analiza financiara gestiunea financiara a intreprinderii diana mihele

Upload: adinaider

Post on 16-Jul-2015

343 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Capitolul I Ratele privind structura activului si pasivului I.RATELE PRIVIND ACTIVUL

1)RATA ACTIVULUI IMOBILIZAT RAI = activele imobilizate * 100 activul total RAI o = =0 RAI 1 = 347413 347413+ 53444+0 = 86,67% * 100 0 * 100 0+7566+0

a)Rata imobilizarilor necorporale RIN = imobilizari necorporale * 100 active imobilizate RIN o = 0 * 100 0 =0 RIN 1 = 0 *100 347413 =0

b)Rata imobilizarilor corporale RIC = imobilizari corporale *100 active imobilizate RIC o = 0 *1001

0 =0 RIC 1 = 347413 * 100 347413 = 100% c)Rata imobilizarilor financiare RIF = imobilizari financiare * 100 active imobilizate RIF o = 0 *100 0 =0 RIF 1 = 0 * 100 347413 =0 In perioada analizata,activele imobilizate sunt formate in totalitate din imobilizarile corporale. Exista o tendinta de crestere a ratei activelor imobilizate,datorita achizitionarii de noi imobilizari corporale,care are un efect favorabil pentru societate si reflecta accelerarea vitezei de rotatie a activului imobilizat.

2)RATA ACTIVELOR CIRCULANTE RAC = activele circulante * 100 activul total RAC o = 7566 *100 0+07566+0

= 100% RAC 1 = 53444 * 100 347413+53444+0 = 13,33%

2

a)Rata stocurilor RST = soldul stocurilor * 100 active circulante RST o = 0 *100 7566 =0 RST 1 = 0 *100 53444 =0

b)Rata creantelor RCR = creantele din bilant *100 activele circulante RCR o = 493 *100 7566 = 6,52% RCR 1 = 31578 *100 53444 = 59,09% c)Rata disponibilitatilor RDB = disponibilitati banesti + valori de plasament * 100 activul circulant RDB o = 0 + 7073 * 100 7566 = 93,48% RDB 1 = 21866 * 100 53444 = 40,91% Interpretare: In perioada analizata remarcam o reducere a ponderii activelor circulante in activul total. Totodata,ponderea majoritara in activul circulant o detin creantele,care inregistreaza o tendinta nefavorabila de crestere.

3

Rata disponibiliatatilor banesti,se situeaza in amandoi anii analizati peste limita maxima admisa de 25%,dar are o tendinta favorabila de reducere.

II.RATELE PRIVIND PASIVUL

1)Rata stabilitatii financiare RSF = capital permanent * 100 pasivul total RSF o = 67720+0+0 * 100 794+0+0+0+6772 = 89,51% RSF 1 = 7246+391184+0 2427+391184+0+0+7246 = 99,39% * 100

2)Rata autonomiei financiare RAFG = capitaluri proprii *100 pasivul total RAFG o = 6772 + 0 794+0+0+0+6772 = 89,51% *100 * 100

RAFG 1 = 7246 + 0 400857 = 1,81%

4

3)Rata indatoririi globale RIG = datorii totale pasivul total * 100

RIG o = 794 + 0 *100 7566 = 10,49% RIG 1 = 2427 + 391184 400857 = 98,19%

*100

Rata stabilitatii financiare se situeaza in perioada analizata peste valoarea cosiderata normala de 66%,si prezinta o tendinta de crestere care reflecta un grad mare de siguranta prin stabilitate in finantare. Rata autonomiei financiare se situeaza in perioada analizata cu mult sub pragul normal de 50%,si prezinta o tendinta nefavorabila de scadere,care denota scaderea autonomiei financiara si scaderea utilizarii surselor proprii in finantarea activitatii societatii. Rata de indatorare globala se situeaza in perioada analizata peste limita maxima de 50%,si prezinta o tendinta nefavorabila de crestere,care reflecta cresterea indatorarii globale a societatii.

5

Capitolul II Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil

ACTIVE Active imobilizate nete (4) Active circulante(9) Cheltuieli in avans(10)

0 0

1 347413

PASIVE Capitaluri proprii (34) Datorii pe termen mediu si lung(14) Subventii pentru investitii (17) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (15) Datorii pe termen scurt (11) Venituri in avans (18) TOTAL PASIVE

0 6772 0

1 7246 391184

7566 0

53444 0

0

0

0

0

794

2427

0 7566

0 400857

TOTAL ACTIVE

7566

400857

6

Indicatori de echilibru: 1)SITUATIA NETA SN = Activul total(4+9+10) Datorii totale(11+14) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(15) Venituri in avans(18). SNo = (0 + 7566 + 0) - (794 + 0) - 0 - 0 = 7566 794 = 6772 SN1 = (347413 + 53444 + 0) (2427 + 391184) 0 - 0 = 7246 SN = SN1 SNo = 7246 6772 = 474 Interpretare: Situatia neta reprezinta averea proprietarilor societatii,ea trebuie sa fie suficienta pentru a asigura functionarea societatii si independenta ei financiara. Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica sanatoasa,care maximizeaza valoarea capitalurilor proprii ale societatii. Daca situatia neta ar fii fost negativa,ea ar fii indicat,o stare de prefaliment,cauzata de incheierea cu pierderi a exercitiilor financiare anterioare,care au consumat substanta capitalurilor proprii. 2)FONDUL DE RULMENT FR = Capitalul propriu(34) + Datoria financiara(14) + Subventii pentru investitii(17) + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(15) Active imobilizate nete(4) FRo = 6772 + 0 + 0 + 0 - 0 = 6772 FR1 = 7246 + 391184 + 0 + 0 - 347413 = 51017

7

FR = FR1 FRo = 51017 - 6772 = 44245 Interpretare: Fondul de rulment pozitiv reflecta echilibrul financiar pe termen lung al societatii,adica faptul ca activele imobilizate sunt finantate numai din surse permanente. Acest fond de rulment pozitiv este utilizat pentru finantarea stocurilor si creantelor cu caracter relativ stabil. Cresterea fondului de rulment reflecta cresterea marjei de securitate pe care o are intreprinderea,ceea ce ne arata,ca o parte tot mai mare din activele circulante sunt finantate din fondul de rulment pozitiv. Reducerea fondului de rulment este datorata in special reducerii capitalului propriu,rambursarii datoriei financiare sau achizitionarii de noi imobilizari. Daca fondul de rulment ar fii fost negativ,ar insemna ca societatea este in dezechilibru financiar pe termen lung,si ar constitui un semnal de alarma,deoarece societatea ar face apel la sursele temporare pentru finantarea activelor imobilizate. Fondul de rulment se poate descompune in : fondul de rulment propriu,notat FRP ; fondul de rulment strain,notat FRS. FRP = Capitalul propriu(34) + Subventii pentru investitii(17) + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (15) Active imobilizate nete (4) FRPo = 6772 + 0 + 0 - 0 = 6772 FRP1 = 7246 + 0 + 0 - 347413 = - 340167 FRP = - 340167 6772 = - 346939 Interpretare: Fondul de rulment propriu al societatii este negativ,ne arata faptul ca societatea a apelat la imprumuturi care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an,pentru a putea acoperii valoarea activelor achizitionate.

8

Societatea a apelat la aceste imprumuturi datorita faptului ca valoarea capitalului propriu nu acoperea valoarea activelor achizitionate . In cazul de fata fondul de rulment propriu al societatii este negativ,reflecta faptul ca societatea nu are autonomie financiara,adica echilibrul financiar nu este asigurat pe seama capitalului propriu. Fondul de rulment propriu pozitiv reflecta autonomia financiara a societatii,masura in care echilibrul financiar se asigura pe seama capitalului propriu. Cresterea fondului de rulment propriu pozitiv arata un surplus de resurse proprii ramas dupa finantarea activelor imobilizate. FRSo = FRo FRPo = Datoria financiara = 6772 6772 =0 FRS1 = FR1 - FRP1 = Datoria financiara = 51017 - ( -340167) = 391184 FRS = FRS1 FRSo = 391184-0 = 391184 Interpretare: Fondul de rulment strain pozitiv reflecta gradul de indatorare pe termen lung pentru a finanta nevoi pe termen scurt sau nevoi temporare. Fondul de rulment strain in scadere,arata ca s-a imbunatatit structura financiara a societatii,prin accentuarea finantarii prin capitalul propriu si prin reducerea datoriei pe termen lung. In perioada analizata,observam o crestere a valorii fondului de rulment strain,care arata ca structura financiara a societatii s-a inrautatit,prin accentuare cresterea datoriei pe termn lung. 3)NEVOIA DE FOND DE RULMENT NFR = (Stocuri(5) + Creante(6) + Cheltuieli in avans (10) ) ( Datorii de exploatare + Venituri in avans (18) ) Datoria de exploatare = Datoria pe termen scurt (11) Credite pe termen scurt9

Datoria de exploatare o = 794 - 0 = 794 Datoria de exploatare 1 = 2427 - 0 = 2427 NFRo = (0 + 493 + 0) (794 + 0) = 493 - 794 = - 301 NFR 1 = ( 0 + 31578 + 0) (2427+ 0) = 31578 - 2427 = 29151 NFR = NFR1 NFRo = 29151 (-301) = 29151 + 301 = 29452 Interpretare: Nevoia de fond de rulment pune in evidenta echilibrul financiar curent,este mai fluctuanta si mai instabila decat FR,deoarece depinde de mai multi factori,cum ar fii: cifra de afaceri,durata ciclului de exploatare,durata de incasare a creantelor si de plata a furnizorilor,durata de rotatie a stocurilor. Nevoia de fond de rulment pozitiva reflecta un surplus de nevoi temporare peste ansamblul surselor temporare posibile de mobilizat,poate fii o situatie favorabila pentru societate in cazul in care este consecinta unor investitii in cresterea necesarului de finantat a ciclului de exploatare. In caz contrar,nevoia de fond de rulment pozitiva arata un decalaj nefavorabil intre lichidarea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt,in sensul incetinirii incasarilor si urgentarii platilor. Daca nevoia de fond de rulment ar fii fost negativa,ea ar fii reflectat un surplus de resurse temporare in raport cu nevoile temporare de finantat. Aceasta situatie este favorabila in cazul in care este consecinta urgentarii incasarii creantelor si amanarii platii datoriilor. 4)TREZORERIA NETA a) TZ = FR NFR TNo = Fro NFRo = 6772- (-301)10

= 6772 + 301 = 7073 TN1 = FR1 NFR1 =51017 29151 = 21866 b) TN = disponibilitatile banesti (8) + investitii finnciare pe termen scurt (7) credite bancare pe termen scurt TNo = 7073 + 0 0 = 7073 TN1 = 21866 + 0 0 = 21866 TN = TN1 TNo = 21866 7073 = 14793 Interpretare: Trezoreria neta este pozitiva in amandoi anii analizati,si reprezinta un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a societatii. Trezoreria neta inregistreaza o crestere in perioada curanta fata de perioada anterioara,datorita faptului ca FR creste intr-o masura mai mare decat NFR. Daca trezoreria neta ar fii fost negativa,ea ar fii aratat faptul ca societatea a apelat la credite bancare pe termen scurt pentru a-si finanta activitatea de exploatare.

11

Capitolul III Analiza soldurilor intermediare de gestiune 1)MARJA COMERCIALA MC = Venituri din vanzarea marfurilor (3) cheltuieli privind marfurile (14) MCo = 0 0 =0 MC1 = 0 0 =0 Interpretare: Marja comerciala este adaosul comercial in suma absoluta,realizat de societate prin comercializarea marfurilor,acestea fiind considerate bunuri cumparate de la furnizori pentru a fii vandute in aceeasi stare,fara a face nici o modificare asupra lor. In cazul de fata, marja comerciala este nula,ceea ce indica faptul ca societatea nu a desfasurat activitate cu privire la comercializarea marfurilor. Excedentul vnzrilor de mrfuri n raport cu costul de cumprare al acestora reprezint marja comercial. Costul de cumprare al mrfurilor vndute este format din preul de cumprare(pre fr TVA) majorat cu cheltuielile accesoriilor de cumprar(transport, prime de asigurare etc.) i corectat cu variaia stocurilor de mrfuri. Deoarece o marf este un bun revndut fr a fi supus unor transformri, calculul marjei comerciale nu prezint interes dect pentru ntreprinderile care exercit astfel de acte de comer,iar societatea suspusa analizei desfasoara activitate intr-un alt domeniu,si anume transport persoane in regim taxi. 2) PRODUCTIA EXERCITIULUI Qex = productia vanduta (2) + productia stocata (6-7) + productia imobilizata (8) Qex o = 8545 + 0 + 0 = 854512

Qex 1 = 138461 + 0 + 0 = 138461 Qex = Qex 1 Qex o = 138461 8545 = 129916 Interpretare: Productia exercitiului este un indicator foarte eterogen,deoarece contine 3 elemente care se evalueaza in mod diferit. In cazul societatii analizate,productia exercitiului este formata exclusiv din productia vanduta,celelalte doua elemente componente sunt nule.

3) VALOAREA ADAUGATA VA = MC + Qex - consumuri intermediare de la terti (11+12+13+25) VAo = 0 + 8545 (232+0+0+293) = 8545 525 = 8020 VA1 = 0 + 138461 (16823+14616+0+34062) = 138461 65501 = 72960 Va = VA1 VAo = 72960 8020 = 64940 Interpretare: Valoarea adaugata este surplusul de valoare realizat de societate prin utilizarea factorilor de productie,munca si capital peste valoarea materiilor prime,materialelor consumabile,subansamblelor,lucrarilor si serviciilor prestate de terti. Aceasta valoare adaugata este sursa de acumulari banesti,din care se face remunerarea participatiilor directe si indirecte la activitatea societatii : statul-prin impozitele si taxele incasate; creditorii-prin dobanzile incasate; actionarii-prin dividentele incasate;

13

angajatii-prin salariile acordate; societatea insasi-prin capacitatea de autofinantare. 4) EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE EBE = VA + venituri din subventii de exploatare(5) cheltuieli cu personalul (15) cheltuieli cu alte impozite si taxe (26) EBEo = 8020 + 0 1174 20 = 6826 EBE1 = 72960 + 0 20098 13540 = 39322 EBE = EBE1 EBEo = 39322 6826 = 32496 Interpretare: Excedentul brut de exploatare exprima acumularea bruta din activitatea de exploatare admitand ca,cheltuielile cu amortizarea si cu provizioanele sunt doar cheltuieli calculate si nu platite. Excedentul brut de exploatare reflecta mai fidel eficienta acticvitatii de exploatare desfasurata decat profitul exploatarii,deoarece nu este influentat de politica de investitii a societatii si de politica de amortizare. Excedentul brut de exploatare cunoaste o crestere in perioada curenta vizavi de perioada anterioara datorita cresterii VA. 5)REZULTATUL EXPLOATARII RE = EBE + alte venituri din exploatare(9) alte cheltuieli din exploatare(27) + venituri din anularea provizioanelor(20+23+31) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele(19+22+30) REo = 6826 + 0 0 + 0 0 =6826 RE1 = 39322 + 0 1 + 0 (29829+0+0) = 9492 RE = RE1 Reo = 9492 6826 = 2666

14

Interpretare: Societatea a inregistrat in ambii ani analizati profit din activitatea de exploatare,care exprima marimea absoluta a rentabilitatii acestei activitati. Rezultatul exploatarii cunoaste o crestere in perioada curenta vizavi de perioada anterioara,datorita cresterii EBE. 6)REZULTATUL CURENT RC = RE + venituri financiare(42) cheltuieli financiare(49) RC o = 6826 + 2 0 = 6828 RC1 = 9492 + 1600 7817 = 3275 RC =RC1 Rco = 3275 6828 = - 3553 Interpretare: Societatea a inregistrat in ambii ani analizati,profit din activitatea curenta,datorita faptului ca ea a inregistrat profit si din activitatea de exploatare si din cea financiara. Rezultalul curent a scazut in perioada curenta fata de perioada anterioara,datorita in special scaderii profitului exploatarii. 7)REZULTATUL NET RN = RC + venituri extraordinare(54) cheltuieli extraordinare(55) impozitul pe venitul microintreprinderii(63) RNo = 6828 + 0 - 0 256 = 6572 RN1 = 3275 + 0 - 0 2801 = 474 Interpretare: Societatea a inregistrat in amandoi anii analizati profit net din activitatea desfasurata,expreise a rentabilitatii financiare in marime absoluta cu care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise.

15

Rezultaul net cunoaste o scadere in perioada curenta fata de perioada anterioara datorita scaderii profitului curent pe seama inexistentei marjei comerciale CAPITOLUL IV Analiza ratelor de structura financiara ale capitalurilor

A. Ratele de echilibru1) RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE NETE

RFR = capitaluri permanente 36+14+15 Active imobilizate nete 4 RFRo = 6772 + 0 + 0 0 =0 RFR1 = 7246 + 391184 + 0 347413 = 398430 347413 = 1,15 Interpretare: Rata de finantare a activelor imobilizate nete,este supraunitara in perioada analizata,ceea ce ne arata existenta unui echilibru financiar pe termen lung si a FR pozitiv. Aceasta rata de finantare a activelor imobilizate nete cunoaste o tendinta descrescatoare in perioada curenta,datorita cresterii capitolurilor proprii intr-o masura mai mica decat cresterea activelor imobilizate. 2)RATA FONDULUI DE RULMENT PROPRIU RFRP = capitalurile proprii active imob.nete RFRPo= 6772 + 0 016

36+15 4

=0 RFR1 = 7246 + 0 347413 = 0,02 Interpretare: Valoarea subunitara a RFRP arata absenta sau lipsa autonomiei financiare a societatii sau o autonomie financiara scazuta,datorita faptului ca societatea utilizeaza mai mult resursele imprumutate decat cele proprii pentru a-si finanta activele imobilizate. 3) RATA DE FINANTARE A NEVOII DE FOND DE RULMENT RNFR = FR NFR FRo = 6772 FR1 = 51017 NFRo = - 301 NFR1 = 29151 Daca unul din cei doi indicatori: FR sau NFR este negativ,nu se calculeaza RNFR,deoarece nu prezinta relevanta,adica nu are nici un fel de semnificatie. B. Ratele de lichiditate 1)RATA LICHIDITATII GENERALE RLG = activele circulante dat pe termen scurt 9+10 11

RLGo = 7566 + 0 794 = 9,52 RLG1 = 53444 + 0 2427 = 22,02 Interpretare:17

RLG compara ansamblul activelor circulante cu datoriile exigibile pe termen scurt. Valoarea supraunitara a ratei,si in crestere,dovedeste faptul ca societatea are capacitatea de a-si achita datoria exigibila pe termen scurt din activele circulante detinute in patrimoniu.2) RATA LICHIDITATII REDUSE

RLR = creante + investitii fin.pe termen scurt + disp.banesti 6+7+8 datorii exigibile pe termen scurt 11 RLRo= 493 + 0 + 7073 794 = 7566 794 = 9,52 RLR1= 31578 + 0 + 21866 2427 = 53444 2427 = 22,02 Interpretare: Valoarea supraunitara a ratei in amandoi anii analizati,si in crestere,arata faptul ca societatea i-si asigura lichiditatea generala pe baza creantelor fata de clienti. Rata lichiditatii reduse,arata capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din creante,valori de plasament si din disponibilitatile banesti detinute. 3)RATA LICHIDITATII IMEDIATE RLI = disponibilitati banesti + investitii financiare pe termen scurt 8+7 datoriile imediat exigibile 11 RLIo = 7073 + 0 794 = 8,90 RLI1 = 21866 + 0 242718

=9 Interpretare: RLI apreciaza masura in care datoriile imediat exigibile pot fii onorate numai din disponibilitatile banesti si valorile de plasament detinute. Rata inregistreaza in amandoi anii analizati valori foarte bune,peste nivelul asiguratoriu de 0,3. Daca rata ar inregistra valori foarte scazute sau nesemnificative,aceasta nu ar reprezenta o problema,atata timp cat rata lichiditatii generale este supraunitara. RLG este cea mai importanta rata de lichiditate,si le sustine pe celelalte doua.

C. Ratele de indatorare1) RATA LEVIERULUI

L= capitaluri imprumutate(dat totale) capitaluri proprii Lo= 794 + 0 6772 = 0,11 L1= 2427 + 391184 7246 = 393611 7246 = 54,2

11+14 36

Interpretare: Levierul arata structura financiara a societatii,valoarea supraunitara a levierului ne arata faptul ca societatea nu poate contracta un nou credit bancar sau un nou imprumut in conditii de siguranta pentru creditor(in ceea ce priveste capacitatea ei de a-si rambursa imprumutul si de a-si plati dobenzile aferente). Valoarea supraunitara a levierului inseamna ca societatea foloseste mai mult sursele imrpumutate pentru a-si asigura finantarea imobilizarilor corporale,deci reflecta dependenta societatii fata de creditori.

19

2) RATA DATORIILOR FINANCIARE RDF = datorii pe termen lung si mediu capitaluri permanente RDFo = 0 0 0+0+6772 =0 RDF1 = 391184 391184+0+7246 = 391184 398430 = 0.98 14 14+15+36

Interpretare: Rata datoriior financiare,masoara gradul de indatorare pe termen lung si mediu. Societatea inregistreaza in perioada analizata o rata a datoriilor financiare mai mare decat nivelul asiguratoriu de 0,5; ceea ce ne arata faptul ca societatea nu poate solicita obtinerea unui credit bancar pe termen lung sau mediu. 3)RATA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT RCTS = credite bancare pe termen scurt NFR NFRo = - 301 NFR1 = 29151 Interptretare: Rata creditelor pe termen scurt,pozitiva si subunitara,reflecta faptul ca societatea utilizeaza creditele bancare pe termen scurt pentru a-si finanta NFR pozitiva. In cazul societatii analizate,datorita faptului ca indicatorul NFR este negativ in perioada anterioara,nu se calculeaza aceasta rata,pentru ca nu prezinta nici o semnificatie.

20

4)RATA CAPACITATII DE RAMBURSARE A DATORIILOR FINANCIARE RCAF = datorii financiare cap.de autofin. 14-bilant

Capacitatea de autofinantare CAF = profitul net(64-cont de prof) + cheltuieli calculate (19+22+30+44) venituri calculate (20+23+31+45) CAFo = 6572 + 0 0 = 6572 CAF1 = 474 + 29829 0 = 30303 RCAFo = 0 6572 =0 RCAF1 = 391184 30303 = 12,90 * 365zile = 4708 zile Interpretare: Rata capacitatii de rambursare arata numarul mediu de ani,luni sau zile,in care societatea i-si poate rambursa datoriile financiare pe seama capacitatii de autofinantare. Societatea inregistreaza valori foarte proaste ale acestei rate,cu mult peste nivelul asiguratoriu de 3 ani,expresia autonomiei financiare scazute. 5)RATA DE PRELEVARE A CHELTUIELILOR FINANCIARE R ch.fin. = cheltuieli financiare totale (49) EBE R ch.fin. = 0 6826 = 0

R ch.fin. = 781721

39322 = 0,20 Interpretare: Societatea a inregistrat in perioada curenta analizata,o valoare mai mica decat nivelul asiguratoriu de 0,6,ceea ce inseamna ca societatea nu se confrunta cu dificultati de gestiune financiara,adica nu risca sa intre in stare de faliment ca in cazul in care ar fii daca acest nivel asiguratoriu ar fii depasit. Dar fiindca valorile nu sunt neglijabile ( 3 situaia financiar este bun i bancherul poate avea ncredere ntreprinderea respectiv ntruct este solvabil; Dac 1,8 Z 3 situaia financiar a ntreprinderii este dificil, cu performane vizibil diminuate i apropiate strii de faliment, ns este posibil o relansare a activitii dac se adopt o strategie financiar corespunztoare. In perioada analizata,valoarea lui Z se incadreaza in prima situatie,cand Z< 1.8,care releva faptul ca societatea se confrunta cu dificultati economico-financiare,si starea de faliment este iminenta.

38

II) Modelul centralei bilanturilor bancii franceze 100*Z = -1,255X1 + 2,003X2 0,824X3 + 5,221X4 0,689X5 1,164X6 + 0,406X7 + 1,408X8 85,544 X1 = cheltuieli financiare totale EBE X1o = 0 X11 = 0,19 X2 = capitalul permanent * 100 capitalurile investite X2o = 0 + 0 + 6772 * 100 6772 = 100% X21 = 391184 + 0 + 7246 * 100 428259 = 398430 * 100 428259 = 93,03% X3 = CAF dat totale X3o = 6572 794 = 8,277 X31 = 30303 2427+391184 = 30303 393611 = 0,076 X4 = EBE CA X4o = 6826 8545 = 0,798 X41 = 39322 138461 = 0,28339

X5 = durata medie de achitare a furnizorilor X5o = 0 zile X51 = 0 zile X6 = VA1 VAo * 100 Vao X6o = 8020 6000 * 100 6000 = 33,66% X61 = 72960 8020 * 100 8020 = 64940 8020 = 809,72% X7 = durata medie de incasare a creantelor X7o = 21 zile X71 = 83 zile X8 = investitii corporale VA X8o = 7000 8020 = 0,872 X81 = 377242 72960 = 5,170 100*Zo = -1,255*0 + 2,003*100 0,824*8,27 + 5,221*0,79 0,689*0 1,164*33,66 + 0,406*21 + 1,408*0,87 -85,544 = 0 + 200,3 6,814 + 4,124 0 39,180 + 8,526 + 1,227 85,544 = 82,675 Zo = 0,82675 100*Z1 = - 1,255*0,19 + 2,003*93,03 0,824*0,07 + 5,221*0,28 - 0,689*0 1,164*809,72 + 0,406*83 + 1,408*5,17 85,544 = - 0,238 +186,339 0,062 + 1,477 0 942,514 + 33,698 + 7,279 85,544 = - 799.565 Z1 = -7,9956540

Interpretare: n funcie de valoarea funciei Z se disting urmtoarele zone: 1) o zon nefavorabil: dac Z < -0,25 situaia este riscant, ntreprinderea prezint vulnerabilitate i are anse sigure s se confrunte cu dificulti economico-financiare importante. 2) o zon de incertitudine: dac -0,25 Z < 0,125 nu se poate formula o concluzie definitorie, fiind recomandabil s se utilizeze i o alt funcie a falimentului. 3) o zon favorabil: dac Z > 0,125 situaia economic-financiar a ntreprinderii este normal, iar probabilitatea de a fi falimentar este foarte redus. In perioada analizata societatea se incadreaza in zona in care valoarea lui Z este mai mica decat -0,25,adica se afla intr-o situetie riscanta,deoarece societatea prezinta vulnerabilitate,avand sanse sigure sa se confrunte cu dificultati economico-financiare.

41