anthony bloomfield - razbunarea

Upload: antoaneta2008

Post on 13-Apr-2018

330 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  1/192

  Anthony BloomfieldRAZBUNAREA

  PARTEA NTII

  SE OPRI LOCULUI, brusc, innd crmid! "n mn! "nmnu#!t, cu br!uldre$t "ncord!t, br!ul stn% &'rlit "n!inte, !stfel "nct, o secund, "n lumin!felin!rului, #i "n ciud! $!ltonului %reoi, ! $lriei turtite #i ! st!turii ne!tletice,siluet! i se contur "n !titudine! cl!sic ! !runctorului de disc, $lin de 'i%o!re #ide el!n()ur! i se "ntredeschise, 'rful limbii !tinse bu&! de sus, scoro*it, br!ul dre$t

  se $roiect "n f!, #i "n cli$! cnd crmid! &bur din mn! lui, "i simi su$r!f!!&%runuro!s !%+ ndu+i sc!mele mnu#ii de ln( Pier&ndu+#i echilibrul "nmomentul l!nsrii $roiectilului, c&u $este %!rdul 'iu, de mlin ud( Crmid!#ni "n &bor frnt $este %rdin! "n%ust #i lo'i fere!str! de l! et!*, "n dre$tul$er'!&ului( Omul &ce! cu f!! "n%ro$!t "n frun&ele cu miros "ne$tor(I&bitur! crmi&ii, "nbu#it $o!te de dr!$eriile "m$reun!te, $rodusese m!i

  $uin &%omot dect se !#te$t!se oricum nu o e-$lo&ie de c!t!clism. Un $ocnet$uternic, fr re'erber!ii, #i !$oi un clinchet sl!b de sticl s$!rt, cnd cioburilede %e!m c&ur "n f!ldurile dr!$eriei s!u se rs$ndir $e $mntul !fin!t !l

  str!tului de flori de sub fere!str( /e!#te$t!t #nire de lumini $e $!*i#te, c! l!cinem!, cnd se ru$e filmul( 0u$ !cee! un moment de tcere "ncremenit,!$ro!$e !bsolut, $e fund!lul '!% d!r omni$re&ent !l murmurului circul!iei"nde$rt!te #i !l btilor ritmice c!re+i &'cne!u "n 'inele %tului( 1l scutur unfior2 "#i sime! tru$ul sc$!t de sub control, incoerent #i im$onder!bil( 1n $!lm ise "nti$riser muchiile tio!se !le crmi&ii( 3i cli$! !ce!st! de semi+tre&ie se$relun%e!(0e unde'! nu din interiorul c!sei din f!! lui i&bucni un stri%t2 !$ro!$e

  simult!n, dr!$eri! dindrtul %e!mului sfrm!t fu d!t deo$!rte #i un '!l delumin inund i!rb! #i %!rdul 'iu, !$ro!$e !tin%ndu+l #i $e el(1#i simi tru$ul reinte%rndu+se "n le%ile %r!'it!iei( 3i o lu l! fu%(eAler%nd, cu rsufl!re! ti!t chi!r du$ $rimele cte'! cli$e, de+! lun%ul

  str&ii u#or curbe #i "n $!nt, $e sub felin!rele incrimin!to!re, "ncerc! s $rind&%omote de $!#i c!re+l urmre!u, d!r nu !u&e! nimic dect '*itul sn%elui ce+i

  bubui! "n tm$le #i $ro$riii si $!#i de&ordon!i, rsuntori "n ciud! $!ntofilor cutl$i moi $e c!re+i "mbrc!se din $ruden( Un !utomobil c!re 'ene! s$re el, cuf!ruri orbito!re, "l fcu s se $oticne!sc, s+#i tr!% c!$ul "ntre umeri #i,instincti', s+#i ridice br!ul $entru !+#i feri f!!( Un co$!c desfrun&it, i'itdincolo de trotu!r, de'eni, $e $!rcursul %fit ! cinci, #!se $!#i, o n!mil c!re+i

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  2/192

  b!r! drumul $rin &eci de br!e "ntinse( 1n colul unui %!rd 'iu, un bi!t #i o f!t,fo!rte li$ii unul de cell!lt, "nto!rser s$re el fee !lbe ce $re!u s o%linde!sc$ro$ri! lui !l!rm(L! "nce$ut, "ncerc!se s+#i st$ne!sc res$ir!i! horcit, d!r efortul "l de$#ise

  #i !cum $re! mn!t de for! $ro$riului su suflu s$!smodic, c! o m!#in!cion!t de hurducturile motorului( O und de mu&ic dintr+un !$!r!t de r!dio

  se re'rs de $este drum2 $lon* "n e! #i trecu m!i de$!rte( Cnd luminile unui!utomobil ce 'ene! de !st d!t din s$!te frnser #i !lun%ir umbrele str&ii,$rintre ele #i umbr! lui de lili!c tremurtor #i flfind, tot sn%ele "i n'li "nfrunte #i simi fi&ic %he!re de met!l, b!r! de $rotecie, r!di!torul stri'indu+l de&id( 0!r !utomobilul trecu de el #i, '&nd cum lumini! ro#ie din s$!teunduie#te l! curb, se ls scld!t de un '!l de u#ur!re(Se o$ri brusc din fuc l! colul unde drumul se bifurc! #i o ! trei! str!d "n%ust

  se strecur! $rintre dou #iruri de $l!t!ni, c&nd $er$endicul!r $e un! dintrer!mific!ii( 1nto!rse c!$ul4 nu+l urmre! nimeni( L! m!r%ine! trotu!rului, &ri ocutie $o#t!l $rins de un stl$2 se "ndre$t cu $!#i msur!i s$re e!, $refcndu+se, "ntr+un im$uls co$ilresc, *ucu#, c %onise nebune#te do!r c! s $rindcurierul de#i ultim! colect!re ! $o#tei !'u sese loc cu cinci ore "n urm( Er! un%est %r!tuit, c!re "ns "l !mu&!( 1#i #terse cu mn! "nmnu#!t f!! $e c!re #iroi!sudo!re!4 simind "ns $e obr!& $r!ful %runuros !l crmi&ii $e c!re o inuse "nmn, se frec din nou cu mnec!( Unde'!, "n dre$tul inimii, "l ti! o durere

  !scuit, d!r !$ro!$e c nici n+o sime!(1#i $i$i bu&un!rele, c! un om c!re iese dintr+un rest!ur!nt s!u cobo!r din tren,furi# din nou o $ri'ire, $este umr, l! str!d! $ustie de+! lun%ul crei! !ler%!se,!$oi coti $e strdu! "ntuneco!s, str*uit de $l!t!ni, "n!intnd cu $!s msur!t,c! omul c!re ! ie#it s+#i f!c $limb!re! de se!r s!u c!re se "nto!rce dintr+o'i&it2 res$ir!i! horcit "#i re%se! ritmul norm!l, brobo!nele de tr!ns$ir!iec!re+i #iroi!u $e f! #i $e #ir! s$inrii "nce$e!u s se rce!sc( 5remur! "nc, d!rnu de ener'!re ci, "n $!rte, c! o re!cie tr&ie l! efortul fi&ic #i, "n $!rte, din

  $ricin! strd!niei de !+#i st'ili '!lul de triumf c!re+i n$de! f$tur!, "nlndu+se "n el c! o for fi&ic, s!u c! !burul dintr+un '!s cu !$ "n clocot(Alee! duce! s$re o str!d m!i l!r% #i bine ilumin!t, de+! lun%ul crei!

  m!#inile n!'i%!u lent, con#tiente $!rc de corectitudine! cu o!re res$ect!udis$o&iiile de reducere ! 'ite&ei( Ici+colo, ci'! $ietoni r&lei, c! #i el2 !cumc+#i redobndise si%ur!n! de sine, "i $ri'e! "n f!, fr nicio e&it!re( 1nc "l m!i"m$un%e! un *un%hi "n $lmni, d!r res$ir!i! i se norm!li&!se( 1#i "m$inse

  $lri! s$re ce!f, "ntr+o $o&iie m!i de%!*!t #i m!i comod, #i+#i sco!semnu#ile ieftine de ln, frecndu+le un! de !lt! c! s scuture $r!ful de crmid"n!inte de ! le 'r" "n bu&un!r( Cnd o $isic mldio!s, cu $ete !lbe, s$eri!t de$!#ii lui, o &bu%hi de $e un %!rd, "ncerc s+i$otole!sc s$!im! scond cte'!sunete lini#tito!re(

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  3/192

  Str!d! se 'rs! brusc "n strlucire! de neon ! #oselei $rinci$!le, ticsit de'ehicule #i l! !ce!st or din se!r(1#i s$use4 65otul ! decurs conform $l!nului7( 3i "#i $ri'i ce!sul, fr s

  "nre%istre&e "ns ce+i indic!u minut!rele(St!i! de !utobu& er! dincolo de sem!for( 0du colul, "ndre$tndu+se "ntr+

  !colo2 'reo trei+$!tru ceteni !#te$t!u re&em!i de b!rele de $rotecie( Se !$ro$i!

  un !utobu&, d!r chi!r "n cli$! cnd s !*un% "n st!ie, un im$uls $o&n!#, simil!rcelui c!re+l min!se l! cuti! $o#t!l, "l fcu !cum s de'ie&e de l! $l!nul su de!ciune meticulos deliber!t, $re%tit cu o %ri* obsesi', %ndit, re%ndit #i mult'is!t2 cu$rins de o sen&!ie de eliber!re #i de ires$ons!bilit!te c!r!cteristic'isului, fcu c!le "nto!rs #i intr "n crcium! din colul de $este drum(0!r cnd $#i "n b!rul $uternic ilumin!t, trecu $rintr+o cli$ de %ro!&4 sen&!i!

  co$le#ito!re c to!t lume! e cu ochii $e el, de $!rc !r fi fost "n $iele! %o!l, s!ui+!r fi #iroit sn%ele $e mini2 !'e! im$resi! c mr#'i! $e c!re o comisese i se"nti$rise monstruos $e chi$( 5o!te !ceste! nu dur!r "ns dect un moment,du$ c!re "#i com!nd butur! #i schimb cte'! cu'inte cu femei! de l! b!r,!rbornd o 'oce #i o !titudine mult m!i ferme dect !'e! el de obicei(/u m!i fusese niciod!t "n loc!lul !cel!4 er! un b!r lini#tit, cu ci'! mu#teriic!re+#i 'ede!u de treburile lor(1n $icio!re, sorbindu+#i butur! com!nd!se, fr s+#i de! se!m!, coni!c, o

  butur m!i t!re #i m!i e-otic dect cele cu c!re er! el obi#nuit "nce$u s+#i

  s!'ure&e triumful, reconstituind "n lini#te, !#! cum un !tlet recre!r, "n tim$ ce seschimb l! 'esti!r, dr!m!tic! 'ictorie re$urt!t $e teren, nu num!i sincroni&!re!#i det!liile tehnice !le m!rii lui "nf$tuiri, d!r chi!r #i %ustul #i esen! %estului( 1#i"ncle#t de%etele $e $!h!rul subire de $!rc !r fi fost crmid!, #i "#i "ndre$tumerii2 "#i sime! tru$ul u#or #i s$rinten, nefiresc de sen&iti'2 tl$ile $icio!relor$re!u s simt, $rin cior!$i #i $!ntofi, estur! !s$r ! co'orului $e c!re stte!u(6Am fcut+o. Am fcut+o. Am fcut+o.7stri%! mut, $rintre bu&ele strnse, "n

  tim$ ce trsturile i se "ncord!u !utorit!r( Er! $lin de $ro$ri! lui cute&!n( B!

  chi!r "i ddu %hes #i dorin! de ! se $ri'i, cnd '&u c dincolo de te*%he!, "ns$!tele sticlelor "n#ir!te, $eretele er! c$tu#it cu o%lin&i( 1#i sumei %tul, $entru!+#i $ute! $rinde im!%ine! "nc!dr!t "ntre o sticl de 8his9y )r!nt #i un! de %in)ordon( :!! distorsion!t c!re+l $ri'e! bi&!r din o%lind er! strin #i, "n !cel!#itim$, chi$ul nedefinit f!mili!r, cu !le crui trsturi #i mut!ii &ilnice tri!l!ol!lt de $!tru&eci #i cinci de !ni( /u rem!rc! nicio schimb!re 'it!l( 1n lumin!rece, des$ui!t de umbre ! b!rului, f!! reflect!t !$re! !lb #i fle#cit, !dnc

  im$re%n!t de obose!l, !ce! obose!l ! s$iritului frec'ent "ntlnit "n or!#elem!ri, #i !ccentu!t l! el de contururile de&!m%irii #i "nfrn%erii( Ar fi fostne'oie de m!i mult dect !runc!re! unei crmi&i c! s im$rime o schimb!re $e!ce!st f!(Se mut $uin m!i "ncolo, unde #irul de sticle er! ne#tirbit( 0!, o s fie m!i

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  4/192

  mult2 m!i mult dect o crmid. "n%dui %ndului s lunece de l! triumful!&'rlirii crmi&ii, de l! $erfeciune! !cestui !ct, ctre $osibilitile $e c!re i lere&er'! 'iitorul, cu $ro'ocrile lui #i cu $ers$ecti'! unor "m$liniri #i m!i$rofunde(0e$use $e te*%he! $!h!rul %ol( Cont!ctul sticlei cu lemnul $roduse un u#or

  &n%nit(

  ; 1nc unul, domnule< "ntreb femei! de l! b!r "ntin&nd s$re $!h!r un br!'rst!t de 'ine mo'(; /u, nu, nu m!i 're!u( =ulumesc( E-ecut !$oi o scurt $!ntomim !omului %rbit, $ri'indu+#i ce!sul de l! mn #i com$!rndu+l cu cel fi-!tde!su$r! u#ii( /u, de d!t! !st! nu. fcu un $!s4 =ulumesc, no!$te bun(; /o!$te bun, domnule(; /o!$te bun, re$et cnd !*unse l! u#, "nsoindu+#i cu'intele de o '!%flutur!re ! br!ului(0in nou "n str!d2 n+!r fi fost deloc sur$rins d!c !r fi d!t $este !%it!ie, $este

  urmritori c!re+l !#te$t!u s i!s> d!r totul $re! $erfect norm!l( 5r!'ers dinnou s$re st!i! de !utobu&, unde dou fete tinere, $rinse "n discuie, "nto!rsers$re el ochii lr%ii de f!rd #i, "n !cee!#i secund, fr s cli$e!sc, "#i #i"nde$rt!r $ri'irile, c! de l! ce'! li$sit de interes( Cum stte! "n s$!tele lor, lesimi $!rfumul t!re( 1n e-!lt!re! lui, to!te simurile i se !scuiser4 $erce$e!sunetele strident #i distinct, "n ciud! !erului de no!$te u#or $clos2 b!r! rece de

  met!l $e c!re+#i odihne! mn! !'e! o indi'idu!lit!te !nim!t2 luminile rsfrntede su$r!feele lucito!re "i *uc!u "n f!! ochilor c! ni#te crist!le( Sime! "nc $elimb %ustul "ne$tor !l coni!cului(1n !utobu& continu s fie l! fel de !!t #i de e-uber!nt, o $!rte din s$iritul lui

  retrind emoi! #i %lori! m!rii "nf$tuiri, "n tim$ ce cu ce!l!lt urmre! str&ilef!mili!re, $lin de interes #i 'ie $reuire, de $!rc+!r fi fost $rimul lui cont!ct cu oc!$it!l strin, e-otic(1n termenii de dist!n !i Londrei, cltori! ! fost destul de scurt, innd do!r

  'reo dou&eci de minute( Cobor" din !utobu& ln% st!i! de metro, unde ci'!!dolesceni din s$eci! desentiment!li&!t roi!u "n *urul $!nc!rtelor de &i!re,%o!le l! !ce!st or, #i o f!milie de $rlii, "n 'e#minte c!ribeene, subiri,!#te$t!u !lturi de '!li&e, "ntr+o uimire "ncremenit(Aici, f!mili!rit!te! decorului &idul cu !fi#e i$to!re, #irul de du%hene

  $r$dite, &!r&!'!%iul, tutun%eri!, mcelri!, f!rm!ci!, $iese de r!dio, crcium!sordid, blocurile de locuine ieftine din col "i m!i !mori $ro!s$t! !cuit!te !

  simurilor( Se !n!li&, "nc !!t, d!r $entru $rim! d!t o!recum co$le#it de%r!'it!te! f!$tei lui, rcorit de un fior de "n%ri*or!re(Coti $e str!d! lui, din $ricin! silei $ier&ndu+#i 'ite&! cu fiec!re $!s, c! #i cum

  "i ced!se un !rc( 0!r %ndurile "nce$ur s+i %one!sc nebune#te #i+l $urt!r ocli$ #i $e el $n $e m!r%ine! hului, "n locul de c!re nu trebui! niciod!t s se

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  5/192

  !$ro$ie, !#! "nct %re!! binecunoscut "i n'li "n %tle* #i urechile i se um$lurde stri%t, stri%tul !cel! unic c!re trebuie, trebuie s fi rsun!t( 1m$leticindu+sebrusc, se !% de ce'! c! s nu c!d, #i simi "n $!lm %reut!te! crmi&ii, o'&u s$intecnd '&duhul #i !$oi cobornd, !u&i clinchetul sl!b !l sticlei s$!rte,#i se urmri $e el !ler%nd $e sub felin!re #i $e sub co$!ci(Locui!u l! ultimul et!* !l unei foste 'ile 'ictoriene moderni&!te, "n!lt, cenu#ie,

  cu &iduri bulbuc!te( 0e *os, "nl ochii s$re ferestre, "ncercnd s %hice!sc cese $etrece "nuntru( O r!& de lumin c!re se cerne! $e l! m!r%ine! dr!$eriilordin sufr!%erie !rt! c =!r%!ret e !c!s #i "nc nu se culc!se, #i cum lumin! er!fo!rte sl!b, "nsemn! c se uit l! tele'i&or(5rotu!rele er!u "n%rdite de m!#inile loc!t!rilor fr %!r!*( O triciclet de co$il

  &ce! "ntr+o rn $e $etecul de %rdin ne"n%ri*it2 "n $r!%, cte'! sticle de l!$te,%o!le, #i un s!c de s$ltorie( U#! din f! er! deschis #i "n hol $lute! mirosul,"ntotde!un! !cel!#i4 un !mestec de i& de buctrie, %uno!ie, #i $o!te de lemnrie$utred( A$s $e butonul c!re decl!n#! lumin! !nemic de $e scri( 1n tim$ ceurc!, $icio!rele lui e'it!u din de$rindere f!mili!rele $oriuni !ccident!te !le$re#ului rebe%it;cnd !*unse l! et!*ul trei, "n dre$tul !$!rt!mentului do!mneiC!rlotti de unde r&be!u i$ete #i rsete isterice, "nce$u s se scotoce!sc $rinbu&un!re, du$ chei( Lumin! de $e sc!r se stinse "n!inte de ! fi descui!t u#!2 deobicei ine! $n cnd intr! "n c!s, d!r de !st d!t dur!se m!i mult $n s$otri'e!sc chei! "n bro!sc, de $!rc !r fi fost be!t( Au&i murmur de 'oci

  electronice, $re! difu& $entru ! i&buti s distin% cu'intele, d!r ritmul %l!surilor#i !com$!ni!mentul mu&ic!l indic!u lim$ede c se tr!nsmite! un film( 1#i !trn$!rdesiul #i $lri! "n cuierul din hol #i se o$ri s+#i $ri'e!sc f!! "n o%lind,"ns cum lumin! er! $re! le#in!t c! s se $o!t 'ede! bine, intr "n b!ie(:!! "i er! cur!t, nem!rc!t2 cu to!te !ceste! "#i s$l minile #i "#i trecu

  de%etele $rin $rul lins #i subi!t( Cnd deschisese robinetul, e'ile "nce$user s%e!m #i s bubuie, #i l! !ceste mu%ete se referi =!r%!ret cnd, fr s+#ide&li$e!sc ochii de l! ecr!nul tele'i&orului, "i s$use !u&indu+l c intr "n

  sufr!%erie4; /+!m #tiut c+!i 'enit, $n n+!m !u&it e'ri!(; Am sosit chi!r "n minutul st!, rs$unse ?!rold(1#i cobor" $ri'irile s$re ne'!st+s!, !#e&!t $e un sc!un fo!rte *os, innd "n

  $o!l o h!in $e c!re "nce$use s+o re$!re, d!r !cele, moso!rele de !, fo!rfecelefuseser d!te l! o $!rte de st!niolul ciocol!tei, fcut %hem, de scrumier! ticsitde mucuri de $e msu! de !lturi, #i de un r!di!tor electric $ort!bil, cu dou

  b!re, $e c!re #i+l $l!s!se ln% $icio!re, lsndu+i firul s #er$ui!sc $e co'orul"nflor!t( 0!r nicio sticl !lturi #i niciun $!h!r(; Ai st!t to!t se!r! !c!s; Eu cred c, innd se!m! de ce economisesc l! tr!ns$ortul $ublic, #i desrbtori, #i to!te !lel!lte, !m s+o scot l! c!$t, &ise Lo%!n2 chi!r cu de'!lori&!re!lirei>L! !cest $unct, ?!rold se ridic, neobser'!t, #i se duse l! to!let( Cnd se

  "nto!rse, ce#tile de c!fe! fuseser %olite #i lume! re"nce$use lucrul( /u m!isur'eni nimic menit s "ntreru$ rutin! &ilei, cu e-ce$i! unui $orumbel c!re,orbit de $lo!ie, se i&bi $uternic de fere!str #i "#i frnse %tul(

  ?!rold se duse s i! $rn&ul cu S!ddler2 din c!u&! $loii, mno!r l! c!ntin!instituiei( S!ddler, un om dot!t cu o!rec!re sim !l umorului #i cu o minte d!cnu fo!rte $trun&to!re, oricum bine mobil!t, susinu con'ers!i! l! un ni'elim$erson!l $n cnd, "n'rtindu+#i ce!#c! de c!fe! "ntre $!lme, se uit l! ?!rold$e sub $leo!$ele coborte #i+i s$use cu sfi!l4; Am o $roblem(; 0+i drumu.S!ddler urm4

  ; Am !'ut 'edenii(S$rncenele "nl!te !le lui ?!rold "i tr!nsmite!u o "ncur!*!re, $rob!bil

  su$erflu, "ntruct, lsndu+#i *os ce!#c!, S!ddler "nce$u s 'orbe!sc re$ede, de$!rc debit! un te-t "n'!t "n $re!l!bil $e de rost(; @edenii nu #tiu d!c st!+i cu'ntul $otri'it( 1nl din umeri cuindiferen( 3tii c m interese!& fo!rte mult !stronomi! mi+!i '&uttelesco$ul( 1n ciud! $rerilor curente, eu "nclin s cred c e-ist 'i! $ie !li !#tri

  #i $l!nete, chi!r d!c !ce!st 'i! "mbr!c o form incom$rehensibil $entrunoi( 5o!te !ste! mi se $!r $erfect r!ion!le, o teorie $e c!re o $oi susine "ntermenii r!iunii( /u m "nele%e %re#it4 eu nu 'orbesc des$re mon#trii dinliter!tur! #tiinifico+f!nt!stic, ci m ro% $ur #i sim$lu de 'i!, chi!r d!c nue-ist o-i%en "n !er, #i !#! m!i de$!rte2 "n orice c!&, nu $o!te fi 'orb! de o 'i!

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  17/192

  "n formele cunoscute nou(S!ddler fcu o $!u&, tr%ndu+#i sc!unul c! s f!c loc unui om cu o t!' "n

  mn(; Ast! nu !re nimic de+! f!ce cu !strolo%i!, continu el cu fermit!te( Suntsi%ur c nu+i ne'oie s+i m!i s$un( 1i !runc lui ?!rold o $ri'ire deschis,lucid( 0!r de l! un tim$, cnd m uit l! stele, nu num!i cnd m uit d!r chi!r

  num!i cnd m %ndesc l! ele, #d,"i s$un c 'd, nu c+mi im!%ine&, 'd>; Ce !ceste or%!nisme'ii< 3i d!c d!, !tunci de ce t!c "nce$u ?!rold(; 0!r d!c le 'd num!i eu, !tunci de ce tocm!i eu< 3i ce+!r trebui s f!c %e!murile se $ot s$!r%e #i "ntm$ltor> chi!r #i un$orumbel !r $ute!> $ietro!ie m!i sc!$ #i din mn! 'reunui #tren%!r c!re+#i"nchi$uie c *o!c $o$ice+n str!d> un sim$lu !ccident, nedeliber!t, fr s$o!rte "n el 'reo !menin!re>

  Ac!s, to!te ferestrele "ntunec!te #i $erdelele netr!se( 5riciclet! "nc m!i &ce!"n %rdini, "n cuti! $o#t!l un $lic, coninnd do!r o chit!n(Pustiet!te! c!sei strni "n ?!rold un im$uls de ener%ie $e c!re nu l+!r fi "ncerc!t

  d!c =!r%!ret !r fi fost !colo, ocu$nd s$!iu2 !cum, e-ist! un 'id ce se cere!um$lut( =!r%!ret ls!se co#urile cu cum$rturi nedesfcute, $e m!s! dinbuctrie, #i $!ntofii ei u&i $e $ode!, "n mi*locul c!merei( ?!rold desfcu$!chetele, de$o&itnd unele dintre !rticole "n cm!r, !ltele "n fri%ider #terse de

  noroi $!ntofii #i+i !#e& "ntr+un col( 1ntei focul muribund din sob! cu %!&( 1#iturn o butur #i, "n tim$ ce stte! cu $!h!rul "n mn #i cu %ustul dilu!t !l!lcoolului $e limb, lu hotrre! s!u m!i e-!ct !*unse l! $unctul deidentific!re a unei intenii c!re se co$sese m!i demult "n minte! lui !nume sse re"nto!rc l! )reensmith "n !ce! no!$te, $entru !+l f!ce s "nele!%, dincolo

 • 7/27/2019 Anthony Bloomfield - Razbunarea

  19/192

  de orice "ndoi!l, c $l!n! o !menin!re !su$r+i(1n tim$ ce mnc!, sosi #i =!r%!ret( ?!rold se hrne! fr chef, d!r cum intr! "n

  rutin! &ilei c! l! !ce!st or s mnnce, "#i deschisese o cutie de s!rdele #i+#i$r*ise cte'! feliue de $ine(; @!i, dr!%. stri% =!r%!ret e-!%erndu+#i de&!m%ire!( Ai #i "nce$ut smnnci. 3i eu c!re m+!m "ntors !c!s s$eci!l $entru tine( /+!# fi cre&ut s te

  %sesc l! m!s. Er!i chi!r !tt de flmnd< 1i cum$r!serm un !ntricot( Ar fitrebuit s+i l!s un bileel, desi%ur(=!r%!ret nu+#i de&brc!se $!ltonul2 "#i sco!se do!r mnu#ile #i "nce$u s

  strn%, fr rost, lucrurile de $e m!s(; E "n ordine, o lini#ti ?!rold( S+!r $ute! s ies "n or!# ce'! m!i tr&iu, !#!"nct mi+!m s$us c e m!i bine s mnnc !cum>; 1i re$et!m tot tim$ul lui Eileen c trebuie s $lec c! s+i ser'esc m!s! dese!r( S nu cre&i c+!m uit!t( /um!i c nu m+!m %ndit c 'ei dori s mnnci!tt de de'reme(; /u iei #i tu ce'!< o "ntreb ?!rold(; O, !m lu!t $rn&ul fo!rte tr&iu( /u mi+e fo!me(Cum nu m!i !'e! ce strn%e de $e m!s, =!r%!ret "#i sco!se $!ltonul lsndu+l

  s c!d $e un sc!un(; =!i dore#ti ce'!< Pot s deschid o cutie de com$ot