,[email protected],http://www.clarvazatoarea-alina.cabanova.ro, Tel: 0727867980,0766412078

  REGINA MAGIEIALBE CLAUDIA, CEA

  MAI PUTERNICATAMADUITOARE,

  INTRATA IN CARTEARECORDURILOR

  PENTRU CELE MAIGRELE CAZURI

  REZOLVATE, AJUTAIN AFACERI,DRAGOSTE,

  APROPRIE IUBIT DEIUBITA, SCOATEARGINTUL VIU,DEZLEAGA

  FARMECE, SI ORICEPROBLEMA AVETIPE SUFLET. CE

  ALTA VRAJITOARENU A PUTUTREZOLVA EU

  REZOLV. APELATICU INCREDERE.GARANTAT 100%,

  10 EUR,REGINAMAGIEI

  [email protected], 0762773001,

  0727197079

  Administratorul judiciar numitin dosarul 13530/86/2012 alTribunalului Suceava, debitoareSC Eurocar Solution SRL, cusediul in str. Serpuita, nr. 1,Salcea, jud. Suceava;inmatriculata la reg. com. subnumarul J33/264/2010, cod unicde inregistrare 26817220,notifica debitoarei, asociatilor,creditorilor, ONRC, ORCSuceava propunerea formulata,in sentinta civila nr.2330/18.12.2012, de intrare inprocedura generala ainsolventei, pronuntata dejudecator sindic, desemnandu-seca administrator judiciar BestInsolvency SPRL,

  Administratorul judiciarnumit in dosarul3680/96/2012 al

  Tribunalului Harghitasectia civila, debitoare ScGipsz-Mester Construct

  Srl, cu sediul in str.Harghita nr. 97, localitateMiercureaCiuc, jud.

  Harghita inmatriculata laReg. Com. sub numarul

  J19/219/2011, cod unic deinregistrare: 28383771,

  notifica debitoarei,asociatilor, creditorilor,ONRC,ORCHarghitapropunerea formulata, in

  sentinta civila nr.4801/14.12.2012, deintrare in procedura

  generala a insolventei,pronuntata de judecator

  sindic, desemnandu-se caadministrator judiciar Best

  Insolvency Sprl, Subscrisa, Lex CompanyIPURL in calitate de lichidatorjudiciar al debitoarei SC SAICBragadiru SA organizeazalicitatii publice cu strigarepentru datele 16.01.2013 si23.01.2013, orele 12.00 lasediul ales al lichidatoruluijudiciar din Bucuresti str. Zizinnr. 3, bl.V75C, ap. 24, prividactivele suprafete de terensituate in Orasul Bragadiru,Judetul Ilfov proprietateasocietatii debitoare. Caietul desarcini poate fi cumparat de lasediul lichidatorului judiciar.Informatiile suplimentare sepot obtine de la tel, Tel:0728171159

  Achziii,cumprm garantatelectronice: Tv-LCD,laptop, GPS, IPhon,

  tablet, GSM,aparat foto

  (profesional),diverse, Tel:0785699822

  Afacere sandwich-uri. Vandafacere profitabila sandwich-uri. Spatiul amenajat, Sect. 3,zona Cora Pantelimon, chirieavantajoasa, portofoliu clienti,10.000 EUR,[email protected],Tel: 0749998530

  Haine Second Hand.Depozit cu produse de calitatela cele mai avantajoasepreturi. Importam colectaoriginala direct din Olanda siAnglia. Tel: 0723986113Vodafone, 0764047130Cosmote, 0743610962Orange, 8 RON,[email protected],http://www.amariagroup.ro

  Particular vnd loc de vecin Cimitirul Ghencea Civil, Tel:0770246822

  Vnd lemn de foc lapalet, H-1, 70 x1mx1, 2m, transportgratuit la domiciliu,460 RON, Tel:0723830428

  Vand frigider, congelator,aragaz, masina spalat, vitrinafrigorifica verticala, 4 anvelope145/13/70 iarna, Tel:0734376332

  Vrei sa vinzi aurla cel mai bun pret

  de pe piata?Contacteaza-ne,

  obtinand 1superpret: 14k-102Ron/gr si 18k-131

  Ron/gr, Tel:0758626086

  Cedez contractmacelarie utilata,

  functionala, in piata, cuvad format, Tel:0755670744

  Particular, inchiriez patiseriecovrigarie complet utilata, sect5, Tel: 0762008071

  Restaurant centralcomplet dotat func-tional caut asociat inparticipatiune sau

  vanzare, Tel:0723438774

  16 Ianuarie 2013pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaii-licitaii / afaceri firme

 • Vand SalonInfrumusetare, situat in Centru,langamagazinulCocor, stradalcu vad format, se vinde cu stocde produse de peste 3.500e sicu toata aparatura si mobilierulnecesar functionarii, mai multedetalii la telefon. Afacereprofitabila la cheie. SuperOferta, chirie mica, 13.500 ,[email protected], Tel:0729742830

  Vand ServiceAuto multiplu + parte

  ITP si cladirecomerciala P+4,Berceni, Tel:0722246890

  Profesormatematica,

  sedinte individuale,rezultate garantate,domiciliul elevului,simplu, comod,sigur, eficient,

  asimilare usoara,succesul sigur, Tel:

  0761929678

  Germanapensionar, toatevarstele, 60Ron/doua ore, Militari,Crangasi, Drumul

  Taberei, Universitate,[email protected], Tel:

  0217602031,0720518671

  Amenajariinterioare apartamentecase spatii birouri lapreturi foarte ieftine,Tel: 0768577325

  Amenajari apartamente lacheie: g letur i ,fa ianta/gresie , r ig ips,tapet, glafuri, vinarom,parchet, instalatii, etc, Tel:0767417284, 0744316918

  Arhitect, Ordinul Arhitectilor,autorizatii construire, locuinte,vile, magazine, hale,consolidari, extinderi,supraetajari; 0213152081, Tel:0724642436, 0213141996

  Echipa executamenajari interioareapartamente casecase la rosu la

  preturi avantajoase,Tel: 0768577325

  Lemn de foc, fag,la palei

  170/100/120,transport gratuit ladomiciliu, 500 RON,Tel: 0721896118

  Executam foraje puturi apade mica-mare adancime,structura PVC Ecologica deValplast, Valrom, cu filtru petubulatura PVC, tip Screen,izolarea primului strat printr-uninel de ciment, sablaj demargaritar, denisipare,limpezire put. Se asigura debitapa, dosar parametri foraj,garantie. Apa Eco TransConstruct SRL executamforaje piloni, foraje piloti, forajede epuisment,[email protected],Tel: 0724401595

  Parchetar , montez ,raschetez, plachez, parchetclasic, modern, detin masinacu aspirator, 0734323148

  Vand urgent si convenabilrecamier, pat, fotoliu, masarotunda, scaune, cuier,biblioteca cu carti stareperfecta, Tel: 0722363606,0722381053

  afaceri firme / meditaii-cursuri / construcii-amenajri / pagina 1516 Ianuarie 2013

 • Va deranjeaz mirosul de lahazna sau fosa septic?Diavolina este soluia! Uitati devidanj, http://www.diavolina.ro,Tel: 0214506290, 0723346776

  Montaj parchet.Oferim servicii demontaj parchet

  laminat la cele maimici preturi si cele mairidicate standarde.Montam orice tip deparchet laminat in celmai scurt timp. Pret

  6-10ron/mp,[email protected], 0764854184

  Pistoale silicon/epoxy Unicimportator si distribuitor, KamyCrystal Universal SRLcomercializeaza la cele maibune preturi o gama noua pepiata din Romania, pistoaleprofesionale pentrusilicon/epoxy. La o comandaferma de 50 cutii, produselese pot inscriptiona,[email protected], Tel:0755156226

  Vand huse scaune,esarfe, naproanefete masa brocard,marturii, stalpisori,

  lebede, arcada etc lapreturi de inchiriat,Tel: 0740014658

  Zugrav experienta finisaje,execut zugraveli, gresie,faianta, la pret de criza, Tel:0763711165 Zugrav faiantar profesionistcu experienta de 16 ani indomeniu calificat in meseriilede zidar faiantar mozaicarzugrav; sunt o persoanaserioasa, punctuala, cu simtulraspunderii. Aveti posibilitateade a vizualiza lucrari terminatela clientii anteriori. Efectuezzugraveli lavabile, faianta,gresie, placari cu rigips; peretidespartitori, scafe, nise, glet,izolatii cu polistiren, parchetlaminat. Calitate ireprosabila.Cer si ofer seriozitate. Asigurcuratenie la locul de munca,100 EUR,[email protected],Tel: 0761878720 Zugrveli, gresie, faian,glet, rigips, zidrii, tencuieli,ap, poliester, Tel:0745975345, 0765350831

  Avocat, infiintari, modificari,radieri firme, colaborari firmecontabilitate, asistenta juridica,procese penale (Politie,Parchet, Instanta) procesecivile- divorturi, partaje,succesiuni, revendicari etc,Tel: 0721252599, 0767766082

  Cadastru siintabulare, rezolvari

  rapideapartamente siterenuri pentru clienti

  multumiti. Nerecomandaseiozitatea,

  Tel: 0730725621,0753854102

  Contabil expert.Servicii contabile

  complete,salarizare, declaraiilunare semnturelectronic, prima

  lun gratuit.0214118164,100 RON, Tel:0720891226,0766369750

  Autocisterna. SC esteinteresata sa incheie uncontract pentru unautotractor de 20t dotat cuautocisterna specializata intransportul produselo