anexa a formulare proiect buget denumirea formularului

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2016

236 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Anexa A

  FORMULARE PROIECT BUGET

  Denumirea formularului

  Cod

  formular

  Bugetul general centralizat al judeului pe anul ..........

  10

  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole i subcapitole i la

  cheltuieli pe capitole, subcapitole i paragrafe, pe anul ...........,

  centralizator

  10/01

  Bugetul centralizat al instituiilor publice i activitilor finanate

  integral sau parial din venituri proprii, pe anul ...........

  10/02

  Bugetul centralizat al creditelor externe pe anul ............ 10/03

  Bugetul centralizat al creditelor interne pe anul ............ 10/04

  Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

  pe anul ...........

  10/05

  Bugetul general al unitii administrativ-teritoriale pe anul ..........

  11

  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole i subcapitole i la

  cheltuieli pe capitole, subcapitole i paragrafe, pe anul 2016 i

  estimri pe anii 2017-2019

  11/01

  Bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau

  parial din venituri proprii, pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-

  2019

  11/02

  Bugetul creditelor externe pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-

  2019

  11/03

  Bugetul creditelor interne pe anul 2016 i estimri pe anii 2017-

  2019

  11/04

  Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 i

  estimri pe anii 2017-2019

  11/05

  Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole i alineate, pe anul 2016 i

  estimri pe anii 2017-2019

  11/06

 • JUDEUL:

  FORMULAR:

  -mii lei -

  A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

  VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01

  Venituri curente (rd.03+17) 02

  Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03

  Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

  juridice, din care: 04

  Impozit pe profit 05

  Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

  fizice, din care: 06

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

  imobiliare din patrimoniul personal *) 07

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09

  Impozite i taxe pe proprietate 10

  Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) 11

  Sume defalcate din TVA 12

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 13

  Taxe pe servicii specifice 14

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

  bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15

  Alte impozite si taxe fiscale 16

  Venituri nefiscale 17

  Venituri din capital 18

  Operatiuni financiare 19

  Subvenii (rd.21+22) 20

  Subvenii de la bugetul de stat 21

  Subvenii de la alte administratii 22

  Bugetul

  instituiilor publice

  finanate integral

  din venituri proprii

  Bugetul

  mprumuturilor

  externe i

  interne

  Bugetul fondurilor

  externe

  nerambursabile

  Total

  Transferuri

  ntre bugete**)

  (se scad)

  Total buget

  general

  BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL JUDEULUI

  PE ANUL

  Cod

  rndBugetul local

  Bugetul

  instituiilor publice

  finanate din

  venituri proprii si

  subventii din

  bugetul local

  1110

  1

 • -mii lei -

  A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

  Bugetul

  instituiilor publice

  finanate integral

  din venituri proprii

  Bugetul

  mprumuturilor

  externe i

  interne

  Bugetul fondurilor

  externe

  nerambursabile

  Total

  Transferuri

  ntre bugete**)

  (se scad)

  Total buget

  general

  Cod

  rndBugetul local

  Bugetul

  instituiilor publice

  finanate din

  venituri proprii si

  subventii din

  bugetul local

  Sume primite de la UE n contul platilor efectuate 23

  CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41) 24

  Cheltuieli curente (rd.25 la rd.35) 25

  Cheltuieli de personal 26

  Bunuri si servicii 27

  Dobanzi 28

  Subventii 29

  Fonduri de rezerva 30

  Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31

  Alte transferuri 32

  Proiecte cu finantare din Fonduri externe

  nerambursabile postaderare 33

  Asistenta sociala 34

  Alte cheltuieli 35

  Cheltuieli de capital 36

  Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

  Imprumuturi acordate 38

  Rambursari de credite externe si interne 39

  Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent 40

  Rezerve 41

  EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

  (rd.01-rd.24) 42

  1)

  finantat din excedentul anilor precedenti

  *) Numai restane din anii precedeni

  **) Se nscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

  ADMINISTRAIA JUDEEAN A FINANELOR PUBLICE

  Director executiv/ ef administraie

  NOT: - Se completeaz cte un formular pentru fiecare din anii 2016 - 2019

  DIRECIA GENERAL REGIONAL A FINANELOR PUBLICE/

  2

 • JUDEUL:____________

  Unitatea administrativ-teritorial:____________

  Formular:

  -mii lei -

  prevedere/CB CAprevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  00.01 x x x x x

  VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 x x x x x

  I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 x x x x x

  A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 x x x x x

  00.04 x x x x x

  00.05 x x x x x

  Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 x x x x x

  Impozit pe profit de la ageni economici 1) 01.02.01 x x x x x

  00.06 x x x x x

  Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 x x x x x

  Impozit pe onorariul avocailor i notarilor publici 03.02.17 x x x x x

  03.02.18 x x x x x

  04.02 x x x x x

  Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 x x x x x

  04.02.04 x x x x x

  00.07 x x x x x

  05.02 x x x x x

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 x x x x x

  A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 x x x x x

  07.02 x x x x x

  Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 x x x x x

  Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X X X X X X X X X X

  Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 X X X X X X X X X X

  Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 x x x x x

  Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X X X X X X X X X X

  Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X X X X X X X X X X

  Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 X X X X X X X X X X

  Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 x x x x x

  Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 x x x x x

  00.10 x x x x x

  Cod indicator

  TOTAL BUGET din care: Buget propriu jude Municipii

  TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod

  03.02+04.02)

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE I SUBCAPITOLE I LA CHELTUIELI

  PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE I PARAGRAFE PE ANUL ___________

  Orae Comune

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

  Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

  11/0110/01

  1

 • -mii lei -

  prevedere/CB CAprevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  prevedere/

  CBCA

  Cod indicator

  TOTAL BUGET din care: Buget propriu jude Municipii

  TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

  Orae Comune

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

  11.02 x x x x x

  11.02.01 x x x x x

  11.02.02 x x x x x

  11.02.06 x x x x x

  11.02.09 x x x x x

  Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 x x x x x

  Taxe hoteliere 12.02.07 x x x x x

  Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 x x x x x

  Impozit pe spectacole 15.02.01 x x x x x

  Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 x x x x x

  16.02 x x x x x

  Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 x x x x x

  Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01